ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Folketelling 1865

for

Gjerpen

Tatt opp 31/12-1865.

Avskrift: G.S. Gjerpen 1997.

Oppdatert: 06.11.2022.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk f.


Andre Folketellinger for Gjerpen:
| 1664 | 1762 | 1782 | 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Det var forskjellige manntallsførere for hvert skoledistrikt. De forskjellige skriverne skrev ofte navnene på sin egen måte.
Derfor har jeg av ordensmessige grunner valgt og normalisere disse. Niels som Nils, Ingebreth/Ingebreth/Ingebregt som Ingebret o.s.v.
Folketellingene inneholder en mengde åpenbare skrivefeil. Noen av disse har jeg rettet. Det er også unøyaktigheter, både med hensyn
til navn, alder og fødested. Eller om en person har et dobbelt fornavn er ikke alltid begge tatt med.
Husk: Folketellingene er sekundære kilder og må betraktes deretter. Men du verden, for en fin støtte! Suppler med kirkebøkene!
Gjerpen den 8/7-1997. G.S.


Folketælling for Gjerpen sogn den 31te December 1865

Folkemængde 1865……..4757.
                           1855……..4591.
Forøgelse…………………166 eller 3,6 pct.

L.nr. 1 a, b, 3: 1.055 Gjerpen +
2 a, b : 413 Fossum Værk
4, 5 a, b: 941 Gjerpen + 13 omstreifere.
6, 9, 10 a, b, 11: 1.092 Gjerpen +
7 a, b, 8 a, b: 1.256 Gjerpen +
= 4.757.
 


Strømdal
Matr. nr. 1.

Strømdal. Løpenummer (L.nr.) (1, 2, 3, 4, 5) a.
Gullik Halvorsen, hf., Jordbr., Selveier, g., 48, Gj.
Anne Karine Gundersd., g., 48, Drangedal.
Halvor Gulliksen, s., ug., hjælper faderen, 23, Drangedal.
Marthe Gulliksd., d., 17, Dranged.
Marken Gulliksd., d., 11, Dranged.
Gunder Gulliksen, s., 8, Dranged.
Strømdal. L.nr. (1, 2, 3, 4, 5) b.
Thomas Halvorsen, g.br., selveier, ug., 31, Dranged.
Marken Thomasd., e., hans moder, styrer husholdningen, 50, Dranged.
Liv Halvorsd., hendes d., ug., 21, Dranged.
Gunder Halvorsen, s., 18, Dranged.
Margith Hansd., tj., 17, Saude (Sauherad).
Strømdal Plads
L.nr. 2. 
Ole Olsen, hf., husmand u. jord, g., 49, Gj.
Karen Johannesd., g., 43, Gj.
Hanna Olsd., d., 15, Gj.
Marie Olsd., d., 6, Gj.
Andreas Olsen, s., 5, Gj.
Hans C. Olsen, s., 3, Gj.
Marthine Petrea Olsd., d., 1, Gj.
Hus.
Ole Nilsen, hf., husm. u.jord, flaademand, g., 38, Skien.
Marie Anundsd., g., 43, Solum. Gjendøber.
Nils Olsen, s., 16, Solum.
Karen Olsd., d., 14, Solum.
Olava Olsd., d., 12, Solum.
Anton Olsen, s., 8, Solum.
Kirsten Olsd., d., 6, Solum.
Reinholdts Plads
L.nr. 4. (Hus.)
Anders Andersen, hf., hm. uden jord, g., 49, Gj., Gjendøber.
Tone Nilsd., g., 55, Gj., Gjendøber.
Nils Andersen, s., Sømand, 21, Gj.
Christian Andersen, s., Sømand, 19, Gj.
Andreas Andersen, s., 16, Gj.
Bloms Plads
L.nr. 5 (Hus). 2 Husholdninger.
Jens Jacobsen, hf., hm. uden jord, Kjører, g., 61, Solum.
Kirsten Jensd., g., 62, Gj.
Tone Marie Andersd., ug., underholdes af fattigkassen, 64, Gj.

Auens Plads
L.nr. 3.
Halvor Halvorsen, hf., g., Fjøsmand, 26, Gj.
Karen Jacobsd., g., 32, Gj.
Birgith Halvorsd., d., 4, Gj.
Halvor Halvorsen, s., 2, Gj.
Nicoline Johannesd., udsat paa Fattigkassen, 14, Gj.
Kari Tollefsd., Fæpige, ug., 30, Bøe Præstegj.

Kruseplads
L.nr. 6 (	Hus).
Lars Nilsen, hf., hm. uden jord, Flaademand, g., 70, Gj., Gjendøber.
Anne M. Johannesd., g., 65, Gj., Gjendøber. Blind fra sit 62. aar.
Johanne Larsd., d., ug., styrer huset, 33, Gj., Gjendøber.
Christiane Larsd., d., ug., 26 Gj., Gjendøber. Sindsvag fra sit 23. aar.

Tyskland Plads
L.nr. 7. (Hus).
Tollef Hansen, hf., hm. uden jord, g., 31, Saude.
Gunhild Anundsd., g., 43, Bøe Præstegj.
Hans Tollefsen, s., 15, Gj.
Andrea Tollefsd., d., 11, Skien.
Johannes Tollefsen, s., 8, Gj.
Andreas Tollefsen, s., 3, Gj.

Tyskland Plads
L.nr. 8. (Brakke). 4 Husholdninger. 
Tyskland u. Strømdal. Brakke. Husholdning 1.
Wetle Pedersen, hf., hm. uden jord, g., 53, Gj.
Maren Regine Nilsd., g., 32, Gj.
Inger Gulliksd., d., 5, Gj.
Maren Nilsd., e., styrer husholdningen, 37, Gj.
Johan Johannesen, hendes søn, 7, Gj.
Tyskland u. Strømdal. Brakke. Husholdning 2.
Even Helleksen, hf., hm. u.jord, Dampskibsfyrbøder, g., 50, Bøe pr.
Anne Thorsd., g., 29, Saude pr.
Hellek Evensen, s., Kjører, 20, Bøe pr.
Hans Halvorsen (?!) s., 4, Skien.
Anne Evensd., d., 1, Gj.
Anne Johannesd., tj., 13, Saude pr.
Tyskland u. Strømdal. Brakke. Husholdning 3.
Arne Arnesen, hf., hm. u. jord, Flaademand, g., 23, Solum pr.
Maren (Karen?) Thommesd., g., 30, Solum.
Gusta Arnesd., d., 2, Skien.
Tyskland u. Strømdal. Brakke. Husholdning 4.
John Kittilsen Nehs(?), hf., hm. u. jord, Snedker, g., 53, Solum.
Maren Pedersd., g., 55, Solum.
Andrine Johnsd., d., 10, Gj.

Tyskland Plads
L.nr. 9. (Hus).
Andreas Christoffersen hf., hm. u. jord, Smed, g., 53. Fredriksværn pr. Tilh. ikke statskirken.
Karen Hansd., g., 39, Bamble. Tilh. ikke statskirken.
Anna Christoffersd., d., 7, Gj.
Hans Christoffersen, s., 6, Gj.
Daniel E. Christoffersen, s., 4, Gj.
Peder Nilsen, logerende Sømand, ug., 20, Skien.
Hus 2
Isak Rasmussen, hm. u.jord, Markarb., em., 48, Gj.

Kastet Plads
L.nr. 10. (Hus).
Halvor Halvorsen, hf., hm. u. jord, Kjører, g., 59, Saude pr.
Marthe S. Mikkelsd., g., 57, Eidanger pr.
Carl Halvorsen, s., Bjelkehugger, 22, Gj.
Ingeborg Halvorsd., d., Hjelper moderen, 21, Gj.
Amund Halvorsen, s., 17, Gj.
Marthinius Halvorsen, s., 14, Gj.
Gulset
Matr. nr. 2.
Gulseth. L.nr. 11 a, b, og 15. Hus 1.
Jacob Jacobsen, Markarbeider, Kjører, ug., 20, Gj.
Helene Jacobsd., Fæpige, ug., 29, Gj.
Børre Jacobsen, deres broder, 16, Gj.
Gulseth. L.nr. 11 a, b, og 15. Hus 2. Husholdning 1.
Johannes Madsen, hm. u. jord, Torsker(?), g., 68, Gj.
Juliane Andersd., g., 62, Brevig.
Johan Johannesen, hf., hm. u.jord, Møller, g., 26, Gj.
Pernille Hansd., g. 25, Gj.
Johanne Julie Johansd., d., 2, Gj.
Anne Johannesd., tj., 27, Gj.
Gulseth. L.nr. 11 a, b, og 15. Hus 2. Husholdning 2.
John Larsen, hf., hm. u. jord, Flaademand, g., 45, Solum.
Ingeborg Hansd., g., 40, Seude (Sauherad).
Anders Gulbrandsen, hendes søn, 8, Seude.
Johan Johnsen, deres søn, 5, Skien.
Ingeborg K. Johnsd., d., 2, Solum.
Gulseth. L.nr. 11 a, b, og 15. Hus 3.
Hans Thollefsen, hf., hm. u. jord, jordarb., g., 67, Saude.
Anne Anundsd., g., 72, Bøe pr.
Gunhild Hansd., d., væverske, ug., 33, Saude.
Anne M. Hansd., d., ug., 23, Skien.

Gulseth, Myren 
Gulset, Myren, l.nr. 11b.
Gunder Larsen, hf., g.br., Selveier, g., 50, Gj.
Kirsten Hansd., g., 52, Solum.
Laurits H. Gundersen, s., Sømand, 19, Solum.
Mathea Gundersd., d., 17, Gj.
Johan Rolf Gundersen, s., 11, Gj.
Hus med 2 Husholdninger.
Nils Johannesen, hf., hm. u. jord, Torsker(?), g. 40, Gj.
Maren Thommasd., g., 35, Gj.
Marthe Nilsd., d., 5, Gj.
Birthe Nilsd., d., 2, Gj.
Johannes Gundersen, understøttes af Fattigkassen, em., 74, Gj.
Anders Johannesen, s., Minerarb., ug., 29, Gj.

Gulset (Vadrette)
L.nr. 12.
Andreas Paulsen, hf., Stiger, g., 81, Kongsberg.
Anne Dorthea Falkenberg, g., 70, Kragerøe.
Caroline Paulsen, d., hjelper Moderen, ug., 52, Gj.
Ole Paulsen, s., hjelper Faderen, ug., 39, Gj.
Halvor Amundsen, tjenestekarl, ug., 24, Gj.
Anne Halvorsd., tjenestepige, ug., 30, Saude. (Sauherad)
Hus
Christian Jørgensen, hf., hm. med jord, Vedhugger, g., 38, Gj.
Karen Olsd., g., 41, Gj.
Jørgen Christiansen, s., 13, Gj.
Ingeborg Christiansd., d., 9, Gj.
Børre Christiansen, s., 5, Gj.
Olava Christiansd., d., 2, Gj.
Gulseth. 
Gulseth, l.nr. 13a. Husholdning 1.
Hans Helgesen, hf., g.br., Selveier, g., 51, Gj.
Birthe Kittilsd., g., 46, Gj.
Hanna J. Hansd., d., 16, Gj.
Carl Hansen, s., 13, Gj.
Andreas Hansen, s., 10, Gj.
Knud Hansen, s., 7, Gj.
Gulseth, l.nr. 13a. Husholdning 1.
(Samme hus)
Lars Jacobsen, hf., hm. u. jord, Bjelkehugger, g., 24, Gj.
Gunhild Hansd., g., 23, Gj.
Bergithe Larsd., d., 1, Gj.
Gulseth. 
Gulseth, l.nr. 13b. 
Gunder Arnesen, hf., G.br., Selveier, g. 60, Gj.
Anne Kittilsd., g., 61, Gj.
Gurine Gundersd., d., hjælper Moderen, ug., 23, Gj.
Arnt Gundersen, s., Malersvend, 21, Gj.
Gunhild Knudsd., tj., 22, Slemdal. (Siljan.)
Gulseth. 
Gulseth, l.nr. 14a.
Jens Steen Jacobsen, hf., G.br., Selveier, g., 56, Gj.
Karen Isaksd., g., 47, Solum.
Jacob Jensen, s., 14, Gj.
Gurine Andrea Gundersd., tj., 17, Gj.
Lars Sørensen, logerende Skolelærer, ug., 24, Gj.
Gulseth. 
Gulseth, l.nr. 14b.
Børre Jacobsen, hf., G.br., Selveier, g., 51, Gj.
Gunhild Hansd., g., 48, Solum.
Hans Jacob Børresen, s., Sømand, 19, Gj.
Karen Marie Børresd., d., 15, Gj.
Borger Børresen, s., 13, Gj.
Nils Børresen, s., 10, Gj.
Hus.
Gunder Johannesen, hf., hm. uden jord, Bjelkehugger, g. 42, Gj.
Ragnhilde Paulsd., g., 48, Saude.
Johanne Johannesd., hendes datter, 19, Gj.
Gulseth. 
Gulseth, l.nr. 16 og 19.
Thorbjørn Andersen, hf., G.br., S.eier, g., 49, Bøe prestegjeld.
Guro Thorsd., g., 42, Bøe.
Kari Thorbjørnsd., d., 19, Bøe.
Liv Thorbjørnsd., d., 17, Bøe.
Anders Thorbjørnsen, s., 16, Bøe.
Thor Thorbjørnsen, s., 13, Bøe.
Asberg Thorbjørnsd., d., 12, Bøe.
Ole Thorbjørnsen, s., 8, Bøe.
Aslak Thorbjørnsen, s., 5, Bøe.
Gunhild Thorbjørnsd., d., 1, Gj.
Gulseth. 
Gulseth, l.nr. 17.
Halvor Nilsen, hf., G.br., S.eier, g., 42, Bøe pr.
Ingeborg Thorsd., g., 36, Bøe.
Helge Halvorsd., d., Døvstum 8, Bøe.
Nils Halvorsen, s., 3, Bøe.
Liv Halvorsd., d., 1, Bøe.
Helge Olsd., tj., ug., 31, Bøe.

