ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS - PLASS
    

Oppdatert  31.10.2018.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Even Henriksens Plass
Husmannsplass under Århus. Beliggende på vestsiden av Falkumelven ved Århus bnr 10.

Trolig ryddet av Even Henriksen rundt 1782. De gamle husene er forlengst borte.

Arbeider, husmann

Even Henriksen fra Gråten i Solum dpt. 22/9-1748 i Solum d. 1800, s.a. Henrik Evensen og Berthe Amundsdatter. Se også Familie 11 - Follestad 1700-tallet.

g. 28/12-1782 m. Kirsten Jonsdatter Fougne fra Århus(A) dpt. 8/5-1757 bg. 30/8-1810. ”Enken Kirsten Jonsdtr. under Aarhuus 53 1/3 aar.”, d.a. Jon Alfsen Aarhuus.

1. Henrik Evensen dpt. 31/8-1783. Se Langangen(C) under Fossum.

2. Inger dpt. 27/2-1785 bg. 15/1-1786. ”Even Henrichsens d. Inger 3/4 aar.”

3. Jon Evensen dpt. 12/11-1786.

4. Inger (tvilling) bg. 4/5-1789. ”Even Henrichsens hjemmedøbte døttere, 4 dage.”
5. Margrethe (tvilling) bg. 4/5-1789. ”Even Henrichsens hjemmedøbte døttere, 4 dage.”

5. Berthe Evensdatter dpt. 20/6-1790.

6. Jens Evensen dpt. 27/10-1793 d. 13/1-1847 g. 4/8-1822 m. Anne Hansdatter d. des. 1875. Bodde på Marienlyst under Bjørntvedt i Eidanger.
    Barn 1. Hans Jensen Aarhuus f. 28/4-1836. Se Århus(7).

7. Anders Evensen dpt. 9/10-1796. Se nedenfor.


F.f. Even Henrichsens db. Henrich fra Aarhuus Ejet: Jens Aarhuuses kone, Kistine Jensdtr., Alf Aarhuus, Anders Aarhuus, Jens Henrichsen.

F.f. Even Henrichsens pb. Inger under Aarhuus: Jens Henrichsens kone, Sara Henrichsdatter, Ole Knudsen, Jens Aarhus, Lars Knudsen Aarhuus.

F.f. Even Henrichsens db. Jon fra Aarhuus Ejet: Jens Henrichsens kone, Sara Henrichsdtr., Alf Aarhuus, Jens Aarhuus, Sondre Svensen.

F.f. Even Henricssøns pb. Berthe u/Aarhuus: Christen Hansens k., Anne Sørensdatter, Jens Aarhuus, Jens Henricssøn, Ole Nilssøn.

F.f. Even Henricssøns db. Jens u/Aarhuus: Gunder Asbjørnssøns k., Karen Arentsdtr., Jens Henricssøn, Jacob Jenssøn, Laers Anderssøn.

F.f. Even Henricssøns db. Anders u/Aarhuus: Kallenskyls k., Kirsten Nilsdatter, Jens Henrichssøn, Jacob Jenssøn, Christen Claussøn.

1/4-1800       EVEN HENRICHSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 429b.
Pl. Aarhus     Arvinger:                           
u/Aarhus       Enka Kirsti Jonsdatter og barna:
               1. Henrik Evenssen 15 år.
               2. Jon Evenssen    12 ”
               3. Jens Evenssen    5 ”
               4. Anders Evenssen  2 ”
               5. Berthe Evensdtr. 9 ”
Enka tok sin bror, Jens Jonssen Aarhus til verge.
Formynder for alle barna ble farbroren Jens Henrichssen ved Fossum.
Brt:   54 - 1 - 6
Gjeld: 61 - 2 - 8 (insolvent).

Arbeider, husmann

Anders Evensen herfra dpt. 9/10-1796 d. 7/4-1839. ”Døde af Børnekopperne.”, s.a. Even Henriksen.

g. 23/8-1832 m. Andrea Andersdatter fra Århus(7) dpt. 19/6-1807 d. 8/11-1848, d.a. Anders Andersen Aarhuus.

