| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sem
Gård nr. 121 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.04.2015


Fra Grennlandskart.no 2015.


Sem 17 - Nyland
Hustomt gnr 121 bnr 17 "Nyland".

Utskilt fra Sem(6) 14. nov. 1906.


Adresse: Høgliv. ??, 3719 Skien.


Skogsarbeider
Peter Andreas Petersen
fra Sigdal f. 25/5-1854 i Svingen under Bergan d. før 1937 i Skien, s.a. ungkarl Peter Olaus Andersen d. før 1872 og pige Berthe Marie Eriksdatter død 1872.
g. i Gjerpen kirke 21/10-1886 m. Aslaug Halvorsdatter fra Seljord f. 20/5-1840 på Kåsa under Øverbø d. før 1937 i Skien, d.a. arbeider Halvor Tarjesen og Anne Halvorsdatter.
1. Hagmand Aleksander Petersen f. 25/3-1889 på øvre Roligheten under Sneltvedt. Se nedenfor.

Ved Peter Andreas sin dåp i Sigdal var det opplyst om foreldrene at han var sønn "ungkarl og omreisende Skibinder
Peter Olaus Andersen fra Trondheim og pige Berthe Marie Eriksdatter Skjulsrud i Hoff, Hans andre og hendes første
Leiermaal (barn utenfor ekteskap). Hjemmedøbt af Ingeborg Christophersdatter Aabyeeiet 25/5-1854."
Han ble døpt i Sigdal kirke den 7/6 samme år.


Peter Andreas ble konfirmert i Ullensaker kirke den 8/10-1871. Han var skogsarbeider og bodde i Fjelldalen i 1886.
Denne familien leide øvre Roligheten under Sneltvedt fra før 1889 og under folketellingen 1891.

Peter Andreas Petersens søsken i Gjerpen:
1. Karen Petersen f. 1856 (1858?) i Sandar. Sandar er prestegjeldet som lå utenfor Sandefjords bygrense fram til 1964.
    Hun vokste opp på gården Røsaker i Gjerpen. Hun ble gift med snekker Oskar Paulsen. Disse ble foreldre til Paula Marie
    som giftet seg med sitt søskenbarn Hagmand Petersen. Se nedenfor.
2. Peder Petersen f. ca. 1862 i Gjerpen. Han vokste opp på Ødesneltvedt.
3. Anders Petersen f. ca. 1865. Vokste opp på Kjær(4).

Takk til Henning Otto Karlsen for informasjon rundt denne familien.

Skogsarbeider, snekker
Hagmand Aleksander Petersen herfra f. 25/3-1889 på Roligheten øvre d. 19/7-1915 i Skien.
g. i Gjerpen 13/6-1914 m. sitt søskenbarn Paula Marie Paulsen fra Skien f. 28/2-1891, d.a. snekker Oskar Paulsen f. ca. 1861 og Karen Petersen f. ca. 1858.
Forlovere: "Martinius Halvorsen og Anker Pedersen, begge fra Skien."

Hagmand var på Melfald i Solum, som midlertidig losjerende snekker, under folketellingen 1910. Han ble også
nevnt hos foreldrene i Gjerpen i samme folketelling, så han er en av dem som er oppført 2 ganger.

Denne familien bodde på Bratsbergkleiva den korte tiden Hagmand levde etter vielsen.

Kilde:
Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, side 408a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Utpanting hos Andreas Pettersens dødsbo til Gjerpen fattigstyre for kr. 561,20, avholdt 28/9-1937, tinglyst 1/11-1937."

"Skjøte fra Karl Gisholt, med påtegnet samtykke fra Ole Olsen Sem og hustrus testamenteringer - til Hageman Pettersens
dødsbo
ved Skiens skifterett for kr. 500, dat. 18/9-1939, tinglyst 2/11-1939. (3 vedlegg. Se Samlemappe A i pantebok 71a.)"

"Skjøte fra Hageman Pettersens bo ved Skiens skifterett til brødrene Nils og Ole Høimyr, begge over 21 år, for kr. 250,
dat. 3/4-1940, tinglyst 16/4-1940."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 121

17

Sem - Nyland

Nils og Ole Høimyr

0 mark 02 øre


Eiendommen ble sammenføyd etter 1950, med et skogstykke Sem(16) "Skovstykke Lysa". Det er dette samlede
stykket som er avbildet på kartet øverst på siden. Eiendommen har vært ubebodd i mange år. Husene er for lengst
borte.

(C) Gard Strøm.