ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen Kirkebok

Begravelser - Døde

1796 - 1814

Oppdatert 06.09.2021


Transkribert til papir av Jon Hvidsand på 1950-tallet.
På 1990-tallet tastet inn i et DOS-program av Reidar Ballestad på vegne av Grenland Ættehistorielag.
Transkribert på nytt, skrevet ut forkortelser, samt endret kirkedatoer til dd/mm-åååå. G.S.

Prester i denne perioden:
Fredrik Christophersen Blom (1790-1812).
Edvard Storm Munch (1813-1834).

Noen forkortelser her:
Afgangne = avdøde
db. = drengebarn
g. = gl. = gml. = gammel
pb. = Pigebarn
Sl. = Sal. = Salige = avdøde.

Tips! Søke på denne siden: Hold nede [Control] og trykk [f].


Andre begravelser/ døde i Gjerpen

| 1681 - 1746 | 1747 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1814 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1857 | 1857 - 1871 | 1872 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1919 KLB | 1920 - 1931 KLB | 1932 - 1940 |
Borgestad
| 1920-1929 |
 


Alle datoer her er kun dato for begravelse. Dødsdatoer ble ikke innført som standard i Gjerpen kirke før 1815.

| Begravelsesdato | Text |

3/1-1796. Engelbert Jostssøns Doxerøes pb. Birthe Maria, 4 3/4 Aar.

3/1-1796. Christen Gunderssøns db. Ole und. Hougen 5 Uger.

7/1-1796. Madame Margarete Aall f. Borrestad. 42 5/6 Aar.

17/1-1796. Anders Simonssøns db. Simon f. BbKlev 1/4 Aar.

21/1-1796. Simon Simonssøns Kone Maren Nielsd. und. S. Breche 28 1/4 Aar.

21/1-1796. Johannes Hanssøns db. Hans f. N. Ballestad 2 Mnd.

21/1-1796. Maren Rasmusdtrs Uægte db. Gunder f. BbKlev 2 Uger.

26/1-1796. Jan Haagenssøns pb. Anne Maria under Dyrkold 10 1/4 Aar.

31/1-1796. Afdøde Tollev Sigbjørnssøns db. Tollev f. Aasebakken10 Uger.

31/1-1796. Halvor Bjørnssøns Fjelddalens pb. Christine 5 Uger.

13/2-1796. Jan Haagenssøns Kaasens Kone Anne Engelbertsd. 51 Aar.

14/2-1796. Niels Amundssøn f. Aasebakken. 44 Aar.

26/2-1796. Doctor Medicinæ Hans Møller i hans Alders 63 Aar.

2/3-1796. Laers Nielssøns Kone Else Margarete Tollevsd. f. Fossum Verk. 32 7/12 Aar.

2/3-1796. Aslak Christenssøns Kone Maria Clausd. und. S.Breche 24 Aar.

2/3-1796. Niels Christopherssøns db. Christopher f. N.Wenstøb 7 Mnd.

6/3-1796. Berthel Knudssøns db. Peter f. Aasebakken 6 ½ Aar.

6/3-1796. Peter Hanssøns db. Anders f. Fossum Verk. 2 Uger.

13/3-1796. Ole Giertssøn Høymyr 28 Aar.

13/3-1796. Stephen Guldbrandssøns db. Niels Peter f. Aasebakken 1 ½ Aar.

13/3-1796. Anders Evenssøns pb. Birthe Kirstine f. Aasebakken ½ Aar.

18/3-1796. Henning Henningssøn, død paa Borrestad 11 Aar.

20/3-1796. Laers Forpagters Enke Anne Andersd. 85 Aar.

20/3-1796. Laers Christenssøns db. Laers f. Bradsberg Kl. 7 1/4 Aar.

20/3-1796. Laers Jenssøns pb. Anne und. Borrestad 6 ½ Aar.

24/3-1796. Isac Jenssøn und. N.Frogner 59 Aar.

26/3-1796. Niels Olessøn Prossen und. N.Breche 40 1/6 Aar.

26/3-1796. Axel Nielssøns db. Gunder f. S.Hynie 1 1/12 Aar.

3/4-1796. Jens Olessøns Follougs Kone Berthe Jensd. 48 Aar.

3/4-1796. Knud Nielssøns pb. Birthe Maria und. Borrestad 1 11/12 Aar.

3/4-1796. Jermund Levssøns Kone Gunnil Nielsd. und. Klep 49 Aar.

9/4-1796. Halvor Halvorssøn skoemagers Kone f. Fossum-Verk, Ellen Nielsd. 57 Aar.

16/4-1796. Afdøde Abraham Skræders Enke Anne Lisbeth Nielsd. f. Fossum  Verk 72 Aar.

17/4-1796. Jonas Pederssøn f. BbKlev 72 Aar.

17/4-1796. Jermund Levssøn und. Klep 70 Aar.

17/4-1796. Ole Olessøn Grinilien i tjeneste paa Berreberg 20 1/3 Aar.

24/4-1796. Lægdslem Solve Isaacssøn Meen 83 Aar.

24/4-1796. Afdøde Jermund Levssøns pb. Groe und. Klep. 15 1/3 Aar.

1/5-1796. Laers Engelssøn f. Aasebakken 43 Aar.

1/5-1796. Michel Michelssøns pb. Anne Maria f. Aasebakken 3 Uger.

1/5-1796. Ole Pederssøns pb. Inger und. Øvrum 1 uge.

5/5-1796. Isaac Abrahamssøns db. Ole und. S.Falchum 7 1/4 Aar.

5/5-1796. Laers Nielssøns db. Tollev f. Fossum-Verk. 10 Uger.

11/5-1796. Klokker Monrads Kone Kirstine Monrad 47 ½ Aar.

11/5-1796. Johan Peter Rosenbergs pb. Johanne Catharine f. Meenstad 1 ½ Aar.

16/5-1796. Lægdslem Astri Vetlesd. 84 Aar.

16/5-1796. Even Torjerssøn und. Kleven 76 Aar.

16/5-1796. Ole Gunderssøns db. Hans und. S.Breche 2 ½ Aar.

17/5-1796. Ole Aslakssøns Kaasens pb. Barbara f. Luxefjeld. 9 Aar.

22/5-1796. Marthe Ericsd., Enke af Helje Nirissøn, f. Bøe-Rønningene 82 Aar.

22/5-1796. Boel Maria Jonsd., Enke af Hans Bradsberg f. Aasebakken. 49 Aar.

22/5-1796. Peder Aslakssøns db. Bartholomæus Herman und. Borrestad 5 3/4 Aar.

22/5-1796. Sivert Evenssøns pb. Karen Bolette und. Bakken. 13 Uger.

29/5-1796. Torbjørn Nielssøns db. Niels f. østre Suchen 1/4 Aar.

29/5-1796. Laers Anderssøn Hørta under Meen 56 Aar.

31/5-1796. Tord Bakkens Kone Karen Andersd. 65 Aar.

3/6-1796. Laers Knudssøns Kone Margarete Halvorsd. und. S. Breche 37 5/6 Aar.

3/6-1796. Rasmus Ovessøns db. Engelbert und. Strømdal 3 Uger.

8/6-1796. Matthias Rejerssøns pb. Inger und. Gulset 2 1/3 Aar.

12/6-1796. Mads Franssøns pb. Maren f. Rosvald 6 Uger.

12/6-1796. Afdøde Niels Amundssøns db. Jon f. Aasebakken. 7 3/4 Aar.

24/6-1796. Jonas Ericssøn, Bredgangen. 39 Aar.

3/7-1796. Eric Gunderssøn Aasen und. Tofte 22 1/6 Aar.

3/7-1796. Sigvard Jørgenssøns db. Jørgen f. Nordre Sem 1 1/12 Aar.

3/7-1796. Kittil Pederssøns Kone Dorthe Johannisd. und. Gulset 55 Aar.

7/7-1796. Isaac Gunderssøn und. Gulset 49 Aar.

10/7-1796. Ole Torjussøns pb. Marthe f. Øvrum, 7 Uger.

13/7-1796. Peter Conradssøns pb. Inger Catharine und. Gulset 8 Uger.

17/7-1796. Maren Hansdtrs Uægte pb. Maren Lovise f. BbKlev 1 ½ Aar.

21/7-1796. Niels Gregoriissøns pb. Inger Karine f. Mell. Sem, 1/4 Aar.

24/7-1796. Niels Sørenssøns pb. Berthe und. Lie 2 ½ Aar.

31/7-1796. Tore Pedersdtrs Uægte db. Hans Peter f. Meen 5/12 Aar.

5/8-1796. Anders Svendsøn und. Meen 31 1/12 Aar.

7/8-1796. Ole Løbergs d. Kirsten 6 11/12 Aar.

9/8-1796. Jacob David Werner f. Aasebakken. 28 5/12 Aar.

9/8-1796. Eric Bøeles Kone Ragnil Engelbertsd. 55 Aar.

17/8-1796. Lisbeth Svenosd. und. S.Grinie 52 Aar.

19/8-1796. Niels Laerssøn Lie f. Aasebakken. 50 1/3 Aar.

21/8-1796. Halvor Ericssøn f. Aas Hamer 60 Aar.

21/8-1796. Anders Ramsaasens hjemmedøbte db. Niels 1 uge.

28/8-1796. Niels Tollevssøns Kone Else Fridericsd. f. Bradsbergklev 44 ½ Aar.

4/9-1796. Ole Aslakssøn Kaasen f. Luxefjeld 46 Aar.

4/9-1796. Ole Isaacssøns pb. Berthe Maria f. BbKlev. 1 Aar.

9/9-1796. Kirsten Jørgensd. f. Aasebakken 25 Aar.

11/9-1796. Torsten Skilbreds hjemedøbte db. Niels 1 uge.

18/9-1796. En fremed Betler fra Kongsberg Laers Amundssøn, som døede hos Halvor Aaltvet, og menes at være ved 50 Aar.

18/9-1796. Halvor Tordssøns hjemedøbte pb. Maren und. S.Falchum 1 ½ Aar.

8/10-1796. Halvor Kjøstolssøn af Vinnie-Sogn, død paa Syge-Huuset 35 Aar.

12/10-1796. Hans Christenssøn Ouestads Kone Anne Haraldsd. 45 ½ Aar.

12/10-1796. Isaac Poulssøns pb. Margarete f. BbKlev. 5 Uger.

17/10-1796. Aaste Kittilsd. af Eidanger-Præstegjeld, død paa SygeHuuset 20 Aar.

23/10-1796. Peter Hanssøns db. Ole f. Fossm-Verk. 9 1/6 Aar.

26/10-1796. Enken Berthe Knudsd. f. BbKlev. 73 Aar.

10/11-1796. Et Uægte hjemedøbt pb. Gunnil und. Gulset, som levede kort efter Fødselen.
Moderen Maren Arentsd. lod udlegge som barnefader Halvor Gunderssøn, geworben Soldat i Fridericswærn.

13/11-1796. Eric Liestuuls Enke Asloug Tordsd., 63 Aar.

13/11-1796. Niels Tollevssøns db. Tollev f. BbKlev 4 3/4 Aar.

20/11-1796. Rasmus Haraldssøns pb. Inger Maria f. N.Søelie, 6 ½ Mnd.

20/11-1796. Afdøde Ole Jonssøns db. Jon f. Aasebakken. 3 1/12 Aar.

20/11-1796. Isaac Holms hjemedøbte db. Anders 1 uge.

27/11-1796. Ole Laerssøns Kone Marthe Christensd. und. n.Fossum 54 Aar.

27/11-1796. Bendix Buchevalds pb. Anne Barbara f. Aasebakken 6 5/6 Aar.

27/11-1796. Gullik Amundssøns pb. Karen Maria f. S.Wenstøb. 1 2/3 Aar.

27/11-1796. Ole Monssøns pb. Maria f. Fossum Verk 3 ½ Aar.

27/11-1796. Engelbert Pederssøns db. Christopher und.  n. Fossum 1 1/4 Aar.

27/11-1796. Anne Margarete Torjersd.'s Uægte db. Laers, f. Bradsbergklev. 3 Uger.

4/12-1796. Halvor Fjelddalens hjdb. db. Gregorius, som levede nogle Timer.

4/12-1796. Jon Rønnichssøns pb. Karen Margarete f. Østre Fjeldet 2 1/3 Aar.

4/12-1796. Isaac Laerssøn Bækkevalds pb. Inger 10 3/4 Aar.

4/12-1796. Kittil Kittilssøns pb. Karen Kirstine f. S.Riis 4 2/3 Aar.

4/12-1796. Christen Griniliens Enke Anne Torjersd. 84 Aar.

5/12-1796. Asloug Halvorsd. fra Seude-Sogn, død paa Syge-Huuset 65 Aar.

13/12-1796. Andreas Høg f. Aasebakken i sin alders 69 Aar.

14/12-1796. Hans Jacobssøn Grumstulens Kone Kirsten Svenchesd. 29 ½ Aar.

15/12-1796. Johan Christian Kalleensches db. Johan Jochum und. Aarhuus 1 1/4 Aar.

18/12-1796. Lægdslem Marthe Amundsd. Doxrøe 82 Aar.

18/12-1796. Søren Danielssøns db. Daniel und. Bradsberg 3/4 Aar.

18/12-1796. Laers Haagenssøns pb. Ingebor f. Fossum Verk 4 7/12 Aar.

18/12-1796. Gunder Nielssøns Bækkevolds db. Christen 1 7/12aar.

18/12-1796. Hans Sørenssøns db. Søren f. BbKlev 3 Aar.

23/12-1796. Gunnil Ovesd. f. Seude Sogn, død paa Syge-Huuset 75 Aar

26/12-1796. Vijer Anderssons db. Halvor f. Luxefjeld 7 3/4 Aar.

26/12-1796. Ole Monssøns db. Svend f. Fossum Verk 1 Aar.

26/12-1796. Henric Jenssøns pb. Anne Karine und. N. Fossum 9 Uger.

29/12-1796. Jon Tordssøns Hougens pb. Ingebor Maria 1 Aar.

 (124 døde i 1796)

 

1/1-1797. Afdøde Niels Olssøns Prossens db. Niels und. Nordre Breche 2 Uger.

3/1-1797. Laers Barnholts db. Christen Lund 3 1/4 Aar.

3/1-1797. Hans pb. Pouline Maria 11 Mnd.

15/1-1797. Christine Nielsdtr's Uægte pb. Christine 3 1/4 Aar.

15/1-1797. Afdøde Ole Kaasens db. Aslak f. Luxefjeld  2 5/12 Aar.

15/1-1797. Lisbeth Maria Guldbrandsd. f. Aasebakken 43 ½ Aar.

19/1-1797. Torkild Olessøns db. Gullik f. Lille-Foss. 1 1/12 Aar.

19/1-1797. Hans Knudssøns pb. Anne Karine und. S. Breche. 1 1/12 Aar.

22/1-1797. Peder Pederssøn und. Bradsberg 18 3/4 Aar.

22/1-1797. Niels Tovssøns pb. Gunnild f. Houkeraasen, 5 1/3 Aar.

22/1-1797. Jacob Anunssøns p.b. Inger Magarete und. N. Løberg, 4 Aar.

22/1-1797. Jacob Nielssøns db. Johannes f. BbKlev. 3 1/4 Aar.

27/1-1797. Berthel Knudssøn f. Aasebakken. 45 1/3 Aar.

28/1-1797. Rasmus Olessøns pb. Anne Kirstine und. N. Falchum 6 1/3 Aar.

29/1-1797. Rejer Anderssøns db. Ole und. N. Foss. 10 Mnd.

4/2-1797. Henric Pederssøns pb. Karen Hedevig f. Hoppestad nedre. 16 3/4. 

4/2-1797. Halvor Larssøns db. Hans f. Nord. Wenstøb 3/4 Aar. 

5/2-1797. Lægdslem Ole Torkildssøn 86 Aar. 

5/2-1797. Torkild Olessøns pb. Christine f. Lille Foss 2 ½ Mnd. 

5/2-1797. Andreas Johan Storms pb. Dorthe Maria f. Aasebakken. 2 1/4 Aar. 

 8/2-1797. Procurator Gasmanns pb. Anne Regine 2 5/12 Aar. 

12/2-1797. Rasmus Olessøns db. Jon und. N. Falchum ½ Aar. 

19/2-1797. Afdøde Abraham Jonssøns db. Ole und. S. Grinie 9 Aar. 

19/2-1797. Amund Anderssøns pb. Marthe Maria und. Ml. Fossum 1 ½ Aar. 

26/2-1797. Anne Jonsdtrs Uægte pb. Inger und. S. Grinie 1 3/4 Aar. 

26/2-1797. Christen Knudssøns pb. Anne f. N.Fossum-Ejet. 3/4 Aar. 

26/2-1797. Gunder Jenssøns pb. Kirstine und. Gulset. 1 Mnd. 

4/3-1797. Ole Monssøns pb. Johanne f. N.Grinie 4 11/12 Aar. 

5/3-1797. Niels Olessøn und. Skilbred. 55 Aar. 

5/3-1797. Claus Monssøns pb. Karen f. N. Hoppestad. 1 Mnd.

12/3-1797. Gunder Hanssøn f. Holms Ejet 67 Aar. 

14/3-1797. Poul Christenssøns pb. Kirsten und. S.Breche 10 Aar.

14/3-1797. Poul Christenssøns db. Christen 3 ½ Aar. 

19/3-1797. Dorthe Laersd. f. Aasebakken 28 ½ Aar. 

19/3-1797. Olou Halvorsd. f. Liene. 38 ½ Aar. 

26/3-1797. Ole Nielssøn Prossen f. BbKlev 68 Aar. 

26/3-1797. Afdøde Niels Olessøns db. Abraham und. Skilbred 1/4 Aar. 

26/3-1797. Christen Nielssøns Langerøes db. Niels 3 Uger. 

29/3-1797. Niels Hanssøn f. BbKlev 37 1/4 Aar. 

1/4-1797. Niels Nielssøn Røsagers pb. Signe 5 1/3 Aar. 

2/4-1797. Det Uægte pb. Dorthe Tordsd. f. Aaseb., som blev døbt d.19.Martii. 3 Uger. 

2/4-1797. Enken Marthe Matthiæd. Ersrøe f. Aasebakken. 75 Aar. 

2/4-1797. Pigen Anne Torstensd. Skilbred 20 1/3 Aar. 

9/4-1797. Afdøde Jacob Rasmussøns db. Isaac und. S.Breche 3 1/3 Aar. 

13/4-1797. Peder Hanssøns db. Christopher f. Ml.Bøe 7 1/4 Aar. 

13/4-1797. Laers Skejessøns pb. Margarete und. Sørbøe. 11 Mnd. 

17/4-1797. Anders Pederssøns db. Ole fra BbKlev. 5 3/4 Aar. 

23/4-1797. Enken Karen Christiansd. f. Pladsen Langerøe 82 Aar. 

23/4-1797. Ole Anderssøns db. Christian f. BbKlev 8 Uger. 

23/4-1797. Solve Madssøns hiemedøbte db. Mads f. BbKlev 2 Uger. 

5/5-1797. Peder Haraldssøns db. Harald f. Nedre Sem 1 ½ Aar.

8/5-1797. Rejer Anderssøns db. Jon und. N. Foss 8 11/12 Aar.

10/5-1797. Zacharias Hermanssøn f. Fossum-Verk 38 Aar.

14/5-1797. Stephen Engravs pb. Maria 2 7/12 Aar.

14/5-1797. Ole Ejnerssøns db. Halvor und. S. Grinie. 3/4 Aar.

18/5-1797. Catharine Pedersd. Buse und. Borrestad. 65 Aar.

25/5-1797. Torjer Olessøns Kone Berthe Knudsd. und. Ml. Foss. 28 Aar.

27/5-1797. Frideric Halvorssøn Skjold 25 Aar.

2/6-1797. Christen Nielssøns pb. Guri und. Strømdal. 17 5/12 Aar.

2/6-1797. Niels Gregoriisøns pb. Maren f. Ml. Sem. 11 5/12 Aar.

5/6-1797. Tore Torkildssøn f. Luxefjeld nedre 35 Aar.

5/6-1797. Torjer Olessøns db. Børre und. Ml. Foss. 2 Uger.

11/6-1797. Gunder Laerssøns pb. Marthe Maria f. Gulset 11 7/12 Aar.

11/6-1797. Poul Anderssøns Kone Ingebor Isaacsd. f. BbKlev. 58 Aar.

11/6-1797. Ole Halvorssøns db. Realf f. Aasebakken 4 1/4 Aar.

25/6-1797. Stephen Guldbrandssøns db. Guldbrand f. Aasebakken. 9 5/6 Aar.

25/6-1797. Peder Gunderssøns hjemedøbte pb. Hedevig und. Ml. Bøe 1 døgn.

2/7-1797. Niels Gunderssøns pb. Jørgine f. BbKlev 9 ½ uge.

7/7-1797. Halvor Saamundssøn und. Nedre Sem 50 Aar.

9/7-1797. Ole Aslakssøns db. Peder f. Moe 3/4 Aar.

11/7-1797. Hans Olessøns Ødegaardens Kone Else Hansd., 83 Aar.

14/7-1797. Laers Halvorssøns Skjolds pb. Karen Maria f. Langgangen 1/4 Aar.

20/7-1797. Engelbert Jostssøn Doxrøe 33 3/4 Aar.

20/7-1797. Jens Zachariæsøns Klevens pb. Ingebor 1 ½ Aar.

23/7-1797. Niels Engelbertssøn pb. Margarete und. S. Aas 11 3/4 Aar.

30/7-1797. Ragnil Olesdtrs. Uægte hj.db. pb. Anne Torine, f. Kleven grd. 9 Dage. Til barne-fader anmeldt Torkild Anundssøn v/JægerCorpset.

6/8-1797. Niri Wattenbergs Kone Anne Isaacsd. 68 1/3 Aar.

10/8-1797. Christen Anderssøns Kone Dorthe Halvorsd. und. Bradsberg 64 3/4 Aar.

19/8-1797. Gunder Laerssøns Gulsets Kone Marthe Johannisd., 31 Aar.

20/8-1797. Sivert Evenssøns pb. Karen Bolette und. Bachen. 1/4 Aar.

20/8-1797. Isaac Jacobssøns pb. Marthe f. Espedalen 1/6 Aar.

27/8-1797. Laers Nielssøns db. Ole und. Gulset. 2 Uger.

29/8-1797. Niels Hougerøes Kone Maren Fransd. 45 ½ Aar.

30/8-1797. Gjertrud Henricsd. Lindberg, som døede paa N. Limie 24 1/6 Aar.

3/9-1797. Ole Pederssøns db. Peder f. Fossum Verk. 12 Aar.

3/9-1797. Anders Olessøns pb. Anne f. Stulen ved Lie 5 ½ Mnd.

8/9-1797. Børge Jørgenssøns Kone Anne Nielsd. f. Nordre Sem 36 ½ Aar.

12/9-1797. Svanou Hansd. f. Bøe-Sogn, død paa Syge-Huuset 51 Aar.

14/9-1797. Jan Nielssøns Kone Anne Lisbeth Arnesd. 31 3/4 Aar.

16/9-1797. Christen Borge. 75 5/6 Aar.

17/9-1797. Niels Tovssøns db. Peder f. Houkeraasen ½ Aar.

5/10-1797. Knud Anderssøn fra Aarhuus 25 Aar.

8/10-1797. Jacob Pederssøns pb. Pernelle und. Tofte 1 3/4 Aar.

12/10-1797. Ingebor Nielsd. fra Gulset 22 Aar.

18/10-1797. Michel Michelssøns pb. Maren Kirstine f. Aasebakken 4 ½ Mnd.

23/10-1797. Anders Jess søn f. N. Mælum 83 Aar.

28/10-1797. Lars Larssøn Bachen 66 Aar.

29/10-1797. Tolv Stulens Kone Ragnil Jensd. 69 Aar.

1/11-1797. Peder Gunderssøns Kone Gunnil Nielsd. f. Bøe-Rønning 35 Aar.

5/11-1797. Hans Jenssøns pb. Inger f. Bøe-Rønningen. 18 ½ Aar.

19/11-1797. Ole Gunderssøns pb. Anne f. Bækkevold. 2 Uger.

24/11-1797. Niels Gulsets Enke Anne Børgesd. 56 Aar.

24/11-1797. Ole Tokildssøns db. Anund und. N. Løberg 10 ½ Mnd.

26/11-1797. Lars Haagenssøns Kone Anne Halvorsd. und. Aas. 45 Aar.

10/12-1797. Jon Jonssøns pb. Maria f. N. Løberg Ejet 21 Aar.

10/12-1797. Eric Henricssøns hj.db. db. Isaac und. Gulset 1 uge.

14/12-1797. Torkild Olessøns Kone Karen Gulliksd. f. lille Foss. 30 ½ Aar.

17/12-1797. Amund Anderssøn und. Gulset 70 Aar.

17/12-1797. Afdøde Isaac Gunderssøns db. Niels und. Gulset 16 3/4 Aar.

17/12-1797. Gullik Amundssøns db. Niels f. S. Wenstøb 9 Uger.

19/12-1797. Amtmand Peterssøns dødf. db.

24/12. Hans Jenssøns pb. Maren f. Bøe-Rønning 16 ½ Aar.

26/12-1797. Anders Hanssøn und. Tofte 40 ½ Aar.

26/12-1797. Simon Lunds dødf. db.

(114 døde i 1797) 

 

7/1-1798. Afdøde Anders Hanssøns pb. Ingebor Maria und. Tofte 17 1/6 Aar. 

7/1-1798. Ole Jermundssøn und. Lie 70 Aar. 

22/1-1798. Bent Schutz f. Aasebakken. 53 Aar. 

24/1-1798. Gunder Jenssøn und. Gulset, som nedfaldt i en grube 32 3/4 Aar. 

24/1-1798. Jens Amundssøns hj.db. pb. Kirsten und. S.Breche 9 Dage. 

25/1-1798. Jacob Olessøn Nyegaard und. Meen. 56 ½ Aar. 

25/1-1798. Jon Torkildssøn Grumstuuls dødf. db. 

28/1-1798. Torkild Webrandssøn und. Lie 56 Aar. 

28/1-1798. Christopher Christianssøns db. Halvor f. øvre Hoppestad 10 ½ uge. 

8/2-1798. Afdøde Jørgen Sems Enke Gunnil Børgesd. 78 1/4 Aar. 

8/2-1798. Simon Simonssøns pb. Maren Kirstine und. S.Breche 8 Uger. 

8/2-1798. Isaac Samuelssøns dødf. pb. und. Doxrøe. 

18/2-1798. Anders Hanssøn Biiring und. Gulset 75 Aar. 

11/3-1798. Anne Maria Jacobsdtrs Uægte db. Niels f. Tambur-Plads 2 Mnd. 

14/3-1798. Ole Olessøns Kone Guri Svendsd. f. Bestuul 19 3/4 Aar. 

18/3-1798. Niels Anderssøn und. S. Breche 55 Aar.

18/3-1798. Hans (Niels Anderssøns) Kone Groe Jonsd. 59 Aar. 

18/3-1798. Johannes Pederssøns pb. Anne Lisbeth f. Fossum Verk 4 Uger. 

18/3-1798. Bjørguv Olessøns db. Ole und. Nordre Bøe 6 Uger. 

18/3-1798. Anders Hanssøns db. Christen f. Fossum Verk 9 Uger. 

18/3-1798. Afdøde Eric Tamburs pb. Berthe f. Aas-Hamer 17 1/4 Aar. 

19/3-1798. Halvor Bjerketveds Kone Olene Zachariæd. f. Aasebakken 60 Aar. 

25/3-1798. Bendix Buchvalds pb. Guri f. Aasebakken 13 7/12 Aar. 

25/3-1798. Ole Jenssøns db. Lars f. N. Løberg 6 Uger. 

25/3-1798. Torjer Sivertssøn f. Souebrække 71 Aar. 

25/3-1798. Lars Olessøns tvilling-børn Ole og Anne Kirstine und. Lie, 5 Uger.

25/3-1798. Peder Olessøns pb. Anne und. Nøklegaard 7 1/6 Aar. 

28/3-1798. Torkild Olessøns pb. Karen f. Foss lille 14 1/12 Aar. 

1/4-1798. Jacob Haagenssøn Goupaasen 57 ½ Aar. 

3/4-1798. Christopher Hougerøes Kone Ingebor Knudsd. 60 Aar. 

4/4-1798. Hans Winters dødf. db. f. N. Breche. 

5/4-1798. Kittil Kittilssøns pb. Anne f. S.Riis 1 5/12 Aar. 

5/4-1798. Jacob Langerøes tvilling - pb. Ingebor 1/3 Aar. 

9/4-1798. Peder Olessøns Kone Ingebor Andersd. und. Nøklegaard 35 ½ Aar. 

10/4-1798. Torjer Olessøn Skilbred 76 Aar. 

15/4-1798. Knud Jonssøns db. Jon f. Aasebakken. ½ Aar. 

22/4-1798. Lars Olessøns Follougs pb. Berthe Kirstine 4 5/12 Aar. 

22/4-1798. Isaac Jacobssøns db. Knud f. BbKlev 3 7/12 Aar. 

22/4-1798. Inger Jensd.'s Uægte db. f. BbKlev Andreas 11/12 Aar. 

27/4-1798. Jan Johannissøns Kone Karen Madsd. f. N. Bøe 60 Aar. 

27/4-1798. Aslak Toftes dødf. db. 

3/5-1798. Niels Halvorssøn Ringer 66 1/4 Aar. 

6/5-1798. Anders Nøklegaards Kone Gunnild Michelsd., 59 Aar. 

6/5-1798. Jon Pederssøns Troldsaases qvinde Maren Hansd. 56 Aar. 

6/5-1798. Lars Ericssøns Kone Dorthe Johannisd. f. BbKlev 41 Aar. 

6/5-1798. Jon Sverrigs dødf. db. und. Moe. 

9/5-1798. Daniel Pederssøn f. BbKlev 36 1/3 Aar. 

13/5-1798. Soldat Peder Anderssøn f. Aasebakken 30 1/4 Aar. 

13/5-1798. Jens Klevens pb. Pernelle 3/4 Aar. 

13/5-1798. Abraham Slettenes Kone und. Moe, Kirsten Antoniidtr, henved 72 Aar. 

13/5-1798. Ole Skilbreds Kone Karen Pedersd. 40 Aar. 

13/5-1798. Asloug Olesd.'s Uægte pb. Marthe und. N. Falchum 1 uge.

16/5-1798. Hans Knudssøns db. Ole und. S. Breche 5 Mnd. 

20/5-1798. Soldat Bastian Pederssøn f. Teigen und. Moe. 25 Aar. 

20/5-1798. Jens Amundssøns Oredalens pb. Karen 7 5/12 Aar. 

3/6-1798. Ole Bjørguvssøn f. Bøe-Rønningen angivet at være henved 76 Aar. 

3/6-1798. Enken Aagot Olesd., fra Kaasen i Luxefjeld. 70 Aar. 

3/6-1798. Peter Larssøns Fermans db. Lars Ulric f. BbKlev, 1 Aar. 

8/6-1798. Enken Kirsten Tollevsd. Aarhuus, henved 72 Aar. 

9/6-1798. Ole Olessøns Kone Karen Tronsd. f. Dale i Luxefjeld 28 ½ Aar. 

10/6-1798. Afdøde Thomas Gunderssøns pb. Maren Maria und. Bradsberg 3 1/6 Aar. 

15/6-1798. Enken Inger Nielsd. f. Holm. 80 ½ Aar. 

24/6-1798. Lars Knudssøns dødf. pb. f. N.Riis. 

24/6-1798. Tollev Rasmussøns pb. Ellen Maria und. S.Breche 1/3 Aar. 

24/6-1798. Jacob Isaacssøns hj.db. pb. Inger f. BbKlev 4 Dage. 