Kaasa. 
Gulseth, Kaasa, l.nr. 18.
Ingebret Kittilsen, hf., hm. med Jord, g., 29, Sigdal.
Torgun Christensd., g., 28, Saude.
Gulseth. 
Gulseth, l.nr. 20.
Hans Andersen, hf., G.br., S.eier, g., 34, Solum.
Kirsten Clemetsd., g., 33, Holden. (Holla.)
Anders Hansen, s., 11, Holden.
Hansine Hansd., d., 2, Gj.
Tora Olsd., tj., 13, Saude.
Gulseth, l.nr. 21. Hus.
Isak Ellefsen, hf., hm. uden Jord, Skrædder, g., 40, Gj.
Aslaug Webjørnsd., g., 40, Gj.
Erik Isaksen, s., 15, Gj.
Ole Isaksen, s., 13, Gj.
Kirstine Isaksd., d., 10, Gj.
Johan Wilhelm Isaksen, s., 6, Gj.
Andreas Isaksen, s., 3, Gj.
Kirsti Hansd., enke, understøttes af Fattigkassen, 76, Saude.
Halvor Webjørnsen, lægdslem, ug., 52, Gj.
Gulseth. 
Gulseth, l.nr. 22.
Paul Larsen, hf, husmand og forpagter, g., 40, Gj.
Aslaug Gundersd., g., 44, Saude.
Aaste Paulsd., d., 16, Solum.
Gunhild Paulsd., d., 10, Solum.
Lars Andreas Paulsen, s., 7, Solum.
Ingeborg Paulsd., d., 4, Solum.
Gunder Paulsen, s., 1, Gj.
Gulseth. 
Gulseth, l.nr. 23a.
Knud Gundersen, hf., G.br., S.eier, g., 32, Porsgrund.
Karen Andersd., g., 24, Solum.
Anna Gurine Knudsd., d., 2, Gj.
Gulseth. 
Gulseth, l.nr. 23b. Hus 1. Husholdning 1.
Even Gundersen, hf., husmand og Forpagter, g., 60, Bøe.
Anne Susanne Larsd., g., 57, Bøe.
Karen Evensd., d., 15, Bøe.
Lars Evensen, s., 12, Bøe.
Gunder Haraldsen, fosterbarn, 13, Gj.
Gulseth, l.nr. 23b. Hus 1. Husholdning 2.
Kittil Pedersen, hf., hm. uden Jord, g., Bjelkehugger, 27, Bøe.
Gunhild Evensd., g., 28, Bøe.
Lina Kittilsd., d., 2, Gj.
Gulseth, l.nr. 23b. Hus 1. Husholdning 3.
Peder Halvorsen, hf., hm. uden Jord, Skomager, g., 29, Solum.
Anne Evensd., g., 31, Bøe.
Hans Pedersen, s., 4, Gj.
Gunder Pedersen, s., 2, Gj.
Gulseth, l.nr. 23b. Hus 2.
Isak Isaksen, hf., huseier uden Jord, Murer, g., 68, Gj.
Ragnhild Larsd., g., 69, Gj.
Isak Larsen, udsatt paa Fattigkassen, 11, Bamble.
Elise Hansd., fosterbarn, 7, Gj.
Gulseth, l.nr. 23b. Hus 3.
Ellef Johnsen, hf., Huseier uden Jord, Flaademand, g., 48, Skien.
Anne Andersd., g., 36, Bøe.
Andreas Ellefsen, s., 1, Gj.
Grethe Danielsd., Udsat paa Fattigkassen, 12, Gj.
Falkum søndre
Matr. nr. 3.
Falkum S. 
L.nr. 24.
Thor Jørgensen, hf, G.br., S.eier, g., 47, Holden.
Inger Gurine Pedersd., g., 39, Skien.
Susane M. Thorsd., d., 12, Gransherred.
Marthe G. Thorsd., d., 10, Gransherred.
Peder Thorsen, s., 5, Solum.
Kirsten Thorsd., d., 1, Gj.
Ole Jacobsen, pleibarn, 10, Porsgrund.
Margith Knudsd., tj., 28, Bøe.
Tone Hansd., tj., 22, Gransherred.
Hus. Falkum S.
Aslak Larsen, hf., hm. uden Jord, Saugarb., g., 68, Gj.
Karen Aslaksd., g., 55, Gj.
Hus. Falkum S.
Thyge Hansen, hf., hm. uden Jord, Vedhugger, g., 59, Holden.
Else Larsd., g., 65, Gj.
Falkum søndre. 
L. nr. 25a. 2 Husholdninger i samme hus.
Christian Blom, Skipper og eier af Jord, enkem., 65, Skien.
John Olsen, hf., hm. uden Jord og "Torsker"?, g., 49, Sandsvær.
Birthe Ellefsd., g., 34, Sandsvær.
Ole Johnsen, s., 5, Gj.
Grethe Johnsd., d., 4, Gj.
Ellef Johnsen, s., 1, Gj.
Hus. Falkum S.
Jens Nilsen, hf., hm. uden Jord, Vedhugger, ug., 21, Gj.
Kirsten Amundsd., styrer hans husholdning, ug., 32, Bøe.
Falkum Søndre. L.nr. 25b, c, d, 26a, b. Ubebodd.
Falkum Søndre. 
L.nr. 27.
Nicoline Barnholdt, husmoder med jordbrug, S.eierinde, Lidt døv, e, 66, Skien.
Sara Röpstorff, Huusbestyrinde, ug., 25, Brevig.
Ole Sveinungsen, tj., 21, Saude.
Marie Hansd., tj., ug., 30, Holden.
Mari Nilsd., tj., ug., 47, Holden. Tilhører den frie 
Aposteliske Dissentermenighed.
Haven
Falkum. L.nr. 28a.
Bernt Sverdrup Thorstensen, hf., med Jord og Sorenskriver, g., 58, Fredrikstad.
Ester Christine Middelthon, g., 54, Stavanger.
Elisabeth Thorstensen, Frøken, d., 22, Christiania.
Bernt Sverdrup Thorstensen, s., 19, Stavanger.
Carl Marius Thorstensen, s., 14, Sundmøre.
Elias Jensen, tj., ug., 22, Gj.
Jens Johnsen, tj., ug., 28, Gj.
Margrethe Kuro, Jomfru, ug., Husholderske, 42, Mandal.
Maren Jacobsd., tj., 19, Skien.
Anne Marie Olsd., tj., 22, Gj.
Hansine Olsen tj., ug., 37, Vallands pr.gj., Sunmøre.
Haven
Falkumhaven. L.nr. 28b. 3 husholdninger i hovedbygningen.
Isak Hansen Nærum, hf., G.br., S.eier, g., 60, Gj.
Petrea Christensd., g., 23, Solum
Bertha Andrea Nærum, d., 3, Gj.
Ragnhild Nærum, d., 2, Gj.
Ingeborg Nærum, d., 1, Gj.
Ole Larsen, tj., 23, Saude.
Gurine Nilsd., tj., ug., 49, Gj.
Andrea Andersd., tj., ug., 35, Solum
Ulrich (Fredrik Sommer) Baar, hf., Skipper, g., 64, Skien.
Olea Hjelm, g., 58, Skien.
Jensine Baar, d., 20, Skien.
Fredrikke H. Baar, d., 18, Skien.
Lina Olrik(?), tj., ug., 24, Christiania.
Hans Larsen, hf., hm. uden Jord, Contorist, g., 25, Holden.
Ingeborg Usterud, g., 24, Gj.
Falkum Nordre
Matr. nr. 4.
Falkum nordre. 
L.nr. 29, 30.
Halvor Paulsen, hf., S.eier, Sagfører, enkem., 51, Christiania.
Augusta Blom, Huusbestyrinde, ug., 25, Gj.
Morten Paulsen, s., 8, Gj.
Christiane Paulsen, d., 6, Gj.
Søren Blom Paulsen, s., 3, Gj.
Gulbrand Elstad, Agronom, ug., 30, Eidsvold.
Benjamin Johansen, Kudsk, ug., 21, Sverige.
Halvor Halvorsen, tj., 19, Gj.
Even Hansen, tj., Kvegrøkter, ug., 37, Eger. (Eiker.)
Lina Solum, jomfr., Huusjomfru, ug., 31, Drammen.
Henriette Halvorsd., tj., ug., 28, Gj.
Wilhelmine Ryen, tj., ug., 19, Gj.
Anne Olsen, tj., ug., 28, Skien.
Inger K. Hansd., tj., ug., 23, Gj.
Gunhild Halvorsdatter, tj., 19, Solum.
Hus med 2 husholdninger.
Marthe Blom, huuseierinde uden Jord, ug., 62, Skien.
Inger Christiansd., tj., ug., 25, Lundeherred.
Falkum N. Plass
Anders Pedersen, hf., hm. med Jord og Jordarbeider, g., 39, Solum.
Anne Isaksd., g., 46, Holden.
Peder Andersen, s., 12, Holden.
Isak Andersen, s., 9, Holden.
Ole Andersen, s., 7, Holden.
Carl Andersen, s., 4, Gj. 
Falkum nordre. 
L.nr. 33, 34.
August H. Arctander, hf., Adjunct, g., 48, Stavanger.
Caroline A. Ahlsel, g., 35, Sverige.
Johan Arctander, s., Studerende, 17, Sverige.
Anders N. Arctander, s., 15, Sverige.
Ove Gulberg Arctander, s., 13, Sverige.
Karen C. Arctander, d., 9, Skien.
Ludvig Arctander, s., 3, Gj. 
Johanne Andersd., tj., ug., 23, Solum.
Falkumstykket. 29, 30, 35. Ubeboet.
Mæla søndre
Matr. nr. 5.
L.nr. 34, 36. Ubeboet.
L.nr. 38. Ubeboet.
Mæla Store
Matr. nr. 5, 4, 6.
Mæla Store. L.nr. 31, 32, 39, 40, 41a,b. 
Fredrik C. S. Borchsenius, hf., S.eier, Foged, g., 58, Danmark.
Margrethe Borchsenius, g., 55, Solum.
Sophie A. Borchsenius, d., 26, Solum.
Antonie Borchsenius, d., 24, Solum.
Jonas Borchsenius, s., Studerende, 18, Gj.
Ole Hoff, Contorist, ug., 24, Gran.
Ole Evensen, tj., 24, Siljord.
Lars Pedersen, tj., 20, Bøe.
Torsten Torstensen, tj., 18, Saude.
Rasmus Haraldsen, tj., ug., 54, Bøe.
Halvor Halvorsen, tj., 15, Bøe.
Anders Johansen, Kudsk, ug., 34, Sverige.
Anne Lovise Olsen, jomfru, Husholderske, ug., 26, Skien.
Marie A. Christensd., tj., ug., 26, Solum.
Karen Knudsd., tj., ug., 30, Solum.
Anne Haraldsd., tj., ug., 19, Solum.
Hanna Tobiasd., tj., ug., 20, Skien.
Helene Rollefsd., tj., ug., 27, Saude.
Ingeborg Halvorsd., tj., ug., 21, Bøe.
Margith Hansd., tj., ug., 29, Bøe.
Johan Skoglund, hf., hm. uden jord, Landbrugsbestyrer, g., 39, Sverige.
Ingeborg Ingebretsd., g., 43, Solum.
Anna M. Skoglund, d., 3, Gj.
Anne Olsd., tj., ug., 34, Saude.
Halvor Thorbjørnsen, Landbrugsskole-Elev, 24, Bøe.
Aslak Knudsen, Landbrugsskole-Elev, 21, Hvideseid.
Peder Eilertsen, Landbrugsskole-Elev, 21, Sannikedal.
Hans Gundersen, Landbrugsskole-Elev, ug., 27, Bøe.
Sigurd Hansen, Landbrugsskole-Elev, 25, Saude.
Thorbjørn Hansen, Landbrugsskole-Elev, 21, Sauland.
Lars Evensen, Landbrugsskole-Elev, 23, Gj.
Hans Nilsen, Landbrugsskole-Elev, 24, Sauland.
Hus. Store Mæla.
Østen Hansen, hf., hm. uden Jord, Smed, g., 33, Gj.
Ingeborg Jensd., g., 31, Holden.
Hans Andreas Østensen, s., 2, Gj.
Store Mæla. Plass. 
Ole Nilsen, hf., h. med Jord, Rebebanearb., g., 53, Gj.
Margith Johnsd., g., 49, Holden.
Nils Olsen, s., Rebebanearb., ug., 26, Gj.
Andreas Olsen, s., Rebebanearb., ug., 23, Gj.
Hans Olsen, s., 15, Gj.
Else Olsd., d., 12, Gj.
Hus. Store Mæla.
Anne K. Pettersd., enke, Underst. af Fattigk., 65, Gj.
Maren Isaksd., Havearbeiderske, enke, 36, Gj.
Anna Carlsd., hendes d., 10, Gj.
Christiane Carlsd., d., 8, Gj.
Magdalene Isaksd., Sypige, ug., 33, Gj.
Hus. Store Mæla.
Anders Olsen, hm. uden Jord, Markarb., g., 64, Gj.
Inger Rasmusd., g., 64, Gj.
Hus. Store Mæla.
Maren Gurine Kittilsd., enke, Havearbeiderske, 49, Solum.
Anne Gurine Halvorsd., d., 13, Gj.
Karoline Halvorsd., 9, Gj.
Andreas Halvorsen, s., 5, Gj.
Hus. Store Mæla.
Andreas Andersen, hf., Snedker, g., 44, Gj.
Anne Hansd., g., 48, Gj.
Marthine Andreasd., d., 13, Gj.
Hans Andreasen, s., 10, Gj.
Anne Andreasd., d., 7, Gj.
Store Mæla. Plass.
Ole Nilsen Lie, hf., hm. med Jord, Havearb., g., 58, Gj.
Anne Haraldsd., g., 63, Eidanger.
Lars Olsen, s., Rebebanearb., ug., 31, Gj.
Store Mæla. Plass. 
Sigvald Amundsen, hf., hm. med Jord, Sagmester, g., 53, Gj.
Dorthe Pedersd., g., 55, Gj.
Maren Sigvaldsd., d., Sypige, 27, Gj.
Peder Sigvaldsen, s., Sømand, 22, Gj.
Bernthine Sigvaldsdatter, d., 16, Gj.
Hus. Store Mæla. 2 husholdninger.
Nils Gundersen, hf., hm. uden Jord, Snedker, g., 46, Gj.
Maren Iversd., g., 52, Solum.
Anne A. Nilsd., d., 22, Gj.
Karen Hansd., Syarbeiderske, enke, 54, Gj.
Hus. Store Mæla.
Andreas Solvesen, hf., hm. uden Jord, Reberbanearb., g., 31, Gj.
Anne Halvorsd., g., 29, Gj.
Søren H. Andreasen, s., 4, Gj.
Hus. Store Mæla.
Mikkel Nissen, hm. uden Jord, Rebslager, enkem., 61, Porsgrund.
Johanne Mikkelsd., d., Styrer Husholdningen, ug., 26, Gj.
Niss Nissen, Rebslager, enkem., ug., 64, Porsgrund.
Hus. Store Mæla.
Henrik Solvesen, hm. uden Jord, Saugmester, ug., 44, Gj.
Ingeborg Tollefsd., hans Moder, enke, 67, Porsgrund.
Anne Petrea Knudsd., tj., ug., 19, Porsgrund.
Mæla nordre
Matr. nr. 6.
Mæla nordre. L.nr. 42. 2 husholdninger.
Thov Johnsen, hf., hm. med Jord, g., 65, Holden.
Ingeborg Nilsd., g., 67, Holden.
Ole Thovsen, s., Møller, ug., 23, Saude.
Caroline Carlsd., deres pleibarn, 6, Gj.
Ingebret Andersen, hf., hm. uden Jord, Bjelkehugger, em., 42, Gj.
Nils Ingebretsen, s., 14, Gj.
Gunder Ingebretsen, s., 10, Gj.
Inger Ingebretsd., d., 8, Gj.
Petersborg
L.nr. 43.
Niss Mikkelsen, hf., hm. uden Jord, Rebslager, g., 32, Gj.
Johanne Marie Pedersd., g., 28, Kragerøe.
Petronelle Nissd., d., 3, Skien.
Walborg Nissd., d., 1, Gj.
Aarhuus
Matr. nr. 7.
Aarhuus. 
Aarhuus. L.nr. 44.
Christen Larsen Lund, hf., G.br., S.eier, kirkesanger, em., 79, Gj.
Elise Marie Lund, d., ug., styrer Husholdningen, 36, Gj.
Adolph Lund, s., cand. Philolog, ug., 35, Gj.
Henriette J. Høier, hjelper til i husholdningen, ug., 25, Skien.
Andreas Halvorsen, Const. Kirkesanger, ug., 27, Solum.
Anne Svenungsd., tj., ug., 27, Holden.
Karen Svenungsd., tj., ug., 26, Seude.
Aarhus plads.
(Under samme l.nr. )
Halvor Nilsen, hf., hm. med Jord, g., 47, Gj. 
Ingeborg Ellefsd., g., 53, Gj.
Edvard Halvorsen, s., Sømand, ug., 21, Gj.
Anders Halvorsen, s., Sømand, ug., 19, Gj.
Børre Halvorsen, s., 16, Gj.
Carl Halvorsen, s., 13, Gj.
Hus. Aarhuus. 2 Husholdninger.
Mads Johannesen, hf., hm. uden Jord, Skomager, ug, 33, Gj.
Hanna Jensd., Veverske, ug., 36, Gj.
(Heisan, samboere?! G.S.)
Aslaug Nirisd., Understøttes af Fattigkassen, enke, 79, Saude.
Kirsti Christiansd., hendes datter, hjelper Moderen, ug., 28, Saude.
Aarhuus plads.
Under samme l.nr.
Ingebret Pedersen, hf., hm. med Jord, Bjelkehugger, g., 45, Gj.
Karen Jensd., g., 43, Gj.
Bernthine Ingebretsd., d., 13, Gj.
Caroline Ingebretsd., d., 11, Gj.
Abraham Ingebretsen, s., 8, Gj.
Sophie Ingebretsd., d., 6, Gj.
Carl Ingebretsen, s., 2, Gj.
Aarhuus plads
Under samme l.nr.
Hans A. Eriksen, hf., hm. med Jord, Skomager, em., 62, Skien.
Anne E. Hansen, d., ug., 33, Gj.
Erik Hansen, s., Skolelærer, ug., 24, Gj.
Aarhuus plads
L.nr. 45a. 2 Husholdninger (på samme plassen).
Halvor Christiansen, hm. med Jord, Malmhakker, em., 68, Gj.
Elen K. Hansd., tj., ug., 34, Sandsvær.
Christian Halvorsen, hf., hm. med Jord, Smed, g., 34, Gj.
Randine Eliasd., g., 44, Biri.
Karen Christiansd., d., 7, Gj.
Elise Christiansd., d., 4, Gj.
Hus. Aarhuus.
Aarhuus. L.nr. 45b.
Hans Jensen, hf., St….arbeider, g., 30, Solum.
Marthine Jensd., g., 28, Gj.
Maren Hansd., d., 3, Gj.
Anna J. Hansd., d., 2, Gj.
Anne Hansd., Hans Jensens Moder, eier af jord, enke, 67, Porsgrund.
Kirstine M. Jensd., hendes d., sygelig, ug., 40, Solum.
Aarhuus
L.nr. 45,46,48.
Jens Eliasen, hf., G.br., S.eier, enkem., 51, Gj.
Jacob Jensen, s., Hjeper Faderen med gaardsbruget, 18, Gj.
Karen Marie Jensd., d., 15, Gj.
Dorthea Jensd., tj., ug., 28, Kvelde.
Elise Hansd., Understøttelse af Fattigkassen, enke, 63, Danmark.
Karen Larsd., Lædslem, ug., 74, Langesund.
Aarhuus
L.nr. 47.
Liv Andersd., husmoder, S.eierinde, enke, 44, Saude.
Anders Halvorsen, s., hjelper hende med gaardsbruget, ug., 23, Saude.
Jacob Halvorsen, s., 15, Saude.
Ole Halvorsen, s., 13, Saude.
Hans Halvorsen, s., 8, Saude.
L. nr. 45c, 46, 48, 49. Ubeboet.
Aarhuus.
L.nr. 50.
Svenung Nilsen, hf., G.br., S.eier, g., 62, Holden.
Inger Olsd., g., 52, Holden.
Ingeborg Svenungsd., d., Sygelig, 24, Saude.
Andrea Svenungsd., d., Hjelper Moderen, 19, Gj.
Marthin Svenungsen, s., 15, Gj.
Anders Svenungsen, s., 13, Gj.
Nicoline Svenungsd., d., 11, Gj.
Hyni Søndre
Matr. nr. 8.
Hyni søndre
L.nr. 51. 2 Husholdninger (på gaarden.)
Anund Rollefsen, hf., G.br., S.eier, g., 40?, Seude.
Bergith Hansd., g., 45, Seude.
Gunhild Anundsd., d., 16, Seude.
Guro Anundsd., d., 14, Seude.
Margith Anundsd., d., 11, Seude.
Anund Anundsen, s., 9, Seude.
Rollef Anundsen, s., 6, Seude.
Torkild Torgersen, hf., hm. uden Jord, hjelper Svigerfaderen 
med gaarden, g., 28, Seude.
Ragnhild Anundsd., g., 24, Seude.
Tore Torkildsd., d., 1, Gj.
Hyni Søndre
L.nr. 52.
Halvor Aslaksen, G.br., S.eier, ug., 27, Saudeherred.
Tone Aslaksd., tj., ug., 49, Saudeherred.
Hyni søndre, Hus.
Anders Nilsen, hf., Snedker, g., 53, Gj.
Anne Isaksd., g., 54, Slemdal.
Marthin Andersen, s., Murer, ug., 24, Gj.
Karen Marie Andersd., d., 15, Gj.
Anne P. Andersd., d., 13, Gj.
Hyni søndre Plads
Samme l.nr.
Anders Ellefsen, hf., hm. med Jord, Skomager, g., 46, Gj.
Karen Webjørnsd., g., 48, Gj.
Edvard Andersen, s., Saugarb., 19, Gj.
Anne Andersd., d., 15, Gj.
Olaus Andersen, s., 12, Gj.
Andreas Andersen, s., 8, Gj.
Ødegaarden u. Hyni
L.nr. 53.*
Jahn Petter Aronsen, hf., G.br., S.eier, g., 34, Sverige.
Marie Andersd., g., 34, Sverige.
Caroline Jahnsd., d., 6, Gj.
Anna Jahnsd., d., 5, Gj.
Andreas Jahnsen, s., 4, Gj.
Ingeborg Jahnsd., d., 3, Gj.
Christine Jahnsd., d., 1, Gj.
Kirsten Hansd., tj., ug., 28, Gj.
Ødegaarden u. Hyni
L.nr. 54.*
Halvor Halvorsen, hf., G.br., S.eier, g., 49, Gj.
Birthe K. Nilsd., g., 52, Gj.
Nils Halvorsen, s., Saugarb., 17, Gj.
Anne M. Halvorsd., d., 14, Gj.
Ingeborg Andrea Halvorsd., Udsat paa Amtskassen, ug., 33, Gj. 
Sindsvag fra sit 28de aar.
Hyni Nordre
Matr. nr. 9.
L.nr. 55.
Daniel Solvesen, hf., G.br., S.eier, g., 46, Gj.
Sophie M. Torkildsd., g., 25, Gj.
Maren Danielsd., d., 6, Gj.
Søren Danielsen, s., 5, Gj.
Hendrik M. Danielsen, s., 3, Gj.
Maren Johnsd., ophold hos sin Svigesøn, enke, 65, Gj.
Karen Olsd., tj., ug., 20, Gj.
Hyni nordre plads.
Samme l.nr. 
Ole Jensen, hm. med Jordbrug, Kuldrager paa Masovnen ved Fossum, g., 58, Gj.
Anne Turine Olsd., g., 37, Gj.
Hyni nordre plads.
Samme l.nr.
Jahn Pedersen, hm. med Jord, Saugarb., ug., 27, Gj.
Karen Johnsd., Hans Moder, Styrer Husholdningen for 
ham, enke, 74, Gj.
L.nr. 56. Ubeboet.
Skotland plads.
L.nr. 57. 2 Husholdninger i samme bygning.
Christian Jørgensen, hf., G.br., S.eier, g., 32, Gj.
Maren G. Hansd., g., 29, Gj.
Maren Anne Christiansd., 1, Gj.
Jørgen Christiansen, hm. uden Jord, Kuldrager paa Masovnen, 
g., 72, Gj.
Anne Halvorsd., g., 73, Gj. 
Carl J. Markusen, tj., 17, Gj. 
Skotland Plads.
L. nr. 58, 59.
Sophie Isaksd., Husmoder med Jord, S.eier, enke, 45, Bamble.
Herman M. Hendriksen, s., styrer gaardsbruget, 18, Gj. 
Marthine Hendriksd., d., 15, Gj. 
Inger Caroline Hendriksd., 12, Gj. 
Isak S. Hendriksen, s., 7, Gj. 
Wenstøb Søndre
Matr. nr. 10.
L.nr. 60, 61a.
Georg Jessen Cudrio, hf., G.br., S.eier, g., 40, Skien.
Berthe M. Evensd., g., 36, Slemdal.
Thalie Cathrine Cudrio, d., 13, Gj. 
Ingeborg Cudrio, d., 12, Gj. 
Ulrik F. Cudrio, s., 10, Gj. 
Marthe C. Cudrio, d., 7, Gj. 
Even Cudrio, s., 5, Gj. 
Christiane A. Cudrio, d., 2, Gj. 
Nils Olsen, tj., ug., 28, Saudeherred.
Grethe Sophie Olsd., tj., 19, Sandsvær.
Wenstøb søndre. Hus med 2 Husholdninger.
Samme l. nr.
Morten Eriksen, hm. uden Jord, understøttelse af Fattigk., g., 86, Gj. 
Anne Halvorsd., g., 75, Gj. 
Erik Mortensen, hf., hm. uden Jord, Kornbærer, g., 47, Gj. 
Inger Margrethe Olsd., g., 46, Gj. 
Olaus M. Eriksen, s., Snedkersvend, 17, Gj. 
Ingebret Eriksen, s., 16, Gj. 
Elise Eriksd., d., 14, Skien.
Halvor Eriksen, s., 10, Gj. 
Karen Eriksd., d., 9, Gj. 
Maren Gurine Eriksd., d., 3, Gj. 
Wenstøb søndre. Hus under samme l. nr.
Halvor Mortensen, huseier uden Jord, Bjelkehugger, g., 38, Gj. 
Inger Thomasd., g., 40, Holden.
Andrine Halvorsd., d., 12, Gj. 
Marthin Halvorsen, s., 8, Gj. 
Theodor Halvorsen, s., 3, Gj. 
Wenstøb søndre. Hus under samme l.nr.
Anders Johnsen, hm. uden Jord, "Torsker"?, g. 68, Gj. 
Berthe Isaksd., g., 70, Gj. 
Inger A. Isaksd., deres pleiebarn, 13, Gj. 
L.nr. 60, 61a. Ubeboet.
Wenstøb søndre. Hus under L.nr. 60, 61a.
Jacob Jermundsen, hf., hm. uden Jord, Jordarb., g., 55, Bøe.
Bergith Eigildsd., g., 51, Hvideseid. (Kviteseid)
Eigild Jacobsen, s., 18, Hvideseid.
L.nr. 61b. Ubeboet.
L.nr. 62.  Ubeboet.
Bukslotten
Matr. nr. 11
L.nr. 63a. Ubeboet.
Bukslotten. L.nr. 63b.
Knud Johnsen, hf., G.br., S.eier, g., 44, Saude.
Guro Rollefsd., g., 34, Saude.
John Knudsen, s., 8, Gj. 
Midt Wenstøb
Matr. nr. 12.
L.nr. 64a. Ubeboet.
L.nr. 64b.
Ole Nilsen Skjoll, G.br., S.eier, g., 50, Eger. Gjendøbte.
Kirsten Sørine Sørensen, g., 27, Holden.
L.nr. 65.
Anne Kirstine Larsd., Husmoder med Jord, Forpagter, Enke, 53, Gj. 
Karen Christensd., d., 24, Gj. 
Hans Christensen, s., hjelper hende med gaardsbruget, 20, Gj. 
Anne Christensd., d., 18, Gj. 
Nils Christensen, s., 16, Gj. 
Sophie Christensd., d., 14, Gj. 
Bernthine Christensd., d., 12, Gj. 
Erlands Wenstøb
Matr. nr. 13.
L.nr. 66a og b. Ubeboet.
Wenstøb Vestre
Matr. nr. 14.
L.nr. 67. Ubeboet.
Wenstøb Nordre
Matr. nr. 15.
Wenstøb nordre. 
L.nr. 68a.
Karen Olsd., husmoder med Jord, S.eier, enke, 51, Holden.
Inger Pedersd., d., hjemmeværende, ug., 24, Gj. 
Peder Pedersen, s., 18, Gj. 
Olaus Pedersen, s., 12, Gj. 
Laura Pedersd., d., 8, Gj. 
Lauritz Larsen, Inger Pedersdatters barn, 1, Gj. 
Wenstøb nordre. L.nr. 68b.
Christoffer Ingebretsen, hf., hm. med Jord, Saugarb., g., 36, Gj. 
Maren Haakonsd., g., 31, Gj. 
Hans Christoffersen, s., 10, Gj. 
Maren Christoffersd., d., 8, Gj. 
Lava Christoffersd., d., 5, Gj. 
Ingeborg Christoffersd., d., 3, Gj. 
Hus under samme l.nr.
Ingebret Jahnsen, hf., hm. u. Jord, g., Tømmermand, 40, Gj. 
Ingeborg Pedersd., g., 41, Gj. 
Johan Ingebretsen, s., 12, Gj. 
Maren Ingebretsd., d., 10, Gj. 
Petrea Ingebretsd., d., 7, Gj. 
Ingebret Ingebretsen, s., 4, Gj. 
Wenstøb Nordre.
L.nr. 68c.
Abraham Pedersen, hf., G.br., S.eier, enkem., 45, Gj. 
Margrethe P. Abrahamsd., d., styrer faderens husholdning, 
ug., 18, Gj. 
Nicoline Abrahamsd., d., 16, Gj. 
Maren M. Abrahamsd., d., 13, Gj. 
Christian Abrahamsen, s., 8, Gj. 
Caroline Abrahamsd., d., 5, Gj. 
L.nr. 69a. Ubeboet.
Wenstøb Nordre
L.nr. 70a.
Jens Nilsen Kruse, hf., G.br., S.eier, g., 49, Gj. 
Elise Andersen, g., 57, Haug pr.gj.
Nicoline Hansd., tj., ug., 20, Gj. 
Wenstøb Nordre
L.nr. 70a2.
Ole Aslaksen, hf., G.br., S.eier, g., 48, Bøe.
Karen A. Andersd., g., 53, Solum.
Gunhild Johannesd., tj., ug., 22, Gj. 
Wenstøb Nordre
L.nr. 71a1.
John Jacobsen, hf., G.br., S.eier, g., 38, Slemdal.
Inger Johanne Andersd., g., 41, Gj. 
Thollefine M. Ingebretsd., hendes datter, 15, Gj. 
Anne Helvig Johnsd., d., 11, Gj. 
Ingeborg Johnsd., d., 11, Gj. 
Hans A. Johnsen, s., 8, Gj. 
Isak Johnsen,s., 5, Gj. 
Sophie Johnsd., d., 1, Gj. 
Hus under samme l.nr.
Karen Christiansd., Enke uden Jord, 54, Gj. 
Ingeborg Simonsd., d., Veverske, ug., 30, Gj. 
Wenstøb Nordre
L.nr. 71a2.
Nils Pedersen, hf., G.br., S.eier, g., 49, Gj. 
Anne Halvorsd., g., 57, Holden.
Caroline Nilsd., d., 20, Gj. 
Hus under samme l.nr.
Nils Hansen,hf., hm.uden Jord, Skrædder, g., 53, Holden.
Inger Hansd., g., 53, Holden.
Marthe Mathilde Nilsd., d., 16, Gj. 
Andreas Nilsen, s., 12, Gj. 
L.nr. 71b. Hus.
Knud Hansen Foss, Hm. uden Jord, Agronom, g., 23, Gj. 
Christine Andersd., g., 23, Gj. 
Hans Carl Knudsen, s., 3, Gj. 
Anders Knudsen, s., 1, Gj. 
Wenstøb Nordre
L.nr. 72a.
Ole Gundersen, hf., G.br., s.eier, g., 64, Gj. 
Inger Svendsd., g., 54, Holden.
Nils Olsen, s., 16, Gj. 
Gunhild Tollefsd., tj., 16, Gj. 
L.nr. 72b. Hus .
Hans Hansen, hf., Skrædder, Enkem., 54, Danmark.
Frizine Hansen, d., Styrer Husholdningen, 20, Danmark.
Carl Hansen, s., Sømand, 18, Danmark.
Ida Hansen, d., 17, Danmark.
Mathilde Hansen, d., 13, Danmark.
Wenstøb Nordre.
L.nr. 73a.
Tolv Jensen, hf., G.br., S.eier, Enkem., 71, Gj. 
Marie Tolvsd., d., Styrer Husholdningen, enke, 48, Gj. 
Eline Nilsd., hendes d., hjelper Moderen, ug., 23, Gj. 
Andreas Nilsen, hendes s., hjelper Bestefaderen med gaardsbruget, 18, Gj. 
Marthe M. Nilsd., hendes d., 13, Gj. 
Theodor Nilsen, hendes s., 9, Gj. 
Husmannsplass under samme l.nr.
Nils Andersen, hf., hm. med Jord, Bjelkehugger, g., 55, Gj. 
Karen Olsd., g., 59, Solum.
Andreas Nilsen, s., Saugarb., 22, Gj. 
Ole Nilsen, s., Møller, 17, Gj. 
Karen Gurine Nilsd., d., 13, Gj. 
Fossum
Matr. nr. 16 og 17.
L.nr. 74 og 75.
Herman Løwenskiold, Kammerherre, Jernværkseier, g., 47, Gj.
Hedevig Løwenskiold, g., 28, Danmark.
Severin Løwenskiold, s., 8, Gj.
Leopold Løwenskiold, s., 6, Gj.
Adam Løwenskiold, s., 5, Gj.
Siegfrid Løwenskiold, s., 3, Gj.
Hedevig Løwenskiold, d., 1, Gj.
Marie Helgesen, Husjomfru, ug., 47, Vang.
Hanna Pedersen, Kammerpige, ug., 20, Gj.
Karen Pedersd., barnepige, 20, Solum.
Marie Andreasd., barnepige, 23, Brevig.
Inger Pedersd., Stuepige, ug., 31, Gj.
Maren Olsd., Kokke, ug., 35, Gj.
Petronelle Isaksd., Fæpige, ug., 26, Slemdal.
Dorthea Eriksd., Fæpige, ug., 37, Slemdal.
Johannes Andersen, Tjener, 18, Gj.
Johannes Olsen, Tjenestegut, ug., 23, Gj.
Isak Aslaksen, Tjenestegut, ug., 27, Gj.
Forvalterboligen: (Samme l.nr.)
Otto R. Ottesen, Forvalter, ug., 37, Sande.
Jacobine Offenberg, Husjomfru, ug., 29, Skien.
Aslaug Johannesd., tj., ug., 26, Gj.
Andreas Isaksen, tj., ug., 31, Gj.
Hus: (Samme l. nr.)
John Foss, Kontorbetjent, g., 63, Holden.
Karen S. Dal, g., 59, Brevig.
Hans Foss, s., kontorbetj., ug., 31, Gj.
Mathea Foss, d., ug., 28, Gj.
John Foss, s., matros, 23, Gj.
Petronelle Kristiansd., tj., ug., 23, Gj.
Hus: (Samme l. nr.)
John Pettersen, hf., kontorbetj., g., 51, Gj.
Sofie Lund, g., 46, Gj.
Severine Pettersen, d., 18, Gj.
Marie Isaksd., tj., 21, Gj.
Hus: Kuskebolig. (Samme l.nr.)
Ellef Hansen, hf., Kudsk, g., 37, Asker.
Pernille Hansd., g., 30, Gj.
Mathilde Ellefsd., d., 5, Gj.
Hans Ellefsen, s., 4, Gj.
Skavan
Under samme l.nr. (74 og 75.)
Ingebret Ingebretsen, hf., Gaarsfoged, g., 83, Gj.
Inger M. Sørensd., g., 61, Gj.
Ingebret Ingebretsen, s., Matros, 19, Gj.
Hagbart Ingebretsen, s., 17, Gj.
Karen M. Gasman, enke, pensionist, 90, Skien.
Skavanhagen
Under samme løpenummer. (74 og 75.) 6 Bolighus. 
Hus 1. Skavanhagen u. Fossum.
Nils Pedersen, hf., dagarb., g., 58, Eidanger.
Maren Taastensd., g., 59, Solum.
Peder Nilsen, s., Former, ug., 26, Solum.
Gunder Nilsen, s., Matros, ug., 21, Solum.
Kirstine Nilsdatter, d., arb. hjemme, 19, Gj.
Hus 2. Skavanhagen u. Fossum.
Carl W. Leisner, hf., Gartner. g., 56, Danmark.
Marie Guttormsen, g., 52, Brevig.
Amalie Leisner, d., 16, Gj.
Margrethe Leisner, d., 14, Gj.
Marthe Halvorsd., tj., 17, Gj.
Hus 3. Skavanhagen u. Fossum.
Karen M. Larsen, handlende paa værket, enke, 64, Gj.
Sophie Larsen, hendes d., husholderske hjemme, ug., 31, Gj.
Jens Larsen, s., handelsbetjent, ug., 23, Gj.
Maren Halvorsd., tj., ug., 26, Gj.
Hus 4. Skavanhagen u. Fossum.
Kristen Olsen, hf., Snedker, g., 49, Gj.
Inger Olsd., g., 47, Gj.
Olaus Kristensen, s., arb. i hammeren, 18, Gj.
Martin Kristensen, s., 13, Gj.
Emilie Kristensd., d., 10, Gj.
Ole Kristensen, s., 7, Gj.
Maren Kristensd., d., 4, Gj.
Christian Kristensen, s., 2, Gj.
Hus 5. Skavanhagen u. Fossum.
Svend Olsen, hf., Bælgmager, g., 55, Gj.
Marthe Olsd., g., 54, Gj.
Marie Svendsd., d., ug., 26, Gj.
Ole Svendsen, s., ug., Snedker, 24, Gj.
Olaus Svendsen, s., Matros, 19, Gj.
Martin Svendsen, s., 18, Gj.
Dorthea Svendsd., d., 17, Gj.
Rasmus Svendsen, s., 12, Gj.
Inger Halvorsd., tj., 20, Gj.
Hus 6. Skavanhagen u. Fossum. Husholdning nr. 1.
Hans J. Hansen, hf., Skolelærer, g., 40, Jevnager.
B. Marie Johansen, g., 44, Biri.
Hulda Marie Hansen, d., 18, Jevnager.
Hans Conrad Hansen, s., 15, Jevnager.
Julius August Hansen, s., 12, Strøm sogn.(?)
Carl Theodor Hansen, s., 10, Strøm sogn.
Chr. Arnold Waldemar Hansen, s., 6, Strøm sogn.
Olaf Alexander Hansen, s., 4, Strøm sogn.
Hus 6. Skavanhagen u. Fossum. Husholdning nr. 2.
Anders Olsen, hf., Modellsnedker, g., 45, Gj.
Andrea Gundersd., g., 45, Solum.
Ole Petter Andersen, s., 14, Gj.
Gundhild Andersd., d., 12, Gj.
Gustav Andersen, s., 12, Gj.
Olaves Andersen, s., 8, Gj.
Ernst Andersen, s., 5, Gj.
Hus 6. Skavanhagen u. Fossum. Husholdning nr. 3.
Anders Jahnsen, hf., Forman, g., 44, Gj. 
Anne Christensd., g., 40, Gj. 
Christen Andersen, s., 11, Gj. 
Hus 6. Skavanhagen u. Fossum. Husholdning nr. 4.
Maren Hansdatter, Pensionist, enke, 72, Gj.
Hus 6. Skavanhagen u. Fossum. Husholdning nr. 5.
Kari Hansd., Pensionist, enke, 60, Holden.
Hus 6. Skavanhagen u. Fossum. Husholdning nr. 6.*
Ole Ellefsen, hf., Sagmester, g., 29, Gj.
Anne Olsd., g., 31, Gj.
Hus 6. Skavanhagen u. Fossum. Husholdning nr. 7.
Anders Hansen, hf., Spigersmed, g., 60, Holden.
Andrea Johannesd., g., 56, Holden.
Berntine Andersd., d., 20, Gj.
Annethe Andersd., d., 12, Gj.
Hus 6. Skavanhagen u. Fossum. Husholdning nr. 8.
Marie Jensd., Pensionist, enke, 30, Gj.
Hus 6. Skavanhagen u. Fossum. Husholdning nr. 9.
Jette Nilsd., Pensionist, enke, 46, Laurvig. (Larvik).
Ole Christensen, s., 14, Gj.
Nils Christensen, s., 8, Gj.
Langgangen
Samme løpenummer u. Fossum. (74 og 75.) 8 Bolighus.
Hus 1. Langgangen u. Fossum.
Nils Sivertsen, hf., dagarb., g., 48, Gj.
Anne D. Jensd., g., 44, Gj.
Jens Christian Nilsen, s., 17, Gj.
Caroline Nilsd., d., 14, Gj.
Nils Nilsen, s., 9, Gj.
Laurits Nilsen, s., 6, Gj.
Christen Nilsen, s., 3, Gj.
Hus 2. Langgangen u. Fossum. 3 Husholdninger. Nr. 1.
Aslak Pedersen, hf., Smed, g., 51, Gj.
Anne Marie Borgersd., g., 53, Gj.
Anethe Aslaksd., d., ug., 21, Gj.
Edvard Aslaksen, s., Smedlærling, 19, Gj.
Borger Aslaksen, Smedlærling, 18, Gj.
Carl Aslaksen, Smedlærling, 16, Gj.
Hus 2. Langgangen u. Fossum. 3 Husholdninger. Nr. 2.
Nils Mortensen, hf., Former, g., 40, Gj.
Gunhild Pedersd., g., 40, Gj.
Peder Nilsen, s., 13, Gj.
Morten Nilsen, s., 11, Gj.
Jacob Nilsen, s., 9, Gj.
Hans Nilsen, s., 6, Gj.
Martine Nilsd., d., 4, Gj.
Ingeborg Nilsd., d., 1, Gj.
Hus 2. Langgangen u. Fossum. 3 Husholdninger. Nr. 3.
Ingeborg M. Jacobsd., Pensionist, enke, 65, Eidanger.
Hus 3. Langgangen u. Fossum.
Lars Rasmussen, hf., Jernkjører, g., 58, Gj.
Maren K. Hansd., g., 57, Gj.
Anne Mathea Larsd., d., ug., 24, Skien.
Hus 4. Langgangen u. Fossum.
Mads Andersen, hf., Kvægrøgter, g., 47, Gj.
Gunhild Olsd., g., 41, Luxefield.
Maren Karine Madsd., d., 19, Gj.
Ole Madsen, s., 13, Gj.
Maren Kirstine Madsd., d., 5, Gj.
Anne Madsd., d., 3, Gj.
Anders Madsen, s., 1, Gj.
Hus 5. Langgangen u. Fossum.
Hans Mikkelsen, hf., Jæger, g., 41, Slemdal. (Siljan).
Ingeborg Halvorsd., g., 28, Gj.
Sophie Mathilde Hansd., d., 5, Gj.
Helle Marie Hansd., d., 1, Gj.
Hanna Reiersen, Barnepige, ug., 31, Solum.
Anne Pedersd., tj., 20, Slemdal.
Hus 6. Langgangen u. Fossum.
Hans Haraldsen, Formand i Støberiet, ug., 34, Gj.
Ingeborg M. Gundersd., hans Moder, Pensionist, enke, 52, Gj.
Marthe Haraldsd., hendes d., 18, Gj.
Olaves Haraldsen, hendes s., 15, Gj.
Andreas Haraldsen, s., 12, Gj.
Hus 7. Langgangen u. Fossum.
Jan Nilsen, hf., Hyttedreng, g., 37, Gj.
Maren K., Haraldsd., g., 32, Gj.
Marthe Kirstine Jansdatter, d., 5, Gj.
Nils Hagbart Jansen, s., 2, Gj.
Peder Haraldsen, logerende, dagarb., ug., 27, Gj.
Hus 8. Langgangen u. Fossum.
Ole Knudsen, hf., Vægter, g., 39, Gj.
Andrea Olsd., g., 40, Gj.
Karen Olava Olsd., 14, Gj.
Andreas Olsen, s., 11, Gj.
Olaus Olsen, s., 11, Gj.
Peder Olsen, s., 8, Gj.
Knud Olsen, s., 5, Gj.
Abraham Olsen, s., 2, Gj.
Aasen
Under Fossum. Samme løpenr. (74 og 75.) 16 Bolighus.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 1.
Peder Aslaksen, hf., Formand for Modellsnedker, g., 55, Gj.
Maren Kirstine Madsd., g., 56, Gj.
Sigmund Pedersen, s., ug., 19, Gj.
Berthe K. Østensd., tj., ug., 21, Gj.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 2.
Christen Jørgensen, hf., Mekanikus, g., 42, Holden.
Kirsten Haraldsd., g., 36, Gj.
Karen Christensd., d., 12, Gj.
Maren Christensd., d., 11, Gj.
Jørgen Christensen, s., 9, Gj.
Anne Christensd., d., 7, Gj.
Hans Christensen, s., 4, Gj.
Kirstine Christensd., d., 2, Gj.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 3. Husholdning. Nr. 1.
Nils Hansen, hf., Former, g., 55, Gj.
Karen Andersd., g., 62, Slemdal.
Inger C. Kristensd., tj., 16, Gj.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 3. Husholdning. Nr. 2.
John Hansen, hf., Former, g., 43, Gj.
Maren Abrahamsd., g., 37, Gj.
Abraham Johnsen, s., 16, Gj.
Hans Johnsen, s., 13, Gj.
Andrea Johnsd., d., 8, Gj.
Helene Hansd., Pensionist, enke, 64, Porsgrund.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 4.
Hans Chr. Andersen, Pensionist, g., 75, Gj.
Helvig Olsd., g., 71, Skien.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 5.
Nils Jensen, hf., Modelsnedker, g., 47, Gj.
Karen Rasmusd., g., 42, Gj.
Karen Nilsd., d., 13, Gj.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 6.
Nils Pedersen, hf., Masovnmester, g., 48, Gj.
Maren Thorsd., g., 40, Gj.
Theodor Nilsen, s., 10, Gj.
Peder Nilsen, s., 2, Gj.
Inger Markusd., tj., 18, Gj.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 7.
Peder Gundersen, hf., Filhugger, g., 39, Gj.
Inger Andersd., g., 37, Holden.
Anne Gurine Pedersd., d., 11, Gj.
Amalia Pedersd., d., 9, Gj.
Gustav Pedersen, s., 3, Gj.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 8. Husholdning nr. 1.
Inger Ingebretsd., Pensionist, enke, 59, Porsgrund.
Erik Larsen, hendes søn, 18, Gj.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 8. Husholdning nr. 2.
Andrea Lorentsd., Pensionist, ug., 55, Gj.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 9. Husholdning nr. 1.
Rasmus Andersen, hf., Smed, g., 31, Gj.
Gurine Nilsd., g., 38, Gj.
Anne Berthea Rasmusd., d., 7, Gj.
Nils Rasmussen, s., 5, Gj.
Johannes Rasmussen, s., 2, Gj.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 9. Husholdning nr. 2.
Anders Amundsen, Pensionist, enkem., 74, Porsgrund.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 10.
Halvor Olsen, Former, ug., 41, Gj.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 11.
John Jensen, hf, arb. ved Pukværket, g., 52, Gj.
Kirsten M. Henriksd., g., 57, Gj.
Karen Elise Johnsd., d., ug., 32, Gj.
Lina Johnsd., d., ug., 25, Gj.
Olivia Johnsd., d., ug., 23, Gj.
Jensine Johnsd., d., ug., 19, Gj.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 12.*
Ellef Olsen, hf., Sagarb., g., 55, Luxefjeld.
Karen Ingebretsd., g., 53, Gj.
Ingebret Ellefsen, s., Sagmester, ug., 23, Gj.
Maren Ellefsd., d., 15, Gj.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 13.
John Olsen Warme, Pensionist, enkem., 87, Slemdal.
Margrethe Knudsen, Husholderske, ug., 46, Gj.
Laura Isaksd., tj., 18, Skien.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 14. Husholdning nr. 1.
Svend Andersen, hf., Hammersmed, g., 64, Odals værk.
Inger Gundersd., g., 50, Gj.
Marie Svendsd., d., 18, Gj.
Svend Svendsen, s., 15, Gj.
Gunder Svendsen, s., 13, Gj.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 14. Husholdning nr. 2.
Nils Svendsen, hf., Hammersmed, g., 35, Odals Værk.
Karen Larsd., g., 34, Gj.
Olaves Nilsen, s., 10, Gj.
Lars Nilsen, s., 9, Gj.
Anne Helvig Nilsd., d., 5, Gj.
Nils Severin Nilsen, s., 1, Gj.
Marie Larsd., tj., ug., 50, Gj.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 15.
Halvor Johnsen, hf., Hyttedreng, g., 48, Gj.
Anne Karine Nilsd., g., 36, Gj.
Johan Halvorsen, s., 13, Gj.
Maren Hansine (Karine?) Halvorsd., d., 10, Gj.
Hanna Petrea Halvorsd., d., 8, Gj.
Anne H. Hansd., tj., g., 32, Saude.
Aasen u. Fossum. Bolig nr. 16.
Anders Hansen, Maskinarb., g., 32, Gj.
Andrea Jensd., g., 32, Gj.
Jens Hagbart Andersen, s., 3, Gj.
Liabrakke 1
Under Fossum. Samme løpenummer. 20 bolighus/brakker.
Liabrakke 1 u. Fossum. Brakke. Husholdning nr. 1.
Jacob Nilsen, hf., Jernveier, g., 34, Slemdal.
Live Sørensd., g., 37, Slemdal.
Inger Kirstine Jacobsd., d., 11, Gj.
Nils Jacobsen, s., 9, Gj.
Severine Jacobsd., d., 5, Gj.
Lars Jacobsen, s., 2, Gj.
Liabrakke 1 u. Fossum. Brakke. Husholdning nr. 2.
Dorthea Svendsd., Pensionist, enke, 44, Odals Værk.
Karl S. Christensen, s., 6, Gj.
Liabrakke 1 u. Fossum. Brakke. Husholdning nr. 3.
Jacob Knudsen, hf., arb. i det Mek. værksted, g., 34, Gj.
Andrea Larsd., g., 32, Gj.
Johan Petter Jacobsen, s., 11, Gj.
Lars Jacobsen, s., 8, Gj.
Andreas Jacobsen, s., 6, Gj.
Karen Lovise Jacobsd., d., 3, Gj.
Liabrakke 1 u. Fossum. Brakke. Husholdning nr. 4.
Gunhild Nilsd., Pensionist, enke, 49, Slemdal.
Liabrakke 1 u. Fossum. Brakke. Husholdning nr. 5.
Gunder Jensen, hf., Hyttedreng, g., 44, Gj.
Kirsten G. Gundersd., g., 45, Skien (Brekke).
Liabrakke 1 u. Fossum. Brakke. Husholdning nr. 6.
Nils Jensen, hf., Pensionist, g., 56, Gj.
Anne Sjursdatter, g., 49, Gj.
Karen Nilsd., d., 8, Gj.
Kristian Christensen, pleiesøn, 12, Gj.
Liabrakke 1 u. Fossum. Brakke. Husholdning nr. 7.
Ingeborg Christensd., Pensionist, ug., 52, Gj.
Liabrakke 2 u. Fossum. Hus. Husholdning nr. 1.
Andreas Halvorsen, hf., Sagmester, g., 34, ?
Karen M. Davidsd., g., 34, Hedrum.
Maren Karine Andreasd., d., 6, Gj.
Halvor Andreasen, s., 4, Gj.
Caroline Andreasd., d., 3, Gj.
Liabrakke 2 u. Fossum. Hus. Husholdning nr. 2.
John Nilsen, hf., Værksgartner, g., 45, Gj.
Ingeborg Thorsd., g., 50, Gj.
Peder Johnsen, s., Matros, ug., 22, Gj.
Andreas Johnsen, s., Hammerdreng, 18, Gj.
Jacob Johnsen, s., 16, Gj.
Johanne Gurine Johnsd., d., 12, Gj.
Hans Martinius Johnsen, s., 10, Gj.
Inger Kirstine Johnsd., d., 7, Gj.
Liabrakke 3 under Fossum. Hus.
Zakarias Nilsen. hf., Opgiver ved masovnen, g., 51, Gj.
Karen Svenkesd., g., 47, Gj.
Mariane Zakariasd., d., 18, Gj.
Jacobine Zakariasd., d., 12, Gj.
Andreas Zakariasen, s., 10, Gj.
Gurine Zakariasd., d., 6, Gj.
Fritsine Zakariasd., d., 3, Gj.
Berthe Christine Zakariasd., d., ug., 24, Gj.
Nicoline Olsd., Berthe Christines uægte Barn, 1, Gj.
Inger Johnsd., Pensionist, enke, 84, Sandsvær.
Liabrakke 4 under Fossum. Hus.
Nils Nilsen, hf., dagarb., g., 28, Gj.
Gurine Jacobsd., g., 37, Gj.
Ingeborg Nilsd., d., 5, Gj.
Christoffer Larsen, Pensionist, enkem., 78, Holden.
Liabrakke 5 under Fossum. Brakke. Husholdning 1.
Christian Johannesen, hf., Møller, g., 49, Gj.
Anne M. Pedersd., g., 56, Eidanger.
Martine Christiansd., d., ug., 19, Gj.
Liabrakke 5 under Fossum. Brakke. Husholdning 2.
Halvor Hansen hf., Opgiver i Støberiet, g., 38, Gj.
Karen Andrea Thorsd., g., 47, Solum.
Ole Halvorsen, s., 16, Gj.
Marthe Halvorsd., d., 11, Gj.
Liabrakke 5 under Fossum. Brakke. Husholdning 3.
Maren Dorthea Olsd., Pensionist, enke, 54, Gj.
Liabrakke 5 under Fossum. Brakke. Husholdning 4.
Maren Kr. Eriksd., Pensionist, ug., 47, Gj.
Liabrakke 5 under Fossum. Brakke. Husholdning 5.
Jens Hansen, hf., Kleinsmed, g., 33, Gj.
Elise Halvorsd., g., 29, Gj.
Hans Jensen, s., 3, Gj.
Liabrakke 6 under Fossum. Brakke. Husholdning 1.
Aslak Ingebretsen, hf., Hyttedreng, g., 41, Gj.
Mariane Hansd., g., 35, Gj.
Maren Elise Aslaksd., d., 10, Gj.
Ingebret Aslaksen, s., 5, Gj.
Anne Mathea Aslaksd., d., 3, Gj.
Liabrakke 6 under Fossum. Brakke. Husholdning 2.
Jørgine Knudsd., Pensionist, enke, 58, Gj.
Anne Elise Larsd., d., 15, Gj.
Caroline A. Larsd., d., ug., 23, Gj.
Navnløs udøbt. Carolines uægte datter, 1, Gj.
Liabrakke 6 under Fossum. Brakke. Husholdning 3.
Aslak Gundersen, hf., kulbrænder, g., 46, Gj.
Marie Halvorsd., g., 40, Gj.
Inger Marie Aslaksd., d., 3, Gj.
Liabrakke 6 under Fossum. Brakke. Husholdning 4.
Even Abrahamsen, hf., Hammersmed, g., 54, Slemdal.
Berthe Trulsd., g., 48, Gj.
Maren Evensd., d., ug., 20, Gj.
Kirsten Evensd., d., 13, Gj.
Elise Berntine Evensd., d., 10, Gj.
Anne Evensd., d., 8, Gj.
Liabrakke 6 under Fossum. Brakke. Husholdning 5.
Halvor Johansen, hf., Modelsnedker, g., 53, Gj.
Inger M. Andersd., g., 51, Gj.
Anders Halvorsen, s., Storhammerdreng, 17, Gj.
Elise Halvorsd., d., 15, Gj.
Frederikke Halvorsd., d., 12, Gj.
Caroline Halvorsd., d., 8, Gj.
Liabrakke 7 under Fossum. Brakke. Husholdning 1.
Hans Johnsen, hf., Smed, g., 35, Gj.
Ellen Kirstine Olsd., g., 37, Gj.
Karen Gurine Hansd., d., 10, Gj.
Johan Hansen, s., 8, Gj.
Erik Hansen, s., 5, Gj.
Ole Hansen, s., 3, Gj.
Peder Hansen, s., 1, Gj.
Liabrakke 7 under Fossum. Brakke. Husholdning 2.
Karen Reiersd., Pensionist, enke, 62, Gj.
Liabrakke 7 under Fossum. Brakke. Husholdning 3.
Svend Larsen, hf., dagarb., g., 47, Gj.
Marthe K. Henriksd., g., 46, Gj.
Carl Svendsen, s., 8, Gj.
Fredrik Martin Svendsen, s., 3, Gj.
Liabrakke 8 under Fossum. Hus. Husholdning 1.
Anders Eriksen, hf., Spigersmed, g., 41, Gj.
Karen Olsd., g., 48, Gj.
Ingeborg Andersd., d., 14, Gj.
Olaves Andersen, s., 11, Gj.
Andreas Andersen, s., 5, Gj.
Johanne Mathilde Andersd., d., 1, Gj.
Liabrakke 8 under Fossum. Hus. Husholdning 2.
Ingeborg Olsd., Pensionist, enke, 71, Gj.
Jahn Olsen, s., Støbegaderenser, ug., 41, Gj.
Liabrakke 9 under Fossum. Hus. Husholdning 1.
Hans Nilsen Kruse, hf., arb. i Pukværket, g., 52, Gj.
Anne G. Nilsd., g., 56, Gj.
Liabrakke 9 under Fossum. Hus. Husholdning 2.
Gunhild M. Jacobsd., Pensionist, ug., 50, Gj.
Anne C. Jacobsd., Pensionist, hendes søster, ug., 61, Gj.
Liabrakke 10 under Fossum. Brakke. Husholdning 1.
Dorthe M. Jensd., Pensionist, enke, 48, Gj.
Hans Andersen, s., Slagarb., ug., 23, Gj.
Jens Andersen, s., Slagarb., 18, Gj.
Ole Andersen, s., 15, Gj.
Erik Andersen, s., 10, Gj.
Liabrakke 10 under Fossum. Brakke. Husholdning 2.
Andreas Hansen, hf., Opgiver ved masovnen, g., 35, Gj.
Marthe M. Ingebretsd., g., 36, Gj.
Maren Kirstine Andreasd., d., 7, Gj.
Hans Hansen, Pensionist, enkem., 63, Gj.
Liabrakke 10 under Fossum. Brakke. Husholdning 3.
Jan Jensen, hf., Storhammersmed, g., 55, Gj.
Maren Amundsd., g., 58, Gj.
Maren Dorthea Jansd., ug., 25, Gj.
Liabrakke 10 under Fossum. Brakke. Husholdning 4.
Christian Halvorsen, Dagarb., ug., 21, Gj.
Helvig Sakariasd., hans Moder, Pensionist, enke, 62, Gj.
Andreas Halvorsen, hendes s., Matros, ug., 21, Gj.
Liabrakke 11 under Fossum. Hus.
Peder Sigfridsen, hf., Formand ved sagen, g., 54, Gj.
Karen Olsd., g., 52, Holden.
Karen Sophie Pedersd., d., 14, Gj.
Anne Helvig Pedersd., d., 11, Gj.
Simen Pedersen, s., 7, Gj.
Liabrakke 12 under Fossum. Hus.
Jacob Madsen, Pensionist, g., 75, Gj.
Kirsti Hansd., g., 70, Gj.
Kirsten Christoffersd., Pensionist, sønnens enke, 33, Gj.
Ingeborg Johannesd., hendes d., 8, Gj.
Jacob Johannesen, s., 7, Gj.
Marie Johannesd., d., 5, Gj.
Johannes Johannesen, s., 3, Gj.
Liabrakke 13 under Fossum. Hus.
Mads Larsen, hf., Sagmester, g., 45, Gj.
Karen Olsd., g., 43, Slemdal.
Ole Madsen, s., Sagmester, ug., 19, Gj.
Lars Madsen, s., 15, Gj.
Johan Madsen, s., 11, Gj.
Helvig Madsd., d., 9, Gj.
Liabrakke 14 under Fossum. Hus.
Andreas Halvorsen, hf., Former, g., 27, Gj.
Helene Halvorsd., g., 30, Gj.
Karl Johan Andreasen, s., 2, Gj.
Liabrakke 15 under Fossum. Hus.
Peder Sørensen, hf., Hammersmed, g., 42, Gj.
Marthe C. Madsd., g., 44, Gj.
Christian Pedersen, s., 16, Gj.
Mads Pedersen, s., 14, Gj.
Anne Pedersd., d., 12, Gj.
Johan Pedersen, s., 10, Gj.
Peder Pedersen, s., 7, Gj.
Sophie Pedersd., d., 4, Gj.
Hans Pedersen, s., 1, Gj.
Liabrakke 16 under Fossum. Hus.
Jacob Olsen, hf., Maler, g., 60, Gj.
Adamine Hansd., g., 59, Gj.
Hulda Jacobsd., d., ug., 22, Gj.
Liabrakke 17 under Fossum. Hus.
Ole Jensen, hf., Hammersmed, g., 46, Gj.
Andrea Abrahamsd., g., 49, Bamble.
Kirsten Olsd., d., 17, Gj.
Jens Olsen, s., 13, Gj.
Marie Olsd., d., 9, Gj.
Liabrakke 18 under Fossum. Hus.
Hans Olsen, hf., Materialforvalter, g., 48, Skedsmo.
Juliane M. Alstrup, g., 34, Danmark.
Sophie Hansd., d., 3, Gj.
Edvard Hansen, s., 1, Gj.
Marthe Olsen, tj., Olsens søster, 41, Skedsmo.
Liabrakke 19 under Fossum. Hus.
Helvig Andersd., Pensionist, enke, 55, Gj.
Marie Svendsd., hendes datter, ug., 25, Gj.
Simen Svendsen, s., 16, Gj.
Liabrakke 20 under Fossum. Hus. Husholdning 1.
Johanne M. Andersd., Pensionist, enke, 65, Skien.
Maren K. Pedersd., d., ug., 25, Gj.
Navnløst udøbt pigebarn, 1, Gj.
Liabrakke 20 under Fossum. Hus. Husholdning 2.
Helvig Simensd., Logerende, enke, 53, Gj.
Maren Pedersd., hendes datter, 11, Gj.
Bø Søndre
Matr. nr. 18.
Bruges under Fossum Gaard af H. Løvenskiold.
Bø Søndre. L.nr. 76, 77. Husholdning 1.
Halvor Rasmussen, hf., hm. med Jord, Dagarb., g., 48, Gj.
Anne Olsd., g., 48, Gj.
Johan Halvorsen, s., Dagarb., ug., 24, Gj.
Maren Dorthea Halvorsd., d., 17, Gj.
Olava Halvorsd., d., 12, Gj.
Lars Halvorsen, s., 7, Gj.
Ingebret Halvorsen, s., 3, Gj.
Bø Søndre. L.nr. 76, 77. (Samme bolig.) Husholdning 2.
Ingebret Frantsen, hf., hm. uden Jord, Dagarb., g., 43, Gj.
Hanna Elise Marie Andersd., g., 43, Porsgrund.
Ingebret Ingebretsen, s., 15, Gj.
Karen Dorthea Ingebretsd., d., 9, Gj.
Hans Andreas Ingebretsen, s., 7, Gj.
Frants Halvorsen, hans Fader, Føderaadsm., enkem., 79, Gj.
Bø Søndre
Matr. nr. 19.
Bø Søndre. L.nr. 78.
Ole Pedersen, hf., G.br., Leilending, g., 71, Gj.
Karen Johannesd., g., 60, Gj.
Peder Olsen, s., hjelper faderen med gaarden, g., 34, Gj.
Maren Turine Hansd., hans kone, g., 27, Gj.
Hans Olsen, Oles søn, hjelper med gaarden, ug., 24, Gj.
Helvig Olsd., ligeledes hans d., 17, Gj.
Karen Pedersd., Peders datter, 1, Gj.
Bø Søndre. L.nr. 79.
Ole Knudsen, hf., G.br., Leilending, g., 41, Slemdal.
Ingeborg Jacobsdatter, g., 42, Slemdal.
Knud Olsen, s., 9, Slemdal.
Ole Olsen, s., 7, Slemdal.
Anne Helvig Olsd., d., 4, Gj.
Peder Olsen, s., 2, Gj.
Karen Olsd., tj., 20, Gj.
Jacob Nilsen, Føderaadsmand, enkem., 81, Slemdal.
Bø Pladse
Bø Plads 1. L.nr. 80. (Lia)
Gunder Aslaksen, hf., hm., med Jord, Snedker, g., 44, Gj.
Kirsten Nilsd., g., 34, Solum. (Skal være Gjerpen. G.S.)
Inger Marie Gundersd., d., 14, Gj.
Nils Gundersen, s., 11, Gj.
Mads Gundersen, s., 10, Gj.
Anne Kirstine Gundersd., d., 7, Gj.
Bø Plads 2. L.nr. 80.
Peder Christensen, hf., hm. med Jord, Grubearb., g., 35, Solum.
Karen Kirstine Larsd., g., 35, Gj.
Lars Pedersen, s., 6, Gj.
Christen Pedersen, s., 4, Gj.
Jens Larsen, Konens Broder, ug., 47, Gj. Sindsyg fra sit 27. aar.
Bø Nordre
Matr. nr. 20.
Bø Nordre. L. nr. 81.*
Isak Svendsen, hf., G.br., Leilending, g., 54, Slemdal.
Berthe Pedersd., g., 61, Slemdal.
Nils Isaksen, s., hjelper faderen med gaardbruget, ug., 25, Slemdal.
Maren Talie Isaksd., d., 17, Gj.
Peder Isaksen, s., 13, Gj.
Svend Isaksen, s., 10, Gj.
Maren Anne Karine Jensd., Lægslem, ug., 70, Gj. Sindsvag 
fra sit 22. aar.
Bø Nordre. L. nr. 82.*
Christen Christensen, hf., G.br., Leilending, g., 50, Gj.
Anne Maria Johannesd., g., 53, Gj.
Christen Christensen, s., hjelper Faderen med gaardbruget, 
ug., 24, Gj.
Anne Helvig Christensd., d., 21, Gj.
Maren Kirstine Christensd., d., 19, Gj.
Johannes Christensen, s., 14, Gj.
Lars Christensen, s., 8, Gj.
Bø Nordre. L. nr. 83.
Jacob Christensen, hf., G.br., Leilending, g., 39, Gj.
Maren Jacobsd., g., 41, Gj.
Johannes Jacobsen, s., 8, Gj.
Kirsten Marie Jacobsd., d., 6, Gj.
Christen Jacobsen, s., 5, Gj.
Jacob Jacobsen, s., 3, Gj.
Ole Johannesen, Føderaadsmand, enkem., 71, Gj.
Christen Olsen, tj., 16, Gj.
Anne Kirstine Christensd., tj., ug., 25, Gj.
Pladse u. Bø nordre
L.nr. 84, 85.
Plads 1. u. Bø nordre. (Gromstulen)
Ole Nilsen, hf., G.br., Leil., g., 60, Gj.
Kirstine Johannesd., g., 60, Skien.
Nils Olsen, s., Grubearb., ug., 28, Gj.
Johannes Olsen, s., hjelper faderen, ug., 25, Gj.
Anne Kirstine Olsd., d., 24, Gj.
Plads 2. u. Bø nordre.
Isak Jensen, hf., grubearb., g., 41, Gj.
Karen Frantsd., g., 46, Gj.
Jens Isaksen, s., 13, Gj.
Ingebret Isaksen, s., 11, Gj.
Karen Gurine Isaksd., d., 9, Gj.
Plads 3. u. Bø nordre. (Bjørndalen)
Petter Jonassen, hf., hm., Gruberab., g., 45, Sverige.
Berthe Kirstine Johnsd., g., 40, Gj.
Karl Johan Pettersen, s., 16, Gj.
Jens Pettersen, s., 11, Gj.
Elise Pettersd., d., 8, Gj.
Gunhild Maria Pettersd., d., 1, Gj.
Plads 4. u. Bø nordre. (Bjørndalen)
Ole Jonsen, hf., hm., Grubearb., g., 31, Gj.
Helvig Mathiasd., g., 36, Hedrum.
Johannes Olsen, s., 7, Gj.
Maren Gurine Olsd., d., 6, Gj.
Gunhild Maria Olsd., d., 1, Gj.
Gunhild Maren Johannesd., Oles Moder, føderaadsk., enke, 63, Gj.
Plads 5. u. Bø nordre.
Ingebret Larsen, hf., hm., g., 43, Gj.
Agnethe Jacobsd., g., 40, Porsgrund.
Hedvig Sophie Ingebretsd., d., 12, Gj.
Elise Marie Ingebretsd., d., 10, Gj.
Lars Ingebretsen, s., 8, Gj.
Jacobine Ingebretsd., d., 5, Gj.
Ingebret Ingebretsen, s., 3, Gj.
Lars Svendsen, Ingebrets fader, nyder fattigunderstøttelse, g., 80, Gj.
Helvig Ingebretsd., g., 80, Gj.
Anne Larsd., d., ug., 57, Gj.
Jens Møller Larsen, s., Værksarb., ug., 37, Gj.
Plads 6. u. Bø nordre. (Bjørndalen)
Jens Aslaksen, hf., nyder fattigunderstøttelse, enkem., 75, Gj.
Karen Jensd., d., ug., 46, Gj.
Plads 7. u. Bø nordre.*
Lars Olsen, hf., hm., Masovnarb., g., 43, Gj.
Marthe Gurine Rasmusd., g., 45, Gj.
Ole Larsen, s., 7, Gj.
Plads 8. u. Bø nordre.
Jacob Jansen, hf., hm., Grubearb., g., 38, Gj.
Karen Maria Jensd., g., 43, Gj.
John Jacobsen, s., Jordarb., 17, Gj.
Gurine Jacobsd., d., 10, Gj.
Syrine Andersd., Moder, Føderaadskone, enke, 75, Gj.
(Jørgine i 1845)
Plads 9. u. Bø nordre.
Aslak Paulsen, hf., hm., G.br., g., 45, Gj.
Karen Pedersd., g., 43, Gj.
Peder Aslaksen, s., hjelper faderen med gaardbr., 20, Gj.
Anne Gurine Aslaksd., d., 17, Gj.
Inger Karine Aslaksd., d., 14, Gj.
Nils Aslaksen, s., 11, Gj.
Ole Aslaksen, s., 5, Gj.
Paul Aslaksen, hans Fader, Føderaadsm., enkem., 72, Gj.
Plads 10. u. Bø nordre.*
Nils Danielsen, hf., hm., G.br., g., 43, Slemdal.
Inger Olsd., g., 48, Slemdal.
Ole Christian Nilsen, s., 11, Slemdal.
Berthe Maria Nilsd., d., 6, Gj.
Kirsten Sophie Nilsd., d., 3, Gj.
Nella Lovise Nilsd., d., 1, Gj.
Anne Pedersd., tj., 18, Sauvde.
Plads 11. u. Bø nordre.
Hans Nilsen, hf., hm., uden Jord, Grubearb., g., 67, Gj.
Aslaug Jensd., g., 60, Gj.
Plads 12. u. Bø nordre.
Christian Nilsen, hf., hm. uden Jord, Grubearb., g., 57, Gj.
Anne Abrahamsd., g., 55, Gj.
Abraham Christiansen, s., Dagarb., 16, Gj.
Andrea Christiansd., d., 13, Gj.
Plads 13. u. Bø nordre.
Christen Nilsen, hf., hm., Grubearb., g., 45, Gj.
Karen Olsd., g., 42, Gj.
Ingeborg Maria Christensd., d., 15, Gj.
Mads Christensen, s., 13, Gj.
Anne Christensd., d., 10, Gj.
Ole Christensen, s., 7, Gj.
Nils Christensen, s., 5, Gj.
Ingebret Christensen, s., 3, Gj.
Maren Karine Christensd., d., 1, Gj.
Nils Jensen, hans fader, nyder fattigunderst., g., 71, Gj.
Anne Maria Madsd., g., 68, Gj.
Kise
Matr. nr. 21.
Kise. L.nr. 86.
Dortea Jensd. (Ingebretsdatter! G.S.), husmor, Leil., enke, 75, Gj.
Halvor Olsen, s., hjelper moderen at drive gaarden, g., 38, Gj.
Helvig Helgesd., g., 33, Gj.
Anne Dortea Halvorsd., d., 16, Gj.
Inger Karine Halvorsd., d., 13, Gj.
Maren Anne Halvorsd., d., 10, Gj.
Ole Halvorsen, s., 4, Gj.
Karen Maria Halvorsd., d., 1, Gj.
Nils Eriksen, føderaadsm., ug., 93, Gj.
Lars Larsen, tj., ug., 32, Sauvde.
Anne Gurine Johnsd., tj., ug., 22, Gj.
Kise. L.nr. 87.
Hans Halvorsen, hf., G.br., leil., g. 60, Gj.
Gunhild Larsd., g., 61, Gj.
Rasmus Davidsen, deres svigers., hjelper med gaardbr., g., 32, Hedrum.
Margrethe Hansd., g., 32, Gj.
Hans Rasmussen, s., 10, Gj.
Karen Dortea Rasmusd., d., 8, Gj.
Gunhild Marie Rasmusd., d., 6, Gj.
Lars Rasmussen, s., 4, Gj.
Ole Rasmussen, s., 2, Gj.
Margrethe Jacobsd., tj., ug., 25, Gj.
Kise Pladse
L.nr. 88.
Kise Plads 1. L.nr. 88. *
Markus Gundersen, hf., hm., Hammersmed, g., 44, Gj.
Kirsten Knudsd., g., 44, Gj.
Anne Karine Markusd., d., ug., 20, Gj.
Gunder Markusen, s., 13, Gj.
Maren Markusd., d., 11, Gj.
Karen Maria Markusd., d., 9, Gj.
Martin Markusen, s., 8, Gj.
Hanna Petrea Markusd., d., 3, Gj.
Kise Plads 2. L.nr. 88. *
Halvor Gundersen, hf., hm., Hammersmed, g., 38, Skien.
Anne Knudsd., g., 33, Gj.
Maren Halvorsd., d., 10, Gj.
Andreas Halvorsen, s., 8, Gj.
Gunder Halvorsen, s., 4, Gj.
Randine Petrea Halvorsd., d., 3, Gj.
Johannes Halvorsen, s., 1, Gj.
Hoppestad nedre
Matr. nr. 22.
Hoppestad. L. nr. (89, 90, 91)a.
Erik Olsen, hf., G.br., S.eier, g., 48, Gj.
Maria Andersd., g., 54, Gj.
Gunder Eriksen, s., hjelper faderen med g.br., ug., 22, Gj.
Dorte Eriksd., d., 17, Gj.
Hoppestad. L. nr. (89, 90, 91)b.
Peder Larsen, hf., G.br., S.eier, g., 43, Gj.
Maren Halvorsd., g., 32, Gj.
Karen Maria Pedersd., d., 11, Gj.
Lars Pedersen, s., 8, Gj.
Anne Sophie Pedersd., d., 5, Gj.
Hoppestad. L. nr. (89, 90, 91)c.
Ole Christensen, hf., G.br., S.eier, g., 70, Gj.
Kari Halvorsd., g., 69, Gj.
Lars Olsen, s., hjelper faderen med g.br., ug., 29, Gj.
Hoppestad. L. nr. (89, 90, 91)d.
Ole Olsen, hf., G.br., S.eier, g., 34, Gj.
Karen Olsd., g., 29, Gj.
Karen Dortea Olsd., d., 10, Gj.
Nils Olsen, s., 8, Gj.
Karen Olausd., Føderaadskone, enke, 63, Gj.
Hoppestad øvre
Matr. nr. 23.
Hoppestad. L. nr. 92.
Christen Nilsen, hf., G.br., S.eier, g., 52, Gj.
Christine Abrahamsd., g., 49, Gj.
Kirsten Christensd., d., ug., 24, Gj.
Hans Christensen, s., hjelper faderen, ug., 20, Gj.
Nils Christensen, s., 15, Gj.
Maren Nilsd., d., Mandens Søster, er hos ham, ug., 54, Gj.
Hoppestad. L.nr. 93.*
Anne Marie Davidsd., husmor, Leil., enke, 62, Gj.
Margrete Christoffersd., d., ug., 27, Gj.
Elisabeth Christoffersd., d., ug., 24, Gj. (Døpt Lise. G.S.).
Hans Christoffersen, s., driver gaarden, 21, Gj.
Gunder Isaksen, tj., 17, Gj.
Hoppestad. L.nr. 94.
Abraham Halvorsen, hf., G.br., Leil., enkem., 78, Gj.
Ole Nilsen, svigersøn, hjelper faderen, g., 33, Sauvde.
Ingeborg Abrahamsd., g., 45, Gj.
Anne Turine Olsd., Bortsatt paa Fattigkassen, 15, Gj.
Karen Maria Olsd., Bortsatt paa Fattigkassen, 13, Gj.
Helvig Olsd., Bortsatt paa Fattigkassen, 12, Gj.
John Halvorsen, tj., 18, Sauvde.
Aas Søndre
Matr. nr. 24.
Aas søndre. L.nr. 95.
Christian Evensen, hf., G.br., leil., g., 40, Slemdal.
Anne Guttormsd., g., 32, Slemdal.
Anne Margrete Christiansd., d., 8, Gj.
Even Christiansen, s., 7, Gj.
Lars Christiansen, s., 5, Gj.
Marthe Gurine Christiansd., d., 1, Gj.
Inger Karine Pedersd., tj., ug., 21, Gj.
Hans Gundersen, tj., 16, Gj.
Aas søndre. L.nr. 96.
Jens Olsen, hf., G.br., leil., g., 53, Gj.
Karen Pedersd., g., 37, Gj.
Ole Jensen, s., hjelper Faderen, ug., 20, Gj.
Inger Maria Jensd., d., 17, Gj.
Dortea Jensd., d., 12, Gj.
Berthe Kirstine Jensd., 8, Gj.
Maren Karine Jensd., d., 5, Gj.
Aas Søndre Pladse.
Samme Matr. nr.
Plads 1. L.nr. 97.
Ole Sørensen, hf., hm., Hammersmed, g., 44, Gj.
Anne Christiansd., g., 42, Gj.
Søren Olsen, s., 12, Gj.
Hans Olsen, s., 8, Gj.
Isak Olsen, s., 5, Gj.
John Knudsen, hf., hm. uden Jord, Hammersmed, g., 26, Gj.
Gurine Olsd., g., 23, Gj.
Plads 2. L.nr. 97.
Gunder Halvorsen, hm., uden Jord, nyder 
fattigunderstøttelse, g., 88, Gj.
Anne Jacobsd., g., 78, Gj.
Anne Karine Gundersd., d., ug., 31, Gj.
Anders Andersen, hendes søn, 3, Gj.
Plads 3. L.nr. 97.
Halvor Olsen, hf., hm. uden Jord, Dagarb., g., 27, Gj.
Elisabeth Gundersd., g., 32, Gj.
Maren (Karine?) Halvorsd., d., 9, Gj.
Ole Halvorsen, s., 6, Gj.
Anne Gurine Halvorsd., d., 4, Gj.
Karen Kristine Halvorsd., d., 1, Gj.
Plads 4. (Holmen?) L.nr. 97.
Johannes Kaspersen, hf., hm., uden Jord, Hammersmed, g., 49, Sverige.
Anne Svenningsd., g., 39, Holden.
Maren Helene Johannesd., d., 17, Gj.
Lars Petter Johannesen, s., 14, Gj.
Karen Johannesd., d., 11, Gj.
Severin Johannesen, s., 9, Gj.
Johan Casper Johannesen, s., 7, Gj.
Andreas Johannesen, s., 3, Gj.
Inger Svennungsd., konens søster, ug., 24, Holden.
Plads 5. (Aashammerplass) L.nr. 97. Husholdning 1.
Amund Andersen, hf., hm. uden Jord, Hammersmed, g., 44, Gj.
Ingeborg Ingebretsd., g., 45, Gj.
Jens Andreas Amundsen, s., Dagarb., 18, Gj.
Johan Amundsen, s., 14, Gj.
Inger Marie Amundsd., d., 4, Gj.
Karen Gurine Amundsd., d., 1, Gj.
Ingebret Andersen, Mandens Broder, ug., 38, Gj. 
Sindsvag fra sit 20. aar.
Plads 5. (Aashammerplass) L.nr. 97. Husholdning 2.
Christen Hansen, hf., hm., uden Jord, Hammersmed, g., 44, Gj. 
Karen Andersd., g., 51, Gj. 
Hans Christian Christensen, s., 13, Gj. 
Andreas Christensen, s., 10, Gj. 
Inger Maren Christensd., d., 8, Gj. 
Plads 5. (Aashammerplass) L.nr. 97. Husholdning 3.
Hans Pedersen, hf., hm. u. Jord, Hammersmed, g., 66 (56?), Slemdal.
Inger Gundersd., g., 54, Gj. 
Plads 6. (Kulten) L.nr. 97.
Maren Kirstine Johnsdatter, husmoder, enke, 47, Gj. 
Waldemar Jørgensen, s., Hammersmed, 17, Gj. 
Nils Carl Jørgensen, s., 15, Gj. 
Maren Karine Jørgensd., d., 14, Gj. 
Anders Jørgensen, s., 12, Gj. 
Johan Jørgensen, s., 9, Gj. 
Anne Vilhelmine Jørgensd., d., 8, Gj. 
Gunner Jørgensen, s., 6, Gj. 
Karen Jørgensd., d., 4, Gj. 
Plads 7. (Skomakerplass) L.nr. 97.
Ole Gundersen, hf., hm., Hammersmed, g., 38, Gj. 
Maren Ellingsd., g., 42, Gj. 
Jacob Olsen, s., Dagarb., 19, Gj. 
Gunder Olsen, s., Dagarb., 16, Gj. 
Erik Olsen, s., 14, Gj. 
Anne Bertine Olsd., d., 12, Gj. 
Ole Olsen, s., 9, Gj. 
Anders Olsen, s., 6, Gj. 
Martin Olsen, s., 2, Gj. 
Plads 8 (Skomakerplass). L.nr. 97.
Erik Sørensen, hf., hm., Hammersmed, g., 38, Gj. 
Iverine Sophie Povelsd., g., 38, Hedrum.
Søren Theodor Eriksen, s., 12, Gj. 
Christian Eriksen, s., 11, Gj. 
Iverine Sophie Eriksd., d., 7, Gj. 
Ingeborg Eriksd., d., 5, Gj. 

