ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen Kirkebok

Begravelser - Døde

1747 - 1795

Oppdatert 02.09.2021


Transkribert til papir av Jon Hvitsand, Nes på 1970-tallet.
På 1990-tallet tastet inn i et DOS-program av Reidar Ballestad på vegne av Grenland Ættehistorielag.
Skrevet av på nytt, rettet noen feil, skrevet ut de fleste forkortelser, samt endret kirkedager til dd/mm-åååå.
G.S. 2020/21.

Prester i denne perioden:
Johan Fredrik Monrad (1746-1790)
Fredrik Christophersen Blom (1790-1812).

NB
. Når Fredrik Chr. Blom overtar i januar 1790, skriver han gjennomført Lars som Laers.

Noen forkortelser
BbKlev = Bratsbergklev = Bratsbergkleiva
d. = datter
db. = drengebarn (guttebarn)
f. = fra
KLB = Klokkerbok
pb. = pigebarn
s.= søn = sønn

Tips! Søke på denne siden: Hold nede [Control] og trykk [f].


Andre begravelser/ døde i Gjerpen:
| 1681 - 1746 | 1747 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1814 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1857 | 1857 - 1871 | 1872 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1919 KLB | 1920 - 1931 KLB | 1932 - 1940 |
Borgestad:
| 1920-1929 |
 


Alle datoer her er kun dato for begravelse. Dødsdatoer ble ikke innført som standard i Gjerpen kirke før 1815.

| Begravelsesdato | Text |

2/1-1747. Hans Bradsbergs Søn Niels Hafsund, 14 Dage.

29/1-1747. Else Sigfridsd. fra Bøe Rønning, 69 Aar.

6/2-1747. Karen Johnsd. fra BbKlev, 72 Aar.

6/2-1747. Halvor Pedersens Søn Aslak, 8 Dage.

8/2-1747. Lars Isachssøns Søn Abraham fra Osebachen, 1 1/2 Aar.

16/2-1747. Isach Løbergs Kone, 43 Aar.

16/2-1747. hendes dødfødde Søn.

16/2-1747. Lars Engebretsens dødfødte Søn.

16/2-1747. Barbara Povelsdtrs. uægte pb. 2 Dage.

19/2-1747. Christian Hanches Søn Christopher 15 Uger.

19/2-1747. Hans Riises dødf. barn.

1/3-1747. Hans Rises Kone 34 Aar.

18/3-1747. Anders Kiølnæs 40 Aar.

30/3-1747. Engebret Løbergs Søn Lars 3 Dage.

30/3-1747. Niels Glendes dødf. dtr.

18/4-1747. Claus Venstøbs Kone 80 Aar.

24/4-1747. Anders Tolfsens enke 67 Aar.

7/5-1747. Niri Bouerøs d. Anne 8 Dage.

16/5-1747. Albret Lyngaasen 70 Aar.

18/5-1747. Halvor Lyngaasens d. Asløf 12 Aar.

22/5-1747. Povel Larsen f. Luxefjeld 66 Aar.

22/5-1747. Tollef Sørbøes Søn Jon 3 Uger.

28/5-1747. Niels Engebretsen f. Kiølnæs 9 Aar.

15/6-1747. Engebret Løbergs Kone 43 Aar.

18/6-1747. Lars Christensen fra Hytten 67 Aar.

18/6-1747. Lars Hynies Søn Niels 1 Aar.

22/6-1747. Anders Lie 70 Aar.

27/6-1747. Abraham Venstøbs Pernille 3 Aar.

1/7-1747. Aslak Venstøbs Søn Christian 9 Aar.

21/7-1747. Arve Grinie 38 Aar.

21/7-1747. Aaste Christophersdtrs. pb. Margrethe 14 Dage.

29/7-1747. Knud Flittigs Søn Niels 3 Aar.

29/7-1747. Anders Vetlesens pb. Gunnil 14 Dage.

29/7-1747. Niels Houerøes pb. Marthe 1 1/4 Aar.

2/8-1747. Severin Georg Schweder 19 Aar.

2/8-1747. Knud Povelsens Søn Povel 20 Uger.

6/8-1747. Halvor Larsens Søn Ole 1 Aar.

6/8-1747. Else Madsd., 84 Aar.

18/8-1747. Peder Toftes Søn Anders 11 Uger.

20/8-1747. Peder Sneltvets Abraham 2 Dager.

22/8-1747. Aaste Christophersdtrs. d. Anne 6 Uger.

26/8-1747. Christopher Olsens Kone 40 Aar.

26/8-1747. hans Søn Tollef 10 Aar.

26/8-1747. Torjus Hansens Søn Ole 20 Uger.

10/9-1747. Tolf Venstøbs pb. Anne Maria 1 1/4 Aar.

17/9-1747. Jan Jansens pb. Lisbeth 19 Uger.

20/9-1747. Isabelle Isachsd. f. Oseb. 60 Aar.

26/9-1747. Hans Østensens Kone 46 Aar.

29/9-1747. Giøran Povelsd. fra BbKlev 27 Aar.

8/10-1747. Engel Larsens Søn Jacob 18 Uger.

15/10-1747. Ole Sivertsen f. Oseb. 81 Aar.

22/10-1747. Søren Hansen f. Hytten 40 Aar.

1/11-1747. Lars Nyegaards Søn Anders 3 Uger.

5/11-1747. Vetle Sannis Søn Jon 5 Uger.

12/11-1747. Hans Schouens pb. Maren 9 Uger.

19/11-1747. Claus Venstøb 74 Aar.

19/11-1747. Elen Jacobsd. 73 Aar.

24/11-1747. Gunnil Osedalen (Oredalen ?  Hv.) 80 Aar.

28/11-1747. Petter Aamots pb. Maren 7 Aar.

29/11-1747. Gunder Myra 42 Aar.

29/11-1747. Vebiøn Fielles pb. Margith, 9 Uger.

(61 døde i 1747)

 

3/1-1748. Anders Berg 82 Aar. (På BbKlev iflg. Skien kirkebok. G.S.).

7/1-1748Hans Vernersens Søn Johannes 3 1/2 Aar.

7/1-1748Mette Olsdtrs. Søn Ole 5 Dage.

11/1-1748Abraham Glende 80 Aar.

26/1-1748Mads Holms Kone 42 Aar.

18/2-1748Erich Jacobsen fra Løchenberg 28 Aar.

18/2-1748Christen Larsens Søn Anders f. Hytten 10 Aar.

26/2-1748Hans Grumstuul 35 Aar.

26/2-1748Lars Svensen f. Liestuul 13 Aar.

3/3-1748Niels Biøndalens pb. Marthe 18 Uger.

5/3-1748min datter Kistine 19 Uger.

15/3-1748Knud Aaltvet 29 Aar.

15/3-1748Gulbrand Gislesens dødf. pb.

15/3-1748Zacharias Muustvets Søn Sven 15 Uger.

17/3-1748Zacharias Christensens Søn Vilhelm 1/2 Aar.

17/3-1748Lucas Erichsens pb. Anne 16 Uger.

20/3-1748Halvor Faarevals Søn Lars 5 Aar.

24/3-1748. Peder Bøes Søn Aslak 3/4 Aar.

24/3-1748Hans Grumstuuls Søn Halvor 1/2 Aar.

1/4-1748Peder Tollefsen Bøes Søn Niels 18 Uger.

6/4-1748Jon Høysets Kone 59 Aar.

7/4-1748Rasmus Aases pb. Karen 11 Uger.

10/4-1748Ole Friderichsens pb. Karen 1 Aar.

16/4-1748Maren Larsd. f. Osebachen 28 Aar.

20/4-1748Mathis Løbergs enke 72 Aar.

22/4-1748Engebret Sølie 62 Aar.

28/4-1748Engebret Slagters enke 71 Aar.

1/5-1748Christian Nielsen 59 Aar.

10/5-1748Amun Pedersen f. Strømdal 14 Aar.

26/5-1748. Berthe Tronsd. 85 Aar.

3/6-1748Hans Erichsen f. BbKlev 41 Aar.

4/6-1748Gunder Hansen Buer 24 Aar.

5/6-1748Christopher Sørensen f. Hytten 29 Aar.

9/6-1748Søren Erichsens Søn Niels 6 Uger.

11/6-1748Jacob Hansens Søn Anders 21 Uger.

16/6-1748Halvor Rasmusens Søn Johannes 1 Aar.

16/6-1748Halvor Monsens pb. Dorthe f. Oseb. 7 Uger.

27/6-1748Christian Andersen f. Oseb. 61 Aar.

2/7-1748Knud Povelsen f. BbKlev 28 Aar.

10/7-1748. Gunder Baaserøes pb. Marthe 2 Aar.

12/7-1748Niels Hansen f. Oseb. 17 Aar.

14/7-1748Ole Tvetens Kone 74 Aar.

14/7-1748Anders Mælas Søn Jacob, 1/2 Aar.

23/7-1748Ole Lovens Kone 67 Aar.

23/7-1748Osmund Houcheraasens pb. Marthe 5 Aar.

23/7-1748Amun Tollefsens pb. Anne 15 ugr.

24/7-1748Christen Greves pb. Anne 1 1/2 Aar.

11/8-1748Hans Strømdals Søn Hans 18 Uger.

13/8-1748Hans Svindholt 64 Aar. (74?)

14/8-1748Christen Smeds pb. Maren 1 1/4 Aar.

21/8-1748Gunder Nirisens pb. Aase 5 Aar.

1/9-1748Astri Abrahamsd. 47 Aar.

1/9-1748Anders Hansens pb. Guri fra BradsbergKlev. 3 1/2 Aar.

1/9-1748hans dødfødde drb.

8/9-1748Niels Prosens Søn Lars 4 1/2 Aar.

15/9-1748. Isach Jacobsens Søn Mads 5 Aar.

15/9-1748Erich Thorsens Søn Anders 3/4 Aar.

15/9-1748Halvor Follougs Søn Niels 6 Aar.

15/9-1748Christopher Rollefsens pb. Anne 12 Aar.

15/9-1748Michel Gravelis pb. Gunnil 17 Aar.

22/9-1748Daniel Henrichsens Søn Henrich 1 1/2 Aar.

22/9-1748Erich Larsens Søn Bent 1/2 Aar.

22/9-1748Jens Tronsens d. Johanne fra Hytten 3 Aar.

22/9-1748Anders Hansens d. Karen 8 Aar.

24/9-1748. Gulbrand Fieldets d. Maria 9 Aar.

29/9-1748. Christen Ersrøe 52 Aar.

29/9-1748. Ragnil Knudsd. 86 Aar.

29/9-1748. Maria Christophersdtrs. dødf. pb.

29/9-1748. Borger Ballestads d. Sidsel 2 1/2 Aar.

29/9-1748. Ole Isachsens d. Anne f. BbKlev 4 1/2 Aar.

29/9-1748. Niels Larsens dødf. barn.

6/10-1748. Jens Follougs Søn Jacob 8 Aar.

6/10-1748. Søren Sørensens d. Marthe Dorthe 3 Aar.

6/10-1748. Anders Olsens dødf. db.

13/10-1748. Christen Larsens Søn Gunder 3 Aar.

13/10-1748. Jens Schouens d. Helvig 3/4 Aar.

13/10-1748. Carl Pedersens d. Kisten 5 Aar.

13/10-1748. Søren Hansens Søn Anders 1 1/4 Aar.

13/10-1748. og datter Anne 3 Aar.

16/10-1748. Hans Bradsbergs Søn Niels Hafsund 1 Aar.

19/10-1748. Fogden Hansens Søn Christian Ulrich 1 1/2 Aar.

20/10-1748. Jon Løbergs db. Peder 2 Aar.

20/10-1748. Niels Biøndalens Søn Jon 12 Aar.

20/10-1748. Jon Erichsens Søn Erich Petter 1 Aar.

20/10-1748. Christen Fossums d. Kisten 1 1/4 Aar.

20/10-1748. Peder Buuses Søn Jan 6 Aar.

20/10-1748. Ole Sverrigs Søn Peder, 3 Uger.

20/10-1748. Jens Aabyes d. 7 Aar.

20/10-1748. Erich Erlandsens d. Kirsten 4 1/4 Aar.

20/10-1748. Abraham Riisings d. Guri 6 Aar.

23/10-1748. Hans Nielsen Aas 63 Aar.

23/10-1748. Henrich Sørensens Søn Søren 2 1/4 Aar.

23/10-1748. Peder Fossums d. Karen 1 1/4 Aar.

27/10-1748. Jens Aabyes d. Pernille 4 1/2 Aar.

27/10-1748. Hieromi Jensens Søn Lars 2 Aar.

27/10-1748. Engebret Engebretsens Søn Engel 4 Aar.

27/10-1748. Carl Pedersens Søn Peder 1/2 Aar.

27/10-1748. Isach Løbergs d. Gunnil 13 Aar.

27/10-1748. Even Nielsens d. Sidsel 8 Aar.

27/10-1748. Gunder Sems d. Bodil 8 Aar.

28/10-1748. Niels Holms Kone 77 Aar.

1/11-1748. Jacob Vadrettes d. Anne 3 Uger.

2/11-1748. Ole Becheval 35 Aar.

2/11-1748. Lars Isachsens Søn Isach fra Oseb. 1 Aar.

3/11-1748. Isach Larsen fra Klep 12 Aar.

3/11-1748. Sigfred Jonæsens Søn Jonas 16 Uger.

3/11-1748. Ole Friderichsens d. Anne Maria 6 Aar.

9/11-1748. Jens Christiansens d. Christense 1 1/2 Aar.

10/11-1748. Solve Gulsets Søn Aslak 1/2 Aar.

10/11-1748. Anders Vetlesens Søn Hans 12 Uger.

10/11-1748. Solve Bøes d. Helvig 11 Aar.

10/11-1748. Thomes Christensens d. Maren 1 1/2 Aar.

10/11-1748. Christen Olsens d. Maren fra Riising Ejet 3/4 Aar.

10/11-1748. Hans Moes Søn Erich 1 1/2 Aar.

10/11-1748. Erich Solvesens Søn Jennert 4 Aar.

10/11-1748. og datter Anne 3 Aar.

10/11-1748. Niels Glendes d. Karen 1/2 Aar.

10/11-1748. Niels Kleps d. Karen 11 Aar.

10/11-1748. Peder Tollefsen Bøes Søn Lars 3 Aar.

10/11-1748. Søren Rollefsens d. Anne 3 Aar.

10/11-1748. Christian Hanches d. Anne Maria 5 Aar.

10/11-1748. Torchil Omuts d. Inger 1/2 Aar.

10/11-1748. Kisten Olsd. Søn Isach 4 Aar.

10/11-1748. og Søn Ole 2 Aar.

10/11-1748. Christen Hafbachens d. Karen 1 1/2 Aar.

10/11-1748. Ole Grinies Søn Hans 1/2 Aar.

10/11-1748. Anders Jonsens d. Christense 3/4 Aar.

10/11-1748. Jens Riises Søn Ouen 2 Aar.

15/11-1748. Solve Gulsets Søn Peder 2 1/2 Aar.

15/11-1748. Engebret Sems d. Marthe 7 Uger.

15/11-1748. Lars Olsens Søn Niels 4 Aar.

15/11-1748. Aslak Venstøbs d. Magnil 2 Aar.

15/11-1748. Hans Larsen Bøes Søn Halvor 2 Aar.

15/11-1748. Hans Amundsens Søn Christen 1/2 Aar.

15/11-1748. Hans Vernersens d. Sidsel 7 1/2 Aar.

15/11-1748. Anders Danielsens Søn Daniel 1 1/2 Aar.

18/11-1748. Elovii Billes Kone fra Oseb. 35 Aar.

18/11-1748. Ole Moes d. Johanne Maria 2 1/2 Aar.

24/11-1748. Solve Rosvals Søn Halvor 3 Aar.

24/11-1748. Gunder Bøes Søn Peder 5 Aar.

24/11-1748. Peder Aslaksen Bøes d. Karen 4 Aar.

24/11-1748. Halvor Puttens d. Aselev 9 Aar.

24/11-1748. Niels Kleps Søn Jacob 8 Aar.

24/11-1748. og Søn Gunder 1 Aar.

24/11-1748. Henrich Thorsens Søn Knud 5 Aar.

24/11-1748. Svennung Røsagers Søn Jan 2 Aar.

24/11-1748. Guttorm Hoppestads d. Anne 5 Aar.

24/11-1748. Jan Jørgensen fra Hytten 83 Aar.

24/11-1748. Solve Rosvals Søn Lars 1/2 Aar.

27/11-1748. Torjus Hansens Søn Lars 4 1/2 Aar.

1/12-1748. Lars Isachsens Søn Isach 7 Aar.

1/12-1748. Ole Bechevals Søn Isach 4 Aar.

1/12-1748. Torjer Sivertsens Søn Ole 3 Uger.

1/12-1748. Johannes Bøes Søn Lars 3 Aar.

1/12-1748. Marthe Erichsdtrs. d. Ingebor 1/2 Aar.

8/12-1748. Peder Rønningens d. Maria 7 Aar.

8/12-1748. Jens Højmyrs d. Gunnil 1/2 Aar.

15/12-1748. Aslak Bergs Søn Niels 3 Aar.

15/12-1748. Gunder Sølies Søn Lars 5 Aar.

15/12-1748. Abraham Venstøbs Søn Just 2 1/4 Aar.

15/12-1748. Anders Rejersens d. Anne 1 1/2 Aar.

15/12-1748. Erich Pedersens Søn Peder 1 1/2 Aar.

15/12-1748. Thor Amundsens d. Maren 1 3/4 Aar.

22/12-1748. Anne Andersd. f. Oseb. 68 Aar.

22/12-1748. Berthe Larsd. f. Aas 24 Aar.

22/12-1748. Lars Haagensens Søn Haagen 2 1/2 Aar.

22/12-1748. Anders Bachen Søn Isach 9 Aar.

22/12-1748. Halvor Kiises d. Karen 8 Aar.

22/12-1748. Gunnil Madsd. f. BbKlev 72 Aar.

22/12-1748. Christopher Venstøbs d. Berthe 1 3/4 Aar.

26/12-1748. Hans Eichonrøes Søn Lars 3 Aar.

(121 døde i 1748)

 

5/1-1749. Hans Eichonrøes d. Maren 10 Aar.

6/1-1749. Mons Bradstages d. Ingebor 1/2 Aar.

6/1-1749. Engel Otterholts d. Kisten 1/2 Aar.

11/1-1749. Halvor Toftes Søn Just 10 Uger.

12/1-1749. Anders Amundsens Søn Ole fra BbKlev 8 Aar.

12/1-1749. Torbiøn Hynies Søn Niels 1 Aar.

19/1-1749. Christen Zachariæsens Kone f. Hytten 31 Aar.

19/1-1749. Christen Jønnevals d. Maria 3 1/2 Aar.

22/1-1749. Halvor Kiises Søn Christopher 22 Aar.

22/1-1749. Isach Larsens Søn Lars fra Ballestad Ejet 3 Uger.

26/1-1749. Lars Hynies Søn Johannes 1/2 Aar.

12/2-1749. Niels Nielsen fra Osebachen 30 Aar.

16/2-1749. Sigfrid Jonæsens Søn Ole 3 Aar.

16/2-1749. Marie Christophersdtrs. d. Maren Christine 1/2 Aar.

16/2-1749. Mads Sørensens d. Asløf 4 Uger.

26/2-1749. Engebret Nielsens d. Maren 7 Uger.

26/2-1749. Johannis Biønsens dødf. pb.

26/2-1749. Aslak Jensen fra Stulen 28 Aar.

26/2-1749. Knud Povelsens d. Maria fra BbKlev 1/2 Aar.

26/2-1749. Henrich Hynie 56 Aar.

16/3-1749. Jon Andersen f. BbKlev 74 Aar.

3/4-1749. Isach Løbergs Søn Jacob 6 Aar.

3/4-1749. Abraham Jacobsens d. Anne fra Follestad 3/4 Aar.

7/4-1749. Haagen Larsen f. Hynie Ejet 22 Aar.

11/4-1749. Ole Ottesen f. Follestad 50 Aar.

11/4-1749. Zacharias Muustvets db. Peder 1/4 Aar.

13/4-1749. Abraham Riisings Søn Isach 5 Uger.

20/4-1749. Ole Engebretsen f. Moe Ejet 80 Aar.

27/4-1749. Christen Jønnevals Søn Christopher 1/2 Aar.

11/5-1749. Andreas Hansens d. Karen 16 Uger.

11/5-1749. Anders Evensens d. Karen 6 Uger.

18/5-1749. Knud Nisterøes Kone 46 Aar.

21/5-1749. Christen Monsen Hoppestad 38 Aar.

24/5-1749. Christen Smeds Kone 40 Aar.

26/5-1749. Peder Haagensens d. Maren 24 Aar.

31/5-1749. Lars Isachsens Kone 29 Aar.

8/6-1749. Knud Nisterøe 81 Aar.

8/6-1749. Aaste Christophersdtrs Søn Thor 10 Uger.

15/6-1749. Inger Aschoutsdtrs. d. Maren 1 Aar.

15/6-1749. Engebret Bøles Søn Erich 3/4 Aar.

22/6-1749. Anders Bradstages enke 70 Aar.

24/6-1749. Hans Ellefsen f. BbKlev 63 Aar.

29/6-1749. Michel Gravelies Kone 49 Aar.

2/7-1749. Christian Hanches Søn Rasmus 1 1/4 Aar.

10/7-1749. Peder Berg 46 Aar.

17/7-1749. Aaste Torbiørnsdtrs. dødf. barn.

27/7-1749. Thor Engravs Søn Jon 7 Aar.

28/7-1749. Jacob Bøe 88 Aar.

28/7-1749. Hans Lindrups Søn Halvor 1 dag.

3/8-1749. Anders Danielsens d. Anne 3 Dage.

3/8-1749. og d. Ingebor 3 Dage.

10/8-1749. Thor Engravs Søn Even 1/2 Aar.

10/8-1749. Thor Engravs d. Anne 3 1/2 Aar.

17/8-1749. Arne Langerøes Kone 69 Aar.

24/8-1749. Johannes Pedersen f. Oseb. 29 Aar.

24/8-1749. Anders Engravs Søn Stephen 1 Aar.

24/8-1749. og d. Margrethe 5 Aar.

30/8-1749. Jan Jensens Søn Peder 14 Uger.

30/8-1749. Solve Gulsets dødf. dtr.

31/8-1749. Anders Engravs Søn Zacharias 4 Aar.

31/8-1749. Søren Sørensens d. Kistine 1 Aar.

7/9-1749. Christen Larsens d. Pernille 18 Aar.

7/9-1749. Ole Follougs d. Anne 9 Uger.

9/9-1749. Even Nielsen 30 Aar.

28/9-1749. Povel Halvorsens Kone 80 Aar.

28/9-1749. Peder Bøes Søn Aslak 6 Dage.

26/10-1749. Erich Bommens d. Karen 1/2 Aar.

26/10-1749. Jacob Meens Søn Ole 3 Dage.

26/10-1749. Biøns Marthe 70 Aar.

9/11-1749. Halvor Pedersen 28 Aar.

9/11-1749. Arve Grinies Søn Thor 8 Aar.

16/11-1749. Thron Olsens Søn Ole 14 Uger.

30/11-1749. Peder Bugoths Enke 73 Aar.

1/12-1749. Christen Schougen 71 Aar.

1/12-1749. Christopher Larsens dødf. pb.

24/12-1749. Ole Gundersens Kone fra Borge Ejet 75 Aar.

(77 døde i 1749)

 

11/1-1750. Mons Bradstages Kone 34 Aar.

20/1-1750. Petter Carl Vilhelm Løvenskiold 2 3/4 Aar.

25/2-1750. Niculs Pedersen 45 Aar.

27/1-1750. Johannes øde Sneltvets Kone 49 Aar.

27/1-1750. Hans Pedersens dødf. pb.

31/1-1750. Simen Lunds enke 52 Aar.

11/2-1750. Anders Ramsaasen 70 Aar.

11/2-1750. Mons Bradstages d. Maren 6 Uger.

11/2-1750. Ole Christensens d. Anne Kistine 14 Dage.

8/3-1750. Kittil Stulen 78 Aar.

8/3-1750. Knud Simensens d. Karen 14 Dage.

8/3-1750. Aslak Grinies Søn Søren 4 Uger.

8/3-1750. Abraham Venstøbs Søn Claus 1/2 Aar.

21/3-1750. Peder Smeds Kone 73 Aar.

21/3-1750. Ole Jensens enke i BøeRønningen 80 Aar.

24/3-1750. Thomas Løbergs Kone 66 Aar.

24/3-1750. Niels Houerøes Søn Lars 20 Uger.

24/3-1750. Vilhelm Henrichsens d. Kisten 4 Uger.

24/3-1750. Christopher Hansens Søn Peder 3 Aar.

27/3-1750. Knud Kiølnæses Søn Anders 1/2 Aar.

31/3-1750. Christian Venstøbs db. Claus 3 Aar.

5/4-1750. Ole Ouestads Søn Solve 1 1/4 Aar.

5/4-1750. Live Hansdtrs. d. Johanne 5 Uger.

19/4-1750. Halvor Oredalens Søn Jon 1 Aar.

26/4-1750. Anne Jansd. 69 Aar.

5/5-1750. Min daatter Kistine Maria 8 Dage.

7/5-1750. Christen Øfrums Søn Gunder 1 1/2 Aar.

9/5-1750. Johan Voigtes d. Anne Dorothea 8 Uger.

19/5-1750. Abraham Løbergs Søn Peder 20 Uger.

24/5-1750. Hans Ellefsens enke 61 Aar.

6/6-1750. Lars Danielsens Kone 40 Aar.

6/6-1750. og Søn Engebret 5 Aar.

6/6-1750. Maren Sørend. Søn Christopher 3 Dage.

7/6-1750. Erich Madsens Kone 64 Aar.

14/6-1750. Søren Omdals enke 81 Aar.

17/6-1750. Rasmus Jensen fra Strømdal Ejet 34 Aar.

24/6-1750. Rasmus Mortensen 82 Aar.

2/7-1750. Karen Torjersd. 34 Aar.

2/7-1750. Anders Thorsens Søn Thor 1/2 Aar.

11/7-1750. Engebret Bommens enke 73 Aar.

11/7-1750. Andreas Hansens Søn Isach 3 Uger.

12/7-1750. Sidsel Erichsd. 25 Aar.

19/7-1750. Engebret Løbergs Søn Jon 3/4 Aar.

2/8-1750. Niels Øfrums d. Gunnil 3 1/2 Aar.

8/8-1750. Mads Sørensens Søn Søren 1/2 Aar.

12/8-1750. Sigfred Jonasens Søn Ole 1/2 Aar.

16/8-1750. Lars Houens d. Anne 5 Aar.

16/8-1750. Jens Schouens Søn Christen 12 Uger.

23/8-1750. Ole Ouestads Søn Niels 4 Aar.

13/9-1750. Hans Svindholts d. Karen 14 Dage.

13/9-1750. Lars Pedersens dødf. db.

23/9-1750. Christopher Riises d. Elen 1 Aar.

27/9-1750. Hans Amunssens Søn Giert 1/2 Aar.

4/10-1750. Tosten Kollebondens Kone 65 Aar.

4/10-1750. Lars Pedersens Søn Anders 3 Uger.

9/10-1750. Hans Colbiønsen 72 Aar.

11/10-1750. Christen Vattenbergs d. Margrethe 4 1/2 Aar, og Søn Gunder 1 1/2 Aar.

25/10-1750. Guttorm Hoppestads d. Rønnov 14 Dage.

1/11-1750. Anders Ouestad 72 Aar.

1/11-1750. Peder Christensen f. Valebø 70 Aar.

1/11-1750. Hans Svendsen f. Sucha 1/2 Aar.

1/11-1750. Torbiøn Torbiønsens Søn Johannes 14 Dage.

22/11-1750. Peder Sneltvets d. Maren 4 Uger.

29/11-1750. Hans Christensens Søn Christen 8 Dage.

29/11-1750. Jon Høijsets Søn Anders 8 Dage.

29/11-1750. Jon Olsens d. Kisten 1/2 Aar.

20/12-1750. Engebret Thorsen 42 Aar.

20/12-1750. Hans Tostensens Søn Giert 10 Uger.

24/12-1750. Halvor Larsen 54 Aar.

(70 døde i 1750)

 

10/1-1751. Inger Antonidtr's Søn Engebret 5 Uger.

24/1-1751. Brynil Hansen f. BbKlev 73 Aar.

24/1-1751. Anne Hansd. f. Bøe Rønningen 35 Aar.

24/1-1751. Jacob Nirisens pb. Maren 5 Aar.

6/2-1751. Anne Espedalen 64 Aar.

21/2-1751. Ole Christophersens Søn Christopher 8 Dage.

28/2-1751. Christopher Arveskoug 76 Aar.

10/3-1751. Jørgen Berg 36 Aar.

17/3-1751. Ole Moes Søn Isach 14 Aar.

21/3-1751. Sara Larsd. fra Nyegaard 26 Aar.

21/3-1751. Anders Jonsens Søn Christen 1 1/2 Aar.

28/3-1751. Anders Stulens enke 76 Aar.

8/4-1751. Ole Vammens Søn Ole 7 Uger.

22/4-1751. Jacob Bøes enke 85 Aar.

22/4-1751. Peder Olsens Søn Søren 8 Dage.

25/4-1751. Siri Haagensd. f. Oseb. 65 Aar.

2/5-1751. Zacharias Hafbachen 71 Aar.

2/5-1751. Thomes Follestads dødf. p.b.

8/5-1751. Jacob Bommen 44 Aar.

8/5-1751. Niels Galtes d. Ingebor 2 Aar.

16/5-1751. Erich Bommens d. Kirsten 1/2 Aar.

20/5-1751. Andreas Hansens Søn Anders 1 Aar.

28/5-1751. Ole Kittilsrøes Kone 78 Aar.

7/6-1751. Jan Jensens Søn Jens 10 1/4 Aar.

12/6-1751. Ole Lia 38 Aar.

12/6-1751. Lars Jacobsen f. BbKlev 24 Aar.

17/6-1751. Rasmus Venstøb 81 Aar.

17/6-1751. Rasmus Sneltvets d. Kisten 2 1/2 Aar.

17/6-1751. Peder Eichonrøe 47 Aar.

25/6-1751. Marthe Nielsd. f. Hynie 21 Aar.

30/6-1751. Erich Gaupaasen 66 Aar.

11/7-1751. Ole Schyers enke 82 Aar.

18/7-1751. Hans Venstøbs enke 81 Aar.

18/7-1751. Jacob Nærums d. Karen 4 Uger.

24/7-1751. Vebiøn Fiellets d. Targu 2 Aar.

25/7-1751. Ellef Halvorsens Kone 48 Aar.

27/7-1751. Abraham Løbergs Søn Peder 16 Uger.

15/8-1751. Knud Simensens d. Anne Maria 14 Dage.

29/8-1751. Karen Gabrielsd. 62 Aar.

5/9-1751. Ole Skoemagers enke 67 Aar.

5/9-1751. Søren Sørensens Søn Erich 1 Aar.

5/9-1751. Søren Rollefsens d. Maren 3/4 Aar.

5/9-1751. Børre Nielsens Søn Anders 12 Uger.

7/9-1751. Marthe Pedersd. 71 Aar.

7/9-1751. Niri Bouerøes d. Aslov 7 Aar.

7/9-1751. Johannes øde Sneltvets d. Maren 4 Uger.

8/9-1751. Johan Voigthes Søn Ole 5 Uger.

12/9-1751. Gunnil Olsdtrs. Søn Knud 10 Dage.

17/9-1751. Johannes Bøe 52 Aar.

17/9-1751. Halvor Larsens Søn Ole, fra BbKlev 9 Uger

27/9-1751. Hans Lie 51 Aar.

27/9-1751. Christen Smeds dødf. pb.

17/10-1751. Hans Thorsens Kone f. Ramsaasen 31 Aar.

23/10-1751. Gulbrand Jislesens Søn Jacob 4 Uger.

1/11-1751. Ole Ouestads Søn Isach 2 Aar.

5/12-1751. Ole Sverrig 70 Aar.

5/12-1751. Lars Hansens Kone f. BbKlev 81 Aar.

5/12-1751. Aslak Grinies Søn Haral 4 Aar.

5/12-1751. og Søn Svend 1/2 Aar.

7/12-1751. Peder Sneltvets Kone 30 Aar.

24/12-1751. Jacob Bommens d. Jacobine 1/2 Aar.

26/12-1751. Niels Jansens d. Else 6 Aar.

(62 døde i 1751)

 

6/1-1752. Søren Jenssens d. Abelone 18 Aar.

7/1-1752. Niels Bergs Kone 63 Aar.

13/1-1752. Gulbrand Stephensens Søn Niels 10 Uger.

13/1-1752. Tollef Christensens d. Anne 1 Aar.

23/1-1752. Aslak Venstøbs d. Magnil 3/4 Aar.

2/2-1752. Svend Liestuul 65 Aar.

4/2-1752. Halvor Kiises d. Helvig 12 Aar.

4/2-1752. Ole Andersens d. Kisten 14 Dage.

5/2-1752. Jan Jensens d. Dorthe Maria 1 1/2 Aar.

5/2-1752. Peder Olsens d. Kisten 5 Uger.

8/2-1752. Niels Høstes Kone 61 Aar.

13/2-1752. Søren Torjersen f. Oseb. 43 Aar.

13/2-1752. Niels Bøes d. Karen 1 Aar.

13/2-1752. Jan Grinies Søn Anders 1/2 Aar.

16/2-1752. Niri Fløtterøes Kone 70 Aar.

20/2-1752. Niels Biøndalens Kone 41 Aar.

23/2-1752. Ole Sems d. Margrethe 14 Aar.

5/3-1752. Anders Mælas Søn Peder 1/2 Aar.

5/3-1752. Christopher Smeds d. Anne Catrine 14 Dage.

8/3-1752. Engebreth Thorsens enke 60 Aar.

8/3-1752. Major Barnholts frue 57 Aar.

11/3-1752. CanceliRaad. Løvenskiolds dødf. pb.

18/3-1752. Ole Christensens d. Karen 4 Aar.

24/3-1752. Helje Sneltvet 51 Aar.

24/3-1752. Christen Schougens enke 80 Aar.

24/3-1752. Ole Sverrigs Søn Ole 8 Uger.

17/4-1752. Rasmus Faarevals enke 75 Aar.

17/4-1752. Henrich Faareval 32 Aar.

19/4-1752. Niels Suchas Kone 62 Aar.

23/4-1752. Kittil Stulens enke 74 Aar.

30/4-1752. Peder Smed 84 Aar.

30/4-1752. Halvor Larsens enke f. FalchumEjet 48 Aar.

6/5-1752. Torchil Omuts Kone 43 Aar.

7/5-1752. Søren Aabye 81 Aar.

11/5-1752. Tosten Kollebonden 83 Aar.

13/5-1752. Torchil Omut 47 Aar.

18/5-1752. Magnil Biønsd. f. Gravelie 37 Aar.

28/5-1752. Haral Houens enke 73 Aar.

11/6-1752. Niels Øfrum 44 Aar.

12/6-1752. Christen Andersens enke 63 Aar.

12/6-1752. Halvor Nielsens d. Karen 3 Uger.

30/6-1752. Søren Aaltvets Kone 32 Aar.

2/7-1752. Helje Johannesd. 72 Aar.

2/7-1752. Engebret Løbergs Søn Ole 12 Aar.

9/7-1752. Jørgen Klevens d. Gunbor 4 Aar.

16/7-1752. Morten Henrichs d. Ingebor 1 1/4 Aar.

3/8-1752. Christen Olsen Hougen 62 Aar.

13/8-1752. Christopher Venstøbs d. Berthe 4 Aar.

13/8-1752. og Søn Rasmus 1 Aar.

13/8-1752. Ole Vammens d. Gunnil 3 Uger.

20/8-1752. Hans Aases d. Karen 12 Aar.

20/8-1752. Abraham Riisings d. Anne 5 Aar.

20/8-1752. Søren Rollefsens d. Anne Maria 8 Uger.

20/8-1752. Erich Andersens d. Else 3 Uger.

27/8-1752. Ellef Halvorsens d. Aasil 14 Aar.

27/8-1752. Torbiøn Torbiønsens Søn Eilert 1 Aar.

27/8-1752. Søren Erichsens pb. Kisten 1/2 Aar.

10/9-1752. Hans Christensens Søn Christen 2 Dage.

17/9-1752. Berthe Foss 67 Aar.

24/9-1752. Niels Galtes d. Anne Sophia 1/2 Aar.

7/10-1752. Christen Greves Kone 40 Aar.

8/10-1752. Anders Gundersens Søn Gunder. 6 Aar.

8/10-1752. Gunder Thomesens Søn Halvor 1/2 Aar.

15/10-1752. Ole Sverrigs Søn Jon 15 Aar.

15/10-1752. Christen Hafbachens Søn Rasmus 1/2 Aar.

25/10-1752. Ole Pedersens d. fra Osebachen 4 Uger.

6/11-1752. Frans Meltofts d. Karen 1 1/2 Aar.

6/11-1752. Halvor Larsens d. Karen 4 Uger.

2/11-1752. Niels Langerøes Søn Ole 10 Uger.

19/11-1752. Giert Danielsens Søn Daniel 10 Dage.

9/12-1752. Gunnil Isachsd. f. Sølie 24 Aar.

9/12-1752. Vetle Sannis d. Karen 5 Dage.

9/12-1752. Peder Olsens Søn Niels 1 dag.

16/12-1752. Niels Bechevals Kone 62 Aar.

16/12-1752. Christen Lunds d. Karen 9 Uger.

24/12-1752. Siur Stuulens d. Maren 11 Uger.

(76 døde i 1752)

 

2/1-1753. Karen Abrahamsd. fra Øfrum 53 Aar.

5/1-1753. Isach Sølies Kone 55 Aar.

10/1-1753. Capitain Flieschers frue 52 Aar.

21/1-1753. Peder Fossums Søn Henrich 6 Uger.

21/1-1753. Niels Glendes Søn Lars 8 Dage.

21/1-1753. Morten Faarevals dødf. pb.

4/2-1753. Torbiøn Jørgensen 23 Aar.

11/2-1753. Tron Olsens d. Anne 7 Uger.

18/2-1753. Christopher Jørgensens Kone 24 Aar.

18/2-1753. Maren Nielsdtr.s d. Marthe 9 Uger.

22/2-1753. Niels Hoppestad 56 Aar.

22/2-1753. Amun Sølies Kone 45 Aar.

22/2-1753. Søren Sørensens d. Pauline 18 Uger.

22/2-1753. Catrine Pederdtrs. Søn Christen 10 Uger.

25/2-1753. Anders Mælas Søn Peder 4 Uger.

14/3-1753. Anne Halvorsd. f. Klep 23 Aar.

14/3-1753. Christopher Jørgensens Søn Børre 14 Dage.

18/3-1753. Hans L. Aases d. Maren 21 Uger.

25/3-1753. Ellef Nielsen f. Klep Ejet 23 Aar.

28/3-1753. Ole Moes Søn Isach. 8 Dage.

4/4-1753. Stephen Ellefsen fra Foss Ejet 60 Aar.

4/4-1753. Aslak Skoemagers enke 73 Aar.

4/4-1753. Jens Thorsens dødf. db.

8/4-1753. Niels fra Bøe Rønningen 41 Aar.

11/4-1753. Lars Hansen f. Grumstuulen 9 Aar.

11/4-1753. Jens Thorsens Søn Hans 14 Dage.

15/4-1753. Niels Jansen f. BbKlev 79 Aar.

15/4-1753. Knud Simensens dødf. b.

19/4-1753. Jacob Nærums d. 5 Dage.

21/4-1753. Hans Haralsen fra Grinie 12 Aar.

27/4-1753. Maren Abrahamsd. f. Øfrum 23 Aar.

27/4-1753. Ole Follougs Søn Niels 8 Uger.

27/4-1753. Giertrud Haagensd. 40 Aar.

29/4-1753. Torbiøn Hynies Søn Henrich 8 Uger.

9/5-1753. Niels Sørensen Grinies Kone 70 Aar.

9/5-1753. Bent Brynilsen 42 Aar.

10/5-1753. Søren Aaltvet 33 Aar.

12/5-1753. Peder Erichsen f. BbKlev 48 Aar.

12/5-1753. Jacob Jacobsen f. Meens Ejet 24 Aar.

20/5-1753. Jonas Bagges enke 79 Aar.

20/5-1753. Hans Svindholt 74 Aar.

20/5-1753. Christopher Jørgensen 29 Aar.

20/5-1753. Niels Kleps dødf. db.

2/6-1753. Peder Tollefsen Bøes Kone 47 Aar.

3/6-1753. Lars Hynies d. Anne Maria 17 Aar.

3/6-1753. Lars Venstøbs d. Anne 1/4 Aar.

5/6-1753. Lars Jørgensen 54 Aar.

6/6-1753. Vetle Sanni 32 Aar.

6/6-1753. Ole Sems Kone 48 Aar.

11/6-1753. Anders Hansens d. Guri 3 Aar.

7/7-1753. Christen Kleps Kone 49 Aar.

11/7-1753. Johannes Dyrchol 77 Aar.

11/7-1753. Hans Christensens enke 75 Aar.

2/8-1753. Helje Sneltvets enke 71 Aar.

2/8-1753. Johannes øde Sneltvets dødf. pb.

16/8-1753. Niels Thorsen Schougserøe 40 Aar.

26/8-1753. Abraham Jacobsens d. Marthe 3 Aar.

8/9-1753. Niels Siursen 84 Aar.

9/9-1753. Niels Hoppestads Søn.

9/9-1753. Jon Løbergs d. Berthe, 2 1/2 Aar.

13/9-1753. Berulf Holms Kone 24 Aar.

16/9-1753. Christen Fossejore 66 Aar.

16/9-1753. Engebret Mathisen Løbergs d. Gunhild 1/2 Aar.

30/9-1753. Niels Bergs d. Anne 20 Uger.

14/10-1753. Ole Hansen f. Hytten 63 Aar.

21/10-1753. Ole Omuts Søn Peder 3/4 Aar.

21/10-1753. Svennung Limies Søn Niels 3 Uger.

26/10-1753. Abraham Andersen f. Oseb. 72 Aar.

26/10-1753. Gregers Christensen f. Oseb. 74 Aar.

26/10-1753. og hans Kone Mette Hansd. 71 Aar.

28/10-1753. Søren Otterholts d. Anne 8 Uger.

28/10-1753. Ledvor Halvorsens d. Catrine 8 Aar.

28/10-1753. Hieronomi Jensens d. Anne Sophia 3 Uger.

18/11-1753. Søren Jensen f. Aarhuus Ejet 53 Aar.

9/12-1753. Just Doxerøes Søn Halvor 14 Dage.

9/12-1753. Ole Andersens Søn Peder 13 Uger.

30/12-1753. Solve Gulsets Søn Aslak 5 Uger.

30/12-1753. Anne Arntsdtrs. d. Dorthe 3/4 Aar.

30/12-1753. Brynil Gundersens dødf. db.

30/12-1753. Lars Pedersens Søn Peder 5 Uger.

(80 døde i 1753) 

 

6/1-1754. Niels Olsens Kone f. Meens Ejet 36 Aar.

6/1-1754. Morten Faarevalds dødf. pb.

20/1-1754. Ole Friderichsens Kone f. Hytten 40 Aar.

20/1-1754. Hans Colbiønsens enke 87 Aar.

20/1-1754. Søren Aaltvets d. Maren 3 Aar.

20/1-1754. Christopher Venstøbs Søn Jan 16 Uger.

27/1-1754. Hans Meens Søn Jacob 3 Uger.

27/1-1754. og d. Marthe 3 Uger

28/1-1754. Peder Grinitejens Kone 77 Aar.

28/1-1754. Gunder Thomesens d. Marthe 10 Dage.

8/2-1754. Hans Schouen 49 Aar.

17/2-1754. Vetle Sannes d. Maren 11 Uger.

18/2-1754. Friderich Hansens dødf. pb.

18/2-1754. Niels Glendes dødfe barn.

13/3-1754. Rasmus Tollefsens d. Karen 3/4 Aar.

24/3-1754. Lars Larsen fra Luxefjeld 52 Aar.

24/3-1754. Lars Pedersens Kone f. Gulset Ejet 40 Aar.

4/4-1754. Jacob Ballestad 85 Aar.

16/4-1754. Hans Lindrups Søn Christen 1 dag.

17?/4-1754. Aslak Bradsbergs enke 69 Aar.

25/4-1754. Margrete Wulfsberg 60 Aar.

28/4-1754. Brynil Hansens enke 75 Aar.

3/5-1754. Hans Folloug 54 Aar.

3/5-1754. Christen Hansens d. Maren 1 Aar.

12/5-1754. Peder Rejersens d. Maria 4 Aar.

18/5-1754. Ole Biugsen Schielbred 104 Aar.

18/5-1754. Berulf Christensen f. Aas 28 Aar.

19/5-1754. Morten Snedkers d. Lovise 1 1/4 Aar.

19/5-1754. Ole Moes Søn Friderich 1 Aar.

24/5-1754. Søren Erichsens s Niels 1/2 Aar.

4/6-1754. Ole Thorsens Kone 30 Aar.

4/6-1754. Gregorii Lunds d. Anne 17 Uger.

16/6-1754. Thomes Follestads d. Maren 5 Aar.

16/6-1754. Halvor Houens d. Else 3 Uger.

17/6-1754. Ole Kittilsens d. Aslov fra Luxefjeld, 14 Uger.

20/6-1754. Lars Jønneval 69 Aar.

23/6-1754. Christopher Larsens d. Lisbeth 3/4 Aar.

30/6-1754. Barbara Larsdtrs. d. Anna 5 Aar.

30/6-1754. Abraham Jacobsens d. Maren 1 1/2 Aar.

7/7-1754. Thor Amundsens Søn Amun 4 Aar.

7/7-1754. Peder Sneltvets Søn Jacob 1 1/4 Aar.

7/7-1754. Peder Øfrums Søn Ole 1 Aar.

14/7-1754. Engebret Engebretsens Søn Jens 3 Uger.

19/7-1754. Jon Johannisen Løberg 41 Aar.

21/7-1754. Peder Buuses d. Maren 1 1/2 Aar.

21/7-1754. Ole Sems Søn Niels 8 Uger.

2/8-1754. Thor Gundersen f. Grinitejen 74 Aar.

4/8-1754. Rasmus Riisings Kone 60 Aar.

4/8-1754. Maren Rejtej 90 Aar.

4/8-1754. Knud Kiølneses Søn Anders 3 1/2 Aar.

11/8-1754. Børger Ballestads Søn Peder 3/4 Aar.

18/8-1754. Povel Halvorsen 92 Aar.

25/8-1754. Ole Isachsens Søn Thomas 3 Aar.

1/9-1754. Anders Danielsens Søn Daniel 3 1/2 Aar.

1/9-1754. Ole Andersens pb. Marthe 1 Aar.

5/9-1754. Knud Thorchelsens enke f. Oseb. 79 Aar.

5/9-1754. Hans Østensens Søn Torjus 12 Uger.

8/9-1754. Anders Grønsteens d. Maren 6 Uger.

12/9-1754. Petter Gasman 79 Aar.

15/9-1754. Berulf Christensens Søn Berulf 5 Uger.

22/9-1754. Anders Einersens d. Inger 3 Aar.

22/9-1754. Jon Høysets Søn Ole 2 3/4 Aar.

22/9-1754. og Søn Anders 1/2 Aar.

29/9-1754. Haral Sølies Søn Engebret 5 Aar.

29/9-1754. og Søn Vetle 1 Aar.

1 /10-1754. Ole Gundersen Folloug 73 Aar.

3/10-1754. Peder Steensaasen 63 Aar.

6/10-1754. Jens Riises d. Anne Maria 5 Aar.

12/10-1754. Engebret Dyrchol 47 Aar.

12/10-1754. Jon Sannie 84 Aar.

12/10-1754. Henning Hansens Søn Christopher 21 Uger.

27/10-1754. Niels Olsens Søn Peder f. BøeRønningen 13 Aar.

27/10-1754. Halvor Christensens Søn Christen f. Oseb. 4 Uger.