1/7-1798. Jacob Larssøn f. Aasebakken 30 Aar. 

8/7-1798. Halvor Tollevssøn f. Aasebakken. 33 5/12 Aar. 

15/7-1798. Niels Jenssøns pb. Anne f. Bøe-Rønningene. 21 7/12 Aar. 

15/7-1798. Isaac Jacobssøns pb. Anne f. BbKlev 7 3/4 Aar. 

15/7-1798. Maren Arntsdtr's Uægte db. Niels und. Gulset 2/3 Aar. 

15/7-1798. Christen Fløtterøes pb. Marthe 17 3/4 Aar. 

15/7-1798. NB. Karen Pedersdtrs 2de Uægte Pige-børn fra Aasebakken, som vare hj.db., det eene Anne kaldet, levede 1 ½ uge. 
og det andet Ingebor kaldet, levede 2 Uger. Hun udlagde til barnefader en matros Ole Hanssøn fra Vest-landet.

22/7-1798. Peder Pederssøn Langeland f. BbKlev 59 Aar. 

22/7-1798. Knud Nielssøns db. Niels und. Borrestad 6 ½ Aar. 

23/7-1798. Lars Gregoriisøn Skavan 50 ½ Aar. 

29/7-1798. Torkild Olessøn f. Foss lille. 49 1/6 Aar. 

5/8-1798. Lars Torgrimssøns pb. Ragnil Maria f. S. Ballestad 1/4 Aar. 

12/8-1798. Peder Aslakssøns db. Barthomæus und. Borrestad 29 Uger. 

19/8-1798. Ole Aslakssøns dødf. pb. f. Moe. 

19/8-1798. Bendix Buchvalds pb. Anne Barbara f. Aasebakken 1 3/4 Aar. 

26/8-1798. Afdøde Tron Dales pb. Bergit f. Luxefjeld 14 2/3 Aar. 

26/8-1798. Anders Jenssøns Liens pb. Ingebor Maria 2 Uger. 

31/8-1798. Halvor Asbjørnssøns dødf. db. und. S.Breche 

31/8-1798. Halvor Glørsmyrs dødf. pb. 

9/9-1798. Ole Asbjørnssøns db. Halvor f. Hobæk und. S.Rising 9 5/12 Aar. 

23/9-1798. Henric Torjerssøns pb. Gunnil f. Lundsaasen 1 2/3 Aar. 

23/9-1798. Michel Michelssøns pb. Maren Kirstine f. Aasebakken 2 Uger. 

30/9-1798. Hans Gunderssøns hd. db. Ole fra Lie 8 Dage. 

7/10-1798. Jacob Nielssøn Bougerøe, f. BbKlev 38 2/3 Aar. 

7/10-1798. Tollev Rasmussøns db. Hans    ibid. 5 11/12 Aar. 

7/10-1798. Anders Svenchessøns dødf. db. 

10/10-1798. Niels Svenossøns hd. db. Engelbert und. S.Grinie 1 uge. 

11/10-1798. Christen Nielssøn Kildal f. BbKlev 48 Aar. 

18/10-1798. Afskediget sergeant Güllich Wahr, som mentes at være 63 Aar. 

28/10-1798. Simon Simonssøns db. Simon und. S.Breche 5 1/8 Aar. 

28/10-1798. Knud Haagenssøns pb. Anne f. Goupaasen 1 1/3 Aar. 

4/11-1798. Claus Hoppestads hj.db. db. Mons, som levede nogle Timer. 

7/11-1798. Ole Jenssøns under Fossum Verk 49 ½ Aar. 

11/11-1798. Ole Poulssøns db. Poul f. Fjeldet Østre 11/12 Aar.

11/11-1798. og hans pb. Aagot 6 5/12 Aar. 

15/11-1798. Gunder Bækkevolds Kone Gunnil Olesd. 62 ½ Aar. 

22/11-1798. Torsten Jonssøn Høgelie 78 Aar. 

25/11-1798. Torsten Skilbreds søn Gunder 18 5/6 Aar. 

29/11-1798. Jan Sørenssøn f. S.Grinie 25 ½ Aar. 

15/12-1798. Knud Zachariæsøn Kleven 35 ½ Aar. 

15/12-1798. Christen Jacobssøns pb. Margarete f. Goupaasen 4 Uger. 

16/12-1798. Halvor Franssøns Glørsmyrs db. Abraham 6 1/4 Aar. 

16/12-1798. Ole Heljessøns db. Lars f. BbKlev, 7/12 Aar. 

16/12-1798. Lars Larssøns pb. Anne f. Bachen 11/12 Aar. 

16/12-1798. Morten Engelbertssøns hidbragte syge Kone fra Slemdal, Karen Christensdatter 40 ¾ Aar. 

23/12-1798. Lægdslem Tord Olessøn, død paa Holm 79 Aar. 

23/12-1798. Haavor Alfssøns pb. Asloug f. Løvaas 4 7/12 Aar. 

23/12-1798. Johannes Hanssøns hd. db. Anders f. N. Ballestad 1 uge. 

29/12-1798. Ole Poulssøn f. Østre Bøe i Luxefjeld 32 5/12 Aar. 

29/12-1798. Halvor Tordssøns pb. Maren und. S. Falchum 1/3 Aar. 

30/12-1798. Asloug Gregersd., Enke f. Kastet und. Ml. Foss 72 Aar.

(118 døde i 1798) 

 

3/1-1799. Hans Bjerings Kone Anne Kirstine Andersd. und. Gulset 61 1/4 Aar.

3/1-1799. Lars Nielssøns db. Niels und. Gulset 1/3 Aar.

4/1-1799. Claus Henningssøn f. BbKlev 86 Aar.

4/1-1799. Halvor Christenssøns db. Hans f. BbKlev 1 7/12 Aar.

6/1-1799. Tov Olessøn f. Gaashølen 74 Aar.

6/1-1799. Isaac Jacobssøns tvilling pb. Anne og Marthe, hj.dbte f. Espedal 5 Dage.

10/1-1799. Afdøde Even Torjerssøns Enke Amborg Olesd. und. Kleven gaard 72 Aar.

13/1-1799. Den unge Dreng Herman Zachariæsøn f. Fossum Verk 16 1/3 Aar.

15/1-1799. Knud Goupaasens Kone Maren Jørgensd. 49 Aar.

20/1-1799. Anders Ericssøns tvill. pb. Birthe f. Doxrøe 2 Uger.

28/1-1799. David Holms Kone Anna Maria Sørensd. 39 Aar.

28/1-1799. Isaac Jenssøns db. Christian und. N. Foss 1/4 Aar.

10/2-1799. Ole Larssøns db. Halvor und. N. Fossum 2 Uger.

12/2-1799. Torgrim Ballestads Enke Anne Larsd., 67 Aar.

12/2-1799. Marthe Gundersd.'s Uægte pb. Ingebor und. Bratsberg 1/4 Aar.

24/2-1799. Anne Poulsd. und. Bratsberg 33 2/3 Aar.

28/2-1799. Svenche Steensaasens Enke Kirsten Pedersd., 82 Aar.

1/3-1799. Lars Skyers Hustrue Ragnil Olesd. 49 Aar.

3/3-1799. Hans Jenssøns pb. Anne f. Bøe-Rønningene 9 3/4 Aar.

3/3-1799. Lars Matthiæsøns hd. db. Lars f. Høysæt 5 Dage.

19/3-1799. Børge Jørgenssøn f. Nordre Sem 50 Aar.

19/3-1799. Ole Christenssøns pb. Dorthe und. Nord Løberg 1/3 Aar.

25/3-1799. Lars Christianssøns hd. pb. Marthe f. N. Fossum 6 Dage.

27/3-1799. Niels Nielssøn f. BbKlev 47 Aar.

29/3-1799. Isaac Olessøns Kone Kirsten Gurine Jostsd. f. BbKlev 22 3/4 Aar.

31/3-1799. Enken Groe Kittilsd. Lundsaas, angivet at være henved 80 Aar.

5/4-1799. Afdøde Harald Janssøns db. Christen Lund 14 1/3 Aar.

7/4-1799. Tord Halvorssøns pb. Ragnil Catharine f. Aasebakken 1/6 Aar..

9/4-1799. Christen Andreas Lunds db. Christen Lund 1 1/12 Aar.

14/4-1799. Anders Nirissøns pb. Ellen und. S.Breche 5/12 Aar.

14/4-1799. Rasmus Olesøns hj.db. trill-børn fra Glende, db. Jon.

14/4-1799. db. Aslak og pb. Maren, 2 Dage, ½ dag, ½ dag.

21/4-1799. Gunder Nielssøns db. Niels f. Gulset 6 Uger.

21/4-1799. Ole Rasmussøns pb. Anne Gurine und. S.Breche 4 Aar.

24/4-1799. Enken Ingebor Olesd. f. Norig und. Otterholt 77 1/3 Aar.

28/4-1799. Afdøde Rasmus Anderssøns db. Rasmus f. BbKlev 5 1/3 Aar.

28/4-1799. Lars Ericssøns tvill. pb. Inger, f. BbKlev 2 1/6 Aar.

1/5-1799. Ole Amundssøns db. Christen f. Aasebakken 16 ½ Aar.

1/5-1799. Lars Olessøns tvill. pb. Anne und. Lie 2 ½ Mnd.

5/5-1799. Anders Carlssøn f. Aasebakken 55 Aar.

5/5-1799. Bendix Buchvald   ibid 54 Aar.

5/5-1799. Anders Evenssøns db. Even f. Aasebakken 3/4 Aar.

8/5-1799. Peder Haraldssøns pb. Karen Dorothea f. Ned.Sem 1 ½4 Aar.

13/5-1799. Knud Jonssøn f. Aasebakken 46 Aar.

13/5-1799. Jon Nielssøn f. BbKlev 66 ½ Aar.

13/5-1799. Aslak Nielssøns db. Christen und. N.Bøe 3/4 Aar.

14/5-1799. Amund Waller f. Aasebakken 69 1/6 Aar.

14/5-1799. Jost Christian Bruun, en fremed matros, død hos Torkild Simonsson paa Aasebakken, 30 Aar.

14/5-1799. Ole Olessøns db. Christen und. Borrestad 3/4 Aar.

19/5-1799. Pigen Olea Sørensd. f. Aasebakken 26 Aar.

19/5-1799. Jacob Nielssøns Bergmans pb. Ingebor Kirstine f. BbKlev, næsten 5 Aar.

19/5-1799. Søren Engelbertssøns pb. Anne Kirstine  ibid ½ Aar.

19/5-1799. Lars Hanssøns dødf. pb. und. Bratsberg.

21/5-1799. Torjus Ericssøn f. Øvrum 18 3/4 Aar.

22/5-1799. Frue Capitaineinde Anne Aagard Vouvert 69 ½ Aar.

22/5-1799. Lars Olessøns tvill. db. Ole und. Lie 1/4 Aar.

22/5-1799. Enken Anne Hansd.'s Uægte pb. Dorthe Maria f. Aasebakken 3/4 Aar.

26/5-1799. Anders Jonssøn und. N.Løberg 44 ½ Aar.

26/5-1799. Jost Kures Enke Anne Madsd., 83 Aar.

26/5-1799. Morten Rasmussøns Enke Kirsten Aslaksd. f. Orekaas 74 Aar

26/5-1799. Maria Waldemarsdtrs. Uægte db. Hans f. Aas Hamer 1 1/3 Aar.

26/5-1799. Jacob Anderssøn Løvaases hd. pb. Karen Kirstine und. Skougsrøe 6 Dage.

31/5-1799. Anders Svenchessøns Kone Helge Christensd. f. Steensaasen 43 Aar.

2/6-1799. Maren Abrahamsd. f. Fossum Verk 65 ½ Aar.

9/6-1799. Knud Haagenssøns pb. Maren f. Goupaasen 6 ½ Aar.

9/6-1799. Ole Nielssøns db. Niels und. Borrestad 1 1/4 Aar.

9/6-1799. Anders Hanssøns hd. db. Hans und. N.Løberg, som døde strax efter fødselen.

9/6-1799. Christopher Olessøns dødf. pb. fra BbKlev.

15/6-1799. Hans Olessøn Ødegaarden 78 3/4 Aar.

15/6-1799. Engelbert Pederssøns db. Hans und. N.Ballestad 5 Uger.

23/6-1799. Christen Schrøders db. Knud f. BbKlev 1/3 Aar.

26/6-1799. Lægdslem Enken Anne Larsd., f. Follestad henved 70 Aar.

30/6-1799. Rasmus Isaacssøns Eikornrøes db. Isaac und. Moe 7/12 Aar.

4/7-1799. Isaac Jenssøn Eikornrøe 65 1/3 Aar.

14/7-1799. Lægdslem Christian Asmussøn, henved Alder af 81 Aar.

14/7-1799. Jacob Røes Kone Marthe Halvorsdt. 58 ½ Aar.

14/7-1799. Jens Halvorssøns pb. Inger f. BbKlev. 13 3/4 Aar.

14/7-1799. Lars Haagenssøns db. Melchior und. Erlands Wenstøb 5 Uger.

14/7-1799. Isaac Nielssøns db. Jacob f. Stulen ved Lie 14 Uger.

18/7-1799. Peder Olessøn Smed, død paa Syge-Huuset, henimod 61 Aar.

20/7-1799. Gunder Gunderssøn Strømdal 64 Aar.

20/7-1799. Christen Hanssøns db. Tollev und. Aarhuus 2 ½ uge.

28/7-1799. Ole Gunderssøns Kone Bergit Nielsd. f. BbKlev. 36 Aar.

28/7-1799. Jens Olessøns db. Anders und. Langerøe 1 1/3 Aar.

28/7-1799. Gunder Jacobssøns hd. pb. Marthe f. Røe? 9 Dage.

31/7-1799. Peder Buses db. Hans f. Fossum Verk 3/4 Aar.

4/8-1799. Rasmus Halvorssøns db. Søren f. S.Riis 1 ½ Aar.

7/8-1799. Christian Mejers db. Isaac f. Aasebakken 3 Aar.

7/8-1799. Et Uægte pb. Christine, født i Holden og dødt paa Vestre Borge, 3/4 Aar. Moderens navn anmeldtes Marthe Maria Olesd.
 Faderens navn Christen Olessøn under Rommenæs.

11/8-1799. Ole Pederssøns pb. Inger und. Øvrum 1 5/12 Aar.

11/8-1799. Ole Halvorssøns pb. Karen f. Troldsaas und. S. Grinie 6 Uger.

11/8-1799. Augustinus Olessøns db. Peter f. Nord. Sem, henimod 3 Uger.

12/8-1799. Bendix Andreæsøn f. Aasebakken. 53 1/6 Aar.

15/8-1799. Procurator Brangstrups pb. Mariane Regine 2 5/6 Aar.

18/8-1799. Eric Nielssøns pb. Hedevig und. Otterholt 14 1/3 Aar.

18/8-1799. Peder Gunderssøns db. Lars - f. Baaserøe 2 11/12 Aar.

22/8-1799. Enken Maren Knudsd. f. nedre Hoppestad 80 Aar.

28/8-1799. Halvor Christenssøns hd. db. Hans f. BbKlev 6 Dage.

1/9-1799. Isaac Risings db. Abraham und. S. Falchum 19 Aar.

2/9-1799. Madame Sara Charlotte Rougtved, født Usgaard f. øvre Sem 63 ½ Aar.

8/9-1799. Jon Tordssøns pb. Ingebor Maria f. Hougen 1 2/3 Aar.

22/9-1799. Ole Olessøns pb. Kirsten und. Meen 1 1/4 Aar.

22/9-1799. Et Uægte db. Anders, født i Schien og dødt paa BbKlev, 2 1/12 Aar. Moderens navn Marthe Maria Andersd. Preus.

29/9-1799. Michel Monssøns pb. Anne Kirstine f. Aasebakken 11 5/12 Aar.

5/10-1799. Pigen Maren Jacobsd. f. Hougen und. Berreberg 39 Aar.

6/10-1799. Niels Jenssøns db. Hans f. BbKlev. 4 7/12 Aar.

6/10-1799. Christen Gunderssøns pb. Ingebor und. Hougen gaard 1 3/4 Aar.

6/10-1799. Matthias Engelbertssøns db. Ole und. Øvrum 18 1/4 Aar.

10/10-1799. Madame Anne Brangstrup født Hirschholm 24 2/3 Aar.

13/10-1799. Alf Løvaases Kone Guri Halvorsd., 84 Aar.

16/10-1799. Anders Hanssøns Kone Anne Iversd. und. Østre Borge 38 Aar.

27/10-1799. Lægdslem Ole Hanssøn, henved alder af 80 Aar.

27/10-1799. Ole Sørenssøns db. Hans und. Otterholt 3 1/12 Aar.

27/10-1799. Lars Ericssøns Kone Anne Margarete Tojersd. f. BbKlev. 32 1/4 Aar.

27/10-1799. Ole Sørenssøns pb. Kirsten und. Otterholt 8 Uger.

3/11-1799. Peder Langelands Enke Aase Olesd. f. BbKleven 70 Aar.

3/11-1799. Søren Christianssøns pb. Anne f. Høyset ½ Aar.

9/11-1799. Isaac Bækkevolds Kone Maren Hansd. henved 50 Aar.

9/11-1799. Isaac Espedalens hd. pb. Marthe Maria 5 Dage.

9/11-1799. Et db. Hans fra Porsgrund, født hos Lars Danielssøn, døbt i Østre Porsgrund. Moderens navn Marthe ..... f. Brevig.
Videre angaves ei ved Begravelsen om dette Uægte barn, taget i Kisten med Isaac Bækkevolds Kone.

10/11-1799. Hans Nærums pb. Inger Karine. 1 1/12 Aar.

11/11-1799. Halvor Hanssøns db. Jens f. Aasebakken 14 11/12 Aar.

15/11-1799. Berthel Knudssøns Enke Ingebor Ericsd. f. Aasebakken 46 ½ Aar.

17/11-1799. Lars Ericssøns pb. Dorthe Maria f. BbKlev 1/3 Aar.

24/11-1799. Anders Kutterøes Kone Kirsten Jansd., som meentes at være 80 Aar.

24/11-1799. Halvor Torbiørnssøns db. Jens und. Fossum Verk 11/12 Aar.

26/11-1799. Ole Matthiæsøn Bøle 79 Aar.

1/12-1799. Christen Olessøns pb. Dorthe Maria und. N.Hynie 1 ½ Aar.

5/12-1799. Aslak Christenssøns hd. db. Christen, und. S.Breche 2 Dage.

22/12-1799. Anders Olessøns db. Ole f. Stulen ved Lie 1 1/12 Aar.

22/12-1799. Jens Olessøns pb. Anne Karine f. Fossum Verk ½ Aar.

23/12-1799. Peder Knudssssøns Enke Dorthe Nielsd. f. Aasebakken 78 Aar.

26/12-1799. Eric Christenssøns db. Halvor f. Berg 5 ½ Aar.

26/12-1799. Knud Jonssøns pb. Berthe Maria und. Gulset 13 Uger.

28/12-1799. Mads Nielssøn Sande f. Aasebakken. 66 Aar.

(137 døde i 1799)

 

5/1-1800. Poul Anderssøn f. BbKlev 62 Aar. 

17/1-1800. Peder Hanssøns db. Søren Falchum f. N. Falchum 1/6 Aar. 

21/1-1800. Jon Christenssøn f. BbKlev 43 7/12 Aar. 

22/1-1800. Jens Jenssøns db. Elias, død paa Syge-Huuset 9 2/3 Aar. 

26/1-1800. Anders Kutterøe 74 Aar. 

26/1-1800. Thomas Gunderssøns Kone f. Langeland und. Bratsberg, Maren Larsd. 57 Aar. 

7/2-1800. Torkild Simonssøns db. Jens f. Aasebakken 10 Uger. 

8/2-1800. Hans Matthiæsøn Smiths db. Matthias f. Aasebakken 16 Uger. 

16/2-1800. Anders Matthiæsøn Langerøe 77 Aar. 

16/2-1800. Jacob Halvorssøn und. Nordre Foss 46 7/12 Aar. 

16/2-1800. Torsten Poulssøn, døde paa BbKlev 69 1/12 Aar. 

16/2-1800. Sigvard Jørgenssøns dødf. pb. f. Nordre Sem. 

23/2-1800. Enken Jøran Halvorsd. f. Brændesæter 78 Aar. 

23/2-1800. Claus Monssøns pb. Inger f. N. Hoppestad. 1/3 Aar. 

27/2-1800. Peter Adtzlevs db. Joachim 1/3 Aar.

1/3-1800. Aslak Nielssøn Skreua und. N. Bøe. 47 7/12 Aar. 

9/3-1800. UnderJæger Gunder Gunderssøn, død i Skotland 34 ½ Aar. 

9/3-1800. Afdøde Jonas Ericssøns pb. Maren, død p. Ml. Bøe 6 2/3 Aar. 

9/3-1800. Jacob Knudssøns udøbte pb. f. Kastet und. Ml. Foss 3 Dage. 

16/3-1800. Ole Rønnikssøns db. Anders f. Hougedal i Luxef. 11 Uger. 

16/3-1800. Isaac Sørenssøns hd. pb. Kirsten f. Fossum Verk 1 ½ Uger. 

23/3-1800. Hans Abrahamssøns db. Lars f. BbKlev 14 7/12 Aar. 

30/3-1800. Halvor Haraldssøn Troldsaas und. S. Grinie 62 Aar. 

30/3-1800. Ole Nielssøn Aasen f. Fossum Verk, henved 50 Aar. 

30/3-1800. Halvor Larssøns db. Ole und. S. Breche 4 5/12 Aar. 

5/4-1800. Lars Matthiæsøns Kone Anne Evensd. f. Høyset 24 1/6 Aar.

5/4-1800. og hans db. Hans 1/6 Aar. 

5/4-1800. Isaac Larssøns Tydsklands Kone, Berthe Simonsd. 56 1/6 Aar 

5/4-1800. Niels Svenossøns pb. Johanne und. S. Grinie 15 Uger. 

5/4-1800. Maren Olesd.'s Uægte db. Rønnik f. Grinilien 1/6 Aar. 

6/4-1800. Niels Aslakssøn Berg f. BbKlev 48 ½ Aar. 

10/4-1800. Jon Tovssøns dødf. db. und. Moe. 

11/4-1800. Christian Noordt f. BbKlev 57 Aar. 

11/4-1800. Lars Olessøn Rose f. BbKlev 60 1/4 Aar. 

20/4-1800. Isaac Hanssøns pb. Anne f. S. Grinie (Tvillinger.)  4 Uger.

20/4-1800. og hans andet pb. Ingebor ibid, 4 Uger. 

27/4-1800. Pigen Gunnil Olesd., død i Vestre Hougerøe 25 3/4 Aar. 

28/4-1800. Lars Nielssøns Kone Anne Olesd. und. Gulset 41 Aar. 

28/4-1800. Christen Knudssøns db. Knud und. N. Fossum 1/3 Aar. 

4/5-1800. Jon Olessøns hustrue Ragnil Gundersd. und. S. Grinie 62 7/12 Aar. 

4/5-1800. Anders Hanssøns pb. Lisbeth Maria f. Fossum Verk 1/3 Aar. 

4/5-1800. Simon Simonssøns db. Knud und. S. Breche 8 Uger 

9/5-1800. Anders Ericssøns db. Eric, f. Doxrøe 1 1/3 Aar. 

11/5-1800. Anders Hanssøns db. Anders und. Østre Borge 7/12 Aar. 

11/5-1800. Ole Torkildssøns pb. Marthe Torine f. Bugslotten 1 5/12 Aar. 

15/5-1800. Anders Olessøn Bomen f. BbKlev 40 1/6 Aar. 

15/5-1800. Tord Ericssøns pb. Kirsten und. S. Breche 1 Aar. 

15/5-1800. Rasmus Hanssøns Smeds pb. Anne f. BbKleven 10 Uger. 

17/5-1800. Peder Christenssøn Wenstøb 79 Aar. 

18/5-1800. Anne Pedersd. f. Bache-Ødegaard 25 1/4 Aar. 

18/5-1800. Ingebor Brynildsdtr's pb Andrea f. Schien, dødt hos Torsten Sondressøn paa BbKlev, anmeldtes at være noget over ½ Aar.

18/5-1800. Lars Nielssøns db. Andreas und. Gulset 4 ½ uge. 

22/5-1800. Jacob Halvorssøns Enke und. N. Foss Karen Nielsd., 50 1/6 Aar. 

25/5-1800. Anders Halvorssøns pb. Inger und. S. Aas 2 5/12 Aar. 

25/5-1800. Lægdslem, Enken Anne Olesd., døed i Espedalen, anmeldt at være 78 Aar. 

2/6-1800. Jon Pederssøns Enke Kirsten Jensd. f. BbKlev 66 Aar 

2/6-1800. Knud Kragetoes Enke Maren Christophersd. 68 Aar. 

2/6-1800. Niels Halvorssøns Kone Maren Simonsd. f. Aasebakken 68 Aar. 

2/6-1800. Wijer Anderssøns pb. Gunnil f. Luxefjeld 3 Aar. 

2/6-1800. Halvor Anderssøns db. Gregers f. Aasebakken, henimod 2 Uger. 

2/6-1800. Jørgen Torstenssøns pb. Anne f. Marker. 1/4 eller 1/6 Aar. 

2/6-1800. Niels Jacobssøns pb. Ellen und. Meen 1 5/12 Aar. 

8/6-1800. Niels Sørenssøns pb. Sara und. Lie 11 1/6 Aar. 

9/6-1800. Claus Olessøn und. S.Grinie 63 1/6 Aar. 

11/6-1800. Sahlmager Frideric Storms hd. pb. Gjertrud Dorothea. 2 Uger. 

11/6-1800. Christen Lundsaasens Kone Inger Zachariæd. 55 ½ Aar. 

15/6-1800. Ole Olessøn, død paa BbKlev. 45 3/4 Aar. (”med attest fra Kragerø”?) 

15/6-1800. Anders Olessøn f. Grinilien i Luxefjeld 22 ½ Aar. 

15/6-1800. Ole Olessøns pb. Anne Maria, f. S.Aas 5 Uger. 

26/6-1800. Knud Aslakssøn Smed und. S.Breche 62 ½ Aar. 

3/7-1800. Solve Halvorssøn f. N. Aas 27 ½ Aar. 

6/7-1800. Jon Kleps Enke Anne Hansd., angivet for 77 Aar. 

6/7-1800. Anders Tordssøns db. Isaac f. Bachen 3/4 Aar. 

13/7-1800. Niels Jenssøn f. BbKlev 47 1/6 Aar. 

20/7-1800. Jacob Halvorssøn, død paa Aasebakken, menes at være mod 60 Aar. 

20/7-1800. Afdøde Rasmus Anderssøns db. Halvor f. BbKlev 10 Aar. 

20/7-1800. Jacob Hanssøns hd. db. Engelbert f. N. Ballestad 3 Dage. 

3/8-1800. Enken Inger Jørgensd. f. N. Wenstøb 58 1/4 Aar. 

3/8-1800. Halvor Anderssøns hd. db. Knud f. BbKlev 2 Dage. 

10/8-1800. Afdøde Gunder Strømdals db. Gunder 15 7/12 Aar. 

10/8-1800. Rasmus Franssøns db. Rasmus und. Dyrkold 8 3/4 Aar. 

17/8-1800. Knud Jonssøns pb. Gunnil und. Gulset, henimod 11/12 Aar. 

24/8-1800. Alf Torjerssøn Løvaas, angivet at være 84 Aar. 

31/8-1800. Jens Zachariæsøns db. Peder f. Kleven-gaard 1 11/12 Aar. 

7/9-1800. Niels Anderssøn Grønsteen f. Bøe-Rønning 52 Aar. 

7/9-1800. Ole Sørenssøn Norig und. Otterholt 44 3/4 Aar. 

21/9-1800. Helje Knudsd., død und. S. Breche og angivet at være 63 Aar. 

28/9-1800. Frideric Jacobssøns pb. Maren Maria f. Fossum Verk 7 Uger. 

12/10-1800. Isaac Olessøn tvill. db. Ole fra BbKlev 5 Uger. 

19/10-1800. Lægdslem Maren Christensd. und. S. Breche, henimod 67 Aar. 

19/10-1800. Lars Knudssøns pb. Marthe Margarete f. Meen 1 1/12 Aar. 

19/10-1800. Isaac Jacobssøns db. Knud f. Espedalen 2 Uger. 

20/10-1800. Provstinde Christence Sophie Monrad 79 1/6 Aar. 

29/10-1800. Marthe Gundersd. f. N. Søelie, anmeldt at være 62 Aar. 

2/11-1800. Halvor Arnessøn f. BbKlev, anmeldt at være henved 70 Aar. 

2/11-1800. Maren Jansd. BbKlev  anmeldt at være henved 62 Aar. 

7/11-1800. Enken Anne Larsd. f. Kjær 50 1/4 Aar.

9/11-1800. Hans Pederssøn fra Aas-Hamer, anmeldt at være over 80 Aar.

9/11-1800. Johanne Larsd. f. BbKlev. 49 3/4 Aar.

19/11-1800. Hans Jenssøn f. N. Ballestad 62 2/3 Aar.

30/11-1800. Johannes Hanssøn und. Skilbred 67 3/4 Aar.

30/11-1800. Hans Jenssøns db. Jens und. Mellem Bøe 8 7/12 Aar.

30/11-1800. Enken Gunnil Magnusd. død und. Gulset   over 69 Aar.

30/11-1800. En qvinde fra Tind, Asloug Vetlesdtr, døde i Puttekaasen 32 Aar.

6/12-1800. Frideric Christian Storm f. Aasebakken 73 1/3 Aar.

7/12-1800. Lægdslem Gunder Jonssøn, død paa Sande 69 5/6 Aar.

7/12-1800. Abraham Anderssøns Kone, Magdalene Gulbrandsd., død paa Folloug 36 5/6 Aar.

14/12-1800. Jens Olessøn Folloug 52 2/3 Aar.

14/12-1800. Gunder Jacobssøns pb. Maren und. Kiise henimod 3 Uger.

21/12-1800. Torkild Simonssøns dødf. db. f. Aasebn.

24/12-1800. Simon Schweders Kone Marthe Abigael Lassen, anmeldt at v. henved 55 Aar.

26/12-1800. Enken Dorthe Maria Larsd., Nomme, anmeldt at være 64 Aar.

31/12-1800. Enken Anne Svendsd. Lien f. Fossum Verk, anmeldt at være henved 60 Aar.

(113 døde i 1800) 

 

3/1-1801. Lars Christenssøn Lie, matros under Borrestad 22 3/4 Aar. 

4/1-1801. Svend Larssøn und. S. Brekke, anmeldt at vær 65 Aar. 

4/1-1801. Lægdslem Enken Karen Jensd. Oredal 69 5/6 Aar. 

10/1-1801. Jon Knudssøn Kousenrøe, anmeldt at være henimod 41 Aar. 

11/1-1801. Hans Knudssøn und. Mellem Foss, anmeldt at være henved 80 Aar. 

11/1-1801. Pigen Gunnil Tronsd. f. Dale i Luxefjeld 19 2/3 Aar. 

11/1-1801. Isaac Olessøns tvill. db. Hans f. BbKlev 1/3 Aar. 

11/1-1801. NB. Kirsten Jacobsdtrs Uægte dødf. pb. fra Aasen und. Tofte.
Udlagt til barnefader en fremed person Matthias Nielssøn.

25/1-1801. Mads Jostssøn f. Fossum-ejet 48 1/6 Aar. 

27/1-1801. Matthias Fløtterøes Kone Karen Nielsd. 51 1/4 Aar. 

27/1-1801. Peder Gunderssøns db. Solve f. Baaserøe 1 1/3 Aar. 

28/1-1801. Lars Halvorssøn f. S. Aas 35 1/4 Aar. 

