ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.09.2023


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gåshølen nordre
Gammel husmannsplass under N. Ås.

Beliggende på vestsiden av elven.

Adresse i dag: Stulenv. 272, 3721 Skien.

Møller, husmann
Paul Andersen f. ca. 1623 bg. 17/6-1694. ”Povel Anderssen paa Aas ejer 71 aar g. f.j.”
g1g m. Kirsten(?) d. ca. 1681.
g2g 1/1-1687 m. Guri Knudsdatter f. ca. 1651 bg. 26/2-1719. ”Gurj Gaasehølen 67 aar.”
1. Jens Paulsen f. ca. 1652. Se Åskverna u. Ås.
2. Gunhild Paulsdatter f. ca. 1653 g.m. Guldbrand Thorsen nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
3. Anders Paulsen dpt. 28/3-1688.
4. Kirsten Paulsdatter dpt. 14/2-1692 g.m. Arne Pedersen. Se nedenfor.
Br. 1686 og 1694.

F.f. Povel Anderssens datter Kiersten: Gullek Møller, Gulbrand Gaasehøllen, Giøran Gaasehøllen, Sten Fosses qnde Karen.

"Giøran Gaasehølen" er nevnt som fadder fra 1689 – 1695.
Bg: 30/6-1718. "Poul Gaasehølens qde. Jøran 89 aar."

Arbeider, husmann
Guldbrand Thorsen f. ca. 1671 bg. 3/2-1742. ”Gulbrand Gaaseholen, 70 aar.”
g. 18/9-1687 m. Gunhild Paulsdatter herfra f. ca. 1653 bg. 3/5-1727. ”Gulbrand Gaasehølens qde Gunnild 73 aar.”
1. Anna Gulbrandsdatter dpt. 17/6-1688 g. 9/11-1712 m. Peder Trulsen. Se Skavan.
2. Margrete dpt. 7/6-1696 bg. 17/1-1697. ”Gulbrand Gaasehøllens datter Margrete 1/2 aar g.”
Br. i 1690.

F.f. Gulbrand Gaashølens d. Anne.

F.f. Gulbrand Gaasehøllens d. Magrete: Jens Povels, Rolf Dyrkol, Powel Gaasehøllens qvinde., Ole Clausens qnde., Sissel Powel Gaasehølens datter.

Et familiemedlem, Sissel Larsdatter bodde her sammen med dem i tiden 1692 – 1714.

Fra fogderegnskapet 1711 (skoskatten):
S. Aas
Hans Haraldssen Self, 7, kone og 5 børn 42 sk.
Lars Arnessen Self, 6, kone og 4 børn, det ene kun 1 aar 36 sk.
Kittil Sammesteds Self, 4, kone og 1 datter, 1 fosterbarn u. 3 aar 24 sk.
Husmænd:
Halfvor Self, 3, kone, 1 gammel vanfør huuskone 18 sk.
Gulbrand (Gåshølen) Self, 4, kone og 2 børn, 1 huuskone 24 sk.
Peder Gullichssen Møller (Åskverna), Soldat, kone og 2 børn - sk.
Hans Qvinde Self, 3, og 2 børn 18 sk.


Arbeider, husmann
Arne Pedersen f. ca. 1703 bg. 24/5-1788. ”Arne Gaashølen 85 aar.”
g. 5/2-1729 m. Kirsten Paulsdatter herfra dpt. 14/2-1692 bg. 2/2-1772. ”Arne Gaashølens kone 81 aar.”, d.a. Paul Andersen. Se ovenfor.
Forlovere: Ole Tronssøn og Torjer Aanissøn.
1. Jacob Arnesen dpt. 25/3-1729. Se nedenfor.
2. Anne Arnesdatter dpt. 10/4-1732. Bodde hjemme. Ugift.
Br. ca. 1729.

F.f. Arne Gaasehølens Jacob: Torjer Oniss. (Aanesen), Nils Janssøn Foseje, Ole Gaasehølens qde., Anne Faareval.

F.f. Arne Gaasehølens Anne: Søren Klocher, Torjer Moeje, Ole Gaasehølens qde., Maren Andresdatter Aasen.

