ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |  


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                            


Oppdatert 16.01.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Venstøp Søndre 1 - Cudrios Venstøp
Gammelt løpenr. 60 og 61. Siden 1889: 8/1 m.fl.

Fradelt hovedbølet i 1719.


Venstøp bnr 1. Foto Gard Strøm 11.08.2013.


Adressse i dag: Petersborgv. 60, 3716 Skien.

Bygningene på denne gården er i dag fredet av Staten.

Arne Jonsen var borger i Skien og bodde der. Han eide 1 hud i S. Venstøp fra 1719. I 1738 var det hans enke som
satt med denne ene huden. Han var trolig far til Hans Arnesen g.m. Karen Cudrio og som eide denne eiendommen
fra 1755. Arnesen solgte 2 huder av eiendommen i 1763 til Peder Tollefsen.
Les mer om Hans Arnesen nedenfor.

 

Landskyld i 1763: 2 huder.

 

G.br., selveier

Peder Tollefsen (Talleivsson) fra Klokkerstua u. Prestegården i Seljord dpt. 13/12-1737 i Seljord bg. 5/5-1764. ”Peder Tollefsen Venstøb 34 aar.”, s.a. Talleiv Sondresen og Maren Pedersdatter Bruun.

g. 9/7-1761 m. Kirsti Solvesdatter. Trolig ikke fra Gjerpen.

Br. 1763.
 

Ingen barn. Denne Kirsti Solvesdatter vet vi ikke hvor ble av.

8/5/1764       PEDER TELLEFSSEN VENSTØP       Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 575b.
S.Venstøp      Arvinger:                             
               a. Enka Kirsti Solvesdatter (barnlause).
               b. Mor til avdøde: Maren Pedersdatter Bruun,og hennes barn:
                  1. Svend Tellefssen, myndig.
                  2. Sondre Tellefssen 20 år.
                  3. Jon Tellefssen    16 ”
                  4. Hans Tellefssen   12 ”
                  5. Else Tellefsdtr.  30 ”
                  6. Else Tellefsdtr.  19 ”
Formynder for de umyndige ble Christen Bruun i Skien.
Enka tok til laugverge Hans Arnessen.
Brt:   1355 - 0 - 18
Gjeld: 1713 - 2 -  9 (insolvent).
Jordegods: 2 huder m.b. og h. i søndre Venstøp, vurdert for 1200 rdlr.

Peder Tollefsen var s.a. Talleiv Sondresen fra Groven i Seljord og prestedatteren Maren Pedersdatter Bruun født på
Seljord prestegård i 1716. Hun var datter av sognepresten i Seljord, Peder Jonsson Bruun fra Ålborg i Danmark.

Se Maren Pedersdatter Bruun i Seljord, bind IV, side 36 og 53.

Kjøpt av seignr. Hans Arnessen i Skien for 1500 rdlr. (I følge skjøte dat. 6.5.1763.)

Hans Arnesen var borger i Skien og gift med Karen Cudrio. De bodde i Skien i 1764. Han eide 1 hud i søndre Venstøp og
2 huder i prostigodset av Venstøp fra 1755.
I 1763 solgte han 2 huder (prostigodset) til Peder Tellefsen/ Tollefsen (se skiftet ovenfor).
Jacob Cudrio
ble eier av gården i 1789. Han bodde i Langesund.
Kjøpmann Ole Hansen Cudrio ble eier av 3 huder fra 1802.
Han var kjøpmann i Skien og bodde for det meste i byen.

 

Eiendomsmatrikkelen 1801: Landskyld 3 huder. Eier og bruker Jacob Cudrio.

 

G.br., tilsynsmann

Ole Knudsen Rui f. ca. 1753 d. 24/4-1828 som innerst på M. Venstøp.

g. 10/10-1800 m. Inger Tollefsdatter fra Doksrød? f. ca. 1771.

Br. i 1801.
 

Inger hadde en ”uekte” sønn Zacharias Ellefsen dpt. 22/5-1796 (far: Ellef Paulsen) som bodde her i 1801. Barnet ble født på
Doksrød. Denne Zacharias ble g. 16/11-1820 med Anne Larsdatter fra N. Kjær (d.a. Lars Solvesen Kjær). De bodde på
N. Falkum, hvor Zacharias ble drept i en arbeidsulykke knapt ett år etter at de ble gift. Han hadde ingen etterkommere.

