ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 06.06.2021

Arbeidet med eldre hus blir trolig ikke fullført. G.S.


Hustomter
Utskilt fra gård nr. 13 Ås.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost, men følger ikke opp familiers barn etter 1960.
post@gamlegjerpen.no
.


Hoppestadveien
Hustomter utskilt fra gnr 13 Ås.


| Hoppestadveien | Stulenveien | Åshammeren | |


Hoppestadv. 408.
13/61.

Rektor, selveier
Karl Eugen Kittilsen
fra Åsland under Ås f. 25/7-1910 d. 20/1-1991, s.a. Andreas Kittilsen.
g.m. Ruth Tobiassen f. 22/9-1908.

1. Unni Marie Kittilsen f. 1943.
2. Arnold Hugo Kittilsen f. 1944. Overtok Åsland.

Karl E. Kittilsen med familie bygde først hus på Gjemsø på begynnelsen av 1950-tallet. Han var rektor
på Grenland Yrkesskole og Skien Lærlingeskole (Aftenskolen) og var en skolemann hele sitt liv.

Enka Ruth Kittilsen bodde her i 1969 sammen med sin datter Unni Marie Kittilsen.


Hoppestadv. 416.
13/9 ”Østby”. Utskilt fra Ås(2) i desember 1899. Huset ble oppført rundt 1900.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ole Nilsen Aas til Martin H. Rosvald for kr. 200, dat. 19. des. 1899, tinglyst 17. jan. 1900."

Snekker og tømmermann
Martin Hansen Rosvald Østby
(Martin Rosvald) fra Rosvald(1) f. 25/2-1873 d. 6/3-1941, s.a. Hans Rasmussen Rosvald.
g. i Jacobs kirke i Christiania den 11/9-1898 m. lærer Anne Kristine Abrahamsdatter Sølverød fra Ø. Sølverød i Siljan f. 28/5-1868 d. 6/3-1941, d.a. Abraham Simonsen Sølverød og Gunhild Maria Olsdatter Søland.
1. Gudrun Østby Rosvald f. 18/9-1899 d. 14/1-1963. Ugift. Hun var håndarbeidslærer.
2. Borghild Østby Rosvald f. 25/5-1901 g.m. Olav K. Støkke f. 7/1-1906. Se Dyrkoll(4) "Solvang". Se også Hoppestadv. 400.
3. Hjørdis A. Østby Rosvald f. 24/9-1906. Overtok huset. Ugift. Hun var skolekjøkkenlærer.
4. Halvdan f. 27/4-1908 på Ås d. 6/1-1912 av skarlagensfeber.
5. Aksel Rosvald f. 6/3-1910. Se Hoppestadv. 419.
6. Harry Østby Rosvald f. 16/3-1912. Bodde i 10 år på Limi før han bygde Rising Terrasse 10 under Gjerpen Prestegård.

Martin dro alene til Wisconsin fra Kristiansand med ”D/S Skandia” den 8/4-1904 for å arbeide. Han var da snekker
(tømrer). Han kom tilbake rundt juletider 1906. Han bygde senere huset Århusv. 83 hvor de ble boende.

Kilde: folketellingen 1900:
I 1900 drev Martin landhandleri ved siden av å være tømmermann. Han emigrerte til USA den 8/4-1904 og bodde en tid i Wisconsin og arbeidet. Han må ha kommet tilbake innen 1906.

Se folketellingen 1910.

Fra matrikkelutkastet 1950:

13/9

Østby

0 mark 06 øre 

Gudrun Østbye Rosvald og Hjørdis A. Østby Rosvald.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 416 (Gnr 13, bnr 9) er overdradd for kr 187.500 til Hilde Omdal (20.02.1986)."
Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 416 (Gnr 13, bnr 9) er solgt for kr 700.000 fra Hilde Omdal til Tøger Svendsen (28.09.2004)."


Hoppestadv. 417.
13/10. "Aasheim". Utskilt fra Ås(2) i 1899. Skyldmark: 0 mark 06 øre.

Anders Nilsen Aas bygde huset her i 1900. Tomta grenser i syd til matrikkelgården Hoppestad.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Utskilt fra bnr 2 ved skyldsetningsforretning, tinglyst 12. mai 1899."
"Skjøde fra Ole Nilsen Aas til Sofie Johansdatter for 250 kr. (tomta), dat. 6., tinglyst 7. sept. 1900."

