ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Strømdal
Gård nr. 1 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                                         

Oppdatert 10.06.2021
 


UNDER ARBEID

Hustomter
Hustomter utskilt fra gård nr 1 Strømdal i Gjerpen før 1964.
 

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til gamle Gjerpen kommune.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost: post@gamlegjerpen.no.


Augonsplassen
Hustomter utskilt fra gnr 1 Strømdal.

| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Augonsplassen 3. (Tidligere adresse: Gulsetv. 3)
1/16 "Sophienberg". Huset oppført i 1902.

På folkemunne kalt "Ekeberg-gården". Utleiebolig i to etasjer.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 16a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra gartner Johnsen til kjøbmand Johan Ekberg for kr. 300 (tomta), dat. 2. januar, tinglyst 25. januar 1902."

Kjøpmann
Johan Ekberg.
Eier 1902.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 1

16

Strømdal

Sofienberg

Joh. Ekberg

0 mark 05 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 16a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Bekjentgjørelse om at Johan Ekberg har doseret akkordforhandling, dat. 12., tinglyst 14. febr. 1906."
"Bekjentgjørelse om at kjøbmand Johan Ekberg har aapnet akkordforhandling, dat. 15., tinglyst 21. april 1909."
"Bekjentgjørelse om at handlende ved Aarlifos, Hitterdal (Heddal), Joh. Ekbergs bo er tat under konkursbehandlig,
dat. 27. mai, tinglyst 27. juni 1914."
"Auktionssjøte til A. Bergene for kr. 7.500, dat. 5. okt., tinglyst 10. nov. 1915."
"Skjøte fra A. Bergene til Svennung Berge for kr. 10.750 herpaa og bnr 55, dat. 30. sept., tinglyst 27. okt. 1917."
"Skjøte fra Sv. Berge til John B. Stenborg for kr. 15.000 herpaa og bnr 55, dat. 2., tinglyst 9. april 1919."

"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet er stadfestet, dat. 19/2-1932, tinglyst 26/2-1932."

 

Her har det, opp gjennom årene, bodd en rekke familier og enkeltpersoner for kortere eller lengre tid. Det er umulig å finne ut av alle som har bodd her. Dette har i mange år vært en utleiebolig med flere leiligheter.
Jeg tar gjerne imot opplysninger om familier som har bodd her gjennom lengere tid, og som ikke hadde eget hus annet sted i "Gamle Gjerpen" (før 1964). Gard Strøm.


Anleggsarbeider
Ole Moen fra Våge f. 13/1-1859.
g.m. Helga fra Sunndal f. 23/2-1854.
1. Hans Moen f. 19/9-1891 i Mo i Telemark. Han var i 1910 fabrikkarbeider ved Klosterøya.
Eier 1932.

Losjerende i 1910: Handelsbestyrinde Anna Jensen fra Solum f. 2/11-1885.

Leieboer i 2. etasje under og etter krigen var vognmann Anders Fritzen.

Vognmann, leieboer
Anders Fritzen fra Ambjørnrud i Andebu, Vestfold f. 12/10-1875 d. 7/9-1958 i Hedrum, s.a. p. Karen Anne Gundersdatter og "tjenestegutt Fritz Hansen Vige".
g. i Skien 1/10-1900 m. Kjersti Bjørnsen fra Fekjan f. 7/4-1881 i Sauherad d. 1/2-1969 i Siljan, d.a. Ingeborg Halvorsdatter fra Fekjan under Dale og arbeider Bjørn Ingebretsen. (Hun ble senere g.m. Jacob Fekjan).
Beboere her fra ca. 1932.

Disse foreldrene hadde 11 barn. Se Gromstul i Luksefjell. Han eide Åsterød(3) "Nyland" fra 1926 til 1932.

Anders Fritzen leide stall ved innkjørselen til tresliperiet på Myra. Han ble regnet som litt av en original.


Foto av Anders Fritzen og utklipp fra Varden 17/11-1946. Innsendt av Hans Aas 2015.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

16

Strømdal - Sofienberg

Arne Jensen

0 mark 05 øre

 1 55 ditto ditto 0 mark 02 øre


Beboere her i 1969:
Berit Lia f. 1940.
Haldor Lia f. 1939.
Thorleif Lia f. 1937.

Fra Grunnboka: "Andel av Augonsplassen 3 (Gnr 1, bnr 16) er overdradd for kr 340.000 til Terje Bakke (09.04.1986). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 1, bnr 55."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Augonsplassen 5.
1/15 "Roheim". Utskilt fra bnr 12 i august 1900.
Fra Panteregisteret.
"Skjøde fra gartner J. Johnsen til Karl Bjerk for 400 kroner (tomta), dat. 1., tinglyst 5. okt. 1900."
Snekker
Karl Adolf Bjerk (Karl Bjerk) fra Skien f. 28/6-1848 på Kongsberg, s.a. snekkermester Svend Bjerk og Marie Kittilsdatter på Haugene, Kongsberg.
g.m. Maren NN fra Kongsberg f. ca. 1846 d. 20/9-1904 på Strømdal. Gravlagt i Skien.
Eier 1900.
Det ser ut som om hans mor Marie Bjerk f. 1821, under folketellingen 1885 for Skien, var enke og drev
herberge i Hjellegata ("Gjellegaden"). Se folketellingen for Skien 1885.
Denne familien bodde her uten barn i 1900. Se folketellingen for Gjerpen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 1

15

Strømdal

Roheim

Karl Bjerk

0 mark 05 øre


Under folketellingen for Skien 1910, bodde han som enkemann i Sverresgate i Skien.
"Skjøde fra Karl A. Bjerk til Ole Brynildsen for kr. 4.600 (hus og tomt), dat. 22., tinglyst 30. juni 1906.
Arbeider ved Skotfoss papirfabrikk
Ole Brynildsen (Olaf Brynildsen) fra Bratsberg i Skien f. 8/2-1876, s.a. Anders Brynildsen og Olava Olsdatter. Se Tveitstua under Rising.
g. i Gjerpen 14/6-1896 m. Marie Jørgensdatter fra Frogner f. 12/3-1877, d.a. Jørgen Kristiansen.
1. Alf Jørgen Brynildsen f. 30/5-1896 i Skien g.m. Bergljot Pettersen f. ca. 1894. Barn 1: Leif Bjørn Brynildsen f. 15/10-1925.
2. Randi Brynildsen f. 15/11-1897 i Skien.
3. Agnis Brynildsen f. 30/5-1900 i Skien.
4. Oda Brynildsen f. 30/4-1902 i Skien.
5. Einar Brynildsen f. 7/4-1905 i Skien.
6. Kaare Brynildsen f. 17/5-1907 på Strømdal.
7. Olav Brynildsen f. 6/3-1910 på Strømdal. 
8. Ingeborg Brynildsen f. 4/2-1912 på Strømdal.
9. Eivind Holm Brynildsen f. 3/6-1915 på Strømdal.
Eier 1906.
Ole Brynildsen solgte huset i 1915. Se mulig farsslekt i Familie 16 - Kleiva 1845.
Tresliperiarbeider, leieboer her (i 1910)
Hans Martin Sørensen (Hans Martin Oterholt) f. 27/12-1880 i Sandsvær, s.a. sagbruksarbeider Søren Jørgen Sørensen.
g. 20/9-1908 m. Kirsten Mathilde Aas fra Holmen under Ås f. 6/10-1885 på Fossum, d.a. Mads Gundersen Aas.
Forlovere: "Olaus Hansen Gaaehølen og Mathias Nilsen Aas."
1. Harald Oterholt f. 1/11-1909 på Strømdal.
Hans Martin ble konfirmert i Solum i 1895, mens Kirsten ikke var konfirmert.
Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Ole Brynildsen til Henry Olsen for kr. 17.000, dat. 20., tinglyst 24. april 1915."
"Skjøte fra Henry Olsen til Anders Larsen for kr. 7.500, dat. 25. mars, tinglyst 12. april 1916."
Sliperiarbeider
Anders Larsen f. 1889 d. 1962.
g.m. Gurine Nilsdatter f. 2/5-1889 d. 12/6-1983.
1. Arne Larsen f. 15/4-1916 på Strømdal.
Eier 1916.
Ikke gift i Gjerpen kirke.
Denne familien brukte Gjerpen kirkegård. 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

15

Strømdal - Roheim

Anders Larsen

0 mark 05 øre

 1 68 ditto ditto 0 mark 08 øre


Leif Helstad f. 10/4-1927.
g.m. Aase-Lise (Lise Helstad) f. 8/11-1923 d. 2/11-2006.
Bodde her i 1969.
Fra Grunnboka: "Augonsplassen 5 (Gnr 1, bnr 15) er solgt for kr 1.500.000 fra Leif Helstad til Halvor Sønstebø (02.11.2004). Salget 
omfatter også andel av Gnr 1, bnr 848."

| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Augonsplassen 7.
1/21 "Fredheim". Opprinnelig festetomt, innløst 1911.
Fra Panteregisteret.
"Fæstekontrakt fra Thomas Halvorsen Strømdals enke til Edvard Gjermundsen formentlig paa dette brug, med forbehold af ret til 
vei over dette brug, dat. 7., tinglyst 14 nov. 1906.
Cellulosefabrikkarbeider
Edvard Gjermundsen f. 8/3-1882, s.a. Gjermund Sigurdsen. Se Familie 1 - Strømdal 1891.
g. i Gjerpen 6/1-1907 m. Mary Johanne Haukeli "fra Gulset" f. 16/2-1886 i Skien, d.a. Hans Hansen Haukeli i Skien.
Eier 1906.

Edvard Gjermundsen solgte denne eiendommen i 
1922 og bygde nytt hus i Gulsetv. 37.

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Severin Gjermundsen, Mathias Aas og hustru Lovise f. Gjermundsen til Edvard Gjermundsen for de paa dette
brugs opførte husebygninger for kr. 2.000, paategnet bevidnelse om at Severin og Edvard Gjermundsen, Lovise Aas og mand, er de eneste
og myndige arvinger efter avdøde Gjermund Sigurdsen og hustru, dat. 10., tinglyst 25. febr. 1911."
"Skjøte fra Karl Strømdal og Kirstine Strømdal til Edvard Gjermundsen for kr. 450 (innløsing av tomta) og med forbehold for sælge-
ren i den av grundbrev omandlende ret til vei paa søndre kant av tomten mot Jonassens eiendom, dat. 13. sept., tinglyst 14. okt. 1911.
"Skjøte fra Edvard Gjermundsen til Halvor S. Grini for kr. 8.000, dat. 24. des. 1921, tinglyst 18. jan. 1922."
"Skjøte fra Halvor S. Grini til Per K. Wenstøp for kr. 8.500, dat. 20. juni 1923, tinglyst 30. juni 1923."
"Skjøte fra Per K. Venstøp til Lars Clausen for kr. 8.750, dat. 13. des. 1923, tinglyst 26. jan. 1924."

Sliperiarbeider
Lars Mathias Clausen f. ca. 1900.
g.m. Fridborg f. ca. 1899.
1. Hjørdis Bergljot Clausen f. 2/9-1925.
Eier 1924.


Fra Panteregisteret.
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 17/8-1933, tinglyst 28/8-1933."
"Auksjonsskjøte til Olaf Stensaasen for kr. 3.700, dat. 28/9-1934, tinglyst 28/9-1934."

Fra bnr 98:
"Skylddelingsforretning avholdt 27/8-1935, tinglyst 7/10-1935, hvorved er utskilt bnr 114 "Solbakken" av skyl 0 mark 02 øre til Olaf Stensaasen."


Olaf Stensåsen
(Olav Imanuel Stensaasen) fra S. Stensåsen under Sørbø f. 24/12-1902 i Solum d. desember 1963, s.a. Andreas Olsen Stensaasen.
g. 25/7-1931 m. Olga Hansine Freding fra Sørvik ved Bodø f. 21/4-1905, døpt 16/7-1905 i Straumen kirke ved Bodø d. 3/11-1960, d.a. g.br. Konstantius Sofus Eugen Freding og Marie Jensine Hansdatter.
Forlovere: "Gårdsarbeider på Frogner, Alfred Stensåsen og hushjelp i Skien, Birgit Freding."
1. Karen Marie Stensåsen f. 1932 g.m. Per John Hustad. Se nedenfor.
Eier 1934.

Olaf Stensåsen var kjører og bodde på Frogner i desember 1930. Olga var samtidig hushjelp på Lagmansgården.
De var begge forlovere ved hans bror, Audun Anker Stensåsens vielse den 20/12-1930.
Da de selv giftet seg et halvt år senere, var Olaf fremdeles kjører (sjåfør), men bodde nå på Strømdal.
Hun var husholderske på Strømdal.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

21

Strømdal - Fredheim

Olaf Stensaasen

0 mark 06 øre

 1 114 Strømdal - Solbakken ditto 0 mark 02 øre
Fra Grunnboka: "Andel av Augonsplassen 7 (Gnr 1, bnr 21) er overdradd til Karen Marie Hustad (30.08.1989)."
Karen Marie Hustad f. Stensåsen herfra f. 1932 
g.m. Per John Hustad f. 1931.
Eier 1989.

| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Augonsplassen 9.
1/19 "Granli". Festetomt i 1910.

Utskilt fra bnr 2 den 13. april 1904.

Fra Tinglysingsprotokollen (gjelder bnr 2).
"Skylddelingsforretning hvorved fraskilt bnr 19 "Granli" bortfæstet til Otto Brynhildsen, av skyldmark 0 mark 04 øre."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 1

19

Strømdal

Granli

Otto Brynhildsen

0 mark 04 øre


"Skjøte fra Otto Brynildsen til Karl Johannesen paa nærværende fæstetomt med de av ham selv oppførte huse for kr. 3.650,
dat. 16/5-1908, tinglyst 10/6-1908."

Cellulosefabrikkarbeider, huseier
Karl August Johannessen (Karl Johannessen) fra Torp i Vestre Gøtaland i Sverige f. 12/3-1867, s.a. skomaker/ sagarbeider Johannes Ole Andersson.
g. før juni 1896 m. Anne Karine Bjørnsdatter fra Gulset f. 23/7-1866 i Skien d. etter 1950, d.a. arbeider Bjørn Tollefsen. Se Familie 26 - Gulset 1875.
1. Berna Kathrine Johannessen f. 7/6-1896 på Strømdal g. 16/10-1916 m. Toralv Arthur Iver Torstensen fra Skien f. 1895, s.a. maler Thor Torstensen.
2. Johan Georg Johannessen (Johan G. Johannessen) f. 2/2-1898 på Falkum. Se Skogliv. 20 under Strømdal.
3. Birger Johannessen f. 21/11-1899 på Falkum. Se Skogliv. 18 under Strømdal.
4. Jenny Johannessen f. 29/6-1904. på Falkum. Ugift.
Eier 1908.
F.f. Fabrikarb. Karl August Johannesson (svensk) og Anne Karine Bjørnsdatter Strømdals Berna Katrina: Ida Bjørnsen, Johanne Bjørnsen, Halvor Bjørnsen, Ole Bjørnsen, Severin Gjermundsen.
F.f. Cellulosefabrikarb. Karl Johannessen og Anna Bjørnsen, Falkums sønn Georg Johan: Anne Olsen, Falkum, Johannes Bjørnsen, Bøle, Severin Gjermundsen, Strømdal, Ole Bjørnsen, Skien.
F.f. Arbeider Karl Johannessen og hustru Anne Karine Bjørnsdatter (Vadrette), Falkums Birger: Ola Bjørnsen, Ingebret Bjørnsen, Johanne Bjørnsen, Anna Olsen.
F.f. Fabrikarbeider Karl August Johannessen, Falkum og Anna Karine Jørgensens(!) Jenny: Snedker Hans Olsen og hustru Anne, Sliberimester Ole Bjørnsen, pige Anlaug Olsdatter. 
Cellulosefabrikkarbeider, leieboer i 1910
Jacob Pedersen fra Fossum f. 1/11-1867 i Gjerpen, s.a. Peder Berntsen. Se Familie 39 - Fossum 1875.
g.m. Aslaug Olsdatter f. 11/11-1867 i Sauland i Hjartdal.
1. Gunvor Pedersen f. 4/11-1896 på Strømdal. Konf. 23/4-1911 med bosted Strømdal.
2. Hjørdis Pedersen f. 15/4-1898 i Skien. Konf. 13/10-1912 i Gj. med bosted Strømdal.
3. Astrid Pedersen f. 5/5-1900 i Skien. Konfirmert 11/4-1915 i Gjerpen med bosted Strømdal, g.m. Henry Bjørk. Se Gulsetv. 76 under Strømdal.

  Matrikkelutkastet 1950:
Gnr Brn Navn Eier Skyldmark
 1 19 Strømdal - Granli Anne Johannessen 0 mark 06 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Augonsplassen 9 (Gnr 1, bnr 19) er overdradd til Thoralf Holen og Unni Kulbeck (16.04.1984)."
Fra Grunnboka: "Augonsplassen 9 (Gnr 1, bnr 19) er solgt for kr 470.000 fra Thoralf Holen og Unni Kulbeck til Carl Fredrik Tonning
og Gunn Elisabeth Tonning
(05.04.1991)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Augonsplassen 10.
1/43. "Heimstad". Oppført 1914/15.

