| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 09.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Venstøp Annen

Også kalt Venstøp vestre. Landskyld 3 huder. I 1801: 1 1/2 hud.

 

1615: Eiere var Jan Trinepoll med 1 ½ hud og Kolbjørn Wenstøb med 1 ½ hud.
Under denne gården lå da Venstøp seter med skattegrunnlag, 2 mrk. smør.


Kolbjørn Wenstøb er nevnt i Jordebok over Bratsberg len (ca. 1615) som eier av 1 1/2 hud i Venstøp annen.
Han eide dessuten mesteparten (2 1/2 huder) av gården Rød i Eidanger.
Alt dette var hans odelsgods. Siden han ble kalt Wenstøb må han ha bodd her.
Han kan ikke sees i noen av de tilgjengelige skattelistene.
 

Av tidlige brukere av eiendommen kjenner vi til: Rasmus i 1593, eieren Jan Trinepoll i 1615 (bodde i Skien), Hans var påboer i 1647,
enka Ingeborg (på Erlands Venstøp) ca. 1660 og 1664. Ingebret Jansen (på Erlands Venstøp) i 1666. Se Erlands Venstøp fram til 1795.

 

Fra skattematrikkelen 1647:

”Winstub anden, Hans paaboer, schylder 3 huder, som Johan Trinepoll med bøxell er eyendis.

I lige maade ens leyligh(ed) till, och giff(ue)r i schat penge 3 dr. Johan Trinepoll bygger.”

 

Fra ca. 1650 eller tidligere var ikke denne eiendommen bebodd på mange år inntil Peter Christophersen forpaktet den i ca. 1795.

 

Landskyld 1801: 1 ½ hud. Eier Hans Jensen Blom.

 

Smed

Peter Christophersen (Petter) fra Venstøp dpt. 6/10-1748 d. 10/12-1814 på Fossum, s.a. smed Christopher Pedersen. Se Familie 15 - Venstøp 1762.

g. 31/12-1774 m. Anne Brynildsdatter f. ca. 1750 d. 23/3-1829 på Venstøp.

1. Clara Petersdatter dpt. 17/9-1775 bg. 11/6-1809. ”Pigen Clara Petersdtr. f. Fossm. Verk 33 3/4 aar.” Folketellingen 1801 betegner Clara som ”Vanvittig”. Ugift.

2. Aslaug Petersdatter dpt. 30/11-1777.

3. Marthe Petersdatter dpt. 23/4-1780. Bodde i 1817 under Erlands Venstøp da hun fikk sønnen Christopher Christensen. Se Familie 4 - Mæla 1835.

4. Ingeborg Petersdatter dpt. 15/9-1782 bg. 30/10-1813. ”Ingeborg Petersdtr. Fossum 33 aar.” Ugift.

5. Christopher dpt. 9/1-1785 bg. 12/2-1786. ”Petter Christophersens s. Christopher 1 aar.”

6. Christopher dpt. 10/12-1786 bg. 31/1-1790. ”Petter Christophersens barn 3 aar.”

7. Peder dpt. 5/9-1790 bg. 31/10-1790. ”Peter Christopherssøn Smeds db. Peder 7 uger.”

8. Berthe Maria Petersdatter dpt. 8/7-1792. Bodde i 1835 under N. Mæla med sin søsters sønn Christopher Christensen. Se Familie 4 - Mæla 1835.


F.f. Petter Christophersens pb. Clara fra Hytten: Just Toftes kone, Dorthe Maria Jansdtr., Haral Jansen, Daniel Henrichsen, Christopher Christophersen,

F.f. Petter Christophersens pb. Aslov fra Hytten: Haral Jansens kone, Dorthe Maria Jansdtr., Jens Hynie, Jens Hieronomisen, Christen Clausen,

F.f. Petter Christophersens pb. Marthe fra Hytten: Haral Jansens kone, Dorthe Maria Jonsdtr., Jens Hynie, Anders Hansen, Jacob Lucasen,

F.f. Petter Christophersens pb. Ingebor fra Hytten: Haagen Jansens kone, Marthe Kistine Jensdtr., Petter Hansen, Jens Hynie, Christen Clausen,

F.f. Petter Christophersens db. Christopher u. Erlands Venstøb: Søren Condrops kone, Catrine Nilsdtr., Christen Clasen, Christen Pedersen, Lars Haagensen,

F.f. Petter Christophersens db. Christopher u/Erlands Venstøb: Christen Clasens kone, Maren Pedersdatter, Nils Hynie, Berulf Haagensen, Henrich Pedersen

F.f. Peter Christopherssøns db. Peder u/Wenstøb: Dorthe Jansdtr., Christence Engelbertsdtr., Haagen Janssøn, Zacharias Hermanssøn, Jacob Lucæsøn,
F.f. Peter Christopherssøns pb. Berthe Maria ved Fossum Værk: Gunder Hynies k., Dorthe Hedevig Andersdtr., Christen Claussøn, Peder Laerssøn, Melchior Haagenssøn,


Peter bodde en tid på en plass under Venstøp. Smedsvenn i tjeneste her i 1801: Jacob Lucasen(40).
Anne Brynildsdatter er ikke f. i Gjerpen eller Siljan.

 

Venstøp Annen var ikke nevnt i FT 1825, men fra 1835 kan vi se at det bodde folk her.

Det var arbeidere ved Fossum verk og sagbruk som holdt til her.

 

Se Venstøp 1835.

 

(C) Gard Strøm.