ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS - GOBERG
                             

Oppdatert 31.10.2018.Goberg
Opprinnelig husmannsplass med flere arbeiderboliger under Århus(1).

Goberg lå på østsiden av Falkumelven, like ved skillet mellom Århus og Falkum. "I vår tid" var det kun ett hus igjen
av disse (Århusv. 107 B). Dette ble revet rundt 1968 og erstattet med en mindre bolig med samme adresse.

Boplassene her har ikke annet mønster enn Godberg 1, 2 og 3 o.s.v. Det går selvsagt ikke an å vite hvor de enkelte
boligene lå i forhold til hverandre eller hvem som bodde i hvilket hus.

Jeg har her satt opp far og sønn etter hverandre, dersom sønnen også ble boende på plassen.

Goberg 1. Fjernet. Se Sollien under Århus.
Goberg 2
Goberg 3
Goberg 4. Fjernet. Se Even Henriksens Plass under Århus.
Goberg 5
Goberg 6
Goberg 7. Fjernet.
Se Århusv. 107 B.
Goberg 8. Fjernet.
Se Århusv. 107 B.


 

Goberg 2

Plass under Århus.


Arbeider, husmann

Arne Rollefsen f. ca. 1648 bg. 26/11-1732. ”Arne Aarhus, 84 aar.”

g1g m. Ellen (Sørensdatter?) f. ca. 1656 bg. 27/2-1717. ”Arnes qde Ellen fra Aarhuus eje, 60 aar gl. 6 maaneder.”

g2g 16/3-1718 m. Kirsten Rollefsdatter f. ca. 1661 bg. 29/12-1730. ”Arne Aarhuses qde - 69 aar.”

1. Else Arnesdatter dpt. 21/5-1682.
-   bg. 25/1-1685. ”Arne Strømdals døfødde datter.”
-   bg. 25/7-1686. ”Arne Strømdals døfødde datter.”
2. Karen Arnesdatter dpt. 18/11-1688 g. i Gjerpen 11/5-1720 m. Halvor Hansen.
3. Margrethe dpt. 7/9-1690 bg. 9/8-1799. ”Arne Aarhuses datter Margrete 9 aar g.”
4. Søren Arnesen dpt. 2/10-1692. Se nedenfor.
5. Aslaug Arnesdatter dpt. 18/9-1698.

”Arne Strømdalens d. Else.”
F.f. Arne Strømdals d. Karen: Nils Tofte, Christopher Riss, Berulf Arnessen, Dorthe Aarhus, Maren og Karen Gulset.
F.f. Arne Strømdals d. Margrete: Nils Gulset, Nils Hanssen tienner paa Gulset, Dorthe Anders Nilssens, Christopher Kisis qvinde Inger, Dorthe Nilsdatter, tienner hos Jon Gulset.
F.f. Arne Strømdals søn Søfren: Ouen Strømdal, Nils Hanssen fra Gulset, Dorthe Anders Nilssens, Nils Gulsets qvinde og Randi Søfrensdatter.
F.f. Arne Strømdales datter Aslou: Jon Gulset, Nils Gulset, Nilses dreng Nils Jenssen, Anne Jørgen Masemesters, Isak Gulsets qnde Kiersten, Jørgen Povelsens paa Gulsets ejer, hans datter Marthe.

 

Denne familien kom til  Århuseje i ca. 1701. (”Anders Strømdal paa Aarhuuseje”).
Tidligere bodde denne familien på Strømdal lille.
Beruld Arnesen på Kastet under Foss (f. ca. 1665) kan være en sønn fra 1. ekteskap.
 

Arbeider, tambur, husmann 

Søren Arnesen herfra dpt. 2/10-1692 bg. 22/2-1758. ”Søren Arnesen f. Aarhuus ejet 63 aar.”, s.a. Arne Rollefsen. Se ovenfor.

g. 1/10-1721 m. Martha Olsdatter f. ca. 1678 bg. 22/2-1758. ”.... og hans kone 79 aar.”

Forlovere: "Nils og Helge Gulsæt."

