| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                            


Oppdatert 30.01.2016


Venstøp 1762
Kilde: Ekstraskattmanntallet 1762. Supplert med opplysninger kirkebøker og skifter.

Familie 1.
Venstøp 1762. Midtre Venstøb. Eiere: Cap: Rasch & Løvenskiold.

 

Møller

Jan Jensen dpt. 19/8-1714 bg. 3/12-1794. ”Jan Jenssøn Møller 80 1/4 aar.”, s.a. møller Jens Hieronimussen. Se Familie 18 - Fossum 1711.

g. 11/12-1738 m. Dorthe Haraldsdatter? f. ca. 1718 bg. 17/1-1764. ”Jan Jensens kone f. Hytten 46 aar.”

1. Pernille Jansdatter dpt. 22/3-1739 g.m. møller Jon Pedersen på Fossum. Se Familie 6 - Fossum 1782.

2. Jens dpt. 1741 bg. 7/6-1751. ”Jan Jensens s. Jens 10 1/4 aar.”

3. Harald Jansen dpt. 24/6-1743. Se Plassen under Erlands Venstøp. Var møller som sin far.

4. Maria Lisbeth Jansdatter dpt. 30/5-1745

5. Karen Jansdatter dpt. 15/3-1747 g.m. Peder Engebretsen Bøe. Se M. Bø(A).

6. Peder dpt. 7/5-1749 bg. 30/8-1749. ”Jan Jensens s. Peder 14 uger.”

7. Dorthe Maria dpt. 12/9-1750 bg. 5/2-1752. ”Jan Jensens dtr. Dorthe Maria 1 1/2 aar.”

8. Jens dpt. 7/1-1753 bg. 6/6-1767. ”Jan Jensens s. Jens 14 1/2 aar.”

9. Peder Jansen dpt. 9/2-1755.

10. Melchior Jansen dpt. 17/4-1757.

11. Dorthe Maria Jansdatter dpt. 29/7-1759 g.m. enkemann Lars Haagensen på Fossum. Se Familie 32 - Fossum 1801.

F.f. Jan Jenssøns Pernille: ---- lensmd, Christian Gasman, ----- Ellen Berreberg, Johanne Hoppestad. 
F.f. Jan Jenssøns Haral: Per Lensmand, Jan Hammersmed, Jeronius Jenssøn, Jens Aabys qde., Karen Berreberg.
F.f. Jan Møllers Maria-Lisbeth: Tevis Mognssøn, Gunder Gulsæt, Jeronius Jenssøn, Solve Gulsæts qde., Karen Tronsdatter.
F.f. Jan Jensens pb. Karen fra Hytten: Jens Aabyes kone, Solve Gulsets kone, Gunder Gulset, Solve Gulset, Christen Berreberg.
F.f. Jan Jensens db. Peder: Solve Gulsets kone, Karen Tronsdtr., Christopher Smed, Jon Halvorsen, Haral Berreberg.
F.f. Jan Jensens pb. Dorthe Maria: Pouline Vendelboe, Elen Vindelboe, apotequer Vulff, Hans Rigelsen, Marcus D. Monrad.
F.f. Jan Jensens db. Jens: Teves Monsens kone, Kisten Aabye, Christopher Smed, Jens og Herman Tronssønner.
F.f. Jan Jensens db. Peder fra Hytten: Jon Halvorsens kone, Karen Olsdtr., Jens Tronsen, Christen Lund, Gunder Tevesen.
F.f. Jan Jensens db. Melchior: Kisten Aabye, Pernille Jansdatter, Ole Nilsen, Jon Pedersen, Petter Christophersen.
F.f. Jan Jensens pb. Dorthe Maria: Madame Karhoff, Kistine Bindrup, Peder Bredsdorph, Vilhelm Karhoff, Solve Gulset.
4/11/1764   DORTHE PEDERSDATTER (Haraldsdatter?)     Bamble Skifteprot. nr. 6b.s. 269b.
Hus v/Fossum  Arvinger:               
jernverk    Enkem. Jan Jenssen Møller og barna:
        1. Harald Janssen 21 år, 
        2. Jens Janssen  12 "
        3. Peder Janssen 10 "
        4. Melxior Janssen 7 "
        5. Pernille Jansdtr. g, m. Jon Pederssen Belgmaker v/Fossum jernverk, 
        6. Karen Jansdtr.    17 år, 
        7. Dorthe Maria Jansdtr. 5 "
        Formynder for Jens, Peder og Melxior ble faren Jan Møller
        ----"---- -"- Harald og Karen ble svogeren Jon Belgmaker, 
        Men datteren Dorthe Maria nevnes ikke!
Brt: 613 - 0 - 12
Net: 333 - 0 - 12

