ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Folketelling 1801

for Gjerpen del 1

| Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 |

| Gjerpen Prestegaård | Gjerpen lille | Nordre Brekke | Søndre Brekke | Frogner | Kjær | Mustvedt | Røsaker |
| Sneltvedt | Sørbøe | Løberg | Skogsrød | Skyer | Bratsberg |

Avholdt 1/2-1801

Avskrevet etter den originale (skanna) papirversjonen på Digitalarkivet av G.S., Langesund november 2022.

Oppdatert 16.11.2022

Søketips: Hold nede [Control] og trykk f.

Tips til folketellinga 1801 for Gjerpen.


Andre Folketellinger for Gjerpen
| 1664 | 1762 | 1782 | 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |
 

Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
Gjerpen Præstegaard            
1ste Familie Friderich Blom Huusbonde 52 (Uleselig - kluss) Præstegieldets Sognepræst 1
  Kirsten Margrete Paus Hans Kone 46 1ste Ægteskab   2
  Christiana Blom Deris Børn 16   Ugift 3
  Kirsten Blom Ligesaa 9   Ligesaa 4
  Margarete Olea Olesdatter Konens Moster 82   Ugift 5
  Olava Rynning Tjenestefolk 46   Ligesaa 6
  Henric Nielssøn Ligesaa 46 Alle 1ste gang gifte   7
  Anders Nielssøn Ligesaa 22

Ligesaa

  8
  Christen Erichssøn Ligesaa 20 Ligesaa   9
  Ingebor Jonsdatter Ligesaa 44 Ligesaa   10
  Christine Nielsdatter Ligesaa 33 Ligesaa   11
  Berthe Gulliksdatter Ligesaa 26 Ligesaa   12
  Marthe Engelbertsdatter Ligesaa 22 Ligesaa   13
2den Familie Peder Nirissøn Mand 33 1ste gang gift Huusmand med Jord, samt National Soldat 14
  Signe Olsdatter Hans Kone 46 2den gang gift   15
  Niri Rejerssøn Mandens Fader 71 Enkemand   16
  Ole Pederssøn Deres Børn 7     17
  Elias(?) Pederssøn Ligesaa 5     18
  Peder Pederssøn Ligesaa 4     19
  Andreas Pederssøn Ligesaa 2     20
3die Familie Kirsten Nielsdatter Kone 50 Enke efter 1ste Ægteskab Huuskone med Jord 21
  Jan Jacobssøn Hendes Børn 24 Ugift   22
  Peder Jacobssøn Ligesaa 21 Ugift   23
  Maria Jacobsdatter Ligesaa 13     24
4de Familie Ole Christenssøn Mand 36 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 25
  Inger Evensdatter Kone 34 Ligesaa   26
  Gurine Olesdatter Deres Børn 13 Ugift   27
  Christen Olesessøn Ligesaa 9 Ligesaa   28
  Karen Kirstine Olesdatter Ligesaa 6     28
  Lisbeth Olesdatter Ligesaa 3     30
5te Familie Isaac Anderssøn Mand 46 2. Ægteskab Huusmand med Jord 31
  Gunnil Hansdatter Kone 47 2. Ægteskab   32
  Karen Pedersdatter Konens egne Børn, mandens stifbørn 19     33
  Hans Pederssøn Ligesaa 17     34
  Peder Isaacssøn Deris Børn 13     35
  Anne Isaacsdatter Ligesaa 10     36
  Marthe Isaacsdatter Ligesaa 7     37
  Karen Kirstine Isaacsdatter Ligesaa 3     38
  Maria Isaacsdatter Ligesaa 1     39
6te Familie Gunder Johannessøen Mand 35 Begge 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 40
  Inger Jensdatter Kone 33 Ligesaa   41
  Marthe Gundersdatter Deris Børn 9     42
  Johannes Gunderssøn Ligesaa 6     43
  Karen Gundersdatter Ligesaa 3     44
  Gunnild Gundersdatter Mandens Moder 73 Enke efter 1ste Ægteskab Inderst. 45
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall

Gjerpen Lille

           
1ste Familie Torjer Rasmussen Mand 52 Begges 1ste Ægteskab Arbeider paa Gaarden 46
  Maren Jonsdatter Kone 50 Ligesaa   47
  Ragnild Torjersdatter Deris Datter 16 Ugift   48
  Amborg Isaacsdatter Tjenestepige 20 Ligesaa   49
2den Familie Tord Halvorsen Mand 64 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 50
  Johanne Johannisdatter Kone 65 Ligesaa   51
  Søren Tordssøn Deris Børn 27 Ugift   52
  Halvor Tordssøn Ligesaa 22 Ligesaa   53
3die Familie Anders Svenchessøn Mand 53 2det Ægteskab Huusmand med Jord 54
  Inger Maria Jonsdatter Kone 45 1ste Ægteskab   55
  Christen Anderssøn Mandens Børn 12     56
  Svenche Anderssøn Ligesaa 10     57
  Berthe Gurine Andersdatter Ligesaa 7     58
4de Familie Isaac Olessøn Mand 34 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 59
  Ingeborg Jonsdatter Kone 54 3die Ægteskab   60
  Jon Olessøn Konens Søn 17     61
5te Familie Halvor Jonssøn Mand 57 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 62
  Anne Heljesdatter Kone 64 2det Ægteskab   63
6te Familie Niels Olessøn Mand 22 Begges 1ste Ægteskab Jordløs Huusmand 64
  Hedevig Hansdatter Kone 20 Ligesaa   65
  Marthe Nielsdatter

Deris Barn

2     66
7de Familie Aslach Hanssøn Mand 33 Begges 1ste Ægteskab Jørdløs Huusmand (huseier/husleier) 67
  Inger Gundersdatter Kone 26 Ligesaa   68
  Hans Aslachssøn Deris Børn 9     69
  Gunder Aslachssøn Ligesaa 6     70
  Anne Aslachsdatter Ligesaa 3     71
  Gunnild Halvorsdatter Inderst 60 Enche efter 1ste Ægtesk. Fattig og har Hielp 72
8de Familie Henning Halvorssøn Mand 69 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 73
  Else Jonsdatter Kone 62 Ligesaa   74
9de Familie Poul Webjørnssøn Mand 54 2det Ægteskab Huusmand med Jord 75
  Anne Henningsdatter Kone 36 1ste Ægteskab   76
  Poul Poulssøn Deris Børn 13     77
  Halvor Poulssøn Ligesaa 10     78
  Karen Poulsdatter Ligesaa 8     79
  Ole Poulssøn Ligesaa 6     80
  Jan Poulssøn Ligesaa 3     81
10de Familie Erich Christenssøn Mand 30 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 82
  Maren Henningsdatter Kone 28 Ligesaa   83
  Christen Erichssøn Deris Børn 6     84
  Inger Erichsdatter Ligesaa 3     85
  Maria Sigurdsdatter Tjenestepige 15 Ugift   86
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
Nordre Breche            
1ste Familie Halvor Nielssøn Husbond 69 Begges 1ste Ægteskab Forhen Kjøbmand og bruger Gaarden 87
  Margarete Catharine Hansdatter Hans Kone 57 Ligesaa   88
  Rachel Halvorsdatter Deris Børn 32 Ugift   89
  Anne Catharine Halvorsdatter Ligesaa 26 Ligesaa   90
  Maren Halvorsdatter Ligesaa 24 Ligesaa   91
  Karen Jacobsdatter Tjenestefolk 34 Ligesaa   92
  Anne Kittilsdatter Ligesaa 38 Ligesaa   93
  Karen Pedersdatter Ligesaa 17 Ligesaa   94
2den Familie Henric Kønig Mand 30 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 95
  Asloug Isaacsdatter Kone 48 2det Ægteskab   96
  Magnild Nielsdatter Konens Børn 12     97
  Maren Nielsdatter Ligesaa 8     98
  Jessine Henricsdatter Deris Barn 1     99
Søndre Breche            
1ste Familie Peter Adtzleu Huusbond 26 Begges 1ste Ægteskab Kiøbmand 100
  Hedevig Jørgine Ording Hans Kone 19     101
  Boyine Petronelle Adtzleu Deris Datter 1     102
  Knud Johannissøn Tjenestefolk 25 Ugift   103
  Anne Svendsdatter Ligesaa 34 Ligesaa   104
  Tore Olesdatter Ligesaa 25 Ligesaa   105
  Niels Jørgen Schlytter Logerende 23 Ligesaa Til Handel bestemt 106
2den Familie Hans Knudssøn Mand 41 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord og Hjulemager 107
  Kirsten Olesdatter Kone 34

