ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 02.12.2019.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Mæla nordre 1 - Petersborg

Gammelt løpenr. 43. Siden Norges matrikkel 1889: 6/1 "Petersborg" m.m.

Utskilt fra Store Mæla i 1869.

 


N. Mæla "Petersborg" bnr 1. Foto: Gard Strøm 11/8-2013.
 

 

Adresse i dag: Mælag. 160 og 162, 3716 Skien.

Skibsfører, stadskaptein, kjøpmann

Peder Jørgensen Flood (Peder Flood) f. 26/10-1756 d. 19/8-1832 i Porsgrunn, s.a. Jørgen Pedersen Flood og Mette Margrethe Grubbe.

g. i Skien 23/11-1787 m. Inger Jørgine Wesseltoft f. 14/3-1769 i Skien d. 3/2-1843 i Porsgrunn, d.a. Jochum Jørgensen Wesseltoft og Anne Winther.
Forlovere: "Kjeld Jensen (sign.), Poul Fr. Lieungh (sign.)."

1. Kjeld Jensen Flood f. 24/8-1789 i Skien d. 22/12-1857 i Kristiania. I 1843 var han bataljonsjef i Trondhjem.
2. Hedevig Jørgine Flood f. 4/4-1790 i Skien d. 11/4-1840 i Egvåg ved Farsund g.m. overtollbetjent Johan Bülow Wamberg fra Kviteseid(1786-1852). Bodde i Kristiansand i 1843.
3. Jochum Jørgensen Flood f. 9/4-1791 i Skien d. 1815 i Skien. Ugift.
4. Jørgen Pedersen Flood f. 28/12-1792 i Skien d. 28/6-1867 i Grimstad. Var konsul og grosserer i Porsgrunn i 1843.
5. Elias Martinius Flood f. 26/9-1794 i Skien d. 17/12-1838 i Porsgrunn. Ugift.
6. Anna Simonine Flood f. 11/10-1796 i Skien d. 2/6-1872 i Hedrum, Vestfold g.m. kompanisjef Arne Colbjørnsen fra Solør, Hedmark. Bodde i Valdres i 1843.
7. Nicolai Benjamin Flood f. 24/5-1798 i Skien d. 29/12-1869 i Kristiania (Oslo). Var sogneprest. I 1843 i Stadsbygda ved Trondhjem.
8. Marie Dorothea Petronelle Flood f. 27/4-1801 i Skien d. 25/2-1880 i Porsgrunn g.m. kjøpmann Hall. Bodde på Osebakken.
9. Paulus Mathias Frederichus Flood (Paulus Flood) f. 11/3-1804 i Skien d. 26/12-1847 i Porsgrunn. Var kjøpmann i Porsgrunn.
10. Boye Joachim Flood f. 10/8-1806 i Skien d. 24/12-1873 i Hedrum, Vestfold. Ble også sogneprest. Han var bl.a. på Finnøy ved Stavanger i 1843.
Br. ca. 1790.

 

F.f. Peder Flods Søn Kiel Jensen: Madame Kieldsen, Madame Iversen, Jomfru Marte Jørgensen, Ellen Winter, Z. Zachariasen, Liungh, Jørgen og Elias Jørgensen.
F.f. Floods Datter Hedevig Jørgine: Madame Liungh, Madame Ording, Jomfru K. Christie, Raadmand Bentsen, Præsten Sartz?, Christie, Realf Pettersen.
F.f. Peder Floods Søn Jochum Jørgensen: Madame Ambor Aal, Madame Wright, Jomfru Benedicte Aal, ... Jørgensen, J. Wright, Ulric von Cappelen.
F.f. Peder Flood og Inger Jørgensens Søn Jørgen: Madame Marte Winter, Madame Ambor Zachariasøn, Jomfru J. Aal, Frans Cudrio, Boye Ording, Forvalter Høgh, Simon Jørgensøn.
F.f. Peder Floods Søn Elias Martinius: Madame J. Wright, Anne W. Jørgensen, Capitain Bentsen, L. Iversen, Niels Aal, Hans Christie Junior.
F.f. Peder Floods Datter Anna Simonine: Madame Dothea Jørgensen, Madame Elias Jørgensen, Jomfru Anne Elisa Winter, Jacob Boyesen, Hans Winter, Nicolai Plesner, Petter Adzlev.
F.f. Peder Floods Søn Nicolai Benjamin: Madame Ulric Cappelen, Jomfru Constanie Aall og Hedevig Georgine Ording, Krigsraad Grønvold, Lieutnant Grønvold, Jørgen Aall.
F.f. Peder Floods Datter Maria Dorothea Petronelle: ..... Aalls, Madame Bostrup, Jomfru Mette Kirstine Ording, Hr. Ulric Cappelen, Hr. Elias Jørgensen, Hr. Peder ..., Hr. Ole Nicolaisen?
F.f. Stadskapitain Peder Floods Søn Paulus Mathias Frederichus: Madame Anne Plesner, Madame Helvig J. Adtzlev, Jomfru Catharine Jørgensen, Hr. Apotheker Mulertz, Hr. Hans Christophersen Blom, Hr. Marcus Barnholdt senior, Hr. Forvalter Malthe og Hr. Poul Friderich Lieung.
F.f. Stadskapitain Peder Floeds Søn Bøye Joachim: Madame Maria Severine von Cappelen, Madame Christine Aall, Jomfrue Mette Ording, Hr. Doctor Jessen, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Revisor Mylertz, Hr. Hans Bentsen og Hr. Elias Lieungh.