Forlovere: "Elias J. Aarhuus, Niels A. Aarhuus."

1. Kirsten Andrea Andersdatter f. 19/9-1832 under Århus g. i Skien 8/6-1856 m. matros Lars Hansen fra Br. kl. f. ca. 1826.

2. Karen Kirstine Andersdatter f. 9/3-1835 under Århus.

3. Ingeborg Helene Andersdatter f. 24/5-1838 under Århus.

Anders Evensen var i tjeneste hos klokker Christen Larsen Lund på Århus(1) i 1825.

18/10-1843     ANDERS EVENSSEN           Bamble Skifteprot. nr. *)
u/Aarhus       - husmann, død 7.4.1839 -
               Arvinger: Enka Andrea Andersdatter (ville gifte seg påny) og barna:
               1. Kirsten Andersdtr.           11 år.
               2. Karen Kirstine Andersdtr. 8 1/2 ”
               3. Ingeborg Helene Andersdtr.    5 ”
Enkas laugverge: Hennes tilkommende mann Halvor Olssen (Skal være Halvor Larssen).
Formynder for barna: Jacob Jenssen Gulset.
Brt: 93 - 3 -  0
Net: 50 - 3 - 14
*) A: BS 18 s.365.
B: BS 22 s.85. C: BS 24 s.57b.

Under Århus 1825. "Henrik Evensens plass".

 

Enka Andrea Andersdatter ble g2g med Halvor Larsen Skjold. Se nedenfor.


Gruvearbeider, husmann

Halvor Larsen Skjold fra Langangen(B) under Fossum f. 2/1-1820, s.a. Lars Halvorsen Skjold.

g. 2/2-1844 m. enke Andrea Andersdatter fra Århus(7) dpt. 19/6-1807 d. 8/11-1848, d.a. Anders Andersen Aarhuus.
Forlovere: "Jens Eliassen Aarhuus og Jens Jacobsen Gulseth."

1. Anders Marthinius Halvorsen f. 4/3-1843 på Goberg.

2. Andrine Mathilde Halvorsdatter f. 5/8-1845 på Goberg.

 

Halvor Larsen ble far til Ingeborg Halvorsdatter f. 17/8-1842. Mora var den ugifte Ragnhild Paulsdatter.
Se Familie 8 - Gulset 1865. Se også Goberg(6).

Andrea Andersdatter var enke etter Anders Evensen ovenfor.

Her er teksten fra KB da Anders Marthinius ble døpt:
Anders Martinius (NB), f. 4/2-1843, Arbeidsmand Halvor Larsen under Aarhuus og Enke Andrea Andersd. Barnet er Uægte født,
men Forældrene er Ægteviede d. 2. Februar 1844.”


I 1835 bodde hans gamle far, Lars Halvorsen Skjold, her.

20/11-1848     ANDREA ANDERSDATTER       Bamble Skifteprot. nr.  *)
Pladsen
u/Aarhus  Arvinger: Enkem. Halvor Larssen Skjold og avdødes barn etter 2 ekteskap:
            A. Av 1.ekteskap med Anders Evenssen:
               1. Kirsten Andrea Andersdtr.  16 år.
               2. Karen Kirstine Andersdtr.  14 ”
               3. Ingeborg Helene Andersdtr. 10 ”
            B. Av 2. ekteskap med Hans (Skal være Halvor) Larssen Skjold:
               4. Anders Marthinius Halvorssen 5 3/4 år.
               5. Andrine Mathilde Halvorsdtr. 3 1/2 ”
               Formynder for alle barna ble Jens Jacobssen Gulseth.
Brt:   39 - 29
Gjeld: 91 - 82 1/2 (Insolvent).
*) A: BS 30 s.22b. B: BS 20 s.170-177-181-225b. C: BS 25 s.?
Senere funnen: Prot.k. 1850-54, s. 28. Skiftet sluttet 28.3.1851.


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm