| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 21.06.2015.


Mæla 1835
Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1835. Supplert med opplysninger fra kirkebøker.

 

Familie 1.
Lille Mæla. N. Mæla 1835.

 

Skomaker, husleier

Ole Carlsen fra Skien dpt. 30/7-1804 i Skien, s.a. Carl Olsen og Johanne Dorthea Tobiasdatter.

g1g i Skien 26/1-1826 m. Anne Jonsdatter f. ca. 1797 d. 15/5-1826 på Br.kl.

Forlovere: "Hans Christian Falchum, Hans Tobiasen."

g2g 13/5-1827 m. Kirstine Marie Knudsdatter fra Fossum dpt. 8/1-1804, d.a. Knud Eriksen. Se Familie 16 - Fossum 1801.

Forlovere: "Peder Ødesneltvedt, C. Lund."

1. Johanne Dorothea f. 3/9-1825 i Skien d. 23/5-1826 på Br.kl.

Barn i 2. ekteskap:

2. Carl Johan Olsen f. 13/7-1827 på Falkum.

3. Erik Olsen f. 13/2-1829  under N. Hyni.

4. Knud Olsen f. 24/2-1831 under N. Hyni.

5. Johanne Dorthea Olsdatter f. 10/3-1833 på N. Mæla.

6. Kirsten Cathrine Olsdatter f. 6/2-1835.

F.f. i Skien for Skomager svend Ole Carlsen og Anne Johnsdatters Johanne Dorothea: A. Tobiasd., Karen Halvorsd., Peder Poulsen, O. Jørgensøn, P. Larsen, Thor Johnsen.
F.f. Skomagersvend Ole Carlsen og Kirstine Marie Knudsd på Falkum. Carl Johan: Peder Tobiasens enke af Skien, pige Cathrine Knudsd., Fossum, Peder Knudsen af Skien,
       Christen Tobiasen af Skien, Lars Christensen, Bratsbergkleven.

Den første kona var trolig i tjeneste på Løberg før hun giftet seg. Det er usikkert hvem hennes foreldre var.
Hun hadde hvertfall en bror Thor Jonsen. Disse 2 søsken er ikke funnet i FT 1801 for Gjerpen, Eidanger,
Siljan, Skien eller Solum.
Jeg har sett på en gård som heter "Curdølen" i Sannidal 1801. Der er Anne Jonsdatter 3 år og mora het Ingeborg Thorsdatter.
Farens navn var Jon Thomasen. Broren Thor var trolig ikke født ennå.

”Ole Carlsen Mæla” var forlover i 1832 for Nils Nilsen og Inger Larsdatter som bodde på Falkum. Se Familie 11 - Falkum i 1845.

Andre som bodde i dette huset i 1835: Skomakersvenn Hans Thorsen(27), samt
tjenesteguttene Sivert Amundsen(20) og Ole Jørgensen(16).

Familie 2.
Lille Mæla, N. Mæla 1835.

 

Her var oppført Asle Nilsen (Hasle Nilsen) m/ familie. Se Familie 5 - Mæla 1845.

 

Familie 3.
Lille Mæla, N. Mæla 1835.

 

Her var oppført daglønner Sigvald Anundsen m/ familie. Se Familie 8 - Mæla 1845.

 

Familie 4.
Lille Mæla, N. Mæla 1835.

 

Skomaker, husleier

Christopher Christensen f. 14/7-1817, s.a. Marthe Petersdatter fra Venstøp Annen og
skomaker Christen Gjertsen fra Skien.

Christopher bodde her med sin moster (mors søster) Berthe Maria Petersdatter (40).
Christopher ble født u. Erlands Venstøp. Hans mor bodde u. Venstøp da hun døde 1/1-1830 som ”pige
og fattiglem”, 50 år gammel.
 

Fra Gjerpen KB:

„Christopher (Uægte), f. 14/7-1817, Moder: Pige Marte Pedersd. u. Erlands Venstøb.,
Udlagt til barnefader: Skomager Christen Giertsen af Skien., Erlands Venstøb.“

 

Utflyttningslistene fra Gjerpen:

Høst 1841: Christopher Christensen, u. Mæla, Underofficer, 25. Til Graaten. Attest udstædt 3/8-1842.”

 

Familie 5.
Lille Mæla, N. Mæla 1835. Petersborg.

 

Her var nevnt forpakter Ole Knudsen på Petersborg. Se Petersborg under N. Mæla.

 

Familie 6.
Lille Mæla, N. Mæla 1835.

 

Her var oppført innerst Halvor Madsen(35) og hans hustru Dorthe Larsdatter(41). Se Familie 6 - Mæla 1845.

 

Familie 7.
Lille Mæla, N. Mæla 1835.