Gaasehølen
(3 Plasser)
L.nr. 133. Ubeboet. Bruges af Aslak Torjersen Møller.
Gaasehølen 1 u. Aas.
Ole Johannesen, hf., hm, Dagarb., g., 46, Gj. 
Grete Anundsd., g., 48, Hedrum.
Jørgen Severin Olsen, s., 8, Gj. 
Gaasehølen 2 u. Aas.
Jens Halvorsen, hf., hm., Tømmerfløter, g., 45, Gj. 
Kirstine Jensd., g., 42, Gj. 
Halvor Jensen, s., Dagarb., 17, Gj. 
Ingebret Jensen, s., 15, Gj. 
Aslak Jensen, s., 13, Gj. 
Maren Karine Jensd., d., 10, Gj. 
Andrea Jensd., d., 8, Gj. 
Anne Jensd., d., 4, Gj. 
Karen Jensd., d., 1, Gj. 
Gaasehølen 3 u. Aas.
Maren Larsd., Husmor, leil., enke, 54, Gj. 
Lars Aslaksen, s., Tømmerfløter, ug., 27, Gj. 
Inger Marie Aslaksd., d., ug., 24, Gj. 
Ingebret Aslaksen, s., 15, Gj. 
Halvor Aslaksen, s., 11, Gj. 
Karen Andrea Aslaksd., d., 9, Gj. 

Bakken under Aas.
Bakken u. Søndre Aas.
Peder Torjusen, hf., hm., Tømmerfl., g., 36, Gj. 
Inger Haagensd., g., 40, Gj. (Det står Haakonsd. det er feil.)
Halvor Pedersen, s., 9, Gj. 
Inger Karine Pedersd., d., 7, Gj. 
Gunhild Maria Pedersd., d., 4, Gj. 
Karen Rasmusd., konens Moder, enke, 69, Gj. 

Pladsen u. Aas.
Lars Halvorsen, hf., hm., Tømmermand, g., 48, Gj. 
Anne Gurine Isaksd., g., 42, Gj. 
Inger Larsd., d., ug., 23, Gj. 
Lars Larsen, s., 13, Gj. 
Maren Larsd., d., 10, Gj. 
Peder Larsen, s., 5, Gj. 
Christen Larsen, s., 2, Gj. 
Halvor Jensen(Johnsen?), Mandens Fader, Føderaadsm., g., 80, Gj. 
Magnhild Christensd., g., 80, Gj. 
Aas Nordre
Matr. nr. 25.
Aas Nordre. L.nr. 98.
Aslak Halvorsen, hf., G.br., Leil., g., 50, Gj. 
Anne Helvig Madsd., g., 60, Gj. 
Lars Isaksen, stes., hjelper sin Fader med gaarden, ug., 33, Gj. 
Anne Maria Isaksd., sted., ug., 29, Gj. 
Mads Aslaksen, s., hjelper Faderen, ug., 23, Gj. 
Maren Karine Aslaksd., d., 20, Gj. 
Ingebret Aslaksen, s., 17, Gj. 
Simen Aslaksen, s., 13, Gj. 
Aas Nordre. L.nr. 99.
Ingebret Halvorsen, hf., G.br., Leil., g., 37, Gj. 
Kari Jørgensd., g., 43, Sauvde.
Halvor Ingebretsen, s., 13, Gj. 
Jahn Ingebretsen, s., 10, Gj. 
Anders Ingebretsen, s., 8, Gj. 
Ole Ingebretsen, s., 4, Gj. 
Halvor Olsen, Mandens fader, Føderaadsm., enkem., 72, Gj. 
Ingeborg Halvorsd., tj., ug., 29, Gj. 
Rosvald
Matr. nr. 26.
Rosvald. L.nr. 100.
Nils Olsen, hf., Leilending, Tømmerflødningsformand, 
g., 56, Gj. 
Ingeborg Simonsd., g., 56, Gj. 
Maren Nilsd., d., ug., 19, Gj. 
Ole Nilsen, logerende, driver gaarden for sin Svigerfader, g., 30, Gj. 
Anne Nilsd., g., 22, Gj. 
Furuvald
Matr.nr. 27
L.nr. 101, 102a, 102b.
Mads Jacobsen, hf., G.br., Leil., 35, Gj. 
Ingeborg Helgesd., g., 40, Gj. 
Maren Madsd., d., 12, Gj. 
Johannes Madsen, s., 9, Gj. 
Hans Edvard Madsen, s., 5, Gj. 
Jacob Madsen, s., 3, Gj. 
Maren Aslaksd., tj., 17, Gj. 
Rasmus Christensen, tj., 15, Gj. 
Karen Madsd., Føderaadskone, ug, 84, Gj. 
Dyrkold
Matr. nr. 28.
L.nr. 103.
Maria Olsd., husmoder, Leil., enke, 51, Gj. 
Ole Rasmussen, s., Driver Gaarden, ug., 28, Gj. 
Maren Karine Rasmusd., d., ug., 25, Gj. 
Lars Rasmussen, s., hjelper sin Moder, ug., 22, Gj. 
Anne Rasmusd., d., 15, Gj. 
Andreas Rasmussen, s., 12, Gj. 
Ingebret Rasmussen, s., 9, Gj. 
Hagen Plads
Berthe Ingebretsd., Husmoder, Leil., enke, 49, Gj. 
Lars Christensen, s., Tømmerfløder, ug., 22, Gj. 
Christen Christensen, s., Møller, 17, Gj. 
Andreas Christensen, s., 12, Gj. 
Ingebret Christensen, s., 8, Gj. 
Karen Gundersd., tj., 18, Gj. 
Hagen u. Dyrkold. Plads 2.
Helge Olsd., husmoder, Enke, 37, Gj. 
Aslak Isaksen, s., 14, Gj. 
Ole Isaksen, s., 12, Gj. 
Karen Maria Isaksd., d., 10, Gj. 
Hans Isaksen, s., 6, Gj. 
Jacob Isaksen, s., 2, Gj. 
Kaasen
Gunder Olsen, hf., G.br., g., 46, Holden.
Kari Nilsd., g., 43, Holden.
Gurine Gundersd., d., 16, Holden.
Oline Gundersd., d., 13, Holden.
Nils Gundersen, s., 11, Holden.
Ole Gundersen, s., 9, Gj. 
Kirstine Marie Gundersd., d., 7, Gj. 
Hans Gundersen, s., 4, Gj. 
Aaste Kirstine Gundersd., d., 2, Gj. 
Gløsmyr
Matr. nr. 29.
L. nr. 104.
Christen Pedersen, hf., G.br., Leil., g., 60, Eidanger.
Maria Elisabeth Sigfridsd., g., 59, Gj. 
Gunder Christensen, s., hjelper Faderen med g.br., ug., 23, Solum.
Helvig Maria Christensd., d., ug., 33, Gj. 
Christen Christensen, s., Skomager, 20, Gj. 
Haugerød Vestre
Matr. nr. 30.
L.nr. 105.
Halvor Sørensen, hf., G.br., Leil., enkem., 63, Gj. 
Søren Halvorsen, s., Tømmerfløder, ug., 26, Gj. 
Hans Halvorsen, s., Tømmerfløder, ug., 24, Gj. 
Berthe Torjersdatter, tj., ug., 42, Gj. 
Nisterød Plads*
Jacob Solvesen, hf., Jordarb., Leil., enkem., 54, Gj. 
Ingeborg Jacobsd., d., forestaar Husholdningen, ug., 26, Gj. 
Ole Jacobsen, s., Dagarb., ug., 22, Gj. 
Ingeborg Maria Jacobsd., d., 11, Gj. 
Kirsten Jacobsd., d., 8, Gj. 
Solve Jacobsen, s., 7, Gj. 
Dybedahl
Matr. nr. 43.
L.nr. 125. Ubeboet. Bruges af I. Nærum ved Skien.
Stulen
Matr. nr. 31.
Stulen Søndre. L.nr. 106a.*
Lars Hansen, hf., G.br., Leil., g., 51, Gj. 
Maren Isaksd., g., 44, Gj. 
Anne Karine Larsd., d., 21, Gj. 
Hans Larsen, s., 17, Gj. 
Isak Larsen, s., 12, Gj. 
Nils Larsen, s., 10, Gj. 
Marie Larsd., d., 5, Gj. 
Laura Larsd., d., 2, Gj. 
Stulen Nordre. L.nr. 106b. 
Halvor Isaksen, hf., G.br., Leil., g., 35, Gj. 
Gunhild Gregoriusd., g., 32, Gj. 
Berthe Marie Jensd., steddatter, 18, Gj. 
Lars Jensen, stedsøn, 16, Gj. 
Maren Jensine Jensd., steddatter, 12, Gj. 
Isak Halvorsen, s., 9, Gj. 
Peder Halvorsen, s., 6, Gj. 
Helvig Halvorsd., d., 6, Gj. 
Stulen. L.nr. 106b. Plass 1.
Peder Aslaksen, hm. med Jord, Værksarb., g., 77, Gj. 
Berthe Marie Pedersd., g., 63, Porsgrund.
Peder Pedersen, s., ug., 37, Gj. Sindsvag og døv fra sit 25. aar.
Gunhild Pedersd., d., ug., 24, Gj. 
Ingebret Pedersen, s., Værksarb., g., 32, Gj. 
Karen Nilsd., g., 34, Gj. 
Nils Ingebretsen, s., 6, Gj. 
Anne Ingebretsen, d., 3, Gj. 
Stulen (Vestre). L.nr. 106b. Plass 2.
Gregorius Aslaksen, hf., hm. med Jord, Værksarb., g., 72, Gj. 
Anne Halvorsd., g., 59, Gj. 
Aslak Gregoriusen, s., Værksarb., ug., 34, Gj. 
Halvor Gregoriusen, s., ligeledes, 20, Gj. 
Peder Gregoriusen, s., Fostersøn, 6, Gj. 
Holt med Lekaas
Matr. nr. 32.
L.nr. 107, 108.*
Ingebret Olsen, hf., G.br., Selveier, enkem., 45, Gj. 
Ole Ingebretsen, s., hjelper faderen, 18, Gj. 
Kirsten Ingebretsd., d., bestyrer Faderens husholdn., ug., 20, Gj. 
Anne Dortea Ingebretsd., d., 14, Gj. 
Maria Pedersd., tj., ug., 19, Gj. 
Mo
Matr. nr. 33.
Mo (Søndre). L.nr. 109.
Jens Svenkesen, hf., G.br., Leil., g., 35, Holden.
Anne Hansd., g., 35, Holden.
Hans Jensen, s., 7, Gj. 
Søren Jensen, s., 2, Gj. 
Mari Halvorsd., hans Moder, enke, 72, Holden.
Gunder Sigurdsen, tj., ug., 22, Holden.
Nils Nilsen, tj., 18, Gj. 
Guro Johnsd., tj., ug., 23, Saude.
Mo (Nordre). L.nr. 110.
Lars Gulbrandsen, hf., G.br., Leil., g., 47, Gj. 
Karen Larsd., g., 49, Gj. 
Berthe Maria Larsd., d., 21, Gj. 
Lars Larsen, s., hjelper faderen, 18, Gj. 
Anders Larsen, s., 16, Gj. 
Gunder Larsen, s., 11, Gj. 
Peder Larsen, s., 8, Gj. 
Gunhild Larsd., d., 6, Gj. 
Gunhild Torjusd., tj., 18, Saude.
Pladse
L.nr. 111.
Flittig
Nils Pedersen, hf., G.br., Leil., g., 55, Slemdal.
Kirsti Olsd., g., 56, Gj. 
Jacob Nilsen, s., Skrædder, ug., 25, Gj. 
Christian Nilsen, s., hjelper faderen, 18, Gj. 
Anders Nilsen, s., 15, Gj. 
Peder Nilsen, s., hjelper faderen, g., 27, Gj. 
Anne Kirstine Olsd., g., 31, Gj. 
Ole Pedersen, deres søn, 1, Gj. 
Gunhild Halvorsd., tj., ug., 25, Saude.
Wasend
Ole Knudsen, hf., G.br., Leil., g., 35, Gj. 
Grethe Maria Olsd., g., 37, Sandsvær.
Karen Olava Olsd., d., 10, Gj. 
Martin Olsen, s., 6, Gj. 
Christian Olsen, s., 4, Gj. 
Henningsdalen
Halvor Olsen, hf., G.br., Leil., g., 46, Gj. 
Karen Hansd., g., 34, Gj. 
Helvig Halvorsd., d., 9, Gj. 
Margrethe Halvorsd., d., 7, Gj. 
Ole Halvorsen, s., 4, Gj. 
Hans Halvorsen, s., 2, Gj. 
Margrethe Olsd., hendes Moder, enke, 75, Gj. 
Teigen (nordre)
Ole Olsen, hf., G.br., Leil., g., 64, Gj. 
Maren Jacobsd., g., 55, Gj. 
Ole Olsen, s., hjelper Faderen, ug., 25, Gj. 
Maren Olsd., d., 18, Gj. 
Maren Olsd., d., 16, Gj. 
Anne Olsd., d., 11, Gj. 
Teigen (søndre)
Peder Johannesen, hf., G.br., Leil., enkem., 50, Gj. 
Karen Pedersd., d., 23, Gj. 
Peder Pedersen, s., 17, Gj. 
Gunder Pedersen, s., 10, Gj. 
Daniel Pedersen, s., 7, Gj. 
Ole Pedersen, s., hjelper Faderen, g., 25, Gj. 
Dorthe Maria Isaksd., g., 22, Slemdal.
Brændsæteret
Anders Isaksen, hf., G.br., Leil., g., 45, Gj. 
Marthe K. Halvorsd., g., 40, Gj. 
Isak Andersen, s., 17, Gj. 
Anne Andersd., d., 14, Gj. 
Ingeborg Andersd., d., 11, Gj. 
Halvor Andersen, s., 7, Gj. 
Maren Andersd., d., 4, Gj. 
Lars Andersen, s., 1, Gj. 
Ekornrød med Flata
Simon Madsen, hf., G.br., Leil., g., 69, Gj. 
Maren M. Ingebretsd., g., 66, Gj. 
Østen Simonsen, s., hjelper Faderen, g., 40, Gj. 
Sophie Halvorsd., g., 36, Gj. 
Anne K. Østensd., d., 11, Gj. 
Maren A. Østensd., d., 7, Gj. 
Dorthea Østensd., d., 1, Gj. 
Svarverpladsen*
Isak Gundersen, hf., G.br., Leil., g., 53, Gj. 
Karen Jahnsd., g., 55, Gj. 
Jahn Isaksen, s., hjelper faderen, ug., 28, Gj. 
Berthe D. Isaksd., d., styrer husholdningen, ug., 26, Gj. 
Karen Isaksd., d., 13, Gj. 
Ingeborg Isaksd., d., 8, Gj. 
Rønningen
(Rønningen u. Mo.)
Peder Olsen, hf., G.br., Leil., g., 41, Slemdal.
Anne Gurine Halvorsd., g., 31, Gj. 
Ole Pedersen, s., 11, Gj. 
Inger Pedersd., d., 4, Gj. 
Halvor Pedersen, s., 1, Gj. 
Ekornrød
Ole Rasmussen, hf., G.br., Leil., g., 72, Gj. 
Ingeborg Thorstensd., g., 67, Gj. 
Ole Jacobsen, svigersøn, hjelper m. gaarden, g., 38, Slemdal.
Karen Olsd., d., g., 34, Gj. 
Jacob Olsen, deres s., 16, Gj. 
Ole Olsen, s., 13, Gj. 
Peder Olsen, s., 10, Gj. 
Nils Olsen, s., 8, Gj. 
Hans C. Olsen, 4, Gj. 
Isak Olsen, s., 1, Gj. 
Westermo
Ole Sigurdsen, hf., G.br., Leil., enkem., 68, Gj. 
Gunder Halvorsen, svigersøn., hjelper med g.br., enkem., 
42, Saude.
Ole Gundersen, s., 16, Gj. 
Halvor Gundersen, s., 13, Gj. 
Inger K. Gundersd., d., 10, Gj. 
Anne D. Gundersd., d., 5, Gj. 
Mari Thorgrimsd., bestyrer hans husholdning, enke, 42, Gj. 
Nykaas
Isak Sørensen, hf., G.br., Leil., g., 66, Gj. 
Karen K. Bæruldsd., g., 66, Gj. 
Johan Nicolaisen, svigersøn, hjelper m. gaarden, g., 32, Kongsberg.
Karen Isaksd., d., hans kone, 27, Gj. 
Isak Johansen, s., 3, Gj. 
Johanne M. Johansd., d., 2, Gj. 
Slettene
Rasmus Christensen, hf., G.br., Leil., g., 43, Gj. 
Kirsten Marie Hansd., g., 42, Gj. 
Martin Rasmussen, s., 19, Gj. 
Maren A. Rasmusd., d., 17, Gj. 
Karen M. Rasmusd., d., 16, Gj. 
Christian Rasmussen., s., 11, Gj. 
Ingebret Rasmussen, s., 8, Gj. 
Liene
(Under Holt)
Hans Sørensen, hf., hm., med Jord, g., 61, Gj. 
Maren K. Halvorsd., g., 61, Gj. 
(Det er skrevet Hansdatter, men det er feil. G.S.)
Helvig Hansd., d., ug., 26, Gj. 
Halvor Hansen, s., Værksarb., 24, Gj. 
Sverrig
Aslak Pedersen, hf., G.br., Leil., g., 41, Gj. 
Gunhild Anundsd., g., 41, Sauvde.
Lise Aslaksd., d., 16, Gj. 
Peder Aslaksen, s., 14, Gj. 
Anund Aslaksen, s., 6, Gj. 
Gregorius Aslaksen, s., 3
Eriksrød
Matr. nr. 44.
Eriksrød (nordre). L.nr. 126.
Ole Sigurdsen, hf., G.br., S.eier, g., 64, Gj.
Anne C. Nisd., g., 67, Porsgrund.
Ole Olsen, s., hjelper Faderen med g.br., ug., 44, Gj.
Sigurd Olsen, s., ligeledes, ug., 35, Gj.
Andreas Olsen, s., ligeledes, ug., 32, Gj.
Paul Olsen, s., ligeledes, ug., 24, Gj.
Marthe M. Halvorsd., tj., ug., 23, Gj.
Ingeborg K. Nilsd., Fosterdatter, 10, Gj.
Braanen Plads
Erik Christensen, hf., hm. uden Jord, Kurvmager, enkem., 54, Gj.
Ole Eriksen, s., 17, Gj.
Karen Christensd., hans Søster, ug., 60, Gj.
Ole Olsen, hendes søn, Kurvmager, 29, Gj.
Pladsen Plads
Jacob Thommasen, hf., hm. med Jord, Skomager, g., 45, Gj.
Kirstine Isaksd., g., 40, Gj.
Thomas Jacobsen, s., 5, Gj.
Berthe Olsd., hans Moder, enke, 83, Gj.
Berthe Olsd., Barnepige, 12, Gj.
Eriksrød (søndre). L.nr. 127.
Halvor Olsen, hf., G.br., Leil., g., 54, Gj.
Anne Jacobsd., g., 52, Gj.
Jacob Halvorsen, s., Skrædder, ug., 25, Gj.
Gunder Halvorsen, s., hjelper Faderen, 19, Gj.
Anne K. Halvorsd., d., 17, Gj.
Maren C. Halvorsd., d., 15, Gj.
Halvor Halvorsen, s., 12, Gj.
Peder Halvorsen, s., 8, Gj.
Marthe Christiansd., hans Moder, enke, 80, Gj.
Halvor Amundsen, tj., 18, Gj.
Bøe vestre
Matr. nr. 34.
Bøe vestre. L.nr. 112.
Halvor Abrahamsen, hf., G.br., Leil., g., 51, Gj. 
Tone G. Halvorsd., g., 48, Gj. 
Anne Halvorsd., d., 20, Gj. 
Karen Halvorsd., d., 16, Gj. 
Ingeborg Halvorsd., d., 15, Gj. 
Halvor Halvorsen, s., 12, Gj. 
Abraham Halvorsen, s., 10, Gj. 
Ole Halvorsen, s., 6, Gj. 
Maria Halvorsd., d., 6, Gj. 
Anders Andersen, tj., 20, Saude.
Bøe vestre. L.nr. 113.
Anders Gulbrandsen, hf., G.br., Leil., g., 42, Gj. 
Anne Pedersd., g., 40, Slemdal.
Gunder Andersen, s., 13, Gj. 
Berthe M. Andersd., d., 11, Gj. 
Anne Andersd., d., 8, Gj. 
Peder Andersen., s., 5, Gj. 
Maren E. Andersd., d., 3, Gj. 
Bøe østre
Matr. nr. 35.
Bøe østre. L.nr. 114.
Clemet Johannesen, hf., G.br., Leil., g., 54, Sandsvær.
Maren Andersd., g., 57, Gj. 
John Clemetsen, s., hjelper m. g.br., g., 26, Gj. 
Anne Nilsd., hans kone, 32, Gj. 
Karen K. Johnsd., d., 4, Gj. 
Maria Johnsd., d., 1, Gj. 
Thore Paulsen, tj., 22, Sandsvær.
Maren K. Hansd., tj., ug., 29, Sandsvær.
Marie Halvorsd., Barnepige, 15, Gj. 
Drengen plads
Ole Olsen, hf., hm.med Jord, g., 31, Gj. 
Maren Olsd., g., 37, Slemdal.
Ingeborg Olsd., d., 7, Gj. 
Ole Olsen, s., 4, Gj. 
Nils Olsen, s., 1, Gj. 
Ellef Ellefsen, tj., 22, Sandsvær.
Bøe østre (Senere Lifjell). L.nr. 115.
John Hansen, hf., G.br., Leil., g., 57, Gj. 
Christine Torkildsd., g., 73, Sandsvær. 
Ole Olsen, tj., 19, Gj. 
Anne M. Andreasd., Fosterdatter, 18, Slemdal.
Maren Nilsd., Fosterdatter, 7, Gj. 
Bergit Gregardsd., tj., 19, Hitterdal (Heddal).
Knud Evensen, Kirketjener og Skolelærer, ug., 32, 
N. Aurdal, Valders.
Luxefjeld
Matr. nr. 36.
Luxefjeld. L.nr. 116.
Lars Olsen, hf., G.br., Leil., g., 54, Gj. 
Karen Gulbrandsd., g., 52, Gj. 
Anders Larsen, s., 16, Gj. 
Ole Nilsen, Fostersøn, 14, Gj. 
Anders Olsen, tj., ug., 24, Gj. 
Kari Larsd., mandens Moder, enke, 85, Gj. 
Anne Nilsd., Dagarb., ug., 21, Saude.
Gunhild Nilsd., tj., ug., 19, Saude.
Luxefjeld L.nr. 117, med Trommeplads l.nr. 122. 
Nils Isaksen, hf., G.br., Leilending, g., 55, Gj. 
Tone G. Johannesd., g., 51, Sandsvær.
Isak Nilsen, s., hjelper Faderen med g.br., 24, Gj. 
Karen Nilsd., d., 22, Gj.
Ingeborg T. Nilsd., d., 19, Gj.
Gunhild M. Nilsd., d., 13, Gj.
Johannes Nilsen, s., 8, Gj. 
Anders Andersen, haves for betaling, ug., 56, Gj. 
Rødningen
L.nr. 118.
Ole Larsen, hf., G.br., Leil., g., 31, Gj.
Ingeborg Svenkesd., g., 32, Holden.
Anne Olsd., d., 5, Gj.
Søren Olsen, s., 3, Gj.
Karen M. Olsd., d., 1, Gj.
Anne Aslaksd., Barnepige, 11, Gj.
Olaves Gulbrandsen, tj., 19, Sandsvær.
Gromstul
Matr. 37.
L.nr. 119.
Tollef Thorstensen, hf., G.br., Leil., g., 40, Saude.
Maren Sigurdsd., g., 31, Gj.
Karen Tollefsd., d., 12, Gj.
Thorsten Tollefsen, s., 11, Gj.
Sigurd Tollefsen, s., 8, Gj.
Maren Elise Tollefsd., d., 6, Gj.
Gunhild Tollefsd., d., 3, Gj.
Ole Thorstensen, mandens Broder, Værksarb., g., 49, Saude.
(Skrevet Tollefsen. Må være feil hvis han er mannens bror. G.S.)
Karen Sigurdsd., hans kone, g., 41, Gj.
Else Torkildsd., hendes Moder, enke, 70, Sandsvær.
Halvor Christoffersen, tj., ug., 30, Saude.
Anton Olsen, tj., 16, Sandsvær.
Anne Johnsd., haves for Betaling, ug., 68, Gj. Sindsvag fra 
sit 33. aar.
Gunhild Olsd., tj., ug., 24, Saude.
Listul
Matr. nr. 38.
L.nr. 120.
Abraham Olsen, hf., G.br., Leil., g., 51, Gj.
Live Olsd., g., 36, Gj.
Karen Abrahamsd., d., 22, Gj.
Anne Helvig Abrahamsd., d., 17, Gj.
Isak Abrahamsen, s., 9, Gj.
Ingeborg G. Abrahamsd., d., 5, Gj.
Maren O. Abrahamsd., d., 3, Gj.
Halvor Olsen, tj., 24, Gj.
Nils Nilsen, jetergut, 16, Saude.
Grindelien
Matr. nr. 39.
Grindelien (Søndre). L.nr. 121.
Abraham Andersen, hf., G.br., Leil., g., 41, Gj.
Anne Gurine Olsd., g., 58, Gj.
Anders Abrahamsen, s., 16, Gj.
Berthe Abrahamsd., d., 14, Gj.
Anders Hansen, hans fader, enkem., 89, Gj.
Andreas Jacobsen, tj., 18, Sandsvær.
Abraham Abrahamsen, Dagarb, ug., 30, Gj.
Thurine Torgrimsd., Dagarb., ug., 38, Gj.
Grindelien (Nordre). L.nr. 121.
Ole Andersen, hf., G.br., Leil., g., 46, Gj.
Anne Kathrine Andersd., g., 41, Sandsvær.
Knud Olsen, s., 17, Gj.
Nils Olsen, s., 13, Gj.
Ingeborg Olsd., d., 11, Gj.
Anton Olsen, s., 2, Gj.
Kaasa Plads
Torkild Torkildsen, hf., G.br., Leil., g., 37, Hitterdal.
Berthe K. Olsd., g., 30, Gj.
Torkild Torkildsen, s., 11, Gj.
Ole Torkildsen, s., 9, Gj.
Johannes Torkildsen, s., 5, Gj.
Anne Torkildsd., d., 3, Gj.
Anders Torkildsen, s., 1, Gj.
Haukeroen Plads
Ole Johannesen, hf., G.br., Leil., g., 54, Gj.
Maren Andersd., g., 45, Gj.
John Olsen, s., 18, Sandsvær.
Karen M. Olsd., d., 12, Gj.
Rønningen Plads
Jens Isaksen, hf., G.br., enkem., 40, Gj.
Ingeborg K. Jensd., d., 13, Gj.
Isak Jensen, s., 11, Gj.
John Jensen, s., 8, Gj.
Thorsten Torjusen, tj., 21, Saude.
Anne Kittilsd., bestyrer hans husholdning, ug., 47, Gj.
L.nr. 122. Trommeren ("Trommer Plads"). Se under Luxefjeld, l. nr. 117.
Grinili mellem
(Ei stue)
Anne Olsd., uden Jord, Spinder, enke, 51, Gj.
Pladsen
(Ei stue)
Kari Olsd., uden Jord, Spinder, enke, 75, Gj.
Viar Eriksen, s., af Kaasen, ug., 46. Krøbling.
Solum
Plads og Skov. Matr. nr. 212. 
L.nr. 582. Ubeboet Skovlykke.
L.nr. 583.*
Ole Olsen, hf., G.br., Leil., g., 50, Gj.
Anne Sophie Hansd., g., 53, Hedrum.
Anders Olsen, s., hjelper Faderen, ug., 20, Gj.
Knud Olsen, s., Ligeledes, 18, Gj.
Anne Olsd., d., 15, Gj.
Sophie Olsd., d., 13, Gj.
Maren Olsd., d., 9, Gj.
Nicolai Dahl, haves for betaling, 50, Kongsberg. Sindsvag 
fra sit 25. aar.
Stor Økter
Skov og Plads.
Matr. nr. 203.
Økter. L.nr. 584.
Ambros Haraldsen, hf., G.br., Forpagter, g., 49, Saude.
Gunhild Hansd., g., 60, Saude.
Halvor Ambrosen, s., hjelper Faderen, 17, Saude.
Ambros Ambrosen, s., 13, Saude.
Anne Hansd., hendes datter, ug., 24, Saude.
Anne Olsd., hendes datter (Annes), 2, Saude.
Fredrikstad Plads
Ole Olsen, hf., hm. med Jord, g., 23, Gj.
Ingeborg M. Olsd., g., 28, Gj.
Ole Olsen, s., 1, Gj.
Økter (nedre). L.nr. 585.
Ole Olsen, G.br., Selveier, g., 33. Kongsberg.
Helvig Pedersd., g., 31, Slemdal.
Martin Olsen, s., 5, Gj.
Ole Olsen, s., 2, Gj.
Sigrid Knudsd., hans Moder, 63, Flesberg.
Jens Hansen, tj., ug., 37, Sandsvær.
Johan Ellefsen, tj., 21, Sandsvær.
Økter (Øvre/Økterplassen). L.nr. 586.
Nils Nilsen, hf., hm. med Jord, g., 58, Sandsvær.
Gunhild Olsd., g., 56, Gj.
Nils Nilsen, Fostersøn, 16, Gj.
Bradstad plads
Knud Hansen, hf., hm. med Jord, g., 27, Sandsvær.
Anne J. Olsd., g., 28, Sandsvær.
Grethe A. Knudsd., d., 3, Sandsvær.
Godal
Med Lia (Lien).
Matr. nr. 214.
L.nr. 587.
Knud Olsen, hf., G.br., Leil., g., 67, Gj.
Gurine Thoresd., g., 53, Gj.
Thore Knudsen, s., hjelper Faderen, ug., 33, Gj.
Anders Knudsen, s., Skomager, 23, Gj.
Andrea Knudsd., d., 18, Gj.
Grethe Knudsd., d., 15, Gj.
Gurine Knudsd., d., 12, Gj.
Ingeborg Knudsd., d., 8, Gj.
Anne K. Olsd., Lægdslem, enke, 73, Sandsvær.
Halvor Tollefsen, tj., ug., 21, Saude.
Lialøkken (Bakhol)
Ole Sigurdsen, hf., hm. med Jord, g., 41, Saude.
Maria Olsd., g., 39, Gj.
Halvor Olsen, s., 16, Gj.
Gunhild Olsd., d., 14, Gj.
Ole Olsen, s., 12, Gj.
Sophie Olsd., d., 9, Gj.
Simon Olsen, s., 7, Gj.
Thore Olsen, s., 4, Gj.
Ingeborg Olsd., d., 4, Gj.
John Olsen, s., 1, Gj.
Guri Helgesd., Mandens Moder, enke, 62, Sandsvær.
Bestul
Matr. nr. 205. L.nr. 588.
Anders Gundersen, hf., G.br., Leil., g., 45, Slemdal.
Inger M. Eriksd., g., 32, Gj.
Ingeborg Andersd., d., 12, Slemdal.
Aslak Andersen, s., 10, Slemdal.
Karen K. Andersd., d., 8, Slemdal.
Gunhild M. Andersd., d., 6, Slemdal.
Gunder Andersen, s., 4, Slemdal.
Anne Andersd., d., 2, Gj.
Abraham Knudsen, tj., 21, Gj.
Nils Halvorsen, tj., 20, Saude.
Berthe G. Olsd., tj., 18, Gj.
Signe Johannesd., tj., 20, Sauland(Rauland?).
Dale seter
(Dale seter med Høgli)
Matr. nr. 206. 
L.nr. 589a. 
Erik Hansen, hf., G.br., Leil., g., 37, Gj.
Christine Christiansd., g., 39, Gj.
Christian Eriksen, s., 13, Gj.
Maren Eriksd., d., 10, Gj.
Karen Eriksd., d., 7, Gj.
Hans Eriksen, s., 2, Gj.
Christian Abrahamsen, tj., 19, Gj.
L.nr. 589b.
Helge Helgesen, hf., G.br., Leil., g., 35, Sauland.
Maren Andrea Andersd., g., 23, Gj.
Anton Andersen, hendes Broder, Hjelper m. gaarden, ug., 18, Gj.
Anders Andersen, hendes Broder, 13, Gj.
Grethe M. Andersd., hendes Søster, 11, Gj.
Høgelie
Abraham Olsen, hf., hm. med Jord, g., 41, Gj.
Grethe Marie Pedersd., g., 45, Sandsvær.
Peder Abrahamsen, s., Værksarb., 17, Gj.
Ole Abrahamsen, s., 15, Gj.
Maren Andrea Abrahamsd., d., 12, Gj.
Karen Abrahamsd., d., 9, Gj.
Haugedal
Matr. nr. 207. L. nr. 590.
Ole Halvorsen, hf., G.br., Leil., g., 41, Gj.
Kjersti Thorstensd., g., 35, Saude.
Thorsten Olsen, s., 14, Gj.
Anders Olsen, s., 12, Gj.
Ingeborg Olsd., d., 9, Gj.
Halvor Olsen, s., 6, Gj.
Ole Olsen, s., 3, Gj.
Aaste Tollefsd., tj., 23, Saude.
Tuftedalen
Halvor Halvorsen, hf., G.br., Selveier, g., 35, Gj.
Gunhild Sigurdsd., g., 32, Saude.
Anders Halvorsen, 12, Gj.
Maren S. Halvorsd., d., 8, Gj.
Halvor Halvorsen, s., 1, Gj.
John Hansen, Føderaadsmand, g., 53, Saude.
Marthe Olsd., g., 53, Gj.
Aamodt
Halvor Torkildsen, hf., hm. med Jord, g., 34, Gj.
Ingeborg G. Andersd., g., 46, Sandsvær.
Anders Olsen, hendes søn, 12, Gj.
Torkild Halvorsen, deres søn, 1, Gj.
Fækjen
L.nr. 591.
Ole Olsen, hf., G.br., Leil., g., 60, Gj.
Ingeborg Sørensd., g., 52, Gj.
Ole Olsen, s., Dagarb., ug., 27, Gj.
Jacob Olsen, s., hjelper faderen, ug., 23, Gj.
Karen Olsd., d., 21, Gj.
Maren Olavesd., fosterdatter, 7, Gj.
Foss Skoledistrikt:
Oterholdt
Matr. nr. 45.
Oterholdt. L. nr. 128.
Ole Larsen, hf., G.br., Leil., enkem., 83, Gj. Blind.
Ole Olsen, s., hjelper Faderen, g., 53, Gj.
Sara Jensd., g., 51, Gj.
Jacob Olsen, s., 23, Gj.
Lars Olsen, s., 21, Gj.
Ole Olsen, s., 19, Gj.
Maren Olsd., d., 17, Gj.
Sara Olsd., d., 12, Gj.
Karen Olsd., d., 6, Gj.
Ingeborg S. Olsd., tj., 22, Gj.
Oterholdt. L. nr. 129.
Christian Gundersen, hf., G.br., Leil., g., 33, Slemdal.
Anne H. Jensd., g., 28, Slemdal.
Martin Jensen, tj., 17, Gj.
Berthe K. Nilsd., tj., ug., 25, Sandsvær.
Orekaasa
L. nr. 130a.*
Halvor Gundersen, hf., hm., Hammersmed, g., 34, Gj.
Kari Throndsd., g., 40, Eker.
Thor Halvorsen, s., 15, Gj.
Jørgen Halvorsen, s., 12, Gj.
Anne S. Halvorsd., d., 9, Gj.
Inger K. Halvorsd., d., 7, Gj.
Caroline Halvorsd., d., 4, Gj.
Gurine Halvorsd., d., 1, Gj.
Orekaasa
L. nr. 130b.
Ole Olsen, hf., hm., Tømmerfløder, g., 34, Gj.
Gurine Knudsd., g., 35, Gj.
Kirsten Olsd., d., 11, Gj.
Knud Olsen, s., 9, Gj.
Johanne Olsd., d., 7, Gj.
Ole Olsen, s., 3, Gj.
Norge
L.nr. 131.
Halvor Halvorsen, hf., hm., Tømmerfløder, enkem., 65, Gj.
Pernille Halvorsd., d., bestyrer faderens husholdning, ug., 23, Gj.
Aasen
Matr. nr. 46.
Aasen. L.nr. 132a. 
Tollef Olsen, hf., hm., Hammersmed, g., 29, Gj.
Johanne M. Hansd., g., 22, Hedrum.
Karen Tollefsd., d., 1, Gj.
Karen K. Olsd., hans Moder, enke, 52, Gj.
Valdemar Olsen, hendes s., Sømand, ug., 22, Gj.
Jacob Olsen, hendes s., Sømand, 13, Gj.
Aasen. L.nr. 132b.
Ole Halvorsen, hf., hm. med Jord, g., 78, Gj.
Kirsten Torkildsd., g., 73, Slemdal.
Isak Hansen, deres svigersøn, Tømmerfløder, g., 40, Gj.
Kirsten Olsd., g., 39, Gj.
Anne H. Torkildsd., hendes broderdatter, 15, Gj.
Jønnevald
Matr. nr. 48.
Jønnevald. L.nr. 134.
Hans Olsen, hf., G.br., Forpagter, g., 45, Solum.
Maren Nilsd., g., 46, Skien.
Peder Jørgensen, hendes s., Sømand, 21, Skien.
Jørgine Hansd., hendes d., 14, Skien.
Hans M. Hansen, hendes s., 11, Gj.
Olaus Hansen, hendes s., 9, Gj.
Edvard Hansen, hendes s., 6, Gj.
Ingeborg Ellefsd., tj., 21, Saude.
Jønnevald. L.nr. 135a.*
Christen G. Simonsen, hf., G.br., S.eier, g., 26, Gj.
Karen Gundersd., g., 28, Gj.
Maren M. Christensd., d., 4, Gj.
Ingeborg M. Eriksd., tj., 16, Slemdal.
Jønnevald. L.nr. 135b.*
Ole Thomasen, hf., hm., Skomager, g., 42, Gj.
Karen Knudsd., g., 33, Gj.
Andrea Olsd., d., 15, Gj.
Karen Olsd., d., 9, Gj.
Thomas Olsen, s., 7, Gj.
Anne Olsd., d., 4, Gj.
Maren Olsd., d., 1, Gj.
Foss nordre
Matr. nr. 49.
Foss nordre. L.nr. 136a.
Nils Laurits Houen, hf., Brugsfuldmegtig, g., 26, Skien.
Marie Ch. Houen fød Eberhart, g., 26, Fredriksværn.
Hans T. Laurits Houen, s., 1, Gj.
Ole Johannesen, tj., ug., 36, Sverige.
Ole Olsen, tj., 18, Saude.
Anne Gulliksd., tj., ug., 40, Hjartdal.
Margit Bjørnsd., tj., ug., 26, Saude.
Isakgine Isaksen, tj., 21, Skien.
Karen S. Pedersen, tj., 20, Skien.
Petrea Pedersen, tj., 18, Gj.
Foss nordre. L.nr. 136b.
Aslak Torgersen, hf., hm., Møller, g., 37, Gj.
Anne G. Andersd., g., 36, Gj.
Turine Aslaksd., d., 12, Gj.
Anne G. Aslaksd., d., 6, Gj.
Martin Aslaksen, s., 2, Gj.
Gunhild Pedersd., hans Moder, Føderaadskone, enke, 69, Gj.
Foss nordre. L.nr. 136c.
Hans Halvorsen, hf., hm., Dagarb., g., 36, Gj.
Gunhild L. Nilsd., g., 34, Eidanger.
Maren G. Hansd., d., 8, Gj.
Halvor Hansen, s., 6, Gj.
Nils Hansen, s., 3, Gj.
Foss nordre. L.nr. 136d.
Anders Reiersen, hf., hm., Dagarb., g., 69, Gj.
Anne M. Hansd., g., 66, Gj.
Andreas Reiersen, deres sønnesøn, 12, Gj.
Foss nordre. L.nr. 136e.
Halvor Reiersen, hf., hm., Dagarb., g., 72, Gj.
Kari Olsd., g., 66, Gj.
Maren Halvorsd., tj., ug., 45, Gj.
Foss mellem
Matr. nr. 50.
Kastet
Kastet u. Foss. L.nr. 137a.
Nils Knudsen, hf., hm., leil., Hammersmed, g., 32, Gj.
Karen A. Andersd., g., 32, Gj.
Christian Nilsen, s., 8, Gj.
Anders Nilsen, s., 7, Gj.
Anne Karine Nilsd., d., 5, Gj.
Karen Nilsd., 2, Gj.
Foss. L.nr. 137b.
Peder Clausen, hf., G.br., Møller, g., 55, Gj.
Maren Pedersd., g., 50, Gj.
Karen Pedersd., d., ug., 23, Gj.
Christine Pedersd., d., 16, Gj.
Christian Pedersen, s., 13, Gj.
Peder Pedersen, s., 10, Gj.
Kirstine Pedersd., d., 10, Gj.
Johan Pedersen, s., 7, Gj.
Skreua
Skreua af Foss. L.nr.137c. Ubeboet. Bruges af Ole S. Eriksrød.
Foss lille
Matr. nr. 51.*
Foss. L.nr. 139a.
Johanne M. Olsd., husmoder har Hus, nyder 
understøttelse af Fattigkassen, enke, 56, Laurdal.
Ole Hansen, hendes s., Dagarb., 18, Gj.
Mariane Hansd., d., 13, Gj.
Foss. L.nr. 139b.
Johan Andersen, hf., huseier, Bjelkehugger, g., 50, Gj.
Anne K. Johannesd., g., 41, Gj.
Inger A. Johansd., d., 9, Gj.
Tufte
Matr. nr. 52.
Tufte. L.nr. 140 og 149( av Grini) a.*
Isak Andersen, hf., G.br., S.eier, g., 39, Gj.
Inger Marie Danielsd., g., 31, Gj.
Andrea Isaksd., d., 5, Gj.
Hans Isaksen, s., 2, Gj.
Else Jacobsd., tj., 22, Siljord.
Andrea Olsd., tj., 12, Siljord.
Tufte. L.nr. 140 og 149( av Grini) b. Husholdning 1.
Helene Andersd., nyder fattigunderstøttelse, leier hus, enke, 73, Solum.
Tufte. L.nr. 140 og 149( av Grini) b. Husholdning 2.
Thomas Eriksen, hf., leier hus, Skrædder, g., 51, Holden.
Anne Johnsd., g., 73, Gj.
Tufte. L.nr. 140 og 149( av Grini) c.
Maren Andersd., husmoder m. Jord, enke, 51, Gj.
Christen Olsen, hendes Svigers., Tømmerm., g., 34, Laurdal.
Maren D. Thomasd., g., 28, Gj.
Karen A. Christensd., d., 5, Gj.
Anne Christensd., d., 2, Gj.
Olea Christensd., d., 1, Gj.
Lise Mathiasd., tj., 14, Gj.
Tufte. L.nr. 140 og 149( av Grini) d. (Mauraasen.)
Ole Grimersen, hf., hm.uden Jord, Dagarb., g., 77, Hjartdal.
Cathrine Amundsd., g., 69, Kongsberg.
Ole Olsen, deres søn, Dagarb., ug., 26, Gj.
Tufte. L.nr. 140 og 149( av Grini) e.
Rønnik Christensen, hf., hm., Dagarb., g., 66, Gj.
Marthe Andersd., g., 52, Gj.
Karen Rønniksd., d., ug., 29, Gj.
Maren Rønniksd., d., ug., 23, Gj.
Anne K. Rønniksd., d., ug., 21, Gj.
Anne Christensd., Karen Rønniksdatters datter, 1, Gj.
Tufte. L.nr. 140 og 149( av Grini) f.
Jacob Johnsen, hf., huseier, dagarb., enkem., 79, Gj.
Tufte. L.nr. 140 og 149( av Grini) g.
Johannes Bjergusen, hf., huseier, Snedker, g., 55, Gj.
Fredrikka Ingebretsd., g., 51, Skien.
Johan Johannesen, s., 8, Gj.
Tufte. L.nr. 141a.
Ubeboet. Bruges af O. Holdt.
Tufte. L.nr. 141a. Hus 1.
Marthe Olsd., enke, Veverske, 43, Biri.
Marthe Mathiasdatter, d., ug., 23, Gj.
Johannes Mathiasen, s., Skrædder, 20, Gj.
Ole Christiansen, s., 17, Gj.
Tufte. L.nr. 141a. Hus 2. Husholdning 1.
Hans Christensen, hf., huseier, Dagarb., enkem., 60, Gj.
Tufte. L.nr. 141a. Hus 2. Husholdning 2.
Børthe Jacobsd., nyder understøttelse, ug., 71, Gj.
Tufte. L.nr. 141a. Hus 3.
Aniken Andersd., huseier, Sypige, ug., 36, Gj.
Tufte. L.nr. 141a. Hus 4.
Anders Ingebretsen, hf., hm. og Tømmerm., g., 60, Eker.
Kari Hansd., g., 78, Gj.
Ingebret Andersen, s., Tømmermand, g., 35, Gj.
Karen Olsd., g., 37, Gj.
Anders Ingebretsen, s., 12, Gj.
Karen Ingebretsd., d., 9, Gj.
Ole Ingebretsen, s., 6, Gj.
Anne Ingebretsd., d., 3, Gj.
Tufte. L.nr. 141a. Hus 5.
Ole Gunnuldsen, hf., hm, Smed, g., 55, Gj.
Ingeborg Ellefsd., g., 38, Efterløt i Sandsvær.
Maren Olsd., d., 6, Gj.
Ellef Olsen, s., 3, Gj.
Tufte. L.nr. 141b.
Ubeboet. Bruges af Ole G. Venstøb.
Tufte. L.nr. 141b. Hus. Husholdning 1.
Marie Anne Hansd., Leier husrom, Dagarb., ug., 42, Gj.
Tufte. L.nr. 141b. Hus. Husholdning 2.
Ole Eriksen, hf., Leier hus, Matros, g., 42, Gj. Mormon.
Ingeborg Halvorsd., g., 46, Gj. Mormon.
Halvor Olsen, s., 15, Skien. Mormon.
Isak Olsen, s., 11, Gj. Mormon.
Inger Olsd., d., 6, Gj. Mormon.
Martin Olsen, s., 2, Gj. Mormon.
Tufte. L.nr. 142a.
Halvor Hansen, hf., G.br., S.eier, enkem., 60, Gj.
Anders Halvorsen, s., hjelper faderen, ug., 25, Gj.
Søren Halvorsen, s., ligesaa, 21, Gj.
Andrea Halvorsd., d., bestyrer faderens husholdning, 17, Gj.
Karen Nilsd., hans stedatter, ug., 35, Gj.
Sindsvag fra sit 32. aar.
Inger Hansd., Lægdslem, ug., 70, Gj.
Tufte. L.nr. 142a. Hus.
Christian M. Nes, hf., hm., bankvagt, g., 73, Drammen.
Marthe M. Andersd., g., 72, Holden.
Tore Hendriksd., tj., ug., 21, Saude.
Tufte. L.nr. 142a. Hus.
Aamund Torstensen, hf., huseier, Dagarb., g., 68, Sandsvær.
Karen Olsd., g., 56, Gj.
Anne Aamundsd., d., 15, Gj.
Tufte. L.nr. 142b. Plads.
Jacob Knudsen, hf., hm., S.eier og Fisker, g., 46, Gj.
Kirsten Olsd., g., 53, Slemdal.
Johanne Jacobsd., hans moder, føderaadskone, enke, 76, Gj. Blind.
Torkild Olsen, tj., 15, Gj.
Tufte. L.nr. 143.
Anders Pedersen, hf., G.br., S.eier, g., 43, Gj.
Anne Elise Danielsd., g., 34, Gj.
Inger A. Andersd., d., 12, Gj.
Dorthea Andersd., d., 9, Gj.
Maren A. Andersd., d., 7, Gj.
Peder Andersen, s., 4, Gj.
Halvor Pedersen, tj., ug., 23, Gj.
Andrea Olsd., tj., ug., 28, Gj.
Tufte. L.nr. 143. Plass eller Hus.
Torger Nilsen, hf., hm., Dagarb., g., 27, Saude.
Anne Nilsd., g., 37, Saude.
Nils Torgersen, s., 7, Saude.
Rollef Torgersen, s., 3, Gj.
Ingeborg Torgersd., d., 1, Gj.
Tufte. L.nr. 143. Plass eller Hus.
Sigurd Olsen, hf., hm., "Sandreng", g., 34, Slemdal.
Christine Christensd., g., 34, Gj.
Ole Sigurdsen, s., 5, Gj.
Johan Sigurdsen, s., 2, Gj.
Tufte. L.nr. 144a. Mauraasen plads.
Jahn Bjergusen Skau, hf., hm., S.eier, Skrædder, g., 61, Gj.
Anne H. Pedersd., g., 53, Slemdal.
Tufte. L.nr. 144b.
Isak Jahnsen, hf., hm., leil., Skomager, g., 69, Gj.
Maren Jacobsd., g., 71, Gj.
Ole Isaksen, s., ug., 27, Gj.
Marie Isaksd., d., ug., 40, Gj.
Karen M. Olsd., hendes datter, 1, Gj.
Hjelden
Matr. nr. 53. L.nr. 145.
Jahn A. Christiansen, hf., G.br., S.eier, g., 46, Gj.
Anne G. Christoffersd., g., 45, Sande (i Vestfold).
Christian Jahnsen, s., 16, Gj.
Ludvig Jahnsen, s., 14, Gj.
Lovise Jahnsd., d., 12, Gj.
Tommine Jahnsd., d., 10, Gj.
Ida Jahnsd., d., 8, Gj.
Nilia Jahnsd., d., 5, Gj.
Nils Jahnsen, s., 3, Gj.
Limi
Matr. nr. 54.
Limi. L. nr. 146a.
Harald Andersen, hf., G.br., S.eier, g., 57, Gj.
Signe Gjertsd., g., 38, Gj.
Andreas Haraldsen, s., 6, Gj.
Anne Ebbesd., tj., ug., 21, Gj.
Limi. L.nr. 146b.
Gunder Andersen, hf., G.br., S.eier, g., 51, Gj.
Kari Andersd., g., 52, Gj.
Karen M. Gundersd., d., 18, Gj.
Andreas Gundersen, s., 10, Gj.
Inger K. Gundersd., d., 8, Gj.
Limi. L.nr. 146b. Hus.
Peter Pedersen, hf., huseier, Dagarb., g., 37, Kongsberg.
Turine Olsd., g., 34, Gj.
Limi
Matr. nr. 55.
Limi. L.nr. 147.
Peder Pedersen, hf., G.br., S.eier, g., foungerende 
Lensmand, ug., 38, Gj.
Peder Pedersen, Lensmand, Føderaadsmand, enkem., 84, Gj.
Marie Pedersen, hans datter, ug., 34, Gj.
Peter Pedersen, hans søn., Sømand, 19, Gj.
Edel C. Bye, husbestyrinde, ug., 36, Porsgrund.
Helge Halvorsen, tj., ug., Bø.
Fredrik Johannesen, tj., 20, Gj.
Christian Johannesen, tj., 15, Gj.
Kari Knudsd., tj., ug., 41, Siljord.
Daardi Gundersd., tj., ug., 21, Bø.
Grini nordre
Matr. nr. 56
Langgaard
Grini. L.nr. 148, 150, 63.
Knud P. Christoffersen, hf., G.br., S.eier, g., 45, Kongsberg.
Karen Iversd., g., 55, Solum.
Nils Petter Knudsen, s., hjelper faderen med gaardsbruget, 21, Gj.
Carl Knudsen, s., 19, Gj.
Johan Knudsen, s., 12, Gj.
Grini. L.nr. 148.
Ubeboet. Bruges af Bergit Clausdatter i Bø.
Christen Hansen, tj., g., 23, Bø.
Anne Johnsd., tj., ug., 24, Bø.
Mari Gundersd., tj., ug., 32, Bø.
Grini. L.nr. 149. Hus.
Lars Andersen, hf., leier hus, Dagarb., g., 29, Sverige.
Ingeborg Nilsd., g., 24, Gj.
Andreas Larsen, s., 1, Gj.

