ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune.

Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
Oppdatert 08.08.2023.

 


Andre beboere på Mæla:
| Mæla 1762 | Mæla 1782 |
| Mæla 1801 | Mæla 1825 | Mæla 1835 | Mæla 1845 | Mæla 1865 | Mæla 1875 | Mæla 1891 |
| Mæla 1900 | Mæla 1910 | Mæla 1920 |

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Mæla 1900

Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1900. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.

 Vi må ta hensyn til at det dessverre eksisterer en del feil i folketellingene. Vær spesielt oppmerksom på datoer
og fødested. Ta ikke dette for gitt i noen folketellinger.
Jeg retter opp feil etter hvert som jeg, enten finner ut av det selv eller at brukerne av Gamle Gjerpen gjør
meg oppmerksom på det. Gard Strøm.

 Familie 1.
Mæla 1900 4/63 ”Høibø”.

 

G.br., sagarb., selveier
Olaus Olsen Høibø fra Sørbø(1) "S. Stensåsen" f. 9/3-1866, s.a. Ole Larsen.
g. 30/4-1899 m. Thora Karoline Nilsdatter fra Solum f. 1866, d.a. jordarbeider Nils Olsen.
1. Olga Olausen f. 9/1-1900 i Gjerpen.

De hadde jord nok til å ha både litt korn, poteter, ei ku og noen høns. 

 


Familie 2.
Mæla 1900. Leietomt på Huken under Mæla søndre.

Dampskibsfører, huseier
Ole Andersen f. 1848 i Heddal.
g.m. Karoline fra Skien f. 1850.
1. Halvdan Andersen f. 1894 i Gj.

Se Familie 110 - Mæla 1910.

De hadde også en losjerende her i 1900: Møbelsnekker Didrik Hermansen f. 1873 på Stathelle (ugift).


Familie 3.
Mæla 1900. Leietomt på Huken under Mæla søndre.

Kjøpmann, møbelforretning, huseier
Christian Jacobsen fra Larvik f. 1843.
g.m. Sofie fra Brunlanes f. 1845.

Dette ekteparet tilhørte Skien Frikirke. Se Familie 108 - Mæla 1910.


Familie 4.
Mæla 1900. Hus under Mæla søndre. 2 husstander 1/2.

Pølsemaker, huseier
Karl Moe fra Østre Aker f. 1861.
g.m. Mathilde Hansdatter fra Arendal f. 1858.
1. Gudrun Moe f. 1889 i Skien.
2. Ella Moe f. 1895 i Skien.

Losjerende: Kontorfullmektig, engros, Hans Bang f. 1871 i Drammen.


Familie 5.
Mæla 1900. Hus under Mæla søndre med 2 husstander 2/2.

Skipsfører
Henrik Theodor Wright fra V. Porsgrunn f. 13/7-1837 d. mellom 1897 og 1900, s.a. Folkman Frick Wright.
g. i Moss kirke 2/3-1864 m. Hanna Elise Anette Sunne f. 1840 i Sarpsborg
1. Ellen Madsy Dorthea Wright f. 2/10-1865 i V. Porsgrunn.
2. Hanna Folkmara Wright f. 18/7-1867 i V. Porsgrunn.
3. Henriette Wright f. 1870 i Porsgrunn. Hun var enke etter O'Flaherthy og bodde her med sin sønn i 1900.
4. Eilert Wright f. 1871 i Porsgrunn. 2. maskinist "paa reise fra Kuba til Amerika."
5. Hilmar Wright f. 1874 i Porsgrunn. "Fyrbøter paa dampskib."
6. Ingrid Wright f. 1897 i Kristiania.

I 1900 bodde enkefru Elise Wright her med disse barna. Hun var nevnt som: Enke og forhenv. hotellvertinne.
Enka Henriette (ovenfor) og hennes sønn Sigurd O'Flaherthy f. 1891 i Porsgrunn (9 år) bodde også her i 1900.
Se familien Henrik Wright i Porsgrunn 1865.


Familie 6.
Mæla 1900. Hus u. Mæla søndre med 3 husstander 1/3.

Malersvenn, huseier
Ole Rugstad (Ole Evensen Rugstad) f. 1857 i Solum.
g.m. Kirsti Torstensdatter fra Bråten under Hjukse f. 1859 i Sauherad, d.a. Torsten Christensen og Kirsti Larsdatter.
1. Øivind Rugstad f. 1882 i Gj.
2. Ingeborg Rugstad f. 1885 i Skien.
3. Kirsten Rugstad f. 1887 i Sk.
4. Thea Rugstad f. 1889 i Sk.
5. Lea Rugstad f. 1892 i Sk.
6. Ester Rugstad f. 1894 i Gj.
7. Arne Rugstad f. 1898 i Gj.
8. datter Rugstad f. 20/9-1900 i Gj.

Denne familien bodde i 1885 på Bakken i Skien (Blegebakken).
De tilhørte i 1900 Baptistene.
 


Familie 7.
Mæla 1900. Hus u. Mæla søndre med 3 husstander 2/3.
 

Malersvenn, håndtverker
Kristen Strøm fra Sandherred (utenfor Sandefjord) i Vestfold f. 1862.
g.m. Karoline f. 1860 i Gj.
1. Karl Strøm f. 1884 i Skien.
2. Anna Strøm f. 1887 i Skien.
3. Oskar Strøm f. 1890 i Skien.
4. Tor Strøm f. 1894 i Gj.
5. Kaspara Strøm f. 1896 i Skien.


Familie 8.
Mæla 1900. Hus u. Mæla søndre med 3 husstander 3/3.

Bygningssnekkersvenn, enkemann
Hans Iversen fra Eidsberg i Østfold f. 1840.
1. Alfred Hansen f. 1868 i Eidsberg.

Husbestyrinde var Inger Hansen f. 1857 i Spydeberg, Østfold.

Disse var alle metodister.


Familie 9.
Mæla 1900. 4/2. Huken u. Mæla søndre med 2 husstander 1/2.

Husholderske, enke
Maren Larsdatter fra Bamble f. 1840.
1. Nils Ellingsen f. 1875 i Solum. Ugift møllearb. i 1900.

Som fattig losjerende hadde Maren noen barn her:
Halvor Olsen f. 1890 i Dalen i Tel., Oskar Olsen f. 1892 i Mo i Tel. og Valborg Olsdatter f. 1894 i Mo.
Disse var trolig søsken og var satt bort hit som "pleiebarn". Videre var det en gutt til her:
Nils Nilsen f. 1883 i Solum.


Familie 10.
Mæla 1900. 4/2. Huken u. Mæla søndre med 2 husstander 2/2
.

Skomaker, enkemann
Severin Kristensen f. 1829 på Kongsberg.
1. Hanna Severinsen f. 1870 i Brevik.
2. Mathilde Severinsen f. 1874 i Brevik.

3 ugifte hybelboere:
Karen Rasmussen f. 1882 på Stathelle. Butikkjomfru i manufakturhandel.
Anders Kittilsen f. 1864 i Holla. Arbeidet på papirfabrikk.
Anders Kolstad f. 1873 i Solum. Arbeidet på papirfabrikk.


Familie 11.
Mæla 1900. 4/3. Huken u. Mæla søndre med 4 husstander 1/4.

Dampskipsfører
Albert Albretsen f. 1865 på Nøtterø i Vestfold.
g.m. Gusta Paulsdatter f. 1868 i Lillesand.
1. Andrea Albretsen f. 1893 i Lillesand.
2. Paul Albretsen f. 1896 i Lillesand.

1 hybelboer: Tora Kastodden f. 1873 i Holla. "Arbeider paa flipfabriken".


Familie 12.
Mæla 1900. 4/3. Huken u. Mæla søndre med 4 husstander 2/4.

Aulalia Olsen
f. 1847 i Skien.
og
Sofie Olsen f. 1870 i Skien

Begge er ugifte og lever av sine formuer.

4 nevøer boende her i 1900:
Kristian Dahl f. 1873 i Solum. Arbeider på mekanisk verksted.
Torvald Dahl f. 1875 i Solum. 2. styrmann i Garston, England.
Johan Dahl f. 1878 i Solum. Matros, på veg fra Havanna til Hamburg.
Henry Dahl f. 1879 i Solum. Handelsbetjent, manufaktur.


Familie 13.
Mæla 1900. 4/3. Huken u. Mæla søndre med 4 husstander 3/4.

Pensjonist
Louis Stefansen f. 1850 i Flekkefjord. Ugift.
Tjenestepike: Karen Hauk f. 1882 i Skien.


Familie 14.
Mæla 1900. 4/3. Huken under Mæla søndre med 4 husstander 4/4.

