ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen prestegjeld.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

Oppdatert 31.05.2024
 


| Kleiva før 1700 |
| Kleiva 1711 | Kleiva 1720 | Kleiva 1730 | Kleiva 1740 | Kleiva 1762 | Kleiva 1784 |
| Kleiva 1801 | Kleiva 1820 | Kleiva 1835 | Kleiva 1845 | Kleiva 1854 |


Bratsbergkleiva 1784 - Kleiva 1784
Kilde: Manntall
Over Bradsberg Klevens Indvaanere og Beboere 1784.
Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og annet.


Familie 1.
Kleiva 1784. "Paa Bommen" (ved Bomhovet).

Sagarb.
Anders Olsen Bommen
(Løberg) fra Kleiva dpt. 2/3-1760 bg. 15/5-1800. ”Anders Olessøn Bomen f. BratsbergKlev 40 1/6 aar.”, s.a. Ole Andersen. Se Familie 29 - Kleiva 1762.
g. 5/10-1779 m. Marthe Eriksdatter fra Kleiva dpt. 3/12-1752 bg. 3/5-1812. ”Enchen Marthe Eriksdtr. Bommen f. Bratsbergkleiva 59 5/12 aar.”, d.a. Erik Engebretsen Bommen. Se Familie 24 - Kleiva 1762.
1. Jacob bg. 25/6-1780. ”Anders Olsens hj.db. søn Jacob f. Bradsb.kl. 5 dager.”
2. Jacob dpt. 14/10-1781 bg. 29/3-1782. ”Anders Olsens s. Jacob f. Bradsb.kl. 1/2 aar.”
3. Anders Andersen Bommen dpt. 13/4-1783. Se Familie 17 - Kleiva 1845.
4. Berthe Andersdatter Bommen dpt. 30/4-1786.
5. Maren Andersdatter Bommen dpt. 19/7-1789.
6. Jacob Andersen Bommen dpt. 30/12-1792.

F.f. Anders Olsens db. Jacob fra BradsbergKleven: Rasmus Hansens kone, Tosten Povelsens kone, Engebret Bommen, Jacob Bommen, Erik Engebretsen.
F.f. Anders Olsens db. Anders fra BradsbergKleven: Engebret Bommens kone, Karen Engebretsdtr., Jacob Bommen, Torsten Paulsen, Knud Eriksen.
F.f. Anders Olsens pb. Berthe fra Bommen paa BradsbergKleven: Jacob Isaksens kone, Tosten Povelsens kone, Ole Svendsen, Anders Olsen, Ole Andersen.
F.f. Anders Olsens pb. Maren fra Bommen paa BradsbergKleven: Hans Knudsens kone, Marthe Kistine Eriksdtr., Ole Svendsen, Petter Larsen Berg, Lars Svendsen.
F.f. Anders Olessøn Bomens db. Jacob fra BradsbergKlev: Rasmus Hanssøns k., Anne Maria Wærech, Jeppe Pederssøn, Isak Jacobssøn, Isak Bomen.

I manntallet på Kleiva i 1784 ble Anders skrevet som Anders Olsen Løberg. Det
var samtidig nevnt at han hadde vært sagarbeider på Kleiva i 23 år. Kona hadde
også bodd her like lenge.
Anders var født på Løberg og kom til Kleiva med sine foreldre ca. 1 år gammel.

I 1801 tellinga var det bare barna Anders(19), Jacob(8) og Kirsten(3) som bodde her sammen med sin mor,
som da var blitt enke.  

17/12/1801     ANDERS OLSSEN BOMMEN        Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 545a.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Marthe Eriksdatter og barna:
               1. Anders Anderssen      17 år.
               2. Jacob Anderssen        7 ”
               3. Berthe Andersdtr.     14 ”
               4. Maren Andersdtr.     
10 ”
               5. Kirsten Andersdtr. 2 1/2 ”
Laugverge for enka ble Erik Ingebretssen på Bratsb.kl.               
Formynder for alle barna ble morbroren Rasmus Hanssen på Bratsbergkleiva.
Brt:    40 - 0 -  0.
Gjeld: 312 - 3 - 19 (insolvent).


Familie 2.
Kleiva 1784. ”Paa Bommen”
(ved Bomhovet).

Bomvokter
Engebret Jacobsen Bommen
dpt. 5/3-1747 bg. 11/2-1784. ”Engebret Jacobsen Bomen 36 aar.”, s.a. Jacob Ingebretsen Bommen. Se Familie 23 - Kleiva 1762.
g. 10/11-1774 m. Ingeborg Abrahamsdatter fra N. Venstøp(C) dpt. 8/4-1751 bg. 29/12-1813 i Gråten, d.a. Abraham Zachariasen på Venstøp.
1. Jacob dpt. 25/2-1776 bg. 9/2-1777. ”Engebret Bommens s. Jacob 1 aar.*”
2. Inger bg. 4/1-1778. ”Engebret Bommens hj.db. d. Inger 1 dag.”
3. Jacob Engebretsen dpt. 22/8-1779. Se Ballestad(49) "Rønningen".
4. Nils Engebretsen dpt. 8/9-1782 g. i Siljan 1/1-1804 m. enke Helvig Andersdatter på Torsholt, fra Kløverød. De bodde på Torsholt i Siljan. Se Siljan bygdebok s. 319.
Br. 1774.

F.f. Engebret Bommens søn Jacob: Daniel Venstøbs kone, Sidsel Andersdatter, Simen Bommen, Hans Larsen Ballestad, Hans Hansen.
F.f. Engebret Jacobsen Bommens db. Jacob: Daniel Venstøbs kone, Marthe Eriksdatter, Simen Bommen, Hans L. Ballestad, Tosten Hansen.
F.f. Engebret Jacobsen Bommens db. Nils fra BradsbergKleven: Simon Bommens kone, Margrethe Hansdtr., Jacob Bommen, Abraham Andersen, Hans L. Ballestad.

Tjenestefolk her i 1784: Kirsten Nilsdatter f. ca. 1764. Hun kom trolig fra Brekkejordet og hadde vært her i 1 ½ år.
Tjenestegutten Johannes, 15 år f. i Gjerpen, hadde vært her i 1 år.

5/3/1784       ENGELBRETH JACOBSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 17b.
Bommen ved     Arvinger:                             
Bratsberg-     Enka Ingeborg Abrahamsdatter og barna:
Kleiva         1. Jacob Engelbretssen i 5te år.
                    2. Niels Engelbretssen 1 1/2 ”
Enka tok til laugverge Mathias Hanssen Falkum i Skien.
Formynder for Niels ble farbroren Simon Jacobssen.
----”---- -”- Jacob ville enka selv være, men Simon Jacobssen erklærte å ville påta seg vergemål for
sønnene etter loven, da, som han sier: ”-- i hensigt til den omstendighet det har seg med enken, at
en forandring hastig kan ske m.v.”
Skifteretten satte Simon til verge for begge.
Brt: 3225 - 0 -  7
Net: 3050 - 3 - 11.
Jordegods: 1 1/2 hud med bygsel og hærlighed i gaarden Kråketo. Vurdert for samme beløp som innkjøpsummen,
350 rdlr. deri iberegnet sæteren Gunnersrød.

Enka Ingeborg Abrahamsdatter ble g2g i Gjerpen 10/7-1785 med Anders Olsen Nenset fra Solum.
Enka Ingeborg Abrahamsdatter ble g3g i Solum 9/10-1801 m. Gullik Olsen Kvelle. De bodde i Gråten, men ble skilt.  


Familie 3.
Bratsbergkleiva 1784. ”Paa Bommen”.

Sagarbeider
Jacob Eriksen Bommen
dpt. 29/8-1745 bg. 7/7-1788. ”Jacob Eriksen Bommen 42 3/4 aar.”, s.a. Erik Ingebretsen Bommen. Se Familie 24 - Kleiva 1762.
g. 7/11-1772 m. Sophia Isaksdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 9/8-1750, d.a. Isak Jacobsen.
Se Familie 2 - Kleiva 1762.
1. Engebret dpt. 12/1-1774.
2. Isak Jacobsen dpt. 25/5-1775. Se Familie 15 - Kleiva 1801.
3. Berthe Jacobsdatter dpt. 10/5-1778 g1g m. Christopher Pedersen. Se Familie 65a - Kleiva 1845.
4. Aleth Kirstine Jacobsdatter (Alhed) dpt. 18/2-1781 g.m. Gunder Thomassen Follaug. Se Familie 62 - Kleiva 1845.
5. Anne bg. 16/11-1783. ”Jacob Bommens hj.db. d. Anne 4 dage.”
-   bg. 16/11-1783. ”... og en dødf.”
6. Anne Karine Jacobsdatter dpt. 5/12-1784.
7. Engebret dpt. 6/10-1787 bg. 17/10-1790. ”Jacob Bomens db. Engelbert 3 aar.”
Br. 1772.

F.f. Jacob Eriksens db. Engebret fra BradsbergKleven: Gunder Follougs kone, Marthe Eriksdtr., Simon og Engebret Bommen, Jacob Isaksen.
F.f. Jacob Eriksens db.
Isak fra BradsbergKleven: Gunder Follougs kone, Marthe Eriksdatter, Jacob Isaksen, Ole Isaksen, Tosten Povelsen.
F.f. Jacob Bommens pb.
Berthe fra BradsbergKleven: Engebret Bommens kone, Marthe Eriksdtr., Simon Bommen, Ole Isaksen, Steen Folloug.
F.f. Jacob Eriksen Bommens pb. Aleth Kistine fra BradsbergKleven: Engebret Bommens kone, Anders Olsens kone, Tosten Povelsen, Rasmus Hansen, Lars Hansen.
F.f. Jacob Eriksen Bommens pb. Anne Carine fra BradsbergKleven: Ole Isaksens kone paa Bradsbergkleven, Anne Maria Gundersdtr., Ole Isaksen paa Bradsberg Skouen, Anders Olsen, Jon Jacobsen.
F.f. Jacob Eriksen Bommens db. Engebret fra BradsbergKleven: Madame Rosenberg, Christine Sophia Sartz, rector Winther, Friderich Jonsen, Scytte, Hans Leerodden.

13/9/1788      JACOB ERIKSSEN BOMMEN   Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 388a.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Sophia Isaksdatter og barna:
               1. Isak Jacobssen            14 år.
               2. Ingebret Jacobssen         1 ”
              
3. Berthe Jacobsdtr.         10 ”
               4. Alet Christine Jacobsdtr. 
7 ”
               5. Anne Carine Jacobsdtr. 3 à 4 ”
               Enka fikk Nils Rosenberg til laugverge.
               Formynder for Isak ble morbror Stein Follaug.
               ----”---- -”- Ingebret ble farbror Anders Olssen Bommen.
               ----”---- -”- Berthe ble Stein Follaug.
               ----”---- -”- Alet ble Anders Olssen.
               ----”---- -”- Anne ble Simon Jacobssen Bommen.
Brt: 177 - 2 - 18
Net: 102 - 1 - 20

Enke Sophia Isaksdatter ble g2g med enkemannen Rasmus Hansen. Se Familie 69 - Kleiva 1801.


Familie 4.
Kleiva 1784.

Klokker - degn
Gjert Monrad
fra Eidanger Prestegård f. ca. 1735 på Gran på Hadeland? d. 26/10-1816 på Bratsbergkleiva, s.a. sogneprest Jørgen Herman Monrad.
g1g 29/8-1770 m. sitt søskenbarn Kirstine Monrad fra Gjerpen Prestegård dpt. 9/4-1749 bg. 11/5-1796. ”Klokker Monrads kone Kirstine Monrad 47 1/2 aar.”, d.a. sogneprest Johan Fredrik Monrad.
g2g 9/10-1797 m. enke Hedvig Bang f. ca. 1749 bg. 30/7-1801. ”Klokker Monrads kone Hedevig Monrad. 52 2/3 aar.”
1. Jørgen Herman dpt. i Skien 4/3-1771.
2. Johan Friderich dpt. 21/8-1773 bg. 5/6-1781. ”Giert Monrads s. Johan Friderich 6 aar.”
3. Johan Friderich dpt. 2/5-1775.
4. David Monrad f. ca. 1776 g. i Solum krk. 18/7-1812 m. Sophie Hjelm fra Gjemsø kloster. Han var skipsfører. Bodde i Solum.
5. Christence Sophia f. ca. i Skien? 1779 bg. 12/5-1781. ”Giert Monrads d. Christence Sophia 1 3/4 aar.”
6. Christence Sophia Monrad dpt. 29/12-1781.
7. Johan Friderich Monrad dpt. 31/8-1783.
8. Marcus Ditlef Monrad dpt. 8/4-1785.
9. Christian Wilhelm Monrad dpt. 6/12-1786 g1g m. Inger Adtzlew g2g 12/2-1835 jomfru Anne Marie Benedicte Wright fra Osebakken. f. 1800, d.a. skibsfører Peter Wright.
   
Bodde på Osebakken. Se skiftet nedenfor.
10. Cecilia Benedicte Monrad dpt. 3/6-1789 d. 1872 g.m. enkemann, lensmann i Sauherad og Bø Peder Andreas Hjortdal dpt. 14/4-1786 i Aggersborg, N. Jylland, Danmark.
11. Barbara Monrad dpt. 3/9-1790 d. 29/12-1868 på hospitalet i Skien. Ugift.
12. Jochum Monrad dpt. 17/1-1793.

F.f. Giert Monrads pb. Christense Sophia: Madame Rougtvet, Margrethe Bang, Christence Sophia Sartz, Ulrich Cudrio, rector Vinther, David og Christian Monrad.
F.f. Giert Monrads db.
Johan Friderich: Fermans enke, David Monræts kone, Johanne Volner, Kiel Jensen, procurator Rougtvet, procurator Gasman, Marcus Barnholt.
F.f. Giert Monrads db. Marcus Ditlef: Madame Grubbe, Frideriche Sophia Monrad, Povel Lieung, Johan Manal, Dorph, Clausen.
F.f. Giert Monrads db.Christian Wilhelm: Christian Monrads kone, Anne Rougtvet, Jens Fischer, Hans Ørn, Peder Flod, Jørgen Herman Monrad.
F.f. Giert Monrads pb. Cecilia Benedicta: Marcus Barnholts kone, Inger Adtzlev, forvalter Møldrup, Rasmus Bagge, Grøn, Ole Cudrio.
F.f. Giert Monrads pb.
Barbara: Kirsten Margarete Blom, som bar det. Joachim Schweder, samt Kirsten Winter, forvalter Barnholt, Albert Blom, Christian Monrad, Ole Paus.
F.f. Giert Monrads db. Jochum: Christian Monrads k., Anne Bagge, Mettea Schweder, Berthel Hanssøn, Christopher og Hans Blom, Christian Kruse.

Gjert Monrad ble enten født i Kristiania på den tiden faren tok embedseksamen, eller på Gran på Hadeland,
etter at hans far ble ordinert til sogneprest der. Han gikk på Latinskolen i Skien og ble senere student.
Han ble ”beskikket og innsatt” som klokker i Gjerpen i 1780 og beholdt stillingen til sin død i 1816.

Familien hadde to tjenestepiker her i 1784. Ingen navn var nevnt.
Tjenestefolk i 1801: Clarine Andersdatter(30) og Berthe Kirstine Andersdatter(15).

Hans andre kone, Helvig Bang, var enke etter Jochum Schweder Monrad. Se Sem nedre.

5/10/1850      CHRISTIAN MONRAD          Bamble Skifteprot. nr. *)
S. Follaug      - skipskaptein -                     
               "paa Søen formeentlig forulykkede"
               Arvinger:
               Enka Anne Marie Monrad
               og dattera Christine Marie Monrad.
               Enkas laugverge: Christen Mathissen Ballestad. Senere Even Follaug.
               Verge for dattera: Snekkermester B. N. Plesner.
Brt:   391 - 111 1/2
Gjeld: 696 -  19 (Insolvent).
Avdøde hadde vært kaptein på den forliste galeasen "Svend" eiet av skipsreder Holmboe Wright som var avdødes svoger.

*) A: BS 30 s.40b. B: BS 20 s.237-244-267.
C:(1850-1854) 238.


Familie 5.
Kleiva 1784.