1. Peder (Per) dpt. 2/2-1721 bg. 2/8-1722. ”Søren Tambours søn Per fra Strømdal 1 1/2 aar.”

2. Elias Sørensen dpt. 18/1-1722.

3. Anders Sørensen dpt. 29/11-1722.

4. Pernille dpt. 28/5-1724 bg. 1/7-1725. ”Søren Tamboursdatter Pernille.”

5. Jørgen dpt. 24/2-1726 bg. 15/3-1730. ”Søren Tamburs Jørgen 4 aar. Barnekopper.”

6. Maria Sørensdatter dpt. 4/7-1728.

7. Karen Sørensdatter dpt. 10/9-1730.

8. NN dpt. 21/2-1734.

Br. i 1722.

F.f. Søren Tambours søn Peder: Capitain Holmbo, Iver Sommer, Henric Giertssøn, Bergsteds Kieriste, Madam Lyce.

F.f. Søren Arnessøns søn Elias: Nils Gulsæt, Anders Lang, Lars Rising, Helge Gulsæts qde., Maren Hansdatter.

F.f. Søren Tamburs Anders: Rasmus Mortenssøn, Jacob Vadræt, Helge Gulsæts qde., Karen Gulsæt.

F.f. Søren Tambours Pernille: Rasmus Mortenssøn, Jon Gulsæt, Helge Gulsæts qde., Birte Gulsæt.

F.f. Søren Tambours søn Jørgen: Per Jenssøn, Anders Smed, Hennig Hanssøn, Rasmus Mortenssøns qde., Birte Lychen.

F.f. Søren Tambours Maria: Hans Venstøb, Hans Skottland, Lars Hynj, Henric Hynis qde, Catrine hos Elkær.

F.f. Søren Tambours Karen: Rasmus Mortenssøn, Ole Janssøn, Villum Østenssøns qde., Dorte Sørensdatter.

F.f. Søren Aarhusejes ..........:  ...... Sosaas, Torier Ovessøn, Gu...... NN og qde. Johanne, Ingeborg Aas. --

 Goberg 3

Plass under Århus.


Skredder, husmann

Christen Christiansen fra N. Fossum dpt. 24/2-1782 d. 1/2-1838 på Århus, s.a. g.br. Christian Larsen Fossum.

g1g 4/1-1806 m. Kirsten Sigurdsdatter fra Skilbred(4) dpt. 3/2-1782 d. 21/6-1824 på Århus, d.a. Sigurd Torkildsen.

Forlovere: "Fredrik Storm, Peder Nirisen."

g2g 28/12-1824 m. Inger Margrethe Nilsdatter fra S. Holm(7) dpt. 17/2-1799, d.a. Nils Gundersen Holm.

Forlovere: "Christopher Holm, Ole Fossum."

1. Christian Christensen dpt. 26/5-1806. Se Familie 10 - Falkum 1825.

2. Simon Christensen dpt. 29/5-1808. Se Århus(10).

3. Halvor Christensen f. 18/7-1810. Bodde trolig i Skien.

4. Nils Christensen f. 21/5-1812.

5. Anders Christensen f. 17/9-1814 under Århus.

6. Ole Christensen f. 2/2-1817. Se Kolkinmyr(5) under Follaug.

7. Dorthea Christensdatter f. 11/11-1819.

8. Marthe Kirstine Christensdatter f. 11/12-1821.

Barn i 2. ekteskap:

9. Maren Gurine f. 18/2-1826.

10. Maren Gurine Christensdatter f. 31/5-1827.

11. Christine Christensdatter f. 15/3-1830 g.m. Sigurd Olsen. Se N. Jønnevald.

12. Karen Christensdatter f. 1/7-1833.

13. Nils f. 21/3-1836 d. 24/12-1837.

Br. ca. 1813.


F.f. Christen Christianssøns db. Christian u/Wenstøb: Lars Christianssøns k., Maren Christiansdtr., Peter Christopherssøn, Peder og Halvor Christianssøn.

F.f. Christen Christianssøns db. Simon u/S, Fossum: Anne Sigursdtr., Marthe Christiansdtr., Peder, Jørgen og Halvor Christianssøn.

F.f. Christen Christianssøns db. Halvor f. Skilbred: Amunds Berrebergs k., Ingebor Sigursdtr., Peder, Halvor og Jørgen Christianssøn.

F.f. Christen Christianssons db. Nils u/S. Fossum: Anne Sigursdtr., Maria Torstensdtr., Lars, Peder og Ole Christianssøn.