 

Peder Flood bygde i sin tid et landsted her, derav navnet Petersborg. Familien bodde for det meste i Skien.
De hadde 10 barn, alle født i Skien. Enka bodde her i 1835 sammen med ei tjenestejente.

Enka døde i Porsgrunn, men skiftet ble holdt her på Petersborg.

16/3/1843      INGER JØRGINE FLOOD             Bamble Skifteprot. nr. *)
Petersborg     - død 3.2.1843 i Porsgrunn -      
               Enke etter skipskaptein Peder Flood.
               Arvinger: Barna:
               1. Oberstløytnant, ridder Kjel Jenssen Flood, for tiden bataljonssjef i Trondheim.
               2. Konsul og grosserer Jørgen Flood, Porsgrunn.
               3. Sogneprest til Stadsbygden v/Tronheim N.B. Flood.
               4. Kjøpm. i Porsgrunn Paulus Flood.
               5. Sogneprest B. J. Flood til Findøe(Finnøy) v/Stavanger.
               6. Anne Simonine g.m. companisjef Colbjørnssen, Waldres.
               7. Marie g.m. kjøpm. Hall i Porsgrunn.
               8. Hedevig Flood, før g.m. overtollbetjent Wamberg (”Wandberg”) i Kristiansand, men død, etterlatt seg 5 barn:
                 a. Emil Wamberg, kjøpm. i Farsund.
                 b. skipskaptein Christian Fredrik Wamberg, Menstad.
                 c. Julius Wamberg, i kjøpm.lære hos broren i Farsund og, såvidt vites, 19 eller 20 år.
                 d. Jørgen Elias Wamberg, 14 år. Tjener hos sin far.
                 e. Iduina Wamberg g.m. doktor Tønnessen i Bodø.
               Av arvingene var bare nr. 2 og 7 tilstede.
Jørgen Flood var tilsynsverge for de fraværende, men Ulrich Cudrio for de umyndige.
Brt: 4571 - 104
Net: 3576 -  52 1/2
Jordegods: 4 ort 11 sk. skyld av gd. nordre Mæla, matr.nr. 66, nytt nr.6, og 2 ort 10 sk. av gd. søndre Venstøp, matr.nr.51,
nytt nr.10, l.nr.61, Petersborg kallet, verd 1300 spd.
*) B: BS 22 s.61b. C: BS 24 s.221.

Konsul

Jørgen E. M. Flood

Br. 1823.


Jørgen bodde i “Floodegården“ i Porsgrunn.

 

Beboere her i 1835: Enke Inger Jørgine Flood(67), hans mor og eier av 3 skinn i eiendommen.
Tjenestepike: Margrethe Nilsdatter(29).


 

Forpakter

Ole Knudsen f. ca. 1779.

g.m. Inger Gundersdatter f. ca. 1777.

1. Ole Olsen f. 5/1-1824 på Wollum i Brunlanes.
Br. 1833.

Denne familien kom fra Tanum sogn i Brunlanes prestegjeld i 1833.

 
Fra innflytningslistene i Gjerpen kirkebok 1833:
Ӯgtefolkene Ole Knudsen og Inger Gundersdatter.
Fra Thanum. Forpagtet Petersborg.
Attest fra Klokker C. Pedersen dat. 4/7-1831.”

 

Bryggerieier

Niels Hansen Høier.

Br. 1847.

