ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm. 

Oppdatert 22.08.2022


Gulsets beboere i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

Søk på denne siden: [CONTROL] + [f]


Gulset 1865
Kilde: Folketelling 1865 for Gjerpen. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.
Se også gårdene og husmannsplassene.


 

Familie 1.

Gulset 1865. L.nr. 11a, b og 15. 1865.

 

I dette huset bodde 3 søsken:

Markarbeider, kjører Jacob Jacobsen f. 1845, fepike Helene Jacobsdatter f. ca. 1836 og deres bror, Børre Jacobsen f. 1850.
Alle født i Gjerpen. Børre Jacobsen bodde senere på Nygård under Gulset.


Se for øvrig deres foreldre Jacob Pedersen med hustru. Familie 4 - Gulset 1845.
 Familie 2.

Gulset 1865. L.nr. 11a, b og 15. 1865. Samme hus som nedenfor.

 

Torsker (fisker?)

Johannes Madsen fra N. Rising(1) dpt. 2/8-1801 d. 3/8-1883 på Gulset, s.a. Mads Ditmandsen.

g. i Brevik 14/11-1826 Juliane Marie Andersdatter fra Brevik dpt. 14/10-1803 d. 4/10-1875 på Gulset, d.a. Anders Klepeg og Juliane Marie Rasmusdatter.
Forlovere i Brevik krk.: Halvor Johannesen og Halvor Larsen, begge fra Gjerpen.

1. Anne Hedvig f. 10/12-1826 på N. Brekkej.

2. Mads Johannesen f. 19/7-1832 på N. Mæla. Se Århusv. 109 under Ø. Århus.

3. Anne Hedvig Johannesdatter f. 16/7-1835 på N. Mæla

4. Johan Johannesen f. 21/9-1839 på N. Mæla. Se nedenfor.

 

Denne familien bodde under N. Mæla i 1835 og under Århus i 1845. Tjenestejente her i 1865: Anne Johannesdatter(27).
Enkemannen Johannes Madsen bodde her alene (under l.nr. 15) i 1875. Han var da innerst og hadde fattigunderstøttelse.


 Familie 3.
Gulset 1865. L.nr. 11a, b og 15. 1865. Samme hus som ovenfor.


Møller

Johan Johannesen f. 21/9-1839 på N. Mæla, s.a. Johannes Madsen ovenfor.

g. 1/11-1863 m. Pernille Hansdatter fra Fossum f. 24/1-1842, d.a. Hans Hansen. Se Familie 46 - Fossum 1845.

1. Julie Marie Johansdatter f. 4/8-1864 på Venstøp.
 

Denne unge familien bodde her i 1865 sammen med sine foreldre. De bodde ikke i Gjerpen i 1875.

 


 

Familie 4.

Gulset 1865. L.nr. 11a, b og 15. 1865. Samme hus som ovenfor.

 

Tømmerfløter

John Larsen fra Solum pr.gj. f. ca. 1820.

g.m. enke Ingeborg Hansdatter fra Sauherad f. ca. 1825.

1. Johan Johnsen f. 1860 i Skien.

2. Ingeborg K. Johnsdatter f. 1863 i Solum.
 

Hennes sønn, Anders Gulbrandsen(8) f. i Sauherad bodde også her.

 


 

Familie 5.

Gulset 1865. L.nr. 11a, b og 15. 1865.

 

Jordarbeider

Hans Tollefsen (Hans Tollefsson) fra Sauherad f. ca. 1798 d. 19/4-1871 på Strømdal.

g. i Bø kirke 1825 m. Anne Anundsdatter fra Bø prestegjeld f. ca. 1794 d. 24/9-1868.

1. Tollef Hansen f. 15/1-1825. Se Familie 6 - Strømdal 1865.
2. Anund Hansen f. 1827 i Sauherad.
3. Hans Hansen f. 1830 i Sauherad.
4. Gunhild Hansdatter f. 1832 i Sauherad. Bosatt hos broren Tollef i Skien i 1885 som ugift.
5. Johannes Hansen f. 1834 i Sauherad.
6. Mari f. 1836 i Sauherad død i Sauherad.

7. ?Anne Marie Hansdatter f. ca. 1843.

Denne familien flyttet til Bamble i 1844, men kom til Gulset før 1865.

 


 

Familie 6.

Gulset 1865. L.nr. 14b. Børre Jacobsens eiendom. Samme hus som nedenfor.

 

Torsker (?)

Nils Johannessen fra Gulset f. 8/3-1828 d. 28/12-1888 på Gulset, s.a. Johannes Gundersen. Se Familie 7 - Gulset 1845.

g. 5/6-1861 m. Maren Thomasdatter fra Plassen under Eriksrød f. 9/6-1828 d. 10/2-1882 på Gulset, d.a. skomaker Thomas Jørgensen Bratstad.

1. Marthe Nilsdatter f. 17/7-1861.

2. Berthe Nilsdatter f. 19/3-1864 g. 3/5-1885 Johannes Johansen. Se Familie 2 - Gulset 1891.

3. Thomas Nilsen f. 14/1-1867. Se Strømdal 1900.

4. Hanna Nilsdatter f. 3/3-1871 d. 7/6-1902 på Foss fattighjem. I følge KB døde hun av tuberkulose. Ugift.

Nils Johannessens yrke før han døde i 1888 var jordarbeider.

 Familie 7.

Gulset 1865. L.nr. 14b. Samme hus som ovenfor.

 

Her var oppført enkemann Johannes Gundersen(74), ”understøttes af Fattigkassen” og hans sønn,
minerarbeider Anders Johannesen(29). Se Familie 7 - Gulset 1845.