Tjenestefolk i 1762: Nils Halvorsen og Maren Solvesdatter. Jan Jensen bodde som enkemann
hos sin sønn Harald Jansen på Fossum-kværna i 1782.

 

Familie 2.
Venstøp 1762. Stråleplass under Midtre Venstøb. Eiere: Cap: Rasch & Løvenskiold.

 

Hammersmed

Jørgen Gundersen Straale trolig fra Sverige f. ca. 1668 bg. 25/4-1723. ”Jørgen Straale 54 aar. 23 uger.”

g1g i Gjerpen 20/6-1697 m. Maren Arvesdatter fra S. Vale i Valebø, Holla f. ca. 1677 bg. 5/6-1707. ”Jørgen Straales qvinde Maren fra Hytten. 30 aar.”, d.a. Arve Jonsen Wale.

g2g 26/10-1707 m. Rønnaug Rolfsdatter f. ca. 1678 bg. 6/8-1772. ”Jørgen Straales enke 94 aar.”

Forlovet (trolovet) i  ”Scheen”.

1. Anne Jørgensdatter dpt. 2/2-1698 bg. 5/6-1774. ”Anne Straale 86 aar.” Ugift, men: ”Anne Straales u=ægte barn Karen, 6 uger.” bg. 10/7-1726. Anne ble gitt ca. 10 år for høy alder av presten ved begravelsen,

2. Lisbeth Jørgensdatter dpt. 25/6-1699 g. 25/7-1722 m. Anders Arvesen (fra Valebø i Holla?).

3. Gunder dpt. 10/4-1701 bg. 17/4-1701. ”Jørgen Straales Søn Gunder, 9 dage gml. Betalt for Jord 1 ort 8 sk. - fik Seddel.”

4. Marichen Jørgensdatter dpt. 6/8-1702 g. 19/10-1730 i Skien m. Jacob Caspersen f. ca. 1700 bg. 27/4-1742 i Skien. Bodde på Bakken.

5. Dorte Maria Jørgensdatter dpt. 14/12-1704 g. 15/9-1735 i Skien m. Hermand Ludvigsen. Bor i Skien i 1764 med 2 barn over 12 år: Ludvig Hermansen og Maria Hermansdatter.

6. Lars dpt. 5/12-1706 bg. 20/3-1707. ”Jørgen Straales søn Lars, 15 uger.”

Barn i 2. ekteskap:

7. Mathis Jørgensen dpt. 11/8-1709 d. jan. 1738. ”Matiis Straale, 28 aar.”

8. Maren Jørgensdatter dpt. 12/6-1712 g. 8/10-1750 m. Johan Herman Meyer. Se Familie 21 - Borgestad 1762.

9. Rasmus Jørgensen dpt. 4/11-1714 bg. 17/2-1742. ”Rasmus Straale, 27 aar.”

10. Birte Jørgensdatter dpt. 25/3-1717 bg. 12/11-1743. ”Birte Straale, 25 aar.”
 

F.f. Jørn Straales datter Anne: Hans Former, Knut Rasmussen Rø, Mathis Doxrøs qnde Anne, Simen Claussens qnde Else, Hans Formers pige Randi.

F.f. Jørgen Straales datter Lisbeth: Jahan Claussen, Knut Bø, Christen Rush, Anne Jørgen Masemesters, Jacob Solvesens qnde Anne, Jahan Clausens datter Catrine.