 

Brennevinsbrenner, forpakter

Nils Børresen Semb/Wenstøb fra N. Sem(9) dpt. 2/12-1792 d. 5/6-1833 på Brekkejordet, s.a. Børre Jørgensen Semb.

g1g 7/6-1824 m. Inger Ellefsdatter dpt. 10/2-1798 i Bamble d. 20/9-1828 på Venstøp.

Forlovere: "Kittil Gulseth, Jørgen Semb."

g2g 8/7-1829 m. Karen Nilsdatter fra Strømdal f. 27/3-1810 d. i USA, d.a. Nils Jacobsen Strømdal.

Forlovere: "Jacob J. Gulset, Elias J. Aarhuus."

1. Anne Gunhilde Nilsdatter f. 6/4-1825 g.m. Svend Helgesen. Se Hasledalen under Gulset.

2. Børre Nilsen f. 26/9-1827 på Venstøp. Fra innflyttingslisten i Bamble kirkebok 1842: ”Antaget som pleiebarn for flere aar siden af gaardbruger Børre Børresen østre Brevig.”

Br. 1824.


I 1825 er Nils Børresen m/ familie oppgitt som husmansfolk under S. Venstøp.
Nils Børresen er av Gjerstadslekt.
Hans far var født i Gjerstad og hans mors foreldre kom fra Gjerstad. Han var brennevinsbrenner for Cudrio.
Denne familien flyttet siden til Brekkejordet hvor Nils var brennevinsbrenner for kaptein A. Blom.

13/3-1829      INGER ELLEVSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 289b.
S.Venstøp      - død 20/9-1828. -                   
               Arvinger:
               Enkem. brennevinsbrenner Niels Børressen og barna:
               1. Børre Nielssen      1 1/2 år.
               2. Anne Gunnille Nielsdtr. 4 ”
Verge for barna: Bestefaren Ellev Anundssen.
Brt: 86 - 2 - 12
Net: 39 - 3 -  2.

30/8-1833      NIELS BØRRESSEN        Bamble Skifteprot. nr. *)
Bratberg-      - brennevinsbrenner -
kleiva         Arvinger: Enka Karen Nielsdatter og barna:
               1. Børre Nielssen 5 3/4 år.          
               2. Gunhild Nielsdtr.  8 ” .          
Barnas verge: Børre Børressen Brevig.
Enkas laugverge: Elias Jonssen Aarhus.

Brt: 233 - 2 - 7
Net: 139 - 0 - 6
*) A: BS 17 s.650.
C: BS 23 s.51b.

Enka Karen Nilsdatter ble g2g med enkemann Erik Pedersen Frogner. Se Frogner(7).

Kjøbmann, borgermester

Ulrich Frederik Cudrio fra Skien dpt. 25/11-1794 d. 10/1-1851 på Venstøp, s.a. kjøpmann Ole Hansen Cudrio.

g1g i Skien 30/3-1823 m. Thalie Catharine Jessen f. ca. 1799 d. 12/9-1829.

Forlovere: "Kjøbmand Johan Blom, Kjøbmand Christopher Myhre."

g2g 27/12-1829 m. Marthe Cathrine Carlsen f. ca. 1804 d. 13/2-1861 på Falkum.

1. Georg Jessen Cudrio f. 19/2-1826 i Skien. Overtok gården.

2. Olivia Margretha Caroline Cudrio f. ca. 1827 i Skien g. i Gjerpen kirke 1/6-1847 m. skibsfører Jørgen Herman Ludvigsen fra Skien f. ca. 1816, s.a. skibsfører Peder Ludvigsen i Skien.

Barn i 2. ekteskap:

3. Thalie Catharina Cudrio f. 16/10-1830 i Skien g.m. gartner Hans August Ording sr. Se Falkum(10).

Br. ca. 1830.


Denne familien bodde for det meste i Skien. Ulrich Cudrio hadde brennevinsbrenneri, var skipsreder og var en ivrig
fruktdyrker. Han var en tid borgermester i Skien. Han ble gravlagt i Skien. Ved skiftet er han kalt ”Veiinspektør”.


I 1835 var landskylda lagt til 4 huder 8 skinn.

