| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 21.07.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Venstøp 35 - Bjønnemyr - Venstøp nordre
Gammelt løpenr. 72c. Siden Norges matrikkel 1889: 8/35.


Den karakteristiske Venstøp-gården "Bjønnemyr", sett fra Hoppestadveien. Foto: Gard Strøm 25. oktober 2012.

Utskilt fra bnr 34 i 1846.

Adresse i dag: Hoppestadv. 135, 3721 Skien.

Fra tinglysingsprotokollen.
"Delings og skylddelingsforretning, hvorved bnr 35 er udskilt og solgt til Jacob Olsen, afholdt 15. des. 1845, tinglyst 9. jan. 1846."
"Skjøde fra Martin Kristian Næs til Jacob Olsen, dat. 6., tinglyst 9. jan. 1846."

Jacob Olsen g.m. Adamine Hansdatter på Åsen under Fossum eide denne utskilte parten fra 1846-1868.

Jacob Høyer i Skien fra 1868-1876, da Jacob Olsens sønn Olaus Høyer bygde gården i ca. 1876.

 

Eiendommen var ubebodd i 1865 og 1875.

 

G.br., selveier

Olaus Høyer fra Åsen under Fossum f. 12/1-1837 d. etter 1910, s.a. Jacob Olsen og Adamine Hansdatter Høyer.

g.m. Kirsten Marie Knudsen fra Bamble f. 7/8-1839 d. etter 1910.

1. Jacob Høyer f. 1864 d. 7/8-1875 på Venstøp.

2. Karen f. 16/12-1870 på Venstøp d. 27/12-1871 på Venstøp.
3. Karl Otto Høyer f. 19/1-1873 på Venstøp. Bodde i Skien. Kontorbetjent ved agenturforretning i 1891.

Br. 1876.


Andre på gården i 1891: Hulda Annette Olsen, Olaus' ugifte søster f. 1844. Hun bodde her også i 1900.
På besøk i 1891: Ole Marinius Ferdinand Smith, ølhandler, forhnv. bryggerimester, f. 1839 i Moss, gift og
bosatt i Skien.
Tjenestepike i 1900: Buddeie Margit Olsdatter fra Hjartdal f. 1883.
Tjenestepike i 1910: Hulda Taraldsdatter fra Holla f. 8/8-1892.
Bare for å illustrere hvor unøyaktig folketellinger kan være: Kona her er i 1891 oppført som født i Bamble.
I 1900 er hun født i Skien og i 1910 er hun født i Gjerpen. De ble i 1910 skrevet for Kirsten Marie og Olaus Høyer.

 

G.br., sliperiarb.

Aslak Nilsen Hoppestad fra Hoppestad(3) f. 27/7-1890 d. 28/11-1949, s.a. g.br. Nils Pedersen Hoppestad.

g. 9/11-1912 m. Anne Hansdatter fra Kaasa i Valebø f. 10/9-1890 d. 3/3-1975, d.a. arbeider Hans Larsen Eik og Liv Evensdatter fra Skåla i Bø.

Forlovere: "Nils P. Hoppestad, Ole Olsen Aas."

1. Solveig Hoppestad f. 30/5-1913 g.m. Nils Støkke f. 15/3-1912. Se Venstøphøgda 161 under Hoppestad.

2. Hilleborg Hoppestad f. 10/2-1916 g.m. Johannes Gulliksen f. 24/1-1914. Bosatt i Hother Bøttgersg. 26 i Skien.

3. Arne Hoppestad f. 9/12-1917. Overtok bruket.

4. Kaspara Hoppestad f. 23/10-1919 d. 31/12-1998 g.m. Ivar Rund f. 15/9-1919. Bosatt i Stathellegata i Skien.

5. Nils Hoppestad f. 30/5-1921 d. 31/5-1993 g.m. Gerd Larsen f. 20/3-1925. Bosatt på Bakkane i Solum.

6. Borghild Lovise Hoppestad f. 24/12-1922 g.m. Harry Severinsen. Bodde i hus på Jønnevald.

7. Hans Hoppestad f. 27/5-1924. Overtok gården etter sin ugifte bror.

Br. 1915.

 


Aslak og Anne Hoppestad ca. 1940. Innsendt av Gregorius Skilbred jr. 2013.

 

 


4 generasjoner. Fra venstre: Liv Evensdatter, hennes datter Anne Hoppestad, hennes datter Solveig Hoppestad gift Støkke og hennes
datter Reidun Støkke.
De står med ryggen til uthuset til naboen Kristian Vasbø. Bildet er innsendt av Gregorius Skilbred jr. 2013.


G.br., selveier

Arne Hoppestad herfra f. 9/12-1917 d. 15/11-1991.

Br. 1951. Ugift.

 

Gårdens grenser slik Arne Hoppestad beskrev dem på 1950-tallet:

”Nord: Anders Hoppestad. Øst: Magnus Kristiansen. Syd: Kr. Vasbø. Vest: Hoppestadelva.”

 

Fra Grunnboka:
"Andel av Hoppestadvegen 135 (Gnr 8, bnr 35) er overdradd for kr 375.000 fra Solveig Støkke,Hilleborg Gulliksen,Kaspara Rund,
Nils Hoppestad og Borghild Lovise Severinsen til Hans Hoppestad (21.05.1992)."

 

Buss-sjåfør i BO bussene, selveier

Hans Hoppestad herfra f. 27/5-1924 d. 2012, s.a. g.br. Aslak Hoppestad.

g.m. Borgny Haakonsen f. 15/9-1926 d. 30/3-1994.

1. Birger Hoppestad f. 1944 g.m. Esther NN. Bosatt på Hauane i Skien.

2. Helge Hoppestad f. 1945. Bosatt på Limiløkka 34.

3. Gunn Hoppestad f. 1947 g.m. Loyd NN. Bosatt i Porsgrunn.

4. Aslak Hoppestad f. 1950 g.m. Bente NN.

5. Aage Hoppestad f. 25/7-1954. Bosatt på Limijordet 23.

6. Nelly Hoppestad g.m. Knut Olsen.

Br. 1992.

Denne familien bodde på Bøle hvor alle barna vokste opp. Siden 1992 bodde Hans Hoppestad
alene på gården. Han har aldri drevet gården. Han var pensjonist da han overtok.

Jorda blir leid bort.

Da Hans Hoppestad døde i 2012, ble gården solgt.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 135 (Gnr 8, bnr 35) er solgt for kr 2.100.000 fra Nelly Olsen, Hans Nikolaisen, Hanne Marie Johansen,
Jan Aslak Hoppestad, Birger Hoppestad, Helge Hoppestad og Aage Hoppestad til Hege Ballestad og Rune Jacobsen (21.11.2012)."

Rune Jacobsen.
og Hege Ballestad f. 1987.
Br. 2012.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.
 

(C) Gard Strøm.