F.f. Christen Christensen og Kirsten Sigurdsdtr's db. Anders u/Aarhuus, Ane Sigurdsdtr, Peder, Jørgen og Hans Christenssønner.


Anders Christensen f. 1814 er det første av barna som er født på Århus. Derfor må familien ha kommet hit et sted mellom 1812
og 1814.

Enka bodde på Berberg i 1842 og fikk der en sønn den 18/1-1842, Christian, med den gifte mannen Nils Halvorsen Berberg.
Stakkars jente. Dette var ingen spøk på den tiden.

I 1845 bodde hun som fattiglem med sine barn, Maren Gurine Christensdatter og Christian Nilsen på Kleiva.
Se Familie 145 - Kleiva 1845.

29/10/1824     KIRSTI SIGURDSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 46a.
Aarhus plass   Arvinger:                            
u/Aarhus       Enkem. Christen Christianssen og barna:
               1. Christian Christenssen    18 1/2 år.
               2. Simon Christenssen       16 1/2 ”
               3. Halvor Christenssen           ? ”
               4. Nils Christenssen        12 1/2 ”
               5. Anders Christenssen          10 ”
               6. Ole Christenssen              ? ”
               7. Dorthea Christensdtr.         5 ”
               8. Marthe Kirstine Christensdtr. 3 ”
               Faren verger for alle sine barn.
Brt: 212 - 2 -  0
Net:  88 - 1 - 18

17/2/1838      CHRISTEN CHRISTIANSSEN       Bamble Skifteprot. nr. *)
Plass
u/Aarhus   Arvinger: Enka Inger Margarethe Nielsdatter og avdødes barn etter 2 ekteskap:
            A. Etter 1.ekteskap:
               1. Christian Christenssen  32 år.
               2. Simon Christenssen      30 ”
               3. Halvor Christenssen     28 ”
               4. Anders Christenssen 24 1/2 ”
               5. Ole Christenssen        21 ”. Kurator: Broren Christian.
               6. Dorthea Christensdtr. 19 år, tjener hos bokholder Tøft v/Fossum verk.
               7. Marthe Christine Christensdtr. 16 år.
                   Formynder for de 2 døtrene ble broren Simon.
            B. Etter 2.ekteskap:
               8. Maren Gurine Christensdtr. 10 1/2 år.
               9. Christense Christensdtr.        8 ”
             10. Karen Christensdtr.        4 1/2 ”
                   Form. for de 3: Farbroren Ole Chritianssen Fossum.
Brt: 358 - 1 - 17
Net:  94 - 1 -  1
Jordegods: 1 skind i Aarhus, kalt Henrik Evenssens plass.
Verd 251 spd.
*) A: BS 18 s.85b. B: BS 21 s.307b. C: BS 23 s.353.
 


 

Goberg 4

Fjernet. Se "Even Henriksens Plass".

 

 Goberg 5
Plass under Århus.

Gruvearbeider, husmann

Christen Hansen fra S. Berberg dpt. 10/7-1763 d. 2/1-1829 på Goberg, s.a. Hans Jørgensen Berberg/Rising.

g. 12/1-1788 m. Maren Pedersdatter fra Erlands Venstøp dpt. 13/7-1766 d. 13/11-1831 på Goberg, d.a. Peder Christensen.

1. Hans Christensen dpt. 6/7-1788. Se Familie 33 - Kleiva 1845.

2. Peder Christensen dpt. 1/1-1791.

3. Marthe Christensdatter dpt. 29/9-1793 g.m. Ole Hansen. Bodde på N. Brekkejordet. Se Familie 4 - N. Brekke 1845.

4. Jørgen Christensen dpt. 11/9-1796. Se nedenfor.

5. Tollef dpt. 7/7-1799 bg. 20/7-1799. ”Christen Hanssøns db. Tollev u/Aarhuus 2 1/2 uge.”           

6. Christen dpt. 27/7-1800 bg. 5/9-1810. ”Christen Hanssøns db. Christen und. Aarhuus 10 1/12 aar.”

7. Karen Johanne Christensdatter dpt. 5/2-1804 g.m. Halvor Sørensen. Se V. Haugerød.

8. Marie Christensdatter dpt. 11/5-1809.

F.f. Christen Hansens db. Hans u/Aarhuus: Christen Pedersen Venstøbs kone, Anne Hansdtr., Lars Fossum, Jørgen og Rasmus Hansønner.