Her var nevnt kolonialkjøpmann Ole Bentsen med familie. Se Familie 4 - Mæla 1910.


Familie 15.
Mæla 1900. Hus u. 4/4 av Mæla søndre med 4 husstander 1/4.

Enke, skreddersøm
Marie Evensen f. 1851 i Skien.
1. Evenda Evensen f. 1883 på Stathelle. Butikkjomfru, manufaktur i 1900.

På besøk: Olalia Evensen f. 1850 i Bamble. Modeforretning i Bamble.
1 hybelboer: Murersvenn Kristian Klæboe f. 1862 i Kragerø.


 

Familie 16.
Mæla 1900. Hus u. 4/4 av Mæla søndre med 4 husstander 2/4.

Skomaker

Søren Olsen Aasterød fra Åsterød(1) f. 26/2-1873, s.a. Ole Sørensen Aasterød.
g. i Gjerpen 21/4-1897 m. Karen Maria Hansen fra Naphaugrønningen i Siljan f. 24/11-1870 i Siljan d. 1954, d.a. Hans Halvorsen og Maren Gulliksdatter.
1. Olav Aasterud f. 30/10-1898 g. i Gjerpen 5/4-1924 m. Betzy Elisabeth Kittilsen fra Falkum f. 24/10-1901. Sønn: Kjell Aasterød f. 10/7-1924 d. 23/5-1970. Bodde i Skien.
2. Mildrid Aasterud f. 23/9-1901 d. 15/5-1962.


Karen drev syforretning i 1900. Tjenestepike: Elise Abrahamsen f. 1880 i Gj.

 Familie 17.
Mæla 1900. Hus u. 4/4 av Mæla søndre med 4 husstander 3/4.

Dampskipsfører, enkemann
Svennung Klausen f. 1854 i Solum.

1. Lilly Klausen f. 1885 i Skien.
2. Klaus Klausen f. 1888 i Skien.

Tjenestepike i 1900: Ingeborg Cudrio f. 1854 i Gj. Hun var på besøk i Brevik under folketellingen.

 Familie 18.
Mæla 1900. Hus u. 4/4 av Mæla søndre med 4 husstander 4/4.

Kommunearb., stenpukker
Ole Amundsen f. 1855 i Tjølling.
g.m. Anne f. 1860 i Holla.
1. Asta Amundsen f. 1894 i Solum.
2. Jenny Amundsen f. 1896 i Skien.

3 hybelboere:
Enkemann Nicolai Zachariassen f. 1833 i Skien. Agenturforretning.
Vilhelmine Larsen, ugift f. 1836 i Brevik. Vaskekone og metodist.
Anne Nordbø, ugift f. 1865 i Fyresdal. Sypike, skreddersøm.

 Familie 19.
Mæla 1900. Hus u. 4/4 av Mæla søndre.

Skomaker
Johan Andersen f. 1844 i Skjeberg i Østfold.
g.m. Marte Andreassen f. 1848 i Tune, Østf.
1. Aksel Andersen f. 1887 i Langesund.

 Familie 20.
Mæla 1900. 4/5. Hus under gnr 4 bnr 5 av Mæla søndre med 2 husstander 1/2.

Gråstensmurer, enkemann
Karl Svendsen f. 1859 i Bohuslän i Sverige.
1. Hilda Svendsen f. 1890 i Lunde i Tel.

2. Karl Svendsen f. 1892 i Skien.
3. Agnes Svendsen f. 1897 i Gj.
 

Husholderske: Ugifte Marta Ingebretsdatter f. 1861 i Solum.Familie 21.
Mæla 1900. Hus u. 4/5 av Mæla søndre med 2 husstander 2/2.


Gråstensarbeider
Wilhelm Olsen f. 1861 i Sverige.
g.m. Thea Abrahamsdatter Godal f. 1880 i Gj.
1. Ragna Elisabeth Olsen f. 29/5-1899 i Skien.

2. Agnes Olsen f. 30/6-1900 i Skien.

1 hybelboer i 1900: Sypike, skreddersøm, Ingrid Sundsvalen f. 1858 i Sauherad.

Se hele denne familien på Nystua under Godal i Luksefjell.

 Familie 22.
Mæla 1900. Hus u. 4/7 av Mæla søndre med 4 husstander 1/4.

Vier NN. Bortreist under folketellingen.
g.m. Stina Halvorsdatter f. 1846 på Stathelle
1. Henrik Viersen f. 1877 i Solum. Se nedenfor.

2. Olaf Viersen f. 1882 i Solum. Arbeider på tresliperi i 1900.

 Familie 23.
Mæla 1900. Hus u. 4/7 av Mæla søndre med 4 husstander 2/4.
 

NN. Viersen herfra. Bortreist under folketellingen.
g.m. Gunda f. 1873 i Gj.
1. Berna Viersen f. 1897 i Gj.
2. Kaspara Viersen f. 1898 i Skien.
3. datter Viersen f. 2/9-1900 i Gj.

 Familie 24.
Mæla 1900. Hus u. 4/7 av Mæla søndre med 4 husstander 3/4.

Vognmann
Henrik Viersen f. 1877 i Solum.
g.m. Kristiane Nilsdatter f. 1879 i Skien.
1. Toralf Viersen f. 16/7-1899 på Mæla.
2. Leiv Viersen f. 28/4-1901 på Mæla.

 Familie 25.
Mæla 1900. Hus u. 4/7 av Mæla søndre med 4 husstander 4/4.

Papirfabrikkarb.
Hans Johnsen f. 1842 i Siljan.
g.m. Karine f. 1852 i Siljan.
1. Hansine J. Hansdatter f. 1885 i Skien.

 Familie 26.
Mæla 1900. Hus u. 4/8 av Mæla søndre.

Arbeider, leilending

Anton Sivertsen fra Lardal f. 25/6-1865 i Lardal d. 12/12-1957 i Skien, s.a. arb. Sivert Isaksen.

g1g i Skien 11/12-1887 m. Ingeborg Marie Madsdatter fra S. Mæla f. 30/4-1867 på V. Sokka d. 22/11-1905 på Høyberg u. Omsland i Brunlanes, d.a. arb. Mads Andreassen. Se Familie 9 - Mæla 1891.

Forlovere: "Thorsten Thorstensen, Mads Andreassen."

g2g m. Anna f. 22/7-1886 d. 5/7-1973.

1. Martin Sivertsen f. 27/6-1888 i Skien.

2. Ole Sivertsen f. 30/1-1890 i Vassend.
3. Ingeborg Andrea Sivertsen f. 24/9-1892 i Snurren, Siljan.
4. Magna Sofie Sivertsen f. 17/5-1897 i Duestien i Skien.

5. Isak Sivertsen f. 13/3-1899 i Duestien.
6. Inga Marie Sivertsen f. 7/8-1905 på Høyberg u. Omsland i Kjose sogn, Brunlanes.

Br. 1889.

 

F.f. Arbeider Anton Sivertsen og Ingeborg Marie Madsens Martin: Erik Andersen, Jakob Johnsen, Theodor Johnsen, Maren Margrete Nilsen, Nikoline Børresen.
F.f. Leil. Anton Syvertsen Vasenden og hustru Ingeborg Marie Madsdatters Ole: Ole Torkildsen Rønningen, Peder Olausen Teigen, Andreas Madsen Vassend, Karine Madsd., Elise Tollefsd. Gromstul.
F.f. Vognmand Anton Syvertsen og h. Ingeborg Marie Madsens Magna Sofie: Gustav Jørgensen, Hans Hansen, Maren Andrine Hansen, Olette Hansen.

 
I 1889 bodde denne familien på Vassend under Mo i Gjerpen. De bodde der bare ca. 2 år, før de flyttet hit.

I 1891 bodde Ingeborgs bror, Andreas Madsen her. Han var f. i Gjerpen 1870 og var tømmerhugger. Andreas bodde i 1900 på N. Kise.

I 1892 bodde de i Snurren u. Siljan Prestegård mens Ingeborg Andrea ble født. De er meldt utflyttet til Gjerpen samme år og kom til
S. Mæla (4/8), hvor Anton i 1900 var registrert som vognmann. 
De bodde i Duestien i 1897 og 1899. I 1899 ble Anton skrevet for Vognmand Anton Syversen Holtan.
Etter 1900 flyttet de til N. Omsland(7) ”Høyberg” i Brunlanes hvor den første kona døde i 1907.
Anton og barna flyttet tilbake til Skien/ Gjerpen kort tid etter.

 Familie 27.

Mæla 1900. Hus under 4/9 av Mæla søndre.