27/10-1754. Knud Olsens Søn Ole f. Moe Ejet 4 Uger.

27/10-1754. Rollef Buers Søn Alexander 3/4 Aar.

8/11-1754. Anders Flittigs Kone 81 Aar.

8/11-1754. Ole Kolkions Kone 49 Aar.

8/11-1754. Rollef Buers d. Gunnil 2 Aar.

8/11-1754. Haagen Gaupaasens Søn Erich 1/2 Aar.

9/11-1754. Kisten Erichsd. f. Riising Ejet 42 Aar.

17/11-1754. Aschout Jensens enke 68 Aar.

24/11-1754. Hans Børresen 61 Aar.

24/11-1754. Ole Pedersens Søn Thor f. Oseb. 3 Uger.

24/11-1754. Lars Bachens d. Inger 1 1/2 Aar.

1/12-1754. Henrich Hynies enke 61 Aar.

1/12-1754. Hans Svindholts d. Ingebor 15 Uger.

9/12-1754. Giert Nieman 71 Aar.

10/12-1754. Amun Aaltvets enke 72 Aar.

10/12-1754. Jacob Ramsaasens Kone 65 Aar.

10/12-1754. Jens Schouens Søn Hans 13 Uger.

10/12-1754. Anders Gundersens Søn Gunder 14 Dage.

27/12-1754. Christian Hoppestads d. Giertrud 11 Uger.

27/12-1754. Ellef Halvorsens Søn Halvor 3 Dage.

27/12-1754. Sondre Heljesens d. Helje 1/2 Aar.

(94 døde i 1754)

 

5/1-1755. Tollef Otterholts d. Margrethe 14 Dage.

11/1-1755. Jacob Fosses Kone 61 Aar.

12/1-1755. Rasmus Tollefsens Kone 43 Aar.

19/1-1755. Karen Jørgensens d. Karen 9 Uger.

9/2-1755. Petter Jansens enke fra Hytten 80 Aar.

16/2-1755. Hans Christensens d. Gunnil 1 dag.

19/2-1755. Niels Larsens Søn Ole fra BbKlev 1 Aar.

19/2-1755. Søren Otterholts d. Anne 12 Uger.

23/2-1755. Niels Schougerøes d. Ragnil 2 ar.

26/2-1755. Abraham Gundersens Søn Hans 2 1/2 Aar.

1/3-1755. Peder Berrebergs enke 70 Aar.

1/3-1755. Johannes Sneltvets Søn Peder 3/4 Aar.

21/3-1755. Jon Jensen f. Stulen 29 Aar.

21/3-1755. Abraham Jansens Søn Lars fra Gulsets Ejet 3 Uger

22/3-1755. Halvor Olsen f. Moe Ejet 57 Aar.

22/3-1755. Lars Engebretsens Søn Thomes fra BbKlev 2 Aar.

22/3-1755. Christian Høysets Søn Hans 15 Uger.

27/3-1755. Karen Sørensd. f. Bøe 55 Aar.

6/4-1755. Berthe Ernstd. f. Gulset 24 Aar.

10/4-1755. Thor Omuth 66 Aar.

10/4-1755. Niels Alexandersens Søn Jens 14 Dage.

13/4-1755. Anders Halvorsens dødf. Søn.

27/4-1755. Hans Gaupaasens d. Maria 8 Aar.

8/5-1755. Maria Sørensd. f. Hytten 86 Aar.

19/5-1755. Maren Nielsd. f. Ballestad 46 Aar.

1/6-1755. Anne Andersdtrs. Søn Anders 14 Dage.

7/6-1755. Christen Smed f. Oseb. 47 Aar.

8/6-1755. Rønnov Kure 70 Aar.

8/6-1755. Vebiøn Fieldets Søn Niels 4 Uger.

13/6-1755. Jens Christiansen f. Hytten 37 Aar.

15/6-1755. Solve Gulsets Søn Aslak 4 Uger.

21/6-1755. Niels Schougserøes d. Anne 5 3/4 Aar.

21/6-1755. Tron Olsens dødf. Søn.

28/6-1755. Kittil Hansenss enke f. Luxefjeld 71 Aar.

4/7-1755. Ole Knudsens Kone f. BbKlev 72 Aar.

4/7-1755. Lars Tvetens d. Maria 11 Uger.

13/7-1755. Borger Roses Søn Mons 1 Aar.

18/7-1755. Randi Michelsd. f. Oseb. 60 Aar.

20/7-1755. Johannis Biønsens Søn Jørgen 1/2 Aar.

25/7-1755. Ole Knudsen f. BbKlev 51 Aar.

3/8-1755. Hans Røsager 60 Aar.

3/8-1755. Marthe Saamundsdtrs. Søn Christian 1 Aar.

17/8-1755. Ole Jacobsens Søn Anders f. Meens Ejet 4 Aar.

24/8-1755. Lars Isachsens Søn Isach 1 dag.

7/9-1755. Gunder Baaserøes d. Marthe 3 Aar.

14/9-1755. Anders Andersens d. Berthe 1 1/2 Aar.

14/9-1755. Even Haavolsens Søn Haavol 1 1/2 Aar.

21/9-1755. Aslak Venstøbs d. Helvig 14 Dage.

29/9-1755. Anders Andersens d. Maren 5 Aar.

19/10-1755. Christen Vattenbergs d. Margrethe 3 Aar.

19/10-1755. Abraham Falchums dødf. dtr.

19/10-1755. Anders Nielsens d. Marthe 1/2 Aar.

23/10-1755. Borger Ballestads Kone 42 Aar.

23/10-1755. og Søn Peder 1 dag.

23/10-1755. Rollef Buers dødf. pb.

23/10-1755. Ole Levorsens d. Anne 9 Uger.

14/11-1755. Niels Gandrups Kone 67 Aar.

23/11-1755. Knud Olsens dødf. pb.

1/12-1755. Jens Stulen 81 Aar.

16/12-1755. min d. Kistine Maria 4 1/2 Aar.

24/12-1755. Isach Nielsen f. BbKlev 86 Aar.

30/12-1755. Peder Grinitejens Kone 36 Aar.

31/12-1755. Rasmus Sneltvet 46 Aar.

(63 døde i 1755) 

 

18/1-1756. Lars Haagensens Søn Christen 1 dag.

23/1-1756. Hans Bradsberg 40 Aar.

23/1-1756. og d. Thore 17 Aar.

23/1-1756. Hans Bradsbergs Søn Niels 2 1/4 Aar.

4/2-1756. Peder Doxerøes Søn Jacob 17 Uger.

8/2-1756. Søren Sørensens Søn Erich 1 1/2 Aar.

16/2-1756. Lars Fløtterøes Kone 73 1/2 Aar.

21/2-1756. Niels Bradsberg 30 Aar.

13/3-1756. min Søn Chresten 18 Uger.

20/3-1756. Niels Andersens Søn Anders Jacob 13 Uger.

30/3-1756. Christen Hansens Kone fra Sølie 63 Aar.

7/4-1756. Torjus Hansens værmoder 82 Aar.

10/4-1756. Thor Engrav 50 1/2 Aar.

25/4-1756. Niels Haucheraasens Søn Anders 1/2 Aar.

25/4-1756. Hans Bøes Søn Lars 5 Dage.

2/5-1756. Ole Thorsens d. Maren 10 Uger.

9/5-1756. Hans Christensens d. Maren 4 Uger.

9/5-1756. Tron Olsens dødf. db.

13/5-1756. Friderich Pedersens dødf. db.

22/5-1756. Hans Pedersens d. Ingebor 2 1/4 Aar.

22/5-1756. Karen Jansd. f. Grinie 20 Aar.

22/5-1756. Søren Johannisen f. Engrav 23 1/2 Aar.

27/5-1756. Thore Svendsd. 80 Aar.

30/5-1756. Erich Olsens Søn Ole fra Oseb. 6 Aar.

13/6-1756. Niels Knudsens enche 76 Aar.

20/6-1756. Rasmus Tollefsen 46 Aar.

25/6-1756. Hr. CanselieRaad Løvenskiolds d. Anne Sophia 18 Uger.

2/7-1756. Christen Jacobsen fra Oseb. 53 Aar.

2/7-1756. Christen Eichonrøes Søn Isach 8 Dage.

15/7-1756. Knud Aarhuuses d. Kisten 2 Aar.

16/7-1756. Rasmus Venstøbs enche 88 Aar.

28/7-1756. Jacob Fosses d. Marthe 1 dag.

29/7-1756. Tollef Aases d. Rønnøv 4 1/2 Aar.

28/9-1756. Aslak Bradsbergs Søn Christian 7 1/2 Aar.

3/10-1756. Henrich Monsen fra Grinie ejet 62 Aar.

4/10-1756. Ellef Knudsen f. Frougner 18 Aar.

9/10-1756. Halvor Alfsens d. Gunnil 3/4 Aar.

20/10-1756. Anders Halvorsens enche f. Oseb. 90 Aar.

21/11-1756. Engebret Engebretsens k. f. Oseb. 39 Aar.

21/11-1756. og hans d. Anne 8 Aar.

21/11-1756. og Søn Erich 5 Aar.

27/11-1756. Ole Follougs enke 64 Aar.

28/11-1756. Torjer Engebretsen 72 Aar.

30/11-1756. Lucas Fielle 91 Aar.

5/12-1756. Erich Madsens k. fra BøeRønningen 43 Aar.

5/12-1756. Engebret Engebretsens d. Inger 6 3/4 Aar.

12/12-1756. Engebret Olsen f. Aas 40 Aar.

12/12-1756. Anders Grønsteens Søn Johannes 10 Uger.

17/12-1756. Hans Jacobsen Meen 41 Aar.

18/12-1756. Amun Tollefsens d. Karen 17 Aar.

22/12-1756. Hans Qvistes Søn Berthel 1 Aar.

(51 døde i 1756) 

 

2/1-1757. Christopher Rollefsens Kone 59 Aar.

6/1-1757. Jens Berg 68 Aar.

12/1-1757. Anders Moe 58 Aar.

15/1-1757. Ole Olsen Schielbred 66 Aar.

30/1-1757. Ole Kreppa 86 Aar.

30/1-1757. Ole Røsagers dødfødde pb.

13/2-1757. Berthe Christensd. fra Ballestad 13 Aar.

13/2-1757. Johannis Clausens Søn Hans 1 Aar.

20/2-1757. Niels Sucha 101 Aar.

25/2-1757. Abraham Øfrum 57 Aar.

11/3-1757. Even Larsen f. Løberg ejet 65 1/2 Aar.

16/3-1757. Ole Kreppas enke 90 Aar.

20/3-1757. Christopher Olsen fra Borge ejet 53 Aar.

20/3-1757. og Kone 58 Aar.

23/3-1757. Knud Smeds Søn Petter 13 1/2 Aar.

25/3-1757. Ole Gundersen f. Borge ejet 83 Aar.

25/3-1757. Anders Olsens dødf. pb.

27/3-1757. Anders Olsens Kone f. Osebachen 43 Aar.

27/3-1757. Hans Østensens dødf. db.

3/4-1757. Daniel Stephensen 34 Aar.

7/4-1757. Ole Sivertsens Søn Ole f. Erisrød 13 Aar.

17/4-1757. Niels Nielsen f. Bradsberg Kl. 37 Aar.

17/4-1757. Sivert Kiølnæses Kone 62 Aar.

15/5-1757. Halvor Nielsen d. Else Helene 18 Uger.

19/5-1757. Erich Nielsens k. f. Hytten 43 Aar.

5/6-1757. Erich Nielsen f. Hytten 41 Aar.

5/6-1757. Jørgen Jansens d. Anne Maria 3 Uger.

9/6-1757. Hans Lies enke 67 Aar.

10/6-1757. Anders Sem 57 1/4 Aar.

19/6-1757. Tollef Høysets d. Marthe 1/2 Aar.

26/6-1757. Hans Poppes enke 38 Aar.

2/7-1757. Torjer Engebretsens enke 53 Aar.

13/7-1757. Jon Halvorsens Kone fra Hytten 31 Aar.

14/7-1757. Thor Andersen fra Luxefjeld 25 Aar.

17/7-1757. Jens Stephensens d. Karen 6 Uger.

24/7-1757. Christian Høysets Søn Morten 1 1/4 Aar.

24/7-1757. Lisbeth Pedersdtrs. d. Marthe 1 1/4 Aar.

8/8-1757. Haral Berrebergs d. Elen Maria 14 Uger.

14/8-1757. Knud Øfrums Søn Lars 9 Dage.

21/8-1757. Knud Øfrums Kone 36 Aar.

21/8-1757. Abraham Christensens Søn Morten 7 Uger.

26/8-1757. Hans Pedersens d. Ingebor 19 Uger.

6/9-1757. Hans L. Aases Kone 39 Aar.

11/9-1757. Niels Prossen f. BbKlev 56 Aar.

11/9-1757. Tollef Jansens d. Karen f. Moe ejet 3 1/2 Aar.

25/9-1757. Peder Stulens Søn Jens 14  Dage.

25/9-1757. og Søn Jon 14 Dage.

28/9-1757. Halvor Alfsens Søn Alf 6 Uger.

12/10-1757. Knud Aarhuuses Søn Tollef 1 Aar.

15/10-1757. Hans Grumstulens d. Gunnil 3 Uger.

19/10-1757. Tron Gabrielsens Kone 70 Aar.

23/10-1757. Peder Haagensen 67 Aar.

23/10-1757. Ole Isachsens d. Margrethe 11 Uger.

23/10-1757. Erich Olsens Søn Ole f. Oseb. 1 Aar 6 Uger.

30/10-1757. Niri Fløtterøe 75 Aar.

30/10-1757. Abraham Falchums d. Ingebor 14 Dage.

30/10-1757. Ole Buers d. Ragnil 7 Uger.

1/11-1757. Ole Olsen f. Osebachen 52 Aar.

13/11-1757. Christopher Hansen f. BbKlev 36 Aar.

17/11-1757. Hans Follougs enke 66 Aar.

20/11-1757. Halvor Svendsens Søn Svend 1 dag.

11/12-1757. Friderich Flittigs d. Kistine 12 Uger.

12/12-1757. Anders Olsen f. Hytten 75 Aar.

18/12-1757. Halvor Knudsen f. Luxefjeld 50 Aar.

18/12-1757. Niels Olsens Søn Ole f. Meens ejet 4 Uger.

22/12-1757. Anne Engebretsd. f. Hytten 61 Aar.

28/12-1757. Lars Haagensens Søn Hans 1/2 Aar.

(67 døde i 1757) 

 

6/1-1758. Even Hyni 93 Aar.

6/1-1758. Lars Valler 81 Aar.

6/1-1758. Lars Myras d. Karen 17 Aar.

6/1-1758. Thor Amundsens Søn Isach 14 Dage.

15/1-1758. Mads Sørensens Kone 37 Aar.

21/1-1758. Solve Bøe 63 Aar.

21/1-1758. Thor Amundsens Søn Abraham 3 Uger.

22/1-1758. Hans Pedersens Kone f. Berreberg ejet 55 Aar.

22/1-1758. Anders Strømdals Kone 67 Aar.

22/1-1758. Ole Hieronomsens Søn Jørgen 4 Uger.

29/1-1758. Jacob Torjersens dødf. db.

12/2-1758. Niels Alfsens dødf. db.

22/2-1758. Gunder Sølies Kone 45 Aar.

22/2-1758. Søren Arnesen f. Aarhuus ejet 63 Aar.

22/2-1758. og hans Kone 79 Aar.

5/3-1758. Halvor Hansen 78 Aar.

8/3-1758. Hans Pedersens d. Anne fra Berreberg ejet 16 Aar.

8/3-1758. og Søn Ole 12 Aar.

8/3-1758. Halvor Haagensens ibid 4 Aar.

4/4-1758. Halvor Svensens Kone 32 Aar.

16/4-1758. Gunder Baaserøes dødf. db.

26/4-1758. Amun Liestuls Søn Erich 3 Uger.

30/4-1758. Gulbrand Stephensens dødf. ...

7/5-1758. Haral Berrebergs dødf. Søn.

10/5-1758. Scheie Christensens Søn Christen 5 Aar.

30/5-1758. Søren Hansen Cart f. Oseb. 26 Aar.

4/6-1758. Stephen Ellefsens enke 65 Aar.

4/6-1758. Niels Larsens d. Anne fra BbKlev 2 1/4 Aar.

14/6-1758. Capit. Hamburgs d. 9 Aar.

14/6-1758. Anne Steers Søn Henrich Arnold Tavlov 10 Dage.

17/6-1758. Giert Niemands enke 74 Aar.

18/6-1758. Vilhelm Doxerøes Kone 50 Aar.

18/6-1758. Hans Pedersens Søn Peder 1 Aar 6 Uger.

23/6-1758. Niels Berrebergs Søn Jacob 9 Uger.

23/6-1758. Niels Bechevald 65 Aar.

2/7-1758. Gunder Schielbreds Søn Ole 3 1/4 Aar.

9/7-1758. Anders Sørensen f. Grinitejen 80 Aar.

12/7-1758. Capit. Hamburgs Søn Capel 10 Uger.

12/7-1758. Hans Qvistes d. Kisten 1/2 Aar.

23/7-1758. Kiel Larsens Søn Svend 1/2 Aar.

30/7-1758. Abraham Pedersens d. Dorthe 4 Aar.

4/8-1758. Anders Ouensen f. Strømdal 68 Aar.

13/8-1758. Anders Thorsens Kone 47 Aar.

13/8-1758. Jørgen Abrahamsens Kone 68 Aar.

13/8-1758. Peder Sivertsens d. Ingebor 9 Uger.

13/8-1758. Halvor Houens d. Else 14 Uger.

20/8-1758. Thor Olsens Søn Halvor 4 Uger.

27/8-1758. Henning Hansens Søn Christopher 14 Dage.

27/8-1758. Abraham Pedersens d. Dorthe 3 Uger.

27/8-1758. Arne Hansens d. Anne 1/2 Aar.

3/9-1758. Engebret Lucæsens Søn Erich 2 1/2 Aar.

3/9-1758. Ole Røsagers barn 2 Aar.

10/9-1758. Christian Høysets Søn Jacob 12 Uger.

17/9-1758. Jon Tvetens Kone 52 Aar.

17/9-1758. Gregorii Schavens Søn Claus 12 Uger.

17/9-1758. Niel Kleps d. 14 Aar.

24/9-1758. Ole Thorsens d. Ingebor 1 Aar.

29/9-1758. Christian Hoppestads d. Karen 3 Aar.

8/10-1758. Thore Hansdtrs. d. Inger 1 1/4 Aar.

10/10-1758. Johannes Rejersen 56 Aar.

10/10-1758. Engel Otterholts Søn Halvor 15 Uger.

13/10-1758. Hr. Capit. Ryes d. Karen 18 Uger.

15/10-1758. Jens Gundersens Søn Peder 3 Aar 6 Uger.

15/10-1758. og d. Karen 22 Uger.

29/10-1758. Christen Moes d. Karen 11 Uger.

30/10-1758. Anders Ledvorsens Søn Ledvor 9 Uger.

12/11-1758. Halvor Lyngaasens Søn Halvor 14 Dage.

19/11-1758. Niels Muustvets Søn Jens 10 Dage.

29/11-1758. Even Haavorsen 40 Aar.

29/11-1758. Sigfrid Jonæsens d. Else 3 1/2 Aar.

3/12-1758. Anders Evensen 98 Aar.

4/12-1758. Abraham Riising 54 Aar.

4/12-1758. Gunder Thomesens d. Gunnil 10 Uger.

4/12-1758. Lars Nirisens Søn Ellef 5 Uger.

14/12-1758. Hans Qvistes d. Karen 4 Aar.

17/12-1758. Lars Christensens enke 95 Aar.

17/12-1758. Hans Pedersen 60 Aar.

17/12-1758. Jacob Nærums Søn Johannes 3 Dage.

29/12-1758. Aslak Kiises enke 75 Aar.

29/12-1758. Tolf Hynies Kone 65 Aar.

81.  31/12.   Søren Olsens Søn Ole f. Oseb. 3/4 Aar.

(81 døde i 1758) 

 

6/1-1759. Jørgen Jansens d. Karen 8 Uger.

7/1-1759. Anders Hansens Kone f. BbKlev 59 Aar.

21/1-1759. Rollef Trolsaas 59 Aar.

21/1-1759. Gunder Rønningens Søn Halvor 9 Aar.

21/1-1759. Anders Halvorsens d. Marthe 8 Uger.

21/1-1759. Gregorii Lunds Michel 14 Dage.

11/2-1759. Ole Torjersen fra BøeRønning: 58 Aar.

11/2-1759. Lars Evensens enke f. Løberg ejet 60 Aar.

11/2-1759. Abraham Christensens Søn Christen 8 Dage.

18/2-1759. Lars Olsens Kone f. Riising 60 Aar.

18/2-1759. Niri Bouerøes d. Asløf 6 1/2 Aar.

19/2-1759. Catrine Sophia fra Meen 57 Aar.

21/2-1759. Rasmus Aas 63 Aar.

22/2-1759. Zacharias Michelsen f. Gravelie 26 Aar.

28/2-1759. Ole Gundersens enke f. Oseb. 80 Aar.

28/2-1759. Margith Heljesd. f. Moe ejet 71 Aar.

4/3-1759. Karen Gundersd. 19 Aar.

7/3-1759. Vebiøn Fielles d. Karen 9 Dage.

11/3-1759. Christen Gundersen 59 Aar.

11/3-1759. Anders Nielsen 45 Aar.

14/3-1759. Lars Olsen Tveten 49 Aar.

17/3-1759. Engebret Eichonrøe 69 Aar.

25/3-1759. Niels Magnusens d. Anne 7 Dage.

31/3-1759. Sondre Halvorsens Søn Peder 14 Dage.

4/4-1759. Hans Grumstuuls Søn Jon 14 Uger.

10/4-1759. Capit: Fleichers d. 8 Dage.

13/4-1759. Ingebor Larsd. f. Falchum 77 Aar.

14/4-1759. Lars Fløtterøe 77 Aar.

29/4-1759. Ole Jørgensens Søn Jacob 10 Aar.

2/5-1759. Knud Bøe 82 Aar.

2/5-1759. Henning Otterholts Søn Abraham 9 Uger.

6/5-1759. Niels Muustvet 36 Aar.

6/5-1759. Halvor Steensaasens enke 79 Aar.

12/5-1759. Solve Grinie d. Inger 2 1/4 Aar.

19/5-1759. Ole Nærums enke 58 Aar.

20/5-1759. Solve Bøes enke 65 Aar.

27/5-1759. Hans Olsens Søn Ole 12 Aar.

27/5-1759. Ole Schielbreds enke 81 Aar.

29/5-1759. Niels Høst 59 1/2 Aar.

1/6-1759. Hans Sneltvet 32 Aar.

1/6-1759. Christopher Aaltvets enke 69 Aar.

4/6-1759. Christopher Riises Søn Ole 14 1/2 Aar.

10/6-1759. Jon Aarhuuses Søn Alf 12 Aar.

3/7-1759. Peder Sørensen f. Grinie 36 Aar.

13/7-1759. Siur Stulens Kone 45 Aar.

5/8-1759. Mads Torgersens enke 80 Aar.

12/8-1759. Hans Erichsens enke f. Oseb. 79 Aar.

24/8-1759. Bergith Jonsd. f. Moe ejet 19 Aar.

9/9-1759. Engel Jønnevals Kone 37 Aar.

24/9-1759. Thor Olsens d. Maren 1 dag.

24/9-1759. Peder Toftes d. Maren Kistine 3/4 Aar.

2/10-1759. Hr. Cancelleraad Løvenskiold 58 1/2 Aar.

16/10-1759. hans Frue 51 1/2 Aar.

28/10-1759. Herman Stulen 70 Aar.

3/11-1759. Anders Ledvorsens d. Karen Elisabeth 14 Dage.

4/11-1759. Amun Engebretsens Søn Engebret 8 Uger.

11/11-1759. Østen Løbergs Søn Knud 13 Uger.

11/11-1759. Jens Gundersens Søn Peder 4 Uger.

11/11-1759. Gunder Thomesens Søn Anders 8 Dage.

18/11-1759. Christen Jonsens d. Ragnil 13 Uger.

1/12-1759. Gulbrand Jislesens Søn Jacob 7 Aar.

2/12-1759. Thor Olsens Kone f. BøeRønning 69 Aar.

3/12-1759. Isach Schouen 50 Aar.

4/12-1759. Halvor Folloug 60 Aar.

19/12-1759. sergiant Nords d. Anne Carine 1 3/4 Aar.

19/12-1759. Niels Moes dødf. db.

28/12-1759. Jacob Fosses dødf. db.

30/12-1759. Niels Langerøes Søn Erich 12 Uger.

(68 døde i 1759) 

 

6/1-1760. Jacob Nærums d. Karen Kistine 3 1/2 Aar.

8/1-1760. Claus Hoppestad 46 Aar.

13/1-1760. Hans Kragetoe 96 Aar.

14/1-1760. Thor Amundsens Søn Jan 14 Dage.

17/1-1760. Sigfrid Jonæsen 54 Aar.

17/1-1760. Knud Olsens d. Ingebor 14 Dage.

17/1-1760. Maria Pedersdtrs. d. Pernille 14 Dage.

19/1-1760. Anders Rønningen 78 Aar.

19/1-1760. Gulbrand Jislesens Søn Jacob 14 Dage.

19/1-1760. Jens Thomesens Søn Rasmus 9 Dage.

27/1-1760. Vollert Seiffers d. Anne 2 Dage.

27/1-1760. og d. Inger 2 Dage.

10/2-1760. Anne Torjusdtrs. Søn Ole 20 Uger.

21/2-1760. Christopher Aasterøes Kone 36 Aar.

24/2-1760. Lars Pedersens Kone 54 Aar. (Sætret u. Rising)

2/3-1760. Halvor Monsens Søn Niels 1 Aar.

2/3-1760. Søren Riises d. Marthe 1/2 Aar.

2/3-1760. Henning Hansens d. Karen Kistine 11 Uger.

28/3-1760. Niels Olsen f. Bøe Rønning, 58 Aar.

30/3-1760. Lucas Erichsens Søn Isach 14 Dage.

3/4-1760. Ole Jacobsen f. Luxefjeld 80 Aar.

9/4-1760. Giert Condrops Søn Jens 1 Aar.

21/4-1760. Ole Tronsen 85 Aar.

21/4-1760. Gunder Schielbreds dødf. pb.

21/4-1760. Just Kuures Søn Anders 4 mnd.

24/4-1760. Capit Hamburgs d. 3 Dage.

10/5-1760. Rasmus Riising 70 Aar.

11/5-1760. Friderich Hansen 46 Aar.

12/5-1760. Giert Danielsen 37 Aar.

12/5-1760. Jacob Løchenberg 73 Aar.

12/5-1760. Christen Sneltvets Søn Anders 14 Dage.

15/5-1760. Jan Fieldalens enke 76 Aar.

17/5-1760. Christen Houens enke 68 Aar.

17/5-1760. Jermund Tejens Søn Tosten 3 Dage.

18/5-1760. Ole Hieronomisens d. Helje 8 Uger.

22/5-1760. Jens Schouens Kone 38 Aar.

26/5-1760. Niels Schyers Kone 70 Aar.

8/6-1760. Lars Andersens d. Anne 3 Uger.

16/6-1760. Peder Bradsbergs d. Karen 1 dag.

5/7-1760. Jørgen Kleven 55 1/2 Aar.

13/7-1760. Sivert Pedersen 73 Aar.

13/7-1760. Hans Pedersens Søn Solve 5 Uger.

26/7-1760. Peder Sivertsens d. Kisten 14 Uger.

3/8-1760. Ole Tveten 80 Aar.

3/8-1760. Tollef Aases d. Rønnøf 13 Uger.

3/8-1760. Aslak Grinies Søn Peder 3 Uger.

10/8-1760. Thor Omuths enke 79 1/2 Aar.

10/8-1760. Giermund Schougserøes d. Anne 8 Aar.

7/9-1760. Jens Simensen f. BbKlev 45 Aar.

14/9-1760. Sivert Kiølnæs 87 Aar.

22/9-1760. Lars Venstøbs Kone 41 Aar.

5/10-1760. Berthe Hansd. f. Oseb. 61 Aar.

16/10-1760. Peder Olsens d. Gunnil fra BbKlev 12 Aar.

28/10-1760. Niels Halvorsen f. Osebachen 75 Aar.

8/11-1760. Christen Vattenberg 48 Aar.

14/11-1760. Anders Jonsens Kone 53 Aar.

14/11-1760. Maren Halvorsd. 24 Aar.

16/11-1760. Abraham Andersens enke 75 Aar.

16/11-1760. Haagen Riis 84 Aar.

16/11-1760. Anders Erichsens Kone f. Gulset 37 Aar.

4/12-1760. Torjus Lies enke 78 Aar.

4/12-1760. Jon Andersens d. Christence 17 Uger.

5/12-1760. Aslak Grinies Søn Jørgen 21 Uger.

6/12-1760. Vilhelm Østensens enke 79 Aar.

11/12-1760. Ole Stulsrøe 49 Aar.

11/12-1760. Anun Liestuuls Søn Hellich 5 Aar.

15/12-1760. fogden Schweders enke 75 Aar.

23/12-1760. Ole Andersens Kone 36 Aar.

23/12-1760. Catrine Pedersdtrs. Søn Jan 1 dag.

23/12-1760. og d. Catrine 1 dag.

(70 døde 1760)   

 

1/1-1761. Hans Olsen f. Hytten 80 Aar.

4/1-1761. Knud Kiærs enke 72 Aar.

11/1-1761. Catrine Andersd. f. Oseb. 75 Aar.

11/1-1761. Knud Knudsen f. Moe ejet 17 Aar.

25/1-1761. Ole Buers dødf. Søn.

25/1-1761. Knud Kræppas dødf. datter.

31/1-1761. Gunder Sørbøe 79 Aar.

31/1-1761. Knud Fingersens dødf. pb.

1/2-1761. Niels Halvorsens d. Kisten 5 Uger.

8/2-1761. Anders Olsens d. Ingebor fra Osebachen 11 Aar.

15/2-1761. Claus Houerøe 72 Aar.

15/2-1761. Ole Andersens d. Ovit f. Gulset ejet 12 Uger.

15/2-1761. Niels Houcheraasens Søn Ole 1/2 Aar.

22/2-1761. Mons Berrebergs d. Maren 14 Dage.

28/2-1761. Erich Otterholts enke 60 Aar.

1/3-1761. Bent Larsens pb. Karen 3/4 Aar.

8/3-1761. Anders Jonsens d. Gunnil 15 Aar.

8/3-1761. Engebret Løbergs d. Marhe 14 1/2 Aar.

8/3-1761. Daniel Aslaksens Søn Simen 8 Uger.

8/3-1761. Thor Olsens d. Ingeborg f. Falchum ejet 5 Uger.

8/3-1761. Ingeborg Gundersd. f. Oseb. 42 Aar.

11/3-1761. Simon Myra 58 Aar.

13/3-1761. Giert Condrops d. Edele Margrethe 3 Uger.

14/3-1761. Peder Fieldalens enke 78 Aar.

14/3-1761. Anders Tejens d. Marthe 1 1/2 Aar.

14/3-1761. Friderich Storms d. Agnete 1/2 Aar.

19/3-1761. Niels Bachen 56 Aar.

29/3-1761. Marthe Dorthe Sørensd. f. Oseb. 3 1/2 Aar.

29/3-1761. Haral Gulsets Søn Peder 3/4 Aar.

29/3-1761. Niels Olsens d. Ingebor 15 Uger.

4/4-1761. Halvor Otterholts Kone 70 Aar.

4/4-1761. Hans Bøes Søn Lars 1/2 Aar.

5/4-1761. Ingebor Pedersd. 28 Aar.

5/4-1761. Halvor Drengens enke 51 Aar.

5/4-1761. Halvor Lyngaasens Søn Halvor 5 Uger.

5/4-1761. Anders Jonsens Søn Jon f. Hytten 9 Uger.

5/4-1761. Mathis Engebretsens d. Gunnil 5 Uger.

19/4-1761. Hans Vernersens Kone 65 Aar.

26/4-1761. Hans Svindholts d. Anne 1/2 Aar.

30/4-1761. Lars Muustvets Søn Niels 17 Uger.

30/4-1761. Jens Schouens d. Anne 1 1/2 Aar.

11/5-1761. Haagen Haagensens d. Ragnil 4 1/2 Aar.

11/5-1761. Anders Rejersens d. Gunnil 11 Uger.

12/5-1761. Anders Halvorsens d. Marthe 1 Aar.

12/5-1761. Torjer Sivertsens Søn Ole 5 Aar.

17/5-1761. Jens Erichsen f. Otterholt 24 Aar.

17/5-1761. Ole Hierononusens Søn Hieronomus 5 1/4 Aar.

17/5-1761. Ole Andersens pb. Karen 3 1/4 Aar.

24/5-1761. Ledvor Kreppa 62 Aar.

24/5-1761. Anne Svendsd. f. BbKlev 74 Aar.

24/5-1761. Ole Hansens d. Gunnil 22 Uger.

24/5-1761. Ole Christensens Søn Lars 1 1/4 Aar.

24/5-1761. Halvor Aaltvets Niels 1 Aar 4 Uger.

31/5-1761. Engebret Gundersen f. BbKlev 59 Aar.

31/5-1761. Anders Pedersens Søn Peder 3 Aar.

31/5-1761. Johannis Hansens Søn Hans 13 Uger.

7/6-1761. Niels Engravs d. Anne 10 Aar.

7/6-1761. Jermun Schougserøes d. Ingebor 15 Uger.

11/6-1761. Jacob Fosses dødf. db.

14/6-1761. Jon Nielsens Søn Christen fra BbKlev 15 Uger.

14/6-1761. Ole Aases d. Gunnil 1/2 Aar.

2/7-1761. Jacob Fosses Kone 34 1/2 Aar.

6/7-1761. Henrich Doxerøes Kone 86 Aar.

6/7-1761. Hans Østensens Søn Jacob 2 Aar.

6/7-1761. Erich Thorsens d. Maren Kistine 1 1/2 Aar.

19/7-1761. Peder Olsens Kone f. BbKlev 41 Aar.

19/7-1761. og hans d. Karen 1 Aar.

26/7-1761. Ole Ericrøes d. Anne 3/4 Aar.

26/7-1761. Thor Amundsens Søn Amun 8 Dage.

17/8-1761. Maren Heljesd. 68 Aar.

17/8-1761. Gunder Nerisens Søn Ole 12 Aar.

17/8-1761. Gunder Bechevals Søn Isach 4 Dage.

21/8-1761. Niels Haucheraasen 37 Aar.

29/8-1761. Johan Lorentsens Kone 74 Aar.

27/9-1761. Ole Hieronomisens Søn Hieronomus 4 Uger.

3/10-1761. Johannes Biønsen 48 1/2 Aar.

4/10-1761. Hans Mathisens Kone 45 Aar.

4/10-1761. Søren Riises dødf. db.

4/10-1761. Bent Larsens Søn Lars 5 Dage.

11/10-1761. Torjer Olsens d. Kisten 5 Uger.

25/10-1761. Ingebor Olsd. f. Borrestad-Holmen 76 Aar.

25/10-1761. Niri Rejersen Søn Peder 4 Uger.

1/11-1761. Halvor Nirisens Søn Ole 3 Uger.

11/11-1761. Ole Halvorsens d. Gunnil 1 dag.

15/11-1761. Lars Andersens d. Sidsel 2 Dage.

22/11-1761. Christen Fossejores enke 85 Aar.

22/11-1761. Anders Danielsens dødf. b.

23/11-1761. Niels Larsens Kone 27 Aar.

12/12-1761. Hans Moes Kone 42 Aar.

12/12-1761. Tollef Otterholts d. Margrethe 14 Dage.

12/12-1761. Jacob Løchenbergs dødf. pb.

19/12-1761. Catrine Maria Fleischer fra BbKlev 66 Aar.

(93 døde i 1761) 

 

3/1-1762. Johannis Biønsens d. Johanne 10 Uger.

10/1-1762. Christian Hanche 56 Aar.

17/1-1762. Ole Larsen 50 Aar.

17/1-1762. Christen Øfrums dødf. db.

23/1-1762. Ole Kolkiøn 83 Aar.

28/2-1762. Peder Knudsen f. Riising ejet 45 Aar.

28/2-1762. Halvor Meens dødf. b.

17/3-1762. Isach Sølies Søn Lars 3 mnd.

21/3-1762. Capit. Fleischers Søn Lars Johan 4 Uger.

2/4-1762. Capit Ryes d. Karen Andrea 2 Aar.

6/4-1762. Solve Gulsets d. Maren Margrethe 2 1/2 Aar.

13/4-1762. Ole Svindholts Kone 78 Aar.

18/4-1762. Ole Hansens enke f. Hytten 75 Aar.

18/4-1762. Ole Christensens Søn Lars 5 Uger.

18/4-1762. Gunder Schielbreds d. Maren 9 Aar.

18/4-1762. Knud Olsens Søn Christen 9 Uger.

25/4-1762. Søren Riis 65 Aar.

9/5-1762. Arne Limie 71 Aar.

9/5-1762. Anne Halvorsdtrs. d. Anne 10 Uger.

20/5-1762. Isach Sneltvets d. Anne Margrethe 4 Uger.

20/5-1762. Jacob Halvorsens d. Magnil 1/2 Aar.

23/5-1762. Tollef Abrahamsens Søn Sigfrid 6 Uger.

27/5-1762. Niels Holm 84 Aar.

31/5-1762. Knud Nisterøes Kone 58 Aar.

4/6-1762. Helje Andersen 16 Aar.

4/6-1762. Ole Omuths Søn Niels 1 Aar 4 Uger.

13/6-1762. Johannis Nyeqvistes d. Anne Kistine 1 1/2 Aar.

27/6-1762. Halvor Lyngaasens Søn Jon 10 Uger.

4/8-1762. Hans Olsens db. 1 dag.

29/8-1762. Knud Sverrigs db. 6 Dage.

5/9-1762. Erich Halvorsens Søn Hans 14 Aar.

5/9-1762. Amun Engebretsens Søn Engebret 1 1/2 Aar.

5/9-1762. Gunder Monsens Kone fra Luxefjeld 60 Aar.

6/9-1762. Anders Halvorsens d. Marthe 8 Uger.

6/9-1762. Anders Ledvorsens dødf. pb.

12/9-1762. Peder Øfrums Søn Engebret 14 Dage.

19/9-1762. Hans Grinies enke 72 Aar.

19/9-1762. Gunder Røes Kone 70 Aar.

19/9-1762. Gulbrand Stephensens Søn Niels 1 1/4 Aar.

26/9-1762. Ole Tvetens enke 80 Aar.

26/9-1762. Inger Povelsdtr`s. dødf. pb.

29/9-1762. Berulf Holms Søn Lars 1 Aar.

30/9-1762. Hans Qvistes d. Berthe Kistine 4 mnd.

24/10-1762. Maria Jansd. fra Hytten 11 Aar.

24/10-1762. Bent Lia 23 Aar.

24/10-1762. Jon Lias Søn Hans 6 Aar.

24/10-1762. Anders Jonsens Søn Simon 30 Uger.

24/10-1762. Jacob Friderichsens d. Inger 3 Uger.

31/10-1762. Morten Henrichs dødf. db.

4/11-1762. Hans Falchums d. Ingebor 3 3/4 Aar.

7/11-1762. Jan Hillemands enke 82 Aar.

7/11-1762. Lars Pedersens Kone 42 Aar.

7/11-1762. Jon Lias Søn Abraham 2 Aar.

12/11-1762. Hans Falchums Søn Hans 3/4 Aar.

13/11-1762. Abraham Falchum 47 Aar.

13/11-1762. Jacob Nærums Kone 34 Aar.

13/11-1762. og d. Maren 3 Uger.

21/11-1762. Isach Larsens Kone 58 Aar.

21/11-1762. Ole Solvesens d. Berthe 2 Aar.

21/11-1762. Ole Bøes d. Kisten 8 Dage.

28/11-1762. Christopher Aasterøes Søn Knud 1 Aar.

1/12-1762. Peder Schavens Kone 80 Aar.

1/12-1762. Mathis Engebretsens Søn Engebret 3/4 Aar.

4/12-1762. Ole Bøes Kone 31 Aar.

5/12-1762. Even Holtes enke 83 Aar.

5/12-1762. Jens Schouen 48 Aar.

5/12-1762. Anders Andersen f. Nisterøe 9 Aar.

12/12-1762. Jon Nielsens Søn Jacob 10 Dage.

19/12-1762. Søren Hansen 60 Aar.

19/12-1762. Knud Schouens d. Anne 9 Uger.

29/12-1762. Isach Schouens enke 52 Aar.

29/12-1762. Lars Løchenbergs d. Anne 14 Dage.

29/12-1762. Hans Østensens d. Maren 14 Dage.

29/12-1762. Niels Olsens d. Karen 7 Uger.

(74 døde i 1762) 

 

6/1-1763. Hans Biønsens Kone 53 Aar.

9/1-1763. Ole Loven 81 Aar.

13/1-1763. Peder Sivertsens Kone 43 Aar.

13/1-1763. Gunder Schielbreds dødf. db.

16/1-1763. Ole Hieromisen d. Helle 3 Uger.

20/1-1763. Anders Sems enke 83 Aar.

23/1-1763. Amun Tollefsen 62 Aar. (Vosserødklev G-S.)

29/1-1763. Giert Sørensens d. Karen Kistine 14 Uger.

30/1-1763. Amun Tollefsens Kone 54 Aar. (Vosserødklev G.S.)

30/1-1763. Torjer Høyelie 27 Aar.

30/1-1763. Peder Bradsbergs d. Karen 14 Dage.

30/1-1763. Borger Roses Søn Mons 18 Uger.

30/1-1763. Torjer Thorsens dødf. db.

30/1-1763. Sondre Halvorsens Søn Peder 1 1/2 Aar.

4/2-1763. Berthel Jobsens Kone 65 Aar.

6/2-1763. Gunder Schielbreds Kone 40 Aar.

6/2-1763. Ole Bierchetvet 39 Aar.

6/2-1763. Abraham Gundersens Søn Engebret 6 Uger.

6/2-1763. Christopher Nyegaards d. Sara 12 Uger.

13/2-1763. Henrich Sørensens Søn Hans 4 Aar.

13/2-1763. Peder Herlufsens Søn Niels 1 Aar.

13/2-1763. Thor Olsen Søn Abraham 2 Dage.

13/2-1763. Søren Sørensens Kone 42 Aar.

20/2-1763. Jens Ramsaasen 36 Aar.

20/2-1763. Jacob Friderichsen 23 Aar.

20/2-1763. Lucas Erichsens Søn Gustavus 7 Aar.

20/2-1763. Rasmus Berthes Søn Morten 1 1/4 Aar.

23/2-1763. Jens Høijmyrs Kone 61 Aar.

23/2-1763. Niels Langerøes Kone 35 Aar.

23/2-1763. Ole Hansens d. Helene 20 Uger.

25/2-1763. Peder Jensen f. Jønneval 87 Aar.

6/3-1763. Otter Danielsens Søn Jan 1/4 Aar.

6/3-1763. Hans Jensen Ballestads d. Maria 3/4 Aar.

13/3-1763. Gunder Holms Søn Niels 3/4 Aar.

13/3-1763. Peder Gundersens Søn Gunder 1 Aar.

13/3-1763. Scheje Christensens Søn Christen 1 Aar.

13/3-1763. Ole Jermundsens Søn Jermund 1/4 Aar.

13/3-1763. Jacob Halvorsens Søn Lars 4 Uger.

13/3-1763. Lars Pedersens Søn Peder 2 Aar 8 Uger.

18/3-1763. Jon Halvorsens d. Dorthe 5 1/2 Aar.

20/3-1763. Gunder Øfrum 93 Aar.

20/3-1763. Anders Pedersens Søn Peder 2 Aar.

20/3-1763. Jacob Friderichsens d. Gunnil 1/2 Aar.

27/3-1763. Gunder Tevesens Søn Ole 2 1/2 Aar.

27/3-1763. Peder Arnesen 102 Aar.

27/3-1763. Henrich Alfsen 32 Aar.

1/4-1763. Lars Jønnevals enke 85 Aar.

2/4-1763. Ole Hieronomisen f. BbKlev 41 1/2 Aar.

2/4-1763. Ole Omuths Søn Tolf 3 Uger.

4/4-1763. Rasmus Berth f. Hytten 50 Aar.

4/4-1763. Gunder Halvorsens d. Maria f. Bradsbergkl. 2 1/2 Aar.

10/4-1763. Lars Sølies enke 81 Aar.

10/4-1763. Svenche Steensaasens d. Berthe 3/4 Aar.

10/4-1763. Halvor Johannisens Søn Hans 1/2 Aar.

10/4-1763. Morten Henrichs Søn Gunder 5 Aar.

13/4-1763. Tollef Otterholt 34 3/4 Aar.

19/4-1763. Tollef Højsets Kone 39 1/2 Aar.

20/4-1763. Hans Olsens d. Maren 6 Aar.

20/4-1763. Halvor Puttens d. Karen 9 Aar.

23/4-1763. Christen Nærums Kone 25 Aar.

24/4-1763. Anna Halvorsd. f. Eichonrøe 62 Aar.

24/4-1763. Lisbeth Gunlichsd. f. Espedalen 65 Aar.

24/4-1763. Agatha Olsd. f. Bradsb.klev 70 Aar.

24/4-1763. Johannes Sneltvets Søn Johannes 17 Aar.

24/4-1763. Peder Herlufsens Søn Tov, 9 Aar.

24/4-1763. Knud Kreppas dødf. Søn.

1/5-1763. Maren Olsd. f. Kragetoe 19 Aar.

1/5-1763. Christen Nærums d. Maren 14 Dage.

8/5-1763. Peder Haagensens enke 73 Aar.

8/5-1763. Rollef Christophersens Kone 45 Aar.

8/5-1763. Jonas Pedersens Søn Jon 6 Aar.

8/5-1763. Ole Aschoutsens pb. Marthe 2 1/2 Aar.

8/5-1763. og hans d. Berthe 1 Aar.

8/5-1763. Anders Langerøes Søn Lars 8 Aar.

14/5-1763. Anders Engrav 61 Aar.

14/5-1763. Amun Løbergs Søn Isach 9 Uger.

14/5-1763. Gunder Bechevols Søn Isach 3/4 Aar.

18/5-1763. Else Nielsd. 82 Aar.

19/5-1763. Søren Sørensen f. Oseb. 50 Aar.

23/5-1763. Henrich Evensen 57 Aar.

23/5-1763. Halvor Monsen 63 Aar.

28/5-1763. Halvor Faareval 63 Aar.

29/5-1763. Knud Fieldalens Kone 60 Aar.

1/6-1763. Ole Svensen 22 Aar.

3/6-1763. Jens Ouensen Riises Kone 59 1/2 Aar.

3/6-1763. Niels Simensens d. Gunnil 14 Uger.

5/6-1763. Gunder Sørbøes enke 78 Aar.

5/6-1763. Margrethe Hansd. f. Grinie 39 Aar.

5/6-1763. Maren Hansdtrs. pb. Maria 8 Uger.

7/6-1763. Anders Hansen f. Strømdal 23 Aar.

8/6-1763. Erich Erlandsen 71 Aar.

12/6-1763. Et fremmed qvindemenneske Anne Andersd. 30 Aar.

17/6-1763. Ole Thorsens Kone 47 Aar.

17/6-1763. Signe Christensd. 75 Aar.

25/6-1763. Isach Jensens Kone 25 Aar.

27/6-1763. Christen Vattenbergs enke 48 Aar.

27/6-1763. Svennung Grinie Søn Thor 7 Uger.

27/6-1763. Halvor Nirisens Søn Niri 13 Uger.

28/6-1763. Hans Erichsens enke 75 Aar.

30/6-1763. Ole Pedersens Kone f. Oseb. 37 Aar.

1/7-1763. Capitain Fleischer 64 Aar.

7/7-1763. Hans Sølies d. Berthe 8 3/4 Aar.

9/7-1763. Anders Einersen f. Ballestad 69 Aar.

10/7-1763. Christian Andersens enke f. Oseb. 70 Aar.

