ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Røsaker
Gård nr. 135 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 06.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Røsaker 3 - Røsaker søndre
Gammelt løpenr. 448. Siden Norges matrikkel 1889: 135/3.

Skilt ut fra hovedbølet i 1790. Landskyld 1790: 1/2 hud (6 skind).


Røsaker bnr 3 "Søndre". Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
 

Adresse i dag: Seterv. 181, 3719 Skien.

G.br., selveier
Søren Hansen
Røsager fra Røsaker(1) dpt. 27/2-1752 d. 24/7-1818. ”Søren Hansen Røsager, Eier og bruger, 66.”, s.a. Hans Sørensen fra Hjartdal.
g. 18/10-1781 m. Anna Svenkesdatter fra Sørbø(7) ”N. Steinsåsen” dpt. 16/4-1752 d. 4/9-1836. ”Anne Svenkesdatter, enke, 84, Røsager.”, d.a. Svenke Jonsen.
Br. 1790.

Anna ble født på plassen Stuen v/Helgen i Holla (Nome).

Tjenestepike her i 1788 og 1801: Helge Olsdatter f. ca. 1772.
Denne Helge Olsdatter ble i 1807 g.m. enkemannen Isak Olsen Berg. Se N. Berg.

G.br., selveier
Isak Hansen Røsager
fra Saga under Torsholt i Siljan dpt. 28/7-1793 d. 19/9-1834. ”Isak Hansen Røsager, 41 aar.”, s.a. Hans Larsen Saga og Maria Jørgensdatter.
g. 3/10-1816 m. Kirsti Larsdatter fra Sørbø(1) ”Steinsåsen” dpt. 9/2-1794 d. 7/11-1861 på Røsaker, d.a. Lars Scheiesen.
1. Maria Isaksdatter f. 10/6-1817 på Røsaker g.m. Tormod Jonsen. Se Løvås under Rising.
2. Anne Isaksdatter f. 16/10-1820 på Røsaker d. 23/3-1876 på Bugot. Ugift. ”Psykisk handikapped”.
3. Søren Isaksen f. 19/2-1823 på Bøeie. Se nedenfor.
4. Hans Isaksen f. 30/4-1825 på Bugodt. Se Kåsa.
5. Lars f. 19/2-1828 på Røsaker d. 3/6-1829.
6. Marie Isaksdatter på Røsaker f. 20/4-1830 d. 8/10-1845.
7. Lars f. 27/1-1833 på Røsaker d. 22/12-1834. ”Lars, søn af afdøde Isak Hansen, 2 aar gml., Røsager.”
Br. 1818.

Denne familien bodde først på Røsaker, deretter var de på Bøeiet en tid før de kom til Røsaker igjen.
I 1835 bodde enka her med sine 5 barn og sin far og svigermor. I tillegg bodde tjenestegutten
Tormod Johnsen, 23 år her.  

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

448

Røsaker

Isak Hansens enke

6 skind

1 daler - 4 ort - 21 skilling


2/10-1847      MAREN ISAKSDATTER RØSAKER      Bamble Skifteprot. nr. *)
Røsaker        - død litt over 15 år gl. -   
               Arvinger: Mora og avdødes søsken:
               1. Mora Kirsti Larsdatter. Laugverge: Niels Nielssen Røsaker.
               2. Søren Isakssen 24 år.
               3. Hans Isakssen  22 ”. Kurator for de 2: Niels Nielssen Røsaker.
               4. Mari Isaksdtr. g.m. Thormod Johnssen Kikut.
               5. Anne Isaksdtr. 27 år, sindssvak.
Brt: 45 - 82 13/27
Net: 30 - 84 13/27.
Avdødes far var Isak Hanssen.
*) B: BS 20 s.131b. C: BS 25 s.126b.

G.br., selveier
Søren Isaksen Røsager
herfra f. 19/2-1823 d. 12/10-1892 på Kåsa.
g. 8/6-1854 m. Margrethe Larsdatter fra Kjær(9) f. 5/10-1816 d. før 1875, d.a. Lars Larsen Kjær.
Br. 1857.

Søren og Margrethe fikk ingen barn.

Kilde: Folketellingen 1865.
Hans søster Anne, som var ”psykisk handikapped”, bodde her med føderåd. Tjenestefolk: Ole Halvorsen fra
Sauherad(19) og Inger Olava Hansdatter fra Gjerpen(19) – Hun var d.a. Aslaug Olsdatter på Holmen under
Rising
. Fosterbarn (”fattigbarn”): Karen Pettersdatter fra Sandefjord(10).

Søren var i 1875 enkemann og bodde sammen med sin bror Hans Isaksens familie på Bugodt under Sneltvedt.
Anne kom også dit.
I 1891 hadde Hans Isaksen kjøpt Kåsa. Søren bodde da der med ham og kona.