Ligesaa

  108
  Knud Hanssøn Deres Børn 10     109
  Anders Hanssøn Ligesaa 8     110
  Ole Hanssøn Ligesaa 2     111
  Anders Knudssøn Tjenestefolk 20 Ugift   112
  Erich Olessøn Ligesaa 20 Ligesaa   113
  Hans Aagessøn Ligesaa 27 Ligesaa   114
3die Familie Niels Knudssøn Mand 34 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord og Smed 115
  Pernelle Tordsdatter Kone 44 Ligesaa   116
  Mette Olesdatter Konens Moster 70     117
  Anund Torjerssøn Tjeneste Dreng 21     118
4de Familie Berthe Christensdatter Enke Kone 65 Enke efter 1ste Ægteskab Har Jordbrug. 119
  Niels Larssøn Hendes Søn 23 Ugift   120
5te Familie Inger Jensdatter Enke Kone 44 Enke after 1ste Ægteskab Inderst og gaar i Dag-leje. 121
  Maren Hansdatter Hendes Datter 8     122
6te Familie Giertrud Gundersdatter Enke Kone 50 Enke efter 2de Ægteskab Haver Jordbrug 123
  Lars Svendssøn Hendes Søn 10     124
  Anne Jonsdatter Enke 60 Enke efter 1ste Ægteskab Inderst og gaar i Dagleje 125
7de Familie Ole Abrahamssøn (Falchum) Mand 61 Begges 1ste Ægteskab Jordløs Huusmand (huseier/husleier) 126
  Marthe Gundersdatter Kone 54 Ligesaa   127
  Abraham Olessøn Deris Børn 26 Ugift Corporal 128
  Ingebor Olesdatter Ligesaa 24 Ligesaa   129
  Christian Olessøn Ligesaa 14     130
  Marthe Margarete Olesdatter Ligesaa 13     131
8de Familie Erich Bentssøn Mand 47 Begges 1ste Ægteskab Jordløs Huusmand (huseier/husleier) 132
  Anne Abrahamsdatter Kone 68 Ligesaa   133
  Karen Erichsdatter deres Datter 22 Ugift   134
9de Familie Aslach Christenssøn Mand 47 3die Ægteskab Jordløs Huusmand (huseier/husleier) 135
  Anne Margarete Jørgensdatter Kone 27 1ste Ægteskab   136
  Ragnil Maria Aslachsdatter Deres Barn 1     137
  Gunnil Gundersdatter Tjenestepige 22 Ugift   138
10de Familie Peder Halvorssøn Mand 61 Begges 1ste Ægteskab Jordløs Huusmand (huseier/husleier) 139
  Guri Larsdatter Kone 52 Ligesaa   140
  Anne Nielsdatter Deres Sønnedatter 3     141
11te Familie Halvor Larssøn Mand 46 Begges 1ste Ægteskab Huusmand og Saugarbejder 142
  Marthe Olesdatter Kone 49 Ligesaa   143
  Anne Halvorsdatter Deres Børn 21 Ugift   144
  Lars Halvorssøn Ligesaa 15     145
  Karen Halvorsdatter Ligesaa 8     146
12te Familie Ole Christenssøn Mand 45 Begges 1ste Ægteskab Jordløs Huusmand (huseier/husleier) 147
  Kirsten Nielsdatter Kone 44 Ligesaa   148
  Niels Olessøn Deres Børn 10     149
  Karen Olesdatter Ligesaa 7     150
  Karen Amundsdatter Enke 46 Enke efter 1te Ægteskab Inderst 151
  Maren Nielsdatter Hendes Datter 10     152
13de Familie Maren Torstensdatter Enke-Kone 51 Enke efter 1ste Ægteskab Svagligt Arbejde 153
  Karen Torstensdatter Hendes Søster 55 Ugift   154
14de Familie Anders Nirisøn Mand 39 Begges 1ste Ægteskab Jordløs Huusmand (huseier/husleier) 155
  Anne Maria Nielsdatter Kone 36 Ligesaa   156
  Niels Anderssøn deres Barn 1     157
15de Familie Johannes Jacobssøn Mand 36 Begges 1ste Ægteskab Saugarbeider 158
  Goer Hansdatter Kone 33 Ligesaa   159
  Karen Johannisdatter Deres Børn 4     160
  Gurine Johannisdatter Ligesaa 2     161
  Goer Pedersdatter Konens Moder 79 Enke efter 1ste Ægtesk. Inderst 162
  Berthe Jensdatter Uægte Barn til Opfostring 8     163
16de Familie Simon Simonssøn Mand 28 2de Ægteskab Saugarbeider 164
  Maren Knudsdatter Kone 38 1ste Ægteskab   165
  Niels Simonssøn Mandens Søn 5     166
17de Familie Mads Halvorssøn Mand 56 3die Ægteskab Dag-Arbeider 167
  Karen Nielsdatter Kone 51 1ste Ægteskab   168
  Halvor Madssøn deres Barn 9     169
18de Familie Peder Corneliissøn Mand 50 Begges 1ste Ægteskab Skomager 170
  Hedevig Christensdatter Kone 47 Ligesaa   171
  Christopher Pederssøn Deres Børn 19 Ugift   172
  Maren Pedersdatter Ligesaa 16     173
  Hans Pederssøn Ligesaa 13     174
  Karen Kirstine Pedersdatter Ligesaa 8     175
19de Familie Niels Tollevssøn Mand 36 3die Ægteskab Sag-Arbeider 176
  Turi Nielsdatter Kone 39 1ste Ægteskab   177
  Tollev Nielssøn Deres Søn 4     178
  Marthe Halvorsdatter Enke-Kone 45 Enke efter 1ste Ægteskab Inderst og Søger Arbeide 179
  Anne Maria Olesdatter Hendes Datter 14     180
  Maren Tollevsdatter Mandens Søster 28 Ugift   181
20de Familie Gudmund Knudssøn Mand 40 Begges 1ste Ægteskab Dagarbeider 182
  Live Andersdatter Kone 35 Ligesaa   183
  Karen Gurine Gudmundsdatter Deres Barn 3     184
21de Familie Ole Gunderssøn Enkemand 55 Enkem efter 2det Ægtesk. Dagarbeider og Inderst 185
  Gunder Olessøn Hans Børn 11     186
  Niels Olessøn Ligesaa 4     187
22de Familie Ole Bjørnssøn Mand 45 Begges 1ste Ægteskab Sag-Arbeider 188
  Ingebor Knudsdatter Kone 28 Ligesaa   189
  Borge Olessøn Deres Børn 5     190
  Berthe Helene Olesdatter Ligesaa 3     191
23de Familie Tord Erichssøn Mand 46 Begges 1ste Ægteskab Saug-Arbeider 192
  Gjertrud Olesdatter Kone 47 Ligesaa   193
  Erich Tordssøn Deres Børn 23 Ugift   194
  Ole Tordssøn Ligesaa 18 Ligesaa   195
  Jon Tordssøn Ligesaa 12     196
  Anders Tordssøn Ligesaa 9     197
  Inger Tordsdatter Ligesaa 7     198
  Anne Maria Tordsdatter Ligesaa 4     199
24de Familie Anne Knudsdatter Enke Huusmoder 49 Enke efter 2det Ægtesk. Søger Næring som P 200
  Anders Olessøn Hendes Børn 11     201
  Lisbeth Kirstine Olesdatter Ligesaa 5     202
  Peder Gunderssøn Ægtefolck 79 2det Ægteskab Fattig og har Hielp 203
  Lisbeth Alexandersdatter Ligesaa 74 1ste Ægteskab   204
25de Familie Lars Olessøn Mand 37 Begges 1ste Ægteskab Saugarbeider 205
  Ellen Abrahamsdatter Kone 50 Ligesaa   206
26de Familie Halvor Asbjørnssøn Mand 40 Begges 1ste Ægteskab Dagarbeider 207
  Inger Johannisdatter Kone 38 Ligesaa   208
  Johannes Halvorssøn Deris Børn 8     209
  Asbjørn Halvorssøn Ligesaa 5     210
  Christopher Torstenssøn Logerende 72 Enkem. efter 1 ste Ægtesk. Underviser Børn 211
27de Familie Niels Larssøn Mand 60 2det Ægteskab Dagarbeider 212
  Gunnil Olesdatter Kone 75 1ste Ægteskab   213
  Guri Knudsdatter Enke 57 Efter 1ste Ægteskab Inderst 214
28de Familie Sondre Nirissøn Mand 40 Begges 1ste Ægteskab Saugarbeider 215
  Magdalene Pedersdatter Kone 38 Ligesaa   216
  Niri Sondressøn deres Børn 9     217
  Karen Sondresdatter Ligesaa 7     218
  Hans Andreas Sondressøn Ligesaa 5     219
  Berthe Sondresdatter Ligesaa 3     220
29de Familie Niels Hanssøn Mand 66 3die Ægteskab Dagarbeider 221
  Ingebor Jonsdatter Kone 69 1ste Ægteskab   222
30te Familie Anund Tollevssøn Mand 45 Begges 1ste Ægteskab Dagarbeider 223
  Askjer Knudsdatter Kone 50 Ligesaa   224
  Berthe Kirstine Anundsdatter deres Børn 20 Ugift   225
  Jacob Anundssøn Ligesaa 12     226
  Karen Sophie Anundsdatter Ligesaa 7     227
  Tore Andersdatter Gammel Enke 64 Efter 1ste Ægteskab Trængende 228
31te Familie
 
