| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Skifjell
Gård nr. 93 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 25.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sagplassen
L.nr. (245a, 246)f. Siden Norges matrikkel 1889: 93/8.

Sagplassen lå tidligere under Enggrav.

Arbeider, husmann
Lars Thorsen Skiefjeld
(tvilling) fra Høyset i Siljan dpt. 22/1-1804 i Siljan d. 2/4-1839 på Skifjell, s.a. Thor Larsen og Rønnaug Olsdatter.
g. i Siljan 31/7-1831 m. Mari Andersdatter (Maren) fra Kjølnes i Siljan dpt. 2/4-1801 d. 18/12-1882 på Skifjell, d.a. Anders Paulsen og Karen Olsdatter.
Forlovere: "Svend Øverbøe og Jens Roligheden."
1. Maria Larsdatter f. 17/3-1833 i Skifjell g. 31/10-1869 m. arbeider Jacob Olsen fra Nannestad f. ca. 1831. Ikke i Gjerpen i 1875.
2. Anne Larsdatter f. 13/10-1835 i Skifjell g.m. enkem. Kittil Nilsen. Se Skyer(4) og Familie 48 - Ø. Borge 1875.
3. Lars Larsen f. 2/4-1839 i Skifjell. Faren døde samme dag som han ble født.
Br. ca. 1831.

"Innflyttet 1832: Ægtefolkene,
Lars Thorsen Sortedal, 27 og
Mari Andersd. Kjølnæs, 30.
Fra Slemdal. Attest dat. 15/2-1832.

Bosat sig som Huusmandsfolk i Skiefield."

Lars Larsen f. 11/3-1823 i Siljan. Se Ballestad(1).
Denne Lars Larsen var "uægte" sønn av
s.a. ugifte Else Jacobsdatter Hagen i Siljan og
ungkar "Lars Torsen Engelstad" (ovenfor).

Ei halvsøster av Lars bodde her i 1835: Rønnoug Torsdatter(18).

Enka Mari Andersdatter ble g2g med enkemann Ole Johnsen. Se nedenfor.

Arbeider, huseier
Ole Johnsen
fra Bestul i Luksefjell dpt. 27/12-1778 d. 9/4-1863 på Kleiva, s.a. Jon Olsen Bestul.
g1g 29/12-1806 m. Karen Henriksdatter f. ca. 1782 d. 1/11-1823 på Bestul, d.a. Henrik NN.
Forlovere: "Ellev Fikjen og Ole Knudsen Dale."
g2g 28/9-1825 m. Kirsti Hansdatter fra plass under Baugerød dpt. 31/7-1785 d. 24/1-1842 på Kleven, d.a. Hans Jensen.
Forlovere: "Anders Kleven og Ole Mikkelsen Hougerød."
g3g 4/5-1843 m. Mari Andersdatter fra Kjølnes i Siljan dpt. 2/4-1801 d. 18/12-1882 på Skifjell, d.a. Anders Paulsen og Karen Olsdatter.
Forlovere: "Christian Andersen Brækkejordet og Zacharias Stephensen."
0. bg. 29/11-1807. ”Ole Jonssøns dødf. db. f. Liestuul.”
1. Jøran Olsdatter f. 30/7-1809 g.m. Aslak Nilsen Berg. Se Familie 130 - Kleiva 1845.
2. Kirsten Olsdatter f. 11/4-1812.
3. Anne Karine f. 25/1-1819 i Listul.
4. John Olsen f. 14/7-1818 på Kleven. Se Familie 5 - Falkum 1865.
Barn i 2. ekteskap:
3. Karen Kirstine Olsdatter f. 4/11-1827.
Br. 1843.

F.f. Ole Jonssøns pb. Jøran f. Liestuul: Thor Halvorssøns k., Hedevig Abrahamsdatter, Thor Halvorssøn, Ole Halvorssøn, Peder Janssøn.
F.f. Ole Jonssøns pb. Kirsten f. Liestuel: Thor Halvorssøns k., Kirsten Torkildsdtr., Thor og Ole Halvorssøn, Nils Nilssøn.
F.f. Ole Johnsen og Kirsti Hansd. u. Klevens Karen Kirstine: Halvor Doxrøds kone, p. Marthe Jensd. Houcherød, Halvor E. Doxrød, Christopher Olsen Kleven, Niels N. Kleven.

Karen Henriksdatter er ikke funnet døpt i Gjerpen, Siljan, Eidanger, Hedrum,
Lardal eller Sandsvær.
Mulig hun er født i V. Porsgrunn? Se Solumslekt.no. Men ingen av barna er i
såfall oppkalt etter hennes foreldre.

