ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen store - Prestegården
Gård nr. 59 i Gjerpen kommune, Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 21.06.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

 

Vattenberg - Wattenberg
Husmannsplass under Prestegården. Ikke skyldsatt.

Alle som i dag har navn fra denne husmannsplassen, skriver seg for Wattenberg.

Mot slutten av 1800-tallet var det 3 boplasser her. Se også Vattenberg B og Vattenberg C.

Arbeider, husmann
Oluf Vagtenberg
f. ca. 1613 bg. 10/2-1704. ”Oluf Vagtenberg - i fattig jord - 91 aar.”
Br. til 1704.

Marthe f. ca. 1634 bg. 24/2-1694. "
Marthe Vagtenberg 60 aar g., fattig jord."

Arbeider, husmann
Ingebret Olsen
f. ca. 1660 bg. 1/4-1717. ”Ingebret Vagtenberg, 57 aar.”
g1g 27/12-1692 m. enke Thore Halvorsdatter f. ca. 1630 bg. 25/12-1709. ”Ingebret Vagtenbergs qvinde Thore 79 aar.”
g2g 9/7-1710 m. Lisbeth Hansdatter f. ca. 1675 bg. 6/8-1739.
Forlovere: "Søren og Christopher Grini."
0. bg. 4/4-1711. ”Ingebret Vagtenbergs dødfødde drengebarn.”
1. Gunhild dpt. 14/8-1712 bg. 17/12-1712. ”Ingebret Vagtenbergs datter Gunnild 11 uger gl.”
2. Tore dpt. 1/11-1713 bg. 15/12-1715. ”Ingebr. Vagtenbgs Tore 2 aar. Barnekopper.”
3. Tore dpt. 19/1-1716 bg. 21/1-1724. ”Ingebret Vagtenberg Tore 8 aar.”
Br. 1711.

F.f. Engebret Vagtenbergs datter Gunnild: Jens Borning af Scheen, Even i Haugen, Turvil til Laugmandsgaarden, Præstens Hustru Barbara, Maren Flor.
F.f. Ingebret Vagtenbergs datter Tore: Søren murmester, Even i Haugen, Hans i Præstegaarden, Præstens qde., Maren Flor.
F.f. Ingebret Vagtenbergs hiemdøbte datter Tore: Søren Grinj, Even i Haugen, Turivil, Præstens hustru Barbara, Maren Flor.


”Ingebret og Thore Vagtenberg” var faddere i juli 1694 for Jon Olsen og Maren Olsdatter fra Kvelde (i Gjerpen kirke).
Thore Halvorsdatter kan godt være søster til Even Halvorsen på Hagen u. Gjerpen lille.

Det var ingen barn i første ekteskap pga Thore Halvorsdatters alder.
Ingebret Vattenberg var nevnt i 1706, som fadder for Halvor Vattenbergs Signe.

Enka Lisbeth Hansdatter ble g2g med Helge Hansen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Helge Hansen
f. ca. 1671 bg. 20/11-1732. ”Helge Vagtenberg, 61 aar.”
g. 11/8-1717 m. enke Lisbeth Hansdatter f. ca. 1675 bg. 6/8-1739. ”Lisbeth Vagtenberg, 64 aar.”
Forlover: "Knud Bøle."
1. Martha Helgesdatter dpt. 24/5-1719 g.m. Christen Gundersen. Se nedenfor.
Br. 1717.

F.f. Helge Vagtenbergs datter Martha: Nils Vejer, Søren Christenssøn, Præstens Hustru, Maren Flor.

23/3/1733      HELGE HANSSEN WATTENBERG        Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 52a.
Wattenberg     Arvinger: Enka Lisbet Hansdatter og datteren Marthe Helgesdtr. 14 år.
u/Gjerpen       Hans Bøhle ble verge for datteren.
Pr.gård       
Brt: 62 - 2 - 6
Net: 37 - 3 - 6

