| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015.

Steigen - Stegen
Gammel husmannsplass med mølle ved Ås-elven, under Hoppestad.

Solve Smed  f. ca. 1615 bg. 19/3-1692. ”Solve Smed ved Stegen 77 aar.”

Møller
Paul Andersen bodde visstnok på Steigen i 1690. Se N. Gåsehølen u. Ås.

Steen f. ca. 1630 bg. 18/6-1717. ”Steen Berreberg 86 aar 7 mnd.”
g1g m. Anne Mogensdatter fra Berberg f. ca. 1633 bg. 15/2-1693. ”Sten Berrebergs qvinde Anne Monsd. 59 1/2 aar g.”
g2g 19/7-1696 m. Gunne Gulbrandsdatter (”ved Stegen”) f. ca. 1624 bg. 23/9-1710. ”Sten Stegens qvinde Gunne 86 aar.”
Br. i april 1704.

Steen bodde på Berberg i sitt første ekteskap. Han bodde her i sitt andre, men
flyttet tilbake til Berberg da hans andre kone døde. Se Berberg(A).

Arbeider, husmann
Jacob Rasmussen fra Nedre Hoppestad f. ca. 1670, s.a. Rasmus Hoppestad.
g. 17/3-1697 m. Guri Jensdatter fra Holla.
”Cautionsmænd for hende var Ole Hoppestad, og Erik Hoppestad.”

Denne familien bodde på Steigen i 1697. De flyttet siden til N. Rising. Se der.

Bg. 14/9-1698:
"Anne Pedersd. fra Stege 24 aar g. (f.ca. 1674) Betalt for Jorden til mig 1 Rdlr.-"

7/2-1697   Jacob Jønnevalds Søn Peder.
Test: Ole Hoppestad, Amun Ersrø, Jacob Rasmussen ved Stegn, Truls i Aasens qvinde Karen, Aslak Houens qvinde Barbara, Ole Hoppestads pige Anne.

Arbeider, husmann
Isak Rasmussen fra Nedre Hoppestad f. ca. 1670 bg. 30/5-1745. ”Isak Stegen, 84 aar.”, s.a. Rasmus Hoppestad.
g1g 28/10-1694 m. Marthe Pedersdatter f. ca. 1670 bg. 9/5-1695. ”Isak Fosses qnde Marthe Pedersd. 25 aar g.”
g2g 18/7-1706 m. Ingeborg Halvorsdatter f. ca. 1672 bg. 6/12-1744. ”Isak Steges qde Ingeborg, 72 aar.”
1. Rasmus dpt. 28/4-1695  bg. 9/5-1695. ”Isak Fosses søn Rasmus 1 1/2 uge g.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Claus dpt. 31/3-1715  bg. 27/11-1718. ”Isak Stægens søn Claus 3 1/2 aar. Druchnet i Hoppestadelven.”
3. Claus dpt. 28/22-1720  bg. 21/5-1720. ”Isak Stegens søn Claus 11 uger.”
Br. ca. 1706.

F.f. Isak Fosses søn Rasmus: Jacob Jønneval, Gabriel Fos, Jacob Rasm. Fos, Peder Jønnevals qnd., Jahanne, Live Thoresd., Ronnou Nilsd. Otterholt.
F.f. Isak Stegens søn Claus: Aslak Kiise. Jacob Rising. Rasmus Fosqværn. Maren Aslaksdatter. Anne Halvorsdatter. Karen Hoppestad.
F.f. Isak Stegens søn Claus: Zacharias Frantssøn, Verner Qværn, Rasmus Grinj, Karen Hoppestad, Joh: Stegen.

Bg. 27/11-1718: ”i samme Kiste Sophie Svendsdatter, 3 aar, hos Jost Stegen, som tillige falt i elven.” (med sønnen til Isak Stegen).

Denne familien bodde tidligere på N. Foss.
Jost Tevesen
og kona bodde her fra ca. 1710-1728. Se Stulen A.

Arbeider, husmann
Jacob Pedersen f. ca. 1679 bg. 22/11-1739. ”Jacob Stegen, 60 aar.”
g. 12/9-1716 m. Else Amundsdatter fra Hoppestad? f. ca. 1688 bg. 14/5-1742. ”Jacob Stegens Enche Else, 54 aar.”
Forlovere: Mons Hoppestad og Ingebret Rosvold.

Arbeider, husmann
Peder Jacobsen fra S. Jønnevald dpt. 7/3-1697, s.a. Jacob Pedersen Jønnevald.
g. 27/7-1721 m. Johanne Justdatter fra Stulen dpt. 13/3-1701, d.a. Just Tevesen.
1. Anne Lisbeth Pedersdatter dpt. 3/5-1722
2. Hans Pedersen dpt. 2/7-1724. Se Sandbakken u. Tufte.
3. Jost Pedersen dpt. 26/2-1730.
Br. 1722.