 

Vognmann, huseier

Tollef E. Stensrud fra Sauherad f. 31/10-1860 d. 9/5-1948.

g.m. Jonethe Karine Severinsdatter fra Brevik f. 14/5-1864 d. 29/6-1933.
Se Frogner(33) "Nordhagen".

Enslig losjerende her i 1900: Josefine Arvesdatter f. i Sverige 1873. Hun var ugift og livnærte seg ved å stryke tøy for folk.

 Familie 28.

Mæla 1900. Hus under 4/10 av Mæla søndre.


Kolonialkjøpmann, huseier
Severin Andersen f. 21/2-1849 på Rugstad i Solum, s.a. Anders Sørensen og Birthe Kirstine Sørensdatter.
g. i Solum kirke 29/8-1872 m. Inger Karoline Jensdatter fra Kastet i Solum f. 29/9-1850 i Solum, d.a. Jens Hansen og Karen Marie Arnesdatter.
Forlovere: Hans Jørgensen, Lerodden og Anders Sørensen Haukenæs.
1. Kirstine Marie Andersen f. 22/10-1872 i Suttervik i Solum.
2. Inger Andersdatter f. 1874 i Solum.
3. Susanne Andersen f. 1876.

4. Anna Andersen f. 1878.

5. Jens Andersen f. 1880.
6. Anders Andersen f. 1883 i Solum. "Kontorist paa Møllen." i 1900.
7. Karen Andersen f. 1885.
8. Gusta Andersen f. 1887 på Fossum.
9. Karl Andersen f. i mars 1890 på Fossum.
10. Hanna Andersen f. 1892 på Fossum.
11. Laura Andersen f. 1895 i Melum(?). Skal kanskje være Mæla? G.S.

Ved vielsen i 1872 var det nevnt at mannen var dissenter. Han arbeidet som flåtemann og bodde på Haukenes.
Hun var medlem av statskirken og bodde i Suttervik. Ingen av barna ble døpt i kirken.

Denne familien tilhørte intet trossamfunn i 1891. De kom fra Solum til Gjerpen i ca. 1886. Gusta er det første
barnet som er født i Gjerpen. Ellers er foreldrene og alle de eldre barna født i Solum. Severin eide en gård i Solum.

Andre beboere her i 1891: Marie Jensdatter husfruens søster, elev ved syskole, f. 1861 i Solum.  
I 1900 hadde Severin Andersen kjøpt/ bygd hus på S. Mælas grunn.


Tjenestepike: Marie Gundersen f. 1883 i Melum.

Denne familien bodde i en av liabrakkene på Fossum i 1891. Se Familie 33 - Fossum 1891.

Trolig 3 hybelbeboere:
Anton Halds? (Anton Haraldsen?) f. 1879 i Gj. Bakersvenn.
Odne Søiland, g.br., f. 1859 på Søiland, Jæren, Rogaland.
Elle Søiland, skoleelev, f. 1875 på Søiland, Jæren, Rogaland.

 


 

Familie 29.

Mæla 1900. Hus under 4/11 ("Nordgaard") av Mæla søndre med 5 husstander 1/5.

 

Gårdeier, rentenist
Aasmund Nordgaard f. 14/5-1853 i Eidsborg, Lårdal.
Ugift. Se Nordgaards løkke.

"Husbestyrinde" Randine Jansdatter f. 1877 i Lårdal.
Enslig losjerende: Kolonialkjøpmann Sofus Østvedt f. 1869 i Brevik.

 Familie 30.

Mæla 1900. Hus under 4/11 av Mæla søndre med 5 husstander 2/5.

Tobaksfabrikkbestyrer
Mikael Tellefsen f. 1870 i Kristiansand.
g.m. Konstance f. 1875 i Kristiansand.

Tjenestepike: Sigrid Nordby f. 1884 i Kristiansand.

 Familie 31.

Mæla 1900. Hus under 4/11 av Mæla søndre med 5 husstander 3/5.

De ugifte søstrene:
Christine Sophie Pedersen fra Limi(3) f. 27/1-1840 d. 22/10-1917. Bodde siden i Lundeg. i Skien. Ugift.
Andrea Pedersen fra Limi(3) f. 13/2-1841 d. 18/7-1914. Bodde siden i Pleuritzg. i Skien. Ugift.

Disse søstrene er døtre av lensmann Peder Pedersen på Limi. De var bosatt i en liten leilighet her
og "lever af kapital."

 Familie 32.

Mæla 1900. Hus under 4/11 av Mæla søndre med 5 husstander 4/5.

Enke, kjolesøm
Inga Falk f. 1863 i Eidsvold, Akershus.

1. Margit Falk f. 1863 i Porsgrunn. Udøpt.

Her bodde også den ugifte strikkersken Sigrid Olsen f. 1863 i Flekkefjord og
hennes sønn Ivar Gjosten f. 1887 i Larvik.Familie 33.

Mæla 1900. Hus under 4/11 av Mæla søndre med 5 husstander 5/5.

Ingeniør i kommunen
Stian Holte f. 1864 i Drangedal.
g.m. Guri f. 1864 i Egersund i Rogaland.
1. Liv Holte f. 1894 i Kristiania.
2. John Holte f. 1898 i Gj.
3. Hjørdis Holte f. 1898 i Gj.

Tjenestepike, "Enepige" Kari Teksten f. 1884 i Nes, Sauherad.

 


 

Familie 34.

Mæla 1900. Hus under 4/11 av Mæla søndre med 6 husstander 1/6.


Skreddersvenn
Hans Nordøy f. 1869 i Dønnes pr.gj., Helgeland, Nordland fylke.
g.m. Johanne Grønrud f. 1872 i Sauland sogn, Tuddal pr.gj.
1. Synnøve Nordøy f. 8/4-1900 i Gj.

 Familie 35.

Mæla 1900. Hus under 4/11 av Mæla søndre med 6 husstander 2/6.


NN. Andersen (bortreist ved folketellingen)
g.m. Johanne f. 1845 i Ålesund.
 

Hun jobbet som vaskearbeider i 1900.

 Familie 36.

Mæla 1900. Hus under 4/11 av Mæla søndre med 6 husstander 3/6.

Jernvarefabrikkarbeider
Anders Jørgensen f. 1845 på Nøtterø i Vestfold.
g.m. Sara Mathiasdatter f. 1846 i Bohuslän, Sverige.
1. Hans Andersen f. 1878 på Nøtterø.

 


 

Familie 37.

Mæla 1900. Hus under 4/11 av Mæla søndre med 6 husstander 4/6.

 

Murerhåndlanger
Karl Eriksen f. 1865 i Id i Østfold.
g.m. Tora Halvorsdatter f. 1852 i Gransherad, Tel.
1. Dagmar Eriksen f. 1893 i Skien.

 Familie 38.

Mæla 1900. Hus under 4/11 av Mæla søndre med 6 husstander 5/6.

Barberer
Frants Tim f. 1870 i Tyskland
g.m. Karen Andersdatter f. 1870 i Gj.
1. Herman Tim f. 7/1-1900 i Gj.

 Familie 39.

Mæla 1900. Hus under 4/11 av Mæla søndre med 6 husstander 6/6.

Sagbruksarbeider
Hans Dahl f. 1876 i Solum.
g.m. Alma Kristensdatter f. 1879 i Skien.

 Familie 40.

Mæla 1900. Hus under 4/11 av Mæla søndre.


Baker
Hans Paulsen f. 1835 i Kristiania.

g.m. Severine f. 1844 i Bamble
1. Paul Paulsen f. 1879 i Larvik. Sjømann i 1900.
2. Sofie Paulsen f. 1880 i Larvik. "Vasker for andre." i 1900.

Sønn av Sofie: Henry Bjørg f. 1897 i Skien. Bakeren og kona tilhørte menigheten "Fri mission".
Barna var medlemmer av Statskirken.

 Familie 41.

Mæla 1900. Hus under 4/11 av Mæla søndre med 3 husstander 1/3.


Bankfullmektig
Christian Reinskau f. 1858 i Lier, BU.
g.m. Johanne Vilhelmine Taubøll f. 1867 i Kristiania.
1. Finn Reinskau f. 1891 i Gj.
2. Liv Reinskau f. 1894 i Skien.
3. Odd Reinskau f. 5/7-1900 i Gj.

Andre som bodde her i 1900:
Elisabeth Taubøll f. 1862 i Kristiania.
Tj.p.: Anna Olsen f. 1883 på Hadeland i Oppland.
Leieboer: Den ugifte Marie Finneid f. 1864 i Drangedal. "Lever af kapital."

 Familie 42.

Mæla 1900. Hus under 4/11 av Mæla søndre med 3 husstander 2/3.