 

Tjenestefolk i 1835: Christen Andersen(36), Aslak Pedersen(21), enkemann Eigil Pedersen(61), Ole Henriksen(14),
Dorthe Pedersdatter(62), Ingeborg Christensdatter(22), Gurine Larsdatter(20) og Barbara Larsdatter(32).

 

Løpenr. 60, landskyld 1838: 3 huder (rev. til 5 skylddaler 2 ort 2 skilling). Eier: Ulrik Cudrio.

Løpenr. 61a landskyld 1838: 1 hud 8 skinn (rev. til 4 ort). Eier: Ulrik Cudrio).

 

Ulrich F. Cudrio kjøpte mellom 1830 og 1838 også doktor Hoffdings part på 1 hud 8 skinn (l.nr. 61a).

 

Andre beboere på gården i 1845:

Anne Milhilde Jacoboa Carlsen, konens søster, f. ca. 1815. Tjenestefolk: Anne Dorothea Pedersdatter(72), Inger
Thomesdatter(21), Karen Wetlesdatter(23), Kirsten Wetlesdatter(32), John Andersen(28) og Halvor Eriksen(19).
I tillegg, en gift mann, Henrik Gundersen(39). Han kom fra Fislerød u. Grini og var gift med Marthe Svendsdatter fra
Oredalen under Sneltvedt. Hun ser ikke ut til å ha bodd i Gjerpen i 1845. Henrik Gundersen døde på Venstøp den
18/12-1861.

23/1-1851      ULRIK FREDERIK CUDRIO         Bamble Skifteprot. nr. *)
Venstøp        - veiinspektør -                     
               Arvinger:
               Enka Marthe Cudrio og barna:
               1. Georg Jessen Cudrio.
               2. Olivia Margrethe Cudrio g.m. skipper Ludvigssen.
               3. Thalie Catrine Cudrio, 20 år.
               Enkas laugverge var kjøpm. Chr. Eberhardt.
               H. Bagger møtte som kurator og ”uindskrenket fuldmægtig”for Georg Cudrio som var i Amerika.
               Formynder for Thalie var skipskaptein C. Barnholt.
Brt:    881 - 112
Gjeld: 3492 - 106 1/2 (Insolvent).
*) A: BS 30 s.42b. B: BS 20 s.243b-(268b?). C: (1850-54) 80.

G.br., farvermester, selveier

Georg Jessen Cudrio herfra f. 19/2-1826 i Skien d. 28/11-1908, s.a. Ulrik Frederik Cudrio.
g. i Siljan 21/3-1852 m. Berthe Maria Evensdatter fra Kløverød f. 29/3-1829 i Siljan d. 10/12-1872 på Stensåsen, d.a. Even Christensen Kløverød og Ingeborg Evensdatter.

Br. 1840.


Tjenestefolk på gården i 1865: Nils Olsen fra Sauherad(28) og Grethe Sophie Olsdatter fra Sauherad(19).

Georg Cudrio eide gården sammen med søsteren Olivia Caroline Cudrio. Han ble eneeier i 1846.
Georg var i 1845 i lære hos farvermester Isak Hansen Nærum på Brekkejordet. I 1866 solgte Cudrio
gården og flyttet til den mye mindre gården Sørbø(1) "S. Stensåsen". Se alle barna der.

Bnr 2 og 3 ble utskilt herfra i 1849.
Bnr 4 og 5 ble utskilt i 1866.

 

Proprietær

Anton Martin Decimus Stub fra Sigdal f. 1842.

g.m. Caroline Petrine Margrethe Larsen Lindgren fra Skien f. 1842.

1. Jens Ludvik Stub f. 8/9-1868 på Venstøp.

2. Cecilie Stub f. 1870 i Sigdal.

3. Ludvig Stub f. 1872 i Sandefjord.

4. Anette Stub f. 1873 i Sandefjord.

5. Kjeld Stub f. 1875 i Sandefjord.

Br. 1866.


Det ble holdt skifteforretning i konkursbo etter Anton Martin Stub på Grini i 1868:
 

8/4/1868       ANTON STUB                    Gjerpen Skifteprot, nr. *)
Grini          - proprietær - konkursbo -           
Brt:   4165 - 29
Gjeld: 8101 - 62 1/2 (Insolvent).
Jordegods: Gd. Venstøp, matr.nr.10, l.nr.60 og 61 av skyld 4 daler 1 ort 2 sk., takst 3200 spd. (Pantegjelda var 3098 spd.)
*) B: Gj 2 s.90-108-125-191-194-200. C: Gj I side 350.


