| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 02.09.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Venstøp 2 - Venstøp søndre
Gammelt løpenr. (60, 61a)b. Siden Norges matrikkel 1889: 8/2.

Utskilt fra bnr 1 10. juli 1849.


Venstøp bnr 2. Foto: Gard Strøm 2013.
 

Adresse i dag: Hoppestadv. 35, 3721 Skien.

Dette er "jordveien på Venstøp" som polfareren Hjalmar Johansen skrev om i sin bok.

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Georg Jessen Cudrio til Herman Bagger for 600 spd., dat. 31. Mai 1849, tinglyst 10. Januar 1850."

Avisredaktør, jurist, ordfører i Gjerpen, selveier
Herman Bagger
.
Br. 1850.

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Herman Bagger til Jacob Olsen, dat. 15. April, tinglyst 3. Mai 1854."

Selveier
Jacob Olsen
.
Br. 1854.

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Jacob Olsen til Knud Peter Kristophersen, dat. og tinglyst 20. August 1858."

Selveier
Knud Peder Christophersen.
Br. 1858.

Fra tinglysingsprotokollen.
"Auktionssjøde til bødker Svend Lindgren, dat. 15., tingl. 20. Juli 1874."

G.br., bødker, selveier
Svend Andersen Lindgren
fra Skåne i Sverige f. 1834.
g.m. Gunhild Pedersdatter fra Ringerike f. 1840.
1. Emma Mathilde Lindgren f. 1864 i Asker.
2. Lena Maria Lindgren f. 1866 i Holmestrand.
3. August Lindgren f. 1868 i Holmestrand.
4. Georg Hjalmar Lindgren f. 1872 i Bamble.
Br. 1874.

Kreaturer her i 1875: 2 kuer, 1 kalv.


Fra tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Svend Lindgreen til vagtmester Jens Johansen for 5500 kr., dat. 1., tinglyst 2 September 1879."

 

Justisvaktmester
Jens Johansen
fra Løten i Hedmark f. 25/1-1835 d. 1/6-1888 på Venstøp.

g. 1862 m. Maren Pedersdatter fra Stange i Hedmark f. 16/12-1838 d. 1902.
1. Petra Mathilde Johansen ”Till” f. 1864 d. 1894 g.m. kollonialgrosserer Lars Rød fra Siljan f. 1863. Bodde i Skien.
2. Fredrik Hjalmar Johansen f. 15/5-1867 (polfareren) g.m. Hilda Øvrum. Bodde i Bratsberggt. 13 på Bratsbergkleiva i Skien.
3. Julie Magrete Johansen f. 5/2-1870 d. 20/5-1951 g.m. Halvor Nilsen fra Kastet under Romnes i Holla (1866-1938). Gravlagt i Seljord. Drev skysstasjon og hotell i Seljord i mer enn 50 år (Kilde: Holla I - S. Ytterbøe).
4. Milda Johanne Johansen ”Hanna” f. 12/7-1874 g1g m. advokat Lars Gundersen g2g m. NN Borgen.
5. Johan Peder Hedmark Johansen ”Makken” f. 12/7-1879. Overtok denne eiendommen.
Br. 1879.

Denne familien bodde tidligere i Skien gamle rådhus fram til bybrannen i 1886. De flyttet hit samme år.
Hvem som satte opp husene her vites ikke. Det er heller ikke kjent når dette skjedde. Trolig før 1870.
Jens og Maren er begge gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.


Hjalmar Johansen var i 1891
student og amtskontorist. De hadde besøk under folketellingen 1891 av
grossist Lars Rød f. 1863 og hans kone Petra Mathilde fra Siljan f. 1865. Disse bodde vanligvis i Skien.


Andre beboere på gården i 1891: Kurvbinder og enkemann John Endresen fra Sauherad f. ca. 1816 og
hans ugifte datter Anne Gurine Johnsdatter f. 1844 i Gjerpen.


Kilde:
Tinglysingsprotokollen.
"Erklæring med attest, hvorefter vagtmester J. Johansens Enke Maren Johansen hensidder med uskiftet bo, tinglyst 25. nov. 1905."

 

Johan Peder Hedmark Johansen ”Makken” (Makken Johansen) f. 12/7-1879 d. 1949.

Br. 1907. Ugift.

 

Makken Johansen solgte denne gården i 1912 og kjøpte tomt på Århushaugen. Se Christen Lundsv. 22.
Han kjøpte senere en eiendom i Holmsveien under Lund.

 

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Hedemark Johansen til Jacob Olsen Aas paa denne eiendom og gnr 7 bnr 3 for kr. 13.000, dat. 25., tinglyst 27. April 1912."

 

Murmester, selveier

Jacob Olsen Aas (Jakop Olsen Aas) fra Ås(2) f. 20/9-1878 på S. Kise, s.a. Ole Nilsen Aas.

Br. 1912.