28/1-1801. Hans Bjerketveds Kone Dorthe Andersd., henimod 79 Aar.   

9/2-1801. Peder Tejens Kone Sennev Brynildsd. und. Moe 61 Aar. 

15/2-1801. Torsten Torkildssøn Skilbred 56 Aar. 

22/2-1801. Peder Gunderssøn und. S. Breche 79 Aar. 

22/2-1801. Enken Anne Halvorsd. f. BbKlev 63 Aar. 

22/2-1801. Pigen Anne Olesd. Kullebund 22 5/6 Aar. 

22/2-1801. Sivert Evenssøns hd. db. Haaver und. Bachen 3 Uger. 

22/2-1801. Hans Jacobssøns dødf. db. f. Grumstuul und. Bøe N. 

25/2-1801. Halvor Solvessøn f. N. Aas 64 Aar. 

1/3-1801. Jens Hanssøns db. Eric und. Mellem Fossum 1/3 Aar. 

4/3-1801. Peder Christenssøn, begravet f. Kjølnæs, 25 3/4 Aar. 

8/3-1801. Haagen Ericssøn f. Goupaasen, 91 ½ Aar. 

8/3-1801. Lars Christianssøns Fossums hd. db. Knud 3 Dage. 

14/3-1801. Enken Kirsten Andersd. Tofte 75 5/6 Aar. 

15/3-1801. Anders Heljessøn f. Høgelie, anmeldt at være 70 Aar. 

15/3-1801. Haagen Slettenes Enke, Inger Halvorsdtr, anmeldt at være 88 Aar. 

15/3-1801. Afdøde Ole Sørenssøns pb. Anne f. Norig und. Otterholt 1/4 Aar. 

15/3-1801. Enken Lisbeth Alexandersd. und. S. Breche, anmeldt at være 73 Aar. 

18/3-1801. Matthias Engelbertssøn f. BbKlev 43 7/12 Aar. 

22/3-1801. Enken Kirsten Jensd. Lien und. Fossum Verk 47 1/6 Aar. 

22/3-1801. Lægdslem Gunnil Nielsd., anmeldt at være 84 Aar. 

23/3-1801. Niels Simonssøns Kone Ingebor Isaacsd. fra Aasebakken 66 7/12 Aar. 

25/3-1801. Østen S. Bøes Kone Karen Haagensd., anmeldt at være 58 Aar.

26/3-1801. Niels Jacobssøns Kone Maren Engelbertsd. f. BbKlev 52 Aar.

26/3-1801. Eric Christenssøns pb. Else Malene f. Berg 3 ½ uge.

28/3-1801. Morten Gunderssøn und. Skaven 60 ½ Aar.

29/3-1801. Torsten Doxrøes Kone Kirsten Halvorsdtr, anmeldt at være ved 70 Aar.

29/3-1801. Knud Bjørnssøns db. Søren und. Fjelddalen 5/6 Aar.

29/3-1801. Lægdslem Anders Engelbertssøn f. Aasebakken, anmeldt at være 66 Aar.

31/3-1801. Kittil Ericssøn f. Øvrum 25 ½ Aar.

2/4-1801. Karen Dorothea Matthiæd. f. Fossum Verk, næsten fulde 23 Aar.

2/4-1801. Hans Larssøns db. Lars und. Ml. Bøe 4 ½ uge.

3/4-1801. Christian Hanssøn Høysæt, anmeldt at være henimod 80 Aar.

3/4-1801. Ole Torbjørnssøns Kone, Asloug Jonsd. und. N. Foss 70 Aar.

3/4-1801. Ellev Torgrimssøns db. Torgrim f. N. Falchum ½ Aar.

12/4-1801. Lægdslem Anne Larsdtr, død i Skotland, menes at være henved 80 Aar.

12/4-1801. Tord Heljessøns db. Ole f. S.Ballestad 3 Uger.

12/4-1801. Ole Christopherssøns hd. db. Christopher f. Sæteret i Luxefjeld, døede strax. og hans dødfødte tvilling.  Db. med førstnævnte.

15/4-1801. Jan Toftes hd. pb. Maren 3 Dage.

16/4-1801. Enken Kirsten Larsd. f. BbKlev, anmeldt at være 76 Aar.

25/4-1801. Kirsten Olesd., Enke efter Jørgen Janssøn und. Gulset, anmeldt at være 84 Aar.

28/4-1801. Michael Krusse 64 1/6 Aar.

3/5-1801. Lars Olessøns Kone Maria Hansd. f. Aasebakken, anmeldt at være, i det 71 Aar.

3/5-1801. Pigen Else Kirstine Christensd. Lie, f. Aasebakken 19 ½ Aar.

3/5-1801. Hans Engiulssøn fra Seude, død paa Glende, menes at være ved 58 Aar.

3/5-1801. NB. Birgit Halvorsdtrs Uægte dødfødte db. fra Tofte-ejet. Til barnefader udlagt Halvor Aslakssøn Tofte. -

5/5-1801. Peter Adtzleus pb. Bøyine Petronelle 1/3 Aar.

7/5-1801. Pigen Marthe Kittilsd. Hougen 26 ½ Aar.

7/5-1801. Amund Wallers Enke Ingebor Olesd., død f. Aasebakken, mentes at være 81 Aar.

14/5-1801. Enken Ingebor Engelbertsd. und. Bratsberg, anmeldt at være 56 Aar.

17/5-1801. Peter Hanssøns db. f. Fossum Verk Christopher 10 Aar.

19/5-1801. Halvor Eliæsøn f. Brevig, død paa Syge-Huuset, meldtes at være 26 Aar.

21/5-1801. Halvor Fjeldets Kone Karen Abrahamsd. 44 1/12 Aar.

22/5-1801. En fremed Muur-mester fra Fossum Verk Anders Sivertssøn, anmeldt at være 40 Aar.

22/5-1801. Christen Knudssøns pb. Ingebor fra Fossum Verk, 1/4 Aar.

26/5-1801. Provst og sognepr. Frideric Bloms pb. Kirsten 8 1/3 Aar.

31/5-1801. Peder Halvorssøns Liens Kone Karen Pedersd. und. Meen 46 1/6 Aar.

31/5-1801. Jon Halvorssøns  db. Halvor f. N. Wenstøb 7 1/6 Aar.

31/5-1801. Hans Printses Kone Maren Madsdtr, f. BbKlev, anmeldt at være 62 Aar.

5/6-1801. Enken Agatha Andersd. f. Gulset-Myren, anmeldt at være 80 Aar.

11/6-1801. Jon Jonssøn f. BbKlev, anmeldt at være 52 Aar.

14/6-1801. Knud Klevens Enke Hedevig Knudsd., anmeldt at være henved 50 Aar.

14/6-1801. Hans Olessøns Kone Alet Matthiæd., f. Østre Suchen, anmeldt at være 50 Aar.

20/6-1801.  Joachim Monrads db. Isaac f. Aasebakken 1/6 Aar.

21/6-1801. Gisle Franssøns db. Isaac f. N. Aas. 5 Uger.

21/6-1801. Lars Olessøns pb. Birthe Kirstine f. Folloug 1 1/6 Aar.

21/6-1801. Michel Monssøns Kone Groe Gundersd. f. Aasebakken, anmeldt at være 44 Aar.

21/6-1801. Enken Tore Nielsd. und. S.Breche, anmeldt at være 66 Aar.

21/6-1801. Niels Jacobssøns hd. pb. Ingebor und. Meen 2 Uger.

24/6-1801. Jacob Anderssøn Nordre Mælum 52 Aar.

24/6-1801. Jens Amundssøns db. Lars und. Bratsberg 4 Uger.

5/7-1801. Pigen Ingebor Halvorsd. Troldsaas 26 7/12 Aar.

5/7-1801. Jon Alfssøns db. Halvor f. Løvaas 1/3 Aar.

5/7-1801. Hans Reinholtssøns dødf. db. und. Gulset.

8/7-1801. Ole Grumstulens Kone Svanou Gunbjørnsd., anmeldt at være 62 Aar.

8/7-1801. Ole Eikornrøes Kone Marthe Larsd. und. Moe, anmeldt at være 76 3/4 Aar.

11/7-1801. Pigen Anne Jensd. f. Kaasen und. Dyrkold. 32 Aar.

12/7-1801. Anund Nielssøns pb. Maria f. N.Løberg 8 ½ Aar.

12/7-1801. En Kone fra Bøe-Herred Karen Andersd., død und. S.Breche, anmeldt at være 33 Aar.

12/7-1801. Enken Anne Hansdtrs Uægte pb. Aase Karine f. Aasebakken. 5/6 Aar.

16/7-1801. Isaac Sørenssøns pb. Kirsten f. Fossum Verk 11 Uger.

21/7-1801. Lars Haagenssøns Kone Inger Margarete Baltzersd. f. Fossum Verk 32 2/3 Aar.

21/7-1801. Lars Nielssøns dødf. pb. und. Gulset.

23/7-1801. Bjørguv Olessøns Kone Ingebor Rasmusd. f. Bøe-Rønningene 32 ½ Aar.

26/7-1801. Halvor Knudssøns db. Knud und. Bratsberg 5 1/4 Aar.

30/7-1801. Niels Christenssøns dødf. pb. f. Tydskland.

30/7-1801. og hans Kone Anniken Lorentsd. Tyskland, anmeldt at være i det 24. Aar.

30/7-1801. Klokker Monrads Kone Hedevig Monrad. 52 2/3 Aar.

8/8-1801. Enken Karen Jonsd. f. Dyrkold, henimod 59 Aar.

9/8-1801. Anders Olessøn f. BbKlev, anmeldt at være 53 Aar.

9/8-1801. Pigen Kirstine Clarine Hansd. f. Røe 21 Aar.

9/8-1801. Søren Olessøns db. Ole und. Øvrum 2 2/3 Aar.

9/8-1801. Ole Halvorssøns db. Ole f. Aasebakken 3 2/3 Aar.

12/8-1801. Lars Nielssøns Kone Barbara Halvorsd. und. Gulset 33 Aar.

14/8-1801. Rasmus Hanssøns Kone Sophie Isaacsdtr af BbKlev 51 Aar.

16/8-1801. Gunder Christenssøns db. Christen f. Kjølnæs 1 1/4 Aar.

30/8-1801. Anders Christenssøns Kone Karen Larsd. f. BbKlev 67 Aar.

30/8-1801. Enken Jøran Olesd. und. N. Løberg 60 1/3 Aar.

30/8-1801. Jens Halvorssøn f. BbKlev 53 5/12 Aar.

30/8-1801. Halvor Asbjørnssøns db. Halvor und. S. Breche 5/12 Aar.

7/9-1801. Pigen Lisbeth Johanne Halvorsd. f. Kolkjøn 27 3/4 Aar.

18/9-1801. Hans Halvorssøns Kone Kirsten Andersd. f. Gulset, anmeldt at være 67 3/4 Aar.

19/9-1801. Lucas Engelbertssøn und. Moe 61 Aar.

20/9-1801. Enken Ingebor Tronsd. und. Lie, anmeldt at være 77 Aar.

20/9-1801. Isaac Jacobssøns db. Jon f. BbKlev 2 1/6 Aar.

20/9-1801. Ole Poulssøns pb. Inger Maria und. Bratsberg 1/6 Aar.

22/9-1801. Jan Tolvssøn und. Stulen 43 ½ Aar.

23/9-1801. Svend Langgangens Kone Maria Elisabeth Ericsd. 47 Aar.

25/9-1801. Peder Holmens Kone, Karen Jensd., und. Borrestad, anmeldt at være 37 Aar.

3/10-1801. Abraham Gunderssøn Slettene 78 1/6 Aar.

3/10-1801. Pigen Ingebor Halvorsd. f. Kolkjøn 20 1/3 Aar.

3/10-1801. Anders Hanssøns db. Jon, født paa Engrav 2 7/12 Aar.

4/10-1801. Enken Bergit Jonsd., und. Bratsberg, anmeldt at være 68 Aar.

4/10-1801. Ole Anundssøns db. Anund, som var født i Oredalen 7/12 Aar.

6/10-1801. Prucurator Gasmanns db. Oluf Leth ½ Aar.

10/10-1801. Ole Gunderssøn f. Bæchevold, 27 1/3 Aar.

10/10-1801. Hans Gunderssøns db. Gunder f. Lie 12 2/3 Aar.

11/10-1801. Gunnild Tollevsd. f. Liene, anmeldt at være 73 ½ Aar.

12/10-1801. Christopher Manall f. Aasebakken, død hos Job Kiill 13 1/12 Aar.

17/10-1801. Johannes Bøles db. Søren 15 1/6 Aar.

18/10-1801. Hans Anderssøns db. Jens Andreas Gulset-ejet 8 1/3 Aar.

18/10-1801. Christopher Nirissøns pb. Ellen Margarete f. S.Mælum 15 Uger.

21/10-1801. Ole Abrahamssøn Falchum, anmeldt at være 57 Aar.

21/10-1801. En huusmand fra Torpe i Aall i Hallingdal, som betlede, Ole Arnessøn, hans paa Jønnevold døde pb. Tore, anmeldt at være 1 ½ Aar.

25/10-1801. Sigur Solums db. Ole f. Luxefjeld 16 5/6 Aar.

1/11-1801. Anders Riises Enke Karen Christophersd. f. Aasebakken, anmeldt at være 64 Aar.

1/11-1801. Christen Olessøns db. Beruld f. N.Hoppestad 6 Uger.

1/11-1801. Peder Aslakssøns db. Jens Carl und. Borrestad 6 Uger.

5/11-1801. Enken Kirsten Amundsd. f. Sande 78 2/3 Aar.

5/11-1801. Gunder Nielssøns db. Christen f. Bækkevold 2/3 Aar.

14/11-1801. Daniel Gregoriisøns db. Johan f. Jønnevold 3/4 Aar.

15/11-1801. Christen Olessøns db. Christian f. N. Hoppestad, 2 3/4 Aar.

15/11-1801. Lars Johannissøns db. Johannes und. Skilbred 1 1/4 Aar.

15/11-1801. Henric Torjerssøns db. Torjer f. Lundsaasen 3/4 Aar.

15/11-1801. Halvor Gunderssøns pb. Pernelle und. Berreberg 2 Aar.

15/11-1801. Knud Østenssøns pb Maria f. S.Bøe 1 7/12 Aar.

15/11-1801. Enken Marthe Tejgen f. BbKlev, anmeldt at være ved 70 Aar.

22/11-1801. Enken Ingebor Jonsd. f. Eikornrøe und. Moe, anmeldt at være ved 81 Aar.

22/11-1801. Peder Fridericssøns pb. Marthe und. N.Limie 4 1/3 Aar.

22/11-1801. Rasmus Hanssøn kudales db. Ole f. BbKlev 3 Aar.

28/11-1801. Søren Toftes pb. Dorthe Hellene 3 ½ Aar.

28/11-1801. Lorents Larssøns pb. Berthe Kirstine f. Fosssum Verk ½ Aar

29/11-1801. Afdøde Ole Gunderssøns db. Gunder f. Bæchevold 7/12 Aar.

29/11-1801. Enken Asloug Ericsd. f. BbKlev 75 1/6 Aar.

6/12-1801. Lægdslem Anne Andersd., Enke af Karhof, anmeldt at være 77 Aar.

6/12-1801. Gisle Franssøns pb. Maren f. N. Aas 4 Aar.

12/12-1801. Jacob Olessøn f. Bøe-Rønningene, død paa Syge-Huuset, næsten fulde 19 Aar.

12/12-1801. Afdøde Gunder Jenssøns db. Gunder und. Gulset 3 7/12 Aar.

12/12-1801. Søren Toftes pb. Maren 5 11/12 Aar.

13/12-1801. Knud Ericssøns pb. Kirstine Maria f. Fossum Verk, anmeldt at være 4 1/4 Aar.

19/12-1801. Halvor Bjørnssøns db. Gregorius f. Berreberg 2 5/12 Aar.

22/12-1801. Enken Anne Jonsd. f. Sande 80 1/4 Aar.

22/12-1801. Henric Nielssøns db. Ole f. Aasebakken 3 11/12 Aar.

23/12-1801. Marthe Karine Simonsd. Zachariæsøn 25 Aar.

27/12-1801. Stiger Jonas Olessøn, f. Skotten, anmeldt at være ved 66 1/4 Aar.   

27/12-1801. Halvor Knudssøns db. Jon und. Bratsberg 3 Aar.

27/12-1801. Niels Larssøns pb. und. Strømdal, Ingebor 11 2/3 Aar.

(170 døde i 1801)

 

2/1-1802. Søren Janssøn f. S. Grinie 59 1/3 Aar. 

7/1-1802. Enken Birthe Knudsd. Døel und. Gulset anmeldt at være 57 Aar. 

9/1-1802. Hans Qvists db. Bartholomæus 7/12 Aar. 

10/1-1802. Ole Gullikssøn, i tjeneste paa N. Hoppestad, anmeldt at være 36 Aar. 

10/1-1802. Lars Svartangens Kone Ingebor Pedersd., anmeldt at være 36 Aar. I kisten med hende deres dødfødte drengebarn. 

10/1-1802. Johannes Jacobssøns pb. Karen und. S. Breche 4 1/4 Aar. 

10/1-1802. Ole Anderssøns db. Anders f. Aasebakken 3 5/6 Aar. 

10/1-1802. Johannes Jacobssøns andet pb. Gurine und. S. Breche 2 1/5 Aar. 

16/1-1802. Sara Dorothea Jensdtrs Uægte pb. Dorothea f. Aarhuus 7/12 Aar. 

17/1-1802. Rasmus Hanssøns Kudsks pb. Karen Johanne f. BbKlev 5 1/6 Aar.

17/1-1802. Ole Jenssøns hd. tvillinger pb. Kirsten og Karen f. N. Løberg, som levede efter fødselen ikkun henved et qvarter. 

18/1-1802. Eric Bentssøn und. S. Breche, anmeldt at være 47 5/12 Aar. 

21/1-1802. Tron Olessøns Kone Ingebor Torsd. und. S. Breche 29 3/4 Aar. 

24/1-1802. Niels Gunderssøn f. Houkeroen 47 3/4 Aar. 

24/1-1802. Engelbert Sørenssøns db. Jens f. Fossum Verk 11/12 Aar. 

24/1-1802. Lars Christenssøns pb. Gunnil f. Liene 1 uge. 

31/1-1802. Ole Jenssøns Kone, Karen Kittilsdtr f. N. Løberg, anmeldt at være 43 Aar. 

7/2-1802. Ole Pederssøns pb. Ingebor f. BbKlev 6 5/6 Aar. 

11/2-1802. Pigen Turi Olesd. f. Borrestad, anmeldt at være ved 28 Aar. 

14/2-1802. Anders Nielssøn Nyegaard und. Meen 45 ½ Aar. 

14/2-1802. Ole Halvorssøns db. Peder f. Troldsaas 5/6 Aar. 

18/2-1802. Johannes Engelbertssøn Bøle 55 5/6 Aar. 

18/2-1802. Poul Webjørnssøns pb. Else Maria f. Berg ½ Aar. 

18/2-1802. Daniel Gunderssøns db. Niels f. Aasebn. 12 1/3 Aar. 

19/2-1802. Magarete Olsd. f. Gjerpen Præstegaard 82 1/6 Aar. 

21/2-1802. Magnus Nielssøns db. Daniel f. Fossum Verk 5 2/3 Aar. 

28/2-1802. Christen Anderssøn Brænnneseter f. BbKlev, anmeldt at være henved 70 Aar. 

28/2-1802. Kittil Halvorssøn f. Ramsmyr 25 11/12 Aar. 

28/2-1802. Christen Abrahamssøns db. Jacob f. BbKleven 5/6 Aar. 

28/2-1802. Lars Matthiæsøns pb. Anne f. Høyset 7/12 Aar. 

28/2-1802. Søren Olessøns pb. Mariane und. Øvrum 1/12 Aar. 

7/3-1802. Anders Thomæsøns Kone Helle Andersd., f. Fossum Verk, anmeldt at være 66 Aar. 

7/3-1802. Pigen Inger Karine Jonsd. f. BbKlev. 18 1/6 Aar. 

7/3-1802. Ole Anderssøns db. Anders Christian f. BbKlev 2  7/12 Aar. 

7/3-1802. Hans Jacobssøns pb. Kirsten f. Bøe-Rønningene 5 ½ Aar. 

7/3-1802. Gunder Jacobssøns hd. db. Niels f. Røe und. Kiise 10 Dage. 

14/3-1802. Christen Aslakssøns pb. Berthe Maria f. Aasebn 13 1/12 Aar. 

14/3-1802. Gartner Peder Holmstrøms db. Gustav f. S. Mælum 7/12 Aar. 

15/3-1802. Gunder Tolvssøn Holm 78 1/8 Aar. 

17/3-1802. Rasmus Glendes Kone Kirsten Rasmusd. 44 7/12 Aar. 

17/3-1802. Christen Rasmussøns Eikornrøes pb. Karen 15 1/6 Aar. 

17/3-1802. Enken Rønnou Olesd. f. N. Wenstøb, anmeldt at være 77 Aar. 

19/3-1802. Pigen Anne Larsd. af Brevig, død paa Syge-Huuset, anmeldt –at være 25 Aar. 

20/3-1802. Skoleholder Arne Ericssøn f. Fossum Verk, anmeldt at være 68 5/12 Aar. 

21/3-1802. Jon Bestuuls Kone Jøran Gunnuldsd., anmeldt at være 45 Aar. 

21/3-1802. Enken Ingebor Halvorsd. Kure  do 59 Aar. 

21/3-1802. Lars Halvorssøns Skjolds db. Halvor f. Fossum Verk 1/3 Aar. 

22/3-1802. Even Olessøn Bøle 28 Aar. 

25/3-1802. Aslak Pederssøn Aasen und. S. Fossum henimod fulde 42 Aar. 

25/3-1802. Lars Barnholts db. Christen Lund 2/3 Aar. 

27/3-1802. Harald Pederssøn und. Foss, henimod fulde 71 Aar. 

28/3-1802. Christen Schrøders db. Knud f. BbKlev 1 1/6 Aar. 

4/4-1802. Lars Halvorssøn und. S. Breche, anmeldt at være 57 Aar. 

4/4-1802. Gunder Jonssøns db. Abraham f. BbKlev, lidt over ½ Aar. 

11/4-1802. Ole Gunderssøns db. Jacob f. BbKlev 7/12 Aar. 

11/4-1802. Christen Haraldssøn tvill. pb. Karen ibid 3 Uger. 

15/4-1802. Peder Stianssøn f. Gulset, anmeldt at være ved 51 Aar. 

15/4-1802. Enken Else Knudsd. und. Borrestad, anmeldt at være i 70 Aar. 

15/4-1802. Ole Rønnikssøns hd. pb. Berthe f. Hougedal, som levede paa 3 dag. 

20/4-1802. Clement Jynge fra Aasebakken 53 2/3 Aar. 

21/4-1802. Enken Ingebor Kystolsd. f. Skilbred, anmeldt at være 73 Aar. 

24/4-1802. Enken Randi Jensd. f. Furuvold 72 7/12 Aar. 

30/4-1802. Halvor Christenssøns pb. Anne Dorthe f. BbKlev 2 Aar. 

1/5-1802. Niels Kildals db. Jens, ibid 1 2/3 Aar. 

2/5-1802. Ung-Karl Hans Christopherssøn f. Fossum Verk 20 1/3 Aar. 

2/5-1802. Tord Halvorssøns db. Halvor f. Aasebakken 3 Uger. 

2/5-1802. Halvor Olessøns pb. Lene Dorothea f. Aasebakken 1/4 Aar. 

7/5-1802. Levor Torjerssøns Kone Anne Andersd. f. BbKlev -anmeldt at være 35 Aar. 

9/5-1802. Isaac Eikornrøes Kone Karen Pedersd. und. Moe, do 69 Aar. 

9/5-1802. Enken Marchen Clausd. und. Fossum Verk, do 60 Aar. 

9/5-1802. Ole Johannissøns pb. Kirsten f. BbKlev, næsten fulde 4 Aar. 

12/5-1802. Pigen Margit Olesd. f. Borrestad, anmeldt at være henved 21 Aar. 

16/5-1802. Aslak Rasmussøns Tvetens dødf. db. 

20/5-1802. Jacob Isaacssøn f. BbKlev 62 11/12 Aar. 

23/5-1802. Truls Tordssøns Enke, Kirsten Rasmusd. f. Follestad, anmeldt at være 50 Aar.    

27/5-1802. Claus Monssøns db. Mons f. N.Hoppestad 1/2 Aar. 

27/5-1802. Pigen Asloug Olesd. f. Folloug, anmeldt at være ved 21 Aar. 

27/5-1802. Lars Ericssøns pb. Elisabeth Sophie f. BbKlev, 5 1/3 Aar. 

27/5-1802. Lægdslem Marthe Hobæk, anmeldt at være ved 80 Aar. 

28/5-1802. Uk. Lars Isaacssøn f. Eikornrøe und. Bøle. 27 2/3 Aar. 

29/5-1802. Niels Gunderssøns db. Niels f. Holm. 5/6 Aar. 

5/6-1802. Jens Stephenssøns Enke Marthe Olesd. f. N. Foss Ejet 67 3/4 Aar. 

5/6-1802. Ole Simonssøns pb. Karen f. Aas Hamer 20 Aar. 

5/6-1802. Halvor Pederssøns pb. Maren Elisabeth f. BbKlev 6 Uger 

7/6-1802. Niels Aslessøns Kone Else Maria Zachariæd. f. Fossum Verk 21 5/6 Aar. 

7/6-1802. Maren Madsdtr's Uægte pb. Andrea und. Fossum Verk 3/4 Aar. 

11/6-1802. Gotfred Lebreiht Schutzes pb. Bente Helene 2/3 Aar. 

12/6-1802. Uk. Jens Møller Svendssøn f. Langgangen 19 1/6 Aar. 

12/6-1802. Solve Larssøns db. Lars f. Kjær 1 1/6 Aar. 

12/6-1802. Abraham Anderssøns hd. db. Claus f. Wasbrække 8 Dage. 

12/6-1802. Peder Nirissøns hd. pb. Ellen Margarete f. Wattenberg 6 Dage. 

13/6-1802. Christen Nielssøns hd. db. Tord f. Langerøe 16 Dage. 

19/6-1802. Enken Inger Pedersd. f. N.Aas 58 Aar. 

19/6-1802. Niels Monssøns pb. Karen Kirstine f. Aas-Hamer 1 5/12 Aar. 

19/6-1802. Christen Haraldssøns tvill. pb. Marthe Karine f. BbKlev 1/4 Aar. 

20/6-1802. Gunder Larssøns db. Rejer f. Gulset 1 5/6 Aar. 

24/6-1802. Eric Henricssøns db. Henric und. Gulset 11 1/6 Aar.

24/6-1802. og hans pb. Anne Karine 8 ½ Aar. 

24/6-1802. Anders Simonssøns pb. Hedevig f. BbKlev 6 Uger. 

2/7-1802. Peder Corneliisøns Kone Hedevig Christensd. und. S. Breche 48 Aar. 

10/7-1802. Procurator Gasmanns Kone Karen Ellene født Brangstrup 43 1/6 Aar. 

18/7-1802. Lægdslem Ole Anderssøn, henimod 74 Aar (Follaug?). 

18/7-1802. Svend Turvildssøns db. Knud f. Aasebn henved 1/4 Aar. 

18/7-1802. Hans Franssøns Kone Siri Sørensd., f. Tamburplads, anmeldt at være 44 Aar. (und. Ø. Borge). 

18/7-1802. Ole Anderssøns dødf. db. f. BbKlev. 

25/7-1802. Lars Skejessøns dødf. pb. und. Sørbøe. 

27/7-1802. Halvor Halvorssøn af Moe-Sogn, død paa Syge-Huuset, meldt at være 58 Aar. 

31/7-1802. Ole Torjussøns Kone Anne Knudsd. f. Øvrum 30 5/6 Aar. 

6/8-1802. Halvor Knudssøn Meen, anmeldt at være 67 Aar. 

8/8-1802. Halvor Stulens Kone Torbor Knutsd., anmeldt at være ved 67 Aar. 

8/8-1802. Christen Knudssøns db. Jon und. Fossum Verk 11 Uger. 

14/8-1802. Anders Torjerssøn und. Skilbred 31 1/3 Aar. 

15/8-1802. Pigen Ingebor Jonsd. f. Gjerpen Præstegaard 44 3/4 Aar. 

15/8-1802. Lars Knudssøns dødf. pb. f. N. Riis. 

16/8-1802. Halvor Kolkinds Kone Karen Larsdtr, anmeldt at være 64 Aar. 

3/9-1802. Ole Torjussens db. Torjus f. Øvrum 1/3 Aar. 

15/9-1802. Ole Torjussøn f. Øvrum 34 ½ Aar. 

23/9-1802. Morten Jenssøn f. N. Ballestad 72 1/12 Aar. 

3/10-1802. Johannes Hanssøns dødf. pb. f. N. Ballestad. 

9/10-1802. Lovis Vouverts pb. Lovise Marthea 6 Uger. 

10/10-1802. Hans Sørenssøn f. BbKlev 35 7/12 Aar. 

31/10-1802. Peder Nyegaard, anmeldt at være 69 Aar. 

31/10-1802. Eric Henricssøns pb. Anne Karine und. Gulset 2 ½ uge. 

7/11-1802. Jon Eichornrøes Kone Maren Jacobsd., anmeldt at være ved 44 Aar. 

14/11-1802. Anders Olessøn f. Skilbred, menes at være i det 62 Aar. 

27/11-1802. Hans Olessøn Riis's Kone Gunnil Nielsd. f. Aasebakken 73 3/4 Aar. 

27/11-1802. Niels Sørenssøns hd. db. Søren, f. S. Grinie, som levede efter Fødselen 3 Timer. 

28/11-1802. Anders Jonssøns Kone, Hedevig Jacobsdtr's Uægte pb. Else Abrahamsd. und. Meen. 6 ½ Aar. 

28/11-1802. Tron Olessøns pb. Johanne und. S. Breche 2 1/12 Aar. 

5/12-1802. Hammersmed-Enken Marthe Maria Hansd. f. Aas Hamer, meldt at være 59 Aar. 

5/12-1802. Hans Halvorssøns db. Niels fra Ramsaasen 11 ½ Aar. 

5/12-1802. Jens Olessøns db. Ole f. Jarseng, født paa Aasebakken, - druknede paa svag is 11 11/12 Aar. 

5/12-1802. Hans Olessøns dødf. db. und. Strømdal. 

12/12-1802. Jens Zachariæsøns db. Isaac f. Kleven-gaard 15 11/12 Aar. 

12/12-1802. Jacob Nielssøns Bergmans db. Christen f. BbKlev 1/3 Aar. 

19/12-1802. Gunder Johannissøn f. Øde Sneltved 36 1/4 Aar. 

19/12-1802. Jon Tovssøns pb. Asloug und. Moe 14 Aar. 

19/12-1802. Jacob Pederssøns dødf. pb. f. Fossum Verk. 

19/12-1802. Rasmus Christopherssøns pb. Ingebor f. Berreberg 1 5/6 Aar. 

19/12-1802. Torsten Jermundssøns db. Halvor und. Moe 7 Uger. 

26/12-1802. Hans Halvorssøns db. f. Houkroe, som var udøbt 4 Uger. 

27/12-1802. Niels Svenossøns db. Engelbert und. S. Grinie 4 Uger. 

29/12-1802. Isaac Rejerssøns Kone Stine Christiansd. und. S. Frogner, over 70 Aar. 

(145 døde i 1802) 

 

2/1-1803. Søren Christianssøns dødf. db. f. Høyset. 

9/1-1803. Christen Jenssøns pb. Kirsten Dorothea und. S.Hynie 2/3 Aar. 

11/1-1803. Ole Bratteruds Kone Anne Ulrica Bendixd. f. Aasebn. sagt at være 25 Aar, og deres dødf. db.

