ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 08.03.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Hasleholtet
Gammelt løpenr. 227b.  Siden Norges matrikkel 1889: 65/54.

Opprinnelig husmannsplass under Ballestad.
På folkemunne blir området kalt for Bøle.

Nevnt første gang i ca. 1830.

Arbeider, husmann
Nils Andersen
f. ca. 1786 d. 21/5-1859 på Hasleholtet.
g. 21/11-1817 m. Ragnhild Andersdatter fra Nygård dpt. 22/5-1785 d. 23/9-1865 på Hasleholtet, d.a. Anders Nilsen Nygaard.
Forlovere: Jacob Andersen Nyegaard, Gunder Stenulfsen Nyegaard.
1. Anders Nilsen f. 14/5-1819. Se Sagplassen u. Skifjell.
2. Anne Gurine Nilsdatter f. 28/7-1821 g.m. Nils Helgesen. Se nedenfor.
3. Erik Nilsen f. 4/1-1824. Se Familie 1 - Borgestad 1865.

F.f. Niels Andersen Grunderød (Grønnerød) og Ingvild(!) Andersdatters Anders: Anders Ballestads kone, Gunder Nygaards kone, Jacob Andersen Meen, Gunder Jacobsen Meen, Hans Nygaard.
F.f. Niels Andersen Grunderød og Ragnhild Andersdatters Anne Gurine: Gunder Nygaards kone, pige Ingeborg Olsdatter Nygaard, Niels Grunderød, Niels Andersen, Gunder Nygaard.
F.f. Niels Andersen Grunderød og Ragnhild Andersdatters Erik: Kone Maren Andersdatter Grunderød, pige Inger Lisbeth Iversdatter Nygaard, Niels Grunderød, Anders Tollefsen Meen, Niels Andersen Grunderød.

Nils Andersen ble oppført som ”Sømand Tjenende paa Grønderød” da han giftet seg i 1817.
Familien bodde på Grønnerød fra 1817-1825. Kanskje lenger.
Nils Andersen var sjømann i 1817 og 1824, ifølge kirkeboka. Han ble siden skrevet for husmann.

Dagarbeider, huseier
Nils Helgesen
fra S. Brekkejordet f. 16/10-1827 d. etter 1900, s.a. Helge Olsen. Se Familie 25 - S. Brekke 1845.
g. 29/9-1853 m. Anne Gurine Nilsdatter herfra f. 28/7-1821 d. 27/4-1909, d.a. Nils Andersen.
1. Hans f. 1854 d. 26/8-1857.
2. Hans Nilsen f. 27/1-1858. Se Hustomt 3 - 1910.
Br. ca. 1853.

Andre beboere her i 1865: Fosterdatter Marie Andersdatter f. ca. 1851  og fattiglem Nils Olsen f. ca. 1859.
I 1875 bodde familien på 3 her og begge mannfolka var dagarbeidere.
I 1891 var Nils Helgesen vedskjærer. De hadde da ei fosterdatter her: Anna Karoline Hansdatter f. 1879.
I 1900 var han tomtearbeider.

Siden ble plassen oppstykket til hustomter. Se nedenfor.

Andre kirkehandlinger hvor Hasleholtet er nevnt:
Anne Isaksdatter Skottet (70) d. 24/1-1867 i Hasleholtet.


Hasleholtet 1910.
Kilde: Folketellingen 1910*.

På folkemunne blir området kalt for Bøle.


Hustomt 1.
Hasleholtet 1910*. Gnr 65 - bnr 60.

Sagarbeider
John Nilsen fra Tørdal i Drangedal f. 7/11-1875*.
g.m. Gunhild Nilsdatter fra Laardal i Tel. f. 22/4-1875*.
1. Nils Nilsen f. 25/6-1899* i Solum.
2. Signe Anna Jørgine Nilsen f. 9/6-1902 "paa Bøle" i Gjerpen.

F.f. Sagarb. John Nilsen paa Bøle og Gunhild Nilsdatters Signe Anna Jørgine: Arb. Nils Nilsen Haugebrok fra Laardal, pige Marie Kristensen og foreldrene.

I huset 1910:
Skifertrekker og enkemann Anund Nilsen fra Laardal f. 30/3-1866*.


Hustomt 2.
Hasleholtet 1910*. Gnr 65 - bnr 59.

Sagmester
Bærulf Cornelius Pedersen (Bærulf Pedersen) fra Bamble f. 4/4-1879 d. 4/2-1972.
g.m. Anne Marie Larsen fra Svanvik under Grøtvik i Solum f. 21/11-1879 i Enebak d. 27/1-1951, d.a. August Larsen Svanvik.
1. Klara Pedersen f. 4/3-1905*
2. Paul Pedersen f. 17/12-1906 d. 22/8-1990 g.m. Hanny Louise f. 26/3-1909 d. 23/9-1993. Gravlagt på Borgestad.
3. Magnhild Pedersen f. 19/11-1908.
4. Borgny Marie Pedersen f. 10/2-1913 d. 14/10-1986.

Eier 1950 (matrikkelen): Bærulf Pedersen.


Hustomt 3.
Hasleholtet 1910. Gnr 65 - bnr 68. Det som var igjen av husmannsplassen.

Sagarbeider ved Bøle sagbruk
Hans Nilsen
fra Hasleholtet f. 27/1-1858 d. 1932, s.a. Nils Helgesen.
g.m. Anne Helvig Jacobsdatter fra Kiste i Siljan f. 24/9-1856* d. 1948, d.a. Jacob Kiste og Anne Helene.
1. Anna Helene Hansen f. 15/7-1887 g.m. Oskar Gundersen. Bodde på hustomta ”Sollia”. Se nedenfor.
2. Nellie Malfrida ”Frida” Hansen f. 12/9-1890*. Kjolesyerske i 1910.
3. Sigrid Hansen f. 6/1-1893*.
4. Hilda Marie Hansen f. 1/1-1896. Overtok huset.

I folketellinga 1891 var det nevnt at Hans Nilsen brukte litt jord. I 1900 var adressen Ilen under Ballestad.
Hans gamle foreldre Nils og Anne Gurine bodde da fremdeles her sammen med dem.
Pleiesønn 1910: Sagarbeider Otto Knudsen f. 20/5-1893* i Gjerpen.

Hilda Marie Hansen f. 1/1-1896 d. 30/11-1978.
Br. 1948. Ugift.


Hustomt 4.
Hasleholtet 1910. Gnr 65 - bnr 103 "Sollia".

Oskar Gundersen bygde trolig huset.

Verkstedarbeider
Herman Oscar Gundersen
f. 4/12-1885 d. 2/12-1946, s.a. Gustav Gundersen og Gunhild Halvorsdatter fra Rogholt i Sauherad.
g.m. Anna Helene Hansen fra Hustomt 3 - 1910 f. 15/7-1887 d. 30/11-1989, d.a. Hans Nilsen.

Eier ifølge matrikkelen 1950: Birger Olsen.


(C) Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no