Arbeider
Daniel Jensen Ballestad
fra N. Ballestad(A) dpt. 25/9-1740 bg. 24/3-1787. ”Daniel Jensen f. Bradsberg ejet 46 1/2 aar.”, s.a. Jens  Ovensen Ballestad.
g. 29/12-1767 m. Ingeborg Engebretsdatter fra N. Bøle dpt. 23/8-1744 bg. 14/5-1801. ”enken Ingebor Engelbertsdtr. u/Bratsberg, anmeldt at være 56 aar.”, d.a. Engebret Jacobsen Bøle.
1. Søren Danielsen dpt. 23/5-1768. Se Familie 76 - Kleiva 1845.
2. Johannes Danielsen dpt. 29/7-1770.
3. Jens dpt. 10/1-1773 bg. 22/1-1775. ”Daniel Jensens s. Jens 2 aar.”
4. Anne Lisbeth Danielsdatter dpt. 7/5-1775.
5. Berthe Kistine (tvilling) dpt. 1/12-1777 bg. 25/4-1779. ”Daniel Jensens d. Berthe Kistine 1 ¼ aar.”
6. Inger Johanne Danielsdatter (tvilling) dpt. 1/12-1777 g.m. Jens Pedersen. Se Bratsberg(31).
7. Jens dpt. 27/2-1780 bg. 16/7-1780. ”Daniel Jensens s. Jens 5 mnd.”
8. Jens Engebret dpt. 25/8-1782 bg. 30/1-1785. ”Daniel Jensens s. Engebret f. Bradsbergkleven 1 ½ aar.”
Br. ca. 1767.

F.f. Daniel Jensens db. Søren fra BradsbergKleven: Hans Jensen Ballestads kone, Helvig Jensdatter, Ole Bøle, Isak Eichonrøe, Johannes Engebretsen.
F.f. Daniel Jensens db.
Johannes fra BradsbergKleven: Anders Jensens kone, Lisbeth Hansdatter, Johannes Engebretsen, Thomes Thomesen, Søren Paus.
F.f. Daniel Jensens db.
Jens fra BradsbergKleven: Hans Jensen Ballestads kone, Inger Andersdtr., Engebret Bøle, Anders Jensen, Johannes Engebretsen.
F.f. Daniel Jensens pb.
Anne Lisbeth: Johannes Bøles kone, Maren Hansdtr., Engebret Bøle, Hans Jensen Ballestad, Anders Jensen.
F.f. Daniel Jensens tvillingdøtter Berthe Kistine og Inger Johanne fra BradsbergKleven: Nils Zachariæsens kone, Joachim Adtzlefs kone, Christopher Bloms kone,
      Hans Bloms kone, Jacob Cudrio, Ulrich Cudrio, Jochum Adtzlef, Christopher Blom, Hans Blom, Albert Blom.

F.f. Daniel Jensens db.
Jens fra BradsbergKleven: Anders Eichonrøes kone, Johanne Svanberg, Johannes Bøle, Hans J: Ballestad, Friderich Storm.
F.f. Daniel Jensens db.
Jens Engebret fra BradsbergKleven: Lars Jensens kone, Anne Hansdatter, Anders Danielsen Ballestad, Johannes Bøle, Friderich Christophersen.

Begge ektefellene hadde under manntallet på Kleiva i 1784 bodd her i 20 år.
Om enka i 1801: ”Har Jordbrug”.


Familie 6.
Kleiva 1784.

Her var oppført Ole Nilsen (Prossen) med familie. Se Familie 47 - Kleiva 1762.


Familie 7.
Kleiva 1784.

Her var oppført Erik Engebretsen fra Løberg. Se Familie 60 - Kleiva 1801.


Familie 8.
Kleiva 1784.

Her var oppført Nils Larsen (Berg) med familie. Se Familie 7 - Kleiva 1762.


Familie 9.
Kleiva 1784.

Arbeider
Erland Pedersen
fra Tinn f. ca. 1744
g.m. Karen fra Eidanger f. ca. 1749.


Denne familien kom til Bratsbergkleiva i ca. 1774. Den gamle Berthe Anundsdatter(70),
født på Bratsbergkleiva, bodde i huset i 1784.


Familie 10.
Kleiva 1784.

Her var oppført Hans Abrahamsen med familie. Se Familie 58 - Kleiva 1801.


Familie 11.
Kleiva 1784.

Sagarb.
Tollef Nilsen
fra Skyer dpt. 17/3-1726 bg. 9/1-1790. ”Tollef Nilsen f. Bradsb.kl. 66 aar.”, s.a. Nils Tormodsen.
g1g m. Gyrid Nilsdatter f. ca. 1722 bg. 26/11-1780. ”Tollef Nilsens kone f. Bradsberg ejet 58 aar.”
g2g 27/12-1783 m Karen Jonsdatter f. ca. 1727 bg. 9/1-1790. ”… og hans kone 63 aar.”
1. Anund Tollefsen (dpt. 30/5-1757 i Eidanger?). Se Familie 29 - S. Brekke 1801.
2. Kirsten Tollefsdatter f. ca. 1761 g2g m. enkem. Nils Jensen. Se Familie 13 - nedenfor.
3. Karen Tollefsdatter dpt. 26/12-1764 g.m. Nils Gundersen. Se Familie 20 - Kleiva 1801.
4. Nils Tollefsen dpt. 31/5-1767. Se Familie  17 - S. Brekke 1801.
5. Maren Tollefsdatter dpt. 12/4-1772.
6. Jacob dpt. 12/11-1775 d. før 1783.

F.f. Tollef Nilsens pb. Karen fra Løberg Ejet: Jon Løbergs kone, Karen Jonsdtr., Tormoe Nilsen, Erik Ambrosissen, Isak Nilsen.
F.f. Tollef Nilsens db. Nils fra Løberg Ejet: Jon Løbergs kone, Ragnil Olsdtr., Jacob Løberg, Even Larsen.
F.f. Tollef Nilsens pb. Maren fra Løberg Ejet: Lars Svenchesens kone, Sophia Nilsdatter, Ole Schyer, Hans Larsen.
F.f. Tollef Nilsens db. Jacob fra N. Løberg: Hans Larsens kone, Sophia Nilsdatter, Lars Svenchesen, Annun Tollefsen.

Denne familien bodde fra ca. 1771 - 1778 på Løberg(4) "Stensrød".  
Karen Jonsdatter hadde bodd på Kleiva siden de giftet seg ett år tidligere, men
Tollef skal, i følge manntallet, være født her. Det siste er trolig ikke riktig. 

Legg merke til at Tollef og hans andre kone er gravlagt samme dag.

20/12/1783     GIORRI (GYRID) NILSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 589b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Tollef Nilssen og barna:
               1. Anund Tollefssen, myndig.
               2. Nils Tollefssen      17 år.
               3. Kari Tollefsdtr.      20 "
               4. Kristine Tollefsdtr. 23 "
               5. Maria Tollefsdtr.    12 "
               Faren ble verge for sine døtre, og Anund for broren Nils.
Brt: 15 - 1 - 0
Net:  8 - 3 - 2.


Familie 12.
Kleiva 1784.

Her var oppført sagarbeider Jon Christensen med familie. Se Familie 57 - Kleiva 1801.


Familie 13.
Kleiva 1784.

Sagarbeider
Nils Jensen
f. ca. 1753 bg. 13/7-1800. ”Nils Jenssøn f. Bratsbergkleven 47 1/6 aar.”. (Ikke sønn av Jens Baltzersen på Fossum).
g1g 30/12-1777 m. Anne Lisbeth Nilsdatter fra Kleiva dpt. 21/3-1756 bg. 3/2-1793. ”Nils Jenssøns kone Anne Lisbeth Nilsdtr. f. Bradsb.Klev 37 aar.”, d.a. Nils Nilsen.
Se Familie 54 - Kleiva 1762.
g2g 31/10-1793 m. enke Kirsten Tollefsdatter fra Kleiva f. ca. 1761 d. 8/3-1824 på Kleiva, d.a. Tollef Nilsen. Se Familie 11 - ovenfor.
1. Anne Karine Nilsdatter dpt. 6/2-1780.
2. Ambor dpt. 26/12-1784 bg. 27/2-1785. ”Nils Jensens d. Ambor fra Bradsb.kl. 8 uger.”
3. Inger Nilsdatter dpt. 12/3-1786.
4. Nils dpt. 4/7-1790 bg. 13/2-1791. ”Nils Jenssøns db. f. Bradsb.Kl. Nils 7 mnd.”
5. Ambor bg. 23/9-1792. ”Nils Jenssøns hj.db. pb. Ambor f. Bradsb.Klev, som døde strax.”
Barn i 2. ekteskap:
6. Hans dpt. 1/3-1795 bg. 6/10-1799. ”Nils Jenssøns db. Hans f. Bratsbergkleven. 4 7/12 aar.”
7. Anne Lisbeth dpt. 10/6-1798 bg. 9/10-1803. ”afdøde Nils Jenssøns pb. Anne Lisbeth f. Bratsb.Kl. 5 1/3 aar.”

F.f. Nils Jensens pb. Anna Carine fra BradsbergKleven: Jens Gundersens kone, Maren Nilsdatter, Jon Pedersen, Erik og Mathis Engebretsen.
F.f. Nils Jensens pb. Ambor fra BradsbergKleven: Johannes Bøles kone, Aagoth Aslaksdatter, Jens Gundersen, Jon Pedersen, Hans Abrahamsen.
F.f. Nils Jensens pb. Inger fra BradsbergKleven: Anders Olesens kone, Inger Hansdtr., Jon Jonsen, Hans Abrahamsen, Ledvor Torjersen.
F.f. Nils Jenssøns db. Nils u/Bradsberg: Inger Jacobsdtr., Johanne Marie Pedersdtr., Erik Engelbertssøn, Hans Abrahamssøn, Jacob Anderssøn.
F.f. Nils Jenssøns db. Hans fra BradsbergKlev: Karen Tollevsdtr., Maren Tollevsdtr., Anun Tollevssøn, Solve Madssøn, Halvor Anderssøn.
F.f. Nils Jenssøns pb. Anne Lisbeth f. Bradsb.kl.: Maren Tollevsdtr., Ingebor Jonsdtr., Erik Engelbertssøn, Erik Nilssøn, Gunder Jenssøn.

1784: Nils Jensen hadde vært bosatt på Kleiva i 11 år, d.v.s. at han kom hit i ca. 1773.
Anne Lisbeth var født på Kleiva. Hennes søster bodde her i 1784.


Familie 14.
Kleiva 1784.

Arbeider
Torjer Levorsen
fra Vinje i Telemark f. ca. 1721/27 bg. 31/12-1792. ”Torjer Levorssøn f. Follestad 65 aar.”
g.m. Ingeborg Olsdatter fra Lårdal i Telemark f. ca. 1724.
1. Levor Torjersen f. ca. 1764 g. i Skien 22/6-1792 m. Anne Andersdatter. Han ble salmaker. Bodde i Follestad, siden på Kleiva.
    Barn 1.
Anders Levorsen dpt. 4/11-1792 i Gjerpen. Født i Follestad.
    Barn 2. Tord Andreas Levorsen dpt. 1/12-1793 i Gjerpen. Født i Follestad.

    Barn 3.
Nils Levorsen dpt. 24/7-1796 g. 2/6-1830 m. Pernille Jacobsdatter. Se Haugen(A) under Berberg.
2. Knud Torjersen f. ca. 1769.
3. Torjer Torjersen f. ca. 1772.

Torjer Levorsen kom fra Vinje til Gjerpen i ca. 1773. I følge et manntall over Bratsbergkleivas beboere
av 1784, var Ingeborg Olsdatter f. i Lårdal. De 3 barna som er nevnt her er all født i Vinje.
Det er i 1792 nevnt at de da bodde på Follestad i Gjerpen.


Familie 15.
Kleiva 1784.

Arbeider
Erik Hansen Folloug fra N. Bøle dpt. 30/9-1730 bg. 8/12-1771 i Melum sogn i Solum pr.gj. ”Erich Hansøn Follo fra Gierpen, 43 aar”, s.a. Hans Knudsen Bøle/ Folloug.
g. i Gjerpen 28/12-1754 m. Gunhild Halvorsdatter fra Hommelskår i Solum dpt. 29/7-1731, d.a. Halvor Gundersen Hommerskaar.
1. Kirsten Eriksdatter dpt. 10/8-1755 g.m. Jacob Torstensen. Se Familie 27 - nedenfor.
2. Maren Eriksdatter dpt. 5/2-1758.
3. Halvor dpt. 2/7-1763 død før skiftet etter faren i 1776.

F.f. Erich Follougs Kisten: Anders Vetlesens kone, Barbara Simensdtr., Sergiant Nord, Jens Schouen, Anders Larsen.
F.f. Erich Follougs Maren: Jens Schouens kone, Karen Nilsdatter, Simon Corfitsen, Nils Nilsen, Axel Larsen.
F.f.
Erich Follougs Halvor: Daniel Aslachsens kone, Johanne Simensdatter, Gunder Halvorsen, Anders Hansen.

Erik ble født på N. Bøle. Hans foreldre flytta til Follaug mot slutten av 1739. Se Follaug(A).

9/10-1776      ERIK HANSSEN  Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 449b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Gunhild Halvorsdatter og barna:
               1. Kirsten Eriksdtr. 21 år.
               2. Maren Eriksdtr.   18 ”
               Laugverge for enka: Ole Bentssen.
               Formynder -”- jentene: Abraham skomaker.
Brt: 1 - 1 - 6
Net: 1 - 1 - 6

5/1-1786       JACOB HALVORSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 108a.
Bratsberg-     Arvinger:                             
kleiva.    
1. Broren Gunder Halvorssen, død, etterlatt seg 6 barn:
                       a. Halvor Gunderssen 25 år.
                       b. Tellef Gunderssen 18 ”
                       c. Gunder Gunderssen 14 ”
                       d. Anne Gundersdtr. g.m. Jon Jonssen Marum i Mælum sogn.
                       e. Christine Gundersdtr. g.m. Poul Nielssen i Solum sogn.
                       f. Kari Gundersdtr. gift i Solum sogn.
               2. Søstera Gunhild Halvorsdtr. g.m. Ole Bentssen på Bratsbergkleiva.
               3. ---”--- Marie Halvorsdtr. g.m. Ole Anderssen. Hun død og etterlatt seg 3 barn:
                       a. Anders Olssen    24 år.
                       b. Kirsti Olsdtr.   22 ”
                       c. Ingeborg Olsdtr. 20 ”
Formynder for de umyndige ble Ole Bentssen.
Brt: 76 - 3 - 11
Net: 37 - 2 - 23

Enka Gunhild Halvorsdatter ble g2g med Ole Bentsen. Se Familie 56 - Kleiva 1801.


Familie 16.
Kleiva 1784.

Sagarbeider
Jens Gundersen Sneltvedt
fra S. Sneltvedt(A) f. juni 1726 bg. 19/1-1806. ”lægdslem Jens Gunderssøn 79 7/12 aar.”, s.a. Gunder Jensen Sneltvedt.
g. 30/12-1749 m. Inger Pedersdatter f. ca. 1726 bg. 24/12-1782. ”Jens Gundersens kone f. Bradsb.kl. 57 aar.”
1. Maria Jensdatter dpt. 25/10-1750 g.m. Jon Jonsen. Se Familie 54 - Kleiva 1801.
2. Peder dpt. 27/5-1753 død som liten.
3. Peder dpt. 24/8-1755 bg. 15/10-1758. ”Jens Gundersens Søn Peder 3 aar 6 uger og ...”
4. Karen bg. 15/10-1758. ”…. og datter Karen 22 uger.” (Gravlagt sammen med broren Peder).
5. Peder bg. 11/11-1759. ”Jens Gundersens Søn Peder 4 uger.”
6. Peder Jensen dpt. 18/1-1761.
7. Ingeborg dpt. 27/11-1763 bg. 23/2-1777. ”Jens Gundersens d. Ingebor 13 1/4 aar.”
Br. ca. 1773.

F.f. Jens Gundersens pb. Maria: Gulbrand Jislesens kone, Ingebor Pedersdatter, Vebiøn Fieldet, Gulbrand Jislesen, Friderich Pedersen.
F.f. Jens Gundersens db. Peder: Johannes Sneltvets kone, Christence Gundersdtr., Isak og Peder Sneltvet, Jon Pedersen.
F.f. Jens Gundersens db. Peder fra Bugoth: Johannes øde Sneltvets kone, Christen Gundersdatter, Johannes Sneltvet, Henrich Rolighed, Jon Pedersen.
F.f. Jens Gundersens db. Peder: Ingebor Pedersdtr., Elen Pedersdtr., Jon Pedersen, Peder Gundersen, Niri Rejersen.
F.f. Jens Gundersens pb. Ingebor: Jens Thommesens kone, Niri Rejersens kone, Johannes øde Sneltvet, Thor Sondresen.

Jens Gundersen og hans familie bodde tidligere på Bugot under Sneltvedt. De flyttet til Bratsbergkleiva i ca. 1773.
Inger Pedersdatter må være søster til Elen Pedersdatter g.m. Niri Reiersen på Vattenberg under Prestegården.