10/7-1763. Martha Jacobsd. 39 Aar.

12/7-1763. Gunlich Tovsens Kone 24 Aar.

13/7-1763. Maren Lisbeth Jansd. 18 Aar.

17/7-1763. Hans Arvesen 19 Aar.

24/7-1763. Hans Nielsen f. Ballestad 67 Aar.

24/7-1763. Niels Olsens Kone f. Riising 30 Aar.

30/7-1763. Halvor Otterholt 69 Aar.

4/8-1763. Capitain Fleischers frue 38 Aar.

7/8-1763. Berthe Nielsd. Gandrup 39 Aar.

8/8-1763. Halvor Meens Kone 41 Aar.

11/8-1763. Erich Olsen f. Limie 23 Aar.

14/8-1763. Ole Busterøe 60 Aar.

19/8-1763. forvalter Karhoff 50 Aar.

21/8-1763. Anders Pedersen f. BbKlev 40 Aar.

21/8-1763. Isach Hansens Søn Christopher ibid 3/4 Aar.

23/8-1763. Johannes Bøes enke 66 Aar.

4/9-1763. Anders Jonsens d. Inger 25 Aar.

4/9-1763. Joen Pedersens d. Abigael 7 Aar.

11/9-1763. Simen Erlandsens Kone 27 Aar.

11/9-1763. Abraham Pedersen f. BbKlev 37 Aar.

11/9-1763. Anders Grønsteens dødf. db.

11/9-1763. Lars Danielsens d. Maria 14 Uger.

16/9-1763. Anders Pedersens enke 47 Aar.

16/9-1763. Friderich Storms Søn Johan Andreas 8 Aar.

16/9-1763. Anne Andersdtrs. Søn Anders 16 Uger.

25/9-1763. Jon Jacobsen f. BbKlev 66 Aar.

25/9-1763. Niels Siursens enke 70 Aar.

25/9-1763. Maren Pedersd. f. BbKlev 27 Aar.

25/9-1763. Hans Svinholts Søn Haral 8 Aar.

25/9-1763. og Søn Lars 1 1/2 Aar.

29/9-1763. Morten Snedkers Søn Johan Friderich 7 Aar.

29/9-1763. Anul Olsens d. Gunil 14 Dage.

6/10-1763. Isach Meens enke 84 Aar.

9/10-1763. Marthe Siursd. fra Oseb. 70 Aar.

9/10-1763. Bent Larsens Kone 24 Aar.

16/10-1763. Bøje Karhoffs Søn Gotfried 1 1/2 Aar.

22/10-1763. Anders Follestads Kone 52 Aar.

23/10-1763. Christopher Rollefsen 70 Aar.

30/10-1763. Sigur Omuts db. 2 Dage.

1/11-1763. Helje Nirisens Kone 49 1/2 Aar.

12/11-1763. Niels Andersen f. BbKlev 52 1/2 Aar.

12/11-1763. Anders Halvorsens dødf. pb.

12/11-1763. Tyge Andersens enke 83 Aar.

13/11-1763. Lars Nielsens Kone 48 Aar.

13/11-1763. Niels Jacobsens Kone fra Luxefjeld 59 Aar.

20/11-1763. Jan Larsens Kone 63 Aar.

20/11-1763. Margrethe Isachsdtrs. pb. Karen Malene 16 Uger.

20/11-1763. Haral Sems dødf. db.

27/11-1763. Svennung Grinies Søn Peder 2 1/2 Aar.

27/11-1763. Christen Fossums d. Karen 19 Aar.

27/11-1763. Anders Olsens Kone f. Meens ejet 42 Aar.

27/11-1763. Torjer Ramsaasens d. Helvig 1 Aar.

27/11-1763. Gunder Thommesens Søn Anders f. Falchum ejet, 12 Uger.

27/11-1763. Maren Tolleboed fra Oseb. 73 Aar.

27/11-1763. Amme Jansdtr`s Søn Abraham 1/2 Aar.

27/11-1763. Morten Houerøes dødf. s.

30/11-1763. Aslak Kaasas Søn Halvor 4 Uger.

4/12-1763. Henrich Evensens d. Karen 11 Aar.

4/12-1763. Jens Engelsens enke 80 Aar.

4/12-1763. Kisten Jonsd. f. BbKlev 45 Aar.

5/12-1763. Gunder Gulsets Kone 52 Aar.

10/12-1763. Solve Gulset 43 Aar.

11/12-1763. Philip Pedersen f. Hytten 25 Aar.

11/12-1763. Peder Olsens Søn Niels f. Meens ejet 4 Uger.

11/12-1763. Anders Olsens d. Karen 8 Uger.

17/12-1763. Gregorii Schavens Kone 41 Aar.

18/12-1763. Thor Torjersens Kone 58 Aar.

18/12-1763. Rasmus Ouensen 67 Aar.

18/12-1763. Lars Pedersen f. Gulset ejet 47 Aar.

18/12-1763. Niels Gulsets Søn Isach 1 1/2 Aar.

21/12-1763. Solve Gulsets enke 37 Aar.

22/12-1763. Isach Loven 33 Aar.

22/12-1763. og Søn Knud 3 1/2 Aar.

23/12-1763. Ole Schelbreds enke 69 Aar.

23/12-1763. Povel Aschoutsens d. Marthe 1/2 Aar.

30/12-1763. Erich Olsen f. Oseb. 41 Aar.

(180 døde i 1763)                            

 

1/1-1764. Niels Engebretsen 40 Aar.

1/1-1764. Gunder Ellefsen f. Fossum 24 Aar.

1/1-1764. Ingeborg Torbiønsd. 44 Aar.

2/1-1764. Peder Bradsbergs Søn Niels 8 Dage.

3/1-1764. Isach Lovens enke 39 Aar.

3/1-1764. og Søn Niels 1 3/4 Aar.

4/1-1764. Halvor Toftes Kone 36 Aar.

6/1-1764. Gunder Bøes Kone 49 Aar.

6/1-1764. Jacob Knudsen Bøe 48 Aar.

6/1-1764. Gregorii Schavens Søn Christen 8 Aar.

6/1-1764. Erich Olsens d. Anne Sophia 2 Aar.

8/1-1764. Anders Evensen f. Gulset 48 Aar.

8/1-1764. og Søn Niels 6 1/2 Aar.

8/1-1764. og d. Valbor 2 Aar.

8/1-1764. Anders Larsens Søn Lars 6 Aar.

10/1-1764. Niels Glendes Kone 44 Aar.

12/1-1764. Teves Monsens Kone 61 Aar.

13/1-1764. Niels Jansens enke 60 Aar.

13/1-1764. Ole Trolsaas 65 Aar.

15/1-1764. Jacob Andersen f. Gulset 49 Aar.

17/1-1764. Jan Jensens Kone f. Hytten 46 Aar.

19/1-1764. Simon Corfitsens Kone 71 Aar.

19/1-1764. Anders Tejens Kone 45 Aar.

19/1-1764. Peder Gundersens Søn Gunder 1 dag.

21/1-1764. Mons Berreberg 31 1/2 Aar.

21/1-1764. Rasmus Faareval 29 Aar.

22/1-1764. Peder Tollefsen Bøe 56 Aar.

22/1-1764. Lars Pedersens enke f. Gulset ejet 45 Aar.

29/1-1764. Niels Glendes Søn Lars 7 Aar.

1/2-1764. Ole Aas 36 Aar.

1/2-1764. Peder Olsens k. f. Oseb. 63 Aar.

1/2-1764. Rasmus Halvorsen f. Foss ejet 21 Aar.

2/2-1764. Anne Engebretsd. 26 Aar.

4/2-1764. Jacob Foss 52 Aar.

4/2-1764. Manasse Larsen f. Kiær 28 Aar.

6/2-1764. Gunder Tevesens Kone 24 Aar.

9/2-1764. Hans Strømdals Kone 58 Aar.

9/2-1764. Hans Bøe 41 Aar.

9/2-1764. og Søn Jacob 13 1/2 Aar.

11/2-1764. Ole Osmundsen f. Luxefjeld 80 Aar.

11/2-1764. Abraham Falchums Søn Knud 4 1/4 Aar.

12/2-1764. Anul Olsens Kone f. Ersrøe 29 Aar.

12/2-1764. Thor Amundsens Kone 56 Aar.

12/2-1764. Halvor Alfsens Søn Ole 13 Uger.

12/2-1764. Halvor Thorsens db. 5 Dage.

12/2-1764. Hans Myras d. Karen 29 Aar.

12/2-1764. Peder Tollefsen Bøes d. Pernille 14 Aar.

17/2-1764. Zacharias Venstøb 82 Aar.

18/2-1764. Mons Berrebergs enke 25 Aar.

18/2-1764. Maren Olsd. f. Nærum 22 Aar.

19/2-1764. Ellef Halvorsens Kone 56 Aar.

19/2-1764. Christian Christophersens Kone 38 Aar.

19/2-1764. Hans Sørensens pb. 1 dag.

25/2-1764. Jan Berrebergs Kone 69 Aar.

25/2-1764. Ole Drengens d. Sønneve 2 Aar.

26/2-1764. Anne Olsd. f. Berreberg 22 Aar.

4/3-1764. Gregorii Schavens d. Ingebor 1 1/4 Aar.

4/3-1764. Ole Aases d. Anne 11 Aar.

4/3-1764. Jens Gulsets Søn Jørgen 1/2 Aar.

4/3-1764. Christen Jonsens Søn Niels 14 Dage.

4/3-1764. Maria Jensd. 53 Aar.

7/3-1764. Erich Erlandsens enke 61 Aar.

7/3-1764. Ole Nielsens Søn Niels f. Hytten 10 Uger.

10/3-1764. Jan Berreberg 61 Aar.

11/3-1764. Rejer Aslesens enke 82 Aar.

11/3-1764. Peder Erichsens enke 81 Aar.

11/3-1764. Abraham Tollefsen 63 Aar.

11/3-1764. Anders Jonsens Kone 36 Aar.

11/3-1764. Niels Gundersen f. Røe 37 Aar.

11/3-1764. Gunder Bøes Søn Jens 4 Aar.

11/3-1764. Ole Hansens enke f. Hytten 87 Aar. (Hans Olsens enke? G.S.)

11/3-1764. Giert Danielsens enke f. Oseb. 42 Aar.

14/3-1764. Vilhelm Schweder Søn Joachim 14 Dage.

14/3-1764. Vilhelm Doxerøes Kone 42 Aar.

17/3-1764. Christen Jensen Steers enke 73 Aar.

17/3-1764. Christen Nærum 26 Aar.

17/3-1764. Lars Kiærs d. Berthe 21 Aar.

18/3-1764. Anne Jonsd. fra Bradsb.Kl 56 Aar.

18/3-1764. Ole Thorsen f. Bøe Rønningen 40 Aar.

18/3-1764. Knud Arentsen f. Bøe Rønningen 60 Aar.

21/3-1764. Anders Gundersen f. Lie ejet 37 Aar.

21/3-1764. Christian Høysets Søn Niels 3 Uger.

21/3-1764. Hans Engebretsen f. Hoppestad 29 Aar.

24/3-1764. Halvor Olsen f. Falchum 22 Aar.

25/3-1764. Knud Hermandsens Kone 56 Aar.

25/3-1764. Levor Kreppas enke 81 Aar.

25/3-1764. Knud Fieldalens d. Ingebor 17 Aar.

26/3-1764. Ole Ouestads Kone 61 Aar.

31/3-1764. Ole Vammen 63 Aar.

1/4-1764. Ole Larsen f. BbKlev 29 Aar.

1/4-1764. Hans Pedersens d. Justine 10 Aar.

1/4-1764. Erich Olsens Kone 59 Aar.

4/4-1764. Solve Grinie 40 Aar.

4/4-1764. Bøje Karhofs Kone 44 Aar.

7/4-1764. Lars Evensens Kone. 33 Aar.

8/4-1764. Anders Gundersen f. Sørbøe 39 1/2 Aar.

15/4-1764. Christen Nielsen Hoppestads k. 35 Aar.

15/4-1764. Elen Olsd. f. Borge ejet 69? Aar.

15/4-1764. Lars Olsen 34 Aar.

15/4-1764. Hans Pedersen Sandbachen 39 Aar.

15/4-1764. Hans Pedersens Kone 46 Aar.

15/4-1764. Jan Larsen f. Hytten 79 Aar.

15/4-1764. Knud Arentsens enke 52 Aar.

15/4-1764. Christen Hoppestads Søn Niels 3/4 Aar.

19/4-1764. Ole Torjersens enke 67 Aar.

19/4-1764. Ole Eichonrøes Søn Ole 3/4 Aar.

21/4-1764. Niri Bouerøe 69 Aar.

21/4-1764. og hans Kone 58 Aar.

24/4-1764. Johannes Borgersen f. Ballestad 81 Aar.

29/4-1764. Thor Bachens d. Anne 1 3/4 Aar.

29/4-1764. Lars Nielsens d. Guri fra Lougmandsgaard 14 Aar.

29/4-1764. Even Haavorsens enke 45 Aar.

3/5-1764. Berulf Holms Kone 40 Aar.

5/5-1764. Peder Tollefsen Venstøb 34 Aar.

6/5-1764. Else Jonsd. f. Rising 46 Aar.

6/5-1764. Else Amundsd. f. BbKlev 62 Aar.

6/5-1764. Jacob Løchenbergs enke 84 Aar.

6/5-1764. Anne Clausd. f. Schaven 27 Aar.

6/5-1764. Isach Nielsen f. Rising ejet 60 Aar.

6/5-1764. Anders Kiærs Søn Ole 10 1/2 Aar.

6/5-1764. Elling Jensens d. Berthe 1 Aar 6 Uger.

10/5-1764. Ole Christophersen f. Venstøb 20 1/4 Aar.

11/5-1764. Christen Sneltvet 35 Aar.

11/5-1764. Søren Hyllebergs Søn Christian 5 Aar.

12/5-1764. Christen Holm 82 Aar.

12/5-1764. Hans Christensen Sølie 49 Aar.

13/5-1764. Aslak Berg 48 Aar.

13/5-1764. Jens Riis 46 Aar.

13/5-1764. Ole Dybedals Kone 65 Aar.

13/5-1764. Erich Madsen f. BøeRønning 66 Aar.

13/5-1764. Ingeborg Jacobsd. 24 Aar.

13/5-1764. Halvor Jacobsens Søn Jacob 4 Uger.

13/5-1764. Ole Friderichsens Søn Johannes 19 Aar.

20/5-1764. Gunleich Tovsens Søn Niels 3 1/2 Aar.

20/5-1764. Niels Abrahamsens d. Maria 20 Uger.

26/5-1764. Christen Holms enke 86 Aar.

26/5-1764. Ouen Pedersens dødf. db.

26/5-1764. Anne Kistine Andersdtrs. dødf. pb.

26/5-1764. Tolf Aases Kone 51 Aar.

26/5-1764. Johannis Andersens Søn Halvor 3/4 Aar.

26/5-1764. Hans Grumstuuls Kone 45 Aar.

27/5-1764. Hans Gundersen f. Gulset ejet 53 Aar.

27/5-1764. Jisle Gulbrandsen 83 Aar.

27/5-1764. Engebret Mathisen Løberg 49 Aar.

27/5-1764. hans d. Marthe 5 Dage.

27/5-1764. Peder Larsen f. BbKlev 44 Aar.

3/6-1764. Tiøstol Nøglegaards Kone 78 Aar.

3/6-1764. Niels Eichonrøes Kone 44 Aar.

3/6-1764. Hans Erichsen f. BbKlev 51 Aar.

3/6-1764. Bøje Karhoffs d. Anne Maria 10 Uger.

9/6-1764. Hans Eichonrøe 58 Aar.

9/6-1764. Peder Buuse 59 Aar.

9/6-1764. Johannis Nyqvistes Kone 44 Aar.

11/6-1764. Herman Stulens enke 72 Aar.

12/6-1764. Niels Magnusens Søn Lars 14 Aar.

13/6-1764. Gunder Lie 38 Aar.

13/6-1764. Christopher Aasterøe 39 Aar.

14/6-1764. Tolf Aas 49 Aar.

17/6-1764. Hans Olsen Smed f. Oseb. 37 Aar.

17/6-1764. Johannis Biønsens enke 45 Aar.

17/6-1764. Christopher Venstøbs Søn Rasmus 5 Aar.

20/6-1764. Niels Klep 58 Aar.

20/6-1764. og hans Kone 54 Aar.

20/6-1764. Gunder Bechevals Søn Niels 8 Dage.

2/7-1764. Kittil Jensen f. Ballestad 30 Aar.

2/7-1764. Jacob Thorsens Søn Amun 10 Dage.

3/7-1764. Christen Schiefields Kone 26 1/2 Aar.

15/7-1764. Anders Kiærs Kone 3?6 Aar.

15/7-1764. Christen Zachariæsen 50 Aar.

15/7-1764. Anders Jonsens Søn Jon 1 Aar.

15/7-1764. Marthe Larsdtrs. Søn Johannes 1 Aar.

19/7-1764. Isach Halvorsens Søn Halvor 5 Uger.

26/7-1764. Erich Liestuuls Søn Knud 1 3/4 Aar.

29/7-1764. Johannes Borgersens enke 65 Aar.

29/7-1764. Jonas Pedersens hjemmedøbte db. 1 dag.

29/7-1764. Jermund Jermundsens dødf. pb.

12/8-1764. Lars Jonæsen 64 Aar.

30/8-1764. Gunder Nielsens dødf. pb.

2/9-1764. Anders Rejersens d. Karen 14 Aar.

2/9-1764. Hans Olsens Søn Ole 1 dag.

11/9-1764. Christian Gasmans Søn Jacob 12 Aar.

16/9-1764. Engel Halvorsen f. Foss ejet 46 Aar.

16/9-1764. Haagen Haagensens d. Randi 1 1/4 Aar.

23/9-1764. Ole Aschoutsens Søn Aslak 6 Aar.

27/9-1764. Halvor Nielsen f. Gulset 36 Aar.

29/9-1764. Anders Aasterøes Kone 75 Aar.

29/9-1764. Anun Siursens Søn Siur 2 Aar.

30/9-1764. Haagen Haagensens Søn Halvor 10 1/2 Aar.

3/10-1764. Engebret Sølies enke 87 Aar.

3/10-1764. Hans Grunderøes enke 83 Aar.

3/10-1764. forvalter Bredsdorffs dødf. Søn.

3/10-1764. Niels Schyers d. Kisten 2 Aar.

3/10-1764. Halvor Olsens d. Helvig 1/4 Aar.

12/10-1764. Hr. Capitain Ryes d. Ingebor Fridericha 17 Uger.

13/10-1764. Anders Ledvorsen Søn Ledvor 7 Dage.

14/10-1764. Jens Sneltvets Søn Isach 11 Uger.

14/10-1764. Frans Glørsmyrs d. Maren 1 3/4 Aar.

14/10-1764. Niels Jensens Søn Ole 2 Aar.

21/10-1764. Solve Grinies Søn Solve 16 Uger.

28/10-1764. Hans Andersens Søn Anders fra Oseb. 3 Uger.

28/10-1764. Torjer Siversens Søn Ole 14 Dage.

28/10-1764. Maren Hansd. f. Hoppested 2 Aar.

4/11-1764. Vihelm Doxerøes Søn Henrich 19 Aar.

4/11-1764. Niels Nielsens d. Maria 14 Aar.

7/11-1764. Karen Erichsd. f. Øfrum 30 Aar.

12/11-1764. Erich Olsen f. Schielbred 81 Aar.

12/11-1764. Christopher Aasterøes d. Anne 1 Aar.

14/11-1764. Christen Eegaasen 60 Aar.

16/11-1764. Niels Meens d. Anne Catrine 2 Dage.

18/11-1764. Hans Tronsens dødf. db.

22/11-1764. Haagen Jansens Kone 32 Aar.

22/11-1764. og hans dødf. db.

24/11-1764. Capit. Ryes d. Anne de Fine 20 Uger.

25/11-1764. Lars Evensens d. Karen 1 1/2 Aar.

25/11-1764. Niels Halvorsens Søn Halvor 8 Dage.

25/11-1764. pb. fra Kongsberg Catrine Christophersd. 1 Aar.

2/12-1764. Friderich Storms Søn Jens 2 1/2 Aar.

2/12-1764. Hans Biønsen 47 Aar.

2/12-1764. Knud Fieldalens d. Siri 22 Aar.

16/12-1764. Niels Michelsen 57 Aar.

(220 døde i 1764) 

 

5/1-1765. Niels Gandrup 77 Aar.

19/1-1765. Johan Røring 75 Aar.

19/1-1765. Isach Hansens dødf. db.

20/1-1765. Friderich Pedersens d. Anne Margrethe 1/2 Aar.

27/1-1765. Ole Trolsaases enke 63 Aar.

2/2-1765. Hans Sørensens dødf. pb.

3/2-1765. Karen Olsd. f. Fieldalen 40 Aar.

3/2-1765. Søren Klevens dødf. db.

10/2-1765. Hans Rønningens Søn Niels 4 Aar.

17/2-1765. Christopher Andersens Kone fra Osebachen 72 Aar.

23/2-1765. Jacob Vadrette 78 Aar.

24/2-1765. Lars Haagensens Kone 51 Aar.

24/2-1765. Haral Sems dødf. db.

3/3-1765. Christen Øfrums Søn Niels 5 Aar.

3/3-1765. Erich Ambrosiisens dødf. db.

6/3-1765. Aslak Kaases Søn Jørgen 11 Uger.

10/3-1765. Claus Olsens Kone 41 Aar.

10/3-1765. Niels Moes Søn Jens 14 Uger.

10/3-1765. Engel Larsens d. Maria 6 Uger.

16/3-1765. Anne Ellefd. f. Breche ejet 58 Aar.

17/3-1765. Vebiøn Halvorsen 57 Aar.

24/3-1765. Mads Bøe 40 Aar.

30/3-1765. Niels Gulsets Søn Jan, 1 1/4 Aar.

8/4-1765. Helje Jønnevals Søn Lars 1/4 Aar.

11/4-1765. Anders Einersens enke fra Ballested 62 Aar.

21/4-1765. Haagen Haagensens dødf. db.

4/5-1765. Amun Sølie 68 Aar.

11/5-1765. Hr. Capit. Ryes Søn Andreas 3 1/2 Aar.

18/5-1765. Claus Hercules Vejers Søn Niels 1 Aar.

19/5-1765. Abraham Christensens Søn Christen 14 Uger.

19/5-1765. Rollef Christophersens dødf. db.

25/5-1765. Turvil Torgrimsen 82 Aar.

2/6-1765. Berthe Torchildsd. f. Oseb. 70 Aar.

5/6-1765. Daniel Aslaksen f. BbKlev 33 Aar.

5/6-1765. Niels Bouerøes d. Maren 16 Aar.

16/6-1765. Knud Lønnebachen 70 Aar.

22/6-1765. Ole Riis 35 Aar.

28/6-1765. Margrethe Karhoff 19 Aar.

29/6-1765. Peder Bradsbergs Søn Niels 2 Dage.

4/7-1765. Laugmand Lyche 74 Aar.

7/7-1765. Claus Olsens d. Kisten 20 Uger.

7/7-1765. Niels Olsens Søn Anders fra Meens ejet 14 Uger.

28/7-1765. Tollef Høijsets d. Anne 14 Dage.

8/8-1765. Hans Moe 53 Aar.

8/8-1765. Ole Olsens d. Anne Margrethe 1/4 Aar.

8/8-1765. Knud Halvorsens Søn Jisle 5 Uger.

14/8-1765. Isach Løberg 73 Aar.

25/8-1765. Svend Asbiønsen 67 Aar.

25/8-1765. Povel Fieldets Søn Ole 12 Uger.

5/9-1765. Erich Andersen f. Moe 29 Aar.

22/9-1765. Arne Hansens d. Anne 7 Aar.

26/9-1765. Hans Falchums d. Inger Maria 21 Uger.

29/9-1765. Ole Haralsen f. Kongsberg 50 Aar.

6/10-1765. Peder Meens Søn Ole 14 Dage.

8/10-1765. Lietenant Storm 82 Aar.

10/10-1765. Lars Lie 49 Aar. (Hansen. G.S.)

20/10-1765. Ingebor Olsd. f. Riising 30 1/2 Aar.

24/10-1765. Lieutenant Aamoths enke 52 Aar.

26/10-1765. Capit: Ryes d. Magdalene Charlotte Hedevig 8 Uger.

1/11-1765. Mads Sannis Søn Christopher 14 Dage.

10/11-1765. Ole Tronsens Søn Tron 5 Dage.

10/11-1765. Jacob Løbergs enke 75 Aar.

6/12-1765. Lars Kiær 74 Aar.

20/12-1765. Else Nielsd. f. BbKlev 21 Aar.

22/12-1765. Torjer Schielbreds d. Karen 16 Aar.

22/12-1765. og d. Anne 13 1/2 Aar.

22/12-1765. Herman Knudsens Søn Knud 3/4 Aar.

31/12-1765. Ole Solvesen f. Oseb. 52 Aar.

(69 døde i 1765) 

 

20/1-1766. Niels Glendes Kone 32 Aar.

20/1-1766. Knud Fieldalens d. Berthe 3 Uger.

20/1-1766. Arnt Knudsens Søn Jens 8 Uger.

26/1-1766. Ole Pedersens Søn Peder 5 1/2 Aar.

26/1-1766. Christian Højsets Søn Ole 5 Uger.

2/2-1766. Arne Langerøe 66 Aar.

2/2-1766. Peder Gundersen f. Luxefjeld 23 Aar.

8/2-1766. Johannes Halvorsen f. Foss ejet 16 1/2 Aar.

8/2-1766. Niels Glendes Søn Lars 3/4 Aar.

23/2-1766. Søren Klevens d. Dorthe 1 dag.

23/2-1766. Morten Gundersens dødf. Søn.

26/2-1766. Gunder Thorsen 44 Aar.

1/3-1766. Hans Aases d. Inger 19 Aar.

1/3-1766. Giert Danielsens d. Anne Maria 12 Aar.

1/3-1766. Gunnuls Maren 62 Aar.

5/3-1766. Simen Hansens enke f. Oseb. 87 Aar.

8/3-1766. Martini Christiansens Kone 35 Aar.

12/3-1766. Isach Hoppestads Kone 61 Aar.

16/3-1766. Niels Larsens d. Maren f. Gulset ejet 27 Aar.

16/3-1766. Berthe Larsdtrs Søn Jens 1 1/4 Aar.

16/3-1766. Jens Stephensens d. Else 1 Aar.

23/3-1766. Anul Olsen f. Luxefjeld 30 Aar.

23/3-1766. Ole Isachsens Kone f. BbKlev 52 Aar.

23/3-1766. Knud Kreppas Søn Christen 10 Dage.

23/3-1766. Jacob Torjersen f. Meens ejet 40 Aar.

28/3-1766. Halvor Riises d. Karen 14 Dage.

31/3-1766. Ole Vammens enke 56 Aar.

31/3-1766. Torjer Olsen 26 Aar.

5/4-1766. Maren Dorothea Bistrup 23 Aar.

5/4-1766. Simon Schweders d. Kistine Maria 19 Uger.

6/4-1766. Ole Vamens Søn Torchil 20 Aar.

13/4-1766. Jens Ballestads d. Anne 5 Uger.

25/4-1766. Lars Aagesens Schierven 71 Aar.

26/4-1766. Halvor Kiise 62 Aar.

27/4-1766. Christopher Nyegaard 38 Aar.

27/4-1766. Jacob Christophersens d. Anne Maria 3 Aar.

7/5-1766. Torbiøn Hynie 42 Aar.

11/5-1766. Isach Sætre 35 Aar.

11/5-1766. Erich Torjersen f. Hynie 57 Aar.

15/5-1766. Thor Sucha 75 Aar.

19/5-1766. Capit: Hamburgs Søn Cappel 4 Aar.

20/5-1766. Hans Grumstulen 60 Aar.

24/5-1766. Isach Sneltvets Kone 78 Aar.

25/5-1766. Gunder Tevesens d. Guri 4 1/2 Aar.

31/5-1766. Scheje Christensens Kone 42 Aar.

31/5-1766. Lars Nielsens d. Anne 10 Uger.

1/6-1766. Christen Andersens d. Anne 1 Aar.

6/6-1766. Rasmus Dybedal 29 Aar.

6/6-1766. Jon Pedersens Søn Peder f. Hytten 3 1/2 Aar.

6/6-1766. Christen Thomesens d. Maren Kistine 1 1/2 Aar.

6/6-1766. Inger Pedersd. f. BbKlev 66 Aar.

6/6-1766. Peder Eichonrøes Kone 36 Aar.

13/6-1766. Hr. CancelieR. Løvenskiolds Søn Herman 6 1/4 Aar.

15/6-1766. Sivert Sørensens dødf. dtr.

18/6-1766. Hans Amundsens enke 56 Aar.

18/6-1766. Halvor Alfsens Søn Ole 1 Aar.

18/6-1766. Jens Thorsens d. Helje 1/4 Aar.

18/6-1766. Torjer Amundsens Søn Henrich 2 Dage.

22/6-1766. Niels Magnusen 54 Aar.

23/6-1766. Lars Gundersen Aas 81 Aar.

2/7-1766. Ole Hoppestads Søn Knud 3/4 Aar.

7/7-1766. Cap: Hamburgs Søn Jean Gustav 1 Aar.

15/7-1766. Anders Nielsen f. BbKlev 22 Aar.

15/7-1766. Torjer Thorsens d. Live 1 Aar.

16/7-1766. Pernille Davidsd. f. Oseb. 60 Aar.

25/7-1766. Hans Mathisen 48 Aar.

27/7-1766. Anders Thomesens Kone 25 Aar.

28/7-1766. Christopher Andersen f. Oseb. 78 Aar.

28/7-1766. Siur Omuths Søn Niels 4 Uger.

3/8-1766. Knud Sverrigs d. Anne 18 Uger.

10/8-1766. Anders Christensens Søn Halvor 1/2 Aar.

13/8-1766. Erich Heljesen f. Hytten 60 Aar.

24/8-1766. Haral Sems Søn Ole 10 Uger.

24/8-1766. Niels Langerøes Søn Christen 5 Uger.

24/8-1766. Christen Sølies enke 92 Aar.

27/8-1766. Knud Nisterøes Kone 44 Aar.

27/8-1766. og hans dødf. pb.

31/8-1766. Ole Andersens d. Inger 4 Uger.

7/9-1766. Lars Simensens Kone 34 Aar.

7/9-1766. Hans Pedersens Søn Solve 6 Aar.

7/9-1766. Christen Jonsens Søn Hans 1/2 Aar.

7/9-1766. Engel Larsens d. Maria 4 Uger.

17/9-1766. Christen Lunds Søn Helle Christian 1 3/4 Aar.

21/9-1766. Christopher Aasterøe 73 Aar. (Kan dette være feil innført, og skal være Anders Christophersen Aasterød? G.S.)

21/9-1766. Christen Bøes d. Helvig 1 Aar 9 Uger.

26/9-1766. Peder Christophersens Søn Andreas 18 Aar.

19/10-1766. Anne Halvorsd. f. Riising ejet 26 Aar.

24/10-1766. Lars Amundsen 50 Aar.

1/11-1766. Lars Andersens d. Kisten 13 Uger.

23/11-1766. Anders Jonsens d. Berthe 1 Aar 6 mnd.

23/11-1766. Niels Nielsens d. Maria 3/4 Aar.

1/12-1766. Gunder Borges Kone 88 Aar.

7/12-1766. Anders Jørgensens Søn Peder 10 Dage.

7/12-1766. Ole Ledvorsens Søn Christen 1/2 Aar.

26/12-1766. Jens Schouens Søn Hans 10 Aar.

(96 døde i 1766) 

 

5/1-1767. Erich Bommens Kone 49 Aar.

11/1-1767. Gunder Hansen f. Osebachen 83 Aar.

11/1-1767. Asbiøn Gravelies Søn Johannes 16 Uger.

18/1-1767. Anders Schielbreds Søn Torchil 1 1/4 Aar.

25/1-1767. Hans Pedersens enke 50 Aar.

1/2-1767. Jacob Løchenbergs Søn Knud 8 Aar.

1/2-1767. Knud Øfrums Søn Simon 5 Uger.

15/2-1767. Sivert Riises d. Anne 6 Uger.

21/2-1767. Tiøstol Nøglegaard 75 Aar.

22/2-1767. Kiel Larsens Kone 45 Aar.

22/2-1767. Anders Christensens Søn Christen 3 Uger.

15/3-1767. Ole Justsens dødf. db.

22/3-1767. Christen Erichsen f. Fossum 29 Aar.

14/4-1767. Jan Grinie 60 Aar.

14/4-1767. Amun Olsens dødf. db.

26/4-1767. Jan Christophersens Søn Peder 1 1/2 Aar.

28/4-1767. Isach Høijelies Søn Jens 1/4 Aar.

10/5-1767. Jens Baltzersen 57 Aar.

10/5-1767. Knud Larsens Søn Lars 3/4 Aar.

10/5-1767. Halvor Aases Søn Halvor 7 Uger.

15/5-1767. Abraham Thomesen 47 Aar.

20/5-1767. Niels Andersens enke 54 Aar.

24/5-1767. Herman Tronsen 39 Aar.

24/5-1767. Ole Hansens d. Maren 2 Aar.

6/6-1767. Jan Jensens Søn Jens 14 1/2 Aar.

14/6-1767. Mads Sannis Søn Christopher 12 Uger.

14/6-1767. Peder Aasen f. Tofte ejet 65 Aar.

20/6-1767. Ole Houerøes dødf. pb.

20/6-1767. Anders Larsen f. Riising ejet 21 Aar.

28/6-1767. Hans Rolfsens Kone 65 Aar.

29/6-1767. Jan Grinies enke 59 Aar.

2/7-1767. Jacob Johannisens Kone fra Løberg ejet 40 Aar.

14/7-1767. Erich Thorsens Kone f. Bradsbergklev 32 Aar.

19/7-1767. Halvor Pedersen 27 Aar.

19/7-1767. Christopher Smeds d. Marthe Catrine 14 Aar.

26/7-1767. Hans L. Ballestads d. Anne 3/4 Aar.

26/7-1767. Gunder Aasens d. Groe 4 Aar.

2/8-1767. hans Søn Jørgen 9 1/4 Aar.

2/8-1767. Haral Sems dødf. db.

6/8-1767. Niels Houerøes Kone 66 Aar.

9/8-1767. Hans Larsens d. Anne 12 Uger.

16/8-1767. Christen Clausens Søn Claus 2 Dage.

30/8-1767. Jens Thorsens Søn Thor 6 Uger.

17/9-1767. Maren Olsd. f. Svindholt 54 Aar.

17/9-1767. Peder Larsens Søn Anders 15 Uger.

27/9-1767. Peder Olsens enke 77 Aar.

11/10-1767. Thor Torjersen 70 Aar.

18/10-1767. Knud Bøes enke 79 Aar.

28/10-1767. Jacob Ramsaasen 75 Aar.

28/10-1767. Jens Abrahamsens d. Live 3 Uger.

28/10-1767. Gunder Halvorsens Søn Engebret 3/4 Aar.

8/11-1767. Christen Larsens dødf. db.

15/11-1767. Abraham Isachsens d. Gunnil 7 Aar.

15/11-1767. Jon Nielsens Søn Thomas 4 Uger.

6/12-1767. Halvor Johannisens Kone 43 Aar.

13/12-1767. Isach Johannisen f. Meens ejet 36 Aar.

13/12-1767. Ragnil Olsdtrs. Søn Johannes 1/2 Aar.

13/12-1767. Isach Eichonrøes pb. Maria 2 Dage.

16/12-1767. Claus H. Vejers d. Claudine Caroline 4 Uger.

23/12-1767. Frans Glørsmyrs dødf. pb.

(60 døde i 1767) 3/1
-1768. Christian Høysets dødf. pb.

10/1-1768. Lars Nyegaard 73 Aar.

13/1-1768. Capit. Ryes d. Anne Beathe 14 Dage.

17/1-1768. Anders Jonsens d. Karen 14 Dage.

17/1-1768. Mathis Erichsens Søn Anders 1/2 Aar.

19/1-1768. Abraham Olsens Kone 42 Aar.

24/1-1768. Ole Isachsens d. Anne fra Bradsbergkl. 19 Aar.

24/1-1768. Helje Grunderøes d. Ingebor 1/2 Aar.

24/1-1768. Jens Abrahamsens d. Barbara 1/2 Aar.

31/1-1768. Christopher Riis 66 Aar.

1/2-1768. Jens Stulens enke 90 Aar.

1/2-1768. Knud Griniliens Søn Helle 1 dag.

7/2-1768. Isach Follougs Søn Halvor 14 Dage.

14/2-1768. Aslov Johansd. 52 Aar.

14/2-1768. Berthe Ellefsdtrs. d. Anne 8 Uger.

14/2-1768. Niels Halvorsens Søn Søren 1/2 Aar.

21/2-1768. Niels Haralsen f. BbKlev 64 Aar.

21/2-1768. Torjer Amundsens d. Berthe Maria 4 Uger.

28/2-1768. Ole Pedersen f. Bøe 22 Aar.

6/3-1768. Hans Kragetoes enke 78 Aar.

6/3-1768. Niels Glendes d. Guri 1/2 Aar.

20/3-1768. Peder Øfrums Søn Engebret 5 Uger.

20/3-1768. Thor Olsens Søn Ole 14 Dage.

31/3-1768. Thomas Løberg 73 Aar.

31/3-1768. Jon Gravelies d. Ragnil 9 Uger.

9/4-1768. Søren Grinies Kone 29 Aar.

9/4-1768. Jacob Grinies Kone 28 Aar.

9/4-1768. og hans dødf. Søn.

10/4-1768. Niels Haralsens Kone f. Oseb. 78 Aar.

10/4-1768. Hans Svindholts d. Maren 14 Uger.

12/4-1768. Haral Sølies Kone 42 Aar.

29/4-1768. Lars Fieldets Søn Ole 4 Uger.

7/5-1768. Niels Knudsen Kleps Kone 34 Aar.

10/5-1768. Peder Bradsbergs Kone 39 Aar.

10/5-1768. og dødf. Søn.

14/5-1768. Aslak Christensens Søn Peder f. Fossum ejet 2 Aar 2 m.

18/5-1768. Jon Pedersens d. Anne 8 Uger.

24/5-1768. Hans Olsen f. Luxefjeld 57 Aar.

24/5-1768. Peder Schaven 82 Aar.

24/5-1768. Jens Sneltvets Søn Hans 7 1/2 Aar.

29/5-1768. Johannis Otterholts d. Maren 14 Uger.

2/6-1768. Peder Bradsberg 48 Aar.

5/6-1768. Thomas Pedersens Søn Peder f. Oseb. 3 Uger.

7/6-1768. Abraham Larsen 26 Aar.

11/6-1768. Aslak Kaasas d. Helje 8 Uger.

24/6-1768. Elling Jensen f. Røsager 48 Aar.

24/6-1768. Peder Pedersens Søn Peder 1 Aar.

10/7-1768. Christen Jensens d. Pernille 6 Uger.

12/7-1768. Asle Rejersens d. Anne 6 Aar.

17/7-1768. Maria Kieldsd. 67 Aar.

24/7-1768. Hans Nielsens Søn Christen 10 Uger.

31/7-1768. Anders Jørgensen f. Bøe Rønningen 40 Aar.

31/7-1768. Søren Larsens Søn Jens 16 Uger.

31/7-1768. Ole Borges d. Gunnil 4 Uger.

31/7-1768. Christian Andersens Søn Søren f. Brads.Kl. 1 1/2 Aar.

7/8-1768. Niels Olsens Søn Halvor 2 Dager.

18/8-1768. Sergiant Løve 70 Aar.

18/8-1768. Ole Stabels d. Mette Maria 13 Uger.

26/8-1768. Anders Follestad 48 1/2 Aar.

26/8-1768. Søren Grinies d. Anne Margrethe 1/2 Aar.

26/8-1768. Knud Øfrums Søn Jacob 10 Dage.

28/8-1768. Mads Sannis Søn Niels 3 Uger.

28/8-1768. Anders Tostensens d. Tale 16 Uger.

1/9-1768. Peder Aslaksen Bøe 69 Aar.

11/9-1768. Hans Hansen Sølies Kone 40 Aar.

11/9-1768. Jens Thorsens d. Pernille fra Riising ejet 11 Aar.

18/9-1768. Jens Ramsaasens enke 80 Aar.

25/9-1768. Johannes Nielsen f. Foss ejet 81 Aar.

25/9-1768. Knud Gulsets Søn Peder 3/4 Aar.

27/9-1768. Jacob Rasmusens Kone 36 Aar.

27/9-1768. Tollef Berrebergs d. Margrethe 1 1/2 Aar.

27/9-1768. Jacob Lies Søn Hans 14 Dage.

2/10-1768. Jens Ballestads Søn Ouen 1 1/2 Aar.

4/10-1768. Haral Pedersens dødf. pb.

23/10-1768. Solve Meens Kone 61 Aar.

30/10-1768. Even Gundersen f. Lunds ejet 67 Aar.

30/10-1768. Svend Liestuuls enke 65 Aar.

5/11-1768. Jørgen Klevens enke 62 Aar.

6/11-1768. Hans Andersens Søn Anders f. Osebachen 1 dag.

12/11-1768. Axel Grinies d. Elen 12 Uger.

12/11-1768. Ole Ascoutssens Søn Aslak 8 Uger.

15/11-1768. Gunder Bøe 66 Aar.

19/11-1768. Halvor Faarevalds enke 67 Aar.

26/11-1768. Jacob Monsen f. Hynie ejet 66 Aar.

11/12-1768. Anders Hansen f. Hytten 59 Aar.

11/12-1768. Rasmus Fløtterøes Søn Anders 11 Aar.

11/12-1768. Anders Hansens d. Kistine 4 Uger.

13/12-1768. Niels Gulset 34 Aar.

14/12-1768. Halvor Kiises enke 67 Aar.

18/12-1768. Knud Berg 47 Aar.

20/12-1768. Lars Kiærs enke 61 Aar.

20/12-1768. Bent Larsens Søn Lars 8 Dage.

26/12-1768. Jens Sørensens Søn Søren f. Oseb. 8 Uger.

26/12-1768. Christian Høgsets dødf. db.

(94 døde i 1768)                  


4/1-1769. Knud Olsen f. Sem 2?0 Aar.

22/1-1769. Gunder Engebretsen f. BbKlev 17 Aar.

29/1-1769. Halvor Lyngaasens Søn Halvor 8 Dage.

1/2-1769. Constance Hamburg 13 Aar.

1/2-1769. Anders Moes enke 72 Aar.

5/2-1769. Niels Sørensen f. Bøe 60 Aar.

12/2-1769. Anne Jensd. f. Hytten 70 Aar.

12/2-1769. Isach Suchas enke 60 Aar.

12/2-1769. Niels Isachsen 20 Aar.

12/2-1769. Herman Knudsens Søn Sivert 14 Dage.

26/2-1769. Ole Pedersen f. Gulset ejet 37 Aar.

5/3-1769. Alf Stulens enke 67 Aar.

11/3-1769. Hans Svindholts Kone 42 Aar.

19/3-1769. Arve Nielsens enke 63 Aar.

22/3-1769. Jon Hansen f. Meens ejet 42 Aar.

22/3-1769. Ole Houerøes dødf. barn.

22/3-1769. Jacob Aaltvets Søn Isach 4 Uger.

22/3-1769. Hans Svindholts Søn Lars 14 Dage.

9/4-1769. Hans Riisings d. Abigael 14 Dage.

9/4-1769. Hans Kiises Søn Halvor 1 1/4 Aar.

9/4-1769. Henning Halvorsens Søn Halvor 10 Uger.

9/4-1769. Just Doxerøes dødf. db.

16/5-1769. Lars Hansen f. Gulset ejet 35 Aar.

24/5-1769. Ole Nielsens Søn Niels 14 Dage.

24/5-1769. og d. Karen Jessine 14 Dage.

24/5-1769. Sergiant Løves enke 68 Aar.

30/5-1769. Bent Schudses Søn Gregers Gotlob 1 Aar.

4/6-1769. Haral Jansens Søn Bernt 5 Uger.

4/6-1769. Mads Sørensen 63 Aar.

11/6-1769. Engebret Lucæsen 61 Aar.

24/6-1769. Lars Michelsens d. Anne Sophia f. BbKleven 8 Dage.

2/7-1769. Jermund Jermundsens d. Pernille 14 Uger.

23/7-1769. Niels Bøes Kone 42 Aar.

30/7-1769. Bent Larsen f. Breche ejet 30 Aar.

6/8-1769. Gunder Halvorsens Søn Halvor 6 1/2 Aar.

6/8-1769. Ole Isachsens d. Anne Sophia 3/4 Aar.

10/8-1769. Jacob Schweders Søn Maurits Antonius 4 mnd.

13/8-1769. Christopher Houerøes d. Anne 5 Dage.

13/8-1769. Abraham Andersens Søn Anders 6 Dage.

13/8-1769. Abraham Isachsens Søn Christopher f. BbKlev 6 Aar.

20/8-1769. Jon Nielsens Søn Anders 4 1/2 Aar.

27/8-1769. Morten Ballestads Søn Jens 3/4 Aar.

3/9-1769. Peder Meens Søn Hans 1/4 Aar.

3/9-1769. Anders Jacobsen f. Falchum 5 Aar.

10/9-1769. Alf Aarhuuses d. Else 1/2 Aar.

17/9-1769. Christen Larsens Søn Lars 1/2 Aar.

17/9-1769. Giert Amundsens Søn Amun 14 Dage.

24/9-1769. Niels Moes d. Maria 1 1/4 Aar.

24/9-1769. Jacob Grinitejens d. Else Kistine 1 1/2 Aar.

24/9-1769. Anders Thorsens Søn Anders 15 Aar.

29/9-1769. Simen Lies d. Karen 1 Aar.

30/9-1769. Karen Henrichsd. f. Otterholt 18 Aar.

30/9-1769. Ole Kittilsens d. Aslov 10 Aar.

7/10-1769. Guri Monsdatter 79 Aar.

7/10-1769. Jacob Tønnisens Søn Tønnis 1 Aar.

8/10-1769. Christen Kittilrøe 50 Aar.

8/10-1769. Vilhelm Doxerøes Søn Ole 6 Aar.

8/10-1769. Anders Christensens d. Karen 1 1/2 Aar.

8/10-1769. Halvor Haralsens Søn Jacob 7 Aar.

8/10-1769. Giert Amundsens d. Anne 5 Uger.

14/10-1769. Isach Eichonrøes Kone 27 Aar.

14/10-1769. Niels Jacobsens dødf. pb.

15/10-1769. Peder Toftes Søn Peder 17 Uger.

15/10-1769. Christian Høgsets Søn Søren 10 Aar.

15/10-1769. Anders Thomesens d. Pernille 1/2 Aar.

15/10-1769. Ole Henningsdalens d. Inger 10 mnd.

17/10-1769. Capit. Ryes d. Margrethe 10 Uger.

21/10-1769. Gunder Houcheroen 76 Aar.

29/10-1769. Niels Erichsens Søn Jens 8 Aar.

29/10-1769. Rasmus Clemetsen 1 Aar.

1/11-1769. Halvor Alfsen 53 Aar.

1/11-1769. Lars Bachens d. Magnil 8 Aar.

1/11-1769. Lars Andersens d. Maria 1 1/2 Aar.

1/11-1769. Mathis Erichsens Søn Anders 1/2 Aar.

5/11-1769. Daniel Venstøbs d. Karen 3/4 Aar.

19/11-1769. Jens Olsens d. Karen 5 Aar.

19/11-1769. Christen Bøes Søn Gunder 1/2 Aar.

26/11-1769. Torjer Schielbreds d. Karen 1 1/2 Aar.

26/12-1769. Christen Jensens d. Pernille 1/2 Aar.

3/12-1769. Karen Nielsd. 23 Aar.

3/12-1769. Ole Jansens Søn Ole 1/2 Aar.

3/12-1769. Niels Jacobsens d. Maren 1/2 Aar.

10/12-1769. Jon Bestuuls enke 81 Aar.