12/1-1803. Peter Jacobssøn f. Teigen, anmeldt at være ved 44 Aar. 

12/1-1803. Tollev Anderssøn und. Bratsberg, ligesaa at være 41 Aar. 

16/1-1803. U.k. Eric Nielssøn f. Moe 20 2/3 Aar. 

16/1-1803. Thor Garvers Kone Siri Madsdtr, f. Aasebn, sagt at være 45 Aar. 

16/1-1803. Knud Ericssøns hd. pb. Kirstine Maria f. Fossum Verk 10 Dage. 

22/1-1803. Svend Sigfriedssøn Langangen 51 ½ Aar. 

23/1-1803. Mads Halvorssøn und. S.Breche, meldt at være 58 Aar. 

23/1-1803. Lars Kittilssøns dødf. db. f. S. Løberg. 

29/1-1803. Niels Bækkevolds Kone Karen Hansd. 71 2/3 Aar. 

30/1-1803. Afdøde Jacob Halvorssøns db. Jacob f. Aasebn. 5 ½ Aar. 

30/1-1803. Anne Tallaksd. f. Aasebn, meldt at være ved 84 Aar. 

6/2-1803. Torkild Olessøn f. Grinilien 23 1/6 Aar. 

10/2-1803. Enken Ingebor Olesd. und N. Løberg meldt at være 67 Aar. 

12/2-1803. Jacob Aalls pb. Maria Regine 7 Uger. 

13/2-1803. Anders Jonssøn und. N.Løberg 37 ½ Aar. 

13/2-1803. Enken Karen Jensd. f. Øvrum, meldt at være over 80 Aar. 

20/2-1803. Halvor Olessøns pb. Maren f. Askildsbakken 14 11/12 Aar. 

24/2-1803. Niels Berrebergs Kone Karen JonsDatter, meldt at være i det 65 Aar. 

24/2-1803. Rasmus Berrebergs Kone Anne NielsDatter 38 Aar.  

28/2-1803. Madme Petronelle Berg, født Posth 74 5/12 Aar.  

6/3-1803. Knud Anderssøns db. Anders und. N. Løberg 19 5/6 Aar.  

6/3-1803. Ole Olessøns hd. db. und. Borrestad, kaldet Christen 5 Dage.  

6/3-1803. Afdøde Tollev Anderssøns pb. Lisbeth Maria f. Aasebn 5/12 Aar.  

10/3-1803. Enken Maren AmundsDatter Strømdal 55 1/4 Aar.  

12/3-1803. Jacob Anderssøns db. Niels f. Ø. Søelie, henved 16 Aar.  

13/3-1803. Ole Anderssøns hd. pb. Jøran f. BbKlev som levede omtrent 1 Time.  

20/3-1803. Tolv Janssøn und. Stulen 76 Aar.  

20/3-1803. Knud Rasmussøn f. BbKlev 38 ½ Aar.  

20/3-1803. Jens Nielssøns udøbte pb. f. Moe, som levede omtrent 12 Timer.  

23/3-1803. David Christianssøns pb. Anne Maria f. Holm 1/12 Aar.  

30/3-1803. Christopher Isaacssøn Hougerøe 64 5/6 Aar.  

30/3-1803. Ole Torkildssøns pb. Karen Maria f. Bugslotten 8 Uger.  

7/4-1803. Knud Johannissøns Kone Anne Maria Sørensd. f. BbKlev 62 3/4 Aar. 

14/4-1803. Enken Marthe Hansd. Meen 58 1/12 Aar. 

19/4-1803. Halvor Larssøn f. N.Wenstøb 55 ½ Aar. 

3/5-1803. UngKarl Brynild Pederssøn Teigen und. Moe 24 ½ Aar. 

15/5-1803. Anders Nirissøns db. Elias und S.Breche 1/4 Aar. 

21/5-1803. Niels Engelbertssøn f. N.Wenstøb 56 5/6 Aar. 

22/5-1803. Wijer Anderssøns db. Sigur f. Luxefield, omtrent 1/4 Aar. 

22/5-1803. Jacob Nielssøns pb. Anne f. Klep, henimod ½ Aar. 

26/5-1803. Lorents Larssøns db. Arne f. Foss Verk 5/12 Aar. 

30/5-1803. Sivert Evenssøns db. Johan Frideric und Bakken 5/12 Aar. 

30/5-1803. Gunder Nielssøns hd. db. Niels f. Gulset 2 Dage. 

5/6-1803. Tormoe Olessøn f. Gunbordalen, anmeldt at være ved 68 Aar. 

5/6-1803. Ole Jonssøns Kone, Marthe Larsd. under Meen, lidt over 60 Aar. 

5/6-1803. Anders Nirissøns db. Abraham und. S.Breche 15 Uger. 

12/6-1803. Christopher Torstenssøn f. BbKlev meldt at være 79 Aar. 

12/6-1803. Anders Olessøns pb. Anne Kirstine - f. Stulen ved Lie omtrent 3 Aar. 

13/6-1803. Madame Gjertrud Maria Bøysen 73 5/6 Aar. 

19/6-1803. Husar Jon Jonssøn f. BbKlev 26 5/6 Aar. 

19/6-1803. Poul Webjørnssøns Kone Anne Henningsd. f. Berg 38 1/6 Aar. 

22/6-1803. Simon Schweder, meldt at være 78 1/4 Aar. 

24/6-1803. Enken Anne Jansd. Bøe-Broe, meldt at være henimod 80 Aar. 

4/7-1803. Jan Engelbertssøn Bougerøe f. Aasbn 31 ½ Aar. 

8/7-1803. Christopher Tvedtens Kone Maria Johannisd. 67 7/12 Aar. 

8/7-1803. Abraham Gunderssøns pb. Karen f. S.Sneltved 6 5/12 Aar. 

10/7-1803. Anders Rønnikssøn f. Sæteret i Luxefjeld 59 3/4 Aar. 

22/7-1803. Svend Turvildssøn f. Aasebn, meldt at være 39 Aar. 

24/7-1803. Lars Ovessøn Kolkind 32 5/12 Aar. 

24/7-1803. Ole Johannissøns db. Tord f. BbKlev 8 5/12 Aar. 

24/7-1803. Solve Larssøns db. Lars f. Kjær 1/4 Aar. 

31/7-1803. Christopher Glendes Kone Else Tronsd., meldt at være 70 Aar.

31/7-1803. Pigen Helle Maria Jonsd., død und. S.Breche, meldt at være 40 Aar. 

31/7-1803. NB. Uægte db. dødfødt f. Aasebn - Inger Nielsd. er Moder, og BarneFader en fra Ulefos, Thomas Pederssøn.
Fosteret blev født paa Marken og beseet af Land-Physico. 

13/8-1803. Konen Tore Jonsd. Fjelddalen, meldt at være ved 78 Aar. 

13/8-1803. Isaac Samuelssøns Tvill. pb. Torine und. Doxrøe 1/4 Aar. 

14/8-1803. Ole Ejnerssøns db. Simon und S.Grinie 15 11/12 Aar. 

21/8-1803. Halvor Torbjørnssøns pb. Else Maria f. Fossum Verk 2 5/6 Aar 

25/8-1803. Enken Karen Abrahamsd. f. N.Ballestad 62 ½ Aar. 

3/9-1803. Halvor Isaacssøn Aaltved, henimod 77 Aar. 

4/9-1803. Daniel Gunderssøns db. Christen f. Aasebn 1 1/4 Aar. 

8/9-1803. Ove Rasmussøns Kone Inger Isaacsd. und. Strømdal 75 7/12 Aar.           

18/9-1803. Hans Anderssøns Kone Randi Jensd. und. Gulset 43 1/4 Aar. 

18/9-1803. Lægdslem Else Hansd., menes at være ved 80 Aar. 

27/9-1803. Saamund Gullichssøn, død paa Syge-Huuset, fra Hvidesøe, sagt at være ved 74 Aar. 

7/10-1803. Tron Olessøns Kone f. N. Grinie, Karen Nielsdtr, meldt at være ved 28 Aar. Same ægte-folks dødfødte pb. 

9/10-1803. Rønnich Hougedal f. Luxefjeld, meldt at være over 80 Aar. 

9/10-1803. Afdøde Niels Jenssøns pb. Anne Lisbeth f. BbKlev 5 1/3 Aar. 

16/10-1803. Enken Johanne Olesd. f. Grumstuulen, meldt at være 64 Aar. 

16/10-1803. Lars Olessøns db. Jacob und. Lie 14 5/12 Aar. 

23/10-1803. Henric Torjerssøns pb. Gunnil f. Lundsaasen 3/4 Aar. 

23/10-1803. Kittil Gregerssøns hd. pb. Ingebor f. Kiær 6 Dage. 

12/11-1803. Halvor Halvorssøn f. Holt øde 57 3/4 Aar. 

13/11-1803. Niels Gunderssøn db. Gunder f. BbKlev ½ Aar. 

18/11-1803. Henric Pederssøns Kone Maren Christensd. f. Fossum Verk 47 11/12 Aar. 

19/11-1803. Anne Margarete Duus f. Aasebn 65 2/3 Aar.

19/11-1803. Aslak Anderssøns db. Ole und. Borrestad 3 Uger. 

20/11-1803. Ole Griniliens db. Sigur f. Luxefjeld 15 5/12 Aar. 

20/11-1803. Webjørn Halvorssøns pb. Anne Kirstine und. Gulset 8 Uger. 

27/11-1803. Afdøde Svend Turvildssøns pb. Ingebor und. Ø.Borge 3 Uger. 

6/12-1803. Sigur Sigurssøns hd. pb. Ingebor f. Solum i Luxefjeld 9 Dage. 

10/12-1803. Aslak Henricssøn f. N.Hoppestad 20 ½ Aar. 

11/12-1803. Isaac Anderssøns db. f. Sæteret i Luxefjeld, Anders kaldet 3 Aar. 

11/12-1803. Ole Torjerssøns db. Gunnuld und. S.Rising 1/6 Aar. 

15/12-1803. Gunder Halvorssøn Aasen und. Tofte 79 5/6 Aar. 

18/12-1803. Lars Riisbergs Kone Lisbeth Maria Aslaksd. f. Fossum Verk 35 11/12 Aar. 

22/12-1803. Hans Olessøn Riis f. Aasebn meldt at være ved 73 Aar. 

22/12-1803. Jens Johannissøns db. Johannes f. N.Ballestad 2 ½ Uge. 

22/12-1803. Anders Simonssøns pb. Ingebor Kirstine f. BbKlev 3 ½ Uge. 

23/12-1803. Peter Pavels Hjelms hd. db. Hans Arent 2 Uger. 

30/12-1803. Eric Christenssøns db. Hans Andreas f. BbKlev 1 Aar. 

31/12-1803. Anders Jonssøns pb. Maren und Meen 5/6 Aar.

(107 døde i 1803)

 

7/1-1804. Isaac Jonssøn f. N. Ballestad 34 5/12 Aar. 

8/1-1804. Jens Hanssøns db. Hans und. Doxrøe 7/12 Aar. 

8/1-1804. Jens Christenssøns Riisbergs pb. Ingebor f. Langgangen, henved 2 Aar. 

14/1-1804. Torkild Simonssøns db. Jens f. Aasebn 1 1/4 Aar. 

15/1-1804. Raamund Halvorssøns Kone Ingebor Jørgensd., f. BbKlev, meldt (at være) 61 Aar. 

22/1-1804. Christian Mejers db. Jørgen Mejer f. Aasebn 2 7/12 Aar. 

22/1-1804. Niels Tollevssøns Kone Turi Nielsd. und. S. Breche, meldt at være 40 Aar og Deres dødf. pb. 

5/2-1804. Zacharias Claussøns db. Claus und. Moe 22 Uger.

12/2-1804. Enken Anne Hagensd. f. Høgelie, meldt at være ved 76 Aar.

12/2-1804. Jacob Nielssøns hd. pb. Anne f. Klep 1 dag. 

19/2-1804. Amund Anderssøns pb. Maria und. Fossum Mellem, 11/12 Aar. 

29/2-1804. Enken Birgit Jonsd. f. Stulen ved Lie, menes at være ved 70 Aar. 

7/3-1804. Romund Halvorssøn (Raamund) f. BbKlev menes at være mod 80 Aar. 

10/3-1804. Eric Gunderssøn Bøle 49 Aar. 

11/3-1804. Knud Larssøns Kone Maren Sørensd., f. BbKlev, sagt at være 67 Aar. 

11/3-1804. Enken Ingebor Hansd. f. BbKlev, sagt at være over 70 Aar. 

11/3-1804. Lægdslem Aaste Olesd. Loven , sagt at være ved 84 Aar. 

18/3-1804. Anders Rejerssøns Kone Ingebor Jonsd., und Tofte, meldt at være 87 Aar. 

18/3-1804. Ole Sørenssøns db. Søren f. Aasebn 10 7/12 Aar. 

25/3-1804. Anne Arnesd. Gaashølen, meldt at være 78 Aar. 

25/3-1804. Pigen Inger Jonsd. f. Broen und Meen. 23 2/3 Aar. 

25/3-1804. Uægte db. Eric und. S. Falchum, hvis Forældre findes i No 120, blandt døbte 1803. 5/12 Aar. 

25/3-1804. Tolv Waldemarssøns hd. db. Johan f. Aas-Hamer 1 Uge. 

2/4-1804. Johannes Hanssøns hd. db. Hans f. N. Ballestad 1 Time. 

2/4-1804. Ole Olessøns hd. db. Jon und Borrestad 2 Dage. 

9/4-1804. Niels Tobjørnssøn f. S. Hynie 54 Aar. 

15/4-1804. Gunder Nielssøns db. Niels f. Bækkevold, 11 Uger. 

22/4-1804. Arent Knudssøns Kone Anne Catharine Jensd. und. Gulset, meldt at være 70 Aar. 

22/4-1804. Ole Aslakssøns dødf. db. f. Foss qværn. 

29/4-1804. Abraham Gunderssøns pb. Karen Kirstine f. S. Sneltved 7/12 Aar. 

1/5-1804. Jens Christopherssøn und. S. Hynie 58 1/12 Aar. 

1/5-1804. Anne Marie Halvorsd. Skjolds Uægte db. Frideric und Fossum Verk, henved ½ Aar. 

6/5-1804. Christopher Olessøns Kone, Ingebor Pedersd. f. BbKlev 36 5/6 Aar.

6/5-1804. Lars Madssøns db. Mads f. Fossum Verk. Druchnet i Elven før Juul, og fandtes i Texten, 14 Aar. 

13/5-1804. Halvor Anderssøns hd. db. Jens f. BbKlev 1 dag. 

13/5-1804. Ole Sørenssøns pb. Anne Aasille f. Aasebn. 1 1/4 Aar. 

13/5-1804. Aslak Rasmussøns pb. Anne Kirstine f. Tveten 5/6 Aar. 

21/5-1804. Engelbert Pederssøn und. N.Ballestad, druknet 35 2/3 Aar. 

25/5-1804. Pigen Anne Catharine Nielsd. f. Aasebn 32 1/4 Aar. 

27/5-1804. Halvor Pederssøn Tambur f. BbKlev 45 1/4 Aar. 

27/5-1804. Uægte pb. Gurine f. Muustved, hvis forældre findes under No 28, Døbte, Dette Anno. 1/4 Aar. 

28/5-1804. Jacob Aalls pb. Nicoline Maria 7 Uger. 

3/6-1804. Enken Karen Jansd. f. BbKlev meldt at være ved 56 Aar. 

10/6-1804. Isaac Jacobssøns db. Knud und. Øvrum 3 ½ uge. 

17/6-1804. Abraham Christenssøn f. BbKlev henved 69 Aar. 

17/6-1804. Hans Jacob Halvorssøn und. Bratsberg 53 ½ Aar. 

21/6-1804. Jan Haagenssøns Kone Karen Ericsd. und. S. Breche 24 5/6 Aar. 

23/6-1804. Michel Sigurssøn Hougerøe 35 3/4 Aar. 

24/6-1804. Rasmus Isaacssøn Eikornroes Tvill. d.børn Peder 14 Uger

24/6-1804. og Isaac und Moe. 14 Uger. 

24/6-1804. Even Anderssøns db. Ole und. Sande. 2 Uger. 

1/7-1804. Enken Maren Olesd. f. Kouserøe, meldt at være ved 73 Aar. 

1/7-1804. Ole Claussøns db. Abraham und. S. Grinie. 16 Uger. 

3/7-1804. Ole Nisterøes Kone Maren Solvesd., henved 64 Aar. 

15/7-1804. Lars Halvorssøns pb. Karen f. N. Wenstøb 11 Uger. 

21/7-1804. Lave Knudssøns Kone Anne Karine Hansdatter 53 1/4 Aar. 

29/7-1804. Vanvittig Ole Nielssøn f. Mellem Løberg, meldt at være over 40 Aar. 

29/7-1804. Peder Gunderssøns db. Lars f. Baaserøe 1 5/12 Aar. 

29/7-1804. Ole Janssøns Enke, Inger Rasmusd., død und. Borrestad 78 ½ Aar. 

4/8-1804. Jens Mortenssøns Kone Anne Kirstine Larsd. f. N. Ballestad, sagt at være 43 Aar. 

4/8-1804. Pigen Birthe Maria Isaacsd. f. Tydskland und. Strømdal 22 2/3 Aar. 

11/8-1804. Daniel Abrahamssøn f. N. Wenstøb. 68 7/12 Aar. 

11/8-1804. HamerSmedEnken Lisbeth Olesd. f. Fossum Verk - siges at være ved 80 Aar. 

12/8-1804. Thore Olessøns db. Bent f. Grinilien. 2 1/12 Aar. 

16/8-1804. Afdøde Jan Engelbertssøns Bougerøes db. Jacob, som druknede, f. Aasebn 5 1/10 Aar. 

19/8-1804. Enken Birthe Andersd. f. BbKlev, -meldt at være ved 50 Aar. 

 25/8-1804. Eric Kittilssøn Øvrum, meldt at være 63 Aar. 

2/9-1804. Anders Halvorssøns dødfødte pb. f. BbKlev. 

15/9-1804. Sigur Nielssøn Aamodt 61 5/6 Aar. 

16/9-1804. Rasmus Rytters Kone, Anne Maria Jonsd., f. Aasebn, meldt at være 57 Aar. 

16/9-1804. Christian Halvorssøn Skjolds db. Frideric f. Langgangen 9 Uger. 

16/9-1804. Hans Larssøns pb. Dorthe Maria f. Fossum Verk 2 ½ Aar. 

23/9-1804. Poul Webjørnssøn f. Berg 52 7/12 Aar. 

23/9-1804. Enevold Knudssøns Kone Kirsten Halvorsd. und. S. Breche 53 ½ Aar. 

23/9-1804. Lægdslem Inger Haraldsd. Søelie 48 3/4 Aar. 

28/9-1804. Stephen Engravs Kone Karen Christophersd. 51 3/4 Aar. 

30/9-1804. Ellev Halvorssøns Kone Birthe Ellingsd. f. Aasebn  41 ½ Aar. 

30/9-1804. Gunder Larssøns pb. Anne Matthea f. Lie 3/4 Aar. 

7/10-1804. Anders Nielssøn f. BbKlev 53 5/12 Aar. 

7/10-1804. Afdøde Knud Rasmussøns db. Rasmus f. BbKlev 1 3/4 Aar. 

7/10-1804. Ugift Berthe Andersd. f. Engrav 61 1/12 Aar. 

21/10-1804. Niels Olessøn Ringsevje fra Holden, død hos Jens Lien, sagt at være 78 Aar. 

21/10-1804. NB! Birthe Hansdatters Uægte hd. db. fra Grinilien, Lars kaldet -sagt at være 1 Uge.
Barne-Fader sagt Tron Gullikssøn paa Blege-Bakken i Schien, hvor begge tjente. 

21/10-1804. Gunder Isaassøns dødf. db. f. Espedalen. 

24/10-1804. Ole Olessøn Lyses Kone, Maren Herbrandsd. und Nedre Sem, sagt at være 45 Aar. 

4/11-1804. Rasmus Nielssøn Rytter f. Aasebn, meldt at være 57 Aar. 

4/11-1804. Jacob Halvorssøns Kone Karen Pedersd. f. Aasebn, meldt at være 64 Aar. 

11/11-1804. Michel Michelssøn Woxvolds pb. Gjøe Lorentsia f. Aasebn 3 Uger. 

11/11-1804. Anne Thorsdtrs Uægte db. Thor f. BbKlev 1/4 Aar. 

17/11-1804. Aslak Rasmussøn Tveten 42 Aar. 

17/11-1804. Søren Toftes Kone Gurine Andrea Christensd., sagt at være 38 ½ Aar. Disse ægte-folks dødfødte Db. 

18/11-1804. Enken Birthe Michelsd. f. Gaashølen 62 Aar. 

18/11-1804. Pigen Anne Tovsd. ibid (d.e. f. Gaashølen. Hv.) 33 ½ Aar. 

25/11-1804. Gunder Christenssøns db. Christen f. Kjølnæs 1/4 Aar. 

25/11-1804. Anders Jenssøns Kone Birthe Svendsd. fra BbKlev, sagt at være 53 Aar. 

13/12-1804. Ole Paus's hd. db. Nicolai Kall 5 Uger. 

20/12-1804. Hans Haagenssøns Kone und. Moe Karen Sørensd., 70 ½ Aar. 

20/12-1804. Jens Nielsøns db. Niels f. Moe 1/6 Aar. 

23/12-1804. Hans Jenssøns pb. Kirsten f. Bøe-Rønning 9 2/3 Aar. 

28/12-1804. Halvor Larssøn und. S. Breche 49 ½ Aar. 

30/12-1804. Vanvittig Pige Karen Elisabeth Jansd. und. Fossum Verk 23 Aar. 

30/12-1804. Jan Haagenssøns pb. Ingebor Maria und S. Breche 7/12 Aar. 

30/12-1804. Ole Jonssøns hd. db. Torjus und. Meen. 1 Uge.

(105 døde i 1804)

 

6/1-1805. Niels Larssøn und. S. Breche 62 2/3 Aar.

6/1-1805. Anders Nielssøns pb. Christine f. N. Limie 7/12 Aar.

15/1-1805. Lars Kittilssøns hd. tvill. db. Kittil 24 Timer,

15/1-1805. og Thomas f. Aasebn. 24 Timer.

20/1-1805. Qvinde-Mennesket Ragnil Olesd., død i Hougerøe, menes at være 40 Aar.

24/1-1805. Niels Jenssøn Berreberg, meent at være ved 70 Aar.

27/1-1805. Karen Jacobsd. Fejer, meent at være ved 70 Aar.

31/1-1805. Gisle Franssøns Kone Anne Hedevig f. N. Aas. 30 1/3 Aar.

3/2-1805. Halvor Asbjørnssøn db. Asbjørn und. S. Breche 8 11/12 Aar.

7/2-1805. Poul Otterholts Kone Ellen Jensd. henved 82 Aar.

8/2-1805. Ole Pauss Sted-søn Jacob von der Lippe Ibsen 8 5/12 Aar.

9/2-1805. Halvor Larsen Skjold f. Langgangen, meldt at være, 58 Aar.

10/2-1805. Ole Olessøn f. Grinilien i Luxefjeld, meldt at være, 66 Aar.

10/2-1805. Lægdslem Pigen Maren Margarete Andersd. 19 1/3 Aar.

14/2-1805. Peder Monssøn f. Aasebn, meent at være over 80 Aar.

14/2-1805. Ole Nielssøns Kone Sidsel Pedersd. f. S. Aas, henved 76 Aar.

17/2-1805. Lars Olessøn Hesterønningen 40 ½ Aar.

17/2-1805. Christopher Hoppestads pb. Karen Kirstine, næsten 1 Aar.

17/2-1805. Ole Sørenssøns pb. Karen under Borrestad, sagt at være ved 18 Aar.

17/2-1805. Lægdslem Enken Gunnil Andersd. Hørte, meent at være ved 74 Aar.

18/2-1805. Ole Larsen Ouestad 41 ½ Aar.

3/3-1805. Thor Heljessøns db. Ole f. S. Ballestad, henved 3 Aar.

3/3-1805. Halvor Jacobssøns hd. pb. Anne f. Muustved 7 Dage.

10/3-1805. Enken Aase Jonsd. f. BbKlev 63 2/3 Aar.

10/3-1805. Lægdslem Enken Maren Pedersd., død paa BbKlev ved 73 Aar.

13/3-1805. Isaac Anderssøns db. Niels f. Luxefjeld-Sæteret 1 ½ Aar.

16/3-1805. Jens Henricssøn f. Fossum Verk 50 1/12 Aar.

24/3-1805. Halvor Olessøn Godals Kone Kirsten Knudsd., meldt at være ved 39 ½ Aar.

27/3-1805. Enken Maria Jensd. f. BbKlev 54 ½ Aar.

31/3-1805. Isaac Larssøn und Bachen 59 1/6 Aar.

31/3-1805. Lars Larssøns pb. Gunbor f. Kjær, hjemmedøbt 1 dag.

3/4-1805. Ole Gunderssøn, grube-arbejder, sagt at være noget over 65 Aar.

3/4-1805. Tolv Waldermarssøns db. Johan und. S.Aas 1 Mnd.

6/4-1805. Isaac Tydsklands sted-søn, Jens Eskildssøn, født i Schien, sagt at være næsten 14 Aar.

7/4-1805. Søren Halvorssøns db. Halvor under Stulen. 2/3 Aar.

10/4-1805. Anders Nielssøns Kone Ingebor Halvorsd. f. N. Limie 25 1/3 Aar.

11/4-1805. Knud Anderssøn und. N. Løberg, sagt at være 57 ½ Aar.

11/4-1805. Uægte barn Marthe Kirstine, hvis Forældre findes ved dets daab und. No 3 d.a. 1/4 Aar.

15/4-1805. Hans Tormossøn Kikut 34 ½ Aar.

15/4-1805. Rasmus Hanssøn Kudsks pb. Karen Johanne f. BbKlev 2 1/3 Aar.

15/4-1805. Rasmus Hanssøn Kudsks db. Ole BbKlev 11 Dage.

16/4-1805. Hans Knudssøns Kone Kirsten Olesd., und S.Breche, sagt at være 39 7/12 Aar.

16/4-1805. Gunder Evenssøns pb. Christine und. N.Løberg 6 Uger.

27/4-1805. Enken Gunnil Larsd. Høyset 66 1/4 Aar.

27/4-1805. Daniel Gunderssøns pb. Inger fra Aasebn 7/12 Aar.

28/4-1805. Halvor Sørenssøn und Stulen 74 5/12 Aar.

28/4-1805. Jacob Jacobssøns hd. db. Jacob f. Fossum Verk 2 Uger.

4/5-1805. Groe Jonsd. Jønnevold, meent at være ved 76 Aar.

5/5-1805. Peder Falchums hd. pb. Marthe Kirstine 2 ½ uge.

8/5-1805. Tolv Nielssøns d. Maren Margarete und. S. Grinie 12 5/6 Aar.

12/5-1805. Halvor Anderssøns hd. db. Jens f. BbKlev 3 Dage.

12/5-1805. Anders Jonssøns dødf. db. und. Meen.

18/5-1805. Halvor Fjeldets datter Gunnil, død på N. Limie 20 5/12 Aar.

23/5-1805. Isaac Engelbertssøn Eikornrøe und. Moe, meldt at være 69 Aar

26/5-1805. Enken Aaste Larsd. Fløtterøe, meent at være ved 80 Aar.

9/6-1805. Webjørn Halvorssøns Kone Karen Arentsd. und. Gulset, meldt at være 29 Aar.

9/6-1805. Disse ægtefolks hd. pb. Anne Catharine 5 Uger.

16/6-1805. Christopher Hanssøn, ikke tilhørende Sognet, død paa Lund 54 Aar.

23/6-1805. Halvor Christopherssøn Liene, sagt at være 81 1/4 Aar.

23/6-1805. Jacob Arnessøn Gaashølen 76 1/4 Aar.

23/6-1805. Jon Jonssøns pb. Gunnil und. N. Løberg 12 1/6 Aar.

23/6-1805. Lars Gregerssøns pb. Ingebor Gurine f. Øde Sneltved 7 Uger.

23/6-1805. Hans Jacobssøns hd. pb. Inger f. Nærum, som kun levede 1 dag

23/6-1805. Lægdslem Knud Johannissøn f. BbKlev, meenes at være over 80 Aar.

25/6-1805. Frans Rasmussøn Glørsmyr 79 7/12 Aar.

30/6-1805. Enke af Jan Tolvssøn Kirsten Jacobsd. und Stulen 51 1/3 Aar.

7/7-1805. Niels Jenssøns Kone Marthe Olesd. f. Bøe-Rødningen 59 ½ Aar.

7/7-1805. Abraham Isaacssøns db. Ole und. Otterholt 22 Uger.

13/7-1805. Halvor Olessøn Fjeldet 62 1/12 Aar.

14/7-1805. Isaac Samuelssøns Kone Siri Ericsd. 39 1/6 Aar.

14/7-1805. Jens Christenssøn Riisbergs pb. Ingebor Dorothea und Fossum Verk 1 1/12 Aar.

16/7-1805. Ole Halvorssøn Skreua und. Mellem Foss, meldt at være 74 Aar.

 31/7-1805. Gisle Franssøn f. N. Aas, dødslaget ved TømerHugst i skoven, henved 33 Aar.

 4/8-1805. Anders Jenssøn Liens pb. Karen Johanne und Fossum Verk 1 1/3 Aar.

7/8-1805. Hr amtmand og Kammer Junker Severin von Løvenskjolds dødfødte pb.

18/8-1805. Peter Conradssøns pb. Karen Maria und. Gulset 2 1/3 Aar.

18/8-1805. Niels Danielssøns hd. db. Daniel f. Mellem Foss, som levede nogle Minuter.

25/8-1805. Ole Aslakssøns dødfødte db. f. Foss qværn.

1/9-1805. Pigen Anne Lisbeth Nielsd. f. Aasebn 27 2/3 Aar.

5/9-1805. Kiøstol Hanssøn fra Seude-Sogn, død under Gulset, sagt at være over 70 Aar.

8/9-1805. Niels Tollevssøns pb. Else Turine und. S. Breche 2 Uger.

14/9-1805. Niels Jenssøn Lien under S. Bøe 81 1/4 Aar.

28/9-1805. Hans Larssøns pb. Dorthe Maria f. Fossum Verk 1 Aar.

29/9-1805. Halvor Anderssøns db. Even f. Bøle 1/3 Aar.

13/10-1805. Enken Dorthe Poulsd. f. Aasebn, meldt at være 66 Aar.

19/10-1805. Engelbert Rasmussøns db. Rasmus, f. Dyrkold. 3 1/3 Aar.

20/10-1805. Jacob Larssøns pb. Maria und. Fossum Verk 6 ½ uge.

26/10-1805. Anders Halvorssøn und. S. Breche, meldt at være 25 1/3 Aar.

27/10-1805. Anne Hansd. f. Suchen 53 1/3 Aar.

28/10-1805. Jochum Monrads pb. Sophie Friderica f. Aasebn 1 Aar.

1/11-1805. Halvor Olessøn Bjerketved f. Aasebn, meldt at være ved 58 Aar.

3/11-1805. Ingebor Olesd. f. BbKlev ugift 31 ½ Aar.

10/11-1805. Et db. Ole Thomæsøn, ½ Aar, død paa Aasebn, da Moder Mette Margr. Thronsd. fra Bamble var der. For hende siges lyst til Ægteskab i Bamble med Thomas Olessøn. 

17/11-1805. Christen Olessøns dødf. db. f. Aas-Hammer. 

27/11-1805. Thorsten Hanssøn f. N. Bøe, meldt at være 63 Aar. 

28/11-1805. Even Halvorssøn f. N. Sneltved 64 2/3 Aar. 

