ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Røsaker
Gård nr. 135 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.09.2018.
 

Soria Moria - Hyttetomt
135/7. Utskilt fra Røsaker(3) i 1937.
 

Adresse i dag: Seterv. 171, 3719 Skien.

Det var Lars Røsaker som solgte tomta til 10 ungdommer i 1936 for kr. 577.

Fra Tinglysingsprotokollen.
Ei hyttetomt "Soria Moria" bnr 7, av skyldmark 0 mark 02 øre ble utskilt fra dette bruk (bnr 3) ved skylddeling avholdt den 4/9-1936,
solgt for kr. 577,00 med gjerdeplikt, til Konrad Henriksen f. 9/1-1910, Bjarne N. Isaksen f. 9/3-1913, Harald Harstad f. 20/11-1911,
Olaf Halvorsen f. 2/11-1912, Åge Wærstad f. 26/11-1911, Olav Botnen Rollefsen f. 11/7-1909, Finn Gundersen f. 18/9-1909, Gunnar
Svenkesen f. 28/11-1912, Georg Samuel Engh f. 25/11-1913, Carl A. Engh f. 6/5-1911, dat. 12/12-1936, tinglyst 22/1-1937."

Dermed lånte de kr. 1000.- i Skiens nye Sparebank og bygde hytta.

De som eide hytta var i 1936 og 1950 dennne unge kameratgjengen.

1. Konrad Henriksen f. 9/1-1910 d. 7/1-1970 g.m. Else Ingvarda f. 8/3-1910 d. 8/8-2006. Gravlagt på Gimsøy, Skien.
I følge Adressebok for Skien 1955, var han da typograf og hadde adresse Porsgrunnsv. 12.

2. Bjarne N. Isaksen f. 9/3-1913 d. januar 1998 g.m. Lilleba Engh f. 2/1-1909 d. 14/2-1997. Gravlagt på Borgestad, Skien.
I følge Adressebok for Skien 1955, var han da ekspeditør og bodde i Sverdrupsg. 11 i Skien.

3. Harald Harstad f. 20/11-1911 d. 21/1-1991 g.m. Anne Benedikte f. 18/2-1905 d. 2/10-1989. Gravlagt på Gjerpen, Skien.
Se Gulsetv. 34 under Strømdal.

4. Olaf Halvorsen f. 2/11-1912 d. 26/2-1973 g.m. Maren f. 29/2-1912 d. 6/2-1963. Nordre gravlund, Skien.
I følge Adressebok for Skien 1955, var han da typograf med adresse Michelsensg. 40. Kan være feil, for det var 2 aktuelle til:
En platearbeider og en stuer med samme navn. Siden en av hans venner også var typograf, kunne det være logisk slik.

5. Aage Wærstad f. 26/11-1911 d. 29/4-1995 g.m. Borgny f. 17/9-1912 d. 8/5-1985. Nordre gravlund, Skien.
I følge Adressebok for Skien 1955, var han da faktor og hadde adresse Tomtegata 25 i Skien.

6. Olav Botnen Rollefsen f. 11/7-1909 d. 24/1-1984. Johannes kirkegård, Skien.
I følge Adressebok for Skien 1955, var han da annonsesjef og hadde adresse Grønlandsv. 9.

7. Finn Gundersen f. 18/9-1909 d. 12/4-1992 g.m. Margot f. 25/1-1917. Johannes kirkegård, Skien.
I følge Adressebok for Skien 1955, var han da snekker og bodde i Oskarsg. 43 i Skien.

8. Gunnar Svenkesen f. 28/11-1912 d. 14/3-1999. Døde i Staten Island, Richmond County, New York (state).
I følge Adressebok for Skien 1955, var han ikke i Skien på dette tidspunkt.

9. Georg Samuel Engh (Samuel Engh) f. 25/11-1913 d. 20/10-1986. Johannes kirkegård, Skien.
I følge Adressebok for Skien 1955, var han da maler og bodde i Tomteg. 11 i Skien.

10. Carl A. Engh f. 6/5-1911 d. 22/4-1989. Johannes kirkegård, Skien.
I følge Adressebok for Skien 1955, var han da malermester og drev egen malerforretning i Holbergsg. 11.
Dette malerfirmaet ble trolig etablert av hans far i 1898. Privatadresse var Øvregate 61 på Kleiva.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 135

7

Røsaker - Soria Moria

Konrad Henriksen, Bjarne N. Isaksen, Harald Harstad, Olaf Halvorsen, Åge Wærstad, Olav Botnen Rollefsen, Finn Gundersen, Gunnar Svenkesen, Georg Sam Engh og Karl A. Engh

 0 mark 02 øre

(C) Gard Strøm.Hytta slik den ligger bortgjemt og bortglemt i Røsakerskauen i dag (24/7-2014).
 

Gregorius Skilbred forteller (24/7-2014).
"I 1936 solgte Lars Røsaker en tomt utskilt fra Søndre Røsaker til 10 unggutter fra Skien. De bygde ei hytte der som de ga navnet Soria Moria. Jeg gikk forbi der i dag, den ser helt forlatt ut. Er det noen som vet noe mer om dette stedet? Har også hørt at den ble kalt Malerhytta."

Fra Grunnboka: "Andel av Setervegen 171 (Gnr 135, bnr 7) er overdradd fra Finn Gundersen til Margot Gundersen (07.04.1993).
Overdragelsen omfatter også Oscars gate 43 (Gnr 300, bnr 3194)."

Eieren har altså siden 1993 vært enka etter Finn Gundersen som på et vis har overtatt hytta etter de andre gamle
kameratene. Finn Gundersen var snekker og han har sikkert gjort mye av hyttebyggingen på egenhånd. Det kan
være årsaken til at de andre bare har overlatt hytta til han, etter som tiden gikk.

Kart som viser hyttetomta i forhold til Røsaker, Rønningen og Roligheten. Et grønt rektangel.

Kart fra Grenlandskart.no 2015.

Anm.: Jeg har ingen planer å ta med alle hyttetomter i Gjerpen. Da måtte jeg leve i 500 år og det tror jeg ikke jeg gidder ;-) G.S.

(C) Gard Strøm.