Skreddermester
Anders Nilsen Aas
fra Flittig under Mo f. 15/3-1851 på Flittig d. 28/7-1896 på Ås, s.a. Nils Pedersen Flittig.
g. 30/11-1888 m. Karen Sofie Johansdatter fra Nykås under Mo f. 14/3-1869 d. 12/6-1949,
d.a. Johan Nikolaisen Nykaas.
1. Karen Kristine Nilsen f. 13/9-1889 d. 17/2-1972
g.m. herredsagronom i Asker, Peder T. Grændsen fra Asker f. 15/4-1891.
    Barn 1. Tor Arnulv Grændsen f. 19/12-1928 g.m. Jenny Lauten fra Åsnes i Solør f. 4/11-1928. Bosatt i Asker.
2. Nina Johanne Nilsen f. 29/10-1892 g.m. Gustav Gløsmyr f. 19/6-1896. Se nedenfor.
3. Hilda Marie f. 22/6-1895 d. 7/6-1896.
Br. 1899.

Denne familien bodde tidligere på Flittig. Anders Nilsen Flittig/ Aas kjøpte denne eiendommen i
1900 av sin bror Ole Nilsen Aas. I 1891 bodde de på Kastet under Foss.

Etter opplysninger fra Nina Johanne Nilsen (Gløsmyr) på 1950-tallet.
På denne eiendommen og på den eiendommen Ole Kaasa kjøpte, på øverste bakkekam i området, var det merker etter 3 små grav-hauger. Sofie Aas (Karen Sofie) kunne huske fra sin barndom at det var hull i toppen av alle gravhaugene, så de var altså tidligere åpnet. Haugene ble jevnet ut før 1950-tallet. Ved utgraving av kjelleren i ca. 1900, ble det funnet et skjelett og en del våpen. Våpnene ble overlevert godseier Løvenskiold.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

13

10

Aas - Aasheim

Sofie Johansdatter Aas

0 mark 6 øre

Baneformann ved NSB
Gustav Gløsmyr
fra Gløsmyr f. 19/6-1896 d. 28/7-1967
, s.a. Hans Gerhard Gustavsen Gløsmyr.
g.m. Nina Johanne Nilsen herfra f. 29/10-1892 d. 8/6-1967, d.a. Anders Nilsen Aas.
1. Anders Gløsmyr f. 15/1-1917. Se Merdinv. 18 under Mæla.
2. Kåre Gerhard Gløsmyr f. 26/7-1924 på Fredheim under Hoppestad. Se nedenfor.

Ekteskapet ble visstnok oppløst i ca. 1934. Gustav ble gift på nytt med Hulda Olsen.
Se Hoppestadv. 400 på Hoppestad.

Denne eiendommen var trolig Nina Johanne Nilsens særeie. Etter skillsmissen tok hun tilbake sitt
pikenavn og bodde her.

Kåre Gerhard Gløsmyr herfra f. 26/7-1924 d. 9/12-1987.
g.m. Erna Marie Kise fra Jønnevald f. 8/7-1928 d. 8/4-1987, d.a. Einar Kise.
1. Sven Erik Gløsmyr f. 1949.
2. Ragnhild Johanne Gløsmyr f. 1956.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 417 A (Gnr 13, bnr 10) er overdradd til Ragnhild Johanne Gløsmyr Berg (25.04.1984)."


Hoppestadv. 419.
13/28 ”Aasli”. Utskilt i 1939.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 419 (Gnr 13, bnr 28) er overdradd til Aksel Rosvald (09.11.1939)."

Banearbeider i NSB
Aksel Rosvald (Østby)
fra Hoppestadv. 416 f. 6/3-1910 d. 16/7-1990, s.a. Martin Rosvald Østby.
g. 28/7-1932 m. Ethel Johanna Aas fra Venstøphøgda 156 under Venstøp f. 21/6-1911 i Skien d. 12/7-1987, d.a. Ole O. Aas.
1. Synnøve Rosvald f. 1932 g.m. Robert Semb f. 1930. Bosatt i Gregorius Dagsonsg. 118 i Skien.
2. Arnfinn Rosvald f. 1939 g.m. Wenche Bratsberg f. 1940.
3. Randi Rosvald f. 1947 g.m. Gunnar Wahlstrøm f. 1946.
Bosatt i Skien. (Bodde her i 1969).
Eier 1939.

