| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Hoppestad 3
Gammelt løpenr. (89, 90 og 91)c. 12/3 og 4. 

Utskilt fra Nedre Hoppestad (B).

Adresse i 1995: Hoppestadv. 174, 3721 Skien. Ny adresse: Hoppestadlia 26, 3721 Skien.

Gården ble solgt av Løvenskiold -Fossum i 1845.
Skogen ble tidligere skilt ut og var ikke med i salget.

G.br., selveier
Ole Christensen Hoppestad
herfra dpt. 5/6-1796 d. 29/6-1873 på Hoppestad, s.a. Christen Olsen Hoppestad. Se Nedre Hoppestad(B).
g. 22/9-1825 m. Karen Halvorsdatter fra Holt øde dpt. 28/3-1796 d. 23/2-1874 på Hoppestad,
d.a. Halvor Halvorsen Holt.
Forlovere: "Mads Christensen Bøe, Rasmus Halvorsen Lekaas."
1. Christen f. 3/8-1826 på Hoppestad d. 1/6-1838.
”Christen, s.a. Ole Christensen N. Hoppestad, 12 aar.  Slaaet ihjel af en Hest.”
2. Halvor f. 19/7-1828 på Hoppestad d. 8/2-1829 på Hoppestad.
3. Halvor 25/4-1833 på Hoppestad d. 3/3-1834 på Hoppestad.
4. Lars Olsen f. 14/3-1837 på Hoppestad.
Overtok gården.
Br. 1845.
 

Denne familien bodde i et hus under nedre Hoppestad fra de giftet seg og til Ole overtok gården.
Ole var soldat og tjenestegjorde som ”oberjæger” da han giftet seg.

G.br., selveier
Lars Olsen Hoppestad
f. 14/3-1837.
Br. 1874.

Lars O. Hoppestad var ugift og døde barnløs.

G.br., tømmermann, selveier

Nils Pedersen Hoppestad
(Nils P. Holt) fra Flittig under Mo f. 6/2-1867 d. 3/8-1930, s.a. Peder Nilsen Flittig.
g. 24/8-1888 m. Berthe Marie Aslaksdatter fra Slettene under Mo f. 27/5-1869 d. 7/8-1959,
d.a. Aslak Pedersen Slettene.
1. Peder Nilsen Hoppestad f. 6/12-1888 på Kastet under Foss.
2. Aslak Hoppestad f. 27/7-1890 på Sverige under Mo.
Se Venstøp(35) ”Bjønnemyr”.
3. Anne Kirstine Hoppestad f. 14/7-1892 på Holt øde. Se nedenfor.
4. Gunhild Marie Hoppestad f. 1/2-1895 på Holt øde.
5. Anders Nilsen Hoppestad f. 5/7-1897 på Holt øde.
Overtok gården.
6. Ole Nilsen Hoppestad f. 8/8-1899 på Holt øde.
7. Nils Nilsen Hoppestad f. 24/9-1901 på Hoppestad d. 9/8-1925.
8. Hans N. Hoppestad f. 27/8-1903 på Hoppestad.
Bygde hus på Hoppestad. Se hustomter.
9. Bernhard Hoppestad f. 15/8-1905 (f. 10/9 står det i KB) på Hoppestad.
Bygde hus på Hoppestad.
10. Johanne Hoppestad f. 19/8-1907 på Hoppestad.
11. Otto Nilsen Hoppestad f. 24/4-1909 på Hoppestad. Se
Hoppestadv. 160.
12. Aagot Sofie Hoppestad f. 7/7-1911 på Hoppestad.
Br. 1900.

Denne familien forpaktet Sverige u. Mo i 1891 og Holt øde fra 1892.

Se folketellingen 1900.
Se folketellingen 1910.

På Nils P. Hoppestads gravsten er det bilde av ham.

Den 14/11-1915 ble det født en gutt i Gjerpen med navn Kittil. Far var ”formand” ved jernbanen Knut Kittilsen Dalen f. 1884 og
moren var Kristine Nilsdatter Hoppestad (Anne Kirstine Nilsdatter). Fadderne var: G.br. Nils Pedersen Hoppestad og hustru Berthe,
g.br.søn Anders N. Hoppestad, pike Gunhild Gregoriusdatter Grini.

G.br., selveier

Anders N. Hoppestad
herfra f. 5/7-1897 på Holt d. 18/10-1973.
g. 4/12-1937 m. Ruth Zachariassen fra Venstøp f. 16/3-1899 d. 23/2-1983,
d.a. muremester Andreas Zakariassen. Se Hoppestadv. 48 under Venstøp.
1. Nils Andreas Hoppestad f. 1943. Overtok gården.

Br. 1937.

Anders Hoppestad var født på Holt øde. Ruth var ”telegrafinne” i Skien da de giftet seg.

Gårdens grenser beskrevet av Anders N. Hoppestad på 1950-tallet:
”Nord: Hoppestadelva, Øst: Halvor Hoppestad. Syd: Arne Aslaksen. Vest: Hoppestadelva.”

Det gamle våningshuset her ble ombygd i 1899. Uthuset er oppført i 1888.
Besetning på 1950-tallet: 1 hest, 9 kyr, 2 kalver, 2 griser og 50 høner.

Gården er i dag redusert til et boligfelt og bnr 3 er slettet fra matrikkelen.

G.br., adjunkt, selveier
Nils Andreas Hoppestad
herfra f. 1943.
g.m. Anna Eikehaug fra Sannidal f. 1945.
1. Per Anders Hoppestad f. 1968.
2. Jon Arne Hoppestad f. 1971.
3. Kristin Hoppestad f. 1976.
Br. 1973.


Hoppestad bnr 3 og 4. Foto: Avfotografert fra "Norske gårdsbruk, Telemark" bind IV, side 241 (Foyn forlag 2004).

Her har det foregått et stort tomtesalg fra slutten av 1990-tallet. Nils A. Hoppestad har oppført nytt hus og
en ny gateadresse har sett dagens lys: Hoppestadlia.

Nils og Anna Hoppestads adresse i dag er Hoppestadlia 26.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.