Arbeider, husmann
Christen Gundersen
f. ca. 1712 bg. 8/11-1760. ”Christen Vattenberg 48 aar.”
g. 12/4-1740 m. Martha Helgesdatter herfra dpt. 24/5-1719 bg. 27/6-1763. ”Christen Vattenbergs enke 48 aar.”, d.a. Helge Hansen.
Forlover: "Klouman."
1. Lisbeth Christensdatter dpt. 5/2-1741 g.m. Jacob Haagensen. Se Gaupåsen øvre under Frogner.
2. Barbara Christensdatter dpt. 23/5-1743 g.m. enkemann Lars Nilsen. Se under Gjerpen lille.
3. Margrethe dpt. 26/3-1746 bg. 11/10-1750. ”Christen Vattenbergs dtr.
Margrethe 4 ½ aar og s. Gunder 1 ½ aar.”
4. Gunder dpt. 30/7-1749 bg. 11/10-1750. ”Christen Vattenbergs dtr. Margrethe 4 ½ aar og s. Gunder 1 ½ aar.”
5. Margrethe dpt. 17/9-1752 bg. 19/10-1755. ”Christen Vattenbergs d. Margrethe 3 aar.”
6. Maren Christensdatter dpt. 24/8-1755.
Br. ca. 1741.

F.f. Christen Vagtenbergs Lisbeth: Nils Grinj, Per Tobiassøn, Per Sørenssøn, Jan Grinis qde.
F.f. Christen Vagtenbergs Barbara: Cloman,
Brangstrup, Georg, Bart: Langes, Cloumans datter.
F.f. Christen Vattenbergs barn Margrethe: Sognepræsten J. F. Monrads kone, Maren Flor, Zidsel Bomhof, Morius Monrad, Simen Schweder.

F.f. Christen Vattenbergs db.
Gunder: Mad. Hofgaard, Lisbeth Arveskoug, Elias Winther, Marcus Ditlef Monrad.
F.f. Christen Vattenbergs pb. Margrethe: Turvil Torgrimsens kone, Mette Olsdtr., Gunder Sem, Nils Sørensen Grinie, Nils Axelsen Grinie.
F.f. Christen Vattenbergs pb. Maren: Ole Gundersens kone, Aldis Knudsdtr, Gunder Grinie, Nils Grinie, Niri Rejersen.

Arbeider, husmann
Nils Alfsen
fra N. Stulen dpt. 14/10-1731 bg. 8/5-1774. ”Nils Alfsen 40 aar.”, s.a. Alf Gundersen Stulen.
g. 22/10-1757 m. Guri Andersdatter fra Venstøp dpt. 14/11-1723, trolig d.a. Anders Amundsen. Se Familie 14 - Venstøp 1711.
1. Karen Nilsdatter dpt. 3/2-1760.
2. Henrik Nilsen dpt. 17/8-1766. Bodde på Osebakken. Se Familie 36 - Ø. Borge 1801.
Br. 1760.

F.f. Nils Alfsens pb. Karen: Berthe Jensdatter, Anne Jensdatter, Jon Pedersen, Halvor Alfsen.
F.f. Nils Alfsens db
. Henrich: Halvor Pedersens kone, Berthe Jensdatter, Anders Ballestad, Jon Pedersen, Rasmus Hansen.

Nils Alfsen er av Tinn-ætt. 

3/6/1774       NIELS ALVSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 445a.
Wattenberg     Arvinger: Enka Guri Andersdatter og barna:
               1. Henrik Nielssen  8 år.
               2. Karen Nielsdtr. 15 ”
Til laugverge for enka Anund Bugotten.
-”- formynder for barna Anders Jacobssen Ballestad.
Brt:   12 - 1 - 2
Gjeld: 30 - 3 - 5 (insolvent).

G.br., forpakter
Niri Reiersen Wattenberg
fra Finnebråtån under S. Håvardsrud (133/18) i Flesberg i Buskerud dpt. 14/4-1727 d. 19/11-1809. ”Niri Rejerssøn Wattenberg 79 aar.”, s.a. Reier Aslesen.
g1g 14/4-1761 m. Elen Pedersdatter f. ca. 1736 bg. 6/7-1777. ”Neri Vattenbergs kone 41 aar.”
g2g 13/11-1777 m. enke Anne Isaksdatter fra S. Løberg(B) dpt. 1/5-1729 bg. 6/8-1797. ”Niri Wattenbergs kone Anne Isaksdtr. 68 1/3 aar.”, d.a. Isak Jonsen Løberg.
1. Peder dpt. 27/9-1761 bg. 25/10-1761. ”Niri Rejersen s. Peder 4 uger.”
2. Anders Nirisen dpt. 22/1-1764.
Se Familie 12 - S. Brekke 1801.
3. Peder Nirisen Wattenberg dpt. 22/3-1767.
Se nedenfor.
4. Christopher Nirisen Wattenberg dpt. 22/4-1770. Se S. Mæla(B)
.
5. Nils Nirisen dpt. 26/12-1773. Konfirmert i Gjerpen.
Br. ca. 1761.