30/11-1805. Jan Haagenssøn und. Dyrkold 56 5/6 Aar. 

1/12-1805. Ole Drengens Kone Gunnil Webjørnsd. f. Luxefjeld 45 1/4 Aar. 

1/12-1805. Uægte db. Asle f. Tofte-Ejet, hvis Forældre ere 17.Juli 1803 anførte med Daab. 2 1/3 Aar. 

7/12-1805. Gregorius Simonssøn Lund 72 3/4 Aar. 

8/12-1805. Niels Gunnuldssøn Kleven, sagt at være ved 71 Aar. 

8/12-1805. Isaac Jacobssøns hd. db. Knud und. Øvrum 2 ½ uge. 

10/12-1805. Anne Davidsd. f. Holm. 20 7/12 Aar. 

15/12-1805. Christen Haraldssøns pb. Marthe Karine f. BbKlev, 2 1/3 Aar. 

15/12-1805. Uægte db. Aslak und Erlands Wenstøb, hvis Forældre ere anførte No 95 blandt dette Aars Døbte, 1/4 Aar. 

16/12-1805. Jens Christian Jacobssøns hd. db. Jacob f. N. Mælum 11 Dage. 

22/12-1805. Ole Jonssøn f. S. Aas. 20 3/4 Aar. 

22/12-1805. Ingebor Alfsd., Lægdslem, meldt at være ved 80 Aar. 

27/12-1805. Pigen Hege Ouersd. f. Hjerdal, død p. Syge-Huuset, sagt at være 23 Aar.

29/12-1805. Hans Anderssøns dødf. db. f. Fossum Verk. 

30/12-1805. Jacob Aalls hd. db. Niels 30 Timer.

(111 døde i 1805)

 

12/1-1806. Gunder Larssøns db. Lars fra Lie 2 Uger. 

19/1-1806. Lægdslem Jens Gunderssøn 79 7/12 Aar. 

19/1-1806. Ole Heljessøns pb. Ingebor Maria f. S.Ballestad 3/4 Aar. 

26/1-1806. Peder Christenssøn, død und. Bratsberg, meldt at være ved 66 Aar. 

26/1-1806. Uægte pb. Anne f. Aasebn, hvis Forældre ere anførte blandt Døbte No 111 f.a. 15 Uger. 

2/2-1806. Sigur Solums Kone Ingebor Olesd., f. Luxefjeld, meldt at være 53 Aar. 

5/2-1806. Abraham Pederssøns db. Anders f. Ø.Borge, født i Porsgd. Mhd. 2/3 Aar.      

15/2-1806. Hans Kruuse und. Strømdal, meldt at være 46 1/3 Aar. 

15/2-1806. Eric Christenssøns db. Isaac und. Gjerpen lille. 1/3 Aar. 

16/2-1806. Abraham Haraldssøn f. Aasebn 19 1/4 Aar. 

16/2-1806. Christen Knudssøns db. Mads und. S.Fossum 4 Uger. 

23/2-1806. Lars Halvorssøn Skjolds db. Halvor und. S.Fossum 1/12 Aar.
NB! I Kisten med sidstmeldte Pernelle Andersdtrs. Uægte halvbaarne Foster f. Fossum Verk. Gartner Cramer p. Fossum anmeldt som BarneFader. 

2/3-1806. Peder Amundssøn f. Solum Sogn, død i Gaashølen, meldt at være 36 Aar. 

2/3-1806. Halvor Hanssøn f. Ramsaasen 76 7/12 Aar. 

2/3-1806. Svend Svendssøns db. Jacob und. Gulset 1 7/12 Aar. 

2/3-1806. Søren Danielssøns db. Ove f. BbKlev 1/6 Aar. 

2/3-1806. Uægte db. Torjus Torjussøn f. Hørte, hvis Forældre findes und. No 82 blandt døpte 1800. 5 2/3 Aar. 

2/3-1806. Jacob Nielssøns pb. Karen f. Klep. 3/4 Aar. 

9/3-1806. Børge Nielssøns db. Gunder f. Gulset 1/3 Aar. 

9/3-1806. Ole Stubberøes Kone Marthe Olesd., meldt at være ved 72 Aar. 

9/3-1806. Enken Birthe Maria Hansd. f. Aasebn, meldt at være 47 Aar.   

12/3-1806. Anund Tollevssøn und. S. Breche, meldt at være ved 50 Aar. 

16/3-1806. Enken Margarete Anunsd. f. Ramsaasen, meldt at være 57 Aar. 

16/3-1806. Enken Live Tojersd., død i Waaserøe-Klev, meldt at være 78 Aar. 

17/3-1806. Abraham Gunderssøn f. S. Sneltved 46 ½ Aar. 

23/3-1806. Henric Nielssøn, død paa S. Limie, medt at være 51 Aar. 

23/3-1806. Rasmus Isaacssøns db. Isaac f. Eikornrøe, und. Moe 5/6 Aar. 

27/3-1806. Torjer Hanssøn Sæteret und. S. Riising meldt at være 65 Aar.

27/3-1806. Sammes Kone Groe Wetlesd. und. S. Rising, 55 Aar. 

30/3-1806. Anders Jenssøn Gedeboe f. BbKlev, meldt at været ved fulde 60 Aar. 

30/3-1806. Enken Anne Dorthe Johannisd. Bougerøe f. BbKlev, meldt at være ved 52 Aar. 

3/4-1806. Lægdslem Enken Gunnil Halvorsdatter Kullebund 62 1/3 Aar. 

7/4-1806. Anders Hanssøn Ødegaardens pb. Anne Maria 1/4 Aar. 

13/4-1806. Afdøde Hans Bratsbergs søn Niels Hanssøn f. Aasebn. 14 1/5 Aar. 

13/4-1806. Ole Asbjørnssøns pb. Gunnil f. Hobæk. 2 Uger. 

20/4-1806. Jon Anderssøns Kone Asloug Andersd. f. Aasebn, meldt at være 77 1/4 Aar. 

20/4-1806. Henric Nielssøns db. Johan Ulric With fra Aaseb. 5 7/12 Aar. 

20/4-1806. Hans Rejnholtssøns db. Reinholt und. Gulset 1 1/6 Aar. 

20/4-1806. Lægdslem Enken Gunnil Olesd., død und. S. Breche, sagt ved 80 Aar. 

20/4-1806. Kittil Nielssøns db. Niels f. Wallerdal 1/12 Aar. 

27/4-1806. Johanne Maria Larsd. f. Tambur-Plads, meldt at være 73 ½ Aar. 

4/5-1806. Ellev Halvorssøns db. Berthel f. Aasebn 1 7/12 Aar. 

6/5-1806. Christen Jenssøns db. Jens und. S. Hynie 11/12 Aar. 

11/5-1806. Engelbert Jacobssøns dødfødte pb. fra Espedalen. 

26/5-1806. Knud Hermanssøns pb. Marthe Karine f. BbKlev 5/12 Aar. 

27/5-1806. Engelbert Jacobsøns Kone Maren Halvorsdtr, død i Espedalen 34 2/3 Aar. 

27/5-1806. Torbjørn Jonssøns pb. Ingebor Maria f. Aasebn 1/6 Aar.

1/6-1806. Jens Hanssøns Kone Anne Jensd. und. Bratsberg 39 1/4 Aar. 

15/6-1806. Ole Olessøns db. Peder f. BbKlev 7 Uger. 

15/6-1806. Even Anderssøns pb. Gunnild f. Myrerøe 1/4 Aar. 

15/6-1806. Christen Sørenssøn f. Bøe-Rønningene 79 5/6 Aar. 

19/6-1806. Peter Pavels Hjelms db. Lovis Napoleon Sylvester 5/12 Aar. 

22/6-1806. Hans Gullikssøn f. Wallerdalen, meldt at være over 80 Aar. 

22/6-1806. Enken Margarete Andersd. f. Engrav 64 1/3 Aar. 

22/6-1806. Peder Larssøns Kone Karen Andersd. und. N.Ballestad 74 1/6 Aar. 

1/7-1806. Hans Hanssøns pb. Maren Kirstine f. Aasebn. 9 ½ Aar. 

3/7-1806. Fremed Skræder-svend Niels Løkenberg f. Aasbn, meldt at være ved 50 Aar. 

6/7-1806. Amund Olessøns db. Ole f. Berreberg 1 1/4 Aar. 

6/7-1806. Lars Hanssøn f. Bratsberg-Skov, meldt at være ved 55 Aar. 

13/7-1806. Pigen Ellen Sivertsd. f. Aasebn. 39 ½ Aar. 

16/7-1806. Engelbert Solvessøn Rosvald 63 1/6 Aar. 

24/7-1806. Tyge Tordssøns db. Jørgen f. Kjær 13 11/12 Aar. 

24/7-1806. Uægte pb. Johanne und. Bratsberg, hvis Forældre findes No 57 blandt døbte dette anno, 5 Uger. 

26/7-1806. Enken Marthe Engelbertsd. Gaashølen 57 5/6 Aar. 

27/7-1806. Engelbert Knudssøn Forpagter f. BbKlev 20 ½ Aar. 

3/8-1806. Niels Olessøn, und. S.Grinie, druknet 28 11/12 Aar. 

3/8-1806. Rasmus Hanssøn Kudsks Tvill. pb. Karen f. BbKlev 9 ½ uge. 

14/8-1806. Ole Halvorssøn Troldsaas 38 Aar. 

14/8-1806. Uægte db. Jon Jacob, hvis Forældre sees No 123 blandt døbte 1803. 2 3/4 Aar. 

16/8-1806. Johannes Hanssøn und. Gulset, druknet, meldt at være 75 Aar. 

24/8-1806. Enken Margarete Pedersd., efter Halvor Christenssøn f. Aasebn 73 2/3 Aar. 

27/8-1806. Østen Knudssøn f. Bøe Søndre 83 2/3 Aar. 

31/8-1806. Peter Dyrssøns Tvill. pb. Anne, 1 1/6 Aar. 

31/8-1806. Uægte tvill. pb. Anne Gurine, hvis Forældre sees No 28 og 29 blandt døbte 1805. 1 ½ Aar. 

4/9-1806. Fremed Matros Anders Christenssøn f. Aasebn, død hos Lave Knudssøn, sagt at være 49 5/12 Aar. 

7/9-1806. Pigen Gunnil Olesd. f. Dybedal, sagt at være ved 35 Aar. 

14/9-1806. Enken Asloug Christophersd. Riis f. Aasebn, fundet at være 71 Aar. 

14/9-1806. Enken Kirsten Sørensd. f. Fossiem Verk -meent at være henved 73 Aar. 

14/9-1806. Uægte pb. Ingebor Margarete Torbjørnsd. ibid af Sted. - Fader Jacob Jacobssøn, agtet at være 8 5/12 Aar. 

21/9-1806. Jacob Gunderssøn Røe 74 1/6 Aar. 

21/9-1806. Afdøde Jens Henricssøns db. Abraham und Erlands Wenstøb 7 1/12 Aar. 

21/9-1806. Hans Jacobssøns pb. Birthe und. N.Bøe, druknet 3 3/4 Aar. 

28/9-1806. Jan Thorssøns pb. Olea Maria f. Engrav 4 Aar. 

28/9-1806. Jacob Jacobssøns hd. db. Jacob f. Fossum Verk 1 dag. 

1/10-1806. Engelbert Hanssøn f. Aasebn 38? ½ Aar. 

3/10-1806. Ole Amundssøn f. Berreberg 64 3/4 Aar. 

3/10-1806. Ole Halvorssøns db. Anders f. Aasebn. 10 2/3 Aar. 

12/10-1806. Jacob Jacobssøns Kone Ingebor Christensd. f. Fossum Verk, sagt at være 38 ½ Aar. 

12/10-1806. Marthe Nielsd. Kastdal. 93 1/6 Aar. 

13/10-1806. Niels Thorsson Bachen f. Aasebn. 35 ½ Aar. 

24/10-1806. En omgaaende Betler fra Soueland, hvis Navn ei vidstes, død i Kastet og anmeldt for Amtet, meentes at være ved 70 Aar. 

25/10-1806. Enken Margit Pedersd. f. Fossum Verk, død paa Sygehuuset, og menes at være 60 Aar. 

26/10-1806. Enken Anne Jonsd., død und. S.Breche, menes at være 60 Aar. 

26/10-1806. Afdøde Jens Henricssøns pb. Live Sophie f. Fossum Verk 4 1/4 Aar. 

30/10-1806. Niels Jenssøn Lien und. Foss(um). Verk 52 ½ Aar. 

30/10-1806. Hans Sørenssøns Kone, Johanne Larsd. f. Fossum Verk, fundet død i Elven, efter Amts Resolution af 28.ds., uden Seremonie 46 1/6 Aar. 

2/11-1806. Jacob Christenssøns hd. pb. Gunnil Christine f. Aasebn 8 Dage. 

3/11-1806. Aslak Gunvoldssøns Kone Anne Anudsd. f. Bratsberg, meldt at være 73 1/3 Aar. 

9/11-1806. Lars Christianssøns db. Knud und. Gulset 8 Uger. 

9/11-1806. Peder Pederssøn Buses pb. Maren Dorothea f. Fossum Verk 6 Uger. 

9/11-1806. Lægdslem Ingebor Andersd. Myren. 64 ½ Aar. 

11/11-1806. Christian Kiises Kone Maren Engelbertsd. 72 1/4 Aar. 

14/11-1806. Knud Larssøn Riis N. henimod 71 ½ Aar. 

23/11-1806. Drengen Just Olessøn f. Aasebn. 19 1/4 Aar. 

30/11-1806. Knud Halvorssøn f. BbKlev, meldt at være som født i Numedal, 72 Aar. 

30/11-1806. Isaac Poulssøns Kone Anne Lorentsd. f. BbKlev, meldt at være 44 Aar. 

7/12-1806. Ellev Fekjends Kone Karen Aslaksd. f. Luxefjeld, meldt at være 63 Aar. 

7/12-1806. Jon Jonssøns pb. Anne und. N. Løberg 16 1/6 Aar. 

13/12-1806. Halvor Jønnevold, meldt at være ved 75 Aar. 

21/12-1806. Anders Larssøns db. Niels f. Skyer 4 ½ Aar. 

27/12-1806. Jan Johannissøn f. N. Bøe 73 3/4 Aar. 

28/12-1806. Enken Karen Nielsd. und. S. Breche, meldt at være ved 55 Aar. 

30/12-1806. Enken Margarete Andersd. und Fossum Verk. 77 3/4 Aar.

(113 døde i 1806) 

 

2/1-1807. Ole Torgrimssøns pb. Anne Kirstine f. S. Ballestad 7 5/12 Aar. 

4/1-1807. Jens Nielssøns hd. pb. Kirsten und. S. Aas, som kun levede kort, omtrent ½ Time. 

7/1-1807. Ole Evenssøn f. Aasebn, meldt at være 62 1/3 Aar. 

11/1-1807. Søren Engelbertssøns db. Abraham f. BbKlev 1 1/3 Aar. 

11/1-1807. Christen Jacobssøns Goupaasens pb. Margarete 6 1/3 Aar. 

17/1-1807. Christen Jenssøns hd. tvill, pb. Dorthe und. S. Hynie 9 Dager

17/1-1807. og hans andet hd. tvill. pb. Kirsten ibid 6 Dager. 

18/1-1807. Christen Jacobssøn Goupaasens Uægte db. Zacharias 11 3/4 Aar. 

25/1-1807. Halvor Olessøn Godal f. Luxefjeld, meldt at være ved 46 Aar. 

25/1-1807. Rollev Halvorssøns pb. Anne Kirstine f. Aasebn, født i Staværn, meldt at være 4 5/12 Aar. 

25/1-1807. Hans Larssøns pb. Ellen f. Fossum Verk ½ Aar. 

1/2-1807. Ole Pederssøn Houkeraas f. BbKlev 39 1/12 Aar. 

15/2-1807. Enken Anne Andersd. efter Børge Gunderssøn, f. BbKlev meent at være ved 67 Aar. 

15/2-1807. Peder Pederssøn Fjelddalens pb. Jøran, f. BbKlev 20 Uger. 

21/2-1807. Ole Flittigs Kone Karen Abrahamsd. und. Moe 47 1/3 Aar. 

1/3-1807. Afdøde Hans Halvorssøns db. Harald und Meen 15 1/12 Aar. 

4/3-1807. Anders Ericssøn und. Mellem Foss 67 2/3 Aar. 

7/3-1807. Jens Jonssøn Aarhuus 63 Aar. 

14/3-1807. Ole Kittilssøn Løkenberg, meldt at være ved 63 Aar. 

15/3-1807. Hans Sørenssøn und. Fossum Verk 70 1/4 Aar. 

15/3-1807. Ole Aslakssøns dødf. db. f. Foss qværn. 

21/3-1807. David Christianssøns pb. Elisabeth f. Holm 3/4 Aar. 

22/3-1807. Ole Olessøn Henningsdal, meent at være ved 72 Aar. 

26/3-1807. Jacob Anderssøns Kone Marthe Evensd., und. Skougsrøe 46 3/4 Aar. 

31/3-1807. Svend Aslakssøn Lien und. Fossum Verk 34 1/4 Aar. 

12/4-1807. Afdøde Jon Christenssøns pb. Christence f. Bratsberg.Kl. 14 11/12 Aar. 

12/4-1807. Zacharias Jacobssøns udøbte pb. f. Kleven gaard 2 Uger. Dette Barn døde i Sengen hos Moderen ubemærket. 

14/4-1807. Madame Margarete Catharine Nielsen f. N. Breche 63 11/12 Aar. 

19/4-1807. Aslak Axelssøns hd. db. Hans f. S. Hynie, som levede kun omtr. 1 Time. 

22/4-1807. Anders Olessøn Bøle, f. Bradsberg Skov, meldt at være ved 55 Aar. 
I Kisten med formeldte Tollev Anderssons dødf. pb. f. Stulen ved Lie.

24/4-1807. Den vanvittige Margarete Hansdatter, meent at være ved 70 (eller 30) Aar.

26/4-1807. Ole Torgrimssøns db. Torgrim f. S. Ballestad 2 5/6 Aar. 

27/4-1807. Isaac Bergs Kone Ingebor Jonsd., meldt at være ved 62 Aar.

3/5-1807. Halvor Bjørnssøns Kone Ejelev Harkildsd. f. Aasebn, meldt at være 68 Aar.

10/5-1807. Enken Birthe Nielsd. f. Kutterøe, meent at være ved 58 Aar. 

10/5-1807. Afdøde Anders Olessøns pb. Karen und. Bratsberg 14 5/12 Aar. 

10/5-1807. Jacob Jacobssøns pb. Maren Kirstine f. Fossum Verk 5 Aar. 

10/5-1807. Hans Knudssøns dødf. pb. fra Fossum Verk. 

14/5-1807. Amund Busterøe f. Fossum Verk, meent at være over 90 Aar. 

15/5-1807. Enken Karen Nielsd. und. S. Breche 59 1/12 Aar. 

15/5-1807. NB! Birthe Kirstine Anundsdtrs. Uægte dødf. pb. und. S. Breche. Til Barne-Fader meldt Ole Svendssøn Kopper i Schien. 

18/5-1807. Rasmus Olesøn und. N. Falchum 51 ½ Aar.

18/5-1807. Enken Oline Torbjørnsd. und. Gulset, sagt at være 68 Aar. 

28/5-1807. Lars Larssøns Kone Marthe Christensd. f. Bachen, meldt at være 36 Aar. 

31/5-1807. Lægdslem Maren Sigursd., død paa Kiise, sagt at være ved 70 Aar. 

31/5-1807. Anders Jonssøns dødfødte pb. f. Ø. Bøe i Luxefjeld. 

2/6-1807. Tolv Nielssøn und. S. Grinie, druknet ved Schiens Sauger 46 Aar. 

7/6-1807. Ole Heljessøns pb. Ingebor f. S. Ballestad 1/4 Aar. 

10/6-1807. Ole Anderssøn Sneltved f. Bratsberg Kl. 35 Aar. 

10/6-1807. Lægdslem, Konen Ingebor Olesd., sagt at være 37 Aar. 

21/6-1807. Anders Kastdalen, meent at være over 90 Aar. 

28/6-1807. Lars Olessøn, død som Lægdslem paa Langerøe, meent at være over 70 Aar. 

12/7-1807. Svend Pederssøns pb. Maren Pernelle f. S. Hynie 2 1/6 Aar. 

22/7-1807. Stolmager-Dreng Abraham Jørgenssøn Hørtved, komen fra Kongsberg, meldt at være 23 Aar.

28/7-1807. Niels Hanssøns pb. Anne Hedevig f. Stulen ved Lie 1 ½ Aar. 

30/7-1807. Enken Anne Madsd. f. Høgelie, meldt at være over 60 Aar. 

2/8-1807. Jacob Nielssøns db. Hans f. Klep 9 3/4 Aar. 

5/8-1807. Marcus Barnholdt f. Fossum Verk, druknet 17 3/4 Aar. 

6/8-1807. Knud Larssøn f. BbKlev 58 ½ Aar. 

15/8-1807. Hans Matthiæsøn Smith f. Aasebn., meldt at være ved 39 Aar. 

15/8-1807. Christopher Sivertssøns db. Sivert f. Aasebn. 1/3 Aar. 

15/8-1807. Hans Nirissøns pb. Anne Cicilia f. N. Hynie 2 1/3 Aar. 

16/8-1807. Enken Maren Anundsd. f. Bratsb.skov 46 5/6 Aar. 

19/8-1807. Hans Galgegrinds Kone Marthe Wraalsd., sagt at være ved 73 Aar. 

19/8-1807. Anders Johannissøns dødf. db. fra Grønnesteen und. N. Bøe. 

22/8-1807. Stolemager Lars Nørholms dødf. tvill. pb. f. Aasebn. 

29/8-1807. Enken Gunnil Zachariæd. f. Berreberg, meldt at være 56 5/12 Aar. 

5/9-1807. Stolmager Lars Nørholms Kone, Inger Justsd. und. V. Borge meldt at være 34 7/12 Aar. 

6/9-1807. Enken Johanne Christensd. f. BbKlev 69 ½ Aar. 

13/9-1807. Enken Lisbeth Christensd. f. Goupaasen 66 7/12 Aar. 

13/9-1807. Christen Olessøns dødf. db. f. Aas-Hammer. 

13/9-1807. Søren Christianssøns hd. db. Christian f. Houkeraasen 1 ½ døgn. 

20/9-1807. Jacob Anderssøns pb. Ingebor f. N. Søelie 3 Uger. 

24/9-1807. Enken Birthe Jonsd. f. Mellem Løberg 58 Aar. 

27/9-1807. Johanne Maria Kittilsd. und. Gulset, sagt at være 48 Aar. 

11/10-1807. Aslak Christenssøns db. Jørgen und. S.Breche 1 Mnd. 

11/10-1807. Even Anderssøns hd. pb. Lisbeth f. Myrerøe 1 døgn. 

18/10-1807. Enken Gunnil Olesd., Ramsmyr, sagt at være ved 80 Aar. 

18/10-1807. Torbjørn Jonssøns Kone Ellen Maria Sivertsd. f. Aasebn. 22 2/3 Aar. 

25/10-1807. Enken Anne Andersd., f. Fossum Verk - sagt at være 74 Aar. 

28/10-1807. Enken Ellen Jansd. und. Gulset 76 ½ Aar. 

31/10-1807. Magnus Nielssøns Kone Marthe Maria Nielsd. f. Fossum Verk, sagt at være 56 Aar. 

1/11-1807. Pigen Karen Monsd. f. N. Hoppestad 17 1/4 Aar. 

7/11-1807. Niels Knudssøn Høgelie, meldt at være 38 Aar. 

7/11-1807. Haaver Alfssøns db. Svend und. S. Riising 7/12 Aar. 

8/11-1807. Amund Thorssøn und. Mellem Foss, sagt at være 79 Aar. 

15/11-1807. Jacob Peterssøn Teigen und. Moe, meldt at være henved 84 Aar. 

15/11-1807. Knud Evenssøns pb. Aase Maria f. Aasebn. 5/6 Aar. 

18/11-1807. Uægte db. Peder hvis Forældre ere anførte No 124 und. N. Wenstøb 1803, 4 1/12 Aar. 

22/11-1807. Jørgen Abrahamssøn Falchum und. S. Breche 54 2/3 Aar. 

22/11-1807. Christen Tojerssøns Kone Karen Haagensd. f. Goupaasen 55 11/12 Aar. 

22/11-1807. Pigen Inger Olesd., død paa Goupaasen 27 1/3 Aar. 

29/11-1807. Rasmus Franssøns db. Frans und. Dyrkold 4 2/3 Aar. 

29/11-1807. Ole Jonssøns dødf. db. f. Liestuul. 

1/12-1807. Peder Halvorssøns Kone Clarine Andersd. und. Gulset 38 5/12 Aar. 

5/12-1807. Henric Hambergs Kone Anne Maria Lavesd. f. Aasebn. 31 11/12 Aar. 

7/12-1807. Enken Anne Heljesd. Lund 76 1/4 Aar. 

13/12-1807. Enken Birthe Larsd. f. Aasebn., sagt at være 89 Aar. 

13/12-1807. Enken Karen Amundstr. Berg f. BbKlev, sagt at være 58 Aar. 

13/12-1807. Søren Engelbertssøns db. Lars f. BbKlev 7 1/3 Aar. 

18/12-1807. Peder Aslakssøns pb. Jesine und. Borrestad 8 5/12 Aar. 

20/12-1807. Gunder Jacobssøns db. Halvor f. Røe und. Kiise 1 Mnd. 

23/12-1807. Halvor Bjørnssøn f. Aasebn., meent at være ved 66 Aar. 

24/12-1807. Clemet Rasmussøns Kone Ingebor Olesd. f. N. Mælum 74 ½ Aar. 

24/12-1807. Ole Pederssøns hd. db. Peder f. Fossum Verk 1 uge. 

26/12-1807. Torkild Jonssøn Grumstuul f. Luxefjeld, meldt at være 77 3/4 Aar.:

26/12-1807. Engelbert Aslessøns db. Asle f. Aasebn 2 1/12 Aar. 

26/12-1807. Ole Gunnuldssøns hd. pb. Maren f. Drengen i Luxefjeld 2 ½ uge. 

29/12-1807. Afdøde Jens Andreas Ravns db. Jens Andreas f. Aasebn. 1 1/4 Aar. 

31/12-1807. Christian Willumssøn Kiise 81 1/4 Aar.

(111 døde i 1807)

 

3/1-1808. Lægdslem Enken Margit Ebbesd., meent at være ved 70 Aar. 

3/1-1808. Jan Olessøns db. Eric f. Aasebn, som er døbt i Porsgrund og sagt at være 10 ½ Aar. 

3/1-1808. Daniels Olessøns pb. Anne Kirstine und. S. Breche, døbt i Porsgrund og sagt at være 1 5/6 Aar. 

10/1-1808. Lars Halvorssøns db. Peder f. Aaltved 2 2/3 Aar.

10/1-1808. hans andet db. Lars fra Aaltved 5/6 Aar. 

10/1-1808. Rasmus Isaacssøns db. Isaac und. Moe i Eikornrøe 5/12 Aar. 

10/1-1808. Christen Ericssøns db. Niels und. Otterholt 3 ½ Mnd. 

10/1-1808. Eric Knudssøns pb. Birgitte und. Borrestad 1 1/6 Aar. 

11/1-1808. Pigen Helge Hansd. f. Syge-Huuset og Sannichedal, meldt at være 19 Aar. 

17/1-1808. Anders Hanssøns db. Anders und. Østre Borge 8 1/4 Aar. 

17/1-1808. Pigen Anne Nielsd., død p. Kjølnæs, født i Eidanger, etter DøbeAttest 21 2/3 Aar. 

17/1-1808. Lars Pederssøns db. Peder f. Moe ½ Aar. 

19/1-1808. Jens Jenssøns Kone Johanne Carlsd. f. BbKlev, sagt at være 66 Aar. 

19/1-1808. Sondre Kittilssøns pb. Ingebor Kirstine und. N.Løbrg. 4 1/3 Aar. 

21/1-1808. Enken Siri Olesd., f. Aasebn, sagt at være ved 65 Aar. 

21/1-1808. Thor Andreæsøns Garvers db. Hans Andreas f. Aasebn. 2 5/12 Aar. 

23/1-1808. Solve Larssøns db. Hans f. Kjær 2 1/3 Aar. 

24/1-1808. Christopher Knudssøns pb. Maren und. Ø.Søelie 5 1/4 Aar. 

31/1-1808. Ole Haraldssøns pb. Kirsten f. N.Søeli 2 ½ Aar. 

3/2-1808. Gunder Jacobssøns Kone Maria Hansd. fra Fossum Verk 25 1/3 Aar. 

3/2-1808. Peder Hanssøn Falchums db. Christen 5/6 Aar. 

3/2-1808. Ole Torkildssøns pb. Karen Maria f. Bugslotten 2/3 Aar. 

7/2-1808. Saamund Christenssøns pb. Birthe Maria und. S. Breche 11 5/6 Aar. 

7/2-1808. Christian Halvorssøns db. Halvor f. N. Wenstøb 1/3 Aar. 

14/2-1808. Tønnes Jacobssøns db. Ole und. Moe 1/3 Aar. 

14/2-1808. Jon Tormoessøns pb. Groe f. Kikut 20 Uger. 

15/2-1808. Enken Torbor Olesd. f. Øvrum, meldt at være 66 ½ Aar. 

20/2-1808. Isaac Hanssøns db. Niels f. S. Grinie 1/3 Aar. 

21/2-1808. Enken Aaste Olesd. Wasbrække, sagt at være over 70 Aar. 

21/2-1808. Lægdslem Johanne Jansd. und. Gulset 80 1/6 Aar. 

21/2-1808. Søren Hanssøns db. Hans f. N.Søelie 1 1/6 Aar. 

21/2-1808. Lars Isaacssøns db. Peter, født i Schien, sagt at være 4 1/6 Aar. 

21/2-1808. gartner Johannes Ericssøns hd. db. Eric f. S.Mælum 6 Dage. 

21/2-1808. Jon Halvorssøn Eikornrøes dødf. pb. und. Moe.

26/2-1808. Amund Larssøns db. Nicolai Gotfred f. Fossm Verk, 1 5/12 Aar. 

27/2-1808. Ole Sondressøn f. Fjelddalen, meldt at være 67 Aar. 

27/2-1808. Ole Christenssøn Borges db. Christian f. Aasebn 1 1/12 Aar. 

28/2-1808. Rasmus Hanssøn Smeds db. Hans f. BbKlev -født und. S. Breche 5 3/4 Aar. 

28/2-1808. Christopher Nirissøns db. Jacob f. S. Mælum 5/12 Aar. 

28/2-1808. Knud Nielssøns pb. Ingebor f. N. Wenstøb 2 ½ Aar. 

6/3-1808. Niels Jacobssøns pb. Inger und. Meen 12 1/6 Aar. 

7/3-1808. Ole Torjussøn Øvrum, meldt at være ved 44 Aar. 

7/3-1808. Lars Kittilssøns Houens db. Thomas f. Aasebn 1 7/12 Aar. 

13/3-1808. Knud Jacobssøns Kone Karen Andersd. und Borrestad, meldt at være i 43de Aar.:

13/3-1808. Knud Evenssøns db. Even f. Aasebn. 4 Aar. 

13/3-1808. Helje Ericssøns db. Svend und. Gulset 1 Aar. 

13/3-1808. Isaac Anderssøns pb. Inger f. Aasterøe 2 2/3 Aar. 

13/3-1808. Enevold Knudssøns dødf. pb. i kisten med No 44, saa tidlig født, at det ej bør meldes.    

20/3-1808. Anders Nirissøn und. S. Breche 44 1/6 Aar.

20/3-1808. og hans hd. db. Jacob und S. Breche 2 Dage. 