F.f. Jørgen Straales søn fra Hytten, Gunder: Hans Former, Jon Claussøn, Baltzer Hieronumisøn. Jos ”Jan” Jostersens qvinde Helle. Cornidz Jansens qv. Karen, Anne Hieronymusd. fra Hytten.

F.f. Jørgen Straales datter fra Hytten Maricha: Simon Clausøn, Oluf Oxrøe (Doxrøe?). Biørn Johanssen Møller. Jørgen masmesters qvinde Anna. Lisbeth Michelsdatter i Præstegaarden.

F.f. Jørgen Straales datter Dorte Maria fra Hytten: Peder Janssen ved Verchet. Jan Claussøn. Nils skrivers kone Dorte Maria. Anna Margrete hos Luti?ngh (Duebingh?).

F.f. Jørgen Straales søn Lars fra Hytten: Capit: Ovenberg. Capit. Fien. Wejer. Børtings Kieriste. Lene Erbo.

F.f. Jørgen Straales søn Mathiis: Christian Østenssøn, Jørgen Venstøb. Jens Møller. Jacob Vetlessøns qvinde i Scheen Maren. Hans Formers datter Karen.

F.f. Jørgen Straales datter Mari: Simon Jørgenssøn, Thomas Stub. Lars Gram. Mad: Børtingh. Capit: Poulssøns Kiæriste.

F.f. Jørgen Straales søn Rasmus fra Hytten: Peder Janssøn. Lorens Janssøn, Villum Østenssøn. Jens Møllers qde. Lisbeth. Anne Ev?ensdatter.

F.f. Jørgen Straales datter Birte: Jens Møller. Biørn Møller. Peter Janssøns qde. Hans Formers datter Dorte.


Denne familien bodde her fra før 1720-1725 og betalte i årlig avgift til Christen Wenstøb 2 riksdaler:

 

Jørgen arbeidet ved Fossum jernverk og bodde på ”en rødningsplass” u. Midtre Venstøp. Han er første gang nevnt i Gjerpen kirkebok
som fadder i september 1694 for barnet til Ole Eriksen på ”Bøejet”.

Maren Arvesdatter kom fra søndre Vale i Valebø (Holla pr. gj.) og var datter av Arve Jonsen Vale og Anne Nilsdatter d. 1693.
Marens søster Børte Arvesdatter var gift med Jacob Tolfsen Bøe på N. Bø(D). Se forøvrig Holla I (S. Ytterbøe), side 777.

Maren bodde her i 1762 sammen med sin datter og svigersønns familie. De hadde ei tjenestejente, Anne Svendsdatter.

 

Ved Jørgen og Marens vielse i 1697 skrev presten følgende:

”Jørgen Gundersen Straale ved Hytten, og Maren Arvisdatter fra Hollen Sogn, hvor de og festet, men fik Seddel til mig

at være sadt deris vielse her.”

 

Maren Arvesdatter hadde følgende to søstre gift i nærheten:
Berthe Arvesdatter g.m. Jacob Tollefsen Bøe. Se N. Bø(D) og Anne Arvesdatter g.m. Nils Torjersen Venstøp. Se M. Venstøp(A).

 

Kilde: Bamble tingbok nr 6. Dato 12 aug 1711:

I forbindelse med en stevning gjort av konsumptionsforpakter i Bratsberg Nils Pedersen, blir en rekke bønder stilt for
tinget på N. Melum stevnestue. Blant disse finner vi: ”Jørgen Straale møtte for retten og sagde at han boer paa en
hud skyld i Nordre Venstub, som han har sted, og er hammersmed ved Fossum Jernverk og er gift, haver ingen tjenestefolk.” 

12/11/1725     JØRGEN GUNDERSSØN STRAALE     Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 61a.

Rødningsplass  Skiftet var 12/11/1725 og 21/6/1726  

u/Mid.Venstøp  Arvinger: Enka Rønnaug Rolfsdatter, Barn fra 1.ekteskap med Maren:

                1. Anne Jørgensdtr.

                2. Lispet Jørgensdtr.

                3. Marichen Jørgensdtr.

                4. Dorthe Jørgensdtr.

Disse 4 døtrene sine hadde han, Jørgen Straale, påtatt seg vergemålet for i skiftet etter deres mor den 23.7.1709.