F.f. Niri Rejersens db. Peder: Asle Rejersens kone, Anne Jonsdtr., Jens Gundersen, Jon Pedersen.
F.f. Niri Vattenbergs db.
Anders: Nils Halvorsens kone, Lisbeth Christensdtr., Jens Thomesen, Jon Pedersen, Hasle Rejersen.
F.f. Niri Vattenbergs db.
Peder: Berthe Hansdtr., Maria Jensdtr., Jens Gundersen, Jon Pedersen, Ole Torchilsen.
F.f. Niri Vattenbergs db.
Christopher: Mette Holmgreen, Maria Pedersdtr., Thor Halvorsen, Jon Pedersen, Jon Andersen.
F.f. Niri Vattenbergs db. Nils: Maria Pedersdtr., Aslov Nirisdtr., Anders Nilsen, Jon Pedersen, Ole Hansen.

4/11-1777      ELEN PEDERSDATTER         Bamble skifteprotokoll nr. 9, side 525a.
Wattenberg     Arvinger:                             
               Enkemand Nerid Reijerssen og barna:
               1. Anders Neridssen     14 år.
               2. Peder Neridssen      10 "
               3. Christopher Neridssen 7 "
               4. Niels Neridssen       2 "
               Faren formynder for alle sine sønner.
Brt: 32 - 1 - 14
Net: 19 - 1 -  6

Alle barna her er fra første ekteskap. Niris andre kone, Anne Isaksdatter, var enke etter Isak Halvorsen Sneltvedt.
Se S. Sneltvedt(B).

Det var en Reier Andersen (Aslesen?) f. ca. 1695 i Li i Sigdal, som ble gift i Flesberg, Buskerud den 1/11-1723
med Gjertrud Hansdatter dpt. 2/1-1698 i Flesberg krk. Hun var født på "Hjerpton i Lyngdal", Flesberg.
Deres sønn Niri Reiersen (ovenfor) ble dpt. 14/4-1727 i Flesberg krk. Han ble født på Finnebråten i Flesberg.

Niri hadde flere søsken i Gjerpen:
Anders Reiersen på Åsen under Tufte,
Eli Reiersdatter g.m. Jon Andersen. Se Jonsholet under Sem.
Asle Reiersen. Se Familie 5 - Falkum 1762.
Mathias Reiersen. Se Toftejordet under Gulset.
Barbara Reiersdatter g.m. Hans Pedersen. Se Kastet under Foss.

Ellen Pedersdatter var trolig søster til Fredrik Pedersen i Puttekås under Rising, til Jon Pedersen, og til
Jens Gundersen Sneltvedts kone, Inger Pedersdatter f. ca. 1726. Se Familie 16 - Kleiva 1784.

En barnedåp i Gjerpen 20/10-1782:

Maren Herbrandsdtrs uægte pb.
Gunhild fra Lund. Til barnefader udlagt Ole Olsen fra Tind.
Test: Margith Asbiønsdtr, Siri Herbrandsdatter, Niri Rejersen, Thor Halvorsen. 

13/2/1810      NIRI REIARSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 298b.
Wattenberg     Arvinger: Barna:                     
u/Gjerpen        1. Anders Nirisen.
pr.gaard              Barn: a. Niels Anderssen  10 år.
                                   b. Ellias Anderssen   5 ”
                       2. Peder Nirisen, (gammel og myndig), på pl.
Wattenberg.
                       3. Christopher Nirisen, myndig.
Bor på Mæla.
Christopher ble formynder for Niels og Elias.

