ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 30.07.2018


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.
 

Frogner 26 - Lagård
62/26. Utskilt fra Frogner(11) i 1913. Skyldmark 1 mark 80 øre.


Frogner bnr. 22 "Vonheim til venstre og Frogner bnr. 26 "Lagård" til høyre. (Dårlig kvalitet beklages).
Foto: Widerø-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.


Adresse i dag: Frognerlia 33A, B og 35, 3715 Skien.

Etter utskillingen i 1914, var det Kristian Eli Beckstrøm som kjøpte eiendommen av Mariane Backer
for kr. 7100.- Tinglyst 18. okt. 1916.
Hannibal Thovsen
kjøpte den i 1918 for kr. 17.400.-, deretter arvet Christian Heiret, som eneste
myndige arving etter Thovsen, eiendommen i 1919. Hans J. Sneltvedt kjøpte eiendommen i 1921.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
”Skjøte fra Christian Heiret til Hans J. Sneltvedt herpå og bnr 40 for kr. 24.500, dat. 17. nov., tinglyst 3. des. 1921.”

G.br., selveier
Hans Johnsen Sneltvedt
fra Sneltvedt(10) f. 14/1-1889 d. 27/7-1964, s.a. John Olsen Sneltvedt.
g.m. Maren Øverland fra Seljord f. 18/7-1884 d. 17/2-1971., d.a. Erik Øverland.
1. Lilli Margot Sneltvedt f. 12/6-1914 på Falkum d. 18/2-2005 g.m. NN Nilsen.
2. Astrid Ellinor Sneltvedt f. 28/10-1924 g.m. Johannes Lundsett. Se Petersborg under Mæla.
Br. 1921.

Hans J. Sneltvedt makeskiftet i 1947 ”Lagård” med Sverre Søllands tidligere eiendom ved Frognerhaven.

Det nye våningshuset ble oppført i ca. 1920. Uthuset er fra ca. 1910.

G.br., selveier
Sverre Sølland
fra Frogner(17) f. 5/7-1905 d. 13/10-1973, s.a. Nils Jacobsen Sølland.
g.m. Sigrid Elefsen fra Kviteseid f. 20/11-1909 d. 26/3-1997, d.a. skogsarb. Aslak Eilefsen Heggtveit og Margit Mikkelsdatter Kleivstaul (begge Kviteseid).
1. Berit Sølland f. 1932 g.m. Abel Gundersen f. 1927.
Bosatt i Drammen kommune.
2. Nils Aslak Sølland f. 1938. Bosatt på Gulsetkåsa.
3. Bjørn Sølland f. 27/8-1940. Overtok gården.
4. Tore Ragnar Sølland f. 1942.
5. Ingrid Sølland f. 1943.
6. Margit Sølland f. 1945.
7. Liv Rigmor Sølland f. 1951.
Br. 1947.

Her var det gartneri i Sverre Søllands tid. Han hadde landbruksskole. Gårdens besetning i 1950:
1 hest og 2 griser.

Sverres søster, Petra Sølland, bodde her på gården på 1950-tallet. Hun døde i 1962.

Gårdens grenser på 1950-tallet i følge Sverre Sølland:
”Nord: Røsaker, øst: Lerkup, syd: Gregorius Skilbred, vest: Nilsen.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

62 

26

Lagård 

Sverre Sølland 

1 mark 80 øre

62 40 Lagård Sverre Sølland 0 mark 07 øre


G.br., selveier
Bjørn Sølland
herfra f. 27/8-1940 d. 11/3-2018.
g. i Gjerpen 18/6-1966 m. Aud Lillefjære f. 1944.
Forlovere: "Ekspeditør Halvor Eie og hustru Brit Eie, Bratsberg."
1. Rune Sølland f. 1967. Overtok gården.
2. Mona Sølland f. 1970.
3. Gisle Sølland f. 1974.
Br. 1971.

Bjørn Sølland drev i mange år service og levering av fyringsolje for oljeselskapet Shell.

G.br., selveier
Rune Sølland
herfra f. 1967.
g.m. Reidun Andreassen f. 1969.
1. Mats Sølland f. 1990.
2. Martin Sølland f. 1994.
3. Synne Sølland f. 1996.
Br. ca. 2005.

 (C) Gard Strøm.