10/12-1769. Gunder Schyers dødf. db.

10/12-1769. Siur Omuths Søn Niels 4 Aar.

10/12-1769. Halvor Suchas Søn Thor 3/4 Aar.

10/12-1769. Christen Holms Søn Niels 4 Aar.

10/12-1769. og d. Gunnil 6 Aar.

10/12-1769. Ole Henningsdalens Søn Ole 1 Aar.

10/12-1769. Gunder Bechevals d. Ingebor 1/2 Aar.

10/12-1769. Knud Øfrums d. Karen 14 Dage.

10/12-1769. Mathis Engebretsens Søn Anders 8 Uger.

17/12-1769. Hans Sølies d. Berthe 4 Aar.

17/12-1769. Anders Grønsteens Søn Jens 2 Aar 8 Uger.

24/12-1769. Jan Christophersens Søn Jens 8 Uger.

24/12-1769. Gunder Holms d. Karen 1 1/2 Aar.

24/12-1769. Tormoe Jonsens d. Anne 1 1/2 Aar.

(97 døde i 1769) 


3/1-1770. Frue Løvenhjelm 49 Aar.

6/1-1770. Lars Sneltvet 80 Aar.

6/1-1770. Engel Larsen f. Follestad 51 Aar.

6/1-1770. Hans Østensen 61 Aar.

6/1-1770. Gunnil Pedersd. 19 Aar.

6/1-1770. Tollef Berrebergs Søn Amun 2 Aar.

10/1-1770. Ole Andersen f. BbKlev 55 Aar.

21/1-1770. Ole Michelsens Søn Ole 2 Aar 2 mnd.

2/2-1770. Isach Hansens Søn Christian 6 Aar.

4/2-1770. Gregorii Lunds Søn Lucas 6 Aar.

11/2-1770. Johannes øde Sneltvets d. Johanne 1/2 Aar.

11/2-1770. Herman Knudsens Søn Knud 4 Uger.

11/2-1770. Jens Stephensen f. Foss ejet 42 Aar.

8/2-1770. Gregorii Lunds Søn Michel 2 Aar.

8/2-1770. Peder Olsens Søn Ole 8 Aar.

25/2-1770. Marthe Smed 94 Aar.

4/3-1770. Haral Pedersens dødf. b.

17/3-1770. Even Borge 74 Aar.

17/3-1770. Rasmus Hansens dødf. db.

18/3-1770. Rasmus Danielsen 52 Aar.

18/3-1770. Tosten Jonsens Søn Jon 2 Aar.

1/4-1770. Johannis Trolsaases Søn Ole 1/2 Aar.

1/4-1770. Peder Olsens Søn Peder 5 Dage.

13/4-1770. Christen Faarevals d. Marthe 9 Uger.

17/4-1770. Anders Jensens d. Berthe 4 Uger.

22/4-1770. Valentin Hansen 63 Aar.

22/4-1770. Ole Olsens enke 60 Aar.

26/4-1770. Thor Smeds Søn Tollef 1 1/4 Aar.

29/4-1770. Maren Andolsd. f. Oseb. 64 Aar.

6/5-1770. Thor Svendsens Søn Sven 1/4 Aar.

6/5-1770. Anders Schielbreds Søn Christen 14 Dage.

19/5-1770. Ejner Andersens d. Marthe 10 Aar.

20/5-1770. Hans Bentsens enke 76 Aar.

23/5-1770. Anders Olsens enke f. Hytten 78 Aar.

24/5-1770. Jon Gundbiørsdalens Kone 71 Aar.

10/6-1770. Arne Carlsen 18 Aar.

15/6-1770. Tollef Halvorsen f. Oseb. 50 Aar.

17/6-1770. Ole Falchums d. Karen 3 Uger.

21/6-1770. Maren Larsd. f. Laugm.gaard. 12 Aar.

24/6-1770. Ole Grinies d. Karen 3 Uger.

24/6-1770. Groe Olsd. f. Ersrøe 50 Aar.

25/6-1770. Ole Voigthes Kone 75 Aar.

1/7-1770. Ole Aschoutsen 40 Aar.

1/7-1770. Christen Holms d. Karen 3/4 Aar.

8/7-1770. Kisten Pettersd. f. Oseb. 78 Aar.

8/7-1770. Gregorii Lunds Søn Lars 3/4 Aar.

11/7-1770. Johan Verners d. Kisten 3/4 Aar.

14/7-1770. Gunder Andersen f. Bøe 65 1/2 Aar.

19/7-1770. Lars Fieldets Søn Ole 1 Aar.

19/7-1770. Engebret Lucæsens d. Inger 16 Aar.

2/9-1770. Anders Christensens Søn Halvor 14 Dage.

7/9-1770. Halvor Christophersens Søn Ole 18 Uger.

8/9-1770. Anders Hennichsens d. Kistine 4 1/2 Aar.

14/10-1770. Christian Fossums d. Maren 14 Dage.

4/11-1770. Lars Fossejores Kone 76 Aar.

4/11-1770. Amun Engebretsens d. Kisten 6 Uger.

18/11-1770. Gunder Halvorsens d. Karen fra BbKlev 9 Aar.

25/11-1770. Arne Hansens Søn Jacob 16 Aar.

25/11-1770. Erich Heljesens Søn Hans 16 Uger.

27/11-1770. Isach Sølie 75 Aar.

2/12-1770. Haral Jansens Søn Berulf 4 Uger.

9/12-1770. Kisten Larsd. f. Sneltvet 44 1/2 Aar.

9/12-1770. Halvor Alfsens Søn Abraham 1 ¾ Aar.

18/12-1770. Henrich Doxerøe 80 1/2 Aar.

18/12-1770. Jacob Pedersens d. Karen 1 3/4 Aar.

19/12-1770. Ole Nielsens d. Else Kistine 18 Uger.

23/12-1770. Hennich Monsens enke 88 Aar.

23/12-1770. Erich Povelsens Kone 37 Aar.

28/12-1770. Isach Espedalens Søn Hans 5 Uger.

30/12-1770. Jens Sørensens d. Abelone 3 Uger.

(70 døde i 1770) 


6/1
-1771. Simon Lies d. Thore 18 Uger.

6/1-1771. Niels Olsens d. Maren 2 Uger.

13/1-1771. Thomas Glendes enke 70 Aar.

13/1-1771. Ole Isachsens Søn Anders f. BbKlev 1/2 Aar.

19/1-1771. Christen Clausens Kone 34 Aar.

20/1-1771. Ole Andersens Kone f. Strømdals ejet 40 Aar.

20/1-1771. Hans Andersens Søn Anders f. Osebachen 22 Uger.

20/1-1771. Jacob Risings Søn Halvor 14 Uger.

27/1-1771. Mathis Engebretsens Søn Ole 8 Uger.

3/2-1771. Engebret Sneltvets Søn Johannes 1/2 Aar.

10/2-1771. Jens Thorsens d. Dorthe 15 Aar.

10/2-1771. Knud Olsens Kone f. Bradsbergkl. 72 Aar.

17/2-1771. Haagen Jansens Søn Niels 16 Uger.

17/2-1771. Mathis Erichsens Søn Erich 24 Uger.

17/2-1771. Ole Henningsdalens Søn Isach 18 Uger.

17/2-1771. Jan Gunborsdalen 72 Aar.

17/2-1771. Karen Gundersd. 82 Aar.

17/2-1771. Asle Rejersens d. Anne 21 Uger.

17/2-1771. Pernille Hansdtrs. Søn Jørgen 14 Dage.

20/2-1771. Just Andersens Søn Anders 5 1/2 Aar.

24/2-1771. Christopher Houerøes d. Anne 1/4 Aar.

24/2-1771. Anders Rønnichsens Søn Isach 1 Aar.

24/2-1771. Halvor Vebiønsens d. Anne 1/4 Aar.

27/2-1771. Thor Suchas enke 66 Aar.

27/2-1771. Gunder Myras enke 65 Aar.

27/2-1771. Aslak Bradsbergs Søn Friderich Anthon Beatus 1 mnd.

27/2-1771. Knud Fieldalens d. Anne Margrethe 1 Aar.

3/3-1771. Jonas Pedersens Søn Peder 15 Aar.

3/3-1771. Niels Magnusens d. Margrethe 12 Aar.

3/3-1771. Christen Schiefjelds Kone 26 Aar.

6/3-1771. Thor Pedersen Smeds Kone 43 Aar.

6/3-1771. Brynil Jonsens Søn Anders 1/2 Aar.

10/3-1771. Aslak Hoppestads Søn Rasmus 5 Uger.

17/3-1771. Ole Nielsens Kone f. BbKlev 56 Aar.

17/3-1771. Gulbrand Jislesens d. Marthe 1/2 Aar.

17/3-1771. Erich Povelsens d. Giøran 1 Aar.

27/3-1771. Jisle Jønneval 51 Aar.

27/3-1771. Lars Evensens d. Margrethe 1/2 Aar.

1/4-1771. Jon Nielsens Kone f. BbKlev 49 1/2 Aar.

1/4-1771. Hans Haagensens Søn Halvor 3 mnd.

12/4-1771. Karen Karhoff 19 Aar.

12/4-1771. Jacob Aaltvets d. Magnil 3/4 Aar.

13/4-1771. Christian Gasmans Kone 56 1/2 Aar.

13/4-1771. Daniel Venstøbs d. Karen 3/4 Aar.

13/4-1771. Zacharias Kleven 56 Aar.

13/4-1771. Jens Ouesen Ballestad 60 1/2 Aar.

13/4-1771. Marthe Erichsdtrs. d. Elen 8 Uger.

20/4-1771. Amun Engebretsens Kone 40 1/2 Aar.

21/4-1771. Jon Gravelies pb. Ragnil 12 Dage.

21/4-1771. Giert Højelies Søn Jermund 1/2 Aar.

21/4-1771. Johanne Larsdtrs. Søn Hennich 3/4 Aar.

27/4-1771. Anders Sneltvets Kone 25 1/2 Aar.

5/5-1771. Niels Halvorsens Søn Jens fra Gulset ejet 2 1/4 Aar.

4/5-1771. Niels Knudsen Klep 43 Aar.

4/5-1771. Ole Justsens Søn Anders 20 Uger.

4/5-1771. Halvor Larsens Søn Hans f. Venstøb 18 Dage.

12/5-1771. Ole Olsens d. Anne 3 1/4 Aar.

20/5-1771. Siur Omuths d. Marthe 3 Uger.

20/5-1771. Thor Sondresens d. Birgitte Antonette 1 1/2 Aar.

20/5-1771. Povel Andersens d. Anne Helvig 1 1/2 Aar.

27/5-1771. Ole Hansens d. Marthe 22 Aar.

27/5-1771. Rollef Christophersens d. Ingebor 4 Aar.

2/6-1771. Jens Hellicksens Søn Anders 1/4 Aar.

16/6-1771. Just Toftes Søn Halvor 3 Uger.

16/6-1771. Knud Øfrums Søn Jacob 8 Dage.

23/6-1771. Jonas Pedersens d. Helvig Maria 2 1/2 Aar.

15/7-1771. Ole Roses enke 72 Aar.

18/7-1771. Solve Rosvald 71 Aar.

21/7-1771. Henrich Roligheds Kone 52 Aar.

28/7-1771. Jens Snedkers Kone 77 Aar.

3/8-1771. Isach Halvorsen 53 1/2 Aar.

3/8-1771. Abraham Fielles d. Inger 3/4 Aar.

11/8-1771. Jens Rollefsen f. Højmyr 26 Aar.

11/8-1771. Amun Corporals enke 73 Aar.

18/8-1771. Inger Kistine Nielsd. fra Osebachen 15 Uger.

18/8-1771. Thomes Pedersens d. Marthe fra Oseb. 10 Dage.

21/8-1771. Anders Aarhuses Søn Knud 1/4 Aar.

1/9-1771. Jacob Ballestads enke 80 Aar.

8/9-1771. Halvor Hansens enke 85 Aar.

8/9-1771. Rollef Jensen f. Højmyr 7 Aar.

8/9-1771. Halvor Suchas d. Thore 14 Dage.

15/9-1771. Halvor Trolsaases Søn Niels 16 Uger.

22/9-1771. Claus Houerøes enke 74 Aar.

22/9-1771. Jon Sannis enke 72 Aar.

22/9-1771. Christen Thomesens Søn Søren 6 Uger.

29/9-1771. Rasmus Dyrchols d. Kisten 18 Uger.

3/10-1771. Ole Voigt 88 Aar.

12/10-1771. Anders Christensens Kone fra Falchum 35 Aar.

12/10-1771. Sivert Olsen f. Tofte ejet 33 Aar.

19/10-1771. Ouen Kolkiøn 48 1/2 Aar.

19/10-1771. Anders Christensens d. Anne 14 Dage.

1/11-1771. Lars Bache f. Oseb. 35 Aar.

11/11-1771. Isach Højelies Søn Ole 16 Uger.

16/11-1771. Knud Tejen 68 Aar.

16/11-1771. Ole Borges Søn Even 1 Aar.

27/11-1771. Claus H. Vejers Kone 27 1/2 Aar.

8/12-1771. Lars Baaserøes enke 83 Aar.

8/12-1771. Tollef Sørensen f. Riis 22 Aar.

8/12-1771. Lars Andersens d. Anne Maria 12 Aar.

14/12-1771. Vilhelm Doxerøe 59 1/2 Aar.

21/12-1771. Peder Henrichsen f. Hytten 23 Aar.

22/12-1771. Knud Christophersen 82 Aar.

26/12-1771. Torjer Amundsen 39 Aar.

26/12-1771. Tormoe Olsens Søn Ole 5 Dage.

31/12-1771. Tormoe Olsens Kone 29 Aar.

(105 døde i 1771) 


5/1-1772. Kisten Evensd. f. Riising 23 Aar.

5/1-1772. Ole Olsens d. Anne Maria 3/4 Aar.

6/1-1772. Ole Frandsen 66 Aar.

9/1-1772. Halvor Ersrøes Kone 70 Aar.

12/1-1772. Arnt Josephsen 80 Aar.

12/1-1772. Jacob Riisings Søn Ole 1 dag.

19/1-1772. Jacob Espedalens dødf. Søn.

26/1-1772. Ebbe Olsens Kone 71 Aar.

26/1-1772. Isach Halvorsens d. Karen 3 1/2 Aar.

26/1-1772. Ole Torchilsens dødf. b.

2/2-1772. Arne Gaashølens Kone 81 Aar.

2/2-1772. Knud Tejens enke 82 Aar.

6/2-1772. Gunder Borge 71 Aar.

9/2-1772. Gunder Børresen 83 Aar.

9/2-1772. Ole Olsens d. Maria 6 1/2 Aar.

16/2-1772. Mathis Erichsens d. Karen Helvig 9 Uger.

23/2-1772. Halvor Haralsens d. Maren 23 Aar.

23/2-1772. Knud Tronsen 25 1/2 Aar.

29/2-1772. Peder Venstøbs d. Karen 12 Aar.

1/3-1772. Hans Rønnichsens d. Marthe 8 Dage.

1/3-1772. Amun Liestuul 73 Aar.

4/3-1772. Hans Andersen Bergs Kone 34 Aar.

8/3-1772. Ole Justsen f. Hytten 25 Aar.

8/3-1772. Erich Halvorsen f. Hoppestad 62 Aar.

15/3-1772. Anne Pedersd. f. BbKlev 67 Aar.

22/3-1772. Knud Pedersen f. Gulset 36 Aar.

25/3-1772. Aasol Gundersen 34 Aar.

25/3-1772. Jacob Andersens Kone f. Riising ejet 32 Aar.

25/3-1772. og datter Karen 5 Dage.

25/3-1772. Anders Olsen f. BbKlev 62 Aar.

29/3-1772. Christian Fossums d. Maren Helvig 4 Uger.

29/3-1772. Lars Fieldets d. Karen 3/4 Aar.

29/3-1772. Søren Grinies dødf. db.

5/4-1772. Rebecha Hansd. 76 Aar.

5/4-1772. Baltzer Jensens Søn Abraham 5 Aar.

16/4-1772. Peder Berreberg 49 Aar.

20/4-1772. Anne Lisbeth Olsd. f. Oseb. 50 1/2 Aar.

22/4-1772. Jon Pedersens Søn Jan 3 Uger.

25/4-1772. Jens Høymyr 65 Aar.

26/4-1772. Anders Amundsens enke 63 Aar.

26/4-1772. Gunder Halvorsens Søn Claus 11 1/2 Aar.

26/4-1772. Jacob Andersens enke f. Gulset ejet 52 Aar.

10/5-1772. Gunder Røe 71 Aar.

10/5-1772. Kisten Nielsd. f. BbKlev 36 Aar.

17/5-1772. Ole Christophersen f. Moe ejet 65 Aar.

17/5-1772. Jens Jacobsens Søn Daniel fra Aas ejet 1 Aar.

24/5-1772. Bent Larsens enke 19 Aar.

24/5-1772. Anders Nirisen 47 Aar.

24/5-1772. Lars Evensens Kone 63 Aar.

24/5-1772. Jon Gregersens enke 87 Aar.

28/5-1772. Halvor Dybedals Søn Tollef 8 mnd.

28/5-1772. Niels Bachens enke 69 Aar.

31/5-1772. Halvor Haralsen 49 1/2 Aar.

31/5-1772. Ole Houerøes Søn Tollef 1/4 Aar.

31/5-1772. Mads Sannis Søn Johan 2 1/2 Aar.

3/6-1772. Tolf Tofte 76 Aar.

5/6-1772. Gunder Olsen f. Kreppa 24 Aar.

6/6-1772. Engebret Hynie 35 Aar.

8/6-1772. Lars Engebretsen f. BbKlev 65 Aar.

8/6-1772. Ole Olsens enke 66 Aar.

9/6-1772. Halvor Bechevals Kone 66 Aar.

15/6-1772. Aslak Bradsbergs datter Juliana Maria 14 Dage.

15/6-1772. Lars Svensen f. Oseb. 27 Aar.

20/6-1772. Jon Aarhuuses enke 54 Aar.

21/6-1772. Anun Siursens d. Marthe 12 Aar.

28/6-1772. Anders Kiærs d. Kisten 1 3/4 Aar.

2/7-1772. Anders Einersens Kone 66 Aar.

5/7-1772. Tron Gabrielsen 74 Aar.

5/7-1772. Lars Danielsens Kone 54 Aar.

5/7-1772. Randi Larsdtrs Søn Halvor 1 1/4 Aar.

12/7-1772. Jon Svensen f. Oseb. 22 Aar.

12/7-1772. Hans Larsen Ballestads d. Pernille 1 3/4 Aar.

19/7-1772. Christian Andersen f. BbKlev 32 Aar.

19/7-1772. Erich Andersen f. Oseb. 30 Aar.

22/7-1772. Gulbrand Jislesens d. Maria 16 Aar.

29/7-1772. Borger Folloug 54 Aar.

2/8-1772. Halvor Herbrandsen 47 Aar.

8/8-1772. Jacob Aaltvet 46 Aar.

9/8-1772. Anders Christophersen 22 1/2 Aar.

6/8-1772. Jørgen Straales enke 94 Aar.

6/8-1772. Anders Andersens enke f. Hytten 90 Aar.

23/8-1772. Ole Isachsen f. BbKlev 54 Aar.

23/8-1772. Lars Olsens Kone ibid 58 Aar.

23/8-1772. Niels Halvorsens Søn Jens fra Gulset ejet 10 1/2 mnd.

6/9-1772. Maren Pedersdtrs. Søn Peder 3/4 Aar.

13/9-1772. Isach Halvorsen f. Sneltvet 56 Aar.

20/9-1772. Hans Gaupaasen 57 Aar.

20/9-1772. Abraham Jacobsens enke 49 Aar.

20/9-1772. Jens Thorsens enke 83 Aar.

30/9-1772. Lieutenant Storms enke 83 Aar.

22/10-1772. Tosten Jonsens Kone 42 Aar.

22/10-1772. hans dødf. datter.

22/10-1772. Halvor Trolsaasens d. Ingebor 13 Uger.

25/10-1772. Peder Øfrum 45 Aar.

25/10-1772. Knud Johannessens Søn Johannes 1 Aar.

25/10-1772. Berthe Christensd. f. Hytten 78 Aar.

1/11-1772. Christen Larsen f. Borge ejet 29 1/2 Aar.

12/11-1772. Peder Jensen f. Oseb. 30 Aar.

12/11-1772. Jacob Halvorsens dødf. pb.

15/11-1772. Søren Halvorsen 33 Aar.

15/11-1772. Niels Abrahamsens Søn Abraham 4 3/4 Aar.

15/11-1772. Ole Larsens Søn Jacob 3 Aar.

15/11-1772. Isach Hansens Søn Ole 3 Uger.

24/11-1772. Christian Christophersen 42 Aar.

30/11-1772. Abraham Lias Kone 79 Aar.

5/12-1772. Jens Christensen f. Hynie ejet 76 Aar.

6/12-1772. Anne Kittilsd. 43 Aar.

13/12-1772. Thor Amundsen 55 Aar.

30/12-1772. Peder Meen 37 Aar.

(109 døde i 1772) 


6/1-1773. Simen Bommens Søn Hans 2 Aar.

7/1-1773. Peder Olsen f. Osebachen 72 Aar.

17/1-1773. Halvor Fløtterøe 40 Aar.

17/1-1773. Hans Svindholts d. Ingebor 7 Aar.

17/1-1773. Halvor Suchas Søn Thor 14 Dage.

17/1-1773. Isach Knudsens d. Anne Helvig 6 3/4 Aar.

22/1-1773. Ole Thues Søn Ulrich Friderich 1/4 Aar.

23/1-1773. Gunder Halvorsens Kone f. Tofte ejet 50 Aar.

30/1-1773. Niels Olsens enke f. Bøe 69 Aar.

30/1-1773. Ole Falchums Søn Abraham 1 Aar.

3/2-1773. Peder Meens d. Petrea 1 mnd.

7/2-1773. Halvor Halchelssens d. Groe 19 Uger.

11/2-1773. Christen Borges Kone 52 Aar.

12/2-1773. Lorentz Christophersen 50 Aar.

14/2-1773. Povel Aschoutsens d. Berthe 16 Aar.

27/2-1773. Hans Klep 34 Aar.

27/2-1773. Anders Christensens Søn Christen 3 Uger.

28/2-1773. Scheje Christensen 56 Aar.

7/3-1773. Maren Schejesdatter 75 Aar.

7/3-1773. Barbara Jørgensd. 46 Aar.

10/3-1773. Østen Bøes Kone 45 Aar.

21/3-1773. Ole Houerøe 46 Aar.

21/3-1773. Halvor Pedersens d. Inger 8 Aar.

21/3-1773. Mathis Erichsens d. Karen 3 Uger.

28/3-1773. Lars Schouens Søn Christen 23 Aar. (f. ca. 1750. G.S.).

8/4-1773. Anun Knudsen f. Kiølnæs 30 Aar.

12/4-1773. Niels Haraldsens enke 67 Aar.

17/4-1773. Christopher Venstøb 57 1/2 Aar.

17/4-1773. Hans Jensens d. Anne 1/4 Aar.

18/4-1773. Lave Knudsens Søn Knud 2 1/2 mnd.

25/4-1773. Hieronomi Jensens Kone 59 Aar.

25/4-1773. Anders Flittig 80 1/2 Aar.

1/5-1773. Hans Riising 36 1/4 Aar.

7/5-1773. Lars Fieldets Søn Isach 19 Aar. (må være uger. G.S.)

9/5-1773. Gunbiør Olsd. 15 Aar.

9/5-1773. Engebreth Sneltvets d. Maren 3/4 Aar.

11/5-1773. Lars Sneltvets enke 83 Aar.

13/5-1773. Johannes Nielsens enke f. Bouerød 79 Aar.

15/5-1773. Simon Bommens Kone 26 3/4 Aar.

16/5-1773. Peder Larsens enke f. BbKlev 47 Aar.

16/5-1773. Christen Engravs Søn Ole 19 Uger.

23/5-1773. Niels Arvesens Søn Arve 7 Aar.

23/5-1773. Halvor Torgrimsens Søn Ole 9 Uger.

1/6-1773. Jacob Olsen f. Eichonrød 22 1/2 Aar.

5/6-1773. Mons Hoppestads Kone 23 Aar.

13/6-1773. Knud Larsens Søn Lars f. BbKlev 8 Aar.

13/6-1773. Sigur Omuths Søn Niels 3/4 Aar.

24/6-1773. Simen Bommens Søn Niels 4 Aar.

26/6-1773. Christopher Smeds Kone 66 Aar.

4/7-1773. Ole Nærums Søn Ole 14 1/2 Aar.

4/7-1773. Ole Isachsens Søn Isach f. BbKlev 1 1/2 Aar.

4/7-1773. Maren Hansdtrs. datter Anne 1/2 Aar.

15/7-1773. Halvor Lyngaases enke 82 Aar.

18/7-1773. Anders Einersen 80 1/2 Aar.

18/7-1773. Svennung Grinies d. Gunnil 8 1/2 Aar.

18/7-1773. Hans Jensens Søn Jens f. Ballestad 2 Aar 8 Uger.

18/7-1773. Ole Larsens Søn Lars f. BbKlev 1/2 Aar.

22/7-1773. Peder Bierchetvet 70 1/2 Aar.

24/7-1773. Christian Hoppestads Søn Hans 9 Aar.

25/7-1773. Erich Thorsen f. Breche ejet 60 Aar.

25/7-1773. Helje Ballestads Søn Lars 3 1/2 Aar.

27/7-1773. Johannes Torchelsen 104 Aar.

31/7-1773. Biørn Fieldalen 47 Aar.

1/8-1773. Gunder Børresens enke 81 Aar.

8/8-1773. Christen Riises d. Else 4 1/2 Aar.

8/8-1773. Enoch Jørgensen f. BbKlev 42 Aar.

12/8-1773. Niels Sørensen Løberg 63 1/4 Aar.

15/8-1773. Niels Prossens enke 73 Aar.

15/8-1773. Ole Larsens Søn Thomas, 8 Aar.

13/8-1773. Helle Christian Greve 19 Aar.

18/8-1773. Guttorm Knudsen 55 Aar.

22/8.-1773. Lars Michelsens Søn Michel 7 Aar.

28/8-1773. Peder Bradsbergs d. Karen 7 Aar 2 mnd.

29/8-1773. Ole Bechevals Søn Lars 16 Uger.

29/8-1773. Knud Øfrums Søn Jacob 8 Dage.

4/9-1773. Halvor Christensens Søn Christen 18 3/4 Aar.

5/9-1773. Lars Larsen f. BbKlev 21 Aar.

5/9-1773. Ole Nisterøes Søn Christen 1 1/4 Aar.

5/9-1773. Lars Pedersens d. Inger, 23 Aar.

5/9-1773. Anders Nøglegaards d. Giøran 3 Dage.

5/9-1773. Ole Nærums Søn Christen 1 1/4 Aar.

5/9-1773. Rasmus Dyrchols d. Kisten 14 Dage.

12/9-1773. Abraham Øfrums enke 67 Aar.

12/9-1773. Haagen Amundsen f. Gulset eje 30 Aar.

15/9-1773. Jens Gulsets Kone 40 Aar.

21/9-1773. Jens Andersens enke 70 Aar.

22/9-1773. Jochum Monrads Søn Thomes 14 Dage.

2/10-1773. Niels Glende 58 Aar.

2/10-1773. Ole Thues Søn Frans 2 Aar.

10/10-1773. Hans Follougs enke 76 Aar.

10/10-1773. Marthe Halvorsdtr`s Søn Tormoe 6 Uger.

17/10-1773. Niels Schyer, 79 Aar.

17/10-1773. Hans Riisings Søn Hans 14 Dage.

21/10-1773. Michel Lucæsen f. Luxefjeld 69 Aar.

13/11-1773. Ole Nielsens dødf. pb.

20/11-1773. Morten Ballestads Kone 30 1/2 Aar.

25/11-1773. Michel Lucæsens enke 73 Aar.

4/12-1773. Hans Falchums d. Maria 19 1/2 Aar.

5/12-1773. Peder Busces enke 64 Aar.

5/12-1773. Mathis Engebretsens Søn Jacob 1/2 Aar.

17/12-1773. Ole Michelsen f. Luxefjeld 27 Aar.

17/12-1773. hans d. Aagoth 1/2 Aar.

18/12-1773. Svennung Grinie 54 Aar.

18/12-1773. Lisbeth Hansdtrs. d. Anne 10 Uger.

18/12-1773. Jan Clausens Kone 60 Aar.

19/12-1773. Engebret Eichonrøes enke 74 Aar.

20/12-1773. Kittil Grunderøe 69 Aar.

21/12-1773. Pernille Nielsd. Usler 56 Aar.

27/12-1773. Lars Danielsen 76 Aar.

27/12-1773. Halvor Ramsaasens Kone 48 Aar.

(110 døde i 1773) 


2/1-1774. Ole Erichsen f. Gulset ejet 81 Aar.

2/1-1774. Ole Sigursens Søn Thor ibid 4 1/2 Aar.

4/1-1774. Anders Danielsens d. Inger f. Ballestad 19 Aar.

8/1-1774. Jens Stephensens d. Marthe 13 Aar.

16/1-1774. Jermund Jermundsens Kone 56 Aar.

16/1-1774. Anne Pedersd. f. Bøe 18 Aar.

22/1-1774. Lars Isachsen f. Strømdal ejet 46 Aar.

23/1-1774. Elen Hansd. f. Kiær 66 Aar.

23/1-1774. Jens Jacobsens Søn Jacob f. Aashamren 1 Aar.

25/1-1774. Isach Jacobsen f. BbKlev 65 Aar.

25/1-1774. Hans Andersen f. Berg 46 Aar.

30/1-1774. Tosten Thorsen f. Gulset ejet 28 Aar.

30/1-1774. Thor Pedersen Smeds pb. Inger 3/4 Aar.

30/1-1774. Knud Pedersens Kone ibid 74 Aar.

30/1-1774. Maren Christensd. f. Bradsberg ejet 70 Aar.

2/2-1774. Lars Pedersens d. Gunnil f. Gulset ejet 6 Aar.

2/2-1774. hans Søn Ole 2 Aar.

2/2-1774. Niels Moes Søn Erich 1/2 Aar.

2/2-1774. Anders Larsens Kone f. BbKlev 51 Aar.

2/2-1774. Sivert Sivertsen f. Hoppestad 11 Aar.

2/2-1774. Christen Jensens Søn Jens 1 Aar.

2/2-1774. Marthe Erichsd. f. BbKlev 28 Aar.

2/2-1774. Torjer Lefsens Søn Ole 12 Aar.

2/2-1774. Jacob Erichsens Søn Engebret f. BbKlev 1 mnd.

5/2-1774. CammerRaad Hansens frue 66 Aar.

9/2-1774. Ole Ouestad 77 Aar.

12/2-1774. Povel Fieldets Søn Anun 3 1/2 Aar.

12/2-1774. og Søn Ole 3 Uger.

17/2-1774. Abraham Venstøbs Kone 66 1/4 Aar.

17/2-1774. Christopher Venstøbs d. Inger Helvig 1 1/4 Aar.

18/2-1774. Maren Vernersdatters Søn Ole 1 3/4 Aar.

20/2-1774. Aase Gullichsd. f. Riising ejet, 67 Aar.

20/2-1774. Thor Olsen 73 Aar.

20/2-1774. Søren Halvorsens Søn Halvor 12 Aar.

20/2-1774. Halvor Øfrums Søn Even 1/2 Aar.

1/3-1774. Claus H. Wejer 47 Aar.

2/3-1774. Maren Hansd. f. Aas. 19 Aar.

2/3-1774. Halvor Hansen Aases d. Inger 2 1/2 Aar.

2/3-1774. Aslak Hoppestads d. Anne 1 1/2 Aar.

6/3-1774. Torjer Ramsaasens Søn Sivert 16 Aar.

6/3-1774. Simen Erlandsens d. Karen 6 Aar.

6/3-1774. Friderich Pedersens Søn Hans 10 Aar.

9/3-1774. Hans Strømdal 66 Aar.

9/3-1774. Lars Hansen f. Aas 21 Aar.

9/3-1774. Jan Bøes d. Maren 3 Aar.

9/3-1774. Anders Christensens Søn Christen f. Falchum ejet 1 Aar.

20/3-1774. Abraham Løbergs enke 52 Aar.

20/3-1774. og datter Maren 15 Aar.

20/3-1774. og Søn Thomas 10 Aar.

20/3-1774. Thor Bachens d. Inger 8 Aar.

20/3-1774. Sondre Halvorsens Kone 64 Aar.

20/3-1774. Lars Fossums Søn Gunder 1 1/4 Aar.

20/3-1774. Peder Engebretsens Søn Engebret fra Bøe 1 1/2 Aar.

20/3-1774. Maria Andersdtrs. Søn Anders 3 Uger.

23/3-1774. Jens Engebretsen f. Dyrchol ejet 29 Aar.

23/3-1774. Hans Sørensens d. Maria 2 1/4 Aar.

27/3-1774. Povel Aschoutsens Søn Aslak 16 Aar.

27/3-1774. Halvor Saamundsens d. Anne 3/4 Aar.

31/3-1774. Søren Riises enke 57 Aar.

31/3-1774. Ole Borges Søn Jacob 3 Uger.

1/4-1774. Gunder Nielsen Bøes d. Maren 6 Aar.

1/4-1774. og Søn Aslak 1 1/2 Aar.

1/4-1774. Halvor Bøes Søn Hans 1 1/2 Aar.

1/4-1774. Lars Bøes d. Dorthe Maria 3/4 Aar.

1/4-1774. Ellef Halvorsens Søn Halvor 4 Aar.

1/4-1774. og Søn Peder 1 Aar.

1/4-1774. Engebret Lucæsens enke 63 Aar.

10/4-1774. Peder Knudsens Kone 57 Aar.

10/4-1774. Søren Larsen f. Hynie Ejet 56 Aar.

10/4-1774. Christence Osmundsdtrs. datter Ingebor 1 1/4 Aar.

15/4-1774. Haral Sølies Kone 25 3/4 Aar.

17/4-1774. Povel Aschoutsens Kone 45 Aar.

24/4-1774. Knud Kiølnæses enke 57 Aar.

24/4-1774. Ole Jensen f. Hynie ejet 41 Aar.

24/4-1774. og hans dødf. pb.

24/4-1774. Abraham Tollefsens enke 71 Aar.

28/4-1774. Jacob Nærum 69 3/4 Aar.

29/4-1774. Jacob Halvorsens d. Anne 6 Uger.

1/5-1774. Halvor Solvesen Aases datter Dorthe Maria 4 1/2 Aar.

1/5-1774. Povel Aschoutsens Søn Jens 12 Aar.

5/5-1774. Anders Gulset 37 Aar.

8/5-1774. Christen Hansens Kone f. BbKlev 67 Aar. x)

8/5-1774. Hans Christensen ibid 27 Aar. x)

8/5-1774. Lars Christensen f. BbKlev 21 Aar. x)
x) Alle disse 3 ihjelslagne af torden dj. 3 Maj.

8/5-1774. Niels Alfsen 40 Aar.

8/5-1774. Thore Hansd. 18 Aar.

8/5-1774. Anders Frougners dødf. Søn.

8/5-1774. Alf Aarhuuses dødf. pb.

12/5-1774. Jisle Gulbrandsens enke 82 Aar.

14/5-1774. Christen Holms Kone 48 Aar.

14/5-1774. Herman Knudsens d. Ingebor 14 Dage.

24/5-1774. Kisten Søetvet 78 Aar.

27/5-1774. Hans Falchuum 62 1/2 Aar.

28/5-1774. Niels Olsen Løbergs Kone 51 Aar.

30/5-1774. Ole Olsens Kone fra Oseb. 40 Aar.

30/5-1774. Ole Nisterøes Søn Aslak 6 Aar.

5/6-1774. Anne Straale 86 Aar.

5/6-1774. Tosten Thorsens s.? Ole 2 1/2 Aar.

14/6-1774. Mette Maria Andreasd. 32 Aar.

14/6-1774. Peder Larsens d. Anne 1/2 Aar.

14/6-1774. Hans Hansen Strømdals dødf. db.

26/6-1774. Christian Andersens d. Johanne Margrethe fra BbKlev 4 3/4 Aar.

3/7-1774. Knud Johannisens d. Gunnil 4 Aar.

5/7-1774. Isach Jacobsens d. Anne 20 Aar.

5/7-1774. Amun Nielsens Søn Jørgen 2 Aar.

8/7-1774. Thor Kittilsen 48 Aar.

12/7-1774. Isach Knudsens d. Inger Maria f. BbKlev 6 Aar.

31/7-1774. Asbiøn Olsen Kone 48 Aar.

7/8-1774. Jon Knudsens Søn Knud f. Bradsb. ejet 21 Aar.

7/8-1774. Gunder Follougs Søn Halvor 4 Aar.

14/8-1774. Knud Engebretsens enke 59 Aar.

20/8-1774. Jacob Hansen Meen 25 Aar.

21/8-1774. Ole Isachsens d. Alhed 2 Aar.

4/9-1774. Hans Gaupaasens enke 67 Aar.

4/9-1774. Michel Olsens Søn Ole f. BbKlev 21 Uger.

4/9-1774. Lars Michelsens Søn Michel BbKlev 17 Uger.

11/9-1774. Peder Olsens d. Pernille 7 Aar.

18/9-1774. Sven Pedersens Kone f. BbKlev 45 Aar.

18/9-1774. Sven Løbergs d. Berthe 17 Uger.

8/10-1774. Aslak Bergs enke 62 Aar.

9/10-1774. Jon Erichsen fra Breche ejet 20 Aar.

16/10-1774. Abraham Isachsen f. BbKlev 42 Aar.

26/10-1774. Berthe Amundsd. f. Oseb. 65 Aar.

30/10-1774. Haral Pedersens dødf. db.

3/11-1774. Ole Gulbrandsens d. Live Maria f. Follestad 6 Dage.

4/11-1774. Procurator Ferman 36 Aar.

20/11-1774. Turvil Torgrimsens enke 87 Aar.

20/11-1774. Søren Stuulens enke 81 Aar.

22/11-1774. Ole Olsen f. Luxefjeld 29 Aar.

27/11-1774. Gunder Halvorsen f. Falchum ejet 5 Aar.

11/12-1774. Ole Jensens d. Else f. Hynie ejet 4 Aar.

21/12-1774. Niels Pedersen Kiønøens Kone f. Sannichedal 32 Aar.

(133 døde i 1774) 

 

1/1-1775. Arne Erichsens Søn Ole 1/2 Aar.

6/1-1775. Halvor Oredalens Kone 69 Aar.

21/1-1775. Jacob Grineteiens Kone 46 Aar.

22/1-1775. Jon Loven 48 Aar.

22/1-1775. Daniel Jensens Søn Jens 2 Aar.

29/1-1775. Thor Smeds d. Inger Kistine 5 Uger.

5/2-1775. Thomas Pedersens d. Margrethe f. Oseb. 2 1/2 Aar.

5/2-1775. Christen Thommesens Søn Thomas 2 1/2 Aar.

12/2-1775. Gunder Schelbreds Kone 64 Aar.

19/2-1775. Hans Sørensens dødf. db.

27/2-1775. Jørgen Halvorsen Grinie 42 Aar.

1/3-1775. Claus Halvorsen 35 Aar.

1/3-1775. Berthe Jensd. f. Ballestad 24 Aar.

1/3-1775. Ole Jermundsens Søn Jermund 4 Uger.

13/3-1775. Even Borges enke 80 Aar.

13/3-1775. Alf Sæterets Søn Sven fra Riising ejet 1/4 Aar.

19/3-1775. Anders Schielbreds Søn Niels 4 Uger.

26/3-1775. Gunder Nielsen Bøes d. Maren 9 Aar.

29/3-1775. Johannis Otterholts Søn Anders 15 Aar.

5/4-1775. Maren Amundsd. f. Brevig 35 Aar.

9/4-1775. Anders Grønsteen 72 Aar.

14/4-1775. Rasmus Dyrchols d. Anne Kistine 1/2 Aar.

23/4-1775. Johanne Larsd. 39 Aar.

23/4-1775. Peder Trolsaases Kone 40 Aar.

23/4-1775. Søren Sems Søn Anders 1/2 Aar.

29/4-1775. Jens Jacobsens d. Marthe Dorothea f. Aashameren 6 Uger.

30/4-1775. Christen Thomesens d. Maren 3 Uger.

6/5-1775. Ole Borges Kone 42 Aar.

6/5-1775. Ragnil Thorchilsdtr f. Borge 61 Aar.

6/5-1775. Anders Jonsens Kone 34 Aar.

21/5-1775. Børre Gundersens Søn Gunder 2 1/4 Aar.

21/5-1775. Sivert Sørensen f. Riis 42 Aar.

21/5-1775. Christen Engravs Søn Ole 3/4 Aar.

25/5-1775. Jens Thorsen f. Riising ejet 63 Aar.

27/5-1775. Erich Larsens Kone f. BbKlev 65 Aar.

27/5-1775. Anne Maria Greens Søn Enoch Green 4 Uger.

27/5-1775. Lars Pedersen f. Riising ejet 91 Aar.

30/5-1775. Jens Sørensens Kone f. Oseb. 44 Aar.

1/6-1775. Gregorius Schaven 64 1/2 Aar.

5/6-1775. Hans Vernersen 66 Aar.

5/6-1775. Lars Haagensens d. Kisten f. Oseb. 5 1/4 Aar.

11/6-1775. Thomes Christensen 79 Aar.

14/6-1775. Anders Nielsens enke 61 Aar.

14/6-1775. Hans Jensens Søn Gunder 1 1/4 Aar.

18/6-1775. Gunder Sneltvets enke 77 Aar.

18/6-1775. Anders Nielsen f. BbKlev 24 Aar.

20/6-1775. Hans Bradsbergs enke 56 Aar.

20/6-1775. Thomas Pedersens hj.døbte Søn Hans 1 dag

29/6-1775. Isach Follougs Søn Borger 1 Aar.

2/7-1775. Lars Kiærs Søn Lars 1 dag.

2/7-1775. Morten Ballestads d. Marthe 9 Dage.

2/7-1775.  hans d. Siri 8 Dage.

2/7-1775. Aslak Christensens Søn Christen 9 Uger.

13/7-1775. Hans Buer 81 Aar.

16/7-1775. Jacob Halvorsens Kone f. Oseb. 41 Aar.

16/7-1775. Anders Nielsens Søn Anders f. BbKlev 5 Uger.

23/7-1775. Gunhild Halvord. f. Ballestad ejet 23 Aar.

23/7-1775. Engebret Sneltvets datter Maren 1 Aar 5 Uger.

23/7-1775. Herlof Pedersens d. Aase Kistine 1/4 Aar.

23/7-1775. Christen Madsens Søn Ole 3/4 Aar.

23/7-1775. Mathis Langerøes Søn Lars 14 Dage.

23/7-1775. Anders Nøglegaards Søn Michel 9 Uger.

23/7-1775. Anders Sneltvets Søn Jon 16 Uger.

27/7-1775. Christen Lunds dødf. Søn.

20/8-1775. Jacob Halvorsens d. Kisten f. Oseb. 6 Aar.

20/8-1775. Maren Andersd. f. BøeRønningen 11 Aar.

20/8-1775. Sivert Sørensens dødf. Søn.

3/9-1775. Niels Nielsens enke 58 Aar.

4/9-1775. Ole Borge 51 1/2 Aar.

4/9-1775. Ole Olsens dødf. p.barn.

6/9-1775. Søren Falchums Kone 86 Aar.

6/9-1775. Niels Halvorsens Søn Ole f. Gulset ejet 1/2 Aar.

17/9-1775. Mathis Erichsens Søn Frans 3/4 Aar.

19/9-1775. Jens Kiils Søn Christopher Manal 8 Uger (Oseb.G.S.).

22/9-1775. Hr. Løvensckiolds d. Anne Catrine 1 1/2 Aar.

24/9-1775. Ole Jørgensens Kone 69 Aar.

24/9-1775. Ole Jermundsens Søn Jermund 3/4 Aar.

1/10-1775. Halvor Venstøbs Søn Lars 8 Uger.

14/10-1775. Hans Buers enke 82 Aar.

15/10-1775. Thomas Pedersens Kone f. Oseb. 30 Aar.

15/10-1775. Hasle Rejersens d. Anne 8 Uger.

22/10-1775. Anun Sigursen 60 Aar.

24/10-1775. Hans Kleps Søn Niels 6 Aar.

29/10-1775. Hans Kleps Søn Hans 5 Aar.

1/11-1775. Jens Kiils Søn Hans Nicolaj 2 1/2 Aar.

5/11-1775. Niels Haralsen 77 1/2 Aar.

5/11-1775. Ole Olsens Kone f. Oseb. 40 Aar.

12/11-1775. Niels Schyers enke 61 Aar.

12/11-1775. Ole Isachsens Søn Hans f. BbKlev 7 Aar.

16/11-1775. Zacharias Bugoth 66 Aar.

18/11-1775. Jens Højmyrs enke 59 1/2 Aar.

26/11-1775. Valentin Hansens enke 69 Aar.

26/11-1775. Anders Nielsens d. Karen 14 Aar.

26/11-1775. Rollef Christensens dødf. Søn.

26/11-1775. Ole Henningsdalens d. Marthe 11 Aar.

2/12-1775. Anders Tollefsen f. Aarhuus ejet 79 Aar.

3/12-1775. Halvor Buers Kone 35 Aar.

3/12-1775. Hans Larsen Ballestads d. Marthe 3 Uger.

3/12-1775. Sergiant Nords Søn Henrich Jørgen 10 Uger.

10/12-1775. Ole Isachsens d. Inger Kistine 1 1/4 Aar.

10/12-1775. Ole Borgersens d. Anne Maria 3/4 Aar.

10/12-1775. Peder Olsen Trolsaases Søn Ole 16 Aar.

16/12-1775. Torbiørn Hynies enke 53 Aar.

17/12-1775. Engebret Høysets Søn Vetle 3/4 Aar.

17/12-1775. Vilhelm Jørgensens Kone f. Borge ejet 58 Aar.

24/12-1775. Simen Sølies dødf. Søn.

(106 døde i 1775) 

 

5/1-1776. Haral Jansens Kone 29 1/4 Aar.

7/1-1776. Gunder Gulsets Søn Lars 21 Aar.

14/1-1776. Ole Svindholt 87 1/2 Aar.

14/1-1776. Søren Grinies dødf. Søn.

18/1-1776. Hans Larsen Aas 73 1/2 Aar.

18/1-1776. Halvor Erichsens d. Karen 16 Uger.

20/1-1776. Einer Torbiønsens Kone 75 Aar.

21/1-1776. Jon Tveten 94 Aar.

4/2-1776. Christen Torgrimsen 51 Aar.

8/2-1776. Rasmus Aases enke 79 Aar.

8/2-1776. Anders Christensens Søn Niels 7 Uger.

8/2-1776. Niels Andersens d. Marthe 17 Uger.

11/2-1776. Thor Halvorsens Søn Halvor 6 Aar.

11/2-1776. Jon Friderichsens Søn Jon 3/4 Aar.

18/2-1776. En fremed fattig mand død paa Oseb., navnlig Hans Abrahamsen 70 Aar.

25/2-1776. Henning Hansens Kone 54 1/2 Aar.

24/3-1776. Christian Clausen Hoppestads Kone 31 Aar.

31/3-1776. Ole Hansens Kone f. Breche ejet 42 Aar.

5/4-1776. Søren Mathisens Kone 79 Aar.

14/4-1776. Halvor Trolsaases d. Torbor 1 ¼ Aar.

17/4-1776. Jacob Schweders d. Kistine Maria 4 1/2 Aar.

17/4-1776. Ole Hansens Søn Niels 3 Uger.

28/4-1776. Ole Andersens d. Kisten 21 Aar.

3/5-1776. Giert Højelie 61 Aar.

4/5-1776. Anun Olsen f. Bradsberg 75 Aar.

9/5-1776. Peder Torbiønsen f. Lunde herred - døde paa S.Mælum 48 Aar.

22/5-1776. Niels Langsteens d. Christiana 3/4 Aar.

27/5-1776. Ole Erichsens enke f. Gulset 58 1/2 Aar.