Grini Søndre
Matr. nr. 57.
L.nr. 151a. og Lund l.nr. 417a.
Simon Hansen, hf., G.br., S.eier, g., 30, Gj.
Anne H. Gulliksd., g., 21, Slemdal.
Sophie Simonsd., d., 1, Gj.
Maren G. Danielsd., hans moder, Føderaadskone, enke, 69, Gj.
Ingvold Hansen, tj., 20, ?
Margit Olsd., tj., 20, Siljord.
S. Grini. L.nr. 151b.
Aslak Isaksen, hf., G.br., S.eier, Organist, ug., 60, Gj.
Ellef Halvorsen, tj., 18, Bø.
Gunhild Ingebretsd., tj., 19, Saude.
S. Grini. L.nr. 152a?. Ubeboet.
S. Grini. L.nr. 152b?.
Nils Jørgensen, hf., G.br., S.eier, g., 31, Gj.
Andrea Nilsd., g., 36, Skien.
Caroline Nilsd., d., 6, Skien.
Tomine Nilsd., d., 4, Skien.
Anne Nilsd., d., 1, Skien.
Jørgen Thorbjørnsen, hans Fader, Føderaad, g., 76, Gj. Blind.
Karen M. Nilsd., g., Føderaad, 66, Gj.
Karen M. Aslaksd., tj., 18, Siljord.
S. Grini. L.nr. 153 og 157. Grinimyren.
Jahn Solvesen, hf., G.br., S.eier, g., 47, Gj.
Anne Jahnsd., g., 44, Gj.
Johan Jahnsen, s., 17, Gj.
Ingebret Jahnsen, s., 12, Gj.
Nikoline Jahnsd., 4, Gj.
Marthe Jahnsd., d., 1, Gj.
Andrea Larsd., tj., 15, Gj.
S. Grini. L.nr. 154. Hus 1. Husholdning 1.
Alison Ekstorm, Jomfru, Eierinde af Jord, ug., 51, Gj. Gjendøber.
Hanna Ekstorm, Eierinde af Jord, ug., 49, Gj. Gjendøber.
Elise Ekstorm, Eierinde af Jord, ug., 43, Gj. Gjendøber.
Fredrik Ekstorm, Eier af Jord, ug., 34, Gj. Gjendøber.
Elise Leyng, opholdes af overnevnte, ug., 77, Skien, Gjendøber.
Maren Nilsd., tj., 34, Gj. Gjendøber.
S. Grini. L.nr. 154. Hus 1. Husholdning 2.
Anders Andersen, hf., hm. uden Jord, lottebruger, g., 51, 
Laurdal. Gjendøber.
Helvig Evensd., g., 47, Laurdal.
Petronelle Andersd., d., 22, Laurdal. Gjendøber. Sindsvag 
fra sit 17de aar.
Even Andersen, s., 16, Gj.
Jacob Andersen, s., 11, Gj.
Johan Andersen, s., 7, Gj.
Bergith Anundsd., tj., 24, Hitterdal. Gjendøber.
S. Grini. L.nr. 154. Hus 2. Husholdning 1.
Aslak Eigildsen, hf., huseier, Snedker, g., 41, Hvidesøe. 
(Kviteseid)
Kari Eivindsd., g., 50, Bø.
Eigild Aslaksen, s., 15, Gj.
Signe Aslaksd., d., 8, Gj.
S. Grini. L.nr. 154. Hus 2. Husholdning 2.*
Jens Nilsen, husfader, leier hus, Bjælkehugger, g., 50, Gj.
Aagot Eigildsd., g., 35, Hvidesøe.
Edvard Jensen, s., 2, Gj.
S. Grini. L.nr. 154. Hus 3. Husholdning 1.
Knud Christensen, hf., Huseier, g., 45, Gj.
Christine Christoffersd., g., 45, Vansø.
T. Stine Sørensd., bortsad af fattigkassen, ug., 30, Gj.
S. Grini. L.nr. 154. Hus 3. Husholdning 2.
Karen Christiansen, leier Hus, enke, 48, Slemdal.
S. Grini. L.nr. 154. Hus 4. 
Claus Olsen, hf., Huseier, Rebslager, g., 65, Gj.
Petronelle Pedersd., g., 66, Gj.
Gunder Clausen, s., Sømand, ug., 37, Gj.
Elisabeth Clausd., d., ug., 25, Gj.
Rising
Matr. nr. 58
Rising Nordre
N. Rising. L.nr. 158a.
Halvor Halvorsen, hf., G.br., S.eier, g., 51, Gj.
Maren Sophie Hansd., g., 51, Brunlaugnæs. Gjendøber.
Inger K. Halvorsd., d., ug., 22, Brunlaugnæs. Gjendøber.
Hans Jørgen Halvorsen, s., hjelper faderen, 19, Brunlaugnæs.
Hanna Sophie Halvorsd., d., 9, Gj.
Marine Halvorsd., d., 7, Gj.
Anton Halvorsen, s., 4, Gj.
N. Rising. L.nr. 158a. Hus.
Nils Thorsen, hm. uden Jord, Vedhugger, g., 51, Solum.
Maren Knudsd., g., 50, Saude. Sindsvag fra sit 35te aar.
Kari Olsd., Passer ovennevnte Maren Knudsd., enke, 42, Saude.
Anders Nilsen, hendes søn, 12, Gj.
Rising Søndre
Samme matr. nr. (58).
S. Rising. L.nr., 159. Hus. Husholdning 1.
Gullik Larsen, hf., og Gaardskarl, g., 48, Gj.
Marie Thorsen, g., 37, Kragerøe.
Theodora M. Gulliksd., d., 1, Gj.
S. Rising. L.nr., 159. Hus. Husholdning 2.
Kirsten Halvorsd., tj., ug., 28, Gj.
S. Rising. L.nr. 160. Hus. Husholdning 1.*
Thorsten Mathisen, hf., Gaardskarl, g., 39, Saude.
Anne G. Gundersd., g., 26, Gj.
Gunhild Thorstensdatter, d., 2, Gj.
S. Rising. L.nr. 160. Hus. Husholdning 2.*
Karen Thorsdatter, tj., ug., 25, Valebø i Saude.
S. Rising. L.nr. 160. Plads. *
Ole Pedersen, hf., hm. med Jord, Kirkebetjent, g., 39, Gj.
Birthe M. Andersd., g., 38, Gj.
Elise Olsd., d., 14, Gj.
Bendicte Olsd., d., 10, Gj.
Peder Olsen, s., 8, Gj.
Andreas Olsen, s., 6, Gj.
Thalie Olsd., d., 1, Gj.
Anne E. Edvardsdatter, Understøttelse af Fattigk., Fraskilt, med jord og Skog, 70, Porsgrund.
Berthe Olsd., Understøttelse af Fattigk., enke, 74, Gj.
Semb, midtre
Matr. nr. 128.
Semb. L.nr. 412a.
Ubeboet. Bruges af Jørgensen i Skien.
Nedre Semb. L.nr. 412a. Plads.
John Gundersen, hf., hm., Dagarb., g., 37, Gj.
Ingeborg Andersd., g., 35, Holden.
Anders Johnsen, s., 11, Gj.
Karen Johnsd., d., 8, Gj.
Jonas Johnsen, s., 6, Gj.
Anne Johnsd., d., 3, Gj.
Gunder Johnsen, s., 1, Gj.
Karen Pedersd., hendes Moder, Føderaadskone, 
enke, 62, Holden.
Semb. L.nr. 412b. Et Skovstykke.
Midtre Semb. L.nr. 413a.
Lars Gundersen, hf., G.br., S.eier, g., 49, Holden.
Aslaug Trondsd., g., 43, Holden.
Inger G. Larsd., d., 11, Gj.
Gunder Larsen, s., 9, Gj.
Gunder Halvorsen, tj., 20, Gj.
Inger Ellefsd., tj., ug., 25, Bø.
Aslaug Ellingsd., tj., 14, Bø.
Midtre Semb. L.nr. 413b. Et Skovstykke.
Midtre Semb. L.nr. 413b. Plads.
Anders Eliasen, hf., hm., Dagarb., g., 40, Sverige.
Christine Pedersd., g., 35, Gj.
Elias Andersen, s., 9, Gj.
Ida C. Andersd., d., 7, Gj.
August Andersen, s., 4, Gj.
Hanna Andersd., d., 1, Gj.
Semb, øvre
Matr. nr. 130. 
Øvre Semb. L.nr. 414a og 414b (med Kastdalen).
Marthe Carlsd., husmoder, Gaardeier, enke, 64, Solum.
Carl Gunnuldsen, s., bestyrer g.br. for moderen, ug., 23, Gj.
Klemmet Johnsen, tj., 26, Gj.
Tov Tovsen, tj., ug., 68, Solum.
Anne D. Olsd., tj., 25, Laurdal.
Karen Hansd., tj., 17, Gj.
Mari Thommasd., føderaadskone, enke, 99, Lunde.
Øvre Semb. L.nr. 414b. Hus.*
Simon Pedersen, hf., huseier, Skomager, g., 35, Gj.
Ingeborg Eriksd., g., 30, Gj.
Petter Simonsen, s., 9, Gj.
Elise Simonsd., d., 7, Gj.
Isak Simonsen, s., 4, Gj.
Øvre Semb. L.nr. 414c.
Peder Olsen, hf., hm., S.eier, Tømmerm., g., 50, Fredriksværn.
Ingeborg Jensd., g., 45, Fredriksværn.
Jens Pedersen, s., 19, Gj.
Ingeborg Pedersd., d., 18, Gj.
Hans Pedersen, s., 13, Gj.
Petrea Pedersd., d., 8, Gj.
Marthe Pedersd., d, 7, Gj.
Anne Pedersd., d., 4, Gj.
Øvre Semb. L.nr. 414c. Hus. Husholdning 1. *
Peder Isaksen, hf., Huseier, Dagarb., enkem., 76, Gj.
Øvre Semb. L.nr. 414c. Hus. Husholdning 2.*
Thor Gunnuldsen, hf., leier hus, Tømmerm., g., 66, Bø.
Ingeborg Jørgensd., g., 63, Bø.
Semb, nordre
Matr. nr. 131.
L.nr. 415a. og Doxsrød (138), l.nr. 437. Bruges under et.
Nils Davidsen, hf., G.br., S.eier, enkem., 58, Gj.
Hendrik Jahnsen, Smed, Hjulmager, g., 29, Gj.
Marthe Halvorsd., g., 28, Gj.
Ingeborg Hendriksd., d., 7, Gj.
Line Andreasd., tj., 20, Gj.
L.nr. 415b. Ubeboet.
Nordre Semb. L.nr. 415c. Hus 1.*
Christian Halvorsen, hf., leier hus, Skovarb., g., 34, Siljord.
Maren Larsd., g., 32, Slemdal.
Hans Christiansen, s., 6, Slemdal.
Caroline Christiansd., d., 3, Gj.
Knud Bjørnsen, Logerende, Dagarb., ug., 24, Hvidesøe.
Nordre Semb. L.nr. 415c. Hus 2.*
Halvor Nilsen, hf., huseier, Dagarb., g., 33, Saude.
Ingeborg Halvorsd., g., 36, Gj.
Nils Halvorsen, s., 8, Gj.
Inger Halvorsd., d., 2, Gj.
Christine Halvorsd., Logerende pige, ug., 49, Gj.
Nordre Semb. L.nr. 415c. Hus 3.*
Hans Ingvaldsen, hf., Huseier, Saugdreng, g., 51, Slemdal.
Ingeborg Jacobsd., g., 48, Gj.
Anne Hansd., d., 13, Gj.
Ingeborg Hansd., d., 11, Gj.
Peder Hansen, s., 8, Gj.
Nordre Semb. L.nr. 415c. Hus 4.*
Kirsti Halvorsd., husmoder, huseier, enke, 64, Gj.
Marthe Hendriksd., hendes d., ug., 31, Gj. Sindsyg fra sit 
26. aar.
Lund
Matr. nr. 132.
Lund. L.nr. 417d.*
Ole Christensen, hf., hm., leil., Tømmerm., enkem., Hedrum.
Anne Christoffersd., hans Moder, Føderaadskv., enke, 91. Hedrum.
Lund. L.nr. 417b. Et Skovstykke.
Lund. L.nr. 418a.
Simon Gregoriusen, hf., G.br., S.eier, ug., 42, Gj.
Ingeborg Simonsd., Føderaadskone, enke, 73, Gj.
Daniel Danielsen, tj., ug., 25, Sverige.
Ingeborg Vetlesd., tj., ug., 31, Siljord.
Lund. L.nr. 418b. Bruges af Gregorius Gravli.
Lund. L.nr. 418b. Hus.
Helge Pedersd., Husmoder, huseier, fraskilt, 58, Gj.
Anne Pedersd., Nyder understøttelse af Fattigkassen, 
ug., 56, Gj.
Lund. L.nr. 419a. Ubeboet. Bruges af Gregorius Gravli.
Lund. L.nr. 419b. *
Daniel Gregoriusen, hf., G.br., S.eier, g., 44, Gj.
Anne Mine Halvorsd., g., 37, Gj.
Gregorius Danielsen, s., 17, Gj.
Maren Danielsd., d., 15, Gj.
Halvor Danielsen, s., 12, Gj.
Caroline Danielsd., d., 10, Gj.
Ingeborg Danielsd., d., 8, Gj.
Anne Danielsd., d., 6, Gj.
Simon Danielsen, 3, Gj.
Marthe Danielsd., d., 1, Gj.
Berreberg
Matr. nr. 133.
Berreberg. L.nr. 421 og Semb, L. nr. 415d, 416b.
Arve Nilsen, hf., G.br., Leil., enkem., 68, Slemdal.
Zakarias Nilsen, bestyrer g.br. for sin Svigerfader samt sin eiende gaard, g., 44, Gj.
Hanna Torstensd., g., 24, Gj.
Karen Zakariasd., d., 16, Gj.
Sophie Zakariasd., d., 12, Gj.
Margrethe Zakariasd., d., 6, Gj.
Nils Zakariasen, s., 6, Gj.
Maren Zakariasd., d., 2, Gj.
Ole Torstensen, tj., 19, Gj.
Gunhild Samuelsd., tj., 17, Tin.
Berreberg. L.nr. 422 og 420a?
Ole Gundersen, hf., G.br., Leil., enkem., 41, Slemdal.
Ingeborg Olsd., d., 5, Gj.
Anne Olsd., d., 4, Gj.
Marie Olsd., d., 2, Gj.
Karen Guttormsd., tj., ug., 29, Slemdal.
Maren Olsd., tj., 17, Gj.
Berreberg. L.nr. 423 og 420b?
Ole Jensen, hf., G.br., Leil., enkem., 76, Gj.
Isak Olsen, s., hjelper Faderen, g., 41, Gj.
Kirsten Gulliksd., g., 37, Slemdal.
Elise Isaksd., d., 13, Gj.
Anne Isaksd., d., 10, Gj.
Maren Isaksd., d., 5, Gj.
Jacob Hansen, tj., ug., 25, Gj.
Margaret Larsd., tj., 18, Gj.
Langaard 
Af Berreberg.
(Feil. Skal være Langerød. G.S.)
Berreberg. Langaard. L.nr.424 og Fos (51) l.nr.137.
Anne H. Olsd., Husmoder, Leil., S.eier, enke, 43, Gj.
Halvor Larsen, s., 17, Gj.
Ole Larsen, s., 12, Gj.
Maren Larsd., d., 8, Gj.
Isak Jensen, tj., 23, Gj.
Marie Olsd., tj., 23, Gj.
Hauen
Af Berreberg.
Berreberg. Hauen. L.nr. 424b.
Erik Rasmussen, hf., hm., leil., Hammersmed, g., 44, Gj.
Karen K. Jørgensd., g., 43, Holden.
Karen M. Eriksd., d., ug., 23, Gj.
Berreberg. Hauen. L.nr. 424b.
Peder Jacobsen, hf., hm., leil., g., 37, Slemdal.
Karen Knudsd., g., 37, Gj.
Anne K. Pedersd., d., 12, Gj.
Jacob Pedersen, s., 10, Gj.
Knud Pedersen, s., 8, Gj.
Ole Pedersen, s., 6, Gj.
Hanna Pedersd., d., 4, Gj.
Petter Pedersen, s., 2, Gj.
Berreberg. Hauen. L.nr. 424. Hus.
Pernille Jacobsd., Husmoder, huseier, enke, 67, Gj.
Nikolai Nilsen, s., Dagarb., ug., 34, Gj.
Karen A. Nilsd., d., ug., 30, Gj.
Aasen
Af Berreberg.
Berreberg. Aasen. L.nr.424a.
Hans Jacobsen, hf., hm., leil., Hammersmed, g., 64, Gj.
Magnhild Eriksd., g., 52, Gj.
Halvor Hansen, s., Dagarb., ug., 22, Gj.
Anne H. Hansd., 16, Gj.
Hans Hansen, s., 13, Gj.
Glende
Matr. nr. 134.
Glende. L.nr. 425.
Ole P. Andersen, hf., G.br., S.eier, g., 44, Gj.
Anne Christoffersd., g., 37, Gj.
Karen Olsd., d., 9, Gj.
Gunhild Nilsd., tj., ug., 44, Saude.
Ole Nilsen, hendes søn, 15, Saude.
Glende. L.nr. 426.
Jacob Davidsen, hf., G.br., S.eier, g., 65, Gj.
Karen Rasmusd., g., 61, Gj.
David Jacobsen, s., hjelper faderen, ug., 26, Gj.
Karen Jacobsd., d., ug., 24, Gj.
Emilet Olsen, bortsat af fattigkassen, 15, Gj.
Nøklegaard
Matr. nr. 135.
Nøklegaard. L.nr. 427.
Abraham Nilsen, hf., G.br., S.eier, g. 56, Slemdal.
Karen Nilsd., g., 46, Slemdal.
Ole Abrahamsen, s., 19, Gj.
Ingeborg Abrahamsd., d., 17, Gj.
Christian Abrahamsen, s., 12, Gj.
Anne Abrahamsd., d., 8, Gj.
Karen Abrahamsd., d., 6, Gj.
Martin Abrahamsen, s., 4, Gj.
Nøklegaard. L.nr. 427.
Ole Olsen, hf., G.br., S.eier, g., 71, Gj.
Dorthe Nilsd., g., 69, Slemdal.
Ole Olsen, s., hjelper faderen, g., 33, Gj.
Anne Halvorsd., g., 45, Gj.
Nøklegaard. L.nr. 427.
Petter Svendsen, hf., hm., S.eier, Hammersmed, 
g., 32, Sverige.
Gunhild Olsd., g., 36, Gj.
Andreas Pettersen, s., 8, Gj.
Nøklegaard. L.nr. 427.
Peder Andersen, hf., hm., S.eier, Saugmester, g. 28, Gj.
Kathrine Olsd., g., 27, Gj.
Anne Pedersd., d., 4, Gj.
Ole Pedersen, s., 2, Gj.
Maren Pedersd., tj., 17, Solum.
Nøklegaard. Myren Plads. Under l.nr. 427.
Anders Andersen, hf., hm., leil., Saugmester, g., 55, Gj.
Karine Pedersd., g., 55, Porsgrund.
Søren Andersen, s., Saugmester, ug., 22, Gj.
Marie A. Andersd., d., 18, Gj.
Johan Andersen, s., 15, Gj.
Hans Knudsen, deres dattersøn, 3, Gj.
Skilbred
Matr. nr. 136.
Skilbred. L.nr. 428a og Fos, l.nr. 139a.
Peder Svendsen, hf., G.br., S.eier, Snedker, g., 47, Slemdal.
Marthe Gundersd., g., 47, Gj.
Inger Pedersd., d., 12, Gj.
Maren Pedersd., d., 9, Gj.
Skilbred. L.nr. 428b.
Halvor Torstensen, hf., G.br., S.eier, g., 76, Gj.
Maren Isaksd., g., 71, Gj.
Skilbred. L.nr. 429.
Bruges af Isak Kleven.
Skilbred. L.nr. 429. Hus.
Anders Olsen, føderaadsmand, enkem., 80, Gj.
Skilbred. L.nr. 430a.
Bruges af Daniel Hyni.
Skilbred. L.nr. 430a. Hus 1.
Reier Andersen, hf., leier Hus, Dagarb., g., 43, Gj.
Marthe Thorsd., g., 38, Lunde.
Inger Reiersd., d., 8, Gj.
Anni Reiersd., d., 6, Gj.
Hans Reiersen, s., 3, Gj.
Theodor Reiersen, s., 1, Gj.
Skilbred. L.nr. 430a. Hus 2. Husholdning 1.
Mari Larsd., nyder understøttelse af Fattifkassen, ug., 65, Gj.
Skilbred. L.nr. 430a. Hus 2. Husholdning 2.
Kari Vetlesd., ligesaa (nyder understøttelse af Fattifkassen), ug., 79, Solum.
Skilbred. L.nr. 430a. Hus 3.
Johannes Torkildsen, hf., hm. uden Jord, dagarb., g., 45, Gj.
Aaste Svendsd., g., 45, Gj.
Inger Johannesd., d., 12, Gj.
Hilde Johannesd., d., 10, Gj.
Torkild Johannesen, s., , Gj.
Nelde Johannesd., d., 1, Gj.
Skilbred. L.nr. 430b. 
Ubeboed. Bruges af Gregorius Kleven.
Skilbred. L.nr. 430b. Hus. Husholdning 1.
Hans Andersen, hf., Huseier, Dagarb., g., 30, Gj.
Inger Ingebretsd., g., 37, Gj.
Maren Hansd., d., 6, Gj.
Inger Hansd., d., 3, Gj.
Skilbred. L.nr. 430b. Hus. Husholdning 2.
Karen Torkildsd., lægdslem, ug., 48, Gj.
Holm
Matr. nr. 137.
Holm. L.nr. 431.
Margrethe Olsd., husmoder, leil., enke, 62, Gj.
Christian Pedersen, s., hjelper Moderen, g., 28, Gj.
Kirsten Andersd., g., 21, Gj.
Peder Christiansen, deres s., 1, Gj.
Johan Pedersen, hendes s., ug., 23, Gj.
Halvor Pedersen, hendes s., 17, Gj.
Guro Halvorsd., tj., 18, Saude.
Maren Nilsd., bortsat af Fattigkassen, ug., 85, ?
Holm. L.nr. 432, 433.
Ingeborg Evensd., husmoder, leil., enke, 85, Froland.
Even Olsen, hendes s., bestyrer g.br., g., 46, Gj.
Maren Isaksd., g., 37, Gj.
Olava Evensd., d., 11, Gj.
Isak Evensen, s., 7, Gj.
Ingeborg Evensd., d., 3, Gj.
Anders Olsen, hendes s., tj., ug., 42, Gj.
Anne Jacobsd., tj., 21, Gj.
Mari Bjergusd., Lægdslem, ug., 70, Solum.
Holm. L.nr. 434, 433.
Halvor Olsen, hf., G.br., leil., g., 63, Gj.
Sara Larsd., g., 52, Gj.
Halvor Larsen, tj., 17, Gj.
Turine Aamundsd., tj., ug., 24, Gj.
Inger Olsd., tj., 16, Gj.
Doxrød
Matr. nr. 138.
Doxrød. L.nr. 435a og 437.
Ubeboet. Bruges af Johannes Kleven.
Doxrød. L.nr. 435a. Hus 1.
Søren Sørensen, hf., huseier, Dagarb., g., 37, Gj.
Inger Olsd., g., 35, Gj.
Ole Olsen, s., 6, Gj.
Anne Isaksd., hans Moder, enke, 78, Gj.
Doxrød. L.nr. 435a. Hus 2.
Christen Nilsen, hf., Huseier, Dagarb., g., 49, Slemdal.
Gurine Larsd., g., 46, Gj. (Feil. Riktig: Gurine Sørensd. G.S.)
Nils Christensen, s., 10, Gj.
Christian Christensen, s., 7, Gj.
Simon Christensen, s., 6, Gj.
Isak Christensen, s., 2, Gj.
Doxrød. L.nr. 435a. Plads. (Hagen)
Markus Olsen, hf., hm, S. eier, Dagarb., g., 38, Gj.
Karen Andersd., g., 36, Gj.
Ole Markusen, s., 7, Gj.
Christian Markusen, s., 4, Gj? Slemdal?
Karen Markusd., d., 1, Gj.
Maren Eriksd., Føderaadskone, enke, 69, Gj.
Doxrød. L.nr. 435a og 436a.*
Erik Gregoriusen, hf., G.br., S.eier, g., 36, Gj.
Caroline Danielsd., g., 26, Sverige.
Gunder Isaksen, bortsat af fattigkassen, ug., 43, Gj.
Sindsvag fra sit 37. aar.
Halvor Andersen, bortsat af fattigkassen, 11, Gj.
Doxrød. L.nr. 435a og 436b.*
Isak Ingebretsen, hf., hm., S.eier, Skomager, g., 40, Gj.
Helvig Olsd., g., 38, Gj.
Nils Isaksen, s., 11, Gj.
Johan Isaksen, s., 6, Gj.
Ole Isaksen, s., 3, Gj.
Ingebret Jahnsen, hans Fader, Føderaadsm., g., 78, Gj.
Karen Pedersd., g., 78, Gj.
Doxrød. L.nr. 437a,b. (Senere br. nr.6).
Jahn Henriksen, hf., S.eier, g., 65, Gj.
Ingeborg Larsd., g., 64, Gj.
Halvor Johnsen, s., Skrædder, ug., 36, Gj.
Christian Johnsen, s., Skomager, ug., 24, Gj.
Doxrød. L.nr. 437a,b. Hus.
Ole Svendsen, hf., Huseier, Bager, ug., 40, Gj.
Marthe Svendsd., Nyder understøttelse af Fattigkassen, 
enke, 63, Gj.
Doxrød. L.nr. 438 og 435a.
Lars Sørensen, hf., G.br., S.eier, g., 39, Solum.
Karen Halvorsd., g., 33, Gj.
Ingeborg Larsd., d., 2, Gj.
Sara A. Christensd., tj., ug., 25, Gj.
Theodor Gundersen, bortsat af Fattigk., 12, Gj.
Bougerød
Matr. nr. 139. L.nr. 439.
Svenum Olsen, hf., leier hus, Dagarb., g., 48, Bø.
Anne Ellefsd., g., 46, Bø.
Svenum Svenumsen, s., 11, Bø.
Mari Svenumsd., d., 6, Bø.
Bratsberg
Matr. nr. 66.
Kapitteljordet, m.m. Doktorstykket.
L.nr. 168, 169a, 181, 183, 189, 196, 197, 198.
(Bestod av 3 hus med hovedgården.)
Hovedbygningen.
Diderik C. Blom, hf., G.br., S.eier, g., 32, Skien.
Anne Blom (f. Blom) g., 21, Gj.
Marie Louise Blom, d., 1, Gj.
Ole Tovsen, tj., ug., 28, Moland.
Martin Jacobsen, tj., 18, Gj.
Maren Gurine Olsd., tj., ug., 26, Skien.
Karen Marie Pedersd., tj., ug., 21, Gj.
Inger Olsd., tj., ug., 29, Saude.
Hus 1.
Lars Knudsen, hf., Inderst, Dagarb., g., 36, Vinje.
Aasne Johnsd., g., 44, Vinje.
Bergitte Larsd., d., 11, Vinje.
Ole Larsen, s., 10, Vinje.
Gunhild Larsd., d., 8, Vinje.
John Larsen, s., 6, Vinje.
Hus 2.
Magnus Olsen, hf., Inderst, Dagarb., g.,36, Lier.
Anne Kirstine Hansd., 43, Asker.
Ole Magnussen, s., 13, Lier.
Petrea Magnusdatter, d., 10, Lier.
Andrea Magnusdatter, d., 8, Gj.
Karen Marie Magnusdatter, d., 5, Gj.
L.nr. 169b. Ubeboet. 
L.nr. 170. Ubeboet.
Sanssouci. L.nr. 171 og Elsdyrstykket 1. L.nr. 172.
Jordstykket bruges af C. H. Blom underet med 
Frogner Gaard.
Hans Olsen, hf., Inderst, Dagarb., g., 45, Gj.
Gunhild Pedersd., g., 47, Gj.
Isak Hansen, s., 15, Gj.
Christine Hansd., d., 12, Gj.
Berthe Hansd., d., 10, Gj.
Carl Hansen, s., 6, Gj.
Elsdyrstykket 2. L.nr. 172. Hus 1.
Ole Larsen, hf., Inderst, Dagarb., g., 38, Slemdal.
Maria Olsd., g., 33, Hitterdal (Heddal).
Jacob Olsen, s., 3, Skien.
Live Helene Olsd., d., 1, Gj.
Elsdyrstykket 2. L.nr. 172. Hus 2.
Ingeborg Hansd., Bruger Jord, enke, 53, Gj.
Marthe Kirstine Nilsd., Logerende, ug., 75, Gj.
Bratsberg. L.nr. 174.
Jorden bruges af Garver Andersen.
Anders Andersen, hf., Inderst, Dagarb., g., 44, Gj.
Anne Kirstine Halvorsd., g., 39, Bamble.
Hanna Kirstine Andersd., d., 16, Bamble.
Andreas Andersen, s., 11, Solum.
Simon O. Andersen, s., 6, Skien.
Herman Andersen, s., 1, Gj.
L.nr. 175, 176, 177, 178. Alle Ubeboet.
Skougen
Bratsberg. Skougen. L.nr. 179.
Isak Halvorsen, hf., Leil., Dagarb., g., 63, Gj.
Maren T. Fredriksd., g., g., 64, Skien.
Henrik Halvorsen, s., ug., 25, Gj.
L.nr. 180. Ubeboet.
L.nr. 182. Ubeboet.
Bratsberg. Skougen. L.nr. 184. 
Isak Isaksen, hf., Leil., Snedker, g., 55, Gj.
Kirsten Larsd., g., 55, Gj.
Lars Isaksen, s., 18, Gj.
Bratsberg. Skougen. L.nr. 185.*
Hans Jacobsen Folloug, Leil., enkem., 77, Gj.
Andreas Hansen, s., hf., hjelper Faderen, g., 47, Gj.
Anne Maria Nilsd., g., 41, Gj.
Karen Marie Andreasd., d., 13, Gj.
Maren Andreasd., d., 10, Gj.
Holmen
L.nr. 186. Ubeboet.
L.nr. 187. Ubeboet.
Bratsberg. Holmen. L.nr. 188 og 201.
Halvor Borgersen, hf., Leil., Dagarb., g., 61, Gj.
Anne Henriksd., g., 44, Gj.
Henrik Halvorsen, s., Sømand, 17, Gj.
Erik Halvorsen, s., 15, Gj.
Anne Kirstine Halvorsd., d., 7, Gj.
Isak Halvorsen, s., 3, Gj.
L. nr. 190. Ubeboet.
Frognerflaten
Bratsberg. Frognerflaten. L.nr. 191.*
Lars Eriksen Røe, hf., Leil., Tobakspinder, g., 36, Skien. Gjendøber.
Maren Fredriksd., g., 40, Gj. Gjendøber.
Elise Fredrikke Larsd., d., 14, Skien.
Andrea Susanne Larsd., d., 12, Skien.
Karen Larsd., d., 6, Skien. Ikke døbt.
Marie Anne Larsd., d., 3, Gj. Ikke døbt.
Johannes Larsen, s., 1, Gj. Ikke døbt.
Kilen
L.nr. 192. Ubeboet.
L.nr. 193. Ubeboet.
Bratsberg. Kilen. L.nr. 199.
Jorden bruges af J. J. Ingebretsen i Skien.
Ingeborg Larsd., nyder Fattigunderst., enke, 50, Gj.
Marthe Clarine Christiansd., d., ug., 23, Skien.
Lars Christiansen, s., Sømand, ug., 20, Skien.
Fredrik Christiansen, s., 17, Gj.
Anne Helvig Christiansd., d., 11, Gj.
Elise Kirstine Christiansd., d., 8, Gj.
Skougen
Bratsberg. Skougen. L.nr. 200. Hus 1.
Peder Christensen, hf., Leil., Saugmester, g., 58, Gj.
Berthe Nilsd., g., 54, Gj.
Gunhild Pedersd., d., 17, Gj.
Ole Hansen, hans brodersøn, 15, Gj.
Bratsberg. Skougen. L.nr. 200. Hus 2.
Ole Sørensen, hf., Leil., Dagarb., g., 32, Slemdal.
Marthe Maria Nilsd., g., 29, Gj.
Nils Olsen, s., 4, Slemdal.
Margrethe Olsd., d., 2, Gj.
Maren Helene Pedersd., fosterdatter, 12, Gj.
Bratsberg. Skougen. L.nr. 202.
Jacob Thorsen, hf., G.br., g., 42, Gj.
Anne Svenkesd., g., 34, Skien.
Maren Jacobsd., d., 9, Gj.
Karoline Jacobsd., d., 7, Gj.
Thor Jacobsen, s., 5, Gj.
Severine Jacobsd., d., 3, Gj.
Aslaug Christensd., tj., ug., 23, Hitterdal.
Hanna Andreasd., udsat af Skiens Fattigk., 15, Skien.
Follestad søndre
L.nr. 204. Ubeboet.
Ekornrød
(2 hus.)
Bratsberg. Ekornrød. L.nr. 205 og 206. Hus 1.
Tollef Halvorsen, hf., Leil., Dagarb., g., 39, Gj.
Anne Margrethe Pedersd., g., 45, Skien.
Halvor Tollefsen, s., 14, Skien.
Elise Katrine Tollefsd., d., 11, Skien.
Peder Tollefsen, s., 4, Skien.
Karen Jensd., Moder, enke, 68, Gj.
Bratsberg. Ekornrød. L.nr. 205 og 206. Hus 2. Husholdning 1.
Anne Thorine Ingebretsd., Fattiglem, ug., 54, Porsgrund.
Karen Regine Borresd., d., ug., 24, Skien.
Inger Andrea Larsd., d., 16, Skien.
Bratsberg. Ekornrød. L.nr. 205 og 206. Hus 2. Husholdning 2.
Anders Evensen, Fattiglem, ug., 66. Bø.
Folloug nordre, midtre, søndre, Kolkjøn.
Folloug nordre. L.nr. 192a, 207a.
Folloug mellem. L.nr. 208a, 209a.
Folloug søndre. L.nr. 210a.
Kolkjøn. L.nr. 211a, 212a og 213a.
(Denne jorden) Bruges under et.
L.nr. (192,207, 208, 209,210,211,212,213)a.*
Rasmus Nilsen Fløtterød, hf., G.br., S.eier, 49, Gj.
Berthe Kirstine Andersd., g., 44, Gj.
Anders Rasmussen, s., 18, Gj.
Maren Margrethe Rasmusd., d., 13, Gj.
Marie Rasmusd., d., 6, Gj.
Maren Christensd., tj., 18, Gj.
Carl Olsen, tj., 13, Skien.
Nils Jacob Rasmussen, s., hjelper Faderen med g.br., g., 21, Gj.
Karen Guline Vetlesd., g., 25, Gj.
Jacob Nilsen, s, 2, Gj.
Bratsberg. Folloug. L.nr. 192a og 207 m.fl.*
Isak Pedersen, hf., enkem., 72, Gj. Blind.
Lars Isaksen, s., Skolelærer, G.br., ug., 42, Gj.
Laurense Isaksd., d., ug., 27, Gj. Gjendøber.
Karen Isaksd., d., ug., 25, Gj.
Gunder Isaksen, s., Skolelærer, ug. 21, Gj.
Bratsberg. Folloug. L.nr. 192a og 207 m.fl. Hus.
Adolf Throndsen, hf., Huseier, Smed, g., 41, Porsgrund.
Christiane Ingebretsd., g., 43, Gj.
Karoline Throndsen, d., 15, Skien.
Thora Throndsen, d., 13, Gj.
Bratsberg. Folloug. L.nr. 192a og 207 m.fl.
Søren Nilsen Kolkin, hf., Forpagter, g., 55, Bamble.
Maren Sebille Olsd., g., 42, Eidanger.
Petronelle Sørensd., d., 18, Gj.
Nils Sørensen, s., 14, Gj.
Hans Sørensen, s., 10, Gj.
Ole Sørensen, s., 8, Gj.
Karoline Sørensd., d., 7, Gj.
Simon Sørensen, s., 4, Gj.
Martin Sørensen, s., 1, Gj.
Bratsberg. Folloug. 
L.nr. (192b,207b, 208b, 209b,210b,211b,212b,213b)1. 
Eies af Lars Isaksen.
Ole Christensen Kolkin, hf., Forpagter, Bjelkehugger, g., 49, Gj.
Maren Christensd., g., 39, Gj.
Kirsten Maria Olsd., d., 16, Gj.
Christen Olsen, s., 13, Gj.
Karen Dorthea Olsd., d., 10, Gj.
Simen Martinius Olsen, s., 5, Gj.
Ole Olsen, s., 2, Gj.
(I samme hus).
Jacob Nilsen, hf., Logerende, Bordbærer, g., 37, Gj.
Inger Christensd., g., 38, Gj.
Nils Christian Jacobsen, s., 3, Gj.
(I samme hus).
Nils Halvorsen Berberg, hf., Fattiglem, g., 84, Slemdal.
Marthe Nilsd., d., 86, Gj.
Bratsberg. Folloug. 
L.nr. (192b,207b, 208b, 209b,210b,211b,212b,213b)1.
Ole Christensen Putten, hf., Forpagter, g., 55, Slemdal.
Kirsten Olsd., g., 54, Gj.
Hans Olsen, s., 13, Gj.
Olava Olsd., d., 9, Gj.
Bratsberg. Folloug.
L.nr. (192b,207b, 208b, 209b,210b,211b,212b,213b)2.
Eies af Peder Øvrum.
Halvor Olsen, hf., Forpagter, enkem., 70, Saude.
Karen Halvorsd., d., ug., 39, Gj.
Olava Halvorsd., d., ug., 20, Gj. Blind.
Bratsberg. Folloug.*
L.nr. (192, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213)c.
Even Christoffersen Folloug, hf., Leil., g., 61, Bø.
Lisbeth Olsd., g., 68, Gj.
Even Evensen, s., hjelper Faderen, ug., 35, Gj.
Christian Evensen, s., ligesaa, 32, Gj.
Inger Evensd., d., 26, Gj.
Andreas Hansen, tj., 12, Gj.
Bratsberg. Folloug.
L.nr. (192d,207d, 208d, 209d,210d,211d,212d,213d)2.
Hans Christensen Skouen, hf., Forpagter, Sagmester, enkem., 54, Gj.
Karen Helene Hansd., d., Bestyrer faderens Hush., ug., 20, Gj.
Christian Hansen, s., 18, Gj.
Martin Hansen, s., 9, Gj.
Ballestad Nordre
Matr. nr. 67.
Og Svarttangen (matr. nr. 74).
Ballestad N. L.nr. 215a, b og Svarttangen (l.nr. 238d).
Halvor Larsen, hf., G.br., S.eier, enkem., 63, Gj. 
Peder Halvorsen, s., hjelper faderen, ug., 33, Gj. 
Karen Halvorsd., d., bestyrer faderens husholdning, ug, 19, Gj. 
Hanne Halvorsd., d., 17, Gj. 
Maren Halvorsd., d., 15, Gj. 
Ballestad N. L.nr. 215a, 215c. 
Hans Jensen, hf., S.eier, G.br., g., 66, Gj. 
Ingeborg Helgesd., g., 50, Gj. 
Marthe Marie Hansd., d., ug., 20, Gj. 
Jens Hansen, s., hjelper faderen, 16, Gj. 
Lovise Hansd., d., 12, Gj. 
Barbra Isaksd., forsørges af Amtskassen, ug., 45, Gj. 
Sindsvag fra sit 30. aar.
Ballestad N. L.nr. 215a, 220b, 219a, 222.
Anund Isaksen, S.eier, enkem., 67, Gj.
Even Olsen, hf., S.eier, G.br., g., 42, Gj.
Mariane Anundsd., g., 36, Gj.
Isak Evensen, s., 17, Gj.
Ole Evensen, s., 13, Gj.
Andreas Evensen, s., 9, Gj.
Ida Evensd., d., 5, Gj.
Margrethe Masd., tj., ug., 26, Gj.
Ballestad N. L.nr. 218. Hus 1.
Gunder Gundersen, hf., G.br., Leil., g., 42, Gj.
Karen Christensd., g., 32, Gj.
Inger Gundersd., d., 8, Gj.
Gunder Gundersen, s., 6, Gj.
Anne Karoline Gundersd., d., 2, Gj.
Mariane Nilsd., tj., ug., 23, Gj.
Ballestad N. L.nr. 218. Hus 2.
Christian Nilsen, hf., Inderst, arbeidsmand, g., 24, Gj.
Inger Maria Hansd., g., 36, Gj.
Ole Olsen, hendes søn, 12, Gj.
Aase Maria Jensd., konens moder, fattiglem, enke, 72, Gj.
Ballestad N. L.nr. 219a, 220b, 213ab.
Lars Larsen, hf., S.eier, Bordbærer, g., 43, Gj.
Ingeborg Isaksd., g., 48, Gj.
Karen Larsd., d., 11, Gj.
Lars Larsen, s., 8, Gj.
Isak Larsen, s., 6, Gj.
Ballestad N. L.nr. 220c.
Jacob Throndsen, hf., S.eier, G.br., enkem., 54, Gj.
Elisabeth Jacobsd., d., ug., 23, Gj.
Petter Jacobsen, s., Søfarende, 18, Gj.
Lars Jacobsen, s., hjelper faderen, 16, Gj.
Elen Jacobsd., d., 13, Gj.
Thrond Jacobsen, s., Sømand, g., 25, Gj.
Anne M. Eriksd., g., 29, Gj.
Caroline E. Throndsd., d.,2, Gj.
Maren Christensd., fattiglem, ug.,38, Gj.
L.nr. 215d, 219b, 220a. Ubeboet. Bruges af 
Halvor Halvorsen i Skien.
L.nr. 220a, 220f(?). Ubeboet. Bruges af Gunder 
Nilsen i Skien.
Ballestad N. L.nr. 221, 227, 228, med 
Grønnerødsæter, Matr. 112, l.nr. 377. 
Christen Mathiasen, hf., S.eier, G.br., g., 51, Solum.
Ragnhild Andersd., g., 61, Gj.
Gunhild Mikkelsd., hendes d., ug., 30, Gj.
Andrea Christensd., d., 18, Gj.
Karen Larsd., forsørges af fattigkassen, 13, Gj.
Anne Johnsd., forsørges af fattigkassen, 77, Gj.
Ballestad N. L.nr. 215ab og Søndre (matr.nr. 68), 
l.nr. 220a, 222b. 
Lars Olsen, hf., S.eier, G.br., Tømmerm.,f. 64, Gj.
Marthe Hansd., g., 63, Eidanger.
Nils Larsen, s., Bordarb., ug., 27, Gj.
Anne Larsd., d., 23, Gj.
Maren Larsd., d., 17, Gj.
Plads.
Nils Helgesen, hf., hm. med Jord, Dagarb., g., 39, Skien.
Anne G. Nilsd., g., 44, Gj.
Hans Nilsen, s., 8, Gj.
Marie Andersd., fosterdatter, 14, Gj.
Nils Olsen, fattiglem, 6, Gj.
Hus.
Tellev Hansen, hf., hm. uden Jord, Skomager, g., 27, Saude.
Gunhild M. Albretsd., g., 28, Slemdal.
Anne Tellevsd., fattiglem, enke, 61, Saude.
Andreas Albretsen, Skomagerdreng, ug., 19, Slemdal.
Ballestad N. L. nr. 215. Hus.*
Erik Rasmussen, hf., Inderst, Bjelkehugger, enkem., 45, Gj.
Edvard Eriksen, s., 9, Skien.
Teodor Eriksen, s., 7, Skien.
Andreas Eriksen, s., 4, Gj.
Kirsten Torgersd., styrer hans hus, ug., 47, Gj.
Ballestad N. L. nr. 215ab. Hus.
Nils Johnsen, hf., S.eier, Bjelkehugger, g., 42, Gj.
Johanne M. Jensd., g., 46, Skien.
Serine Nilsd., d., 14, Gj.
Johan Nilsen, s., 12, Gj.
Nils Nilsen, s., 6, Gj.
Ballestad N. L. nr. 215ab. Plads.
Anders Olsen, hf., hm. med Jord, Bjelkehugger, g., 38, Gj.
Anne M. Ellevsd., g., 37, Eidanger.
Elen Andersd., d., 9, Gj.
Anne Andersd., d., 7, Gj.
Edvard Andersen, s., 4, Gj.
Maren Andersd., d., 1, Gj.
Kirsti Andersd., fattiglem, enke, 67, Gj.
Ballestad Søndre
Matr. nr. 68.
Ballestad S. L.nr. 228.
Erik Olsen, hf., S.eier, G.br., enkem.,65, Gj.
Ole Christian Eriksen, s., hjelper faderen, ug., 40, Gj.
Kirsten Eriksd., d., bestyrer huset, ug., 35, Gj.
Ballestad S. L.nr. 223a.
Bruges under et med Løberg nr. 228.
Edvard Eriksen, s., S.eier, Tømmerm., ug., 26, Gj.
Ballestad S. L.nr. 227d.
Elen Mathiasd., husmoder, S.eier, G.br., enke, 39, Slemdal.
Lars Eriksen, s., 8, Gj.
Johannes Tovsen, tj., ug., 25, Siljord.
Maren Mathiasd., tj., ug., 31, Slemdal.
Ingeborg Isaksd., tj., 15, Gj.
Ballestad S. L.nr. 223a.
Ole Torgrimsen, hf., S.eier, G.br., g., 39, Gj.
Ingeborg Arvesd., g., 44, Slemdal.
Torgrim Olsen, s., 6, Gj.
Arve Olsen, s., 4, Gj.
Nicoline Christiansd., tj., ug., 22, Gj.
Hans C. Jacobsen, forsørges af fattigkassen, 16, Gj.
Ballestad S. L.nr. 224a, c, m. Bro(?)pladsen og 
Meen, l.nr. 238. Bruges under et.
Even Jacobsen, hf., S.eier, G.br., enkem., 68, Gj.
Johan Johannesen, hjelper sin svigerfader, g., 26, Gj.
Caroline Evensd., g., 28, Gj.
Johannes Johannesen, s., 3, Gj.
Anne Eriksd., tj., ug., 22, Gj.
Kirkejordet
Ballestad S. Kirkejordet. L.nr. 222b, 226, 224a.
Maren Olsd., husmoder, S.eier, enke, 60, Skien.
Inger Gundersd., d., ug., 38, Gj.
Gudmund Gundersen, s., hjelper moderen med g.br., ug., 22, Gj.
Ole Gundersen, s., ligesaa, 19, Gj.
Nicoline Gundersd., d., 14, Gj.
 
