ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 sammenslått med Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Ås 15 - Åsland
Utskilt fra Ås(2) i 1922. Skylddmark 0 mark 35 øre.

Adresse i dag: Hoppestadv. 428, 3721 Skien.

Beliggenhet: Sydøst for Ås skole (grendehus).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 372b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Peder O. Aas til Andreas Kittilsen for kr. 4000, dat. 13., tinglyst 18. april 1923."

G.br., snekker, selveier

Andreas Kittilsen
fra Bjørndalen(A) under Bø f. 17/4-1881 på d. 6/2-1952, s.a. Kittil Sigurdsen Bjørndalen.
g. i Gjerpen 25/9-1904 m. Thore Eriksdatter fra Kåsa under Kleverud i Sauherad f. 30/10-1876 d. 30/12-1953, d.a. Erik Asgeirsen og Margit Olsdatter.
1. Karl Eugen Kittilsen f. 25/7-1910 i Kåsa under Dyrkoll. Overtok eiendommen.
2. Adina Marry Kittilsen f. 17/9-1917 i Kåsa under Dyrkoll d. 2/4-1933.
3. Anna Marie Kittilsen f. 29/2-1924 d. 22/12-1949.
Eier 1923.

Andreas Kittilsen vokste opp hos sin morfar på Kåsa under Dyrkoll. Det var også der denne
familien bodde fram til han kjøpte denne eiendommen i 1923.

Thore Eriksdatter var i 1900 tjenestepike hos skogsarbeider Anders Johansen på Nisterud under Bø.
Hun hadde da en sønn, Kristian Kristiansen f. 14/2-1900 i Venstøplia.

Kristian Kristiansen f. 14/2-1900.
Far: Ugift jordarbeider Kristian Andreas Lund Pedersen f. 1879.
Mor: Tjenestepige Thore Eriksdatter, Venstøpliden f. 1876.
Faddere: Marie Eriksdatter, Anne Johnsdatter, John Endresen og Laurits Pedersen.

Gårdens grenser på 1950-tallet:
Nord: Per Aas, øst: Erik Hoppestad, syd: Ole Hoppestad, vest: Vegen Ås-Stulen.


 
Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

13

15

Aas - Aasland

Andreas Kittilsen

0 mark 35 øre


Rektor, selveier

Karl Eugen Kittilsen
herfra f. 25/7-1910 d. 20/1-1991.
Eier 1953.

Han bygde senere nytt huset Hoppestadv. 408 under Ås.

Denne eiendommen ble leid bort til Herman Stulen.

Åsland ble sammenføyet med bnr 32 i 1953.

Bilmekaniker, forpakter
Herman Stulen
fra S. Stulen(B) f. 5/7-1916 d. 14/6-1994 på Mæla, s.a. Hans Thoresen Stulen og Anna Hansdatter Rosvald.
g. 1946 m. Gunhild Elise Dali fra Sauherad f. 18/2-1916 d. 12/1-2006,
d.a. Torstein Kittilsen Dali f. 23/2-1883 og Torbjørg Eilersd. Volden fra Heddal f. 1/2-1893.
Br. 1952. 

Herman Stulen var født på Gåshølen. Han vokste opp på S. Stulen. Han bygde siden
eget hus på Petersborg hvor de bodde i 1959. Se Mælag. 121 under Mæla.

Forpakter
Oskar Rød fra Rød under Kise f.
24/3-1901 d. 22/7-1977, s.a. Ole Olsen Rød.
g.m. Petra Aas fra Furuvald(1) f. 18/3-1896 d. 27/12-1975, d.a. skogbetjent Ole Ingebretsen Aas.
Br. ca. 1953.

Dette ekteparet fikk ingen barn. Oskar Rød eide i 1950 Rosvald(3) av skyldmark 0 mark og 87 øre, som var et jordstykke.

Selveier
Arnold Hugo Kittilsen
fra Hoppestadv. 408 under Ås f. 1944, s.a. Karl Eugen Kittilsen.
g.m. Sissel Jahre f. 1946.
Eier 1977.


(C) Gard Strøm.