ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

Oppdatert 18.08.2020

 Bjørndalen A
Plass under N. Bø. Også kalt ”Store Børønningen”.

 

Arbeider ved jernverket, husmann

Abraham Tollefsen fra Gromstul(A) under Bø dpt. 19/3-1702 bg. 11/3-1764. ”Abraham Tollefsen 63 aar.”, s.a. Tollef Eriksen.

g. 4/6-1732 m. Oline Olsdatter fra N. Bø(B) dpt. 11/12-1707 bg. 24/4-1774. ”Abraham Tollefsens enke 71 aar.”, d.a. Ole Larsen Bøe.

1. Tollef Abrahamsen dpt. 25/1-1733. Se Langangen(A) u. Fossum.

2. Maren Abrahamsdatter dpt. 20/12-1733 bg. 2/6-1799. ”Maren Abrahamsdtr. f. Fossum Verk 65 1/2 aar.” Ugift.

3. Inger Abrahamsdatter f. mars 1735 g.m. Baltzer Jensen. Se Familie 18 - Fossum 1782.

4. Nils Abrahamsen f. jan. /feb. 1737. Bodde noen år på Børønningen. Flyttet i ca. 1774 til Bratsbergkleiva. Se Familie 18 - Kleiva 1784.

5. Cathrine Abrahamsdatter dpt. 9/4-1741 g.m. enkem. Bent Larsen. Se Familie 2 - S. Brekke 1762.

6. Isak Abrahamsen dpt. 26/7-1744. Se Gromstul(C) under Bø.

7. Ole Abrahamsen dpt. 29/9-1748. Se Børønningen(D) under Bø.

8. Morten Abrahamsen dpt. 24/6-1754 bg. 8/5-1785. “Morten Abrahamsen 27 aar.“

Bruker ca. 1730.

F.f. Abraham Tolfssøns Tolf: Per Tolfssøn, Tomas Bøeje, Møllerens qde. Anne Bøeje.

F.f. Abraham Tolfssøns Maren: Per, Nils og Tomas Bøeje, Christopher Møllers qde. Birte Bøeje.

F.f. Abraham Tolfssøns Inger: Per og Morten Tolfssønner, Nils Siverssøns qde. Signe ----.

F.f. Abraham Tolfssøns Nils: --- (Pe?)ter Olssøn, Anders Nilssøn. - Lars ----, Morten Bøes datter Kisten.

F.f. Abraham Tolfssøns Catrine: Per Bø, Gregorius Skaven, Mads Dyrendals qde. Gunnild Olsdatter.

F.f. Abraham Tolfssøns Isak: Ole Jørgenssøn, Søren Larssøn, Knud Bøes qde. Karen Jacobsdatter.

F.f. Abraham Tollefsens db. Ole fra Bøe Rønningen: Nils Siursens kone, Anne Larsdatter, Peder Bøe, Tollef Halvorsen, Ole Thorsen.
F.f. Abraham Tollefsens db. Morten fra Bøe Rønningen: Peder Tollefsens kone, Live Gundersdtr., Ole Jørgensen, Thomas Christensen, Tollef Abrahamsen.

 

31/9-1764      ABRAHAM TOLLEFSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 6b.s. 452a.

Store Bø-      Arvinger:                            

Rødningen      Enka Oline Olsdatter og barna:

v/Fossum  1. Tollef Abrahamssen, myndig.

jernverk      2. Niels Abrahamssen. --”--

                      3. Isak Abrahamssen      22 år.

                      4. Ole Abrahamssen       16 ”

                      5. Morten Abrahamssen 10 ”

                      6. Maren Abrahamsdtr.   29 ”  umyndig.

                      7. Inger Abrahamsdtr.     28 ”  ---”---

                      8. Cathrine Abrahamsdtr.24 ”  ---”---

Formynder for de 3 døtre ble Tollef Abrahamssen.

----”---- -”- ”  3 yngste sønnene ble Niels Abrahamssen.