Ballestad S. L.nr. 222b. Ubeboet. Bruges af K. Hansen Borge.
Ballestad S. L.nr. 222b. Skovstykke. Ubeboet. 
Tilhører Jacob Nærum.
Ballestadrønningen med Myrjordet. L.nr. 223b og c.*
Thor Torgrimsen, hf., S.eier, Skibstømmerm., g., 33, Gj.
Andrea Eriksd., g., 32, Gj.
Thorvald Thorsen, s., 3, Gj.
Erik Thorsen, s., 1, Gj.
Hansine Jørgensd., fattiglem, 14, Skien.
(Egen husholdning i huset:)*
Karen Arnesd., Follougkone (kaarkone), enke, 63, Solum.
Rønningen
Ballestad S. (Rønningen.) L.nr. 225.*
Ingebret Jacobsen, hf., S.eier, Sagmester, enkem., 62, Gj.
Jacobine Ingebretsd., d., Styrer Faderens hus, ug., 25, Gj.
Bernhard Ingebretsen, s., Sagmester, 19, Gj.
Caroline Olsd., tj., ug., 20, Solum, Gj.
Ingeborg Sondresd., tj., 14, Bamble.
Ballestadmyra
Ballestad S. (Ballestadmyra.) L.nr. 217, 219b, 222b.
Christen Olsen, hf., Leil., Skovfoged, g., 66, Gj.
Maria Pedersd., g., 54, Holden.
Ida Johannesd., fosterbarn, 9, Gj.
Hans E. Johannesen, fosterbarn, 7, Gj.
Anders Andersen, tj., 18, Gj.
Hans Rasmussen, tj., 14, Gj.
Gunhild Olsd., tj., ug., 23, Siljord.
Marie Melgaard, tj., ug., Skien.
Hus 
Halvor Nilsen, hm., forpagter, Bordarb., g., 47, Slemdal.
Ingeborg Larsd., g., 64, Gj.
Ballestad S. L.nr. 224b og Meen, l.nr. 238a.
Anders Jacobsen, Selveier, enkem., 74, Gj.
Johannes Halvorsen, Lodbruger, hf., g., 34, Gj.
Karen Johnsd., g., 31, Gj.
Anne Kittilsd., tj., ug., 21, Gj.
Braanen
Ballestad S. (Braanen.) L.nr. 224d.
John Pedersen, hf., S.eier, enkem., 71, Gj.
Maren Jensd., fosterd., 7, Kragerø.
Ballestad S. (Braanen.) Under l.nr. 224d. Hus.
Anders Nilsen, hf., hm. uden, Jord, Tømmermand, g., 47, Gj.
Karen Olsd., g., 30, Slemdal
Carl Andersen, s., 10, Gj.
Jacob Andersen, s., 6, Gj.
Anne Andersd., d., 5, Gj.
Gunhild Andersd., d., 3, Gj.
Laurits Andersen, s., 2, Gj.
Ballestad S. L. nr. 222a.
Laurits Nilsen, hf., S.eier, Skibsfører, g., 42, Gj.
Dorthea Kløcker, g., 36, Gj.
Ludvig Nilsen, s., 15, Gj.
Caroline Nilsen, d., 13, Gj.
Abraham Nilsen, s., 10, Gj.
Joakim Nilsen, s., 9, Gj.
Charlotte Nilsen, hans moder, enke, 74, Brevig.
Severine F. Borse, forsørges af Amtskassen, ug., 70, Brevig.
Anne Andersd., tj., 19, Solum.
Graaten. Matr. nr. 69, l.nr. 229. Ubeboet. 
Eies og bruges af A. Houen i Skien.
Bøhle
Matr. nr. 71.
Bøle. L.nr. 231a. Husholdning 1.
Anne Eriksd., husmoder, S.eier, enke, 49, Gj.
Ida Carlsdatter, d., ug., 20, Skien.
Christen Carlsen, s., Søfarende, 18, Skien.
Erik Carlsen, s., Søfarende, 18, Skien.
Erik Eriksen, hendes fader, enkem., 88, Gj.
Bøle. L.nr. 231a. Husholdning 2. (Samme hus.)
Christen Pedersen, hf., Lodbruger, ug., 28, Holden.
Aase Pedersd., hans søster, husholderske, ug., 20, Holden.
Bøle. L.nr. 231a. Hus.
Halvor Johnsen, hf., hm. uden Jord, Saugmester, g., 32, Gj.
Anne Gjertsd., g., 33, Gj.
Carl E. Halvorsen, s., 4, Gj.
Anne M. Halvorsd., d., 1, Gj.
Anne Johnsd., hans søster, ug., 30, Gj.
Bøle. L.nr. 231a. Hus. Husholdning 1.
Johannes Jensen, hf., hm. uden Jord, Dagarb., g., 32, Gj.
Gunhild Ellingsd., g., 34, Saude.
Carl Johannesen, s., 7, Gj.
Gunhild M. Johannesd., d., 1, Gj.
Bøle. L.nr. 231a. Hus. Husholdning 2.
Jens Tellefsen, hf., Inderst, Snedker, g., 27, Kongsberg.
Karen Andersd., g., 29, Gj.
Nicoline Jensd., d., 2, Gj.
Bøle. L.nr. 231b. 
Anders Pedersen, hf., S.eier, Bjelkehugger, 41, Gj.
Elisabeth Pedersd., g., 29, Gj.
Peder Andersen, s., 9, Gj.
Nils Andersen, s., 4, Gj.
Andreas Andersen, s., 1, Gj.
Anne Knudsd., hans moder, enke, 78, Gj.
Bøle. L.nr. 231. Hus. 
Nils Jensen, hf., hm. uden Jord, Dagarb., g., 40, Gj.
Kirstine Jacobsd., g., 34, Solum.
Mathilde Jensd., d., 8, Gj.
Jens Nilsen, s., 6, Gj.
Mariane Nilsd., d., 3, Gj.
Mari Aslaksd., hans moder, fattiflem, enke, 85, Gj. Blind.
Bøle, l.nr. 233, 237 og Ballestadputten, l. nr. 215a, 216b.
Johannes Halvorsen, hf., S.eier, G.br., g., 59, Gj.
Karen Johnsd., g., 62, Gj.
John Johannesen, s., Skibstømmerm., ug., 28, Gj.
Maren Halvorsd., tj., ug., 23, Gj.
Halvor Johannesen, s., hjelper faderen med g.br., g., 32, Gj.
Berthe Olsd., g., 32, Slemdal.
Karen Halvorsd., d., 9, Gj.
Johannes Halvorsen, s., 7, Gj.
Halvor Jacobsen, forsørges af amtet, ug., 30, Gj. 
Sindsvag fra fødselen.
Bøle, l.nr. 232b4 og Ballestad, l.nr. 215ab.
John Jacobsen, hf., S.eier, G.br., g. 59, Gj.
Ragnhild Ingebretsd., g., 50, Gj.
Sigurd Pedersen, tj., ug., 24, Slemdal.
Ingeborg Christensd., tj., ug., 22, Hitterdal (Heddal).
Karen Christiansd., tj., ug., 29, Gj. Baptist
Helene Halvorsd., tj., 10, Holden.
Andreas Halvorsen, hjelper Svigerfaderen med 
g.br., g., 29, Solum.
Mathilde Johnsd., g., 21, Gj.
Claudia Andreasd., d., 2, Gj.
Julie H. Andreasd., d., 1, Gj.
Bøle. Ekornrød. L.nr. 234a. Ubeboet. Bruges af 
H. Guttormsen Holmen.
Houen
Matr. nr. 72.
Houen, l.nr. 235, Bøhle(matr. nr. 71) l.nr.231 og 
Grønnerød (matr. nr. 115) l.nr. 381b.
Bruges under et.
Ole Andersen, hf., S.eier, G.br., g., 49, Gj.
Amalie Kløcker, g., 42, Gj.
Svenke Olsen, s., Bjelkehugger, ug., 26, Gj.
Andreas Olsen, s., ug., Skibstømmerm., 24, Gj.
Lars Olsen, s., Skomager, ug., 21, Gj.
Martin Olsen, s., Søfarende, 17, Gj.
Helvig Olsd., d., 15, Gj.
Abraham Olsen, s., 13, Gj.
Marie Olsd., d., 10, Gj.
Hans Olsen, s., 7, Gj.
Isak Olsen, s., 5, Gj.
Hanne Olsd., d., 2, Gj.
Hus under samme eiendom.
Johannes Kittilsen, hf., hm. uden Jord, Bjelkehugger, g., 42, Solum. 
Tilhører frimenigheden.
Oline Pedersd., g., 45, Solum. Tilhører frimenigheden.
Inger Johannesd., d., 15, Solum.
Maren Johannesd., d., 11, Solum.
Hans Johannesen, s., 9, Gj.
Severine Johannesd., d., 6, Gj.
Johan Johannesen, s., 1, Gj.
Hus under samme eiendom.
Knud Christiansen, hf., hm. uden Jord, Sømand, g., 52, Skien.
Anne Hansd., g., 44, Graaten (Solum).
Gustav Knudsen, s., ug., 21, Solum.
Jacob Knudsen, s., 17, Solum.
Fredrik Knudsen, s., 14, Solum.
Jørgen Knudsen, s., 11, Gj.
Petter Knudsen, s., 7, Gj.
Christen Knudsen, s., 1, Gj.
Jenny E. Kløcker, Logerende, ug., 33, Gj. 
Udgaaet af Kirken.
Houen, l.nr. 236a. Husholdning 1.
C. Smith, hf., G.br., Skibsreder, g., 45, Tvedestrand.
Trine Paus, g., 39, Gj.
Marie Smith, d., 9, Porsgrund.
Christen Smith, s., 5, Gj.
Karen Knudsd., tj., ug., 34, Gj.
Andrea Johannesd., tj., ug., 22, Gj. Metodist.
Kirsten Knudsd., tj., 19, Gj.
Ærsø, (samme l.nr.)
Gunder Steenulsen, hf., hm., enkem., 79, Solum.
Anne Gundersd., d., Styrer huset, ug., 32, Gj.
Houen, l.nr. 236a. Husholdning 2.
Isak Johnsen, hf., S.eier, Inderst, Dagarb., g., 33, Gj.
Maren Isaksd., g., 44, Gj.
Ida Isaksd., d., 10, Gj.
Mariane Isaksd., d., 8, Gj.
Hanne Isaksd., d., 6, Gj.
Caroline Isaksd., d., 3, Gj.
Nils Lavesen, fostersøn, 17, Gj.
Meenstad
Matr. nr. 73.
Meenstad, l.nr.237a.
Amund Sørensen, hf., S.eier, G.br., Skibsreder, 
g., 47, Eidanger.
Jørgine Pedersd., g., 44, Eidanger.
Karen S. Sørensen, d., 19, Eidanger.
Petrea Sørensen, d., 16, Eidanger.
Pauline Sørensen, d., 13, Eidanger.
Peder Sørensen, s., 10, Eidanger.
Marie Sørensen, d., 7, Eidanger.
Amynda J. Sørensen, d., 4, Porsgrund.
Isak Larsen, tj., ug., 20, Gj.
Karen Olsd., tj., ug., 28, Tanum.
Dortea Jensd., tj., ug., 21, Solum.
Mindaas
Meenstad, (Mindaas) l.nr. 237b. Husholdning 1.
Kirsten Isaksd., husmoder, S.eier, enke, 45, Gj.
Isak Olsen, s., 15, Gj.
Berthe Olsd., d., 13, Gj.
Hans Olsen, s., 11, Gj.
Johan Olsen, s., 8, Gj.
Petrea Olsd., d., 8, Gj.
Meenstad, (Mindaas) l.nr. 237b. Husholdning 2.
Isak Andersen, hf., Inderst, Bjelkehugger, g., 32, Gj.
Inger L. Knudsd., g., 29, Solum.
Annette Isaksd., d., 3, Gj.
Meen
Matr. nr. 74.
Meen, l.nr. 238a. Husholdning 1.
Anders Hansen, hf., S.eier, G.br., g., 73, Gj.
Maren Jacobsd., g., 71, Gj.
Hans Andersen, s., hjelper faderen, ug., 38, Gj.
Knud Andersen, s., hjelper faderen, ug., 34, Gj.
Halvor Torkildsen, tj., 19, Bø.
Andreas Hansen, tj., 17, Gj.
Marie Larsd., tj., ug., 33, Gj.
Silie Andersd., tj., ug., 34, Gj.
Ingeborg M. Nilsd., tj.,14, Gj.
Nils Andersen, s., hjelper faderen, g.,36, Gj.
Hanne Usterud, g., 28, Gj.
Maren Margrethe Nilsd., deres d., 1, Gj.
Meen, l.nr. 238a. Husholdning 2.
Mari Andersd., Logerende fattiglem, enke, 65, Slemdal.
Skifjeld
Meen. Skifjeld, l.nr. 238a.
John Olsen, hf., G.br., Forpagter, g., 80, Gj.
Ingeborg Isaksd., g., 64, Gj.
Ole Johnsen, s., hjelper Faderen, g., 34, Gj. Metodist.
Gunhild Hansd., g., 39, Gj.
Inger Olsd., deres d., 13, Gj.
Maren Olsd., d., 6, Gj.
Hanna Olsd., d., 3, Gj.
Myren
Meen, (Myren) l.nr. 238b og 238 nr. 5. Husholdning 1.
Hans Olsen, hf., S.eier, G.br., g., 52, Gj.
Anne Nilsd., g., 52, Gj.
Gunder Hansen, s., ug., 17, Gj.
Gunhild M. Hansd., d., 11, Gj.
Andreas Hansen, s., 8, Gj.
Meen, (Myren) l.nr. 238b og 238 nr. 5. Husholdning 2.
Johan Hansen, hf., Inderst, Dagarb., g., 25, Gj.
Live Halvorsd., g., 23, Bø.
Ludvig Johansen, s., 2, Gj.
Meen og Buer, (Myren) l.nr. 239a, 239c, 240, 241, 243.
Karen Olsd., husmor, S.eier, enke, 57, Gj.
Even Andersen, s., bruger jordstykket for moderen, g., 26, Gj.
Elen Amundsd., g., 30, Eidanger.
Anne K. Evensd., d., 1, Gj.
Meen, (Myren, Lie, Vosserødklev), Vosserødklev, l.nr. 238, 339, 340, 367.
Nils Jacobsen, hf., S.eier, G.br., Skibsbygger, g., 40, Gj.
Karen Olsd., g., 31, Eidanger.
Gunhild M. Nilsd., d., 10, Gj.
Jacob Nilsen, s., 7, Gj.
Helvig Nilsd., d., 4, Gj.
Olaf Nilsen, s., 3, Gj.
Isak Pedersen, tj., 21, Slemdal.
Inger Andersd., tj., 21, Gj.
Ole Jensen, forsørges af amtet, ug., 40, Gj.
Sindsvag i omtrent 10 aar.
Løkenberg
Meen, Løkenberg, l.nr. 238e.
Nils Jacobsen, hf., G.br., S.eier, ug., 25, Gj.
Petter Hansen, Føderaadsmand, g., 70, Porsgrund.
Laurine Larsd., g., 62, Gj.
Maren Torgersd., tj., ug., 20, Gj.
Meen
Meen m. Svarttangen, l.nr. 239a, 239b, 238d.
Peder Larsen, hf., S.eier, G.br., g., 65, Gj.
Maren Gundersd., g., 66, Gj.
Gunder Pedersen, s., hjelper faderen med g.br., g., 33, Gj.
Anne Olsd., g., 29, Gj.
Peder Gundersen, s., 2, Gj.
Maren Gundersd., d., 2, Gj.
Ingeborg Haraldsd., tj., ug., 29, Gj.
Nils Johnsen, tj., 18, Saude.
Svarttangen
Svarttangen, l.nr. 238d. Ubeboet.
Eies af Peder L. Meen.
Askildsaas
Askildsaas, l.nr. 238h og matr. nr. 112, 377a.
Ubeboet.
Myren
Meen. Myren, l.nr. 240.
Ole Rønniksen, hf., hm. med Jord, Dagarb., g., 44, 
Slemdal.
Inger Christensd., g., 41, Gj.
Carl Olsen, s., 15, Gj.
Christian Olsen, s., 10, Gj.
Inger Olsd., d., 8, Gj.
Ole Olsen, s., 6, Gj.
Marie A. Olsd., d., 3, Gj.
Myren Plads. Ubeboet.Tilhører Ole Christensen Aaltvedt.
Myren Plads. l.nr. 240b. Ubeboet. Tilhører Jacob J. Langerød.
Meen, l.nr. 240b.
Live Larsd., husmoder, S.eier, enke, 81, Gj.
Eier af pladsen Nygaard.
Anders Nilsen, Jordbruger, S.eier, g., 36, Gj.
Live Thorsd., g., 44, Gj.
Meen, l.nr. 240a. Husholdning 1.
Peder Hansen, hf., S.eier, G.br., g., 51, Gj.
Anne Isaksd., g., 51, Gj.
Hans Pedersen, s., Skolelærer, ug., 24, Gj.
Isak Pedersen, s., hjelper faderen, 21, Gj.
Inger M. Pedersd., d., 17, Gj.
Else G. Pedersd., d., 15, Gj.
Hansine Pedersd., d., 12, Gj.
Lars Pedersen, s., 9, Gj.
Meen, l.nr. 240a. Husholdning 2.
Hans Larsen, hf., S.eier, G.br., g., 84, Gj. Bruger halvdelen af l.nr. 240.
Anne K. Jensd., g., 58, Gj.
Karen Hansd., d., 18, Gj.
Lars Hansen, s., s., 15, Gj. Sindsvag fra fødselen.
Meen, l.nr. 240a. Plads
Ole Nilsen, hf., hm. med Jord, Smed, g., 37, Gj.
Johanne Dorthea Carlsd., g., 33, Skien.
Nils Olsen, s., 8, Gj.
Karen K. Olsd., d., 6, Gj.
Anna M. Olsd., d., 4, Gj.
Carl Olsen, s., 3, Gj.
Stine M. Olsd., d., 1, Gj.
Johannes Evensen, Læredreng, ug., 20, Skien.
Jørgen Ingebretsen, Læredreng, ug., 18, Bø.
Lia
Meen. Lia. u. l.nr. 240a. Hus 1.
Anne M. Halvorsd., Husmoder, Inderst, Fattiglem,
enke, 78, Gj.
Martin Andersen, hendes dattersøn, 16, Gj.
Meen. Lia. u. l.nr. 240a. Hus 2.
Svend Knudsen, hf., hm. uden Jord, fattiglem, g., 72, Gj.
Doerte Pedersd., g., fattiglem, 78, Gj.
Meen. Lia. u. l.nr. 240a. Hus 3. Husholdning 1.
Jacob Bentsen, hf., S.eier, Skibstømmerm., g., 42, Gj.
Karen Jensd., g., 42, Gj.
Berthea Jacobsd., d., 7, Gj.
Meen. Lia. u. l.nr. 240a. Hus 3. Husholdning 2.
Ragnhild Pedersd., hendes Moder, enke, 74, Gj.
Broa
Meen. Broa. u. l.nr. 240a.
John Andersen, hf., hm med Jord, Skomager, g., 65, Gj.
Karen Borgersd., g., 63, Gj.
Anne K. Jensd., svigerdatter, enke, 29, Gj.
Andrea K. Andreasd., hendes d., 2, Gj.
L.nr. 240a, 240c, 245. Skovstykker. Ubeboet.
Eies af Fossum Værk.
Vallerdalen
Meen, Vallerdalen, l.nr. 241a.
Johannes Jensen, hf., G.br., S.eier, g., 66, Gj.
Helvig Knudsd., g., 60, Gj.
Anne Johannesd., d., ug., 20, Gj.
Hørta
Meen, Hørta, l.nr. 241.
Ole Olsen, hf., hm. med Jord, ug., 40, Gj.
Maria Larsd., hans Moder, enke, 70, Gj.
Ragnhild Olsd., hendes d., ug., 37, Gj.
Hørta, l.nr. 240a. Ubeboet. Eies af Peder H. Meen.
Buer
Matr. nr. 75.
Buer, l.nr. 242 og Meen, l.nr. 239, 241.
August Isaksen, hf., S.eier, G.br., 31, Solum.
Maren Johnsd., g., 30, Gj.
Karen J. Augustsd., d., 8, Gj.
Mathias Augustsen, s., 6, Gj.
Andreas Augustsen, s., 3, Gj.
Olaf Augustsen, s., 1, Gj.
Erik Rønniksen, tj., ug., 24, Gj.
Hans Rønniksen, tj., 18, Gj.
Andreas Hansen, tj., ug., 28, Gj.
Marthe M. Hansd., tj., ug., 19, Holden.
Johanne Hansd., tj., ug., 20, Porsgrund.
Kirsti Aslaksd., tj., ug., 25, Bø.
Buer, l.nr. 242.
Knud Larsen, hf., G.br., enkem., 77, Gj.
Maren Olsd., hans søns enke, S.eier, enke, 32, Gj.
Knud Martiniusen, hendes s., 6, Gj.
Buer, l.nr. 244. (Buermyren). Ubeboet. 
Bruges og eies af Hans Hansen Søli.
Engrav
Matr. nr. 76.
Engrav, l.nr. 245a,b og 246.
Søren Pedersen, hf., S.eier, G.br., g., 46, Gj. Baptist.
Anne Abrahamsd., g., 43, Solum.
Peder Sørensen, s., Sømand, ug., 21, Gj.
Julie Sørensd., d., 15, Gj.
Dortea Sørensd., d., 11, Gj.
Berta Sørensd., d., 4, Gj.
Søren A. Sørensen, s., 2, Gj.
Ole Olsen, tj., 12, Gj.
Andrea Larsd., tj., 17, Holden.
Ingeborg M. Fredriksd., tj., ug., 32, Gj.
Engrav, under l.nr. 245a,b og 246. Hus.
Ole Jensen, hf., hm. uden Jord, Bjelkehugger, g., 30, Gj.
Anne H. Hansd., g., 26, Gj.
Johan Olsen, s., 6, Gj.
Mathilde Olsd., d., 4, Gj.
Engrav, under l.nr. 245a,b og 246. Hus.
Ole Hansen, hf., Forpagter, Dagarb., g., 28, Gj.
Maren Nilsd., g., 42, Gj.
Hans Olsen, s., 7, Gj.
Anne K. Olsd., d., 5, Gj.
Nils Olsen, s., 3, Gj.
Anders Andersen, Fattiglem, 11, Gj.
Ryggen
Engrav. Ryggen, under l.nr. 245a,b og 246.
Isak Olsen, hf., hm. med Jord, g., 78, Gj.
Gunhild Larsd., g., 69, Solum.
Haakon Jonasen, Jordarb., g., 30, Sverige.
Gurine Jensd., g., 32, Solum.
Lene M. Haakonsd., hans datter, 3, Gj.
Skifjeld
Engrav, Skifjeld, l.nr. 246.
Zakarias Steffensen, hf., Forpagter, g., 86, Gj.
Marthe Larsd., g., 74, Gj.
Lars Zakariasen, s., hjelper Faderen, g., 37, Gj.
Gunhild Thorsd., g., 37, Gj.
Anne Jacobsd., tj., 16, Slemdal.
Engrav, Skifjeld, l.nr. 246.
Henrik Ellefsen, hf., hm. med Jord, g., 50, Gj.
Gunhild Johannesd., g., 50, Gj.
Ole Henriksen, s., Sømand, ug., 20, Gj.
Martin Henriksen, s., 15, Gj.
Bernhard Henriksen, s., 10, Gj.
Engrav, Skifjeld, l.nr. 246.
Ole Nilsen, hf., hm. med Jord, g., 42, Gj.
Maren Hansd., g., 37, Gj.
Riis nordre
Matr. nr. 82.
Riis N., l.nr. 277, 1.
Hans Isaksen, hf., S.eier, Skomager, g., 38, Gj.
Inger Marie Nilsd., g., 35, Eidanger.
Andreas Isaksen, Blikkenslager, ug., 24, Gj.
Karen Hansd., hans Moder, Follougkone, enke, 66, Eidanger.
Riis N., l.nr. 277, 2.
Bortforpagtet jordstykke til Hans P. Riis.
Marthe Haakonsd., husmoder, S.eier, enke, 38, Vestre Toten.
Isak Larsen, s., 8, Gj.
Karen Larsd., d., 6, Gj.
Kirsten Larsd., d., 4, Gj.
Riis N., l.nr. 277, 3.
Edvard Andersen, hf., S.eier, Blikkenslager, g., 29, Gj.
Ingeborg Olsd., g., 24, Siljord.
Ingeborg K. Edvardsd., d., 3, Gj.
Anders Edvardsen, s., 2, Gj.
Asgjer Gjermundsd., hans moder, Follougskone, enke, 56, Solum (Kviteseid i FT 1875).
Carl Andersen, Blikkenslager, ug., 24, Gj.
Andreas Andersen, Blikkenslager, 17, Gj.
Riis N., under l.nr. 277, 3.
Eies og bruges af Lars Andersen i Kragerø.
Peder Pedersen, hf., Inderst, Blikkenslager, g., 30, V. Toten.
Anne M. Vetlesd., g., 30, S. Land.
Petrine Pedersd., d., 8, V. Toten.
Martin Pedersen, s., 5, V. Toten.
Marthe M. Pedersd., d., 4, V. Toten.
Pauline Pedersd., d., 1, Gj.
Riis N., l.nr. 278b. Husholdning 1.
Knud Hansen, hf., S.eier, G.br., g., 48, Eidanger.
Maren K. Christensd., g., 43, Eidanger.
Hanne K. Knudsd., d., 12, Bamble.
Anne T. Knudsd., d., 9, Bamble.
Carl Knudsen, s., 2, Gj.
Riis N., l.nr. 278b. Husholdning 2.
Søren Christensen, S.eier, G.br., Skrædder, g., 37, Eidanger.
Riis N., l.nr. 278a. Husholdning 1.
Halvor Halvorsen, hf., S.eier, G.br., g., 48, Gj.
Sophie Nilsd., g., 31, Gj.
Maren T. Halvorsd., d., 8, Gj.
Johanne C. Halvorsd., d., 7, Gj.
Hanne M. Halvorsd., d., 2, Gj.
Riis N., l.nr. 278a. Husholdning 2.
Paul Hansen, hf., Inderst, Tollknivfabrikant, enkem., 52, V. Toten.
Helene M. Paulsd., d.,12, V. Toten.
Carl L. Paulsen, s., 9, V. Toten.
Karine Pedersd., husholderske, ug., 31, V. Toten.
Riis N., l.nr. 278a. Husholdning 3.
Andreas Hansen, Inderst, Tolleknivfabrikant, ug., 41, V. Toten.
Nils Hansen, Inderst, Tolleknivfabrikant, ug, 38, V. Toten.
Riis N., l.nr. 277a, 278b.
Isak Nilsen, hf., Skrædder, g., 33, Gj.
Marthe Christensd., g., 35, Gj.
Christen Isaksen, s., 2, Gj.
Riis N., l.nr. 277.
Kittil Olsen, hf., Skrædder, g., 28, Gj.
Karen Birgitte Arnesd., g., 34, Solum.
Inger Mathea Kittilsd., d., 3, Gj.
Anne Olalia Kittilsd., d., 1, Gj.
Riis søndre
Matr. Nr. 83.
Riis S., l.nr. 279 og Buer, l.nr. 243.
Ole Christensen, hf., S.eier, Leil., G.br., g., 33, Gj.
Maren Anne Vetlesd., g., 32, Gj.
Christian Olsen, s., 9, Gj.
Vetle Olsen, s., 6, Gj.
Jacob Olsen, s., 3, Gj.
Rasmus Halvorsen, tj., 17, Gj.
Inger K. Ingebretsd., tj., 17, Eidanger.
Jørgen Trulsen, Udsat for betaling, umyndig, 
ug., 54, Skien.
Riis S., l.nr. 280 og 278a. Husholdning 1.
Anne Kirstine Rasmusd., S.eier, enke, 77, Gj.
Anne Kirstine Jacobsd., husmoder, G.br., enke, 49, Gj.
Jacob Rasmussen, s., hendes s., hjelper moderen med 
g.br., ug., 23, Gj.
Martin Rasmussen, s., ditto, 20, Gj.
Maren Rasmusd., d., 17, Gj.
Inger Rasmusd., d., 13, Gj.
Marthe Rasmusd., d., 10, Gj.
Mariane Rasmusd., d., 7, Gj.
Riis S., l.nr. 280 og 278a. Husholdning 2.
Petter Hansen, hf., Inderst, Bjelkehugger, g., 22, Gj.
Kirsten M. Rasmusd., g., 28, Gj.
Anne H. Pettersd., d., 1, Gj.
Riis S., l.nr. 280 og Vosserødklev, l. nr. 367.
Torjus Rasmussen, hf., S.eier, G.br., 43, Gj.
Elise Marie Halvorsd., g., 35, Solum.
Anne Lovise Torjusd., d., 3, Gj.
Kirsten Rosind Torjusd., d., 1, Gj.
Anne K. Knudsd., tj., ug., 23, Gj.
Trond Kittilsen, tj., 17, Holden.
Riisrønningen
Riis S. Riisrønningen, l.nr. 281.
Nils Haraldsen, hf., S.eier, Tømmerm., g., 45, Gj.
Aase Marie Trondsd., g., 47, Gj.
Hans Nilsen, s., 17, Gj.
Elise Nilsd., d., 14, Gj.
Live Nilsd., d., 11, Gj.
Martin Nilsen, s., 9, Gj.
Sivertrønningen
Riis S., Sivertrønningen, l.nr. 282.
Hans Sivertsen, hf., S.eier, Skomager, g., 54, Gj.
Benedikte Christine Bentsd., g., 57, Porsgrund.
Severin Hansen, s., Sømand, ug., 27, Gj.
Christian Hansen, s., ug., Skolelærer, 23, Gj.
Inga Hansd., d., ug., 22, Gj.
Johan Hansen, s., Skomager, 17, Gj.
Anne Kirstine Hansd., d., 15, Gj.
Riis S., Hongaarden, l.nr. 283. Ubeboet.
Eies af Lars Jacob Øvrum.
(Beliggende ved Jarseng.)
Riis S., Hongaarden, l.nr. 283. Ubeboet.
Eies af Andreas H. Sanden.
Riis S., l.nr. 280. Ubeboet. Eies af Jacob H. Nærum.
Bækkeval
Matr. Nr. 84. (Bekkevar/Bekkevold).
Bekkevar, l.nr. 288b, 286ab.
Christian Haraldsen, hf., S.eier, Tømmerm., g., 40, Gj.
Anne Hansd., g., 37, Gj.
Hans Christiansen, s., 10, Gj.
Live Larsd., hans Moder, enke, 70, Gj.
Bekkevar, l.nr. 288a, 286a. Husholdning 1.
John Olsen, hf., S.eier, G.br., g., 58, Gj.
Anne Jacobsd., g., 55, Gj.
Maren Gurine Johnsd., d., 21, Gj.
Jacob Johnsen, s., 16, Gj.
Bekkevar, l.nr. 284a.
Anders Andersen, S.eier, G.br., ug., 38, Gj.
Bekkevar, l.nr. 284b.
Nils Andersen, hf., S.eier, G.br., g., 43, Gj.
Anne Amundsd., g., 38, Eidanger.
Karen Hansd., d., 13, Gj.
Marie Hansd., d., 10, Gj.
Hanne Nilsd., d., 4, Gj.
Kari Jacobsd., konens moder, Follougkone, enke, 
76, Eidanger. Sindsvag i de siste 15 aar.
L.nr. 287. Ubeboet. Eies og bruges af Ole Rasmussen. 
L.nr. 288. Ubeboet. Eies af Gunder Lie.
L.nr. 288. Ubeboet. Eies af Gunder O. Lid. (Ved Skifjell?)
Nygaard
Matr. nr.106.
Nygaard, l.nr. 368a og b, Meen (matr. nr. 74), 
l.nr. 238f, Baaserød, l.nr. 371 og Braaten, l.nr. 109.
Simon Hansen, hf., S.eier, G.br., enkem., 63, Gj.
Hans Jacob Simonsen, s., hjelper faderen med g.br., ug., 
28, Gj.
Inger Dorthea Simonsd., d., husholderske, 21, Gj.
Hus.
Inger Rollefsd., hm., Inderst, ug., 45, Saude.
Lars Larsen, hendes s., er i Skomagerlære, 16, Gj.
Kaalerød
Kaalerød, l.nr. 368b.
Isak Trondsen, hf., S.eier, Skibstømmerm., g., 42, Gj.
Kirsten Andersd., g., 45, Gj.
Inger Isaksd., d., 15, Gj.
Elen Isaksd., d., 13, Gj.
Karen Isaksd., d., 12, Gj.
Andreas Isaksen, s., 9, Gj.
Anne Isaksd., d., 7, Gj.
Lars Isaksen, s., 5, Gj.
Ingeborg Isaksd., d., 2, Gj.
Constanse Andersd., konens søster, ug., 43, Gj.
Eegaasen
Matr. nr. 113. (Eikaasen/Eikåsen)
Eegaasen, l.nr. 378.
Johannes Jensen, hf., S.eier, G.br., enkem., 66, Bø.
Karen Johannesd., d., ug., 25, Gj.
Johannes Olsen, fostersøn., 14, Gj.
Nils Halvorsen, tj., 25, Gj.
Hans Hansen, svigersøn, Tømmerm., g., 33, Eidanger.
Helene Johannesd., bestyrer faderens husholdning, g., 30, Gj.
Espedalen
Matr. nr. 114.
Espedalen, l.nr.379, 380 og Meen, l.nr. 239, 241.
Ole Isaksen, hf., S.eier, G.br., enkem., 30, Gj.
Isak Olsen, s., 4, Gj.
Peder Olsen, s., 1, Gj.
Anne Andersd., Styrer husholdningen, ug., 21, Gj.
Anne K. Simonsd., tj., 18, Gj.
Maren Olsd., tj., 12, Gj.
Lars Larsen, tj., 21, Eidanger.
Grønnerø
Matr. nr. 115.
Grønnerø, l.nr. 381a, 381b.
Lars Kittilsen, hf., S.eier, G.br., g., 50, Gj.
Berthe Hansd., g., 54, Gj.
Andrea Larsd., d., ug., 28, Gj.
L.nr. 381c. Ubeboet. Tilhører Svenke Olsen Houen.
Skyer
Matr. nr.116.
Skyer, l.nr. 382b og Ballestad N., l.nr. 220e.
Nils Isaksen, hf., S.eier, G.br., g., 43, Gj.
Ernstine Johannesd., g., 40, Gj.
Hans Nilsen, s., 16, Gj.
Marie Nilsd., d., 10, Gj.
Inger Olava Nilsd., d., 8, Gj.
Isak Nilsen, s., 3, Gj.
Skyer, l.nr. 382a, Christiansflid, l.nr. 230 og 
Ballestad S., l.nr. 222c, 227b.
Nils Andersen, hf., S.eier, G.br., g., 54, Gj.
Ragnhild Helgesd., g., 55, Gj.
Helvig Nilsd., d., ug., 28, Gj.
Anders Nilsen, s., hjelper faderen, ug., 25, Gj.
Hans Nilsen, s., hjelper faderen, ug., 23, Gj.
Lars Nilsen, s., Skomager, 20, Gj.
Mariane Nilsd., d., 13, Gj.
Lina Nilsd., d., 10, Gj.
Svenke Nilsen, s., 7, Gj.
Johannes Nilsen, s., 3, Gj.
Skyer, l.nr. 383. Ubeboet. Bruges af Lars Vallerdalen
og Børte Johannesd. Skyer.
Skyer, l.nr. 384. 
Nils Olsen, S.eier, G.br., ug., 22, Gj.
Berthe Johannesd., husbestyrer, S.eier, jordbruger, ug., 55, Gj.
Borge Vestre
Matr. nr. 77.
Borge V., l.nr. 247, 249.
Christian Emil Blichfeldt, hf., G.br., S.eier, 
Captain, g., 48, Fedt.
Johanne Petronelle f. Bulk, g., 33, Fredriksværn.
Nils Christian Blichfeldt, s., 11, Porsgrund.
Bolette Christiane Blichfeldt, d., 8, Porsgrund.
Rikard Jens Christian Blichfeldt, s., 1, Gj.
Lars Andersen, tj., ug., 23, Gj.
Anne Karoline Andersd., tj., ug., 24, Bamble.
Maren Kittilsd., tj., 17, Gj.
Ingeborg Albretsd., tj., ug., 24, Solum.
Borge V., l.nr. 248.
Jørgen Aall Flod, hf., G.br., S.eier, Asuransedirektør, 
g., 46, Eidanger.
Anne Katrine Flod, g., 40, Danmark.
Frederikke Elise Flod, d., 22, Porsgr.
Carl Gustaf Flod, s., 19, Porsgr.
Adolph Fredrik Flod, s., 17, Porsgr.
Kjel Emil Flod, s., 13, Porsgr.
Frits Flod, s., 10, Porsgr.
Jørgen Flod, s., 8, Porsgr.
Kato Flod, s., 6, Porsgr.
Anne Katrine Flod, d., 4, Gj.
Fredrikke Flod, d., 1, Gj.
Nils Olsen, tj., ug., 29, Porsgr.
Live Zakariasd., tj., ug., 24, Saude.
Marie Larson, tj., 17, Porsgr.
Ingeborg Gundersd., tj., ug., 22, Gj.
Marie Sophie Pedersd., tj., 16, Gj.
Borge V., l.nr. 248. Plads.
Anders Pedersen, hf., hm. med Jord, g., 31, Holden.
Jensine Jensd., g., 30, Porsgr.
Jens Peter Andersen, s., 9, Gj.
Anne Marie Andersd., d., 4, Gj.
Petrea Johannesd., d., tj., 14, Gj.
Borge V., l.nr. 247. Ubeboet. 
Borge V., l.nr, 249. Hus 1. Husholdning 1.
Johanne Jacobsd., Huseier, ug., 43, Gj.
Johan Eriksen, s., 6, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 1. Husholdning 2.
Ole Bjørnsen, hf., Logerende, Sømand, g., 23, 
Hvitsø(Kviteseid).
Johanne Dortea Pedersd., g., 21, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 1. Husholdning 3.
Hans Danielsen, hf., Logerende, Kjørekarl, enkem.,77, Gj.
Berthe Marie Hansd., d., ug., 43, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 2.
Hans Knudsen, hf., Huseier, Tømmermand, g., 32, Gj.
Metodist.
Marie Aasoldsd., g., 33, Solum. Metodist.
Kirstine Hansd., d., 5, Gj. Metodist.
Kornelius Hansen, s., 3, Gj. Metodist.
Anna Hansd., d., 1, Gj. Metodist.
Jens Knudsen, Logerende Sømand, ug., 26, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 3.
Olavus Andersen, hf., Huseier, Sjauarb., g. 54, Sverige, 
Metodist.
Keisa Andersd., g., 53, Sverige. Metodist.
Johan Martile Olavusen, s., 17, Gj. Metodist.
Karoline Olavusd., d., 14, Gj. Metodist.
Alexander Olavusen, s., 11, Gj. Metodist.
Borge V., l.nr, 249. Hus 4.
Christen Pedersen, hf., Huseier, Sjauarb., g., 48, Slemdal.
Karen Helene Johnsd., g., 49, Hedrum.
Ingeborg Marie Christensd., d., 16, Gj.
Anne Christensd., d., 13, Gj.
Peder Christensen, s., 11, Gj.
Jonas Christensen, s., 3, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 5.
Christen Olsen, hf., Huseier, Sjauarb., g., 34, Gj.
Anne Clarine Svendsd., g., 30, Gj.
Ole Christensen, s., 10, Gj.
Sophie Christensd., d., 9, Gj.
Christine Christensd., d., 6, Gj.
Severin Christensen, s., 3, Gj.
Berthea Christensd., d., 1, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 6.
Lars Trondsen, hf., Huseier, Matros, g., 35, Gj.
Ingeborg Halvorsd., g., 39, Skien.
Halvor Larsen, s., 13, Gj.
Thomine Larsd., d., 6, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 7.
Halvor Johnsen, hf., Huseier, Matros, g., 36, Solum.
Anne Marie Andersd., g., 32, Gj.
Hanna Marie Halvorsd., d., 10, Gj.
Maren Serine Halvorsd., d., 8, Solum.
Jonas Halvorsen, s., 7, Gj.
Anne Kirstine Halvorsd., d., 5, Gj.
Andreas Halvorsen, s., 3, Gj.
Emil Halvorsen, s., 1, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 8.
Peter Magnus Olsen, hf., Huseier, Matros, g., 30, Pors.
Boel Kirstine Simonsd., g., 35, Gj.
Inger Marie Petersd., d., 5, Pors.
Oluf Petersen, s., 2, Gj.
Otto Christian Olsen, Logerende Matros, ug., 26, Pors. (Født på Oseb. i Gjerpen. G.S.)
Borge V., l.nr, 249. Hus 9.
Ingebret Knudsen, hf., Huseier, Bjelkehugger, g., 41, Gj.
Marthe Olsd., g., 35, Gj.
Carl Ingebretsen, s., 12, Gj.
Olavus Ingebretsen, s., 9, Gj.
Mathilde Christine Ingebretsd., d., 4, Gj.
Hans Ingebretsen, s., 4, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 10.
Christen Hansen, hf., Huseier, Maler, g., 66, Holden.
Elen Maria Mathiasd., g., 64, Hvitsø.
Mathias Christensen, s., Photografist, ug., 30, Holden.
Borge V., l.nr, 249. Hus 11.
Søren Hansen, hf., Huseier, Matros, g., 35, Solum.
Anne Marthine Olsd., g., 29, Gj.
Kirstine Marie Sørensd., d., 8, Gj.
Hans Sørensen, s., 6, Gj.
Mathilde Sørensd., d., 2, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 12.
Hans Peter Pedersen, hf., Huseier, Sjauarb., g., 50, Solum.
Anne Kirstine Trondsd., g., 50, Gj.
Torjus Hansen, s., Sømand, ug., 22, Gj.
Petrea Hansd., d., 16, Gj.
Peder Hansen, s., 13, Gj.
Anne Marie Hansd., d., 12, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 13.
John Hansen, hf., Huseier, Bordbærer, g., 46, Gj.
Eier Jord i et annet Distrikt.
Ingeborg Andersd., g., 49, Gj.
Halvor Johnsen, s., 16, Gj.
Mariane Johnsd., d., 13, Gj.
Hans Severin Johnsen, s., 10, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 14.
Peder Olsen, hf., Huseier, Matros, g., 42, Gj.
Helene Knudsd., g., 48, Gj.
Petrea Pedersd., d., 15, Gj.
Ole Christian Pedersen, s., 13, Gj.
Othilde Christine Pedersd., d., 11, Gj.
Maren Sophie Pedersd., d., 7, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 15.
Hans Sørensen, hf., Huseier, Sjauarb., enkem., 74, Gj.
Ingeborg Svendsd., tj., ug., 33, Siljord.
Borge V., l.nr, 249. Hus 16.
Torjus Trondsen, hf., Huseier, Bjelkehugger, g., 44, Gj.
Berthe Olsd., g., 47, Gj.
Othilde Torjusd., d., 17, Gj.
Christian Torjusen, s., 14, Gj.
Lars Torjusen, s., 7, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 17.
Christian Julius Knudsen, hf, Huseier, Snekker, g., 37, Gj.
Leier eller Forpagter jord af Matr. nr. 81.
Mariane Abrahamsd., g., 44, Gj.
Knud Christiansen, s., 15, Gj.
Hans Christiansen, s., 12, Gj.
Inger Marie Christiansd., d., 6, Gj.
Margith Johannesd., tj., ug., 20, Bø.
Borge V., l.nr, 249. Hus 18. Husholdning 1. 
Zakarias Mortensen, hf., Huseier, Jordarb., g., 43, Gj.
Ingeborg Margrethe Hansd., g., 44, Skien.
Borge V., l.nr, 249. Hus 18. Husholdning 2.
Lavia Bendixdatter, Logerende pige, ug., 73, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 19.
Johannes Johannesen, hf., Huseier, Bjelkehugger, 
enkem., 48, Gj.
Hans Johannesen, s., Sømand, ug., 20, Gj.
Karen Johannesd., d., bestyrer faderens 
husholdning, 17, Gj.
Andreas Johannesen, s., 14, Gj.
Maren Kirstine Johannesd., d., 12, Gj.
Olava Johannesd., d., 8, Gj.
Johan Anton Johannesen, s., 5, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 20. Husholdning 1.
Karoline Frederikke Maustriksd.(?), husmodr, huseier,
enke, 56, Kongsberg. Metodist.
Borge V., l.nr, 249. Hus 20. Husholdning 2.
Ole Johnsen, hf., Logerende, Matros, g., 26, Siljord.
Anne Larsd., g., 27, Gj.
Jensine Mathilde Olsd., d., 1, Gj.
Isak Larsen, Logerende, Tømmermand, ug., 21, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 21.
Peder Christensen, hf., Huseier, Sjauarb., g., 56, Tanum.
Margrethe Gundersd., g., 55, Gj.
Ole Pedersen, s., ug., 24, Gj.
Andreas Pedersen, s., 17, Gj.
Mariane Pedersd., d., 14, Gj.
Petrea Pedersd., d., 13, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 22.
Olaus Olsen, hf., Huseier, Matros, g., 37, Gj.
Anne Karine Johnsd., g., 47, Pors.
Oluf Olausen, s., 11, Pors.
Karen Sophie Olausd., d., 7, Gj.
Johan Olausen, s., 3, Gj.
Borge V., l.nr, 249. Hus 23.
Jacob Olsen, hf., Huseier, Murarb., g., 60, Gj.
Aase Marie Knudsd., g., 43, Gj.
Ole Jacobsen, s., Sjauarb., ug., 33, Gj.
Jacob Jacobsen, s., Sømand, ug., 20, Gj.
Karen Kirstine Jacobsd., d., 15, Gj.
Borgestad
Matr. nr. 78.
Borgestad, l.nr. 250. Husholdning 1.
Erik Johan Cappelen, hf., G.br., S.eier,
Sorenskriverfuldmegtig, g., 38, Gj.
Maren Dorthea f. Blom, g., 36, Bamble.
Anne Sophia Cappelen, d., 12, Gj.
Karen Fredrikke Storm, Husholderske, ug., 40, Gj.
Halvor Thorsen, Qvægrøgter, ug., 40, Gj.
Andreas Andersen, tj., ug.,24, Gj.
Thomas Svenungsen, tj., 22, Holden.
Karen Marie Amundsd., tj., ug., 35, Gj.
Ingeborg Jørgensd., tj., ug., 23, Gj.
Elise Karine Aslaksd., tj., ug., 28, Skien.
Borgestad, l.nr. 250. Husholdning 2.
August Ditlev Eggers, Logerende, cand. Justis og 
Amtsfuldmægtig, g., 46, Aamodt prestegjeld.
Christine Antoinette f. Kervel, g., 37, Christiansand.
Andrea Margrethe Eggers, d., 5, Gj.
August Severin Eggers, s., 4, Gj.
Mariane Nilsd., tj., ug., 29, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 1. 
Forpagter jord af Borgestad.
Erik Nilsen, hf., Huseier, Jordarb, g., 42, Gj.
Anne Hansd., g., 43, Gj.
Martin Eriksen, s., 10, Gj.
Nikoline Eriksd., d., 7, Gj.
Hans Eriksen, s., 3, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 2.
Nils Olsen, hf., Huseier, Bjelkehugger, g., 62, Gj.
Marthe Larsd., g., 70, Eidanger.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 3.
Jacob Andersen, hf., Huseier, Slagter, g., 56, Slemdal.
Karen Marie Enersd., g., 54, Skien.
Marie Anne Jacobsen, d., ug., 23, Gj.
Paulus Jonas Georg Jacobsen, 11, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 4.
Reinholdt Pedersen, hf., Huseier, Tømmerm., g., 32, Sandsvær.
Berthe Hansd., g., 32, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 5.
John Knudsen, hf., Huseier, Skibstømmerm., g., 38, Gj.
Marie Katrine Jacobsd., g., 39, Pors.
Carl Johnsen, s., 13, Gj.
Inger Hansine Johnsd., d., 11, Gj.
Gurine Johnsd., d., 8, Gj.
Josefine Johnsd., d., 5, Gj.
Severin Johnsen, s., 2, Gj.
Johanne Olsd., hans Moder, nyder fattigunderstøttelse, 
enke, 66, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 6.
Peder Johnsen, hf., Logerende, Matros, g., 32, Skien.
Anne Margrethe Christensd., g., 36, Gj.
Christen Pedersen, s., 6, Gj.
John Pedersen, s., 4, Gj.
Hans Karenius Pedersen, s., 2, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 7.
Anne Helene Jacobsd., Husmoder, Huseier, enke, 60, Gj.
Christine Christensd., d., 14, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 8.
Jens Jensen, hf., Huseier, Sjauarb., g., 49, Gj.
Ingeborg Eriksd., g., 55, Gj.
Lars Madsen, konens søn etter første ægteskab, 
Matros, 30, Gj. Metodist.
Hans Jensen, deres s., 15, Gj.
Edvard Jensen, s., 12, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 9.
Jens Olsen, hf., Huseier, Sjauarb., g., 66, Gj.
Else Knudsd., g., 66, Gj.
Karen Kirstine Jensd., d., ug., 32, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 10.
Hans Sørensen, hf. Huseier, Bjelkehugger, g., 70, Gj.
Christine Christensd., g., 77, Gj.
Hansine Hansd., deres d., ug., 48, Gj.
Hanna Nilsd., fosterd., 9, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 11.
Hans Johannesen, hf., Huseier, Sjauarb., g., 48, Gj.
Kirstine Knudsd., g., 44, Gj.
Martinius Hansen, s., 12, Gj.
Hanna Hansd., d., 8, Gj.
Kirstine Hansd., d., 8, Gj.
Nils Johannesen, mandens Broder, Sjauarb., ug., 51, Gj.
Anders Hansen Moldhaugen, Logerende, Bjelkehugger, 
enkem., 59, Solum.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 12.
Christen Jacobsen Lie, hf., Huseier, Matros, enkem., 58, Gj.
Jacobine Christensd., d., ug., 24, Gj.
Martin Christensen, s., 16, Gj.
Marthine Christensd., d., 13, Gj.
Lovise Christensd., d., 10, Gj.
Laurits Christensen, s., 9, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 13.
Thor Larsen, hf., Huseier, Sømand, g., 45, Skien.
Forpagter Jord af Borgestad.
Andrea Isaksd., g., 51, Gj.
Elise Christensd., fosterd., 13, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 14.
Anders Ingebretsen, hf., Huseier, Sjauarb., g., 54, Gj.
Anne Kirstine Olsd., g., 55, Skien.
Kirsten Andrea Andersd., d., ug., 21, Gj.
Andreas Andersen, s., 16, Gj.
Martin Severin Andersen, s., 14, Gj.
Theodor Falkenberg, deres dattersøn, 6, Gj.
Uægte barn.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 15.
John Nilsen, hf., Huseier, Bjelkehugger, g., 37, Gj.
Aase Laurine Andersd., g., 33, Tanum.
Anton Nikolai Johnsen, s., 7, Gj.
Ida karoline Johnsd., d., 4, Pors.
Johan Laurits Johnsen, s., 2, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 16.
Rasmus Olsen, hf., Huseier, Matros, g., 39, Gj.
Kirsten Olsd., g., 52, Holden.
Olavus Rasmussen, s., 11, Gj.
Elisabeth Johnsd., konens Moder, enke, 78, Holden.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 17.
Lars Olsen, hf., Huseier, Snekker, g., 65, Gj.
Forpagter Jord af Borgestad.
Ingeborg Marie Trondsd., g., 63, Gj.
Halvor Larsen, s., Skolelærer, ug., 24, Gj.
Else Katrine Larsd., d., ug., 22, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 18. Husholdning 1.
Kirsten Olsd., Husmoder, Huseier, g., 50, Solum, Metodist.
Hendes mand reist til Amerika for 3 Aar siden, uden visshed om tilbakekomst.
Thoresius Clausen, s., Sjauarb., ug., 21, Gj. Metodist.
Ole Clausen, s., Sjauarb., 19, Gj. Metodist.
Johanne Clausd., d., 16, Gj. Metodist.
Klara Clausd., d., 13, Gj. Metodist.
Anne Marie Clausd., 7, Gj. Metodist.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 18. Husholdning 2.
Jacob Halvorsen, hf., Logerende, Bjelkehugger, enkem., 
43, Eidanger.
Andreas Jacobsen, s., 15, Eidanger.
Marie jacobsd., d., 10, Eidanger.
Lars Jacobsen, s., 8, Eidanger.
Kirsten Thorsd., tj., ug., 32, Siljord.
Ingeborg Sørensd., hendes d., 5, Siljord.
Uægte Barn.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 18. Husholdning 3.
Isak Olsen, hf., Logerende, Sjauarb., g., 30, Gj.
Berthe Nilsd., g., 39, Solum.
Marie Isaksd., d., 5, Gj.
Kirstine Isaksd., d., 3, Gj.
Olava Isaksd., d., 1, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 18. Husholdning 4.
Kittil Nilsen, hf., Logerende, Bjelkehugger, g., 45, Gj.
Anne Johannesd., g., 45, Gj.
Andreas Kittilsen, s., 11, Gj.
Martine Kittilsd., d., 9, Gj.
Gunhild Olsd., Logerende Pige, ug., 37, Solum.
Disse 4 husholningene Logerer i et Hus.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 19.
Torjus Ingebretsen, hf., Huseier, Bjelkehugger, g., 50, Gj.
Inger Hansine Olsd., g., 43, Gj.
Ole Torjussen, s., Sømand, 19, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 20. Husholdning 1.
Carl Trondsen, hf., Huseier, Matros, g., 41, Porsgrund.
Gunhild Knudsd., g., 32, Gj. Metodist.
Amboline Carlsd., d., 10, Gj. Metodist.
Antomine Carlsd., d., 8, Gj. Metodist.
Theodor Carlsen, s., 5, Gj. Metodist.
Kornelius Carlsen, s., 1, Gj. Metodist.
Kirstine Carlsd., d., 1, Gj. Metodist.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 20. Husholdning 2.
Christen Pedersen, hf., Logerende, Matros, g., 30, Gj.
Kirsten Halvorsd., g., 24, Gj.
Margrethe Sophie Christensd., d., 2, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 21.
Ole Larsen, hf., Huseier, Tømmerm., g., 67, Gj.
Maren Gundersd., g., 60, Gj.
Anne Kirstine Olsd., d., 16, Gj.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 22. Husholdning 1.
Magnus Teiste, Huseier, Telegraphist, ug., 28, Christiania.
Borgestad, l.nr. 250. Hus 22. Husholdning 2.
Inger Gurine Pedersd., Logerende, enke, 56, Gj.
Jacob Abrahamsen, s., Matros, ug., 24, Gj.
Borgestadholmen
Borgestadholmen, l.nr. 250a. Hus 1.
Daniel Isaksen, hf., forpagter, Skibstømmerm., 
g., 39, Gj.
Anne Larsd., g., 39, Gj.
Laura Danielsd., d., 10, Gj.
Isak Danielsen, s., 7, Gj.
Berthe M. Danielsd., d., 1, Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250a. Hus 2.
Herman Larsen, hf., hm. uden Jord, Teglarb., g., 40, Skien.
Inger Hansd., g., 35, Solum.
Marie Hermansd., d., 10, Gj.
Hans Hermansen, s., 2, Gj.
Berthe Marie Knudsd., hans Moder, enke, 65, Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250a. Hus 3.
Ole Knudsen, hf., Forpagter, Dagarb., g., 70, Gj.
Elen Christoffersd., g., 63, Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250a. Hus 4.
Hans Andersen, hf., Forpagter, Dagarb., g., 56, Gj.
Anne Jacobsd., g., 53, Gj.
Andreas Hansen, s., ug., 23, Gj.
Jacob Hansen, s., 13, Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250a. Hus 5.
Ingebret Hansen, hf., hm. uden Jord, Sømand, g., 30, Gj.
Marie Hansd., g., 31, Porsgrund.
Borgestadholmen, l.nr. 250a. Hus 6.
Nils Knudsen, hf., hm. uden Jord, Dagarb., g., 67, Gj.
Gurine Saamundsd., g., 73, Gj.
Carl Nilsen, s., Sømand, ug., 31, Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250a. Hus 7.
Markus Reiersen, hf., Inderst, Sømand, g., 32, 
Porsgrund. Metodist.
Kirstine Gundersd., g., 28, Gj. Metodist.
Maren Markusd., d., ug., 1, Gj. Metodist.
Anne Johannesd., konens Moder, Huseier, enke, 68, Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250a. Hus 8.
Anne K. Larsd., Huseier uden Jord, enke, 67, Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250a. Hus 9.
Knud Larsen, hf., hm. uden Jord, Dagarb., g., 50, Gj.
Johanne Andersd., g., 59, Gj.
Andreas knudsen, s., 15, Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250a. Hus 10. Husholdning 1.
Ole Amundsen, hf., Inderst, Sømand, g., 48, Solum.
Kirsten Andersd., g., 44, Solum.
Christen Larsen, Stedsøn, 13, Gj.
Caroline Olsd., deres d., 8, Gj.
Andreas Olsen, s., 4, Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250a. Hus 10. Husholdning 2.
Lars Jensen, hf., Inderst, Dagarb., g., 38, Gj.
Maren Andersd., g., 37, Gj.
Marie Larsd., d., 6, Gj.
Laura Larsd., d., 4, Gj.
Jens Larsen, s., 2, Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250a. Hus 11.
Lars Isaksen, hf., hm. uden Jord, Skibstømmerm., g., 32, Gj.
Anne Andersd., g., 35, Holden.
Anne Larsd., d., 6, Gj.
Isak Larsen, s., 3, Gj.
Andreas Larsen, s., 1, Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250b. Plads.
Jordstykket benyttes til Skibsværft.
Knud Guttormsen, hf., hm., Oldermand, g., 57, Gj.
Karoline Asbjørnsen, g., 45, Skien.
Jørgen Olavus Guttormsen, s., 17, Skien.
Magnus Hagbart Guttormsen, s., 11, Gj.
Karoline Pernille Guttormsen, d., 9, Gj.
Karl Emanuel Guttormsen, s., 4, Gj.
Anna Sophie Guttormsen, d., 1, Gj.
Elen Karine Albretsd., tj., ug., 21, Slemdal
Aakre
Matr. nr. 79.
Aakre, l.nr. 251.
Hans Eleonardus Møller, hf., G.br., S.eier, 
Assuransedirektør, Skibsreder, g., 62, Gj.
Amborg Laura f. Aall, g., 63, Holt.
Hans Møller, s., Fransk Konsul, enkem.,36, Gj.
Nikolai Møller, s., hjelper Faderen paa Kontoret, 
ug., 26, Gj.
Mathilde Møller, d., ug., 26, Gj.
Halvor Christensen, tj., ug., 27, Holden.
Christiane Marie Christensd., tj., ug., 32, Langesund.
Karen Dorthea Norby, tj., ug., 27, Porsgrund.
Karen Olsd., tj., 19, Gj.
Aase Gundersd., tj., ug., 56, Saude.
Egeli
(Samme l.nr.)
Hans Jørgen Christian Aall, hf., Huseier med Jord, 
Amtmand, g., 60, Holt.
Mariane Aall f. Møller, g., 54, Porsgrund.
Isak Jensen, tj., ug., 26, Gj.
Ingeborg Marie Jensd., tj., ug., 23, Gj.
Marthe Kirstine Sørensd., tj., ug., 31, Bamble.
Kirsten Andersd., tj., ug., 20, Gj.
Borge østre
Matr. nr. 80.
Borge Ø., l.nr. 252. Hus 1.
Andrea Isaksd., Husmoder, Huseier, g., 39, Porsgrund.
Manden som var Sømand rømte for 7 Aar siden.
Elise Kirstine Isaksd., d., 12, Porsgrund.
Nils Isaksen, s., 10, Pors.
Borge Ø., l.nr. 252. Hus 2.
Ole Salvesen, hf., Huseier, Matros, g., 33, Mandal.
Maren Olsd., g., 34, Gj.
Severin Olsen, s., 2, Gj.
Regine Reinarsd., forsørges paa fattigkassen, 12, Vale Prestgjeld.
Borge Ø., l.nr. 252. Hus 3.
Ole Olsen, hf., Huseier, Matros, g., 40, Gj.
Maren Kirstine Ingebretsd., g., 46, Gj.
Othilde Olsd., d., 17, Gj.
Ida Marie Olsd., d., 15, Gj.
Bollette Olsd., d., 10, Gj.
Jacob Olsen, s., 4, Gj.
Borge Ø., l.nr. 252. Hus 4.
Halvor Ingebretsen, hf., Huseier, Skibstømmerm., g., 48, Eidanger.
Sovei Halvorsd., g., 48, Hitterdal.(Heddal).
Hanna Sophie Halvorsd., d., 15, Gj.
Marie Anne Halvorsd., d., 12, Gj.
Borge Ø., l.nr. 252. Hus 5.
Anders Nilsen, hf., Huseier, Skomager, g., 30, Gj.
Ingeborg Marie Andersd., g., 23, Gj.
Borge Ø., l.nr. 252. Hus 6.
Ole Jacobsen Løvaasen, hf., Huseier med Jord, 62, Gj.
Inger Marie Rasmusd., g., 66, Langesund.
Borge Ø., (Skauen gård) l.nr. 252, 257a, 261. Hus 1. 
Isak Gundersen Skauen, hf., S.eier, G.br., g., 46, Gj.
Ingeborg Eliasd., g., 27, Gj.
Laurine Eliasd., tj., ug., 24, Gj.
Borge Ø., l.nr. 252, 257a, 261. Hus 2.
Hans Nilsen, hf., Huseier, Sjauarb., g., 30, Gj.
Inger Halvorsd., g., 29, Gj.
Karen Hansd., d., 4, Gj.
Elen Hansd., d., 2, Gj.
Borge Ø., l.nr. 252, 257a, 261. Hus 3.
Nils Hansen, hf., Huseier, Matros, g., 30, Gj.
Inger Othilde Andersd., g., 25, Gj.
Hans Andreas Nilsen, s., 1, Gj.
Karen Christensd., hans Moder, enke, 68, Gj.
Martin Nilsen, Logerende, Matros, ug., 25, Gj.
Borge Ø., l.nr. 260. Hus 1.
Jacob Haraldsen, hf., S.eier, Tømmerm., g., 36, Gj.
Marthe Hansd., g., 34, Gj.
Sara Lovise Jacobsd., d., 3, Gj.
Hans Jacobsen, s., 2, Gj.
Borge Ø., l.nr. 260. Hus 2.
Nils Andersen, hf., Huseier, Bjelkehugger, g., 41, Gj.
Anne Karine Nilsd., g., 43, Gj.
Anders Nilsen, s., 18, Gj.
Johan Nilsen, s., 1, Gj.
Borge Ø., l.nr. 260. Hus 3.
Iver Kittilsen, hf., Huseier, Murer, g., 49, Saude.
Kari Bjørnsd., g., 45, Saude.
Kittil Iversen, s., 15, Saude.
Mathias Iversen, s., 9, Gj.
Borge Ø., l.nr. 258. Hus 1.
Peder Andersen, hf., S.eier, Skrædder, g., 41, Biri.
Marie Andersen, g., 40, Stegen.
Adolf Arnt Joakim Andersen, s., 7, Porsgrund.
Joakim Emil Wilhelm Andersen, s., 2, Gj.
Randiane Marie Hansen, fosterd., 11, Biri.
Ole Gudbrandsen, Logerende, Snekker, ug., 28, Biri.
Nils Andersen, Skræddersvend, ug., 29, Skien.
Marie Anne Christensd., tj., ug., 20, Gj.
Borge Ø., l.nr. 258. Hus 2.
Lars Olsen, hf., Huseier, Bjelkehugger, g., 30, Gj.
Gundelle(?) Katrine Gundersd., g., 35, Meland østre.
Gunder Larsen, s., 7, Gj.
Ole Martinius Larsen, s., 4, Gj.
Edvard Larsen, s., 2, Gj.
Borge Ø., l.nr. 258. Hus 3.
Iver Jacobsen, hf., Huseier, Sjauarb., enkem., 
60, Eidanger.
Gunhild Jacobsd., mandens Søster, ug., 43, Eidanger.
Jacob Iversen, hans s., Tømmerm., ug., 27, Gj.
Ingeborg Kirstine Iversd., d., ug., 25, Gj.
Borge Ø., l.nr. 258. Hus 4.
Isak Jacobsen, hf., Huseier, Sjauarb., g., 55, Eidanger.
Gunhild Svendsd., g., 48, Porsgrund.
Iver Johan Isaksen, s., 16, Gj.
Jacob Isaksen, s., 14, Gj.
Laurits Martinius Isaksen, s., 10, Gj.
Ida Gurine Isaksd., d., 7, Gj.
Lars Christian Isaksen, s., 2, Gj.
Borge Ø., l.nr. 272.
Jens Torkildsen, hf., Huseier, Skibstømmerm., g., 
62, Gj.
Ragnhild Marie Olsd., g., 47, Gj.
Borge Ø., l.nr. 270.
Nils Laurits Pedersen, Skolelærer med Jord, ug., 
34, Solum.
L.nr. 271. Ubeboet.
L.nr. 256, 262, 263, 266, 268, 269.
Eieren af disse l.nr., boer i Porsgrund, men hans 
Udhuse staar paa Gjerpen Grund.
Hus med 2 husholdninger.(Under ovenstaaende l.nr.)
Bertel Condrup, hf., Skibsreder, g., 43, Porsgrund.
Sophie Marie f. Olsen, g., 29, Porsgrund.
Thorvald Petersen, Logerende, Styrmand, ug., 27, Pors.
Jacob Petersen, Logerende, Styrmand, ug., 23, Pors.
Emilie Margrethe Petersen, ders Søster, ug., 25, Pors.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 1.
Anders Nilsen, hf., Huseier, Bjelkehugger, g., 40, Holden.
Aase Thorsd., g., 37, Holden.
Ingeborg Karine Andersd., d., 12, Bamble.
Kristine Marie Andersd., d., 8, Pors.
Thora Andersd., d., 6, Pors.
Karen Andersd., d., 3, Gj.
Nils Christian Andersen, s., 1, Gj.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 2.
Isak Andersen, hf., Huseier, Bjelkehugger, g., 53, Gj.
Anne Turine Nilsd., g., 43, Gj.
Hanna Isaksd., d., 12, Gj.
Hans Isaksen, s., 9, Gj.
Inger Turine Isaksd., d., 5, Gj.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 3.
Iver Christensen, hf., Huseier, Sjauarb., g., 34, Gj.
Sophie Larsd., g., 26, Gj.
Carl Iversen, s., 1, Gj.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 4.
Ingebret Jacobsen, hf., Huseier, Matros, g., 30, Pors. Metodist.
Anne Karine Larsd.,g., 29, Bamble. Metodist.
Jacobine Ingebretsd., d., 6, Bamble. Metodist.
Inger Lovise Ingebretsd., d., 3, Gj. Metodist.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 5.
Mariane Pedersd., Husmoder, Huseier, enke, 46, Gj.
Carl Fredrik Simonsen, s., 14, Gj.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 6.
Halvor Sørensen, hf., Huseier, Matros, g., 44, Gj.
Marthe Olsd., g., 35, Gj.
Severin Halvorsen, s., 2, Gj.
Keia Christiansdatter, fosterd., 10, Porsgrund.
