ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 14.12.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Sverige
Husmannsplass under gård nr. 21 Mo.

Adresse i dag: Luksefjellv. 985.

Den første husmann vi hører om på Sverige er en Kittil i ca. 1730.
Noe senere var det Ole Knudsen som holdt til her.

Arbeider, husmann
Ole Knudsen f. ca. 1681 bg. 5/12-1751. ”Ole Sverrig 70 aar.”
g1g Berthe Olsdatter f. ca. 1680 bg. 30/8-1732. ”Ole Knudssøns qde Birte fra Moeje, 52 aar.”
g2g 10/12-1732 m. Maren Bærulfsdatter fra V. Haugerød dpt. 20/3-1698 bg. 28/5-1742. ”Ole Sverigs qde Maren 46 aar.”, d.a. Bærulf Arnesen.
Forlover: Per Eresrø (Eriksrød).
g3g i Holla 24/11-1742 m. Maren Pedersdatter ("Ole Knudsen Gerpen og Maren Pedersd.")
1. Knud Olsen f. ca. 1722 (skifte). Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
2. Ole Olsen dpt. 4/10-1733 bg. 12/11-1786. ”Ole Olsen Sverrig fundet død i vandet. 53 aar.” Bodde her.
3. Bæruld f. høsten 1736 d. før 1742.
4. Jon f. ca. 1737 bg. 15/10-1752. ”Ole Sverrigs s. Jon 15 aar.”
5. Halvor Olsen f. ca. 1738, i følge skiftet etter moster Anne Bærulfsdatter på Kastet u. Foss.
6. Anne Olsdatter dpt. 27/11-1740 d. før 1743.
Barn i 3. ekteskap:
6. Maren Olsdatter dpt. 28/2-1745 g.m. enkem. Nils Jensen. Se S. Bø(B).
7. Peder dpt. 6/10-1748 bg. 20/10-1748. ”Ole Sverrigs s. Peder, 3 uger.”
8. Ole bg. 24/3-1752. ”Ole Sverrigs s. Ole 8 uger.”
Br. ca. 1733.

F.f. Ole Svergets Ole: Berulf Castet, Torjer Christ., Gudmun Moes qde. Anne Castet.
F.f. Ole Sverigs Berulf: Eric Hoppestad, Ole Dybedal, Lars Aas, Gudmun Moes qde., Maren Aas.
F.f. Ole Knudssøns Anne: Tron Olssøn, Christen Larssøn, Torjer Onisssøn (Aanesen), Halvor Knudsens qde. Maren Larsd.
F.f. Ole Sveriges Maren: Tron og Per Olssøn, Halvor Eresrød, Anders Moes qde og datter.
F.f. Ole Sverges db. Peder: Hans Moes kone, Maria Andersdtr., Torjer Aanisen, Halvor Oredalen, Povel Andersen.

Ole Knudsens 1. og 3. ekteskap ble ikke inngått i Gjerpen. Heller ikke i Eidanger, Siljan, Solum, Sauherad, Tinn eller Skien.
Sønnen Knud er trolig døpt der de giftet seg. Det kan ha vært flere barn i første ekteskap, men de er døde før skiftet etter moren i 1732.

Siste: De kommer trolig fra Flatdal i Seljord!

Div. vielser:
Rollag: Ole Knudsen Moen g. 16/7-1719 m. Guri Johansd.
Rollag: Ole Knudsen g. 8/6-1720 m. Liv Halvorsd. Rue
Rollag: Ole Knudsen Galer g. 11/6-1726 m. Olaug Knudsd.

Fra Skien KB: Begravelse den 6/4-1730: ”Ole Knudsens Moder fra Moe i Gierpen Sogn som døde paa
Blegebachen i Ole Clemensens Huus begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 85 aar.” (f. ca. 1645.)