G.br., selveier
Lars Johansen
.
g.m. Johanne Marie Gundersdatter fra Frogner(3).
Br. 1869. Se Frogner(3).
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

448              

Røsager

Lars Johansen

1 - 4 - 12


G.br., selveier
Johan Torgersen Myhra/ Frogner
.
Br. 1879. Se Frogner(8) Myra.
 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

135 

3

448

Røsaaker

Røsaaker

Johan M. Larsen

1 - 4 - 21

4 mark 90 øre

G.br., selveier
Lars Ellingsen Røsaker
(Lars Røsaker) fra Ø. Sokka f. 9/11-1861 d. 3/1-1939, s.a. Elling Halvorsen Sokka.
g.m. Maren Petrea Johnsdatter fra Frogner(8) f. 2/8-1866 d. 2/5-1946, d.a. John Torgersen Frogner.
1. Erling Røsaker f. 10/5-1888 d. 28/1-1971. Bodde i Fredrik Rodesv. 4  på Frogner.
2. John Røsaker f. 20/10-1889 d. 25/9-1971 g.m. Ingebjørg Sem fra Sem(7) f. 13/10-1896 d. 20/1-1990, d.a. Halvor Halvorsen Sem. Bodde på Heistad. Arbeidet på Dalen Portland cementfabrikk ved Brevik (Norcem).
3. Karl Røsaker f. 20/10-1891 d. 9/2-1973. Bodde i Frognerlia 12.
4. Arthur L. Røsaker f. 13/3-1894 d. 5/12-1968. Bygde huset Sneltvedtlia 1. Se også Frogner(25) ”Myrvold”.
5. Gregar L. Røsaker f. 11/10-1896. Overtok gården.
6. Laura Marie Røsaker f. 27/4-1899 d. 24/4-1919.
7. Borghild Johanne Røsaker f. 31/8-1901 d. 18/9-1977. Ugift. Bodde i Røsaker.
8. Signe Karine Røsaker f. 21/1-1904. Ugift. Bodde i Røsaker.
9. Martha Røsaker f. 18/3-1911 d. 25/11-1992. Ugift. Bodde i Røsaker.
10. Harald Røsaker f. 12/7-1906 d. 12/9-1993 g. i 50-års alderen med Randi Tallaksen fra Skien f. 8/1-1915 d. 4/3-1984. Ingen barn. Bodde i Håvundv. 202 på Bratsberg.
Br. 1888.


Lars Ellingsen Røsaker og Maren Petrea Johnsdatter. Innsendt av Gregorius Skilbred jr. på Frogner(22) Vonheim.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

135 

3

Røsaaker(!)

Røsaaker

Lars Ellingsen

4 mark 90 øre

Se folketellingen 1910


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Fra Tinglysingsprotokollen.
Ei hyttetomt "Soria Moria" bnr 7, av skyldmark 0 mark 02 øre ble utskilt fra dette bruk ved skylddeling avholdt den 4/9-1936,
solgt for kr. 577,00 med gjerdeplikt, dat. 12/12-1936, tinglyst 22/1-1837." Se Soria Moria.

G.br., selveier
Gregar L. Røsaker
herfra f. 11/10-1896 d. 26/8-1979.
Br. 1942. Ugift.

Gregar Røsaker førte opp gårdens grenser slik på 1950-tallet.
Mot nord: Eivind Røsaker. Øst: Johan Åmot. Syd: Gregorius Skilbred. Vest: Roligheten og Rønningen.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

135 

3

Røsaker

Gregar Røsaker

4 mark 88 øre

Følgende ugifte søsken bodde her i 1969:
Gregar Røsaker. Se ovenfor.
Borghild Røsaker herfra f. 31/8-1901 d. 18/9-1977.
Signe Karine Røsaker herfra f. 21/1-1904 d. 21/12-1997.
Martha Røsaker f. 18/3-1911 d. 25/11-1992.

Gregar eide gården. Søstrene arvet han og ble eiere i 1980.

Fra Grunnboka: "Andel av Setervegen 181 (Gnr 135, bnr 3) er overdradd til Signe Røsaker og Martha Røsaker (14.07.1980)."

Signe Røsaker og Martha Røsaker.
Br. 1980.

Fra Grunnboka: "Andel av Setervegen 181 (Gnr 135, bnr 3) er overdradd for kr 150.000 fra Signe Røsaker til Maren Rui, Kirsten Rui,
Lars Røsaker, Martha Olava Nilssen, Åse Kristiansen, Magnhild Stamland, Bodil Aas, Lars Røsaker, Gudrun Madsen,
Oddmar Røsaker, Helge Erling Røsaker og Aud Berit Kleven
(13.12.2000)."

Alle disse slektningene var altså fra år 2000 eiere av dette bruket.

Siste kjente eiendomsoverdragelser:
Fra Grunnboka: "
Andel av Setervegen 181 (Gnr 135, bnr 3) er overdradd fra Gudrun Madsen til Georg Madsen (12.01.2001)."
Fra Grunnboka: "Andel av Setervegen 181 (Gnr 135, bnr 3) er overdradd fra Amborg Røsaker til Ingunn Næsland og
Arild Røsaker
(23.04.2001)."
Fra Grunnboka: "Andel av Setervegen 181 (Gnr 135, bnr 3) er solgt for kr 18.750 fra Bodil Aas til Solveig Oksum (23.10.2001)."
Fra Grunnboka: "Andel av Setervegen 181 (Gnr 135, bnr 3) er solgt for kr 18.750 fra Magnhild Stamland til Ingunn Oxum (23.10.2001)."
Fra Grunnboka: "Andel av Setervegen 181 (Gnr 135, bnr 3) er overdradd fra Martha Olava Nilssen til Helge Andreas Nilssen
(21.12.2007)."
Fra Grunnboka: "Andel av Setervegen 181 (Gnr 135, bnr 3) er overdradd fra Helge Andreas Nilssen til Ragnar Nilssen, Øystein
Nilssen
og Svein Erik Nilssen (21.12.2007)."


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.