Døpt: 23/8-1722  Lars Jønwalds hiemdøbte søn Engel.
Test: Per Busk. Jost Fos, Christopher Jønwal, Per Stegens qde., Anna Jønnval.

Døpt: 1/11-1722   Ole Ingebretssøns søn Peder fra Moeje.
Test: Peder Stegen. Henning Jønnvol. Karen Mo. Anne Jønvald.

F.f. Per Stegens datter Anne Lisbeth: Lars Aas, Lars Jønneval, Henning Jønval, Hellie Fos, Johanne Sem.
F.f. Per Stegens søn Hans: Jost Fos, Lars og Henning Jønnevold, Nils Hynis qde., Jan Jostesens datter Dorte.
F.f. Per Stegens Jost: Lars Jønnevol, Halvor Otterholt, Ole Nøglegaard, Zach: Saubachs qde, Sara Jønneval.

Arbeider, husmann
Erik Halvorsen fra nedre Hoppestad dpt. 4/5-1710 bg. 8/3-1772. ”Erik Halvorsen f. Hoppestad 62 aar.”, s.a. Halvor Tollefsen Hoppestad.
g. 4/7-1736 m. Karen Hansdatter.
1. Halvor Eriksen dpt. 27/4-1738 . Se nedenfor.
2. Anders (Hans?) dpt. 19/5-1743  bg. 25/5-1743. ”Erik Hoppestads Hans 8 dage gl.”
3. Hans dpt. 27/7-1749  bg. 5/9-1762. ”Erik Halvorsens s. Hans 14 aar.”

F.f. Erik Hoppestads Halvor: Erik Bø, Anders Hanssøn, Per Steensøns qvd. fra øen, Kirsten ------.
F.f. Erik Hoppestads hiemdøbte Anders (skal nok være Hans): Anne Limj, Per Stenssøns qde. Erik's søster.
F.f. Erik Halvorsens db. Hans fra Hoppestad Ejet: Peder Steensens kone, Sidsel Pedersdatter, Isak Sneltvet, Simon Corfitsen.

Kilde: Bratsberg amt – kopibok 18 1769-76. 17 mai 1769:
Løvenskiolds ansøkning av 15 okt om befrielse for skatt av den under gården Hoppestad i
Gjerpen sogn Stege ødelagte kvern av 1 huds skyld, svaret under 6 d.m. fra rentekammeret.

Arbeider, husmann
Halvor Eriksen dpt. 27/4-1738 bg. 21/8-1796. ”Halvor Erikssøn f. Aas Hamer 60 aar.”
g. 4/1-1770 m. Anne Maria Olsdatter f. ca. 1738 d. etter 1801.
1. Erik dpt. 8/6-1772  bg. 16/5-1785. ”Halvor Eriksens s. Erik f. Hoppestad 13 aar.”
2. Karen dpt. 1/10-1775  bg. 18/1-1776. ”Halvor Eriksens d. Karen 16 uger.”
3. Daniel dpt. 3/11-1776  bg. 16/3-1777. ”Halvor Eriksens s. Daniel 18 uger.”
4. Hans Halvorsen dpt. 28/6-1778.

F.f. Halvor Eriksens db. Erik (navnet manglet) fra Hoppestad Ejet: Sille Catrine Olsdtr., Karen Nilsdtr., Abraham Andersen, Simen Trulsen, Ole Jensen.
F.f. Halvor Eriksens pb. Karen fra Hoppestad Ejet: Aslak Hoppestads kone, Karen Olsdtr., Christen Clausen, Halvor Pedersen.
F.f. Halvor Eriksens db. Daniel fra Hoppestad Ejet: Marthe Rolfsdtr., Anne Maria Pedersdatter, Halvor Pedersen, Christopher Christiansen.
F.f. Halvor Eriksens db. Hans fra Hoppestad Ejet: Hans Andersens kone, Anne Marie Pedersdtr., Halvor Pedersen, Christen Olsen, Zacharias Clausen.

Anne Maria Olsdatter var i 1801 i tjeneste hos Gasmann på Foss. Hun er da 63 år og enke for 2. gang.
Sønnen Hans Halvorsen var også i tjeneste der samtidig, 23 år gammel.

Peder Jonsen Hoppestadeje.
g. m. NN
1. Marthe Pedersdatter dpt. 21/11-1773.

F.f . Peder Jonsens pb. Marthe fra Hoppestad Ejet: Ellef Halvorsens kone, Kirsten Halvorsdtr., Thor og Peder Halvorsønner, Anders Ellefsen.

(C) Gard Strøm.