F.f. Christen Hanssøns db. Peder u/Aarhuus: Christen Wenstøbs k., Anne Hansdtr., Even Henrichssøn, Rasmus Hanssøn, Jørgen Hanssøn.

F.f. Christen Hanssøns pb. Marthe u/Aarhuus: Christen Wenstøbs k., Gunnil Arnesdtr., Engelbert Pederssøn, Jørgen Hanssøn, Jørgen Sørenssøn.

F.f. Christen Hanssøns db. Jørgen u/Aarhuus: Christian Fossums k., Marthe Pedersdatter, Christen Pederssøn, Ole Alfssøn, Anders Nilssøn.

F.f. Christen Hanssøns db. Tollev u/Aarhuus: Christen Wenstøbs k., Rasmus Hanssøns k., Engelbert Pederssøn, Jørgen Hanssøn, Lars Christianssøn.

F.f. Christen Hanssøns db. Christen u/Aarhuus: Rasmus Hanssøns k., Clarine Andersdtr., Ole Alfssøn, Jørgen Hanssøn, Christen Christianssøn.

F.f. Christen Hanssøns Karen Johanne u/Aarhuus.   Jørgen Hanssøns k., Clarine Andersdtr., Engelbert Pederssøn, Peder Halvorssøn, Peder Christianssøn.

F.f. Christen Hanssøns pb. Maria u/Aarhuus: Christen Christianssøns k., Marthe Christiansdtr., Hans og Halvor Christianssøn, Gunder Engelbertssøn.


Gruvearbeider, husmann

Jørgen Christensen herfra dpt. 11/9-1796 d. 4/11-1871, s.a. Christen Hansen.

g. 4/11-1831 m. enke Anne Halvorsdatter fra Godal i Luksefjell dpt. 9/8-1795 d. 18/2-1867, d.a. Halvor Olsen Godal.

Forlovere: "Hans Christensen Brekke, Isak Pedersen Brekke."

1. Christian Jørgensen f. 3/2-1834 på Århus. Se Århus(2).

 

Anne Halvorsdatter var enke etter Wetle Haavardsen. Se  Familie 2 - N. Brekke 1810.
Deres barn: Karen Kirstine Wetlesdatter f. 1/1-1826.

Tjenestegutt her i 1835: Jacob Knudsen(15).
Tjenestepike i 1845: Hedvig Halvorsdatter (30).
 

Skomaker, husmann

Gunder Nilsen Holm fra S. Holm(7) dpt. 30/10-1796 d. 7/1-1871 i Eidanger bg. i Gjerpen, s.a. Nils Gundersen Holm.

g1g 28/12-1827 m. Anne Svendsdatter fra Hyni(4) dpt. 15/2-1807 d. 26/6-1833, d.a. Svend Pedersen Hynie.

Forlovere: "Ole N. Hynie, Christopher N. Holm."

g2g 30/10-1834 m. Karen Olsdatter fra S. Holm(8) dpt. 30/3-1806 d. 5/4-1862 på Århus, d.a. Ole Halvorsen Holm.

Forlovere: "Elias J. Aarhuus, Ole N. Hynie."

1. Petronelle Gundersdatter ”Nella Øvrum” f. 21/3-1827 på Hyni(4) g.m. enkemann Erik Christiansen Øvrum. Se Familie 58 - Ø. Borge 1875.

2. Nils Gundersen f. 14/4-1830 på Goberg g. i Eidanger kirke 28/12-1856 (som skipstømmermann) m. Marthe Marie Christensen Herøen f. ca. 1833, d.a. matros Rasmus Christensen fra Fyn.

Barn i 2. ekteskap:

3. Ole Christian Gundersen f. 4/10-1835 på Goberg g. i Gjerpen 22/4-1862 m. Thore Torjersdatter fra Ådalen under Låvell i Sauherad. Flytta til Sauherad.

4. Kirsten Gundersdatter f. 22/5-1842 på Goberg g.m. Gunder Nilsen Lid. Se Familie 29 - V. Borge 1891.

 

F.f. Gunder Nielsen under Aarhuus og Karen Olsdatters Ole Christian: Marthe Engebretsd. Holm, Dorthea Hansd. Aarhuus, Peder Olsen Holm, Halvor Olsen Holm, Niels Halvorsen Berberg.
 