Deres godsarv sto nu i boet.

Brt:    65 - 1 - 6

Gjeld: 106 - 3 - 1 (insolvent).

 

Jørgen skyldte penger til følgende personer da han døde :
Forvalter Winther ved Fosum verk: 38, 1 rdl.

Andreas Erboe: 11, 3 rdl.

Christian Wenstøb for 5 aars rettighet av plassen: 10, 0 rdl.

Anders Persen i Solum: 2, 3 rdl.

Thomas Glænde: 2, 2 rdl.

Nils Hercules Veyer: 1, 0 rdl.

Joen Arvesen i Valebø (Marens bror): 4. 0 rdl.

Jacob Præstegaarden i Slemdal: 2, 2 rdl.

Familie 3.

Venstøp 1762. Stråleplass u. Midtre Venstøb. Eiere: Cap: Rasch & Løvenskiold.

Her var oppført Johan Herman Meyer med familie. Se Familie 19 - Borgestad 1762.
Dobbeltført! Oppført både her og på Borgestad i samme folketelling.


Familie 4.

Venstøp 1762. Nordre Venstøb. Eier: De Adlerske arvinger.

 

Her var nevnt Christopher Rasmussen m/ familie. Se N. Venstøp B.

 

Familie 5.

Venstøp 1762. Nordre Venstøb. Eier: De Adlerske arvinger.

 

Her var nevnt Abraham Zachariasen m/familie. Se N. Venstøp C.

 

Familie 6.

Venstøp 1762. Nordre Venstøb. Eier: De Adlerske arvinger.

 

Her var nevnt Lars Christiansen m/ familie. Se N. Venstøp A.

 

Familie 7.

Venstøp 1762. Nordre Venstøb. Eier: De Adlerske arvinger.

 

Her var nevnt Engebret Nilsen m/ familie. Se N. Venstøp D.

 

Familie 8.

Venstøp 1762. Bugslotten. Eier: Christen Monrad.

 

Her var oppført Jens Gundersen og kone. Se Buslåtten under Venstøp.

 

Familie 9.

Venstøp 1762. Søndre Venstøb. Eier: Captain Fleisher.

 

Her var oppført Captein Fleisher m/ familie. Se S. Venstøp B.

 

Familie 10.

Venstøp 1762. Husmandsplads under Søndre Venstøb. Eier: Captain Fleisher.

 

Husmann Ole Olsen og kone.

 

Familie 11.

Venstøp 1762. Erlands Venstøb. Eier: Søren Falkum.

 

Her var oppført Peder Christensen m/ familie. Se Erlands Venstøp.

 

Familie 12.

Venstøp 1762. Husmandsplads under Erlands Venstøb. Eier: Søren Falkum.

 

Jernverksarbeider, husmann

Jan Larsen ”Svenske” fra Sverige f. ca. 1685 bg. 15/4-1764. ”Jan Larsen f. Hytten 79 aar.”

g1g 13/6-1722 m. Anne Marie Amundsdatter fra Fossum dpt. 3/12-1694 bg. 17/12-1741. ”Jan Svenskes qde Anne Maria.”, d.a. Amund Andersen. Se Familie 21 - Fossum 1711.

Forlovere: ”Kield og Jan Lucassøn .”

g2g 4/1-1747 m. Anne Ingebretsdatter fra Fossum dpt. 21/3-1697 bg. 20/11-1763. ”Jan Larsens kone 63 aar.”, d.a. Ingebret Andersen. Se Familie 12 - Fossum før 1700.