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Leopold Løvenskiold til sliperimester Peter Gundersen for kr. 1083, dat. 18., tinglyst 25. juli 1914."

Sliperimester, huseier
Peter Gundersen fra Lia(A) under Bø f. 25/2-1866 d. 18/8-1935, s.a. Gunder Aslaksen.
g. i Siljan 21/11-1887 m. Maren Helene Nilsdatter fra Rønningen under Tveitan i Siljan f. 27/8-1861 d. 30/11-1944, d.a. Nils Helgesen.

Forlovere: "Nils Helgesen Rønningen, Kirkesanger Rollefsen."
1. Kirsten Marie Gundersen f. 3/11-1888 på Kulten under Ås. Se nedenfor.
2. Gunnar Gundersen f. 7/11-1893 på Kulten g.m. Eli Olsen f. ca. 1894. Barn: Kato Grant Gundersen f. 18/11-1920 på Strømdal.
3. Laura Gunhilda Gundersen f. 21/9-1895 på Kulten g. 19/4-1924 m. bokholder Dagfinn Berner Kolberg fra Skien f. 22/3-1897 i Dyvåg, s.a. skipsfører Anders Martinius Andersen.
4. Maren Gundersen f. 14/7-1898 på Simonsjordet under Fossum. Se nedenfor.
5. Sofie Gundersen f. 1/8-1900 på Simonsjordet under Fossum d. 16/9-1983.
6. Nils Gundersen f. 10/6-1903 på Simonsjordet under Fossum.
7. Peder Gundersen f. 20/3-1905 på Fossum (Simonsjordet). Se nedenfor. Eier 1914.
Denne familien bodde først på Kulten under Ås fra 1888 til 1899. Dermed på Simonsjordet under Fossum 
fra 1899 - 1908. Peder kjøpte eiendommen av Løvenskiold i 1914 og bygde straks dette huset.
Kirsten Marie Gundersen herfra f. 3/11-1888 på Kulten under Ås d. 28/3-1974. Ugift.
Maren Gundersen herfra f. 14/7-1898 på Simonsjordet under Fossum d. 1/5-1883. Ugift.
Sofie Gundersen herfra f. 1/8-1900 på Fossum d. 16/9-1983. Ugift.
Peder Gundersen herfra f. 20/3-1905 d. 20/5-1976. Ugift.
Eiere ca. 1944.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

43

Strømdal - Heimstad

Kirsten, Maren, Sofie og Peder Gundersen

0 mark 08 øre

Peder og søstrene bodde i huset i 1969.

Fra Grunnboka: "Andel av Gnr 1, bnr 43 er overdradd for kr 270.000 til Sven Charlessøn Rudskjær (30.05.1985)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Augonsplassen 11.
1/22 "Vestli". Festetomt i 1910. 
Fra Panteregisteret.
"Fæstekontrakt fra Th. Strømdals enke Liv Stiansen til Ole Moen (byggmester?) paa en hustomt (dette bruk) mot aarlig avgift 12 kroner, 
hvorfor panteret i husene og med forkjøpsret for grundeieren, dat. 2/8-1904, tinglyst 13/5-1908."
"Skjøte fra Ole Moen til Ole Thorkildsen paa dette bruk med huse for kr. 3.750, dat. 25/4, tinglyst 13/5-1908."

Vaagmand
Ole Thorkildsen fra Dyrkollplassen f. 13/6-1862 på Gilleren under Kuslungen i Sauherad, s.a. Thorkild Pedersen.
g1g borgerlig ved byfogden i Skien 18/10-1890 m. Maren Kirstine Johansdatter fra Skien f. 10/7-1869 i Skien d. 7/12-1900 på Gåsehølen av lungebetennelse, d.a. arbeider Johan Johansen og Anne Dorthea Hansdatter.
g2g borgerlig ved byfogden i Skien 28/3-1903 m. Hulda Marie Svanberg fra Lahelle i Sandar herred, Vestfold f. 5/2-1884, d.a. skipstømmermand Johan Anton Svanberg og Anne Marie Larsdatter.
Forlovere: "Kristian Nilsen i Skien og Karl Johannessen."
1. Kristian Olsen f. 25/1-1892 på N. Gåsehølen. Konf. i Gjerpen den 7/4-1907. Bosted: Gåsehølen.
2. Hanna Dorthea Olsen f. 28/4-1895 i Skien. Konf. i Gjerpen den 3/10-1909 med bosted Kleven.
3. Thorkild f. 11/7-1897 d. 28/1-1904 på Gåsehølen.
4. Johan Thorkildsen f. 20/7-1899 i Gåsehølen. Konf. i Gjerpen den 11/10-1914 med bosted Strømdal.
5. Martha f. 21/9-1900 i Gåsehølen d. 7/12-1900 i Gåsehølen.
Barn i 2. ekteskap:

5. Martha Olsen f. 24/4-1903 i Gåsehølen.
6. Anna Olsen f. 27/11-1904 i Gåsehølen.
7. Maren Kristine Olsen f. 31/3-1906 i Gåsehølen.
8. Thorkild Thorkildsen f. 30/3-1909 på Strømdal. Konfirmert i Gjerpen 27/4-1924 med bosted Vadrette.
Eier 1908.

Denne familien bodde fra 1899 - ca. 1908 på N. Gåsehølen under Ås.

Familien tilhørte intet trossamfunn under folketellingen 1910. 

Fra Panteregisteret.
"Eksekution hos Ole Torkildsen til auktionarius Th. Jacobsen for kr. 44,65 i dette brugs vaaningshus paa leietomt av
gnr 1 bnr 2 (formentlig dette bruk), avholdt 1., tinglyst 13. mars 1912." - "Avlyst 23/9-1913."
"Skjøte fra Ole Thorkildsen Strømdal til Hans A. Nybu paa dette bruk med husebygninger, Hans A. Nybu har igjen
begjært eiendommen overdradt til Nils A. Brøndalen for kr. 6.000, til hvem skjøtet i virkeligheten er utstedt, dat. 29. mai, tinglyst 9. juni 1915."
"Skjøte fra Nils A. Brøndalen til Gudmund L. Waag for kr. 7.000, dat. 3., tinglyst 24. juni 1916."
"Skjøte fra Gudmund L. Waag til Kristian Kristiansen for kr. 6.000, dat. 19. juli, tinglyst 14. nov. 1917."
"Skjøte fra Kristian Kristiansen til Oskar Pedersen for kr. 8.300, dat. 11., tinglyst 25. mai 1918."

Vognmand
Oskar Pedersen f. 26/9-1880 i Fredrikshald (Halden) d. 24/10-1942, s.a. Otto Pedersen. Se Familie 1 - Falkum 1891.
g.m. Hanna f. 11/3-1885 d. 14/4-1958.
Eier 1918.

Fra Panteregisteret.
"Utpanting til Omsetningsrådet, Oslo hos Oskar Pedersen for Omsetnings- og utjemningsavgift for tiden 1/4 - 31/12-1933 kr. 541, 30 med
utlegg heri med mer, avholdt 3/8-1934, tinglyst 29/10-1934."

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

22

Strømdal - Vestli

Hanna Pedersen

0 mark 03 øre

Jan Fredrik Pedersen f. 1940.
Øystein Pedersen f. 1949.
Astrid E. Pedersen f. 1941.
Disse personene bodde alle på denne adressen i 1969.

Fra Grunnboka: "Andel av Augonsplassen 11 (Gnr 1, bnr 22) er overdradd til Oddvar Thorstein Thorsen (29.11.1974)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Augonsplassen 13. Samme som Gulsetv. 13 i dag.
1/23 "Aasen". Festetomt i 1910.
Fra Panteregisteret.
"Fæstekontrakt fra Thomas Strømdals enke og eneste arving med mand, til Johan Jensen paa dette brug mot aarlig afgift kr. 30, 
hvorfor panteret, samt ret for eieren af bnr 1 til at have fremkomst med tømmer og sten over, og til at hente vand paa tomten, dat. 5/11-1906,
med paategning af 20. samme maaned, tinglyst 17. april 1907."

Sagmester (1895), arbeider ved cellulosefabrikk (1910), huseier
Johan Jensen fra Snipetorpgata i Skien f. 29/9-1872, s.a. vekter Jens Andreas Olsen fra Skien f. ca. 1842 og Inger Hansdatter fra Gjerpen f. ca. 1834.
g. i Skien kirke 29/7-1894 m. Kathinka Maria Pedersen fra Larvik f. 15/8-1872, d.a. arbeider Karl Pedersen og Inger Regine Johannesdatter. Se Familie 10 - Strømdal 1910.
Forlovere: Fedrene.
1. Erling Johansen f. 3/3-1895 på Bakken i Skien, dpt. 23/6-1895 i Skien kirke. Konfirmert i Gjerpen 18/4-1909 med bosted Strømdal. 
2. Borghild Jensen f. 20/6-1897 i Skien. Konfirmert i Gjerpen 1911.
3. Hjalmar Johansen f. 22/2-1900 på Falkum. Konfirmert i Gjerpen 11/10-1914.
4. Ivar Johansen f. 4/2-1903 på Stathelle i Bamble.
5. Harald Johansen f. 6/6-1905 i Skien.
6. Haakon Johansen f. 29/4-1908 på Strømdal.
7. Olav Johansen f. 3/3-1911 på Strømdal.
Eier 1907.
Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Johan Jensen til Gustav Hansen for kr. 5.300, dat. 11., tinglyst 30. sept. 1916."

Murer
Gustav Adolf Joakim Hansen
(Gustav Hansen) fra Holla f. 22/7-1874, s.a. tømmermann Karl Teodor Julius Hansen (Karl Teodor Hansen) og Karoline Marie Løvstad.
g.m. Inga Olette Olsen Hagen f. ca. 1881.
1. Rut Judit Hansen f. 12/1-1914 på Strømdal.
2. Ingerid Elise Hansen f. 1/11-1915 på Strømdal.
3. Kaare Einar f. 7/1-1917 på Strømdal. Død som liten.
4. Øivind Tidemand Hansen f. 1/6-1918 på Strømdal.
5. Ebba Johanne Hansen f. 21/9-1920 på Strømdal.
6. Kåre Gustav f. 30/9-1922 d. liten.
7. Kåre Gustav Hansen f. 13/4-1923 på Strømdal.
8. Solveig Margaret Hansen f. 14/5-1926 på Strømdal.
Eier 1916.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

23

Strømdal - Aasen

Kåre Hansen

0 mark 04 øre

 1 135 Strømdal - Åsen II Gustav Hansen 0 mark 01 øre
Fra Grunnboka: "Andel av Augonsplassen 13 (Gnr 1, bnr 23) er overdradd for kr 34.000 til Einar Lorang Evensen (25.09.1963)."
Einar Lorang Evensen f. 20/4-1904 d. 6/12-1993, s.a. Ole Evensen og Anlaug Amundsen.
g.m. Paula Gulbrandsen f. 31/12-1902 d. 21/11-1991.
Eier 1963.

Einar Evensen bodde her i 1969. Gravlagt på Pollen kirkegård, Skotfoss.
Per Øivind Aasen f. 1943.
g.m. Marit herfra? f. 1947.

Bodde her i 1969.
Fra Grunnboka: "Augonsplassen 13 (Gnr 1, bnr 23) er solgt for kr 60.000 fra Joe Thorstensen til Arvid Lia (23.05.1996)."

Gulsetringen
Hustomter utskilt fra gnr 1 Strømdal.


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetringen 2.
1/158 og 1/182. Opprinnelig festetomt eid av eieren av Strømdal(2).

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetringen 2 (Gnr 1, bnr 158) er overdradd til Strømdal Thomas (06.09.1935)."

Henry Osvald Martinius Gundersen (Henry Osvald Gundersen) f. 30/10-1910 d. 27/5-1999.
g.m. Henny f. 25/5-1923 d. 17/2-1983.
1. Hans Henry Gundersen f. 1946. Bosatt på Skotfoss.
2. Ole Johan Gundersen f. 1951.
Eier etter 1935 før 1950.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Fra Grunnboka:
"Gulsetringen 2 (Gnr 1, bnr 158) er overdradd fra Henry Osvald Martinius Gundersen til Ole Johan Gundersen og
Hans Henry Gundersen
(18.06.1999). Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 182."

"Andel av Gulsetringen 2 (Gnr 1, bnr 158) er overdradd fra Hans Henry Gundersen til Ole Johan Gundersen (22.06.1999)."
"Gulsetringen 2 (Gnr 1, bnr 158) er solgt for kr 400.000 fra Ole Johan Gundersen til Tore Karlsen (01.10.2009)."

 


Gulsetveien
Hustomter utskilt fra gnr 1 Strømdal.

| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 6.
1/27 "Haugen". Leietomt. Huset oppført rundt 1909.
Kilde: Panteregisteret.
"Grundbrev fra Liv Stiansdatter, med paategnet samtykke fra Karl og Kirstine Strømdal til Otto Brynhildsen, mot 
aarlig avgift kr. 25, til Strømdals eier, samt panteret for indtil kr. 100, forkjøpsret ved tvungen og frivillig salg, samt for fæsteren 
gjærdefplikt, indløsningsplikt og veiret til Falkumelven, dat. 18/11, tinglyst 18/11-1908."
Arbeider ved Skotfoss fabrikker
Otto Brynhildsen fra Skien f. 19/7-1882 d. 6/12-1963, s.a. snekker Anders Brynildsen og Olava Olsdatter.
g. i Skien kirke 23/5-1903 m. Elen Marie Hagbartsdatter fra Undersvold i Hem, Lardal, Vestfold f. 2/1-1884 d. 15/3-1974, d.a. g.br. Hagbart Solvesen og Maren Sofie Johannesdatter.
Forlovere: "And. Brynhildsen og Ole Brynhildsen, begge af Skien."
1. Esther Brynhildsen f. 15/5-1904 på Strømdal.
2. Halvard Andreas Brynhildsen f. 30/7-1906 på Strømdal.
3. Maggi Olava Brynhildsen f. 14/6-1909 på Strømdal.
4. Sverre Brynhildsen f. 18/8-1911 på Strømdal. Se Strømdal Terrasse 18 under Strømdal.
Eier 1908.
Otto Brynhildsen ble konfirmert i Skien i 1886 og Elen Marie i Lardal i 1898.

Se mulig farsslekt i Familie 16 - Kleiva 1845.

Sliperiarbeider, leieboer i 1910
Anders Antonsen Stulen (Anders Stulen) fra Holtung i Ramnes, Vestfold f. 13/1-1871, s.a. Halvor Anton Andersen og Andrine Elise Larsdatter.
g. i Gjerpen 21/8-1897 m. Maren Gurine Gulliksdatter f. 23/12-1877 på Kåsa under Brenne (Sjåvidt) i Valebø (Holla), d.a. Gullik Gulliksen og Aaste Karine Sigurdsdatter.
Hennes far Gullik Gulliksen bodde fra 1912 i huset Gulsetv. 24.

Losjerende i 1910: Peter Kristensen f. 14/3-1879 i Siljan.
Maren Gurine Gulliksdatter ble konfirmert i Gjerpen den 24/4-1892, med bosted Høymyr.
Enka Aaste Sigurdsen døde her den 22/2-1903 av tuberkulose. Hun var født i Sauherad 1857.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

27

Strømdal - Haugen

Otto Brynhildsen

0 mark 05 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 6 (Gnr 1, bnr 27) er overdradd til Knut Gerhard Carlsen (25.09.1965)."

| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 7.
1/26 "Snippen".

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Liv Stiansen med paategnet samtykke av Karl og Kirstine Strømdal, til Ole Johannessen Bø for kr. 900, dat. 14/11-,
tinglyst 18/11-1908."

Oppført av Ole Johannessen Bøe og hans far, Johannes Olsen Bøe rundt 1908/09.

Cellulosefabrikkarbeider, sliperiarbeider på Myra, kjører og skogsarbeider
Ole Johannesen Bøe
fra N. Bø(C) f. 13/5-1883 d. 6/12-1923 på Strømdal, s.a. leilending Johannes Olsen Bøe.
g. 7/5-1905 m. Aslaug Gulliksdatter Bergtjen fra Tuddal i Hjartdal prestegjeld f. 25/7-1879 d. 5/8-1961, d.a. husmann Gullik Halvorsen Bergtjen og Liv Jonsdatter Toin.
Forlovere: "Johannes Olsen Bøe, Ole Olsen. Bruden udmeldt af Metodistsamfundet. Attest 4/4-1905.”
1. Nella Johanne f. 8/7-1906 d. 24/1-1916 på Strømdal. Hjertefeil.
2. Gustav Johannes Olsen Bøe f. 16/1-1908. Overtok huset. Se nedenfor.
3. Gullik Lodvar Bøe f. 2/8-1909 d. 16/5-2001 i Muskigen, Michigan USA. Utvandret til N. Amerika.
4. Andrea Olava Bøe f. 10/3-1911.
5. Kaare f. 22/2-1912 på Strømdal (dpt. 29/6-1919).
6. Oskar Bøe f. 24/9-1914. Døde på havet under den 2. verdenskrig. Ugift.
7. Anker Nikolai Bøe f. 4/7-1916 d. 15/6-1992 g. Helene NN f. 19/11-1914 d. 15/5-2002. Se Rønningjordet 17 under Strømdal.
8. Kåre Bøe f. 21/12-1918 d. 2/9-1991. Bodde i Strømdal Terrasse 23.
9. Olav Bøe f. 2/8-1920 på Strømdal d. 8/4-1998 g.m. Margot Eriksrød f. 9/11-1923. Bodde i Strømdal Terrasse 23.  
Eier 1908.