Arbeider

Amund Jensen "fra Foss" f. ca. 1805 d. 22/9-1845 på Mæla, s.a. Jens Amundsen.

g. 13/11-1834 m. Karen Hansdatter fra Gåshølen under Foss f. 4/7-1810 d. 25/5-1868 på Mæla, d.a. Hans Halvorsen.

Forlovere: "Niels A. Wattenberg, Anders Reiersen Foss."

1. Inger Gurine Amundsdatter f. 16/11-1835 på Mæla.

2. Hansine Amundsdatter f. 1840. Ikke funnet døpt i Gjerpen.

3. Karen Maria Amundsdatter f. 4/6-1844 på N. Mæla g. 16/2-1868 m. matros Isak Thorstensen fra Porsgrunn f. ca. 1838, s.a. Torsten Isaksen.

F.f. Amund Jensen under Mæla og Karen Hansdatters Inger Gurine: Halvor Madsen u. Mæla, Hasle Nilsen u. Mæla, Svend Larsen Løberg, Maria Hansd. Foss, pige Inger Hansd. Løberg.
F.f. Amund Jensen under N. Mæla og Karen Hansdatters Karen Maria: Hasle Nielsen Mæhla, Realf Andersen Hoppestad, Sigvald Anundsen u. Mæhla, pige Karen Knudsd. Bøe og pige Inger K. Gundersd. Skien.


Begge ektefellene bodde under Foss før de giftet seg.

 

Familie 8.
Lille Mæla, N. Mæla 1835.

 

Her var oppført daglønner Johannes Madsen m/ familie. Se Familie 2 - Gulset 1865.

 

Familie 9.
Lille Mæla, N. Mæla 1835.

 

Her var oppført dagarbeider Søren Reiersen(58) og kona Karen Nilsdatter(47). Se Familie 6 - Mæla 1825.

 

Familie 10.
Lille Mæla, N. Mæla 1835. En plass.

 

Her var oppført husmann Rasmus Clemetsen(61) og kona Marthe Dorthe Nilsdatter(66). Se Familie 4 - Mæla 1825.

 

Familie 11.

S. Mæla 1835. Leid hus.


Her var oppført dagarbeider og innerst Christen Rasmussen med kona, Anne Kirstine Larsdatter, og 3 små barn.
De flyttet siden til Venstøp. Se M. Venstøp(B).

 

Familie 12.

S. Mæla 1835.

 

Arbeider, leieboer

Gunder Børresen fra N. Gulset(9) dpt. 28/12-1806 d. ca. 1885 i Cleveland, Illinois, s.a. Nils Børresen Gulseth.

g. (ikke i Gj. 1826) m. Maren Maria Mikkelsdatter f. ca. 1804 d. 11/10-1848 på Ballestad.

1. Karen Marie Gundersdatter f. 23/9-1827 på Bratsberg g. i Amerika m NN. Emigrerte ca. 1873. Bodde i Chicago.

2. Anne Mikkeline Gundersdatter f. 1/2-1830 på Br.kl. g. i Amerika m. Erik Carlssen d. ca. 1886. Bodde i Chicago.

3. Berntine Gundersdatter f. ca. 1832 g. i Amerika m. NN. Bodde i Chicago.

4. Kirsten Maria f. 19/8-1835 d. 19/8-1835. Levde i 10 timer.

5. Michael f. 24/11-1836.

5. Kirsten Marie f. 22/2-1839 d. 20/2-1843.

6. Børre Christian f. 28/6-1841 d. 7/7-1841. ”Død før Hjemmedaabens Stadfæstelse.”

7. Theodor Andreas f. 28/6-1841 d. 4/7-1841. ”Død før Hjemmedaabens Stadfæstelse.”

8. Børre f. 28/3-1843 d. 28/3-1843. ”Hjemmedøbt af Skoleholder Niels Amundsen. Død før Daabens Stadfæstelse.”

9. Kirstine Martine f. 16/5-1844 d. 18/5-1844. ”Død inden hjemmedaabens Stadfæstelse.”

10. Maren Gurine Gundersdatter f. 11/6-1845 på Mæla. Bodde trolig også i Chicago-området.

11. Nicoline Christiane f. 15/10-1847 d. 27/2-1848 på Ballestad.
 

Gunder Børresen var ansatt som gårdbruker på Store Mæla i 1835 og 1845. Fra ca. 1847 forpaktet
han gård på Ballestad.
Han var oppført som Gunder Børresen Ballestad i emigrantlista. Han emigrerte til N. Amerika som
enkemann med døtrene Berntine og Maren Gurine den 26/4-1857. De bosatte seg i Cleveland ved
Chicago, Illinois.

 

Familie 13.

S. Mæla 1835. Leid hus.

 

Her var oppført Mikkel Nissen med familie. Se Familie 2 - Mæla 1845.

 

(C) Gard Strøm.