 


 

Familie 8.

Gulset 1865. L.nr. 14b. Børre Jacobsens eiendom.

 

Bjelkehugger

Gunder Johannesen f. 4/3-1824, s.a. Johannes Gundersen. Se Familie 7 - Gulset 1845.

g. 30/10-1862 m. Ragnhild Paulsdatter fra Goberg(6) under Århus f. 1817 i Torshøl under Nordigard Håtveit, Nes i Sauherad, d.a. Paul Trondsson (Paal Trondsen) og Ragnhild Gunulfsdatter.
 

Ragnhilds barn fra tidligere forhold:
1. Pauline Johansdatter f. 30/4-1840 under Gulset. Far: Garversvend Johan Schiffner i Skien.
2. Ingeborg Halvorsdatter f. 17/8-1842 på Goberg under Århus. Far: Halvor Larsen Skjold. Se Goberg(4).
3. Johanne Johannesdatter f. 8/3-1846 på Goberg. Far: Ungkar Johannes Henriksen Redis i Skien.

Johanne bodde her i 1865 g. før 1873 m. Peder Olaus Jacobsen fra Bratsbergkleiva f. 12/10-1848, s.a. Jacob Pedersen og Maren Olsdatter.


Denne familien utvandret (også hans stedatter Johanne og hennes mann) til Amerika i april 1873. Se Presteattest av 18/4-1873.

 


 

Familie 9.

Gulset 1865. L.nr. 23b. 1865. Samme hus som nedenfor.

 

Husmann, forpakter

Even Gundersen Gulseth fra Lunde, Telemark f. 30/8-1806 d. 6/4-1884 i Eldred, Minnesota.

g.m. Anne Susanne Larsdatter fra Lunde, Telemark f. 1808.

1. Anne Evensdatter f. 21/6-1835 på Ajer i Lunde, Telemark d. 16/8-1869 på Gulset g.m. Peder Halvorsen. Se Familie 11 - Strømdal 1875.

2. Gunhild Evensdatter f. 9/7-1838 på Ajer g.m. Kittil Pedersen. Se nedenfor.

3. Signe Evensdatter f. 10/7-1840 på Ajer.
4. Karen Evensdatter f. 16/3-1851 på Ajer.

5. Lars Evensen f. 1/11-1853 på Ajer d. 17/12-1896 i Polk county, Minnesota.

 

Innfl.: April 1855. Anmeldt: 5/5-1856.
Navn, alder:
Even Gundersen Aier (Ajer), 50 aar.
Anne Susanne Larsd., 47 aar.
Anne f. 21/6-1835, 21 aar.
Gunnild f. 9/2-1838, 18 aar.
Signe f. 10/7-1840, 16 aar.
Kari f. 16/3-1851, 5 aar.
Lars f. 1/11-1853, 2 ½ aar.
Fødested (Alle): Bøe (Lunde).
Hvorfra indflyttet: Bøe. Att. af 6/12-1855. Til: Gulseth.

 

Fosterbarn her i 1865: Gunder Haraldsen(13). Denne familien utvandret til Amerika våren 1866.
Se Presteattest av 6/12-1866. Den som ikke ble med var: Anne Evensdatter. Se ovenfor.

 


 

Familie 10.

Gulset 1865. L.nr. 23b. 1865. Samme hus som ovenfor.

 

Bjelkehugger

Kittil Pedersen fra Dalen und. S. Astveit i Bø f. 29/10-1837, s.a. Peder Sørensen.

g. i Gjerpen 7/2-1864 m. Gunhild Evensdatter herfra f. 9/7-1838 på Ajer i Lunde, Telemark, d.a. Even Gundersen.

1. Sina Petrea Kittilsdatter f. 23/3-1864 på Gulset.


Både Kittil (Kjetil) og Gunhild bodde på Gulset før de giftet seg. Familien emigrerte til Amerika 5/4-1866,
sammen med hennes foreldre. Se ovenfor.

 


 

Familie 11.

Gulset 1865. L.nr. 23b. 1865. Samme hus som ovenfor.

 

Her var oppført skomaker Peder Halvorsen i sitt første ekteskap med Anne Evensdatter (herfra) og to barn. Se Familie 11 - Strømdal 1875.

 


 

Familie 12.

Gulset 1865. L.nr. 23b. 1865.

 

Her var oppført murer og huseier Isak Eriksen (feilaktig kalt Isak Isaksen under FT 1865) og kona Ragnhild Larsdatter. Se Familie 8 - Gulset 1845.

Andre beboere her i 1865: Isak Larsen fra Bamble(11), ”udsatt paa Fattigkassen” og fosterdatter Elise Hansdatter(7) – datterdattter.

 


 

 Familie 13.

Gulset 1865. L.nr. 23b.

 

Her var oppført tømmerfløter og huseier Ellef Johnsen med familie. Se Gulset 22.

 


 

Familie 14.

Gulset 1865. L.nr. 12. Stiger Andreas Paulsens eiendom. Vadrettet.

 

Bjelkehugger

Lars Jacobsen fra Gulset f. 29/9-1841 und. Hyni, s.a. Jacob Pedersen og Birgitte Hansdatter. Se Familie 4 - Gulset 1845.

g. i Gjerpen 24/3-1865 m. Gunhild Kirstine Hansdatter fra Gulset(8) "Moen" f. 2/6-1843, d.a. Hans Helgesen Gulseth.

1. Birgithe Larsdatter f. 16/6-1865 på Gulset.

 

Denne familien emigrerte til Amerika, registrert i kirkeboka 5/4-1866. Hennes familie og hans bror Jacob var
også i samme reisefølge.
 

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no