Familie 17.
Kleiva 1784.

Dagarbeider
Anders Jensen Giedeboen
fra Mastdalen under Geitebua i Holla dpt. 29/9-1746 i Holla bg. 30/3-1806. ”Anders Jenssøn Gedeboe f. Bratsb.Kl., meldt at været ved fulde 60 aar.”, s.a. Jens Andersen.
g1g i Solum kirke 13/9-1767 m. Anne Halvorsdatter fra S. Mæla(B) dpt. 8/3-1744 i Solum bg. 24/10-1773 i Holla. ”Anna Halvorsdatter Eg 29 aar.”, d.a. Halvor Christensen.
g2g i Holla 29/9-1775 m. Berthe Svendsdatter fra Holla dpt. 7/12-1754 bg. 25/11-1804. ”Anders Jenssøns kone Birthe Svendsdtr., f. Bratsb.Kl., sagt at være 53 aar.“, d.a. Svend Hansen og Maren Kjøstolsdatter.
1. Halvor Andersen dpt. 11/11-1767 i Holla. Se Familie 31 - Kleiva 1801.
2. Aavet Andersdatter dpt. 17/2-1771 i Holla bg. i Gjerpen 7/4-1792. ”Anna Halvorsdatter Eg 29 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
3. Anna dpt. 10/3-1776 i Holla bg. 6/9-1778 i Helgen. "Anna Andersdatter Eg 2 aar 4 mnd 2 uger."
4. Jens dpt. 31/5-1778 i Holla bg. 23/7-1780. ”Anders Jensen Eegs s. Jens f. Bradsb.kl. 2 aar.“
5. Jens dpt. 29/4-1781 i Gjerpen bg. 26/12-1781 i Gjerpen. ”Anders Jensens s. Jens 11 uger.”
6. Jens f. ca. 1782 bg. 15/4-1787. ”Anders Jensens s. Jens fra Bradsb.kleven 4 ¾ aar.”
7. Anders bg. 24/6-1784 i Gjerpen. ”Anders Jensens hj.db. Anders 5 dage.”
8. Inger Maria Andersdatter dpt. 18/9-1785.
9. Jens bg. 26/8-1787. ”Anders Jensens s. Jens 4 uger.”
10. Jens dpt. 27/9-1789 bg. 6/12-1790. ”Anders Jenssøns db. Jens fra Bradsb.Kleven 1 1/6 aar.”

F.f. Anders Jensen Gieddeboens og Anna Halvorsdatters Halvor: Ole Marsdalen, Svenche Præstgrav, Christen St. Helgen, Karen Præstgrav, Anna Christensdatter Wasdal.
F.f. Anders Jensen Egs og Karen Halvorsdatters Oved: Morten Eg, Ole Marsdal, Thor Hougelie, Marthe Gieddeboen, Maren Hougelie.
F.f. Anders Egs og Berthe Svensdatters Anna: Ole Marsdal, Morten Gieddeboen, Hans Gieddeboen, Anna Vasdalen, Karen Nielsdatter Gieddeboen.
F.f. Anders Egs og Berte Svensdatters Jens: Christen Helgen, Ole Præstgrav, Jens Steenstad, Gunnil Steenstad, Maren Steenstad.

F.f. Anders Jensens db. Jens fra BradsbergKleven: Nils Jacobsens kone, Kisten Jacobsdatter, Knud Larsen, Hans Pedersen, Nils Nilsen.
F.f. Anders Jensens pb. Inger Maria fra S.Breche Ejet: Jon Aslaksens kone, Karen Olsdatter, Ole Aslaksen, Halvor Andersen, Hans Andersen.
F.f. Anders Jensens db. Jens fra BradsbergKleven: Ole Roses kone, Johanne Axelsdatter, Lars Nilsen, Erik Engebretsen, Ole Larsen.
 

Anders Jensen ble født i Masdalen ved Nordsjø i Valebø, som den gangen lå i Helgen sogn i Holla prestegjeld i Telemark. Han var soldat og bodde på gården Eik (en naboplass til både Masdalen og Geitebua) i 1775, da han giftet seg for andre gang. Hans andre kone Berthe Svendsdatter var i tjeneste på ”Wærstad” da de giftet seg.
Ifølge manntallet for Bratsbergkleiva 1784, hadde familien bodd på Kleiva i 7 år d.v.s. at de bosatte seg her i ca. 1778. I folketellingen for Gjerpen 1801 var det nevnt at Anders var ”Dagarbeider, dog Sygelig”.

Anders Jensen hadde 2 andre brødre i Gjerpen. Morten Jensen som også bodde på Kleiva. Se Familie 35 - nedenfor,
og Hans Jensen på plassen Geitebua under Bø i Gjerpen.


Familie 18.
Kleiva 1784.

Sagarbeider
Nils Abrahamsen
fra Bjørndalen(A) under Bø f. jan./feb. 1737 bg. 6/3-1785. ”Nils Abrahamsen f. Bradsb.kl. 49 aar.”, s.a. Abraham Tollefsen.
g. 16/11-1763 m. Malene Eriksdatter "fra Fossum" f. ca. 1742.
1. Maria bg. 20/5-1764. ”Nils Abrahamsens d. Maria 20 uger.”
2. Anne Maria Nilsdatter dpt. 24/6-1765 g1g m. Anders Nirisen. Se Familie 12 - S. Brekke 1801.
3. Erik Nilsen f. ca. 1767. Se Bratsberg(19) "Skauen".
4. Abraham dpt. 14/2-1768 bg. 15/11-1772. ”Nils Abrahamsens s. Abraham 4 3/4 aar.”
5. Anders dpt. 17/2-1771.
6. Abraham dpt. 21/8-1774.
7. Lene (Helene?) dpt. 28/9-1777.
8
. Inger Chathrine Nilsdatter dpt. 2/12-1781.

F.f. Nils Abrahamsens pb. Anne Maria fra Bøe Rønningen: Tollef Abrahamsens kone, Anne Catrine Eriksdtr., Tollef Abrahamsen, Baltzer Jensen, Thor Knudsen.
F.f. Nils Abrahamsens db.
Abraham fra Bøe Rønningen: Baltzer Jensens kone, Catrine Eriksdatter, Jan Bøe, Hans Biøndalen, Isak Abrahamsen.
F.f. Nils Abrahamsens db.
Anders fra Bøe Rønningen: Ole Thorsens kone, Kisten Jensdtr., Tollef og Ole Abrahamsønner, Baltzer Jensen.
F.f. Nils Abrahamsens db.
Abraham fra BradsbergKleven: Margrethe Eriksdtr., Inger Abrahamsdatter, Christen Clausen, Ole Abrahamsen.
F.f. Nils Abrahamsens pb.
Lene fra BradsbergKleven: Margrethe Eriksdtr., Ingebor Nilsdatter, Ole Abrahamsen, Isak Abrahamsen, Nils Eriksen.
F.f. Nils Abrahamsens pb.
Inger Catrine fra BradsbergKleven: Christen Clasens kone, Margrethe Eriksdatter, Isak Abrahamsen, Ole Abrahamsen, Jonas Eriksen.

Malene Eriksdatter var på Fossum i konfirmasjonsalderen. Nevnt som fadder med bosted
Fossum i 1761. Hun var i tjeneste hos kanselliråd Løvenskiold på Borgestad gård i 1762.
Hun er ikke født i Gjerpen, Siljan, Hedrum, Lardal, Sandsvær, Eidanger, Porsgrunn, Holla,
Bamble, Brevik eller Solum.
Denne familien bodde tidligere på Børønningene(A) under Bø. De kom til Kleiva i ca. 1774.

Malene Eriksdatter hadde følgende søsken i Gjerpen:
Nils Eriksen f. ca. 1753. Se Familie 28 - Fossum 1782.
Cathrine Eriksdatter f. ca. 1748 g.m Christen Clausen. Se Familie 6 - Falkum 1801.
Jonas Eriksen f. ca. 1755. Se Familie 60 - Fossum 1782.

6/3-1785       NIELS ABRAHAMSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 12a.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Malene Eriksdatter og barna:
               1. Erik Nilssen        14 år.
               2. Abraham Nilssen     11 ”
               3. Anne Maria Nilsdtr. 19 ”
               4. Helene Nilsdtr.      7 ”
               5. Inger Nilsdtr.       3 ”
Enka fikk prokurator Hyphoff som laugverge.
Formynder for Erik og Abraham ble farbroren Tollef Abrahamssen Landgangen.
Formynder for døtrene ble Christen Claussen ved Fossum.
Brt: 26 - 2 - 10

Net:  0 - 0 - 13


Familie 19.
Kleiva 1784.

Flåtemann
Anders Olsen
fra Bø i Telemark f. 18/3-1751* i Bø bg. 9/8-1801. ”Anders Olessøn f. Bratsberg-Klev, anm. at være 53 aar.”, s.a. Ole Andersen og enke Marie Torstensdatter.
g.m. Anne Maria Pedersdatter f. ca. 1756.
1. Anders dpt. 13/4-1783 i Gjerpen.
2.
Ole Andersen dpt. 22/3-1785.
3. Berthe Maria dpt. 20/5-1787 bg. 30/11-1794. ”Anders Olessøns pb. Berthe Maria f. Bradsb.kl. 7 1/2 aar.”
4. Ingeborg Andersdatter dpt. 6/2-1791.
5. Anders Andersen dpt. 25/8-1793.

F.f. Anders Olsens db. Anders fra BradsbergKleven: Engebret Bommens kone, Karen Engebretsdtr., Jacob Bommen, Torsten Paulsen, Knud Eriksen.
F.f. Anders Olsens db. Ole fra BradsbergKleven: Nils Jensens kone, Giøran Torchilsdtr., Torsten Povelsen, Halvor Pedersen, Halvor Knudsen.
F.f. Anders Olsens pb. Berthe Maria fra BradsbergKleven: Nils Jensens kone, Ingebor Olsdtr., Tosten Povelsen, Halvor Pedersen, Isak Povelsen.
F.f. Anders Olessøns pb. Ingebor fra BradsbergKleven: Halvor Pederssøns k., Inger Jacobsdtr., Hans Anderssøn, Nils Jenssøn, Hans Abrahamssøn.

F.f. Anders Olessøns db.
Anders fra BradsbergKlev: Ole Jacobssøns k., Poul Anderssons k., Kittil Pederssøn, Anders Bomen, Ole Bentssøn.

Hans far, Ole Andersen, ble gift i Bø i Tel. 5/10-1747 med enke Marie Torstensdatter.

*Avskrifter av kirkebøkene for Bø, er gjort av Ole Bjørn Darrud. Han har skrevet av kirkebøkene fra Bø prestegjeld fram til 1815. Her ligger også hendelser i Lunde og Gåra annekskirker. Disse kan sees på Solumslekt.org. Husk å oppgi kilde. Dette har lettet mitt arbeide betraktelig med å skrive både "Gamle Valebø" og "Gamle Holla".

Anders Olsen hadde i følge manntallet av 1784 bodd på Bratsbergkleiva kun i ½ år. I samme hus bodde
snekker Cornelius Ringkøbing(58) fra Kristiania som hadde bodd på Kleiva i 7 år, samt familien Torjer Thorsen.
Se Familie 35 - Kleiva 1762.


Familie 20a.
Kleiva 1784.

Sagarbeider
Torsten Paulsen
fra Nes i Sauherad f. ca. 1734 bg. 16/2-1800. ”Torsten Poulssøn, døde paa Bratsberg Klev. 69 1/12 aar.”
g. i Gjerpen 31/8-1776 m. Karen Kirstine Eriksdatter fra Kleiva dpt. 19/9-1756 d. 12/5-1830 på Kleiva, d.a. Erik Ingebretsen Bommen. Se Familie 24 - Kleiva 1762.
1. Berthe Carine dpt. 24/11-1776 bg. 11/7-1779. ”Tosten Povelsens d. Berthe Carine 2 1/2 aar.”
2. Berthe Carine Torstensdatter dpt. 19/9-1779 bg. 21/4-1794 i Ø. Porsgrunn. "
Tosten Paulsens barn Birthe Carine 14 aar."
3. Maren Kirstine Torstensdatter dpt. 13/10-1782 bg. 14/6-1798 i Ø. Porsgrunn.
"Tosten Poulsens datter Maren Kirstine 15½ aar".
4. Jacob dpt. 16/8-1789 i Gjerpen bg. 18/7-1790. ”Tosten Poulssøns Søn f. Bradsbergkleven Jacob 11 mnd.”
5. Marthe Karine Torstensdatter dpt. 16/11-1794, født i Ø. Porsgrunn g.m. Johan Rasmussen. Se Familie 115 - Kleiva 1845.

F.f. Tosten Povelsen BbKlevs Berthe Carine fra BradsbergKleven: Jacob Eriksens kone, Berthe Jacobsdtr., Engebret Bommen, Thor Rollefsen, Engebret Larsen.
F.f. Tosten Povelsen BbKlevs Berthe Carine fra Bradsberg - Kleven: Ole Svendsens kone, Rasmus Hansens kone, Engebret Bommen, Jacob Bommen, Anders Olsen.
F.f. Tosten Povelsen BbKlevs Maren Kistine fra BradsbergKleven: Jacob Bommens kone, Marthe Børgersdtr., Engebret Bommen, Anders Olsen, Knud Eriksen.
F.f. Tosten Povelsen BbKlevs Jacob fra BradsbergKleven: Jacob Bommens enke, Johanne Larsdtr., Anders Bommen, Anders Olsen, Isak Jacobsen.
F.f.
Tosten Povelsen BbKlev og Karen Erichsdatters Marthe Carine: Jacob Nielsens kone Elen Engelsdatter, pigen Karen Johannisdatter, Lars Hansen, Anders Olsen, Anders Pedersen.

Denne familien kom til Kleiva i ca. 1776. I 1784 bodde ekteparet Knud Larsen og Else Hansdatter i samme hus. Se nedenfor.
Familien flyttet til Ø. Porsgrunn mellom 1790 og 1794. Torsten og kona flytta tilbake til Kleiva igjen før 1800.


Familie 20b.
Kleiva 1784.

Arbeider
Knud Larsen
fra S. Ballestad(C) dpt. 13/7-1727 bg. 16/3-1788. ”Knud Larsen f. Bradsb.kl. 67 aar.”, s.a. Lars Knudsen.
g1g 28/12-1753 m. Maren Jansdatter f. ca. 1714 bg. 11/3-1778. ”Knud Larsens kone f. Bradsb.Kl. 64 aar.”
g2g 10/10-1778 m. enke Else Hansdatter fra Eriksrød dpt. 27/3-1731 bg. 18/9-1803. ”Lægdslem Else Hansdtr., menes at være ved 80 aar.”, d.a. Hans Halvorsen Eriksrød.
1. Anna Knudsdatter dpt. 28/4-1754.
2. Abraham Knudsen f. ca. 1756 bg. 10/11-1782. ”Knud Larsens Abraham fra BradsbergKleven 25 aar.”
3. Lars f. ca. 1766 bg. 10/5-1767. ”Knud Larsens s. Lars 3/4 aar.”
4. Lars dpt. 8/9-1765 bg. 13/6-1773. ”Knud Larsens s. Lars f. Bradsb.kl. 8 aar.”

F.f. Knud Larsens pb. Anna: Anders Jacobsens kone, Karen Andersdtr., Johannes Borresen, Lars Houen, Isak Johannisen.
F.f. Knud Larsens db. Lars fra BradsbergKleven: Borger Olsens kone, Inger Olsdtr., Abraham Lia, Peder Larsen.

Bodde de utenfor Gjerpen mellom 1755-1765? Knud Larsen ble konf. i 1749 med adresse ”Ballestadeie”.
Maren Jansdatter fra Falkum (i tjeneste der?) konf. 1747.

Hans andre kone, Else Hansdatter, var enke etter Hans Olsen som døde på Kleiva i 1774.

I 1784 bodde Knud og hans 2. kone, Else Hansdatter, i huset hos Torsten Paulsen ovenfor.
Knud Larsen hadde vært bosatt på Bratsbergkleiva i 30 år og kona i 20 år.


Familie 21.
Kleiva 1784.