De skrev seg etter hvert for Aksel og Johanna Rosvald.

Videre etterkommere kan finnes i slektsboken ”Torkild Tovsen og Margit Holtrunningen” på Skien bibliotek.

Fra NSB’s utgivelse ”Linjepersonale for Drammens distrikt” (1959): ”Aksel Rosvald startet som linjearbeider i 1929 og ble kalt banearbeider i 1949. Satt som styremedlem i linjepersonalets forening fra 1950. Deltok på landsmøte i Oslo 1953 og 1956. Han har hatt en del kommunale verv, bl.a. vært medlem av Skolestyret i flere år. Hobby: Skiidrett (er skidommer).”

Fra matrikkelutkastet 1950:

13/28

Aasli

0 mark 05 øre 

Aksel Østbye

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 419 (Gnr 13, bnr 28) er overdradd fra Aksel Rosvald til Synnøve Semb, Arnfinn Rosvald og
Randi Wahlstrøm
(14.12.1990)."
Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 419 (Gnr 13, bnr 28) er solgt for kr 485.000 fra Synnøve Semb, Arnfinn Rosvald og Randi Wahlstrøm
til Espen Kittilskås (14.12.1990)."

Espen Kittilskås f. 1965.
Eier 1990.


Hoppestadv. 428.

Gård. Dette er Ås(15) "Åsland".


Stulenveien
Hustomter utskilt fra gnr 13 Ås.


Stulenv. 3.
13/2 "S. Ås."

Gård. Se S. Ås(2).


Stulenv. 7.
13/69.

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 7 (Gnr 13, bnr 69) er solgt for kr 900.000 fra Marit Hendy Holmberg, Jan Erik Holmberg og
Eva Marie Holmberg Pedersen
til Arne Kise (23.10.2003). Salget omfatter også Gnr 13, Bnr 41."

Dette er det gamle våningshuset på Ås(7). Kraftig oppgradert.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 7 (Gnr 13, bnr 69) er overdradd fra Arne Kise til Kari Kise (17.12.2008)."

Kari Kise fra N. Kise f. 1966, d.a. Arne Kise.
Eier 2008.


Stulenv. 8.
13/7.

Boligen med denne adresse er en utleiebolig, tilhørende eieren av S. Ås(2) og (7). Se S. Ås(7).


Stulenv. 19.
13/39. Enebolig oppført i 1960.

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 19 (Gnr 13, bnr 39) er overdradd til Einar Stulen (14.03.1960)."

Einar Stulen fra N. Stulen f. 1939, s.a. forpakter Johannes Thoresen Stulen.
g. i Suldal kirke 31/12-1959 m. Eldbjørg Vårvik fra Suldal f. 26/3-1940 d. 2/1-2018, d.a. gbr. Sigvart Johannes Vårvik.
Forlovere: "Skogsarbeider Thorleif Stulen, Ås og husmor Anlaug Stulen, Ås i Gjerpen."
1. Christin Stulen.
2. Håvard Stulen.
Eier 1960.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 19 (Gnr 13, bnr 39) er solgt for kr 1.300.000 fra Einar Stulen til Kjell Arne Kise og Lise Kristin Johre (07.03.2002)."


Stulenv. 20.
13/38.

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 20 (Gnr 13, bnr 38) er overdradd til Kjell Myhre (28.07.1958)."

Kjell Myhre "fra Stokkan i Melum" f. 4/8-1926 d. 30/3-2008.
g. 1951 m. Sigrid M. Aas fra N. Ås(12) f. 23/12-1928 d. 2/6-2007, d.a. Mads Johnsen Aas.
1. Kjell Torstein Myhre f. 1954. Se nedenfor.
Eier 1958.

Kjell Myhre bodde på Solbergtun i Skien i 1994.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 20 (Gnr 13, bnr 38) er overdradd fra Kjell Myhre til Kjell Torstein Myhre og Inger Marit Stendalen Myhre (22.10.1992)."

Kjell Torstein Myhre herfra f. 1954.
g.m. Inger Marit Stendalen f. 1953.
Eier 1992.