Jacob Christiansen, fosters., 6, Porsgrund.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 7.
Karen Marie Hanssen, Husmoder, Huseier, enke, 53, Brevig.
Nikolai Hanssen, s., ug., Skomager, 20, Eidanger.
Hanna Marie Hanssen, d., 14, Solum.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 8.
Peder Eriksen, hf., Huseier, Jordarb., g., 39, Gj.
Forpagter Jord af Kjølnæs.
Karen Gulliksd., g., 46, Gj.
Peter Pedersen, s., 1, Gj.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 9.
Hans Christensen, hf., Huseier, Skomager, g., 33, Bø. Metodist.
Anne Berthea Knudsd., g., 26, Gj. Metodist.
Karoline Mathilde Hansd., d., 4, Solum. Metodist.
Anine Hansd., d., 2, Gj. Metodist.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 10. Husholdning 1.
Andreas Pedersen, hf., Huseier, Sjauarb., g., 48, Sverige.
Olina Christensd., g., 49, Sverige.
Carl August Andreasen, s., 20, Sverige.
Ole Anton Andreasen, s., 17, Sverige.
Johan Peter Andreasen, s., 14, Sverige.
Joel Imanuel Andreasen, s., 11, Sverige.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 10. Husholdning 2.
Jørgen Tjøstolfsen, Logerende, Bjelkehugger, g., 57, Skien.
Anne Isaksd., g., 61, Solum.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 11.
Ingeborg Olsd., Husmoder, Huseier, g., 46, Eidanger.
Manden i Straffeanstalt.
Jørgine Olsd., Søster, ug., 36, Eidanger.
Abraham Andersen, hendes søn, 15, Gj. Uægte barn.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 12.
Steen Olsen, hf., Huseier, Matros, g., 31, Bø.
Marthe Svennungsd., g., 32, Holden.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 13.
Mathias Olsen, hf., Huseier, Matros, g., 37, Toten.
Nikoline Nilsd., g., 31, Porsgrund.
Oluf Mathiasen, s., 3, Gj.
Anne Marie Mathiasd., d., 1, Gj.
Borge Ø., l.nr. 264. Hus 14.
Gunder Nottovsen, hf., Huseier, Skibstømmerm., g., 36, Evie. Gjendøber.
Anne Margrethe Olsd., g., Øiestad. Gjendøber.
Nikolai Ingebretsen, konens søn, 15, Porsgrund. Gjendøber.
Carl Martinius Gundersen, deres s., 9, Porsgrund. Gjendøber.
Ingeborg Gundersd., d., 6, Pors. Gjendøber.
Elias Gundersen, s., 4, Eidanger. Gjendøber.
Gunerius Gundersen, s., Eid. Gjendøber.
L.nr. 259a. Ubeboet.
L.nr. 255a. Ubeboet.
L.nr. 254. Ubeboet.
Borge Ø., l.nr. 255b.
Simon Andersen, Huseier med Jord, Garver, ug., 35, Gj.
Borge Ø., l.nr. 259b.
Jens Kittilsen, hf., Huseier, Hjulmager, g., 65, Gj.
Inger Marie Gundersd., g., 51, Gj.
Martin Jensen, s., Sømand, ug., 22, Gj.
Ida Hansine Jensd., d., 16, Gj.
Carl Gustav Jensen, s., 14, Gj.
Borge Ø., l.nr. 274a. Husholdning 1. 
Erik Christiansen, hf., S.eier, G.br., g., 45, Gj.
Petronelle Gundersd., g., 39, Gj.
Christiane Eriksd., d., 15, Gj.
Carl Johan Eriksen, s., 6, Gj.
Anton Eriksen, s., 1, Gj.
Borge Ø., l.nr. 274a. Husholdning 2.
Peder Stiansen, Logerende Styrmand., g., 26, Eidanger.
Elise Knudsd., g., 25, Eidanger.
Maren Dorthea Pedersd., d., 2, Eid.
Borge Ø., l.nr. 274b.
Ole Christiansen, G.br., S.eier, g., 54, Gj.
Berthe Marie Andersd., g., 56, Solum.
Karen Kirstine Olsd., d., ug., 26, Gj.
Christian Olsen, s., ug., 24, Gj.
Anders Olsen, s., ug., 22, Gj.
Kirsten Marie Olsd., d., 19, Gj.
L.nr. 267. Ubeboet.
L.nr. 259c. Ubeboet.
Borge Ø., l.nr. 259c.
Anne Christensd., Husmoder, Huseier, enke, 49, Gj.
Harald Olsen, s., 13, Gj.
Borge Ø., l.nr. 260.
Lars Haraldsen, hf., S.eier, g., 29, Gj.
Serine Knudsd., g., 33, Gj.
Borge Ø., l.nr. 257. Hus 1. Husholdning 1.
Hans Andreas Hansen, hf., S.eier, Bjelkehugger, g., 28, Gj.
Else Knudsd., g., 27, Gj.
Borge Ø., l.nr. 257. Hus 1. Husholdning 2.
Ole Gundersen, Logerende hf., Sjauarb., g., 51, Gj.
Amborg Larsd., g., 56, Gj.
Karen Olsd., d., 25, Gj.
Lars Olsen, s., 13, Gj.
Maren Olsd., d., 11, Gj.
Borge Ø., l.nr. 257. Hus 2.
Thron Gundersen, hf., S.eier, g., 46, Gj.
Anne Tollefsd., g., 62, Gj.
Borge Ø., l.nr. 257 og 253.
De løbenr. Som mangler af Matr. nr. 80, er henlagte
til Porsgrund.
Nikolai Christensen, S.eier, Sømand, ug., 53, Pors.
Christen Isaksen, Logerende, Skomager, gift, 26, Gj.
Karen Mathiasd., g., 31, Gj.
Kjølnæs
Matr. nr. 81.
Kjølnæs, l.nr. 276. Husholdning 1.
Christian Paus, hf., G.br., S.eier, g., 81, Skien.
Elise Marie f. Bjerk, g., 72, Urskou(Aurskog).
Johanne Paus, d., ug. 34, Gj.
Christine Christiane, Elise Paus, d., ug., 30, Gj.
Marie Judithe Gulliksen, tj., ug., 22, Solum.
Kjølnæs, l.nr. 276. Husholdning 2.
Hans Carl Halvorsen, hf., Bruger Paus' Gaard, g., 37, Solum.
Mathea Gulliksd., g., 38, Solum.
Hanna Karoline Hansd., d., 12, Gj.
Marthe Marie Hansd., d., 10, Gj.
Anne Johanne Gurine Hansd., d., 6, Gj.
Hanna Marie Hansd., d., 1, Gj.
Ole Fredriksen, tj., ug., 28, Solum.
Jørgen Thorsen, tj., ug., 30, Bø.
Sovei Halvorsd., tj., ug., 29, Saude.
Inger Hansd., tj., ug., 20, Holden.
Sanden
Matr. nr. 85. (Sanni.)
Sanden, l.nr. 290a.
Andreas Haraldsen, hf., G.br., S.eier, g., 40, Gj.
Live Christensd., g., 35, Gj.
Karen Marie Andreasd., d., 16, Gj.
Anne Elise Andreasd., d., 7, Gj.
Hansine Andreasd., d., 5, Gj.
Amborg Marie Amundsd., tj., ug., 27, Eidanger.
Sanden, l.nr. 290b.
Lars og Andreas boer i et Hus.
Lars Knudsen, hf., G.br., S.eier, g., 49, Gj.
Marthine Madsd., g., 32, Gj.
Carl Larsen, s., 16, Gj.
Jacob Larsen, s., 14, Gj.
Hans Larsen, s., 10, Gj.
Marthin Larsen, s., 7, Gj.
Ingebret August Larsen, s., 4, Gj.
Laurits Larsen, s., 2, Gj.
Karen Marie Ellefsd., tj., ug., 28, Gj.
Sanden, l.nr. 291a.
Isak Nilsen, hf., G.br., S.eier, g., 52, Gj.
Maren Eriksd., g., 56, Gj.
Kirstine Isaksd., d., 18, Gj.
Sanden, l.nr. 291b. Husholdning 1.
Lars Hansen, hf., G.br., S.eier, g., 68, Gj.
Ingeborg Eriksd., g., 60, Gj.
Gunhild Larsd., d., enke, 35, Gj.
Lars Hansen, hendes s., 6, Gj.
Maren Gurine Hansd., hendes d., 3, Gj.
Sanden, l.nr. 291b. Husholdning 2.
Hans Larsen, hf., Logerende, Sjauarb., g., 30, Gj.
Anne Gurine Mathiasd., g., 27, Gj.
Anne Karine Hansd., d., 3, Gj.
Lars Hansen, s., 1, Gj.
Sanden, l.nr. 292, 293, 294, 295.
Hans Christensen, hf., G.br., S.eier, g., 32, Gj.
Kirsten Gurine Simensd., g., 28, Gj.
Martin Hansen, s., 5, Gj.
Christen Hansen, s., 3, Gj.
Anne Christensd., tj., ug., 22, Gj.
Sanden, Myre, l.nr. 294. Ubeboet.
Eies af Christen H. Sanden.
(Beliggende ved Jarseng.)
Sanden øde
Matr. nr. 86.
Sanden øde, l.nr. 296a.
Anders Eriksen, hf., G.br., Leil., enkem., 58, Gj.
Andreas Andersen, s., Skibstømmerm., g., 22, Gj.
Anne Eriksd., g., 24, Gj.
Maren Andersd., hans d., ug., 28, Gj.
Sanden øde, l.nr. 296b.
Solve Nilsen, hf., G.br., S.eier, g., 42, Gj.
Line Marie Larsd., g., 34, Eidanger.
Nikolai Solvesen, s., 9, Gj.
Gunhild Laurine Solvesd., d., 4, Gj.
Berthe Nilsd., tj., ug., 24, Eidanger.
Auestad
Matr. nr. 87. (Augestad).
Auestad, l.nr. 297.
Christen Hansen, hf., G.br., S.eier, g., 63, Gj.
Marthe Arnesd., g., 46, Gj.
Martin Christensen, s., hjelper faderen, 20, Gj.
Lars Pedersen, tj., 16, Eidanger.
Maren Christoffersd., tj., 18, Gj.
Auestad, l.nr. 298. Ubeboet.
Auestad, l.nr. 299a.
Wetle Rasmussen, hf., G.br., S.eier, enkem., 65, Gj.
Jacob Wetlesen, s., hjelper faderen med g.br., ug., 21, Gj.
Boel Marie Olsd., tj., ug., 23, Eidanger.
Auestad, l.nr. 299b. Ubeboet.
Auestad, l.nr. 300. Ubeboet.
Auestad, l.nr. 301. Gaard.
John Gundersen, hf., G.br., S.eier, g., 56, Gj.
Jacobine Jacobsd., g., 50, Brevig.
Jacob Johnsen, s., Photografist, ug., 23, Gj.
Auestad, l.nr. 301. Hus 1. Husholdning 1.
Nils Tollefsen, hf., Huseier, Sjauarb., g., 69, Holden.
Kari Gundersd., g., 68, Gj.
Auestad, l.nr. 301. Hus 1. Husholdning 2.
Anne Marie Nilsd., Logerende, enke, 52, Solum.
Jacob Isaksen, s., 14, Gj.
Auestad, l.nr. 301. Hus 2.
Jacob Isaksen, hf., Huseier, Bjelkehugger, g., 63, Gj.
Kirsten Eriksd., g., 54, Eidanger.
Erik Mathiasen, konens søn, ug., 23, Gj.
Søli nedre
Matr. nr. 88.
Søli nedre, l.nr. 302.
Nils Andersen, hf., G.br., Leil., g., 26, Gj.
Maren Larsd., g., 32, Gj.
Anne Andersd., hendes datter, 16, Gj.
Hans Christoffersen, tj., ug., 21, Gj.
Søli nedre, l.nr. 303.
Hans Rasmussen, hf., G.br., Leil., g., 79, Gj.
Sara Johnsd., g., 76, Gj.
Rasmus Hansen, s., hjelper faderen med g.br., g., 45, Gj.
Gunhild Jensd., g., 44, Gj.
Marthe Marie Rasmusd., d., 18, Gj.
Hans Rasmussen, s., 15, Gj.
Sara Lovise Rasmusd., d., 12, Gj.
Jacob Rasmussen, s., 10, Gj.
Anders Rasmussen, s., 4, Gj.
Abraham Rasmussen, s., 1, Gj.
Søli nedre, l.nr. 304.
Simon Jacobsen, hf., G.br., Leil., enkem., 55, Gj.
Jacob Simonsen, s., hjelper faderen, ug., 25, Gj.
Andreas Simonsen, s., 13, Gj.
Hans Thorsen, tj.,ug., 29, Gj.
Kirsten Amundsd., tj., ug., 26, Eidanger.
Karen Isaksd., tj., ug., 20, Gj.
Søli nedre, l.nr. 305.
Jacob Christensen, hf., G.br., S.eier, enkem., 28, Gj.
Oline Amundsd., tj., ug., 24, Eidanger.
Sølipladsen
Sølipladsen, l.nr. 306,1. Hus 1. 
Abraham Jacobsen, hf., S.eier, Bjelkehugger, g., 40, Eidanger.
Inger Abrahamsd., g., 28, Eid. (Hun heter: Ingeborg Marie. G.S.)
Anna Laurine Abrahamsd., d., 5, Gj.
Karen Lovise Abrahamsd., d., 3, Gj.
Jacobine Marie Abrahamsd., d., 1, Gj.
Sølipladsen, l.nr. 306,1. Hus 2.
Jens Jacobsen, hf., Huseier, Tømmerm., g., 64, Gj.
Marthe Larsd., g., 63, Gj.
Sølipladsen, l.nr. 306,1. Hus 3.
John Jensen, hf., Huseier, Sjauarb., g., 38, Gj.
Hedvig Johnsd., g., 36, Gj.
Karoline Marie Johnsd., d., 5, Gj.
Andreas Johnsen, s., 2, Gj.
Sølipladsen, l.nr. 306,1. Hus 4.
Andreas Christensen, hf., Logerende, Sjauarb., g., 30, Holden.
Dorthea Olsd., g., 31, Saude.
Maria Andreasd., d., 5, Holden.
Anne Christine Andreasd., d., 2, Gj.
Kirsten Johnsd., Mandens Moder, enke, 70, Siljord.
Sølipladsen, l.nr. 306,1. Hus 5.
Peder Pedersen, hf., Huseier, Bjelkehugger, g., 49, Gj.
Ingeborg Pedersd., g., 44, Gj.
Christian Pedersen, s., 18, Gj.
Anne Georgine Pedersd., d., 16, Gj.
Andreas Pedersen, s., 9, Gj.
Ida Fredrikke Pedersd., d., 5, Gj.
Sølipladsen, l.nr. 306,2. 
Anders Nilsen, hf., S.eier, Snekker, g., 41, Gj.
Anne Marie Halvorsd., g., 42, Eidanger.
Kirsten Andersd., d., 11, Gj.
Augusta Marie Andersd., d., 9, Gj.
Anna Karoline Andersd., d., 1, Gj.
Sølipladsen, l.nr. 306,3. Hus 1.
Anders Christensen, hf., S.eier, Sømand, g., 40, Gj.
Karen Nilsd., g., 37, Gj.
Ingebret Andersen, s., 6, Gj.
Nils Andersen, s., 4, Gj.
Sølipladsen, l.nr. 306,3. Hus 2.
Christen Olsen, hf., Huseier, Bjelkehugger, g., 73, Gj.
Anne Rasmusd., g., 76, Gj.
Søli øvre
Matr. nr. 89.
Søli øvre, l.nr. 308a.
Karin Christiansd., husmoder, S.eier, enke, 51, Gj.
Jacob Larsen, s., hjelper hende med g.br., ug., 26, Gj.
Nils Larsen, s., hjelper hende med g.br., ug., 24, Gj.
Karen Larsd., d., 18, Gj.
Elise Larsd., d., 15, Gj.
Jørgen Halvorsen, fostersøn, 5, Porsgrund.
Gunder Jørgensen, nyder fattigunderstøttelse, 11, Gj.
Søli øvre, l.nr. 308b.
Jacob Andersen, hf., G.br., S.eier, g., 46, Gj.
Marthe Sørensd., g., 28, Bamble.
Anne Gurine Jacobsd., d., 1, Gj.
Anders Jacobsen, føderaadsmand, g., 81, Gj.
Anne Jacobsd., g., 74, Eidanger.
Bertel Andersen, (s.?), Photografist, ug., 29, Gj.
Anders Halvorsen, fostersøn, 6, Porsgrund.
Kirsten Sørensd., tj., ug., 22, Bamble.
Søli øvre, l.nr. 309.
Andreas Johnsen, hf., G.br., S.eier, g., 34, Gj.
Nella Eriksd., g., 27, Gj.
Søli øvre, Capteinrønningen, l.nr. 310.
Knud Christoffersen, hf., G.br., S.eier, g., 63, Gj.
Marthe Eriksd., g., 68, Eidanger.
Edvard Knudsen, s., Murarb., 19, Gj.
Christoffer Knudsen, s., hf., Murarb., g., 31, Gj.
Marthe Kirstine Johnsd., g., 27, Gj.
Marie Anne Christoffersd., d., 1, Gj.
L.nr. 311, 312, 313. Ubeboet.
L.nr. 314. Ubeboet.
L.nr. 315. Ubeboet.
Søli øvre, l.nr. 316b.
Zakarias Gundersen, hf., G.br., S.eier, g., 53, Gj.
Maren Sørensd., g., 45, Eidanger.
Karen Sophie Zakariasd., d., 14, Gj.
Godtfred Zakariasen, s., 12, Gj.
Ole Christian Zakariasen, s., 8, Gj.
Anna Elise Zakariasd., d., 6, Gj.
Søli øvre, l.nr. 316c.
Andreas Nilsen, hf., S.eier, Bordarb., g., 31, Gj.
Hedvig Olsd., g., 22, Gj.
Høiseth
Matr. nr. 90. (Høgset.)
Høiseth, l.nr. 317.
Jacob Larsen, hf., G.br., Leil., g., 63, Gj.
Maren Nilsd., g., 61, Gj.
Lars Jacobsen, s., hjelper Faderen, ug., 30, Gj.
Agnethe Jacobsd., d., 17, Gj.
Serine Christensd., bortsat af Fattifvæsenet, 12, Gj.
Ole C. Hansen, tj., 19, Kvelle Annex. (Hedrum.)
Høiseth, l.nr. 318.
Hans Ellefsen, hf., G.br., Leil., g., 31, Gj.
Anne Mikalsd., g., 38, Kvelle Annex. (Hedrum.)
Mikal Hansen, s., 11, Gj.
Edvard Hansen, s., 9, Gj.
Elen Hansd., d., 5, Gj.
Karen Hansd., d., 4, Gj.
Mariane Hansd., d., 1, Gj.
Høiseth, Svinholt, l.nr. 319.
Nils Thorsen, Logerende Sjauarb., g., 42, Gj.
Edel Larsd., g., 44, Hedrum.
Inger Andrea Pedersd., konens datter efter første 
ægteskab., 12, Eidanger.
Theodor Nilsen, s., 8, Gj.
Karen Petrea Nilsd., d., 6, Gj.
Martin Nilsen, s., 3, Gj.
Aaltveth
Matr. nr. 91. (Åltvedt.)
Aaltveth, l.nr. 320b.
Anne Amundsd., husmoder, S.eier, enke, 54, Gj.
Anne Isaksd., d., ug., 26, Gj.
Jacob Isaksen, s., hjelper moderen med g.br., 
ug., 24, Gj.
Halvor Isaksen, s., Sømand, ug., 22, Gj.
Markus Isaksen, s., hjelper moderen med g.br., ug., 
21, Gj.
Anders Brynildsen, Logerende Sømand, ug., 35, Holden.
Aaltveth, l.nr. 320c.
Ole Christensen, hf., G.br., S.eier., g., 42, Gj.
Kirsten Christensd., g., 36, Gj.
Ingeborg Olsd., d., 9, Gj.
Christen Olsen, s., 7, Gj.
Inger Andrea Olsd., d., 3, Gj.
Marie Anne Olsd., d., 3, Gj.
Maren Pauline, nyder fattigunderstøttelse, 13.
Sindsvag fra fødselen. (Etternavn mangler.)
Aaltveth, l.nr. 321.
Ingebret Haraldsen, hf., G.br., S.eier, g., 32, Gj.
Ingeborg Jacobsd., g., 32, Eidanger.
Guline Marie Ingebretsd., d., 1, Gj.
Klep
Matr. nr. 92. (Klepp.)
Klep, l.nr. 322, 323.
Anders Jacobsen, hf., G.br., S.eier, enkem., 67, Gj.
Hans Hansen, tj., g., 31, Gj.
Marthe Andersd., g., 29, Gj.
Maren Olsd., tj., ug., 25, Gj.
Hansine Olsd., tj., 20, Gj.
Klep, l.nr. 324. Et Skovstykke.
Klep, Saubrekke, l.nr. 325.
Lars Larsen, hf., G.br., S.eier., g., 74, Eidanger.
Berthe Torgersd., g., 75, Gj.
Sophie Halvorsd., tj., 15, Solum.
Karen Knudsd., legdslem, enke, 85, Porsgrund.
Klep, l.nr. 326.
Elias Asbjørnsen, hf., G.br., S.eier, g., 49, Gj.
Gunhild Larsd., g., 58, Gj.
Maren Eliasd., d., ug., 19, Gj.
Klep, Øna, l.nr. 327. Et Jordstykke.
Klep, Øna, l.nr. 328. Et Skovstykke.
Ramsaasen
Matr. nr. 93. (Ramsås/Ramsåsen.)
Ramsaasen, l.nr. 329.
Ole Hansen, hf., G.br., Leil., g., 55, Gj.
Kirsten Larsd., g., 62, Gj.
Inger Olsd., d., ug., 29, Gj.
Hans Hansen, tj., ug., 17, Gj. (47?)
Anne Hansd., tj., ug., 65, Gj.
Nils Isaksen, tj., 17, Gj.
Ramsaasen, l.nr. 330.
Mathias Gundersen, hf., G.br., Leil., g., 57, Gj.
Maria Eriksd., g., 50, Gj.
Gunder Mathiassen, s., hjelper Faderen, ug., 26, Gj.
Isak Mathiassen, s., hjelper faderen, 19, Gj.
Stulen
Matr. nr. 94.
Stulen, l.nr. 331.
Knud Andersen, G.br., S.eier, g., 57, Gj.
Marthe Larsd., g., 57, Gj.
Hedvig Knudsd., d., 16, Gj.
Stulen, l.nr. 332.
Ole Nilsen, hf., G.br., S.eier, g., 51, Gj.
Ingeborg Gundersd., g., 49, Gj.
Nils Olsen, s., 19, Gj.
Gurine Olsd., d., 17, Gj.
Karine Olsd., d., 14, Gj.
Andreas Olsen, s., 11, Gj.
Stulen, l.nr. 333a (eller 331a).
Et Jordstykke. Ubeboet. Eies af Nils A. Fløtterød.
Lid
Matr. nr. 95.
Lid, l.nr. 334a. Husholdning 1.
Rasmus Haraldsen, hf., G.br., S.eier, g., 49, Gj.
Ingeborg Isaksd., g., 54, Gj.
Andreas Rasmussen, s., ug., 24, Gj.
Lid, l.nr. 334a. Husholdning 2.
Harald Rasmussen, hans Fader, bruger halve 
Eiendommen, g., 76, Gj.
Inger Jensd., g., 58, Gj.
Carl Haraldsen, s., ug., 22, Gj.
Anne Johnsd., tj., 17, Gj.
Lid, l.nr. 335.
Ole Hansen, hf., G.br., S.eier, g., 67, Gj.
Pernille Ellefsd., g., 47, Varnes Annex.
Ellef Olsen, s., ug., 23, Gj.
Martin Olsen, s., 16, Gj.
Hanna Olsd., d., 11, Gj.
Maria Hansd., hans Søster, ug., 71, Gj.
Anne Kittilsd., tj., 22, Siljord.
Lid, l.nr. 336.
Gunder Olsen, hf., G.br., S.eier, g., 49(41?) , Gj.
Maren Andersd., g., 40, Gj.
Karen Gundersd., d., 11, Gj.
Gurine Gundersd., 10, Gj.
Ole Gundersen, s., 8, Gj.
Anna Gundersd., d., 6, Gj.
Hans Gundersen, s., 5, Gj.
Inger Gundersd., d., 3, Gj.
Lid, l.nr. 337a.
Isak Olsen, hf., G.br., S.eier, g., 55, Gj.
Thore Gundersd., g., 44, Gj.
Ole Isaksen, s., 19, Gj.
Maren Isaksd., d., 15, Gj.
Marie Isaksd., d., 12, Gj.
Theodor Isaksen, s., 5, Gj.
Lid, l.nr., 338a.
Anders Olsen, hf., G.br., S.eier, g., 44, Gj.
Anne Christoffersd., g., 40, Gj.
Christian Andersen, s., 5, Gj.
L.nr. 338b. Et Skovstykke. Ubeboet. Eies af Rasmus Riises Enke.
L.nr. 341. Et Skovstykke. Ubeboet. Eies af Fossum Værk.
L.nr. 342. Et Skovstykke. Ubeboet. Eies af Anders Jacobsen Sølen (Søli).
Hesterønningen
Lid, Hesterønningen, Plads, l.nr. 343, 337.
Ubeboet. Eies af Harald Lid.
Skottet
Lid, Skottet, l.nr.334b, 337b, 338.
Jacob Torgersen, hf., G.br., S.eier, g., 51, Gj.
Maria Nilsd., g., 52, Gj.
Hans Jacobsen, s., 13, Gj.
Andreas Jacobsen, s., 5, Gj.
Bakken
Matr. nr. 96.
Bakken, l.nr. 344.
Nils Andersen, hf., G.br., S.eier, g., 56, Gj.
Karen Gundersd., g., 53, Gj.
Karen Nilsd., d., ug., 27, Gj.
Ingebret Nilsen, s., hjelper Faderen, 19, Gj.
Anne Nilsd., d., 16, Gj.
Ingeborg Nilsd., d., 14, Gj.
Ole Nilsen, s., 12, Gj.
Martin Nilsen, s., 8, Gj.
Bakken, l.nr. 345.
Anders Larsen, hf., G.br., S.eier, g., 61, Gj.
Anne Nilsd., g., 50, Slemdal.
Maren Andersd., d., 14, Gj.
Lars Andersen, s., 12, Gj.
Karen Andersd., d., 8, Gj.
Ole Torgersen, tj., 19, Gj.
Anne Torgersd., tj., ug., 24, Gj.
Bakkeskoven
Bakken, Bakkeskoven, l.nr. 346.
Ole Olsen, hf., G.br., S.eier, g.,40, Gj.
Anne Gundersd., g., 40, Gj.
Martin Olsen, s., 13, Gj.
Gunder Olsen, s., 10, Gj.
L.nr. 347. Skovstykke. Ubeboet. Tilhører Fossum Værk.
Fossjordet
Matr. nr. 97.
Fossjordet, l.nr. 348, 349.
Lars Andersen, hf., G.br., S.eier, g., 41, Gj.
Karen Hansd., g., 41, Gj.
Andreas Larsen, s., 15, Gj.
Hans Larsen, s., 13, Gj.
Ole Larsen, s., 10, Gj.
Martin Larsen, s., 7, Gj.
Jacob Larsen, s., 2, Gj.
Sollid
Fossjordet, l.nr. 350.
Halvor Johannesen, hf., G.br., S.eier, g., 35, Gj.
Inger Christoffersd., g., 34, Gj.
Carl Halvorsen, s., 8, Gj.
Martin Halvorsen, s., 5, Gj.
Christian Halvorsen, s., 2, Gj.
Nærum
Matr. nr. 98.
Nærum, l.nr. 351.
Jacob Hansen, hf., G.br., S.eier, g., 73, Gj.
Karen Andersd., g., 48, Gj.
Ole Hansen, tj., ug., 23, Hitterdal.
Kirsten Andersd., tj., ug., 35, Gj.
Elen Knudsd., tj., ug., 33, Gj.
Christen Sørensen, Lægdslem, enkem., 70, Gj.
Nærum, l.nr. 352a, 353.
Isak Olsen, hf., G.br., S.eier, g., 52, Gj.
Marthe Jacobsd., g., 47, Gj.
Ole Jacobsen, hans Fader, Føderaad, enkem., 81, Gj.
Karen Gundersd., tj., ug., 29, Næs Annex (Saude).
Nærum, l.nr. 352b.
Petter Olsen, hf., G.br., S.eier, Snekker, g., 41, Gj.
Mariane Gregersd., g., 32, Gj.
Ole Pettersen, s., 5, Gj.
Jacob Pettersen, s., 3, Gj.
Inger Jacobsdatter, hans Moder, enke, 78, Gj.
Øvrum
Matr. nr. 99.
Øvrum, l.nr. 354.
Erik Rasmussen, hf., G.br., Leil., enkem., 46, Gj.
Kirsten Eriksd., d., 18, Gj.
Maren Eriksd., d., 14, Gj.
Martin Eriksen, s., 11, Gj.
Marthe Eriksd., d., 5, Gj.
Anne Pedersd., tj., enke, 51, Gj.
Laura Larsd., tj., 18, Gj.
Johanna Hansd., tj., ug., 20, Gj.
Nils Olsen, tj., ug., 20, Gj.
L.nr. 355a. Skovstykke. Ubeboet. Eies af Fossum Værk.
Øvrum, l.nr. 355b.
Lars Jacobsen, hf., G.br., S.eier, g., 49, Gj.
Anne Haraldsd., g., 46, Gj.
Hans Larsen, s., 19, Gj.
Live Larsd., d., 16, Gj.
Anne Larsd., d., 14, Gj.
Jacob Larsen, s., 11, Gj.
Andreas Larsen, s., 9, Gj.
Lars August Larsen, s., 7, Gj.
Christian Olsen, tj., ug., 23, Gj.
Haugene
Øvrum, l.nr. 355.
Simon Nilsen, hf., hm. med Jord, g., 41, Kvelde. (Hedrum.)
Maria Nilsd., g., 34, Kvelde. (Hedrum.)
Nils Simonsen, s., 5, Gj.
Theodor Simonsen, s., 4, Gj.
Karen Simonsd., d., 1, Gj.
Karen Andersd., Lægdslem, enke, 67, Gj.
Lisbeth Kittilsd., Lægdslem, enke, 76, Gj.
Øvrum, l.nr. 355.
Maria Larsd., hm. uden Jord, enke, 51, Gj.
Marthe Torgersd., d., 16, Gj.
Nils Torgersen, s., 12, Gj.
Anne Isaksd., Lægdslem, enke, 74, Gj.
Ødegaarden
Øvrum, Ødegaarden, l.nr. 356.
Ole Christoffersen, hf., G.br., S.eier, g., 37, Gj.
Andrine Hansd., g., 29, Gj.
Kirsten Olsd., d., 6, Gj.
Hansine Olsd., d., 4, Gj.
Christen Olsen, s., 2, Gj.
Christoffer Olsen, hans Fader, Føderaad, g., 74, Gj.
Kirsten Jensd., g., 74, Gj.
Langerød
Matr. nr. 100.
Langerød, l.nr. 357a.
Jacob Jacobsen, hf., G.br., S.eier, g., 47, Gj.
Kirsten Jacobsd., g., 47, Gj.
Berthea Jacobsd., d., 17, Gj.
Jacob Jacobsen, s., 11, Gj.
Andreas Jacobsen, s., 8, Gj.
Johan C. Jacobsen, s., 4, Gj.
Jacob Jacobsen, hans Fader, Føderaad, enkem., 78, Gj.
Blind i 21 aar.
Marthe Jacobsd., tj., ug., 30, Gj.
Langerød, l.nr. 357b.
Gunder Christensen, hf., G.br., S.eier, g., 34, Gj.
Maria Larsd., g., 37, Gj.
Elen Mathiasd., hennes d., 10, Gj.
Mathilde Gundersd., deres d., 5, Gj.
Caroline Gundersd., d., 2, Gj.
Langerød, l.nr. 358.
John Andersen, hf., G.br., S.eier, g., 49, Gj.
Karen Wetlesd., g., 41, Gj.
Mariane Johnsd., d., 15, Gj.
Anders Johnsen, s., 12, Gj.
Wilhelm Johnsen, s., 10, Gj.
Martin Johnsen, s., 6, Gj.
Karen Johnsd., d., 4, Gj.
Maren Johnsd., d., 1, Gj.
Fløtterød
Matr. nr. 101.
Fløtterød, l.nr.359.
Eies af C. Paus.
Nils Andersen, hf., Arbeidsmand, g., 51, Gj.
Maren Jacobsd., g., 38, Gj.
Ingeborg Nilsd., d., 6, Gj.
Anders Nilsen, s., 3, Gj.
Maren Pedersd., tj., 18, Skien.
Fløtterød, l.nr. 360. Ubeboet. Eies af Rasmus Nilsen 
Folloug.
Fløtterød, Rønningen, l.nr. 356. Ubeboet. Eies af Rasmus 
Nilsen Folloug.
Ødegaarden
Fløtterød, Ødegaarden, l.nr. 361.
Rasmus Andersen, hf., G.br., S.eier, g., 30, Gj.
Marthe Hansd., g., 30, Gj.
Anne Rasmusd., hans Moder, enke, 69, Gj.
Krageto
Matr. nr. 102.
L.nr. 362. Skole ellers ubeboet.
Eies af Anders H. Meen.
Jarseng
Matr. nr. 103.
Jarseng, l.nr. 363. Ubeboet. Eies af Solve N. Sanden.
Jarseng, l.nr. 364. Eies af Ole O. Bakkeskov.
Berthe Evensd., Legdslem, ug., 68, Gj.
Magnhild Evensd., Legdslem, ug., 61, Gj.
Trolsaasen
Matr. nr. 104.
Trolsaasen, l.nr. 365. Eies af E. Cappelen.
Nils Kittilsen, hf., Husmand, g., 48, Gj.
Berthe Isaksd., g., 60, Gj.
Kirsten Nilsd., d., ug., 23, Gj.
Isak Nilsen, s., 18, Bamble.
Skovstykke, l.nr. 366. Ubeboet.
Eies af Fossum Værk.
Woserødklev
Matr. nr. 105.
L.nr. 367. Ubeboet. Eies af Torjus R. Riis.
Nygaardrønningen
Matr. nr. 106.
L.nr. 368a. Ubeboet. Eies af John O. Skifjeld.
Loven
Matr. nr. 107.
L.nr. 369. Ubeboet. Eies af Jacob E. Haukeraas.
Haukeraasen
Matr. nr. 108.
Haukeraasen, l.nr. 370a.*
Jacob Ellefsen, hf., G.br., Leil., g., 30, Eidanger.
Karen Hansd., g., 36, Eid.
Elen Jacobsd., hans Moder, enke, 55, Eid.
Anders Ellefsen, hendes s., hjelper broderen med g.br., 19, Gj.
Edvard Ellefsen, hans Broder, 14, Gj.
Torgrim Ellefsen hans Broder, 9, Gj.
Haukeraasen, Skifjeld med Rønningen, l.nr. 370b.
Lars Andersen, hf., G.br., Leil., g., 59, Gj.
Anne Olsd., g., 62, Gj.
Andreas Larsen, s., hjelper Faderen med g.br., g., 31. Metodist.
Laurine Larsd., g., 36, Gj. Metodist.
Anne Andreasd., d., 4, Gj. Metodist.
Elen Andreasd., d., 1, Gj. Metodist.
Baaserød
Matr. nr. 109.
L.nr. 371. Ubeboet. Eies af Lars Z. Skifjeld.
L.nr. 372. Ubeboet. Eies af Nils A. Bækkevold.
L.nr. 373 Et Skovstykke. Ubeboet. Eies af Christen 
O. Ballestad.
L.nr. 374. Braaten. Et Skovstykke. Ubeboet. 
Eies af Simen O. Nygaard.
Aasterød
Matr. nr. 110.
Aasterød, l.nr. 375a.
Ole Isaksen, hf., G.br., Forpagter, g., 80, Gj.
Anne Halvorsd., g., 70, Gj.
Maren Olsd., d., ug., 40, Gj. Metodist.
Anders Christiansen, tj., 19, Skien.
Thorbjørnsrød
Aasterød. Thorbjørnsrød, l.nr. 375b.
Skovstykke. Ubeboet. Eies af C. H. Blom Frogner.
Stubberød
Matr. nr. 111.
Stubberød, l.nr. 376.
Hans Andersen, hf., G.br., Leil., g., 60, Gj.
Anne Larsd., g., 70, Gj.
Lars Hansen, s., hjelper Faderen, g., 29, Gj.
Inger Augensd., g., 23, Gj.
Hans Larsen, deres s., 1, Gj.
Gjerpen (Store)
Matr. nr. 60. (Prestegården).
Prestegaarden
L.nr. 161.
Caspar Georg Holter, hf., Sognepræst, g., 54, Drammen.
Fru Holter, g., 38, Christiania.
Caspara Karoline Holter, d., ug., 23, Drammen.
Carl Theodor Holter, s., Sømand, ug., 21, Drammen.
Iver Paul Frederik Holter, s., 16, Gausdal.
Anders Børresen Holter, s., 12, Gausdal.
Nora Bakke, Husjomfru, ug., 27, Porsgrund.
Hans Hansen, Agronom, ug., 30, Bø.
Lars Simonsen, tj., ug., 23, Gj.
Andreas Halvorsen, tj., 17, Gj.
Olava Pedersd., tj., ug., 26, Gj.
Lovise Ellefsd., tj., ug., 30, Slemdal.
Ingeborg Tovsd., tj., ug., 24, Saude.
Jørran (Jaaraan) Nilsd., tj., 16, Gj.
Wattenberg
(Samme l.nr.)
Wattenberg. Hus 1.
Kari Olsd., hm. med Jord, Enke, 69, Gj.
Wattenberg. Hus 2.
Abraham Nilsen, hf., Smed, g., 44, Gj.
Anne Lovise Hansd., g., 44, Høland.
Hans Nikolai Abrahamsen, s., 9, Gj.
Karen Andrea Abrahamsd., 8, Gj.
Olai Skullerud Abrahamsen, 6, Gj.
Andreas Abrahamsen, s., 5, Gj.
Mina Karoline Abrahamsd., 3, Gj.
Gunder Rasmussen, tj., 18, Gj.
Kirsten Marie Olsd., tj., ug., 21, Solum.
Wattenberg. Hus 3.
Peder Eliassen, hf., Sadelmager, g., 43, Gj.
Else Margrethe Amundsd., g., 36, Eidsvold.
Edvard August Pedersen, s., 4, Gj.
Lovise Marie Pedersd., d., 3, Gj.
Elise Pedersd., d., 1, Gj.
Lispet Hansd., hans Moder, enke, 77, Holden.
Marie Eliassen, Logerende, ug., 40, Gj.
Otilie Marie Elisabeth, hendes datter, 1, Gj.
Myren
Gjerpen, Myren. (Samme l.nr.)
Andreas Nilsen, hf., hm. med Jord, g., 34, Gj.
Karine Evensd., g., 36, Bærums Annex.
Nils Edvard Andreassen, s., 6, Gj.
Karen Kirstine Andreasd., d., 3, Gj.
Lien
Gjerpen, Lien. (Samme l.nr.)
Ole Olsen, hf., hm. med Jord, g., 43, Hvidsei.
Anne Evensd., g., 39, Bøe.
Olava Olsd., d., 9, Gj.
Andrea Olsd., d., 5, Gj.
Edvard Olsen, s., 2, Gj.
Aslaug Halvorsd., Lægdslem, enke, 80, Holden.
Ødesneltvedt
Gjerpen, Ødesneltvedt, l.nr., 161b.
Frasolgt Gjerpen 161a.
Ole Nilsen, hf., Jordbrug, S.eier, g., 43, Slemdal.
Ingeborg Knudsd., g., 39, Slemdal.
Maria Tygesd., tj., 13, Gj.
Roligheden
Gjerpen, Roligheden, l.nr. 161c.
Jacob Jansen, hf., jordbr., S.eier, g., 55, Gj.
Ingeborg E. Nilsd., g., 25, Slemdal.
Roligheden, l.nr. 161f. Et Jordstykke. Ubeboet. 
Rødningen
Frakjøbt 161c. (Et hus, 2 husholdninger.)
Rødningen. Husholdning 1.
Laurine Larsd., husmoder, Jordbr., S.eier, Enke, 33, Gj.
Halvor Aslaksen, s., 7, Gj.
Lars Aslaksen, s., 4, Gj.
Gurine Aslaksd., d., 2, Gj.
Rødningen. Husholdning 2.
Halvor Jacobsen, hf. Jordbr., S.eier, g., 28, Gj. Eier af Jordstykket 161c nr. 2.
Maren Olsd., g., 30, Gj.
Anne Gurine Halvorsd., d., 2, Gj.
Bugodt
Gjerpen, Bugodt, l.nr. 161d.*
Hans Isaksen, hf., Jordbr., S.eier, g., 41, Gj.
Kirstine Olsd., g., 31, Gj.
Kirsten Hansd., d., 2, Gj.
Ole Johannesen, udsat til opfostring for 
Fattigvesenet, 10, Gj.
Gjerpen lille
Matr. nr. 61. (Lagmannsgården.)
Gjerpen lille, l.nr. 162a.*
Madam C. Blom, Jordbruger, S.eier, enke, 79, Gj.
Hanna Blom, d., ug., 50, Gj.
Elise Blom, d., ug., 48, Gj.
Andrea Blom, d., ug., 38, Gj.
Hans Blom, Andrea Bloms søn, 5, Gj.
Maren Wright, Husjomfru, 19, Porsgrund.
Christian Pedersen, tj., ug., 24, Christiansand.
Kari Gulliksd., tj., ug., 52, Saude.
Ingeborg Knudsd., tj., ug., 25, Gj.
Maren Pedersd., tj., ug., 21, Gj.
Christiane Christoffersd., tj., 15, Gj.
Ole Isaksen, Lægdslem, udsatt af Fattigvesenet, 
ug., 40, Gj.
Andreas Pedersen, Lægdslem, udsatt af 
Fattigvesenet, ug., 68, Gj.
Hans Haff, Logerende, 16, Nordland.
Frederik Haff, Logerende, 18, Nordland.
Svend Sørensen, Logerende, 14, Moe prestgj.
Hans Smit, Logerende, 15, Hvidsøe.
Berg
L.nr. 162b. Et Jordstykke. Ubeboet.
L.nr. 162e. Et Jordstykke. Ubeboet. 
Gjerpen lille, Berg, l.nr. 162c.
Nils Jensen, hf., Jordbr., S.eier, g., 45, Slemdal.
Marthe Johnsd., g., 51, Gj.
John Johansen, hans Stedsøn, Sagmester, ug., 24, Gj.
Johanne Maria Nilsd., d., 17, Gj.
Ingeboerg Nilsd., d., 14, Gj.
Johan Nilsen, s., 10, Gj.
Gjerpen lille, Berg, l.nr. 162c.
Johannes Olsen, hf., Jordbr., Skrædder, g., 34, Gj.
Olava Olsd., g., 36, Gj.
Ida Johannesd., d., 12, Gj.
Ole Johannesen, s., 10, Gj.
Anne Johannesd., d., 6, Gj.
August Martinius Johannesen, s., 3, Gj.
Johanne Maria Johannesd., d., 1, Gj.
Maren Knudsd., tj., 19, Gj.
L.nr. 162d. Et Jordstykke. Ubeboet.
Steensaasen
L.nr. 162e. Et Jordstykke. Ubeboet.
Gjerpen lille, Steensaasen, l.nr. 162e. Hus 1.
Anders Nilsen, hf., Dagarb., g., 49, Slemdal.
Turine Pedersd., g., 34, Kvelde i Hedrum.
Anne Maria Andersd., d., 4, Slemdal.
Gjerpen lille, Steensaasen, l.nr. 162e. Hus 2.
Fra l.nr. 161a's Grund.
Daniel Olsen, hf., Tømmerm., g., 54, Gj.
Maren D. Pedersd., g., 51, Gj.
Mads Danielsen, s., 14, Gj.
Maren Danielsd., d., 10, Gj.
Brække nordre
Matr. nr. 62.
L.nr. 163a. Et Jordstykke. 
Gaarden ligger på Skiens Grund.
Rustand
L.nr. 163b. Ubeboet.
L.nr. 163b. Ubeboet.
(Eid av Mustvedt-gårdene)
Brække søndre
Matr. nr. 63.
L.nr. 164. Et Jordstykke. Ubeboet.
Frogner nordre
Matr. nr. 64.
L.nr. 165a. Et Jordstykke. Ubeboet.
L.nr. 165b, 1. Et Jordstykke. Ubeboet.
Frogner N., l.nr. 165b, 2.
Halvor Johnsen, hf., Jordbr., S.eier, Snedker, 
g., 49, Holden.
Ingeborg Larsd., g., 43, Skien.
Johan Halvorsen, s., 2, Gj.
Ingeborg Andrea Pedersd., opfostringsdatter, 16, Skien.
Regine Sørensd., tj., ug., 22, Gj.
L.nr. 165b, 3. Et Jordstykke. Ubeboet.
Frogner N., l.nr. 165b, 4.
Erik Pedersen, hf., Jordbr., S.eier, g., 64, Gj.
Karen Nilsd., g., 56, Gj.
Berthe Kirsten Eriksd., d., 18, Solum.
Susanne Eriksd., d., 13, Solum.
Frogner N., l.nr. 165b, 4.
Gunder Larsen, hf., Jordbr., S.eier, g., 41, Gj.
Maren Jørgensd., g., 46, Gj.
Lars Gundersen, s., hjelper faderen, 17, Gj.
Ole Gundersen, s., 14, Gj.
Inger Maria Gundersd., d., 12, Gj.
Johannes Gundersen, s., 6, Gj.
Gusta Gundersd., d., 2, Gj.
Nikoline Nilsd., tj., 18, Eker. (Eiker.)
Frogner N., l.nr. 165c.*
Gunder Pedersen, hf., Jordbr., S.eier, g., 55, Gj.
Berthe Johnsd., g., 53, Gj.
Anne Karine Aslaksd., tj., 18, Gj.
Lars Johansen, hf., Svigersøn, Sagmester, g., 32, Gj.
Johanne Maria Gundersd., g., 29, Gj.
Ingeborg Karoline Larsd., d., 9, Gj.
Augusta Marie Larsd., d., 7, Gj.
Johan Martinius Larsen, s., 4, Gj.
Berthine Sophie Larsd., d., 2, Gj.
Frogner N., l.nr. 165d. Hus 1.
Isak Olsen, hf., Snedker, Inderst, g., 34, Gj.
Kistine Sørensen, g., 40, Eidanger.
Otto Severin Isaksen, s., 9, Gj.
Anne Mathilde Isaksd., d., 8, Gj.
Julius Reinhardt, s., 5, Gj.
Frogner N., l.nr. 165d. Hus 2.
Jens Madsen, hf., Sagmester, g., 35, Gj.
Anne Aslaksd., g., 31, Gj.
Carl Jensen, s., 8, Skien.
Johan Jensen, s., 6, Skien.
Olava Jensd., d., 3, Gj.
Johan Andreas Jensen, s., 1, Gj.
Frogner søndre
Matr. nr. 65.
Frogner S., l. nr. 166.
Jermund Jermundsen, Agronom, ug., 28, Bøe.
Kersti Olsd., Fæpige, ug, 27, Saude.
Myren
(Samme l.nr.)
Hans Pedersen, hf., hm. med Jord, g., 41, Gj.
Berthe Maria Knudsd., g., 52, Gj.
Christian Hansen, s., 21, Gj.
Carl Hansen, s., 18, Gj.
Maria Hansd., d., 12, Gj.
Peder Hansen, s., 8, Gj.
Maren Elise Hansd., d., 6, Gj.
Gaupaasen
(Samme l.nr. Plads 1.)
Andreas Knudsen, hf., hm. med Jord, g., 41, Gj.
Karine Andersd., g., 43, Gj.
Inger Andrea Olsd., tj., ug., 31, Skien.
Gaupaasen (Samme l.nr. Plads 2.)
Maren Knudsd., hm. med Jord, enke, 79, Gj.
Knud Jørgensen, hf., Snedker, g., 51, Gj.
Helvig Halvorsd., g., 49, Slemdal.
Inger Maria Knudsd., d., ug., 24, Gj.
Peder Knudsen, s., 12, Gj.
Anne Knudsd., d., 10, Gj.
Christian Knudsen, s., 8, Gj.
Karen Knudsd., d., 4, Gj.
Frogner S. Hus 1. Husholdning 1.
John Pedersen, hf., Dagarb., g., 33, Gj.
Nikoline Nilsd., g., 40, Lier.
Nils Petter Johnsen, s., 6, Gj.
Christian Johnsen, s., 4, Gj.
Anne Marie Johnsd., d., 1, Gj.
Kirstine Martinsd., hans Steddatter, 15, Lier.
Frogner S. Hus 1. Husholdning 2.
Knud Olsen, hf., Dagarb., logerende, g.,39, Bøe.
Kari Anundsd., g., 56, Bøe.
Gunhild Knudsd., d., 11, Bøe.
Frogner S. Hus 2.
Ole Olsen, hf., Dagarb., g., 35, Saude.
Inger Maria Pedersd., g., 21, Skien.
Marie Dorthea Olsd., d., 3, Gj.
Ole Petter Olsen, s., 1, Gj.
Myren
Frasolgt matr. nr. 65.
Frogner S., Myren, l.nr. 167. Husholdning 1.
Jørgen Christiansen, hf., S.eier, g., 33, Gj.
Ingeborg Johnsd., g., 24, Holden.
Johan Christian Jørgensen, s., 9, Gj.
Ole Petter Jørgensen, s., 7, Gj.
Berthine Jørgensd., d., 5, Gj.
Gustav Jørgensen, s., 3, Gj.
Frogner S., Myren, l.nr. 167. Husholdning 2.
(Samme hus.)
Knud Jacobsen, hf., Jordbruger, Fæster(?), g., 69, Slemdal.
Gro Olsd., g., 68, Gj.
Skogsrød
Matr. nr. 117.
Skogsrød, l.nr. 385.
Christian Andersen, hf., Jordbr., Leil., g., 27, Laurdal.
Ingeborg Christensd., g., 29, Gj.
Christen Christiansen, s., 4, Gj.
Ingrid Olsd., tj., 19, Siljord.
Myren
Plads u. L.nr. 385.
Nils Jacobsen, hf., hm. med Jord, g., 65, Gj.
Karen Isaksd., g., 68, Gj.
Jacob Nilsen, s., Dagarb., ug., 38, Gj.
Gunhild Nilsd., d., ug., 36, Gj.
Ole Nilsen, s., Snedker, ug., 27, Gj.
Løbergrønningen
L.nr. 388. 
Har tilhørt matr. nr. 118.
Even Larsen, hf., Jordbr., Leil., enkem., 53, Gj.
Halvor Evensen, s., ug., 20, Gj.
Carl Evensen, s., 14, Gj.
Kristine Larsd., tj., ug., 49, Gj.
Løberg
Matr. nr. 120.
Steensrød
Matr. nr. 120. (Stensrø/Steinsrød/Stensrød)
Stensrød, l.nr. 392.
Isak Eriksen, hf., leil., G.br., g., 41, Gj.
Marie Hansd., g., 38, Gj.
Erik Isaksen, s., 15, Gj.
Lars Isaksen, s., 7, Gj.
Marthe Isaksd., d., 5, Gj.
Søren Olsen, tj., ug., 21, Silljord.
Gurine Knudsd., tj., 16, Bø.
Berthe Larsd., hans Moder, enke, 76, Gj.
Stensrød, l.nr. 393.
Ole Isaksen, hf., leil., G.br., g., 54, Gj.
Lisbeth Borgersd., g., 51, Gj.
Isak Olsen, s., hjelper sin fader med g.br., 20, Gj.
Karen Olsd., d., 17, Gj.
Lars Olsen, s. , hjelper sin fader med g.br., 15, Gj.
Sigrid Mortensd., konens Moder, enke, 90, Gj.
Leppen
Leppen, l.nr. 395c.
Frasolgt Matr. nr. 120, l.nr. 395a.
Anne Knudsd., Jordbr., S.eier, enke, 71, Tanum.
Ole Larsen, s., Skomager, ug., 39, Gj.
Knud Larsen, s., Skomager, ug., 36, Gj.
Marte Larsd., d., ug., 30, Gj.
Lars Larsen, s., Sømand, ug., 26, Gj.
Cornelius Knudsen, tj., 14, Staværn.
L.nr. 395d. Et ubeboet Jordstykke.
Samme eier som l.nr. 394.
Løberg (Hofgaards)
Matr. nr. 120, 118, 119.
Løberg, l.nr. (386, 387)a og (389, 390, 391)b*
Gerhard D. Hofgaard, hf., Proprietær, S.eier, g., 
36, Lier.
Didrikke Hofgaard f. Blom, g., 37, Skien.
Christoffer Blom Hofgaard, s., 6, Gj.
Hans Jacob Hofgaard, s., 4, Gj.
Elen Ulrikke Hofgaard, d., 3, Gj.
Gustav Catrinus Hofgaard, s., 1, Gj.
Bernt Gundersen, tj., ug., 31, Lier.
Marthe Marie Iversd., tj., ug., 21, Solum.
Anne Marie Olsd., tj., ug., 25, Gj.
Marie Larsd., tj., ug., 24, Gj.
Ingeborg Hansd., tj., ug., 21, Skien.
Peder Halvorsen, tj., 12, Gj.
Rønningen
(Under samme eiendom.)
Even Tollefsen, hf., hm. med Jord, g., 37, Gj.
Hanna Martinsd., g., 35, Gj.
Thea Evensd., d., 11, Gj.
Martin Evensen, s., 8, Gj.
Severin Evensen, s., 5, Gj.
Berthe Evensd., d., 3, Gj.
Maria Anne Evensd., d., 1, Gj.
Bakkene
(Plass under samme eiendom.)
Ole Halvorsen, hf., hm. med Jord, g., 30, Gj.
Karen Jensd., g., 30, Gj.
Marie Olsd., d., 3, Gj.
(Plass under samme eiendom.)
Halvor Rasmussen, hf., hm. med Jord, g., 46, Slemdal.
Ingeborg Pedersd., g., 48, Slemdal.
Maren Halvorsd., d., 10, Gj.
Ingeborg Halvorsd., d., 7, Gj.
(Hus under samme eiendom)
Halvor Nilsen, hf., Dagarb., g., 24, Gj.
Berthe Oline Olsd., g., 20, Gj.
Nils Halvorsen, s., 1, Gj.
Løberg
Løberg, l.nr. 394a.*
Ole Jensen, hf., Jordbr., S.eier, g., 52, Gj.
Gunhild Larsd., g., 54, Slemdal.
Lars Olsen, s., ug., 28, Gj.
Ingeborg Olsd., d., ug., 20, Gj.
Olava Olsd., d., 17, Gj.
Karen Olsd., d., 12, Gj.
Hans Jacob Olsen, s., 11, Gj.
Mari Jacobsd., hans Moder, Føderaad, enke, 82, Gj.
Rønningen
Løberg. Rønningen (Under l.nr. 394a.) Plass.
John Gundersen, hf., hm. med Jord, g., 60, Gj.
Karen Andersd., g., 52, Gj.
Inger Maria Johnsd., d., 24, Gj.
Gunder Johnsen, s., Dagarb., ug., 21, Gj.
Berthe Johnsd., d., 13, Gj.
Løberg, (Under l.nr. 394a.) Hus.*
Isak Johnsen, hf., Dagarb., g., 43, Gj.
Berthe Jensd., g., 48, Gj.
Sophie Isaksd., d., 11, Gj.
Jensine Isaksd., d., 10, Gj.
Abraham Isaksen, s., 8, Gj.
Marie Isaksd., d., 6, Gj.
Løberg, (under l.nr. 394a.) Hus.*
Mads Eriksen, hf., Huseier, Dagarb., g., 48, Gj.
Anne Marie Hansd., g., 57, Gj.
Løberg, (under l.nr. 394a.) Gård.*
Jens Olsen, hf., Jordbr., Forpagter, g., 30, Gj.
Gurine Isaksd., g., 31, Gj.
Isak Jensen, s., 9, Gj.
Olavus Isaksen, s., 6, Gj.
Hanna Jensd., d., 3, Gj.
Ole Christian Jensen, s., 1, Gj.
Løberg, (under l.nr. 394a.) Hus. Husholdning 1. *
Ole Andersen, hf., Huseier, Dagarb., g., 67, Saude.
Ingeborg Torstensd., g., 67, Saude.
Løberg, (under l.nr. 394a.) Hus. Husholdning 2.*
Ingeborg Østensdatter, Logerende, ug., 39, Slemdal.
Inger Johanne Johannesd., d., 3, Gj.
Løberg, l.nr. 395a. Ubeboet Jordstykke.
Udsæden anført under l.nr. 394.
Løberg, l.nr. 394bc.
Peder Johnsen, hf., Jordbr., S.eier, g., 55, Gj.
Karen Jensd., g., 45, Gj.
Jens Pedersen, s., 20, Gj.
Johanne Pedersd., d., 18, Gj.
John Pedersen, s., 15, Gj.
Berthe Pedersd., d., 10, Gj.
Christian Pedersen, s., 5, Gj.
Løberg, l.nr. 395b.
Svenke Kittilsen, hf., Jordbr., S.eier, ug., 35, Gj.
Helvig Jensd., bestyrer hans hus, ug., 54, Gj.
Inger Jensd., tj.p., ug., 30, Slemdal.
Kirsti Tollefsd., Lægdslem, enke, 76, Holden. 
Løberg, l.nr. 395b. Hus 1.
Christoffer Hansen, hf., Huseier, Dagarb., g., 47, Gj.
Dorthe Eriksd., g., 42, Gj.
Erik Christoffersen, s., 12, Gj.
Nils Isaksen, Pention af Fossum, g., 77, Gj.
Asjer Aslaksd., g., 77, Gj.
Løberg, l.nr. 395b. Hus 2.
Anders Sigurdsen, hf., Huseier, Dagarb., g., 36, Gj.
Kirsti Jensd., g., 35, Gj.
Ingeborg Andersd., d., 10, Gj.
Sophie Andersd., d., 6, Gj.
Jacob Andersen, s., 5, Gj.
Maren Andersd., d., 3, Gj.
Hans Andersen, s., 1, Gj.
L.nr. (386, 387, 389, 390, 391)b
(Matr. nr. 118, 119).
Et Skovstykke.
Sørbø med Stensaasen
Matr. nr. 121.
Sørbø med Stensaasen, l.nr. (396, 397, 398)a og b.*
Hus 1.
Ole Larsen, hf., Dagarb., g., 43, Saude.
Ingeborg Jensd., g., 46, Gj.
Jens Olsen, s., 14, Gj.
Maren Lovise Olsd., d., 11, Gj.
Oline Olsd., d., 10, Gj.
Sophie Olsd., d., 9, Gj.
Olava Olsd., d., 5, Gj.
Lars Olsen, s., 3, Gj.
Sørbø med Stensaasen, l.nr. (396, 397, 398)a og b.
Hus 2.
Jacob Nilsen, hf., Dagarb., g., 24, Slemdal.
Mathilde Ellefsd., g., 25, Slemdal.
Inger Lovise Jacobsd., d., 4, Slemdal.
Inger Marie Jacobsd., d., 2, Slemdal.
Sørbø, l.nr. (396, 397, 398)c1.
Peder Madsen, hf., Jordbr., Dagarb., g., 31, Gj.
Maren Christensd., g., 28, Gj.
Christian Pedersen, s., 3, Gj.
Martin Pedersen, s., 1, Gj.
Sørbø, l.nr. (396, 397, 398)c2.
Petter Olavus Andersen, hf., Jordbr., S.eier, g., 49, Trondhjem.
Berthea Marie Eriksd., g., 32, Anebo Anex. (Andebu?)
Johan Pettersen, s., 7, Gj.
Peder Pettersen, s., 5, Gj.
Karen Marie Pettersd., d., 3, Gj.
Anders Pettersen, s., 1, Gj.
Sørbø, l.nr. (396, 397, 398)d1.
Ole Evensen, hf., Jordbr., S.eier, g., 66, Gj.
Inger Johnsd., g., 64, Gj.
Peder Olsen, s., hjelper faderen, g., 33, Gj.
Anne Anundsd., g., 31, Gj.
Ole Pedersen, s., 8, Gj.
Andreas Pedersen, s., 3, Gj.
Olea Gundersd., tj., ug., 27, Solum.
Ole Halvorsen, opfostres for fattigvesenet i Skien, 
14, Siljord.
Sørbø, l.nr. (396, 397, 398)d1. Hus 1. 
Gunder Torkildsen, Dagarb., ug., 41, Gj.
Inger Sigurdsd., hans Moder, Lægdslem, enke, 77, Gj.
Berthe Halvorsd., Logerende, Lægdslem, ug., 32, Bøe.
Ole Olsen, hendes søn, 9, Gj.
Sørbø, l.nr. (396, 397, 398)d1. Hus 2.
Hans Olsen, hf., Huseier, Dagarb., g., 70, Gj.
Ingeborg Amundsd., g., 53, Gj.
Sørbø, l.nr. (396, 397, 398)d1. Hus 3.
Nils Gundersen, hf., Logerende, Dagarb., g., 43, Gj.
Inger Larsd., g., 51, Gj.
Inger Marie Nilsd., d., 5, Gj.
Sørbø, l.nr. (396, 397, 398)d2.
Et Skovstykke. Ubeboet.
Sørbø, l.nr. (396, 397, 398)d2.
Nils Tollefsen, hf., Huseier, Dagarb., g., 59, Gj.
Gunhild Olsd., g., 54, Gj.
Tollef Nilsen, s., Dagarb., 19, Gj.
Ole Nilsen, s., 15, Gj.
Ingebret Nilsen, s., 13, Gj.
Hans Nilsen, s., 11, Gj.
Jacob Nilsen, s., 9, Gj.
Marte Nilsd., hans datter, ug., 22, Gj.
Sørbø, l.nr. (396, 397, 398)d3.
Et Skovstykke. Ubeboet. Underbrug.
Sneltvedt søndre
Matr. nr. 122.
Sneltvedt S., l.nr. 399.
Anders Olsen, hf., Jordbr., Leil., g., 57, Gj.
Johanne Halvorsd., g., 52, Gj.
Andreas Andersen, s., 18, Gj.
Johan Andersen, s., 15, Gj.
Maria Anne Andersd., d., 13, Gj.
Carl Andersen, s., 8, Gj.
Ole Andersen, s., hjelper sin Fader, g., 30, Gj.
Gunhild Halvorsd., g., 33, Gj.
Johanne Maria Olsd., hans datter, 3, Gj.
Sneltvedt S., l.nr. 400.
John Torgersen, hf., Jordbr., Leil., g., 28, Gj.
Karen Maria Pedersd., g., 25, Gj.
Torjus Johnsen, s., 3, Gj.
Berthe Christensd., hans Moder, Jordbruger, 
enke, 55, Gj.
Olava Torgersd., Søster, tj., 18, Gj.
Ole Petter Hansen, tj., 17, Gj.
Ole Svendsen, udsat for Fattigv. I Skien, 14, Skien.
Sneltvedt S., l.nr. 401a.
Mads Pedersen, hf., Jordbr., Leil., 62, Gj.
Anne Jørgensd., g., 36, Gj.
Ingeborg Madsd., d., ug., 21, Gj.
Ole Madsen, s., 18, Gj.
Karen Maria Madsd., d., 14, Gj.
Johan Madsen, s., 12, Gj.
Andreas Madsen, s., 9, Gj.
Carl Madsen, s., 6, Gj.
Anne Maria Madsd., d., 2, Gj.
Sneltvedt S., l.nr. 401b. Et Skovstykke.
Sneltvedt S., l.nr. 402.
Ole Johnsen, hf., Jordbr., Leil., g., 57, Gj.
Gunhild Halvorsd., g., 50, Slemdal.
Karen Olsd., d., ug., 26, Gj.
John Olsen, s., hjelper sin Fader, ug., 24, Gj.
Ole Olsen, s., 18, Gj.
Andreas Olsen, s., 14, Gj.
Kirstine Olsd., d., 10, Gj.
Sneltvedt nordre
Matr. nr. 123.
Sneltvedt N., l.nr. 403.
Ener Olsen, hf., Jordbr., Leil., g., 61, Gj.
Gurine Larsd., g., 60, Gj.
Maren Enersd., d., ug., 27, Gj.
Marthe Maria Enersd., d., 21, Gj.
Anders Enersen, s., 18, Gj.
Helmine Nilsd., tj., 10, Eker.
Oredalen
Sneltvedt N., Oredalen, l.nr. 404.
Ole Olsen, hf., Jordbr., S.eier, g., 32, Gj.
Maren Madsd., g., 28, Gj.
Annette Pedersd., opfostringsbarn, 6, Skien.
Guro Olsd., hans Moder, Føderaad, enke, 71, Gj.
Andreas Olsen, Logerende, Skolelærer, ug., 28, Gj.
Mustved
Matr. nr. 124.
Mustved, l.nr. 405a.
Christen Olsen, hf., Jordbr., S.eier, g., 74, Gj.
Anne Andersd., g., 65, Gj.
Christine Christensd., d., ug., 27, Gj.
Peder Eriksen, hjelper sin Svigerfader, g., 37, Gj., Selveier af 163b (Rustan).
Andrea Christensd., g., 35, Gj.
Karen Pedersd., d., 12, Gj.
Mustved, l.nr. 405b.
Halvor Olsen, hf., Jordbr., S.eier, g., 65, Gj.
Maria Olsd., g., 67, Gj.
Christian Halvorsen, s., Jordbruger, Enkem., 25, Gj., Selveier af 163a.
Gurine Halvorsd., d., ug., 39, Gj.
Kjær søndre
Matr. nr. 125.
Kjær, l.nr. 406a.
Zakarias Nilsen, hf., Jordbr., g., 37, Gj.
Maria Olsd., g., 42, Gj.
L.nr. 406b. Et Jordstykke. Ubeboet.
L.nr. 406c. Et Jordstykke. Ubeboet.
L.nr. 406d. Et Jordstykke. Ubeboet.
L.nr. 406e. Et Jordstykke. Ubeboet.
Kjær, l.nr. 407a.
Christoffer Hansen, hf., Dagarb., g., 46, Holden.
Hansine Jacobsd., g., 41, Porsgrund.
Hans Christoffersen, s., 14, Gj.
Andreas Christoffersen, s., 10, Gj.
Anne Margrethe Christoffersd., d., 8, Gj.
Olavus Christoffersen, s., 5, Gj.
Christian Christoffersen, s., 2, Gj.
Kjær, l.nr. 407b.
Tyge Larsen, hf., Jordbr., S.eier, g., 48, Gj.
Ingeborg Gregersd., g., 46, Gj.
Gunder Tygesen, s., Dagarb., ug., 24, Gj.
Maren Tygesd., d., ug., 22, Gj.
Andreas Tygesen, s., 16, Gj.
Ole Tygesen, s., 10, Gj.
Christian Tygesen, s., 7, Gj.
Anne Laurine Tygesd., d., 4, Gj.
L.nr. 408. Ubeboet. Ingen Udsæd.
Kjær, l.nr. 409a.
Johannes Johannesen, driver for Boet, g., 30, Bøe.
Malene Andreasd., g., 26, Gj.
Maren Anne Johannesd., d., 3, Gj.
Andreas Johannesen, s., 2, Gj.
Solve Andreasen, Søn og Arving til Boet, 18, Gj.
Laurine Fredriksd., tj., ug., 29, Gj.
Marte Maria Andersd., Logerende, enke, 67, Gj.
L.nr. 409b. Ubeboet.
Kjær, under l.nr. 409b. Hus.
Ellef Ellefsen, hf., Dagarb., enkem., 36, Slemdal.
Elise Ellefsd., d., 8, Gj.
Anne Ellefsd., d., 4, Gj.
Martin Ellefsen, s., 1, Gj.
Inger Johannesd., tj., ug., 52, Holden.
Kræppa
Matr. nr. 126.
Kræppa, l.nr. 410.
Sigurd Sigurdsen, hf., Jordbr., Leil., g., 39, Slemdal.
Maren Pedersd., g., 37, Slemdal.
Maren Elisabeth Sigurdsd., d., 6, Gj.
Jacob Sigurdsen, s., 3, Gj.
Dorthea Sigurdsd., d., 1, Gj.
Lundsaasen
Matr. nr. 127.
Lundsaasen, l.nr. 411.
John Torgersen, hf., Jordbr., S.eier, g., 40, Solum.
Mari Steinersd., g., 50, Saude.
Maren Gurine Johnsd., d., 15, Gj.
Johan Johnsen, s., 12, Gj.
Gunhild Johnsd., d., 9, Gj.
Lundsaasen. 
Plads under Matr. nr. 132, l.nr. 419.(Lund.)
Kari Evensd., husmand med Jord, enke, 72, Gj.
Inger Andrea Christensd., d., ug., 28, Gj. Gjendøbt.
Myren
Matr. nr. 208.
Myren, l.nr. 592.
Hans Sørensen, hf., Jordbr., S.eier, g., 49, Gj.
Anne Frantsd., g., 38, Bøe.
Søren Hansen, s., 13, Gj.
Isak Hansen, s., 10, Gj.
Kirsti Olsd., Logerende, enke, 51, Gj.
Gundjørnsdalen
Matr. nr. 140. (Gunborgdalen)
L.nr. 440. Ubeboet. Ingen Udsæd.
L.nr. 441. Ubeboet. Ingen Udsæd.
Lyngaasen
Matr. nr. 141.
Lyngaasen, l.nr. 442.
Halvor Nilsen, G.br., S.eier, g., 62, Gj.
Ingeborg Danielsd., g., 59, Gj.
Nils Halvorsen, s., ug., 35, Gj.
Daniel Halvorsen, s., ug., 32, Gj.
Maren Halvorsd., d., ug., 25, Gj.
Gregorius Halvorsen, s., ug., 21, Gj.
Halvor Halvorsen, s., 16, Gj.
Kirsten Halvorsd., tj., 18, Gj.
Anne Maria Nicolausd., udsat Fattigbarn, 16, ?
Høymyhr
Matr. nr. 142.
Høymyhr, l.nr. 443a.
Lars Ellingsen, G.br., S.eier, enkem., 75, Gj.
Gregorius larsen, s., hjelper Faderen, ug., 27, Gj.
Halvor Larsen, s., Skolelærer, ug., 24, Gj.
Ingeborg Larsd., d., bestyrer husholdningen, 
ug., 24, Gj.
Marthe Christine Larsd., d., ug., 22, Gj.
Høymyhr, l.nr. 443b og 152, Kleven, l.nr. 473c.
Husholdning 1.
Gjert Ellingsen, G.br., S.eier, g., 82, Gj.
Mari Nilsd., g., 79, Gj.
Gunborg Gjertsd., d., ug., 52, Gj.
Høymyhr, l.nr. 443b og 152, Kleven, l.nr. 473c.
Husholdning 1.
Nils Gjertsen, s., hjelper faderen med g.br., g., 47, Gj.
Maren Zakariasd., g., 52, Gj.
Zakarias Nilsen, s., ug., 22, Gj.
Ole Nilsen, s., 17, Gj.
Simen Nilsen, s., 14, Gj.
Maren G. Nilsd., d., 11, Gj.
Graveli
Matr. nr. 143.
Graveli, l.nr. 444a.
Maren Larsd., G.br., S.eier, enke, 39, Gj.
Lars Gregoriusen, s., 14, Gj.
Zakarias Gregoriusen, s., 8, Gj.
John Johannesen, tj., ug., 30, Gj.
Bredine Gundersd., tj., 16, Gj.
Graveli, l.nr. 444b og 445b.
Gregorius Eriksen, G.br., S.eier, g., 75, Gj.
Anne M. Simonsd., g., 66, Gj.
Inger Halvorsd., tj., ug., 25, Saude.
Henrik Andersen, tj., 17, Gj.
Putten
Graveli, Putten, l.nr. 445a.
Gregorius Halvorsen, G.br., S.eier, g., 42, Gj.
Andrea Gregoriusd., g., 28, Gj.
Halvor Gregoriusen, s., 18, Gj.
Erik Gregoriusen, s., 14, Gj.
Karen Thorine Gregoriusd., d., 8, Gj.
Anne Thorine Halvorsd., Føderaadskone, 
enke, 76, Gj.
Aamodt
Matr. nr. 144.
Aamodt, l.nr. 446.
Knud Nilsen, G.br., S.eier, g., 45, Slemdal.
Adamine Gregoriusd., g., 41, Gj.
Nils Knudsen, s., 19, Gj.
Hella Marie Knudsd., d., 11, Gj.
Maren Sophie Knudsd., d., 7, Gj.
Carl Knudsen, s., 3, Gj.
Røsager
Matr. nr. 145.
Røsager, l.nr. 447.
Nils Nilsen, G.br., S.eier, enkem., 77, Gj.
Nils Nilsen, s., hjelper Faderen, g., 42, Gj.
Marthe Olsd., g., 50, Gj.
Anne K. Olsd., tj., ug., 21, Gj.
Anne Gurine Olsd., tj., 19, Gj.
Røsager, l.nr. 448.
Søren Isaksen, G.br., S.eier, g., 43, Gj.
Margrethe Larsd., g., 49, Gj.
Anne Isaksd., Føderaadslem, ug., 47, Gj.
Ole Halvorsen, tj., 19, Saude.
Inger Olava Hansd., tj., 19, Gj.
Karen Pettersd., Fattigbarn, 10, Sandefjord.
Kaasa
Matr. nr. 146.