Brt: 71 - 1 - 18
Net: 29 - 1 -  0

Arbeider, husmann
Peder Nirisen Wattenberg
herfra dpt. 22/3-1767 d. 5/5-1822 på Vattenberg, s.a. Niri Reiersen.
g. i Skien 14/11-1793 m. Signe Olsdatter f. ca. 1755 d. 10/5-1830 på Vattenberg.
1. Ole Pedersen dpt. 3/8-1794.
2. Elias Pedersen dpt. 29/12-1796. Se Vattenberg(B).
3. Peder Pedersen dpt. 11/10-1797. Bodde på N. Brekkejordet. Se Familie 43 - N. Brekke 1845.
4. Andreas Pedersen dpt. 27/10-1799 d. 17/2-1866 på Lagmannsgården. Ugift.
5. Ellen Margarete f. juni 1802 bg. 12/6-1802. ”Peder Nirissøns hd. pb. Ellen Margarete f. Wattenberg 6 dage”
Br. ca. 1809.

F.f. Peder Nirissøn Wattenbergs db. Ole: Johanne Pedersdtr., Kirsten Maria Broch, Anders Rasmussøn, Anders og Christopher Nirissøn.
F.f. Peder Nirissøn Wattenbergs db. Elias: Ragnil Olesdtr., Guri Torjerstr., Niri og Anders Wattenberg, Jon Torjerssøn.

F.f. Peder Nirissøns db. Peder f. Wattenberg: Anne Maria Nilsdtr., Margit Torjersdatter, Anders Nirissøn, Engelbert Nilssøn, Simon Jonssøn.
F.f. Peder Nirissøns db. Andreas f. Wattenberg: Christine Nilsdtr., Ingebor Jonstr., Anders, Christopher og Nils Nirissøn.

Signe Olsdatter er ikke konfirmert i Gjerpen.

Arbeider, husmann
Nils Abrahamsen Wattenberg
fra S. Sneltvedt(B) dpt. 1/6-1794 d. 1/12-1864 på Vattenberg, s.a. Abraham Gundersen Sneltvedt.
g. 9/4-1822 m. Kari Olsdatter fra Hobek under Rising dpt. 9/7-1797 d. 20/11-1883, d.a. Ole Asbjørnsen.
Forlovere: "Peder Sørensen Grinie, Elias Pedersen Wattenberg."
1. Abraham Nilsen Vattenberg f. 2/8-1822 på Sneltvedt. Se nedenfor.
2. Anne Maria f. 27/11-1824 d. 19/4-1828 på Vattenberg.
3. Ole f. 28/8-1826 d. 6/9-1826. Kun hiemmedøbt.
4. Elisabeth Nilsdatter f. 3/3-1828 på Vattenberg g. 6/11-1851 m. Ole Jensen Ballestad (s.a. Jens Mortensen). Se N. Ballestad(A).
5. Ole Nilsen Wattenberg f. 22/11-1829 på Vattenberg. Se Meen(16) "Smedplassen".
6. Andreas Nilsen Wattenberg f. 20/4-1832 på Vattenberg g. 19/10-1859 m. Karine Evensdatter, tj.p. på Prestegården. Se gul ramme nedenfor.
7. Johanne Sophie Nilsdatter f. 23/9-1834 på Vattenberg g.m. enkemann Halvor Halvorsen Riis. Se Riis(8).
8. Nils f. 1/4-1837 på Vattenberg d. 14/5-1839.
Br. ca. 1824.

Brannmester i Skien:
Andreas Nilsen Wattenberg
herfra f. 20/4-1832.
g. 19/10-1859 m. Aase Karine Evensdatter f. ca. 1831, d.a. Even Ingebretsen Groseth i Asker.
1. Ingeborg Emilie Vattenberg f. 19/5-1869 g. i Skien 29/10-1898 m. murmester Kristian Edvard Evensen fra Kr.a. f. 8/7-1871 i Skien (s.a. tømmerm. Lars Evensen). Bodde i 1923 i Herman Fossg. 24 i Kr.a. (Gamle Aker menighet). Deres barn 1. Lidveig Wattenberg Evensen f. 5/8-1901 i Kristiania.
Barn 2. Aase Maria Evensen f. 15/3-1904 i Kristiania.
Aase Karine var i tjeneste på Prestegården da de giftet seg.

