ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Strømdal
Gård nr. 1 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                                         

Oppdatert 25.12.2018

 


Strømdal 1875
Kilde: Folketellingen 1875. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.

Se også gårdene og husmannsplassene.
 


Familie 1.
Strømdal 1875, under l.nr. (1, 2, 3, 4, 5)bc. "Elstrøm".

Sagarbeider, huseier
John Knudsen fra Kviteseid f. ca. 1822
g.m. Margit Knudsdatter fra Kviteseid f. 1824
1. Knud Johnsen f. 1857 i Kviteseid.
2. Sigrid Johnsd., b., f. 1860 i Kviteseid.
3. Anne Johnsdatter f. 1868 i Skien.
4. Marie Johnsdatter f. 1870 i Skien.
 


Familie 2.
Strømdal 1875, under l.nr. (1, 2, 3, 4, 5)bc. "Elstrøm".

Her var oppført den ugifte Isak Rasmussen f. 1797. Se Familie 12 - Strømdal 1865. Han hadde delvis fattigunderstøttelse.
Losjerende her var den skilte Maren Regine Nilsdatter f. 1835 i Gjerpen og hennes datter, Inger Jørgine Ellingsdatter f. 1861.

Maren Regine var tidligere gift med Vetle Pedersen. Se Familie 7 - Strømdal 1865.
 


Familie 3.
Strømdal 1875, under l.nr. (1, 2, 3, 4, 5)bc. "Elstrøm".

Her bodde det to ugifte søstrene, Gunhild Hansdatter f. 1834 i Sauherad, hun var dagarbeider ved Klosteret,
og Anne Marie Hansdatter f. 1844 i Skien. Den yngste ble forsørget av den eldste.
 


Familie 4.
Strømdal 1875, under l.nr. (1, 2, 3, 4, 5)f. Senere bnr 5. "Rønningen".

Her var oppført fløtningsmann Hans Christopher Johnsen med familie. Se Rønningen under Strømdal.
 


Familie 5.
Strømdal 1875, l.nr. (1, 2, 3, 4, 5)d og (6, 7, 8, 9, 10)d. Senere bnr 3 og 8. Eier: E. Jonassen.

Her var oppført den losjerende enka Kirsten Jensdatter f. 1805. Hun var enke etter Jens Jacobsen Myhren. Se Familie 8 - Strømdal 1845.
 


Familie 6.
Strømdal 1875, l.nr. (6, 7, 8, 9, 10). ”Tyskland ved Myren”. Eier: E. Jonassen. Samme bolig som nedenfor.

Dagarbeider på sagbruk, innerst
Kittil Larsen fra Skien f. 20/5-1850 på Tyskland i Gjerpen d. i Hjellen i Skien 11/6-1886 av lungetæring (tub.), s.a. Lars Kittilsen. Se Tyskland(4) under Strømdal.
g.m. Anne Marie Arnesdatter. (Arvesd.?) fra Bamble f. 1859 Bamble.

Denne familien flyttet siden til Hjellen i Skien, hvor Kittil Larsen døde i 1886.
 


Familie 7.
Strømdal 1875, l.nr. (6, 7, 8, 9, 10). ”Tyskland ved Myren”. Eier: E. Jonassen. Samme bolig som ovenfor.

Her var oppført jordarbeider og innerst Anders Andersen f. 1815 og kona Tone Nilsdatter. Se Familie 3 - Strømdal 1865.
 


Familie 8.
Strømdal 1875, l.nr. (6, 7, 8, 9, 10). ”Myren”. Eier: E. Jonassen. Samme bolig som nedenfor.

Dagarbeider ved Lundetangen bryggeri, innerst
Andreas Andersen f. 7/10-1847, s.a. Anders Andersen. Se Familie 3 - Strømdal 1865.
g. i Solum kirke 8/2-1874 m. Nella Amalie Nilsdatter fra Solum f. 13/3-1852, d.a. organist Nils Olsen Moen og Andrea Hansdatter.
1. Nils August Andreasen f. 1874 i Skien.
 