Kaasa, l.nr. 449.
Jørgen Olsen, G.br., S.eier, g., 48, Gj.
Maria Madsd., g., 34, Gj.
Caroline Augusta Jørgensd., d., 9, Gj.
Ole Jørgensen, s., 4, Gj.
Hans Jørgensen, Fattigbarn udsat, 7, Gj.
Risingparcellerne
Matr. nr. 147.
Sæteret
L.nr. 450. Ubeboet.
Sæteret, l.nr. 450.
Ole Olsen, G.br., S.eier, g., 48, Gj.
Berthe Olsd., g., 48, Gj.
Maren Kirstine Olsd., tj., 19, Gj.
Anne Jørgensd., Fattigbarn, 9, Gj.
Bernhard Jørgensen, Fattigbarn, 4, Skien.
Tveten, l.nr. 451.
Maria Halvorsd., S.eier med Formynder, 17, Gj.
Kirsten Halvorsd., søster, 13, Gj.
Hans Halvorsen, tj., 13, Saude.
Gregers Aslaksen, Føderaadsmand, enkem., 77, Gj.
Tveten, u. L.nr. 451. Hus. Husholdning 1.
Østen Olsen, Huseier uden Jord, Dagarb., g., 38, Saude.
Margrethe Olsd,. g., 33, Gj.
Lina Larsd., Fosterbarn, 9, Gj.
Anne Aslaksd., konens Moder, enke, 61, Gj.
Aslak Olsen, hendes s., Lægdslem, ug., 37, Gj.
Sindsyg fra Fødselen.
Tveten, u. L.nr. 451. Hus. Husholdning 2.
Anders Brynildsen, Logerende Dagarb., g., 23, Siljord.
Olava Olsd., g., 26, Gj.
Stulen, l.nr. 452. Ubeboet. Bruges under Tveten.
Holmen, l.nr. 453. Ubeboet. 
Bruges under Røsager, l.nr.447 og Kikud, l.nr. 459.
Holmen, l.nr. 454. Ubeboet.
Bruges under Høimyhr, l. nr. 443b.
Kittilsrød (Jorden bruges under Hobæk, l.nr. 456.)
Kittilsrød, l.nr. 455.
Peder Berntsen, Logerende, Dagarb., g., 34, Slemdal.
Gunhild Halvorsd., g., 25, Saude.
Jacob Pedersen, s., 3, Slemdal.
Trina Marie Pedersd., d., 1, Gj.
Hobæk, l.nr. 456.
Ole Jørgensen, S.eier, Skolelærer, g., 40, Gj.
Anne Larsd., g., 46, Skien.
Johan Olsen, s., 20, Gj.
Sophie Augusta Olsd., d., 13, Gj.
Laurits A. Olsen, s., 7, Gj.
Lovise Tovsd., tj., ug., 20, Gj.
Jørgen Olsen, Føderaadsmand, enkem., 82, Gj.
Puttekaasa, l.nr. 457.
Even Olsen, G.br., S.eier, g., 55, Gj.
Johanne Thorbjørnsd., g., 59, Gj.
Ole Evensen, s., ug., 28, Gj.
Jørgen Ingebretsen, tj., 15, Saude.