Arbeider, husmann
Jacob Arnesen herfra dpt. 25/3-1729 bg. 23/6-1805. ”Jacob Arnessøn Gaashølen 76 1/4 aar.”, s.a. Arne Pedersen. Se ovenfor.
g1g 28/12-1753 m. Maria Thorsdatter fra Gåshølen u. Foss f. ca. 1717 bg. 24/5-1788. ”Jacob Gaashølens kone 71 aar.”, d.a. Thor Olsen.
g2g 27/12-1788 m. enke Marthe Engebretsdatter fra N. Venstøp(D) dpt. 9/11-1749 bg. 26/7-1806. ”Enken Marthe Engelbertsdtr. Gaashølen 57 5/6 aar.”, d.a. Engebret Nilsen Venstøb.
1. Kirsten Jacobsdatter dpt. 3/3-1754 g.m. Jan Tolfsen. Se N. Stulen.
2. Thor Jacobsen dpt. 2/5-1756. Se Svarverplass u. Tufte.
3. Karen Jacobsdatter dpt. 6/1-1759 g.m. Nils Monsen. Se Åshammeren u. Ås.
Barn i 2. ekteskap:
4. Maren Gurine Jacobsdatter dpt. 6/2-1791.
Br. ca. 1788.

F.f. Jacob Arnesens pb. Kisten fra Aas Ejet: Ole Thorsens kone, Helvig Thorsdtr., Ole Thorsen, Lars Myra, Ole Jensen.
F.f. Jacob Arnesens db.
Thor: Ole Thorsens kone, Marthe Thorsdtr., Mons Henrichsen, Christen Sørensen, Halvor Sørensen.
F.f. Jacob Arnesens pb. Karen: Abraham Gundersens kone, Karen Pettersdtr., Lars Myra, Arne Gaashølen, Nils Gundersen.

F.f. Jacob Gaashølens pb.
Maren Gurine: Karen Engelbertsdtr., Elisabeth Nilsdtr, Jan Olessøn, Anders Engelbertssøn, Nils Monssøn.

Jacobs søster Anne Arnesdatter, 70 år og ugift, bodde her i både 1762, 1782 og i 1801.
Hans andre kone, Marthe var tidligere gift med Peder Eriksen Listul. Se Listul i Luksefjell.

20/10/1788         MARI THORSDATTER Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 287a.
Gaasehølen         Arvinger:
u/Søndre Aas       Enkem. Jacob Arnessen og barna:
                          1. Thor Jacobssen, død, etterlatt seg:
                                a. Jens Thorssen 2 år.
                                b. Anne Thorsdtr. 8 ”
                          2. Kirsti Jacobsdtr. 34 år.
                          3. Kari Jacobsdtr. 30 ”
Formynder for Jens og Anne ble Nils Berreberg.
Enkem. ble formynder for sine 2 døtre.
Brt: 18 - 3 - 6
Net: 15 - 3 - 14

Arbeider, husmann
Hans Sigurdsen fra V. Stulen dpt. 16/8-1750 bg. 13/4-1783. ”Hans Sigursen f. Aas ejet 32 aar.”, s.a. Sigurd Kittilsen.
g. 19/10-1779 m. Berthe Trondsdatter fra S. Gåshølen under Ås dpt. 10/3-1751 d. 30/4-1816 i Skottet u. Lid., d.a. Trond Olsen.
Br. 1779.

Enka Berthe Trondsdatter ble g2g med Torkild Vebrandsen. Se Skottet under Lid.

17/5/1783         HANS SIGURDSSEN Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 572a.
Gaashølen         Arvinger:
u/Aas             Enka Børte Trondsdatter
                        og avdødes bror Ole Sigurdssen.
Enkas laugverge: Nils Gunderssen Houkeroen av Luxefjell.
Brt: 10 - 1 - 18
Gjeld: 20 - 0 - 16 (insolvent).

Husmann Nils Pedersen Otterholt hadde plassen fra 1783-1786. Se S. Oterholt.
Husmann Viar Andersen hadde plassen fra ca. 1786 til 1795. Se S. Rønningen under Bø i Luksefjell.

Arbeider, husmann
Peder Mortensen fra V. Haugerød dpt. 8/1-1769 d. 12/11-1842 i Gåshølen, s.a. Morten Rasmussen Houerøe.
g. 4/6-1795 m. Johanne Marie Iversdatter fra Hostvedt nedre dpt. 20/12-1768 i Svene kirke i Flesberg d. 6/6-1830 i Gåshølen, d.a. Iver Tollefsen Hostvedt og Kristine Sørensdatter Røgeberg.
1. Ole Pedersen dpt. 23/8-1795 . Se nedenfor.
Br. 1795.