27/5-1776. Ellef Solum f. Luxefjeld 97 Aar.

27/5-1776. Søren Torgersen f. Luxefjeld 52 Aar.

16/6-1776. Lars Gundersens dødf. pb. f. Luxefjeld.

20/6-1776. Erich Bøle 35 1/2 Aar.

30/6-1776. Anders Jensens dødf. db.

7/7-1776. Peder Christophersen 37 Aar.

7/7-1776. Axel Gundersen Grinie Søn Bærnt 1 3/4 Aar.

14/7-1776. Erich Jørgensens Søn Hans f. BbKlev 5 1/2 Aar.

5/8-1776. Daniel Henrichsens Søn Solve 18 Uger.

11/8-1776. Lars Gundersen f. Luxefjeld, 38 Aar.

11/8-1776. Lars Olsens d. Giertrud Dorothea 3 Uger.

18/8-1776. Anders Gundersens Kone f. Meens ejet 31 Aar.

18/8-1776. Abraham Andersens Søn Bent 5 mnd.

25/8-1776. Halvor Grumstulens d. Gunhild 15 3/4 Aar.

1/9-1776. Lars Schavens dødf. Søn.

8/9-1776. Hans Andersen f. Osebachen 39 Aar.

8/9-1776. Jacob Aaltvets d. Else 13 Aar.

9/9-1776. Gunder Halvorsen Folloug 43 Aar.

18/9-1776. Jon Sigursen fra Sevde præstegjeld, død i sygehuset 36 Aar.

22/8-1776. Hans Tostensens Kone 67 Aar.

6/10-1776. Peder Bøes d. Inger 14 Dage.

6/10-1776. Christen Hansens Søn Anders fra BbKleven 1/4 Aar.

12/10-1776. Sondre Tovsen fra Seude Præstegjeld, død i sygehuset 9 Aar.

13/10-1776. Anders Gundersens d. Live 10 Uger.

20/10-1776. Christen Christiansen 80 Aar.

24/10-1776. Isach Eichonrøes dødf. Søn.

24/10-1776. Hans Andersens hj.db. Søn Hans 5 Dage.

2/11-1776. Anders Jacobsen f. Lie 62 Aar.

10/11-1776. Hans L. Ballestads d. Marthe 14 Dage.

17/11-1776. Lars Meens d. Anne, 1/2 Aar.

23/11-1776. Anders Christiansen f. Limie 26 Aar.

27/11-1776. Engebret Espedalen 71 Aar.

27/11-1776. Kisten Hansdtrs. Søn Hans 14 Dage.

1/12-1776. Gunder Thomesen f. BbKlev 83 Aar.

1/12-1776. Niels Buers d. Maren 12 Aar.

8/12-1776. Christopher Gundersen fra Bøe 23 Aar.

8/12-1776. Valdemar Tolfsens d. Anne Barbara 8 Uger.

8/12-1776. Halvor Meens d. Marichen 1 1/2 Aar.

15/12-1776. Halvor Riises d. Kisten 1 Aar.

16/12-1776. Ingebor Jørgensd. fra Drangedal - døde i Sygehuuset, 62 Aar.

19/12-1776. Henrich Sørensens Kone 59 1/2 Aar.

21/12-1776. Karen Torbiønsd. fra Drangedal døde i Sygehuuset 62 Aar.

71.  29/12-1776. Aslak Bradsbergs Søn Anthon 12 Uger.

(71 døde i 1776) 

 

5/1-1777. Christen Larsen f. Fossum ejet 71 Aar.

15/1-1777. Jacob Schweders Søn Mauritius Antonius 1 1/2 Aar.

15/1-1777. Anders Jonsen f. Ballestad 50 Aar.

15/1-1777. Mette Bartholomeid. fra Langesund, døde i Sygehuuset 18 Aar.

15/1-1777. Jacob Olsens db. Ole f. Meens ejet 2 Aar.

17/1-1777. Aslak Christensen f. Fossum 37 1/2 Aar.

25/1-1777. Søren Grinies Kone 29 Aar.

25/1-1777. hendes dødf. Søn.

25/1-1777. Hans Løvens dødf. Søn.

2/2-1777. Halvor Kielsens enke 60 Aar.

2/2-1777. Jon Kleps Søn Hans 6 Uger.

9/2-1777. Anders Solverøes enke fra Slemdal døde i Sygehuuset. 64 Aar.

9/2-1777. Engebret Bommens Søn Jacob 1 Aar.

9/2-1777. Hans L. Ballestads d. Kisten, 16 Uger.

16/2-1777. Ole Kragetoe 80 Aar.

16/2-1777. Knud Hermandsen 76 Aar.

16/2-1777. Peder Pedersens d. Anne fra Bradsb.ejet 1 Aar.

16/2-1777. Peder Hansens d. Karen 1 1/4 Aar.

16/2-1777. Povel Olsens Søn Ole f. Luxefjeld 2 Aar.

20/2-1777. Johan David Verners d. Kistine Rosine 5 1/2 Aar.

23/2-1777. Niels Aasterøes Kone 45 1/4 Aar.

23/2-1777. Jens Gundersens d. Ingebor 13 1/4 Aar.

23/2-1777. Povel Andersens Søn Anders 1 mnd.

23/2-1777. Tormoe Jonsens d. Sidsel 8 Uger.

2/3-1777. Haral Jansens Søn Jan 5 Dage.  "Kirkedøpt".

2/3-1777. Niels Olsens Søn Ole 3 Uger.

2/3-1777. og Niels 3 Uger.

2/3-1777. Peder Halvorsens Søn Aslak 1 1/4 Aar.

2/3-1777. Anne Rasmusd. 57 Aar.

2/3-1777. Søren Jørgensens Søn Anders f. Tofte 3/4 Aar.

2/3-1777. Jacob Nirisen 72 Aar.

2/3-1777. Ingebor Nielsdtr`s. barn Maren 1 1/4 Aar.

2/3-1777. Ole Knudsens d. Anne 2 Dage.

9/3-1777. Jacob Andersens d. Anne 10 Uger.

16/3-1777. Halvor Erichsens Søn Daniel 18 Uger.

23/3-1777. Jacob Nirisens enke 75 Aar.

23/3-1777. Halvor Buers dødf. db.

23/3-1777. Lars Baaserøes dødf. pb.

23/3-1777. Niels Hansen Buers Søn Gunder 1 1/4 Aar.

27/3-1777. Lisbeth Hansd. f. BbKlev 20 Aar.

31/3-1777. Knud Tostensens enke 84 Aar.

3/4-1777. Niels Bouerøes Kone 56 Aar.

13/4-1777. Ole Hansens Søn Hans 11 Aar.

13/4-1777. Rasmus Hansens hj.db. Hans fra BbKlev 1 dag.

20/4-1777. Christen Jensen 68 Aar.

20/4-1777. Ole Torchilsens Søn Søren 7 1/2 Aar.

20/4-1777. Lucas Engebretsens d. Anne 1 Aar.

20/4-1777. Halvor Halvorsens d. Anne Catrine f. Fossum ejet 3/4 Aar.

26/4-1777. Isach Espedalen 34 1/2 Aar.

26/4-1777. Halvor Riises Søn Jacob 3 1/4 Aar.

26/4-1777. Torjer Torsens d. Anne f. BbKlev 1 1/2 Aar.

4/5-1777. Bergith Hansd. f. Tofte ejet 71 Aar.

4/5-1777. Mathis Erichsens d. Karen 3 Dage.

4/5-1777. Peder Solvesen Gulsets Maren Carine 3/4 Aar.

4/5-1777. Anne Margrethe Larsdtrs. Søn Abraham 1 Aar 10 Uger.

11/5-1777. Hans Pedersens Kone 43 Aar.

11/5-1777. Jon Andersen fra Lundsaasen 45 Aar.

11/5-1777. Ole Gundersens Søn Gunder 1 Aar 6 Uger.

11/5-1777. Hans Jensens d. Gunhild 1 Aar.

13/5-1777. Christen Bergs Søn Hans 3 3/4 Aar.

19/5-1777. Peder Berrebergs enke 54 Aar.

19/5-1777. Børre Gundersens d. Inger 5 1/2 Aar.

24/5-1777. Hans Olsen f. Hytten 52 Aar.

24/5-1777. Anders Thomesens Søn Thomas 1 Aar.

25/5-1777. Hans Pedersen f. Tofte ejet 65 Aar.

1/6-1777. Tollef Nielsen f. Hytten 25 Aar.

1/6-1777. Simen Sølies hj.db. d. Anne 1 dag.

8/6-1777. Christen Klep 101 Aar.

8/6-1777. Christen Thomesens d. Dorthe 1 Aar 14 Dage.

8/6-1777. Lars Fossums d. Kistine 7 Aar.

8/6-1777. Ole Kiises d. Maren 2 Aar.

8/6-1777. Halvor Olsens Søn Isach f. Oseb. 10 Uger.

15/6-1777. Lars Svendsens d. Marthe fra BbKlev 6 Aar.

15/6-1777. Anders Jonsens d. Inger fra BbKlev 1 1/4 Aar.

22/6-1777. Anders Henrichsens Søn Anders 11 Aar.

22/6-1777. Knud Aarhuuses Søn Anders 9 1/2 Aar.

22/6-1777. Lars Fossums d. Helvig 2 1/2 Aar.

22/6-1777. Jørgen Christophersens d. Mette Maria f. Osebachen 8 Dager.

24/6-1777. Ole Riisings d. Anne 7 Uger.

24/6-1777. Hans Larsens Søn Lars f. BbKlev 5 Aar.

2/7-1777. Lars Fossums Søn Rasmus 12 Dager.

6/7-1777. Neri Vattenbergs Kone 41 Aar.

6/7-1777. Erich Heljesens d. Gunhild 10 Uger.

6/7-1777. Haagen Jansens Søn Jan 1/2 Aar.

6/7-1777. Ole Isachsens Søn Isach f. Ballestad ejet 1 1/4 Aar.

13/7-1777. Friderich Storms Søn Henrich 11 3/4 Aar.

17/7-1777. Gulbrand Andersens enke 71 Aar.

19/7-1777. Søren Falchums Kone 22 Aar.

27/7-1777. Hans Pedersen tambour 61 Aar.

27/7-1777. Niels Langerøes Søn Jacob 3 1/2 Aar.

29/7-1777. Anders Knudsen fra Venstøb 56 Aar.

30/7-1777. Aaste Pedersd. fra Hitterdal - døde i Sygehuuset 36 Aar.

3/8-1777. Arne Johannisens d. Anne 5 Uger.

3/8-1777. Jan Haagensens d. Inger fra Dyrchol ejet 6 Aar.

3/8-1777. Thor Svendsens d. Marthe Kistine 2 Aar.

3/8-1777. Anders Rønnichsens d. Berthe fra Luxefjeld 1 Aar.

10/8-1777. Niels Henrichsens Kone 72 Aar.

10/8-1777. Torbiøn Jonsen fra Huidesøe præstegjeld, døde i Sygehuuset 6 Aar.

24/8-1777. Peder Jacobsens Kone f. Tofte ejet 79 Aar.

24/8-1777. Ole Fløtterøes d. Anne 19 Aar.

31/8-1777. Hans Andersen fra Kongsberg 44 Aar.

31/8-1777. Peder Halvorsens Søn Halvor 7 Uger.

7/9-1777. Niels Andersens Søn Anders 15 Uger.

14/9-1777. Ole Einersens d. Kisten 14 Dager.

14/9-1777. Lars Pedersens Søn Ole 2 Aar.

14/9-1777. Hans Erichsens Søn Niels 3 Uger.

20/9-1777. Johannes Otterholt 42 Aar.

21/9-1777. Anders Nielsens Søn Niels fra Breche ejet 1/2 Aar.

21/9-1777. Simen Lies dødf. dtr.

22/9-1777. Isach Gregoriisen fra Schaven 25 Aar.

22/9-1777. Petter Hansens hj.db. Søn Christopher 1 dag.

28/9-1777. Sigur Aamoths d. Helje 1 1/2 Aar.

8/10-1777. Sigur Aamoths d. Anne 13 Aar.

8/10-1777. og hans hj.db. Søn Halvor 5 Dage.

14/10-1777. Ole Riises Kone 63 Aar.

16/10-1777. Petter Hansens Kone 27 Aar.

19/10-1777. Friderich Storms Kone 51 Aar.

19/10-1777. Halvor Thorsens Kone 45 Aar.

23/10-1777. Halvor Follougs enke 68 1/2 Aar.

23/10-1777. Jon Nielsens d. Kisten 1 1/2 Aar.

26/10-1777. Thor Sondresen 40 Aar.

26/10-1777. Simon Erlandsens Søn Erich 7 Aar.

30/10-1777. Niels Langsteens d. Christianne 1/2 Aar.

2/11-1777. Tosten Doxerøes Kone 55 Aar.

2/11-1777. Halvor Andersen f. Venstøb 17 Aar.

2/11-1777. Berthe Olsd. f. Gravelie 15 Aar.

9/11-1777. Gregorii Lunds Søn Michel 6 Aar.

9/11-1777. Ole Eegaasens Søn Lars 2 Aar.

9/11-1777. Lars Haagensen 62 Aar.

16/11-1777. Jacob Olsens Søn Ole f. Oseb. 1/2 Aar.

16/11-1777. Peder Pedersens Søn Ole 4 Uger.

16/11-1777. Tormoe Olsens dødf. dtr.

23/11-1777. Sven Hieronomusens Søn Povel Christian 2 1/2 Aar.

30/11-1777. Christen Jonsens Søn Jon fra Hafbachen 11 Aar.

14/12-1777. Jan Pedersens Søn Rasmus 2 Aar 10 Uger.

14/12-1777. Anders Jensens d. Karen Margrethe fra BøeRønningen 8 Uger.

21/12-1777. Halvor Christensen fra Foss ejet 71 Aar.

21/12-1777. Gunder Schilbred 56 Aar.

21/12-1777. Anders Jensens d. Gunhild f. Ejchonrøe 1/2 Aar.

21/12-1777. Daniel Venstøbs d. Marthe 6 Uger.

21/12-1777. Henrich Roligheds Søn Hans 14 Aar.

21/12-1777. Ole Jansens Søn Rasmus fra Gulset ejet 16 Aar.

28/12-1777. Isach Knudsens Søn Anun 15 Uger.

(143 døde i 1777) 

 

4/1-1778. Engebret Bommens hj.db. d. Inger 1 dag.

6/1-1778. Lars Myra 81 Aar.

11/1-1778. Ole Knudsen fra Sølie 71 Aar.

11/1-1778. Halvor Sondresen 32 Aar.

25/1-1778. Torbiøn Drengmansens enke 67 Aar.

1/2-1778. Tron Olsens Kone 73 Aar.

1/2-1778. Ole Kiises Søn Hans 8 Aar.

15/2-1778. Anders Ellefsen f. BøeRønningen 25 Aar.

22/2-1778. Andreas Hansens Kone f. Oseb. 65 Aar.

22/2-1778. Haral Sølies d. Inger Helvig 9 Uger.

22/2-1778. Povel Andersens Søn Anders 4 Uger.

1/3-1778. Anders Thorsen f. Limie ejet 67 Aar.

7/3-1778. Erich Dyrendal 6?4 Aar.

8/3-1778. Peder Pedersens d. Marthe fra BbKlev 5 1/2 Aar.

11/3-1778. Knud Larsens Kone f. BbKlev 64 Aar.

11/3-1778. Tyge Kiærs d. Agnethe 1/4 Aar.

14/3-1778. Jon Kleps Kone 42 Aar.

15/3-1778. Christen Faarevald 37 Aar.

15/3-1778. Ole Knudsen Nisterøe 38 Aar.

22/3-1778. Thor Houens d. Berthe 4 1/2 Aar.

28/3-1778. Aslak Gundersen 72 Aar.

29/3-1778. Niels Eichonrøes Kone 63 Aar.

29/3-1778. Halvor Meens Søn Christen 12 1/2 Aar.

29/3-1778. Anders Gundersens d. Kisten 14 Uger.

12/4-1778. Even Nielsens enke fra Lie 65 Aar.

16/4-1778. Peder Buuscs Kone f. Hytten 35 Aar.

16/4-1778. Thor Sondresens Søn 10 Uger.

20/4-1778. Hans Ouestads dødf. Søn.

26/4-1778. Halvor Buers Kone 36 Aar.

26/4-1778. Hans Eichonrøes enke 73 Aar.

26/4-1778. Anne Thorsdtrs. d. Gunhild 15 Uger.

27/4-1778. Hans Ouestads Kone 26 Aar.

27/4-1778. Halvor Meens Søn Peder 1/2 Aar.

9/5-1778. Niels Egedii Gasmans Søn Petter Christian 18 Uger.

10/5-1778. Gunne Hansd. f. Solum sogn, døde i Sygehuuset 48 Aar.

14/5-1778. Gunder Olsen Sølie 75 1/2 Aar.

24/5-1778. Baltzer Jensens Kone 43 Aar.

26/5-1778. Knud Øfrums Kone 49 3/4 Aar.

26/5-1778. Hans Larsens db. Lars 11 Dage.

28/5-1778. Christen Fossums Kone 73 Aar.

8/6-1778. Jon Kleps Søn Anders 10 Uger.

14/6-1778. Jens Halvorsens d. Gunhild 8 Uger.

14/6-1778. Peder Olsen f. Frougner 61 Aar.

21/6-1778. Ole Jansen f. BbKlev 49 Aar.

21/6-1778. Karen Nielsdtrs. uægte dødf. pb.

21/6-1778. Hans Jensens Søn Jens f. Lunds ejet, 14 Uger.

21/6-1778. Jacob Olsens d. Live 8 mnd.

21/6-1778. Gullich Annundsens Søn Anun 18 Uger.

24/6-1778. Ole Hermandsen - druknet i Schien 21 Aar.

28/6-1778. Halvor Gundersens Søn Gunder 30 Uger.

4/7-1778. Lars Baaserøes hj.db. db. Jacob 1 dag.

4/7-1778. Povel Andersens Søn Niels 5 Aar.

4/7-1778. Marthe Jonsdtrs. uægte Søn Jonas 12 Dage.

6/7-1778. Christen Aslaksen Bergs Kone 39 Aar.

6/7-1778. og dødf. dtr.

11/7-1778. Simon Schweders dødf. dtr.

19/7-1778. Kittil Pedersens dødf. Søn.

19/7-1778. Niels Jensens Søn Jens hj.db. 2 Dage

19/7-1778. Hans Andersens Søn Erich f. Oseb. 5 Aar.

19/7-1778. Engebret Larsens d. Inger f. BradsbergKleven 9 Uger.

26/7-1778. Anders Andersen f. Oseb. 81 Aar.

29/7-1778. Hans Hansen f. Wardals præstegjeld 46 Aar.

2/8-1778. Thor Houens Søn Boye 1 Aar 5 Uger.

9/8-1778. Lars Pedersen f. Gulset ejet 37 Aar.

9/8-1778. Scheje Christensens Søn Christen 11 1/2 Aar.

16/8-1778. Jacob Klevens Søn Zacharias 3 Aar 18 Uger.

27/8-1778. Hr. Lieutenant Lubking - døde d. 20. denne mnd.- 42 1/2 Aar.

2/9-1778. Giert Høyelies enke  60 Aar.

6/9-1778. Knud Fieldalens Kone 56 Aar.

6/9-1778. Alf Sætrets Kone paa Riising ejet 46 Aar.

6/9-1778. Hans Larsen Ballestads d. Marthe Kistine 14 Dage.

6/9-1778. Berthe Knudsd. f. BbKlev 83 Aar.

6/9-1778. Lars Kielsen f. Fieldalen 8 Aar.

6/9-1778. Peder Fieldalens Søn Peder 2 Aar.

9/9-1778. Svend Borgs Kone f. Oseb. 53 Aar.

9/9-1778. Ole Gulbrandsens Kone f. Kreppa 34 Aar.

12/9-1778. Niels Bouerøe 58 Aar.

16/9-1778. Halvor Pedersens Kone, 65 1/2 Aar.

20/9-1778. Zacharias Bugoths enke 75 Aar.

20/9-1778. Jon Nielsen Sørbøes d. Karen 19 Aar.

20/9-1778. Ole Halvorsens d. Anne f. Bradsberg ejet 1 3/4 Aar.

20/9-1778. Amun Tollefsens d. Berthe Kistine 6 Uger.

20/9-1778. Anders Nielsens dødf. pb. f. Breche ejet.

24/9-1778. Jens Trost 18 Aar.

27/9-1778. Peder Erichsens Kone 65 Aar.

4/10-1778. Halvor Haralsens enke 57 Aar.

4/10-1778. og Søn Isach 11 1/2 Aar.

4/10-1778. Halvor Halvorsens Søn Halvor 10 Uger.

4/10-1778. Lars Nielsens Søn Niels f. Breche ejet 1 1/2 Aar.

11/10-1778. Anders Sneltvets Søn Jon 3 Aar.

11/10-1778. Svend Løbergs Søn Jørgen 7 Aar.

11/10-1778. og d. Anne Dorthe 3 Aar.

11/10-1778. Peder Jørgensens Søn Ole fra BbKlev 5 Aar.

18/10-1778. Anders Høymyrs Søn Hans 1 Aar 12 Uger.

18/10-1778. Ole Jensens Søn Jens f. Fossum ejet 2 1/2 Aar.

19/10-1778. Anders Jacobsens enke f. Lie 69 Aar.

19/10-1778. Mathis Fløtterøes Søn Niels 8 Dage.

21/10-1778. Ole Gulbrandsens Kone f. Follestad 38 Aar.

21/10-1778. og Søn Hans Andreas 1/4 Aar.

25/10-1778. Lars Nyegaards enke 77 Aar.

25/10-1778. Hans Andersens Kone f. Sanden 73 Aar.

25/10-1778. Karen Olsdtrs. uægte og hj.db. Søn Ole fra BbKlev, udlagte gevorben Soldat Ole Rasmusen 4 Dage.

1/11-1778. Marthe Amundsd. f. Oseb. 55 Aar.

1/11-1778. Niels Ramsaasens d. Ingebor Helvig 14 Dage.

1/11-1778. Jonas Pedersens Søn Erich 8 Dage.

7/11-1778. Hans Lies enke 69 1/2 Aar.

7/11-1778. Peder Larsens Søn Hans f. Bradsbergskouen 1 Aar.

8/11-1778. Jacob Riisings Søn Ole 18 Uger.

8/11-1778. Anders Jensens Søn Erich f. Follestad 10 Uger.

22/11-1778. Anne Christensd. f. Bradsbergskouen 65 Aar.

22/11-1778. Steen Follougs d. Karen 5 Uger.

22/11-1778. Tollef Schyers Søn Jacob 3 Aar.

29/11-1778. Peder Steenaasens enke 88 Aar.

29/11-1778. Peder Aslaksens enke fra Bøe 68 Aar.

29/11-1778. Gunder Bechevals Søn Isach 6 Aar.

29/11-1778. Niels Olsens d. Kisten f. Meens ejet 6 Aar.

29/11-1778. og Søn Halvor 2 1/2 Aar.

29/11-1778. Jens Hynies d. Clara 10 Dage.

6/12-1778. Lars Haagensens d. Kisten 1 Aar.

6/12-1778. Ole Nisterøes Søn Hans 10 Aar.

20/12-1778. Niels Galthes Kone 68 Aar.

20/12-1778. Niels Larsens Kone f. Gulset ejet 84 1/2 Aar.

27/12-1778. Jacob Mælas d. Christence 1/2 Aar.

(123 døde i 1778) 

 

1/1-1779. Aslak Kaasa 57 Aar.

1/1-1779. Henning Bergs Søn Halvor 9 1/2 Aar.

13/1-1779. Giert Condrop 46 Aar.

13/1-1779. Ole Nielsens d. Gunhild Margrethe 3 1/2 Aar.

17/1-1779. Helje Nirisen f. BøeRønningen 65 Aar.

17/1-1779. Anders Christensens d. Marthe f. Øfrums ejet 10 Uger.

31/1-1779. Ougen Rasmusens Søn Isach 11 Aar.

31/1-1779. Isach Gundersens hj.db. Søn Ole 3 Dage.

7/2-1779. Lars Evensen fra Hynie ejet 71 Aar.

11/2-1779. Johannes Myra f. Gulset 63 Aar.

11/2-1779. Helje Gundersen fra Luxefjeld -døde i Sygehuuset 42 Aar. (Helje Gundersdatter! G.S.)

13/2-1779. Ole Bradsberg 45 Aar.

13/2-1779. Ole Otterholt 33 Aar.

13/2-1779. Lucas Engebretsens Søn Søren 3/4 Aar.

14/2-1779. Anne Maria Olsd. f. Oseb. 2 Aar.

21/2-1779. Anders Gundersen f. Nyegaard 28 Aar.

21/2-1779. Ole Halvorsens dødf. db.

21/2-1779. Halvor Fiellets Søn Guttorm 1/2 Aar.

21/2-1779. Hasle Nielsens Søn Knud 10 Uger.

28/2-1779. Ole Otterholts Søn Johannes 7 Uger.

4/3-1779. Alf Aarhuuses Kone 32 1/2 Aar.

6/3-1779. Lars Hansen Lie 40 Aar.

6/3-1779. Jacob Schweders Søn Olaus Maurinius, 10 mnd.

10/3-1779. Hennich Roligheds d. Ingebor 13 Aar.

18/3-1779. Anne Jørgensd. fra Holden Præstegj., - døde i Sygehuuset 63 Aar.

21/3-1779. Haagen Haagensens f. Slettene 62 Aar.

21/3-1779. Steen Follougs Søn Gunder 5 mnd.

2/4-1779. Lars Heljesens Søn Jacob 4 Aar.

3/4-1779. Christian Asmusens Kone paa BbKlev 80 Aar.

3/4-1779. Hans Erichsens d. Kisten 3/4 Aar.

5/4-1779. Christen Hansen f. Bradsbergkl. 58 Aar.

8/4-1779. Ole Pedersen f. Falchum ejet 60 Aar.

17/4-1779. Gunder Strømdals Kone 53 Aar.

25/4-1779. Daniel Jensens d. Berthe Kistine 1 1/4 Aar.

25/4-1779. Hans Halvorsens Søn Johannes fra Foss ejet 1 1/4 Aar.

2/5-1779. Baar Jacobsen een Muurmester, fra Laurvigen, døde paa Folloug 70 Aar.

2/5-1779. Anne Kittilsd. f. Bradsb. ejet 60 Aar.

6/5-1779. Jacob Schweders Kone 37 Aar.

9/5-1779. Anders Rønningens enke 86? Aar.

9/5-1779. Lars Nielsens pb. Maria fra Løberg ejet 5 Uger.

20/5-1779. Niels Moes Kone 43 Aar.

24/5-1779. Halvor Meens d. Anne Pauline 3/4 Aar.

24/5-1779. Gunder Nielsens Bøes Søn Aslak 5 Uger.

24/5-1779. Hans Gullichsens Kone f. Meens ejet 62 Aar.

24/5-1779. Ole Abrahamsens Søn Abraham 14 Dage.

24/5-1779. Knud Larsens Søn Lars f. BbKlev 4 mnd.

30/5-1779. Ole Stulsrøeds enke 67 Aar.

30/5-1779. Kittil Pedersens tvillingsøn Johannes 1 dag.

30/5-1779. og d. Maren f. Breche ejet 1/2 dag.

30/5-1779. Hans Riisings d. Karen 11 Aar.

30/5-1779. Hans Jensens dødf. pb.

30/5-1779. Halvor Thorsen Suchas Søn Thor 1/4 Aar.

30/5-1779. Anne Jensdtrs. uægte pb. Anne Mathea 14 Dage.

30/5-1779. Søren Sems Søn Niels 3/4 Aar.

30/5-1779. Ole Larsens Søn Rasmus fra Fossum ejet 1 1/4 Aar.

6/6-1779. Peder Pedersens Søn Ole f. Bache ejet 1/4 Aar.

6/6-1779. Jacob Schweders Søn Joachim Andreas 11 Aar.

13/6-1779. Rollef Christophersens dødf. db.

15/6-1779. Halvor Jønnevals d. Maren 19 1/2 Aar.

15/6-1779. Halvor Hansen Aases Søn Halvor 3 1/4 Aar.

20/6-1779. Jens Baltzersens d. Ingebor 32 Aar.

20/6-1779. Isach Hansens k. f. Bradsbergkl. 42 Aar.

20/6-1779. Povel Fiellets Søn Ole 1 1/2 Aar.

24/6-1779. Jacob Schweder 59 Aar.

24/6-1779. Halvor Hansen Aases Søn Rasmus 1 1/2 Aar.

27/6-1779. Anders Schielbreds Søn Torchil 3 Aar.

27/6-1779. Jon Tvetens d. Ragnhild 32 Aar.

27/6-1779. Svend Larsens d. Berthe f. Bradsbergkleven, 7 Uger.

28/6-1779. Aase Larsd. f. Sannichedal, -døde i Sygehuuset 20 Aar.

1/7-1779. Jens Kiils d. Inger Christine 1 Aar. (paa Osebakken. G.S.)

2/7-1779. Alhed Kistine Rasmusd. fra Langesund, døde i Sygehuuset 18 Aar.

3/7-1779. Johannes Borgersens d. Maria f. Osebachen 17 Uger.

3/7-1779. Herluf Pedersens Søn Peder 1 Aar.

3/7-1779. Niels Bræches enke 65 Aar.

3/7-1779. Magnus Nielsens Søn Niels 2 Aar.

3/7-1779. Engebret Larsen f. BbKlev 38 Aar.

6/7-1779. Peder Nisterøes Kone 75 Aar.

6/7-1779. Peder Knudsens d. Marthe 2 1/4 Aar.

6/7-1779. Peder Gundersens Helvig 1 Aar.

6/7-1779. Niels Engebretsens Søn Jens fra Gaashølen 1 1/2 Aar.

6/7-1779. Simen Erlandsens Søn Christen 1 1/2 Aar.

9/7-1779. Halvor Larsen Aases Kone 75 Aar.

9/7-1779. Isach Aases d. Karen 8 Aar.

9/7-1779. Christen Hoppestads d. Karen 1 1/2 Aar.

9/7-1779. Thor Jacobsens Søn Jens f. Gaashølen 1 1/4 Aar.

9/7-1779. Anne Lisbeth Arveskoug 36 Aar.

9/7-1779. Hans Pedersens Kone f. Aashammer 60 Aar.

11/7-1779. Christian Holms d. Anne 7 Aar.

11/7-1779. Christen Engebretsen f. Moe ejet 44 Aar.

11/7-1779. Tosten Povelsens d. Berthe Carine 2 1/2 Aar.

14/7-1779. Ole Thorsens Kone 57 Aar.

14/7-1779. Halvor Stulens Søn Hans 8 Aar.

14/7-1779. Jacob Andersens Søn Anders 3 Aar.

14/7-1779. Niri Torjersens d. Anne 4 Aar.

18/7-1779. Hans Pedersens Søn Just f. Aashammer 14 1/2 Aar.

18/7-1779. Rasmus Dyrchols Søn Jon 1 Aar.

18/7-1779. Henrich Stulens Søn Jens 3 Aar.

18/7-1779. Niels Isachsens Kone f. Bradsbergkleven 80 Aar.

19/7-1779. Peder Hansens kone fra S. Mæla 45 Aar.

25/7-1779. Jan Haagensens Søn Jens fra Dyrchol ejet 4 Aar.

25/7-1779. Christian Fossums Søn Halvor 3 1/2 Aar.

25/7-1779. Valdemar Tollefsens Søn Hans 1 1/2 Aar.

25/7-1779. Rasmus Danielsens enke f. Jønneval 53 Aar.

25/7-1779. Jon Asbiønsens Søn Johannes 1 1/4 Aar.

25/7-1779. Niels Gundersens d. Anne f. Luxefjeld 1 1/4 Aar.

25/7-1779. Berthe Halvord. f. Tofte ejet 5 Aar.

28/7-1779. Peder Venstøbs Kone 53 Aar.

28/7-1779. Karen Larsd. 36 Aar.

28/7-1779. Anders Rasmusens Søn Rasmus f. Bradsbergleven 7 Aar.

1/8-1779. Lars Bøes Søn Gunder 11 1/2 Aar.

4/8-1779. Anders Tejen f. Bradsb.kleven 49 Aar.

4/8-1779. Ole Fichens enke 74 Aar.

4/8-1779. Karen Larsdtrs. Søn Hans 14 Dage.

4/8-1779. Christopher Hansens Søn Ole 3 Aar.

4/8-1779. Lars Halvorsens hj.db. Halvor 1 dag.

4/8-1779. og dødf. Søn.

5/8-1779. Ole Grubbe fra Hvidesøe -døde på Osebachen 65 Aar.

8/8-1779. Østen Bøes Søn Christian 3 Aar.

8/8-1779. Niels Limies Søn Claus 4 Uger.

8/8-1779. Ole Torchilsens d. Oline 6 Aar.

8/8-1779. Christen Engravs Søn Anders 12 Aar.

8/8-1779. Jens Berrebergs Søn Lars 10 Aar.

8/8-1779. Lucas Engebretsens Søn Rasmus 6 Aar.

8/8-1779. Thor Bachens dødf. Søn.

11/8-1779. Jacob Mælas d. Kisten Sophia 3 1/2 Aar.

12/8-1779. Alf Aarhuuses d. Magnil 11 Aar.

12/8-1779. og d. Anne 8 Aar.

12/8-1779. Sivert Assersens d. Karen Oline Sophia 1 Aar.

13/8-1779. Ole Pedersen f. Fossum 14 Aar.

15/8-1779. Anders Johannisens Søn Isach 3 Uger.

15/8-1779. Rasmus Dyrchols d. Anne Kistine 3 1/2 Aar.

15/8-1779. Hans Biønsdalens Christen 8 Aar.

15/8-1779. sergiant Wa?kers d. Magnil 3 1/2 Aar.

15/8-1779. Abraham Isachsens Søn Abraham 4 1/2 Aar.

16/8-1779. Maren Jonsd. fra Seude, døde i Sygehuuset 52 Aar.

22/8-1779. Hans Andersen Sannie 71 Aar.

22/8-1779. Sigur Gundersen fra Moe Præstegield, døde i Sygehuuset 44 Aar.

23/8-1779. Halvor Svensens d. Helje 1 Aar 4 Uger.

29/8-1779. Ole Einersens enke fra Ullefos 80 Aar.

29/8-1779. Peder Godals Søn Ellef 4 Aar.

29/8-1779. Jens Aarhuuses hj.db. d. Sara 1 dag.

29/8-1779. Elen Israelsd. f. Ejdanger -døde i Sygehuuset 20 Aar.

29/8-1779. Jon Løbergs Søn Abraham 1 Aar.

2/9-1779. Gunder Gulset 67 Aar.

5/9-1779. Niels Grinies Kone 57 1/2 Aar.

12/9-1779. Isach Eichonrøes d. Ingebor 1 1/2 Aar.

16/9-1779. Tron Dalies d. Bergit 11 1/4 Aar.

16/9-1779. og d. Gunhil 4 Aar.

16/9-1779. Halvor Vebiønsens d. Anne 3 Aar.

19/9-1779. Knud Anundsen f. Kiølnæsejet 70 Aar.

19/9-1779. Rasmus Knudsens d. Maren f. Oseb. 2 Aar.

19/9-1779. Sven Olsens Kone ibid (Oseb.) 63 Aar.

19/9-1779. Christen Larsens d. Else Carine ibid 14 Dage.

19/9-1779. Morten Gundersens d. Anne 8 Aar.

19/9-1779. Lars Heljesens Søn Niri 1 1/2 Aar.

19/9-1779. Thor Andersens d. Helvig 1/4 Aar.

19/9-1779. Guri Hansd. f. Grinie ejet 57 Aar.

20/9-1779. Ole Pedersens enke f. Falchum ejet 60 Aar.

20/9-1779. Svend Larsens d. Gunhild 26 Uger.

22/9-1779. Maria Abrahamsd. f. Falchum 21 Aar.

25/9-1779. Petter Pettersen, een fremmed Muurmester fra Sverrig 55 Aar.

26/9-1779. Lars Fiellets Søn Isach 10 Dage.

26/9-1779. Hans Pedersens enke 60 Aar. (Hans Tambours?)

26/9-1779. Daniel Andreasen f. Osebachen 28 Aar.

26/9-1779. Erich Solvesens enke f. Bøe(Rønningen) 69 Aar.

9/10-1779. Knud Anunsens enke f. Kiølnæs 67 Aar.

12/10-1779. Bent Schudses d. Agnethe Sophia 9 1/2 Aar.

19/10-1779. Bent Schoudses d. Anne Helene 1 Aar.

24/10-1779. Christen Jonsens d. Karen fra Foss ejet 10 Aar.

24/10-1779. Christen Engravs Søn Daniel 10 Aar.

6/11-1779. Marthe Hansdtrs. Søn Hans 3 Uger.

14/11-1779. Tron Olsen 74 Aar.

14/11-1779. Gullich Amundsens d. Kisten 3 1/2 Aar.

14/11-1779. Jon Heljesen fra Tind 25 Aar.

17/11-1779. Jens Kiils Søn Christopher Manal 8 Uger.

21/11-1779. Anders Nielsen f. Bradsbergkl. 54 Aar.

28/11-1779. Catrine Olsd. 61 Aar.

28/11-1779. Knud Olsen f. Foss 60 Aar.

29/11-1779. Jørgen Jansens d. Karen Maria 19 1/2 Aar.

5/12-1779. Ole Nielsen Langerøes Kone 29 Aar.

6/12-1779. Ole Knudsen fra Slemdal - døde i Sygehuuset d. 26.nov., 28 Aar.

12/12-1779. Niels Lies d. Karen 12 Aar.

19/12-1779. Anders Schelbreds Søn Anders 1/4 Aar.

(183 døde i 1779)                            


1/1-1780. Knud Andersens Søn Anders f. Glende 5 mnd.

1/1-1780. Anne Hansdtrs. Søn Hans 10 Uger.

9/1-1780. Peder Trolsaases d. Gunhild 2 1/2 Aar.

9/1-1780. Svend Mortensens Søn Ole 2 1/2 Aar.

9/1-1780. Christen Clausens db. Claus 12 Uger.

16/1-1780. Sondre Halvorsens Kone 50 Aar.

16/1-1780. Lars Hansens d. Barbara f. Aas ejet 15 Uger.

16/1-1780. Niels Landsteens d. Ingebor Margrethe 8 mnd.

19/1-1780. Niels Langerøes Kone 36 1/2 Aar.

22/1-1780. Ole Nielsens Søn Jens Aabye 2 1/2 Aar.

30/1-1780. Sondre Halvorsen f. Moe ejet 72 Aar.

30/1-1780. Niels Langerøes Søn Jacob 3/4 Aar.

30/1-1780. Jacob Langerøes Søn Jacob 14 Dage.

2/2-1780. Lars Fiellets Søn Ole 5 Aar.

6/2-1780. Gullich Bøe 56 Aar.

6/2-1780. Halvor Gundersens hj.db. Anne 1 dag.

12/2-1780. Jan Clausen f. Strømdal ejet 75 Aar.

19/2-1780. Ole Ersrøe 52 Aar.

20/2-1780. Peder Bouerøes Kone 31 Aar.

26/2-1780. Simon Schveders Søn Petter Larsen! 19 Uger.

27/2-1780. Anders Hansens enke f. Hytten 72 Aar.

27/2-1780. Peder Bouerøes d. Guri 14 Dage.

5/3-1780. Niels Nielsens d. Karen fra BbKlev 3 1/2 Aar.

8/3-1780. Halvor Fiellets Søn Abraham 9 Aar.

8/3-1780. Ole Nielsens d. Gunhild Margrethe 1/2 Aar.

9/3-1780. Christen Borges d. Gunhild 23 Aar.

9/3-1780. Christen Larsens Søn Ougen 5 Uger.

12/3-1780. Saamund Høyelies Kone 60 1/2 Aar.

19/3-1780. Jacob Riisings Søn Niels 14 Dage.

19/3-1780. Lars Olsens d. Gunhild 3 1/2 Aar.

23/3-1780. Giert Amundsens Kone f. Oseb. 49 1/2 Aar.

23/3-1780. Gunder Halvorsens Søn Hans Jørgen 14 Uger.

24/3-1780. Christopher Houerøes d. Maren 1 Aar?

27/3-1780. Rønniche Houedals d. Berthe 29 Aar.

27/3-1780. Torjer Schielbred d. Kisten 22 Aar.

2/4-1780. Jacob Riisings d. Ingebor 4 1/2 Aar.

2/4-1780. Jon Meens Søn Hans 6 Uger.

2/4-1780. Anne Sørensd. f. Hytten 8 Aar.

2/4-1780. Clement Rasmusens dødf. db.

16/4-1780. Sven Engelsens Kone 31 Aar.

16/4-1780. Jermund Lefsens Søn Ole 2 1/2 Aar.

16/4-1780. Gunder Olsens d. Karen f. Meens ejet 1 Aar.

16/4-1780. Ole Hansens Søn Halvor f. Oseb. 1/4 Aar.

16/4-1780. Isach Knudsens Kone f. BbKlev 42 Aar.

30/4-1780. Jermund Lefsens d. Bergitt 8 Uger.

30/4-1780. Lars Nielsens Søn Henn(r?)ich f. Gravelie 1/4 Aar.

30/4-1780. Søren Grinies d. Anne 6 Uger.

4/5-1780. Gunder Strømdals d. Maren 10 Uger.

4/5-1780. Abraham Andersens Søn Bent fra BbKlev 3 Aar.

7/5-1780. Jens Jacobsen Ballestads d. Maria 1 3/4 Aar.

20/5-1780. Erich Jonasen Schougsberg 59 Aar.

20/5-1780. Anders Jonsens d. Maren 1 3/4 Aar.

21/5-1780. Niels Hynies d. Pernille 2 Aar.

27/5-1780. Halvor Meens Søn Hans Petter 10 Aar.

28/5-1780. Erich Larsen f. BbKlev 63 Aar.

28/5-1780. Ingebor Chrstophersd. 29 Aar.

28/5-1780. Johannes Bøles Søn Jacob 1 3/4 Aar.

28/5-1780. Ole Halvorsens d. Anne fra Hitterdal - døde paa Laugmandsgaarden, 1 3/4 Aar.

4/6-1780. Hans Berg 37 Aar.

8/6-1780. Klokkeren Christen Greve 65 1/2 Aar.

11/6-1780. Simon Sølies Søn Gunder 2 Aar.

11/6-1780. Engebret Bouerøes d. Maren 5 1/2 Aar.

11/6-1780. Maren Tvetens dødf. pb.

11/6-1780. Jacob Sørensens d. Karen f. Klep 5 1/2 Aar.

14/6-1780. Ole Amundsen 30 Aar.

17/6-1780. Abraham Andersens d. Karen Malene f. BbKlev 1 1/4 Aar.

18/6-1780. Peder Larsens d. Anne f. Bradsbergskouen 3/4 Aar.

18/6-1780. Børre Sems d. Anne Kistine 3 Uger.

18/6-1780. Søren Jørgensens Søn Hans 4 Uger.

25/6-1780. Ole Olsens Søn Ole f. BbKlev 3/4 Aar.

25/6-1780. Karen Christensd. d. Kisten 3? Uger.

25/6-1780. Jon Aslaksens Søn Johan 8 Uger.

25/6-1780. Anders Olsens hj.db. Søn Jacob f. BbKlev 5 Dager.

25/6-1780. Jon Hovorsens d. Marthe Sophia 4 mnd.

28/6-1780. Peder Simensen f. Oseb. 32 Aar.

28/6-1780. Niels Gulsets Søn Børre 1/2 Aar.

2/7-1780. Lars Kiærs d. Ingebor Sophia 1 Aar.

2/7-1780. Ole Olsens d. Kisten f. Bradsberg 3 1/2 Aar.

6/7-1780. Biøn Fjeldalen 89 Aar.

6/7-1780. Anders Høymyrs d. Berthe 7 mnd.

9/7-1780. Hans Larsens Søn Jens f. Bradsbs. - druknede i vandet ved Schien 14 1/2 Aar.

9/7-1780. Anne Halvorsdtrs. uægte barn Halvor fra Schyer 9 Dage.

9/7-1780. Scheje Christensens d. Magrethe 16 Aar.

16/7-1780. Anders Jonsens d. Maria - druknede i vandet v/ Schien 9 Aar.

16/7-1780. Niels Hynies d. Anne 1/2 Aar.

16/7-1780. Daniel Jensens Søn Jens 5 mnd.

23/7-1780. Christen Madsens d. Karen Kistine 2 Aar.

23/7-1780. Anders Jensen Eegs Søn Jens f. BbKlev 2 Aar.

24/7-1780. Jens Fischers d. Anthonette Eleonora 1 1/2 Aar.

25/7-1780. Gunbiør Olsd. fra Drangedal -døde i Sygehuuset 14 Aar.

26/7-1780. Vilhelm Evensen f. Borrestad 35 Aar.

30/7-1780. Isach Gundersen f. Puttekaasa 24 Aar.

30/7-1780. Christen Holms Søn Gudmund 9 1/2 Aar.

30/7-1780. Jacob Røes Søn Niels 3 1/2 Aar.

30/7-1780. Sigur Beestuuls hj.db. d. Ingebor 3 Uger.

6/8-1780. Isach Eichonrøes Søn Jacob 1 Aar.

6/8-1780. Ole Jensen Løbergs hj.db. Søn Jens 1 dag.

12/8-1780. Torchil Grumstuuls Søn Sigur 17 Aar.

13/8-1780. Torjer Torsens d. Live 1/2 Aar.

13/8-1780. Engvold Knudsens d. Ingebor 10 Uger.

19/8-1780. Christen Bergs Søn Jacob 11 3/4 Aar.

27/8-1780. Anders Eichonrøes d. Anne 10 Aar.

27/8-1780. Abraham Skouens d. Marthe Maria 3 Aar.

3/9-1780. Isach Larsens d. Ingebor Maria 14 Dage.

7/9-1780. Et fremet qvindemenneske Lisbeth Alexandersdatter fra Christiania forsynet med præsident Vilhelmsens pas hender Søn Christian Larsen, døde hos Christen Borge 5 Aar.

10/9-1780. Knud Aslaksens Søn Aslak 2 1/4 Aar.

10/9-1780. Ole Berrebergs d. Maren 2 1/2 Aar.

10/9-1780. Ole Olsens Søn Ole f. BbKlev 6 1/2 Aar.

10/9-1780. Siri Evendtrs. hj.db. d. Ranghild aflet med geworben soldat Ole Torjersen 3 Dage.

17/9-1780. Hans Larsens d. Anne f. Bradsb.kleven 14 Uger.

17/9-1780. Knud Fieldalens d. Berthe 12 1/2 Aar.

17/9-1780. Erich Brændesetterets d. Gunhild 2 1/2 Aar.

22/9-1780. Enken Karen Larsd. fra Seude Præstegjeld, døde i Sygehuuset 71 Aar.

24/9-1780. Henning Jønnevald 83 Aar.

24/9-1780. Ole Isachsens d. Inger Kistine 2 1/4 Aar.

24/9-1780. Anders Larsens 2 Sønner Johannes 3 Aar og Lars 1/2 Aar.

24/9-1780. Tov Olsen Sverrigs d. Groe 12 Aar.

1/10-1780. Halvor Hansen Bøes Søn Hans 6 Aar.

1/10-1780. Hans Nerisens d. Giertrud 5 mnd.

1/10-1780. Lars Bøes Søn Gunder 1 Aar.

1/10-1780. Thor Smeds Søn Peder 2 Aar 6 Uger.

1/10-1780. Margrethe Valøes d. Anne 1 Aar.

8/10-1780. Jens Aarhuuses Søn Jon 5 1/2 Aar.

8/10-1780. Jan Bøes d. Maria 2 Aar.

8/10-1780. Lars Haagensen f. Gaupaasen 23 1/2 Aar.

15/10-1780. Peder Nyegaards Kone 58 Aar.

15/10-1780. Petter Holms d. Marthe 5 Aar.

15/10-1780. Elen Marias Søn Henrich Hansen fra Bradsbergkleven 1 Aar.

21/10-1780. Ole Isachsens Søn Ole f. Ballestad ejet 3 Aar.