Stulenv. 22.
13/35 og 13/36 "Solbakken".

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 22 (Gnr 13, bnr 35) er overdradd til Einar Gløsmyr (12.11.1956)."

Skogsarbeider, bygningssnekker
Einar Gløsmyr fra Gløsmyr f. 23/6-1909 d. 1/7-1976, s.a. Hans Gerhard Gustavsen Gløsmyr.
g. 23/5-1931 m. Inga Storbukås fra Drangedal f. 17/2-1908 d. 2/10-1992, d.a. Knut Thomassen Storbukaas og Gurine Gunleiksdatter fra Haslestad i Tørdal.
Forlovere: "Andreas Skilbred, Venstøp og Anna Skilbred, Venstøp."
1. Sigmund Gløsmyr f. 10/7-1932 d. 26/4-1984. Bodde på Ås i 1969.
Eier 1956.

Ved vielsen var det nevnt at Einar var skogsarbeider for Løvenskiold og bodde på N. Gåshølen,
mens Inga var hushjelp på Venstøp.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 22 (Gnr 13, bnr 35) er solgt for kr 485.000 fra Inga Gløsmyr til Jostein Jacobsen (14.01.1993)."

Jostein Jacobsen f. 1965.
Eier 1993.


Stulenv. 30.
13/12.

Gård. Se N. Ås(12).


Stulenv. 100.
13/45.

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 100 (Gnr 13, bnr 45) er overdradd til Kirsten Marie Reiersen (29.08.1974)."

Vidar Reiersen fra Ås(27) "Skogheim" f. 1947, s.a. Theodor Reiersen.
g.m. Kirsten Marie Eriksen f. 1948
1. Lene Reiersen f. 1971.
2. Cathrine Reiersen f. 1974.
3. Hanne Reiersen f. 1983.
Eiere 1974.


Stulenv. 102.
13/44.

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 102 (Gnr 13, bnr 44) er overdradd til Cato Reiersen (27.02.1969)."

Cato Reiersen fra Ås(27) "Skogheim" f. 1946, s.a. Theodor Reiersen.
g1g m. Astrid Gundersen fra Merdinv. 16A på Mæla f. 1948, d.a. Ole Gundersen.
g2g m. Karin Hegna fra Valebø f. 1949.
1. Annette Reiersen f. 1968.
Barn i 2. ekteskap:
2. Elin Reiersen f. 1973.
3. Stian Reiersen f. 1975. Kjøpte huset i 2003.
4. Stein Cato Reiersen f. 1982.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 102 (Gnr 13, bnr 44) er solgt for kr 800.000 fra Cato Reiersen til Stian Reiersen og Bente Sønstvedt (16.05.2003).
Salget omfatter også Gnr 13, bnr 56."


Stulenv. 108.
13/27 "Skogheim".

Gård. Se Ås(27) "Skogheim".


Stulenv. 112.
13/68.

Svenn Reiersen fra  Ås(27) "Skogheim" f. 1954, s.a. Theodor Reiersen.
g.m. Ida Synnøve f. 1952.
1. Merete Reiersen f. 1974.
2. Roger Reiersen f. 1975.


Stulenv. 126.
13/21 "Kittilsrød.

Gård. Se Nordås.


Stulenv. 130.
13/20, 25 m.fl.

Gård. Se Kittilsrød.


Stulenv. 134.
13/49. Hus på Kittilsrød.

Gunleik Steinbakken fra V. Haugerød f. 8/11-1938 d. 22/2-1973.
g.m. Bjørg Kittilsen fra Kittilsrød f. 1947, d.a. Hans G. Kittilsen.
1. Grete Steinbakken f. 1964 g.m. Geir Vidar Vidme.
2. Bjørn Steinbakken f. 1966.
3. Mette Steinbakken f. 1972 g.m. Torbjørn Reiersen. Skilt.


Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 134 (Gnr 13, bnr 49) er overdradd til Bjørg Steinbakken (16.08.1971)."


Stulenv. 136.
Kårbolig under Kittilsrød.