Brt:   16 - 3 - 8

Gjeld: 52 - 0 - 8 (insolvent).
Kilde: SAKO. Håndskrevne skiftekort. Digitalisert av Reidar Ballestad for Grenland Ættehistorielag.


Skogsarbeider, husmann

Halvor Levorsen Biøndalen fra Flittig under Mo dpt. 30/6-1753 i Hjartdal krk. d. 28/3-1818 på Bjørndalen, s.a. Levor Olsen Flittig.

g1g 12/8-1780 m. Maria Fredriksdatter fra Flittig under Mo dpt. 13/8-1752 bg. 7/10-1810. ”Halvor Bjørndalens kone Maria Fridericsdtr. f. Bøe-Rønning. 58 1/6 aar.”, d.a. Fredrik Hansen Flittig.

g2g 19/9-1811 m. Pernille Abrahamsdatter fra Slettene under Mo dpt. 11/10-1767 d. 21/3-1842 på Børønningen, d.a. Abraham Gundersen.

Forlovere: "Johannes og Mads Bøe."

1. Aslaug Halvorsdatter dpt. 8/10-1780 g1g m. Ole Aslaksen. Se Skreua under Bø. Aslaug ble g2g m. enkemann Ole Christensen. Se N. Skotland(E) under Hyni.

2. Maren dpt. 11/8-1782 bg. 3/8-1783. ”Halvor Ledvorsens d. Maren f. Moe ejet 1 aar.”

3. Ole dpt. 20/6-1784 bg. 3/4-1785. ”Halvor Biøndalens s. Ole 3/4 aar.”

4. Johan Halvorsen dpt. 19/3-1786. Se Familie 74 - Fossum 1835.

5. Harald Halvorsen dpt. 9/5-1790. Se nedenfor.

6. Ole Halvorsen Bjørndalen dpt. 28/7-1793. Se Familie 10 - Falkum 1835.

Bruker ca. 1787.

 

Denne familien bodde tidligere på Flittig under Mo. Halvor Levorsen er ikke født i Gjerpen, men hans familie
kom til Gjerpen i ca. 1775, som leilendinger på plassen Flittig under Mo.

 

F.f. Halvor Ledvorsens pb. Aslov fra Moe Ejet: Aslak Moes kone, Gunbior Ledvorsdatter, Hans Friderichsen, Ole Ledvorsen, Engebret Olsen.

F.f. Halvor Ledvorsens pb. Maren fra Moe Ejet: Jan Friderichsens kone, Gunbior Ledvorsdtr., Ole Engebretsen Eichonrøe, Ole Ledvorsen.

F.f. Halvor Ledvorsens db. Ole fra Moe Ejet: Ole Aslaksens kone, Gunbor Ledvorsdtr., Ole Ledvorsen, Ole Aslaksen.

F.f. Halvor Ledvorsens db. Johan fra Moe Ejet: Nils Hynies kone, Live Sivertsdtr., Nils Hynie, Berguf Olsen.

F.f. Halvor Levorssøns db. Harald u/Bøe: Else Tollevsdtr., Giertrud Hansdtr., Hans Jenssøn, Bierguv Olessøn.
F.f. Halvor Levorssøns db. Ole u/S. Bøe: Ole Heljessøns k., Anne Maria Gundersdtr., Hans Nilssøn, Ole Levorssøn, Isak Christenssøn.

 

Arbeider, husmann

Harald Halvorsen Biørndalen herfra dpt. 9/5-1790 d. 9/12-1832 på Bjørndalen, s.a. Halvor Levorsen Biøndalen. Se ovenfor.

g. 29/3-1816 m. Maren Jensdatter fra Lia(B) under Bø dpt. 13/8-1789 d. 18/9-1857 på Fossum, d.a. Jens Nilsen Lia.

Forlovere: "Jens Nielsen, Niels Hansen. Begge under Bøe."

