| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.                                     
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 09.07.2015


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Mæla - Fredvang

4/101, 104. Utskilt fra bnr 21 i 1905.

 


Mæla bnr 101 "Fredvang" fra sør. Foto: Gard Strøm 6/9-2014.


Mæla bnr 101 "Fredvang" fra vest. Foto: Gard Strøm 6/9-2014.
 


Adresse i dag: Mælag. 86, 3716 Skien.

 

G.br.

Peder Andersen Myhra fra Myra under Nøklegård f. 19/3-1838 d. 26/7-1921, s.a. Anders Andersen Myhra.

g. 15/11-1861 m. Anne Cathrine Olsdatter fra N. Eriksrød f. 9/8-1839 d. 7/7-1926, d.a. Ole Sigurdsen Eriksrød.

1. Ole P. Myhra f. 5/3-1864. Overtok farsgården Myra under Nøklegård.

2. Kristian P. Myhra f. 25/9-1870. Se Sydvang under Mæla.

3. Peder P. Myhra f. 15/5-1882. Overtok denne eiendommen.

Br. 1905.
 

Denne familien bodde på Nøklegård(3) "Myhra". Se alle barna der.

 

G.br., selveier

Peder P. Myhra fra Nøklegård(3) "Myhra" f. 15/5-1882 d. 16/12-1959.

g. 30/8-1913 m. Anna Petrea Kolkjen fra Kolkin under Follaug f. 28/4-1885 d. 5/6-1970, d.a. Peder Olsen Kolkinn.
Forlovere: "Kristian Myra og Olav Kolkinn."

1. Elsa Katrine Myhra f. 20/4-1923 g.m. Lars Larsen. Overtok gården.

Br. 1913.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 86 (Gnr 4, bnr 101) er overdradd til Elsa Larsen og Lars Larsen (06.09.1954). Overdragelsen
omfatter også andel av Gnr 4, bnr 104."

 

Selveier 

Lars Larsen f. 10/3-1921 d. 14/10-1989.

g.m. Elsa Katrine Myhra herfra f. 20/4-1923.
1. Tove Wenche Larsen f. 1945. Overtok gården.

Br. 1954.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 86 (Gnr 4, bnr 101) er overdradd fra Lars Larsen til Elsa Larsen (27.12.1991). Overdragelsen
omfatter også Gnr 4, bnr 104
."

Selveier
Tove Wenche Larsen f. 1945.
Når?

(C) Gard Strøm.