Kaare Steinbakken fra V. Haugerød f. 24/10-1942 d. 14/10-2010.
g.m. Reidun Kittilsen fra 
Kittilsrød f. 1945, d.a. Hans G. Kittilsen.
1. Roar Steinbakken f. 1962 g.m. Kristin Rønjom.
2. Solveig Steinbakken f. 1965. g.m. Oddvar Dyrland fra Hyniv.
3. Tor Åge Steinbakken f. 1966. Se Ås(20) "Kittilsrød".
4. Hege Steinbakken f. 1972 sambo m. Jan Erik Nicolaisen.
5. Torbjørn Steinbakken f. 1975.
 


Åshammeren
Hustomter utskilt fra gnr 13 Ås.


Åshammeren 10.
13/17. Bedehuset.

Her har det aldri bodd folk.


Åshammeren 35.
13/11,14.

Småbruk. Se Ås(11) ”Øvre Ås”.


Åshammeren 38.
13/50. Holmen.

Småbruk. Se Holmen under Ås.


Åshammeren 50.
13/40.

Fra Grunnboka: "Andel av Åshammeren 50 (Gnr 13, bnr 40) er overdradd til Ingvald Pedersen Norborg (06.02.1963)."

Ingvald Norborg fra Plassen under Ås f. 1/11-1916 d. 30/10-2004, s.a. Peder Olausen Plassen/Teigen.
g.m. Martha Brennseter fra Brennseter under Mo f. 26/4-1922 d. 11/1-2014, d.a. Peder G. Brennseter.
1. Inge Marlov Norborg f. 1946 g.m. Solveig Oksum f. 1948. Bosatt i Nensetv. 53 i Skien.
    Barn 1. Anette Norborg f. 1972.
    Barn 2. Hilde Norborg f. 1973.
2. Svanhild Viola Norborg f. 1949 g.m. Leif Thoresen f. 1947.
   
Barn 1. Hilde Merete Thoresen f. 1973 g.m. Jostein Myhra. Kjøpte dette huset i 2003.
    Barn 2. Bente Kristine Thoresen f. 1976.
3. Anne Lise Norborg f. 1951 g.m. Eivind Bjerke. Anne Lises andre mann heter Rolf.
    Barn 1. Oddvar Bjerke f. 1973.
    Barn 2. Anne Lisbeth Bjerke f. 1974.
4. Guldbrand f. 23/11-1960 d. 21/3-1963. Guldbrand druknet.

Denne familien bodde på Sverige under Mo fra 1952.

Brian Norborg f. 1967.
Helene Årseth Norborg (hans datter).
Bodde her i 1994.

Fra Grunnboka: "Åshammeren 50 (Gnr 13, bnr 40) er solgt for kr 840.000 fra Ingvald Pedersen Norborg til
Hilde Merete Thoresen Myhra og Jostein Myhra
(09.12.2003)."

Jostein Myhra f. 1969.
g.m. Hilde Merete Thoresen f. 1973.
Eiere 2003.

Fra Grunnboka: "Andel av Åshammeren 50 (Gnr 13, bnr 40) er overdradd fra Jostein Myhra til
Hilde Merete Thoresen Myhra
(07.06.2006). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 11, Bnr 23."


Åshammeren 55.
13/34 ”Kulten.” - Kilden.

Tidligere forsvarets eiendom. Eiendommen består av en rekke bygninger, hvor noe blir utleid til boligformål.

Fra Grunnboka: "
Åshammeren 55 (Gnr 13, bnr 34) er solgt for kr 2.270.000 fra Staten V/Justisdepartem. til Morten Hagebø, Heidi Odinsen Hagebø og Gunnar Hagebø (17.07.1997)."
Fra Grunnboka: "Andel av Åshammeren 55 (Gnr 13, bnr 34) er solgt for kr 1.500.000 fra Morten Hagebø og Heidi Odinsen Hagebø til Knut Hallvard Flaaten (13.12.2000)."
Fra Grunnboka: "Andel av Åshammeren 55 (Gnr 13, bnr 34) er solgt for kr 3.000.000 fra Knut Hallvard Flaaten til Gunnar Hagebø (27.04.2004)."

Gunnar Hagebø f. 1959.
Deleier i 1997. Eneeier 2004.

Gunnar Hagebø driver "Kilden Tur og Ridesenter".


Åshammeren 69.
13/48 "Kulten".


Kulten, Åshammeren 69. Foto: Gard Strøm 14/6-2007.