Agent "alle slags"
Nils Alstrand f. 1859 i Skåne i Sverige.
g.m. Hilda Andersdotter f. 1866 i Strømstad i Sverige.
1. Alf Alstrand f. 15/8-1900.

Disse tilhørte Skien metodistkirke i 1900.

Hybelboer: Reisende agent for Aktiemøllen, August Paust f. 1874 i Drammen. Ugift i 1900.

 Familie 43.

Mæla 1900. Hus under 4/11 av Mæla søndre med 3 husstander 3/3.
 

Trykkeriarb.
Iduna Halvorsen f. 1873 i Skien.
Hun var ugift og tilhørte den Frie missionen i 1900.

 Familie 44.

Mæla 1900. Hus 4/11c av Mæla søndre.

 

Dampskipsmaskinist, huseier og enkemann
Andreas Tovsen f. 1862 i Holla.
1. Emilie Tovsen f. 1886 i Skien.
2. Aksel Tovsen f. 1888 i Skien.
3. Charlotte Tovsen f. 1890 i Skien.
4. Tora Tovsen f. 1892 i Skien.
5. Gunvor Tovsen f. 1894 i Skien.
6. Ingolf Tovsen f. 1895? i Skien.

Husbestyrinde: Gunhild Torstensdatter f. 1860 i Nes sogn, Sauherad pr.gj., Telemark.

 Familie 45.

Mæla 1900. Hus 4/12 av Mæla søndre.


Bankdirektør (privat), huseier
Julius Reinhart Rasmussen fra Fossum f. 26/4-1855 på Fossum, s.a. Hans Rasmussen. Se Familie 88 - Fossum 1865.
g.m. Dorthea f. 3/1-1867 i Kragerø.
1. Johanna Rasmussen f. 19/6-1892 i Skien.
2. Christian Lunøe Rasmussen f. 12/9-1894 i Skien.
3. Amborg Rasmussen f. 12/9-1894 i Skien.
4. Reinhart Rasmussen f. 19/5-1897 i Gj.
5. Bjarne Rasmussen f. 22/11-1899 i Gj.
6. Dorothea Rasmussen f. 9/11-1905 i Gj.

Tjenestefolk i huset 1900:
Kokkepike Olava Flid f. 1879 i Gj. og barnepike Fredrikke Evensen f. 1884 i Porsgrunn.

Maskinstrikkerske, enke
Amborgline Rasmussen (Amborgline Marthine Jensen) fra Osebakken f. 11/2-1834, d.a. politibetjent og bødker Abraham Jensen og hustru Marthe Ingebretsdatter "af østre Porsgrund."
Hun var enke etter kontorist hos Løvenskiold på Fossum, Hans Rasmussen. Se Familie 88 - Fossum 1865.

 Familie 47.

Mæla 1900. 4/13 - Tomt nr. 1 av Mæla søndre.

 

Møbelsnekker, huseier

Christoffer Ingvard Christoffersen f. 2/9-1840 i Larvik.

g.m. Andrianne Hansdatter f. 20/1-1843 i Larvik.
1. Petra Annette Christoffersen f. 1871 i Tvedestrand.
2 . Hanna Christoffersen f. 8/9-1875 i Tvedestrand.
3 . Johan Christoffersen f. 1881 i Tvedestrand.

Denne familien bodde her også i 1910. Se Familie 41 - Mæla 1910. Se også Familie 45-Mæla 1891.

 Familie 48.

Mæla 1900. 4/15 (Huken) av Mæla søndre.


Handelsgartner, huseier

Adolf Fredrik Ringstrøm fra Lindköping län i Sverige f. 1857. ”Naturalisert”.

g.m. Selma Vilhelmine Bergstrøm fra Larvik f. 1857.

1. Selma Vilhelmine Ringstrøm f. 1882 i Skåne, Sverige. ”Naturalisert”.

2. Ulla Vilhelmine Ringstrøm f. 1884 i Skåne.

3. Valla Marie? Ringstrøm f. 1887 i Gj.

4. Adolf Fredrik Ringstrøm f. 1888 i Gj.

5. Karl Seth Ringstrøm f. jan. 1890 i Gj.
6. Magnus Ringstrøm f. 1892 i Gj.
7. Linea Ringstrøm f. 1894 i Gj.

 Familie 49.

Mæla 1900. 4/16 - Tomt nr. 8 av Mæla søndre med 2 husholdninger 1/2.


Arbeider ved Aktiemølle
Gullik Gundersen f. 1834 i Holla.
g.m. Kirstine Jacobsdatter f. 1840 i Solum.
1. Gunda Gundersen f. 1877 i Skien.
2. Rakel Gundersen f. 1884 i Skien.

Se også Familie 48 - Mæla 1891.

Pleiedatter i 1900: Gerda Ingebretsen f. 1889 i Skien.
Kirstine tilhørte baptistene i 1900. Gunda og Rakel var ikke døpt.
Hybelboer i 1900: Ugift strykerske Anna Jacobsdatter f. 1873 på Kongsberg.

 Familie 50.

Mæla 1900. 4/16 - Tomt nr. 8 av Mæla søndre med 2 husholdninger 2/2.


Arbeider ved Aktiemølle
Karl Johnsen f. 1876 i Grenna i Sverige.
g.m. Signe Mathisdatter f. 1877 i Kviteseid.
1. Borghild Johnsen f. 12/11-1899 i Skien.

Hybelboer: Ugift sypike Anna Olsdatter f. 1865 i Solum.

 Familie 51.

Mæla 1900. 4/17 - Tomt nr. 9 av Mæla søndre med 2 husholdninger 1/2.

Vognmann og jordbruksarbeider, huseier
Anders Olsen Brændaas f. 21/10-1854 på Kåsene under Voltveit i Sauherad, s.a. husmann Ole Olsen og Aaste Andersdatter.
g. i Seljord kirke 28/10-1878 m. Anne Torbjørnsdatter fra Mogene i Seljord f. 16/11-1858 i Seljord, d.a. g.br. Thorbjørn Thorbjørnsen. Hun tilhørte Frikirken i 1900.
Forlovere: "Svennung Kittilsen og Kittil Svennungsen Moen."
1. Ole Brændaas f. 20/8-1880 i Skien. Ble typograf. Bodde i Lakkegata 26 i Kristiania i 1910. Hørte til Grønland menighet.
2. Inga Brændaas f. 1/7-1883 i Skien. I tjeneste hos stasjonsmester Erik Lie i Skien Gamle stasjon (på Jernbanetorget) i 1910.
3. Torvald Andersen f. 9/4-1884 i Duestien, Skien.
4. Laura Andersen f. 19/11-1885 i Skien.
5. Andreas Andersen f. 9/1-1888 i Skien.
6. Ludvig Andersen f. 3/7-1890 i Skien.
7. Otto Andersen f. 1894 i Gj. Frikirken.
8. Gunda Andersen f. 1895 i Gj. Frikirken.

Ekteskapet ble bekreftet i den Lutherske frikirke i Skien, der også alle barna er døpt.
Ved vielsen i Seljord, var det oppført at "Anders Olsen" allerede bodde i Skien.

Se også Familie 35 - Mæla 1891.


Familie 52.
Mæla 1900. 4/17 - Tomt nr. 9 av Mæla søndre med 2 husholdninger 2/2.

Papirfabrikkarbeider
Johan Sørensen f. 1868 i Hedrum, Vestfold.
g.m. Inger Olsdatter f. 1874 i Gj.
1. Inga Sørensen f. 1898 i Gj.

 Familie 53.

Mæla 1900. 4/18 - Tomt nr. 10 av Mæla søndre.

 

Vognmann, huseier
Gustav Andersen fra Røkila i Brålanda forsamling, Elvsborg len, Sverige f. 25/8-1858 d. 20/9-1922 på Frogner av Tuberkulose, s.a. arbeider Anders Andersson og Maja Stina Nilsdotter.
g. i Gjerpen 22/7-1894 m. Anne Lovise Anundsdatter fra Fjelldalen(4) f. 15/1-1868 i Siljan d. 21/10-1934 på Frogner, som enke, d.a. Anund Dyresen (Dammyra).
1. Stine Marie Andersen f. 1895 i Skien d. 1955 g.m. Christian Jacobsen d. 26/9-1956. Gravlagt på Gjerpen.
2. Adolf Andersen f. 14/11-1897 i Gjerpen d. 28/11-1963 g.m. Ester Marense NN f. 15/2-1904 d. 7/2-1971. Gravlagt på Gjerpen.
3. Olaf Andersen f. 18/10-1905 d. 16/12-1993 g.m. Snefrid NN f. 2/11-1910 d. 15/1-1993. Gravlagt på Gjerpen.