Puttedalen, l.nr. 458. Ubeboet. 
Bruges under Tveten, l.nr. 451.

Løvaas, l.nr. 459a.
Thormod Johnsen, G.br., S.eier, g., 53, Gj.
Maria Isaksd., g., 49, Gj.
Maren Thormodsd., d., 18, Gj.
Johannes Thormodsen, s., 11, Gj.
Jacobine Christoffersd., tj., 17, Gj.
Kikud
Kikud, l.nr. 459b.
Hans Johnsen, G.br., S.eier, g., 52, Gj.
Anne Gurine Olsd., g., 47, Gj.
Ingeborg Halvorsd., tj., ug. 29, Gj.
Inger Andrea Aslaksd., Fosterbarn, 8, Gj.
Ole Olsen, Føderaadsmand, enkem., 72, Gj.
Rising Skov, l.nr. 460. Ubeboet.
Sukka østre
Matr. nr. 148.
Sukka Ø., l.nr. 461.
Elling Halvorsen, G.br., S.eier, g., 35, Gj.
Maren Larsd., g., 35, Gj.
Halvor Ellingsen, s., 6, Gj.
Lars Ellingsen, s., 5, Gj.
Christian Ellingsen, s., 3, Gj.
Inger Carine Ellingsd., d., 1, Gj.
Gurine Halvorsd., tj., ug., 25, Gj.
Ingeborg M. Aslaksd., Føderaadslem, enke, 69, Gj.
Sukka vestre
Matr. nr. 149.
Sukka V., l.nr. 462.
Andreas Madsen, Inderst, Dagarb., g., 58, Staværn.
Mari Nilsd., g., 44, Hedal.
Mads Andreasen, s., Dagarb., ug., 23, Gj.
Nils Andreasen, s., 16, Gj.
Ingeborg Andreasd., d., 14, Gj.
Maren Andreasd., d., 12, Gj.
Nils Andreasen, s., 1, Gj.
(NB: 2 barn kalt Nils.)
Grinie Parcellerne
Matr. nr. 150.
Høgelie
Høgelie, l.nr. 463.
Aamund Aamundsen, G.br., S.eier, enkem., 48, Gj.
Jacob Aamundsen, s., 11, Gj.
Karen Aamundsd., d., 6, Gj.
Jørgen Aamundsen, s., hjelper Faderen, g., 23, Gj.
Ingeborg Einarsd., g., 22, Gj.
Carl Edvard Jørgensen, s., 1, Gj.
Regine Aamundsd., Føderaadslem, ug., 70, Gj.
Marker
Marker, l.nr. 464, 465 og 153 (Matr. nr. 57.)
John Olsen, G.br., S.eier, g., 42, Saude.
Anne Stenersd., g., 43, Saude.
Ole Johnsen, s., 17, Saude.
Stener Olsen, s., 14, Saude.
Halvor Johnsen, s., 12, Saude.
Gunhild A. Johnsd., d., 5, Gj.
Aaste Johnsd., Føderaadslem, enke, 67, Saude.
Marker, l.nr. 465.
Ole Olsen, G.br., S.eier, g., 34, Saude.
Anlaug Stenersd., g., 34, Saude.
Ole Olsen, s., 8, Gj.
Gunhild Olsd., d., 4, Gj.
Marker, l.nr. 467. Husholning 1.
Ole Thorbjørnsen, G.br., S.eier, g., 66, Gj.
Anne Hansd., g., 73, Gj.
Inger Andrea Olsd., d., ug., 31, Gj.
Nils Olsen, Fosterbarn,13, Gj.
Marker, l.nr. 467. Husholning 2.
Simen Olsen, s., hjelper fadern, g., 33, Gj.
Ingeborg K. Hansd., g., 33, Styrvold, Laurdal.
Olava Simensd., d., 4, Gj.
Peder Simensen, s., 2, Gj.
Marker, l.nr. 467.*
Søren Jørgensen, G.br., S.eier, g., 39, Gj.
Anne Maria Gundersd., g., 38, Slemdal.
Jørgen Sørensen, s., 5, Gj.
Ingeborg M. Sørensd., d., 2, Gj.
Berthe Carine Olsd., tj., ug., 29, Gj.
Jørgen Jørgensen, Fosterbarn,15, Siljord.
Jacob Theodor Aagesen, udsat af fattigkassen, 
ug., 35, Dannemark.
Trolsaas
Trolsaas, l.nr. 466.
John Aslaksen, G.br., S.eier, g., 38, Gj.
Margrethe Larsd., g., 32, Gj.
Inger Carine Johnsd., d., 7, Gj.
Aslak Johnsen, s., 2, Gj.
Carl August Pettersen, udsat af fattigvæsenet, 
12, Gj.
Høgeli nedre
Høgeli nedre, l.nr. 468a.
Nils Aslaksen, G.br., S.eier, g., 41, Gj.
Maren Jørgensd., g., 35, Gj.
Aslak Nilsen, s., 9, Gj.
Jørgen Nilsen, s., 5, Gj.
Carl August Nilsen, s., 2, Gj.
Olava Jensd., tj., 15, Gj.
Lars Andreasen, udsat af Fattigkassen, ug., 42, Skien.
Aslak Svendsen, Føderaadsmand, enkem., 74, Gj.
Høgeli øvre
Høgeli øvre, l.nr. 468b.
Thorsten Johnsen, G.br., S.eier, g., 50, Gj.
Anne Thorine Halvorsd., g., 51, Gj.
Anne Carine Thorstensd., d., ug., 24, Gj.
John Thorstensen, s., ug., 21, Gj.
Nils Thorstensen, s., 17, Gj.
Johan Thorstensen, s., 13, Gj.
Hanna Thorine Thorstensd., d., 10, Gj.
Kausanrød
Kausanrød, l.nr. 469.
Nils Johnsen, G.br., S.eier, g., 46, Gj.
Ingeborg Maria Jørgensd., g., 41, Gj.
Karen Kirstine Nilsd., d., 16, Gj.
Anne Johanne Nilsd., d., 14, Gj.
John Nilsen, s., 11, Gj.
Kirsten M. Nilsd., d., 9, Gj.
Fislerud
Fislerud, l.nr. 470.
Asbjørn Gundersen, G.br., S.eier, ug., 70, Gj.
Haugerød østre
Matr. nr. 151.
Haugerød Ø., l.nr. 471.
Mikael Eriksen, G.br., S.eier, g., 44, Gj.
Karen Arvesd., g., 38, Gj.
Erik Mikaelsen, s., 16, Gj.
Anne Sophie Mikaelsd., d., 9, Gj.
Andreas Maikaelsen, s., 5, Gj.
Erik Michelsen, Føderaadsm., enkem., 71, Gj.
Haugerød Ø., l.nr. 472.
Nils Nilsen, G.br., S.eier, g., 37, Gj.
Anne Maria Eriksd., g., 31, Gj.
Anne Nilsd., d., 8, Gj.
Marthe Nilsd., d., 6, Gj.
Nils Nilsen, s., 3, Gj.
Karen Magdalena Gundersd., tj., 13, Gj.
Haugerød, Kaasa, (under samme l.nr.)
Gunder Eriksen, hm. med Jord, g., 50, Svarstad. (Laurdal.)
Anne Kittilsd., g., 51, Styrvold. (Laurdal.)
Erik Gundersen, s., Skomager, ug., 21, Styrvold.
Christian Gundersen, s., 10, Gj.
Gustav Gundersen, s., 7, Gj.
Kleven
Matr. nr. 152.
Kleven, l.nr. 473a.
Jens Zakariasen, G.br., S.eier, g., 51, Gj.
Karen K. Aslaksd., g., 48, Gj.
Zakarias Jensen, s., Skomager, ug., 21, Gj.
Anne Jensd., d., 19, Gj.
Marie Jensd., d., 12, Gj.
Sophie Jensd., d., 7, Gj.
Hanna Jensd., d., 4, Gj.
Kleven, l.nr. 473a.
Gregorius Nilsen, G.br., S.eier, enkem., 37, Gj.
Sophie Marie Gregoriusd., d., 10, Gj.
Nils Gregoriusen, s., 6, Gj.
Kleven, l.nr. 473b. Ubeboet.
Bruges under l.nr. 442.
Kleven, l.nr. 474a.
Anders Eriksen, G.br., S.eier, g., 40, Gj.
Kirsten Christensd., g., 38, Gj.
Anne Andersd., d., 15, Gj.
Halvor Andersen, s., 12, Gj.
Erik Andersen, s., 6, Gj.
Christian Andersen, s., 3, Gj.
Kleven, l.nr. 474b.
Christian Nilsen, G.br., S.eier, g., 49, Gj.
Anne Pedersd., g., 51, Slemdal.
Anne Christiansd., d., 17, Gj.
Peder Christiansen, s., 15, Gj.
Kirstine Christiansd., d., 12, Gj.
Kleven, l.nr. 475a.
Ole Henriksen, G.br., S.eier, 33, Gj.
Anne Johnsd., hans Halvsøster, bestyrer husholdningen, 
ug., 40, Gj.
L.nr. 475b. Ubeboet. 
L.nr. 475c. Ubeboet. Bruges af hovedbruget, l.nr. 442.
Kleven, l.nr. 476.
Thorsten Olsen, G.br., S.eier, g., 49 fra?
Anne K. Thorgrimsd., g., 43, Gj.
Martinius Thorstensen, s., 21, Gj.
Ingeborg Sophie Thorstensd., d., 17, Gj.
Gunhild M. Thorstensd., d., 15, Gj.
Thorgrim Thorstensen, s., 13, Gj.
Simen Thorstensen, s., 10, Gj.
Nils Thorstensen, s., 3, Gj.
Kleven, l.nr. 477.
Johannes Andersen, G.br., S.eier, enkem., 52, Gj.
Isak Christensen, Svigersøn, hjelper med g.br., g., 47, Gj.
Inger Maria Nilsd., g., 35, Gj.
Nils Isaksen, deres s., 7, Gj.
Martin Isaksen, ders s., 5, Gj.
Christen Isaksen, s., 3, Gj.
Anne Gurine Isaksd., hans d., ug., 20, Gj.
Fjelddalen lille
Matr. nr. 153.
Fjelddalen Lille
L.nr. 478a. Ubeboet.
Fjelddalen lille, l.nr. 478b.
Peder Olsen, G.br., S.eier, enkem., 46, Gj.
Ole Pedersen s., 10, Gj.
Ingeborg Maria Pedersd., d., 7, Gj.
Ingeborg Nilsd., Husbestyrinde, ug., 22, Saude.
Maren Nilsd., hendes d., 3, Saude.
Fjelddalen store
Matr. nr. 154.
Fjelddalen, l.nr. 479a. Husholdning 1.
Gregorius Halvorsen, G.br., S.eier, g., 64, Gj.
Taran Olsd., g., 40, Gj.
Anne Maline Gregoriusd., (Malene) d., 9, Gj.
Halvor Gregoriusen, s., 7, Gj.
Martine Gregoriusd., d., 2, Gj.
Fjelddalen, l.nr. 479a. Husholdning 2.
(Samme hus.)
Mathias M. Søndby, Logerende, Ultrøiebinder, ug., 29, 
Røken.
Fjelddalen plads Køita, (under l.nr. 479a. Hus 1.)
Jørgen Olsen, Huseier uden Jord, Veiarb., g., 43, Gj.
Christine Sørensd., g., 38, Gj.
Anne Maria Jørgensd., d., 11, Gj.
Ingeborg Sophie Jørgensd., d., 8, Gj.
Olava Jørgensd., d., 5, Gj.
Fjelddalen plads Køita, (under l.nr. 479a. Hus 2.)
Nils Olsen, Huseier uden Jord, Saugarb., g., 36, Gj.
Andrea Sørensd., d., 46, Gj.
Søren Nilsen, s., 10, Gj.
Ole Nilsen, s., 8, Gj.
Anne Nilsd., d., 6, Gj.
Isak Nilsen, s., 4, Gj.
Fjelddalen plads Køita, (under l.nr. 479a. Hus 3.)
Peder Pedersen, Huseier uden Jord, Skrædder, g., 26, Gj.
Anne Vetlesd., g., 25, Siljord.
Maren Halvorsd., hans Moder, enke, 51, Gj.
Sophie Pedersd., hendes d., 10, Gj.
Ramsmyhr
Fjelddalen plads Ramsmyhr, (under l.nr. 479a.)
Aslak Halvorsen, Logerende, Saugbrugsarb., ug., 30, Gj.
Kirsten Halvorsd., hans Moder, enke, 56, Holden.
Fjelddalen, l.nr. 479b.
Ole Johnsen, G.br., S.eier, g., 34, Saude.
Anne Olsd., g., 39, Bø.
John Olsen, s., 13, Gj.
Ole Olsen, s., 10, Gj.
Karen Olsd., d., 6, Gj.
Halvor Olsen, s., 3, Gj.
Aaste Johnsd., tj., ug., 22, Saude.

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no