Lars Halvorssøn Mand 60 1ste Ægteskab Dagarbeider 229
  Karen Nielsdatter Kone 50 Ligesaa   230
  Asloug Larsdatter deres Barn 11     231
i Samme Huus Gunder Jonssøn Mand 27 1ste Ægteskab Dagarbeider 232
  Inger Jonsdatter Kone 23 Ligesaa   233
  Anne Gundersdatter deres Barn 4     234
32te Familie Saamund Christenssøn Mand 43 Begge 1ste Ægteskab Tømmermand (tømrer) 235
  Maren Johannisdatter Kone 45 Ligesaa   236
  Anne Christine Saamundsdatter deres Børn 11     237
  Gurine Saamundsdatter Ligesaa 8     238
  Berthe Maria Saamundsdatter Ligesaa 5     239
  Knud Jacobssøn Tjeneste Dreng 20 Ugift   240
33te Familie Bergit Knudsdatter Enke 61 Efter 1ste Ægteskab Dagarbeiderske 241
  Envold Knudsen Mand 48 Begges 1ste Ægteskab Dagarbeider 242
  Kirsten Halvorsdatter Kone 50 Ligesaa   243
  Halvor Enevoldssøn deres Søn 13     244
34te Familie Lars Nielssøn Mand 51 Begges 1ste Ægteskab Skomager 245
  Maria Gundersdatter Kone 53 Ligesaa   246
  Inger Maria Larsdatter deres Børn 18     247
  Henrich Larssøn Ligesaa 14     248
35te Familie Hans Svendssøn Mand 36 Begges 1ste Ægteskab Matros og er udenlands 249
  Anne Catharine Olesdatter Kone 33 Ligesaa   250
  Svend Hanssøn deres Børn 10     251
  Ole Hanssøn Ligesaa 8     252
36te Familie Aase Knudsdatter Enke-Huusmoder 44 Enke efter 1ste Ægteskab Arbeider for sit Brød 253
  Anne Jacobsdatter hendes Barn 10     254
37te Familie Tollev Rasmussøn Mand 60 2dre Ægteskab Dagarbeider 255
  Ingebor Andersdatter Kone 40 1ste Ægteskab   256
  Rasmus Tollevssøn deris Barn 2     257
38te Familie Jens Amundssøn Mand 44 Begges 1ste Ægteskab Dagarbeider 258
  Asloug Nirisdatter Kone 47 Ligesaa   259
  Ole Jenssøn deres Børn 15     260
  Amund Jenssøn Ligesaa 10     261
  Gurine Jensdatter Ligesaa 6     262
39te Familie Poul Christenssøn Mand 43 2det Ægteskab Saugarbeider 263
  Kirsten Jonsdatter Kone 50 1ste Ægteskab   264
  Maren Poulsdatter Mandens Barn 10     265
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
Nordre Frogner            
1ste Familie Berthe Hansdatter Enke 66 Efter 1ste Ægteskab I Dagarbeide 266
  Anne Erichsdatter Hendes Datter 30 Ugift   267
2den Familie Jon Svenchessøn Mand 49 Begges 1ste Ægteskab Saugmester og Huusmand med Jord 268
  Berthe Jacobsdatter Kone 47 Ligesaa   269
  Kirsten Jonsdatter derres Børn 20 Ugift   270
  Jacob Jonssøn Ligesaa 16     271
  Berthe Maria Jonsdatter Ligesaa 13     272
  Ingebor Jonsdatter Ligesaa 10     273
  Else Jonsdatter Ligesaa 7     274
  Svenche Jonssøn Ligesaa 3     275
Søndre Frogner            
1ste Familie Christen Torjerssøn Mand 25 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 276
  Karen Haagensdatter Kone 50 Ligesaa   277
  Karen Amundsdatter Enke, Mandens Moder 74 Efter 1ste Ægteskab   278
2den Familie Knud Haagenssøn Enkemand 53 Efter 1ste Ægteskab Huusmand med Jord ("Ligesaa") 279
  Maria Knudsdatter Børn af Manden 19 Ugift   280
  Gunnil Knudsdatter Ligesaa 17     281
  Jørgen Knudssøn Ligesaa 13     282
  Haagen Erichssøn Mandens Fader, Enkemand 93 Efter 1ste Ægteskab   283
3die Familie Lisbeth Christensdatter Enke-Kone 69 Efter 1ste Ægteskab har Jord Brug 284
  Anne Jacobsdatter Børn 26 Ugift   285
  Hans Jacobssøn Ligesaa 25 Ligesaa   286
  Marthe Jacobsdatter Ligesaa 19 Ligesaa   287
4de Familie Christen Jacobssøn Mand 46 Begges 1ste Ægteskab har Jord Brug ("Ligesaa") 288
  Maren Rasmusdatter Kone 47 Ligesaa   289
  Zacharias Christenssøn deres Børn 7     290
  Margarete Christensdatter Ligesaa 1     291
5te Familie Gunbor Knudsdatter Enke Kone 63 efter 1ste Ægteskab Trængende 292
  Anne Isaacsdatter hendes Datter 23 (Ugift)   293
Kjær            
1ste Familie (søndre) Tyge Tordssøn Huusbonde 48 Begges 1ste Ægteskab Bonde og gaardbruger 294
  Maria Larsdatter Hans Kone 48 Ligesaa   295
  Aganethe Tygesdatter deres Børn 22 Ugift   296
  Lars Tygessøn Ligesaa 18 Ligesaa   297
  Kirsten Tygesdatter Ligesaa 15 Ligesaa   298
  Peder Tygessøn Ligesaa 11     299
  Jørgen Tygessøn Ligesaa 10     300
2den Familie (nordre) Solve Larssøn Huusbonde 27 Begges 1ste Ægteskab Bonde og gaardbruger 301
  Anne Axelsdatter Hans Kone 24 Ligesaa   302
  Lars Larssøn Mandens Sødsken 23 Ugift   303
  Ingebor Sophie Larsdatter Ligesaa 20 Ligesaa   304
  Berthe Kirstine Larsdatter Ligesaa 15     305
  Anne Larsdatter Ligesaa 13     306
  Signe Solvesdatter Mandens og Konens Børn 4     307
  Anne Margarete Solvesdatter Ligesaa 3     308
  Marthe Axelsdatter Tjeneste Pige 18 Ugift   309
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
Muustved            
1ste Familie Gregers Halvorssøn Mand 67 2det Ægteskab Jordbruger 310
  Ingebor Kittilsdatter Kone 63 1ste Ægteskab   311
  Lars Gregerssøn deres Søn 23 Ugift   312
2den Familie Kittil Gregerssøn Mand 30 Begges 1ste Ægteskab National Soldat og Inderst 313
  Maren Torsdatter Kone 32 Ligesaa   314
Røsager            
1ste Familie Søren Hanssøn Mand 48 Begges 1ste Ægteskab Gaardbruger 315
  Anne Svenchesdatter Kone 49 Ligesaa   316
  Helje Olesdatter Tjeneste Pige 29 Ugift   317
2den Familie Niels Nielssøn Mand 44 Begges 1ste Ægteskab Gaardbruger 318
  Gunbor Hansdatter Kone 51 Ligesaa   319
  Maren Nielsdatter Deris Børn 15     320
  Niels Nielssøn Ligesaa 12     321
Sneltved Nordre            
1ste Familie Even Halvorssøn Mand 60 Begges 1ste Ægteskab Gaardbruger 322
  Lisbeth Andersdatter Kone 62 Ligesaa   323
  Anders Evenssøn deres Søn 31 Ugift National Soldat 324
  Anne Maria Nielsdatter Tjeneste Pige 25 Ligesaa   325
2den Familie Ole Anundssøn Mand 43 Begges 1ste Ægteskab Gaardbruger 326
  Asloug Olesdatter Kone 43 Ligesaa   327
  Hans Guttormssøn Konens uægte Barn 11     328
  Live Torjersdatter Konens Moder 71 Enke efter 1ste Ægteskab   329
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
Sneltved Søndre            
1ste Familie Abraham Gunderssøn Mand 43 2det Ægteskab Gaardbruger 330
  Lisbeth Olesdatter Kone 42 2det Ægteskab   331
  Jens Abrahamssøn deres Børn 15     332
  Ole Abrahamssøn Ligesaa 12     333
  Marthe Maria Abrahamsdatter Ligesaa 9     334
  Niels Abrahamssøn Ligesaa 7     335
  Karen Abrahamsdatter Ligesaa 5     336
  Gunder Abrahamssøn Ligesaa 2     337
  Karen Jørgensdatter Tjeneste Pige 18 Ugift   338
2den Familie Isaac Hanssøn Mand 68 Begges 1ste Ægteskab Gaardbruger 339
  Sara Larsdatter Kone 72 Ligesaa   340
  Christen Engelbertssøn Tjenestefolck 17 Ugift   341
  Else Nielsdatter Ligesaa 20 Ligesaa   342
  Maren Jacobsdatter Ligesaa 18 Ligesaa   343
3die Familie Knud Guttormssøn Mand 50 Begges 1ste Ægteskab Gaardbruger 344