Aslaug Gulliksdatter ble konfirmert i Hjartdal kirke 1893, mens Ole Johannesen Bøe ble konfirmert i
Gjerpen kirke i 1897.

Nella og Gustav Johannes ble født på Bø. Resten av barna ble født her.

Fra Panteregisteret.
"Utpantingsforretning hos Aslaug Bøe til Gjerpen fattigkasse for kr. 100,50, avholdt 29/6-1929, tinglyst 25/10-1929." - Avlyst 5/5-1933.
"Attest fra Telemark fylke om at Aslaug Johannessen Bø den 30/1-1929 er meddelt uskiftebevilling, dat. 9/4-1933, tinglyst 23/12-1932."

Cellulosefabrikkarbeider, leieboer i 1910
Erik Hansen fra Fossum f. 18/1-1861, s.a. smed Hans Johnsen. Se Familie 67 - Fossum 1865.
Ugift i 1910.

Han bodde tidligere med sin mor i Bakken under Fossum.
Husbestyrinde her i 1910: Ragna Olsen fra Gjerpen f. 4/10-1887.

Fra Panteregisteret.
Skjøte fra Aslau Johannessen Bøe til Johannes Bø for kr. 6.000, dat. 13/12-1932, tinglyst 23/12-1932."

Sliperiarbeider på Myra
Gustav Johannes Olsen Bøe
(Johannes Bøe) herfra f. 16/1-1908 d. 19/8-2003.
g.m. Gudrun Refsdal fra Hyniv. 290 under Fossum f. 7/7-1907 i Drangedal d. 7/7-1993, d.a. Halvor og Mari Refsdal.
1. Marit Bøe f. 1944. g.m. Anders Tufte. Se S.
Tufte(8).
Eier 1932.

Marit er enebarn. Gustav Johannes Bøe flyttet i ca. 1993 til sin datters familie på gården S. Tufte.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

26

Strømdal - Snippen

Johannes Bøe

0 mark 08 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 7 (Gnr 1, bnr 26) er overdradd til Marit Tufte og Anders Tufte (20.08.1975)."
Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 7 (Gnr 1, bnr 26) er solgt for kr 500.000 fra Marit Tufte og Anders Tufte til Geir Rune Johnsen (08.04.1998)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 8.
1/37 "Gonsholt nedre". Huset ble oppført i 1912 av Kristian N. Gonsholt.

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Liv Stiansen Strømdal, med Kirstine og Karl Strømdals samtykke, til Kristian N. Gonsholt for kr. 800, dat. 12, juni,
tinglyst 12. juli 1911."

Smedformann
Nils Kristian Nilsen Gonsholt
(Kristian Gonsholt) fra Siljan f. 12/9-1875 på Moholt jernverk, s.a. Nils Jacobsen Værket og hustru Inger Sofie Jensdatter.
g. i Tromøy kirke 16/11-1905 m. Selma Gunhilde Gundersen fra Skare i Tromøy f. 24/2-1886 på Skare d. 9/4-1916 av tæring, d.a. sjømann August Gundersen og hustru Nikoline Johannesdatter.
Forlovere: "Peder Madsen, Skare, Alb. Andersen, Kongshavn."
1. Sigrid Kaspara Gonsholt f. 14/6-1912 på Strømdal.
2. Kaare Nikolai Gonsholt f. 17/8-1914 på Strømdal.
Eier 1911.

Ved vielsen i Tromøy kirke er det nevnt at Nils Kristian Nilsen er konfirmert i Gjerpen kirke i 1891.
Da han ble konfirmert bodde han på Frogner.
Hun ble konfirmert i Trømøy i 1900, med sitt bosted fremdeles på Skare.

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Kristian N. Gonsholt til Olaf Haukeli for kr. 10.000, dat. 15. des. 1917, tinglyst 12. jan. 1918."

Fabrikkarbeider ved Union
Olaf Hansen Haukeli
(Olaf Haukeli) f. 6/4-1889 på Falkum d. 16/8-1966, s.a. snekker ved Skotfoss bruk, Hans Hansen Haukeli.
g.m. Ingeborg Pauline Kristiansen fra N. Brekkejordet i Skien f. 24/12-1905 d. 16/9-1979, d.a. Ole Kristiansen f. ca. 1879 og Inga Emilie f. Johannessen f. ca. 1885.
1. Arne Haukeli f. 24/10-1934 d. 17/2-1991.
Eier 1917.

Se hans familie i Fredrik Stangsg. i Skien under folketellingen 1900.
Se hans Familie på gården Gulset(18) i 1910.

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

 Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

37

Strømdal - Gunsholt nedre

Olaf Haukeli

0 mark 06 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 8 (Gnr 1, bnr 37) er overdradd til Arne Haukeli (10.06.1966)."

Arne Haukeli herfra f. 24/10-1934 d. 17/2-1991.
Eier 1966. Ugift.

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 8 (Gnr 1, bnr 37) er overdradd fra Arne Haukeli til Ragnar Hans Haukeli (25.04.1991)."
Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 8 (Gnr 1, bnr 37) er solgt for kr 320.000 fra Ragnar Hans Haukeli til Harry Oliver Mathisen og
Karl Herman Danielsen
(11.06.1991)."
Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 8 (Gnr 1, bnr 37) er solgt for kr 250.000 fra Harry Oliver Mathisen til Tone Annette Engebretsen (30.06.1994)."
Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 8 (Gnr 1, bnr 37) er solgt for kr 700.000 fra Karl Herman Danielsen og Tone Annette Engebretsen til
Lars Tormod Haugen og Cathrine Borgen Haugen (21.04.1998)."
Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 8 (Gnr 1, bnr 37) er overdradd for kr 1.475.000 fra Lars Tormod Haugen og Cathrine Borgen Haugen til
Øyvind Haugen
(28.09.2006)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 10.
1/52 "Thune".

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Karl Strømdal til Jacob Kristensen Gromstulen for kr. 1.700, dat. 25. okt., tinglyst 12. nov. 1919."

Cellulosefabrikkarbeider, huseier
Jacob Kristensen fra Gromstulen(C) under Bø f. 28/5-1867 i Siljan d. 18/12-1929 på Strømdal, s.a. skogsarbeider Kristen Olsen.
g. i Skien 10/1-1896 m. Maren Karine Jacobsdatter fra Island i Siljan f. 3/5-1871 d. 1946, d.a. Jacob Nilsen Island og Anne Kirstine Isaksdatter fra Svarverplass under Mo.
Forlovere: "
Nils Jacobsen, Ole Ingebretsen."
1. Kristian Kristensen f. 27/10-1897 i Porsgrunn.
2. Emanuel Kristensen f. 14/9-1899 i Gj. Overtok huset.
3. Klara Kristensen f. 27/8-1901 på Gromstulen.
Eier 1919.

Familien er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Mekaniker
Emanuel Kristensen herfra f. 14/9-1899
d. 30/10-1971.
g.m. Erna Engen fra Narvik f. 5/6-1904 d. 13/12-1985, d.a. Olaf Kristian Emanuel Engen og Aagot Ingenette Arondsen fra Lødingen.
Eier ca. 1930.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

52

Strømdal - Thune

Emanuel Kristensen

0 mark 08 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 10 (Gnr 1, bnr 52) er overdradd til Thor Grønseth (26.05.1975)."
Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 10 (Gnr 1, bnr 52) er solgt for kr 850.000 fra Thor Grønseth til Bjørn Åge Tjønnhaug og Mona Tjønnhaug
(11.12.1998)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 12.
1/62 "Heimly". Opprinnelig et bedehus? Utskilt fra Strømdal(2) 12/5-1920.

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Karl Strømdal til Olaf Holm for kr. 1449, udatert, tinglyst 13. okt. 1920, med påtegnet samtykke fra Kirstine Strømdal."
"Skjøte fra Olaf Holm til Skiens Frie Frie Misjonsforening, Betania, for kr. 17.000, dat. 13., tinglyst 17. januar 1925."
"Skjøte fra Skiens Frie Misjonsforening, Betania v/ James Lindahl ifølge samtidig tinglyst fullmakt til Halvor H. Kilen for kr. 15.000,
dat. 3., tinglyst 31. jan. 1925."
"Skjøte fra Halvor H. Kilen til Werner Karlsen for kr. 12.000 paa dette bruk og bnr 89, dat. 1/5-1926, tinglyst 12/5-1926."

Skotøyarbeider
Karl Werner Karlsen
f. 17/1-1902 d. 28/8-1973.
g.m. (Betzy?) Magnhild Brandt f. 2/8-1899 d. 1/8-1967.
1. Sigurd Walter Karlsen f. 6/6-1924 på Strømdal.
Eier 1926.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

62

Strømdal - Heimly

Werner Karlsen

0 mark 06 øre

 1 89 Strømdal - Heimen ditto 0 mark 01 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 12 (Gnr 1, bnr 62) er overdradd for kr 300.000 til Jan Ove Sti og Siri Helene Sti (11.04.1985)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 14.
1/126 "Vatner". 
Oskar Enger fra Hovin sogn i Ullensaker f. 11/9-1894 på Dal d. 24/6-1972, s.a. fullmektig Ole Johnsen Melvold (f. ca. 1859) og Agnethe Pedersdatter (f. ca. 1851).
g.m. Olaug Alvilde f. 2/8-1895 d. 1/11-1976.
1. Ivar Stein Enger f. 23/9-1920 d. 29/1-1980. Ugift.
2. Finn Enger f. 6/12-1927 d. 18/5-2005. Ugift.
Eier i 1950.
Hvor Oskar Enger fikk sitt slektsnavn fra er ikke godt å vite, men han har nok bodd på en gård med det navnet og tatt 
navnet derfra. Ikke uvanlig på denne tiden, eller tidligere.

Denne familien er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

 Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

126

Strømdal - Vatner

Oskar Enger

0 mark 03 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 14 (Gnr 1, bnr 126) er overdradd for kr 450.000 til Trude Helene Throndsen og
Bjørn Helgeland
(29.11.1985)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 15.
1/31 "Aas". Oppført i 1909.
Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Liv Stiansen Strømdal med paategnet vedtagelse av Kirstine og Karl Strømdal, til Mathias Nilsen Aas 
for kr. 425 (tomt), dat. 22/3-, tinglyst 21/4-1909, med gjærdeplikt og plikt til at oparbeide vei for Strømdals eier, fæstere o.a."
Tresliperiarbeider, huseier
Mathias Nilsen Aas fra Ås(6) f. 3/8-1881 på Strekrønningen i Siljan d. 11/9-1940, s.a. leilending Nils Jacobsen Aas.
g. i Gjerpen 10/9-1905 m. Lovise Gjermundsdatter fra Strømdal f. 19/10-1885, d.a. fabrikkarbeider Gjermund Sigurdsen. Se Familie 1 - Strømdal 1891.
Eier 1909.

Se Lovises bror Edvard Gjermundsen i Gulsetv. 37.

Maskinist ved tresliperi, leieboer her i 1910
Thorvald Nilsen fra Fossum f. 3/11-1883 i Gjerpen, s.a. elektriker Nils Torgersen. Se Familie 54 - Fossum 1891.
g. i Gjerpen 19/9-1909 m. Alma Marie Solberg fra Hvarnes i Hedrum, Vestfold f. 23/10-1885 på Åsestad, d.a. skogbetjent Elias Jensen Solberg.
Forlovere: "Karl Høier og Lars Nilsen Sommerfryd."
1. Helene Nilsen f. 3/4-1911 på Strømdal.

Ved vielsen ble det opplyst at Alma var tjenestepike på Fossum og at Thorvald var bruksmaskinist på Fossum sagbruk).
Han ble konfirmert i Gjerpen i 1898 og hun i Siljan i oktober 1899. Hun bodde da med sine foreldre på Saga 
under Torsholt. 
Senere bygde han huset Luksefjellv. 145 under Grini.
Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Mathias Nilsen Aas til Jacob Hansen Døksrød for kr. 4.550, dat. 3., tinglyst 12. febr. 1913."

Kommunearbeider, sagarbeider, sliperiarbeider
Hans Jacob Doksrød (Jacob Hansen Doksrød) fra S. Baugerød(1)
f. 9/10-1883 d. 2/11-1974, s.a. Hans Eriksen.
g. i Gjerpen 8/10-1906 m. Fredrikke Fredriksen fra Larvik f. 25/4-1887 d. 10/9-1933, d.a. Johannes og Stina Fredriksen.
Forlovere: "Karl Severin Johannessen og Olaf Larsen. Begge af Skien."
1. Ruth Doksrød f. 29/1-1907 i Duestien, Skien g. 1933 m. Walter Jacobsen.
Bodde 17 år på Kleiva. Bygde deretter hus i Frogner ring 38.
2. Astrid Doksrød f. 19/10-1908 i Duestien, Skien.
3. Fredrik Doksrød f. 13/1-1910 i Skien. Overtok huset før 1950.
4. Anna Doksrød f. 18/2-1912 i Duestien.
5. Ragnvald Doksrød f. 4/2-1914 på Strømdal d. 25/6-2003 g.m. Karen f. 18/5-1918. Bodde på Nenset.
    Barn 1. Vigdis Doksrød.
    Barn 2. Arnulf Doksrød.
6. Ingebjørg Doksrød f. 17/2-1916 på Strømdal g. i Gjerpen 12/7-1947 m. Frank Leonard Abrahamsen fra Vinjesg. 21 i Skien f. 12/4-1912, s.a. formann på Bakken skofabrikk, Oskar Andersen.
7. Ivar Doksrød f. 24/6-1918 her. Se Gulsetv. 25 under Strømdal.
8. Einar Doksrød f. 12/9-1920 på Strømdal d. 30/8-2016.
9. Kjell Doksrød f. 21/7-1922 på Strømdal. Se Rising Terrasse 39 under Rising.
Eier 1913.

F.f. Arb. Hans Jacob Hansen og hustru Fredrikke Fredriksens datter Ruth i Duestien: Fru Anna Fredriksen, pige Ragna Johnsen (Johansen?), arb. Karl Bratsberg og faderen."
F.f. Cellulosefabrikarbeider Hans Jacob Hansen og Fredrikke Fredriksens Anna i Duestien: Moderen, Marie Larsen, Olaf Larsen og faderen."

Denne familien hadde tidligere hus i Duestien. De yngste barna er derfor døpt i Skien kirke.
”Husfaderen” her, skrev seg for Jacob Doksrød. Han kjøpte dette huset i 1913 for kr. 4.550.-.

Jacob og Fredrikke Doksrød er gravlagt i Gjerpen.

Snekker
Fredrik Doksrød
herfra f. 13/1-1910 d. 5/7-1982.
g.m. Ragnhild Schou fra Skien/Horten f. 12/5-1913 d. 5/1-2007, d.a. Kristian M. Schou og Therese f. Andersen.
1. Per Fredrik Doksrød f. 1945. Overtok huset.
Eier før 1950.

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

31

Strømdal - Aas

Fredrik Doksrød

0 mark 04 øre


Per Fredrik Doksrød herfra f. 1945.
g.m. Wenche f. 1946.
1. Morten Doksrød f. 1966.
2. Per Christian Doksrød f. 1967. Overtok huset.
3. Stian Doksrød f. 1970. Kjøpte huset av sin bror i 1995.
Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 15 (Gnr 1, bnr 31) er overdradd for kr 500.000 til Per Christian Doksrød (29.03.1990)."

Per Christian Doksrød herfra f. 1967.
Eier 1990.

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 15 (Gnr 1, bnr 31) er solgt for kr 630.000 fra Per Christian Doksrød til Stian Doksrød (15.06.1995)."
Stian Doksrød herfra f. 1970.
Eier 1995. 

| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 16.
1/69 "Elverhøi og 1/91 "Glenna".

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Karl Strømdal til Einar Gulseth paa formentlig dette bruk for kr. 1.000 og tomten skal av kjøperen holdes forsvarlig innhegnet,
dat. 25., tinglyst 26. aug. 1922."

Montør
Einar Adolf Børresen Gulseth f. 13/12-1896 på S. Mæla d. 25/2-1923 på Strømdal, s.a. "bygningssnekker Hans Børresen" (ved vielsen), s.a. "snekker Hans Augustinius Hansen og Marie Elise Andersdatter."(ved dåpen).
g. i Gjerpen 1/11-1919 m. Inger Kristiansdatter fra Skien f. 11/8-1898, d.a. filemester Kristian Pedersen (dissenter) og hustru Tora.
Forlovere: "Arbeider Aksel Frisk og Filemester Kr. Pedersen."
Eier 1922.