I 1932 kjøpte Jacob Aas tomt under Grini og bygde hus på Sommerfryd, som fikk adresse Luksefjellv. 71.S. Venstøp bnr 2 ca. 1922. Familien Jacob Olsen Aas på tunet. Innsendt av Ragnhild Sneltvedt 2014.
 

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Jacob O. Aas til H. C. Carlsen paa dette brug m.m. for kr. 30.000.-, dat. 14. Mars, tinglyst 29. Mars 1924.

 

Slaktermester
Hans Christian Redisch Carlsen
fra Skien f. 12/4-1869 d. 2/10-1924, s.a. slakter Carl Carlsen Redisch fra Skien og Laurense Christine Johannesdatter Wahlberg fra Sauherad.

g1g i Skien 22/2-1891 m. Maren Helgesen fra Skien f. 12/6-1867 d. 26/4-1903, d.a. slakter John Helgesen fra Seljord og Kirsten Sophie Jacobsdatter fra Bratsbergkleiva.
g2g i Skien 9/8-1904 m. Anette Ovidia Ravn Bergstrøm fra Skien f. 1/9-1883 d. 31/10-1950, d.a. snekker Johan Bertil Bergstrøm fra Brevik og Anna Elisabeth Egseth.
Barn i 2. ekteskap:
1. Hans Christian Carlsen jr. f. 28/1-1905 i Mælagata i Gjerpen d. 1959.
2. Elisabeth Kirstine Carlsen f. 2/4-1906 i Mælagata d. 1980.
3. Ruth Carlsen f. 16/7-1908 i Mælagata d. 20/8-1969. Ugift. Bodde her.
4. Doris f. 28/5-1910 på Grini d. 13/3-1911 i Mælagata.
5. Roald Carlsen f. 15/10-1911 i Mælagata d. 14/7-1979. Bodde her.
6. Walter Redisch Carlsen f. 8/1-1913 på Grini d. 1963.
7. Conrad Ravn f. 25/10-1915 i Mælagata d. 7/2-1921 i Mælagata i Skien.
6. Rigmor Carlsen f. 13/7-1917 på Petersborg d. 1949.
7. Leif Gerhardt Redisch Carlsen f. 9/4-1919 på Petersborg. Se Gulsetv. 6 under Strømdal.
8. Ragnhild Carlsen f. 2/11-1920 på Petersborg d. 1972.
Br. 1924.

Slakter Carlsen bodde tidligere i Mælagata. Familien var nevnt der under folketellingen for Gjerpen 1900. Se Familie 67 - Mæla 1900.


Barna er døpt de navn som er nevnt ovenfor. Senere i livet var det flere av barna som brukte Redisch Carlsen som
familienavn. Alle barna er døpt i Gjerpen kirke.

Under folketellingen 1910 bodde familien i et hus under Mæla med gnr/bnr 4/30. Senere fikk eiendommen
gateadresse Sverdrupsgate (matrikkelnr. 2). Det lå i krysset Mælagata/ Sverdrupsgate.

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Anette Carlsen til sine barn; H.C. Carlsen jr., Elisabeth Redisch Carlsen, Ruth Redisch Carlsen, Roald R. Carlsen, Walter R. Carlsen,
Rigmor Carlsen, Leif Carlsen, Ragnhild Carlsen
, for kr. 25.000.- paa dette brug m.m., dat. 10. Mai 1927, tinglyst 18. Mai 1927."

H.C. Carlsens barn var eiere av Venstøp(2) fra 1927.

 

Gårdens grenser på 1950-tallet ble oppgitt slik:

”Nord: Hans Heum og Johannes Hyni. Vest: Eivind Vale. Syd: Lauritsen og Grosvold. Øst: Vegen Skien - Fossum.”


Fra Matrikkelforslaget 1950: "Venstøp søndre bnr 2. Skyldmark 1 mark 81 øre. Eiere:
H. C. Carlsen jr., Elisabeth R. Carlsen, Ruth R. Carlsen, Roald., W. R.,
Rigmor, Leif og Ragnhild Carlsen
."

 

Det ser ut som om det ugifte søskenparet Roald og Ruth Carlsen bodde på gården resten av sine liv.

G.br., selveier

Gunnar Haugen fra V. Haugen under Berberg f. 24/9-1913 d. 7/5-1991, s.a. Knut G. Haugen.
g.m. Birgit Toreskaas fra Holla f. 30/8-1923 d. 23/4-2000.
1. Knut Haugen f. 1958. Overtok gården.
Br. 1974.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 35 (Gnr 8, bnr 2) er solgt for kr 800.000 fra (Gunnar Haugan) til Knut Haugen (06.11.1987).
Salget omfatter også andel av Gnr 7, Bnr 3 Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 8, bnr 266
."

G.br., ingeniør, selveier

Knut Haugen herfra f. 1958, s.a. Gunnar Haugen.

g. 1987 m. operasjonssykepleier Nina Rugstad f. 1960.
1. Mette Haugen f. 1990.
2. Eirik Haugen f. 1992.
3. Kaja Haugen f. 1993.

Br. 1987.


Kart fra Skog og Landskap 2013.

(C) Gard Strøm.