1. Lars Jansen dpt. 14/2-1723

2. Anders Jansen dpt. 26/8-1725. Konfirmert 1744.

3. Ole Jansen dpt. 10/3-1726. Se Familie 11 - Gulset 1762.

4. Jørgen Jansen dpt. 8/8-1728. Se nedenfor.

5. Ellen Jansdatter dpt. 8/4-1731 g1g Nils Isaksen Gulset. Se Gulset C.

6. Haagen Jansen dpt. 1/8-1734. Se Familie 9 - Fossum 1782.

7. Helvig Jansdatter dpt. 18/9-1735.

F.f. Jan Larssøns søn Lars fra Hytten: Johan Lucassøn, Anders Arvessøn, Lars Svenske, Villum Østenssøns qde., Marchen Straaale.
F.f. Jan Larssøns søn Anders fra Hytten: Forvalter Vinter, Søren Christenssøn, Per Perssøn i Scheen, Vinters Kieriste Anne Lisbeth. 
F.f. Jan Svenskes Ole: Villum Østenssøn, Johannes Dyrcol, Anders Rejerssøn, Søren Grinis qde, Kirsten Grinj.
F.f. Jan Larssøns Jørgen fra Hytten: Jens Elkiær, Erbo, Jan Elgsø, Anne Nilsd., Barbara Abrahamsd. 
F.f. Jan Svenskes Ellen: Plesner, Krøger, Olsi(n)g (alsing?), Elkiæers hustru, Liv Olsdatter. 
F.f. Jan Svendskes Haagen: Per Janssøn, Søren Grini, Jens Baltssøn, Villum Østenssøn og qde. 
F.f. Jan Svenskes Helvig: Børger Halvorssøn, Ole ------, ----skou. Ole Vogts qde. ----------. 

Tjenestepike i 1762: Marthe Jacobsdatter. Alle barna er fra første ekteskap.

 

Familie 13.

Venstøp 1762. Husmandsplads u. Erlands Venstøb. Eier: Søren Falkum.

 

Husmann

Abraham Andersen Lang fra Fossum dpt. 21/10-1725, s.a. skredder Anders Olsen Lang. Se Familie 8 - Fossum 1720.

g. 16/11-1752 m. Anne Lisbeth Nilsdatter fra S. Hyni dpt. 18/3-1725, d.a. Nils Svendsen Hyni.


”Andre hosboende” i 1762: ”Hans moder, Anders Olsens enche”.

 

Familie 14.

Venstøp 1762. Husmandsplads u. Erlands Venstøb. Eier: Søren Falkum.

 

Arbeider ved Fossum, husmann

Johannes Bjørnsen fra Venstøp dpt. 21/2-1717 bg. 3/10-1761. ”Johannes Biønsen 48 1/2 aar.”, s.a. møller Bjørn Johansen ved Fossum. Se Familie 15 - Venstøp 1711.

g. 30/12-1743 m. Anne Helgesdatter f. ca. 1719 bg. 17/6-1764. ”Johannis Biønsens enke 45 aar.“

1. Hieronimus Johannesen dpt. 17/1-1745 g. i Solum 28/2-1773 m. Gro Halvorsdatter. Var husmann og bodde med sin familie u. Gjemsø Kloster i Solum i 1801.
   
Barn 1. Anne Birgithe Hieronimusdatter f. ca. 1781.

-   bg. 26/2-1749. ”Johannis Biønsens dødf. pb.”

2. Marthe Johannesdatter dpt. 27/2-1752.

3. Jørgen dpt. 22/12-1754 bg. 20/7-1755. ”Johannis Biønsens s. Jørgen 1/2 aar.”

4. Ole Johannesen dpt. 16/5-1758. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 24b - Kleiva 1801.

5. Johanne dpt. 25/10-1761 bg. 3/1-1762. ”Johannis Biønsens d. Johanne 10 uger.

F.f. Johannes Biørnssøns Jeronimus: Lars Christianssøn, Anders Enerssøn, Hans Hanssøn, Henning Hynis qde. Giertrud Andersdatter. 
F.f. Johannes Biønsens pb. Marthe: Teves Monsens kone, Elen Jansdatter, Christopher Smed, Jens Tronsen, Haral Berreberg. 
F.f. Johannis Biønsens db. Jørgen: Lars Venstøbs kone, Anne Larsdtr., Lars Venstøb, Anders Larsen, Jan Christophersen. 
F.f. Johannis Biønsens db. Ole: Jørgen Jansens kone, Helje Olsdtr., Lars Venstøb, Haagen Jansen, Christen Sørensen. 
F.f. Johannis Biønsens pb. Johanne: Abraham Andersens kone, Maren Jansdtr., Christopher Smed, Jon Pedersen.