17/10-1732    BERTHE OLSDATTER  Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 21b.
Husm.plass          Arvinger:
u/Moe Enkem.     Ole Knutssen og sønnen Knut Olssen, 10 år.
                               Faren var verge.
Brt: 44 - 0 - 14
Net: 30 - 2 - 14

6/10-1742     MAREN BERULDSDATTER SVERRIG  Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 289a.
Sverrig                 Arvinger:
u/Moe                  Enkem. Ole Knudssen og barna:
                            1. Ole Olssen 9 år.
                            2. Halvor Olssen 4 ½ ”
Brt: 57 - 1 - 6
Net: 2 - 1 - 20

Tov Olsen f. ca. 1724. 
Barn: Gro f. ca. 1768 bg. 24/9-1780. ”Tov Olsen Sverrigs d. Groe 12 aar.”

Han er ikke s.a. Ole Knudsen ovenfor. han bodde tidligere på Kastet under Foss.

Arbeider, husmann
Knud Olsen Sverrig f. ca. 1722 bg. 21/11-1790. ”Knud Sverrig 75 aar.”
g. 29/10-1751 m. Maren Engebretsdatter fra Ekornrød(A) under Mo dpt. 17/5-1722 i Siljan, d.a. Engebret Larsen.
1. Berthe Knudsdatter dpt. 31/12-1752 g.m. Lars Madsen. Se Familie 40 - Fossum 1801.
2. Ole dpt. 6/10-1754 bg. 27/10-1754. ”Knud Olsens s. Ole f. Moe Ejet 4 uger.”
3. Inger Knudsdatter dpt. 19/12-1756 g.m. Sigurd Gjermundsen. Se Bødkerplassen u. Mo.
4. Ole Knudsen dpt. 26/5-1760 g. i Siljan 5/6-1791 m. enke Gunhild Aanesdatter på Rød under Sølland. De bodde der i 1801.
5. Gutt bg. 29/8-1762. ”Knud Sverrigs db. 6 dage.”
6. Helvig Knudsdatter dpt. 4/12-1763.
7. Anne dpt. 6/4-1766 bg. 3/8-1766. ”Knud Sverrigs datter Anne 18 uger.”
Br. 1752.

Maren Engebretsdatter var født på Island i Siljan, men vokste opp på Ekornrød under Mo.
Jeg har ikke funnet henne død eller gravlagt i Gjerpen. Trolig i Siljan, hvor hennes datter bodde.

F.f. Knud Sverrigs pb. Berthe: Engebret Eichonrøes kone, Anne Olsdtr., Friderich Hansen, Abraham Gundersen, Ole Olsen.
F.f. Knud Olsens db. Ole fra Moe Ejet: Engebret Eiconrøes kone, Anne Olsdtr., Friderich Hansen, Abraham Gundersen, Ole Olsen.
F.f. Knud Olsens pb. Inger fra Moe Ejet: Peder Øfrums kone, Karen Olsdtr., Abraham Gundersen, Christen og Ole Engebretssønner.
F.f. Knud Sverrigs db. Ole: Abraham Gundersens kone, Karen Olsdtr., Peder Øfrum, Christen Engebretsen, Isak Engebretsen.
F.f. Knud Sverrigs pb. Helvig: Hans Moes kone, Maren Olsdtr., Ole Olsen, Ole Engebretsen.
F.f. Knud Sverrigs pb. Anne: Abraham Slettenes kone, Maren Olsdtr., Ole og Isak Engebretsønner.

Anne f. ca. 1787 bg. 13/6-1790. ”Ole Sverrigs d. Anne 3 ¾ aar.”

Nils Andersen Mo brukte Sverige en tid før Tov Jonsen. Se N. Mo.