Skoleholder (lærer)
Boye Karhoff
fra Gjerstad f. ca. 1735 bg. 22/5-1790. ”Skoleholder Boye Karhoff 52 aar.”
g. 3/1-1767 m. Anne Andersdatter fra (”ved”) Herre f. ca. 1719 bg. 6/12-1801. ”lægdslem Anne Andersdtr., enke af Karhof, anmeldt at være 77 aar.”
1. Anne Olsdatter f. ca. 1769 i Porsgrunn

Kilde: SAK, Bratsberg Lens- og Amtsarkiv. ”Designation Over De Fattige som Under mig underlagde Lænsmandskab befinder. - Osebachen, Boye Karhoff, fød udi Gierstad, opholde sig paa Osebachen, 50 aar, Husarm, gift med en Syg Krøppel- og Sængeliggende Kone.
Limie Lendsmandsgaard den 24 Januarij 1782. Christen Lund (sign). (Avskrift Jan Christensen).

Denne familien kom til Kleiva tidligere i 1784. Teksten i manntallet var: ”Bøye Karhoff har een i 7 Aar
Sængeliggende og blind værende kone og er i fattige omstændigheder.
 ”


Familie 22.
Kleiva 1784. Trolig Bommen.

Bomskriver
Christen Bruun
fra Seljord prestegård f. ca. 1716
g. 26/11-1761 m. Anne Dorthea Buer f. ca. 1730 i Gjerpen.

Christen Bruun hadde i følge manntallet av 1784 bodd på Bratsbergkleiva i 8 år.
Han var ”Nu for tiden Bomskriver”.


Familie 23.
Kleiva 1784.

Murer
Paul Andersen
fra Kåsa dpt. 8/10-1739 bg. 5/1-1800. ”Poul Anderssøn f. Bratsbergkleven 62 aar.”, s.a. Anders Thorsen.
g. 2/1-1768 m. Ingeborg Isaksdatter fra Ø. Sokka dpt. 4/6-1743 bg. 11/6-1797. ”Poul Anderssøns kone Ingebor Isaksdtr. f. BradsbergKlev. 58 aar.”, d.a. Isak Sukken.
1. Isak Paulsen dpt. 21/8-1768. Se Familie 33 - Kleiva 1801.
2. Anne Helvig dpt. 16/9-1770 bg. 20/5-1771. ”Povel Andersens d. Anne Helvig 1 1/2 aar.”
3. Nils f. ca. 1773 bg. 4/7-1778. ”Povel Andersens s. Nils 5 aar.”
4. Anders dpt. 26/1-1777 bg. 23/2-1777. ”Povel Andersens s. Anders 1 mnd.”
5. Anders dpt. 1/2-1778 bg. 22/2-1778. ”Povel Andersens s. Anders 4 uger.”
6. Abraham Paulsen dpt. 27/6-1779.

F.f. Povel Andersens db. Isak fra Riising Ejet: Lars Pedersens kone, Siri Andersdtr, Jon Pedersen, Halvor Nirisen, Nils Isaksen.
F.f. Povel Andersens pb. Anne Helvig fra Limie Ejet: Jens Thorsens kone, Gunbiør Isaksdtr., Anders Thorsen, Jacob Andersen.
F.f. Povel Andersens db. Anders fra BradsbergKleven: Aslov Knudsdtr., Marthe Knudsdtr., Knud Johannesen, Knud Haslesen.
F.f. Povel Andersens db. Anders fra BradsbergKleven: Nils Jensens kone, Ragnil Andersdatter, Anun Johannisen, Jens Halvorsen, Anders Olsen.
F.f. Povel Andersens db. Abraham fra BradsbergKleven: Abraham Andersens kone, Rasmus Hansens kone, Jens Halvorsen, Anders Olsen.

Denne familien kom til Kleiva i ca. 1771, ifølge manntallet. Alle er født i Gjerpen. 

18/12/1801     POUL ANDERSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 550a.
Bratsberg-     Arvinger: Barna:                     
kleiva         1. Isak Poulssen          32 år.
                   2. Abraham Poulssen  20 ”. Broren ble verge.
Brt:    9 - 3 - 14
Gjeld: 21 - 1 -  3 (insolvent).


Familie 24.
Kleiva 1784.

Her var oppført Ole Andersen med familie. Se Familie 29 - Kleiva 1762.


Familie 25.
Kleiva 1784.

Sagarb.
Jens Helliksen
fra Holla? f. ca. 1744 d. før 1801.
g. (trolovet) i Gjerpen 11/8-1770 m. Berthe Larsdatter Pros fra Kleiva dpt. 17/6-1742 bg. 28/7-1808. ”enken, lægdslem Birthe Larsdtr. Pros f. Bradsb.Kl. 66 1/12 aar.”, d.a. Lars Prossen. Se Familie 2 - Kleiva 1730.
1. Anders dpt. 25/3-1771 bg. 2/6-1771. ”Jens Hellicksens s. Anders 1/4 aar.”
2. Dorthe Jensdatter dpt. 8/11-1772.
3. Berte dpt. 3/9-1775 bg. 18/9-1784. ”Jens Hellichsens d. Berthe 8 aar.”
4. Ingeborg Jensdatter dpt. 25/1-1778.
5. Anne Jensdatter dpt. 21/5-1780 g.m. enkem. Nils Jonsen Døl. Se Sillevika under Mo.
6. Boel dpt. 21/4-1783 bg. 2/1-1785. ”Jens Hellichsens d. Boel 1 1/2 aar.”

F.f. Jens Hellichsens db. Anders fra BradsbergKleven: Hans Børresens kone, Ingebor Hellichsdatter, Hellich Olsen, Lars Christensen.
F.f. Jens Hellichsens pb. Dorthe fra BradsbergKleven: Christen Jonsens kone, Anne Andersdatter, Jon Nilsen, Rasmus Hellichsen.
F.f. Jens Hellichsens pb. Berthe fra BradsbergKleven: Hans Gundersens kone, Jon Nilsens kone, Henning Berg, Nils Berg, Halvor Hansen.
F.f. Jens Hellichsens pb. Ingebor fra BradsbergKleven: Karen Jensdtr., Else Larsdtr., Ole Nilsen, Nils Halvorsen.
F.f. Jens Hellichsens pb. Anne fra BradsbergKleven: Christen Puttens kone, Lisbeth Jansdtr., Isak Jensen, Thomas Gundersen.
F.f. Jens Hellichsens pb. Boel fra BradsbergKleven: Ole Olsen Tejens kone, Karen Nilsdtr., Niri Vattenberg, Ole Olsen.

Denne familien hadde i 1784 bodd på Kleiva i 12 år, i følge manntallet. Nils Jensen(19) var også oppført
som sønn i familien. Han het Nils Gundersen og var Berthes uekte sønn med Gunder Isaksen.
Nils Gundersen ble dpt. 13/9-1767. Se Familie 11 - Kleiva 1801.


Familie 26.
Kleiva 1784.

Her var oppført ei arbeidende enke Helge Eriksdatter fra Lårdal f. ca. 1711 og hennes datter,
Ingeborg, født i Lårdal ca. 1732. Hun også enke. De hadde, ifølge manntallet, bodd på Kleiva i 12 år.


Familie 27.
Kleiva 1784.

Arbeider
Jacob Torstensen
fra Aspum i Melum sogn i Solum pr.gj. dpt. 21/10-1759, s.a. Torsten Jacobsen..
g. 22/9-1781 m. Kirsten Eriksdatter fra Kleiva dpt. 10/8-1755, d.a. Erik Hansen Folloug. Se Familie 15 ovenfor.
1. Maren Kirstine dpt. 10/2-1782 bg. 11/12-1785. ”…. og dtr. Maren 3 1/2 aar.” Gravlagt i samme kiste som sin bror.
2. Erik dpt. 23/1-1785 bg. 11/12-1785. ”Jacob Tostensens
Søn Erik 3/4 aar.”
3. Ole Jacobsen dpt. 24/9-1786.
4. Maren Jacobsdatter dpt. 14/6-1789.
5. Torsten Jacobsen dpt. 11/12-1791 i Solum.
6. Erik Jacobsen dpt. 10/5-1795 i Solum.
7. Hans Jacobsen dpt. 25/3-1798 i Solum.

F.f. Jacob Torstensens pb. Maren Kistine fra BradsbergKleven: Berthe Jacobsdtr., Anne Lisbeth Brynilsdatter, Lars Halvorsen, Halvor Gundersen, Peder Svendsen.
F.f. Jacob Torstensens db. Erik fra BradsbergKleven: Tollef Rasmusens kone, Marthe Kistine Eriksdtr., Ole Bentsen, Thomas Gundersen, Nils Hansen.
F.f. Jacob Tostensens db. Ole fra BradsbergKleven: Thomas Gundersens kone, Ingebor Pedersdtr., Ole Bentsen, Jacob Nilsen, Thomas Gundersen.
F.f. Jacob Tostensens pb. Maren fra BradsbergKleven: Bergith Jacobsdtr., Gunnild Sørensdatter, Ole Bentsen, Valentin Olsen, Ole Jonsen.
F.f. Et Drengebarn kaldet Tosten, foreldre Jacob Tostensen under Næs og Kisti Erichsdatter: Ane Olsdatter Næs, Marte Erichsdatter, Jon Jonsen Stavdahl, Jens Halvorsen Almom, Jacob Clausen Kaasa.
F.f. Et Drengebarn kaldet Erich, foreldre Jacob Tostensen under Næs og Kisti Erichsdatter: Ane Olsdatter Næs, Kisti Jonsdatter, Even Tvet, Isach Biørbech, Halvor Tostensen Biørntvet.
F.f. Et Drengebarn kaldet Hans, foreldre Jacob Tostensen under Næss og Kisti Eriksdatter: Anna Olsdatter, Mari Halvorsdatter, Jon Jonsen Stavdahl, Frideric Næss, Knud Eriksen, Reyer Tostensen

Denne familien hadde ifølge manntallet 1784 bodd på Kleiva i 3 år. En Thomas Gundersen(30), født i
Gjerpen, bodde i samme hus i 1784. Se Thomas Gundersen Langeland under Bratsberg.

Familien Jacob Torstensen bodde i 1791 på en plass under Nes i Melum Solum prestegjeld.
I 1801 var Jacob Torstensen husmann på en plass under Herøya i Eidanger.


Familie 28.
Kleiva 1784.

Her var oppført sagarbeider Isak Hansen. Se Familie 52 - Kleiva 1762.


Familie 29.
Kleiva 1784.

Skredder
Jørgen Olsen Green
fra Kristiansand f. ca. 1755 bg. 7/1-1785. ”Jørgen Green 31 aar.”
g.m. Maren Larsdatter trolig fra Brevik f. ca. 1730 bg. 18/1-1785. ”Jørgen Greens enke 67 aar.”

Jørgen Green og kona kom til Bratsbergkleiva i ca. 1781/82, ifølge manntallet. De hadde ingen barn.
Se utdrag av skiftet nedenfor. 

8/1/1785       JØRGEN GRAN (JØRGEN GREEN)        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 47b.
Bratsberg-     - skredder -                          
kleiva         Arvinger: Enka Maren Larsdatter (Barnløse). Hun døde straks etter.
            I. ”Om den avdødes arvinger kunne ingen oplysninger skaffes, hvem de var eller hvor de opholdt seg, da enka
                også var syk og sengeliggende og ikke kunne gi den minste oplysning. Etter oplysn. om dødsfallet i
                ”Christiansandske Ugeblade” kom der skriv fra den avdødes mor, dat 18.3.1785, sammen med dåpsattest fra
                Stiftsprovst hr. Smith i Christiansand. Ifl. disse skriv ble disse godtatt som arvinger:”
              a. Avdødes mor Aase Torkildsdtr. bor i Christiansand.
              b. 3 søstre, nemlig:
                 1. Marthe Olsdtr. g.m. Boru (Beru eller Borre?) Erikssen.
                 2. Anne Christine Olsdtr. g.m. Even Evenssen.
                 3. Karen Olsdtr. g.m. Thor Schieveland.
           II. Avd. Maren Larsdtrs. arvinger:
                a. Bror Hans Larssen i Setteret ved Brevig.
                    Han er også død etter registreringen ble gjort og etterlot seg:
                    Sønnen Erik Hanssen, myndig.
                b. Bror Lars Larssen, død, etterlatt seg:
                    Sønnen Hans Larssen, 21 år. (i Setteret).
Flere arvinger meldte seg ikke.
Brt: 271 - 1 -  4
Net: 151 - 3 - 15


Familie 30a.
Kleiva 1784. Samme hus som nedenfor.

Her var oppført Tollef Rasmussen med familie. Se Familie 36 - S. Brekke 1801.


Familie 30b.
Kleiva 1784. Samme hus som ovenfor.

Arbeider
Isak Knudsen
fra Kleiva dpt. 18/8-1737, s.a. Knud Ingebretsen fra Kleiva. Se Familie 27 - Kleiva 1762.
g1g 30/5-1764 m. Anne Anundsdatter f. ca. 1738 bg. 16/4-1780. ”Isak Knudsens kone f. Bradsb.kl. 42 aar.”
g2g 4/7-1782 m. enke Ragnhild Engebretsdatter f. ca. 1730 bg. 29/2-1784. ”Isak Knudsens kone fra Bradsbergkl. 54 aar.”
1. Anne Helvig dpt. 11/5-1766 bg. 17/1-1773. ”Isak Knudsens d. Anne Helvig 6 3/4 aar.”
2. Inger Maria dpt. 4/5-1769 bg. 12/7-1774. ”Isak Knudsens d. Inger Maria f. Bradsb.Kl. 6 aar.”
3. Knud Isaksen dpt. 13/2-1774.
4. Anund dpt. 21/9-1777 bg. 28/12-1777. ”Isak Knudsens s. Anun 15 uger.”

F.f. Isak Knudsens pb. Anne-Helvig fra BradsbergKleven: Ole Nilsens kone, Kistine Eliasdatter, Lars Engebretsen, Engebret Larsen, Jacob Eriksen.
F.f. Isak Knudsens pb. Inger Maria fra BradsbergKleven: Ole Eriksens kone, Sidsel Jacobsdatter, Knud Aslaksen, Annun Nilsen.
F.f. Isak Knudsens db. Knud fra Breche Ejet: Ole Svendsens kone, Ole Borgersens kone, Ole Svendsen, Knud Aslaksen.
F.f. Isak Knudsens db. Anun fra BradsbergKleven: Hans Larsens kone, Berthe Eriksdatter, Tosten Povelsen, Peder Eriksen, Mathis Engebretsen.


Familie 30c.
Kleiva 1784.

Arbeider
Peder Eriksen f. ca. 1730 bg. 15/6-1794. ”Peder Erikssøn f. Bradsb.kl. 65 aar.”
g1g m. NN f. ca. 1713 bg. 27/9-1778. ”Peder Eriksens kone 65 aar.”
g2g 29/12-1778 m. Gunhild Arvesdatter f. ca. 1731 bg. 17/10-1790. ”Peder Erikssøns kone Gunnil Arvesdtr. 59 aar.” 

7/6/1791       GUNHILD ARVESDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 588a.
Falkumeiet     Arving:                             
u/Falkum       Enkem. Peder Erikssen.
Boets midler: Vurdert til 3 ort 20 sk. som ble brukt til begravelsen.

Denne familien bodde ikke her i 1784. De bodde tidligere i et hus under Falkum.
Peder Eriksens søsken er trolig to av fadderne i familien ovenfor (Familie 30b).
Peder Eriksen er selv fadder i samme familie.


Familie 31.
Kleiva 1784.

Her var oppført arbeider Truls Thorsen med familie. Se Familie 73 - Kleiva 1801.


Familie 32a.
Kleiva 1784.

Sagarbeider
Christen Jonsen
fra Gulseteie f. ca. 1728 i Sannidal?
g. 13/10-1755 m. Kirsten Nilsdatter f. ca. 1732 bg. 12/5-1788. ”Christen Jonsens kone f. Bradsbergkl. 56 aar.”
1. Jon Christensen dpt. 27/6-1756. Se Familie 57 - Kleiva 1801.
2. Ragnhild dpt. 12/8-1759 bg. 18/11-1759. ”Christen Jonsens d. Ragnil 13 uger.”
3. Nils dpt. 19/2-1764 bg. 4/3-1764. ”Christen Jonsens s. Nils 14 dage.”
4. Hans dpt. 6/4-1766 bg. 7/9-1766. ”Christen Jonsens s. Hans 1/2 aar.”
5. Lars Christensen dpt. 11/9-1768.

F.f. Christen Jonsens db. Jon fra Gulset Ejet: Sidsel Nilsdtr., Barbara Henrichsdatter, Lars Olsen, Frans Russel, Søren Paus.
F.f. Christen Jonsens pb. Ragnil: Abraham Jonsens kone, Dorthe Nilsdatter, Nils Larsen, Ole Andersen, Anders Jensen.
F.f. Christen Jonsens db.
Nils: Berthe Nilsdtr., Maren Nilsdtr., Nils Larsen, Nils Galt, Børre Gundersen.
F.f. Christen Jonsens db. Hans fra BradsbergKleven: Knud Johannisens kone, Anna Olsdtr., Søren Mathisen, Christen Eriksen.
F.f. Christen Jonsens db. Lars fra BradsbergKleven: Helvig Halvorsdtr., Helvig Olsdtr., Nils Larsen, Even Larsen, Ole Borgersen.