Det var enka og barna som var nevnt her i 1762.

12/3/1765                         JOHANNES BJØRSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 522a.
Bioneplassen   og hustru ANNE HELIESDATTER   
u/Venstøp      Arvinger:
               Deres etterlatte barn:
               1. Hieronimus Johannessen 20 år.
               2. Ole Johannessen         7 "
               3. Marthe Johannesdtr.    12 "
               Formynder for Hieronimus ble Chr. Venstøp.
               ----"---- -"- Ole ble Christopher Smed.
               ----"---- -"- Marthe ble Lars Christianssen Venstøp.
Brt: 27 - 1 - 12
Net: 13 - 1 - 16

Familie 15.

Venstøp 1762. Husmandsplads u. Erlands Venstøb. Eier: Søren Falkum.

 

Smed ved jernverket

Christopher Pedersen f. ca. 1710 bg. 28/7-1782. ”Christopher Smed 72 aar.”

g. 7/3-1734 m. Claschen Sophia Petersdatter fra Fossum dpt. 3/5-1711 bg. 26/6-1773. ”Christopher Smeds kone 66 aar.”, d.a. Møller Peter Jansen. Se Familie 11 - Fossum 1711.

Forlovere: "Tron Møller og Knud Bø."

1. Per f. våren 1734 bg. 30/11-1737. ”Christ: Smeds Per  3 1/2 aar.”

2. Jan Christophersen dpt. 9/10-1735 g.m. Kirsti Jensdatter Aabye fra S.Limi(B). Flyttet til Plassen under Bruset i Melum, Solum pr.gj. Se Solum slekt.