I Niels Høiers tid ble Petersborg også benyttet som forlystelsessted. Eiendommen inneholdt et vakkert park-
og hageanlegg. Det ble dessuten drevet tivoli her en sommer.

Fogd Borchsenius kjøpte denne eiendommen i 1863. Se Store Mæla.

 

Denne eiendommen ble skilt ut fra Store Mæla og fra 1869 drevet sammen med det gamle løpenr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)b.

 

Skipsreder H. A. Hansen eide Petersborg fra 1869.

Petersborg ble drevet sammen med bnr 22 av Mæla søndre fra 1869.

 

G.br., selveier

Ingebret Olsen Engelstad fra Lardal f. 1845.

Br. 1873.

I 1875 var Ingebret O. Engelstad ugift. Han var ikke på gården under folketellingen.
 

Hans søster Anne Gurine Olsdatter Engelstad f. 1854 i Lardal var her og hjalp sin bror med gården.

Andre beboere her i 1875: Fostersønn Peder Mathiassen f. 1864 i Lardal.
Tjenestefolk som bodde i drengstuen:

Ole Jacobsen f. 1858 i Lardal, Marthe Amundsdatter f. 1850 i Lardal og
Lina Olsdatter f. 1857 i Gj.


Besetning 1875: 4 hester (2 voksne og 2 føll), 15 kuer og 2 kalver.

 


Petersborg ca. 1900. Gammelt prospektkort sendt fra Aslaug Vale (i Valebø) 1909. Kopi innsendt 30/11-2019 av Grunde Vale.

 

Lærer, g.br., selveier, administrerende direktør i Solum Sparebank

Ole Kristian Høisæt fra Stavdal i Mælum f. 5/1-1839 d. 28/6-1911 på Petersborg, s.a. John Isaksen Høisæt og Anne Pedersdatter.

g. i Melum kirke 29/12-1875 m. Anne Kristine Jensdatter fra Graver(1) i Holla (Valebø) (tvilling) f. 12/8-1850 på Graver d. 21/7-1901 på Petersborg, d.a. Jens Jensen Graver/ Dolva.

1. Anna Karoline Høisæt f. 19/12-1876 i Solum d. 25/10-1927. Anna var "kassereske" på Meieribolaget.

2. Jonas Høiseth f. 18/3-1879 i Haukelia i Melum sogn, Solum prestegjeld d. 6/4-1896 på Petersborg som ugift gårdbruker. Gravlagt i Gjerpen.

3. Jens Andreas Høisæt (tvilling) f. 29/6-1881 i Skien. Døpt i Melum kirke.

4. Karl Theodor Høisæt (tvilling) f. 29/6-1881 i Skien. Døpt i Melum kirke. Var bl.a. lege i Stavanger. Emigrerte siden til USA.

5. Isak Høisæt f. 22/6-1884 i Skien. Døpt i Melum kirke. Han overtok gården.

Br. 1890.


F.f. Skolelærer Ole Kristian Johnsen Høisæt og Ida Kristine Jensdatter Haukelias Anna Karoline: Kirsten Johnsd. Øen, Karoline Johnsd. Stavdahl, Abraham Øen, John P. Stavdahl, John Johnsen ditto.
F.f. Ole Kristian Johnsen Høisæt og Ida Kristine Jensdatter Haukelias Jonas: Karen Marie Stavdal, Gunhild Jensdatter Dolva, John P. Stavdal, Abraham J. Øen, August Jensen Dolva.
F.f. Sparebankkasserer Ole Kr. Høiseth og Anne Kirstine Jensdatter i Skiens Jens Andreas: Kirsten Øen, Gunhild Jensen Dolva, gaardm. Abraham Øen, g.br. Thyge J. Dolva, Skolelærer Johan Jensen Dolva.
F.f. Sparebankkasserer Ole Kr. Høiseth og Anne Kirstine Jensdatter i Skiens Karl Theodor: Karen Marie Stavdal, Karoline Stavdal, g.br. John P. Stavdal, g.br. Johan Stavdal, g.br. Elling Amundsen Haukelien, g.br. Marthinius Fjeld.


Da O. K. Høisæt giftet seg med sin Anne Kristine i 1875, var han skolelærer på Stavdal i Melum og hun var hjemme-
værende hos sine foreldre på gården Dolva.

 

Tjenestefolk i 1891: Edvard Hansen f. 1871 i Gjerpen, Gunhild Torstensdatter f. 1858 i Sauherad og
Andrea Ellingsdatter f. 1869 i Gjerpen. 
 