Husmann
Tov Jonsen f. ca. 1710 i Tinn bg. 5/4-1789. ”Tov Jonsen Sverrig 78 1/2 aar.”
g1g i Tinn før 1756 m. Gro Olsdatter f. ca. 1722 i Tinn bg. 25/3-1759. Døde på Talåsen.
g2g i Tinn 14/9-1761 m. enke Gro Olsdatter fra Bernås i Tinn f. ca. 1725 bg. 21/10-1780. ”Tov Jonsens kone f. Moe ejet 55 aar.”
Forlovere: Torjer Eggerud og Sondre Bernaas.
1. Jon Tovsen f. ca. 1754. Se nedenfor.
2. Gunhild Tovsdatter f. ca. 1756 g.m. enkem. Hans Olsen. Se Hesterønningen u. Lid.
3. Halvor bg. 25/3-1759. ”Tov Talaasens søn Halvor, 1 time gl.”
Barn i 2. ekteskap:
4. Nils Tovsen dpt. 29/9-1762 i Tinn. Født på Bernås. Se Haukeråsen.
5. Gro Tovsdatter dpt. 29/9-1768 i Atrå krk. Født på Talåsen i Tinn. Bg. 24/9-1780. "
Tov Olsen(!) Sverrigs d. Groe 12 aar."
Br. 1769.

Tov Jonsens andre kone var enke etter Nils Reiersen Bernaas f. ca. 1718 bg. 25/3-1759 ved Atrå krk.
Denne Nils Reiersen og Gros eneste barn var Reier Nilsen f. 1757.

Denne familien kom fra Tinn (i følge et rettsdokument av 25/10-1785). Alle barna er født der.
Både datteren Gunnhild og sønnen Jon ble konfirmert mens de bodde på Sverige i 1776.
Sønnen Nils bodde på Trollsås u. Grini da han ble konfirmert som 18-åring i 1782.

Det er dessverre en lakune i Tinn kirkebøker fra 1735-1757. Derfor finner vi ikke alle barna døpt.

Husmann
Jon Tovsen herfra f. ca. 1754 på Talåsen i Tinn d. 21/1-1829. ”John Tovsen Flaten u. Moe, 77 aar.”, s.a. Tov Jonsen og Gro Olsdatter.
g. 28/12-1786 m. Turi Alfsdatter fra Tinn f. ca. 1755 d. 4/7-1838. ”Thurine Alfsdatter, enke, Flata u. Mo, 83 aar.”
-   bg. 2/9-1787. ”Jon Tovsens dødf. søn.”
1. Aslaug dpt. 7/12-1788 bg. 19/12-1802. ”Jon Tovssøns pb. Asloug u/Moe 14 aar.”
2. Tov Johnsen dpt. 8/5-1791. Se Familie 106 - Kleiva 1845.
3. Anders Johnsen dpt. 29/11-1795. Se Flata under Mo.
- bg. 10/4-1800. ”Jon Tovssøns dødf. db. u/Moe.”
Br. 1790.

F.f. Jon Tovsens pb. Aslou: Ole Ledvorsens kone, Live Pedersdatter, Ole Ledvorsen, Nils Tofsen.
F.f. Jon Tovssøn Sverrigs db. Tov u/Moe: Karen Flittig, Else Abrahamsdatter, Ole Flittig, Jon Eikonrød, Tord Eikonrød.
F.f. Jon Tovssøn Sverrigs db. Anders u/Moe: Jon Eikornrøes k., Karen Nilsdtr., Jon Eikornrøe, Hans Engelbertssøn, Sigur Jermundssøn.

Jon Tovsen var født i Tinn. (I følge rettsdokument av 25/10-1785). I ca. 1809 flyttet de til Flata u. Mo.