3. Maria dpt. 1737 bg. 14/4-1740. ”Christopher Smeds Maria  2 1/2 aar. Barnekopper.”

4. Peder Christophersen dpt. 25/1-1739. Se Familie 9b - Fossum 1762.

5. Birthe Cathrine dpt. 1/1-1741 bg. 23/7-1741. ”Christopher Smeds Birte Catrine, 1/2 aar.”

6. Peter (Petter) dpt. 3/6-1742 død som liten før 1748.

7. Kirsten Christophersdatter dpt. 19/1-1744. Konf. i 1760.

8. Jens Christophersen dpt. 16/3-1746 g.m. enke Dorthe Christensdatter på Hyni. Se Hyni(6) "Ødegården".

9. Petter Christophersen dpt. 6/10-1748 g.m. Anne Brynildsdatter. Se Venstøp Annen.

10. Marthe Catrine dpt. 20/2-1752 bg. 5/3-1752. ”Christopher Smeds dtr. Anne Catrine 14 dage.”

11. Marthe Catrine dpt. 22/9-1753 bg. 19/7-1767. ”Christopher Smeds dtr. Marthe Catrine 14 aar.”

12. Christopher Christophersen dpt. 4/4-1756. Konfirmert 1772.


F.f. Christopher Smeds Per: Peter ---  --- Jeroni Møller, Tron Møllers qde., Ingeborg Persdatter fra Hytten.
F.f. Christopher Smeds -------: ------ Stensaas, Tron Møller, --- Jens Baltzersens qde. Berte ------.
F.f. Christopher Smeds Per: Christen Olssøn, Tron Møller, Simon Møllers qde., Kirsten Mognsdatter.
F.f. Christopher Smeds Birte Catrine: Per Lensmand, Jan Møller, Hans Janssøn, Ole Vogts qde., Jens Aalis qde.
F.f. Christopher Smeds Peter: Knud Smed, Hans Peterssøn, Jens Torssøn og qde., Børte Straale.
F.f. Christopher Smeds Kirsten: Jens Balserssøn, Jan Jenssøn, Jens Tronssøn, Jan Hammersmeds qde. Karen Tronsdatter.
F.f. Christopher Smeds barn Jens: Jens Aabys kone, Maren Straale, Stephen Skredder fra Scheen, Johan Vogt, Lucas Eriksen fra AasHammeren.
F.f. Christopher Smeds Petter: Knud Smeds kone, Karen Tronsdatter, Lucas Eriksen, Jens Baltzersen, Jon Halvorsen.
F.f. Christopher Smeds pb. Marthe Catrine: Jan Jansens kone, Maria Jansdtr., Knud Smed, Jan Jensen, Jon Halvorsen.
F.f. Christopher Smeds pb.Marthe Catrine: Jon Halvorsens kone, Malene Hansdtr., Knud Smed, Jens og Herman Trondssønner.
F.f. Christopher Smeds db. Christopher: Jan Jensens kone, Kisten Aabye, Knud Smed, Jon Halvorsen, Ole Nilsen.

Skifteprotokoll for Sønnafjelske bergamt 2 (EA-5262/I/L0002), 1758-1778 side 285a.
Fossum jernverk 10. Nov. 1774:

CLASCHEN SOPHIA PETERSDATTER død,
enkemannen smed ved verket Christopher Pedersen
og deres barn:
Jan Christophersen,
Peder Christophersen,
Jens Christophersen,
Petter Christophersen alle myndige,
Christopher Christophersen 19 år,
Kirsten Christophersdatter 28 år.
Faren verger selv for de to umyndige barna.
(Transkribert av Leif Biberg Kristensen).

Det har ikke lykkes å finne Christopher Smeds opphav ennå.

Familie 16.

Venstøp 1762. "Huusmandsplads under Erlands Venstøb". Eier: Søren Falkum.

 

Jernverksarbeider

Jørgen Jansen herfra dpt. 8/8-1728 bg. 12/12-1791. ”Jørgen Janssøn under Gulsæt 67 aar.”, s.a. Jan Larsen ”Svendske”. Se ovenfor.

g. 23/10-1756 m. Kirsten Olsdatter f. ca. 1717 bg. 25/4-1801. ”Kirsten Olesdtr., enke efter Jørgen Janssøn under Gulset, anmeldt at være 84 aar.”

1. Anne Maria dpt. 22/5-1757 bg. 5/6-1757. ”Jørgen Jansens datter Anne Maria 3 uger.”

2. Karen dpt. 12/11-1758 bg. 6/1-1759. ”Jørgen Jansens datter Karen 8 uger.”

3. Karen Maria dpt. 27/5-1760 bg. 29/11-1779. ”Jørgen Jansens datter Karen Maria 19 1/2 aar.”

4. Jan Jørgensen dpt. 21/11-1762. Bodde på plassen Lille Blåland under Gulset. Se Familie 12 - Gulset 1801.

5. Ole Jørgensen dpt. 1/1-1766.

F.f. Jørgen Jansens pb. Anne Maria fra Hytten: Margrethe Olsdatter, Karen Berulfsdatter, Jan Christophersen, Ole Jensen, Søren Olsen.
F.f. Jørgen Jansens pb. Karen fra Hytten: Ole Friderichsens kone, Gunnil Henrichsdatter, Johannes Biønsen, Haagen Jansen, Peder Christophersen.
F.f. Jørgen Jansens pb. Karen Maria: Gunder Tevesens kone, Pernille Jansdtr., Abraham Andersen, Gulbrand Nilsen, Haagen Jansen.
F.f. Jørgen Jansens db. Jan fra Hytten: Nils Gulsets kone, Margrethe Pedersdatter, Ole Friderichsen, Haagen Jansen, Christian Andersen.
F.f. Jørgen Jansens db. Ole: Ole Friderichsens kone, Ingebor Melchiorsdtr., Søren Valler, Peder Isaksen, Even Larsen.

Denne familien var en av 5 familier som bodde under Erlands Venstøp i 1762. Jørgen og Kirsten
flyttet til sin sønn, Jan Jørgensen, på Gulset før 1791.

 

(C) Gard Strøm.