| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Strømdal
Gård nr. 1 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                                         

Oppdatert 27.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Strømdal 2 
Gammelt løpenr. (1, 2, 3, 4, 5)bc. Siden Norges matrikkel 1889: Gnr 1 bnr 2 (1/2). 

Utskilt i 1863 fra Ole Thomassen Floms eiendom som i 1855 ble utskilt fra Strømdal hovedgård.


Strømdal(2). Foto: Gard Strøm. Mai 2004.

Adresse i dag: Strømdaljordet 7, 3727 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra sorenskriver Nils Cappelen til Thomas Halvorsen den 14/11-1863 og tinglyst den 23/11-1863."
Pris 1000 Speciedaler. Denne eiendommen hadde da en landskyld på 2 daler 1 ort og 1 skilling.

G.br., selveier
Thomas Halvorsen Strømdal fra V. Lensegrav i Drangedal f. 6/8-1835 d. 12/3-1892, s.a. Halvor Knudsen Lensegrav (1798-1850) og Mariken Thomasdatter Voje (1808-1894).
g. 29/3-1871 m. Liv Stiansdatter fra Tveit i Drangedal f. 14/4-1845 d. 30/8-1911, d.a. Stian Persson Tveit (1797-1835) og Mari Persdatter Tørnes (1805-1867).
1. Kirstine Marie Thomasdatter f. 6/2-1873 g.m. Karl Mikkelsen Strømdal. Se nedenfor.
2. Halvor Thomasen f. 5/6-1880.
Br. 1863.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings og skyldsætningsforretning vedrørende dette brug (bnr 8), afholdt 8., tinglyst 17. december 1866." 
Bnr 8 Myren (i 1907 endret navn til Elstrøm) ble utskilt fra denne eiendommen i 1866.

De som bodde her i 1865: Thomas(31) var ugift og selveier av gården, hans mor Mariken (enke 50), styrte husholdn-
ingen, hans søsken Liv Halvorsdatter(21) og Gunder Halvorsen(18). 
Tjenestepike: Margit Hansdatter fra Sauherad(17). 

Tjenestefolk i 1875: Hans Larsen, fra Sauherad f. 1860, Anne Larsdatter fra Sauherad f. 1856 og Bergit Olsdatter 
fra Tuddal f. 1860.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(1,2,3,4,5)bc

Strømdal

Thomas Halvorsen

4 daler - 3 ort - 16 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

1

2

(1,2,3,4,5)bc

Strømdal

Strømdal

Thomas Halvorsen

3 - 3 - 9

12 mark 21 øre


Det sto tidligere et gammelt stabbur på eiendommen. Det ble revet rundt 1878.

Tjenestepike her i 1891: Gunhild Olsdatter fra Sauherad f. (ca.) 1855. 
Kilde: I Gjerpen bygds histories bydebokkomite's notater er det funnet følgende skriv fra Thomas Strømdal (f. 1898) av 1979:
”Etter de opplysningene jeg har fått av mine foreldre kan meddeles følgende: Min Oldemor Mariken Lensegrav, født Voje i Drangedal, kjøpte Strømdal (denne gården) sammen med 2 av sine brødre og en fjerde mann, Petter Øy fra Vrådal i ca. 1850, av boet etter sorenskriver Nils Cappelen.
Den del av Strømdal som hun overtok, ble overtatt av hennes sønn Thomas Lensegrav, senere gift med Liv Stiansdatter Tveit. Antagelig ble plassene og en del skog solgt ifra da oldemor fikk Strømdal. Av plassene jeg vet om het to Ødegården og to Rønningen. Oldemors del het Auguns plass. Videre gikk fra Strømdal den gang 3-4 mindre plasser langs Falkumelven (Tysklandsplasser) og rundt tangen til Farelven, Elstrøm.
Strømdal var blant de gårdene i Gjerpen som var eid av nonneklosteret på Gimsøy. Det var et stort laksefiske i Elstrøm, like bra som i Gråten.”

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

1

2

Strømdal

Strømdal

T. Halvorsens enke

11 mark 93 øre


G.br., selveier
Karl Mikkelsen Strømdal (Karl Olsen Strømdal) fra Brekka i Solum f. 4/11-1872 d. 23/9-1929, s.a. Ole Mikkelsen Brekka f. på Verpet i Lunde i Tel. (1819-1906) og Marie Knudsdatter fra Verpe i Lunde (1834-1920).
g. 2/10-1897 m. Kirstine Marie Thomasdatter herfra f. 6/2-1873 d. 3/8-1958, d.a. Thomas Halvorsen Strømdal.
1. Thomas Strømdal f. 21/9-1898. Overtok eiendommene.
2. Ove Strømdal f. 25/10-1900 d. 5/5-1976 g. 29/11-1927 m. Astrid Sondresen fra Skien f. 5/5-1903 i Holla d. 21/10-1994, d.a. hotelleier Ole Peter Sondresen. Bodde i Utsikten 8 under Strømdal.
3. Liv Henny Strømdal f. 12/3-1902 g.m. Øyvind Rein Christiansen. Se Århus(2).
Br. 1906.
Eierne av Strømdal begynte tidlig og både feste bort og selge tomter. Disse lå bl.a. langs Gulsetveien, på Augonsplassen
og langs Skogliveien. Se Hustomter under Strømdal.

Den gamle våningen på Strømdal bnr 2 før det brant ned i 1926. Innsendt av Karl Herman Strømdal.

Se folketellingen 1900.
Se Folketellingen 1910.
G.br., selveier
Thomas Strømdal herfra f. 21/9-1898 d. 31/8-1988, s.a. Karl Strømdal.
g. 11/12-1926 m. Margit Nilssen fra Gvarv i Sauherad f. 7/4-1901 d. 20/2-1992, d.a. fotograf Jonas Nilssen.
Forlovere: "Hans Th. Gulset og Rein Christiansen."
1. Kjell Johan Strømdal f. 24/7-1928. Overtok eiendommen.
2. Karl Herman Strømdal f. 1933. Bosatt i Strømdalsåsen 7 på Strømdal.
Br. 1933.
I før jul i 1926 var det storbrann på gården. Både våningshus, uthus og bryggerhus brant ned. Det sises at brannen 
oppstod på bryllupsnatta til Thomas og Margit Strømdal.


 Det nye innhuset på Strømdal(2). Oppført i 1927/28. Innsendt av Karl Herman Strømdal.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

1

2

Strømdal

Thomas Strømdal

8 mark 02 øre


Ytterliggere tomter ble ekspropiert av Skien kommune da Gjerpen, (Solum) og Skien ble slått i sammen i 1964.
 
G.br., selveier 
Kjell Johan Strømdal herfra f. 24/7-1928 d. 8/9-2006.
g.m. Ingrid L. Grubbe fra Gråtamoen i Solum f. 1938.
1. Stian Grubbe Strømdal f. 1960.
2. Nils Thomas Strømdal f. 1970.
3. Kjell Sander Strømdal f. 1973.
4. Marikken E. Strømdal f. 1974.
Br. ca. 1988.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.