Læregutt som bodde her i 1835: Daniel Solvesen(15).

30/9/1834      ANNE SVENDSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. *)
Pladsen-       - død 6.juni - (Skal være 26. juni i følge kirkeboken. G.S.)                       
u/S.Aarhus     Arvinger: Enkem. og barna:
               Enkem. Gunder Nielssen, som skulle gifte seg påny.
               1. Niels Gunderssen       4 1/2 år.
               2. Petronelle Gundersdtr. 6 1/2 ”
               Formynder ble Ole Nielssen Hynie.

Brt: 83 - 1 - 16
Net: 52 - 1 -  4
*) A: BS 17 s.774.
B: BS 21 s.129. C: BS 23 s.97.

 Goberg 6

Plass under Århus.

 

Arbeider, husmann m. jord

Peder Olsen Goberg f. ca. 1777 d. 28/4-1846 på Goberg.

g. i Skien 10/11-1809 m. Maren Kittilsdatter f. ca. 1783 d. 4/1-1856 på Goberg.
Forlovere: "Ole Torgersen (mpp), Johan Fredrich Chontze."

1. Ole Pedersen f. 5/12-1810 under Gulset. Se Familie 9 - S. Brekke 1845.

2. Dorthea Pedersdatter f. 25/8-1812 under Gulset g.m. Sigvald Anundsen. Se Familie 8 - Mæla 1845.

3. Kittel f. 26/8-1815 på Gulset d. 13/10-1821 på Goberg.

4. Peder Pedersen f. 6/9-1818 på Goberg g.m. Maren Kirstine Fredriksdatter. Se Familie 14 - Mæla 1845.

5. Halvor Pedersen f. 15/9-1821. Se Familie 15 - Mæla 1845.

6. Kittil Pedersen f. 3/12-1824 d. 12/5-1858 på S. Mæla. ”Sindsforvirret, lam og gigt- brudden fra barndommen af.” FT 1845: "Krøbling".
Br. i 1825.

F.f. Peder Olessøns Ole u/Gulset: Birthe Nilsdtr., Karen Christians datter, Kittil Pederssøn, Thomas Olessøn, Halvor Anderssøn.
F.f. Peder Olessøns Dorothea u/Gulset: Kittil Pederssøns k., Birthe Evensdatter, Stian Pederssøn, Nils Anderssøn, Jacob Jonssøn.
F.f. Peder Olessøns Kittil u/Gulset: Maren Nielsd., Ingeborg Olsd., Peder Olsen, Even Halvorsen, Jørgen Hansen.

De 5-6 første årene av ekteskapet bodde denne familien under Gulset hvor de tre første barna ble født.

 

Beboer på Goberg på 1840-tallet:


Pike

Ragnhild Paulsdatter fra Nes sogn i Sauherad prestegjeld f. 1817 i Torshøl under Nordigard Håtveit, d.a. Paul Trondsson (Paal Trondsen) og Ragnhild Gunulfsdatter.

1. Pauline Johansdatter Schiffner f. 30/4-1840 under Gulset. Far: Garversvend Johan Schiffner i Skien.

2. Ingeborg f. 17/8-1842 d. 14/4-1847 i Goberg. Far: Uk. Halvor Larsen Skjold på Fossum.

3. Johanne Johannesdatter Redis f. 8/3-1846 i Goberg. Far: Uk. Johannes Henriksen Redis i Skien.

 

I ”Fattigkomisjonens Fortegnelse over sognets fattige” (1845), er det nevnt følgende:

”Ragnild Poulsdatter af Seufde Præstegjeld, 28 aar. Opholdssted: Til leie under Aarhuus.
Ugift, men har 3 uægte Børn. Vandel: Slet Opførsel. Helbred: Fuldkommen. Eier intet.”

 

Ragnhild Paulsdatter ble g. 30/10-1862 m. Gunder Johannesen f. 4/3-1824. Se Familie 8 - Gulset 1865.

 Goberg 7
Fjernet. Se Århusv. 107 B, 3721 Skien
 

 


 

Goberg 8

Fjernet. Se Århusv. 107 B, 3721 Skien.

 

(C) Gard Strøm.