F.f. Peder Mortenssøn under S. Aas'es db. Ole: Engelbert Dyrkolds k., Anne Jansdtr., Erik Orekaas, Rasmus Mortenssøn, Berulf Haagenssøn.

Kilde: Flesberg VI, side 162. Takk til Odd K. Stuvstad.

Arbeider, innerst
Ole Pedersen Gaashølen herfra dpt. 23/8-1795 d. 10/3-1834 i Gåshølen.
g1g 27/9-1814 m. Maren Henriksdatter fra N. Hoppestad(A) dpt. 1/1-1791 d. 28/5-1826 i Gåshølen, d.a. Henrik Pedersen Stulen/ N. Hoppestad.
Forlovere: "Lucas Aslaksen Stulen og Halvor Isaksen N. Aas. "
g2g 5/10-1826 m. Maren Madsdatter fra Ekornrød(B) under Mo dpt. 6/4-1800 d. 28/6-1833 i Gåshølen, d.a. Mads Frantsen.
Forlovere: "Klokker Lund og Sigurd Sigurdsen u. Tufte."
g3g 27/12-1833 m. Gunhild Olsdatter fra Nøklegård(1) dpt. 1/10-1797 d. i N. Amerika, d.a. Ole Andersen Nøglegaard.
Forlovere: "John Ballestad og C. Lund."
1. Aslak Olsen f. 5/1-1815 i Gåshølen. Se nedenfor.
2. Jens Olsen f. 15/7-1817 i Gåshølen. Se N. Teigen under Mo.
3. Henrik Peter f. 1/3-1820 d. 4/3-1822 i Gåshølen.
4. Maren Kirstine Olsdatter f. 2/10-1822 i Gåshølen g.m. Mads Andersen. Se Rød under Kise.
5. Henrik f. 16/11-1825 i Gåshølen d. 9/3-1826 i Gåshølen.
Barn i 2. ektskap:
6. Halvor Olsen f. 29/9-1828 i Gåshølen.
7. Peder f. 29/11-1831 d. 12/12-1831 i Gåshølen.

Husmann på plassen i 1835 var enkemannen Peder Mortensen.
Aslak Olsen (hans sønnesønn) bodde her sammen med ham.

15/8-1826 MAREN HENDRICHSDATTER Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 117b.
Gaasehølen         Arvinger:
u/Søndre Aas     Enkem. Ole Pederssen og barna:
                        1. Aslak Olssen 11 1/2 år. Faren er formynder for alle.
                        2. Jens Olssen 9 ”
                        3. Maren Olsdtr. 4 ”
Brt: 8 - 4 - 20
Gjeld: ----

2/12-1833 MARI MATSDATTER Bamble Skifteprot. nr. *)
Gaasehølen - død 28.6.d.a. -
u/Aas Arvinger:
Enkem. Ole Pederssen, (der akter å inngå nytt ekteskap.)
og sønnen Halvor Olssen 5 år.
Brt: 19 - 3 - 0
Gjeld: 60 - 1 - 16 (Insolvent)
Formynder ble Peder Mortenssen Gaasehølen. -”som verge og kurator for afg. Ole P. G.'s 3 børn af 1.ekteskap.”
*) A: BS 17 s.671. B: BS 21 s.90b. C: BS 23 s.102b.

4/4-1834 OLE PEDERSSEN GAASEHØLEN Bamble Skifteprot. nr. *)
Gaasehølen - husmann -
u/Aas Arvinger: Enka Gunhild Olsdatter og avdødes barn etter 2 ekteskap:
A. Etter 1.ekteskap med Mari Matsdtr.(Skal være Maren Henriksdtr. G.S.):
    a. Aslak Olssen 19 år. Formynder: Bestefar
    b. Jens Olssen 16 ” Peder Mortenssen
    c. Maren Kirstine Olsdtr. 11 ” Gaasehølen.
B. Etter 2.ekteskap med Gunhild Olsdtr. (Skal være Mari Matsdtr. G.S.):
    d. Halvor Olssen 5 1/2 år.
Formynder: Mats Frantzsen Ekornrød.
Enkas laugverge ble Ole Olssen Nøglegaard.
Brt: 18 - 2 - 10
Gjeld: 54 - 1 - 20 (Insolvent)
*) A: BS 17 s.672-778-779. B: BS 21 s.107. C: BS 23 s.101b, 102b.