1. Halvor Haraldsen f. 16/6-1816. Se nedenfor.

2. Anne f. 21/3-1821 d. 26/4-1839. ”Døde i Kopperne.”

3. Maren Haraldsdatter f. 10/1-1824 g1g m. enkemann Hans Olsen fra Fossum. Se Familie 66b - Fossum 1835.

-   f. 10/3-1827. ”Harald Halvorsen og Maren Jensdrs dødfødte drengebarn, Biørndalen under Bøe.”

4. Jens f. 3/5-1829 d. 29/7-1829.

5. Kirsten Maria Haraldsdatter f. 16/11-1830 g.m. Christen Jørgensen. Se Familie 30 - Fossum 1865.

Bruker 1820.

 

Denne familien bodde på en av plassene under midtre Bø før 1820.

 

Arbeider, inderst (leieboer)

Halvor Haraldsen herfra f. 16/6-1816 d. 26/7-1839 på Bjørndalen, s.a. Harald Halvorsen. Se ovenfor.
g. 13/9-1838 m. Anne Kirstine Evensdatter fra V. Porsgrunn f. 27/6-1814 d. 10/4-1871 på Børønningen, d.a. pige Kirsten Maria Mauritsdatter og matros Even Gulbrandsen.

1. Harald f. 14/7-1838 d. 18/6-1939 på Bjørndalen.
Leieboer her i 1836.

 

Protokoll I 6, side 50, Bamble sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Aaremaalseddel fra Statholder Løvenskiold til Hans Nielsen og Hustru paa Pladsen Bjørndalen under denne gaard (N. Bø), mod aarlig afgift 4 Spd.,
dat. 8. Marts, tinglæst 31. Aug. 1841."

 

Gruvearbeider, husmann

Hans Nilsen Biøndalen fra Bjørndalen(B) dpt. 16/10-1803 d. 4/8-1868 på Fossum, s.a. Nils Hansen Biøndalen.

g. 3/6-1831 m. Aslaug Marie Jonsdatter fra Løvås under Rising dpt. 31/3-1805 d. 15/1-1895 på Holmen u. Rising, d.a. Jon Alfsen Løvaas.

Forlovere: "Harald Halvorsen Bøe, Abraham Nielsen Bøe."

1. Marianne Hansdatter f. 2/10-1831 g.m. Aslak Engebretsen. Se Familie 62 - Fossum 1865.

2. Nils Hansen f. 6/12-1833.

3. Elise Hansdatter f. 14/2-1836 g. 6/11-1867 m. Jan Pedersen fra Hyni, s.a. Peder Jensen. De kan ikke sees i folketellingen 1875 for Gjerpen.

4. Maren Thurine Hansdatter f. 21/3-1839 g. 5/1-1865 m. Peder Olsen fra M. Bø(B). De bodde hjemme hos hans mor til de emigrerte til N. Amerika i 1873.

Bruker 1841.

 

De som bodde her i 1845 (da kalt Børønningen) var: Gruvearbeider Hans Nilsen(42), hans kone,
Aslaug Johnsdatter(40) og ders barn Marianne Hansdatter(14), Nils Hansen(12), Elise Hansdatter(10),
Maren Turine Hansdatter(8).


Aslak N. Hoppestad hadde plassen fra 1845-1849. Se Hoppestad.
 

Skogsarbeider, husmann med jord

Ole Johnsen fra Gromstul(B) under Bø f. 16/9-1835, s.a. John Hansen Gromstul.

g. 26/11-1858 m. Helvig Mathiasdatter fra Svarstad i Lardal f. 1830, d.a. ”Huusmand Mathias Halvorsen af Slemdal.”

1. Johannes Olsen f. 5/3-1859.

2. Maren Gurine Olsdatter f. 18/12-1860.

3. Gunhild Marie Olsdatter f. 2/6-1865.

4. Anne Kirstine Olsdatter f. 12/11-1869.

5. Hans Martin Olsen f. 6/3-1872 på Børønningen.

6. Ole Olsen f. 1875.

Bruker 1863.

 

Helvig Mathiasdatter var født i Lardal, men hennes familie flyttet etter hvert til Siljan (Slemdal).