Anne Lovises datter, Anna Karine Andersen f. 14/7-1888 d. 21/7-1971 g. 1907/1908 m. Karl Martinius Hansen f. 22/9-1877 d. 24/5-1948.
Begge er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
Anna Karine Andersens far var, steinhogger og ungkar, Karl Andersen på Eriksrød (i 1887) f. ca. 1860.

 

"Vognmand Gustav Andersen" er registrert innflytta til Gjerpen våren 1890. Han ser ut til å ha bodd tidligere i Skien en tid.
Han hadde med seg presteeattest fra Skien.


Mange takk til Tor Gervin.

 Familie 54.

Mæla 1900. 4/19 - Tomt nr. 11 av Mæla søndre.

 

Metallarb., huseier
Bertrand Johansen f. 1868 på Hamar.
g.m. Vilhelmine Jølstad f. 1869 på Hamar.
1. Borghild Johansen f. 1892 på Hamar.
2. Bertrand Johansen f. 1893 i Halden i Østfold.
3. Arvid Johansen f. 1895 i Halden.
4. Mikael Johansen f. 1897 i Skien.
5. Aagot Johansen f. 14/4-1899 i Skien.

3 enslig losjerende:
Andreas Rollefsen f. 1878 i Bø i Tel. Bygningssnekkersvenn.
Even Rollefsen f. 1881 i Bø i Tel. Papirfabrikkarb.
Kristian Olsen f. 1877 i Danmark. Papirfabrikkarb.

 Familie 55a.

Mæla 1900. 4/20 "Kjærbo" - Tomt av Mæla søndre med 2 husholdninger 1/2.

 

Kaptein i landstormen
Finn Nilsen f. 1851 i Moss.

g.m. Klara Kaspersen f. 1873 i Risør.
1. Hjørdis Nilsen f. 1896 i Gj.

Ei som også ble nevnt som datter her i 1900 var Wilhelmine Kristensen f. 1884 i Arendal.
Hun hadde fast bosted i Arendal.
Tjenestepike, "enepige": Jenny Andersen f. 1884 i Kaupang v/ Larvik.

 Familie 55b.

Mæla 1900. 4/20 "Kjærbo" - Tomt av Mæla søndre med 2 husholdninger 2/2.


Trelasthandler, agent og lærer ved teknisk aftenskole
Wilhelm B. Larsen fra Skien f. 12/3-1879.
g.m. Aagot fra Sandefjord f. 11/1-1870.


Se Familie 48 - Mæla 1910.

Tjenestefolk:
Kokkepike Elisabeth Wessel f. 1883 i Porsgrunn.
Barnepike Ingeborg Hansen f. 1883 i Kragerø.

 Familie 56.

Mæla 1900. Hustomt under 4/21 Mæla store.


Jordbruksarbeider, huseier
Andreas Solvesen f. 1834 i Gj.
g.m. Anne Dorthea Halvorsdatter f. 1837 i Gj.

Det var nevnt i folketellingen at "Konen arbeider paa markarbeide om sommeren."

Se Familie 5 - Mæla 1875, Familie 68 - Mæla 1891 og Familie 57 - Mæla 1910.

 Familie 57.

Mæla 1900. Hustomt under 4/21 Mæla store.


Skomaker, huseier
Kristian Kristensen f. 1860 i Botne pr.gj.
g.m. Hella Jacobsdatter f. 1857 i Siljan.
1. Anne Kristensen f. 1885 i Gj.
2. Marta Kristensen f. 1887 i Gj.
3. Kristiane Kristensen f. 1888 i Gj.
4. Karl Kristensen f. 1891 i Gj.
5. Hilda Kristensen f. 1893 i Gj.
6. Gunda Kristensen f. 1894 i Gj.
7. Otto Kristensen f. 1897 i Gj.

 Familie 58.

Mæla 1900. Hustomt under 4/21 Mæla store.


Kjørekarl, fabrikkarbeider, huseier

Ole Sigurdsen fra Nes i Sauherad f. 10/9-1859, s.a. pigen Ingeborg Tollefsdatter Moen og uk. Sigurd Olsen Rønningen fra Sauherad hovedsogn.

g. 5/6-1886 m. Severine Edvardsdatter fra Mæla f. 3/3-1868, d.a. Edvard Halvorsen og Ingeborg Svennungsdatter. Se Familie 6 - Mæla 1875.

I september 1887 ble Ole Sigurdsen kalt "Gaardfuldmægtig". I desember 1889 var han sliperiarbeider.
I oktober 1894 var han  maskinist ved Union papirfabrikk. I 1896 ble han kalt fabrikkarbeider.
Under folketellingen 1900 ble han oppført som "kjørekarl."

Se også Familie 53 - Mæla 1910.

 Familie 59.

Mæla 1900. Hustomt under 4/21 Mæla store.

 

Gårdskarl, enkem.
Halvor Pedersen Marum f. 1844 i Melum sogn, Solum pr.gj.
1. Nils Peter Halvorsen f. 1877 i Gj.
2. Anne Marie Halvorsdatter f. 1878 i Gj. Husholderske her i 1900.
3. Hanna Mathilde Halvorsdatter f. 1883 i Gj.

Se Familie 66 - Mæla 1891.

 Familie 60.

Mæla 1900. Hustomt under 4/21 Mæla store.

 

Jordbruksarbeider
Ole Olsen Lie fra Mæla f. 13/3-1832 på S. Brekkejordet, s.a. Ole Nilsen Lie. Se Familie 12 - Mæla 1845.
g.m. Ingeborg Halvorsdatter fra Kolkinmyr(6) under Follaug f. 12/10-1838 d. 18/9-1909 på Mæla, d.a. Halvor Olsen.
1. Anna Marie Olsdatter f. 10/2-1870 på Mæla. Bodde hjemme i 1900. Var da ugift "trikotasjefabrikarbeider".

2. Ole Olsen Lie f. 11/5-1877 på Mæla. Bodde hjemme i 1900. Var da ugift jordbruksarbeider. Se Familie 75 - Mæla 1910.

3. Louise Henriette f. 23/2-1881 på Mæla d. 4/8-1906 på Mæla. Hun døde av Tæring.

Ole Olsen Lie var tvilling og født på S. Brekkejordet. Hans foreldre bodde på Mæla i 1845.
Bakgrunnen for familienavnet Lie i dette tilfellet, er at Oles far kom fra plassen
Hesterønningen u. Lid på Uthaugen. Gårdsnavnet ble skrevet Lie den gangen.
I følge KB døde Ingeborg Halvorsdatter av Bronkitt.

Konas ugifte søster bodde også her: Karen Halvorsdatter f. 1827. Inntekt av renter.

Se også Familie 63 - Mæla 1891.

 Familie 61.

Mæla 1900. Hustomt under 4/21 Mæla store.


Bakermester, huseier
Tollef Halvorsen f. 7/3-1854 i Bekkedalen under Lovald i Sauherad, s.a. Halvor Thorsteinsson og Torgun Tollefsdatter.

g. 19/5-1878 m. Anne Gurine Halvorsdatter fra Mæla f. 21/11-1853, d.a. Halvor Gulliksen og Maren Gurine Kittelsdatter. Se Familie 4 - Mæla 1865.

1. Herman Halvorsen f. 23/3-1879 på Mæla.

2. Thora Marie Halvorsen f. 29/10-1880 på Mæla.

3. Anna Halvorsen f. 1882 Gj.

4. Andreas Halvorsen f. 1886 Gj.

5. Torvald Halvorsen f. 18/12-1889 Gjerpen. Gikk på Notodden lærerskole i 1910.

6. Magni Halvorsen f. 1893.
7. Marta Halvorsen f. 1894.
8. Aleksander Halvorsen f. 1895.
9. Ruth Halvorsen f. 1897.

Hele familien tilhørte Frikirken. I tillegg bodde fremdeles Anne Gurines mor, Maren Gurine Kittilsdatter her.
Det gjorde også Helene Jonsdatter f. 1829 i Id i Østfold. Hun er nevnt som "svigermor" som "Gaar i huset."

Se også Familie 62 - Mæla 1891.

 


 

Familie 62.

Mæla 1900. Hustomt under 4/21 Mæla store.


Jordbruksarbeider, leieboer
Aslak Aanesen f. 22/1-1850 i Åmotsdal sogn i Seljord pr.gj.
Denne familien bodde her også i 1891. Se Familie 58 - Mæla 1910.

 Familie 63.

Mæla 1900. Hustomt under 4/21 Mæla store.