21/10-1780. Ole Nielsen Søn Peder 1 Aar 2 mnd.

21/10-1780. Tov Jonsens Kone f. Moe ejet 55 Aar.

21/10-1780. Jacob Tønnesens Søn Gunder 1 Aar.

21/10-1780. Aslak Isachsens d. Anne Kistine 1 3/4 Aar.

29/10-1780. Niels Houcheraas` d. Anne 15 Uger.

1/11-1780. Peder Grinitejen 84 Aar.

5/11-1780. Anun Torjusens db. Lars f. Breche ejet 1/2 Aar.

5/11-1780. Christopher Christophersens d. Maria 1 1/2 Aar.

5/11-1780. Torjus Tollefsens d. Anne f. Kiølnæs 2 Aar.

5/11-1780. Rejer Nielsen f. Trolsaas 24 Aar.

12/11-1780. Jon Nielsen f. Løberg ejet 68 Aar.

12/11-1780. Maren Nielsd. f. BbKlev 30 Aar.

12/11-1780. Jens Fischers d. Anne Margrethe 8 Aar.

19/11-1780. Jacob Tønnisens Søn Christen 2 1/2 Aar.

19/11-1780. Ole Larsens d. Karen f. Fossum ejet 1 Aar.

23/11-1780. Lisbeth Gulbrandsd. f. Hytten 84 Aar.

25/11-1780. Svend Røsager 60 Aar.

26/11-1780. Tollef Nielsens Kone f. Bradsberg ejet 58 Aar.

26/11-1780. Rasmus Hansens Søn Hans f. Bradsbergkleven 1 dag.

26/11-1780. Christopher Hansens d. Ingebor Kistine 2 3/4 Aar.

26/11-1780. Hans Jensen Ballestads d. Ingebor 8 mnd.

28/11-1780. Niels Olsen f. Kiise 26 Aar.

3/12-1780. Hans Smeds enke f. Oseb. 60 Aar.

3/12-1780. Jens Olsens d. Maren f. Fossum ejet 11 Aar.

3/12-1780. Ole Heljesens Søn Hans 8 mnd.

3/12-1780. Jens Kiils Søn Christopher 8 Dage.

12/12-1780. Anders Olsen f. Oseb. 60 Aar.

12/12-1780. Christen Kittilrøes enke 64 Aar.

17/12-1780. Hans L. Ballestads Søn Daniel 10 mnd.

17/12-1780. Thomas Pouses d. Mette Suzanne 4 mnd.

17/12-1780. Engebret Vetlesens Søn Vetle f. Oseb. 1/4 Aar.

20/12-1780. Niels Langsted f. BbKlev 53 Aar.

21/12-1780. Anders Einersens d. Anne f. Gulset 15 Aar.

24/12-1780. Anne Ellefsd. f. Oseb. 79 Aar.

24/12-1780. Michel Olsen f. Bradsbergkl. -døde i Sygehuuset 35 Aar.

28/12-1780. Procurator Gasmans Søn Jacob 1/4 Aar.

30/12-1780. Christen Riises Søn Peder f. Langangen 2 1/2 Aar.

31/12-1780. Henning Bergs Søn Jan 4 1/2 Aar.

31/12-1780. Gunder Monsens Kone f. Luxefjeld 70 Aar.

(169 døde i 1780) 

 

7/1-1781. Ole Einersens Kone f. Sems ejet 37 Aar.

14/1-1781. Ellev Olesen Fichens Kone f. Luxefjeld 50 Aar.

14/1-1781. Aslak Moes Søn Peder 2 1/2 Aar.

28/1-1781. Christen Pedersen Venstøbs Søn Halvor 14 Dage.

28/1-1781. Tosten Schielbreds Søn Torchil 2 Aar 9 Uger.

2/2-1781. Ole Gulbrandsen f. Follestad -døde i Sygehuset, 30 Aar.

4/2-1781. Morten Henrich Snedker f. Oseb. 58 Aar.

4/2-1781. Svend Mortensens Søn Ole f. Gulset ejet 1/2 Aar.

4/2-1781. Gunder Nielsen Bøes Søn Aslak 9 Uger.

6/2-1781. Ole Schyers Kone 78 Aar.

6/2-1781. Tormoe Olsens dødf. dtr.

6/2-1781. og Søn Ole 14 Dage.

18/2-1781. Haral Halvorsens d. Karen 13 Uger.

18/2-1781. Jacob Nielsens hjdb. d. Kisten 1 dag.

25/2-1781. Ole Gundersens Søn Gunder 1/2 Aar.

25/2-1781. Anders Hansens d. Else Maria 3/4 Aar.

4/3-1781. Knud Svendsens Kone f. Oseb. 51 Aar.

8/3-1781. Joachim Adtzlefs Søn Zacharias Simonsen 9 Uger.

11/3-1781. Halvor Christensen Fosses enke 69 1/2 Aar.

14/3-1781. Jonas Pedersens d. Berthe Maria f. BbKlev 5 Aar.

16/3-1781. Ole Andersen f. Follestad 28 Aar.

17/3-1781. Ole Eegaasen 41 Aar.

17/3-1781. Hans Larsens dødf. pb. f. Schyer.

17/3-1781. Margith Halvorsdtrs. uægte d. Anne 4 mnd.

17/3-1781. Hr. Capitain Hansens d. Dorothea Sophia Herbst 12 Dage.

25/3-1781. Halvor Meens d. Marthe 1 Aar.

25/3-1781. Knud Øfrum 49 Aar.

1/4-1781. Hasle Rejersens Søn Peder 3 3/4 Aar.

8/4-1781. Jacob Holmens d. Ranghild 3 Uger.

12/4-1781. Arne Johannisens Søn Johannes 6 Uger.

12/4-1781. Christence Andersdtrs. Søn Anders 4 Uger.

17/4-1781. Arne Erichsens Kone 32 1/4 Aar.

17/4-1781. Peder Knudsen Rullens d. Kisten Dorothea f. Gulset ejet 1 Aar.

21/4-1781. Anne Helvig Tychesd. 53 Aar.

22/4-1781. Peder Solvesens d. Karen 1/2 Aar.

22/4-1781. Jon Asbiønsens Søn Johan 1 Aar.

22/4-1781. Christen Tygesens Søn Christian 5 1/2 Aar.

29/4-1781. Anders Jensen f. Follestad 47 Aar.

29/4-1781. Gunder Bechevals Søn Niels 4 1/4 Aar.

4/5-1781. Guri Ledvorsd. fra Seude -døde i Sygehuuset 66 Aar.

4/5-1781. Langsteds d. Wilæa Margrethe 1/4 Aar.

9/5-1781. Niels Limie 33 1/2 Aar.

9/5-1781. Ole Erichsen f. BbKlev 59 Aar.

12/5-1781. Giert Monrads d. Christence Sophia 1 3/4 Aar.

20/5-1781. Karen Olsd. f. Kragetoe 54 Aar.

20/5-1781. Ole Nisterøes enke 45 Aar.

20/5-1781. Stigeren Arne Erichsens d. Kisten 4 Uger.

20/5-1781. Thor Andersens d. Helvig 10 Uger.

20/5-1781. Halvor Tvetens Søn Tosten 5 Uger.

27/5-1781. Jacob Langerøes d. Ambor 3 Aar.

27/5-1781. Niels Moes d. Karen 3 1/2 mnd.

30/5-1781. Giert Condrops enke 56 1/4 Aar.

4/6-1781. Niels Christophersen Venstøbs Søn Hans, 3 Uger.

4/6-1781. Hans Andersens Søn Anders 3 Uger.

4/6-1781. Anne Lisbeth Brynildsdatters d. Johanne Kistine 3 1/2 mnd.

4/6-1781. Niels Andersens Søn Anders 3 Uger.

5/6-1781. Giert Monrads Søn Johan Friderich 6 Aar.

9/6-1781. Aslak Grinies Kone 65 Aar.

9/6-1781. Søren Grinies d. Maren 14 Dager.

10/6-1781. Jørgen Christophersens hj.db. d. Johanne f. Oseb. 4 Dager.

24/6-1781. Anders Christensens Søn Christen f. BbKlev 6 Aar.

24/6-1781. Ole Hansens d. Inger f. Meens ejet 2 1/4 Aar.

27/6-1781. M. Kruuses d. Karen Margrethe 3 Aar.

28/6-1781. Halvor Jacobsens Søn Jacob 16 Aar.

29/6-1781. Rasmus Knudsens d. Maren Gurine f. Osebachen 1 3/4 Aar.

1/7-1781. Anders Svendsens Søn Thor 3/4 Aar.

1/7-1781. Ole Rønnichsens d. Berthe 8 mnd.

8/7-1781. Sigur Olsens enke f. BbKlev 83 Aar.

8/7-1781. Jacob Olsens Søn Ole f. Oseb. 2 1/2 Aar.

15/7-1781. Mathis Fløtterøes d. Kisten 1 1/2 Aar.

15/7-1781. og Søn Niels 3 mnd.

22/7-1781. Mathis Engebretsens Søn Engebret 17 1/2 Aar.

29/7-1781. Anders Myras enke 70 Aar.

29/7-1781. Anders Cortes Søn Søren Osebakken 3/4 Aar.

2/8-1781. Niels Aasterøes Søn Johannes 15 Aar.

9/8-1781. Anders Johannesen f. Gulset 24 Aar.

9/8-1781. Hans Halvorsens dødf. d.

12/8-1781. Lars Olsens Søn Ole f. Oseb. 8 1/2 Aar.

14/8-1781. Peder Erichsen f. Liestuul 26 Aar.

15/8-1781. Niels Madsens Søn Mads f. Venstøb 7 mnd.

19/8-1781. Halvor Sneltvets Kone 60 1/2 Aar.

22/8-1781. Niels Amundsens d. Maren f. Oseb. 3/4 Aar.

22/8-1781. Niels Aslaksen f. Meens ejet 73 Aar.

29/8-1781. Ingebor Christensd. f. Riis 30 Aar.

29/8-1781. Christopher Hansens d. Maren Elisabeth 3/4 Aar.

2/9-1781. Friderich Jacobsen f. Oseb. 72 Aar.?

2/9-1781. Henricha Halvorsdtrs. d. Marthe 17 Uger.

9/9-1781. Christopher Riises enke 74 Aar.

9/9-1781. Hans Ouestads Søn Hans 1 Aar.

9/9-1781. Peder Fieldalens Søn Knud 15 Uger.

9/9-1781. Niels Kittilsens Søn Tollef f. Sølie 4 1/2 Aar.

10/9-1781. Maren Jensd. -døde i Sygehuuset 15 Aar.

13/9-1781. Lars Olsen fra Sannie 89 Aar.

16/9-1781. Sigur Beestuuls dødf. Søn.

16/9-1781. Alf Sæterets d. Groe 10 Aar.

16/9-1781. og Søn Svend 5 Aar.

21/9-1781. Klokkeren Chr. Greves enke 57 1/2 Aar.

30/9-1781. Sigur Kittilsen f. Gaashølen 80 Aar.

30/9-1781. Simon Larsens Søn Lars f. Lie 6 1/2 Aar.

30/9-1781. Lars Christophersens d. Elen f. Grinie ejet 13 Uger.

30/9-1781. Hans Gullichsens d. Maren f. Meens ejet 12 Uger.

30/9-1781. Thomas Gundersens dødf. dtr.

6/10-1781. Ole Nielsen Møllers dødf. pb.

7/10-1781. Erich Christophersens d. Elen 3 Aar.

7/10-1781. Gunder Strømdals d. Inger Maria 4 Uger.

10/10-1781. Henrich Sørensen f. Hytten 76 Aar.

10/10-1781. Peder Buuses d. Gunhild 3/4 Aar.

14/10-1781. Hans Jonsens Søn Lars f. Fossum 6 Aar.

21/10-1781. Petter Hansens d. Catrine 6 Uger.

21/10-1781. Ole Nielsens d. Maria f. Langerøe 6 Aar.

28/10-1781. Vebiøn Fiellets Enke 75 1/2 Aar.

28/10-1781. en fremmed Kones barn Ole Olsen f. BøeRønnigen 6 Aar.

3/11-1781. Ole Jacobsen f. Meens ejet 72 Aar.

1/11-1781. Lensmandens d. Karen Dorothea 14 1/4 Aar. (Presten har skrevet feil navn. Det skal være Pernille.

3/11-1781. Jochim Monrad d. Kistine 10 Dage.

6/11-1781. Anders Isachsens Kone f. Ballestad ejet 84 Aar.

10/11-1781. Abraham Falchums enke 67 Aar.

11/11-1781. Peder Gundersens Kone fra Hytten 33 Aar.

18/11-1781. Margith Eliasdtrs. d. Anne 10 Uger.

25/11-1781. Ole Bergs d. Anne 5 Aar.

25/11-1781. Børre Sems Anne Kistine 14 Dage.

28/11-1781. Haral Sølie 57 Aar.

28/11-1781. Anne Maria Jonsdtr.s. d. Anne 14 Dage.

9/12-1781. Engebret Bouerøes hj.db. Søn Niels 8 Dage.

16/12-1781. Hasle Nielsens Søn Knud 3 Aar.

16/12-1781. og hans d. Gunhild Carine 3 Uger.

23/12-1781. Hans Abrahamsen f. Moe 25 Aar.

23/12-1781. Christen Jonsen f. M.Foss 70 Aar.

23/12-1781. Peder Rullens d. Kisten Dorothea 4 Uger.

130. 26/12.   Anders Jensens Søn Jens 11 Uger.

(130 begravelser i 1781)

 

3/1-1782. Jens Vasdalens d. Maren Catrine 14 Dage.

6/1-1782. Ole Schyers hj.døbte d. Anne 5 Dage.

6/1-1782. Lars Christophersens Søn Christopher 12 Aar.

6/1-1782. Halvor Svensens Søn Gullich f. Luxefjeld 1/2 Aar.

9/1-1782. Gulbrand Stephensen f. Osebachen 63 Aar.

13/1-1782. Peder Halvorsens Søn Jon f. Tofte ejet 1 1/4 Aar.

17/1-1782. Anders Pedersen f. Tofte 31 Aar.

29/1-1782. Torjer Ramsaasens Kone 61 Aar.

29/1-1782. Johannes Andersens d. Marthe 10 Dage.

30/1-1782. Engebret Espedalens enke 75 Aar.

10/2-1782. Ole Knudsens d. Maria 1/2 Aar.

10/2-1782. Knud Olsens d. Gunhild f. Hytten 12 Uger.

10/2-1782. Enevold Knudsens Søn Jon 8 Uger.

10/2-1782. Jacob Espedalens dødf. s.

16/2-1782. Peder Tofte 62 1/2 Aar.

16/2-1782. Halvor Tofte 57 Aar.

17/2-1782. Ole Hansens Søn Jon 8 Aar.

17/2-1782. Hans Sørensens d. Ingebor 3 Uger.

24/2-1782. Erich Nirisen f. Schotland 34 Aar.

24/2-1782. Mads Justsens d. Ambra Andrea 19 Uger.

24/2-1782. Sondre Grunnerøes dødf. Søn.

27/2-1782. Sergiant Wals Kone 28 1/2 Aar.

10/3-1782. Daniel Venstøbs Søn Peder 3 Uger.

10/3-1782. Alf Aarhuuses hj.db. d. Kisten 3 Dage.

16/3-1782. Tosten Engebretsen f. Luxefjeld 26 Aar.

17/3-1782. Knud Olsens Kone f. Sem 61 Aar.

17/3-1782. Anders Nøglegaards d. Karen 17 1/2 Aar.

17/3-1782. Erich Kleps Søn Christen 4 Aar.

23/3-1782. Petter Hansens Kone f. Hytten 31 Aar.

24/3-1782. Ole Riisings dødf. dtr.

28/3-1782. Niels Galt 83 Aar.

29/3-1782. Anders Olsens Søn Jacob f. BbKlev 1/2 Aar.

4/4-1782. Gunder Olsens Kone f. Riising ejet 68 Aar.

4/4-1782. Maren Ellingsdtrs. d. Anthonette 1 1/4 Aar.

6/4-1782. Ole Bøles Kone 82 1/2 Aar.

14/4-1782. Ole Hansens Søn Ole f. Fossum ejet 4 mnd.

14/4-1782. Henning Bergs Søn Halvor 1 1/4 Aar.

21/4-1782. Sigur Omuths d. Marthe 3/4 Aar.

25/4-1782. Christen Holms Søn Ole 22 Aar.

25/4-1782. Peder Erichsens dødf. barn f. Venstøb.

25/4-1782. Scheje Christensens enkes uægte Søn Lars 3 Dage, udlagte Ole Olsen f. Kongsberg.

28/4-1782. Sven Langangens Søn Jens Møller 14 Uger.

1/5-1782. Den unge sergiant Nords d. Anne Elisabeth 1 Aar 8 Uger.

1/5-1782. Anne Thorsd. fra Hvidesøe -døde i sygehuuset 29 Aar.

4/5-1782. Anders Henrichsen 46 Aar.

4/5-1782. Marthe Henrichsd. f. Hytten 49 Aar.

5/5-1782. Ole Hansen f. Fossum ejet 32 Aar.

8/5-1782. Hattungs Kone f. Oseb. 64 Aar.

18/5-1782. Ole Andersens Kone f. BbKlev 61 Aar.

18/5-1782. Maren Henningd. ibid 69 1/2 Aar.

18/5-1782. Peter Holms d. Karen 2 Aar.

20/5-1782. Christen Gundersen Øfrums Kone 62 1/2 Aar.

21/5-1782. Peder Stulens Kone 61 Aar.

2/6-1782. Erich Thorsen f. BbKlev 49 Aar.

2/6-1782. Elias Michelsens d. Maren 1 Aar.

2/6-1782. Niels Nielsens Søn Niels 14 Dage.

2/6-1782. Jon Asbiønsens d. Maren Gurine 10 Uger.

6/6-1782. Peder Simensens enkes d. Johanne 3/4 Aar.

9/6-1782. Thomas Christensens enke f. Hytten 83 Aar.

9/6-1782. Thor Schiefields Søn Peder 3 Uger.

9/6-1782. Niels Olsens Søn Jens f. BbKlev 1 1/2 Aar.

15/6-1782. Aslak Grinie 74 Aar.

16/6-1782. Just Kure f. Fossum ejet 62 Aar.

16/6-1782. Niels Hennichsen f. Ersrøe ejet 66 Aar.

23/6-1782. Lars Halvorsens d. Torberg 1 3/4 Aar.

26/6-1782. Karen Andersd. fra Holden - døde i sygehuuset 20 Aar.

25/3-1782 forhen (tidligere G.S.). Guri Jensd. f. Solum Sogn - døde i sygehuuset 13 Aar.

27/6-1782. Lars Lie 32 Aar.

30/6-1782. Hans Nirisens d. Signe 3/4 Aar.

2/7-1782. Halvor Svendsen f. Sølie 49 Aar.

3/7-1782. Jon Knudsen f. Bradsbergskouen 70 Aar.

6/7-1782. Halvor Venstøbs Kone 31 1/2 Aar.

6/7-1782. Ole Jacobsens enke f. Meens ejet 75 Aar.

7/7-1782. Lars Lies d. Marthe 3 Aar.

10/7-1782. Niels Gundersen, een fattig fra Vinie, døde paa N. Falchum 21 Aar.

14/7-1782. Vilhelm Jørgensen fra Borge ejet 65 Aar.

14/7-1782. Niels Limies d. Marthe 5 Aar.

14/7-1782. Abraham Isachsens Søn Christopher fra BbKlev 11 Aar.

14/7-1782. Halvor Gundersens d. Karen f. Berreberg ejet 1 1/4 Aar.

17/7-1782. Niels Olsen f. Ramsaasen 34 Aar.

25/7-1782. Baltzer Jensens Kone 41 Aar.

25/7-1782. og d. Inger 4 Dage.

28/7-1782. Christopher Smed 72 Aar.

28/7-1782. Halvor Olsens enke f. BbKlev 80 Aar.

28/7-1782. Morten Jensens Søn Jens ibid 18 Uger.

28/7-1782. Svend Engelsens d. Maren Dorothea 1/2 Aar.

9/8-1782. En fremmed skrædder fra Kongsberg, navnlig Christian Christiansen, døde hos Simon Erlandsen under Gulset, 45 Aar.

11/8-1782. Jon Nielsens d. Anne Kistene f. BbKlev 1 1/2 Aar.

11/8-1782. Christopher Hansens pb. Anne fra Breche ejet 3/4 Aar.

18/8-1782. Halvor Riises d. Karen 2 1/4 Aar.

24/8-1782. Jens Berreberg 50 1/2 Aar.

25/8-1782. Erich Christophersen f. Holms ejet 39 Aar.

25/8-1782. Inger Tønnesd. f. Moe ejet 23 Aar.

25/8-1782. Joachim Adtzlefs dødf. Søn.

25/8-1782. Mads Nielsens dødf. Søn fra Oseb.

1/9-1782. Christopher Hansens Kone f. BbKlev 32 Aar.

7/9-1782. Hæge Anundsd. fra Morgudal, døde i sygehuuset 26 Aar.

8/9-1782. Jens Gundersen f. Gulset ejet 25 Aar.

15/9-1782. Margidt Ledvorsd. f. Hvidesøe, døde i Sygehuuset 22 Aar.

16/9-1782. Anders Nielsens enke f. BbKlev 65 Aar.

23/9-1782. Kisten Gundersd. f. Meen 58 Aar.

29/9-1782. Ole Isachsens d. Alhed f. Bradsbergskouen 1 3/4 Aar.

6/10-1782. Aslev Hansd. f. Tofte ejet 17 Aar.

8/10-1782. Frands Hougaard f. Oseb. 69 Aar.

10/10-1782. Tollef Svendsens Kone f. Oseb. 28 Aar.

13/10-1782. Knud Larsens d. Elen fra BbKlev 7 1/2 Aar.

13/10-1782. Mathis Fløtterøes Søn Anders 2 mnd.

17/10-1782. Einer Torbiønsen f. Vasbreche 71 Aar.

23/10-1782. Anders Danielsen Ballestad 67 Aar.

23/10-1782. Haral Pedersens Kone f. N.Foss 51 1/2 Aar.

27/10-1782. Niels Hoppestads enke 73 Aar.

27/10-1782. Ole Isachsens d. Alet Sophie f. BbKlev 2 Aar.

27/10-1782. Ole Heljesens d. Anne fra Strømdals ejet 11 mnd.

2/11-1782. Haral Jansens Søn Jan 1 Aar 4 mnd.

3/11-1782. Hans Olsen f. Oseb. 63 Aar.

10/11-1782. Knud Larsens Abraham fra BradsbergKleven 25 Aar.

17/11-1782. Erich Engebretsens Søn Engebret 3 Uger.

24/11-1782. Ole Jørgensen f. BøeRønningen 77 Aar.

24/11-1782. Peder Halvorsen f. Bugoth 38 Aar.

24/11-1782. Hans Gullichsens Kone f. Meens ejet 45 Aar.

30/11-1782. Niels Christophersen Venstøbs Kone 39 Aar.

1/12-1782. Morten Jensens Søn Gunder f. Bradsberg ejet 2 Aar.

1/12-1782. Jan Halvorsens d. Anne Helvig ibid 5 Uger.

1/12-1782. Jon Christensens Søn Jacob ibid 7 Uger.

3/12-1782. Knud Gulseth 44 Aar.

17/12-1782. Aslak Stulens d. Maren 4 Uger.

24/12-1782. Jens Gundersens Kone f. BbKlev 57 Aar.

27/12-1782. Tormoe Jonsen Kikud 37 Aar.

28/12-1782. Knud Dalies Kone 45 Aar.

31/12-1782. Peder Tormosen f. Mæla 23 Aar.

(121 døde i 1782) 

 

1/1-1783. Anne Maria Jonsdtrs. d. Anne f. Osebachen 10 Uger.

11/1-1783. Lars Isachsens enke fra Strømdals ejet 60 1/4 Aar.

12/1-1783. Ole Hansens hj.db. Søn Hans f. Oseb. 1 Dage.

21/1-1783. Jens Sneltvets Kone 58 Aar.

26/1-1783. Gunder Monsen f. Luxefjeld 82 Aar.

26/1-1783. Niels Sems Søn Gregorius 1/4 Aar.

6/2-1783. Inger Sørensd. f. Grinie 59 Aar.

6/2-1783. Halvor Gundersens d. Maren 1 1/2 Aar.

8/2-1783. Anders Houerøes Kone 57 1/2 Aar.

16/2-1783. Aslak Evensen f. Falchum ejet 60 Aar.

16/2-1783. Ole Olsen f. Øfrum ejet 52 Aar.

16/2-1783. Ragnil Torjersdtr f. BbKlev 53 Aar.

21/2-1783. Anders Usgaard f. Sem, 72 Aar.

23/2-1783. Gulbrand Jislesens Kone 58 Aar.

2/3-1783. Anne Aslaksd. f. Luxefjeld 24 Aar.

2/3-1783. Torjer Thorsens Søn Lars fra Bradsb.kleven 2 1/2 Aar.

2/3-1783. Niels Skougserøes d. Anne Lisbeth 14 Uger.

2/3-1783. Svend Knudsens Kone f. Oseb. 42 Aar.

4/3-1783. Svend Olsen f. Oseb. 77 Aar.

9/3-1783. Engebreth Engebredtsen f. Oseb. 76 Aar.

9/3-1783. Isach Hoppestad 79 Aar.

15/3-1783. Zacharias Stephensen f. Engrav 29 Aar.

16/3-1783. Ole Thorsen f. BøeRønningen 65 Aar.

16/3-1783. Niels Grønsteens Kone 43 Aar.

16/3-1783. Elling Olsens Søn Giert 2 Aar.

16/3-1783. Berthe Povelsdtrs. Søn Berthel Thomesen 1 1/4 Aar.

16/3-1783. Kisten Hansdtrs. d. Ragnil 4 1/2 Aar.

16/3-1783. Ole Knudsens Søn Brynjulf 1/4 Aar.

19/3-1783. Knud Pedersen f. Bradsbergkl. 70 1/4 Aar.

19/3-1783. Ole Jonsens Søn Ole ibid 3 1/2 Aar.

23/3-1783. Abraham Andersens Søn Bent 3 Uger.

26/3-1783. Anders Buchval 31 Aar.

29/3-1783. Elen Christensd. f. BbKlev 67 1/2 Aar.

29/3-1783. Niels Jacobsens dødf. Søn.

30/3-1783. Jacob Christophersen f. Borge ejet 49 1/2 Aar.

30/3-1783. Niels Ramsaasens d. Netten 8 Uger.

30/3-1783. Jørgen Christophersens hj.db. Søn Christopher 8 Dage.

30/3-1783. og d. Catrine 8 Dage.

2/4-1783. Solve Rosvalds enke 77 Aar.

2/4-1783. Morten Rasmusens f. M.Foss 62 Aar.

6/4-1783. Isach Stubberøe 76 Aar.

9/4-1783. Peder Henrichsen f. Doxerøe 55 Aar.

9/4-1783. Niels Hansens Henrich f. Hytten 1 Aar.

9/4-1783. Anders Buchvals Søn Christian 1 Aar.

9/4-1783. og d. Anne 5 Aar.

13/4-1783. Jon Andersen f. BbKlev 36 Aar.

13/4-1783. Hans Sigursen f. Aas ejet 32 Aar.

13/4-1783. Gudmund Svendsen f. Rosvald 22 Aar.

13/4-1783. Jon Rønnichsens d. Inger 2 Aar.

17/4-1783. Lars Michelsen f. BbKlev 32 Aar.

19/4-1783. Christian Limie 74 Aar.

21/4-1783. Rasmus Dyrchols Søn Jon 3/4 Aar.

22/4-1783. Ole Pedersen f. Oseb. 56 Aar.

22/4-1783. Kiøstol Ougensen f. Laurdal, døde i Sygehuuset, 84 Aar.

26/4-1783. Aslak Gundersen f. Hytten 38 Aar.

27/4-1783. Jens Jacobsen Sneltvets Søn Ole 3 1/2 Aar.

27/4-1783. Marthe Christophersd. f. Borge ejet 27 Aar.

4/5-1783. Jacob Christophersens enke fra Borge ejet 48 Aar.

4/5-1783. Ole Andersens d. Karen Kistine f. Bradsb.kleven 8 Aar.

6/5-1783. Helje Osmundsd. fra Sannichedal, døde i Sygehuuset 23 Aar.

7/5-1783. Hænrik Riibe f. Langangen 37 Aar.

11/5-1783. Peder Tollefsen Bøes enke 72 Aar.

11/5-1783. Saamund Højelie 69 Aar.

15/5-1783. Engebret Dyrchols enke 80 Aar.

18/5-1783. Hans Torstensen f. Riising ejet 75 Aar.

18/5-1783. Ellef Halvorsen f. BøeRønningen 76 Aar.

21/5-1783. Niels Jacobsens Kone f. Meens ejet 46 Aar.

22/5-1783. Jens Larsen Vasdalen f. Bradsbergkl. 53 Aar.

22/5-1783. Truls Thorsens Søn Peder f. Bradsbergkl. 9 mnd.

25/5-1783. Groe Olsd. fra Laurdal, døde i Sygehuuset, 61 1/2 Aar.

25/5-1783. Peder Olsen Nisterøe 81 Aar.

25/5-1783. Hans Jacobsen f. Lie ejet 28 Aar.

1/6-1783. Lars Hansen f. BbKlev 32 Aar.

2/6-1783. Peder Grinitejens enke 71 Aar.

2/6-1783. Halvor Sætrets Søn Svend f. Riising ejet 1 1/4 Aar.

10/6-1783. Kittil Grunderøes enke 71 Aar.

19/6-1783. Rasmus Hansens k. f. BbKlev 36 Aar.

19/6-1783. Halvor Biønsens Søn Ole f. Bradsberg ejet 1/4 Aar.

19/6-1783. Hartvig Ruuges Kone 57 Aar.

20/6-1783. Dorthe Trost, 70 Aar.

22/6-1783. Jacob Espedalens Søn Engebret 16 Uger.

6/7-1783. Ambor Johannesd. fra Bamble -døde i Sygehuuset 47 Aar.

20/7-1783. Vetle Amundsen f. Oseb. 21 Aar.

20/7-1783. Magnil Monsd. f. Oseb. 20 Aar.

20/7-1783. Christen Madsens Søn Ole Oseb., 1 1/4 Aar.

20/7-1783. Halvor Christophersens d. Berthe Carine ibid 1 Aar.

20/7-1783. Halvor Meens Søn Peder 3/4 Aar.

20/7-1783. Ole Gundersen f. Kreppa 79 Aar.

20/7-1783. Elling Højelies hj.db. d. Anne 1 1/2 dag.

20/7-1783. Jan Herbiønsens Søn Peder 10 Uger.

23/7-1783. Ole Isachsens Søn Isach fra Bradsb.skouen 7 1/2 Aar.

25/7-1783. Isach Sannies d. Anne Carine 8 Uger.

27/7-1783. Christen Fossum 82 Aar.

27/7-1783. Anders Kart f. Oseb. 49 Aar.

27/7-1783. Tyge Kiærs Søn Thor 1 3/4 Aar.

3/8-1783. Halvor Riises d. Maren 1 1/2 Aar.

3/8-1783. Jens Gudmundsen Sneltvets Søn Gudmund 7 1/2 Aar.

3/8-1783. Halvor Ledvorsens d. Maren f. Moe ejet 1 Aar.

5/8-1783. Halvor Larsen Venstøbs Kone 26 Aar.

9/8-1783. Johan Mejer 66 Aar. (Osebakken, G.S.)

9/8-1783. Søren Christian Condrops Søn Giert Condrop 7 1/2 mnd.

10/8-1783. Rasmus Knudsens Guline 1 1/2 Aar.

16/8-1783. Engebret Bøles Kone 75 Aar.

17/8-1783. Jacob Olsens Riis f. Oseb. 51 Aar.

23/8-1783. Halvor Rasmussens Kone fra Foss ejet 65 1/2 Aar.

23/8-1783. Christopher Hoppestads db. Niels 2 Aar.

24/8-1783. Erich Gravelies Søn Lars 2 Dage.

7/9-1783. Erich Bøles Søn Engebret 2 1/2 Aar.

7/9-1783. Ole Berrebergs d. Ingebor 1/4 Aar.

7/9-1783. Knud Gundersens Søn Isach 4 mnd.

11/9-1783. Hr. Major Ryes d. Anne Catrine 27 Aar.

12/9-1783. Jens Jacobsen Sneltvets Søn Jacob 1/2 Aar.

20/9-1783. Ole Kiises Søn Jens 21 Aar.

21/9-1783. Anders Schvenchesens d. Berthe 4 Uger.

21/9-1783. Anders Jensens d. Marthe f. Hytten 3/4 Aar.

21/9-1783. Halvor Christophersens d. Elen f. Oseb. 2 Aar.

27/9-1783. Niels Berrebergs Kone 66 Aar.

27/9-1783. Jon Endresens Kone f. Lia i Luxefjeld 44 Aar.

27/9-1783. Ole Johannesens d. Anne Mathea 4 Uger.

28/9-1783. Isach Pedersen f. Kleven 15 Aar.

28/9-1783. Magnus Nielsens Søn Tollef 8 Uger.

5/10-1783. Lars Nielsens pb. Randi f. Breche ejet 11/12 (½?) Aar.

12/10-1783. Niels Venstøbs d. Inger Maria 1 1/4 Aar.

12/10-1783. Isach Aases dødf. barn.

17/10-1783. Simon Corfitsen f. Bradsberg ejet 70 Aar.

18/10-1783. Maria Christophersd. f. Breche ejet 21 Aar.

19/10-1783. Svend Hieronomisen fra Breche ejet, 57 Aar. (Fra Skien G.S.)

19/10-1783. Rollef Svartangen 56 Aar.

19/10-1783. Thomas Jensens d. Tone Kistine f. Lunds ejet 1 Aar.

19/10-1783. Halvor Christophersens d. Marthe 16 Aar.

23/10-1783. Ole Hansens Kone f. Oseb. 23 Aar.

26/10-1783. Povel Fieldets dødf. Søn.

2/11-1783. Christen Madsen f. Oseb. 52 Aar.

2/11-1783. Isach Jensens Søn Knud f. Frougner ejet 21 Aar.

2/11-1783. Gunder Larsens tvillingdøtter Marthe Maria 14 Dage.

2/11-1783. og Agathe 14 Dage.

2/11-1783. Jacob Rasmusens Kistine 10 Dage.

8/11-1783. Niels Halvorsen f. Laugm.gaarden 37 Aar.

8/11-1783. Anders Olsens d. Maren fra Søndre Mælum (Mæla. G.S.) 13 Uger.

8/11-1783. Hans Larsens dødf. Søn.

16/11-1783. Niri Olsens Kone 45 Aar.

16/11-1783. Solve Isachsens d. Gunnil 4 Aar.

16/11-1783. Jacob Bommens hj.db. d. Anne 4 Dage.

16/11-1783. og en dødf.

30/11-1783. Simen Jonsens Søn Jon 1 Aar.

30/11-1783. Jon Halvorsens d. Torborg 4 Uger.

4/12-1783. Jens And. Ballestads Søn Anders 20 1/2 Aar.

4/12-1783. Hans L. Ballestads df. pb.

9/12-1783. Christen Bradsbergs Kone 38 Aar.

14/12-1783. Engebret Nielsens enke fra BradsbergKleven 72 Aar.

14/12-1783. Friderich Sadelmagers dødf. s.

21/12-1783. Johannes Olsens enke 87 Aar.

21/12-1783. Ole Gundersens d. Karen 1 Aar.

23/12-1783. Friderich Sadelmagers Kone 27 Aar.

23/12-1783. Jens Follougs d. Inger 8 Uger.

30/12-1783. Isach Jacobsens enke 79 Aar.

30/12-1783. Jon Engravs dødf. Søn.

(157 døde i 1783)

 

1/1-1784. Jacob Tønnesen 50 Aar.

4/1-1784. Anne Jensd. f. Frougner 18 Aar.

4/1-1784. Anne Jonsd. f. Hyni 17 Aar.

4/1-1784. Peder Olsens dødf. d. f. Gulseth.

8/1-1784. Niels Engravs Kone 78 Aar.

8/1-1784. Halvor Riises hjdb. Søn Jacob 1 dag.

9/1-1784. Kruses Søn Niels Aal 6 Uger.

9/1-1784. Ole Svensens Kone f. BbKlev 57 Aar.

9/1-1784. Engebret Larsens enkes uægte db. f. BbKlev Isach 8 Dage.

18/1-1784. Niels Halvorsens Kone f. Oseb. 50 Aar.

18/1-1784. Ole Ouestads Kone ibid 65 Aar.

18/1-1784. Thomas Gundersens Kone f. BbKlev 34 Aar.

18/1-1784. Thomas Gundersens moder, 76 Aar.

18/1-1784. Engebret Larsens enke 41 Aar.

18/1-1784. Jens Amundsens Søn Amun 6 Uger.

22/1-1784. Niels Jacobsens Kone f. BbKlev 29 Aar.

25/1-1784. Asbiøn Olsen f. Bougerøe 71 Aar.

25/1-1784. Engebret Pedersens d. Helvig 1 1/2 Aar.

1/2-1784. Halvor Larsen Aas 75 Aar.

4/2-1784. Svenche Steensaasen 70 Aar.

4/2-1784. Jon Christensens Søn Christen fra BbKlev 9 Uger.

4/2-1784. Knud Larsens d. Anne Margrethe ibid 2 Aar.

5/2-1784. Ole Fløtterøe 65 Aar.

5/2-1784. Thomas Gundersens Søn Gunder f. BbKlev 2 1/2 Aar.

8/2-1784. Knud Kragetoe 56 Aar.

8/2-1784. Lars Pedersen f. Bøe 45 Aar.

8/2-1784. Gunder Johannesen f. Schilbred 19 Aar.

8/2-1784. Johannes Biønsen Hosum fra Hvidesøe, døde på sygehuuset 78 Aar.

8/2-1784. Tov Kastes Søn Torjer 2 1/2 Aar.

11/2-1784. Engebret Jacobsen Bommen 36 Aar.

22/2-1784. Lars Pedersen Bøes d. Elen 19 Aar.

22/2-1784. Niels Engrav 56 Aar.

22/2-1784. Halvor Meens dødf. dtr.

26/2-1784. Gunder Baaserøe 72 Aar.

26/2-1784. Gunder Baaserøes Kone 62 Aar.

27/2-1784. Jens Fischers Søn Bartholomæus Tevesen 15 Uger

28/2-1784. Simen Schveders Søn Ole Mauritius 14 1/2 Aar.

28/2-1784. Jonas Pedersens Søn Peder 12 Aar.

29/2-1784. Ole Larsen f. BbKlev 52 Aar.

29/2-1784. Elen Engebretsd. f. Oseb. 59 Aar.

29/2-1784. Isach Knudsens Kone fra Bradsbergkl. 54 Aar.

29/2-1784. Saamund Christensens d. Anne Maria 3 Uger.

29/2-1784. Isach Holms dødf. Søn.

7/3-1784. Lars Olsens Søn Ole f. Oseb. 1 1/2 Aar.

7/3-1784. Halvor Schiolds Søn Christopher 2 Aar.

13/3-1784. Isach Holms Kone 29 Aar.

13/3-1784. Abel, Sophia Bangs Søn 18 Uger.

14/3-1784. Peder Halvorsens d. Turi 1 1/4 Aar.

21/3-1784. Mathis Erichsen f. Hytten 44 Aar.

21/3-1784. Ole Friderichsen ibid 70 Aar.

21/3-1784. Friderich Tambours enke 56 Aar.

21/3-1784. Børre Gundersens Søn Gunder 7 Aar.

21/3-1784. Mathis Svindholts d. Margrethe 4 Uger.

28/3-1784. Johanne Tychesd. 57 Aar.

28/3-1784. Ougen Kolchiøns Søn Ole 15 Aar.

28/3-1784. Ole Heljesens Søn Hans 14 Dage.

31/3-1784. Erich Thorsens enke 66 1/2 Aar.

31/3-1784. Alf Aarhuuses d. Kisten 4 mnd.

4/4-1784. Lisbeth Olsd. f. BbKlev 19 Aar.

4/4-1784. Ole Riisings d. Kisten 3/4 Aar.

8/4-1784. Jens Aarhuuses Søn Jon 8 Uger.

8/4-1784. Envold Knudsens Søn Halvor 4 Uger.

12/4-1784. Jon Torbiønsen Løbergs Søn Svenning 14 Dage.

18/4-1784. Morten Giedeboens d. Kisten fra BbKlev 14 Aar.

18/4-1784. Erich Kleps d. Elen 5 Uger.

18/4-1784. Jan Olsens Søn Peder 8 Uger.

18/4-1784. Mathis Svindholts d. Margrethe 7 Uger.(Se 21.3.d.å. R.Ba.)

18/4-1784. Niels Hyberts dødf. Søn.

28/4-1784. Hans Larsens Kone f. BbKlev 42 Aar.

28/4-1784. Engebret Solvesens d. Johanne Susanne fra Grinie 7 Uger.

29/4-1784. Gunder Andersens enke f. Folloug 76 1/2 Aar.

8/5-1784. Ole Nærums Kone 55 Aar.

9/5-1784. Haagen Riises enke 71 Aar.

9/5-1784. Gullich Torjusen 35 Aar.

16/5-1784. Laurants Thorson 45 Aar.

16/5-1784. Mads Madsens Søn Mads 4 1/2 Aar.

16/5-1784. Hans Nirisens dødf. Søn.

16/5-1784. Inger Torjersd. 55 Aar.

16/5-1784. Jørgen Falchums d. Anne 11 Uger.

16/5-1784. Christen Eegaasens enke 78 Aar.

19/5-1784. Christopher Hybbert 41 Aar.

19/5-1784. hans Kone 36 Aar.

19/5-1784. og hans Søn Andreas 4 mnd.

22/5-1784. Lars Skouens Kone 77 Aar.

23/5-1784. Jacob Sølies d. Berthe 14 Dage.

31/5-1784. Knud Aslaksens Kone fra Breche ejet, 42 Aar.

31/5-1784. Jacob Isachsens Søn Anders 4 Aar.

31/5-1784. Ole Olsens dødf. b. f. Breche ejet.

6/6-1784. Svend Løbergs Søn Jørgen 3 Aar.

9/6-1784. Anne Christensd. f. Sølie ejet 18 1/4 Aar.

13/6-1784. Christopher Tostensens Kone 52 Aar.

13/6-1784. Peder Pedersen f. Fossum ejet 28 Aar.

24/6-1784. Niels Larsens Søn Ole 25 Aar.

24/6-1784. Anders Jensens hj.db. Anders 5 Dage.

27/6-1784. Knud Olsen fra Gousdal 21 Aar.

10/7-1784. Zidsel Buul 47 Aar.

11/7-1784. Hans Olsen f. BbKlev 57 Aar.

11/7-1784. Erich Thorsens enke ibid 52 Aar.

11/7-1784. Niels Andersen f. Oseb. 30 Aar.

18/7-1784. Mathis Svindholts Søn Ole 9 Aar.

18/7-1784. Anders Nøglegaards d. Berthe 14 1/2 Aar.

25/7-1784. Niels Olsen Biøndalens Kone 79 Aar.

25/7-1784. Jacob Sørensens Søn Søren 12 Aar.

1/8-1784. Hasc?hil Sørensen 84 1/2 Aar.

12/8-1784. Abraham Fieldet 70 1/2 Aar.

25/8-1784. Søren Halvorsen f. Otterholt ejet 66 Aar.

28/8-1784. Halvor Ramsaasens Kone 70 Aar.

29/8-1784. Hans Larsen f. BbKlev 50 1/2 Aar.

29/8-1784. Anders Jensens dødf. barn.

29/8-1784. Christian Andersens Søn Lars 2 mnd.

5/9-1784. Ingebor Erichsd. 89 Aar.

5/9-1784. Sivert Riis 51 Aar.

9/9-1784. Hans Moes enke 77 Aar.

18/9-1784. Jens Hellichsens d. Berthe 8 Aar.

20/9-1784. Hasle Rejersens d. Berthe 20 Aar.

25/9-1784. Halvor Aaltvets Kone 57 Aar.

25/9-1784. Niels Jacobsens d. Elen f. Meens ejet 8 Uger.

26/9-1784. Rasmus Mortensens Søn Morten 12 Uger.

29/9-1784. Isach Hansen Bøes Kone 34 Aar.

30/9-1784. Borger Follougs enke 70 1/2 Aar.

3/10-1784. En fremet Mand fra Tonsberg ved navn Lars Andersen, død hos Friderich Storm 51 Aar.

3/10-1784. Valdemar Tolfsens d. Anne Margrethe 4 Uger.

30/10-1784. Abraham Venstøb 81 Aar.

30/10-1784. Christen Lund 57 Aar.

30/10-1784. Anders Larsens Søn Jens fra Bradsb.kleven 2 Aar.

30/10-1784. Jens Jensens d. Johanne ibid 5 Uger.

31/10-1784. Jacob Langerøes d. Ambor 1 1/2 Aar.

31/10-1784. Stephen Engravs Søn Zacharias 1/2 Aar.

31/10-1784. Lars Kiærs d. Signe 4 Uger.

13/11-1784. Svend Povelsens Søn Niels Friis 2 ¾ Aar.

14/11-1784. Erich Halvorsen f. Oseb. 71 Aar.

16/11-1784. Christen Grinilia f. Luxefjeld 65 Aar.

21/11-1784. Kisten Vilhelmsd. f. Oseb. 22 Aar.

5/12-1784. Ole Ouestad f. Osebachen 68 Aar.

5/12-1784. Niels Skotlands dødf. Søn.

11/12-1784. Jens Jacobsen Sneltvet 36 1/2 Aar.

12/12-1784. Gunnil Ebbesd. f. Gulset 40 Aar.

19/12-1784. Peder Bøes Søn Herman 5 Aar.

26/12-1784. Engebret Pedersens Søn Aslak 3 Uger.

26/12-1784. Peder Bøes d. Inger ¾ Aar.

28/12-1784. KammerRaad Hansen d. dj: 16 desbr. 76 1/2 Aar.

(141 døde i 1784) 

 

2/1-1785. Mads Havbakkens Kone 40 Aar.

2/1-1785. Christian Andersens enke fra Bradsbergskouen 39 Aar.

2/1-1785. Jens Hellichsens d. Boel 1 1/2 Aar.

7/1-1785. Jørgen Green 31 Aar.

7/1-1785. Ole Ødegaardens d. Maren 14 Dage.

8/1-1785. Hæge Tostensd. fra Vinnie,

8/1-1785. og Ingebor Olsd. fra Solum, Begge døde i Sygehuset.-

8/1-1785. Procurator Rougtvets d. Elisabeth 19 ¼ Aar.

9/1-1785. Mads Hafbakkens d. Berthe 8 Aar.

9/1-1785. og Søn Halvor 4 Uger.

18/1-1785. Jørgen Greens enke 67 Aar.

19/1-1785. Jacob Hansens Kone 63 Aar.

21/1-1785. Ole Gundersens Kone f. Lunds ejet 35 Aar.

30/1-1785. Svend Møllers Kone f. Oseb. 86 Aar.

30/1-1785. Anders Olsens enke f. Oseb. 65 Aar.

30/1-1785. Morten Giedeboens Søn Jens f. Bradsbergkleven 9 Aar.

30/1-1785. Jacob Espedalens d. Berthe 7 Aar.

30/1-1785. Daniel Jensens Søn Engebret f. Bradsbergkleven 1 1/2 Aar.

6/2-1785. Niels Henrichsens enke 78 Aar.

13/2-1785. En fremmet betlere fra Sandsvær ved navn Engebret Jensen, død paa Otterholt 20 Aar.

22/2-1785. Gunder Grinies Kone 81 Aar.

27/2-1785. Gunder Nirisen 69 Aar.

27/2-1785. Niels Jensens d. Ambor fra BbKlev 8 Uger.

6/3-1785. Niels Abrahamsen f. BbKlev 49 Aar.

6/3-1785. Peder Halvorsens d. Maren 10 Uger.

6/3-1785. Knud Olsens Kone 32 Aar.