1875: ”Gunhild Johannesdatter, husfaderens moder, delvis Føderaad, delvis understøttelse, f. 1803 i Skien”.
Dyr på plassen i 1875: 2 kuer, 1 kalv og 8 sauer.”
 

Familien emigrerte til USA sammen med hans mor Gunhild Johannesdatter den 30/7-1880.
 

Småbruker, skogsarbeider, selveier (av huset)

Kittil Sigurdsen Bjørndalen fra Kjendalen under Lunde i Valebø i Holla f. 20/12-1848 d. 28/11-1912, s.a. Sigurd Gundersen og hans 3. kone Oline Andersdatter.

g1g 9/11-1874 m. Anne Maria Gundersdatter fra Kåsa under Dyrkoll f. 2/12-1850 d. 28/4-1881 på Bjørndalen, d.a. Gunder Olsen Kaasa.

g2g 8/6-1884 m. Oline Gundersdatter fra Kåsa under Dyrkoll f. 1/5-1853 d. 16/3-1929, d.a. Gunder Olsen Kaasa.

1. Gunnar Kittilsen f. 10/7-1875 i Nisterud under Bø d. 13/7-1943 g. i Skien kirke 16/7-1898 m. Elise Marie Johnsen fra Solum f. 1873. Bodde i Porsgrunn.

2. Aaste Karine f. 28/12-1876 i Nisterud d. 23/3-1879 på Nisterud under Bø.

3. Kari Kittilsen f. 16/2-1879 i Nisterud d. 23/6-1960 i Gjerpen. Ugift.

4. Andreas Kittilsen f. 17/4-1881. Se Ås(15).

Barn i 2. ekteskap:

5. Simon Kittilsen f. 17/2-1885 i Bjørndalen. Se Bakken under Fossum.

6. Nils Bjørndalen f. 7/12-1886. Se Damjordet under Fossum.

7. Oskar Kittilsen f. 26/8-1888. Se N. Hyni(12).

8. Gustav Kittilsen f. 10/8-1890. Se Kittilsrud under Ås.

9. Magnus Kittilsen f. 7/5-1892. Se Lia(B) under Fossum.

10. Anne Marie f. 1/4-1894 d. 8/4-1895. Familietradisjonen forteller at hun falt og slo bakhodet på tunet hjemme i Bjørndalen.
11. Anne Karine Kittilsen f. 21/4-1896 d. 24/3-1988 g.m. Martin Nilsen fra Fossum f. 15/10-1895 d. 6/10-1956. Se Familie 24 - Fossum - 1891.
      Bodde i Saudeg. vest 36 i Skien. Gravlagt på Nordre gravlund.

12. Oline Kittilsen f. 28/3-1899 g.m. enkemann Jørgen J. Oterholt. Se Åshammeren 73 under Ås.

13. Kittil Kittilsen f. 7/1-1901 i Bjørndalen d. 16/6-1974 g.m. Anna Uthus fra Hernes ved Elverum. De bodde i Elverum. 5 barn.

Huseier, tomtefester 1881.

 

Da Kittil giftet seg første gang i 1874 bodde han på Rød under Kise. Anne Maria oppholdt seg hjemme på Kåsa
under Dyrkoll.
Hans første kone døde i barselseng på Bjørndalen. Kittil giftet seg tre år senere med hennes søster.


Kittil Sigurdsen Bjørndalen og hans andre hustru Oline Gundersdatter Kaasa. Trolig brudebilde fra 1884.
Innsendt via Facebook av Annette Reiersen.

 

Som de fleste som arbeidet i skogen for Løvenskiold flyttet de en del rundt. De bodde bl.a. i Nisterød under Bø.
Kittil Sigurdsen bodde fra 1906 på Åsen under Fossum. Han kjøpte deretter Hoppestadvn. 34 under Venstøp. Den
eiendommen er i dag eid av hans oldebarn Bjørn Simon Bunkholt (2009).


Familien Kittilsen 1950. Innsendt av Aage R. Andresen.