G.br., smed, hjulmaker
Abraham Nilsen Vattenberg
herfra f. 2/8-1822 d. 3/11-1893 på Vattenberg.
g.m. Anna Lovise Hansdatter fra Skullerud i Høland f. 18/11-1822.
1. Hans Nikolai Abrahamsen f. 14/7-1857 d. 6/8-1879. Ugift.
2. Karen Andrea Abrahamsdatter f. 25/11-1858.
3. Olai Skullerud Abrahamsen f. 17/6-1860.
4. Andreas Abrahamsen f. 8/12-1861. Se Vattenberg(C).
5. Mina Karoline Abrahamsdatter f. 8/9-1863 d. 12/5-1896. Ugift tjenestepike.
6. Anna Marie Abrahamsdatter f. 17/9-1866 g. 6/4-1895 m. Gunnar Hummelsgaard fra Solum f. 31/1-1864. De drev kolonialforretning på Skotfoss i 1910.
Br. i 1875.

F.T. 1875: Smedlærling Leif Jensen fra Holla f. 1855 og Abraham Wattenbergs mor, enka Kari Olsdatter.
Hun bodde her med føderåd.

Besetning her i 1875: 3 kuer, 1 kalv og 3 sauer.

Abraham N. Vattenberg eide løpenr. (31, 32, 39a, 40, 41ab, 42) i ”Risinghagen”.

1910: Enka Anna Lovise Wattenberg f. 18/11-1822.
og datteren Karen Andrea Wattenberg f. 25/11-1858.
og losjerende lærerinde Julie Bjørnstad fra Rakkestad f. 22/12-1874.
 


Vattenberg B
Boplass B på Vattenberg.

Arbeider, husmann
Halvor Vagtenberg
(Vattenberg) f. ca. 1659 d. i september 1735. ”Halvor Vagtenberg, 76 aar.”
g.m. Maren f. ca. 1672 bg. 4/12-1742. ”Maren Vagtenberg, 70 aar.”
eller g. Anne f. ca. 1668 bg. 20/12-1742. ”Anne Vagtenberg, 74 aar.”
1. Margrethe f. ca. 1702 bg. 19/11-1704. ”Halvor Vagtenbergs datter Margrete 2 aar gl.
2. Signe Halvorsdatter dpt. 7/3-1706 g. 15/4-1738 m. Hans Larsen.
Bodde her i 1704/06/35.

F.f. Halvor Vagtenbergs datter Signe: Ingebret Vagtenberg, Even i Haugene, Søren Janssen i Præstegaarden, Søren Knudsens enche i Scheen, Even Kejtes datter Tore.

Nicolai Lorentzen Vattenberg
g. 18/10-1724 m. Maria Nilsdatter Drage.
Forlovere: "B. Bentzen Schutz og Frans Leuindt."

Arbeider, husmann
Elias Pedersen Wattenberg
fra Vattenberg dpt. 29/12-1796 d. 20/6-1828 på Vattenberg. ”Bonde paa Vattenberg.”, s.a. Peder Nirisen.
g. 26/7-1822 m. Lisbeth Hansdatter fra Kåsa i Holla dpt. 22/3-1789 i Holla d. 10/3-1874 på Vattenberg, d.a. Hans Brynhildsen.
Forlovere: "Niels Abrahamsen Sneltvedt, Halvor Olsen Hobek."
1. Peder Eliassen f. 6/4-1823. Se nedenfor.
2. Hans Eliassen f. 24/11-1824.
3. Marie Eliasdatter f. 9/4-1826.
Br. ca. 1822.

Under folketellingen 1835 var det 2 boplasser på Vattenberg. Beboer her i 1835: Enka Lisbeth Hansdatter med sine 3 barn.
I tillegg: Enke, Gunhild Hoslesdatter(69), som var fattiglem. Hun døde på Vattenberg, 90 år gammel, den 3/3-1854.

G.br., sadelmaker, selveier
Peder Eliassen Wattenberg
herfra f. 6/4-1823 d. 25/6-1876 på Vattenberg, s.a. Elias Pedersen Wattenberg.
g. 15/10-1860 m. Else Margrethe Amundsdatter fra Prestegården (i tjeneste ved) f. 1829 d. 25/5-1873 på Vattenberg, d.a. Amund Andersen Askhim fra Eidsvold.
1. Edvard August f. 14/5-1862 d. 28/7-1866.
2. Louise Marie Pedersdatter f. 13/11-1863.
3. Pauline Elise Pedersdatter f. 17/10-1865.
4. Edvard August Pederssen. f. 10/10-1867.
5. Sofie Karoline Pedersdatter f. 8/3-1870 g. i Gjerpen 8/7-1898 m. sløydlærer Karl Johan Bernhard Løvdal fra Kristiania f. 1864 i Sverige.
    Hun var folkeskolelærer. De bosatte seg trolig i Oslo.
Br. ca. 1860.

