| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Åsen
Gård nr. 50 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Åsen B
L.nr. 132b.

Opprinnelig part av husmannsplass under M. Foss.

Arbeider, husmann
Ole Jacobsen f. ca. 1708 bg. 1/12-1793. "
Ole Jacobssøn Kastet u/M.Foss 85 aar."
Br. ca. 1780.

Ole Jacobsen bodde her alene i 1782. Han døde på Kastet u. Foss.

Arbeider, husmann
Torkild Nilsen
f. ca. 1730 bg. 31/7-1808. ”Torkild Nilssøn und. Ml.Foss, sagt at være henved 79 aar.”, s.a. Nils NN.
g1g i Siljan 6/1-1754 m. enke Kirsten Andreasdatter fra Siljan f. ca. 1716 bg. 30/3-1788 i Siljan. ”Kisten Andreasd. Kaasene 72 aar.”
Forlovere: Jacob Island og Michel Røe.
g2g 27/9-1788 m. Barbara Hansdatter f. ca. 1751 d. 10/2-1841. ”Barbara Hansdatter enke, 90 aar fra Aasen u. Foss.”
1. Maria Torkildsdatter dpt. 24/6-1754 i Siljan.
2. Nils Torkildsen dpt. 29/2-1756 i Siljan. Bodde i Kåsene u. Søland i Siljan i 1787.
3. Isak dpt. 29/10-1758 i Siljan bg. 17/12-1758. "Torkild Nielsens barn Isak 1 maaned."
4. Isak Torkildsen f. mai 1760 i Kåsene g.m. Hedvig Andersdatter bg. 11/12-1803. "Isach Torkildsen Kaasene, 44 aar."
5. Kirsten Torkildsdatter f. 1762 g. i Kåsene 28/12-1783 m. Henrik Arnesen. Husmannsfamilie u. Island i 1801. Hun døde i Moene i 1812.
Barn i 2. ekteskap:
-   bg. 25/9-1789 i Siljan. ”Torkil Kaasenes dødf. P.B.”
6. NN bg. april 1791 i Siljan. ”Torkil Kaasenes 1 uge.”
7. Kirsten bg. 14/9-1792 i Siljan. ”Kisten Torkildsd. Kaasene 26 uger.”
8. Kirsten Torkildsdatter dpt. 18/8-1793 i Siljan g.m. Ole Halvorsen. Se nedenfor.
9. Anders bg. 10/12-1797. ”Anders Torkilsen Kaasene 5 dage.”
10. Maria Torkildsdatter dpt. 30/3-1800 i Gjerpen.
Br. 1800.

F.f.
Torkil Nielsens barn navnl. Maria: baaren af Jacob Iislands kone, Colbiørn Knudsdatters kone, mandfaddere: Christen Iisland, Per Olsen Røe.
F.f.
Torkil Nielsens barn navnl. Niels: baaren af Anders Solverøds kone, Maren Erichsdatter, Gunder Tormesrød, Lars Gundersen Tormesrød.
F.f.
Torkil Nielsens barn navnl. Isak: baaren af Christen Røes kone, Kari Joensdatter Søland, mandfaddere: Abraham Søland, Jens Gunmundsen.
F.f. Torkil Nils. Kaasene og Barbro Hansd., P.B. Kisten: Kari Olsd. Søland, Ingebor Christophersd. Kløverød, Jon Engs. Søland, Gunder Gundersen Søland, Ole Gundersen Kaasene.

F.f. Torkild Nilssøns pb.
Maria u/Ml.Foss: Tore Liestuuls k., Maria Solvesdtr., Tore Liestuul, Lars Grinielien, Henric Nilssøn.

Kirsti Andreasdatter var enke etter Isak Mathisen Slettekollen i Siljan. Torkild var
nevnt som sagmester i kirkeboken da kona var til introduksjon i kirken etter at deres
barn nr. 5 var døpt.

Karen, Kirsti og Maria var barn fra 2. ekteskap. Denne familien kom fra Kåsene u. Sølland i
Siljan til Vassend u. Mo i ca. 1788. De var på Åsen under M. Foss fra 1800.

Etter noe diskusjon om Torkild Nilsens opphav er det utelukket at han er identisk med
Torkild Nilsen Slevolden i Eidanger, da Torkild Slevolden ble konfirmert i 1755 altså etter at
denne Torkild Nilsen giftet seg.

G.br., leilending
Ole Halvorsen Aasen
fra Godal dpt. 19/10-1788, s.a. Halvor Olsen Godal og Kirsten Knudsdatter.
g. 13/6-1816 m. Kirsten Torkildsdatter herfra dpt. 18/8-1793 i Siljan d. 11/8-1867 på Åsen, d.a. Torkild Nilsen.
Forlovere: Niels Torstensen Orekaasen, Torkild Johnsen Aas.
1. Halvor f. 1/8-1817 d. 20/9-1817.
2. Torkild Olsen f. 27/3-1819. Se Sverige u. Mo.
3. Halvor Olsen f. 5/2-1823. Se Orekåsa(A) u. Oterholt.
4. Kirsten Olsdatter f. 12/4-1827 g.m. Isak Hansen. Se nedenfor.
5. Karen Olsdatter f. 18/8-1829 g.m. Ingebret Andersen. Se Sandbakken u. Tufte.
6. Ola Olsen f. 20/1-1833. Se N. Gåshølen u. Ås.
7. Anne f. 7/6-1837 d. 5/9-1837. ”Datter af Ole Halvorsen Aasen u. Foss , 12 uger.”
Br. ca. 1817.

F.f. Ole Halvorsen og Kirsti Torkildsdatter u. Jønnevald, Halvor: Pige Maria Torkildsd., p. Anne Kirstine Andersd. Skriua, Anders Tor.... under Tufte, Gunder Tostensen Sandbakken.
F.f. Ole Halvorsen Kiste og Kirsti Torkildsdatter, Torkild: Pige Kari Olsdatter Otterholt, p. Mari Torkildsd., Fossum, Sigurd Solum, John Olsen Skajen(?), Peder Johnsen u. Eriksrød.
F.f. Ole Halvorsen og Kirsti Torkelsd., Aasen (Jønnevald), Halvor: Pige Anne Halvorsd. Bakke(?), Marie Torkelsd. Lund, Knud Halvorsen Tufte, Knud Halvorsen ibd., Wetle ...(?).

 I 1835 bodde enka Barbro Hansdatter(84) her. Hun var Kirstens mor.

Tømmerfløter, innerst (i 1865)
Isak Hansen
f. ca. 1825
g.m. Kirsten Olsdatter herfra f. 12/4-1827, d.a. Ole Halvorsen Aasen.

Denne familien bodde på Gåshølen i 1865 sammen med hennes foreldre og Anne Torkildsdatter(15),
Torkild Olsens datter. (Kirsten Olsdatters niese).

Sønnen her, leilending og arb. Ole Olsen Aasen f. 20/1-1833 bodde her fra 1872-1875.
Se N. Gåshølen u. Ås.

Fra 1874 var det Anders Andersen fra Heddal som brukte begge brukene.

Sammenføyd med Åsen(A).

Se heretter Åsen 1.

(C) Gard Strøm.