Ole Johnsen flyttet mye rundt med familien sin, som så mange andre arbeidere
på den tiden. Han var på Listul fra 1807-ca. 1818. På Bestul i 1823.
I andre ekteskap bodde han på Kleven. Kirsti døde på Kleven i 1842.
Deretter giftet Ole seg, 61 år gammel, med enka her og overtok Sagplassen.

Kilde: Fattikkomisjonenes fortegnelse over sognets fattige i 1845, kan vi lese følgende om Ole Johnsen: ”Ole Johnsen (70 aar). Fødested: Bæstul. Nuværende Opholdssted: Eget huus i Skifjeld. Caracter og Vandel: Ligegyldig og utroværdig. Helbred: Selv arbeidsfør, skjønt gammel. Eier Intet uden huuset.”

Han døde som ”fattiglem” på Bratsbergkleiva, 87 år gammel i 1863. Kleiva var da innlemmet i Skien by og han ble
derfor innført i Skien kirkebok.

Arbeider, husmann uten jord
Ole Alfsen
fra Gunderås under Kråketo dpt. 30/10-1796 d. 3/10-1836, s.a. Alf Nilsen.
g. i Skien 13/11-1831 m. Berthe Magdalene Larsdatter Skiold fra Langangen(B) under Fossum dpt. 13/9-1795 d. 19/3-1853 på Skifjell, d.a. Lars Halvorsen Skiold.
Forlovere: "Torkild Sørbye, Ole Hansen Bergan."
1. Nils Olsen f. 20/12-1832. Han skrev seg for Nils Olsen Skifjeld.
Br. 1831.

F.f. Ole Alfsen og Berthe Maline Larsd. und. Baaserøds Niels: Moderen selv, pige Pernilde Pedersd. Stubberød, Johannes Ryggen, Ole S. Aasterød, Hans K. Aan…..(?)”

Fra kirkeboka:
"Jens (Uægte) f. 25/12-1825. Moder: Pige Berthe Larsd. Skiold, opholder sig paa Bratsb.kl.
Udlagt til Barnefader: Jens Knudsen af vestre Porsgrund."
Barnet døde på Bratsbergkleiva 7/5-1826.


Da Nils ble døpt bodde denne familien på Båserød. Ole Alfsens far, Alf Nilsen,
døde her den 18/12-1838, bare 40 år gammel.

Enka Berthe Magdalene Larsdatter ble g2g med Nils Pedersen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Nils Pedersen
fra plass u. Sørbø i Siljan dpt. 24/8-1806, s.a. Peder Hansen og Marie Christensdatter.
g. 11/10-1840 m. enke Berthe Magdalene Larsdatter Skiold fra Langangen(B) u. Fossum dpt. 13/9-1795 d. 19/3-1853 på Skifjell, d.a. Lars Halvorsen Skiold.
Forlovere: John Johnsen Stensrød og Ole Isaksen Stensrød.
Br. 1840.

Innflyttet i 1838. Anmeldt: 18/10-1840.
Navn, alder: Niels Pedersen, 34.
Fra: Slemdal sogn. Til: Under Skiefield.

Dette paret fikk ingen barn sammen.  

Skogsarbeider, leilending
Henrik Ellefsen
fra Ramsmyr under Fjelldalen dpt. 13/5-1799 d. 18/6-1886 på Løberg, s.a. Ellef Olsen fra Bestul.
g. 27/10-1836 m. Gunhild Johannesdatter fra Skifjell(6) ”Ryggen” f. 1817 i Kviteseid d. 17/12-1884 på Borgestad, d.a. Johannes Bjørgusen.
Forlovere: Lars Sivertsen Engrav og Johannes Bjørgusen.
1. Ellef Henriksen f. 7/4-1839 i Hegna under Meen.
2. Ole Henriksen f. 20/7-1845 i Skifjell. Ole var sjømann i 1865.
3. Martin Henriksen f. 17/6-1851. Se Løberg(27) ”Rønningen”.
4. Bernhard Henriksen f. 1/7-1856. Se Løberg(28) "Kåvan".
Br. før 1845.

F.f. Henrik Ellefsens Ellef: Isak Andersen u. Meen, Gunder Gundersen Ersøe u. Hauen, Johannes Bjørgusen u. Skifjell, Maren Thurine Ellefsdatter u. Gjemsø.
F.f. Henrik Ellefsens Ole u. Skifjell: Johannes Bjørgusen Ryggen, Amund Isaksen Skogsrød, Ole Nilsen Skogsrød, pige Maria Anne Amundsdatter Skogsrød, moderen.
F.f. Henrik Ellefsens Martin på Skifjell u. Engrav: Hans Andersen Stubberød, pige Marthe Hansdatter Stubberød, Lars Zachariasen Skifjell, Nils Olsen Skifjell.