Fra Panteregisteret.
"Uskiftebevilling for Einar Gulseths enke Inger Gulseth, dat. 27. mars, tinglyst 18. april 1923.
"Skjøte fra Inger Gulseth til Olaves Olsen Glenna for kr. 10.000, dat. 12., tinglyst 18. april 1923."

Olaus Olsen Glenna (Olaus Glenna) fra Glenna(3) f. 21/4-1889 på Lia under Godal d. 2/6-1960, s.a. Ole Abrahamsen Lia/ Glenna.
g. i Skien 18/5-1921 m. Johanne Elida Laurense Dypaas fra Skien f. 1901 i Balangen, Nordland d. 1952, d.a. Ole Pedersen.
Forlovere: "August Johannessen og Anders Glenna."
1. Anker Glenna f. 25/5-1921 i Saudegata i Skien. Se nedenfor.
Eier 1923.

Gravlagt i Gjerpen.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

69

Strømdal - Elverhøi

Olaus Olsen Glenna

0 mark 06 øre

 1 91 Strømdal - Glenna ditto 0 mark 02 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 16 (Gnr 1, bnr 69) er overdradd til Anker Glenna (27.09.1960). Overdragelsen omfatter også andel
av Gnr 1, bnr 91."


Anker Glenna
herfra f. 25/5-1921 i Saudegata i Skien.
g.m. Astrid f. 1928.
Eier 1960.

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 16 (Gnr 1, bnr 69) er overdradd fra Anker Glenna til Astrid Høva Glenna (03.06.1999). Overdragelsen
omfatter også Gnr 1, bnr 91."
Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 16 (Gnr 1, bnr 69) er overdradd fra Astrid Høva Glenna til Anne Elisabeth Høva Glenna (26.03.2013)."
Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 16 (Gnr 1, bnr 69) er solgt for kr 1.500.000 fra Anne Elisabeth Høva Glenna til Ole Martin Nerisen (14.05.
2013). Salget omfatter også Gnr 1, bnr 91."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 17.
1/30 "Gonsholt". 
Fra Panteregisteret. 
"Skjøte fra Liv Stiansen Strømdal med paategnet vedtagelse fra Kirstine Strømdal og Karl Strømdal til 
Hans Nilsen Aas paa dette bruk for kr. 700, samt med gjærdepligt for kjøperen og pligt for han til at oparbeide 
vei for Strømdals eier og fæstere med fler, og til ikke ved bebyggelse at hindre utsigten fra "Aas", dat. 22. mars, 
tinglyst 21. april 1909."

Hans Nilsen Aas (Hans Aas) fra Ås(6) f. 27/3-1871 på Løberg, s.a. Nils Jacobsen Aas.
g. i Skien krk. 27/12-1911 m. skredderske
i Skien, Kari Jørundsdatter fra Dale under Gjeldstad i Brunkeberg, Kviteseid f. 7/3-1883, d.a. husmann Jørund Eivindsen Dale og Mari Jørgensdatter.
1. Nils Jacob Aas f. 18/4-1912 på Strømdal. Se Århusv. 231 under Hyni(2) (7/38).
Eier 1909.


Hans Nilsen Aas kjøpte tomta i 1909 og bygde huset her samme år. Han solgte eiendommen
med hus i 1915 for kr. 6.750 og flytta til Fossum. Se Lia(B) under Fossum.

Andre som bodde i hans husholdning under folketellingen 1910 var:
Enkemann og føderådsmann Nils Jacobsen Aas fra Siljan f. 5/6-1834 (hans far). Se Ås(6).
Husbestyrinde Dorthea Nilsen f. 6/2-1865 på Berg i Lardal (hans ugifte søster).

Dermed var huset på salg i noen år:

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra Hans Nilsen Aas til Axel K. Jacobsen for kr. 6750, dat. 20., tinglyst 29. mai 1915."
"Skjøte fra Axel K. Jacobsen til Nils Kittilsen Bjørndalen for kr. 7475, dat. 20. januar, tinglyst 15. mars 1916."
"Skjøte fra Nils Bjørndalen til Herman Olsen for kr. 12.275, dat. 20., tinglyst 28. sept. 1918."
"Skjøte fra Herman Olsen til enkefru Andrea Halvorsen for kr. 12.000, dat. 9. mars, tinglyst 17. nov. 1920." 

Thorvald Olsen f. 22/1-1899 i Skien (metodist? Ikke funnet i kirkebøkene) d. 23/8-1969.
g.m.
Paula Pedersen fra Gulsetv. 30 under Strømdal f. 25/9-1900 d. 17/6-1986, d.a. Peder Pedersen.
Eier fra før 1950.


  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

30

Strømdal - Gonsholt

Thorvald Olsen

0 mark 05 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 17 (Gnr 1, bnr 30) er overdradd til Abraham Bratli (19.11.1976)."

| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 18.
1/80 "Hauen".

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Thomas Strømdal til Jacob Bjørndalen for kr. 3.000, dat. 1. aug., tinglyst 30. aug. 1924."

Kontrollør, elektriker
Jakob Olaus Bjørndalen
fra Verket i Holla (Ulefoss) f. 28/11-1890 d. i mai 1959, s.a. slakter Kittil Sveinungsen Bjørndalen og Kari Kristensdatter.
g. i Skien 5/2-1916 m. Karna Johanne Johnsen fra Skien f. 30/4-1891 d. 17/6-1977, d.a. vaktmann Vilhelm Johnsen og Petrea Thomassen.
Forlovere: "Vilhelm Johnsen og Halvor Th. Eie."
1. Liv Bjørndalen f. 13/7-1917 på Strømdal (døpt i Skien).
2. Gerd Bjørndalen f. 23/3-1918 (dpt. 29/2-1920 på Strømdal). Overtok huset i 1974.
3. Kjell Bjørndalen f. 19/2-1923 på Strømdal.
Eier 1924.

Ved vielsen var det nevnt at han ble konfirmert i Holla i 1906 og at hun ble konfirmert i Skien samme år.

Denne familien benytter Nordre gravlund i Skien.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

80

Strømdal - Hauen

Jacob Bjørndalen

0 mark 12 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 18 (Gnr 1, bnr 80) er overdradd til Gerd Bjørndalen (01.02.1974)."

Gerd Bjørndalen herfra f. 23/3-1918.
Eier 1974.


Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 18 (Gnr 1, bnr 80) er overdradd fra Gerd Bjørndalen til Hege Bjørndalen (15.05.2013)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 20.
1/47 og 51 ”Heimdal”.
Fra tinglysingsprotokollen: 
"Skjøte fra Gullik Gulliksen til Ole Kittilsen for kr. 800 (tomta), dat. 30. okt., tinglyst 4. des. 1915."

Arbeider
Ole Kittilsen
f. 27/9-1860 på Kåsene under Dyrud i Nes, Sauherad d. 16/8-1962 på Strømdal, s.a. husmann Kittil Halvorsen og Sara Rasmusdatter.
g. i Holla kirke 23/10-1885 m. Maren Anne Halvorsdatter fra Nyhus i Holla f. 5/7-1863 (døpt 23/8 i Romnes kirke), d.a. Halvor Gundersen Nyehuus (Halvor Nyhus) og Anne Saamundsdatter.
1. Anna Sofie Kittilsen f. 1/7-1886 på Bakken i Skien.
2. Hulda Karethe Kittilsen f. 7/10-1887 på "Blegebakken" i Skien.
3. Olga Marie Kittilsen f. 12/1-1890 på Bakken i Skien. Arbeidet på vaskefabrikk i 1910.
4. Gunda Julette Kittilsen f. 4/10-1891 på Bakken i Skien.
5. Roald Severin Kittilsen f. 6/12-1893 på "Blegebakken" i Skien.
6. Jenny Otilie Kittilsen f. 2/8-1895 på Falkum g.m. Hans Nybu. Se Skogliv. 25 under Strømdal.
7. Magnhild Tomine Kittilsen f. 10/3-1898 på Falkum.
8. Herman Rudolf Kittilsen f. 3/3-1900 på Falkum. Se Gulsetv. 63 under Strømdal.
9. Betsy Elisabet Kittilsen f. 24/10-1901 på Falkum.
Eier 1915.

Da de giftet seg i Holla kirke i 1885 var det nevnt at han var dagarbeider, trolig skogsarbeider, og bodde på Sjaavidt
i Valebø. Hun bodde da med sine foreldre på Deilsbakke ved Valebø.

Ole Kittilsen bygde dette huset i 1915/16. Tidligere bodde de på Bakken i Skien. Fra 1895 bodde de på Falkum.

Kilde: Varden 23/9-1950.
Ole Kittilsen - Sprek 90-åring.

Barnebarna er svært glade i oldefar. Og nesten like meget i den lille posen han har i lommen. For oldefar har vært i byen og handlet, og i den lille posen er det karameller. Lille Åse vet det er flere karameller igjen enda, og rikker seg nødig fra oldefar. For det gjelder å være frampå da det er flere barn som vet om posen og dens innhold.
Så blir Åse med på bildet da Haraldsen knipser av. Og oldefar som heter Ole Kittilsen og fyller 90 år førstkommende onsdag 27. september, han er tydeligvis grenseløst glad i både Åse og de andre barnebarna sine, og har ikke vondt for å få fram smilet.
 Du som bor her på Strømdal tar vel bussen innover til byen?
 Nei da, jeg går kan du skjønne, en får bruke beina så lenge en kan. Nei, bussen bruker jeg ikke. Kittilsen skotter bort på kvartrullen som ligger på kommoden. Den ser ut til å være nyinnkjøpt den også, og 90-åringen synes den er bedre enn alle karameller.
 Jeg både røyker og skrår, og det har jeg aldri gjort meg noe, sier han.

Ole Kittilsen er som leserne formodentlig allerede har forstått en sjelden sprek 90-åring. Han er født på Kåsin i Nes, og bare 7½ år gammel måtte han ut å gjete. Da han var 13½ år, ble han sendt helt opp til Bitdalsdalen i Rauland som gjetergutt for Aslak Holte og Halvor Gjernes. Så vidt Kittilsen erindrer var det 70 kuer, 400 sauer og 9 hester som skulle passes.
– Så dere noe til bjørnen?
– Ja det var bjørn der første natten vi kom dit opp. Men så var det så heldig at vi hadde en dyrevond ku blant buskapen, og den greide biffen. Da den så at bjørnen gikk til angrep, fikk den alle de andre krøttera med seg. Fra seteren hørte vi levenet da kuene forfulgte bjørnen langt bortover. Siden så vi ikke noe til den.


16½ år gammel kom Kittilsen til Skien og begynte som fjøsgutt hos Cappelen på Klosteret. Det var riktig en storgård det, forteller Kittilsen,
60 - 70 kuer, 7 hester og dertil griser og høns, med videre.
Kittilsen var bare et års tid hos Cappelen, – han ble lei av å være fjøsgutt. I stedet tok han
plass som visergutt hos skreddermester Østen Olsen og hadde så smått tenkt på å gå i skredderlære. Men nei – da han skulle til å sitte ved bordet, ble han lut lei. Han var så gråsteinsmurer en tid og drev deretter som kusk hos vognmennene Sveinung Valen, Anthon Johannesen, Gunnar Årås og Jens Sand på Snipetorp og hos vognmann Jørnsen som holdt skysstasjon omtrent der hvor Erik St. Nilsens bokhandel nå ligger.

Dette var før bybrannen i 1886. Kittilsen hadde giftet seg i 1885 med Maren Anne Halvorsen fra Holla. Og da byen brant var hun syk, så Kittilsen måtte være hjemme og passe henne og en liten baby de hadde da. Av den grunn kom han seg nesten ikke ut for å se brannen. Han bodde på Bakken den gangen.

Å være skyssgutt var ikke bare moro. Det ble mange ganger lange turer på elendige veier, og en måtte være klar til å kjøre natt som dag. Turer til Larvik, Ulefoss og Kilebygda var ikke så sjeldne. Fikk en skyss fra Skien kl. 11 om kvelden og kjørte jevnt på, var en som regel fremme i Larvik ved 5 - tiden om morgenen. En slik kostet 10-12 kroner.

På hjemtur fra Larvik var jeg forresten en natt utsatt for overfall på Vallermyrene, forteller Kittilsen. 5-6 svensker som arbeidet med jernbanelinjen ute i Eidanger, hadde vært på rangel i Porsgrunn, og så overfalt de meg. Noen av dem tok hesten og satte den
tvers over veien, og en slo til meg bakfra. Da jeg slo til en av karene med sveipa så den røyk tvers av, kvakk hesten til og trykket flere av svenskene ut i grøften. Jeg fikk så svinget hesten ordentlig inn på veien igjen og gav den et rapp av sveipeskaftet så den satte farten opp. På den måten kom vi oss unna, ellers hadde jeg nok ikke sittet her nå.

I ikke mindre enn 29 år arbeidet Ole Kittilsen på cellulosefabrikken på Vadrette – bestyreren het Schibby og var en flink og grei kar etter Kittilsens mening. Daglønnen var kr. 2.20, men så ble
det litt ekstra for ”rensken”, så ukelønna kunne gå opp i 18 kroner. Da Kittilsen ble satt til å sortere, fikk han 3 kroner dagen.
I 1914 sluttet Kittilsen på Vadrette og begynte på Myren Tresliperi, hvor han arbeidet til han var 77 år. Da la han opp.

Men helt å slutte og arbeide går ikke for en gammel sliter. Det kan fru Elseth, som han er bestefar til, fortelle om. – I alle de 12 årene vi har bodd sammen ham har han sanket all veden vi har trengt til huset. – Vi har ikke behøvet å skaffe en vedpinne. Og bærplukking vil jeg ikke snakke om, sier fruen, – jeg har ikke fått andre bær i år enn de han har plukket til meg. Enda han er 90 år har han plukket masser av både blåbær, bringebær og tyttebær – mest bringebær. Ja, han er både flink og snill, det skal være visst.

Utenom at Ole Kittilsen har vært medlem av fagforeningene der hvor han har arbeidet, har han ikke deltatt noe i forretningslivet. Jo forresten – Alderstrygdedes forening er han med i.

Da Kittilsen var 22 år gammel, reiste hans foreldre til Amerika. De ble gamle de også – begge var 93 år da de døde.

Ole Kittilsen virker svært sprek og kjekk til å være 90 år. Og et perlehumør har han. Ved- og bærsankingen tyder på at også arbeids-iveren fremdeles er til stede.

Hos Anker Elseth og frue, som overtok gården hans for en del år siden, bor han og har det etter hva vi forstår riktig godt.


Papirfabrikkarbeider
Anker N. Elseth
fra Skien f. 24/9-1916 d. 13/4-1978, s.a. steinarbeider Hans Elseth f. 8/4-1880 d. 11/2-1933 og Ellen Marie Olsdatter fra Magnor f. 11/12-1875 d. 29/7-1960.
g.m. Dagny Kittilsen f. 29/10-1920 d. 26/2-2015, d.a. NN Kittilsen.
1. Anne Lise Elseth.
2. Jan Ole Elseth f. 1943. Overtok huset.
3. Åse Elseth.
Eier 1949.

Anker Elseth drev også med hester ved siden av sitt arbeide ved papirfabrikken.
Han er gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

47

Strømdal - Heimdal

Anker Elseth

0 mark 08 øre

 1 51 ditto Ole Kittilsen 0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 20 (Gnr 1, bnr 47) er overdradd til Jan Ole Elseth (20.12.1975)."

Jan Ole Elseth herfra f. 1943.
g.m. Gerd Helene f. 1946.
Eier 1975.


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 24.
1/38 ”Fredheim”. Utskilt fra bnr 33 "Moen" i 1910.

Skyldmark i 1911: 0 mark 32 øre.

Fra tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra Gustav Gundersen (stesønnen) til Gullik Gulliksen for kr. 2.000, dat. 19. mars, tinglyst 31. aug. 1912."