O. K. Høiseth var varaordfører i Gjerpen i mange år. Han var også ordfører en tid. I 1891 var han kasserer i Solum Sparebank. Han ble adm. direktør i samme bank i 1897 og hadde stillingen til han ble syk, like før han døde. Høisæt var også i sin tid formann i Langesundfjordens Indremisjonsselskap.


Se gården under folketellingen 1900.

Se gården under folketellingen 1910.

 

Agronom, kommisjonær, selveier

Isak Høisæt herfra f. 22/6-1884 i Skien (døpt i Melum kirke) d. 1954 i Oslo. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.

g. i Gjerpen kirke 4/5-1906 m. Dorthea Petronelle Cudrio fra Venstøp(1) f. 18/10-1884 d. 1959 i Oslo, d.a. Ulrik Fredrik Cudrio. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
Forlovere: "O. K. Høisæt og Ulrik Cudrio."

1. Ole Kristian Høiset f. 8/4-1907 på Venstøp d. 7/3-1991 på Tori i Stokke g. 1933 m. Nora Kristiane Jørgensen f. 1906 på Tori i Stokke. Se Stokke bygdebok bind 3.

2. Ulrik Cudrio Høisæt f. 28/6-1908 på Petersborg d. 24/12-1971 g.m. Anna NN. Bodde på Årnes. Gravlagt på Nes gravplass i Nes kommune, Akershus.

3. Ivar Høisæt f. 16/3-1910 på Petersborg d. 4/7-1991 på Vestskogen i Botne g. 5/10-1935 m. Ella Sofie Skjelland f. 30/3-1913 på Skjelland under Aker i Sem d. 29/12-1974 på Vestskogen.
    Ivar var minkfarmer på Vestskogen i Botne. Gravlagt på Hillestad gravplass i Holmestrand.

4. Ida Kristine Høisæt f. 27/5-1912 d. 1983 på Sørby i Stokke g.m. Halvdan Kjær fra Sørby f. 1906 d. 1979 på Kjær i Stokke.

5. Bjørg Høisæt f. 5/12-1913 d. 27/1-1973 i Sandefjord. Ugift. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
6. Dorotea Høisæt f. 15/12-1914 d. 1988 i Sandefjord. Var bl.a. helsesøster på Tjøme. Ugift.

Br. 1912-1917 og 1921-1927.

Isak Høisæt var elev ved Skiensfjorden mekaniske fagskole i 1900. Han var bruker av Petersborg fra 1912-17 og
1921-27. Isak Høisæt startet Petersborg Frørenseri her i 1915. Bedriften ble overført til Skien kommune i 1917.

 

Isak Høisæt forpaktet i sin tid en rekke gårder og flytta mye rundt. Fra rundt 1921 forpaktet han Frogner  gård. Han flyttet derfra til Balaborge i Stokke, Vestfold i 1928. Omkring 1930 forpaktet han Aker gård i Sem, men ble fort uvenner med skipsreder Svend Foyn Bruun som eide gården. Da han sluttet tok han med noen dyr som Bruun mente var sine. "Bruun dro i halen og Høisæt dro i hodet på kalven. Hvem som vant vites ikke." Han flyttet så til Sørby i Stokke, hvor de leide annen etasje. I den tiden kjøpte han melk av bøndene rundt Sørby og kjørte melkerute mellom Tønsberg og Sandefjord.  Etter dette kjøpte han gården Rudi på Nes på Romerike, siden solgte han Rudi og flytta til Årnes i Akershus. Han slutta som gårdbruker og flytta til Oslo, hvor de bodde i Trondheimsveien resten av livet. De ønsket å gravlegges på Gjerpen kirkegård.

Etter opplysninger fra dattersønn Anders Kristian Kjær, Sørby i Stokke, Vestfold.


Denne gården hadde 2 våningshus. Det ene ble bygd nytt i 1936 og det gamle ble ombygd i 1946.
Uthuset er fra 1915.