Her var oppført dagarbeider, enkemann og huseier Andreas Andersen f. 1822. Han bodde her
også i 1891 sammen med sin ugifte datter og husholderske Anna Andreasdatter f. 1859.
Se også Familie 5 - Mæla 1865.
Se også Familie 16 - Mæla 1875.
Se også Familie 61 - Mæla 1891.

 Familie 64.

Mæla 1900. Hustomt under 4/21 Mæla store.


Tomtearbeider ved fabrikk
Johan Petter Borg f. 2/6-1841 i Bohuslen, Sverige.
g.m. Marianne Olsdatter fra Mæla f. 22/11-1844.
1. Emma Borg f. 1878. Sypike, kjolesøm.

Disse familiemedlemmene var fremdeles metodister.
Bortsatt på fattigkassens regning: Mina Stang f. 1848 i Gj. Baptist.
Se også Familie 17 - Mæla 1875.
Se også Familie 65 - Mæla 1891.
Se også Familie 104 - Mæla 1910.

 Familie 65.

Mæla 1900. Hustomt under 4/21 Mæla store.


Smed
Halvor Andersen fra Holla f. 25/7-1860.
g.m. Kirstine Andersdatter fra Solum f. 18/9-1861.
Se Familie 73 - Mæla 1910.
 
På besøk i 1900: Rørleggersvenn Hans Andersen f. 1875 i Holla. Bodde i Skien. Han er trolig Halvor Andersens bror.
Hybelboer i 1900: Sypike Tone Halvorsdatter f. 1862 i Bø i Tel.

 Familie 66.

Mæla 1900. Hustomt 4/28.


Møbelsnekker
Alfred Svendsen f. 1851 i Svendjunga sogn, Sverige.
g.m. Mathilda f. 1850 i Småland, Sverige.
1. Emil Svendsen f. 1881 i Jønkøbing, Sverige.
2. Elsa Svendsen f. 1886 i Jønkøbing.
3. Gulli Svendsen (jente) f. 1889 på Strømmen i Vestfold.

Et fattiglem i 1900: Ugift snekker Nils Engblom f. 1870 i Sverige.

 Familie 67.

Mæla 1900. Hustomt 4/30. Mæla søndre.


Her var oppført slakter og huseier Hans Christian Carlsen med familie. Se Venstøp(2).

 Familie 68.

Mæla 1900. Hustomt 4/32. Mæla søndre. 2 husstander 1/2.

 

Snekker
Peter Eriksen f. 29/9-1853 i Asker,  d. før folketellingen 1910 eller i Amerika.
g. i Grønland kirke, Kristiania 14/11-1875 m. Elise Marie Svendsen fra Sverige f. 3/2-1852 i "Røken i Sverige"(?).
1. Sigrid Eriksen f. 1876.
2. Hansine Eriksen f. 1877.
3. Hulda Marense Eriksen f. 1/11-1882 i Ø. Porsgrunn. Tjenestepike i 1900.
4. Valborg Eriksen f. 23/3-1886 i Skien.
5. Peter Becker Eriksen f. 13/3-1888 i Duestien, Skien. Ugift pølsemaker i 1910.
6. Hjalmar Hagen Eriksen f. 19/8-1890 i Mælagata i Skien.

Da Hulda ble døpt i Ø. Porsgrunn kirke i 1882 var det i kirkeboka nevnt at de bodde i
Porsgrunn "for tiden" og at Elise kom fra Kristiania (feil!).
Elise Marie Eriksen var oppført som gift, men mannen var ikke her under folketellingen 1900.
Hun var i 1900 også nevnt som vaskekone og huseier.

Vef Hjalmars konfirmasjon i Gjerpen kirke 30/4-1905, var faren Peter oppført som "i Amerika".

Se også Familie 81 - Mæla 1910
.


Av lang erfaring vet vi at alle, absolutt alle, folketellinger inneholder en rekke unøyaktigheter og feil.


Takk til oldebarn av Peter Eriksen, Hæge Aas for rettelser
.

 Familie 69.

Mæla 1900. Hustomt 4/32. Mæla søndre. 2 husstander. 2/2.


Papirfabrikkarbarbeider
Oluf Olsen f. 1876 i Skien.
g.m. Hansine Olsdatter f. 1877 i Kristiania.
1. Eugenie Olsen f. 1898 i Gj.
2. Jacob Olsen f. 19/10-1900 i Gj.

Losjerende: Enkemann, vognmannskusk Ola Brekka f. 1842 i Siljan.

 
Familie 70.

Mæla 1900. Hustomt 4/33. Mæla søndre.


Ingebretsen
g.m. Karoline Hansdatter f. 1848 i Sande, VF.
1. Kristian Hansen f. 18/10-1892 i Skien.

"Karoline Ingebretsen" og sønnen Kristian bodde alene i dette huset i 1900. Hun var oppført som
enke og huseier.


Kristians far var skomaker Christian Holter i Skien. Karoline bodde i Follestad da gutten ble døpt
som "uekte barn" i Skien kirke den 5/3-1893.

 Familie 71.

Mæla 1900. Hustomt 4/34. Mæla søndre. 3 husstander. 1/3.


Malerhåndverker
Olaf Leifsen Glittenberg fra Heddal f. 5/8-1866.
g.m. Anne Berthea Andersdatter (Thea Andersdatter) fra Holla f. 15/7-1869.


Se Familie 42 - Mæla 1910.

 Familie 72.

Mæla 1900. Hustomt 4/34. Mæla søndre. 3 husstander. 2/3.

Kommunearbeider
Torkild Olsen fra N. Grinilia f. 31/3-1851 i Økter, s.a. Ole Andersen.

g. 26/12-1885 m. Marie Johnsdatter fra Gravli(1) f. 3/10-1865, d.a. John Klemetsen.
 

Se Familie 63 - Mæla 1910.

Losjerende: Ungkar og "Hustømmermand" Lars Jensen f. 1835 i Østre Aker.

 Familie 73.

Mæla 1900. Hustomt 4/34. Mæla søndre. 3 husstander. 3/3.


Gråstensarb.
Hans Edvardsen Aarhus fra Mæla f. 28/10-1872, s.a. Edvard Halvorsen. Se Familie 6 - Mæla 1875.
g.m. Anne Johnsdatter fra Gravli(1) f. 20/12-1871, d.a. John Klemetsen.
1. Ingebjørg Edvardsen f. 1898.
2. Anna Edvardsen f. 13/5-1899.

 Familie 74.

Mæla 1900. 4/35 - Tomt.nr. 6. Mæla søndre. 2 husstander 1/2.


Gråstensarb., huseier
Ingebret Sølberg f. 1847 i Ørkedalen, ST
g.m. Gunhild Halvorsdatter f. 1835 i Solum.

Dette ekteparet tilhørte Frikirken.

 Familie 75.

Mæla 1900. 4/35 - Tomt.nr. 6. Mæla søndre. 2 husstander 2/2.


Skomaker
Nils Nilsen f. 1855 i Melum sogn, Solum pr.gj.
g.m. Ingebjørg Isaksdatter f. 1849 i Siljan.
1. Rudolf Nilsen f. 1884 i Kristiania.
2. Berta Nilsen f. 1890 i Skien.

 Familie 76.

Mæla 1900. 4/36 - Tomt.nr. 7. Mæla søndre.


Smører ved tresliperi
Nils Johannessen f. 1841 i Heddal.
g.m. Hanna Haraldsdatter f. 1851 i Solum.
1. Hans Nilsen f. 1876. Matros i Hull i England i desember 1900.
2. Johannes Nilsen f. 1877 i Skien. Matros "Paa vei til Afrika fra Skotland" i des. 1900.
3. Kora Nilsen (info om henne strøket igjen av telleren). Trolig nylig død.
4. Henry Nilsen f. 1888 i Solum.

Hanna Haraldsdatter tilhørte i 1900 menigheten Fri Mission.
Losjerende i 1900: Trikotagefabrikarb. Anna Olsen f. 1873 i Mo i Telemark.

 Familie 77.

Mæla 1900. Hustomt 4/37. Mæla søndre. 2 husstander 1/2.


Boktrykker
Johan Bakke f. 1866 i Skien.
g.m. Pauline Petersdatter f. 1878 i Bohuslän, Sverige.
1. Hjørdis Bakke f. 8/3-1899.
2. Hilmar August Bakke f. 13/11-1900.

 Familie 78.

Mæla 1900. Hustomt 4/37. Mæla søndre. 2 husstander 2/2.


Enke
Simonine Kristensen f. 1849 i Porsgrunn.
1. Ludvig Kristensen f. 1878 i Skien. Ugift møbelsnekker i 1900.
2. Fredrik Kristensen f. 1881 i Skien. Faktor i 1900.

 Familie 79.