Fra venstre: Oline Kittilsen (gift Oterholt), Andreas Kittilsen (bak), Kari Kittilsen (med briller), Anne Sofie Kittilsen (f. Island) sittende,
Ragna (f. Olsen) og Oskar Kittilsen (bak), Thora (f. Fjeldalen) og Magnus Kittilsen (bak), Jenny (f. Hansen) og Nils Kittilsen Bjørndalen (bak)
og Anne Karine Kittilsen.


Se også noen av disse som mye yngre på besøk hos familien Halvor P. Fjeldalen på  Fjelldalen(2).

 

Anton Andersen

Br. 1903. Se Venstøp 1900.


Skogsarb., forpakter

Halvor Eivindsen Hegna f. 21/1-1872 d. 17/10-1956.

Br. 1919. Se Stulen(1).
 

Skogsarb., forpakter

Thor Aslaksen Rekvik fra Drangedal f. 14/3-1885 på Halfardalen under Sandvik i Tørdal sogn, Drangedal pr.gj. d. 5/7-1969 i Skien, s.a. Aslak Terjesen Vasane og Johanna Marie Thomasd. Kilen.

g1g i Tørdal 15/6-1909 m. Mariken Gurine Hansdatter Stigen f. 23/10-1880. Ekteskapet oppløst i Kragerø 13/11-1913. Hun ble g2g m. Ola Homme fra Treungen. Ingen barn.
g2g i Tørdal 19/3-1914 m. Randine Knatterud fra Drangedal f. 26/9-1891 d. 15/2-1933, d.a. Ola og Gunhild Knatterud.

1. Arne Rekvik f. 14/2-1912 i Tørdal d. 16/7-1974 i Skien g. i Skien 1936 m. Lilly Maud Hansen f. 10/10-1913 d. 23/8-1995. Bodde i Odinsgt. i Skien. 2 barn.
2. Olav Rekvik f. 17/6-1914 i Tørdal d. 31/5-1968 g.m. Enis Johansen fra Skotfoss f. 27/10-1924. Ekteskapet oppløst. Enis bodde i 1969 på Vadrette u. Strømdal. Ingen barn.

3. Johanne Marie Rekvik f. 28/12-1915 i Tørdal d. 27/1-2001 g. i Efteløt krk. i Sandsvær den 11/11-1945 m. Olaf Einar Hagen f. 24/3-1926 d. 1/8-1997.
    Bodde i Røråsen på Skotfoss. 2 barn.

4. Tomas Rekvik f. 15/8-1917 i Tørdal d. 21/4-1977 g.m. Marie Jacobsen fra Grini(33) "Dalen" f. 21/8-1916 d. 28/4-1990. Bodde på Limi. Ingen barn.

5. Gunvald Rekvik f. 25/2-1921 i Gåshølen(1) g.m. Solveig Finsrud fra Siljan f. 20/5-1927 d. 10/12-1980. Ekteskapet oppløst. Han bodde på Maihaugen på Gulset i 2002.

6. Gunhild Helene "Molli" Rekvik f. 3/7-1922 i Gåshølen(1) d. 22/5-2000, g1g m. Willi Bruun. Ingen barn. Molli ble g2g i Stuttgart 29/8-1953 m. Eugen Roller fra
    Stuttgart f. 12/6-1919 d. 27/8-1993 i Skien. Ingen barn.

7. Thor Ragnvald Rekvik f. 17/4-1924 i Gåshølen(1). Se nedenfor.

8. Ingvald Rekvik f. 24/9-1925 i Gåshølen(1) d. 8/6-1987 på Findal i Solum g. 1948 m. Edel Hildur Kristensen f. 16/12-1923 d. 15/9-1994. Bodde på Findal i Solum. Han var slakter.

9. Knut Rekvik f. 9/11-1927 i Gåshølen(1) d. 21/11-2006 på Klyve g.m. Bjørg Hansen. 2 barn. Ekteskapet oppløst. Han var bosatt på Klyve i Skien 1994. Arbeider på Hydro.