Denne familien bodde i 1875 i Storgt. 103 i Sandefjord. Anton Stub hadde tydligvis kjempet
seg opp igjen etter konkursen. Han var da kjøpmann, samt meieri- og gårdeier.
Han hadde 6 tjenestefolk i huset.


G.br., kjøpmann, skibsreder, proprietær, selveier

Otto Imanuel Eberhardt fra Skien f. 14/10-1832 d. 20/11-1896 på Venstøp, s.a. kjøpmann Christian Carl Eberhardt fra Stavern og Christiane f. Stub fra Skien.

g.m. Laura Johanne Irgens fra Farsund f. 13/5-1837 d. 1916 i USA, d.a. dr. Lauritz Johannes Irgens fra Sogndal og Edvardine Margaretha Qvale fra Vega.

1. Gunhild Marie Eberhardt f. 1866 i Porsgrunn g. 29/4-1894 m. g.br. Hans Jacob Ingebretsen Aaltvedt.

2. Christiane Cornelia Paus Eberhardt f. 31/8-1871.

3. Berta Marie f. 11/9-1872 på Venstøp d. 19/2-1873 på Venstøp. Hun døde i følge KB av Kikhoste.

4. Carl Christian f. 4/1-1875 på Venstøp d. 28/5-1875 på Venstøp.

5. Otto Emanuel Eberhardt f. 5/8-1879 på Venstøp. Emigrerte til USA i august 1897.

Br. i 1873.

 

Dette var en stor gård i Gjerpen-sammenheng. Besetningen var i Eberhardts tid (1875):
5 hester, 1 okse, 20 kuer, 4 kalver, 1 svin.

Eberhardt eide også i 1875: L.nr. 150, 148b (Langgård u. Grini) og l.nr. 63c (av Buslåtten).

 

Folketellingene forteller oss noe om Eberhardts syssler. I 1875: Kjøpmann og, skipsreder.
I 1891:”proprietær, forlikskommisær og revisor i et ysteriselskab.”


Tjenestefolk i sidebygningen (1875):

Hans Ellefsen fra Sandsvær f. 1854, Anders Ingebretsen f. 1859 i Gj., Karen Olsdatter f. 1848 i Gj.,
Sofie Pedersdatter f. 1856 i Gj., Martine Jensdatter fra Solum f. 1849 og Olava Dorthea Pedersdatter
fra Solum f. 1856. I tillegg bodde
Kristian Karl Eberhardt, deres pleiesønn her. Han var født 1864 i Skien.


Tjenestefolk på gården i 1891: Ole Johannesen, gardsgutt og jordbruksarb. fra Tuddal f. 1870,
Samuel Kristiansen, melkekjører og gardsarb., f. 1874 i Eidanger, Anna Marie Gunnersdatter,
stuepike f. 1870 i Eidanger, Marie Jacobsen, kokkepike f. 1872 i Eidanger, Maren Helene Ellefsdatter,
overfæpike, f. 1846 i Slemdal og Ingeborg Andersdatter, underbudeie f. 1872 i Sauherad. Alle ugifte.

 

Landskyld 1889:

Søndre 8/1 (60, 61a) a. Landskyld: 4 skylddaler 2 ort. (Rev. til 9 mark 63 øre). Eier: Otto Eberhardt.

Søndre 8/3 (60, 61a) c. Landskyld: 4 ort 12 skilling. (Rev. til 2 mark 90 øre). Eier: Otto Eberhardt.

Søndre 8/6 (61b). Landskyld: 2 ort 10 skilling (Rev. til 0 mark 84 øre). Eier: Otto Eberhardt.

Buslåtten 8/9 (63a). Landskyld: 1 daler 2 ort 21 sk. (Rev. til 5 mark 78 øre). Eier: Otto Eberhardt.