Mæla 1900. 4/38 - Tomt nr. 13. Mæla søndre. 3 husstander 1/3.


Handelsmann, sportsforretning, huseier
Elling Flom f. 1861 i Flom.
g.m. Kari f. 1868 i Seljord.

Et såkalt "fattiglem": Malersvend Nils Olsen f. 1879 i Seljord. Var midlertidig i Sandefjord under FT.

 Familie 80.

Mæla 1900. 4/38 - Tomt nr. 13. Mæla søndre. 3 husstander 2/3.


Vognmann
Tarjei Hagajordet f. 1871 i Fyrresdal i Tel.
g.m. Ingeborg Olsdatter f. 1871 i Seljord.
1. Anne Hagajordet f. 1897 i Kviteseid i Tel.
2. Ragnhild Hagajordet f. 29/12-1899 i Gjerpen.

 Familie 81a.

Mæla 1900. 4/38 - Tomt nr. 13. Mæla søndre. 3 husstander 3/3.


F.henv. g.br.
Tellef Jacobsen (Aarak?) f. 3/1-1834 på Trontvedt i Nissedal i Telemark d. 4/3-1917 på Napen i Treungen.
g. 1854 m. Hege Bjørnsdatter fra S. Fjone i Nissedal f. 18/9-1831 d. 17/4-1910 på Napen.
1. Borghild Tellefsdatter f. 20/3-1862 på Napen.
2. Mikkel Tellefsen Aarak f. 1865 i Nissedal g.m. NN d. før 1900. Se nedenfor.

 Familie 81b.

Mæla 1900. 4/38 - Tomt nr. 13. Mæla søndre.


Betjent (1893), hjulskifter (1900) ved NSB
Mikkel Tellefsen Aarak f. 1865 i Nissedal, s.a. Tellef Jacobsen. Se ovenfor.
g1g m. Inger Eliassen Lollik f. 1869 i Porsgrunn d. 8/1-1894 på Bratsbergkleiva.
g2g m. Olga Tomine Johannessen f. 8/2-1875 d. 14/9-1964 i Skien.
1. Elias Lollik Aarak f. 21/9-1893 på Bratsbergkleiva i Skien.
Barn i 2. ekteskap:
2. Ingrid Aarak f. 17/10-1914 d. 20/10-1989 g.m. Torleif Solheim f. 21/1-1913 d. 14/2-1993. Bodde i Skien.

Niese, Kari Turine Kittilsdatter f. 29/4-1889 i Vik under Aarak i Nissedal. Hun ble visstnok gift med en tysker. Senere skrevet for Kari Vik.
Foreldre: Borghild Tellefsdatter Aarak (søster til Mikkel) g. 1888 m. Kittil Toresen Vik f. ca. 1856 på Kåsa under Tveit i Treungen.

Kona Inger ble gravlagt i Porsgrunn. I følge kirkeboka døde hun av lungebetennelse.
Mikkel var i 1900 enkemann og bodde i huset hos sin far og stemor med barn nr. 1 og 2.

Takk til Per Eivind Pedersen for info om denne familien.

 Familie 82.

Mæla 1900. 4/45 "Fredbo". 2 husstander 1/2.


Gårdeier, enkemann
Østen Olsen f. 1834 i Lom i Oppland.

Husholderske: Marianne Augensen f. 1849 i Skien.
Brordatter: Skoleelev Live Aukurst f. 1882 i Lom.

 Familie 83.

Mæla 1900. 4/45 "Fredbo". 2 husstander 2/2.


Agent
Elias Jonassen f. 1862 i Skien

g.m. Kristel f. 1867 i Drammen.
1. Erling Jonassen f. 1890 i Skien.
2. Dagny Jonassen f. 1892 i Skien.
3. Hanny Jonassen f. 1894 i Skien.

Denne familien hadde meldt seg ut av Statskirken og sto utenfor alle kirkesamfunn i 1900.
Tjenestepike: Gurine Olsdatter f. 1871 i Seljord. Hun var Baptist.

  

Familie 84.

Mæla 1900. 4/46 - Tomt under Mæla søndre.


Arbeider
Anders Magnus Olsen f. 22/8-1850 i Ed i Sverige, s.a. husmann Ole Olsson.
g. i Halden 7/5-1879 m. Marie Grete Gustavsdatter f. 29/1-1852 i Trankil, Värmland i Sverige d. 28/7-1905 i Lundegaden. Gravlagt i Gjerpen, d.a. arbeider Gustaf Nilsson.
1. Johan Anton Marinius Olsen f. 28/3-1880 på Banken i Fredrikshald (Halden) i Østfold.
2. Olaf Gunnerius Olsen f. 2/12-1883 på Banken i Halden.
3. Anne Olsen f. 17/4-1892 i Gjerpen.

Losjerende: Oppslager på mekanisk verksted Ingebret Jensen f. 1876 i Bamble.

Se også Familie 19 - Mæla 1910.

 Familie 85.

Mæla 1900. 4/47 - Festetomt under Mæla søndre.


Kjøpmann, jernvareforretning
Otto Riis f. 1844 i Solum.
g.m. Mina f. 1863 i Skien.
1. Paul Riis f. 1875 i Skien. Handelsbetjent i jernvareforretning.
2. Magna Riis f. 1877 i Skien.

Tjenestepike: "Enepige" Margrethe Kristensen f. 1842 i Solum.

 Familie 86.

Mæla 1900. 4/49 - Festetomt under Mæla søndre. 2 husstander 1/2.


Møbelsnekker, huseier, enkemann Anders Pedersen f. 1855 i Bamble. Se Familie 3a - Mæla 1891.
 

Tjenestepike: Severine Nilsen f. 1845 i Melum sogn i Solum prestegjeld.

 Familie 87.

Mæla 1900. 4/49 - Festetomt under Mæla søndre. 2 husstander 2/2.


To ugifte søstre som leide husrom her:

Marie Henriksen f. 1845 i Gj. Strykerske.
Marthine Henriksen f. 1854 i Gj. Strykerske.

 Familie 88.

Mæla 1900. 4/53 - Tomt u. Mæla søndre.


Landmåler, huseier
Theodor Fossum f. 1857 i Gj. Ugift.

Mor: Enkefru Maren Pedersdatter f. 1826 i Gj.
1. Peder Pedersen f. 1864. Hustømmermann.
2. Peter Pedersen f. 1867. Kolonialkjøpmann.

Datter: Tora Nilsen f. 1872 i Holla var på besøk. Hun bodde vanligvis i Holla.

Tjenestepike: Gunhild Tveiten f. 1882 i Tuddal sogn, Hjartdal pr.gj.

 Familie 89.

Mæla 1900. 4/54 - Tomt u. Mæla søndre.


Sliper på papirfabr., huseier
Olaus Eriksen f. 1849 i Skien.
g.m. Marie Olsdatter f. 1848 i Holla.
1. Anna Eriksen f. 1878. Sypike.
2. Ole Eriksen f. 1881. Snekkerlærling.
3. Inga Eriksen f. 1888.

 Familie 90.

Mæla 1900. 4/55 - Tomt u. Mæla søndre.

Bakersvenn, huseier
Karl Nordberg f. 1860 i Stockholm.
g.m. Hermanda Magnusdatter f. 1865 i Fredrikstad.
1. Oskar Nordberg f. 1881 i Sandefjord. Styrmann "Paa reise fra England og til Norge."
2. Hulda Nordberg f. 1884 i S.fjord. Tjenestepike.
3. Gerda Nordberg f. 1887 i S.fjord.
4. Magny Nordberg f. 1892 i Skien.
5. Signe Nordberg f. 1894 i Gj.
6. Borghild Nordberg f. 1896.
7. Edel Nordberg f. 25/7-1899.

Hele familien tilhørte Metodistkirken.

 Familie 91.

Mæla 1900. 4/57 - Tomt u. Mæla søndre.


Brødkjører, huseier
Adolf Sundling fra Forskog(?) i Elfsborg län i Bohuslen, Sverige f. 23/6-1854, s.a. Johannes Sundling.
g.m. Karoline Nilsdatter f. 14/4-1855 i Sarpsborg/Tune.
1. Jørgen Sundling f. 1880 i Krogstad i Sverige? Sagbruksarb. i Skien i 1900. Bodde da hjemme på Mæla.
2. Peder Einar Sundling f. 6/4-1884 i Bamble.
3. Nils Sundling f. 9/10-1886 i Gjerpen.
4. Anna f. 6/12-1889 i Gjerpen d. ung i Gjerpen.
5. Paulus Sundling f. 29/7-1892 i Gjerpen.