Skogsarbeider, fabrikkarbeider, flåtemann
Gullik Gulliksen
fra Bjørnskås under Svalestuen i Sauherad f. 10/10-1855 d. 10/5-1923 på Strømdal, s.a. husmann Gullik Gulliksen Bjørnskaas og Margith Hansdatter.
g1g i Holla 7/11-1877 m. Aaste Karine Sigurdsdatter fra Kjendalen nedre under Lunde nedre i Valebø f. 7/6-1856 d. 30/6-1880 på "Kaasa i Valebø, d.a. Sigurd Gundersen Kjendalen.
Forlovere: "
Sigurd Gundersen Dalen og Gullik Svalestuen af Saude."
g2g i Holla 17/10-1887 m. Maren Gurine Sigurdsdatter fra Kjendalen nedre under Lunde nedre f. 13/6-1858, d.a. Sigurd Gundersen Kjendalen.
Forlovere: "
Nils Andersen Orekaasa og Kristen Jensen Kjendalen."
g3g i Gjerpen 4/9-1897 m. enke og vaskekone Ingeborg Sivertsdatter fra Moane under Brenne i Valebø, Holla f. 12/7-1850, d.a. Sivert Olsen Moane og Berte M. Gundersdatter.
Forlovere: "J. Gulliksen, kjøbmand i Skien og E. Stensholt, vognmand i Skien."
Barn i 1. ekteskap:
1. Maren Gurine Gulliksdatter f. 23/12-1878 på Kjendalen
i Valebø (dpt. 3/3 i Holden kirke).
2. Gustav Gulliksen f. 18/7-1879 på Kåsa i Valebø. Se Gulsetv. 35 under Strømdal.
Barn i 2. ekteskap:
1. Severin Gulliksen f. 1/9-1889 på Oterholt i Gjerpen.
Overtok eiendommen.
2. Hans f. 10/10-1890 på Oterholt d. 19/11- på Oterholt.
3. Olga Marie f. 4/7-1893 på Oterholt d. 24/1-1894 på Oterholt.
4. Margit Gulliksen f. 6/11-1895 på Falkum i Gjerpen.
Eier 1912.

Hans tredje kone, Ingeborg Sivertsdatter (Ingeborg Syvertsdatter), ble konfirmert i Holla den
8/10-1865. Han ble konfirmert i Sauherad den 3/10-1869.

Ingeborg Sivertsdatter var enke etter Gunnar Hansen på Sannesmoen i Holla. De giftet seg i Holla kirke 1/5-1884.
De fikk sønnen Gustav Severin Gundersen på Sannesmoen 13/5-1886.
Da de giftet seg var Gunder Hansen 67 år og Ingeborg var bare 33 år.
Gustav Gundersen var visergutt og bodde med dem på Falkum i 1900. Se hans familie i Gulsetv. 26 under Strømdal.
Det kan se ut som at Gustav Gundersen skilte ut halve tomta og solgte den ubebygde delen til sin stefar, som bygde
Gulsetv. 24 der.

Gullik Gulliksen, med familie, bodde på Falkum i 1900 og 1910.

Fra tinglysingsprotokollen:
"Skylddelingsforretning avholdt 7., tinglyst 18. mars 1914, hvorved til Ole Kittilsen er utskilt bnr 47 "Heimdal" av skyld 08 øre."
Skjøte fra Gullik Gulliksen til Severin Gulliksen for kr. 3.000, med forbehold om at eiendommens overtakelse skjer først ved
selgerens død, dat. 17. des. 1819, tingl.31. juli 1920."

Fabrikkarbeider
Severin Gulliksen
herfra f. 1/9-1889 på Oterholt i Gjerpen d. 4/5-1963.
g.m. Laurense Jonassen fra Skotfoss f. 16/3-1903 d. 16/2-1982, d.a. Laurine og Gustav Jonassen.
Eier 1923.

Severin og Laurense er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

38

Strømdal - Fredheim

Severin Gulliksen

0 mark 24 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 24 (Gnr 1, bnr 38) er overdradd for kr 700.000 til Jack Andre Jakobsen (02.12.1987)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 25.
1/227. Utskilt i 1954.

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 25 (Gnr 1, bnr 227) er overdradd til Ivar Doksrød (23.02.1954)."

Ivar Doksrød fra Gulsetv. 15 under Strømdal f. 24/6-1918 d. 7/4-2011, s.a. Hans Jacob Doksrød.
g.m. Judith Sonja f. 5/9-1926.
1. Kari Doksrød.
Eier 1954.

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 25 (Gnr 1, bnr 227) er overdradd fra Ivar Doksrød til Judith Sonja Doksrød (24.05.2011). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 128, bnr 12. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 128, bnr 17."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 26.
1/33 "Moen". Utskilt fra Strømdal(2) i 1910.

Fra tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra Thomas Halvorsens enke og arvinger, ifølge attest, til Gustav Gundersen for kr. 2.900, dat. 19/4, tinglyst 20/4-1910."
Skyldmark 0 mark 48 øre.

Fabrikkarbeider
Gustav Severin Gundersen
(Gustav Gundersen) fra Sannesmoen i Holla f. 13/5-1886, s.a. gbr. Gunder Hansen og Ingeborg Sivertsdatter.
g. i Skien 10/8-1912 m. Laura Sigurdsen fra Teksle i Holla f. 31/3-1886 d. 28/11-1969, d.a. fabrikkarbeider John Sigurdsen og Mari Olsdatter. Se Gulsetv. 33.
Forlovere: "John Sigurdsen og Anders Stulen."
1. Georg Johan Gundersen f. 19/1-1914 på Strømdal. Se nedenfor.
2. Sverre Gundersen f. 23/9-1915 d. 21/2-1991 på Strømdal. Se nedenfor.
3. Olav Werner Gundersen f. 15/2-1918 på Strømdal.
Eier 1910.

Ved vielsen var det nevnt i kirkeboka at Gustav ble konfirmert i Gjerpen 1901 og at Laura ble konf. i Skien samme år.
Hans mor, enka Ingeborg Sivertsdatter, ble g2g i Gjerpen m. enkemann Gullik Gulliksen. Se Gulsetv. 24.

Fra tinglysingsprotokollen:
"Skylddelingsforretning avholdt 24. nov., tinglyst 13. des. 1911, hvorved til Gullik Gulliksen er utskilt bnr 38 "Fredheim" av skyld 32 øre."
Se Gulsetveien 24.

Restskyld: Skyldmark 0 mark 16 øre.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

33

Strømdal - Moen

Gustav Gundersen

0 mark 16 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 26 (Gnr 1, bnr 33) er overdradd til Georg Gundersen (10.08.1959)
."

Senere 2 familier i samme hus:

1.
Georg Johan Gundersen (Georg Gundersen) herfra f. 19/1-1914 d. 24/3-1996.
Eier 1959.

2.
Sverre Gundersen herfra f. 23/9-1915 d. 21/2-1991.
g.m. Esther f. 20/4-1917 d. 26/9-1991.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 26 (Gnr 1, bnr 33) er solgt for kr 600.000 fra Olav Werner Gundersen, Marit Gundersen og Jon Vidar
Gundersen
til Terje Jensen og Solveig Helene Jensen (02.07.1996). Salget omfatter også Gnr 1, bnr 537."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 28.
1/18 "Furuheim". Festetomt.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 487b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Fæstekontrakt fra Thomas Halvorsens enke til Bertinius Brynhildsen paa denne Hustomt, mot aarlig afgift kr. 20, hvorfor bruksret, samt forkjøbsret og gjærdeplikt, dat. 1/3, tinglyst 13/4-1904."
Bygningssnekker hos byggmester Schau Bertinius Brynhildsen f. 24/4-1868 på Bratsberg i Gjerpen d. sept. 1948, s.a. tømmermand (snekker) Anders Brynildsen og Olava Olsdatter. g. i Sannidal kirke 13/12-1896 m. Thora Nilsdatter Lervig fra Kammerfoss i Sannidal f. 9/12-1871 d. sept. 1950, d.a. tømmerfløter Nils Thorsen Lervig og Karen Andrea Olsdatter. Eier 1904.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 1

18

Strømdal

Furuheim

Bertinius Brybhildsen

0 mark 03 øre


Bertinius Brynhildsen bodde her fra huset var ferdig i 1904/1905 til 1916. Se Gulsetv. 29 under Strømdal.
Se mulig farsslekt i Familie 16 - Kleiva 1845.
Fra Panteregisteret. 
"Skjøte fra Bertinius Brynhildsen til Hans Andersen Nybu for kr. 4.300, dat. 17. juni, tinglyst 18. okt. 1916."
Se Hans A. Nybu i Skogliv. 25 under Strømdal.
Fra Panteregisteret. 
"Skjøte fra Hans A. Nybu til Svennung Svennungsen herpaa og bnr 50 for kr. 13.000, dat. 19. april, tinglyst 12. mai 1920."
Sagarbeider
Svennung Svennungsen f. ca. 1872.
g.m. Marie Søntvedt fra Solum? f. ca. 1889.
1. Kristian Svennungsen f. 10/6-1920 på Strømdal.
2. Sofie Svennungsen f. 24/2-1923 på Strømdal.
Eier 1920.
Fra Panteregisteret. 
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 6/2-1929, tinglyst 11/2-1929." "Auksjonsskjøte til Nils J. Bratsberg er ikke innført, men han og kona lånte kr. 7000 i Gjerpens Sparebank med pant i denne eiendommen og huset. Obligasjonen er datert 2/2-1929 og tinglyst 7/6-1929."

Nils Laurits Bratsberg f. 14/9-1889 d. 3/2-1963.
g.m. Asta f. 17/8-1892 d. 11/2-1967.
Eier 1929.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

18

Strømdal - Furuheim

Nils J. Bratsberg

0 mark 03 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 28 (Gnr 1, bnr 18) er overdradd til Harry Charles Letho (19.08.1966). Overdragelsen omfatter også 
andel av Gnr 1, bnr 50."
Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 28 (Gnr 1, bnr 18) er overdradd fra Harry Charles Letho til Jonny Letho og Vidar Letho (11.03.2004). 
Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 50.
Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 28 (Gnr 1, bnr 18) er overdradd for kr 375.000 fra Jonny Letho til Vidar Letho (11.03.2004)."

| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 29.
1/49 ”Bergerud”.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 5, side 48, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Karl Strømdal til Bertinius Brynhildsen for kr. 450 (tomta), med paategnet vedtagelse av Kirstine Strømdal, dat. 11 nov. 1916, "
tinglyst 18. juli 1917."

Bygningssnekker hos byggmester Schau
Bertinius Brynhildsen f. 24/4-1868 på Bratsberg i Gjerpen d. sept. 1948, s.a. tømmermand (snekker) Anders Brynhildsen og Olava Olsdatter.
g. i Sannidal kirke 13/12-1896 m. Thora Nilsdatter Lønderød fra Kammerfoss i Sannidal f. 9/12-1871 på Lervig i Sannidal d. sept. 1950, d.a. tømmerfløter Nils Thorsen Lervig og Karen Andrea Olsdatter.
1. Brynhild Karl Brynhildsen f. 23/9-1897 i Skien g.m. Ingfrid Alette Pedersen f. 1901. Barn f. på Strømdal: Arthur Brynhild Brynhildsen f. 26/3-1922.
2. Sigurd Brynhildsen f. 15/3-1902 i Skien d. 15/4-1984 g.m. Jenny Johansen f. 23/4-1903 d. 15/11-1984. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien. Barn 1. Åse Marie Brynhildsen f. 21/10-1926 på Strømdal.
3. Karen Brynhildsen f. 1/9-1903 i Skien.
4. Nils Torbjørn Lønnerød Brynhildsen (Nils Lønnerød Brynhildsen) f. 6/9-1905 i Gjerpen (døpt i Gjerpen kirke 30/7-1911).
5. Bernharda Brynhildsen (Berna Brynhildsen) f. 13/1-1907 d. 9/12-1980. Ugift.
6. Gudrun Viola f. 9/8-1908 d. 13/4-1911 på Strømdal.
7. Ruth Viola Brynhildsen f. 26/6-1910 på Strømdal.
8. Gudrun Torveig Brynhildsen f. 6/7-1913
på Strømdal g.m. Thorleif Glyde Pedersen. Se Skogliv. 38 under Strømdal.
9. Elsa Margaret Brynhildsen f. 15/3-1915 på Strømdal.
Eier 1916.


Bygningssnekker
Anders Olaf Holm (Olaf Holm) fra Bratsbergkleiva i Skien f. 10/8-1899 d. 30/4-1952, s.a. bygningssnekker Bertinius Andersen og Thora Thorsen.
g.m. Thelma Catharina f. 5/2-1902 d. 26/4-1995.
1.
Birger William Holm (William Holm) f. 14/7-1921. Se Gulsetv. 57 under Strømdal.
Eier før 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

49

Strømdal - Bergerud

Olaf Holm

0 mark 05 øre


Bjørn Kåre Holm f. 1944.
g.m. Torill f. 1948.
1. Frode Holm. Overtok huset.
2. Jan Holm.  

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 29 (Gnr 1, bnr 49) er overdradd fra Thelma Catharina Holm til Frode Holm og Jan Holm (19.02.1996)."
Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 29 (Gnr 1, bnr 49) er overdradd for kr 175.000 fra Jan Holm til Frode Holm (19.02.1996)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 30.
1/24 "Elverhøi". Festetomt utskilt 1908. Innløsning av tomta 29/5-1926.
Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 487b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Fæstekontrakt fra Thomas Halvorsens enke Liv Stiansen til Peder Pedersen Lia mot aarlig kr. 25 til Strømdal. gnr 1 bnr 2' s eier, plikt til innhegning, ......., samt ret for fæster at indløse tomten mot 25 ganger grundleiens aarlige afgift, dat. 6/1, tinglyst 15/1-1908." "Skjøte fra Anders Sigurdsen til Peder Pedersen Lia paa det av utsteder, for eiers regning opførte hus paa denne eiendom for kr. 3.400, dat. 1908, tinglyst 15/1-1908."

Tresliperiarbeider
Peder Pedersen Lia fra Tuddal i Hjartdal prestegjeld f. 29/6-1860 d. 7/7-1952, s.a. Peder Thorjussøn Dalen.
g. 8/3-1885 m. Karen Jensdatter fra S. Gåshølen under Ås f. 23/2-1863 d. 2/5-1932, d.a. Jens Halvorsen.
1. Peder Pedersen f. 28/5-1885 d. 9/11-1963. Bodde i Skien. Var overpakkemester på Skien Postkontor. Ugift.
2. Jens Pedersen f. 29/12-1886 d. 20/9-1951 g.m. Aagot Gulseth fra Gulset f. 11/11-1894 d. 6/10-1964. Bodde i Skien.
   
Barn 1. Gudbrand Jenssen f. 5/12-1922 d. 14/3-1991 g. i Haslum krk. 4/12-1953 m. Inger Johanne Bø ("Mossa") fra Oslo f. 23/3-1926 d. 5/6-2008. Bosatt på Hasle i Bærum.

3. Gunhilda f. 1889 d. 16/4-1890.
4. Gunhilda Pedersen f. 8/6-1891 g.m. møbelsnekker Hjalmar Holmberg fra Skien f. 17/9-1881 d. 26/7-1942.
    Barn 1. Gerd Holmberg f. 6/4-1926 g.m. tidligere sjømann, senere prosessoperatør ved Hydro, Einar Pedersen fra Sandefjord f. 27/3-1903. Bosatt i Kragerøgt. 17 i Skien.
    Barn 2. John Holmberg f. 3/6-1927. Elektriker ved Hydro, Herøya. Ugift.
    Barn 3. Karin Holmberg f. 4/3-1936 g.m. arbeider ved Beha fabrikker i Porsgrunn Odd Kristoffersen fra Lofoten f. 12/7-1929. Bosatt i Liljevn. 47, Porsgrunn (Stridsklev).
5. Kristine Pedersen f. 7/8-1893 d. 26/12-1975
g.m. formann på Union, Nils Marker f. 19/1-1882 i Skien. Nils Marker drev senere Marlund Industri, mek. Verksted.
    Barn 1. Per Eugen Marker f. 28/7-1930 g.m. Torgunn Eriksen fra Skien f. 11/2-1930. Bosatt i Trostv. i Skien.

6. Anna Pedersen f. 28/6-1895 g.m. vegvokter i Skien kommune, Hans O. Andersen fra Skien f. 26/4-1891.
    Barn 1. Ruth Marie Andersen f. 31/10-1926 g.m. arb. ved Nebb (ABB) Roar Larsen fra Skien f. 7/11-1925. Bosatt i Adj. Arentzg. 18 i Skien.
    Barn 2. Berit Margareth Andersen f. 30/9-1937 g.m. Eldor Holtemo fra Tana i Finmark f. 4/8-1927. Bosatt i Adj. Arentzg. 14 i Skien.

7. Sofie Pedersen f. 8/11-1897 d. 19/7-1962. Ugift.
8. Paulus f. 20/4-1899 d. 6/5-1899.
9. Paula Pedersen f. 25/9-1900 g.m. Thorvald Olsen. Se Gulsetv. 17 under Strømdal.
10. Christian Pedersen f. 9/2-1902 g1g m. Hjørdis Nærum fra Skien f. 25/8-1899 d. 24/7-1969 g2g m. Astrid Marie Larsen fra Skien f. 7/9-1904.
      Bodde i Dr. Backersv. 51 i Skien.
      Barn 1. Eva Pedersen (lærer ved Sneltvedt skole) f. 14/8-1929 g.m. Peder I. Galdal fra Kvinesdal f. 22/7-1922. Lektor ved Skien Gymnas. Bosatt i Dr. Backersv. 26, Skien.
11. Gunda Pedersen f. 9/10-1903 d. 28/1-1981 g.m. maler Albert Glittenberg fra Skien f. 28/9-1900 d. 14/11-1967.
12. Einar f. 8/11-1905 d. 2/7-1906.
Eier 1908.