Arbeider, husmann
Halvor Nilsen fra N. Mo dpt. 19/9-1773 d. 31/7-1835. ”Halvor Nielsen Sverig u. Moe, 63 aar.”, s.a. Nils Andersen Moe.
g. 21/9-1801 m. Helvig Aslaksdatter fra S. Mo dpt. 18/9-1774 d. 21/3-1837. ”Helvig Aslaksdatter, Enke, Sverig u. Moe, 62 aar.”, d.a. Aslak Hansen Moe.
1. Karen Halvorsdatter dpt. 10/1-1802 g. 30/3-1828 m. Helge Helgesen fra Melum i Solum.
2. Maren Kirstine Halvorsdatter dpt. 2/9-1804 g.m. Hans Sørensen. Se Liajordet u. Holt.
3. Nils Halvorsen dpt. 11/10-1807.
4. Aslak Halvorsen f. 23/6-1811. Se nedenfor.
5. Anne Halvorsdatter f. 20/8-1814 g.m. enkem. Anders Gundersen. Se Familie 23 - N. Brekke 1845.
6. Ingeborg Halvorsdatter f. 31/10-1817 på Sverige.
7. Peder Halvorsen f. 1820. Emg. til Am. i mai 1843. ”Ungk. Peder Halvorsen Sverrig, 22.”
Br. 1809.

F.f. Halvor Nilssøns pb. Karen f.Moe: Pernelle Aslachsdtr., Maria Nilsdatter, Christian Limie, Jens Nilssøn, Hans Aslachssøn.
F.f. Halvor Nilssøns pb. Maren Kirstine u/Moe: Isak Anderssøns k., Maren Aslachsdatter, Hans Aslachssøn, Jens Nilssøn, Isak Anderssøn.
F.f. Halvor Nilssøns db. Nils f. Moe: Ole Flittigs k., Pernelle Aslachsdtr, Ole Flittig, Jens Nilssøn, Gundbjørn Olessøn.
F.f. Halvor Nilssøns db. Aslach f. Moe: Karen Nilsdtr., Pernelle Aslachsdatter., Jens Nilssøn, Gunbiørn og Knud Olessøn.
F.f. Halvor Nilsen og Hedevig Aslaksdtr. Moes pb. Anne: Maren Aslaksdtr., Pernille Aslaksdatter, Gudmund og Knud Olssønner, Jens Sigurdsen.

Arbeider, husmann
Aslak Halvorsen herfra f. 23/6-1811 d. i USA, s.a. Halvor Nilsen.
g. 17/4-1838 m. Anne Hansdatter fra Kutterød under Foss f. 30/10-1810 på Jelset i Holla d. i USA, d.a. Hans Madsen Kutterød.
1. Anne Helvig Aslaksdatter f. 9/11-1839.
2. Ingeborg Aslaksdatter f. 7/8-1841.
3. Hans Aslaksen f. 15/9-1843.
4. Peder f. 17/3-1846.
5. Peder Aslaksen f. 28/4-1848 (tvilling).
6. Halvor Aslaksen f. 28/4-1848 (tvilling).
Br. 1836.

Anne Hansdatter var født i Holla. Aslak Sverig eide i 1845 plassen Kutterød under Foss, gjennom sin kone.
Da bodde Aslaks svigerinne her, enka Thone Gundersdatter f. ca. 1771.
Tjenestepike i 1845: Maria Halvorsdatter(20). Alle disse barna er født her.

Denne familien emigrerte til N. Amerika i april 1849.

Arbeider, husmann
Torkild Olsen
fra Åsen(B) f. 27/3-1819, s.a. Ole Halvorsen Aasen.
g. 27/9-1844 m. Anne Malene Halvorsdatter fra S. Brekkejordet f. okt./nov. 1821 i N. Grinilia, d.a. pige Christine Olsd. Grinilia og uk. Halvor Olsen Grinimyhren.
1. Ole Torkildsen f. 27/4-1846 på Ballestad.
2. Karen Kirstine Torkildsdatter f. 7/6-1859 i Sverige.
3. Anne Helvig Torkildsdatter f. 18/11-1851 i Sverige.
4. Halvor Torkildsen f. 8/2-1855 på Brekkejordet.
Br. 1852.