Det var nevnt i manntallet av 1784 at Christen hadde bodd på Kleiva siden ca. 1763.
De bodde som husmannsfolk u. Gulset i 1762. Se Familie 2 - Gulset 1762.

Familien er ikke lenger å finne i Gjerpen etter 1788.


Familie 32b.
Kleiva 1784. Samme hus som ovenfor.

Løsarbeider
Jens Knudsen
fra Tinn f. ca. 1758
g. i Tinn 30/3-1777 m. Aslaug Olsdatter fra Tinn f. ca. 1756

Jens og Aslaug kom til Bratsbergkleiva i 1783/84. De har ikke hatt flere barn til dåpen i Gjerpen. Heller ikke er de å
finne blant døde i Gjerpen. De har derfor trolig flyttet ut av sognet i god tid før 1801.

Hos dem bodde i 1784 legdslemmet Nils Larsen fra Skien(85). Han hadde bodd på Kleiva i de siste 6 år.


Familie 33.
Kleiva 1784.

Arbeider
Iver Pedersen
f. ca. 1728.
g.m. Kirsten f. ca. 1734.

Iver Pedersen og kona Kirsten kom til Bratsbergkleiva i ca. 1769 ifølge manntallet. Tidligere bodde
de visstnok på Osebakken. De er begge født i Gjerpen, men ikke gift her. Se Familie 16 - Borgestad 1762.


Familie 34.
Kleiva 1784.

Bryggebærer (sjauer)
Lars Olsen Rose
fra Kleiva dpt. 13/1-1740 bg. 11/4-1800. ”Lars Olessøn Rose f. Bratsbergkl. 60 1/4 aar.”, s.a. Ole Mogensen Rose. Se Familie 4 - Kleiva 1730.
g1g i Skien 14/3-1758 m. Birgitte Christensdatter f. ca. 1714 bg. 23/8-1772. ”Lars Olsens kone ibid 58 aar.”
Forlovere: "
Anders Levorsøn (sign. Anders Levorsen), Ole Olesøn (sign. O O)."
g2g 29/12-1772 m. Inger Nilsdatter f. ca. 1730/39 bg. 26/10-1794. ”Laers Roses kone Inger Nilsdtr. f. BradsbergKlev 64 aar.”
1. Gjertrud Kirstine dpt. 26/12-1773 død før okt. 1794.
2. Gjertrud Dorothea dpt. 21/7-1776 bg. 11/8-1776. ”Lars Olsens d. Giertrud Dorothea 3 uger.”

F.f. Lars Olsens pb. Giertrud Kistine fra BradsbergKleven: Borger Olsens kone, Anne Catrine Eriksdtr., Ole Borgersen, Anders Hansen.
F.f. Lars Olsens pb.
Giertrud Dorothea fra BradsbergKleven: Herlof Pedersens kone, Maria Jensdtr., Jon Pedersen, Thomes Jensen, Thomes Gundersen.

Manntalet over ”Bratsbergklevens indvaanere og beboere” av 1784 forteller oss
at Lars Rose var født på Kleiva og at hans kone Inger kom hit som 1-åring.

Andre beboere i huset i 1784: Anders Larsens familie. Se Bratsbergkleiva 1762.
Dessuten bodde 2 umyndige søsken her: Sagarbeider Hans Andersen(20) og
Marthe Andersdatter(18). De sistnevnte hadde bodd i Gjerpen i 6 år. 

27/10/1794     INGER NILSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 202b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Lars Olssen Rose og avdødes arvinger som ingen nå vet noe om.
                Senere i skiftet (14.3.1796) ble disse arvinger anmeldt:
               1. Broren Giert Nilssen, død, ingen barn.
               2. Farbror Nils Haraldssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Dorthe Nilsdtr. enke etter Erik Anderssen i Brevik.
                 b. Margrethe Nilsdtr. enke etter Brynild Hanssen.
                     (Begge deres laugverge var Isak Poulssen.)
               3. Morbror Ole Nilssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Ledvor Olssen, død, etterlatt seg 4 barn:
                    i. Ole Ledvorssen, myndig.
                   ii. Nils Ledvorssen, myndig.
                  iii. Albert Ledvorssen      18 år.
                  iv. Christopher Ledvorssen 12 ”
                       Formynder for begge ble broren Ole.
                 b. Dorthe Olsdtr. g.m. Hans Anderssen.
Brt: 65 - 0 - 19
Net: 23 - 1 - 15


Familie 35.
Kleiva 1784.

Arbeider
Morten Jensen Giedeboen
fra Mastdalen under Geitebua i Holla (Valebø) dpt. 29/11-1744 i Holla, s.a. Jens Andersen.
g. i Holla 24/10-1769 m. Marthe Nilsdatter fra Bjørndalen(B) under Bø dpt. 2/2-1749, d.a. Nils Jonsen Biørndalen.
Forlovere: Eskild Rasmussen Wasdalen og Svenke Olsen Prestegården.
1. Kirsten dpt. 17/4-1770 i Holla bg. 18/4-1784. ”Morten Giedeboens d. Kisten fra Bradsb.kl. 14 aar.”
2. Inger dpt. 8/12-1771 i Holla bg. 9/2-1772 på Geitebua i Holla.
3. Inger Mortensdatter dpt. 24/1-1773 i Holla g. i Bamble 5/10-1803 m. Peder Torsen Salen. Bodde på Salen i Bamble.
4. Jens dpt. 20/5-1775 i Holla bg. 30/1-1785. ”Morten Giedeboens s. Jens f. Bradsbergkleven 9 aar.”
5. Jens dpt. 4/5-1777 i Holla bg. 17/8-1777 i Holla.
6. Karen Mortensdatter dpt. 31/5-1778 i Holla.
7. Gunder dpt. 17/10-1779 (f. 13/10) i Holla bg. 1/12-1782. ”Morten Jensens s. Gunder f. Bradsberg ejet 2 aar.”
8. Anders (Jens?)  f. 9/3-1782 i Masdalen i Valebø bg. 28/7-1782. ”Morten Jensens s. Jens ibid (Kleiva) 18 uger.”
9. Nils Mortensen f. 9/3-1782 i Masdalen, Valebø.
10. Gunder Mortensen dpt. 8/8-1784 i Gjerpen.

F.f. Morten Jensen Gieddeboens og Marthe Nielsdatters Kirsten: Svenche Præstgrav, Anders Eg, Morten Hegnen, Ingebor Wasdalen, Anna Eg.
F.f.  Morten Gieddeboens og Marthe Nielsdatters Inger: Ole Marsdalen, Anders Eg, Morten Hegnen, Karen Præstgrav, Anna Wasdalen.
F.f. Morten Gieddeboens og Marthe Nielsdatters Inger: Ole Marsdal, Hans Wasdal, Svenche Præstgrav, Karen Præstgrav, Else Jacobsdatter.
F.f. Morten Gieddeboens og Marthe Nielsdatters Jens: Torbiørn Jensen, Ole Marsdal, Hans Gieddeboen, Else Halvorsdatter, Anna Rasmusdatter.
F.f. Morten Gieddeboens og Marthe Nielsdatters Jens: Torbiørn Jensen, Ole Marsdal, Hans Gieddeboen, Else Halvorsdatter, Anna Rasmusdatter.
F.f. Morten Gieddeboens og Marthe Nielsdatters Karen: Torbiørn Eg, Hans Wasdalen, Niels Solberg, Karen Marsdalen, Else Jacobsdatter.
F.f. Morten Marsdalens og Marthe Nielsdatters Tvillinger Niels og Anders: Anders Vasdalen, Hans Eg, Gunne Jørgensen af Mælum Sogn, Ingeborg Vasdalen, Gunnild Vasdalen.
      Svend Andersen Eg, Anders Tinholt, Peder Brynnildsen, Karen Jensdatter Eg, Else Jacobsdatter Store Kolstad.

F.f. Morten Jensens db. Gunder fra BradsbergKleven: Erik Engebretsens kone, Maren Engebretsdtr., Hans Gundersen, Anders Jensen, Rasmus Hansen.

Da de giftet seg bodde Marthe på Århus i Gjerpen, mens Morten oppholt seg på plassen Eik under
Geitebua i Holla. De kom til Kleiva i 1782.
I  manntallet var det nevnt at han hadde ”Adskilligt Arbeyde”.
Morten Jensen hadde en bror som bodde på Geitebua under Bø i Gjerpen.
På Kleiva bodde også en
tredje bror, Anders Jensen. Se Familie 17 - ovenfor.


Familie 36.
Kleiva 1784.

Sagarb.
Børge Gundersen
fra Skien f. ca. 1734 bg. 11/1-1795. ”Børge Gunderssøn f. Bradsb.kl. 59 1/4 aar.”, s.a. Gunder Hansen Aas og Anne Børgersdatter.
g. (ikke i Gj.) Anne Andersdatter f. ca. 1730 bg. 15/2-1807. ”Enken Anne Andersdtr. efter Børge Gunderssøn, f. Bratsb.Kl, meent at være ved 67 aar.”
1. Agathe Børgesdatter dpt. 12/4-1768 i Skien.
2. Inger Børgesdatter dpt. 24/9-1769 i Gjerpen.
3. Gunder dpt. 14/3-1773 bg. 21/5-1775. ”Børre Gundersens s. Gunder 2 1/4 aar.”
4. Gunder dpt. 20/10-1776 bg. 21/3-1784. ”Børre Gundersens s. Gunder 7 aar.”

Børge Gundersen (Børre) var i 1764 i tjeneste hos apoteker Wølner i Skien.

F.f. Børge Gundersøns d. Agathe: Maren Gundersd., Pernille Pedersd., Rejer Ellevssøn, Hans Gunderssøn, Jens Aslachssøn.
F.f. Borger Gundersens pb. Inger fra Aarhuus Ejet: Anders Aarhuuses kone, Anne Jonsdtr., Alf og Jens Aarhuus.
F.f. Børre Gundersens db. Gunder fra Aarhuus Ejet: Maren Christophersdtr., Lisbeth Andersdtr., Peder Gulset, Anders Aarhuus.
F.f. Børre Gundersens db. Gunder fra Aarhuus Ejet: Maren Christophersdtr., Lisbeth Andersdtr., Peder Gulset, Anders Aarhuus.
F.f. Borger Gundersens db. Gunder fra BradsbergKleven: Dorthe Tollefsdtr., Anne Maria Buchvald, Hans Gundersen, Lars Fransen.

Denne familien bosatte seg på Kleiva i ca. 1774. Tidligere bodde de på en plass under Århus.
Manntallet forteller oss at de hadde da bodd på Kleiva i 10 år og at alle var født i Gjerpen (noe
som trolig ikke er helt rett). Det var kun datteren Agathe(16) som bodde hjemme i 1784.
Dessuten bodde som losjerende, enka Marthe Løchen (Lerche?) (50) i huset. Hun var født på Kleiva.


Familie 37.
Kleiva 1784.

Arbeider
Christen Nilsen Kildahl
fra Kristiansands stift f. ca. 1750 bg. 11/10-1798. ”Christen Nilssøn Kildal f. Bratsberg Klev 48 aar.”
g1g 19/4-1770 m. Tarjer Amundsdatter f. ca. 1745 bg. 9/12-1783. ”Christen Bradsbergs kone 38 aar.”
g2g 17/5-1785 m. Guri Andersdatter f. 1747 d. 30/8-1830 på Bratsberg.
1. Nils Christensen Kildahl f. ca. 1771. Se Familie 13 - Kleiva 1801.
2. Anne Maria Christensdatter Kildahl dpt. 2/1-1774 g.m. Michel Engebretsen. Se Bratsberg(1).
3. Anthonette Christensdatter Kildahl dpt. 3/8-1777.
4. Anthon Christensen Kildahl dpt. 29/4-1781 g. i Skien 30/1-1806 m. Karen Paulsdatter Møller. Var s
jømann i 1798.
Barn i 2. ekteskap:
5. Torjer dpt. 13/8-1786 bg. 3/7-1790. ”Christen Bradsbergs s. Torjer fra Bradsb.kleven 4 aar.”
6. Anders Christensen Kildahl dpt. 28/6-1789 g. 2/2-1815 m. Helene Nilsdatter fra Kleiva.

F.f. Christen Nilsens pb. Anne Maria fra Bradsberg: Rasmus Clobergs kone, Aslak Bradsbergs kone, Rasmus Cloberg, Aslak Bradsberg.
F.f. Christen Nilsens pb. Anthonethe fra Bradsberg: Mads Rosenbergs kone, Marthe Andersdtr., Christen Lund, Aslak Bradsberg.
F.f. Christen Bradsbergs db. Anthon: Jacob Bommens kone, Sigri Olsdtr., Aslak Bradsberg, Lyder Gulvoldsen, Anders Olsen.
F.f. Christen Nilsen Bradsbergs db. Torjer fra BradsbergKleven: Dorthe Andersdtr., Groe Hansdatter, Hans Hansen, Tollef Andersen, Halvor Knudsen.
F.f. Christen Nilsen Bradsbergs db. Anders fra BradsbergKleven: Anne Andersdtr., Anne Maria Christensdatter, Lars Nilsen, Nils Abrahamsen, Tollef Andersen.

Christen Kildahl kom trolig til Kleiva i ca. 1770. Han hadde jord u. Bratsberg. I manntallet var
det nevnt at han levde...: ”Af sin Jordvey og hvad som ellers kand forefalde.” 

24/9/1807      ANNE AMUNDSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 74a.
Bratsberg      Arvinger: Enkem. Aslak Gundvaldssen (barnløse)
               og avdødes søsken:
               1. Halvbror Anders Tollefssen, død, 1 sønn:
                 a. Tollef Anderssen, død og etterlatt 5 barn:
                    i. Even (Ove) Tollefssen    13 år.
                   ii. Anders Tollefssen   8 ”
                  iii. Ole Tollefsen       5 ”
                   iv. Anne Tollefsdtr.   14 ”
                    v. Kirsten Tollefsdtr. 7 ”
               2. Halvbror Guthorm Tollefssen, død, 2 barn:
                 a. Tønnes Guthormssen, myndig. Soldat i Flekkefjord.
                 b. Ragnhild Guthormsdtr. g.m. en skipper i Kristiansand
               3. Fullsøster Gunhild Amundsdtr. enke i Kristiansand.
               4. ----”----  Maren Amundsdtr. død, etterlatt seg 7 barn:
                 a. Anders Davidssen, myndig.
                 b. David Davidssen, 16 år.
                 c. Ingeborg Kirstine Davidsdtr., skal etter sigende være gift.
                 d. Tone Davidsdtr. 30 år.
                 e. Anne Davidsdtr. g.m. Thomas Christenssen.
                 f. Tarann Davidsdtr. gift i Arendal.
                 g. Ellen Sirene Davidsdtr. 17 år, er i Kristiansand.
               5. Fullsøster Tarann Amundsdtr. død, etterlatt 4 barn:
                 a. Niels Chr. Kjeldal, myndig.
                 b. Anton Christenssen Kjeldal, myndig.
                 c. Anne Marie Christensdtr. g.m. Mikkel C. Bratsberg.
                
d. Antonette Christensdtr. 29 år.
               Formynder for Tollef Anderssens 5 barn og Antonette ble Mikkel Bratsberg.

16/10/1798     CHRISTEN NILSSEN KILDAHL        Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 385a.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Guri Andersdatter og avdødes 2 kull barn:
               I. Med 1.kone Karen Targie Amundsdatter:
                 a. Nils Christenssen Kildahl, myndig, snekker av professjon og bor i Porsgrunn.
                 b. Anthon Christenssen, 18 år, følger til sjøs med hr. Johan Blom.
                 c. Anne Maria Christensdtr. g.m. Michel Ingebretssen som bor på Bratsberg.
                 d. Anthonette Christensdtr. 21 år.
               II. Med 2.kone Guri Andersdatter:
                 e. Anders Christenssen 9 1/2 år.
               Laugverge for enka ble Aslak Christenssen Rugstad.
               Formynder for Anthon og Anthonette ble broren Nils.
               ----"---- -"- Anders ble morbroren Aslak Bratsberg.
Brt: 1136 - 0 - 6
Net:  487 - 0 - 2

Enka Guri Andersdatter ble g2g med Anders Olsen Nøglegaard. Se Familie 87 - Kleiva 1801.


Familie 38.
Kleiva 1784.