 

G.br., selveier

Ulrik Frederik Cudrio fra S. Venstøp(A) f. 13/10-1856 d. 3/8-1939, s.a. Georg Jessen Cudrio. Se også Sørbø(1) "Steinsåsen".

g. 17/11-1876 m. Ida Marie Johannesdatter fra Ballestad(35) f. 18/12-1856 d. 26/2-1921, d.a. Johannes Hansen Ballestad.

1. Bertha Marie Cudrio f. 21/9-1877 d. 3/10-1955. Ugift.

2. Georg Cudrio f. 1883 i Skien. ”Arbeider paa gaarden” i 1900.

3. Dorthea Petronelle Cudrio f. 18/10-1884 g.m. Isak Høisæt. Se Petersborg under Mæla.

Br. 1900.

 

Ulrik Frederik Cudrio kjøpte i 1866 Steinsåsen under Sørbø, hvor de bodde fram til 1900.

Andre beboere her i 1900: Budeie Torbjør Evensdatter fra Bø i Telemark f. 1853 (ugift) og losjerende ”skolekjøkken-
lærerinde” Signe Nilsen fra Larvik f. 1869 (ugift).


Det er usikkert, men sannsynlig, at Ulrik F. Cudrio kjøpte tilbake gården på odel etter at den hadde vært ute av
familien siden 1866.

 

Se folketellingen 1910.

 


Søndre Venstøp etter gammelt maleri. Ukjent maler. Sett fra Petersborg under Mæla.

 


Søndre Venstøp trolig ca. 1910. Foto: Ragnvald Nyblin.

 

G.br., selveier

Søren Holm Ballestad fra Ballestad(35) f. 12/2-1892 d. 6/4-1963, s.a. Hans Edvard Johannesen Ballestad.

g.m. Asborg Lunde fra Lunde i Telemark f. 1/3-1900 d. 26/1-1964.

Br. 1927. Se Ballestad(35).
 

Søren Holm Ballestad solgte gården til sin bror Jonas i 1939 og flyttet til Ballestad.


G.br., sivilingeniør, selveier

Jonas Hansen Ballestad fra Ballestad(35) f. 14/6-1894 d. 17/5-1971, s.a. Hans Edvard Johannesen Ballestad.

g.m. Benedikte Marie Sørensen fra Hisøy i Aust-Agder f. 23/7-1902 d. 7/8-1965, d.a. skipper Torvald Sørensen og Marie Dorthea Schanke (d.a. sogneprest Albert Andreas Jonatan Schanke i Øyestad).

1. Erik Hans Edvard Ballestad (Erik Ballestad) f. 1932. Lege på Ulefoss. Les jubileums artikkel i Telemarksavisa (TA) 22/9-2007, side 32.

2. Torvald Ballestad f. 9/3-1934 d. 20/1-1999 på Støren i S. Trøndelag. T. Ballestad var en tid leder i Sør-Trøndelag Kraftselskap. Senere administrerende direktør i Telekraft A/S. Bodde på Støren.

3. Steinar Ballestad f. 1936. Overtok gården.

Br. 1939.


Jonas H. Ballestad var født på Ballestad. Han gikk i sin ungdom på Osebakken Tekniske Fagskole,
deretter tok han høyskolen i Trondheim. Noen av barna er derfor født i Trondheim.

 

G.br., selveier

Steinar Ballestad herfra f. 1936.

g.m. Ruth Gløsmyr fra Venstøphøgda 147 f. 1937, d.a. Harald Gløsmyr og Karen f. Høgli.

1. Per Ballestad f. 1962. Overtok gården.

2. Kari Lise Ballestad f. 1964 g.m. Trond Ihle. Se Luksefjellv. 703 under Oterholt.

Br. 1971.Venstøp bnr 1 sett fra Venstøphøgda. Foto: Gard Strøm 11.08.2013.

 

Fra Grunnboka: "Petersborgvegen 60 (Gnr 8, bnr 1) er overdradd for kr 1.725.000 fra Steinar Ballestad til Per Ballestad (17.04.2001)."

 

G.br., selveier

Per Ballestad herfra f. 1962.
samboer m. Trude Tufte f. 1976, d.a. Roald Didrik Tufte og Bente f. Glimsdal.
1. Andreas Tufte Ballestad f. 1991.
2. Karen Marie Tufte Ballestad f. 1995.
3. Ida Benedikte Tufte Ballestad f. 1997.
Br. 2001.

(C) Gard Strøm.