Familie 9.
Strømdal 1875, l.nr. (6, 7, 8, 9, 10). ”Myren”. Eier: E. Jonassen. Samme bolig som ovenfor.

Snekker (tømmermann), losjerende
Christian Andersen fra Strømdal f. 2/6-1850, s.a. skomaker Anders Andersen. Se Familie 3 - Strømdal 1865.
g. i Gjerpen kirke 8/3-1874 m. Gunhild Elise Hansdatter fra Solum f. 2/12-1853 i Solum kirke.
1. Gusta Tomine Christiansdatter f. 4/1-1875 på Tyskland.
 


Familie 10.
Strømdal 1875, l.nr. (6, 7, 8, 9, 10). ”Tyskland”. Eier: E. Jonassen.

Her var oppført enka etter Andreas Christian Christophersen, ”Karen Kristoffersen” (Karen Hansdatter) med sine 3 barn. Se Familie 11 - Strømdal 1865.
 


Familie 11.
Strømdal 1875, l.nr. (6, 7, 8, 9, 10). ”Tyskland”. Eier: E. Jonassen.

Skomaker, losjerende
Peder Halvorsen (tvilling) fra Meltvedt i Solum f. 1/5-1837 d. 19/6-1893 på Bakken, s.a. Halvor Laurentius Pedersen og Marthe Kirstine Jensdatter.
g1g i Gjerpen 8/3-1863 m. Anne Evensdatter "fra Gulset" f. 21/6-1835 på Ajer i Lunde, Telemark d. 16/8-1869 på Gulset, d.a. Even Gundersen Gulseth. Se Familie 9 - Gulset 1865.
g2g i Gjerpen 19/6-1870 m. Ingeborg Andrea Sigurdsdatter fra Holla f. 16/8-1846 på Teksle i Holla, d.a. Sigurd Johnsen Texle og Liv Olsdatter.
Barn i 1. ekteskap:
1. Hans Edvard Pedersen f. 26/11-1862 på Gulset
2. Gunder Mathias Pedersen f. 14/8-1864 på Gulset. Se Familie 5 - Falkum 1891.
3. Marie Susanne Pedersdatter f. 2/12-1866 på Gulset.
Barn i 2. ekteskap:
4. Andreas f. 26/10-1870 på Strømdal d. 30/3-1871 på Strømdal.
5. Sofie Pedersdatter  f. 21/10-1871 på Tyskland.
6. Isak Martinius Pedersen f. 17/5-1874 på Tyskland.
7. Lauritz Pedersen f. 10/7-1876
8. Anna f. 3/6-1879 (tvilling) på Tyskland i Gjerpen d. 5/4-1886 på Bakken i Skien av "hjernebetendelse).
9. Olga Pedersdatter f. 3/6-1879 (tvilling)

Peder Halvorsen bodde på Gulset både før og i sitt første ekteskap. Se Familie 11 - Gulset 1865.
Han er registrert innflyttet fra Solum til Gulset i Gjerpen i desember 1862. "Tager bolig hos sine Svigerforældre."

Han bodde her (på Tyskland) fra sitt andre ekteskap i 1870. Familien flyttet til Bakken i Skien før april 1886.
De hadde eget hus i Oskarsgate. Enka "Ingeborg Pedersen" bodde der alene på kvisten under folketellingen 1910.
 


Familie 12.
Strømdal 1875, Tyskland.

Hans Ludvig Hansen
g.m. Lisa Christine Petersen
1. Martin Henry Hansen f. 6/3-1874 på Tyskland.
2. Charles Boar Ward Hansen f. 7/8-1875 på Tyskland.

Denne familien var dissentere. Denne familien var ikke nevnt i folketellinga 1875, men det er helt klart at de
bodde på Strømdal i august 1875.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]