Denne familien bodde tidligere på Lia(B) under Bø. 
Her var i 1910 oppført leieboer og sliperiarbeider Olaf Vasbø f. 8/1-1880 med familie. Se V. Hyni(5).
Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 487b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Peder P. Lia til Andreas L. Gravklev paa denne eiendom med paastaaende hus for kr. 7.000 og overtagelse av aarlig grundleie kr. 25, dat. 5. mai, tinglyst 16. mai 1917." "Skjøte fra Anders Larsen Gravklev til Arthur Harry Christiansen for kr. 14.000, samt overtagelse av aarlig grundleie kr. 25, dat. 26., tinglyst 29. mai 1920."
Arthur Harry Christiansen (Harry Christiansen) f. 8/4-1896 d. 7/6-1988.
g.m. Gunhild f. 16/2-1886 d. 16/3-1968.
Eier 1920.
Harry Christiansen er oppført med adresse Gulsetv. 29 i valgmanntallet 1969.
Gravlagt på Gjerpen.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

24

Strømdal - Elverhøi

Harry Christiansen

0 mark 02 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 30 (Gnr 1, bnr 24) er overdradd for kr 150.000 til Elly Andersen (04.11.1985)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 33.
1/28 "Granheim". Festetomt.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 346. Digitalarkivet.
"Grundbrev (festebrev) fra Liv Stiansen Strømdal med paategnet samtykke fra Karl og Kirstine Strømdal til Anders Sigurdsen mot
aarlig kr. 20,00 til Strømdals eier, panteret for indtil kr. 100, forkjøpsret ved tvungent og frivillig salg, samt for fæster, gjærdeplikt, indløsningsret
og veiret til Falkumelven, dat. 18/11, tinglyst 18/11-1908."

Handelsmann (i 1900), senere cellulosefabrikkarbeider
Anders Sigurdsen fra Kjendalen nedre i Valebø, Holla f. 6/2-1860 d. 1951, s.a. Sigurd Gundersen.
g. i Holla 18/9-1891 m. enke Aase Torgrimsdatter fra Nes i Sauherad f. 30/7-1863 d. 23/3-1959, d.a. Torgrim Torgrimsen og Mari Halvorsdatter.
1. Olga Marie Sigurdsen (Marie Sigurdsen) f. 19/12-1891 på Kjendalen nedre i Valebø d. 27/2-1968. Nordre gravlund i Skien.
2. Oline Tomine Sigurdsen f. 2/9-1894 på Heisholt, Holla.
3. Sigurd Magnus Sigurdsen f. 13/2-1897 på Heisholt, Holla.
4. Nils Toresius Andersen f. 24/5-1899 i Skien g.m. Agnes Marie Bang fra Gulsetv. 46 under Strømdal f. 2/1-1901. Barn 1: Arthur Aage Andersen f. 5/2-1925 på Strømdal.
5. Aagot Annette Sigurdsen f. 6/3-1902 på Gulset (Strømdal).
6. Martha Karine Sigurdsen f. 3/2-1905 på Gulset (Strømdal). Ugift.
Eier 1908.

Aase Torgrimsdatter var enke etter Ole Nilsen Skottet/ Dalen (i Valebø). Han druknet 29/9-1884 i Norsjø ved Valebø
og ble ikke funnet igjen. Han ble født på Skottet under Graver i Valebø i 1860.
De hadde en sønn, som Aase Torgrimsdatter brakte med seg inn i dette ekteskapet. Det var Ole Andreas Nilsen
f. 16/9-1884 på Galten i Valebø, Holla. Far: "Ole Nilsen Dalen."

Losjerende her under folketellingen for Gjerpen i 1900, under Strømdal (1/2):
Enkemannen Sigurd Gundersen f. 1820 i Sauherad og Ingeborg Gundersdatter f. 1864 i Holla. Dette er hans
gamle far og hans søster.

Denne familien tilhørte Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn og er derfor ikke å finne i andre kirkebøker.
Se fødte barn i D.E.L.K.'s kirkebøker. Medlemmer av denne menigheten ble tidligere kalt for Jarlsbergere og
"Østlendinger". Kirken ligger i "Borgeskogen", nær Borgeåsen Terrasse i Porsgrunn kommune.

To damer ved samme gravstøtte:
1. Olea Sigurdsen (Olea Bertea) f. 9/12-1883 d. 13/6-1961. Gjerpen kirkegård. Hun ble født på Teksle i Holla og var
datter av husmann John Sigurdsen (f. ca. 1844) og hustru Mari Olsdatter (f. ca. 1846).
2. Laura Sigurdsen f. 31/3-1886 g.m. Gustav Gundersen. Se Gulsetv. 26. Hun ble også født på Teksle i Holla av
samme foreldre.

Martha Karine Sigurdsen (Martha Sigurdsen) herfra f. 3/2-1905 på Gulset (Strømdal) d. 23/4-1992.
Eier før 1950. Ugift.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

28

Strømdal - Granheim

Martha Sigurdsen

0 mark 05 øre

 1 178 Strømdal - Granheim II ditto 0 mark 01 øre
 1 179 Strømdal - Granheim III ditto ditto


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 33 (Gnr 1, bnr 28) er overdradd til Terje Sigurdsen (08.01.1990). Overdragelsen omfatter også andel
av Gnr 1, bnr 178. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 1, bnr 819."

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 33 (Gnr 1, bnr 28) er solgt for kr 360.000 fra Terje Sigurdsen til Günter Winkelmann (06.02.1996). Salget
omfatter også Gnr 1, bnr 178."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 34.
1/20 "Granli".

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 484. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Thomas Halvorsens enke Liv Strømdal og Thomas Halvorsens eneste og myndige arving, datteren Kirstine med
mand Karl Strømdal til Karl Karlsen for kr. 1.750, dat. 12., tinglyst 14. aug. 1907."

Stor tomt helt ned til falkumelva.

Maskinist ved Cellulosefabrikk, huseier
Karl Mathias Karlsen (Karl Karlsen) fra Bamble f. 5/11-1874 d. april 1957, s.a. "svensk skreddersvenn Karl Karlsen af Lena Forsamling (menighet), Elfsgårds len og Aaste Olsdatter af Herre."
g. i Skien 15/5-1898 m. Karen Marie Andersdatter fra Gromstulen(C) under Bø f. 26/7-1876 under Tufte d. januar 1958, d.a. Anders Thoresen.
1. Esther Karlsen f. 19/2-1900.
2. Kathrine Barbara Karlsen f. 22/9-1903. Overtok huset.
3. Anne Bendikte Karlsen f. 18/2-1905 g.m. Harald Harstad. Se nedenfor.
Eier 1907.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 484. Digitalarkivet.
"Erklæring, inneholdene forpliktelse for K. Karlsen og senere eiere til at flytte det av førstnevnte opførte hus paa østsiden av
Gulsetveien, naar det forlanges av Skiens Reguleringskommisjon, dat. 15., tinglyst 24. mars 1923."

Cellulosefabrikkarbeider, leieboer i 1910
Gustav Olsen fra Sagbruket i Holla f. 29/11-1874, s.a. Ole Gunnulfsen og Karen Andersdatter. Se Familie 8 - Sagene 1891.
g. i Holla 1/11-1902 m. Margrethe Gustava Bentsdatter fra Verket i Holla f. 26/4-1882, d.a. arbeider Bent Pedersen og Anna Elise Pedersdatter. Se Familie 46 - Verket 1900.
1. Ole Olsen f. 3/5-1903 i Gj.
2. Anni Olsen f. 24/11-1904.
3. Birger Olsen f. 2/12-1906.
4. Karen Olsen f. 16/11-1908 på Strømdal.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

20

Strømdal - Granli

Karl Karlsen

0 mark 20 øre


Kathrine
Barbara Karlsen (Kathrine Karlsen) herfra f. 22/9-1903 d. 27/7-1973.
Eier i 1969. Ugift.

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 34 (Gnr 1, bnr 20) er overdradd til Karlsen Katrine Barbara, Ragna Marie Vestre,
Turid Lysholm og Vaale Karl Bernhard
(20.03.1973)."

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 34 (Gnr 1, bnr 20) er overdradd til Harald Harstad (17.10.1989)."

Harald Harstad fra Gulsetv. 58 f. 20/11-1911 d. 21/1-1991, s.a. Olav Harstad.
g.m. Anne Bendikte Karlsen herfra f. 18/2-1905 d. 2/10-1989.
Eier 1989.

Denne familien bodde her også under stortingsvalget 1985, så de må ha bodd i huset noen år før de kjøpte det.

Harald Harstad hadde fra 1936 og så lenge han levde 1/10 eierskap i hytta "Soria Moria" som ligger under Røsaker(3).

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 34 (Gnr 1, bnr 20) er overdradd fra Karlsen Katrine Barbara, Harald Harstad og
Vaale Karl Bernhard
til Harstad Anne Benedikte, Ragna Marie Vestre, Turid Lysholm og Karl Bernhard Waade (16.09.1991)."

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 34 (Gnr 1, bnr 20) er solgt for kr 410.000 fra Ragna Marie Vestre,Turid Lysholm,
Arne-Michael Waade, Tom Waade og Harald Harstad
til Odd Forbregd Hatling (17.09.1991)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 35.
1/29 "Norheim". Festetomt. Huset ble oppført i 1908 - 1910.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 361. Digitalarkivet.
"Grundbrev fra Liv Stiansen, med paategnet samtykke av Karl og Kirstine Strømdal, til Gustav Gulliksen mot aarlig avgift kr. 20 pr.
aar til Strømdals eier, pant for indtil kr. 100, forkjøpsret, gjærdeplikt og indløsningsret og veiret til Falkumelven, dat. 18/11, tinglyst 19/11-1908."

Cellulosefabrikkarbeider
Gustav Gulliksen fra Gulsetv. 24 under Strømdal f. 18/7-1879 på Kåsa (Sjåvidt) under Brenne i Valebø, Holla, s.a. Gullik Gulliksen og Aaste Karine Sigurdsdatter.
g.m. Johanne Marie Kristensdatter f. 22/8-1876 i Eidanger, d.a. fabrikkarbeider Kristen Pedersen.
1. Kristen Gulliksen f. 9/3-1899 i Skien.
2. Alma Gulliksen f. 16/2-1901 i Solum.
3. Martinius Gulliksen f. 17/7-1904 i Solum.
4. Johanne Gulliksen f. 26/1-1905 i Gj.
5. Solveig Annette Gulliksen f. 14/3-1909 på Strømdal.
6. Johannes Gulliksen f. 6/4-1912 på Strømdal.
7. Sigurd Gulliksen f. 22/7-1913 på Strømdal.
8. William Eugen Gulliksen f. 4/2-1915 på Strømdal.
9. Haakon Gulliksen f. 21/7-1917 på Strømdal.
Eier 1908.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, folie 361. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Gustav Gulliksen til Halvor Halvorsen for kr. 5.500, dat. 16., tinglyst 30. april 1921, med paategnet vedtagelse fra Karl Strømdal."
"Skjøte fra Halvor Halvorsen til Einar Haugland for kr. 10.000, med påtegnet vedtagelse fra Karl Strømdal, dat. 2., tinglyst 10. mai 1922."
"Skjøte fra Einar Haugland til John Lundh for kr. 8.000, dat. 28. febr., tinglyst 14. mars 1923, med paategnet vedtagelse fra Karl Strømdal."

Dampskipsmaskinist
John Lundh f. 4/6-1894 d. 3/4-1970.
g.m. Sigrid Lovise Tollefsen f. 18/8-1891 d. 23/12-1969.
1. Birger Lundh f. 27/6-1917. Se nedenfor.
2. Solveig Johanne Lundh f. 2/2-1921.
3. Nora Synnøve Lundh f. 12/3-1923 på Strømdal.
Eier 1923.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

29

Strømdal - Norheim

John Lund

0 mark 05 øre

 1 134 Strømdal - Elvebakken Edvard Gjermundsen., Arne Andersen, John Lund, Ole Ulsnes, Nils Brynildsen, Nils Gundersen, Lars Lunde, Karl Lunde, Herman Kittilsen. 0 mark 01 øre


Birger Lundh
herfra f. 27/6-1917 d. 19/9-1981. 
g.m. Sigrid f. 6/8-1911 d. 26/6-2001.
Trolig huseier ca. 1970.

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 35 (Gnr 1, bnr 29) er solgt for kr 285.000 fra Sigrid Lundh til Ivar Johannes Lagesen (02.09.1991)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 37.
1/59 "Solbakken".

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 5, side 61b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Karl Strømdal med Kirstine Strømdals paategnet samtykke, til Olaf Jensen for kr. 500 (tomta),
dat. 10., tinglyst 17. mars 1920.

Olaf Jensen var tydligvis en byggmester som kjøpte tomter og satte opp hus, som han deretter solgte.
Se Gulsetv. 48 under Strømdal.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 5, side 61b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Olaf Jensen til Edvard Gjermundsen for kr. 14.000, dat. 30. nov., tinglyst
3. des. 1921."

Cellulosefabrikkarbeider
Edvard Gjermundsen fra Strømdal f. 8/3-1882 d. 15/12-1960, s.a. Gjermund Sigurdsen. Se Familie 1 - Strømdal 1891.
g. 6/1-1907 m. Mary Johanne Haukeli "fra Gulset" f. 16/2-1886 i Skien d. 6/4-1963, d.a.
Hans Hansen Haukeli i Skien.
1. Ada Joronn Gjermundsen f. 20/11-1907 på Strømdal.
2. Maggi Gjermundsen (Magda Gulliksen) f. 31/8-1909.
3. Hans Haukeli Gjermundsen f. 21/12-1913 på Strømdal.
4. Liv Margarete Gjermundsen f. 4/4-1924 på Strømdal.

Eier 1922.

Edvard Gjermundsen med familie bodde tidligere i Augonsplassen 7.

Denne familien bruker Gjerpen kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1 59 Strømdal - Solbakken Edvard Gjermundsen 0 mark 05 øre
 1 87 Strømdal - Berg ditto 0 mark 05 øre
 1 134 Strømdal - Elvebakken Edvard Gjermundsen., Arne Andersen, John Lund, Ole Ulsnes, Nils Brynildsen, Nils Gundersen, Lars Lunde, Karl Lunde, Herman Kittilsen. 0 mark 01 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 37 A (Gnr 1, bnr 59) er overdradd til Dam Jan Cornelis Van (06.07.1979). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 1, bnr 87."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 40.
1/61 "Sydskogen - Fagerheim". Oppført 1920.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 5, side 68b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Ole Halvorsen Gulset til Einar Thorstensen for kr. 1200, dat. 29. januar, tinglyst 18. febr. 1920."

Einar Thorstensen f. 26/5-1890 d. 15/6-1973.
g.m. Camilla Elisabeth Pedersen f. 24/11-1893 d. 9/1-1974.
1. Ruth Erna Thorstensen f. 20/1-1924 på Strømdal. Ugift.
2. Evelyn Thorstensen f. 22/12-1925. Ugift.
Eier 1920.

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

61

Strømdal - Sydskogen, Fagerheim

Einar Thorstensen

0 mark 02 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 40 (Gnr 1, bnr 61) er overdradd til Ruth Thorstensen og Evelyn Thorstensen (05.04.1968)."

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 40 (Gnr 1, bnr 61) er overdradd fra Ruth Thorstensen til Evelyn Thorstensen, Ingunn Elisabeth
Lillefjære, Tore Thorstensen, Helge Thorstensen, Atle Thorstensen, Hilde Thorstensen Brekke, Nora Sylvia Nordahl
Arnesen og Bjørn Nordahl
(18.09.2012)."

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 40 (Gnr 1, bnr 61) er solgt for kr 1.820.000 fra Evelyn Thorstensen, Ingunn Elisabeth Lillefjære, Tore
Thorstensen, Helge Thorstensen, Atle Thorstensen, Hilde Thorstensen Brekke, Nora Sylvia Nordahl Arnesen og Bjørn Nordahl

til Runar Thomas Byberg og Edel Alice Byberg (16.10.2012)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 41.
1/112 "Lønnerud".


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 7, side 106a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Målebrev over dette bruk, utferdiget i forbindelse med skylddelingen, avholdt 20/2-1935, tinglyst 15/4-1935."
"Auksjonssjøte til Nils Lønnerud Brynhildsen f. 6/9-1905 for kr. 575, dat. 16/3-1936, tinglyst 26/3-1936."
"Skjøte fra Nils Lønnerød Brynhildsen f. 6/9-1905 til Hjalmar Andreas Aslaksen f. 4/3-1900 for kr. 575, dat. 28/12-1936, tinglyst 1/3-1937."

Hjalmar Andreas Aslaksen (Hjalmar Aslaksen) fra Lia under Fossum f. 4/3-1900 d. 25/11-1979, s.a. arbeider Hans Aslaksen. Se Familie 26 - Fossum 1900.
g.m. Hansine f. 30/4-1900 d. 5/7-1986.
Eier 1936.