Sagarbeider
Knud Larsen
fra Kleiva dpt. 1/1-1749, s.a. Lars Engebretsen. Se Familie 43 - Kleiva 1762.
g.m. Maren Sørensdatter fra Brevik f. ca. 1736, d.a. sjømann Søren Jansen og Laurentze Larsdatter.

Maren Sørensdatter kom til Kleiva i ca. 1771. I dette manntallet bodde Knud Larsens nevøer her.
Det var hans bror Engebret Larsens barn. De var ”Alle meget Fattige og Nødlidende og trænger til hielp.”
Se hans bror Engebret Larsen og hans kone som var søster til Maren Sørensdatter i Familie 44 - Kleiva 1762.


Familie 39.
Kleiva 1784.

Her var oppført sagmester Jens Jensen fra Skien med familie. Se Famile 37 - Kleiva 1801.


Familie 40a.
Kleiva 1784.

Arbeider
Lars Hansen
f. ca. 1751 bg. 1/6-1783. ”Lars Hansen f. Bradsb.kl. 32 aar.”
g. i Skien 11/5-1780 m. Anne Margrethe Andersdatter fra Skien f. ca. 1748.
1. Hans Larsen dpt. 7/8-1780 i Skien.
2. Johanne dpt. 5/11-1780 i Gjerpen.
3. Lars dpt. 31/7-1783 i Gjerpen.

F.f. Laers Hansens Søn Hans: Madme. Did. von Cappelen, Jomfr. An. Hofgaard, Flood, Alberth Blom, Greger Forbæch.
F.f. Lars Hansens pb. Johanne fra BradsbergKleven: Christopher Jægers kone, Hans Larsens kone, Christopher Jæger, Poul Andersen, Ole Andersen.

F.f. Lars Hansens db. Lars fra BradsbergKleven: Madame Liung, jomfrue Cappelen, rector Winther, Lars Plesner.

Denne familien kom fra Skien til Kleiva i ca. 1780. Enka bodde her med to små barn i 1784.
Det var i manntallet nevnt at hun var født i ”Scheen” og at hun levde ”af een liden huus Næring”.

Enka Anne Margrethe Andersdatter ble g2g med med Jens Isaksen.


Familie 40b.
Kleiva 1784.

Arbeider, forpakter
Ole Larsen fra Kleiva dpt. 6/1-1734 bg. 29/2-1784. ”Ole Larsen f. Bradsb.kl. 52 aar.”, s.a. Lars Engebretsen. Se Familie 43 - Kleiva 1762.
g. 26/4-1758 m. Maren Knudsdatter fra Kleiva dpt. 16/10-1729 bg. 13/6-1791. ”Ole Forpakters enke fra Bradsb.Kl. Maren Knudsdtr. 62 aar.“, d.a. Knud Pedersen Aasen. Se Familie 3 - Kleiva 1730.
1. Marthe Olsdatter dpt. 1/10-1758 g.m. sagarbeider Halvor Larsen. Se Familie 9 - S. Brekke 1801.
2. Inger Olsdatter dpt. 5/10-1760.
3. Lisbeth Olsdatter dpt. 21/8-1763.
4. Thomas dpt. 27/4-1766 bg. 15/8-1773. ”Ole Larsens s. Thomas, 8 aar.”
5. Jacob dpt. 3/12-1769 bg. 15/11-1772. ”Ole Larsens s. Jacob 3 aar.”
6. Lars dpt. 20/12-1772 bg. 18/7-1773. ”Ole Larsens s. Lars f. Bradsb.kl. 1/2 aar.”
7. Gunhild Olsdatter dpt. 16/7-1775.

F.f. Ole Larsens pb. Marthe fra BradsbergKleven: Nils Pedersens enke, Else Knudsdatter, Lars Engebretsen, Nils Knudsen, Knud Aslaksen.
F.f. Ole Larsens pb. Inger fra BradsbergKleven: Nils Pedersens kone, Else Knudsdtr., Knud Pedersen, Nils Knudsen.
F.f. Ole Larsens pb. Lisbeth fra BradsbergKleven: Nils Knudsens kone, Else Knudsdatter, Knud Pedersen, Lars Engebretsen, Simon Jacobsen.
F.f. Ole Larsens db. Thomas fra BradsbergKleven: Jacob Lies kone, Ingebor Larsdtr., Lars Engebretsen, Engebret Larsen.
F.f. Ole Larsens db. Jacob fra BradsbergKleven: Engebret Larsens kone, Kisten Eriksdatter, Ole Eriksen, Knud Larsen.
F.f. Ole Larsens db. Lars fra BradsbergKleven: Knud Larsens kone, Kisten Eriksdatter, Gudmund Hansen, Jon Gundersen.
F.f. Ole Larsens pb. Gunhild fra BradsbergKleven: Abraham Andersens kone, Berthe Andersdtr., Hans Larsen, Jens Halvorsen, Ole Nilsen.

Maren Knudsdatters bror bodde på gården Klepp i Gjerpen.


Familie 41.
Bratsbergkleiva 1784.

Her var oppført Jens Halvorsen Follaug med familie. Se Familie 36 - Kleiva 1801.


Familie  42.
Kleiva 1784.

Her var oppført Mathias Engebretsen med familie. Se Familie 44 - Kleiva 1801.


Familie 43.
Kleiva 1784.

Blikkenslager, tinnstøper, matros
Ole Svendsen Kopper
fra Island f. ca. 1735 bg. 23/11-1815.
g1g 7/7-1772 m. enke Marthe Ellingsdatter f. ca. 1726 bg. 9/1-1784. ”Ole Svensens kone f. Bradsb.kl. 57 aar.”
g2g 23/4-1785 m. Torborg Knudsdatter f. ca. 1753 bg. 28/10-1789. ”Ole Svendsens kone fra Bradsb.kl. 36 aar.”
g3g 3/9-1812 m. Berthe Kirstine Anundsdatter f. ca. 1782 d. 21/6-1839 på S. Brekkej., d.a. Anund NN.
Barn i 2. ekteskap:
1. Marthe Gurine Olsdatter dpt. 1/7-1785.
2. Svend Hatskiold dpt. 28/10-1786 bg. 17/4-1788. ”Ole Svendsens s. Svend 1 1/2 aar.”
3. Svend Hatskiold dpt. 23/8-1788 bg. 7/2-1789. ”Ole Svendsens s. Svend Hatskold 1/2 aar.”
4. Torborg dpt. 28/10-1789 bg. 14/11-1789. ”Ole Svendsens d. Torberg 14 dage.”
Barn i 3. ekteskap:
-   bg. 15/5-1807. ”NB! Birthe Kirstine Anundsdtrs. uægte dødf. pb. und. S. Breche. Til Barne-Fader meldt Ole Svendssøn Kopper i Schien. ”
5. Oline Olsdatter f. 30/9-1809.
6. Svend Olsen Kopper f. 17/8-1812. Se Familie 3 - S. Brekke 1845.
7. Ragnhild Olsdatter f. 7/8-1816 g.m. Bernt Johnsen. Se Familie 101 - Kleiva 1845.

F.f. Ole Svendsens pb. Marthe Gunne fra BradsbergKleven: Haral Jansens kone, Karen Christensdtr, Aslak Bradsberg, Jacob Bommen, Anders Olsen.
F.f. Ole Svendsens db. Svend Havskiold fra BradsbergKleven: Aslak Bradsbergs kone, Marthe Maria Abrahamsdtr., Daniel Erikstrup, Friderich Vessel, Haral Jansen.
F.f. Ole Svendsens db. Svend Hafschiold fra BradsbergKleva: Nils Sems kone, Anne Halvorsdtr., Abraham Andersen, Friderich Nicolaisen, Anders Olsen.
F.f. Ole Svendsens pb. Torbor fra BradsbergKleven: Christen Bradsbergs kone, Anne Maria Christensdtr., Axel Støchel, Isak Jacobsen, Lars Jacobsen.

NB. Birthe Kirstine Anundsdtrs uægte pb.
Oline u/S.Breche. Til barnefader udlagt Ole Svendssøn Kopper fra Schien. Tests: Margarete Evensdtr.,Ingebor Henricsdtr.,
      Rasmus Halvorssøn, Knud Nilssøn, Anders Thomæsøn.

F.f. Ole Svendssøns db. Svend u/S.Breche: Inger Thomædtr., Anne Christine Saamundsdtr., Michael Sivertssøn, Jonas Selou, Isak Nilssøn.

Ole bodde her i 1784 med sin tjenestepike, Torber f. ca. 1758, som han siden giftet seg med.
Han kom til Bratsbergkleiva i ca. 1772, hun i 1781.

Ole var enkemann for 2. gang i 1801. Han bodde her med sin datter, Marthe Gurine Olsdatter(16) og
tjenestepike Berthe Olsdatter(26).

I 1807 ble han kalt ”Ole Kopper i Scheen”. Det står i kirkeboken da Ole ble gravlagt at han var født på
Island. Dødsdatoen er ikke skrevet ned. Dette kan tyde på at han har blitt borte og siden funnet død.


Familie 44.
Kleiva 1784.

Smedmester
Thor Pedersen fra Holla dpt. 23/9-1725 bg. 16/4-1785. ”Thor Pedersen Smed, 59 Aar.”, s.a. Peder Thorsen og Kirsten Svennungsdatter.
g1g i Skien 13/6-1754 m. Inger Trulsdatter Krabbe fra Skien dpt. 3/8-1727 bg. 6/3-1771. ”Thor Pedersen Smeds kone, 43 Aar.”, d.a. Truls Johannesen Krabbe og Karen Arnesdatter.
g2g 3/7-1773 m. Pernille Hansdatter fra Gjerpen dpt. 10/7-1746, d.a. Hans Mathisen.
1. Peder dpt. 16/6-1754 i Skien bg. 6/3-1771 i Skien.
2. Truls Thorsen dpt. 27/5-1756 i Skien g. i Skien 24/1-1782 m. Kirsten Rasmusdatter.
3. Karen Kirstine Thorsdatter dpt. 10/4-1759 i Skien g. i Skien 8/11-1781 m. smed Christen Isaksen.
4. Aaste Kirstine dpt. 17/8-1761 i Skien.
5. Tollef dpt. 24/1-1764 i Skien bg. 26/4-1770 i Gjerpen. "Thor Smeds Søn Tollef, 1 1/4 Aar."
6. Tollef Thorsen dpt. 27/1-1769 på Kleiva.
Barn i 2. ekteskap:
7. Inger dpt. 7/3-1773 bg. 30/1-1774. ”Thor Pedersen Smeds pb. Inger, 3/4 Aar.”
8. Inger Kirstine Thorsdatter dpt. 26/12-1774.
9. Hans Thorsen dpt. 10/12-1775.
10. Peder dpt. 16/8-1778 bg. 1/10-1880 i Gjerpen. "Thor Smeds Søn Peder, 2 Aar 6 Uger."
11. Anne Helvig Thorsdatter dpt. 4/6-1781 g.m. enkemann Jon Alfsen Løvaas. Se Bodde hjemme med mora og stefaren på Kleiva i 1801.
12. Karen Kirstine dpt. 5/9-1784 bg. 17/1-1786. ”Thor Pedersens datter Karen Kistine, 1 1/4 Aar.”

F.f. Thor Pedersens Tollef fra BradsbergKleven: Tollef Thorsens enke, Karen Michelsdtr., Christian Asmusen, Isak Christensen, Hans Tollefsen.
F.f. Thor Pedersens Inger fra BradsbergKleven: Gunder Halvorsens kone, Arne Hansens kone, Christen Olsen, Hans Jonsen.
F.f. Thor Pedersens Inger Kistine fra BradsbergKleven: Helvig Hansdtr., Anne Maria Hansdtr., Halvor Corneliisen, Knud Aslaksen.
F.f. Thor Pedersens Hans fra BradsbergKleven: Jacob Eriksens kone, Karen Thorsdatter, Aslak Bradsberg, Christen Nilsen.
F.f. Thor Pedersens Peder fra BradsbergKleven: Ole Svendsens kone, Marthe Kistine Thorsdtr., Isak Smed, Jens Møller, Truls Thorsen.
F.f. Thor Pedersen Smeds Anne Helvig fra BradsbergKleven: Karen Kistine Thorsdtr., Inger Johanne Trulsdtr., Christen Isaksen, Knud Aslaksen, Anders Tollefsen.
F.f. Thor Pedersen Smeds Karen Kistine fra BradsbergKleven: Tollef Andersens kone, Anne Møller, Christen Isaksen, Jesper Christiansen Ravn, Knud Aslaksen.

Thor Pedersen bosatte seg på Bratsbergkleiva i ca. 1768.

Enka Pernille Hansdatter ble g2g med Knud Halvorsen. Se Familie 78 - Kleiva 1801.


Familie 45.
Kleiva 1784.

Her var oppført arbeider Arne Hansen med familie. Se Familie 21 - Kleiva 1762.


Familie 46.
Kleiva 1784.

Skomakermester
Abraham Andersen fra Lie i Skien dpt. 12/12-1745 d. etter 1801, s.a. sagmester Anders Andersen og Aleth Larsdatter.
g. i Skien 14/9-1769 m. Sara Bentsdatter fra Skien dpt. 7/6-1745 d. etter 1801, d.a. Bent Olsen Langelie.
Forlovere: "Giert Larsen (sign. ”Giert Larssøn”) og Anders Andersen (sign. ”A A”)."
1. Anders bg. 13/8-1769 i Gjerpen. ”Abraham Andersens Søn Anders 6 dage.”
2. Marte Maria Abrahamsdatter dpt. 12/8-1770. Barn: Jørgen Meyer f. 13/2-1790 på Kleiva. Far: Jørgen Meyer.
3. Anders Abrahamsen dpt. 22/12-1771.
4. Alhed Abrahamsdatter dpt. 24/7-1774.
5. Bent dpt. 24/3-1776 bg. 18/8-1776. ”Abraham Andersens Søn Bent 5 mnd.“
6. Bent dpt. 29/6-1777 bg. 4/5-1780. ”Abraham Andersens Søn. Bent fra Bradsb.kl. 3 aar.”
7. Karen Malene dpt. 14/3-1779 bg. 17/6-1770. ”Abraham Andersens datter Karen Malene f. Bradsb.kl. 1 1/4 aar.”
8. Anne dpt. 13/5-1781 bg. 8/10-1785. ”Abraham Andersens d. Anne 4 aar.”
9. Bent dpt. 2/3-1783 bg. 23/3-1783. ”Abraham Andersens s. Bent 3 uger.”
10. Abraham Abrahamsen dpt. 14/3-1784.
11. Sara Abrahamsdatter dpt. 27/1-1788.

F.f. Abraham Andersens pb. Marthe Maria fra Hytten: Giert Larsens kone, Anne Margrethe Andersdtr., Carsten Knudsen, Friderich Vessel, Anders Pedersen.
F.f. Abraham Andersens db. Anders fra Hytten: Casten Knudsens kone, Sille Catrine Olsdtr., Anders Andersen, Lars Fossum, Christian Fossum.
F.f. Abraham Andersens pb. Alhed fra BradsbergKleven: Anders Andersens kone, Anne Margrethe Andersdtr., Christian Asmusen, Jens Halvorsen, Ole Andersen.
F.f. Abraham Andersens db. Bent fra BradsbergKleven: Karsten Knudsens kone, Anne Margrethe Andersdtr., Sergiant Nord, Anders Andersen, Erik Bentsen.
F.f. Abraham Andersens db. Bent fra BradsbergKleven: Ole Svendsens kone, Berthe Andersdtr., Nils Langsteen, Anders Andersen, Christen Larsen.
F.f. Abraham Andersens pb. Karen Malene fra BradsbergKleven: Ole Svendsens kone, Anders Andersens kone, Anders Andersen, Thomas Paus, Ole Rose, Cornelius Ringkiøbing.
F.f. Abraham Andersens pb. Anne fra BradsbergKleven: Engebret Bomens kone, Kisten Jonsdtr., Ole Svendsen, Lars Hansen, Christian Friderich Malchiem, Johan Christian Horn.
F.f. Abraham Andersens db. Bent fra BradsbergKleven: Gudmund Hansens kone, Maren Kistine Borgesdtr., Engebret Bommen, Anders Hansen, Johan Christian Horn, Aamund Jonasen.
F.f. Abraham Andersens db. Abraham fra BradsbergKleven: Gudmund Maalers kone, Karen Gundersdtr., Aslak Bradsberg, Aamund Jonasen, Christen Paus, Christopher Christensen Arveschoug.
F.f. Abraham Andersens pb. Sara fra BradsbergKleven: Anne Catrine Eriksdtr., Christine Gudmundsdtr., Ole Svendsen, Anders Andersen, Christopher Kart, Anders Hansen.