6/3-1785. Jacob Nygaards d. Live 6 Aar.

13/3-1785. Hans Larsen Ballestads Søn Engebret 7 Dage.

13/3-1785. Anders Erichsens d. Inger f. Breche Ejet 13 Aar.

20/3-1785. Sigur Solems Søn Ole 21 Uger.

20/3-1785. Halvor Christophersens Kone f. Oseb. 29 Aar.

20/3-1785. Jacob Pedersens Søn Peder f. Tofte ejet 12 Aar.

28/3-1785. Ole Numme 62 Aar.

28/3-1785. Christen Larsen f. Ballestad ejet 42 Aar.

2/4-1785. Ole Thues Søn Ulrich Friderich 5 1/2 Aar.

3/4-1785. Mads Sannies Kone f. Oseb. 41 Aar.

3/4-1785. Jacob Sørensen f. Klep 49 1/2 Aar.

3/4-1785. Halvor Biøndalens Søn Ole 3/4 Aar.

10/4-1785. Jon Torbiønsen Løbergs d. Anne 3 Uger.

10/4-1785. Jacob Simensens d. Maren 4 Uger.

10/4-1785. Niels Christophersen Venstøbs Søn Christopher 10 Aar.

10/4-1785. Petter Teiens dødf. db.

16/4-1785. Thor Pedersen Smed 59 Aar.

16/4-1785. Neri Olsens Søn Hans 2 Aar.

16/4-1785. Salve Gundersens d. Salvia Christine 1/2 Aar.

17/4-1785. Lars Fossejore 73 Aar.

20/4-1785. Niels Christophersen Venstøbs d. Dorthe Maria 3/4 Aar.

24/4-1785. Jens Jacobsen Sneltvets d. Ingebor Maria 3/4 Aar.

24/4-1785. Ole Jensens d. Anne Sophia f. Hytten 2 1/2 Aar.

24/4-1785. Tollef Kiøstolsens Kone Ragnil Steensd. fra Hitterdal, d. paa Højset 49 Aar.

1/5-1785. Stephen Gulbrandsens Søn Niels Petter f. Oseb. 3 1/2 Aar.

1/5-1785. Jon Rønnichsens d. Inger 1 1/4 Aar.

1/5-1785. Mons Aslaksens Kone f. Oseb. 76 Aar.

1/5-1785. Erich Follougs Søn Svend 8 Aar.

1/5-1785. Peder Cornelissens d. Karen 3/4 Aar.

1/5-1785. Christen Fløtterøes Søn Lars 1 1/2 Aar.

3/5-1785. Tolv Olsen f. Laurdal 32 Aar.

3/5-1785. Henrich Thorsen f. Gierpen Sogn 71 Aar, Begge døde paa Sygehuuset.-

4/5-1785. Johan Werners Kone 52 Aar.

8/5-1785. Morten Abrahamsen 27 Aar.

8/5-1785. Petter Holms d. Marthe 1/2 Aar.

8/5-1785. Erich Torjersens enke f. Oseb. 70 Aar.

8/5-1785. Søren Toftes hj.db. d. Kisten Dorothea 2 Dage

11/5-1785. Rasmus Pedersen f. N.Breche 43 Aar.

16/5-1785. Halvor Schiøths Christina 1 Aar.

16/5-1785. Kisten Ougensd. f. Kolkiøn 72 1/2 Aar.

16/5-1785. Jacob Nielsens d. Berthe 4 mnd.

16/5-1785. Hans Rønnichsens Søn Hans 3/4 Aar.

16/5-1785. Halvor Erichsens Søn Erich f. Hoppestad 13 Aar.

22/5-1785. Tov Andersen fra Gjerdal (Hjartdal G.S.), 70 Aar.

22/5-1785. Anders Hiernomisen 75 Aar.

22/5-1785. Christen Larsens enke 71 Aar.

22/5-1785. Anders Jonsen f. BbKlev 82 1/2 Aar.

22/5-1785. Hans Andersens d. Pernille 8 1/2 Aar.

22/5-1785. Jon Jonsens hj.db. Søn Niels 3 1/2 dag.

25/5-1785. Ole Monsens Søn Svennung 4 Aar.

28/5-1785. Anders Carlsens Kone f. Oseb. 60 Aar.

28/5-1785. Niels Hansen Buer 59 Aar.

29/5-1785. Malene Thomesd. 67 Aar.

29/5-1785. Siri Erichsdtrs. hjdb. pb. Ingebor 8 Dage.

5/6-1785. Ole Simensens Søn Simon 3/4 Aar.

5/6-1785. Hans Ouestads Søn Hans 3 Aar.

5/6-1785. Halvor Svendsens Søn Gullich 5 Uger.

12/6-1785. Søren Erichsens Kone f. Oseb. 65 1/2 Aar.

12/6-1785. Jon Larsens Søn Johan Andreas 1 1/4 Aar.

19/6-1785. Halvor Meens Søn Peder 6 Uger.

19/6-1785. Jacob Riisings Søn Jacob 3 1/4 Aar.

26/6-1785. Vetle Larsens Søn Lars f. Oseb. 2 1/4 Aar.

26/6-1785. Gulbrand Fjeldet 87 Aar.

3/7-1785. Peder Olsens Søn Ole f. Gulset ejet 3 1/2 Aar.

3/7-1785. sames Søn Ole 1/4 Aar.

5/7-1785. Henrich Evensens enke 70 Aar.

13/7-1785. Joachim Adtzlefs d. Marthe 1 3/4 Aar.

13/7-1785. Hans Halvorsens Søn Johannes 6 Aar.

24/7-1785. Else Friderichsdtrs. d. Karen Thorsd. 2 1/2 Aar.

31/7-1785. Halvor Tvetens d. Anne 1/4 Aar.

31/7-1785. Ole Jensens d. Anne Sophia 2 3/4 Aar.

7/8-1785. Christen Isachsen f. Falchum ejet 14 Aar.

7/8-1785. Anders Klevas d. Anne 3/4 Aar.

7/8-1785. Morten Olsens d. Malene 20 Uger.

12/8-1785. Niels Jensen fra Solum (i Luxefield. G.S.), død paa Sygehuuset 16 Aar.

21/8-1785. Maren Hansdtrs. uægte d. fra Aashameren Inger 3 Uger.

21/8-1785. Anders Svendsens d. fra Osebachen, Anne Catrine Margithe 16 Uger.

24/8-1785. Søren Rollefsens Kone f. Oseb. 73 Aar.

24/8-1785. Ole Nisterøes d. Maren 10 Aar.

28/8-1785. Tov Kastes Søn Ole 11 Aar.

28/8-1785. Lars Grinilias d. Anne 2 mnd.

2/9-1785. Procurator Gasmans Kone 28 3/4 Aar.

2/9-1785. hans Søn Jacob Egidius 1 3/4 Aar.

4/9-1785. Isach Aases d. Karen 9 mnd.

4/9-1785. Jacob Rasmusens d. Kisten 17 Uger.

11/9-1785. Arne Johannisens Søn Hans 8 Uger.

11/9-1785. Jørgen Christophersens Søn Christopher 1 Aar.

11/9-1785. Torjer Hansens Søn Hans fra Søndre Riising ejet 2 Aar.

14/9-1785. Erich Simensens d. Dorthe 17 Aar.

14/9-1785. Anders Ruusches d. Anne Carine 3 Uger.

18/9-1785. Christen Johannisen f. Otterholt 15 Aar.

18/9-1785. Jens Follougs Søn Hans 9 Aar.

18/9-1785. Halvor Amundsen f. Trolsaas. 86 Aar.

18/9-1785. Ludvig Jacobsens d. Karen 3 Aar.

19/9-1785.  Kiel Andersens d. Dorthe 3 Aar.

25/9-1785. Zacharias Lies d. Karen Maria 6 Uger.

25/9-1785. Søren Knudsen f. Kragetoe 28 Aar.

25/9-1785. Giermund Michelsen f. Molands præstegjeld, døde i Sygehuuset 40 Aar.

28/9-1785. Sergiant Schougs Søn Christian 3 Aar.

28/9-1785. Jens Amundsens d. Guri 14 Uger.

1/10-1785. Petter Hansens Søn Hans 9 1/2 Aar.

2/10-1785. Engvold Knudsens Søn Halvor 3 Uger.

2/10-1785. Ole Aslaksen Kaasas d. Barbara 3 Aar.

2/10-1785. Povel Vebiønsens Søn Povel 3 Aar.

8/10-1785. Abraham Andersens d. Anne 4 Aar.

9/10-1785. Christen Hoppestads Søn Amun 14 Aar.

9/10-1785. Johannes Pedersens hj.db. Søn Peder 2 Dage.

15/10-1785. Halvor Christensen f. Oseb. 57 Aar.

16/10-1785. Povel Vebiønsens Kone 28 Aar.

16/10-1785. Jon Fieldets d. Berthe 7 Aar.

16/10-1785. Povel Fieldets Søn Anun 5 Aar.

16/10-1785. og hans d. Karen 2 Aar.

16/10-1785. Ole Gunnulsens Søn Gunnul 1/2 Aar.

16/10-1785. Lars Haagensens d. Karen 2 Aar.

16/10-1785. Peder Biønsen Godals Søn Hans 2 1/2 Aar.

23/10-1785. Mathis Engebretsens Søn Gunder 14 Dage.

30/10-1785. Lars Haagensens d. Maren 9 1/2 Aar.

30/10-1785. Christen Hoppestads d. Karen 2 Aar.

30/10-1785. Magnus Nielsens Søn Jørgen 1 1/2 Aar.

30/10-1785. Engebret Bouerøs Kone 49 Aar.

4/11-1785. Niels Dals Søn Marcus 3 Aar.

5/11-1785. Lisbeth Olsdtrs. Søn Michael 2 1/2 Aar.

13/11-1785. Ougen Pedersen f. Fossum 67 Aar.

13/11-1785. Peder Bouerøs dødf. dtr.

13/11-1785. Jens Hansens d. Maria und. Moe 5 Uger.

13/11-1785. Søren Henrichsens Søn Henrich Andreas 1 3/4 Aar.

20/11-1785. Jan Einersen f. Gulset ejet 19 Aar.

20/11-1785. Anders Hansens d. Lisbeth Maria f. Hytten 1 1/4 Aar.

20/11-1785. Et uægte barn f. vestre Porsgrund ved navn Ole. Moderen Johanne Catrine, døde hos Lars Hansen ved Aashameren 1/4 Aar.

22/11-1785. Christopher Hyberts d. Anne Catrine 3 1/2 Aar.

22/11-1785. Thor Jacobsens d. Maren 1 3/4 Aar.

22/11-1785. Jon Beestuls Søn Gunnul 4 mnd.

22/11-1785. Ole Olsens Kone Aldis 61 Aar.

3/12-1785. Tone Svendsd. f. Sillejord -døde i Sygehuuset 52 Aar.

4/12-1785. Peder Bouerøs Kone 37 Aar.

4/12-1785. Hans Haagensens Søn Halvor 11 Aar.

10/12-1785. Stiger Ole Werech 55 Aar.

11/12-1785. Anders Larsen f. BbKlev 54 Aar.

11/12-1785. Hans Petter Jonasens Søn Jørgen Henrich 2 Aar.

11/12-1785. Christopher Hansens Søn Christopher f. Hytten 1 1/2 Aar.

11/12-1785. Jacob Tostensens Søn Erich 3/4 Aar.

11/12-1785. og d. Maren 3 1/2 Aar.

18/12-1785. Thomas Gundersens d. Kisten 9 Aar.

18/12-1785. Jens Aarhuuses Søn Anders 3/4 Aar.

18/12-1785. Halvor Bechevald 66 Aar.

18/12-1785. Ole Asbiønsens d. Anne 8 Uger.

18/12-1785. Anders Steensaasens Søn Svenche 1 Aar.

18/12-1785. Niels Bergs hjemmedøbte datter Elen 3 Dage.

22/12-1785. Kittil Houens d. Karen 2 1/2 Aar.

22/12-1785. Rasmus Engelsens hj.db. d. Ragnil Maria 3 Dage.

26/12-1785. Tron Dalie 45 Aar.

26/12-1785. Bergith Pedersdtrs. uægte Søn Johan Vulf 6 Uger.

(178 døde i 1785) 

 

1/1-1786. Niels Abrahamsens d. Inger Catrine f. BbKlev 4 Aar.

8/1-1786. Jermund Bugoths d. Karen 11 1/2 Aar.

11/1-1786. Marsmesteren Svend Povelsen, 46 Aar.

12/1-1786. Niels Houerøe 86 Aar.

12/1-1786. Jacob Halvorsen f. BbKlev 46 Aar.

12/1-1786. Gunnil Andersdtrs. Søn Halvor 5 Aar.

12/1-1786. Enevold Knudsens d. Ingebor 4 mnd.

15/1-1786. Ole Isachsens d. Inger Kistine 3 Aar.

15/1-1786. Even Henrichsens d. Inger 3/4 Aar.

15/1-1786. Hans Vernersens Kone 40 Aar.

17/1-1786. Arne Hansen f. BbKlev 55 Aar.

17/1-1786. Thor Pedersens d. Karen Kistine 1 1/4 Aar.

17/1-1786. Peder Bouerøes Søn Peder 1 3/4 Aar.

17/1-1786. Halvor Aaltvets Søn Anders 4 Uger.

21/1-1786. Peder Haukeraasens Kone 64 Aar.

21/1-1786. Jochum Monrads d. Kistine Caroline 3/4 Aar.

22/1-1786. Jon Engravs Søn Haral 33 Uger.

22/1-1786. Mads Halvorsens d. Guri 7 Uger.

31/1-1786. Abraham Riisings enke 78 Aar.

31/1-1786. Thomas Jensens d. Tone Kistine 1 Aar.

5/2-1786. Daniel Henrichsen 33 Aar.

5/2-1786. Erich Kleps dødf. dtr.

12/2-1786. Guttorm Hæstegræftis enke 84 Aar.

12/2-1786. Johannes Grønsteen 27 Aar.

12/2-1786. Petter Christophersens Søn Christopher 1 Aar.

12/2-1786. Sivert Jørgensens d. Elen Maria f. Oseb. 1 Aar.

12/2-1786. Ellef Fechens Kone 22 Aar.

12/2-1786. Simon Jonsens Søn Christen 1 Aar.

12/2-1786. Lars Jensens Søn Jens f. Borrestad ejet 6 1/4 Aar.

12/2-1786. og hans Søn Johan Herman 2 1/4 Aar.

19/2-1786. Johannes Pedersens Søn Anders 3 1/4 Aar.

26/2-1786. Gulbrand Jislesen 63 Aar.

26/2-1786. Ole Gulbrandsens d. Catrine 3 1/2 Aar.

26/2-1786. og Søn Johannes 20 Uger.

26/2-1786. Anders Jensens hj.db. Søn 11 Dage.

2/3-1786. Peder Johannesen f. øde Sneltvet 31 Aar.

2/3-1786. Michel Monsens Søn Jon 4 Uger.

8/3-1786. Ole Monsens Søn Mons 1 1/4 Aar.

12/3-1786. Bendix Buchvalds d. Beate 15 Aar.

12/3-1786. Tosten Brænde Sæterets d. Jøran 4 Dage.

12/3-1786. Halvor Larsen Venstøbs Søn Christen 2 Dage.

22/3-1786. Søren Erichsen f. Osebachen 70 Aar.

22/3-1786. Axel Nielsen Grinies Søn Niels 1/4 Aar.

22/3-1786. Daniel Pedersens dødf. Søn.

26/3-1786. Ole Danielsens Kone 48 Aar.

29/3-1786. Torjer Schielbreds Søn Henrich 18 1/4 Aar.

29/3-1786. Ole Einersens d. Kisten 3/4 Aar.

9/4-1786. Ole Hansens Kone f. Grinie ejet 77 Aar.

9/4-1786. Jens Henrichsens d. Berthe 14 Dage.

13/4-1786. Lars Engelsens d. Maren Kistine f. Oseb. 8 Uger.

16/4-1786. Ingebor Sanna f. Oseb. 65 Aar.

18/4-1786. Madame Karhoff 72 1/4 Aar.

20/4-1786. Hans Aslaksen Grinie 43 Aar.

20/4-1786. Ole Monsens hj.db. Søn Anders f. Grinie 2 Dage.

22/4-1786. Karen Andersd. f. Ballestad 61 Aar.

26/4-1786. Johannes Kittilsen f. Eidanger -døde i Sygehuuset 20 Aar.

30/4-1786. Ole Isachsens d. Maren 1 Aar.

30/4-1786. Aslak Nielsens Søn Christopher 6 1/2 Aar.

30/4-1786. Magnil Nielsd. f. Hytten 67 Aar.

4/5-1786. Gregers Jensen 79 1/2 Aar.

7/5-1786. Halvor Nielsens Kone fra Oseb. 66 Aar.

13/5-1786. Engebret Venstøb 66 Aar.

16/5-1786. Haral Sølies enke 39 Aar.

21/5-1786. Erich Gravelies d. Anne Maria 1 Aar.

21/5-1786. Niels Bøes d. Karen 4 1/2 Aar.

28/5-1786. Sønneve Harchilsd. 49 Aar.

28/5-1786. Saamund Christensens d. Berthe Maria 3/4 Aar.

1/6-1786. Karen Ougensd. f. Strømdal 26 Aar.

3/6-1786. Niels Halvorsen d. Kistine fra Gulset ejet 24 Aar.

3/6-1786. Elias Michelsens Kone Sønneve Erichsd. f. Graaten, døde i Sygehuuset 34 Aar.

5/6-1786. Ole Andersen Grønsteen 25 Aar.

9/6-1786. Lars Jonasens enke 91 Aar.

9/6-1786. Niels Olsens Søn Peder und. N.Breche 1 1/2 Aar.

18/6-1786. Niels Olsens Kone fra Gunborsdalen 46 Aar.

18/6-1786. Ole Simensens Søn Simen 8 Dage.

21/6-1786. Et nyefødt pigebarn, som fandtes udkast i Falchumelven, og hvortil moderen ikke enda var oppdaget. Moderen blev siden befundet at være et løst og ugift qvinde Menneske fra Schien ved navn Anne Nerisdtr.

24/6-1786. Berthe Olsd. Gulset ejet 15 Aar.

25/6-1786. Hans Aaltvets Kone 57 Aar.

25/6-1786. Hans Bradsbergs Søn Hans f. Ouestad 8 Uger.

25/6-1786. Knud Sneltvets Søn Niels 5 mnd.

29/6-1786. Niels Jansens d. Marthe f. Oseb. 11 Aar.

30/6-1786. Marsmesteren Svend Povelsens enke 37 Aar.

2/7-1786. Halvor Meens Søn Hans Petter 3 Uger.

2/7-1786. Lars Bøes Søn Gunder 4 1/2 Aar.

3/7-1786. Gregers Muustvets d. Anne Kistine 1 1/2 Aar.

9/7-1786. Isach Jensens Søn Jens 13 Aar.

14/7-1786. Ole Brønnilsen fra Porsgrund -døde i Sygehuuset 23 Aar.

15/7-1786. Ole Jansen f. Gulset ejet 61 Aar.

16/7-1786. Christen Larsen Skifjeld 56 Aar.

16/7-1786. Jacob Nygaards d. Live Maria 3 Uger.

20/7-1786. Hans Andersen f. Oseb. 46 Aar.

20/7-1786. Anne Christensdtrs. uægte Søn Hans fra Gulset ejet 1/4 Aar.

6/8-1786. Niels Larsen f. Gulset ejet 85 Aar.

16/8-1786. Otto Falches d. Kisten Dorothea f. Oseb. 5 mnd.

17/8-1786. Povel Fjeldets Søn Halvor 17 Aar.

17/8-1786. Ole Gunnulsens hj.db. Søn Gunnul 1 dag.

20/8-1786. Ole Olsen Tejen 45 Aar.

27/8-1786. Jon Buers Søn Hans 1 Aar.

10/9-1786. Christopher Røes Søn Niels 3/4 Aar.

10/9-1786. Christian Andersens Søn Anders f. Follestad 1 Aar.

10/9-1786. Ingebor Nielsd. f. BbKlev 46 Aar.

17/9-1786. Petter Hansens d. Catrine 5 Aar.

17/9-1786. Ole Jonsens Søn Erich f. Oseb. 1/4 Aar.

20/9-1786. Knud Olsens d. Karen 4 Uger.

27/9-1786. Søren Falchum 76 3/4 Aar.

29/9-1786. Adtzlefs dødf. Søn.

1/10-1786. Christen Venstøbs Søn Tollef 4 1/2 Aar.

1/10-1786. Thomas Gundersens hj.db. d. Karen fra Folloug 1 dag.

15/10-1786. Valdemar Tollefsens hj.db. Søn Hans Johan 6 Dage.

12/11-1786. Ole Olsen Sverrig fundet død i vandet. 53 Aar.

12/11-1786. Niels OreKaasas Kone 57 Aar.

12/11-1786. Niels Olsens Søn Torchil 4 1/2 mnd.

12/11-1786. Halvor Aaltvets d. Maren 1/4 Aar.

12/11-1786. Rollef Sørensens Søn Anders 2 Aar.

15/11-1786. Niels Halvorsens Kone f. Gulset 56 Aar.

15/11-1786. Berthe Amundsdatter 75 Aar.

15/11-1786. Anders Amundsens Søn Rasmus 4 1/2 Aar.

15/11-1786. Ole Gundersens Søn Niels 6 Uger.

15/11-1786. Ingebor Olsdtrs. d. Maria 3/4 Aar.

19/11-1786. Maren Olsdtrs. d. Anne 14 Dage.

26/11-1786. Anders Svendsens Søn Ole Eberg f. Oseb. 3 Uger.

3/12-1786. Ole Ellefsen f. Riising ejet 78 Aar.

3/12-1786. Isach Hansen Bøes d. Anne 2 Aar.

10/12-1786. Ole Bestuul 67 Aar.

10/12-1786. Gullich Bøes enke 69 Aar.

16/12-1786. Lars Skouen 72 Aar.

16/12-1786. Jon Engrafs Søn Niels 4 Uger.

17/12-1786. Ole Schielbreds Søn Torjer 4 Uger.

17/12-1786. Niels Hyberts Søn Gunder Gotfred 1 1/4 Aar.

22/12-1786. Johannes Pedersens Kone Astri fra Tind Præstegjeld, døde i Sygehuuset 86 Aar.

24/12-1786. Einer Andersen f. Gulset ejet 51 Aar.

30/12-1786. Hans Grinies enke 33 Aar.

30/12-1786. Ole Nielsen Møllers Kone 47 Aar.

30/12-1786. Hans Jensen Ballestads d. Anne 23 Aar.

30/12-1786. Simon Trulsens Søn Henrich 18 mnd.

31/12-1786. Bendix Andreasens Søn Andreas 12 Uger.

31/12-1786. Ole Olsen f. Gravelie ejet 36 Aar.

(137 døde i 1786) 


 

6/1-1787. Niels Grinie 71 Aar.

10/1-1787. Johanne Johannesd. f. Falchum ejet 35 Aar.

21/1-1787. Haagen Gaupaasens Kone 74 Aar.

21/1-1787. Christen Jonsens enke f. Hafbakken 63 Aar.

21/1-1787. Christopher Røe 30 Aar.

28/1-1787. Knud Kausenrøes d. Guri 18 Aar.

4/2-1787. Mads Halvorsens d. Anne 8 1/2 Aar.

12/2-1787. Peder Rejersens enke 79 Aar.

18/2-1787. Even Larsen f. LøbergRønningen 57 Aar.

4/3-1787. Hans Værnersens enke 71 Aar.

4/3-1787. Hans Larsen under Løberg 47 Aar.

4/3-1787. Inger Gundersdtrs. Søn Hans Olsen fra Bamble, døde paa Sygehuuset 1 1/2 Aar.

6/3-1787. Herbiøn Nirisen f. Breche ejet 24 1/2 Aar.

6/3-1787. hans moder Bergith Olsd. 65 Aar.

14/3-1787. Maria Torjusd. fra Solum, døde paa Sygehuuset 14 Aar.

14/3-1787. Niels Ammundsens Søn Halvor f. Oseb. 14 Dage.

18/3-1787. Gunder Hansens Søn Hans 29 1/2 Aar.

20/3-1787. Jacob Espedalen 51 1/2 Aar.

20/3-1787. Ole Tejens d. Berthe Carine f. BbKlev 10 Uger.

20/3-1787. Ole Løchenbergs d. Ingebor 3 mnd.

24/3-1787. Daniel Jensen f. Bradsberg ejet 46 1/2 Aar.

25/3-1787. Niels Orekaasa 62 Aar.

25/3-1787. Niels Magnusens enke 60 Aar.

26/3-1787. Jon Andersen -døde i Sygehuuset 60 Aar.

9/4-1787. Ole Friderichsens enke 79 Aar.

15/4-1787. Jon Engelsens dødf. dtr.

15/4-1787. Jacob Espedalens Søn Gullich 19 Aar.

15/4-1787. Michel Monsens Søn Jon 1 1/4 Aar.

15/4-1787. Anders Jensens Søn Jens fra Bradsb.kleven 4 3/4 Aar.

22/4-1787. Arne Johannesens Søn Johannes 5 Aar.

22/4-1787. Morten Olsens d. Marthe fra Gulset ejet 4 1/2 Aar.

28/4-1787. Halvor Olsen f. BbKlev 31 Aar.

9/5-1787. Enken Thone Torchilsd. fra Hitterdal -døde paa Sygehuuset 50 Aar.

13/5-1787. Ole Tejens enke f. BbKlev 36 Aar.

25/5-1787. Ole Persen, døde paa N.Limi 27 Aar.

26/5-1787. Michel Andersen fra Holden sogn -døde i Sygehuuset 68 Aar.

28/5-1787. Søren Mathisen f. BbKlev 76 Aar.

28/5-1787. Christen Vestre Moes enke 52 Aar.

2/6-1787. Lars Christiansen Venstøb 73 Aar.

2/6-1787. Halvor Larsens Søn Jørgen 3 Dage.

2/6-1787. Ole Einersens Søn Svend 10 1/2 Aar.

2/6-1787. Svend Pedersen 61 Aar.

2/6-1787. Andreas Kaabbersmeds enke 86 1/2 Aar.

8/6-1787. Skrædder Diderich Jensen Patermans Søn Jens fra Porsgrund, døde i Sygehuuset 26 Aar.

17/6-1787. Friderich Flittigs enke 64 Aar.

17/6-1787. Niels Christensens enke 81 Aar.

21/6-1787. Ole Torgiersen af Gierpen Sogn, døde i Sygehuuset d. 19.s.m. 29 Aar.

24/6-1787. Isach Aases d. Ingebor 18 1/4 Aar.

26/6-1787. Niels Haukeroes d. Giertrud 19 1/2 Aar.

4/7-1787. Lars Christensen f. Oseb. 25 1/2 Aar.

12/7-1787. Engebret Bøle 74 1/2 Aar.

15/7-1787. Rejer Andersens hj.db. d. Ingebor 6 Dage.

22/7-1787. Hans Røsagers enke 89 Aar.

30/7-1787. Guttorm Amundsen fra Laurdals præstegjeld, døde i Sygehuuset 20 Aar.

10/8-1787. Hans Gundersens Søn Jon fra Kloster Haugene, døde i Sygehuuset 6 Aar.

26/8-1787. Gunder Christensen f. Jønneval ejet, 40 Aar.

26/8-1787. Anders Jensens Søn Jens 4 Uger.

26/8-1787. Johannes Sørensens Søn Søren 5 Uger.

2/9-1787. Jon Tovsens dødf. Søn.

23/9-1787. Jens Baltzersens enke 65 Aar.

29/9-1787. Halvor Rasmusen f. Foss ejet 69 Aar.

7/10-1787. Jens Olsen f. BøeRønningen 76 Aar.

7/10-1787. Otter Gundersen f. Aashameren 50 1/2 Aar.

14/10-1787. Ole Jensen Lia f. Fossum ejet 2?7 Aar.

23/10-1787. Mette Dorthea Alsing 47 Aar.

28/10-1787. Herløf Pedersen f. BbKlev 45 Aar.

28/10-1787. Anders Fransens d. Anne Carine ibid 1 Aar.

4/11-1787. Stephen Engravs Søn Jon 5 1/2 Aar.

10/11-1787. Christen Rungsteen "Rugstan?" 69 Aar.

10/11-1787. Haral Jansen f. Hytten 44 1/2 Aar.

18/11-1787. Jon Tvettens enke 79 Aar.

18/11-1787. Aslak Moes Søn Erich 5 1/2 Aar.

18/11-1787. Kittil Pedersens Søn Peder 1/4 Aar.

25/11-1787. Morten Snedkers enke f. Oseb. 62 Aar.

25/11-1787. Lars Nielsen Løbergs Søn Niels 1 Aar.

1/12-1787. Maren Michelsd. f. Holden Præstegjeld, -døde i Sygehuuset 47 Aar.

2/12-1787. Engebret Venstøbs d. Berthe 28 Aar.

8/12-1787. Hans Erichsens Kone f. Lundsaasen 36 Aar.

9/12-1787. Niels Gaashølens d. Maren 5 Aar.

12/12-1787. Berthe Larsd. f. Bradsb.sk(ouen) 40 Aar.

12/12-1787. Anders Klevas d. Anne 1/2 Aar.

16/12-1787. Hans Gundersen Lies hj.db. d. Maria 6 Dage.

23/12-1787. Peder Herlofsens Kone 71 Aar.

23/12-1787. Isach Ejchonrøes d. Kisten 3/4 Aar.

23/12-1787. Daniel Pedersens tvillingd. Anne Carine 7 mnd.

23/12-1787. og Anne Elisabeth 7 mnd.

30/12-1787. Halvor Riises Kone 49 Aar.

30/12-1787. Christen Larsens Søn Lars 17 Aar.

30/12-1787. Jacob Nielsens Søn Niels f. Bradsbergkl. 10 Uger.

31/12-1787. Svend Røsagers enke 71 Aar.

( 90 døde i 1787)

 

5/1-1788. Halvor Oredalen 79 Aar.

6/1-1788. Niels Jacobsens Søn Jacob fra BradsbergKleven 13 Aar.

6/1-1788. Thomas Follougs Søn Gunder 8 Uger.

13/1-1788. Tosten Jermundsens hj.db. Søn Ole 1 dag.

20/1-1788. Et fremmed pige(barn) fra Bamble ved navn Karen Halvorsdtr., d. paa Bechevald 12 Aar.

27/1-1788. Hans Vallerdalens Kone 49 Aar.

27/1-1788. Jens Eegaasens Søn Ole 3 Aar.

27/1-1788. Jon Andersens enke f. BbKlev 48 Aar.

27/1-1788. Knud Olsens d. Anne Carine fra Hytten 10 Uger.

6/2-1788. En fremmed Kone fra Tind ved navn Groe Aavoldsdatter, døde paa BradsbergKleven, hendes afdøde mands navn Ole Knudsen, hun var 40 Aar.

6/2-1788. Jens Isachsens Søn Johannes f. BbKlev 12 Uger

10/2-1788. Berulf Holm 71 1/2 Aar.

17/2-1788. Even Nøglegaards enke 86 Aar.

17/2-1788. Peder Halvorsens d. Ingebor 3/4 Aar.

17/2-1788. Engebret Engebretsens enke 67 Aar.

17/2-1788. Jens Nielsens Søn Niels 6 Uger.

17/2-1788. Thomas Jensens d. Anne 1 Aar 6 Uger.

17/2-1788. Halvor Meens hj.db. Søn Niels 5 Dage.

17/2-1788. Hans Hansen Bradsbergs Søn Hans 1/2 Aar.

17/2-1788. Anders Ødegaardens hj.db. d. Kisten 4 Dage.

19/2-1788. Søren Christian Condrups Kone 29 Aar.

23/2-1788. Jest Halvorsens Kone 40 Aar.

23/2-1788. Anun Tollefsens d. Jørgine 3 1/4 Aar.

2/3-1788. Gunder Larsens d. Agathe f. Gulset 4 Uger.

2/3-1788. Jon Andersens d. Marthe f. BbKlev 11 Aar.

5/3-1788. Jacob Nielsen f. Oseb. 19 1/2 Aar.

16/3-1788. Knud Larsen f. BbKlev 67 Aar.

16/3-1788. Hans Jensens d. Anne 5 Uger.

16/3-1788. Jon Buers Søn Jacob 2 mnd.

16/3-1788. Peder Baaserøes Søn Lars 1/2 Aar.

20/3-1788. Jens Thomesens Kone 55 Aar.

20/3-1788. Ole Lias Kone 93 Aar.

20/3-1788. Garveren Ole Schøberg fra Bradsbergkleven 57 Aar.

21/3-1788. Søren Jørgensen 56 Aar.

21/3-1788. Hans Nirisens d. Ragnil 2 1/2 Aar.

26/3-1788. Peder Andersen og Berthe Pederdtr., ægtefolk fra Grevskabet deres Søn Peder, døde i BrændeSæteret 17 Uger.

29/3-1788. Hans Kiises d. Kisten 17 Aar.

29/3-1788. Haral Jansens d. Maren Elisabeth 10 Uger.

5/4-1788. Ole Svendsens Søn Svend 1 1/2 Aar.

6/4-1788. Niels Erichsen Skotland 37 Aar.

6/4-1788. Anne Hansdtrs. uægte d. Pernille 10 Uger.

12/4-1788. Christen Holm 70 Aar.

12/4-1788. Ole Berrebergs d. Ingebor 3 Aar.

12/4-1788. Jan Friderichsens Søn Ole 1 Aar.

12/4-1788. Truls Thorsens d. Inger 1/2 Aar.

13/4-1788. Jens Nielsen Lias d. Maren 2 1/4 Aar.

17/4-1788. Anders Aarhuuses Søn Abraham 1 1/4 Aar.

20/4-1788. Anders Johannesens Søn Johannes f. Osebachen 6 Uger.

22/4-1788. Jens Andersen Ballestads Kone 59 3/4 Aar.

1/5-1788. Niels Christensens d. Johanne f. Hynie 1/2 Aar.

1/5-1788. Anders Christiansen f. BbKlev 24 Aar.

1/5-1788. Jens Woldsteds Kone 39 Aar.

1/5-1788. Anne Knudsd. fra Sannichedal -døde i Sygehuuset 15 Aar.

3/5-1788. Hans Kiise 53 Aar.

3/5-1788. og Søn Christopher 22 Aar.

4/5-1788. Jacob Olsen Holmens d. Thore 2 1/2 Aar.

4/5-1788. Ole Gunnulsens Søn Gunnul 1/2 Aar.

6/5-1788. Ole Lagesens d. Inger Catrine 3 Aar.

9/5-1788. Wauvarts Søn Nicolaj Benj Aal 3 Uger.

10/5-1788. Thor Jacobsen f. Tofte ejet 35 Aar.

10/5-1788. Hans Kiises Søn Engebret 24 Aar.

10/5-1788. Peder Jørgensens Søn Niels f. Hynie 2 1/4 Aar.

10/5-1788. Aslak Isachsens d. Maren 1 1/4 Aar.

12/5-1788. Christen Jonsens Kone f. Bradsbergkl. 56 Aar. (Tidl. Gulseteie)

12/5-1788. Jens Jensens d. Anne Margrethe ibid 2 1/2 Aar.

13/5-1788. Anders Langerøes Kone 67 Aar.

16/5-1788. Thor Salvesen fra Drangedal -døde paa Sygehuuset 62 Aar.

18/5-1788. Lars Myras enke 84 Aar.

18/5-1788. Jacob Tønnesens Søn Tønnes 17 1/2 Aar.

18/5-1788. Tormoe Olsens dødf. barn.

18/5-1788. Ole Amundsens d. Karen Maria 8 Dage.

23/5-1788. Hans Wærnsens Søn Wærn 18 Uger.

24/5-1788. Jacob Gaashølens Kone 71 Aar.

24/5-1788. Arne Gaashølen 85 Aar.

24/5-1788. Elisabeth Olsdtrs. uægte pb. Oline, sagde sig at være fra Kongsberg og besvangret af Morten Pedersen samesteds.
Barnet døde hos Rejer Andersen nedre Tofte 10 Uger.

25/5-1788. Niels Erichsens Søn Erich fra Hyttene 8 Aar.

25/5-1788. Ole Henningsdalens Kone 49 1/2 Aar.

25/5-1788. Jon Torchilsens d. Anne f. Grumstuulen 16 Dage.

29/5
-1788. CanselieRaad Løvenskiold 58 1/2 Aar.

31/5-1788. Christian Hoppestads Kone 60 Aar.

31/5-1788. Hans Kiises Søn Christen 14 Aar.

31/5-1788. Ole Heljesens Søn Jon 1/4 Aar.

14/6-1788. Ole Schyer 71 Aar.

8/6-1788. Jens Sneltvets Søn Jens 3 Uger.

8/6-1788. Christen Augstaens enke 66 1/2 Aar. (Augestad?)

8/6-1788. Jochum Monrads Søn Carl Vilhelm 1 Aar.

8/6-1788. Gunder Torgrimsen f. Ballestad, blev ihjelslaaet ved at fælde et træe i skogen 30 Aar.

15/6-1788. Simon Bommens d. Anne Carine 6 1/2 Aar.

15/6-1788. Jermund Jermundsen f. Kleva 24 Aar.

21/6-1788. Christian Limies enke 80 Aar.

28/6-1788. Melchior Jonsens enke f. Hytten 83 Aar.

28/6-1788. Ole Simonsens Søn Ole 14 Dage.

7/7-1788. Jacob Erichsen Bommen 42 3/4 Aar.

20/7-1788. Anders Kleva 34 Aar.

20/7-1788. Niels Larsen f. Bradsb.kleven 71 Aar.

20/7-1788. Margrethe Christensd. f. Jønneval, 56 Aar.

20/7-1788. Erich Follougs d. Kisten 2 Aar.

20/7-1788. Rasmus Knudsens d. Gulline f. Oseb. 4 Aar.

20/7-1788. Jon Christensens d. Kisten f. Bradsbergkleven 6 Uger.

27/7-1788. Malene Gulbrandsdtrs. d. Anne 5 mnd.

29/7-1788. Johan David Wærner 54 Aar.

30/7-1788. Lars Jonsen Fossum f. Sannikedal, døde i sygehuuset, 54 Aar.

2/8-1788. Aslak Rasmusens dødf. Søn.

10/8-1788. Gunder Nirisens enke 67 Aar.

10/8-1788. Ragnil Olsd. 60 1/2 Aar.

11/8-1788. Ole Isachsens Kone f. BbKlev 39 Aar.

12/8-1788. Hartvig Ruuge 62 Aar.

17/8-1788. Lars Bøes enke 52 Aar.

17/8-1788. Maren Ellingsd. f. Osebachen 28 Aar.

24/8-1788. Aslak Olsens Kone f. Oseb. 31 Aar.

7/9-1788. Friderich Jacobsens Søn Jens , døde paa Gulset ejet, Moderen hjemme i Holden 1/2 Aar.

7/9-1788. Ebbe Olsen f. Gulseth ejet 83 1/2 Aar.

14/9-1788. Jacob Holmens dødf. Søn.

17/9-1788. Alf Aarhuuses moder 88 1/2 Aar.

27/9-1788. Hans Gundersen f. Falchum ejet 56 Aar.

28/9-1788. Christopher Hansens d. Maren Kistine 3 Uger.

4/10-1788. Ole Nielsen Møller 55 Aar.

5/10-1788. Peder Jonsen f. Eegaasen 29 Aar.

11/10-1788. Kaabbersmeden Svend Berg 59 1/2 Aar.

12/10-1788. Anders Jacobsens Kone 65 Aar.

15/10-1788. Anders Andersen f. Borge ejet 48 1/2 Aar.

19/10-1788. Jan Hansens d. Inger Margrethe 4 Uger.

19/10-1788. Lars Madsens d. Maren 1 1/2 Aar.

25/10-1788. Johannes øde Sneltvet 77 3/4 Aar.

26/10-1788. Niels Jensen Lies d. Maren 14 Dage.

2/11-1788. Halvor Nielsen f. Oseb. 74 Aar.

2/11-1788. Svend Larsens Kone f. Breche ejet 48 Aar.

4/11-1788. Halvor Lechaases Kone 49 1/2 Aar.

4/11-1788. Berulf Haagensens d. Inger 1/2 Aar.

5/11-1788. Hans Aslaksens Søn Aslak f. N.Grini 2 1/4 Aar.

10/11-1788. Henning Jønnevalds enke 75 1/4 Aar.

15/11-1788. Jens Nicolaj Fischer 60 Aar.

22/11-1788. Lars Sannie 64 Aar.

22/11-1788. Lars Danielsens dødf. dtr.

23/11-1788. Jacob Lia 52 Aar.

23/11-1788. Torjer Anundsens enke f. Køjta 65 Aar.

4/12-1788. Isach Jynge 72 Aar.             

4/12-1788. Niels Jansen f. Osebachen 61 1/2 Aar.

7/12-1788. Mads Halvorsens d. Sophia f. S.Breche ejet 7 1/4 Aar.

13/12-1788. Jon Pedersen Stulen 29 1/2 Aar.

14/12-1788. Haral Braanen 32 Aar.

21/12-1788. Jon Nielsens d. Magnil 4 3/4 Aar.

24/12-1788. Petter Hansens hj.db. Søn Christopher f. Hytten 5 Dage.

28/12-1788. Adrian Christensen f. Oseb. 49 Aar.

28/12-1788. Lars Danielsens d. Maren Gurine 3 Uger.

28/12-1788. Ole Gundersens d. Maren 6 Uger.

(145 døde i 1788) 

 

11/1-1789. Jacob Simensens Søn Lars 2 1/2 Aar.

11/1-1789. En fremmet dreng Niels Larsen, døde hos Hans Nirisen und. S.Breche 13 Aar.

11/1-1789. Anders Andersens Søn Thor 14 Dage.

18/1-1789. Torjus Aslaksen f. BbKlev 53 Aar.

18/1-1789. Lars Nielsen f. Laugmandsgaarden 70 Aar.

24/1-1789. Hr. ObresteLieutnant Rye 63 Aar.

1/2-1789. Ole Aasens d. Maren 14 Dage.

5/2-1789. Hans Nirisen f. Breche ejet 39 Aar.

7/2-1789. Ole Svendsens Søn Svend Hatskold 1/2 Aar.

8/2-1789. Jon Torbiønsen Løbergs dødf. dtr.

8/2-1789. Mads Justsens Søn Anders 1/2 Aar.

8/2-1789. Peder Pedersen f. Breche ejet 59 Aar.

8/2-1789. Anders Ramsaasens Søn .... 8 1/2 Aar.

15/2-1789. Lars Nielsens Kone und. Hougen 32 Aar.

15/2-1789. Jon Nielsens Kone f. BbKlev 42 1/2 Aar.

15/2-1789. Anders Nielsens Søn Niels und. S.Breche 2 Aar.

15/2-1789. Jacob Simensens d. Anne f. BbKlev 4 Uger.

18/2-1789. Hans Knudsen f. Oseb. 37 Aar.

19/2-1789. Jens Aslaksen f. Grinie 56 Aar.

21/2-1789. Anders Aarhuuses Søn Halvor 20 Aar.

21/2-1789. Halvor Schiolds Søn Niels 3 Dage.

15/3-1789. Margith Torbiønsd. f. Tinds præstegjeld, døde i Sygehuuset 19 Aar.

18/3-1789. Rasmus Andersens dødf. barn.

18/3-1789. Jon Buer 33 3/4 Aar.

18/3-1789. Niels Christensens d. Johanne 14 Dage.

18/3-1789. Niels Jonsens d. Berthe 20 Uger.

1/4-1789. Niels Aasterøes Kone 52 Aar.

1/4-1789. Jon Aslaksens Søn Torjus 14 Dage.

5/4-1789. Tov Jonsen Sverrig 78 1/2 Aar.

5/4-1789. Peder Fieldalens d. Anne 1/4 Aar.

5/4-1789. Hans Værnsen(Værnersen) und. Højsæt 43 Aar.

8/4-1789. Ole Knudsen f. Breche ejet 61 Aar.

8/4-1789. og hustrue Karen Andersd. 61 Aar. Brænte inde natten til 4 April.-

8/4-1789. Pernille Rolfsdtrs. Søn Ole 1/2 Aar.

10/4-1789. Jacob Pedersens k. f. Tofte ejet 53 Aar.

13/4-1789. Erich Engebretsens d. Anne 1 Aar.

14/4-1789. Ole Hansen f. Oseb. 27 Aar.

15/4-1789. Jon Aslaksen f. Breche 36 Aar.

17/4-1789. Jøran Tarjersd. f. Vinnie pr.gjeld -døde paa Sygehuuset 28 Aar.

19/4-1789. Mons Aslaksen f. Oseb. 54 Aar.

19/4-1789. Hans Jensen f. Lunds ejet 52 Aar.

19/4-1789. Halvor Vebiønsen 43 Aar.

19/4-1789. Tosten Jonsen 79 Aar.

25/4-1789. Torjer Ramsaasens Kone 62 Aar.

25/4-1789. Jon Jacobsens Søn Jacob 3 Uger.

25/4-1789. Abraham Fieldets enke 63 Aar.

25/4-1789. Halvor Vebiønsens enke 51 Aar.

25/4-1789. Hr. Lieuten. Rosenkranses frue 31 Aar.

26/4-1789. Thor Skiefjeld 49 Aar.

26/4-1789. Povel Aschoutsen 67 Aar.

3/5-1789. Ole Gundersen f. lille Foss 73 Aar.

3/5-1789. Halvor Larsens d. Margrethe 4 mnd.

4/5-1789. Even Henrichsens hj.db. døttere Inger og Margrethe 4 Dage.

16/5-1789. Anun Løberg 57 1/2 Aar.

23/5-1789. Niri Olsens Søn Isach, hj.db. fra Luxefjeld, 2 Dager.

24/5-1789. Ole Amundsens Søn Vetle f. Oseb. 3 1/2 Aar.

30/5-1789. Ole Olsens Søn Ole f. Bradsb. ejet 10 Uger.

13/6-1789. Niels Faarevald 50 Aar.

13/6-1789. Jacob Hansens Søn Just, 10 Uger.

13/6-1789. Marthe Christensd. 36 Aar.

13/6-1789. Jacob Bergmands d. Kisten 1/4 Aar.

13/6-1789. Halvor Pedersens Søn Hans Christian 5 mnd.

14/6-1789. Stephen Danielsens Søn Daniel f. Oseb. 3 Aar.

14/6-1789. Karen Christensdtrs. uægte d. Anne 6 Uger.

16/6-1789. Axel Nielsen Grinis d. Margrethe 10 Uger.

21/6-1789. Rasmus Olsens d. Anne Kistine 9 Uger.

21/6-1789. Christopher Hoppestads d. Inger 10 Uger.

21/6-1789. Peder Jørgensen f. Hafbakken 57 Aar.

28/6-1789. Bendix Buchvalds Søn Anders 2 1/2 Aar.

2/7-1789. Halvor Pedersen Fjeldalen 80 1/2 Aar.

3/7-1789. Jens Fischers Søn Jens Nicolai 18 Aar.

9/7-1789. Anders Jonsen 52 Aar.

10/7-1789. Knud Erichsen f. BbKlev 32 Aar.

10/7-1789. Jacob Anundsens Søn Erich f. Løberg 3 Aar.

10/7-1789. Jon Jonssen f. Løberg ejet 81 Aar.

10/7-1789. Isach Larsens Søn Hans Carl 5 Uger.

20/7-1789. Gunnil Gunnulsd. f. Tind, døde paa Sygehuuset 57 Aar.

22/7-1789. Halvor Justsen f. Doxerøe 35 Aar.

22/7-1789. Hans Halvorsens Søn Niels 10 Uger.

26/7-1789. Hans Jensens Søn Engebret fra BbKlev, blev borte i vandet ved Saugene i Schien 9 Aar.

2/8-1789. Arne Johannesen hj.db. Søn Johannes 3 Dage.

16/8-1789. Christian Andersens d. Anne f. Follestad 8 Dage.

30/8-1789. Kisten Christophersd. f. Hynie 53 Aar.

30/8-1789. Mons Hoppestads Søn Abraham 1 Aar.

6/9-1789. Ole Sigursen f. Gulset ejet 68 Aar.