20/3-1808. Ole Christenssøns db. Ole und. Fossum Verk 5/6 Aar. 

20/3-1808. Christen Jenssøns pb. Kirsten Dorothea und. S.Hynie 3 Uger. 

20/3-1808. Ole Ejnerssøns hjd. db. Anders und N.Løberg 13 Dage. 

23/3-1808. Christen Larssøn Lie und. Borrestad, meldt at være ved 57 Aar. 

23/3-1808. Tollev Anderssøns hd. db. Ole f. Stulen ved Lie 10 Dage. 

25/3-1808. Clemet Rasmussøn f. N.Mælum, meldt at være ved 64 Aar. 

27/3-1808. Anders Rejerssøn und. Tofte, meldt at være ved 84 Aar. 

27/3-1808. Enken Anders Gundersd. und. S.Breche 55 2/3 Aar. 

27/3-1808. Afdøde Anders Evenssøns pb. Birthe Kirstine, død paa BbKlev 7 11/12 Aar. 

28/3-1808. Enken Karen Magdalene Rosenberg af Andr. Richard i Schien, død p. Aasebn, sagt at være 38 1/6 Aar. 

6/4-1808. Kirsten Wright Thue f. Aasebn. 26 5/12 Aar. 

10/4-1808. Anund Larssøn und. N.Løberg 74 11/12 Aar. 

10/4-1808. Lægdslem Margit Petersd., Enke f. Aasebn, sagt at være 84 1/4 Aar. 

10/4-1808. Ole Anundssøns pb. Ingebor f. WaaserøeKlev 4 1/6 Aar. 

10/4-1808. Rasmus Hanssøn Smeds udøbte, af slag hastig døde pb. fra BbKlev 3 Dage. 

13/4-1808. Helje Thorssøn f. S.Ballestad, meldt at være 70 1/3 Aar. 

14/4-1808. Søren Olessøn Myren und. Øvrum 43 5/6 Aar. 

14/4-1808. Niels Jacobssøns db. Isaac und. Meen 6 5/6 Aar. 

14/4-1808. Ole Jonssøns db. Amund und. Meen 1 5/12 Aar. 

14/4-1808. Gunbjørn Olessøns pb. Svanou f. Dybedal 3 ½ Aar.

15/4-1808. Halvor Olessøns pb. Else Maria f. Aasebn 3/4 Aar. 

16/4-1808. Sigvard Jørgenssøn f. Nordre Sem, meldt at være 49 1/6 Aar. 

18/4-1808. Lars Nielssøns pb. Anne Maria f. Mellem Løberg 10 Aar. 

19/4-1808. Jan Halvorssøn Tufte 46 ½ Aar. 

8/5-1808. Anders Olessøns Kone Maria Amundsd. und. Borrestad, meldt at være 37 Aar.

8/5-1808. og hans db. Jens i samme kiste  ibid 6 Uger. 

14/5-1808. Niels Anderssøn Moe, meldt at være ved 69 Aar. 

15/5-1808. Anders Thomæsøn f. Fossum Verk, meldt at være ved 67 Aar. 

15/5-1808. Jacob Janssøn und. Berreberg 78 1/9 Aar. 

15/5-1808. Peder Larssøns Kone Karen Larsd., f. BbKlev, sagt at være ved 60 Aar. 

18/5-1808. Henning Halvorssøn Berg 76 ½ Aar. 

22/5-1808. Peder Pederssøn Buse f. Fossum Verk 59 5/12 Aar. 

24/5-1808. Aslak Anderssøn f. Aasebn., sagt at være 29 Aar. 

24/5-1808. Vetle Larssøn Sande f. Aasebn. 53 Aar. 

26/5-1808. Anders Olessøn Helgeroe f. Aasebn, meldt at være 58 Aar. 

26/5-1808. Enken Birthe Jensd. Biiring und. Gulset, meldt at være over 80 Aar. 

6/6-1808. Harald Jacobssøn f. Aasebn 58 ½ Aar. 

6/6-1808. Søren Engelbertssøns Kone Kirsten Abrahamsd. f. BradtbergsKl. 45 1/4 Aar. 

6/6-1808. Tønnes Jacobssøns Kone Kirsten Olesd. und. Moe 39 Aar. 

6/6-1808. Lars Nielssøn Skræders pb. Else Alette f. BbKlev, sagt at være 7? 7/12 Aar. 

9/6-1808. Christen Jacobssøns Kone Maren Rasmusd. und. S.Breche, meldt at være 46 Aar. 

12/6-1808. Ole Sørenssøn Molhougen und. Borrestad, sagt at være 57 Aar. 

12/6-1808. Ole Engelbertssøn und Moe, sagt at være 79 Aar. 

12/6-1808. Elling Sigurssøn f. Solum i Luxefjeld 19 3/4 Aar. 

12/6-1808. Hans Abrahamssøns Kone Else Larsd. f. BbKlev 58 ½ Aar. 

12/6-1808. Enken af Jens Hynie Birgit Engelbertsd., sagt at være 62 Aar.

12/6-1808. Christopher Pederssøns pb. Sophie af BbKleven 2 Uger 

14/6-1808. Christen Jacobssøn Goupaasen und. S.Breche, død 40 7/12 Aar. 

14/6-1808. NB! Barbara Larsdtrs Uægte hd. db. Lars, født paa BbKlev, udlagt til Barne-Fader Lars Jonssøn i Tjenest paa S. Ballestad, 10 Dage. 

17/6-1808. Ole Hanssøn Klatten f. Aasebn, sagt at være 56 Aar.

(Kan dette være Ole Hansen fra en plass under Brandvoll i Grue prestegjeld i Hedemark? f. ca. 1752.
Foreldre Hans og Kari døde i ca. 1756. G.S.) 

19/6-1808. Jon Halvorssøn Eikornrøes pb. Maren und. Moe 2 5/12 Aar. 

19/6-1808. Lars Knudssøns pb. Ingebor Kirstine f. N. Riis 5/12 Aar. 

22/6-1808. Enevold Knudssøn f. Aasebn. 51 1/4 Aar. 

22/6-1808. Niels Olessøns pb. Anne f. BbKlev 1/3 Aar. 

26/6-1808. Enken Jørgine Carlsd. Buchvald f. Aasebn, sagt at være 55 Aar. 

3/7-1808. Anund Nielssøns Kone Birthe Svenosd. f. N. Løberg, sagt at være 57 1/3 Aar. 

3/7-1808. Lægdslem, Enken Ingebor Christophersd. Hørte 75 5/6 Aar. 

3/7-1808. Lægdslem, Enken Maren Pedersd. Langerøe 75 1/3 Aar. 

3/7-1808. Anders Jacobssøns db. Jacob f. BbKlev 46 Uger. 

7/7-1808. Hans Christenssøn Sandes Kone Live Jonsd., 30 3/4 Aar. 

10/7-1808. Peder Engelbertssøns Kone Karen Jansd., f. Mellem Bøe 61 1/3 Aar. 

14/7-1808. Niels Larssøn Ulefos f. Aasebn, sagt at være ved 57 Aar. 

14/7-1808. Berulf Olessøn f. Aasebn 53 ½ Aar. 

14/7-1808. Anders Olessøns db. Amund und Borrestad 1/12 Aar. 

17/7-1808. Anders Jenssøns Kone Lisbeth Østensd. und. Fossum Verk, sagt at være 67 Aar. 

19/7-1808. Halvor Asbjørnssøns Kone Margit Halvorsd. f. Aasebn, sagt at være ved 70 Aar. 

19/7-1808. Rollev Halvorssøns pb. Andrea f. Aasebn 3 2/3 Aar. 

21/7-1808. Henric Hamberg f. Aasebn, sagt at være 47 1/4 Aar. 

24/7-1808. Hans Abrahamssøn f. BbKlev 50 1/6 Aar. 

24/7-1808. Halvor Thorssøns datter Asloug i Lundedal 19 Aar. 

28/7-1808. Enken, Lægdslem Birthe Larsd. Pros f. BbKlev 66 1/12 Aar. 

31/7-1808. Torkild Nielssøn und. Ml.Foss, sagt at være henved 79 Aar. 

31/7-1808. Isaac Christenssøns pb. Johanne f. Fossum Verk 11/12 Aar. 

3/8-1808. Pigen Hedevig Maria Jonæd. f. BbKlev 39 2/3 Aar. 

7/8-1808. Isaac Christenssøns db. Hans f. Fossum Verk 8 Aar. 

7/8-1808. Christen Knudssøns pb. Kirsten ibid 1 5/12 Aar. 

17/8-1808. Enken Askjer Knudsd. und. S. Breche 56 3/4 Aar. 

17/8-1808. Ole Johannissøns pb. Ragnil Kirstine f. BbKlev 5 Aar. 

17/8-1808. Christen Haraldssøns db. Niels ibid 1 ½ Aar. 

19/8-1808. Jon Anderssøn f. Aasebn., meldt at være 73 Aar. 

20/8-1808. Madame Hedevig Kruusse f. Aasebn., sagt at være 73 Aar. 

20/8-1808. Thor Doxrøes Kone Karen Kirstine Hansd., druknet 38 Aar. 

21/8-1808. Thor Ericssøn und. S. Brekke 51 2/3 Aar. 

21/8-1808. Hans Olessøn und. Strømdal. 52 7/12 Aar. 

21/8-1808. Lægdslem Herman Knudssøn, meent at være ved 65 Aar. 

21/8-1808. Enken Aastne Sigursd., død paa Ericsrøe, meent at være 72 Aar. 

21/8-1808. Rasmus Christopherssøns hd. pb. Anne f. Berreberg 3 Timer. 

26/8-1808. Sondre Kittilssøn Grønnerøe, sagt at være 75 Aar. 

27/8-1808. Niels Monssøn f. Aas-Hammer, meent at være ved 55 Aar. 

28/8-1808. Aslak Olessøn und. Gulset 55 Aar. 

28/8-1808. Halvor Thorstenssøn Doxrøe 29 1/3 Aar. 

28/8-1808. Tollev Rasmussøns db. Rasmus und. S. Breche 9 1/12 Aar. 

29/8-1808. Simon Søelies Kone Anne Olesd., næsten 65 Aar. 

1/9-1808. Jens Peter Rosenbergs pb. Maria f. Aasebn 9 Uger. 

11/9-1808. Jon Torkildssøn Kaasen f. Luxefjeld, sagt at være næsten 52 Aar. 

11/9-1808. En fremed Rasmus Olessøn, død paa Liestuul, om hvis hjem etc. slet intet vidstes. Med Amtets vidende begravet, og meent at være ved 48 Aar. 

12/9-1808. Enken Marthe Olesd. und. S. Breche 49 11/12 Aar. 

12/9-1808. Thor Thorstenssøns pb. Anne ibid 2 1/3 Aar. 

15/9-1808. Enken Gunnil Gundersd. f. Øde Sneltved, fulde 80 Aar. 

18/9-1808. Simon Simonssøns pb. Karen Kirstine und. S. Breche 1 5/12 Aar.

24/9-1808. Ole Thorgrimssøns pb. Ragnil Maria f. S. Ballestad 12 ½ Aar. 

25/9-1808. Niels Eikornrøes Kone Ingebor Jonsd. f. BbKlev, sagt at være 82 Aar. 

25/9-1808. Uægte db. Niels f. BbKlev, hvis Forældre findes und. No 35 blandt døbte d.a. ½ Aar. 

27/9-1808. Niels Hanssøn Eikornrøes f. BbKlev, sagt at være henved 80 Aar. 

27/9-1808. Ole Bentssøn ibid (BbKlev) ligesaa sagt at være 58 Aar.

27/9-1808. Hans Kone Gunnil Olesd. ibid (BbKlev) ligesaa 82 Aar. 

1/10-1808. Anders Svenchessøns Kone Inger Maria Jonsd. f. Steensaasen. 52 11/12 Aar. 

1/10-1808. Konen Asloug Evensd. f. Hvidesøe sogn, død paa Sygehuuset, sagt at være 30 Aar. 

2/10-1808. Peder Larssøn und. N. Ballestad 73 ½ Aar. 

2/10-1808. Gunnil Knudsd. indebrændt i et qværne-Huus und. Kleven 54 2/3 Aar. 

9/10-1808. Kittil Gregerssøns hd. pb. Ingebor f. Kjær 12 Dage. 

16/10-1808. Halvor Asbjørnssøn und. S. Breche, sagt at være 51 Aar. 

16/10-1808. Ole Gunderssøns db. Isaac und. S. Breche 1 Aar. 

16/10-1808. Ole Johnnissøns pb. Maren f. BbKlev 1 5/6 Aar. 

16/10-1808. Helje Olessøns pb. Maren und. Doxrøe ½ Aar. 

18/10-1808. Torsten Sondressøns Kone Marthe Hansd. f. BbKlev 51 ½ Aar.

18/10-1808. Ugift Anne Karine Nielsd., ibid 28 2/3 Aar. 

19/10-1808. Greve og Stiftsamtmand i Island Trampes Frue, Anne Dorothea Colbjørnsen, der paa Rejsen til Island døede paa Breche i Bamble Sogn, men blev biesat i den Løvenskjoldske Begravelse, sagt at være 16 3/4 Aar.

20/10-1808. Ole Johannissøns Kone, Maren Thorsd. fra BbKlev, sagt at være ved 51 Aar.

23/10-1808. Halvor Thorssøn und. S. Falchum, sagt at være 68 Aar.

26/10-1808. Torsten Sondressøn f. BbKlev, henved 53 Aar.

26/10-1808. Ole Christenssøn und. S. Breche 52 ½ Aar.

30/10-1808. Lars Nielssøns Kone Maria Gundersd., und. S. Breche 60 1/12 Aar. 

30/10-1808. Jens Olessøns pb. Anne Maria f. Fossum Verk 7 1/12 Aar. 

31/10-1808. Jacob Nielssøns Kone Anne Tolvsd. f. Aasebn, sagt at være 25 ½ Aar. 

2/11-1808. Henric Torjerssøns db. Christen f. Lundsaasen 9 7/12 Aar. 

2/11-1808. Christen Berulfssøns db. Berulf f. Follestad 9 11/12 Aar. 

2/11-1808. Jens Hanssøns pb. Anne f. Lyngaasen 1/4 Aar. 

6/11-1808. Niels Christenssøns db. Gunder und. Strømdal 1/6 Aar. 

7/11-1808. Pigen Anne Karine Nielsd. f. Aasebn 32 ½ Aar. 

11/11-1808. Niels Jonssøns Kone Anne Knudsd. Døl f. BbKlev, meent at være i 53de Aar. 

11/11-1808. Afdøde Ole Christenssøns Enke Kirsten Nielsd. und. S. Breche 49 ½ Aar. 

13/11-1808. Niels Gunderssøn f. Bradtsberg Klev 41 1/4 Aar. 

13/11-1808. Ole Aslakssøn Skreuas db. Aslak und. N. Bøe ½ Aar. 

13/11-1808. Lars Hanssøns Kone Ingebor Hansd. f. BbKlev 54 7/12 Aar. 

16/11-1808. Isaac Christenssøns db. Anders f. Aasebn 2 1/3 Aar. 

17/11-1808. Enken Lisbeth Andersd. f. N. Sneltved 69 1/4 Aar. 

17/11-1808. Anders Evenssøns db. Even  ibid 1 11/12 Aar. 

20/11-1808. Halvor Rasmussøns f. S. Riis 66 7/12 Aar. 

20/11-1808. Isaac Poulssøn f. BbKlev 40 1/4 Aar. 

20/11-1808. Abraham Olessøns db. f. BbKlev 11/12 Aar. 

20/11-1808. Pigen Else Nielsd., død i Aamot 28 ½ Aar. 

20/11-1808. Afdøde Halvor Thorsøns pb. Maren und S. Falchum 8 11/12 Aar. 

23/11-1808. Enken Inger Danielsd. f. Aasebn 55 11/12 Aar. 

27/11-1808. Jacob Anderssøns db. Anders f. Aasebn 3 Aar. 

1/12-1808. Niels Aslessøns søn Zacharias f. Fossum Verk 10 5/6 Aar. 

1/12-1808. Lægdslem Enken Inger Olesd., Hynie 52 5/12 Aar. 

2/12-1808. Daniel Danielssøn f. BbKlev 20 Aar. 

3/12-1808. Gregers Halvorssøn f. Kjær, sagt at være 78 1/4 Aar. 

4/12-1808. Afdøde Michel Sigurssøns pb. Helge f. Hougerøe Østre 7 ½ Aar. 

5/12-1808. Lars Madssøn f. Fossum Verk 54 11/12 Aar. 

9/12-1808. Hans Nielsen Glende f. BbKlev 51 Aar. 

10/12-1808. Drengen Jacob Anundssøn und. S. Breche 21 1/6 Aar. 

11/12-1808. Niels Olessøn Hørte f. Aasebn 64 5/12 Aar. 

11/12-1808. Simon Rollevssøn f. Aasebn. 51 ½ Aar. 

11/12-1808. Hans Larssøns pb. Maria f. Fossm Verk 11/12 Aar. 

11/12-1808. Halvor Torbjørnssøn f. Fossm Verk 38 5/6 Aar. 

14/12-1808. Torbjørn Jonssøn f. N. Løberg 30 1/4 Aar. 

15/12-1808. Henric Pederssøns pb. Maren Elisabeth und. Wenstøb født 16 1/4 Aar. 

15/12-1808. Pigen Anne Olesd. Døl, død paa BbKlev 27 3/4 Aar.

17/12-1808. Enken Helge Halvorsd. Gløsmyr, sagt at være 84 Aar.

18/12-1808. Enken Anne Sigursd. Beestul, sagt at være 81 1/12 Aar.

18/12-1808. Solve Larssøns db. Lars f. Kjær. 7/12 Aar.

20/12-1808. Enken Anne Maria Olesd. f. BbKlev 50 3/4 Aar.

20/12-1808. Thomas Gunderssøns pb. Christine, BbKlev 2 7/12 Aar.

20/12-1808. Uægte pb. Ingebor Johanne und. Strømdal, hvis Forældre findes No 15 blandt de Døbte 1807, 1 11/12 Aar.

23/12-1808. Afdøde Halvor Torbjørnssøns db. Jan f. Fossum Verk 5 3/4 Aar.

23/12-1808. og hans db. Hans Fossum Verk 2 3/4 Aar.

24/12-1808. Hans Anderssøns pb. Pernelle f. Fossum Verk 1 3/4 Aar.

26/12-1808. Amund Olessøns db. Ole f. Berreberg 2 Uger.

26/12-1808. Stian Pederssøns db. Peder f. Gulset 3 3/4 Aar.

26/12-1808. og hans pb. Anne Maria ibid 5/12 Aar.

26/12-1808. Enken Anne Jacobsd. efter Abr. Skoven f. BbKlev, meent at være 84 Aar.

28/12-1808. Anders Pederssøns Kone Anne Larsd. f. BbKlev 51 5/6 Aar.

30/12-1808. Mons Henricssøns Kone Inger Thorsd. und. S. Grinie 81 1/6 Aar.

30/12-1808. Enken Maren Engelbertsd. f. BbKlev, meent at være over 70 Aar.

31/12-1808. Afdøde Sigvard Jørgenssøns pb. Anne f. N. Sem 11 1/6 Aar.

(225 døde i 1808) 

 

1/1-1809. Mathias Rejerssøn und. Gulset, sagt at være 64 Aar.

1/1-1809. Eric Henricssøns pb. Anne Henrica und Gulset 6 Aar.

3/1-1809. Hans Franssøn f. BbKlev meent at være ved 50 Aar.

4/1-1809. Ole Ejnerssøns Kone Inger Halvorsd. und. S. Grinie, meent at være over 50 Aar.

4/1-1809. Pigen Maren Jonsd. f. N. Løberg 27 5/6 Aar.

5/1-1809. Hans Gunderssøns Kone Maren Olesd. f. Lie 46 ½ Aar.

6/1-1809. Niri Torjerssøn f. N. Limie, sagt at være ved 70 Aar.

7/1-1809. Organist Christophers Kone Dorthe Arnesd. f. Fossum Verk, meldt at være 56 7/12 Aar.

8/1-1809. NB! Enken Anne Olesd. f. Gulset, sagt at være 43 Aar. Hun aborterte i Sygdomen med et gandske spædt Foster, som tilmeldtes at være avlet med ung-Karl Niels Anderssøn Aarhuus, af Konens broder Jon Olessøn fra Bamble Sogn og Søn Stian Pederssøn.

8/1-1809. Anders Kjeldssøns db. Ole f. Fossum Verk 10 Uger.

8/1-1809. Anders Jonssøns pb. Hedevig f. V. Bøe i Luxefjeld 1 7/12 Aar.

9/1-1809. En fremed Ole Guttormssøn Riisdal, død paa BbKlev -meent at være ved 50 Aar.

14/1-1809. Anders Jenssøn Lien und. Fossum Verk 52 5/12 Aar.

14/1-1809. Eric Engelbertssøns Kone Kirsten Rasmusd. f. BbKlev, meldt at være 61 Aar.

14/1-1809. Anders Larssøns db. Niels f. Skyer 2 1/12 Aar.

15/1-1809. Enke af Svend Turvildssøn Sara Knudsd. f. Aasebn. 40 ½ Aar.

15/1-1809. Ole Larssøns pb. Margarete f. Fossejord 4 7/12 Aar.

17/1-1809. Hans Anderssøn Biiring und. Gulset, sagt at være 48 Aar.

19/1-1809. Enken af Simon Rollevssøn Hedevig Hansd. f. Aasebn 44 1/3 Aar.

22/1-1809. Thorsten Jermundssøn und. Moe 46 1/12 Aar.

22/1-1809. Hans Knudssøn Kragetoe 46 1/3 Aar.

22/1-1809. Eric Henricssøns pb. Karen Maria und. Gulset 2 ½ Aar.

22/1-1809. Anders Nielssøns pb. Hedevig f. N.Wenstøb 3 1/3 Aar.

22/1-1809. Lægdslem Maren Arentsd., meent at være i 36te Aar.

26/1-1809. Niels Nirissøn Wattenberg 35 1/12 Aar.

26/1-1809. Jan Christenssøns db. Jon f. BbKlev 6 Uger.

29/1-1809. Ole Matthiæsøn und. Gulset 26 1/4 Aar.

29/1-1809. Ole Christenssøns Kone Anne Margarete Olesd. und. Fossm Verk 30 5/12 Aar.

31/1-1809. Pigen Anne Nielsd. f. Fossm Verk 49 Aar.

1/2-1809. Lægdslem Enken Maren Hansd. Pros f. BbKlev, meent at være over 70 Aar.

2/2-1809. Isaac Rejerssøn f. Bradtsberg.Kl., meent at være over 56 Aar.

2/2-1809. Lars Sørenssøns Kone Marthe Solvesd. und. N.Hynie 54 1/12 Aar.

3/2-1809. Pigen Marthe Olesd. f. N.Løberg 25 ½ Aar.

4/2-1809. Ole Hanssøns Kone Marthe Gulliksd. f. Fossm Verk, sagt at være ved 52 Aar.

4/2-1809. Jens Peterssøns Rudes pb. Edel Margarete f. Aasebn 9 1/12 Aar.

5/2-1809. Haaver Alfssøns Kone Karen Torjersd., sagt at være 36 Aar.

5/2-1809. Jon Alfssøns db. Halvor und. S.Riising 6 7/12 Aar.

5/2-1809. Lægdslem Enken Ingebor Ellingsd. f. Aasebn, sagt at være 53 Aar.

7/2-1809. Jens Henricssøns Enke Marthe Kirstine Jensd., f. Fossm Verk 47 1/4 Aar.

8/2-1809. Enken Anne Maria Pedersd. Galgegrind f. BbKlev 51 ½ Aar.

8/2-1809. Afdøde Niels Gunderssøns db. Tollev f. BbKlev 10 7/12 Aar.

8/2-1809. Knud Hermanssøns pb. Marthe Karine f. BbKlev 11/12 Aar.

12/2-1809. Torsten Wilhelmssøn Doxrøe 65 1/6 Aar.

12/2-1809. Jan Christenssøns Kone Ingebor Jonsd. f. BbKlev 29 3/4 Aar.

12/2-1809. Pigen Gunnil Olesd., død paa N.Sneltved 26 1/3 Aar.

12/2-1809. Enken Kirsten Henricsd. f. Fossm Verk 58 1/4 Aar.

14/2-1809. Enken Lisbeth Isaacsd. Sollie und. Fossejord, henved  77 Aar.

14/2-1809. Afdøde Hans Knudssøn Kragetoes pb. Inger 5 5/6 Aar.

14/2-1809. Lægdslem Anne Kirstine Johannisd. meent at være ved 80 Aar

14/2-1809. Afdøde Anders Torjerssøn Skilbreds db. Torjer 9 11/12 Aar.

17/2-1809. Jens Peter Rosenbergs db. Jacob f. Aasebn 3 7/12 Aar.

17/2-1809. Jacob Bergmans Kone Johanne Maria Christensd. f. Aasebn 48 Aar.

18/2-1809. Sivert Nielssøns Kone Anne Poulsd. f. Aasebn, sagt at være 44 Aar.

18/2-1809. Ole Grinies Enke Maren Nielsd. f. Hynie ejed, meent at være over 80 Aar.

18/2-1809. Et Drengebarn Andreas Olessøn fra Sygehuuset, meldt at være 2 Aar, hvis Forældre Ole Gunderssøn og Maren Torjusd. fra Smedsbugten i Sannichedal. 

19/2-1809. Jens Nielssøn Gaashølen 31 1/6 Aar.

19/2-1809. Lægdslem Arnt Knudssøn 65 5/6 Aar.

19/2-1809. Knud Nielssøns pb. Ingebor f. N. Wenstøb 1/4 Aar.

19/2-1809. Ung Dreng Anders Anderssøn Galgegrind f. BbKlev 15 ½ Aar.

22/2-1809. Halvor Hanssøn Søelie f. Aasebn 54 3/4 Aar.

22/2-1809. Enke efter Henning Berg, Else Jansd. 72 2/3 Aar.

22/2-1809. Haavar Alfssøns db. Hans und. S. Riising 9 7/12 Aar.

22/2-1809. Afdøde Aslak Anderssøns db. Hans Andreas f. Aasebn 6 7/12 Aar.

26/2-1809. Johannes Pederssøn f. Fossum Verk 53 ½ Aar.

26/2-1809. Lægdslem Jon Olessøn Sillevig, meent at være 75 7/12 Aar.

26/2-1809. Hans Nielssøns Kone Maren Christensd. f. Biørndalen i BøeRønning 64 Aar.

4/3-1809. Zacharias Danielssøn f. N. Wenstøb 30 1/6 Aar.

4/3-1809. Lars Barnholdts Kone Sara Christensd. 48 ½ Aar.

4/3-1809. Hans Halvorssøns pb. Karen f. Houkeroen i Luxefjeld 1 2/3 Aar.

6/3-1809. Halvor Gertssøns Kone Gunnil Thorsd. f. N. Mælum 27 5/6 Aar

6/3-1809. og hans hd. db. Thor i Kisten med Moderen 10 Dage.

8/3-1809. Lars Olessøn f. Folloug 44 ½ Aar.

8/3-1809. Enken Inger Halvorsd. Huken f. BbKlev 40 7/12 Aar.

8/3-1809. Pigen Maren Anundsd., død i Waaserøe, meent at være ved 46 Aar.

8/3-1809. Jon Herbjørnssøns Kone Gyri Torjersd. sagt at være 65 Aar.

12/3-1809. Anders Christenssøn Skrædder, henved 64 Aar.

12/3-1809. U.K. Hans Anderssøn und. Tofte 20 1/12 Aar.

15/3-1809. Lægdslem Hans Larssøn Bjerketved 72 3/4 Aar.

15/3-1809. Knud Jonssøns pb. Birthe Maria und. Gulset 5/12 Aar.

19/3-1809. Hans Hanssøns Kone Ragnil Larsd. f. Bestuul, sagt at være ved 30 Aar.

19/3-1809. Gunnil Maria Rasmusd. f. Aasebn. 41 1/3 Aar.

19/3-1809. Sigur Sigurssøns db. Sigur f. Solum i Luxefjeld 1 1/12 Aar.

19/3-1809. Hans Knudssøns dødf. db. f. Fossum Verk.

21/3-1809. Børge Nielssøn f. Gulset 27 2/3 Aar.

22/3-1809. Halvor Halvorssøn skomager, død p. N. Aas 66 11/12 Aar.

22/3-1809. Christen Pederssøn f. Aasebn, 55 11/12 Aar.

22/3-1809. Kammer-Herre Georg Conrad Kaas, medlem af RegjeringsKomisionen, som med Skib forulykkedes sidste EfterAar paa Rejsen fra Danmark ved Bamble-Kysten. Hans Legems Levninger fandtes, og hidførtes til Nedsættelse i den Løvenskjoldske Begravelse. Hans Alder formodes at være ved 45 Aar. (Han var f. 1762 - drukna 1808.  Hvitsand.)

26/3-1809. Niels Christopherssøn f. N. Wenstøb 67 11/12 Aar.

26/3-1809. Niels Otterholts Kone Anne Halvorsd. 74 1/4 Aar.

26/3-1809. Uægte pb. Kirsten f. Goupaasen, hvis Forældre findes und. No 20 blandt døbte 1806. 3 1/12 Aar.

29/3-1809. Haagen Janssøn f. Fossum Verk 73 ½ Aar.

30/3-1809. Knud Jonssøn und. Gulset 33 7/12 Aar.

31/3-1809. Niels Christopherssøns Enke Kirsten Christensd. f. N.Wenstøb, sagt at være 52 Aar.

1/4-1809. Hans Anderssøn Galgegrind, meent at være ved 74 Aar.

1/4-1809. Knud Christenssøn f. N.Hoppestad 23 5/6 Aar.

3/4-1809. Enken Kirsten Gundersd. Skotten, meent at være ved 75 Aar.

3/4-1809. Uægte pb. Maria f. Fjelddalen, hvis Forælde findes blandt døbte No 61 1806 2 3/4 Aar.

7/4-1809. Lars Gunderus Nielssøns pb. Anne Catharine f. Aasebn 2 2/3 Aar.

8/4-1809. Niels Pederssøn f. Otterholt, sagt at være ved 56 Aar.

9/4-1809. Ole Heljessøn f. Bøe-Rønning, sagt at være ved 55 Aar.

9/4-1809. Hans Anderssøn Prints f. BbKlev 47 5/12 Aar.

9/4-1809. Enken Christine Ericsd. Tambur und Holm 59 1/6 Aar.

9/4-1809. Enken Anne Nielsd. fra Linke, Plads und. Bradtsberg 57 5/6 Aar.

12/4-1809. Pigen Marthe Halvorsd. Lundedal 27 Aar.

13/4-1809. Niels Hanssøns Kone Mette Andersd. f. Aasebn. 47 Aar.

13/4-1809. Uægte db. Jens f. Aasebn, hvis Forældre findes blandt Døbte No 20 - 1809. 1/6 Aar.

15/4-1809. Christen Nielssøn f. øvre Hoppestad 76 5/6 Aar.

16/4-1809. Konen Marthe Thorsd. Forevold 75 7/12 Aar.

20/4-1809. Christopher Olessøns Kone Johanne Arnesd. f. BbKlev 45 ½ Aar.

23/4-1809. Ole Isaacssøns Kone Birgit Pedersd. f. BbKlev, sagt at være 54 Aar.

26/4-1809. Niels Abrahamssøn f. Folloug 48 3/4 Aar.

28/4-1809. Jan Christenssøn und. Gulset 20 ½ Aar.

30/4-1809. Hans Haagenssøn und. Moe 67 ½ Aar.

30/4-1809. Enken Karen Knudsd. und. Gulset, hidflyttet fra Bøe Sogn, sagt at være 86 ½ Aar.