Else Margrethe var trolig i tjeneste på Prestegården før hun giftet seg. Denne familien hadde ingen
husdyr i 1875, men noe jord. De høstet 2 tønner av 3 forskjellige kornsorter og 1-2 tønner poteter i
året. I følge kirkeboka døde Else Margrethe av sykdommen Astma. 

22/7/1876      PEDER ELIASSEN VATTENBERG       Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Vattenberg     og hustru
                        ELSE MARGRETHE AMUNDSDATTER    
               - han d. 25.6.1876, hun våren 1872 -
               Arvinger: Barna:
               1. Edvard August Pederssen.
               2. Louise Marie Pedersdtr.
               3. Paulne Elise Pedersdtr.
               4. Sofie Caroline Pedersdtr.
               Verge for 1 og 4: Abraham N. Vattenberg.
               --”-- -”- 2 og 3: Nils J. Grini.
Brt: Kr. 2.077,60
Net: Kr. 1.607,76
*) Gjerpen 3 s.209-215b-261 og Gjerpen III s.170b.

30/4/1887      KAREN PEDERSDATTER                    Gjerpen Skifteprot. 4, side 216.
                 og   GUNHILD MARIE PEDERSDATTER        
                        ”forsvundne arvinger”
Begge to er arvinger etter skifte etter Nils Nilssen Rønningen som
sluttet 17.10.1863. Deres arvelodder på hver 9 spd. 112 sk. var innsatt
i Skiens Sparebank. Ingen av de frammøtte i møte 30.4.87 visste noe om
”de to forsvundne” var i live eller ei. De ”forsvundnes arvinger var:
               1. Søstersønn Nils Helgessen.
              
2. Søsterdtr. Gunhild Helgesdtr. g.m. Lars Isakssen Vattenberg.
               3. Brordtr. Maren Gurine Simonsdtr.
Snurren (nå Soli) g.m. Jakob Jenssen.
               4. Søsterdtr. Inger Solvesdtr. i Amerika. Verge: Lars Olssen Aarhus.
               5. Søsterdtr. Helvig Helgesdtr. g.m. skomakermester E. Endressen i Stavanger.
Mere er ikke å finne om skiftet.
 

Jordarb., forpakter
Lars Isaksen
fra Snurren under Prestegården i Siljan f. 24/11-1824 i Rønningen, s.a. innerst Isak Larsen og Ingeborg Larsdatter.
g. i Siljan 12/8-1855 m. Gunhild Helgesdatter fra Sandbrekka i Siljan f. 21/3-1833, d.a. Helge Hansen og Anne Nilsdatter.
Br. før 1887.

Lars Isaksen var i Snurren u. Siljan prestegård før han giftet seg. Gunhild bodde hjemme hos foreldrene på
Sandbrekka i Siljan. De var i Snurren også i 1865. De ser ikke ut til å ha barn som levde opp.
Andre her i 1891: Edvard August Vattenberg (herfra) ugift, losjerende i familien, bokholderassistent i privatbank f. 10/10-1867.

For betaling fra Gjerpen ”fattigvæsen”: Johanne Marie Halvorsdatter f. 1881.

Sliperiarb.
Sigvart Nilsen Tveitan fra Søntvedtrønningen i Siljan f. 28/3-1873, s.a. g.br. Nils Helgesen Tveitan.
g. i Siljan 7/4-1899 m. Nella Julie Jacobsdatter fra Hogstad i Siljan f. 28/10-1879, d.a. leilending Jacob Olsen Hogstad.
1. Maren Tveitan f. 12/2-1900.
2. Nils Tveitan f. 29/10-1901.
3. Jacob Tveitan f. 15/5-1903.
4. Alf Tveitan f. 2/10-1908.
Br. i 1910.

Sigvart Tveitan, Vattenberg, var forlover i 1917.