  Karen Olesdatter Kone 50 Ligesaa   345
  Guttorm Knudssøn deres Børn 17     346
  Christen Knudssøn Ligesaa 13     347
4de Familie Lars Kittilssøn Mand 36 Begges 1ste Ægteskab Gaardbruger 348
  Aganethe Friderichsdatter Kone 33 Ligesaa   349
  Kirstine Larsdatter deres Børn 4     350
  Pernelle Larsdatter Ligesaa 1     351
Sørbøe            
1ste Familie Jens Thomassøn Mand 70 2den Ægteskab Inderst 352
  Margit Tollevsdatter Kone 53 1ste Ægteskab Ligesaa 353
  Tollev Jensen deres Barn 11     354
2den Familie Lars Skejessøn Mand 46 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 355
  Marthe Svenchesdatter Kone 45 Ligesaa   356
  Berthe Larsdatter deres Børn 12     357
  Tone Larsdatter Ligesaa 9     358
  Kirsten Larsdatter Ligesaa 7     359
  Ellen Larsdatter Ligesaa 4     360
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
Løberg Nordre            
1ste Familie Ole Jenssøn Mand 52 Begges 1ste Ægteskab Gaardbruger og Bonde 361
  Karen Kittilsdatter Kone 43 Ligesaa   362
  Jens Olessøn deres Børn 20 Ugift   363
  Marthe Olesdatter Ligesaa 18 Ligesaa   364
  Kittil Olessøn Ligesaa 15     365
  Tord Olessøn Ligesaa 8     366
  Lars Olessøn Ligesaa 2     367
2den Familie Anund Nielssøn Mand 37 1ste Ægteskab Gaardbruger og Bonde 368
  Berthe Svenosdatter Kone 50 2dre Ægteskab   369
  Ingerlev Jonsdatter Konens Børn 25 Ugift   370
  Maren Jonsdatter Ligesaa 20 Ligesaa   371
  Sveno Jonssøn Ligesaa 16     372
  Anne Jonsdatter Ligesaa 12     373
  Maria Anundsdatter Begges Barn 9     374
3die Familie Torbjørn Jonssøn Mand 23 Begges 1ste Ægteskab Jordbruger og National Soldat 375
  Ragnil Sondresdatter Kone 23 Ligesaa   376
  Berthe Torbjørnsdatter deres Barn 1     377
4de Familie Jon Jonssøn Mand 48 Begge i 2det Ægteskab Jordbruger og Bonde 378
  Marthe Rollevsdatter Kone 50 Ligesaa   379
  Jens Tordssøn Konens Børn 15     380
  Anne Tordsdatter Ligesaa 20 Ugift   381
  Gunnild Jonsdatter begges Barn 8     382
5te Familie Anders Jonssøn Mand 36 1ste Ægteskab Jordbruger 383
  Maren Svenchesdatter Kone 56 3die Ægteskab   384
  Isaac Hanssøn Konens Børn 23 Ugift   385
  Kirsten Hansdatter Ligesaa 26 Ligesaa   386
  Berthe Hansdatter Ligesaa 15     387
  Ingebor Alfsdatter Enke, Lægdslem 72 Enke efter 1ste Ægteskab Lever af datters godhed 388
6te Familie Thomas Jenssøn Mand 50 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 389
  Maria Andersdatter Kone 51 Ligesaa   390
  Anders Thomæssøn deres Børn 8     391
  Kirsten Thomasdatter Ligesaa 11     392
7de Familie Joran Olesdatter Huus Moder 65 Enke efter 2det Ægteskab Har Jordbrug 393
  Niels Anderssøn hendes Børn 21 Ugift   394
  Karen Andersdatter Ligesaa 23 Ligesaa   395
8de Familie Knud Anderssøn Mand 53 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 396
  Askier Svendsdatter Kone 51 Ligesaa   397
  Anders Knudssøn deres Børn 17     398
  Svend Knudssøn Ligesaa 7     399
  Askjer Knudsdatter Ligesaa 10     400
9de Familie Anund Larssøn Mand 71 Begges 1ste Ægteskab Har Jordbrug 401
  Margit Hansdatter Kone 70 Ligesaa   402
10de Familie Anders Hanssøn Mand 29 Begges 1ste Ægteskab Jordløs Huusmand (eide ofte hus. G.S.) 403
  Barbara Isaacsdatter Kone 29 Ligesaa   404
  Kirsten Andersdatter deres Barn 1     405
11te Familie Jacob Anundssøn Mand 43 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 406
  Anne Erichsdatter Kone 49 Ligesaa   407
  Bent Jacobssøn deres Børn 13     408
  Anund Jacobssøn Ligesaa 11     409
  Erich Jacobssøn Ligesaa 5     410
12te Familie (Myra B) Sondre Kittilssøn Mand 35 Begges 1ste Ægteskab Skomager og Huusmand med Jord 411
  Aase Maria Arnesdatter Kone 28 Ligesaa   412
  Kirsten Maria Sondresdatter deres Barn 1     413
  Ingebor Olesdatter Mandens Moder 65 Enke efter 1ste Ægteskab   414
13de Familie Lars Tollevssøn Mand 59 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 415
  Ragnil Jacobsdatter Kone 67 Ligesaa   416
  Ole Christenssøn Uægte Barn til Opfostring 19 Ugift   417
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
Løberg Mellem            
1ste Familie (Enke) Berthe Jonsdatter Huus Moder 52 Enke efter 2de Ægteskab Har Fæstejord 418
  Jon Svendssøn hendes Børn 23 Ugift   419
  Abigael Svendsdatter Ligesaa 17     420
  Anne Dorthe Svendsdatter Ligesaa 14     421
  Gunnil Svendsdatter Ligesaa 11     422
  Kolbjørn Knudssøn Tjeneste Dreng 22 Ugift   423
2den Familie Lars Nielssøn Mand 43 Begges 1ste Ægteskab Gaardbruger 424
  Marthe Andersdatter Kone 47 Ligesaa   425
  Ole Larssøn deres Børn 18 Ugift   426
  Niels Larssøn Ligesaa 13     427
  Anders Larssøn Ligesaa 8     428
  Kirsten Larsdatter Ligesaa 21 Ugift   429
  Anne Maria Larsdatter Ligesaa 3     430
  Ole Nielssøn Mandens Broder 40 Vanvittig Holdes hos Broderen 431
Løberg Søndre            
1ste Familie Jon Isaacssøn Mand 66 Begges 1ste Ægteskab Gaardbruger og Bonde 432
  Ingebor Nielsdatter Kone 66 Ligesaa   433
  Niels Jonssøn deres Børn 29 Ugift National Soldat 434
  Inger Jonsdatter Ligesaa 21 Ligesaa   435
  Kirsten Olesdatter Tjeneste Pige 13     436
2den Familie Isaac Anundssøn Mand 36 Begges 1ste Ægteskab Gaardbruger og Bonde 437
  Marthe Erichsdatter Kone 33 Ligesaa   438
  Erich Isaacssøn deres Børn 6     439
  Anund Isaacssøn Ligesaa 3     440
  Else Jacobsdatter Mandens Moder 81 Enke efter 1ste Ægteskab   441
  Kirsten Andersdatter Tjeneste Pige 17     442
3die Familie Lars Evenssøn Huus Bonde 38 Ugift Jordbruger 443
  Christine Gundersdatter Hans Moder 68 Enke efter 1ste Ægteskab   444
  Gunder Evenssøn Hans Broder 29 Ugift National Soldat 445
4de Familie Ole Olessøn Mand 37 Begges 1ste Ægteskab Matros udi Udenlandsfart 446
  Karen Evensdatter Kone 44 Ligesaa   447
  Inger Olesdatter deres Datter 19 Ugift   448
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
Skougsrøe            
1ste Familie Jens Johannissøn Mand 26 Begges 1ste Ægteskab National Soldat og Gaardbruger 449
  Tore Evensdatter Kone 34 Ligesaa   450
  Even Jenssøn deres Børn 1     451
  Karen Jensdatter Ligesaa 3     452
2den Familie Jacob Anderssøn Mand 48 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 453
  Marthe Evensdatter Kone 41 Ligesaa   454
  Anders Jacobssøn deres Børn 11     455
  Even Jacobssøn Ligesaa 10     456
  Niels Jacobssøn Ligesaa 1     457
  Christine Jacobsdatter Ligesaa 12     458
  Anne Jacobsdatter Ligesaa 8     459
  Inger Jacobsdatter Ligesaa 5     460
Skyer            
1ste Familie Lars Svenchessøn Huus Bond 58 Enkemand efter 1ste Ægteskab Gaardbruger og Bonde 461
  Isaac Larssøn hans Børn 22 Ugift   462
  Inger Larsdatter Ligesaa 25