22/9-1789. Gunder Grinie 76 1/2 Aar.

22/9-1789. Jon Jonsens Søn Niels und. Løberg 3 Uger.

27/9-1789. Jan Tolfsens Søn Jens 4 Uger.

7/10-1789. Ole Andersen f. Strømdal 64 Aar.

7/10-1789. Ole Løchenbergs Søn Kittil 1/4 Aar.

11/10-1789. Erich Nirisens enke 55 Aar.

18/10-1789. Amund Andersen f. Gulset 73 Aar.

25/10-1789. Jon Pedersen f. Strømdal ejet -drucknede i Falchumelven, 31 Aar.

25/10-1789. Niels Nielsens Søn Mads 10 Dage. (Skal nok være Søn Niels. G.S.)

28/10-1789. Ole Svendsens Kone fra BbKlev 36 Aar.

31/10-1789. Thor Skiefjelds Søn Gunder 3 1/2 Aar.

2/11-1789. Borger Rose 65 Aar.

2/11-1789. Rasmus Halvorsens d. Marte Karine 14 Dage.

8/11-1789. Mons Hoppestads Søn Isach 1 1/4 Aar.

14/11-1789. Ole Svendsens d. Torberg 14 Dage.

15/11-1789. Gulbrand Sæterets enke 87 Aar.

17/11-1789. Simon Bommens dødf. Søn.

22/11-1789. Herbrand Halvorsens hj.db. d. Anne Lisbeth 2 Dage.

6/12-1789. Halvor N.Sneltvet 76 1/2 Aar.

6/12-1789. Lars Hansens Søn Ole f. Aashameren 1 mnd.

6/12-1789. Ole Olsens Søn Ole 7 Uger.

13/12-1789. Knud Klevas Knud 4 mnd.

20/12-1789. Tollef Rasmusens Søn Rasmus 1 1/4 Aar.

21/12-1789. Niels Trosvig 47 Aar.

(110 døde i 1789) 

 

1/1-1790. Hans Knudsens Kone 60 Aar.

3/1-1790. Peder Knudsen f. Fossum ejet 61 Aar.

3/1-1790. Lars Nielsens d. Karen 14 1/2 Aar.

9/1-1790. Tollef Nielsen f. BbKlev 66 Aar.

9/1-1790. og hans Kone 63 Aar.

10/1-1790. Christen Gundersens enke f. Kasted. 79 Aar.

10/1-1790. David Holms dødf. datter.

[ Ny handskrift. ] J. Hvitsand.

22/1-1790. Provsten Monrad 77 Aar.

23/1-1790. Gunder Ouestad 41 Aar.

23/1-1790. Jermund Levsens pb. Karen 22 Uger.

27/1-1790. Laers Torgrimsens Søn 21 Dage.

31/1-1790. Amund Listuls enke 79 Aar.

31/1-1790. Anders Andersens barn Dorothea 3 Uger.

31/1-1790. Petter Christophersens barn 3 Aar.

8/2-1790. Hans Wærensens barn 15 Uger.

17/2-1790. Capitain Wouvart 60 Aar.

23/2-1790. John Torbiørnsen Løberg 47 1/2 Aar.

27/2-1790. Svend Løberg 47 Aar.

27/2-1790. Halvor Knudsens tvillinger 9 timer.

27/2-1790. Tollef Siversens Søn 3/4 Aar.

4/3-1790. Haagen Jansens Kone 50 Aar.

6/3-1790. Lars Sørbøes Kone 68 Aar.

20/3-1790. Anders Erichsens d. 4 Aar.

20/3-1790. Lars Bachens Kone 62 Aar.

20/3-1790. Anne Monsdtrs. datter 16 Dage.

20/3-1790. Kistine Jensd. 30 Aar.

20/3-1790.  hendes datter 14 Dage.

21/3-1790. Rasmus Engelsens Kone 25 Aar.

21/3-1790. Ole Løbergs Søn 2 1/2 Aar.

21/3-1790. Karen Nielsd. 70 Aar.

21/3-1790. Svend Grinis Søn 2 Dage.

21/3-1790. Anders Erichsens Kone 50 Aar.

27/3-1790. Tollef Rasmusens Kone 59 Aar.

27/3-1790. Jens Hynies Kone 61 Aar.

1/4-1790. Anders Erichsen 39 1/2 Aar.

1/4-1790. Ole Løebergs Søn 11 1/2 Aar.

10/4-1790. Anders Øgaardens Kone 30 1/2 Aar.

11/4-1790. Christen Fløtterøes d. 14 Aar.

18/4-1790. Poul Thommesen 61 Aar.

18/4-1790. Isach Aases d. 1 Aar.

22/4-1790. Knud Fieldalen 82 Aar.

22/4-1790. Jacob Jansen 47 Aar.

22/4-1790. Hans Jensens Søn 2 Aar.

22/4-1790. Marthe Marias Søn Jørgen Meyer 10 Uger.

25/4-1790. Peder Houkeraasens Kone 52 Aar.

25/4-1790. Helvig Kaasa 63 Aar.

25/4-1790. En fremed Skomagersvend Thomas Larsen 56 Aar.

9/5-1790. Sven Aslaksen Grinis Søn Aslak 2 Aar.

14/5-1790. Laers Solvesen Kiær 44 Aar.

22/5-1790. Skoleholder Boye Karhoff 52 Aar.

22/5-1790. Boldevin Friderichssøns d. 3 Uger.

24/5-1790. Halvor Alfssøns enke Gunnil fra Bradsbergkleven 56 Aar.

24/5-1790. Magnus Nielssøns Søn Jørgen fra Hytten 10 Uger.

24/5-1790. Jon Rønnichssøns Søn Rønnich 1 1/2 uge.

30/5-1790. Christen Wenstøbs d. Marthe-Kirstine 24 Uger.

2/6-1790. Maren Laersdatter over 60 Aar.

6/6-1790. Jacob Rasmussøn f. Aasebakken 60 Aar.

6/6-1790. Afd. Hans Madssøns Søn Hans 1/2 Aar.

13/6-1790. Erich Bommen 69 Aar.

13/6-1790. Ole Sverrigs d. Anne 3 3/4 Aar.

13/6-1790. Mads Halvorssøns d. Marthe und. Breckes Søn 3 1/2 Aar.

13/6-1790. Knud Anderssøns und. Bradsbergs Søn Svend 2 Uger.

16/6-1790. Begr. pigen Karen Halvorsd. af Eidanger, døde i Sygehuuset, 10 Aar.

20/6-1790. Saamund Christenssøns Søn 3 Aar.

17/6-1790. Petter Hanssøns Hamersmeds pb. Live Catharine 14 Uger.

2/7-1790. Erich Listuel, 65 Aar.

3/7-1790. Jacob Nærums enke Inger 74 Aar.

3/7-1790. Ole Laerssøn Fossejords d. Inger Margrete 16 Uger.

3/7-1790. Christen Bradsbergs Søn Torjer fra Bradsb.kleven 4 Aar.

3/7-1790. Ole Olessøns Søn und. S.Breche Ole 4 Uger.

4/7-1790. Laers Madssøns pb. Maren 3 1/4 Aar.

7/7-1790. Tord Erichssøns pb. Inger Margarete 3 1/4 Aar.

7/7-1790. Jon Jonssøn Gulsæt ejet 39 Aar.

17/7-1790. Ole Sørensøns pb. f. Aasebakken Gunnil Maria 2 1/4 Aar.

18/7-1790. Christen Gregerssøn f. Aasebakken 75 Aar.

18/7-1790. Sergiant Fermans Søn Laers 2 1/2 Aar.

18/7-1790. Søren Henrichssøns d. Dorthe 1 1/2 Aar.

18/7-1790. Tosten Poulssøns Søn f. Bradsbergkleven Jacob 11 mnd.

18/7-1790. Laers Jonssøn Søn Abraham und. Bradsberg 3 mnd.

27/7-1790. Tosten Svendssøn af Tinds sogn, som døde paa Sygehuuset 46 Aar.

1/8-1790. Halvor Skiolds pb. Pernille 16 Uger.

1/8-1790. Jon Christenssøns Søn Christen f. BbKlev 3/4 Aar.

7/8-1790. Christian Højsets Kone Anne 69 Aar.

8/8-1790. Hans Jonssøn und. S.Breche 24 Aar.

8/8-1790. Niels Halvorsen Ringers Kone Elsebeth Hendrichsd. 66 Aar.

8/8-1790. Niels Berrebergs enke Johanne Andersd. 55 Aar.

8/8-1790. Jacob Rasmussøns Søn Isach und. S.Breche 3/4 Aar.

11/8-1790. Christen Aslakssøns Kone Anne Hansd. und. Kiølnæs 34 Aar.

13/8-1790. Hans Knudssøns Søn Knud und. S.Breche 1 Aar.

14/8-1790. Levor Olessøn Flittigs Kone Barbara 75 Aar.

14/8-1790. Knud Kousenrøes d. Groe 18 Aar.

17/8-1790. Jens Kiills Kone 48 Aar.

29/8-1790. Kittil Riises d. Karen 4 Aar.

5/9-1790. Christen Fløtterøes Søn Ole 4 1/2 Aar.

11/9-1790. Sven Gunderssøn und. Aarhuus 61 Aar.

11/9-1790. Sondre Svendssøn 23 Aar.

19/9-1790. Niels Olessøns db. Peder und. N.Breche 6 Uger.

19/9-1790. Christen Fløtterøes pb. Sidsel 10 mnd.

23/9-1790. Niels Olessøn Løberg 84 Aar.

25/9-1790. Abraham Christenssøns Søn Niels Juell 7 Aar.

25/9-1790. og hans d. Agathe 3 Aar.

27/9-1790. Jacob Isachssøns Kone Anne Jonsd. 50 Aar.

27/9-1790. Hans Peter Jonæsøns db. Peder 1 1/6 Aar.

3/10-1790. Hans Gunderssøns enke Boel Prosd. 87 Aar.

10/10-1790. Isach Abrahamssøn fra Bøe Rønningen 46 Aar.

10/10-1790. Laers Isachssøns hj.db. db. Isach1 uge.

10/10-1790. Frideric Muur-Mesters db. Halvor 5 Aar.

10/10-1790. Ole Johannissøns Kone f. BradsbergKleven, Ragnil Andersd. 37 Aar.

12/10-1790. Jochum Monrad 45 Aar.

17/10-1790. Peder Erichssøns Kone Gunnil Arvesd. 59 Aar.

17/10-1790. Jacob Bommens db. Engelbert 3 Aar.

17/10-1790. Jon Jacobssøns hj.db. db. Isach 2 timer.

17/10-1790. Enken Karen Jacobsd. 74 Aar.

23/10-1790. Enken Anne Stephensd. Sølie 74 Aar.

24/10-1790. Andreas Johan Storms pb. Mette Sørine 5 mnd.

28/10-1790. Enken Karen Olesd. Rønningen 80 Aar.

28/10-1790. Ole Anderssøn Berg 42 Aar.

31/10-1790. Friderich MuurMesters pb. Christence 1 1/2 Aar.

31/10-1790. Mathias Reierssøns pb. Anne Karine 13 Uger.

31/10-1790. Peter Christopherssøn Smeds db. Peder 7 Uger.

7/11-1790. Engelbert Wenstøbs enke Guri Andersd. 68 Aar.

7/11-1790. Anders Halvorssøn Løberg 36 Aar.

7/11-1790. Jon Jonssøns pb. Berthe und. Løberg 3 1/4 Aar.

7/11-1790. Ole Jonssøns db. und. Meen Christopher 7 Uger.

7/11-1790. Ole Johannessøns db. fra Bradsbergkleven Johannes 1 3/4 Aar.

11/11-1790. Hans Svendssøns db. fra Bræcheejet, Ole 3/4 Aar.

14/11-1790. Jon Bestuuls pb. Torine 1/4 Aar.

14/11-1790. Ole Helgessøns db. und. Bøe, Jacob 14 Dage.

14/11-1790. Torbiørn Nielssøn Suchens db. Jørgen 12 Dage.

19/11-1790. Christian Gasmann 88 1/2 Aar.

21/11-1790. Knud Sverrig 75 Aar.

21/11-1790. Knud Goupaasens hj.db. pb. Anne 24 timer.

21/11-1790. Jacob Kleven, 44 Aar.

21/11-1790. Abraham Jonssøn under Grinie 33 Aar. og 

21/11-1790. Ole Anderssøn Skilbred 22 Aar.   

28/11-1790. Anders Buchvalts enke Kirsten Tollevsd. 40 Aar.

28/11-1790. Johannes Pederssøns pb. Johanne und. Fossum 4 Uger.

28/11-1790. Ole Evenssøns pb. Karen Jørgine fra Aasebakken 8 Uger.

28/11-1790. Hans Hanssøns pb. Ole f. Aasebakken 2 Aar.

28/11-1790. Afd. Anders Halvorssøns Løbergs pb. Maria 3/4 Aar.

29/11-1790. Lovis Vauverts db. Christen 3 3/4 Aar.

6/12-1790. Christen Gunderssøn Øvrum 80 Aar.

6/12-1790. Laers Christopherssøn 47 Aar.

6/12-1790. Anders Jenssøns db. Jens fra BbKleven 1 1/6 Aar.

8/12-1790. Lovis Vouverts db. Jacob Ludvig Bentsen 5 mnd.

12/12-1790. Jon Jonssøn Løbergs Kone Anne Nielsd. 36 Aar.

12/12-1790. Halvor Laerssøns pb. Karen f. S.Breche 1/2 Aar.

17/12-1790. Søren Grinies Kone Karen Nielsd. 42 Aar.

17/12-1790. Ole Olessøns Dales pb. Karen 1 ¼ Aar.

19/12-1790. Arne Johannissøns db. Hans und. Søndre Falchum 1/4 Aar.

21/12-1790. Ole Heljessøn und. Strømdal 48 Aar.

26/12-1790. Anders Svenkessøns Steensaasens db. Svenke 4 Aar.

26/12-1790. Afdøde Sondre Svendssøns pb. Anne 2 1/2 uge.

(151 døde i 1790) 

 

2/1-1791. Niels Tollevssøns Kone fra Bradsberg Kleven Karen Hansdatter 24 Aar.

10/1-1791. Jon Bestuuls pb. Anne 2 1/2 Aar.

23/1-1791. Ole Knudsen fra Gierpen lille 48 Aar.

23/1-1791. Laers Nielssøns Skiefjelds db. Niels 7 1/2 Aar.

30/1-1791. Sondre Nirissøns pb. und. S.Breche Berthe 13 Uger.

5/2-1791. Sigur Solums pb. fra Luxefield, hj.db. og kaldet Ingebor 5 Uger.

6/2-1791. Anun Tollevssøns hj.db. pb. Jørgine f. S. Bræche ejet 1 uge.

13/2-1791. Niels Jenssøns db. f. BbKlev Niels 7 mnd.

13/2-1791. Knud Goupaasens pb. Anne 3 mnd.

19/2-1791. Halvor Sondressøn Ersrøe 90 Aar.

19/2-1791. Rejer Anderssøns db. Halvor und. Nordre Foss 1 mnd.

20/2-1791. Niels Laerssøns enke fra Bradsbergkleven Karen Laersd. 68 Aar.

20/2-1791. Mads Nielssøns Sannies db. Niels f. Aasebakken 1/2 Aar.

20/2-1791. Ingebor Andersdtrs. (und. Øvrum. G.S.) uægte Søn Anders Hanssøn 12 Aar.

21/3-1791. Ole Monssøns Grinies Kone Johanne Svenosd. 35 Aar.

25/3-1791. Johannes Rejerssøns enke Anne Arnesd. und. Søndre Falcum 78 Aar.

27/3-1791. Tollev Rasmussøns pb. fra Riis Inger Catharine 3 mnd.

3/4-1791. Herbrand Halvorssøns hj.db. pb. Anne Lisbeth 11/2 dag.

3/4-1791. Lægdslem Karen Laersdtr., enke efter Ole Dramen 86 Aar.

3/4-1791. Hans Peter Jonæsøns Kone Maria Henricsd. f. BbKlev 35 Aar.

14/4-1791. Christian Nielssøn Holm 63 Aar.

20/4-1791. Enken Tone Andersd. fra Bradsberg 87 Aar.

21/4-1791. Isach Abrahamssøns d. Marthe und. S. Falchum 5 Aar.

16/5-1791. Wilhelmine Margarete Monrads uægte pb. Magarete 1 Aar.

17/5-1791. Enken Rannov Torhildsd. fra Hvidesøe, som døde paa Sygehuuset, 41 Aar.

24/5-1791. Knud Olessøns Kulle-Bunds Kone und. Limie, Anne Jonsd. 70 Aar.

29/5-1791. Isach Holms db. Christen 1 1/3 Aar.

13/6-1791. Ole Forpakters enke fra BbKlev Maren Knudsd. 62 Aar.

18/6-1791. Joachim Adtzleu 56 Aar.

19/6-1791. Jens Isachssøns tvill.søn fra BbKlev Anders 3 1/2 Aar.

26/6-1791. Amund Anderssøns db. Jens und. Fossum 10 1/2 mnd.

13/7-1791. Erich Olessøns Follougs hj.db. Peder 8 Dage.

13/7-1791. Jon Toerssøn Engrav 43 Aar.

16/7-1791. En dreng fra Sygehuuset Christopher Svenossøn af Hvidesøe Præstegield 11 Aar.

20/7-1791. Michel Kruuses Søn Hans 16 Aar.

24/7-1791. Laers Engelssøns db. fra Aasebakken Rasmus 3 1/2 Aar.

24/7-1791. Ole Christenssøns Bugots db. Christen 5 mnd.

30/7-1791. Abraham Anderssøn Skræder fra Hytten 66 Aar.

31/7-1791. Et liig fra Sygehuuset Niels Nielssøn af Kragerøe Annex 20 Aar.

7/8-1791. Michel Christenssøns pb. under Doxrøe: Karen Maria 2 Uger

7/8-1791. Jens Jenssøns pb. fra BbKlev Johanne Dorothea 2 1/6 Aar.

14/8-1791. lægdslem Marthe Askoutsd. 70 Aar.

19/8-1791. Et liig fra Sygehuuset Guri Andersd. af Hierdals (Hjartdals) Præstegield, 31 Aar.

4/9-1791. Anders Anderssøns db. Anders f. S.Bræche-ejet 1/2 Aar.

10/9-1791. Gunder Jenssøns Liens Kone fra Hytten: Hedevig Jonsd. 26 Aar.

11/9-1791. Afdøde Jon Engravs pb. Johanne Marine 3 Uger.

13/9-1791. Gunder Nielssøn Bøe 54 1/4 Aar.

18/9-1791. Anders Hanssøn f. Galge-grind 70 Aar.

2/10-1791. Ole Olessøns hj.db. barn Hans 24 timer.

16/10-1791. Isach Jenssøns dødf. barn und. Foss Nordre.

22/10-1791. Johannes Olessøn f. Aasebakken 66 Aar.

22/10-1791. Tollev Rasmussøns db. Rasmus f. BbKlev 12 Uger.

29/10-1791. Jens Klevens pb. Inger, 8 Aar.

13/11-1791. Enken Karen Jacobsd. Løkenberg 68 Aar.

16/11-1791. Ole Olessøn Aanna und. Klep 68 Aar.

20/11-1791. Amund Tordssøns d. Tore und. Mellem Foss 26 Aar.

24/11-1791. Christence Engelbertsd. f. Hynie, 22 1/4 Aar.

3/12-1791. Enken Gunnil Catharina Leth. Skoemager Werdenauers Svigermoder fra Aasebakken, 94 Aar.

4/12-1791. Tosten Jermundssøn Brændesæters pb. Ingebor 2 1/4 Aar.

10/12-1791. Pigen Aase Anundsd. fra Porsgrund, døde i Sygehuuset 26 Aar.

11/12-1791. Hans Hanssøn Ulefos fra Aasebakken 38 Aar.

12/12-1791. Jørgen Janssøn under Gulsæt 67 Aar.

12/12-1791. Peter Conradssøns hj.db. pb. Inger Catharine f. Gulsæt ejet 1/4 time.

18/12-1791. Anders Olessøns db. Anun und. Bradsberg, 9 Dage.

18/12-1791. Laers Nielssøns Løbergs hj.db. pb. Maria 2 timer.

24/12-1791. Niri Torjerssøns Søn Torjer und. Aarhuus 23 Aar.

26/12-1791. Karen Hansd. fra Galge-Grind -ugift, 65 Aar.

28/12-1791. Anne Olsd. Norvig, ugift f. styrmand Mejer paa Aasebakken 70 1/6 Aar.

31/12-1791. Zacharias Lies db. Gregorius 1/4 Aar.

(69 døde i 1791)

 

2/1-1792. Enkem. Aslak Olessøn f. Aasebakken 37 Aar.

4/1-1792. Anne Lisbeth Johannisdatter fra stolmager Bue paa S.Brekke-ejet 21 Aar.

8/1-1792. Ole Knudssøns hj.db. db. Ole fra Fossum-Værk 6 Dage.

8/1-1792. Ole Olessøns hj.db. db. Søren fra S.Brekke ejet 5 Dage.

15/1-1792. Johannes Pederssøns db. f. Fossum-Værk, 3 Uger.

19/1-1792. Rasmus Hanssøn Haven und. Grinie nordre 54 Aar.

21/1-1792. Ole Olessøn Ersrøe 36 Aar.

22/1-1792. Jon Christenssøns db. Hans fra BradsbergKlev 13 Aar.

31/1-1792. Tarald Torjussøn, en fremed, der havde opholdt sig som Matros i Porsgrund, blev fundet død i Vandet, men efter Amtets Resolution begraves. Han formenes at være ved 40 Aar.

4/2-1792. Jermund Jermundssøn Myren und. Ballestad 73 Aar.

16/2-1792. Laers Knudssøns Kone f. BbKlev, Marthe Kirstine Erichsd. 28 Aar.

26/2-1792. Peder Hanssøn i tieneste hos Peder Engelbertsson Bøe 26 Aar.

26/2-1792. Jacob Olessøn Holmens pb. Maren und. S.Rising 2 1/12 Aar.

28/2-1792. Morten Jenssøns Ballestads Kone Pernille Pedersd. 58 Aar.

4/3-1792. Aslak Rasmussøns Tvetens db. Rasmus 6 Uger.

9/3-1792. Gunder Hynies hiemedøbte db. Engelbert 6 Dage.

14/3-1792. Stoele-Mager Andreas Bues hj.db. db. Hans Jørgen 1 uge.

18/3-1792. Mathias Svinholts pb Margarete 2 Uger.

20/3-1792. Jon Olessøn ved Falchum 67 Aar.

24/3-1792. Arne Erichssøns Kone Berthe Jonsd. fra Fossum-Værk 38 Aar.

24/3-1792. Peder Halvorssøns Putens pb. Anne Maria f. S.Breche-ejet 12 Aar.

25/3-1792. Rasmus Isachssøn Ekornrøes hj.db. pb. Gunnil und. Moe 2 timer.

1/4-1792. Børge Roses enke Sønnev Gudmundsd. f. BbKlev 72 Aar

6/4-1792. Jon Pederssøn f. BbKlev 60 Aar.

7/4-1792. Pigen Aaved Andersd. af Solum sogn, død paa Syge-huuset 23 Aar.

20/4-1792. Soldat Anders Amundssøn und. Gulset 35 Aar.

6/5-1792. Peder Halvorssøns enke Maren Andersd. 60 Aar.

6/5-1792. Isach Hanssøns db. Christian und. S.Breche 8 Uger.

6/5-1792. Torkild Wæbrandssøns pb. Gjertrue und. Lie 7 Uger.

8/5-1792. Anders Jestssøns Mælums Kone Kirsten Laersd. gl. 78 Aar.

8/5-1792. Niels Askildsaasens pb. Maria und. Meen 1 1/2 Aar.

13/5-1792. Christen Schrøders pb. Ambor f. BbKlev 1 1/4 Aar.

17/5-1792. Peder Corneliisøns pb. Karen Kirstine f. BbKlev 3/4 Aar.

17/5-1792. Isach Poulssøns db. Ole f. BbKlev 1/6 Aar.

28/5-1792. Laers Schejessøns db. Hans f. Røsager, 4 1/2 Aar.

28/5-1792. Abraham Christenssøns db. Niels f. Aasebakken 12 Uger.

28/5-1792. Peder Gundersøns db. Niels hj.db. und. N.Bøe 5 Dage.

29/5-1792. Ole Ejnerssøns Kone und. S.Grinie Gjertrud Gundersd. 35 Aar.

30/5-1792. Isach Gunderssøn Waaserøe-Klev 33 Aar.

31/5-1792. Karen Heljesdtr., ugift, døde paa Bugslotten, født i Sillejord 54 Aar.

3/6-1792. Gunder Sørenssøn i Tieneste i Schien, men døde i Skotland, 21 Aar.

3/6-1792. Lægdslem Enken Maren Olesd. fra BbKlev 72 Aar.

6/6-1792. Knud Thomæsøn f. Follstad 46 3/4 Aar.

17/6-1792. Svend Langangens db. Jacob under Fossum 4 Uger.

22/6-1792. Rasmus Engelbertssøn Dyrkold 58 Aar.

23/6-1792. Simon Jacobssøn Bommen f. Aasebakken 53 Aar.

23/6-1792. Laers Olessøns Kone Maren Johannisd. und. S.Breche 34 Aar.

24/6-1792. Jacob Nielssøns Bergmans pb. Dorthe f. Bradsb.klev 7 1/2 Aar.

29/6-1792. Ole Einerssøns db. Hans und. S. Grinie 1/4 Aar.

7/7-1792. Peder Halvorssøns pb. Maren f. Søndre Breche ejet 6 Aar.

12/7-1792. Hans Laerssøn Ballestad 53 Aar.

15/7-1792. Jost Doxrøes Kone Anne Halvorsd. 76 Aar.

15/7-1792. Peder Laerssøns db. Laers f. S.Breche-ejet 18 Uger.

22/7-1792. Anders Grønsteens enke Karen Johannisd. 68 Aar.

29/7-1792. Kittil Riises db. Erich 2 1/12 Aar.

2/8-1792. Laers Christenssøns Lienes Kone Ellen Halvorsd. 34 1/2 Aar.

4/8-1792. Afdøde Claus Hoppestads enke Anne Mogensd. 80 Aar.

8/8-1792. Gunder Holms Kone Marthe Nielsd. 68 Aar.

8/8-1792. Anund Tollevssøns hj.db. Knud und. S.Breche 4 Dage.

12/8-1792. Peter Christian Fermans pb. Anne Catharine f. BbKlev 5 Uger.

15/8-1792. Procurator Gasmanns hj.db. db. Johan Gotfred 4 Uger.

19/8-1792. Anders Engravs enke Anne Olesd. 82 Aar.

19/8-1792. Christian Anderssøns pb. Aaste Johanne f. Follestad 4 Uger.

26/8-1792. Niels Christenssøns Hynie fra BbKlev 31 Aar.

26/8-1792. Tosten Jermundssøns db. Jacob und. Moe 20 Uger.

26/8-1792. Carl Frideric Nicolaissøns pb. Christence 1/2 Aar.

8/9-1792. Peder Anderssen Meltvet paa Nordre Falchum 71 1/2 Aar.

9/9-1792. Pigen Else Pedersdatter und. Mellem Bøe, 46 Aar.

9/9-1792. Pigen Kirsten Einersd. und. Gulset, 24 Aar.

9/9-1792. Hans Jacobssøns Nærums pb. Anne 2 Uger.

12/9-1792. Pigen Else Gulliksdatter fra Bamble, døde paa Sygehuuset 50 Aar.

18/9-1792. Halvor Gunderssøn Wenstøb, 63 Aar.

23/9-1792. Enken Kirsten Andersd. f. BradsbergKleven 91 Aar.

23/9-1792. Poul Christenssøns pb. Karen und. S.Breche 1 1/3 Aar.

23/9-1792. Niels Jenssøns hj.db. pb. Ambor f. BbKlev, som døde strax.

30/9-1792. Michel Monssøns pb. Berthe und. Svinholt 1 1/2 Aar.

6/10-1792. Ole Nielssøn s.Aases Søn Niels 23 Aar.

6/10-1792. Afd. Anders Amundssøns db. Anders 4 Uger.

14/10-1792. Gunder Hanssøns Kone Catharine Madsd. 70 Aar.

14/10-1792. Halvor Asbiørnssøns pb. Guri fra Bugot 5 mnd.

21/10-1792. Svend Engelssøn Skotland 46 Aar.

24/10-1792. Halvor Aaltvets Søn Isach 22 3/4 Aar.

7/11-1792. Abraham Jacobssøns Kone Kirsten Pedersd. und. S.Falchum 30 1/2 Aar.

10/11-1792. Waldemar Tolvssøn HamerSmed ved Aas-Hamer 51 Aar.

11/11-1792. Hans Sørenssøns Kone Maren Olesd. und. Fossum-Værk 57 Aar.

14/11-1792. Jan Tuftes pb. Inger 1/4 Aar.

18/11-1792. Anders Skilbreds Kone Maren Torkildsd. 50 Aar.

18/11-1792. Torjer Tordssøn f. BbKlev 53 Aar.

26/11-1792. Alf Aarhuuses svigermoder Ambor Knudsd. 73 Aar.

2/12-1792. Hans Hanssøn Sølie 66 Aar.

2/12-1792. Ole Olessøn f. Aasebakken 29 Aar.

2/12-1792. Torkild Simonssøns pb. Magnil Kirstine f. Aasebakken, 1/3 Aar.

5/12-1792. Torjer Torjerssøn f. Gjerpen præstegaard 20 Aar.

9/12-1792. Abraham Jacobssøns pb. Marthe Kirstine und. Falchum 7 Uger.

16/12-1792. Laers Olessøns pb. Maren und. S.Breche 1/2 Aar.

23/12-1792. Halvor Christianssøns Løbergs pb. Inger 3 Uger.

23/12-1792. Laers Hanssøns db. Ole und. Bradsberg 17 Aar.

23/12-1792. Niels Hougerøes pb. Anne Hedevig 2 Uger.

28/12-1792. Peder Haraldssøns Sems db. Christen Lund 1/2 Aar.

30/12-1792. Johannes Hanssøns Kone Maren Evensd. und. Skilbred 65 Aar.

31/12-1792. Torjer Levorssøn f. Follestad 65 Aar.

(101 døde i 1792) 

 

6/1-1793. Hans Sørenssøns pb. Karen Kirstine f. BbKlev 1/4 Aar

12/1-1793. Tollev Amundssøn Berreberg 66 1/2 Aar.

21/1-1793. Jørgen Christenssøn nordre Sem, 78 5/6 Aar.

24/1-1793. Laers Jonssøns Kone Berthe Abrahamsd. und. Bradsberg 34  Aar.

27/1-1793. Christopher Hanssøns db. Christopher f. Fossum-Værk 9 Uger.

2/2-1793. Halvor Christianssøn Løberg 25 Aar.

2/2-1793. Knud Halvorssøns Kone Gunne Gislesd. und. Bradsberg 69 Aar.

3/2-1793. Niels Jenssøns Kone Anne Lisbeth Nielsd. f. BbKlev 37 Aar.

10/2-1793. Jacob Anderssøns pb. Anne und. Skougsrøe 8 5/6 Aar.

17/2-1793. Knud Jacobssøns db. Jacob und. Lie 3 Uger.

19/2-1793. Ole Pederssøn af Holden sogn, døde paa Sygehuuset 40 Aar.

23/2-1793. Rasmus Nirisson Fløtterøe 69 Aar.

24/2-1793-1793. Levor Torjerssøns db. Anders f. Follestad 3 3/4 mnd.

25/2-1793. Abraham Monssøn, død paa Bugslotten 31 Aar.

27/2-1793. Lægdslem Gunder Olessøn 78 Aar.

3/3-1793. Andres Olessøns pb. Karen f. Aasebakken 3 Uger.

13/3-1793. Zacharias Hermanssøns pb. Karen Maria fra Fossum-Værk 1 5/12 Aar.

13/3-1793. Anders Erichssøns Putens d. Kirsten 21 1/2 Aar.

13/3-1793. Gunder Asbjørnssøns tvillingdatter Berthe und. S.Breche 11 Uger.

17/3-1793. Hans Kikuts db. Tormoe 1/2 Aar.

17/3-1793. Laers Nielssøns pb. Karen und. Fossum 5 1/2 mnd.

23/3-1793. Rønnich Hougedals Kone Berthe Andersd. 78 Aar.

28/3-1793. Niels Torbiørnssøns Hynies pb. Anne 2 3/4 Aar.

28/3-1793. Ole Hanssøn Sadelmagers pb. Marthe Maria f. Aasebakken 7 Uger.

29/3-1793. Aslak Halvorssøn Toftes tvilling db. Isach1/4 Aar.

1/4-1793. Peder Olessøn Houkeraasen 61 Aar.

2/4-1793. Jacob Abrahamssøn Rising 63 Aar.

5/4-1793. Isach Johannissøn af Eidanger Præstegield, død paa Sygehuuset 26 Aar.

7/4-1793. Anders Hanssøns Engravs db. Jon 6 Uger.

7/4-1793. Hans Kittilssøn Klevens db. Kittil 8 mnd.

10/4-1793. Jens Pederssøn, hieme i Brevig -død paa Sygehuuset 21 Aar

14/4-1793. Ingebor Sørensd. Lien 60 Aar.

14/4-1793. Ole Gunderssøns db. Ole f. BbKlev 5 Aar.

14/4-1793. Stephen Engravs pb. Kirsten 22 Uger.

14/4-1793. Engelbert Christenssøns pb. Margarete f. Hafbakken und. m.Foss 4 Uger.

21/4-1793. Enken Ellen Rejersdatter und. S.Grinie 74 Aar.

21/4-1793. Erich Henrichssøns db. Anders und. Gulset 3 1/2 mnd.

26/4-1793. Aslak Rasmussøns Tvetens pb. Dorothea 2 Uger.

28/4-1793. Mads Smed und. Tofte 85 Aar.

28/4-1793. Niels Monssøns pb. Maren und. Tofte 16 Uger.

28/4-1793. Niels Sørenssøns pb. Berthe und. Lie 1 11/12 Aar.

28/4-1793. Hans Erichssøns pb. Maren fra Røe 2 Uger.

7/5-1793. Jacob Hansen Feier 76 Aar.

11/5-1793. Niels Gunderssøn Gulset, 59 1/2 Aar.

12/5-1793. Søren Rollefssøn f. Aasebakken 81 Aar.

12/5-1793. Anders Engelbertssøns pb. Gunnil f. Aasebakken 15 1/2 Aar.

14/5-1793. Gullich Poulssøn Rønningen f. Luxefield 79 Aar.

14/5-1793. Frue Kamer-Herinde Inger Maria de Løvenskiold fra Fossum 43 2/3 Aar.

14/5-1793. Hans Falchums enke Birthe Pedersdatter 73 1/2 Aar.

18/5-1793. Mogens Hoppestad 49 Aar.

18/5-1793. Jon Halvorssøns db. Johannes f. N.Wenstøb 11 mnd.

20/5-1793. Asle Nielssøn Smed f. Aasebakken 50 Aar.

20/5-1793. Anders Nielssøns db. Anders und. S.Breche 11 mnd.

26/5-1793. Laers Danielssøns db. Daniel f. Aasebakken 3/4 Aar.

1/6-1793. Ole Kiises Kone Kirsten Nielsd. 63 1/12 Aar.

2/6-1793. Enken Torbor Tormosd. som døde und. Bradsberg 82 Aar.

2/6-1793. Amund Anderssøns Doxrøes pb. Marthe Margarete 1 1/12 Aar.

2/6-1793. Berthel Knudssøns db. Albertus f. Aasebakken 11 1/2 mnd.

9/6-1793. Knud Jonssøns pb. Maren Gurine f. Aasebakken 6 1/4 Aar.

9/6-1793. Jørgen Abrahamssøns db. Niels und. Søndre Falchum 2 Aar.

9/6-1793. Jacob Nielssøns Bergmans pb. Kirsten Dorothea f. BbKlev 10 Uger.

19/6-1793. Christen Pederssøns Wenstøbs pb. Marthe 1 5/6 Aar.

23/6-1793.  Rasmus Nielssøns db. Even f. Aasebakken 15 11/12 Aar.

30/6-1793. Knud Svendssøn f. Aasebakken 49 Aar.

9/7-1793. Torgrim Gunderssøn Ballestad 64 3/4 Aar.

9/7-1793. Isach Anundssøns S.Løbergs pb. Maren 10 Uger.

14/7-1793. Laers Halvorssøns Skjolds db. Søren 6 Uger.

14/7-1793. Abraham Christenssøns hj.db. db. Niels f. Aasebakken 6 Dage.

21/7-1793. Niels Laerssøns pb. Karen Dorothea f. Aasebakken 3/4 Aar.

1/8-1793. Halvor Christenssøns pb. Inger Kirstine f. BbKlev 7 Uger.

4/8-1793. Ole Nielssøn Aasens db. Niels und. Fossum-Værk 7 1/4 Aar.

11/8-1793. Laers Engelssøns db. Halvor f. Aasebakken 1 Aar.

17/8-1793. Alf Olessøn Aarhuus 53 Aar.

18/8-1793. Rasmus Andersøn f. BbKlev 32 Aar.

25/8-1793. Knud Jonssøns db. Jon f. Aasebakken 4 1/12 Aar.

1/9-1793. Lægdslem Margit Heljesd. 98 Aar.

3/9-1793. Margit Kiøstolfsdtr., død paa Sygehuuset, komen fra Winnie Sogn 46 Aar.

8/9-1793. Sivert Jørgenssøns pb. Ragnil fra Aasebakken 8 1/2 mnd.

8/9-1793. Harald Jacobssøns pb. Ingebor Maria fra Aasebakken 2 Aar.

21/9-1793. Laers Nielssøn, saugMester und. S. Breche 46 1/2 Aar.

29/9-1793. Jon Saavessøn f. Aasebakken 78 Aar.

29/9-1793. Abraham Jonssøns enke Margit Evensd. und. S. Grinie 34 Aar.

13/10-1793. Afgangne Jon Saavessøns enke Johanne Christophersd. f. Aasebakken 80 Aar.

13/10-1793. Anders Gunderssøns Lies pb. Karen 2 mnd.

13/10-1793. Jens Amundssøns Oredalens db. Niels 8 mnd.

17/10-1793. Jost Doxrøe 75 Aar.

20/10-1793. Zacharias Hermanssøns pb. Anne Oline f. Fossum-Værk  4 1/4 Aar.

20/10-1793. Ole Hanssøns db. Halvor f. Aasebakken 2 1/12 Aar.

26/10-1793. Sergeant Noordts Kone Inger Engelbertsd. f. BbKlev 61 Aar.

10/11-1793. Engelbert Doxrøes pb. Anne 2 Uger.

16/11-1793. Pigen Aase Andersd. fra Hvidesøe præstegjeld, død paa Sygehuuset 23 Aar.

17/11-1793. Gunder Asbiørnssøns tvill.db. Asbiørn und. S. Breche 11 mnd.

24/11-1793. Halvor Pederssøn und. N. Fossum 52 Aar.

24/11-1793. Christen Jørgenssøns Schrøders db. Knud f. BbKlev 1/2 Aar.

28/11-1793. Levor Olessøn und. Moe 77 Aar.

1/12-1793. Ole Jacobssøn Kastet und. M.Foss 85 Aar.

8/12-1793. Ole Olessøn und. S.Breche 58 Aar.

8/12-1793. Anders Amundssøns enke Marthe Rasmusd. und. Gulset 44 Aar.

8/12-1793. Michel Christenssøns db. Christen und. Doxrøe 2 Uger.

8/12-1793. Jens Halvorssøns db. Anders f. BbKlev 1 1/2 Aar.

14/12-1793. Ole Knudssøn Kullebund, død paa Sygehuuset 48 Aar.

18/12-1793. Tollev Isachssøn Høyset 68 Aar.

22/12-1793. Engelbert Mathiæsøns enke Anne Erichsd. f. BbKlev 71 Aar.

29/12-1793. Hans Hanssøn Bradsberg f. Aasebakken 38 Aar.

29/12-1793. Isach Abrahamssøns pb. Marthe und. S. Falchum 1 11/12 Aar.

30/12-1793. Peder Rasmusen Stulen 78 1/2 Aar.

(106 døde i 1793) 

 

8/1-1794. Aslak Christenssøns Kone Ragnil Olesd. und. S. Breche 46 1/2 Aar.

12/1-1794. Jørgen Christopherssøns Kone Anne Sørensd. f. Aasebakken 49 Aar.

16/1-1794. Ole Skreuas Kone Bergit Tollevsd. und. mellem Foss 58 Aar.

16/1-1794. Ole Rasmussøns db. Jon und. S.Breche 1 1/2 Aar.

19/1-1794. Johannes Sørenssøns Kone Karen Hansd. f. Aasebakken 35 Aar.

19/1-1794. Knud Jonssøns pb. Maren Gurine f. Aasebakken 6 Uger.

22/1-1794. Karen Johannisdtr., et pb. und. Gulset, død paa Sygehuuset 3 Aar.

2/2-1794. Hans Sørenssøn Broen und. Meen 52 Aar.

2/2-1794. Ole Hanssøns hj.db. pb. Kirsten und. Hynie 7 Dage.

9/2-1794. Sigvard Sæms db. Jørgen 1 5/12 Aar.

11/2-1794. Enken Inger Clementsd. f. N. Mælum 84 Aar.

11/2-1794. Gunder Asbiørnsøns hj.db. pb. Berthe und. S. Breche 1 time.

13/2-1794. Knud Olessøn Kousenrøe 84 Aar.

17/2-1794. Tollev Abrahamssøns Kone Anne Olesd. f. Langangen 75  Aar.

20/2-1794. Enken Ingebor Andersd. fra gd. Kleven 76 Aar.

23/2-1794. Johan Peter Bergs pb. Johanne Margarete f. BbKlev 3 Uger.

24/2-1794. Tollev Abrahamssøn Langangen 67 Aar.

2/3-1794. Svend Møller f. Aasebakken 81 Aar.

8/3-1794. Sveno Grinies enke Barbara Tordsd. 81 Aar.

8/3-1794. Ole Pederssøns db. Jacob und. S. Breche 1/4 Aar.

16/3-1794. Hans Friderichssøn und. Riis 45 Aar.

24/3-1794. Peder Stianssøns pb. Anne Johanne f. Gulset 4 1/12 Aar.

27/3-1794. Peder Knudssøn f. Aasebakken 54 Aar.

13/4-1794. Johannes Pederssøns pb. Johanne und. Fossum-Værk 1 1/12 Aar.

25/4-1794. Anders Putens Kone Anne Jørgensd. 69 1/2 Aar.

25/4-1794. Karen Hermans uægte pb. Maren 3 Uger.

30/4-1794. Enken Gunnil Gundersdtr., tilhuuse paa n.Løberg 68 Aar.

4/5-1794. Ole Torjerssøn Skilbreds pb. Ingebor 2 Uger.

5/5-1794. Henric Pederssøns Kone und. Stulen, Maren Aslaksd. 36 1/2 Aar.

5/5-1794. Jon Halvorssøns Eikornroes pb. Torbor und. Moe 2 Uger.

7/5-1794. Jacob Rasmusøns db. Jon und. S.Breche 7 7/12 Aar.

7/5-1794. Live Andersdtrs. uægte db. Ole und. S.Grinie 4 Uger.

10/5-1794. Peder Laersson Skoven und. Bradsberg 46 Aar.

11/5-1794. Boldevin Fridericssøn und. Lie 28 Aar.

17/5-1794. Andreas Duus f. Aasebakken 85 Aar.

18/5-1794. Christen Olessøns Skotlands pb. Anne 1 Aar.

18/5-1794. Jørgen Christopherssøns db. Christopher f. Aasebakken 2 1/4 Aar.

21/5-1794. Torkild Grumstulens Kone Ingebor Sigursd. f. Luxefield 64 Aar.

25/5-1794. Anders Ramsaasens hj.db. Ole, kuns nogle timer gamelt.

29/5-1794. Anders Olessøns pb. Mette Maria f. Aasebakken 1/4 Aar.

1/6-1794. Laers Jenssøn und. Borrestad 40 1/2 Aar.

1/6-1794. Michel Monssøns db. Gunder und. Svinholt 7 mnd.

1/6-1794. Jan Nielssøns db. Arne f. BbKlev 8 mnd.

2/6-1794. Berthel Hanssøns pb. Joachime f. S.Breche 1/2 Aar.

8/6-1794. Halvor Laerssøns Wenstøbs pb. Berthe Maria 3/4 Aar.

15/6-1794. Peder Erichssøn f. BbKlev 65 Aar.

15/6-1794. Sigur Jermundssøn Brænnesæters pb. Maren 20 Uger.

15/6-1794. Hans Abrahamssøns db. Abraham f. BbKlev 11 1/2 Aar.

15/6-1794. Niels Nielssøn Hørtes Kone Marthe Olesd. 54 Aar.

15/6-1794. Enken Maren Mejer und. Borrestad 83 Aar.

15/6-1794. Ole Hanssøn Riises Kone Anne Halvorsd. 56 Aar.

17/6-1794. Drengen Peder Abrahamssøn af Kragerøe Annex, d. paa Sygehuuset 20 Aar.

5/7-1794. Isach Halvorssøn n.Aas 59 1/6 Aar.

5/7-1794. Ole Abrahamssøns S.Falchums db. Halvor 12 1/3 Aar.

6/7-1794. Zacharias Hermanssøns pb. Inger Maria f. Fossum-Værk 3/4 Aar.

6/7-1794. Aslak Rasmussøn Tvetens hj.db. db. Rasmus 2 Dage.

13/7-1794. Niels Aslakssøns db. Aslak und. S. Breche 7 mnd.

13/7-1794. Laers Nielssøns db. Niels und. Fossum Værk 5 mnd.

20/7-1794. Jacob Rasmussøn und. S.Breche 37 Aar.

20/7-1794. Anne Olesd. i tieneste paa Muustved 42 Aar.

27/7-1794. Arne Hanssøns enke Anne Jacobsd. f. BbKlev 72 Aar.

27/7-1794. Jonas Olessøn (Skal være Erichssøn G.S.) Bredgangens Kone Karen Jacobsd. 37 1/3 Aar.

27/7-1794. Tord Hougens db. Christen 12 1/4 Aar.

27/7-1794. Niels Tordssøns Houkeraasens pb. Groe 17 Uger.

27/7-1794. Sivert Jørgenssøns db. Hans f. Aasebakken 3 1/2 Aar.

27/7-1794. og hans hj.db. db. Niels 1 uge.

10/8-1794. Halvor Tordssøns pb. Maren und. S.Falchum 1 5/6 Aar.

16/8-1794. Jon Torkildssøns pb. Anne und. Skilbred 20 Uger.

17/8-1794. Niels Monssøns db. Mons und. Tofte 6 Uger.

24/8-1794. Anders Torjerssøns Skilbreds db. Torjer 3 mnd.

27/8-1794. Jørgen Herman Monrad 23 1/2 Aar.

28/8-1794. Enken Maren Jonsd. f. N. Ballestad 75 1/2 Aar.

28/8-1794. Anders Jenssøns pb. Ingebor und. Fossum Verk 1/2 Aar.

31/8-1794. Amund Anderssøns db. Jens f. Kutterøe 7 Uger.

26/9-1794. Ole Aslakssøn Kiise 66 1/3 Aar.

5/10-1794. Laers Halvorssøn Skjolds db. Ole und. S.Fossum 10 Uger.

5/10-1794. Halvor Franssøn Glørsmyrs db. Rasmus 3 Uger.

11/10-1794. Anne Maria Jacobsd. af Kragerøe Annex, d. paa Sygehuuset 34 Aar.

14/10-1794. Torkild Limies Kone Christine Bjørnsd. 41 Aar.

14/10-1794. Niels Jonssøns pb. Berthe 7 mnd.

23/10-1794. Jan Toftes db. Halvor 8 mnd.

26/10-1794. Ole Olessøn Nomme f. S.Breche ejet 19 1/2 Aar.

26/10-1794. Laers Roses Kone Inger Nielsd. f. BradsbergKlev 64 Aar.

29/10-1794.