| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 18.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

S. Mæla B

Landskyld i 1708: 4 ½ hud etter at rådmann Flood i Skien solgte 1 ½ hud til Thomas Rusch.

 

Eier fra 1708: Rådmann i Skien, Christopher Jørgensen Flood (d. 1711).

Fogd Hans Krag kjøpte disse 4 ½ hudene i 1711:

 

Fogd, selveier

Hans Krag f. ca. 1678 bg. 9/1-1714. ”Fogden Hans Krag fra Sr. Melum, 36 aar 3 uger gl.”.

g.m. Elisabeth Cathrine f. ca. 1680 bg. 23/9-1712. ”Fogdens Hans Krags Kieriste Elisabeth Cathrine fra Sr. Melum, 32 aar 8 maaneder.
Døde i barselseng med et dødfød barn.”

Eier og beboer fra 1711.

Hans Krag kjøpte samme år (1711) også 6 huder i N. Mæla av generalmajor Johan ArnholdBorgestad.
Av Gjerpen kirkebok, kan vi se at familien Krag bodde her.
 

Gården gikk til amtmann Jacob Lindberg i 1714. Prokurator Peder Bagge i Skien kjøpte 4 ¼ hud av S. Mæla
i 1722 (denne eiendommen). Noe tidligere hadde han ervervet 3 skinn, som var en liten part av samme eiendom.
Kjøpmann i Skien, Peder Jacobsen Juul g. 18/10-1736 m. Cathrine Pedersdatter, kjøpte noe av gården i 1742,
resten i 1744. Han solgte 4 huder til den tidligere leilendingen Halvor Christensen (se nedenfor) som dermed
ble den første selveiende bonden på S. Mæla.

Peder Juul
beholdt selv ½ hud som enka solgte til Diderik von Cappelen sr. i 1787. Se Borgestad.

 

G.br., selveier/leilending

Halvor Christensen fra Ånnerød i Solum f. ca. 1698 bg. 17/6-1787 ved Melum krk. "Halvor Christensen Houchelie 89 aar.", s.a. Christen Hansen Aannerød.
g1g i Solum 1/10-1724 m. Anne Andersdatter Meltvedt f. ca. 1698 bg. i Porsgrunn 7/5-1735. "Anne Andersdatter Meltvedt 36 aar 9 mnd 6 dage.", d.a. Anders Hansen Meltvet.
g2g i Solum 3/1-1743 m. Aavedt Thorsdatter fra Haukelien i Solum dpt. 13/9-1709 i Melum krk. bg. 20/10-1746. ”Halvor Mælums kone, 36 aar.”, d.a. Thor Mathiassen.

1. Christen Halvorsen dpt. 8/7-1725 i Solum g1g i Gjerpen 18/6-1750 m. Anne Thorsdatter. Se nedenfor.
2. Jacob dpt. 24/6-1727 i Solum bg. 11/7-1727 i Porsgrunn. "Jacob Halvorssøn Aanerøe 1 maaned."
3. Ingeborg Halvorsdatter dpt. 5/10-1728 i Solum g. i Gjerpen 26/2-1760 m. Johannes Jansen. Se Tute under Elset i Solum.
4. Ole Halvorsen dpt. 15/3-1731 i Solum g. i Solum m. Sara Christensdatter Lund. Bodde på Gråten i Solum.
5. Anders dpt. 30/1-1735 i Solum bg. 19/7-1738 i Solum. "Anders Halvorsøn fra Aanerøe 3 aar 5 maaneder 10 dage."
Barn i 2. ekteskap:
6. Anne Halvorsdatter dpt. 8/3-1744 i Solum g. i Solum 13/9-1767 m. Anders Jensen. Se Familie 17 - Kleiva 1784.

2. Thor Halvorsen (Thor Halvorsen Haukelien) dpt. 13/10-1746 i Gjerpen. Se Haukelien i Melum sogn, Solum prestegjeld (www.solumslekt.org).

Eier 1746 (tinglyst i 1748).


F.f. Halvor Christenssøns barn kaldet Christen: Berthell Klyve, Jon Sivertssøn, Hans Aannerøe, Elsebeth Aannerøe, Ragnild Meltvedt.
F.f. Halvor Christenssøns barn, hiemmedøbt, Jacob: Ingebrigt Johanssøn, Jon Biørntvedt, Jon Rugtvedt, Karen Klyve, Kisten Meltvedt.
F.f. Halvor Aanerøes barn kaldet Ingebor: Jens Mortenssøn, Hans Biørntvedt, Maren Biørntvedt, Margrete Aanerøe.
F.f. Halvor Christenssøns barn kaldet Ole: Berthell Klyve, Hans Aanerøe, Hans Rugtvedt, Elsebeth Aanerøe, Ragnild Skiltbred.
F.f. Halvor Aanerøes og Anne Andersdatters barn kaldet Anders: Hans Rugtvedt, Jon Jacobssøn, Niels Berthelssøn, Kirsten Aanerøe, Margrete Jacobsdatter.

F.f.
Halvor Aanerøes og Aavet Thorsdatters barn Anne: Tosten Molhouen, Kiell Biørntved, Matthis Hauchelien, Maren Jacobsdatter, Live Jacobsdatter.
F.f. Halvor Mælums drengebarn Tor: Søren Falchums kone, Hans Falchums kone, Anders Mælum, Gunder Gulset, Solve Gulset.