30/4-1809. Zacharias Claussøns pb. Christine und. Moe, sagt at være 14 ½ Aar.

30/4-1809. Ole Pederssøns datter Ingebor und. Fossm. Verk 21 5/6 Aar.

30/4-1809. Michel Woxvold, skoemager f. Aasebn. sagt at være ved 37 Aar.

7/5-1809. Ole Torbjørnssøn f. Gaashølen, sagt at være ved 68 Aar.

7/5-1809. Halvor Christenssøn f. Forevold, næsten fulde 36 Aar.

7/5-1809. Hans Hanssøn f. Bestuul, sagt at være ved 35 Aar.

7/5-1809. Et pb. Anne Maria Jacobsd. f. Kongsberg, død hos Stiger Wærge i Skotten, sagt at være 15 ½ Aar.

7/5-1809. Lars Torgrimssøns pb. Ragnil Maria, f. S.Ballestad 1 1/4 Aar.

9/5-1809. Ole Hanssøn f. Lien i Luxefjeld, sagt at være lidt over 82 Aar.

11/5-1809. Anders Nielssøns db. Halvor f. N. Limie 7 3/4 Aar.

11/5-1809. Anders Jacobsens Kone Anne Rasmusdtr, f. BbKlev 30 2/3 Aar.

11/5-1809. Ugift Marthe Olesd. f. BbKlev 49 1/12 Aar.

17/5-1809. Anders Amundsøns Kone Dorthe Christensd. und. Berreberg, sagt at være ved 58 Aar.

17/5-1809. Ugift Johanne Maria Bendixd. Buchvald f. Aasebn, sagt at være ved 29 Aar.

22/5-1809. Jacob Olessøn Holmen, sagt at være ved 62 Aar.

22/5-1809. Tønnes Jacobssøn under Moe 32 5/6 Aar.

22/5-1809. Hans Jacobssøns Kone Margarete Olesd. und. S.Breche 27 1/4 Aar.

22/5-1809. Enken Turi Sondresd., død und. Aarhuus, sagt at være ved 80 Aar.

22/5-1809. Lars Torgrimssøns pb. Laurentze f. S.Ballestad 4 1/12 Aar.

22/5-1809. Pigen Gunnil Olesd. f. S.Breche, sagt at være ved 25 Aar.

23/5-1809. Ingebor Andersd. f. Aasebn, død hos Frans Bendixssøn, sagt at være ved 80 Aar.

24/5-1809. Alf Nielssøns db. Niels und. Kragetoe, sagt at være 15 5/12 Aar.

26/5-1809. Haugaards Enke Dorothea Jacobsd. f. Aasebn, sagt at være 78 Aar.

26/5-1809. Afdøde Knud Jonssøns db. Johan und Gulset 11 11/12 Aar.

26/5-1809. Søren Christianssøns pb. Christiana f. Bækkevold 2/3 Aar.

27/5-1809. Jacob Tønnissøns Enke Maren Fridericsd., f. Fossm Verk, sagt at være ved 71 Aar.

28/5-1809. Thor Andreæsøns Kone Ingebor Hansd. f. Aasebn, sagt at være 45 Aar.

30/5-1809. Peder Jonssøn f. Fossm Verk 42 2/3 Aar.

1/6-1809. Eric Kleps Kone Karen Nielsd. f. Aasebn. 59 ½ Aar.

3/6-1809. Enken Kirsten Heljesd. f. Holm. 80 ½ Aar.

4/6-1809. Ole Hanssøn f. N.Riis, sagt at være over 80 Aar.

4/6-1809. Eric Olessøn f. Kiise 46 ½ Aar.

4/6-1809. Mathias Engelbertssøn f. Myren und. Øvrum 71 1/3 Aar.

4/6-1809. og hans Kone Thore Andersdstr. und. Øvrum, sagt at være 70 Aar.

7/6-1809. Lars Danielssøn f. Aasebn 53 11/12 Aar.

8/6-1809. Hans Pederssøn f. Gierpen Pr.grd, næsten 25 1/4 Aar.

10/6-1809. Niels Simonssøn f. Aasebn 79 7/12 Aar.

10/6-1809. Even Halvorssøns Kone Anne Ellingsd. f. Aasebn 51 7/12 Aar

11/6-1809. U.K. Ole Pederssøn f. Gulset 21 3/4 Aar.

11/6-1809. Eric Christenssøns db. Christen f. Berg. 13 5/6 Aar.

11/6-1809. Pigen Clara Petersd. fra Fossum Verk 33 3/4 Aar.

12/6-1809. Thor Jonssøn Hougen, sagt at være henved 80 Aar.

18/6-1809. Peder Bastianssøn Teigen und. Moe, sagt at være ved 67 Aar.

21/6-1809. Thomas Gunderssøn f. BbKlev ved 53 11/12 Aar.

21/6-1809. I Kisten (med Thomas Gunderssøn) Uægte pb. Anne Catharine, 9 Uger gl. hvis Forældre findes und. No 41 og 42 blandt døbte dette Aar.

24/6-1809. Enken Ingebor Kittilsd., f. S. Ballestad, sagt at være lidt over 71 Aar.

24/6-1809. Enken Gyri Knudsd. und. S. Breche, meent at være ved 70 Aar

24/6-1809. Enken Margit Hansd. und. N. Løberg, sagt at være over 80 Aar.

24/6-1809. Simon Aslakssøns pb. Helle und. Stuulen. 3 Uger.

25/6-1809. Rebslager Niels Michelssøns Kone Anne Catharine Kypke f. S. Mælum, sagt at være 44 Aar.

28/6-1809. Hans Halvorssøns db. Lars f. N. Bøe 3 2/3 Aar.

29/6-1809. Pigen Kirsten Sørensd. f. Tofte 20 3/4 Aar.

1/7-1809. Stiger Anders Wærge fra Skotten, sagt at være lidt over 46 Aar.

1/7-1809. Ole Jacobssøn f. Fossum Verk 33 ½ Aar.

4/7-1809. Jens Anundssøn und. Bradtsberg, nedfaldt af en Saug i Vandet, ved 52 Aar.

7/7-1809. Gullik Amundssøn f. Erlands Wenstøb, meent at være ved 54 Aar.

11/7-1809. Magnus Nielssøn, f. Fossum Verk, - sagt at være 63 3/4 Aar.

13/7-1809. Christian Anderssøns Kone Aase Pedersd. f.  Follestad, sagt at være ved 59 Aar.

13/7-1809. Eric Thorssøns db. Thor und. S. Breche 2/3 Aar.

14/7-1809. Peter Adtzleus db. Peter Bøyesen 3/4 Aar.

19/7-1809. Enken Amborg Andersd. f. Aasebn 61 Aar.

19/7-1809. Ole Sørenssøns pb. Ingebor Dorothea 7 11/12 Aar.

20/7-1809. Christian Jynges hd. pb. Margarete Jacobine Christiana 1 Mnd

30/7-1809. Ole Halvorssøns db. Halvor, f. Aasebn. 4 1/4 Aar.

2/8-1809. Halvor Jonssøn Berg, 62 5/6 Aar.

2/8-1809. Afdøde Ole Halvorssøns db. Harald f. Troldsaas und. S. Grinie 12 Aar.

8/8-1809. Afdøde Jens Anundssøns db. Niels f. BbKlev 15 Aar.

13/8-1809. Anders Simonssøns pb. Marthe f. BbKlev 10 Aar.

13/8-1809. Anders Torjerssøn Ramsaasen f. Aasebn. 49 5/12 Aar.

17/8-1809. Mons Henricssøn und. S. Grinie, meent at være 82 Aar.

17/8-1809. Lægdslem Enken Gunbor Petersd., sagt at være over 80 Aar.

27/8-1809. Halvor Olessøn Holtongs db. Ole f. Aasebn 7/12 Aar.

27/8-1809. Lars Kittilssøns pb. Karen Kirstine f. S. Sneltved 1 5/6 Aar.

2/9-1809. Enken af Niri Torjerssøn, Anne Hansd., f. N. Hynie, sagt at være over 80 Aar.

3/9-1809. Zacharias Jacobssøns db. Simon f. Kleven gaard, lidt over 1/4 Aar.

3/9-1809. Lægdslem Enken Goer Pedersd. und. S. Breche, sagt at være 86 Aar.

8/9-1809. Enken Ingebor Knudsd. f N. Wenstøb, sagt at være ved 74 Aar

16/9-1809. Steen Gunderssøn f. Folloug, sagt at være ved 56 Aar.

17/9-1809. Lars Nielssøn Skoemager und. S. Breche, meent at være ved 60 Aar.

24/9-1809. Anders Olessøn Nøklegaard, sagt at være 69 Aar.

24/9-1809. Jørgen Hanssøns db. Hans Andreas f. BbKlev 4 11/12 Aar.

1/10-1809. Lægdslem Enken Inger Johannisd. Øde-Sneltved 45 ½ Aar.

1/10-1809. Ole Olessøns pb. Live f. Dale i Luxefjeld 12 ½ Aar.

7/10-1809. Eric Nielssøn f. Orekaas 56 3/4 Aar.

8/10-1809. Aslak Isaacssøn f. Bøe-Rønningene 62 3/4 Aar.

8/10-1809. Anders Torjerssøn Ramsaasens db. Anders 3 7/12 Aar.

15/10-1809. Afdøde Niels Monssøns pb. Maren f. Aas-Hammer 13 11/12 Aar.

22/10-1809. Pigen Gjertrud Turine Neuman f. Skaven, født i Schien 17 5/6 Aar.

26/10-1809. Jochum Monrads pb. Joachime Sophie f. Aasebn 3 1/6 Aar.

5/11-1809. Isaac Abrahamssøn und. S. Falchum, lidt over 59 Aar.

5/11-1809. Anders Hanssøns db. Anders und Ø. Borge 6 Uger.

5/11-1809. Enken Gunnil Nielsd., efter Thomas Gunderssøn f. BbKlev sagt at være ved 40 Aar.

5/11-1809. Pigen Anne Karine Hans Halvorssøns dtr, som Afdød f. BbKlev 16 1/12 Aar. (Fra Gulset)

5/11-1809. Rollev Halvorssøns pb. Anne Kirstine f. Aasebn 1 ½ Aar.

11/11-1809. Enken Ellen Isaacsd. und S. Riis, fulde 80 Aar.

12/11-1809. Peder Halvorssøns db. Carl und. Gulset 1 11/12 Aar.

19/11-1809. Niri Rejerssøn Wattenberg 79 Aar.

19/11-1809. Halvor Isaacssøns pb. Inger f. N.Aas 4 ½ Mnd.

19/11-1809. Ole Larssøns udøbte db. f. Otterholt, som hastig hendøde paa 8 dag.

21/11-1809. Enken Ingebor Ericsd. f. S. Riis, sagt at være ved 75 Aar.

23/11-1809. Ole Larssøn f. Fossejord 50 1/6 Aar.

25/11-1809. Christen Larssøns pb. Kirstine Dorothea und. Borrestad 2 1/12 Aar.

26/11-1809. Eric Madssøns db. Peder f. Øde-Sande 15 Uger.

26/11-1809. Hans Larssøns pb. Maren fra Fossum Verk 6 Uger.

2/12-1809. Mads Ditmanssøn f. N. Riising, sagt at være ved 39 Aar.

2/12-1809. Anders Thorssøns db. Niels f. Bachen 2 11/12 Aar.

2/12-1809. hans db. Eric fra Bachen, næsten 1/3 Aar.

3/12-1809. NB! Uægte hjemedøbt pb. Karen under N. Hynie. Moderen Marthe Hansd. udlagde til Barne-Fader Christopher Halvorsson Skjold. 11 Dage.

10/12-1809. Enken Kirsten Rollevsd. f. Lyse und. Nedre Sem, meent at være 65 Aar.

10/12-1809. Peder Olessøns db. Ole und. Nøklegaard 6 5/6 Aar.

10/12-1809. Pigen Margit Sigursd. Tudal, døde p. Sygehuuset, sagt at være 20 Aar.

17/12-1809. Peder Olessøns db. Eric und. Nøklegaard 3 5/6 Aar.

17/12-1809. Ole Olessøns pb. Karen Hellene, født und. Aarhuus, død p. BbKlev. 3 1/3 Aar.

17/12-1809. Peter Dyressøns db. Ole und. Skougsrøe 1 ½ Aar.

17/12-1809. Jacob Nielssøns dødf. db. f. Klep   0 -

17/12-1809. Afdøde Niels Thorssøns pb. Anne Karine født p. Aasebn dødt p. Bachen 4 2/3 Aar.

31/12-1809. Isaac Hanssøns db. Hans, født und. Doxrøe 4 Aar.

(229 døde i 1809) 

 


9/1-1810. Sivert Mouritsen f. Aasebn, sagt at være 52 1/4 Aar. 

20/1-1810. Niels Anderssøn Bækkevold 70 1/4 Aar. 

20/1-1810. Kittil Knudssøns dødf. pb. f. Gulset. 

21/1-1810. Enken Sønnev Ericsd. Aasen und. Tofte, sagt at være ved 76 Aar. 

21/1-1810. Enken Maren Nielsd. f. N. Bøe, sagt at være ved 68 ¾ Aar. 

21/1-1810. Halvor Hanssøns db. Jens f. Kiise 1 1/12 Aar. 

3/2-1810. Gunder Nielssøn Gulsets Kone Karen Rejersdtr, sagt at være 36 5/6 Aar. 

4/2-1810. Pigen Anne Olesd., død i Biørndalen 24 5/6 Aar. 

18/2-1810. Ole Aslakssøns db. Daniel f. Moe 1 1/6 Aar. 

25/2-1810. Jon Torkildssøns db. Ole f. Grumstuul i Luxefjeld 2 5/6 Aar. 

28/2-1810. Enken Martha Isaacsd. Folloug 73 ½ Aar. 

28/2-1810. Christopher Pederssøns db. Peder f. BbKlev 4 Aar. 

28/2-1810. Uægte db. Anders født und Bachen, død p. BbKlev - Forældre findes blandt Døbte No 44 i Aaret 1807. 2 5/6 Aar. 

10/3-1810. Lars Skjolds Kone Ingebor Christensd., und. Fossum Verk, sagt at være ved 42 Aar.

10/3-1810. hans hjd. pb. Anniken, und. Fossum, 2 Uger. 

10/3-1810. Peder Halvorssøns pb. Karine und. Gulset. 2 Uger. 

11/3-1810. Afdøde Ole Henningsdalens db. Niels 8 ½ Aar. 

11/3-1810. Ole Knudssøn Dales db. Abraham 2 1/3 Aar. 

11/3-1810. Hans Christopherssøns pb. Kirsten f. Hougerøe Vestre 15 1/6 Aar. 

18/3-1810. Engelbert Bougerøes Kone Maria Larsd. sagt at være 71 Aar. 

21/3-1810. Jens Thorstenssøn af Holden Sogn, død paa Sygehuuset, sagt at være 22 Aar.

25/3-1810. Rejer Anderssøn und. Ersrøe 47 ½ Aar. 

25/3-1810. Peder Larssøn Folloug, født paa Meen, død paa BbKlev 19 11/12 Aar. 

25/3-1810. Knud Evenssøns db. Even und. V. Borge 1 1/4 Aar. 

25/3-1810. Jens Olessøns db. Niels fra Fossum Verk 4 5/6 Aar. 

25/3-1810. Rasmus Hanssøn Kudsks pb. Anne Karine f. BbKlev 1 1/3 Aar. 

25/3-1810. Lars Halvorssøn Skjolds pb. Ingebor und. Fossm. Verk 1 Mnd. 

26/3-1810. Frans Bendixssøns db. Bendix f. Aasebn. 1/3 Aar. 

27/3-1810. Aslak Pederssøn Stulen 60 ½ Aar. 

28/3-1810. Lægdslem Aase Nielsd., døde paa S. Aas. 19 ½ Aar. 

1/4-1810. Anders Thoressøns db. Knud und Bradtsb., døbt i Solum 13 ½ Aar. 

9/4-1810. Poul Fjeldets Kone Helge Halvorsd. 69 ½ Aar. 

13/4-1810. Peder Rougtved, født d. 14.de Dec 1737, døde 6te apr. d. a. 72 1/3 Aar. 

19/4-1810. Anders Simonssøns db. Ole f. BbKlev 5 1/12 Aar. 

20/4-1810. Lægdslem Solve Larssøn, død paa Rosvald 29 1/3 Aar. 

19/4-1810. Isaac Sørenssøns db. Søren und. S. Hynie 2 1/3 Aar. 

23/4-1810. Lars Knudssøns dødf. pb. f. N. Riis. 

24/4-1810. Pigen Gunnil Olesd. f. Aasebn, død hos Lave Knudssøn, meldt at være ved 40 Aar. 

24/4-1810. Afdøde Aslak Anderssøns db. Aslak f. Aasebn, henved 1 ½ Aar. 

25/4-1810. Enken Karen Nielsd. Oredal, f. BbKlev 52 1/12 Aar. 

28/4-1810. Anders Hanssøns pb. Christense, f. Fossum Verk 15 11/12 Aar. 

29/4-1810. Uægte db. Anders f. Aasebn, hvis Forældre findes und. No 41 og 42 blandt Døbte 1809. 1 Aar.

29/4-1810. Jens Janssøns hd. pb. Maren Kirstine f. Fossum Verk 2 Uger. 

6/5-1810. Pigen Ingebor Nielsd. f. Folloug 30 1/3 Aar. 

9/5-1810. Enken Anne Sørensd. f. N. Søelie 82 Aar. 

13/5-1810. Sivert Pederssøns Kone Bodil Gundersd. f. BbKlev 61 1/4 Aar. 

17/5-1810. Magdalene Charlotte Hedevig Fischer f. Aasebn. 29 5/6 Aar. 

23/5-1810. Stephen Danielssøn f. Aasebn. 59 2/3 Aar. 

27/5-1810. Enken Kirsten Christensd. Svartangen und Lie 70 2/3 Aar. 

27/5-1810. Anders Jonssøns db. Jon f. Ø. Bøe i Luxefjeld, paa hvem faldt et Træe i Skoven 9 5/12 Aar. 

1/6-1810. En Pige Anne Halvorsd. af Laurdals Sogn i Tellemarchen, fra Sygehuuset sagt at være 50 Aar. 

6/6-1810. Thor Heljessøns dødf. pb. fra S. Ballestad. 

11/6-1810. Tollev Rasmussøn Fink und. S. Breche, sagt at være ved 68 Aar. 

11/6-1810. Ole Knudssøns Kone Anne Lisbeth Pedersd. fra Fossum Verk, sagt at være 37 Aar. 

26/6-1810. Hans Christenssøn f. Sande 52 3/4 Aar. 

26/6-1810. Tron Olessøns dødf. pb. f. S. Frogner. 

1/7-1810. Niels Sivertssøns Kone Inger Magnusd. und. S. Breche, sagt at være 51 Aar. 

4/7-1810. Afdøde Knud Jonssøns db. Ole und. Gulset 5 1/6 Aar. 

8/7-1810. Hans Reinholtssøn Bjering und. Gulset, sagt at være ved 68 Aar. 

15/7-1810. Uægte pb. Isine f. Aasebn., hvis Forældre findes blandt Døbte und. No 89 Aar 1808. 1 2/3 Aar. 

15/7-1810. Drengebarn Torsten Olessøn f. Seude, død i Syge-Huuset, sagt at være omtrent 12 Aar. 

22/7-1810. Jan Jørgenssøns db. Jon und. Gulset 1 1/12 Aar. 

24/7-1810. Pigen Birthe Jensd. f. Fossum Verk 24 1/3 Aar. 

25/7-1810. Knud Jonssøns Enke Karen Maria Hansd. und. Gulset 38 5/12 Aar. 

29/7-1810. Peter Conradssøns db. Conrad und. Gulset 1 7/12 Aar. 

29/7-1810. Bjørguv Olessøns pb. Dorthe Maria und. N. Bøe 1 5/12 Aar. 

5/8-1810. Uægte db. Eric f. Aasebn. hvis Forældre findes und. No 4 blandt døbte 1804. 6 7/12 Aar. 

8/8-1810. Enken Maria Halvorsd. Mejer f. Aasebn., sagt at være ved 44 ½ Aar. 

9/8-1810. Søren Engelbertssøns db. Engelbert f. BbKlev 15 3/4 Aar. 

12/8-1810. Jon Thorssøn Engravs db. Ole 3 2/3 Aar. 

12/8-1810. Ole Gunnuldssøns db. Ellev f. Drengen i Luxefjeld 1 ½ Aar. 

12/8-1810. Pigen Dorthe Kirstine Nielsd. f. S. Hynie 29 1/12 Aar. 

12/8-1810. Niels Jonssøns pb. Ingebor f. S. Løberg 2 1/4 Aar. 

12/8-1810. Enken Maria Christensd. Molhougen, f. Aasebn, sagt at være 51 Aar. 

12/8-1810. Anders Olessøn, søn af hendøde Ole Sørenssøn f. Aasebn, i Kiste med Moderen 4 1/6 Aar. 

15/8-1810. Enken Else Jacobsd. f. S. Løberg 84 5/12 Aar. 

15/8-1810. Peder Fridericssøns Kone Inger Isaacsd. und. Nedre Sem 48 2/3 Aar. 

15/8-1810. Jon Torkildssøns pb. Ingebor f. Grumstuul i Luxefjeld 6 1/3 Aar. 

16/8-1810. Ole Gunnuldssøns db. Halvor f. Drengen i Luxefjeld 16 2/3 Aar. 

16/8-1810. Afdøde Jon Torkildssøns pb. Karen f. Kaasen i Luxefjeld, ved 6 Aar. 

18/8-1810. Pigen Aaste Torkildsd. f. Grumstuul i Luxefjeld 45 2/3 Aar 

19/8-1810. Jon Alfssøns db. Niels und. S.Riising 13 1/6 Aar. 

20/8-1810. Bartholomæus Herman Bruuns db. Jens Gustav 1 3/4 Aar. 

22/8-1810. Afdøde Ole Henningsdalens pb. Inger und. Moe 5 ½ Aar. 

23/8-1810. Niels Sivertssøns db. Magnus und. S. Breche, sagt at være 16 11/12 Aar. 

23/8-1810. Enken Anne Mathæa Borg f. Aasebn, meldt at være i det 78de Aar. 

26/8-1810. Ole Anderssøns db. Aslak f. Aasebn. 16 7/12 Aar. 

26/8-1810. Hans Peter Peterssøns pb. Anne Karine f. Aasebn. 2 5/12 Aar. 

28/8-1810. Afdøde Poul Webiørnssøns db. Jan und Gjerpen lille 12 2/3 Aar. 

29/8-1810. Enken Jøran Halvorsd. und. Strømdal, meent at være  41 ½ Aar. 

29/8-1810. Afdøde Anders Nirissøns db. Niels und. S.Breche 10 ½ Aar. 

29/8-1810. Eric Christenssøns db. Zacharias und Gjerpen lille 3 5/12 Aar. 

29/8-1810. Pigen Karen Hansd. Berg    do    35 1/3 Aar. 

30/8-1810. Enken Kirsten Jonsd. und. Aarhuus 53 1/3 Aar. 

30/8-1810. Uægte pb. Maria und. N. Wenstøb, hvis Forældre er anførte under No 67. Døbte d.a.  4 Uger. 

2/9-1810. Christen Jenssøns pb. Christence und. S.Hynie 1 Aar. 

2/9-1810. Pigen Agatha Borgesd. f. BbKlev, meent at være ved 43 Aar. 

2/9-1810. Uægte db. Jacob und. S. Breche, hvis Forældre findes No 42 døbte d.a. 10 Uger. 

5/9-1810. Pigen Ingebor Olesd. und. S. Breche 50 1/6 Aar. 

5/9-1810. Christen Hanssøns db. Christen und. Aarhuus 10 1/12 Aar. 

5/9-1810. Afdøde Engelbert Pederssøns pb. Karen und. N. Ballestad 7 ½ Aar. 

5/9-1810. U.K. Rasmus Christenssøn f. Tydskland und. Strømdal, næsten 28 Aar. 

5/9-1810. Claus Monssøns pb. Inger f. N. Hoppestad 9 2/3 Aar. 

7/9-1810. Pigen Gjertrud Ovesd., død paa BbKlev 53 1/6 Aar. 

7/9-1810. Jon Svendssøn Ml. Løbergs db. Svend 3 3/4 Aar.

7/9-1810. Jon Svendssøn Ml. Løbergs pb. Birthe 1 5/12 Aar. 

7/9-1810. Niels Hanssøns pb. Kirsten Maria f. Aasebn 6 1/12 Aar. 

9/9-1810. Jan Jørgenssøns db. Børge und. Gulset 7 3/4 Aar. 

12/9-1810. Aslak Hanssøn Berg 42 Aar. 

12/9-1810. Anders Evenssøns pb. Lisbeth f. N. Sneltved ½ Aar. 

13/9-1810. Afdøde Ole Henningsdals pb. Karen und. Moe 22 1/12 Aar. 

14/9-1810. Enken Hedevig Jensd. f. Bøle 58 3/4 Aar. 

14/9-1810. Pigen Maren Gurine Jaobsd. Gaashølen, døde p. Ø. Hoppestad 19 2/3 Aar. 

16/9-1810. Haaver Alfssøns db. Torjer und. S. Riising 8 5/12 Aar. 

16/9-1810. Niels Christenssøns pb. Anne Gurine und. Strømdal, lidt over 5 Aar. 

20/9-1810. Anund Høgelies Kone Torbor Gertsdtr, sagt at være i 52 Aar. 

20/9-1810. Isaac Samuelssøns db. Eric und. Doxrøe 7 1/4 Aar. 

21/9-1810. Afdøde Halvor Larssøns db. Rasmus f. N. Wenstøb 12 Aar. 

21/9-1810. Jan Pederssøns pb. Karen Margarete f. Mellem Bøe 3 1/12 Aar. 

22/9-1810. Daniel Jønnevolds db. Halvor 18 1/12 Aar. 

23/9-1810. Ole Olessøns db. Ole und. N. Foss 12 5/12 Aar. 

23/9-1810. Rasmus Franssøns db. Jon und. Dyrkold 3 ½ Aar. 

23/9-1810. Daniel Hanssøns db. Hans f. Baaserøe, lidt over 2 Aar. 

23/9-1810. Søren Hanssøns db. Anders und. Moe 1 3/4 Aar. 

26/9-1810. Isaac Hanssøn und. N. Bøe, slaget død ved at nedfalde i en grube, lidt over 57 Aar. 

26/9-1810. En fremed Mand, død paa Meenstad, sagt at hede Bjørn, men ei vides hvorfra, troes at være 50 Aar. 

28/9-1810. Guttorm Knudssøns hd. db. Knud f. S. Sneltved 12 Dage. 

29/9-1810. Anders Nielssøns db. Niels f. N. Wenstøb 3/4 Aar. 

30/9-1810. Christopher Jenssøn Liens db. Niels und. N. Bøe 1 1/3 Aar. 

30/9-1810. Gunbjørn Olesssøns pb. Karen f. Dybedal 3 2/3 Aar. 

4/10-1810. Afdøde Thorsten Jermundssøns db. Jermund und. Moe 4 3/4 Aar. 

4/10-1810. Jacob Larssøns db. Aslak und. Fossum Verk 4 Aar. 

4/10-1810. Christopher Hoppestads Kone Pernelle Danielsd. 43 Aar. 

4/10-1810. Pigen Gunnil Børgesd. f. Gulset 21 5/12 Aar. 

4/10-1810. Niels Hanssøns pb. Anne Hedevig und. Lie 8 Uger. 

4/10-1810. Et Pb. Barbara f. Kongsberg, dødt i Wasend, sagt at være 12 ½ Aar. Forældre Peder Svendsen og Maren Madsd., være paa Rejse til  Kragerøe. 

5/10-1810. Niels Larssøns pb. Ingebor Maria und Strømdal 5 Aar. 

7/10-1810. Ole Monssøns db. Ole fra Fossum Verk 6 5/12 Aar. 

7/10-1810. Halvor Bjørndalens Kone Maria Fridericsd. f. Bøe-Rønning. 58 1/6 Aar. 

7/10-1810. Eric Olessøns pb. Maren f. Folloug 4 3/4 Aar. 

9/10-1810. Afdøde Søren Olessøns db. Ole und Øvrum 7 1/4 Aar. 

10/10-1810. Hans Gunderssøns db. Lars f. Lie 18 7/12 Aar. 

14/10-1810. Hans Halvorssøns db. Halvor f. S. Aas. 4 7/12 Aar.

14/10-1810. og hans db. Niels  ibid  2 ½ Aar. 

14/10-1810. Anders Johannissøn Grønsteens db. Johannes und. N.Bøe 2 Aar. 

14/10-1810. Afdøde Halvor Halvorssøns pb. Ellen f. Holt øde 12 3/4 Aar. 

17/10-1810. Lars Christianssøns pb. Marthe und. Gulset 19 Uger. 

19/10-1810. Uægte pb. Andrea f. N.Mælum, hvis Forældre findes blandt døbte No 82 Aar 1809. 11/12 Aar. 

21/10-1810. Afdøde Simon Rollevssøns db. Christopher f. Aasebn 4 Aar. 

21/10-1810. Jon Halvorssøns db. Peter f. BbKlev 15 Uger. 

23/10-1810. Aslak Christenssøns db. Jørgen und. S. Breche 1 1/4 Aar.

23/10-1810. og hans pb. Johanne Gurine ibid 5 1/6 Aar. 

23/10-1810. Svend Svendssøns pb. Ingebor und. Gulset 5/6 Aar. 

25/10-1810. Poul Olessøn f. Ø. Bøe i Luxefjeld 72 1/6 Aar. 

28/10-1810. Halvor Halvorssøns db. Halvor f. Holt øde 4 11/12 Aar.

28/10-1810. og hans pb. Svanou  ibid 2 3/4 Aar. 

28/10-1810. Niels Sørenssøns Kone Anne Olesd., und. Lie, sagt at være ved 60 Aar. 

28/10-1810. Uægte pb. Birthe f. S. Bøe, hvis Forældre findes blandt Døbte No 37 i Aaret 1809. 1 ½ Aar. 

31/10-1810. Ole Christenssøn Bugots db. Even und Gjerpen Præstegaard, 2 2/3 Aar. 

4/11-1810. Lægdslem Gjertrud Ovesd. Kolkind 45 ½ Aar. 

4/11-1810. Pigen Karen Halvorsd. Godal f. Luxefjeld 20 ½ Aar. 

8/11-1810. Afdøde Torkild Olessøns db. Gullik f. lille Foss 12 11/12 Aar. 

12/11-1810. Hans Jacob Gasmanns Kone Nicolæa Catharine Winther f. N. Foss, 16 1/6 Aar. 

15/11-1810. Enken Karen Isaacsd. f. Sæteret i Luxefjeld 75 3/4 Aar. 

15/11-1810. Halvor Halvorssøns db. Halvor f. V. Bøe i Luxefjeld 5/6 Aar. 

18/11-1810. Wier Anderssøns db. Ole fra Ytre Rønningen i Luxefjeld, næsten 5 Aar. 

18/11-1810. Afdøde Hans Kruuses pb. Inger Maria und. Strømdal 6 5/12 Aar. 

18/11-1810. Engelbert Pederssøns dødfødte db. und N. Fossum. 

28/11-1810. Afdøde Poul Webjørnssøns pb. Karen 17 3/4 Aar. 

28/11-1810. Jacob Anderssøns db. Simon f. N. Søelie 11/12 Aar. 

16/12-1810. Poul Ericssøn Otterholt, sagt at være ved 80 Aar. 

16/12-1810. Lægdslem Agatha Hansd. 64 11/12 Aar. 

30/12-1810. Rasmus Hanssøn Smed f. Br.Kl, sagt at være ved 49 Aar.

(168 døde i 1810)

 

12/1-1811. Pigen Gunnil Christensd. und. Strømdal 25 11/12 Aar. 