Ligesaa

  463
  Kirsten Larsdatter Ligesaa 18 Ligesaa   464
  Berthe Larsdatter Ligesaa 11     465
2den Familie Live Nielsdatter Huusmoder 48 Enke efter 1ste Ægteskab Bruger Jord for en deel i Gaarden. 466
  Niels Olessøn hendes Børn 15     467
  Isaac Olessøn Ligesaa 13     468
Bratsberg Adlig Sædegaard med Folloug      
1ste Familie Michel Engebretssøn Huusbond 36 Begges 1ste Ægteskab Bonde og Gaardbruger 469
  Anne Marie Christensdatter Kone 28 Ligesaa   470
  Kirstine Marie Michelsdatter deres Børn 4     471
  Torjer Michelssøn Ligesaa 3     472
  Christen Michelssøn Ligesaa 1     473
  Johannes Kittilssøn Tjeneste Folck 17     474
  Karen Olesdatter Ligesaa 26 Ugift   475
  Karen Jørgine Jacobsdatter Opfostringsbarn 12     476
2den Familie Steen Gunderssøn Mand 47 1ste Ægteskab Bonde og Gaardbruger 477
  Marthe Isaacsdatter Kone 66 2dre Ægteskab   478
  Asloug Olesdatter Opfødt som Krøbling, Tjeneste Pige 20 Ugift   479
  Marthe Pedersdatter Opfødt som Krøbling, Tjeneste Pige 32 Ugift   480
  Gunder Thomæssøn Sted Børne-børn til Opfostring 10     481
  Karen Thomædatter Sted Børne-børn til Opfostring 12     482
3die Familie Lars Olessøn Mand 38 Begges 1ste Ægteskab Bonde og Jordbruger 483
  Anne Marie Pedersdatter Kone 34 Ligesaa   484
  Peder Larssøn deres Børn 11     485
  Marthe Maria Larsdatter Ligesaa 8     486
  Karen Larsdatter Ligesaa 6     487
  Maren Larsdatter Ligesaa 4     488
  Berthe Kirstine Larsdatter Ligesaa 1     489
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
4de Familie Abraham Nielsøn Huus Bond 25 Ugift Bonde og Jordbruger 490
  Niels Abrahamssøn Hans Forældre 55 Begges 1ste Ægteskab Underholdes af Charitet 491
  Anne Nielsdatter Ligesaa 48 Ligesaa Ligesaa 492
  Anne Lisbeth Nielsdatter hans Sødskende 19 Ugift   493
  Niels Nielsen Ligesaa 15     494
  Maren Pernelle Nielsdatter Ligesaa 13     495
  Ole Nielssøn Ligesaa 10     496
  Marthe Nielsdatter Ligesaa 7     497
5te Familie Aslach Gunderssøn Mand 69 Begges 1ste Ægteskab Jordløs Huusmand (eide ofte sitt hus) 498
  Anne Anundsdatter Kone 67 Ligesaa   499
  Antonette Christensdatter Konens Søsterdatter 24 Ugift   500
6te Familie Ole Poulssøn Mand 30 Begges 1ste Ægteskab Jordløs Huusmand 501
  Marthe Gundersdatter Kone 41 Ligesaa   502
7de Familie Jens Anundssøn Mand 47 Begges 1ste Ægteskab Inderster 503
  Karen Nielsdatter Kone 45 Ligesaa   504
  Anders Jenssøn deres Børn 13     505
  Niels Jenssøn Ligesaa 7     506
  Jens Jenssøn Ligesaa 3     507
8de Familie Peder Wibe Mand 54 Enkemand efter 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 508
  Anne Margarete Wibe hans Børn 11     509
  Peter Eiler Wibe Ligesaa 10     510
  Karen Gundersdatter Tjeneste Pige 35 Ugift   511
9de Familie Valentin Olessøn Mand 32 Begges 1ste Ægteskab Inderster 512
  Catharine Augustinusdatter Kone 51 Ligesaa   513
  Hans Jacob Valentinssøn deres Børn 9     514
  Karen Valentinsdatter Ligesaa 8     515
10de Familie Anders Nielssøn Mand 53 Begges 1ste Ægteskab Jordløs Huusmand (oftest huseier. G.S.) 516
  Karen Christiansdatter Kone 42 Ligesaa   517
  Anne Gurine Andersdatter deres Børn 12     518
  Christian Anderssøn Ligesaa 8     519
  Isaac Anderssøn Ligesaa 6     520
  Engelbert Anderssøn Ligesaa 3     521
  Karen Kirstine Andersdatter Ligesaa 1     522
11te Familie Johannes Jenssøn Mand 32 Begges 1ste Ægteskab Jordløs Huusmand (oftest huseier. G.S.) 523
  Kirsten Halvorsdatter Kone 32 Ligesaa   524
  Jens Johannissøn deres Børn 5     525
  Halvor Johannissøn Ligesaa 1     526
  Maren Johannisdatter Ligesaa 3     527
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
12te Familie Halvor Borgerssøn Mand 53 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 528
  Karen Larsdatter Kone 63 2det Ægteskab   529
  Lisbeth Johanne Halvorsdatter deres Børn 28 Ugift   530
  Ingebor Halvorsdatter Ligesaa 21 Ligesaa   531
  Borge Halvorssøn Ligesaa 24 Ligesaa   532
  Anne Tollevsdatter Konens Datter Datter 8     533
13de Familie Anne Hansdatter Huusmoder 56 Enke efter 1ste Ægteskab Har Jord at bruge 534
  Hans Isaacssøn Hendes Søn 32 Begges 1ste Ægteskab Inderster 535
  Margrete Monsdatter Hans Kone 50 Ligesaa   536
14de Familie Abraham Christenssøn Huusbond 68 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 537
  Anne Jacobsdatter Hans Kone 70 Ligesaa   538
  Christen Abrahamssøn Deris Søn 28 Begges 1ste Ægteskab Inderster 539
  Margit Jonsdatter hans Kone 29 Ligesaa   540
  Abraham Christenssøn Sønnens og Konens Børn 2 Tvillinger   541
  Isaac Christenssøn Ligesaa 2 Ligesaa   542
15de Familie Christen Pederssøn Huusbond 25 Ugift Saugmester og har Jordbrug 543
  Maren Olesdatter hans Moder 57 Enke efter 1ste Ægteskab   544
  Jens Pederssøn hans Søskend 19 Ugift Nat-Dreng 545
  Marthe Pedersdatter Ligesaa 16     546
  Anne Pedersdatter Ligesaa 11     547
16de Familie Halvor Knudssøn Mand 37 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 548
  Maren Jonsdatter Kone 38 Ligesaa   549
  Ingebor Halvorsdatter deres Børn 10     550
  Knud Halvorssøn Ligesaa 6     551
  Jon Halvorssøn Ligesaa 3     552
17de Familie Anders Olessøn Mand 50 Begges 1ste Ægteskab Saugmester og Jordbruger 553
  Maren Andersdatter Kone 44 Ligesaa   554
  Anne Andersdatter deres Børn 14     555
  Else Andersdatter Ligesaa 12     556
  Karen Andersdatter Ligesaa 8     557
  Ole Anderssøn Ligesaa 5     558
  Anund Anderssøn Ligesaa 2     559
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
18de Familie Christen Rasmussen Mand 37 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 560
  Karen Fransdatter hans Kone 46 Ligesaa   561
  Karen Christensdatter deres Barn 15     562
19de Familie Anne Guldbrandsdatter Huusmoder 30 Enke efter 1ste Ægteskab Har Jordbrug 563
  Jacob Jenssøn hendes Sted Børn 19 Ugift Farer fra Engeland 564
  Christen Jenssøn Ligesaa 16     565
  Jens Jenssøn Ligesaa 11     566
  Abraham Anderssøn Logerende Swoger 38 Enkemand efter 1ste Ægtesk. Inderst 567
  Anders Abrahamssøn hans Søn 7     568
20de Familie Lars Jonssøn Mand 40 2det Ægteskab Huusmand med Jord 569
  Anne Larsdatter hans Kone 26 1ste Ægteskab   570
  Jon Larssøn Mandens Søn 13     571
  Ole Larsen deres Børn 5     572
  Berthe Larsdatter Ligesaa 3     573
  Ragnil Larsdatter Ligesaa 1     574
  Bergit Jonsdatter Mandens Moder 70 Enke efter 1ste Ægteskab Har Jordbrugs Ophold 575
21de Familie Ingebor Engelbertsdatter Huus Moder 56 Enke efter 1ste Ægteskab Har Jordbrug 576
  Søren Danielssøn hendes Søn 33 Begges 1ste Ægteskab   577