Datteren Anne Halvorsdatter ble f. på Ånnerød. En Johannes Jansen og kona bodde her i 1762.  

Halvor Christensen Mæla var den første selveiende bonden på S. Mæla vi kjenner til.

Fra Skiftet:
"Enkemanden oplyste at han hadde kjøpt 4 huder i Mellum gård av Peder Juel i Skien og gitt 800 rdlr. for dette.
200 rdlr. var betalt. 200 rdlr. skulle vært betalt, men er det ikke, og derfor er det rimelig at handelen går om igjen."

I 1762 kjøpte Didrik Cappelen sr. gården tilbake på odel. Halvor Mæla ble boende på gården som
leilending til han flyttet til gården Haukelien i Melum sogn, Solum prestegjeld.

14/6/1747      AAVEDT TORSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 5, s. 74a.
S.Mællum       Arvinger:                             
               Enkem. Halvor Christenssen og barna:
               1. Tor Halvorssen 1/2 år
               2. Anne Halvorsdtr. 3 ".
               Faren verge under oppsyn av barnas farbror og morbror.
Brt: 106 - 2 -  2
Net:  42 - 3 - 18

Inderst
Christen Halvorsen
herfra dpt. 8/7-1725 i Solum.
g1g 18/6-1750 m. Anne Thorsdatter
1. Anders Christensen dpt. 2/8-1750.
2. Halvor Christensen dpt. 25/3-1753.
3. Ole Christensen dpt. 25/4-1756.

F.f. Christen Mælums db. Anders: Hans Falchums kone, Inger Isaksdtr., Søren Falchum, Anders Abrahamsen, Ole Halvorsen.
F.f. Christen Mælums db. Halvor: Hans Falchums kone, Anne Hansdatter, Anders Mælum, Hans Biøntvet, Hans Abrahamsen.
F.f. Christen Mælums db. Ole: Hans Biørntvets kone, Anne Hansdtr., Hans Falchum, Abraham Falchum.


Denne familien flyttet til
Haukelien i Melum. 


Fra Matrikulen 1801.

Landskyld: Eier:  Bruker: Løpenr.
4 1/2 hud Didrik von Cappelen jr. Christopher Nirisen 39

 


Gårdsarbeider, leilending

Christopher Nirisen fra Vattenberg under Prestegården dpt. 22/4-1770 d. 8/12-1844 under Borgestad, s.a. Niri Reiersen.

g. 24/7-1800 m. Margrethe Munthe Jacobsdatter f. ca. 1773 d. 20/1-1835 på Mæla.

1. Ellen Margrethe dpt. 5/7-1801 bg. 18/10-1801. ”Christopher Nirissøns pb. Ellen Margarete f. S. Mælum 15 uger.”

2. Ellen Margrethe Christophersdatter dpt. 10/7-1803.  

3. Jacob f. 9/9-1807 bg. 28/2-1808. ”Christopher Nirissøns db. Jacob f. S. Mælum 5/12 aar.”

4. Marthe Christophersdatter dpt. 23/4-1809 g. 19/1-1836 m. Rasmus Halvorsen fra M. Venstøp.

5. Christine Christophersdatter f. 5/12-1810 g. 6/4-1831 m. Anders Hansen fra Damjordet under Fossum.

6. Maria Didrika Elisabeth Christophersdatter f. 28/2-1813 g. 25/6-1840 m. Ole Engebretsen Ruud fra Land pr.gj. i Oppland f. ca. 1813.

-   f. 6/8-1816. ”Et dødfødt drengebarn.”


F.f. Christopher Nirissøns pb. Ellen Margarete f. S. Mælum: Anne Thomædtr., Gunnil Torsdtr., Christen Taule, Ole Christenssøn, Ole Olessøn.

F.f. Christopher Nirissøns pb. Ellen Margarete f. S. Mælum: Maria Sev. Cappelen, Christine Joh. Blom, Capitaine Grønvold, Lieutenant Prytz, Hjelm.

F.f. Christopher Nirissøns db. Jacob f. S. Mælum: D. v. Cappelens k, Joh. Schlanbusch, D. v. Cappelen, H. Schytte, C. Coch.

F.f. Christopher Nirissøns pb. Marthe f. S. Mælum: Anne Gurine Olesdtr., Ingebor Halvorsdtr., Johannes Erikssøn, Knud Henricssøn, Ole Reinholt.

F.f. Christopher Nirissøns pb. Christine f. S. Mælum: Anne Marg. Knudsdtr., Marthe Arnesdtr., Peder Nirissøn, Rasmus Clemetssøn, Ole Olessøn.
F.f. Christopher Nirisens pb. Maria Didrika Elisabeth: Didrik Cappellens k, frøken Johanne Schlanbusch, Didrik Cappelen, Peder Smith, Klein.


Christopher var i flere år gårdsarbeider på S. Mæla mens han bodde her. Han flyttet herfra etter at kona døde i 1835.
Han bodde først i Skien, deretter kom han til Borgestad hvor han døde i 1844.
Noen av barna emigrerte visstnok til Amerika.


Enkefru Petronelle Cappelen overtok disse 4 1/2 hudene i 1832.
Deretter fogd Fredrik Charlow Sophus Borchsenius i 1847. Se heretter Store Mæla.


(C) Gard Strøm.