| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Åsen
Gård nr. 50 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.02.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Åsen
Gammelt løpenummer 132.

Den opprinnelige husmannsplass under M. (midtre) Foss.
Eiere: Se M. Foss.

Plassen ble trolig ryddet midt på 1700-tallet.

Matrikulert og skyldsatt som egen gård i 1819 da Løvenskiold-Fossum kjøpte eiendommen.

Den tidligste kjente bruker:

Husmannen Truls Pederssøn m/familie bodde her i 1681,83, 88. Se Skavan under Fossum.

Nils Jonsen bodde her da datteren Astrid ble født i juni 1724. Hans kone Gunhild ble gravlagt herfra samme måned.
Se V. Bø i Luksefjell.

Arbeider, husmann
Hans Pedersen
(f. ca. 1698 bg. 17/12-1758. ”Hans Pedersen 60 aar.”?)
g. 18/5-1755 m. Anne Lisbeth Pedersdatter fra Steigen under Hoppestad dpt. 3/5-1722 bg. 25/1-1767. ”Hans Pedersens enke 50 aar.”, d.a. Peder Jacobsen.
1. Peder dpt. 8/5-1757 bg. 18/6-1758. ”Hans Pedersens s. Peder 1 aar 6 uger.”
2. Ingeborg dpt. 8/5-1757 bg. 26/8-1758. ”Hans Pedersens d. Ingebor 19 uger.”
3. Just Hansen dpt. 1/7-1759.
Br. ca. 1750.

F.f. Hans Pedersens tvillingbørn fra Foss Ejet. Peder og Ingebor: Anders Rejersens kone, Hans Pedersens kone, Maren og Inger Pedersdøtter, Engel Jønneval, Christen Larsen, Anders og Hasle Rejersønner.
F.f. Hans Pedersens db. Just fra Foss Ejet: Marthe Sommundsdtr., Anna Olsdtr., Vilhelm Schweder, Halvor Rasmussen.

Se også Hans Pedersen på Sandbakken u. Tufte. Det var også en Hans Pedersen
på samme tid i Åshammeren. Temmelig forvirrende. Særlig når de i tillegg er
faddere for hverandres barn.

Arbeider, husmann
Engel Halvorsen
fra S. Oterholt dpt. 12/12-1717 bg. 16/9-1764. ”Engel Halvorsen f. Foss ejet 46 aar.”, s.a. Halvor Engelsen.
g. 13/2-1742 m. Barbara Vraalsdatter fra Nes i Melum, Solum pr.gj. dpt. 17/7-1707 bg. 27/2-1774 i Kilebygda, d.a. Vraal Guttormsen Næs.
Forlovere: Lars Jønvol og Erik Hoppestad.
1. Ellef Engelsen dpt. 19/1-1744 bg. 1807 g. i Solum 29/6-1773 m. Karen Mikkelsdatter. Se Ellef Engelsen Frønes i Solum.
2. Ingeborg Engelsdatter dpt. 2/7-1745 g. i Solum 29/3-1775 m. enkem. Stian Andersen. Se Vassbonn i Kilebygda sogn, Solum pr.gj.
3. Karen Engelsdatter dpt. 1/1-1747 g. i Solum 30/9-1768 m. Jens Eriksen. Se V. Solum i Kilebygda sogn, Solum pr.gj.
4. Kirsten dpt. 3/11-1748 bg. 6/1-1749. ”Engel Otterholts dtr. Kisten 1/2 aar.”
5. Halvor Engelsen dpt. 2/2-1751. Kom også til Solum.
Br. ca. 1760.

F.f. Engel Otterholts Ellef: Henning Jønneval, Lars Christenssøn, Søren Halvorssøn, Lars Jønnevals qde., Maren Larsdatter.
F.f. Engel Otterholts Ingeborg: Per Buse, Lars Jønval, Engel Larssøn, Lars Christianssøns qde., Karen Larsdatter.
F.f. Engel Otterholts pb: Karen: Christen Larsens kone, Maren Halvorsdatter, Lars Jønneval, Halvor Ersrøe, Søren Halvorsen.
F.f. Engel Otterholts pb. Kisten: Ingebor Olsdtr., Engel Jønnevals kone, Halvor Kaste, Søren og Isak Halvorssønner.

F.f. Engel Otterholts db. Halvor: Christen Jønnevalds kone, Maren Halvorsdtr., Søren, Isak og Henning Halvorssønner.

”Barbara Wroldsdatter”, 30 år og ugift, var i 1741 på N. Grini(B) hos sin søster Karen som var gift med
Anders Jacobsen. Se flere av hennes søstre der. Engel var i tjeneste på Jønnevald før han giftet seg.
De bodde på S. Oterholt til de kom hit i ca. 1760.

Ekstraskattmanntallet 1762: Aasen under M. Foss.
Husmand Engel Halvorsen og Kone. Barn over 12 aar: Karen Engelsdatter.
Inderster: Anders Christensen og Kone.
Enka Barbara Vraalsdatter flyttet tilbake til Kilebygda med sine 4 barn i ca. 1765.

14/11/1764     ENGEL HALVORSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 479b.
Pladsen Aasen u/Foss   Arvinger:                            
               Enka Barbra Wrålsdatter og barna:
               1. Eilef Engelssen             21 år.
               2. Halvor Engelssen         14 "
               3. Ingeborg Ellingsdtr.(!) 20 "
               4. Kari Ellingsdtr.             18 "
Brt: 22 - 0 - 0
Net: 18 - 3 - 8

Arbeider, husmann
Hans Knudsen
f. ca. 1721 bg. 11/1-1801. ”Hans Knudssøn u/Ml. Foss, anmeldt at være henved 80 aar.”
g.m. Sigrid Hansdatter f. ca. 1730 bg. 1/1-1790. "
Hans Knudsens kone 60 aar."
Br. ca. 1780.

21/8-1790      SIGRID HANSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. 11, side 523a.
Aasen          Arvinger:                            
u/M.Foss       Enkem. Hans Knutsen
                       og Sigrids avdøde broder Halvor Hansen.
Brt: 8 - 2 - 8 som gikk med til begravelsen og til gjeld.

De var ikke i Gjerpen, Skien eller Holla i 1762-64. Ikke gift i Skien, Sauherad, Solum, Siljan,
Eidanger, Gjerpen, Holla.
Sigrid Hansdatter er ikke funnet død i Gjerpen.

Åsen ble delt i 2 plasser i ca. 1780.

Se Åsen(1) og Åsen(B). Sistnevnte ble i 1874 slått sammen med resten av Åsen igjen.

(C) Gard Strøm.