Det kan se ut som at Anne Malene Halvorsdatter vokste opp i Halvor Olsens familie. Se Familie 47 - S. Brekke 1845.
Anne Malene ble født på Grindlia i Luksefjell. Hun ble konfirmert i Gjerpen kirke i 1838 som 17 - åring.
Ved konfirmasjonen skrev presten følgende:
”Den under No. 27 anførte pige Anne Malene Halvorsdatter, hvis foreldre er døde, er ifølge Vidnesbyrd af hendes faddere, Anders Johnsen Luxefield og kone Karen Henriksd., døpt i Gjerpen kirke Skiærtorsdagen 1822, men findes ikke indført i ministerialbogen. Hun angives at være født Seenhøstes forud, altsaa ved October/ November 1821 af pigen Christine Olsd. Grinilie, da som Barnets fader angav ungkarl Halvor Olsen Grinimyhren, som dengang tiente hos Halvor Olsen Ø. Bø i Luxefield.”

I 1835 var Anne Malene Halvorsdatter i tjeneste hos Ole Olsen på Haukeroa.

I 1852 flyttet denne familien til Brekkejordet, et område som ble innlemmet i Skien bykommune i 1854-56.

Aslak Pedersen g.m. Gunhild Anundsdatter fra Sauherad, bodde her fra 1852-1867.
De flyttet i 1867 til Slettene. Se Slettene under Mo.

Sigurd Olsen med familie hadde plassen i ca. 1 år, fra 1867-1868. Se N. Eriksrød(1).

Tømmerfløter, husmann
Peder Torjersen fra Gåshølen under Foss f. 19/10-1832 d. 5/6-1917, s.a. Torjer Torjersen.
g. 26/12-1856 m. Inger Marie Haagensdatter fra Slettekås under Ås f. 8/10-1826 d. 7/4-1900, d.a. Haagen Bæruldsen.
1. Halvor Pedersen f. 25/8-1857. Se Holt Øde.
2. Inger Karine Pedersdatter f. 5/12-1859 g.m. Tore Halvorsen. Se V. Stulen.
3. Gunhild Marie Pedersdatter f. 26/11-1862 g.m. Hans Johnsen Hagen. Se Orekåsa(A) under Oterholt.
4. Lars Pedersen f. 28/12-1866. Bodde først på Nykås. Se Venstøp(31) ”Katteberget”. Han skrev seg for Lars Pedersen Nykaas Venstøp.
Br. 1868.

Denne familien bodde tidligere på Slettekåsa (Bakken) under Ås. Inger Maries gamle mor, Karen Kirstine Rasmusdatter,
bodde med dem til hun døde her i 1884.

Husdyr her i 1875: 3 kuer og 3 sauer.

John Olsen
Br. 1886.

Det vites ikke hvem denne John Olsen var. Han var leilending på Sverige i
tidsrommet 1886-1890. Ingen kirkelige handlinger.

Tømmerhugger, leilending
Nils Pedersen fra Flittig u. Mo f. 8/2-1867, s.a. Peder Nilsen Flittig.
g. 24/8-1888 m. Berthe Marie Aslaksdatter fra Slettene u. Mo f. 27/5-1869, d.a. Aslak Pedersen Slettene.
Br. 1890.

Tjenestepike her i 1891: Anna Andersdatter f. 1875 i Gj. De bodde her kun i 2 år. De flyttet videre til Holt øde.
Nils Pedersen i 1900 kjøpte gården Hoppestad(3)

Arbeider, leilending
Anton Andersen fra Naphaug i Siljan f. 30/11-1854, s.a. Anders Jonsen f. 1809 i Gj. og Anne Karine Olsdatter f. 1812.
g. i Siljan 27/6-1884 m. Anne Karine Christensdatter fra Sortedal i Siljan f. 1857, d.a. Christen Jonsen(1815-1878) og Pernille Jonsdatter f. 1819.
Forlovere: "Nils Olsen Skovtvet og Peder Mathisen Engelstad."
1. Anne Petrea Andersen f. 20/4-1889 på Naphaug.
Br. 1892.