  Inger Ovesdatter hans Kone 30 Ligesaa   578
  Daniel Sørenssøn deres Børn 4     579
  Karen Maria Sørensdatter Ligesaa 1     580
22de Familie Lars Hanssøn Mand 49 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 581
  Sidsel Andersdatter hans Kone 45 Ligesaa   582
  Anne Kirstine Larsdatter deres Børn 5     583
  Hans Larssøn Ligesaa 1     584
23de Familie Thomas Gunderssøn Mand 50 3die Ægteskab Jordløs Huusmand 585
  Gunnil Nielsdatter Kone 37 1ste Ægteskab   586
24de Familie Tollev Anderssøn Mand 37 Begges 1ste Ægteskab Huusmand med Jord 587
  Giertrud Ovesdatter hans Kone 37 Ligesaa   588
  Ove Tollevssøn deres Børn 6     589
  Karen Tollevsdatter Ligesaa 5     590
  Anders Tollevssøn Ligesaa 3     591
25de Familie Hans Aslachssøn Mand 44 Begges 1ste Ægteskab Matros 592
  Karen Jansdatter Kone 48 Ligesaa   593
  Aslach Hanssøn deres Børn 12     594
  Ingebor Hansdatter Ligesaa 10     595
  Karen Hansdatter Ligesaa 8     596
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
26de Familie Ole Heljessøn Mand 35 Begges 1ste Ægteskab Saugarbeider 597
  Anne Jensdatter Kone 31 Ligesaa   598
  Jens Olessøn deres Børn 7     599
  Pernelle Olesdatter Ligesaa 2     600
27de Familie Christen Heljessøn Mand 31 Begges 1ste Ægteskab Saugarbeider 601
  Siri Rollevsdatter Kone 32 Ligesaa   602
  Ingebor Christensdatter deres Datter 2     603
  Maren Jonsdatter Konens Moster 70 Enke efter 1ste Ægteskab Lever af Fattigvæsenet som Legdslem 604
28de Familie Ole Anderssøn Mand 29 Begges 1ste Ægteskab Saugarbeider 605
  Gunnil Dorothea Christiansdatter Kone 26 Ligesaa   606
  Anders Christian Olessøn deres Barn 2     607
  Maren Hansdatter Fremmed Enke 70 Enke efter 1ste Ægteskab Inderste 608
  Anne Olesdatter hendes Datter 26 Ugift   609
29de Familie Peder Drengssøn Mand 42 Begges 1ste Ægteskab Saugarbeider 610
  Christine Abrahamsdatter Kone 31 Ligesaa   611
  Berthe Pedersdatter deres Børn 10 Tvillinger   612
  Marthe Pedersdatter Ligesaa 10 Ligesaa   613
30te Familie Anders Halvorssøn Husbond 36 Ugift Saugemester 614
  Asloug Erichsdatter hans Moder 77 Enke efter 2de Ægteskab   615
  Anne Halvorsdatter Søster 40 Enke efter 1ste Ægteskab   616
  Anders Rasmussen hendes Søn 15     617
31te Familie Niels Kiildal Huusbond 30 Begges 1ste Ægteskab Giestgiver 618
  Ellen Johanne Halvorsdatter hans Kone 22 Ligesaa   619
  Halvor Christian Kiildal deres Børn 3     620
  Jens Kildal Ligesaa 1     621
  Anthon Christenssøn Kildal Mandens Broder 20 Ugift Matros 622
  Lars Jenssøn Tjenestefolck 20 Ligesaa   623
  Sidsel Johannisdatter Ligesaa 19 Ligesaa   624
32te Familie Anders Olessøn Mand 59 Begge i 2det Ægteskab Huusmand med Jord 625
  Guri Andersdatter Kone 55 Ligesaa   626
  Anders Christenssøn Konens Søn 12     627
  Gunnil Olesdatter Fosterbarn 17     628
  Knud Olessøn Tjenestefolck 17     629
  Karen Pedersdatter Ligesaa 20 Ugift   630
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
33te Familie Ole Svendssøn Mand 66 Enkemand 2det Ægteskab Tindstøber 631
  Marthe Gurine Olesdatter hans Datter 16     632
  Berthe Olesdatter Tjeneste Pige 26 Ugift   633
34te Familie Isaac Jacobssøn Mand 25 Begges 1ste Ægteskab Saugmester 634
  Else Knudsdatter Kone 25 Ligesaa   635
  Jacob Isaacssøn deres Barn 3     636
35te Familie Marthe Erichsdatter Huusmoder 49 Enke efter 1ste Ægteskab Dagarbeiderinde 637
  Anders Anderssøn hendis Børn 10     638
  Jacob Anderssøn Ligesaa 8     639
  Kirsten Andersdatter Ligesaa 3     640
36te Familie Gjært Monrad Mand 66 Begge i 2det Ægteskab Degn 641
  Hedvig Bang Kone 53 Ligesaa   642
  David Monrad deres Børn 24 Ugift Matros 643
  Johan Frideric Monrad Ligesaa 18 Ligesaa Matros 644
  Marcus Ditlev Monrad Ligesaa 16   Matros 645
  Christian Wilhelm Monrad Ligesaa 14     646
  Christence Sophie Monrad Ligesaa 19 Ugift   647
  Barbara Monrad Ligesaa 11     648
  Clarine Andersdatter Tienestefolck 30 Ugift   649
  Birthe Kirstine Andersdatter Ligesaa 15     650
37te Familie Anne Halvorsdatter Kone og Husmoder 63 Enke efter 1ste Ægteskab Inderste og gaar i Dagleje 651
  Karen Andersdatter Datter 30 Ugift   652
  Maria Johannisdatter Datter-Datter 4 Uægte Barn   653
38te Familie Knud Johannissøn Mand 70 Begges 1ste Ægteskab Fattig og har understøtning 654
  Anne Maria Sørensdatter Kone 61 Ligesaa   655
  Marthe Knudsdatter Datter af dem 26 Ugift   656
  Gunder Aslachssøn Datter Søn af dem 9     657
39te Familie Niels Gunderssøn Mand 34 Begges 1ste Ægteskab Saugarbejder 658
  Karen Tollevsdatter Kone 37 Ligesaa   659
  Tollev Nielssøn deres Barn 3     660
  Berthe Larsdatter Mandens Moder 58 Enke efter 1ste Ægteskab   661
  Berthe Jensdatter hans Søstre 26 ugift   662
  Anne Jensdatter Ligesaa 19 Ligesaa   663
  Hans Jonsen Opfostrings Barn 14     664
40de Familie Anders Pederssøn Mand 52 Begges 1ste Ægteskab Saugarbejder 665
  Anne Nielsdatter Kone 46 Ligesaa   666
  Peder Anderssøn deres Barn 14     667
  Gunnil Johannisdatter Enke Kone 60 Enke efter 2den Ægteskab Inderst og Dag-arbejderinde 668
  Ingebor Andersdatter hendes Datter 26 Ugift   669
41de Familie Søren Engelbertssøn Mand 32 Begges 1ste Ægteskab Saugmester 670
  Kirsten Abrahamsdatter Kone 35 Ligesaa   671
  Engelbert Sørenssøn deres Børn 7     672
  Ingebor Dorothea Sørensdatter Ligesaa 5     673
  Lars Sørenssøn Ligesaa 1     674
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
42de Familie Peder Larssøn Mand 66 Begges 1ste Ægteskab Dagarbeider 675
  Karen Johanne Larsdatter Kone 53 Ligesaa   676
43de Familie Ole Johannissøn Mand 46 2det Ægteskab Dagarbeider 677
  Maren Torsdatter Kone 38 1ste Ægteskab   678
  Tord Olessøn deres Børn 6     679
  Kirsten Olesdatter Ligesaa 3     680
44de Familie Kirsten Larsdatter Enke Kone 74 Alle de 3 enker efter 1ste Ægtesk. Har søgt Næring og dels hielpes af Fattig-Cassen 681
  Anne Kirstine Johannisdatter Ligesaa 81 Ligesaa Ligesaa 682
  Karen Kirstine Erichsdatter Ligesaa 40 Ligesaa Ligesaa 683
  Marthe Karine Torstensdatter den sidstes Datter 6     684
45de Familie Ole Pederssøn Mand 34 Begges 1ste Ægteskab Saug-Arbeider 685
  Anne Maria Andersdatter Kone 34 Ligesaa   686
  Ingebor Olesdatter deres Barn 6     687
  Ingebor Larsdatter Enke-Kone tilhuuse 58 Enke efter 1ste Ægteskab Inderste og Dagarbeiderske 688
  Johanne Christensdatter hendes Datter 25 Ugift   689
46de Familie Isaac Jacobssøn Mand 34 1ste Ægteskab SaugMester 690
  Karen Engelbertsdatter Kone 41 2det Ægteskab   691
  Eric Knudssøn hans Sted Søn 13     692
  Jon Isaacssøn begges Barn 2     693