Dette er den gamle husmannsplassen Kulten. Se Kulten under Ås.


Åshammeren 73.
13/53 "Hamaren".


Åshammeren 73. Foto: Gard Strøm 14/6-2007.

Maskinist og vaktmann ved Ås kraftstasjon
Jørgen J. Oterholt fra S. Oterholt f. 27/6-1890 d. 19/7-1944, s.a. Jørgen Torkildsen Oterholt.
g1g i Gjerpen 30/11-1912 m. Anne Margrete Svendsen fra Sannidal f. 8/11-1890 d. 30/4-1917 av lungetæring, d.a. Svend Torsen Hofstøl og Gunhild Mathea Halvorsdatter.
g2g i Gjerpen 28/5-1920 m. Oline Kittilsen fra Bjørndalen(A) under Bø f. 28/3-1899 d. 8/11-1975, d.a. Kittil Sigurdsen Bjørndalen.
1. Bergliot Johanne Oterholt f. 16/8-1913 d. 3/6-1980 g.m. Karl Bjerk f. 20/9-1911 d. 18/5-1985. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
2. Jørgen Oterholt f. 18/9-1915. Se Åshammeren 96 under Foss.
Barn i 2. ekteskap:
3. Lilly Ovidia Oterholt f. 27/4-1922 d. 2/6-2008 g. 30/8-1947 i Skiptvedt krk. m. småbruker Asbjørn Jensen Bergby fra Våler i Østfold f. 1/3-1923 d. 28/11-1994. Bodde i Skiptvedt og gravlagt der.
4 . Ruth Kristiane Oterholt f. 8/3-1924 d. 11/4-2008 (gravlagt i Gjerpen) g.m. Helge Nicolaisen f. 26/4-1930. Bygde hus på Skogplassene i Solum.
     Barn 1. Arne Roger Nicolaisen (Arne Nicolaisen) f. 1949. Bosatt på Falkum i Skien (2014).
     Barn 2. Kjell Olaf Nicolaisen f. 1952.
     Barn 3. Grethe Nicolaisen.
     Barn 4. Morten Nicolaisen.
     Barn 5. Inger Nicolaisen f. 1965.
5 . Trygve Oterholt f. 5/2-1926. Overtok hus og jobb etter sin far.
6 . Birger Oterholt f. 22/6-1931 d. 27/3-1997 g.m. Gerda Taraldlien f. 11/5-1933 d. 24/2-2010. Bodde i Gunnarsv. 70 under Ballestad.
     Barn 1.
Inger Lise Oterholt
     Barn 2.
Brit Wenche Oterholt.
     Barn 3. Svend Ove
Oterholt f. 1957.
     Barn 4. Roger
Oterholt f. 1965.

Jørgen Oterholt arbeidet på Løvenskiolds kraftstasjon på Ås.

Fra Grunnboka: "Andel av Åshammeren 73 (Gnr 13, bnr 53) er overdradd til Trygve Oterholt (29.10.1973)."

Maskinist og vaktmann ved Ås kraftstasjon
Trygve Oterholt herfra f. 5/2-1926 d. 1/4-2006.
g.m. Gudrun Slettetveit fra Haugland(4) ”Slettetveit” i Mo i Telemark f. 28/11-1934 d. 28/8-2003, d.a. Halvor Godtland fra Børte i Mo prestegjeld og Aase Slettetveit fra Mo.
1. Bjørg Jorunn f. 5/7-1954 d. 27/8-1964.
2. Tore Oterholt f. 1958. Bosatt i Vinje i Telemark.
3. Aase Oterholt f. 1964.
Eier 1973.

Trygve Oterholt kjøpte huset av Løvenskiold. Gudrun var niese til Andreas Slettetveit på Kulten under Ås og
Kristoffer Slettetveit på Flittig under Mo. Denne familien bodde her i 1994.

Fra Grunnboka: "Åshammeren 73 (Gnr 13, bnr 53) er overdradd fra Trygve Oterholt til Aase Oterholt og Tore Oterholt (07.04.2006)."
Fra Grunnboka: "Andel av Åshammeren 73 (Gnr 13, bnr 53) er solgt for kr 550.000 fra Tore Oterholt til Per Asle Aakre (31.08.2007)."


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no