Hele familien tilhørte Metodistkirken i 1900. "Gift mand Adolf Johannesen" var registrert innflyttet alene
fra Krogstad til Ødegården i Bamble den 12/9-1882. Hele familien bodde på Feset i Bamble i 1884 da
Peder Einar ble døpt. Adolf Johannessen (Sundling) arbeidet da i gruvene ved Feset.

 Familie 92.

Mæla 1900. 4/58 - Tomt u. Mæla søndre. 3 husstander 1/3.


Bakersvenn, huseier
Karl Larsen f. 1865 i Horten, VF.
g.m. Evrine f. 1869 i Tjølling.
1. Klara Karlsen f. 1892 i Larvik.
2. Torolf Karlsen f. 1894 i Horten.
3. Steinar Karlsen f. 1896 i Horten.
4. Sverre Karlsen f. 1898 i Skien.

Bestemor: Enke Ellen Larsen f. 1824 i Våle, VF. Hun var på Bratsberg amtssykehus i des. 1900.
Hun hadde litt hjelp fra fattigkassa.

 Familie 93.

Mæla 1900. 4/58 - Tomt u. Mæla søndre. 3 husstander 2/3.


Papirskjærer på fabrikk
Johan Johannessen f. 1876 i Skien.
g.m. Augusta f. 1880 i Porsgrunn.
1. Frank Johannessen f. 16/2-1899 i Skien.
2. Erling Johannessen f. 1/8-1900 i Gj.

Bestefar: Enkemann Johannes Johannessen f. 1835 i Sverige. Forhenv. papirfabrikkarbeider.

 Familie 94.

Mæla 1900. 4/58 - Tomt u. Mæla søndre. 3 husstander 3/3.


Smedsvenn, enkemann
German Hansen f. 1850 i Fredrikstad.
1. Anton Hansen f. 1890 i Skien.
2. Ragnvald Hansen f. 1894 i Skien.
3. Elida Hansen f. 18/6-1900 i Gj.

Husholderske: Tora Olsdatter f. 1875 i Sauherad, Telemark.

 Familie 95.

Mæla 1900. 4/59 "Granly" - Tomt under Mæla søndre.

Manufakturkjøpmann
Jacob Berg f. 1860 i Langesund, s.a. skipskaptein Lars O. Berg.
g.m. Olga f. 1862 i Skien.
1. Lars Berg f. 1888 i Skien.
2. Erik Berg f. 1890 i Skien.
3. Dagny Berg f. 1891 i Gj.
4. Alfhild Berg f. 1894 i Eidanger.
5. Herdis Berg f. 1896 i Skien.
6. Gunnar Berg f. 1898.

Kokkepike: Anna Olsdatter f. 1872 i Risør.
Mellompike: Petra Olsdatter f. 1874 i Risør.
Barnepike: Marie Tygesdatter f. 1881 i Kragerø.

Kilde: "Boken om Eidanger" (I. C. Ramberg 1918). Skannet og gjort tilgjengelig av Porsgrunn bibliotek.
"Fartøier, bygget i prestegjældet. Paa Langangen.

Brig «Frithjof», størrelse 57 ½ læst. Bygningsaar 1854. Reder Anders O. Langangen. Fører svogeren Lars O. Berg, Langesund (ogsaa oprindelig Eidangermand). Bygningssted Langangsstrand like ved Haven. Bygmester var visstnok Knud Andersen fra Sandøen. Han bodde paa «Sand» likeoverfor Sylterøen (Breviksøen) og var gift med Anne, en søster av Anders Herregaardsstrand. Jacob Berg, en søn av føreren, var en her i egnen vel kjendt mand, som i 80- og 90-aarene drev manufakturforretning paa torvet i Skien."

 


Familie 96.
Mæla 1900. 4/61 - Tomt u. Mæla søndre.

Sadelmaker, huseier
Kristian Myra f. 1870 i Gj.
g.m. Amalie Haraldsen f. 1873 i Solum.
1. Katrine Myra f. 1897 i Gj.
2. Einar Myra f. 1898.


Familie 97.
Mæla 1900. 4/64 "Berg" - Tomt u. Mæla søndre.

Arbeider ved kokeri på papirfabrikk
Oluf Hagbarth Hansen fra Horntvedt i Lardal, Vestfold f. 10/5-1863 på Horntvedt, s.a. sjømann Hans Kristian Johansen.
g. i Svartstad krk. 13/3-1884 m. Gunild Maria Olsdatter fra Bergseie i Lardal f. 30/5-1856 på Sognseie i Lardal, d.a. husmann Ole Larsen Bergseie.
Forlovere: Borger Torkildsen Berg og Ole Hansen Berg.
1. Ole Albert Hansen f. 1/12-1885 på Bergseie i Svarstad, Lardal. Visergutt i 1900.
2. Marta Amanda Hansen f. 17/3-1891 på Bergseie i Svarstad.
3. Gunnore Ovie Hansen f. 13/8-1893 på øvre Follestad i Skien.
4. Lovise Hansen f. 29/2-1895 i Gj.
5. Amandus Hansen f. 25/5-1901 i Gj.
6. Mary hansen f. 20/8-1908 i Gj.

Begge de voksne var Metodister i 1900. Barna tilhørte statskirken, bortsett fra Lovise.
Dette bruksnummeret var oppført som bnr 1 i folketellingen 1910. Trolig feil.


Familie 98.
Mæla 1900. 4/65 "Bilidt" - Tomt u. Mæla søndre. 2 husholdninger 1/2.

Kjøpmann, isenkram, huseier
Ole Martinius Riis f. 1865 i Solum, s.a. kjøpmann Otto Riis.
g. i Skien 5/1-1897 m. Karoline Mathilde Hansen f. 1864 i Skien, d.a. garver Johan Hansen.
Forlovere: Bokhandler Nilsen, Skien og kontorsjef Amble, Fossum.
1. Otto Martinius Riis f. 12/4-1898 i Prinsessegaten i Skien.
2. Kato Riis f. 7/12-1899 i Gj.

Tjenestepike: Gunda Pedersen f. 1877 i Solum.


Familie 99.
Mæla 1900. 4/65 "Bilidt" - Tomt u. Mæla søndre. 2 husholdninger 2/2.

Farmaceut
Elias Liengh f. 1866 i Kristiania (Baptist).
g.m. Kristiane f. 1864 i Ørkedalen, ST


Familie 100.
Mæla 1900. 4/67 "Furuheim" - Tomt under Mæla søndre. 2 husholdninger 1/2.

Faktor, huseier
Jens Aarhus fra Århus(3) f. 28/2-1868, s.a. g.br. Elias Jensen Aarhus.
g. 29/7-1894 m. Gustava Amalie Augestad fra Gulset(7) f. 13/4-1870, d.a. g.br. Knud Gundersen Augestad.

Se familie 92 - Mæla 1910.


Familie 101.
Mæla 1900. 4/67 "Furuheim" - Tomt u. Mæla søndre. 2 husholdninger 2/2.

Bokbinder, leieboer
Nils Vikeby f. 1871 i Drammen.
g.m. Marie f. 1865 i Brevik.
1. Reidar Vikeby f. 1896 i Kristiania.

Nils Vikeby var ikke tilknyttet noe kirkesamfunn.


Familie 102.
Mæla 1900. 4/70 "Sole" - Tomt u. Mæla søndre.

Fabrikkbokholder
Edvard Hoell f. 1867 i Skien.
g.m. Anna f. 1870 i Skien.
1. Hans Hoell f. 1895 i Solum.

Stuepike: Anna Halvorsen f. 1883 i Skien.
Kokkepike: Berta Tinholt f. 1878 i Solum.

Losjerende: Lærerinde ved latinskolen, Gudrun Bjørneng f. 1869 i Gausdal, Oppland.


Familie 103.
Mæla 1900. 4/74 "Sollys" - Tomt u. Mæla søndre. 2 husholdninger 1/2.

Pakker på papirfabrikk
Karl Knutsen f. 1868 i Kristiania.
g.m. Anna f. 1873 i Gj.
1. Reidar Knudsen f. 1898 i Skien. (Udøpt i 1900).
2. Irene Knudsen f. 12/11-1899 i Gj. (Udøpt i 1900).

Fattig losjerende: Ugift direktrice ved fabrikk, Emma I. Schørner f. 1877 i Tyskland.
Losjerende: Ugift "Bogholderske ved dambskibskontor.", 1871 i Holla.
 


Familie 104.
Mæla 1900. 4/74 "Sollys" - Tomt u. Mæla søndre. 2 husholdninger 2/2.

Slakter og pølsemaker
Hans Ingebretsen f. 1879 i Skien.
g.m. Anna Andersdatter f. 1879 i Stokke, VF
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no