  Maren Andersdatter Opfostringsbarn 12     694
47de Familie Christen Schrøder Mand 34 Begges 1ste Ægteskab Matros 695
  Kirsten Knudsdatter Kone 43 Ligesaa   696
  Jørgen Christenssøn deres Børn 13     697
  Christen Christenssøn Ligesaa 5     698
  Knud Christenssøn Ligesaa 1     699
48de Familie Ellen Jonsdatter Enke-Kone 40 Efter 1ste Ægteskab Dagarbeiderske 700
49de Familie Knud Larssøn Mand 53 Begges 1ste Ægteskab Saug Mester 701
  Maren Sørensdatter Kone 57 Ligesaa   702
  Engelbert Knudssøn deres Barn 15     703
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
50de Familie Halvor Anderssøn Mand 33 Begges 1ste Ægteskab Saug Mester 704
  Inger Knudsdatter Kone 28 Ligesaa   705
  Anne Karine Halvorsdatter deres Barn 3     706
  Ole Christenssøn Logerende 46 Ugift Flaademand 707
  Ole Hanssøn Ligesaa 25 Ligesaa Skomager 708
51de Familie Anders Olessøn Mand 51 Begges 1ste Ægteskab Flaademand 709
  Anne Maria Pedersdatter Kone 45 Ligesaa   710
  Ole Anderssøn deres Børn 14     711
  Ingebor Andersdatter Ligesaa 9     712
  Anders Andersen Ligesaa 7     713
  Hellik Amundssøn Logerende 40 Gift men Konen reiste Dag-Arbeider 714
52de Familie Isaac Poulssøn Mand 36 1ste Ægteskab Dag-Arbeider 715
  Anne Lorentsdatter Kone 40 2det Ægteskab   716
  Anders Isaacssøn deres Børn 10     717
  Ingebor Margarete Isaacsdatter Ligesaa 7     718
(samme hus) Knud Rasmussøn Mand 30 Begges 1ste Ægteskab Nyelig ankommen arm Familie 719
  Anne Marie Pedersdatter Kone 30 Ligesaa   720
  Peder Knudssøn deres Børn 4     721
  Inger Knudsdatter Ligesaa 2     722
  Christen Anderssøn Logerende 74 Enkemænd. Begge efter 1ste Ægtesk. Dagarbeider 723
  Lars Erichssøn Ligesaa 24 Ligesaa Ligesaa 724
53de Familie Jacob Nielssøn Bergman Mand 49 Begges 1ste Ægteskab Snedker 725
  Johanne Maria Christensdatter Kone 40 Ligesaa   726
  Niels Jacobssøn deres Børn 10     727
  Ingebor Maria Jacobsdatter Ligesaa 2     728
(samme hus) Jens Halvorssøn Mand 53 Begges 1ste Ægteskab Dag-Arbeider 729
  Berthe Andersdatter Kone 48 Ligesaa   730
  Halvor Jenssøn deres Søn 22 ugift   731
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
54de Familie Jens Jenssøn Mand 49 Begges 1ste Ægteskab Saugmester 732
  Johanne Carlsdatter Kone 57 Ligesaa   733
  Carl Jenssøn deres Søn 19 ugift Nat-Dreng 734
55de Familie Karen Pedersdatter Enke-Kone 67 Efter 2de Ægteskab Dagarbeidere 735
  Ambor Nielsdatter hendes Datter 22 Ugift Ligesaa 736
(samme hus) Hans Anderssøn Mand - Logerende 40 1ste Ægteskab Ligesaa 737
  Maren Madsdatter Kone - Logerende 60 2det Ægteskab   738
56de Familie Anders Christenssøn Mand 54 Begges 1ste Ægteskab Skræder 739
  Karen Larsdatter Kone 67 Ligesaa   740
  Else Maria Søberg Logerende 57 Enke efter 1ste gang Dagarbeiderske 741
57de Familie Anne Dorthe Johannesdatter Huus-Moder 46 Enke 1ste gang Dagarbeiderinde 742
  Niels Christian Jacobsen hendes Søn 13     743
(samme hus) Rasmus Hanssøn Mand - Logerende 36 Begges 1ste Ægteskab Dagarbeider 744
  Inger Engelbertsdatter Kone - Logerende 23 Ligesaa   745
  Dorthe Rasmusdatter deres Barn 3     746
  Aase Jonsdatter Logerende 74 Enke 1ste gang Fattig 747
58de Familie Sivert Pederssøn Mand 48 Begges 1ste Ægteskab Saug Mester 748
  Boel Gundersdatter Kone 54 Ligesaa   749
  Peder Sivertssøn deres Børn 20 ugift   750
  Gunder Sivertssøn Ligesaa 13     751
59de Familie Matthias Engelbertssøn Mand 45 Begges 1ste Ægteskab Saug Mester 752
  Gunnil Gundersdatter Kone 47 Ligesaa   753
  Engelbert Matthiæssøn deres Børn 15     754
  Gunder Matthiæssøn Ligesaa 11     755
(samme hus) Marthe Olesdatter Logerende 73 Enke 3die gang Dagarbeiderinde 756
  Inger Olesdatter hendes Broderdatter 19 Ugift   757
60de Familie Christen Pederssøn Mand 49 Begges 1ste Ægteskab Flaademand 758
  Berthe Maria Skougsrød(?) Kone 31 Ligesaa   759
  Beruld Christenssøn deres Søn 3     760
  Maria Nielsdatter Tieneste Pige 29 Ugift   761
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
61de Familie Anders Simonssøn Mand 38 Begges 1ste Ægteskab Sadelmager 762
  Kirstine Olesdatter Kone 36 Ligesaa   763
  Simon Anderssøn deres Børn 4     764
  Marthe Andersdatter Ligesaa 2     765
(samme hus) Niels Torjerssøn Mand - Logerende 37 Begges 1ste Ægteskab Dagarbeider 766
  Marthe Nielsdatter Kone - Logerende 39 Ligesaa   767
  Anne Nielsdatter deres Børn 11     768
  Karen Nielsdatter Ligesaa 6     769
62de Familie Isaac Reierssøn Mand 52 Begges 1ste Ægteskab Dagarbeider 770
  Stine Christiansdatter Kone 64     771
63de Familie Solve Madssøn Mand 38 Begges 1ste Ægteskab Flaademand 772
  Kirsten Hansdatter Kone 32 Ligesaa   773
  Anne Catharine Solvesdatter deres Børn 8     774
  Hans Solvessøn Ligesaa 7     775
  Karen Solvesdatter Ligesaa 1     776
64de Familie Isaac Olessøn Mand 25 2det Ægteskab Saug-Mester 777
  Anne Hansdatter Kone 22 1ste Ægteskab   778
65de Familie Jørgen Hanssøn Mand 38 Begges 1ste Ægteskab Dagarbeider 779
  Karen Christophersdatter Kone 34 Ligesaa   780
  Johanne Christophersdatter Mandens Moder 62 Enke efter 1ste Ægteskab   781
66de Familie Halvor Aslachssøn Mand 32 Begge i 2det Ægteskab Huusmand med Jord 782
  Ellen Christensdatter Kone 36 Ligesaa   783
  Daniel Danielssøn Mandens Sted-Børn og Konens egen 13     784
  Anne Lisbeth Danielsdatter Ligesaa 10     785
  Karen Danielsdatter Ligesaa 8     786
  Ellen Kirstine Danielsdatter Ligesaa 5     787
  Aslak Halvorssøn begges Barn 2     788
67de Familie Karen Aslaksdatter Huusmoder 57 Enke efter 1ste gang Dagarbeidere 789
  Magdalene Ericsdatter Logerende 65 Ligesaa Ligesaa 790
  Abraham Nielssøn Logerende 27 Ugift Saugarbeider 791
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
68de Familie Peter Ferman Mand 54 Begges 1ste Ægteskab Toldbetjent 792
  Marthe Noordh Kone 46 Ligesaa   793
  Henric Jørgen Ferman deres Børn 14     794
  Anne Catharine Ferman ligesaa 5     795
69de Familie Torsten Sondressøn Mand 49 Begges 1ste Ægteskab Dagarbeider 796
  Marthe Hansdatter Kone 40     797
  Sondre Torstenssøn deres Barn 9     798
  Walborg Hansdatter OpfostringsBørn 23   Begge Krøblinger 799
  Elisabeth Sophie Larsdatter Ligesaa 4     800
70de Familie Jon Jonssøn Mand 52 Begges 1ste Ægteskab Wægter 801
  Maria Jensdatter Kone 50     802
  Jon Jonssøn deres Børn 23 Alle ugifte Husar (soldat) 803
  Ingebor Jonsdatter   21     804
  Inger Karine Jonsdatter   17     805
  Anne Jonsdatter   13     806
  Jens Jonssøn   8     807
71de Familie Halvor Christenssøn Mand 34 Begges 1ste Ægteskab Korn-maaler 808
  Anne Maria Hansdatter Kone 31     809