10. Reidar Rekvik f. 12/12-1929 i Bjørndalen d. 24/8-1946. Ugift.

11. Willy T. Rekvik f. 23/4-1931 d. 22/1-2011. Seilte som motormann. Bodde i Skien. Ugift.

Br. 1927.

 

Denne familien bodde fra 1920 - 1927 i Gåshølen(1). Den nåværende speiderhytta.


 Bjørndalen(A) hvor familien Rekvik bodde fra 1927.                                                                                                          Foto: Innsendt av Laila Mayer.Thor A. Rekvik ved slåmaskinen i Bjørndalen, med sønner: Reidar, Knut, Gunvald og Olav. Ca. 1940.                                                Foto: Privat.Willy og Reidar på hesten, Knut på bakken, Thor Ragnvald holder hesten og deres niese Randi Rekvik (d.a. Arne Rekvik),
Foto: Innsendt av Laila Mayer.Arbeider ved Union

Thor Ragnvald Rekvik herfra f. 17/4-1924 i Gåshølen(1) d. 26/5-1973.
g.m. Bjørg Lauritzen f. 1936.

Br. 1941.

 

Denne familien bodde på Kikut mens barna var små. Ekteskapet ble oppløst. 2 barn.

 

En Lars Bjørnstad fra Tørdal, skal ha hatt plassen i tiden mellom Rekvik og Bømark.

 

Elling Bømark

Br. 1949.


Skogsarb., forpakter

Thorleif Omdal fra Tørdal i Drangedal f. 11/5-1912 d. 8/9-1985, s.a. Knut Jonsen Omdal og Mariken Torkildsdatter Risdalen.

g.m. Henny Synnøve Aamaas/ Dahlen fra Tørdal f. 20/1-1919 d. 29/6-2003, d.a. Hans Aasmundsen Aamaas og Guro Kittilsdatter Finsand fra Fjågesund i Kviteseid.

1. Hjørdis Omdal.

2. Mary Omdal.

3. Bjørn Omdal.

4. Ragnhild Omdal.

Br. 1951.

 

Denne familien hadde adresse Fossum i 1969. De gamle er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

 

Plassens grenser i Thorleif Omdals tid:

Nord: Mot Skreva. Øst: Bø. Syd: Langangen. Vest: Løvenskiolds skog.


Skogsarb., forpakter

Thor Alf Øksnevad fra Varhaug på Jæren i Rogaland f. 11/4-1928 d. 15/10-1985.
g. 1949 m. Gudrun Fors fra Gvarv i Sauherad f. 20/5-1925 d. 22/11-1975. Hun er gravlagt ved Nes kirke, Sauherad, d.a. Olaf Fors fra Folldalen og Gunhild Kaasamoen fra Sauherad.
1. Gunn Anny Øksnevad f. 1949 på Jæren. Bosatt i Venstøpbakken 47.
2. Arnfinn Olaf Øksnevad f. 1955 i Gransherad. Flyttet til Landskrona i Sverige i 1989, videre til Kotka Finland i 1992. Har vært byggmester der.
    Han har også jobbet i mange år som gitarist. Begynte i ungdomsåra. Se Skien Rocks Historie (Andersen & Andersen).
    Barn 1. Alf Gustav Ludvik Øksnevad f. 1992.
    Barn 2. Tor Harald Johan Øksnevad f. 1997.
3. Astrid Hanna Øksnevad f. 1959.
4. Ove Atle Øksnevad f. 1965.

Br. 1955.

 

Øksnevad bygget i 1964/65 huset Venstøphøgda 146. Samme hus fikk siden ny adresse: Venstøpbakken 47.
 

Plassen er sletta. Løvenskiold-Fossum opprettet pukkverk på eiendommen på 2000-tallet.
Geologisk sett er det mye radongass i grunnen her.


Gitaristen Arnfinn "Affen" Øksnevad har skrevet en viktig lokal-historisk artikkel fra sin barndomstid i Bjørndalen.
 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no