Denne familien benytter Gjerpen kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

112

Strømdal - Lønnerud

Hjalmar Andreas Aslaksen

0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 41 (Gnr 1, bnr 112) er overdradd til Morten Halvorsen (30.06.1988)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 42.
1/63 "Sydskogen - Østli". Huset ble trolig ikke oppført før i 1925 av Samuel Helberg.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 5, side 69b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
Utskilt fra gnr 1 Strømdal bnr 35 "Sydskogen" 12. mai 1920 til Jørgen Pedersen.
"Skjøte fra Ole Halvorsen Gulset til Jørgen Pedersen for kr. 1000 (tomta), dat. nov. 1921, tinglyst 29. april 1922."
"Skjøte fra Jørgen Pedersen til Samuel Helberg for kr. 1000 (samme tomt), dat. 9., tinglyst 18. mars 1925."

Skomaker
Samuel Leontinius Helberg
(Samuel Helberg) f. 8/6-1873 d. 31/5-1953.
g.m. Ingeborg Emilie Nilsen f. 15/5-1874 d. 23/2-1949.
1. Kristoffer Helberg f. 16/3-1900 d. 19/10-1918 g.m. Solveig Eytertsen f. 24/6-1907 d. 6/3-1973. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
2. Samuel Helberg f. 7/7-1901 i Skien. Se nedenfor.
3. Leif Sigmund Helberg f. 16/7-1908 d. 15/11-1984. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
4. Signe Helberg f. 25/7-1910 d. 30/8-1994 g.m. NN Solheim.
Eier 1925.

Denne familien bodde tidligere på Brekkeby. Sønnene Samuel og Leif Sigmund ble døpt på samme dato i Skien kirke,
den 17/9-1911. De bodda da på Brekkeby.

De gamle benyttet Gjerpen kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

63

Strømdal - Sydskogen, Østli

Samuel Helberg

0 mark 02 øre


Bankansatt
Samuel Helberg herfra f. 7/7-1901 d. 21/3-1984.
g.m. Astrid Natalie Nystein f. 23/2-1902 d. 29/1-1967.
1. Ronald Egil Helberg f. 9/7-1924 på Strømdal d. 21/2-1996 i Sauherad.
Eier ca. 1953.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 42 (Gnr 1, bnr 63) er overdradd for kr 720.000 til Runar Isaksen og Ien Maria Desiree Magneli
(07.10.1987)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 44.
1/65 "Roli".

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 5, side 71b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
Utskilt fra gnr 1 Strømdal bnr 35 "Sydskogen" 12. mai 1920 til bnr 65 "Rolig".
"Skjøte fra Ole Halvorsen Gulset til Einar Korneliussen for kr. 1150 (tomta), dat. 6., tinglyst 17. jan. 1923."

Einar Korneliussen.
Eier 1923.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

65

Strømdal - Rolig

Einar Korneliussen

0 mark 03 øre


Eiendommen ble solgt til et investeringsselskap, og består senere av en enebolig og en tomannsbolig.
Blir ikke fulgt opp, da ingen med Gjerpens-røtter har overtatt eiendommen(e).


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 46.
1/64 "Kvellro". Huset ble oppført i 1920.

Fra Panteregisteret.
Utskilt fra gnr 1 Strømdal bnr 35 "Sydskogen" 29. mai 1920 til bnr 64 "Kvellro".
"Skjøte fra Ole Halvorsen Gulset til Karl Bang for kr. 900 (tomta), dat. 14. juni, tinglyst 14. juli 1920.


Veiarbeider
Karl Oskar Bang (Karl Oskar Johansson) fra Naglunds forsamling, Vennersborg, Elfsborgs len, i Sverige f. 1/8-1868 d. 1/6-1948, s.a. snekker Johan Andersson i Sverige.
g. borgerlig 23/2-1901 m. Anna Kristine Pedersdatter fra Elset i Solum (gnr 13/ bnr 9) f. 26/7-1878 (dpt. 18/1-1880) d. 15/2-1921, d.a. Peder Pedersen Elseth og hustru Anne Marie Larsdatter Gisholt.
Forlovere: "Arbeider Aron Augustson og arbeider arbeider Emil Halvorsen, Solum."
1. Agnes Marie Bang f. 2/1-1901 på Elset i Solum (døpt i Solum kirke 1/9) g. i Gjerpen 24/12-1924 m. telefonarbeider Nils Toresius Andersen fra Gulsetv. 33 under Strømdal f. 24/5-1899.
2. Signe Alida Karoline Bang (Signe Alida Bang) f. 18/11-1903 på Bergan i Solum (døpt i Melum kirke 23/5-1904) g. i Gjerpen 11/9-1928 m. gartner Arne Waldemar Amundsen fra Skåtøy f. 17/1-1900, s.a. handelsgartner Hans Kr. Amundsen.
3. Peder Elseth Bang (Peder Bang) f. 10/8-1907 på N. Brekkejordet (døpt i Skien 10/5). Overtok eiendommen.
4. Else Johanne Bang f. 29/1-1913 på Sems løkke ved Duestien i Skien.
Eier 1920.

"Karl Bang" var, under folketellingen 1900, enslig losjerende på Elset i Solum (13/9) og bodde i samme hus som
sin tilkommende kone. Han var da teglverksarbeider. Se folketellingen 1900 for Solum.
Ved den borgerlige vielsen var det nevnt at bruden hadde meldt seg ut av Statskirken.

Denne familien bodde først på Elset i Solum. I 1903 hadde de flyttet til Bergan i Melum sogn. De bodde på Nordre
Brekkejordet i 1907 da sønnen "Peder Elseth" ble døpt.
Familien bodde på Sems løkke ved Duestien (tilhørte Gjerpen fram til 1917), da "Agnes Marie Bang" ble konfirmert i
Gjerpen kirke i oktober 1915. Presten skrev dem tidligere for Johansson eller Johannesen.

De benyttet Gjerpen kirkegård.

Peder Bang (Peder Elseth Bang) herfra f. 10/8-1907 på N. Brekkejordet d. 27/9-1990.
g.m. Ada Joraan f. 20/11-1907 d. 31/3-2000.
Eier før 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

64

Strømdal - Kvellro

Peder Bang

0 mark 02 øre

 1 74 ditto ditto 0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 46 (Gnr 1, bnr 64) er overdradd for kr 250.000 til Jørn Madsen (21.09.1989). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 1, bnr 74."
Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 46 (Gnr 1, bnr 64) er solgt for kr 440.000 fra Jørn Madsen til Ole Jakob Jensen (23.08.1993). Salget
omfatter også Gnr 1, bnr 74."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 48.
1/67 "Bekkevold".

Fra Panteregisteret.
Utskilt fra gnr 1 Strømdal bnr 35 "Sydskogen" 29. april 1922, til bnr 67 "Bekkevold".
"Skjøte fra Ole Halvorsen Gulset til Jens Halvorsen for kr. 2.700, dat. 1. mai, tinglyst 24. juni 1922."

Jens Halvorsen.
Eier 1922.

Tømrer (bygningssnekker)
Olaf Martinius Jensen (Olaf Jensen) f. 14/9-1892 på Skåtøy(?), døpt i Melum kirke med bosted Solbakken i Melum (Skotfoss?), Solum d. 10/7-1981, s.a. arbeider Jens Olsen og hustru Karen Mathea Sørensdatter.
g. i 1911 m. Kirsten Margrethe Sigurdsen f. 22/12-1894 i Skien d. 14/5-1968.
1. Signe Jensen f. 7/6-1912 (døpt 19/7-1915 med adresse Strømdal).
2. Jens Georg Jensen f. 4/12-1913 på Nordgårds løkke ved Duestien (lå i Gjerpen frem til 1917).
3. Randi Margaret Jensen f. 3/5-1914 på Strømdal.
4. John Ove Jensen f. 26/3-1918 på Strømdal. Se Hyniv. 38 under Gulset. Sønn: Ole Jakob Jensen. Overtok dette huset.
5. Gjertrud Ellinor Jensen f. 16/7-1920 på Strømdal.
6. Bodil Jensen f. 22/3-1924 på Strømdal.
Eier før 1950.

Oluf Martinius Jensen ble konfirmert i Skien 7/4-1907. Hans fødselsdag var nevnt som født den 15/9-1892 i Solum.
Hans foreldre som ovenfor. Ved hans dåp i Melum kirke sto det at han var født den 14/9.
Han bodde på Skotfoss under konfirmasjonen.

Denne familien bodde tidligere på Nordgaards løkke ved Duestien i Skien.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

67

Strømdal - Bekkevold

Olaf Jensen

0 mark 08 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 48 (Gnr 1, bnr 67) er overdradd til Ole Jakob Jensen (09.03.1981)."

Ole Jakob Jensen fra Hyniv. 38 under Gulset f. 1948, s.a. Solveig og John Ove Jensen.
g.m. Kirsten Irene f. 1953.
Eier 1981.


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 49.
1/66 "Fjellstad".

Fra Panteregisteret.
Utskilt fra Strømdal(54) "Ødegaardskogen" 12/10-1921 til Peder Pedersen. Skyldmark 0 mark 02 øre. Han var trolig byggmester.
"Grunnbrev fra Ole Halvorsen Ødegaarden til Peder Pedersen mot årlig avgift kr. 37,50, hvorfor panterett for inntil kr. 150, samt gjærd-
eplikt m.v., dat. 25. jan., tinglyst 15. febr. 1922."
"Skjøte fra Peder Pedersen til Hans Aslaksen for kr. 13.500, dat. 30. sept., tinglyst 18. okt. 1922."

Tresliperiarb., leilending
Hans Aslaksen
fra Liabrakka under Fossum f. 11/11-1868 d. 25/8-1938, s.a. Aslak Engebretsen. Se Familie 62 - Fossum 1865.
g. i Gjerpen 3/11-1892 m. Aslaug Andersdatter f. 16/11-1868 i Sauherad d. 7/6-1949, d.a. Anders Thorstensen. Se Familie 28 - Fossum 1891.
1. Martha Gunhilde Aslaksen f. 18/12-1893 på Fossum.
2. Arne M. Aslaksen f. 21/12-1897 d. 24/7-1918.
3. Hjalmar Andreas Aslaksen (Hjalmar Aslaksen) f. 4/3-1900. Se Gulsetv. 41 under Strømdal.
Eier 1922.

Denne familien bodde tidligere på Fossum. Se Familie 26 - Fossum 1900.

Fra Panteregisteret.
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og budet stadfestet, dat. 23. juni 1928, tinglyst 27. juni 1927."

Torjus Antonius Thorsen f. 3/5-1905 d. 5/1-1989.
g.m. Ruth Hanna f. 6/2-1909 d. 18/3-1980.
Eier før 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

66

Strømdal - Fjellstad

Torjus Thorsen

0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 49 (Gnr 1, bnr 66) er overdradd til Unni Sneltvedt og Bjarte Steine (30.09.1983)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 50.
1/81, Sydskogen - "Fjeldly".

Kilde: Panteregisteret.
"Skjøte fra Ole Halvorsen Øgaarden til Olaf Holm for kr. 750, dat. 11/3-1925, tinglyst 18/3-1925."

Olaf Holm
Eier 1925. Se Gulsetv. 29 under Strømdal.

Olaf Holm kjøpte tomta og bygde huset, som han solgte i 1927.

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Olaf Holm til Ole J. Ulsnæs for kr. 7.000, dat. 15/10-1927, tinglyst 23/11-1927."

Ole J. Ulsnæs f. 20/9-1901 d. 22/11-1961.
g.m. Karen Marie f. 13/4-1901 d. 6/6-1980.
Eier 1927.

Denne familien benytter Nordre gravlund i Skien.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

81

Strømdal - Fjeldly

Ole J. Ulsnæs

0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 50 (Gnr 1, bnr 81) er overdradd for kr 560.000 til Steinar Rasmussen (03.12.1987)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 52.
1/70 "Granstad".

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Ole Halvorsen Gulset til Thaulow Goberg for kr. 936 (tomta), dat. 7., tinglyst 14. mars 1923."

Cellulosefabrikkarbeider
Arthur Thaulow Goberg
(Thaulow Goberg) f. 3/5-1897 d. 17/11-1962.
g.m. Anna Fredriksen f. 8/11-1894 d. 14/3-1968.
1. Rigmor Margaret Goberg f. 24/11-1923 på Strømdal.
2. Svend Åge Goberg f. 1/7-1925 på Strømdal. Se nedenfor.
Eier 1923.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

70

Strømdal - Granstad

Thaulov Goberg

0 mark 04 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 52 (Gnr 1, bnr 70) er overdradd til Aage Goberg (02.07.1968)
."

Åge Goberg herfra (Svend Åge Goberg) f. 1/7-1925 d. 26/12-2001.
g.m. Kirsten Elbjørg f. 1929.
Eier 1968.

Fra Grunnboka: "
Gulsetvegen 52 (Gnr 1, bnr 70) er solgt for kr 1.510.000 fra Kirsten Elbjørg Goberg til Anne-Hilde Kals Trondsen (08.03.2007)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 54.
1/60 "Sydskogen - Kile".

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Ole Halvorsen Gulset til Wilhelm Magnussen, formentlig herpå, for kr. 1.000 (tomta), dat. 9. aug., tinglyst 25. sept. 1920."
"Kjøpekontrakt fra Wilhelm Magnussen til Svein Sandland for kr. 13.600, dat. 18., tinglyst 30. april 1921."

Vaktmann (i 1922)
Svein Olavson Sandland f. 20/12-1873 d. 8/8-1950.
g.m. Guro Knutsdatter f. 3/10-1875 d. 29/10-1955.
1. Henning Sandland f. 10/1-1910. Overtok eiendommen.
2. Maalfrid Sandland f. 7/8-1921 på Strømdal.
Eier 1921.

Henning Sandland herfra f. 10/1-1910 d. 31/1-1994.
Eier før 1950. Ugift?

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

60

Strømdal - Sydskogen, Kile

Henning Sandland

0 mark 02 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 54 (Gnr 1, bnr 60) er overdradd for kr 375.000 til Anne Katrine Walmann og
Kjell Sverre Andreas Tollefsen
(11.10.1988)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 57.
1/95 "Skogstugo".

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Ole Halvorsen Gulset til Olaf Holm for kr. 400 (tomta), dat. 15. sept. 1928, tinglyst 4/1-1929."


Birger William Holm (William Holm) fra Gulsetv. 29 under Strømdal f. 14/7-1921, s.a. Olaf Holm.
g.m. Randi Karin f. 13/1-1922.
1. Ove Holm f. 1946.
Eier før 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

95

Strømdal - Skogstugo

William Holm

0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 57 (Gnr 1, bnr 95) er overdradd til Nils Søfteland og Evy Irene Søfteland (05.10.1981)
."
 


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 58.
1/56 "Bellevu".

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Ole Halvorsen Gulset til Olaf Harstad for kr. 1000, med ret til vand for kjøperen fra en bæk paa øvre side av Gulsetveien,
dat. 26. febr., tinglyst 23. mars 1918."

Tresliperiarbeider
Olaf Harstad
fra Rygge, Østfold f. 14/9-1881 d. 19/8-1961.
g.m. Anne Kristine Kristiansen
fra Rygge, Østfold f. 21/3-1878 d. 10/12-1965.
1. Anker Harstad f. 5/3-1901 i Kragerø.
2. Christian Harstad f. 10/11-1907 i Skien.
3. Marie Harstad f. 21/6-1909 i Gjerpen.

4. Harald Harstad f. 20/11-1911 i Oskarsgate i Skien. Se Gulsetv. 34.
5. Gudrun Margrete Harstad f. 5/1-1917 (dpt. 31/8-1919 på Strømdal).
Eier 1918.

Denne familien benyttet Nordre gravlund i Skien. Tidligere bodde de på Mæla. Se Familie 66 - Mæla 1910.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

56

Strømdal - Bellevu

Olaf Harstad

0 mark 02 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 58 (Gnr 1, bnr 56) er overdradd for kr 620.000 til Gitte Krätzel og Robert Sørensen (28.08.1989)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 61.
1/54 "Ødegårdsskogen".

Landskyld etter utskilling fra Ole Halvorsen Ødegaarden: 0 mark 20 øre, som tilsvarer ca. 15-20 tomter.

Kilde: Panteregisteret.
"Skjøte fra Karen Halvorsen Rønningen til Ole Halvorsen Ødegaarden herpaa og bnr 35 for kr. 10.000, med ret for kjøperen til vei
paa sælgerens gjenværende eiendom "Vestskogen", samt vandret, dat. 31. mars, tinglyst 18. april 1917."

Ole Halvorsen Ødegaarden.
Eier 1917. Se Strømdal(6) "Ødegården".