Abraham Andersen tok borgerbrev som skomakermester 7/10-1773. De kom til Bratsbergkleiva i ca. 1773. De bodde
tidligere ved Fossum jernverk (”Hyttewercket”).
I 1801 bodde Abraham (59) og Sara (58) i Snipetorpgt. i Skien med barna, Abraham (18) og Sara (13).


Familie 47.
Kleiva 1784.

Arbeider
Knud Johannesen
fra N. Bøle dpt. 26/12-1729 bg. 23/6-1805. ”lægdslem Knud Johannissøn f. Bratsb.kl., meenes at være over 80 aar.”, s.a. Johannes Vernersen Bøle.
g. 17/6-1765 m. Anne Maria Sørensdatter dpt. 3/7-1740 bg. 7/4-1803. ”Knud Johannissøns kone Anne Maria Sørensdtr. f. Bratsb.Kl. 62 3/4 aar.”, d.a. Søren Mathisen. Se Familie 14 - Kleiva 1762.
1. Inger Knudsdatter dpt. 10/8-1766.
2. Gunhild dpt. 2/4-1769 bg. 3/7-1774. ”Knud Johannisens d. Gunnil 4 aar.”
3. Johannes dpt. 6/10-1771 bg. 25/10-1772. ”Knud Johannessens s. Johannes 1 aar.”
4. Marthe Knudsdatter dpt. 2/10-1774. Marthe bodde her ugift i 1801 med sin sønn Gunder Aslaksen f. ca. 1792.
5. Else Knudsdatter dpt. 8/6-1777.

F.f. Knud Johannisens pb. Inger fra BradsbergKleven: Margrethe Larsdtr., Ingebor Engebretsdatter, Engebret Bøle, Søren Mathisen, Johannes Engebretsen.
F.f. Knud Johannisens pb. Gunnil fra BradsbergKleven: Daniel Jensens kone, Helvig Jensdtr., Søren Mathisen, Johannes Engebretsen.
F.f. Knud Johannisens db. Johannes fra BradsbergKleven: Hans Ballestads kone, Kisten Eriksdatter, Søren Mathisen, Johannes Engebretsen.
F.f. Knud Johannisens pb. Marthe fra BradsbergKleven: Marthe Olsdtr., Maren Engebretsdatter, Knud Aslaksen, Søren Mathisen.
F.f. Knud Johannisens pb. Else fra BradsbergKleven: Søren Mathisens kone, Agnethe Jonsdatter, Søren Mathisen, Povel Andersen, Thomas Gundersen.

Knud Johannesen var losjerende i huset hos Søren Mathisen på Kleiva i 1762. 3 år senere var han gift med datteren i huset.

I 1801 bodde Knud og kona her med sin datter Marthe og hennes sønn. Det heter i folketellingen at de hadde fattigunderstøttelse.


Familie 48.
Kleiva 1784.

Hans Halling d. før 1784.
g.m. Goer fra Hallingdal f. ca. 1734.
1. Maren Hansdatter f. ca. 1765 i Hallingdal.
2. Goer Hansdatter f. ca. 1768 i Hallingdal.
3. Gunil Hansdatter f. ca. 1770 i Hallingdal.

Her bodde i manntallet 1784 ”Hans Hallings enche Goer(50) med 3 døtre. De hadde bodd i 10 år på
Kleiva (fra ca. 1774). Hun levde ”af hvad kand intreffe”.
Alle var født i Hallingdal. Mannen ser ut til å være død før de kom til Gjerpen.

Bg. 3/9-1809. ”lægdslem enken Goer Pedersdtr. und. S. Breche, sagt at være 86 aar.”
Igjen har nok presten oppført den døde med for høy alder. Men vi vet ikke om det er den
samme kvinnen som er nevnt ovenfor.


Familie 49a.
Kleiva 1784.

Her var oppført arbeider Anders Jonsen f. ca. 1703 med familie. Se N. Lundsåsen.

Ifølge manntallet hadde Anders Jonsen bodd på Bratsbergkleiva siden ca. 1778.
Hans, da fjerde kone, Marthe Olsdatter hadde bodd her siden ca. 1766.


Familie 49b.
Kleiva 1784.

Arbeider
Jon Andersen
fra Kleiva dpt. 24/11-1743 bg. 13/4-1783. ”Jon Andersen f. Bradsb.kl. 36 aar.”, s.a. Anders Nilsen. Se Familie 10 - Kleiva 1740.
g. 21/10-1773 m. Maren Christophersdatter fra Kleiva f. ca. 1741 bg. 27/1-1788. ”Jon Andersens enke f. Bradsb.kl. 48 aar.”
1. Anders Jonsen dpt. 6/11-1774. Se Brua under Meen.
2. Marthe Kirstine Jonsdatter dpt. 6/10-1776.
3. Inger Jonsdatter dpt. 6/8-1780 bg. 25/3-1804. ”Pigen Inger Jonsdtr. f. Broen und Meen. 23 2/3 aar.“ Hun bodde hos sin bror på Brua under Meen.

F.f. Jon Andersens db. Anders fra BradsbergKleven: Ole Eriksens kone, Ragnil Andersdatter, Knud Pedersen, Jacob Christophersen, Hans Sørensen.
F.f. Jon Andersens pb. Marthe Kistine fra BradsbergKleven: Marthe Nilsdtr., Karen Jacobsdtr., Jacob Christophersen, Jon Svenchesen.
F.f. Jon Andersens pb. Inger fra BradsbergKleven: Ragnil Andersdtr., Margrethe Christiansdtr., Jacob Christophersen, Jon Thorsen.

Jon Andersen ble konfirmert med bosted Engrav i 1761. Enka Maren Christophersdatter(44) og barna Anders(12) og
Inger(7), bodde her i 1784. Hun hadde trolig en bror i nærheten, Jacob Christophersen, som tidligere hadde vært fadder
for hennes barn.

Andre i huset ifølge manntallet: ”Malene Glenna (50), Meget svagelig, født i Gierpen Sogn, paa Bratsbergkleiva i 30 aar.”
 

25/4/1783      JON ANDERSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 567.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Maren Christophersdatter og barna:
               1. Anders Jonssen            9 år.
               2. Marthe Christine Jonsdtr. 7 "
               3. Inger Jonsdtr.            3 "
               Enkas laugverge: Knut Aslakssen på Bratsbergkleiva.
               Formynder for barna: Børge Gunderssen på Bratsbergkleiva.
Brt: 35 - 3 -  4
Net:  4 - 1 - 21


Familie 50.
Kleiva 1784.

Sagarbeider
Ole Olsen Tejen
fra Siljan? f. ca. 1741 bg. 20/8-1786. ”Ole Olsen Tejen 45 aar.”
g. i Gjerpen 1/12-1774 m. Gunhild Christensdatter (ikke fra Siljan) f. ca. 1751 bg. 13/5-1787. ”Ole Tejens enke f. Bradsb.kl. 36 aar.”
1. Ole f. ca. 1773 bg. 10/9-1780. ”Ole Olsens s. Ole f. Bradsb.Kl. 6 ½ aar.”
2. Kirsten dpt. 31/3-1777 bg. 2/7-1780. ”Ole Olsens d. Kisten f. Bradsberg 3 ½ aar.”
3. Ole dpt. 24/10-1779 bg. 25/6-1780. ”Ole Olsens s. Ole f. Bradsb.kl. 3/4 aar.”
4. Inger Kirstine Olsdatter dpt. 23/5-1781.

F.f. Ole Olsens pb. Kisten: Anders Tejens kone, Herlof Pedersens kone, Kittil Pedersen, Nils Olsen, Jon Christensen.
F.f. Ole Olsens db. Ole fra BradsbergKleven: Anne Jonsdtr., Maria Corneliidatter, Ole Engebretsen, Nils Olsen.
F.f.  Ole Olsens pb. Inger Kistine fra BradsbergKleven: Berthe Jacobsdtr., Anne Lisbeth Arnesdtr., Isak Hansen, Hans Abrahamsen, Jacob Nilsen.


Ole Olsen kom til Bratsbergkleiva i 1768.

30/7/1779      ANDERS OLSSEN TEIGEN    Bamble Skifteprot. nr. 10a, side 160b.
Bratsberg-     Arvinger:                             
kleiva         Enka Marthe Olsdatter
               og deres eneste barn Ole Anderssen, 23 år.
               Laugverge for enka: Daniel Jenssen på Bratsbergkleiva.
               Verge for sønnen ble Ole Olssen Teigen.
Brt:   209 - 1 - 4
Gjeld: 265 - 2 - 3 (insolvent).


Familie 51.
Kleiva 1784.

Her var oppført sagmester Sivert Pedersen med familie. Se Familie 42 - Kleiva 1801


Familie 52.
Kleiva 1784.

Arbeider
Jon Nilsen
"fra Holla" f. ca. 1736 bg. 13/5-1799. ”Jon Nilssøn f. Bratsbergklev 66 1/2 aar.“
g1g NN f. ca. 1721 bg. 1/4-1771. ”Jon Nilsens kone f. Bradsb.Kl. 49 1/2 aar.”
g2g 9/1-1773 m. Anne Olsdatter f. ca. 1754 bg. 15/2-1789. ”Jon Nilsens kone f. Bradsb.kl. 42 1/2 aar.”
1. Hans Jonsen dpt. 21/5-1758.
2. Christen dpt. 1/3-1761 bg. 14/6-1761. ”Jon Nilsens s. Christen fra Bradsb.Kl. 15 uger.”
3. Jacob dpt. 5/12-1762 bg. 12/12-1762. ”Jon Nilsens s. Jacob 10 dage.”
4. Anders dpt. 31/5-1764 bg. 20/8-1769. ”Jon Nilsens s. Anders 4 1/2 aar.”
5. Thomas dpt. 18/10-1767 bg. 15/11-1767. ”Jon Nilsens s. Thomas 4 uger.”
6. Christian Jonsen dpt. 1/4-1771.
Barn i 2. ekteskap:
7. Thomas Jonsen dpt. 17/10-1773. Se Familie 13 - Borgestad 1801.
8. Kisten dpt. 3/3-1776 bg. 23/10-1777. ”Jon Nilsens d. Kisten 1 1/2 aar.”
9. Jon Jonsen dpt. 16/8-1778.
10. Anne Kirstine dpt. 11/3-1781 bg. 11/8-1782. ”Jon Nilsens dtr. Anne Kistene f. Bradsb.kl. 1 1/2 aar.”
11. Magnil dpt. 21/3-1784 bg. 21/12-1788. ”Jon Nilsens d. Magnil 4 3/4 aar.“
12. Hans Jonsen dpt. 15/10-1786. Bodde hos Nils Gundersen på Kleiva som fosterbarn i 1801.

F.f. Jon Nilsens db. Hans fra BradsbergKleven: Daniel Aslaksens kone, Dorthe Pedersdatter, Ole Isaksen, Hans Andersen, Halvor Hansen.
F.f. Jon Nilsens db. Christen fra BradsbergKleven: Christen Christensens kone, Johanne Olsdatter, Ole Isaksen, Jens Christensen, Knud Aslaksen.
F.f. Jon Nilsens db. Jacob fra BradsbergKleven: Kisten Jensdtr., Johanne Olsdtr., Engebret Larsen, Hans Andersen, Hans Larsen.
F.f. Jon Nilsens db. Anders fra BradsbergKleven: Anne Gundersdtr., Karen Gundersdtr., Thor Halvorsen, Anders Nilsen, Engebret Larsen.
F.f. Jon Nilsens db. Thomas fra BradsbergKleven: Anders Andersens kone, Jytte Christensdtr., Anders Andersen, Hans Aslaksen, Christopher Jensen.
F.f. Jon Nilsens db. Christian fra BradsbergKleven: Jytte Christensdtr., Magnil Gundersdtr., Jens Gundersen, Lars Nilsen, Nils Engebretsen.
F.f. Jon Nilsens db. Thomas fra BradsbergKleven: Christen Jonsens kone, Agnethe Jonsdatter, Søren Mathisen, Anders Larsen, Christen Larsen.
F.f. Jon Nilsens pb. Kirsten fra BradsbergKleven: Michel Olsens kone, Marthe Jonsdtr., Nils Isaksen, Hans Jonsen.
F.f. Jon Nilsens db. Jon fra BradsbergKleven: Thor Houens kone, Marthe Jonsdtr., Amun Nilsen, Christen Abrahamsen, Hans Jonsen.
F.f. Jon Nilsens pb. Anne Kistine fra BradsbergKleven: Hege Asbiønsdtr., Marthe Jonsdtr., Nils Nilsen, Nils Jonsen.
F.f. Jon Nilsens pb. Magnil fra BradsbergKleven: Hans Halvorsens kone, Ingebor Pedersdatter, Nils Jonsen, Sivert Pedersen.
F.f. Jon Nilsens db. Hans fra BradsbergKleven: Agnete Nilsdtr., Ingebor Pedersdatter, Sivert Pedersen, Anders Jonsen.

Ifølge manntallet: Jon Nilsen kom til Bratsbergkleiva i ca. 1760 og var født i Holla.
Anne Olsdatter kom til Kleiva i 1766 og var født i Gjerpen.

I huset: Ole Jonsens enke (80), født i Eidanger. Hun hadde bodd på Kleiva siden ca. 1744.


Familie 53.
Kleiva 1784.

Her var oppført Borger Olsen Rose med familie. Se Familie 22 - Kleiva 1762.


Familie 54.
Kleiva 1784.

Sagmester
Ole Isaksen Follestad
dpt. 19/3-1747 d. Ikke i Gjerpen, s.a. Isak Jacobsen. Se Familie 2 - Kleiva 1762.
g1g 4/10-1770 m. Anne Cathrine Noord dpt. 21/5-1749 bg. 11/8-1788. ”Ole Isaksens kone f. Bradsb.kl. 39 aar.”, d.a. sersjant Henrik Jørgen Noord. Se Familie 9 - Kleiva 1740.
g2g 12/5-1791 m. Bergit Pedersdatter f. ca. 1755 bg. 23/4-1809. ”Ole Isakssøns kone Birgit Pedersdtr. f. Bradtsb.Kl., sagt at være 54 aar.”
1. Anne Mathea Olsdatter dpt. 16/12-1770.
2. Isak dpt. 23/2-1772 bg. 4/7-1773. ”Ole Isaksens s. Isak f. Bradsb.Kl. 1 1/2 aar.”
3. Alhed dpt. 6/9-1772 bg. 21/8-1774. ”Ole Isaksens d. Alhed 2 aar.”
4. Inger Kirstine dpt. 18/9-1774 bg. 10/12-1775. ”Ole Isaksens d. Inger Kistine 1 1/4 aar.”
5. Isak Olsen dpt. 14/7-1776. Se Familie 49 - Kleiva 1801.
7. Inger Kirstine dpt. 12/7-1778 bg. 24/9-1780. ”Ole Isaksens d. Inger Kistine 2 1/4 aar.”
8. Aleth Sophie dpt. 29/10-1780 bg. 27/10-1782. ”Ole Isaksens d. Alet Sophie f. Bradsb.kl. 2 aar.
9. Inger Kirstine dpt. 19/12-1782 bg. 15/1-1786. ”Ole Isaksens d. Inger Kistine 3 aar.”
10. Anne Catharine Olsdatter (tvilling) dpt. 17/4-1785.
11. Maren (tvilling) dpt. 17/4-1785 bg. 30/4-1786. ”Ole Isaksens d. Maren 1 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
12. Alet Sophie Olsdatter (tvilling) dpt. 5/2-1792.
13. Gurine Olsdatter (tvilling) dpt. 5/2-1792.
14. Berthe Maria dpt. 20/9-1795 bg. 4/9-1796. ”Ole Isakssøns pb. Berthe Maria f. BradsbergKlev.
1 aar.”