27/1-1811. Henric Jenssøns pb. Ellen Margarete f. Bøe-Rønningene, fulde 17 Aar. 

30/1-1811. Eric Christenssøns Kone Anne Isaacsd. f. BbKlev 41 5/12 Aar. 

3/2-1811. Lægdslem Turi Tollevsdtr, meent at være omtrent 48 Aar. 

10/2-1811. Guldbrand Larssøns db. Anders f. V. Bøe i Luxefjeld 5 1/3 Aar .

10/2-1811. Afdøde Christen Heljessøns db. Ole f. BbKlev lidt over 5 Aar. 

10/2-1811. Søren Christianssøn Høysets pb. Marthe henved 10 1/4 Aar. 

13/2-1811. Rasmus Riises Kone Ingebor Pedersd. f. BbKlev 52 2/3 Aar. 

13/2-1811. Pigen Karen Pedersd. f. Aasebn 38 2/3 Aar. 

 10. 17/2-1811. Enken Annichen Skjold f. Fossm Verk, sagt at være ved 62 Aar 

21/2-1811. Pigen Hæge Thorsd. f. Laurdal, død paa Sygehuuset, meldt at være 40 Aar. 

23/2-1811. Niels Laurandssøn Rui f. Hvidesøe Præstegjeld, død p. Sygehuuset, meldt at være 60 Aar. 

26/2-1811. Lars Haagenssøn f. Aasebn. 72 3/4 Aar. 

2/3-1811. Torjer Rasmussøn f. Gjerpen lille, sagt at være 61 3/4 Aar. 

3/3-1811. Afdøde Jens Amundssøns db. Jens f. BbKlev ved 13 1/12 Aar. 

3/3-1811. Kittil Knudssøns dødfødte db. f. Gulset. 

8/3-1811. Niels Egidius Gasmann 63 5/6 Aar. 

17/3-1811. Niels Andreas Henricssøn f. Bøe-Rønning 19 5/12 Aar. 

21/3-1811. Tollev Gunderssøn und. Aarhuus, sagt at være ved 67 Aar. 

13/4-1811. Lehnsmand Peder Christenssøns db. Søren f. S. Limie 13 ½ Aar. 

27/4-1811. Jacob Nærums Kone Kirsten Hansd., 63 1/3 Aar. 

28/4-1811.  Engelbert Sørenssøns hd. pb. Pernelle und. Fossum Verk 10 Dage. 

4/5-1811. En fremed Ole Nielssøns Kone, Maren Larsd. f. Seude, druknet i Fjeldvandet 34 Aar. 

4/5-1811. Disses Pige-barn Helge, druknet tilligemed Moderen, omtrent 1 Aar. 

5/5-1811. Enken Christine Gundersd. Rønningen und. S. Løberg 77 ½ Aar. 

5/5-1811. Hans Jacobssøn Nærums hd. pb. Inger 8 Timer.  

8/5-1811. Anders Holsteens Kone, Marthe Halvorsd. f. AasHamer 56 1/6 Aar. 

10/5-1811. Ole Olessøn Hørtes pb. Maren und. Meen, 20 1/3 Aar. 

12/5-1811. U.k. og Soldat Niels Nielssøn f. Folloug 25 1/6 Aar. 

12/5-1811. Enken Asloug Isaacsd. Pros und. N. Breche, fundet at være 55 ½ Aar. 

16/5-1811. Iver Førres Kone Edel Margarete Bruun f. Bradtsberg, sagt at være 39 1/12 Aar. 

19/5-1811. Sigur Gjermundssøns Kone Inger Knudsd. und. Moe 54 5/12 Aar. 

19/5-1811. Pigen Jørgine Nielsd. fra BbKlev 22 Aar. 

4/6-1811. Frans Bendixsøns pb. Anne Ulrica f. Aasebn. 5 5/12 Aar. 

9/6-1811. U.K. Peder Olessøn und. Øvrum, lidt over 22 Aar. 

16/6-1811. Ole Knudssøns hd. db. Knud f. Fossum Verk 4 Timer. 

30/6-1811. Ung dreng Christen Valentinssøn, født i Schien, død p. S. Mælum, sagt at være 17 3/4 Aar. 

30/6-1811. Hans Halvorssøns db. Niels, født i Houkeroe, druknet und. N. Foss, lidt over 7 Aar. 

4/7-1811. Ole Christenssøn Borges db. Christen f. Aasebn 12 2/3 Aar. 

13/7-1811. Afskediget Capitaine Arved Christian Storm f. Aasebn, som døde dn. 8de ds., sagt at være 88 Aar. 

14/7-1811. Niels Jonssøn Døls db. Andreas f. BbKlev 4 Uger. 

21/7-1811. Anders Danielssøns db. Daniel f. Fossum Verk 7 Uger. 

24/7-1811. Isaac Jacobssøn Klevebroe f. BbKlev 43 5/6 Aar. 

24/7-1811. Isaac Sneltveds Kone Sara Larsd. 82 ½ Aar. 

1/8-1811. Skoemager Ole Knudssøns Kone Karen Rasmusd. f. Fossum Verk 29 7/12 Aar.

22/8-1811. Capitaine Johan Caspar Barths db. Georg Frideric, født i Schien, meldt at være 1 Aar. 

25/8-1811. Ole Christopherssøns pb. Maren Sophie, f. Sæteret i Luxefjeld 2 2/3 Aar. 

5/9-1811. Ove Rasmussøn und. Strømdal. 78 ½ Aar. 

12/9-1811. Gulbrand Larssøns db. Lars f. V. Bøe i Luxefjeld 3 3/4 Aar. 

26/9-1811. Enken Mette Thomæd. f. Aasebn, sagt at være ved 80 Aar. 

3/10-1811. Enken Birthe Andersd. Braanen, død p. Hynie Nordre, sagt at være ved 60 Aar. 

13/10-1811. Enken Maren Sørensd. Kjølnæs, sagt at være 59 ½ Aar. 

14/10-1811. Ole Arnessøns Kone Gurine Carlsen f. Aasebn., sagt at være 21 5/12 Aar. 

3/11-1811. Knud Jacobssøns søn Jacob f. Braaten und. Borrestad 17 3/4 Aar. 

10/11-1811. Even Nielssøns db. Ole f. Kleven-gaard 3 ½ Aar. 

17/11-1811. Niels Jonssøns Kone, Ragnil Christensd. und. Meen, meent at være ved 72 Aar. 

17/11-1811. Jens Christenssøns Riisbergs hd. pb. Ingebor f. Fossum Verk 5 Timer.

24/11-1811. Enken Maren Nielsd. Sanne f. Aasebn, sagt at være i det 57. Aar. 

30/11-1811. Isaac Christenssøns Kone Anne Tolvsd. f. Fossum Verk 43 3/4 Aar. 

1/12-1811. Hans Jacob Halvorssøns og Maren Pedersdtrs. hd. pb. Hedevig f. BbKlev 1 ½ uge. 

8/12-1811. Pigen Asloug Maria Bjørguvsd. f. Bøe-Rønningen 18 2/3 Aar. 

15/12-1811. Rasmus Larssøns db. Zacharias f. Aasebn 1/3 Aar. 

26/12-1811. Knud Olessøn Løkenberg 27 7/12 Aar. 

26/12-1811. Niels Sivertssøns og Gunnil Maria Olesdtrs pb., som fandtes dødt i sengen, 8 Dage.

(63 døde i 1811) 

 

1/1-1812. Enken Maria Pedersd. fra BbKlev 61 1/6 Aar. 

2/1-1812. Niels Kildals db. Christen Hellevard f. Aasebn, født paa BbKlev lidt over 9 1/12 Aar.    

5/1-1812. Peder Halvorssøns db. Niels und. Meen, henved 11 3/4 Aar. 

5/1-1812. Anders Halvorssøns pb. Randi f. Otterholt, henved 1 ½ Aar. 

9/1-1812. Mads Ericssøn Dyrendal 63 1/4 Aar. 

3/2-1812. Anders Evenssøns Kone Gunnild Amundsd. f. Meens Ejet, henved 76 Aar. 

9/2-1812. Ole Olessøns db. Ole f. S.Aas 3/4 Aar. 

9/2-1812. Anders Nielssøn f. Follestad, meent at være ved 56 Aar. 

9/2-1812. Rasmus Truelssøns db. Ole f. BbKlev lidt over 3/4 Aar. 

16/2-1812. Jens Mortenssøns db. Ole f. N.Ballestad 1/4 Aar. 

16/2-1812. Halvor Hanssøns Liens pb. Kirsten und. Meen 1/4 Aar. 

16/2-1812. Lars Gunnerus Nielssøns hd. db. Andreas f. Aasebn. 3 Uger. 

18/2-1812. Bartholomæus Herman Bruuns pb. Elisabeth Lucia 1 Aar. 

20/2-1812. Kittil Knudssøns hd. db. Børge f. Gulset 3 Uger. 

23/2-1812. Anders Svenchessøns pb. Birthe Gurine f. Steensaasen 17 5/6 Aar. 

23/2-1812. Hans Larssøns db. Peder f. Meen. 6 Uger. 

23/2-1812. Hans Peter Peterssøns db. Peter f. Aasebn. 1/3 Aar. 

23/2-1812. Uægte db. Peder und. Sande hvis Forældre findes blandt Døbte No 13 dette Anno, 5 Uger. 

25/2-1812. Torkild Simonssøn f. Aasebn., sagt at være i det 59de Aar. 

28/2-1812. Christian Jynges Kone Maren Qvist, sagt at være ved 36 1/4 Aar. 

1/3-1812. Henric Evenssøns pb. Kirsten fra Fossum Verk 11/12 Aar. 

7/3-1812. Anund Sivertssøns pb. Ingebor Andrea f. Nordre Sem 5 Uger. 

15/3-1812. Amund Aslakssøns db. Aslak und. Mellem Bøe ½ Aar. 

22/3-1812. Niels Hanssøns db. Engelbert und. Mellem Bøe 1/4 Aar. 

22/3-1812. Gunder Isaacssøns pb. Kirsten f. Waaserøe-Klev 1 Aar. 

22/3-1812. Pigen Maren Nielsd. f. Gaashølen und. S. Aas 20 1/4 Aar. 

22/3-1812. Eric Christenssøns dødfødte pb. f. BbKlev

25/3-1812. Spiger-Smed Anders Henricssøn Holsteeen, sagt at være ved 73 Aar. 

26/3-1812. Svenche Anderssøn f. Steensaasen 20 1/4 Aar. 

28/3-1812. Eric Christenssøns Kone Dorthe Margarete Hansd. f. BbKlev, meldt at være ved 38 Aar. 

28/3-1812. Johannes Kittilssøns hd. db. Anders und. S. Breche 4 Dage. 

5/4-1812. Sivert Nielssøns pb. Inger und. Lie, lidt over 1/3 Aar. 

11/4-1812. Eric Christenssøn fra Puttekaas ved 41 ½ Aar. 

13/4-1812. Niels Olessøn f. øster Hougerøe 46 3/4 Aar. 

19/4-1812. Ole Larssøn f. Fossum Verk 61 ½ Aar. 

19/4-1812. Johannes Løkenbergs Kone Gor Hansd. und S. Breche, meent at være 46 Aar. 

19/4-1812. Johannes Anderssøns db. Anders f. Aasebn 1 1/3 Aar. 

19/4-1812. Bent Jonssøns pb. Anne und. Lie 1 Mnd. 

25/4-1812. Peder Engelbertssøn, som tjente paa N. Breche, sagt at være ved 26 Aar. 

26/4-1812. Jacob Jonssøns pb. Siri und. N. Søelie 5 5/12 Aar. 

2/5-1812. Axel Nielssøns Kone Gunbor Aslaksd. f. S. Hynie 59 1/12 Aar. 

3/5-1812. Enchen Marthe Ericsd. Bommen f. BbKlev 59 5/12 Aar. 

24/5-1812. Aslak Solvessøn fra Fossum Verk 58 ½ Aar.

3/6-1812. Brynild Borges Kone Anne Pedersdtr, meldt at være ved 79 1/6 Aar.

3/6-1812. Abraham Christenssøns Kone Birthe Kirstine Andersd. f. Aasebn, sagt at være 56 1/6 Aar.

6/6-1812. Hans Nielssøn Bjørndalen 72 5/12 Aar.

7/6-1812. Solve Larssøns db. Axel f. Kjær. 4 ½ uge.

10/6-1812. Enken Maren Henningsd. Brangstrup f. S.Grinie, ved 85 1/4 Aar.

14/6-1812. Anders Simonssøns pb. Marthe Kirstine f. BbKlev ved 2/3 Aar.

14/6-1812. Christen Knudssøns pb. Ingebor fra Fossum Verk lidt over 1/4 Aar.

14/6-1812. Brynild Anundssøns pb. Kirsten, født og dødt p. BbKlev 6 Uger.

15/6-1812. Simon Gunderssøn Søelie 65 1/3 Aar.

19/6-1812. Lars Haagenssøns db. Jan und. Erlands Wenstøb 8 5/12 Aar.

21/6-1812. Lars Evenssøns hd. pb. Christine und. S. Løberg 2 Dage.

2/7-1812. Ole Olessøns pb. Ingebor f. Houkeroen 1/3 Aar.

9/7-1812. Thor Halvorssøn und. Gjerpen lille, sagt at være 74 Aar.

9/7-1812. Ole Olessøns db. Ole f. BbKlev ½ Aar.

12/7-1812. Mads Franssøns pb. Helge und. Moe 1/4 Aar.

25/7-1812. NB. Birthe Østensdtrs Uægte hd. db. Knud f. S.Bøe, ved 2 Uger. Til Barne-Fader meldt Knud Anderssøn fra Hvidesøe Sogn, Soldat ved Hr Capitaine Pohlmans Compagnie sms (samesteds).

26/7-1812. Niels Christopherssøns dødf. db. fra gaarden Hougen.

9/8-1812. Vanvittig Pige Birthe Svendsd. f. Bøe-Rønningerne 33 5/6 Aar.

16/8-1812. Eric Christenssøn f. BbKlev 42 ½ Aar.

26/8-1812. Jens Rasmussøns Kone Ingebor Christensd. f. Furuvold, sagt at være ved 50 Aar.

5/9-1812. Ole Torkildssøns Kone Guri Anundsd. f. Bugslotten 45 7/12 Aar.

8/9-1812. Kittil Sondressøns db. Sondre f. Grønnerøe, hjd. og tvilling, 1 Time.

8/9-1812. Hans Pigebarn Kirsten, ligesaa hjd. og tvillingbarn 22 Timer. Begge sagdest være under 7 Maaneder i Moders liv.

11/9-1812. Jacob Rasmussøn und. Strømdal, sagt at være 47 5/6 Aar.

13/9-1812. Uægte db. Peder fra Fossum Verk, hvis Forældre findes und. No 87 blandt Døbte dette Anno, 1/6 Aar.

20/9-1812. Knud Jacobssøns hd. db. Knud f. Aasebn, som levede kun 1 Time.

27/9-1812. Mons Olessøns pb. Johanne f. N. Riising 4 Uger.

4/10-1812. Konen af bortrømte Jens Olesson, som tjente paa Tofte og heder Maren Nielsdatter 40 Aar.

5/10-1812. Anders Gregerssøns Kone Maria Andersd. f. Aasebn, ved 27 1/4 Aar.

15/10-1812. Anders Thorssøn und. Bradtsberg, meldt at være 57 Aar.

25/10-1812. Niels Sørenssøn Maler und. Lie, sagt at være 68 Aar.

11/11-1812. Anders Isaacssøns pb. Maria f. BbKlev 1 Mnd.

11/11-1812. Gunder Thomassøn dødf. pb. f. BbKlev. (Ny handskrift. Hvitsand.)

14/11-1812. Søren Christiansen Condrup fra Fossum 55 3/4 Aar.

15/11-1812. Ole Nielsen Ekonrød 42 3/4 Aar.

20/11-1812. Iver Andersen Ødegaarden 22 ½ Aar.

21/11-1812. Provst Fredrik Blom til Gierpen 63 ½ Aar.

28/11-1812. Rasmus Larsen Bierketvedt 31 Aar.

29/11-1812. Engelbreth Johannesens db. Johannes hd. 14 Dage

29/11-1812. Jens Olsens pb. Karen, hd. 6 Dage.

6/12-1812. Niels Nielsens Kone under Bøe 53 Aar.

6/12-1812. Engebreth Bougerøes dødf. barn.

6/12-1812. Isaac Christensens barn dødfødt.

11/12-1812. Niels Aasterøe 85 Aar.

12/12-1812. Knud Nielsens Barn fra Wenstøb 5 ½ Mnd.

13/12-1812. Ole Aslaksen Skreua 34 Aar.

13/12-1812. Niels Hansens pb. Karen Christine fød i Drammen 10 Uger.

19/12-1812. Knud Nielsen Wenstøb 35 Aar.

20/12-1812. Ole Gundersens pb. Marthe Pernille fra Fossum, 2 Aar.

22/12-1812. Niels Christensens Kone fra Tyskland 31 Aar.

26/12-1812. Niels Andersens Kone Asloug Nirisd. under Øvrum 34 3/4 Aar.

(91 døde i 1812)

 

2/1-1813. Lave Knudsen Berg fra Aasebakken 69 Aar.

3/1-1813. Anne Ellefsd. Fekien 25 Aar.

3/1-1813. Hans Halvorsen under Foss 34 ½ Aar.

11/1-1813. Isaac Jacobsens db. Knud under Øvrum 5 ½ Aar.

11/1-1813. Ole Olsens Skinnert pb. Anne Cecilia f. BbKlev 1 ½ Aar.

21/1-1813. Aamund Andersen fra Uhlsvandet 50 Aar.

21/1-1813. Jens Nielsen Liens db. John hjd. 3 Dage.

23/1-1813. Lars Nielsen Løbergs Kone Marthe Andersd. 60 Aar.

31/1-1813. Tollef Hansen f. BbKlev 24 Aar.

31/1-1813. Halvor Bøhles pb. Kirsten 1 Aar.

31/1-1813. Maren Jensdtr's Uægte barn Peter. Jordsegn 4 Aar.

3/2-1813. Christine Chrestensd. fra Drangedal, død paa Sygehuuset 20 Aar.

14/2-1813. Gullik Halvorsen under Brække - siges at være 30 Aar.

19/2-1813. Christopher Pedersen fra Tveten 84 Aar.

21/2-1813. Halvor Giedeboens Kone, Inger Knudsd. f. BbKlev 42 Aar.

24/2-1813. Thor Andreasen Garver 70 Aar.

25/2-1813. Jens Pedersens Kone Inger Johanne Danielsd. und. Bradsbierg.

7/3-1813. Lars Svendsen Langgangens pb. Maria 11 Uger.

14/3-1813. John Grumstuls barn, dødfød - fra Luxefjeld.

17/3-1813. Anders Jensen und. Bøe 64 Aar.

20/3-1813. Peder Corneliusen (fra) BbKlev.

20/3-1813. Christian Fossoms Kone Dorthe Pedersd. 63 Aar.

20/3-1813. Eric Nielsens d. Marthe Maria BbKlev 2 ½ Aar.

22/3-1813. Hans Henningsdalens Kone  Luxefjeld 28 Aar.

28/3-1813. Maren Isachsd. 80 Aar.

28/3-1813. Rasmus Mortensens Kone und. Foss 63 Aar.

8/4-1813. Chresten Nielsen Tysland 65 Aar.

11/4-1813. Kittil Pedersen - Gulset eje 70 Aar.

11/4-1813. John Herbrandsen fra Rønningen 79 Aar.

16/4-1813. Halvor Pedersen Buer 79 Aar.

17/4-1813. Johan Brangstrup, Advocat, 56 Aar.

17/4-1813. Hans Andersens Kone Fossum Wærk, 38 Aar.

24/4-1813. Axel Nielsen Hynie 64 Aar.

24/4-1813. Gunder Jacobsens Kone Ingebor Christensd. Fossm. Verk 31 Aar.

24/4-1813. Knud Kausanrøes Enke 80 Aar.

24/4-1813. Søren Engebrethsens db. Knud 7 Uger.

27/4-1813. Anders Ericsen Doxerød 42 Aar.

27/4-1813. Søren Danielsens db. Jens fra BbKlev 1 Mnd.

1/5-1813. Petter Hansens Kone Ragnild f. Fossum Wærk 50 Aar.

4/5-1813. Henrik Jørgen Noord BbKlev 33 Aar.

4/5-1813. Gunder Larsen Lie 30 ½ Aar.

7/5-1813. Provstinde Blom 58 Aar.

9/5-1813. Niels Mathiesen fra Langerøe 24 Aar.

9/5-1813. Christopher Pedersens pb. Hedevig f. B.Klev ½ Aar.

13/5-1813. Niels Røsagers Kone Gunbor Hansd. 64 Aar.

15/5-1813. Niels Christensen Tysland 37 Aar.

15/5-1813. Isaac Hansen Sneltved 80 Aar.

16/5-1813. Ole Olsen Aas, hiemdøbte db. Ole 5 Uger.

16/5-1813. Peder Fredriksen 50 Aar.

16/5-1813. Inger Johanne Gunildsdatter under Brekke. (Gunnuldsd? G.S.)

18/5-1813. John Pedersen Bælgmager fra Fossum Værk 80 Aar.

22/5-1813. Lars Isaacsens Kone f. Tysland, Olau Pedersd. 37 Aar.

4/6-1813. Karen Tostensdatter 67 Aar.

7/6-1813. Jens Jensen und. Sande 63 Aar.

7/6-1813. Anders Olsen und. Sølie 19 Aar.

13/6-1813. Inger Thomasdtrs. pb. Maria und. Løberg 2 Aar.

20/6-1813. Niels Jacobsen fra Aasebakken 70 Aar.

20/6-1813. Ole Ellefsens pb. Maren fra Luxefield, hd. 2 Dage.

28/6-1813. Kirsti Olsd. fra Sanikedal død paa Sygehuset 28 Aar.

30/6-1813. Ole Torstensen fra Skilbred 26 Aar.

4/7-1813. Hans Pedersen fra BbKleven 24 Aar.

4/7-1813. Peder Halvorsens db. Halvor und. Gulset 1 ½ Aar.

11/7-1813. Peder Gundersen Baaserøed 63 Aar.

11/7-1813. Maren Torkelsdtrs Uægte barn Hans, Luxefield. 1/4 Aar.

18/7-1813. Lars Isaacsen Tyslands pb. Anne Clarine ½ Aar.

18/7-1813. Inger Nielsdtr's Uægte db. Lares 1 Aar.

18/7-1813. Christopher Aslaksens db. Halvor fra Fossum 1/4 Aar.

30/7-1813. Pernille Andersdtr's Uægte db. Anders 10 Dage.

5/8-1813. Hans Larsens pb. Maren und. Fossum 2 Dage.

13/8-1813. Rasmus Bierketveds Kone fra Aasebakken 39 Aar.

15/8-1813. Gunder Nielsen db. Torgrim fra Gulset 1 Mnd.

25/8-1813. Lars Hansens db. Jens fra Bøe Rønning 5 1/4 Aar.

25/8-1813. Peder Rasmussen und. Strømdal. (ingen alder nevnt. G.S.)

25/8-1813. Maren Gulleksdtrs. Uægte db. Mons Bradtsberg 1/4 Aar.

25/8-1813. Anne Malene Pedersd., død paa Aasebakken 19 Aar.

25/8-1813. Henrik Pettersen død paa Sygehuuset fra Eger, 30 Aar.

5/9-1813. Peter Dyresens Kone under Engrav 38 Aar.

5/9-1813. Zacharias Slættenes Kone 48 Aar.

12/9-1813. Christen Haraldsens datter Marthe Carine 2 ½ Aar.

12/9-1813. Frans Bendixens dødfødte Pigebarn.

22/9-1813. Jeppe Kopperholdt f. Aasebakken 65 Aar.

25/9-1813. Berthe Sigurdsd. f. Skaven 84 Aar.

26/9-1813. Maren Halvorsd. f. Slettene 2 Aar 5 ug.

26/9-1813. Anne Ekornrød 70 Aar.

3/10-1813. Johanne Marie Johnsd. fra Gaasehølen 26 Aar.

3/10-1813. Ole Abrahamsen Gaasehølen 2 Aar.

3/10-1813. Lars Larsen Kiærra 14 Dage.

10/10-1813. Sønnev Olsd. Lie 40 Aar.

14/10-1813. Niels Danielsen Foss. 40 Aar.

17/10-1813. Maria Andersd. Thomas Jensens Kone und. Løberg 40 Aar.

24/10-1813. Halvor Brændsæters nyfødte barn, hjd. Niels 1 Time.

30/10-1813. Live Nielsd. Skyer 61 Aar.

30/10-1813. Ingeborg Petersd. Fossum 33 Aar.

31/10-1813. Else Rasmusd. Glenden 7 Uger.

6/11-1813. Enke Anne Maria Larsd. fra Bradsberg Sygehuus 34 Aar.

6/11-1813. Anne Kirstine Hybert fra Fossum 29 Aar.

13/11-1813. Ole Gulbrandsen Kræppen 65 Aar.

14/11-1813. Halvor Andersen Dahle i Luxefield ½ Aar.

14/11-1813. Søren Danielsen f. Bradsberg Skov 49 Aar.

27/11-1813. Ane Elisabeth Danielsd. Ballestad 39 Aar.

5/12-1813. Live Hansd. Ramsaas 18 Aar.

12/12-1813. Guri Nielsd., Rasmus Glendens Kone 44 Aar.

12/12-1813. Christen Olsen Skotlands Moder 81 Aar.

(102 døde i 1813) 

 

2/1-1814. Gunnild Prossen, 74 Aar.

9/1-1814. Anne Zachariasd. Slættene 23 Aar.

11/1-1814. Aslak Moe 72 Aar.

22/1-1814. Halvor Olsen und. Meen, henved 70 Aar.

22/1-1814. Anne Maria Rasmusd. und. Dyrkold 14 Aar.

2/2-1814. Birthe Nielsd. Borrestad 52 Aar.

4/2-1814. Isaac Larsen Sanne f. Osebakken 60 Aar.

5/2-1814. Mari Henriksd. Doxrød 20 Aar.

5/2-1814. Guri Nielsdtr, Ole Pedersens Kone fra Fossum 50 Aar.

6/2-1814. Lars Christensen Furuvold 38 Aar.

13/2-1814. Kari Jacobsd. Gaasehølen, Enke efter Niels Mogensen 50 Aar.

14/2-1814. Anders Isaacsen Sæter i Luxefield 8 Aar.

20/2-1814. Knud Haagensen Goupaasen und. Frogner 66 Aar.

20/2-1814. Christine Condrup, Uægte barn af Sophie Condrup ved Fossum 3 Mnd 21 d.

6/3-1814. Maren Christiansd. Venstøb 1 år 4 Mnd 14 dag.

6/3-1814. Hans Buer Andersen f. Osebakken 1 år 8 Mnd.

6/3-1814. Jacob Siversen f. Osebakken, sagdes at være 32 Aar.

13/3-1814. Hansine Hansd. Haukeroen 11 Mnd.

13/3-1814. Hedevig Chistophersd. BbKlev 1 Aar 1 Mnd 8 Dage.

16/3-1814. Fattiglem Torjus Aslaksens Enke 85 Aar.

20/3-1814. Niels Nielssøns dødf. Pigeb. fra Fossum    0 -

26/3-1814. Helge Hansd. Kikud 72 Aar.

27/3-1814. Fattiglem Maline, Hytten 80 Aar.

7/4-1814. Karen Kirstine Halvorsd. und. Meen 1 Aar 4 Mnd.

8/4-1814. Madame Quist, fød Jensen 40 Aar.

11/4-1814. Christopher Olsen Skougen 50 Aar.

11/4-1814. Sammes Kone Ane Maria Nielsd., begge fra BbKlev 51 Aar.

13/4-1814. Sønnev Olsd., Kone til Christstopher Hansen Sæter i Luxefield 83 Aar.

13/4-1814. Friderich Christian Barnholt 67 Aar.

14/4-1814. Karen Gundersd., Kone af Lars Christensen : Fossum 79 Aar.

17/4-1814. Jensine Eliasd. Aarhuus 7 Aar.

22/4-1814. Eric Henriksen Gulset 65 Aar.

30/4-1814. Mari SvEnkesd. Steensrød 58 Aar.

1/5-1814. Peter Nielsens hj.db. drengeb. Christen und. Kiølnæs 4 Dage.

1/5-1814. Kari Torsteensd. Hougedal 1 Aar 1 Mnd.

13/5-1814. Brynild Christensen Borge 66 Aar.

14/5-1814. Arne Tommesen Strømtangen f. Osebakken 68 Aar.

19/5-1814. Lars Gaasehølens Enke Inger Nielsd. 38 Aar.

30/5-1814. Aslak Gundersens Enke Maren Pedersd. Fossum 90 Aar.

1/6-1814. Enke af Mads Ericsen Dyrendal, Maria Pedersd. 61 Aar.

5/6-1814. Christen Rejersen Myhren 1 Aar 2 Mnd.

5/6-1814. Augustinus Olsen ..k..?de under Lund. 46 Aar.

11/6-1814. Anne Dorthea datter af Engebret Møller und Fossum 20 Aar.

18/6-1814. Asle Tollevsen af Vinie pr.gj. fra Sygehuset 60 Aar.

24/6-1814. Peder Hansen Marker 70 Aar.

26/6-1814. Karen Pedersd. under Gulset 1 år 6 Mnd.

2/7-1814. Ole Olsen Aases Kone, Anne Hedevig Christophersd. 39 Aar.

23/7-1814. Halvor Hansen Kiises hj.db. søn Kristen ...g?ge 1 Time.

23/7-1814. Anders Larsen Mid-Løberg 20 Aar.

31/7-1814. Ole Olsens Kone fra BbKlev, Marte Maria Jørgensd. 38 Aar.

14/8-1814. Maren Hansd. Fossum 1 Mnd.

1/9-1814. Edel Margrete Larsd., Christen Holmens Kone under Borrestad 34 Aar.

4/9-1814. Fattiglem Hans Aslaksens Enke 70 Aar.

5/9-1814. Anders Gundersen Lies Kone Ane Maria Rasmusd. 50 Aar.

11/9-1814. Mads Rasmussen Øvrum 22 Dage.

11/9-1814. Peder Hansen Meen 2 Aar 7 Mnd.

18/9-1814. Ole Petersen under Engrav 3 Aar.

23/9-1814. Engebret Nord f. BbKlev 61 Aar.

24/9-1814. Marte Nielsd. gift med Bent? Johnsen Klokker? 50 Aar.

25/9-1814. Kari Petersd. under Engrav 9 Aar.

27/9-1814. Bente Helene Schultz 11 Aar.

13/10-1814. Kari Sigurdsd., gift med Amund Berreberg 35 Aar.

13/10-1814. Madame Marie Cathrine Barnholt 66 Aar 9 Mnd.

14/10-1814. Aslak Gundersen fra Fossum 62 Aar.

15/10-1814. Kirsten Maria Mikkelsd. Bradsberg 17 Aar.

18/10-1814. Karen Christensd., gift med Ole Amundsen Osebakken 40 Aar.

23/10-1814. Lars Larsen Kiær 23 Dage.

29/10-1814. Peder Gundersen under Bøe 64 Aar.

30/10-1814. John Løvaasens Kone Anne Nielsd. 50 Aar.

6/11-1814. Christopher Hoppestads hj.db. drengebarn Halvor 21 Dage.

20/11-1814. Hans Nielsen Aamod under Klep 67 Aar.

20/11-1814. Kirsten Henriksd. Fossum 2 Aar.

22/11-1814. Zacharias Jacobsen Kleven 35 Aar.

22/11-1814. Halvor Pedersen Tofte med hj.db.tvillinger Simon 14 Dage.

22/11-1814. og Dorthe 14 Dage.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no