Kilde: Fra "Luksefjellminner 9", Skavan Miniforlag.
Anton Andersen forpaktet Nordstua under Naphaug i Siljan fra 1889 til 1892. Han kom da til Gjerpen og forpaktet samtidig av Løvenskiold både Sverige under Mo og Norge under Oterholt.
Jon Grinilia skrev:
Anton skal ha sagt, da han kom for å få seg jobb hos Løvenskiold: ”Jeg vil da ha så møe at jeg kan ha hest.”  Svaret han fikk var: ”Ja, det kan du vel når du får både Norge og Sverige.”

Peder G. Brennseter bodde her fra 1920 til 1924. Se Brennseter under Mo.

Skogsarbeider, forpakter
Kristian Høgman
fra Gøteborg i Sverige f. 13/9-1882 d. 4/5-1953, s.a. banetjenestemann  Henrik Høgman.
g. 15/6-1919 m. Kristine Nilsdatter fra S. Sætret f. 16/10-1889 i Grinilia d. 2/6-1992, d.a. Nils Olsen.
Forlovere: "Nils Luksefjeld, Skien og Einar Aasen, Skien."
1. Hjørdis Kristine Høgman f. 3/4-1920 i Rønningen g.m. Karl O. Eriksrød. Se Luksefjellv. 607 under Jønnevald.
2. Arne Høgman f. 28/12-1921 i Rønningen d. 31/11-1991.
3. Rolf Henrik Høgman f. 14/10-1925 på Mo. Se S. Sætret.
4. Oskar Henrik Høgman f. 25/8-1930. Se N. Rønningen under Sætret.
Br. 1924.

Denne familien bodde først på forskjellige plasser i Luksefjell. Bl.a. noen år i N. Grinilia før de kom
hit i 1924. Det er usikkert hvor lenge de bodde her, men de skal visstnok ha bodd her til langt ut på
1930-tallet. Da flyttet familien til Mohaugen. Se Luksefjellv. 997A under Mo.

Boye Johansen bodde her fram til 1952. Se Luksefjellv. 873 under Eriksrød.

Maskinist ved Løvenskiolds kraftstasjoner
Ingvald Norborg fra Plassen under Ås f. 1/11-1916.

g.m. Marta Brennseter fra Brennseter under Mo f. 26/4-1922 d.a. Peder G. Brennseter.
1. Inge Marlov Norborg f. 1946 g.m. Solveig Oksum f. 1948. Bosatt i Skien.

2. Svanhild Viola Norborg f. 1949 g.m. Leif Ragnar Thoresen f. 1947. Bosatt i Skien.

3. Anne Lise Norborg f. 1951.
4. Guldbrann f. 23/11-1960 d. 21/3-1963.
Br. 1952.

Ingvald bygde huset Åshammeren 50 under Ås i ca. 1960. Hans foreldre bodde her sammen med Ingvald og familien.
"Der det er hjerterom er det husrom." De endret visstnok slektsnavnet fra Plassen til Norborg tidlig på 1950-tallet.
Foreldrene bodde tidligere på Plassen under Ås.

Edvin Knut Teigen m/ familie bodde her fra ca. 1961. Se Luksefjellv. 873 under Eriksrød.
Siden bodde Fritjof Lindgren m/ familie her en tid. Se S. Eriksrød.

Sverige eksisterer ikke lenger som gårdsbruk, men ble i flere år leid ut.
Mesteparten av jorda er tilplanta med skog.

Løvenskiold solgte eiendommen i 2005 til Stein Sigurd Saga og Janne Skyer.
Videre ble den igjen solgt i 2006 til Karl Everth Niclas Svedenvik. En innvandrer fra Sverige.
 


(C) post@gamlegjerpen.no