Enka Gunhild Olsdatter ble g2g med Christian Halvorsen. Se N. Venstøp(A).

Verksarb., husmann
Aslak Olsen Gaasehølen herfra f. 5/1-1815 d. 11/9-1861 på Gåshølen, s.a. Ole Pedersen Gaasehølen.
g. 5/11-1835 m. Maren Larsdatter f. ca. 1812 d. i USA, d.a. Lars Monsen og Rønnaug Andersdatter?
Forlovere: Isak Halvorsen Kaasa, Christen Christophersen Rød.
1. Ole Aslaksen f. 28/8-1836 på Gåshølen. Se Gløsmyr.
2. Lars Aslaksen f. 27/2-1839. Emg. til USA sammen med sin mor i 1881.
3. Inger Maria Aslaksdater f. 9/4-1841 d. 13/3-1900 på Gløsmyr. Se under Lars Andreas Paulsen på Gløsmyr.
4. Jens Aslaksen f. 14/1-1844.
5. Peder f. 28/1-1847 d. 22/3-1860 på Gåshølen.
6. Maren Karine Aslaksdatter f. 28/2-1849 g. 5/5-1875 m. Jens Gulliksen fra V. Haugerød. Bodde i Duestien i Skien.
7. Engebret Aslaksen f. 16/10-1851. Emigrerte til USA og bosatte seg i Amherst, Wisconsin hvor han giftet seg og fikk barn.
    Han tok visstnok navnet John O. Johnson i Amerika.
8. Halvor Aslaksen f. 8/3-1854 d. 12/4-1928 g.m. Inger Olsdatter fra Skogplassene i Solum
f. 27/6-1857 d. 13/3-1929. Bodde på Gråten.
    Barn 1. Karen Marie Halvorsen f. 6/1-1883 g.m. Jens Hansen Aarhus. Se Århus(7).
 
9. Karen Andrea Aslaksdatter f. 3/9-1857.
Br. 1842.

Marens foreldre giftet seg i Eiker i Buskerud. De bodde de første åra på Stenberg under Spirstøen.
De må ha flyttet derfra før Maren ble født. Jeg vet ikke hvor til ennå.
Maren var på Furuvald før hun giftet seg. Trolig i tjeneste der.

I 1835 var Aslaks foreldre døde og han bodde her med sin kone og sine søsken; Jens og Maren Kirstine samt deres
halvbror Halvor. Tjenestedrengen Halvor Olsen 17 aar, som var nevnt her i 1845 var den samme halvbroren.
Enka Maren Larsdatter emigrerte til N. Amerika i april 1881 med sin datter Karen Andrea og sønn Lars.

Skogsarb., husmann
Ole Olsen Gaasehølen fra Åsen(B) f. 20/1-1833 d. 5/10-1910 i Skien av bronkit, s.a. Ole Halvorsen Aasen.
g. 28/12-1854 m. Gurine Knudsdatter fra Tufte(7) "Åsen" f. 10/4-1831 d. 6/7-1924 på Foss gamlehjem, d.a. Knud Halvorsen.
Forlovere: "Hans Christensen Vassend og Isak Hansen Aasen."
1. Kirsten Olsdatter f. 15/12-1855 i Åsen under Tufte g.m. Nils Olsen fra N. Grindlia. Se S. Sætret.
2. Knud f. 28/9-1857 i Åsen d. 17/4-1867 i Orekåsa.
3. Johanne f. 25/12-1859 i Åsen d. 15/4-1867 i Orekåsa.
4. Ole f. 3/6-1863 i Orekåsa d. 9/4-1867 i Orekåsa.
5. Carl Johan f. 9/4-1867 i Orekåsa d. 4/5-1867 i Orekåsa.
6. Johanne Olsdatter f. 16/4-1868 i Orekåsa g.m. Eivind Olavsen. Se nedenfor.
7. Ole Olsen Gaasehølen f. 26/12-1872 i Gåshølen d. 21/10-1912 i Skien. Var gift da han døde.
Br. 1875.