Dagarb.
Lavrants Lavrantsen fra Olafskås under Rauberg i Seljord f. 7/3-1853, s.a. Lavrants Kittilsen og Gunhild Olsdatter.
g1g i Seljord 18/10-1877 m. Gunhild Nilsdatter fra Huset under Næs i Seljord f. 1844 d. 16/1-1881, d.a. Nils Kittilsen Huset og Kjersti Tovsdatter Ringen.
g2g i Gjerpen 23/11-1890 m. Ragnhild Olsdatter fra Rauland f. 12/12-1859.
1. Kjetil f. 16/12-1877 på Huset i Seljord. Død som liten.
2. Kittil Lavrantsen f. 9/7-1880 på Huset.
Barn i 2. ekteskap:
3. Ruth Lavrantsen f. 28/7-1900 i Skien.
Br. i 1910.

Lavrants ble født på plassen Olavskås under Rauberg i Seljord. Han bodde i sitt 1. ekteskap
som innerst hos sine svigerforeldre på Huset u. Nes i Seljord.

Den andre kona, Ragnhild Olsdatter, fikk dattra Emma Karine i Seljord med ungkaren
Gregorius Berg f. 1855. Emma Karine Berg ble født den 1/2-1885 og ble døpt i Seljord
kirke den 2/4.

Sverre Emanuel Lavrantsen f. 5/12-1895 i Skien. Foreldre: Enkemann, dagarbeider
Olaf Svendsen fra Sverige f. 1867 og piken Hanna Halvorsen f. 1869.
Barnet var allerede ved dåpen 29/3-1896 hos arbeider Lavrants Lavrantsen i Duestien.
Barnets mor, Hanna Halvorsen, var da hos skomaker Nilsen i Skien.

Sverre Lavrantsen, som han var kalt ved folketellingen 1900 og 1910, vokste opp i denne
familien som pleiesønn og ble sannsynligvis adoptert siden han ble skrevet for Sverre Lavrantsen.

Seljord bygdebok (Karlberg/Eidal) bind IV, s. 560, forteller at han dro til USA i 1890. Det kan
han godt ha gjort, men han må ha kommet snart tilbake, for han giftet seg for andre gang i
Gjerpen i november 1890. De bodde i Duestien i Skien i mars 1896.
I 1900 bodde familien i Keysersgate i Skien. Lavrants var da dagarbeider på Skotfoss. Barna
som bodde hos dem var: Emma Berg og Sverre Lavrantsen.
I 1910 bodde familien på Vattenberg.

Enslig losjerende i 1910: Enka Gunhild Helgesdatter fra Siljan f. 28/3-1838.


Vattenberg C
Boplass C på Vattenberg. Etablert ca. 1880-tallet.

Smed, vognfabrikant
Andreas Abrahamsen Wattenberg fra Vattenberg f. 8/12-1861, s.a. Abraham Nilsen Wattenberg.
g. i Skien 7/6-1888 m. Thalie Marie Jacobsen fra Skien f. 16/1-1867, d.a. smed Lars Jacobsen.
1. Aksel Wattenberg f. 29/10-1888 på Vattenberg.
Vognmann på Nylende i Skien. Sønn: Finn Anker Wattenberg. Se Risingv. 11c.
2. Alfhild Louise Wattenberg f. 10/10-1890. ”Forretningsdame” her i 1910.
3. Laura Wattenberg f. 22/10-1893.
4. Valborg Wattenberg f. 28/4-1895.
5. Thomas Wattenberg f. 19/11-1896.
6. Borghild Wattenberg f. 8/11-1901.
7. Bjarne Wattenberg f. 19/5-1904.
8. Magnhild Wattenberg f. 12/4-1909.
Br. ca. 1888.

Tjenestepike i 1891: Alma Svendsen fra Skien f. 1875.

I 1910 var Andreas Wattenberg en godt etablert vognfabrikant.

En annen familie her i 1910:

Veioppsynsmann
Johan Ustad fra Ørkedalen f. 15/6-1848.
g.m. Johanne fra Guldalen f. 2/9-1852.
1. Oline Ustad f. 5/7-1891 i Mo i Tel.
2. Marie Ustad f. 27/11-1898 i Skien.

I familien i 1910: Sønnedatter Thorbjørg Ustad f. 9/1-1897 i Nes, Sauherad.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no