Kilde: Panteregisteret.
"Skylddelingsforretning avholdt 24. sept., tinglyst 12. okt. 1921, hvorved til Peder Pedersen er utskilt bnr 66 "Fjellstad" av skyld 0 mark 02 øre." Se Gulsetv. 49.
"Skylddelingsforretning avholdt 16., tinglyst 18. april 1923, hvorved til Olaf Jensen er utskilt bnr 73 "Høgeli" av skyld 0 mark 01 øre." Se Strømdal Terrasse 52.
"Skylddelingsforretning avholdt 7. sept. 1923, tinglyst 18. okt. 1923, hvorved til Olaf Jensen er utskilt bnr 77 "Aasen" av skyldmark 0 mark 01 øre." Se Strømdal Terrasse 46.
"Skylddelingsforretning avholdt 21/4-1928, tinglyst 4/5-1928, og med beriktigelsespaategning tinglyst 25/1-1929, hvorved til Olaf Holm er utskilt bnr 95 "Skogstugo" av skyld 0 mark 01 øre." Se Gulsetv. 57.
"Skylddelingsforretning avholdt 1/6-1929, tinglyst 17/6-1929, hvorved til Lars Torslet er utskilt bnr 99 "Granheim" av skyld 0 mark 02 øre." Se Strømdal Terrasse 47.
"Skylddelingsforretning avholdt 19/10-1929, tinglyst 25/10-1929, hvorved til Olaf Stokknes er utskilt bnr 103 "Myrvang" av skyld 0 mark 01 øre." Se Strømdal Terrasse 44.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

54

Strømdal - Ødegårdsskogen

Gunhild Halvorsen

0 mark 01 øre


Gunhild Halvorsen bodde på Strømdal(6) "Ødegården".

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 61 (Gnr 1, bnr 54) er overdradd til Torill Andersen (18.07.1977)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 63.
1/83 "Sollid". Utskilt fra Vestskogen.

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Karen Halvorsen til Herman Kittilsen for kr. 1.500, med rett til vand fra en olle paa hovedbruket og adkomstvei til samme,
dat. 11 juli 1925, tinglyst 15. juli 1925."

Sliperiarbeider
Herman Rudolf Kittilsen
fra Gulsetv. 20 under Strømdal f. 3/3-1900 på Falkum d. 16/1-1980, s.a. Ole Kittilsen.
g. i Gjerpen 25/8-1923 m. Marthe Karete Clausen fra Melum i Solum prestegjeld f. 26/8-1902 d. 18/5-1986, d.a. g.br. Ole Clausen.
Forlovere: "Mary Halvorsen og Olav Sigurdsen, Falkum."
1. Borghild Margrete Kittilsen f. 4/9-1925 på Strømdal.
Eier 1925.

Herman Kittilsen ble konfirmert i Gjerpen kirke i 1914. Hun ble konfirmert i Melum kirke i 1916.
De er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

83

Strømdal - Sollid

Herman Kittilsen

0 mark 01 øre

 1 134 Strømdal - Elvebakken Edvard Gjermundsen., Arne Andersen, John Lund, Ole Ulsnes, Nils Brynildsen, Nils Gundersen, Lars Lunde, Karl Lunde, Herman Kittilsen. 0 mark 01 øre
 1 140 Strømdal - Stenstad 2 Herman Kittilsen 0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 63 (Gnr 1, bnr 83) er overdradd for kr 240.000 til Roger Mathisen (19.06.1985). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 1, bnr 100. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 1, bnr 134."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 65.
1/72 "Sommerfryd".

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Karen Halvorsen Gulset til Ingvald Olsen Gulset for kr. 1.500, med gjærdeplikt for kjøperen, dat. 26. juni, tinglyst 28. juli 1923."

Sliperiarbeider
Ingvald O. Gulseth
(Ingvald Olsen Gulseth) f. 29/7-1893 d. 16/4-1975.
g.m. Mathilde Sanni (Mathilde Larsen Sanni?) f. 28/3-1897 d. 25/11-1984.
1. Egil Ferdinand Gulseth f. 5/11-1923 på Strømdal. 
Eier 1923.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

72

Strømdal - Sommerfryd

Ingvald Olsen Gulset

0 mark 02 øre


Fra Grunnboka:
"Andel av Gulsetvegen 65 (Gnr 1, bnr 72) er overdradd til Oskar Larsen (07.07.1978). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 1, bnr 102."
"Gulsetvegen 65 (Gnr 1, bnr 72) er solgt for kr 1.200.000 fra Oskar Larsen til Arnstein Forodden og Kristin Lillås (05.05.2006). Salget
omfatter også Gnr 1, bnr 102."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 67.
1/125 "Furuhaugen".

Rolf Andresen f. 3/12-1909 d. 8/7-1994.
g.m. Mary f. 24/5-1908 d. 25/2-1991.
1. Rolf Bjørn Andresen f. 1946.
Eier før 1950.
 

Mary og Rolf Andresen er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

125

Strømdal - Furuhaugen

Rolf Andresen

0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 67 (Gnr 1, bnr 125) er overdradd til Arne Johan Tjeldnes (08.09.1975)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 68.
1/169 "Helgero".

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 68 (Gnr 1, bnr 169) er overdradd til Thorstensen John Bjarne (12.08.1947)."

John Bjarne Thorstensen f. 5/11-1919 d. 11/1-1995.
g.m. Rigmor F. f. 27/12-1921 d. 12/5-2007.
1. Helge Thorstensen f. 1945.
Eier 1947.

Rigmor og John Thorstensen er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

169

Strømdal - Helgero

John Bjarne Thorstensen

0 mark 01 øre


Fra Grunnboka.
"Andel av Gulsetvegen 68 (Gnr 1, bnr 169) er overdradd til Skien kommune (01.01.0001?!)."
"Gulsetvegen 68 (Gnr 1, bnr 169) er solgt for kr 470.000 fra Skien kommune til Svein Bjørnar Thoresen (22.11.1990)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 69.
1/101 "Skauen".

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra fru Karen Rønningen til Lars Lunde for kr. 1.000, dat. 28/10-1929, tinglyst 24/1-1930."

Han lånte i 1933 kr. 5.000 i Gjerpen sparebank og bygde huset.

Sliperiarbeider
Lars Lunde
f. 16/11-1899 d. 1/11-1982.
g.m. Martha Andrea Helleberg f. 21/6-1898 d. 24/1-1989.
1. Anne Marie Lunde f. 30/8-1926.
Eier 1930.

Martha og Lars Lunde er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

101

Strømdal - Skauen

Lars Lunde

0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 69 (Gnr 1, bnr 101) er overdradd for kr 360.000 til Lars Petter Isaksen (24.05.1983)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 70.
1/159 "Solheim".

Leopold Pedersen f. 7/12-1905 d. 29/9-1980.
g.m. Olga J. Holm f. 13/4-1910 d. 10/5-2004.
Eier før 1950.
 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

159

Strømdal - Solheim

Leopold Pedersen

0 mark 01 øre


Fra Grunnboka.
"Andel av Gulsetvegen 70 (Gnr 1, bnr 159) er overdradd til Skien kommune (01.01.0001??)."
"Gulsetvegen 70 (Gnr 1, bnr 159) er solgt for kr 1.200.000 fra Leif Edvard Halvorsen til Gunn Berit Høibø (08.12.2005)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 71.
1/130 "Skogli".

Nils Gundersen.
Eier før 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

130

Strømdal - Skogli

Nils Gundersen

0 mark 01 øre

 1 105 Strømdal - Granli ditto 0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 71 (Gnr 1, bnr 105) er overdradd til Ole Bjørn Lie (15.05.1974). Overdragelsen omfatter også andel
av Gnr 1, bnr 130."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 72.
1/76 "Solglyt". Utskilt fra Rønningen i 1924.

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Jens Evensen Rønningen til Eivind Klausen for kr. 1.350, med rett for kjøperen til at føre kloakledning ut paa den gjen-
værende eiendom, dat. 8. mai, tinglyst 14. mai 1924."
"Skjøte fra Eivind Klausen til Hardy Halvorsen for kr. 1.400, dat. 25/6-1927, tinglyst 20/7-1927."

Hardy Halvorsen (Hardy Elias Halvorsen) f. 26/6-1898 d. 9/6-1981.
g.m. Johanne Rakel Simonsen f. 10/6-1900 d. 26/12-1971.
1. Edith Marie Halvorsen f. 13/10-1927 på Strømdal d. 25/3-1950.
2. Helge Johan Halvorsen f. 1931. Overtok huset.
Eier 1927.

Johanne og Hardy Halvorsen er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

76

Strømdal - Solglyt

Hardy Halvorsen

0 mark 01 øre


Helge Johan Halvorsen
herfra (Helge Halvorsen) f. 1931.
g.m. Anne Marie f. 1935.
Eier ca. 1981.

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 72 (Gnr 1, bnr 76) er solgt for kr 450.000 fra Terje Halvorsen til Arve Haugseter og Morten Haugseter (03.02.1998)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 73.
1/262.

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 73 (Gnr 1, bnr 262) er overdradd til Einar Aasland (06.11.1956)."

Einar Aasland fra Putland under Setre i Luksefjell f. 24/10-1920 på Nygård i Tørdal, s.a. Halvor Aasland.
g.m. Astrid f. 30/10-1922 d. 9/12-2004.
Eier 1956.

Astrid og Einar Aasland er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Fra Grunnboka: "
Gulsetvegen 73 (Gnr 1, bnr 262) er overdradd fra Einar Aasland til Anne Lekven (17.01.2012)."
Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 73 (Gnr 1, bnr 262) er solgt for kr 1.770.000 fra Anne Lekven til Audun Haatveit Burvald og
Christine Asdahl
(17.02.2012)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 74.
1/75 "Rydningen, Bekkevold".

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Jens Evensen Rønningen til Abraham Larsen for kr. 824 (tomta), med gjærdeplikt for kjøberen, dat. og tinglyst 28/6-1924."
"Skjøte fra Abraham Larsen til Karl Danielsen for kr. 1000 (tomta), dat. 4/9-1925, tinglyst 26/9-1925."

Unionarbeider
Karl Danielsen
(Karl Johan Danielsen) f. 7/5-1892 d. 8/9-1983.
g.m. Jacobine Jacobsen (Ina Danielsen) f. 15/3-1895 d. 27/11-1979.
1. Rolv Didrik Danielsen f. 2/9-1920 på Strømdal.
2. Solveig Marie Danielsen f. 15/11-1923.
3. Thorleif I. Danielsen f. 27/7-1928. Overtok huset.
Eier 1925.

Ina og Karl Danielsen er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

75

Strømdal - Rydningen, Bekkevold

Karl Danielsen

0 mark 01 øre


Thorleif Ivar Danielsen
(Thorleif Danielsen) f. 27/7-1928 d. ca. 2011.
g.m. Astrid Helene fra Ekeberg under Brenne i Valebø f. 1935, d.a. Andreas O. Brenne.
Eier 1974.

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 74 (Gnr 1, bnr 75) er overdradd fra Torleif Ivar Danielsen til Astrid Helene Danielsen (26.09.2011)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 75.
1/129 "Solstad".

Frk.
Sofie Gundersen f. 1/8-1900 d. 16/9-1983.
Eier før 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

129

Strømdal - Solstad

Frk. Sofie Gundersen

0 mark 03 øre


Hjørdis Gundersen
f. 26/2-1905.
Beboer i 1969.

Finn Petter Gundersen
f. 13/2-1934 d. 19/10-1977. Gravlagt på Eidanger kirkegård i Porsgrunn.
Beboer her i 1969.

Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 75 (Gnr 1, bnr 129) er overdradd til Kai Rune Waldenstrøm (09.01.1973)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 76.
1/82 "Granheim". Utskilt fra Strømdal(5) "Rønningen".

Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Jens Evensen til Henry Bjørk for kr. 1000, med rett for kjøperen til at ta vand fra bekken ved siden av tomten,
dat. 30/9-1925, tinglyst 14/10-1925."

Huset ble bygget i 1925/26.

Fabrikkarbeider
Henry Bjørk
(Henry Fredriksen Bjørk) fra Skien f. 16/7-1898 d. 27/9-1968, s.a. skredder Fredrik Bjørk.
g. i Gjerpen 24/6-1922 m. Astrid Pedersen fra Augonsplassen 9 under Strømdal f. 15/5-1900 i Skien d. 7/9-1973, d.a. Jacob Pedersen.
1. Willy Walter Bjørk f. 15/11-1923 på Strømdal.
Eier 1925.

Astrid og Henry Bjørk er gravlagt på Gjerpen kirkegård. Graven ble slettet i 1999.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

82

Strømdal - Granheim

Henry Bjørk

0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 76 (Gnr 1, bnr 82) er solgt for kr 610.000 fra Borgar Kittilsen til Michael Lynge Jørgensen og
Mary-Ann Olsen
(29.01.1996)."


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 78.
1/71 "Fagerstad".
Fra Panteregisteret.
"Skjøte fra Jens E. Rønningen til Herman Isaksen for kr. 1.130, med forskjellige rettigheter, dat. 7. aug., tinglyst 15. aug. 1923.
Elektromontør (tidligere sjømann), møllearbeider (i 1910)
Herman Isaksen fra Lunde i Skien f. 16/6-1879 d. 2/4-1962, s.a. snekker Nils Isaksen.
g. i Gjerpen kirke 28/10-1905 m. Thea Andrea Hagen fra Hagen under Dyrkoll  f. 31/7-1881 d. 13/2-1971, d.a. Ole Olsen Hagen.
1. Hedevig Isaksen f. 18/1-1906 i Skien.
2. Trygve Isaksen f. 7/9-1907 i Skien. 
3. Nils Andreas Isaksen f. 25/7-1909 i Skien. 
4.   
5. 
6.
7. Olaf Isaksen f. 21/12-1919 på Strømdal.
Eier 1923.
Under folketellingen 1910, bodde familien i Øvregate i Skien.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

71

Strømdal - Fagerstad

Herman Isaksen

0 mark 01 øre

 1 104 Strømdal - Granlien ditto 0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 78 (Gnr 1, bnr 71) er overdradd til Helge Isaksen (23.12.1971)."

Helge Isaksen f. 1946.
g.m. Tordis f. 1949.
Eier 1971.


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 81.
1/40 "Solvang". Strømdal Skole.

Kilde: Panteregisteret.
"Skjøte fra skifteforvalteren i Anders Halvorsen Rønningens dødsbo til Gjerpens kommune for kr. 2.400, dat. 24. jan., tinglyst 18. feb. 1914."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 1

40

Strømdal - Solvang

Gjerpen kommune

0 mark 04 øre

 


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Gulsetv. 121.

Gård. Se Strømdal(1) "Ødegården".

Hyniveien
Hustomter utskilt fra gnr 1 Strømdal.


| Hjem | Innhold | Gamle Strømdal |
| Augonsplassen | Gulsetringen | Gulsetveien | Hyniveien | Høyåsveien |
| Andre adresser på Opphauen i Gjerpen |


Hyniv. 1.
1/492.

Hus oppført etter ca. 1970 blir ikke tatt med.

Neste hus i Hyniveien som blir medregnet her er Hyniveien 12. Se Hyniv. under Gulset.
 


Høyåsveien
Hustomter utskilt fra gnr 1 Strømdal.

Deler av denne veien ligger i grenseområdet mellom Strømdal og Gulset. Flesteparten av
tomtene her er av nyere dato og vil derfor ikke bli tatt med i "Gamle Gjerpen".


Høyåsv. 1.
1/11 "Kveldro" og 1/58. Utskilt fra Strømdal(2) 16/9-1895.

Området ble kalt for Vadretteskogen i 1969 og tidligere.

Fabrikkarbeider
Johan Johnsen fra Solum f. ca. 1859 d. 27/12-1900 på Vadrette, s.a. arbeider Johan Peter Larsen.
g. i Gjerpen 7/6-1887 m. Inger Marie Olsdatter fra Holla f. 1857 (1853?), d.a. arbeider Ole Andersen.
1. Hjalmar f. 5/6-1885 d. 23/2-1891 på Vadrette.
2. Hjalmar f. 5/3-1887 d. 13/3-1887 på Vadrette
3. Hjalmar f. 30/6-1888.
4. Anna Ingara Otine Johnsen f. 21/9-1890 på Vadrette.
5. Oskar Hjalmar Johnsen f. 8/8-1893
6. Sverre Johnsen f. ca. 1898.
Eier 1895.

Johan Johnsen arbeidet bl.a. på cellulosefabrikken på Vadrette og som sliperiarbeider ved Myra.

Losjerende her i 1891: Kristian Halvorsen, kjørekarl hos bestyreren av cellulosefabrikken f. 1872 i Gj. 
På besøk i familien s.å.: Karen Marie Evensdatter fra Holla. 
Kilde: Tinglysingsprotokoll IV 1, side 11a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Obligation fra Johan Johansen til Gjerpen kommune for 1.200 kr. med pant i tomt og hus, dat. 14. dec. 1895, tinglyst 15. feb. 1896."
Losjerende her i 1900: Enkemann og dagarbeider "ved cellulosen", John Larsen fra Solum f. ca. 1828 og "vedrenskearbeider" Gunder Arnesen(?) f. ca. 1875 i Kviteseid.
Det var nevnt i kirkeboka ved Johan Johnsens begravelse at han døde av kronisk bronkitt.
Det har oppstått en fatal feil i programeringen av denne siden.
Alle adresser etter Høyåsveien 1 har blitt ødelagt. Jeg beklager.
Jeg jobber med saken.


Til 
toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no