Denne familien bodde tidligere på Orekåsa(A) under Oterholt (i 1865/68). De bodde her på 1870-tallet.
I 1891 bodde de på plassen Åsjordet under Ås.

Besetning på N. Gåshølen i 1875: 2 kuer, 1 kalv og 5 sauer.


Ole Olsen (sønn), bak: Kirsten Olsdatter (datter), Gurine Knudsdatter (mor), Ole Olsen (far) og Johanne Olsdatter (datter). Foto: Privat.
Innsendt av Gunn Haugseter 2013.

Gurine Gåsehølen 94 år. (Intervju i Varden 9/4-1924). Kilde: Luksefjellminner nr. 8. Utgitt av Skavan miniforlag.
Vi var blitt underrettet om, at Gurine Gåsehølen på Foss Gamlehjem i morgen, 10. april, fylder 94 år. En av vore medarbeidere drog derfor i går fluksens avsted og han angrer ikke på turen. Dette ikke bare for selve erindets skyld, men også for den elskværdige mottagelse, som blev ham til del av det nye vertsskap der oppe, bestyrer Riseng og frue.
Hvad Gurine angår, så er det nu ikke så sikkert, at det er den 10de april, som er dagen for hendes fødsel, skjønt det er den dag kirkebøkerne viser. Men nu vet Gurine selv at fortelle, at hun er født i "kyndelsmesseuka". Men det var den gang Rode var provst i Gjerpen og da samme Rode var en streng herre og blev sint, hvis man døpte barna for seint, "måtte mor lure seg til 10. april", sier Gurine. Hun skulle da altså være vel 94 år i morgen, men da Gurine alle tider har feiret sine fødselsdager 10. april, så kan nok vi også gå med på det.
Gurine ligger i sengen, da vi kommer ind. Hun har helt til det siste været rask nok og stadig oppe, men sist søndag blev hun plutselig noget dårlig og har siden ikke været særlig bra.
Det tar nogen tid, før bestyreren og sykepleieren får forklaret hende hensigten med vort besøk. Hun påberoper sig stadig sit ubekjendskab med os, men op av sengen må hun dog, for nærmere at ta os i øiesyn. Men så går det pludselig op for hende, at vi kommer fra "Varden". - "Å Varden - fra Pedersen! - Jo, jeg kjender da Varden jeg! Det var i Vardenhuset han enda falt ner og slo sig - han ....."  - Monsen. - "Monsen ja. Jeg husker'a det. Men synes de sa han blei ligganes 12 veker ..." - 12 år. - "12 år ja. Er det riktig da?" - Jo, det er riktig. - "Også var det en som het St... St..."
- Storm? - "Ja, det er riktig det. Lever di da endnu tru?" - Ja. - "Er di i Kristiania?" - I Stavanger tror jeg.
- "Ja, jeg har god hukommelse jeg. Men jeg blir gammel nå. Men når jeg kommer hjem, da blir jeg ikke gammel, da skal vi jo kunne flyve som ørne, sier di."