 

G.br., sersjant

Haakon Karenius Lundseth (Haakon Lundseth) fra Solum f. 10/10-1894 d. 16/10-1971, s.a. sjømann Halvor Andreas Larsen (Gremetsen) fra Solum og Karen Marie Gundersdatter fra Fen i Holla.

g1g i Solum kirke 23/11-1918 m. Petra Brenne fra Nordre Bø f. 11/4-1896 på Jønnevald d. 14/6-1967, d.a. Johannes Andersen Brenne.
Forlovere: "Former Laurits Andreas Gremetsen, Knardalsstrand og agronom Torleif Martinius Gremetsen, Bjørntvedt."

g2g m. enke Dagny Pedersen fra Skien f. 11/3-1902 d. 5/3-1999. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

1. Halvdan Lundsett f. 5/9-1919. Overtok gården.

2. Johannes Lundsett f. 17/4-1921 d. 10/1-2005 g. i Gjerpen februar 1949 m. Astrid Ellinor Sneltvedt fra Frogner(26) "Lagård" f. 28/10-1924, d.a. snekker Hans Johnsen Sneltvedt.
    De forpaktet en rekke gårder. De fleste i Solum. Han var utdannet agronom.
    Barn 1. Kari Lundsett (tvilling) f. 1951. Lærer bosatt i Porsgrunn.
    Barn 2. Hans Lundsett (tvilling) f. 1951. Dykker og entrepenør - vann og avløp. Bosatt på Findal i Bamble.

Br. 1927.


Før de giftet seg var Haakon Lundseth gårdsbestyrer i Askim. Han ble da skrevet for "Haakon Karenius Gremetsen."
Han var også skrevet for Gremetsen da han gifta seg første gang i Solum kirke. Han var da også nevnt som gårds-
bestyrer i Askim. Han ble konfirmert i Solum i 1908. Hun i Holla i 1910.

Lundsett var en av initiativtakerne til Storemyr beitelag på Storemyr i Gjerpen og var formann i laget i en lang årrekke.

han kjøpte i 1954 Telemarks første selvgående skurtresker.

 


Petersborg 1927. Denne første traktoren på gården ble innkjøpt av Haakon Lundseth senior dette året. Fotoets eier: Fam. Lundsett.


 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

6

1

N. Mæla - Petersborg

Haakon Lundseth

4 mark 29 øre

6 3 N. Mæla - Lundstad ditto 1 mark 15 øre
4 22 S. Mæla - Petersborg ditto 8 mark 40 øreKilde:
Grunnboka. "
Andel av Mælagata 160 (Gnr 6, bnr 1) er overdradd til Halvdan Lundsett, datert 30.12.1966."

Bonde, agronom, selveier

Halvdan Lundsett herfra f. 5/9-1919 d. 4/9-1992.

g.m. Ingeborg Andersen fra Siljan f. 2/3-1922 d. 28/5-2015, d.a. Ernst Wilhelm Anderson fra Varberg i Sverige og Tora Hagen fra Åsmyra under Gurholt i Siljan.

1. Håkon Lundsett f. 1946. Se nedenfor.
2. Arne Lundsett f. 1951. Revisor. Gift med sykepleier Jorunn Øyan Rangflet f. 1948. Kjøpte boligen Mælag. 143 i ca. 1984 ("Petersborg").
Br. 1966.


Halvdan Lundsett var gårdsarbeider på Aker gård i Sem, Vestfold i 1940.


Kilde: Grunnboka.
"
Mælagata 160 (Gnr 6, bnr 1) er solgt for kr 1.350.000 fra Halvdan Lundsett til Håkon Lundsett og Anne-Bjørg Lundsett, datert 16.12.1991,
salget omfatter også Skisjøvegen 459 (Gnr 93, bnr 13)."

 

Bonde, sivilagronom, selveier

Håkon Lundsett herfra f. 1946.
g. 9/11-1968 m. Anne Bjørg Nokevje fra gården Nokevje i Øyestad, Aust-Agder, d.a. Jens Noevje og Frida Bergliot fra Snarøya i Bærum.

1. Ingunn Lundsett f. 1969.
2. Nina Lundsett f. 1973.
3. Håkon Andre Lundsett f. 1979.
4. John Lundsett f. 1982. Overtok gården i 2014.
Br. 1991.

Håkon og Anne Bjørg Lundsett forpaktet N. Foss av Gjerpen kommune i tiden 1971-1990. I tillegg var Håkon Lundsett
gårdsbestyrer ved Vestfold landbrukskole/ Melsom videregående skole fra 1987-2000.

 

Bonde, selveier
John Lundsett herfra f. 1982.
g.m. Heidi.
1. Haakon Lundsett f. ca. 2011.
2. Anna Lundsett f. ca. 2013.
Eier 2014.

 

Takk til Håkon og John Lundsett for opplysninger.
 


John Lundsett. Foto: Stine Solbakken 2014 for TA (Telemarksavisa). Se artikkel.Heidi Lundsett med Anna (1 1/2) og John Lundsett med Haakon (3 1/2). Foto: Stine Solbakken 2014 for TA.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no