F.f. Ole Isaksens pb. Anne Mathea fra BradsbergKleven: Gunder Halvorsens kone, Sophie Isaksdatter, Sergiant Nord, Jacob Isaksen, Engebret Eriksen.
F.f. Ole Isaksens db. Isak fra BradsbergKleven: Anlov Andersdtr., Maren Hansdatter, Rasmus Hansen, Michel Olsen.
F.f. Ole Isaksens pb. Alhed fra BradsbergKleven: Sergiant Nords kone, Sophia Isaksdatter, Gunder Halvorsen, Ole Isaksen, Jacob Eriksen.
F.f. Ole Isaksens pb. Inger Kistine fra BrasbergKleven: Ole Isaksens kone, Marthe Nord, Jacob Bommen, Engebret Nord.
F.f. Ole Isaksens db. Isak fra BradsbergKleven: Sergiant Nords kone, Jacob Eriksens kone, Sergiant Nord, Christen Abrahamsen, Jacob Isaksen.
F.f. Ole Isaksens pb. Inger Kistine fra BradsbergKleven: Ole Isaksen kone, Catrine Nord, Jacob Isaksen, Jacob Eriksen, Christopher Kart.
F.f. Ole Isaksens pb. Alet Sophia fra BradsbergKleven: Marthe Nord, Anne Carine Nord, Ole og Jacob Isaksønner, Erik Olsen.
F.f. Ole Isaksens pb. Inger Kistine fra BradsbergKleven: Jacob Bommens kone, Thore Nord, Ole Isaksen, Thomes Gundersen, Feltskiærer Perholt.
F.f. Ole Isaksens tvilingdøtter fra BradsbergKleven, Maren og Anne Catrine: Petter Christian Bergs kone, Anne Karine Nord, Anne Maria Gundersdtr., Thore Nord, Engebret Nord,
      Petter Christian Berg, Steen Folloug, Jacob Bommen, Ole Isaksen, Jacob Isaksen.
F.f. Ole Isakssøn juniors tvillingdøtter Alet Sophie og Gurine fra Bradsberg.Klev: Steen Follougs og Rasmus Hanssøns koner, Anne Matthæa Olesdtr., Kirsten Lydersdtr., Ole og
      Jacob Isakssøn, Nils Jacobssøn, Torsten Sondressøn, Isak Jacobssøn, Christopher Olessøn.
F.f. Ole Isakssøns pb. Berthe Maria fra BradsbergKlev: Jacob Isakssøns k., Berthe Jacobsdatter, Steen Folloug, Rasmus Hanssøn, Isak Gunderssøn.

Oles bror: Jacob Isaksen på Kleiva. Losjerende i huset s.å.: Enka etter Ole Larsen Bratsberg:
Maren Knudsdatter og hennes datter Inger Olsdatter.

13/9/1788      ANNE CHATRINE NORD      Bamble Skifteprot. nr. 11.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Ole Isakssen og barna:
               1. Isak Olssen              13 år.
               2. Anne Mathea Olsdtr.      19 ”
               3. Anne Chatrine Olsdtr. 3 1/2 ”
               Formynder ble faren.
Brt:   19 - 0 - 18
Gjeld: 54 - 2 - 13 (insolvent).


Familie 55.
Kleiva 1784.

Her var oppført Simon Korsvaldsens enke og 2 barn. Se Familie 4 - Kleiva 1762.


Familie 56.
Kleiva 1784.

Her var oppført Erik Simonsens enke og 3 barn. Se Familie 5 - Kleiva 1762.


Familie 57.
Kleiva 1784.

Her var oppført den nygifte Jacob Nilsen Baugerød med hustru. Se Familie 40 - Kleiva 1801.


Familie 58.
Kleiva 1784.

Sagmester
Ole Gundersen
f. ca. 1747 i Gj. d. 27/2-1821 på Osebakken.
g. 16/10-1777 m. Pernille Olsdatter fra Gulset dpt. 4/10-1750 d. 6/2-1830. ”… hos Jacob Bommen på Osebakken”, d.a. husmann Ole Jansen. Se Familie 11 - Gulset 1762.
1. Gunhild Olsdatter dpt. 31/5-1778.
2. Gunder dpt. 24/9-1780 bg. 25/2-1781. ”Ole Gundersens s. Gunder 1/2 aar.”
3. Inger Olsdatter dpt. 27/1-1782.
4. Gunder Olsen dpt. 23/1-1785.
5. Nils dpt. 1/10-1786 bg. 15/11-1786. ”Ole Gundersens s. Nils 6 uger.”
6. Ole dpt. 4/5-1788 bg. 14/4-1793. ”Ole Gunderssøns db. Ole f. Bradsb.kl. 5 aar.”
7. Anne Kirstine Olsdatter dpt. 27/3-1791.
8. Ole Olsen dpt. 5/5-1793.

F.f. Ole Gundersens pb. Gunhild fra Breche Ejet: Ole Jansens kone, Inger Olsdatter, Anders Tejen, Aslak Christensen, Ole Olsen.
F.f. Ole Gundersens db. Gunder fra S.Breche Ejet: Karen Olsdatter. Dorthe Olsdtr., Ole Olsen, Jon Svenchesen, Giert Jacobsen.
F.f. Ole Gundersens pb. Inger fra Breche Søndre Ejet: Inger Olsdtr., Aslov Nilsdtr., Giert Jacobsen, Christen Clausen.
F.f. Ole Gundersens db. Gunder fra BradsbergKleven: Karen Olsdtr., Anne Larsdtr, Giert Jacobsen, Halvor Larsen.
F.f. Ole Gundersens db. Nils fra BradsbergKleven: Elen Jonsdtr., Giertrud Aslaksdtr., Halvor Larsen, Nils Aslaksen.
F.f. Ole Gundersens db. Ole fra BradsbergKleven: Ingebor Christensdtr., Giertrud Ougensdtr., Lars Svendsen, Giert Jacobsen, Hans Olsen.
F.f. Ole Gunderssøns pb. Anne Kirstine fra BradsbergKleven: Inger Olesdtr., Giertrue Ovesdtr., Erik Engelbertssøn, Laers Svenssøn, Giert Jacobssøn.
F.f. Ole Gunderssøns db. Ole fra BradsbergKlev: Dorthe Olesdtr., Lisbeth Halvorsdtr., Erik og Matthias Engelbertssøn, Christopher Olessøn.

Denne familien bodde tidligere på S. Brekkejordet. De bosatte seg på Kleiva i 1783.
En gang etter 1801 flyttet de til Osebakken.


Familie 59.
Kleiva 1784.

Arbeider
Ole Andersen
fra Skien dpt. 9/12-1753 i Skien bg. 16/3-1781. ”Ole Andersen f. Follestad 28 aar.”, s.a. Anders Olsen.
g. i Skien 29/12-1774 m. Pauline Hansdatter fra Skien dpt. 13/4-1754 i Skien, d.a. Hans Jensen.
Forlovere: "Niels Jacobsen, Søren Pedersen Juul."
1. Karen Kirstine dpt. 30/7-1775 i Skien.
2. Hans Andreas dpt. 26/7-1777 i Skien.
3. Hans Andreas Olsen dpt. 14/9-1780 i Gjerpen.

F.f. Ole Andersens Datter Karen Kirstine: Søren Juuls kone, Maren Molbek, Realf Johannisøn, Henning Nielssøn, Christen Paust.
F.f. Ole Andersens Hans Andreas: Magnild Gundersd., Pernille Pedersd., Even Andersøn, Jens Johannisøn, Anders Hansøn.
F.f.
Ole Andersens db. Hans Andreas fra Follestad: Mad: Hans Ørns, Karen Brodal, Peder Wiibe, Henrich Holst, Georg Brendel. 

22/3/1781      OLE ANDERSSEN             Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 288b.
Follestad      Arvinger:                            
u/Bratsberg    Enka Poulinde Hansdatter og barna:
               1. Hans Andreas Olssen 1/2 år.
               2. Karen Christine Hansdtr. 6 år.
              
3. Maren Dorthea Olsdtr. 5 år.
               Formynder for barna og laugverge for enka ble kjøpm. Sr. Hans Ørn av Skien.
Brt:   281 - 0 - 12
Gjeld: 332 - 0 - 16 (insolvent).

Enka hadde, ifølge manntallet, bodd på Kleiva i 4 år. Hun hadde en sønn Hans Olsen som var født
på Follestad i ca. 1780. Hun forsørget dem ved å veve.
I huset bodde også skomakeren Christian Nord(46) fra Eidanger. Han oppga at han hadde bodd på
Kleiva i 11 år.

Enka Pauline Hansdatter ble g2g i Skien kirke den 8/2-1787 m. fraktemann Thomas Andersen Halling f. ca. 1763.
Forlovere: "Erik Buchvald og Gudmund Hansen."
De bodde i Snipetorpgata i Skien under folketellinga 1801. Ingen barn hos dem da.


Familie 60.
Kleiva 1784.

Her var oppført arbeider Anders Jonsen Sneltvedt med familie. Denne familien kom til Bratsbergkleiva i ca. 1783. Se S. Sneltvedt(B).


Familie 61.
Kleiva 1784.

Her var oppført hjulmaker Christian Asmussen med familie. Se Familie 9 - Kleiva 1762.


Familie 62a.
Kleiva 1784.

Sagarbeider
Jonas Pedersen fra Holden jernverk i Holla dpt. 1/1-1729 i Holla bg. 17/4-1796. ”Jonas Pederssøn f. BradsbergKlev 72 aar.”, s.a. Peder Simensen. Se Familie 1 - Verket 1720.
g. i Gjerpen 18/1-1755 m. Maren Jonsdatter fra Gulset(A) dpt. 27/5-1736, d.a. Jon Nilsen Gulset.
1. Peder dpt. 23/11-1755 bg. 3/3-1771. ”Jonas Pedersens s. Peder 15 aar.”
2. Jon dpt. 9/10-1757 bg. 8/5-1763. ”Jonas Pedersens s. Jon 6 aar.”
3. Hans Petter Jonasen dpt. 4/5-1760. Se nedenfor.
4. bg. 29/7-1764. ”Jonas Pedersens hjemmedøbte db. 1 dag.”
5. Berthe Jonasdatter dpt. 1/12-1765.
6. Helvig Maria dpt. 26/12-1768 bg. 23/6-1771. ”Jonas Pedersens d. Helvig Maria 2 1/2 aar.”
7. Peder dpt. 1772 bg. 28/2-1784. ” Jonas Pedersens s. Peder 12 aar.”
8. Berthe Maria dpt. 3/9-1775 bg. 14/3-1781. ”Jonas Pedersens d. Berthe Maria f. Bradsb.kl. 5 aar.”
9. Erik dpt. 21/10-1778 bg. 1/11-1778. ”Jonas Pedersens s. Erik 8 dage.”

F.f. Jonas Pedersens db. Peder fra BradsbergKleven: Engebret Nilsens kone, Else Christophersdatter, Svennung Grinie, Nils Torgersen, Halvor Jonsen.
F.f. Jonas Pedersens db. Jon fra BradsbergKleven: Nils Torjersens kone, Anne Simensdatter, Jens Simensen, Gunder Halvorsen, Isak Jensen.
F.f. Jonas Pedersens db. Hans Petter fra BradsbergKleven: Jens Simonsens kone, Kirsten Jensdtr., Hans Jonsen, Jacob Isaksen, Isak Jensen.
F.f. Jonas Pedersens pb. Berthe fra BradsbergKleven: Gunder Halvorsens kone, Maren Christophersdtr., Ole Isaksen, Hans Jonsen, Hasle Nilsen.
F.f. Jonas Pedersens pb. Helvig Maria fra BradsbergKleven: Dorthe Gunnulsdtr., Karen Engebretsdtr., Jacob Eriksen, Lars Nilsen, Nils Engebretsen.
F.f. Jonas Pedersens pb. Berthe Maria fra BradsbergKleven: Karen Engebretsdtr., Anne Kistine Eriksdtr., Nils Langsteen, Jacob Isaksen, Ole Pedersen.
F.f. Jonas Pedersens db. Erik fra BradsbergKleven: Ole Eriksens kone, Ole Roses kone, Ole Pedersen, Nils Engebretsen, Simon Olsen.

Det var nevnt i manntallet at både Jonas og Maren hadde bodd på Kleiva i 24 år, altså siden 1760.
Dette stemmer nok ikke helt, for det er helt på det rene at alle deres barn er født her.

Enka bodde i 1801 på Kleiva som losjerende i en familie. Hun hadde hos seg sitt barnebarn
Henrik Hansen som sitt fosterbarn (se nedenfor).


Familie 62b.
Kleiva 1784.

Sagarbeider, innerst
Hans Petter Jonasen
dpt. 4/5-1760 bg. 17/6-1795. ”Hans Peter Jonæsøn f. Bradsb.Kl. 33 aar.”, s.a. Jonas Pedersen (se ovenfor).
g. 1/5-1783 m. Maria Henriksdatter fra Fossum dpt. 5/11-1758 bg. 3/4-1791. ”Hans Peter Jonæsøns kone Maria Henricsdtr. f. Bradsb.Kl. 35 aar.”, d.a. Henrik Sørensen. Se Familie 15a - Fossum 1762.
1. Jørgen Henrik dpt. 7/12-1783 bg. 11/12-1785. ”Hans Petter Jonasens søn Jørgen Henrich 2 aar.”
2. Henrik Hansen dpt. 23/7-1786.
3. Peder dpt. 2/8-1789 bg. 27/9-1790. ”Hans Peter Jonæsøns db. Peder 1 1/6 aar.”

F.f. Hans Petter Jonasens db. Jørgen Henrich fra BradsbergKleven: Anne Møller, Elen Jørgensdtr., Jens Jensen, Halvor Jensen, Kield Andersen.
F.f. Hans Petter Jonasens db. Henrich fra BradsbergKleven: Kisten Rasmusdtr., Helvig Jonasdtr., Ole Rose, Søren Henrichsen, Isak Jacobsen.
F.f. Hans Petter Jonasens db. Peder fra BradsbergKleven: Lisbeth Olsdtr., Berthe Olsdtr., Nils Jacobsen, Hans Jacob Larsen, Christopher Olsen.

Maria Henriksdatter kom til Bratsbergkleiva i ca. 1782. Sønnen Henrik bodde i 1801 på Kleiva med sin farmor.


Familie 63.
Kleiva 1784.

Sagarbeider
Jacob Simonsen
fra Kleiva dpt. 14/4-1765, s.a. Simon Corfitzen. Se Familie 4 - Kleiva 1762.
g. i Skien krk. 16/7-1784 m. Karen Johanne Larsdatter fra Skien f. ca. 1758.
Forlovere: Arne Hansøn paa Bradsbergkl. og Lars Løwe.

Jacob Simonsen hadde bodd på Kleiva hele livet, mens Karen Johanne bare hadde bodd her et halvt år, ifølge manntallet.


Familie 64.
Kleiva 1784.

Arbeider
Hans Larsen
f. ca. 1734 bg. 29/8-1784. ”Hans Larsen f. Bradsb.kl. 50 1/2 aar.”
g. ?20/7-1770 i Tjølling, Vestfold m. Karen Nilsdatter f. ca. 1742 bg. 28/4-1784. ”Hans Larsens kone f. Bradsb.Kl. 42 aar.”
1. Anne Maria Hansdatter f. ca. 1771.
2. Lars dpt. 1/1-1772 bg. 24/6-1777. ”Hans Larsens s. Lars f. Bradsb.Kl. 5 aar.”
3. Ole Hansen dpt. 26/3-1775.
4. Lars bg. 26/5-1778. ”Hans Larsens db. Lars 11 dage.”
5. Anne dpt. 4/5-1780 bg. 17/9-1780. ”Hans Larsens d. Anne f. Bradsb.kleven 14 uger.”

Foreldrene her døde begge før manntallet ble holdt. Det er tvil om hvor de ble gift.
Ved hjelp av "Family Search" fant jeg et ektepar med disse navn, som giftet seg
på rett tidspunkt. Det var i Tjølling i Vestfold. Men jeg finner ikke datteren Anne Maria
døpt der. Derimot finner jeg ei datter Gunhild Maria døpt der i 1771.
Det kan være feil i skiftet, men dette vet jeg ikke noe sikkert om ennå.

Barnedåp i Tjølling krk. 3/2-1771:
F.f. Hans Laursen Sannæs datter Gunild Maria: Elen Rød, Gunild Sannæs, Lars Nielsen, Jørgen Nielsen, Jacob Olsen.


F.f. Hans Larsens db. Lars fra BradsbergKleven: Anne Jensdtr., Helvig Hansdtr., Nils Jensen, Hans Andersen, Lars Nilsen.
F.f. Hans Larsens db. Ole fra BradsbergKleven: Anne Jenstr., Karen Engelsdtr., Nils Jensen, Lars Nilsen.
F.f. Hans Larsens pb. Anne fra BradsbergKleven: Lars Jacobsens kone, Karen Abrahamsdtr., Anders Nilsen, Kittil Pedersen.

25/8/1784      HANS LARSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 47a.
Bratsberg-     og KAREN NIELSDATTER                    
kleiva         Arvinger: Deres 2 barn:
               1. Ole Hanssen         10 år.
               2. Anne Maria Hansdtr. 13 ”
               Formynder ble søskenbarnet Lars Nielssen u/Søndre Brekke.
Brt:   14 - 2 -  4
Gjeld: 15 - 1 - 18 (insolvent).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no