Efter dette intermezzo får bestyreren og sykepleieren hende på glid så hun begynder at fortælle om gamle dage - gamle dage for længe siden. Vi blir slåt både av hendes hukommelse, hendes forstandsevne og hendes orientering i nutiden. Det hænder bare rent untagsvis at det glipper for hende. Hendes store nummer er før nævnte provst Rode - troldpresten, som hun kalder ham.
"Ja, han var troldprest; han var jo fra Finnmarken vet Di. Han reiste herfra til Lier; han hænger endnu avtat i sakristiet i Gjerpen kjerke. Han reiste herfra i attenhundreogfireogtres (1864). Han kunde møe han. En gang kom di med en tom likkiste og vilde narre ham til å begrave den. 'Nei, jeg kaster 'te jord e' tom kiste', sa Rode. Da holdt likfølget på å vilde gjøre ilde med ham. Men så bad Rode om å få hammer og tang, så han kunde få åpne kista, men da ga de sig.
En anden gang kom der en fattigkone ind på kjøkkenet og bad. Ho hadde ingen ting, sa ho. 'Ho har nok om ho bare læger fra sig det ho har tat', sa Rode. Og så måtte fattigkjærringa levere fra sig e' fin sølje, som ho hadde tat.
En anden gang sa Nils Wattenberg, som var såmand i Gjerpen, at han inte hadde mer såkorn igjen. "Det har du nok", sa Rode, "om du bare henter fram den tønna du har i løa". Og Nils måtte fram med den. Nei, Rode var en troldprest han.
Efter en pause begynder hun igjen at fortælle om Rode. - Jeg gikk og læste for ham jeg, sier hun. Men tænk jeg var så dom, at jeg kunde inte svare på det han spørte meg. "Å døe Jusus av?" spørte han. Jeg kunde nok leksene mine, men jeg kunde inte "grunden". - Rode var forresten svoger av presten Lammers i Skien: men han huser Dere vel inte?
- Nei, deverre! - Ja, det har nok været mange prester i Gjerpen i mi ti', men jeg huser de ikke alle sammen. Men jeg huser Gislesen, så Timmermann, Holte, Skaar, Martens, Quisling og nå har vi Erlandsen. Skaar var en møe til mand. Han har "løst" mig mange gange han. Han blev biskop i Tromsø han. Alle bisper i Gjerpen, så kom de til Tromsø, som ho er fra ho der. Ho bryter så på målet også. (Det er sykepleiersken hun viser hen på med et smil).
- Jeg var og hørte på Skaar, fortsetter hun, året før han døde. Da var der stappende fuldt hus i kjerka, for folk stod langt bortover til Lagmandsgården. Han talte fra prækestolen og sa, at han stod fast ved sin gamle tro, når han snart skulde vandre bort, sa han. Og året efter døde han. Ja, Skaar var en møe til prest.

Gurine er født på Orekåsa under Tufte, sier hun (!!Orekåsa ligger under Oterholt. Hun ble født på Åsen under Tufte. G.S.). Det er derfor rimelig hun har ret, når hun så godt "sanser hofmarsjallen, eksellensen, statholder Løvenskiold".
- Den gang han blev begravet. Da kan Di tru der var stor likferd. Følget rak helt fra Stokkeplasshaugen ved Venstøp til Gjerpen kjerke. Jeg kjender hele Fossumslegta jeg. Men han Herman, som er der nå, han er ganske ung han, 32 år tænker jeg.
- Hofmarsjallen hadde en jæger, som ofra i kjerka første juledag og skjøit sig andendag. Han ligger bak Gjerpen kirke med 'e sort tavle. Der han skjøit sig har det senere hett "Jægerdalen".
......
Det er forståelig at Gurine ikke har vandret på "grønne hoser" gjennem livet. Et særlig ømt punkt hos hende er den gang hun på en uke mistet 4 av sine barn i skarlagensfeber. De ligger alle fire begravet i en fellesgrav. I 1910 mistet hun sin mand, Ole Olsen Aas og 2 år efter sin sønn.
- Det var åsså en trist tid. Men jeg møter dem vel igjen, når jeg kommer hjem. - Den tru har jeg ihvertfald. Nå har jeg bare 2 sønner igjen åsså en datter i Amerika, men hende får jeg vel aldri se mer, sier hun med et suk.
Før vi går vender Gurine atter tilbake til provst Rode.
 - Rode sa, at der var 7 troldkjærringer i Gjerpen, han, sier hun. - Men han sa inte hvem det var, og det var vel inte værd heller. Men nu kan Di jo skrive om det i avisen.
Gurine har som nævnt været rask helt til det siste, spinde og strikke drev hun på med indtil for 2 år siden. Hun har ikke rigtig greie på hvor mange barn (-ebarn?) og barnebarns barn hun har, men det er mange. Det er ikke utænkelig, at Gurine endnu vil opnå en del fødseldage, da kan det kanskje bli anledning til at gjenfortælle litt mer av alt det hun har at fortælle.


Gurine Gåshølen. Innsendt av Gunn Haugseter 2014.

Arbeider, leilending
Peder Pedersen f. 1860.
g.m. Karen Jensdatter f. 1862.
1. Jens Pedersen f. 29/12-1886 på Gåshølen. 
Br. 1879.

Sliperiarbeider
Eyvind Olafsen Holen fra Nes i Sauherad f. 10/10-1867 d. 15/9-1954 i Chicago, s.a. g.br. Olaf Olsen og Anna Holen.
g. 9/6-1889 m. Johanne Olsdatter herfra f. 16/4-1868 d. 26/1-1925 i Dunseith, ND, d.a. Ole Olsen Gaasehølen.
1. Olaf Olsen f. 1/12-1889 g.m. Laura Anderson.
2. Oskar Olsen f. 1892.
3. Anna Gunelie Olsen f. 1895 på Gvarv i Sauherad. Emigrerte til USA. Bodde i Dunseith, ND.
4. Johannes Olsen f. 19/12-1900 på Gvarv. Skrev seg for John Olsen i USA.
Br. i 1891.