  Inger Halvorsdatter deres Børn 7     810
  Dorthe Halvorsdatter   1     811
72de Familie Ole Bentssøn Mand 54 1ste Ægteskab Dagarbeider 812
  Gunnild Halvorsdatter Kone 72 2det Ægteskab   813
73de Familie Else Hansdatter Huus-Moder 49 Enke 1ste gang Dagarbeiderinde 814
  Christence Jonsdatter hendes Børn 8     815
  Jon Jonssøn   7     816
74de Familie Hans Abrahamssøn Mand 46 Begges 1ste Ægteskab Saug-arbeider 817
  Else Larsdatter Kone 56     818
  Dorthe Hansdatter deres Børn 13     819
  Niels Hanssøn   9     820
  Ingebor Hansdatter Mandens Moder 70 Enke 1ste gang   821
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
75de Familie Kirsten Tollevsdatter Huus-Moder 41 Enke 2den gang Dagarbeiderinde 822
  Inger Nielsdatter hendes Sted Barn 15     823
  Anne Lisbeth Nielsdatter hendes eget Barn 3     824
  Anne Larsdatter Logerende 46 Enke 1ste gang ligesaa 825
  Ingebor Isaacsdatter hendes Datter 8     826
76de Familie Erich Engelbertssøn Mand 47 Begges 1ste Ægteskab Saug-Mester 827
  Kirsten Rasmusdatter Kone 52     828
  Maren Kirstine Erichsdatter deres Barn 16     829
77de Familie Jacob Isaacssøn Mand 64 2det Ægteskab Sagarbeider 830
  Karen Clausdatter Kone 45 1ste Ægteskab   831
  Anne Jacobsdatter deres Barn 9     832
78de Familie Hans Sørenssøn Mand 35 Begges 1ste Ægteskab Grubearbeider 833
  Inger Halvorsdatter Kone 35     834
  Karen Hansdatter deres Barn 3     835
(samme hus) Halvor Pedersen Mand - logerende 47 Begges 1ste Ægteskab Arbeider paa Tobaks Spinderi 836
  Karen Pedersdatter Kone 43     837
  Ingebor Halvorsdatter deres Børn 16     838
  Hans Jacob Halvorssøn   11     839
  Christian Halvorssøn   6     840
  Gunder Halvorssøn   4     841
79de Familie Joachime Schrøeder Huus Eierinde 33 Ugift Lever af Fruentrimmer arbeide 842
  Simon Schrøeder hendes Fader 75 Enkemand 1ste gang Sængeliggende Soemand, har skade i foden 843
  Anders Hanssøn Logerende 19 Ugift   844
  Anne Kirstine Jacobsdatter Tieneste Pige 19 Ugift   845
80de Familie Rasmus Hanssøn Mand 32 Begges 1ste Ægteskab Saug Arbeider 846
  Oline Olesdatter Kone 32     847
  Johan Rasmussøn deres Børn 10     848
  Karen Johanne Rasmusdatter   6     849
  Ole Rasmussøn   4     850
  Inger Olesdatter Logerende 43 Enke 1ste gang Trængende og har hielp 851
  Dorothea Nielsdatter hendes Datter 11     852
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
81de Familie Ole Isaacssøn Mand 54 2det Ægteskab Saugmester 853
  Bergit Pedersdatter Kone 46 1ste Ægteskab   854
  Anne Catharine Olesdatter deres Børn 16     855
  Aleth Sophie Olesdatter   9 Tvillinger   856
  Gurine Olesdatter   9 Tvillinger   857
82de Familie Rasmus Halvorssøn Mand 32 Begges 1ste Ægteskab Skomager og Dagarbeider 858
  Ingebor Pedersdatter Kone 42     859
  Karen Maria Rasmusdatter deres Børn 10     860
  Peder Rasmussøn   8     861
  Halvor Rasmussøn   6     862
  Marthe Kirstine Rasmusdatter   1     863
  Christen Haraldssøn Tieneste Dreng 22 Ugift   864
83de Familie Rasmus Hanssøn Mand 59 3die Ægteskab Saugmester 865
  Sophie Isaacsdatter Kone 51 2det Ægteskab   866
  Anne Larine Jacobsdatter Mandens Sted Barn og konens eget 17     867
  Jacob Rasmussøn Begges Børn 9     868
  Sidsel Rasmusdatter   5     869
84de Familie Christopher Olessøn Mand 38 Begges 1ste Ægteskab Saug-Mester 870
  Ingebor Pedersdatter Kone 36     871
  Anne Sophie Christophersdatter deres Børn 10     872
  Marthe Christophersdatter   5     873
  Maren Maria Christophersdatter   1     874
85de Familie Erich Christenssøn Mand 30 Begges 1ste Ægteskab Saug-Arbeider 875
  Anne Isaacsdatter Kone 31     876
  Giertrud Erichsdatter deres Børn 5     877
  Dorthe Erichsdatter   3     878
86de Familie Niels Jacobssøn Mand 32 Begges 1ste Ægteskab Grube Arbeider 879
  Maren Engelbertsdatter Kone 51     880
87de Familie Berthe Andersdatter Huus-Moder 56 Enke 1ste gang Dagarbeiderske 881
  Karen Haraldsdatter hendes Børn 16     882
  Maren Haraldsdatter   13     883
Gaardenes Navne Personernes Navne Hvad enhver Person er i Familien Alder Ægteskab m.m. Embede, Næringsvei m.v. Sum Folketall
88de Familie Kirsten Rasmusdatter Huus-Moder 48 Enke 1ste gang Nærer sig med Dagarbeid 884
  Rasmus Truelssøn hendes Børn 17     885
  Inger Kirstine Truelsdatter   11     886
  Tord Truelssøn   8     887
89de Familie Ole Gunderssøn Mand 54 Begges 1ste Ægteskab Saugmester 888
  Pernelle Olesdatter Kone 50     889
  Inger Olesdatter deres Børn 19 Ugift   890
  Anne Kirstine Olesdatter   10     891
  Ole Olessøn   8     892
90de Familie Christian Anderssøn Mand 52 Begges 1ste Ægteskab Flaademand 893
  Aase Pedersdatter Kone 51     894
  Karen Christiansdatter deres Barn 14     895
91de Familie Anders Nielssøn Mand 55 Begges 1ste Ægteskab Saugarbeider 896
  Maria Pedersdatter Kone 52     897
  Karen Andersdatter deres Børn 21 Ugift Gaar paa Tobaksspinderie 898
  Peder Anderssøn   18     899
  Anne Andersdatter   16     900
92de Familie Hans Nielssøn Mand 48 Begges 1ste Ægteskab Sag Arbeider 901
  Anne Olesdatter Kone 42     902
  Guri Hansdatter deres Børn 12     903
  Niels Hanssøn   9     904
  Maren Hansdatter   7     905
  Ole Hanssøn   4     906
93de Familie Knud Halvorssøn Mand 68 Begge i 2det Ægteskab Dagarbeider 907
  Pernelle Hansdatter Kone 56     908
  Anne Hedevig Torsdatter Konens Datter 20 Ugift   909
94de Familie Anders Jenssøn Mand 60 2det Ægteskab Dagarbeider, dog Sygelig 910
  Berthe Svendsdatter Kone 50 1ste Ægteskab   911
  Inger Maria Andersdatter deres Datter 16     912
95de Familie Rasmus Halvorssøn Mand 76 Begges 1ste Ægteskab Dagarbeider 913
  Ingebor Jørgensdatter Kone 64     914
96de Familie Erich Nielssøn Mand 30 1ste Ægteskab Saugmester 915
  Anne Maria Gundersdatter Kone 35 2det Ægteskab   916
  Niels Erichssøn deres Barn 2     917
97de Familie Anne Andersdatter Huus-Moder 63 Enke 1ste gang Wed deres hænders gjerning søge de Næring 918
  Agatha Borgesdatter hendes Datter 35 Ugift   919
  Maren Jonsdatter Logerende 69 Enke 1ste gang   920
  Henric Hanssøn Foster-Søn 15     921
  Johanne Arnesdatter Tieneste Pige 40 Ugift   922
  Else Engelbertsdatter Ligesaa Logerende 36 ligesaa   923
  Lars Engelbertssøn Logerende 26 ligesaa Matros 924
98de Familie Engelbert Noordh Mand 47 Begges 1ste Ægteskab Skoleholder 925
  Idde Kirstine Dorothea Usgaard Kone 55     926
  Henric Jørgen Noordh deres Børn 21 Ugift Farer til Søes 927
  Andreas Noordh   18 Ugift Farer til Søes 928
  Giert Noordh   16   Gaar Faderen til Haande Wed Skolen 929
Se neste Meen i Del 2