Eyvin Olafsen Holen (1867-19
54).
Innsendt av Gunn Haugseter 2013.

Under folketellingen 1891 var det nevnt at ”Even Olsen” var utmeldt fra statskirken og at han ikke var tilsluttet noe trossamfunn.
Da bodde familien på Fossum. Hans gamle bestemor var bosatt hos dem. Det var Sissel Evensdatter f. 1814 i Nes i Sauherad.
Hun livnærte seg ved veving, strikking og hadde delvis hjelp fra fattigkassen.
Ved folketellingen 1900 bodde familien på Gvarv i Telemark, hvor Eivind var emisær i Santalmisjonen. Han var ikke hjemme under tellingen, men på reise til Veum eller Nissedal. De leide et hus på Gvarv.
Even og sønnen Olaf emigrerte til N. Amerika i 1909. Johanne og de to minste barna emg. i 1914. Johanne ble ikke lykkelig i Amerika og reiste hjem til Norge etter 5 år. Hun ble i Norge i 5 år, men lengselen etter barna ble nok for sterk, så hun returnerte til Amerika i
1924 og ble boende hos sin datter Anna i Dunseith i Nord Dakota resten av livet. Johanne og Even var separert, men ble aldri skilt.
Even skrev seg for ”Eyvin Olafsen Holen” i USA. Både han og sønnen Olaf ble lutherske prester. Even begynte som prest i Marion ND, en liten by med 150 innbyggere.

Ole Tkorkildsen fra Plassen under Dyrkoll forpaktet N. Gåshølen fra 1899 – ca. 1908.
Se Familie 13 - Strømdal 1910.

Skogsarbeider, leilending Isak Olsen (senere Kleven) fra Siljan, kona, Sofie Østensdatter fra Ekornrød(B) u. Mo og
barna Ole Isaksen f. 24/9-1896 og Hilda Sofie f. 13/2-1900, bodde på en av Gåsehølen-plassene (13/4) i 1900.
Se Kleven(10).

Ingebret Halvorsen Holt fra Holt øde hadde N. Gåshølen fra 1907- ca. 1912. 
Tidligere bodde de i S. Stulen(B) fra 1904-1907.
Han bodde på V. Stulen fra 1912-1919. Se Lille Ekornrød u. Mo.

Damvokter ved Slettevann
Hans Gerhard Gustavsen Gløsmyr f. 1/11-1873 i Hoff i Vestfold d. 13/9-1962.
g.m. Kirsten Marie Hansdatter fra Rosvald f. 17/1-1876 d. 15/3-1965.
Br i 1950/55.

Denne familien bodde i Gløsmyr fra 1914-1921. I 1924 bodde de på Glaholt under Vale i Ytre Valebø.
Siden bodde de noen år her på 1950-tallet.
Han var damvokter ved Slettevannet samtidig som han jobbet med tømmer i vinterhalvåret.
Helt til midt på 1950-tallet jobbet Gerhard i skauen for Løvenskiold. Gløsmyr.

Sønnen Einar Gløsmyr bodde også her på 1950-tallet.
Jorda er utskilt og ble sammenslått med S. Gåshølen i 1912.

Jossi Karppanen fra Finland g.m. Alvilde Økter fra Lensmannsøkter bodde her i 1956/57.
De flyttet senere til Petersborg under Mæla.

Eiendommen er fremdeles eid av Løvenskiold - Fossum.

Aksel Hagen
fra Hagen under Dyrkoll f. 8/1-1916 d. 16/11-1996, s.a. Ingebret O. Hagen.
g.m. Gunhild Marie Olavsdatter Kaasa fra Kåsa/ Fredheim i Kviteseid f. 5/7-1910 d. 21/3-2005, d.a. dagarbeider Olav Olavsen og Gunhild Marie Torgrimsdatter.
Bodde her i 1995.

Begge er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Anne Lill Haugan er bosatt her i 2009.
 


(C) Gard Strøm