Skogsarbeider, leilending
Ole Nilsen
fra Skilbred(4) f. 5/10-1824 d. 24/10-1894 på Glenna, s.a. Nils Sigurdsen Skilbred.
g1g 15/9-1853 m. Maren Hansdatter fra Stubberød f. 19/7-1828 d. ca. 1868, d.a. Hans Andersen Stubberød.
g2g 18/2-1870 m. enke Anne Hedvig Christophersdatter fra Hoppestad øvre(B) f. 2/10-1828, d.a. Christopher Larsen Hoppestad.
Br. i 1865.

Ole var i tjeneste på Stubberød før han giftet seg. Under folketellingen 1865, ble Ole Nilsen kalt for ”husmand med jord” her.
Da Ole Nilsen giftet seg igjen med enka på Glenna i 1870, flyttet han dit. Se Glenna(1).

Skogsarb., innerst (losjerende)

Martin Henriksen
herfra f. 17/6-1851 d. 1929/30, s.a. Henrik Ellefsen.
g. 19/12-1875 m. Marthe Elise Torgersdatter fra Skottet under Lid f. 26/6-1850 d. 1924
Bodde her i 1875.

Kjøpte i 1899 gården Løberg(27) "Rønningen" og flyttet dit.

Augusta Berntsen Engrav eide dette bruket da det ble solgt til Haukeraas bruk i 1880.

Sagmester, snekker
Anders Nilsen
f. 14/5-1819 i Eidanger d. 4/4-1894, s.a. Nils Andersen Grønnerød/Meenslia.
g1g 5/6-1844 m. Karen Christensdatter fra Askildsåsen og Meenslia f. 28/1-1821 d. 13/10-1858 på Meenslia, d.a. Christen Nilsen Askildsaas/Lien u. Meen.
g2g 1/7-1859 m. Karen Marie Olsdatter f. 26/2-1836 i Siljan, d.a. Ole Gunnuldsen.
1. Christian Andersen f. 1/1-1845.
2. Nils Andersen f. 29/8-1846.
3. Martin Andersen f. 15/7-1850. Bodde i 1865 hos sin mormor på Meenslia.
4. Ragnhild Marie Andersdatter f. 2/2-1853 g. i Siljan 11/3-1887 m. Anders Christensen fra Torsholt i Siljan.
    Han var postfører i Siljan i flere år. Bodde trolig på Torsholt til flyttet til Skien.
5. Karl Andersen Lia f. 25/1-1856. Bodde i 1865 hos sin far og stemor på Brånan under Ballestad. Se Familie 11 - Menstad 1891.
Barn i 2. ekteskap:                                                                                                                             
6. Jacob Andersen f. 21/1-1860 g. 23/8-1883  Inger Mathea Kittilsdatter fra Meen, datter av Kittil Olsen Løberg. Emigrerte til Amerika. Bodde i St. Paul, MN.
7. Anne Andersdatter f. 3/3-1861 g.m. Halvor Halvorsen fra Sauherad. Se Familie 56 - Borgestad 1891.
8. Gunhild Marie Andersdatter f. 24/6-1863.
9. Laurits f. 17/12-1864 d. 15/11-1881 på Enggrav.
10. Johan Andersen f. 18/8-1867. Emigrerte til N. Amerika. Skrev seg John N. Lee. Bodde i South Bend, Indiana i 1933.
11. Andreas f. 15/6-1869 d. 6/3-1875 på Skifjell.
12. Christian f. 23/4-1871 d. 24/12-1871 på Ballestad.
13. Anna Karoline Andersdatter f. 13/12-1872 på Ballestad. Til Tracy, Minnesota.
14. Andrea Andersdatter f. 25/3-1875 på Skifjell.
15. Nils Andersen f. 31/5-1877 på Enggrav. Skrev seg Nels A. Lee. Bodde i Northfield, MN i 1933.
16. Pauline Andersdatter ”Lena” f. 6/11-1879 på Enggrav d. 8/4-1933 i Pierre, Sør Dakota, g1g Robert M. Edgar (8 barn), bodde i Mora, MN,
      Pauline ble g2g 1916 m. Richard Plasschart (3 barn). Bodde i Western, Sør Dakota.
Br. 1872.

Karen Marie Olsdatter var i tjeneste på Kittilsrød i Puttane før hun giftet seg. Anders Nilsen flyttet mye på seg i
begge sine ekteskap.
De bodde på Meenslia under Meen fra 1845-1859, på Bråten under Borgestad i 1860, under Borge i 1861, på
Stensåsen under Sørbø i 1863, på Brånan under Ballestad fra 1864 til 1873. På Skifjell senere i 1873 og 75.
De er utelatt i folketellingen 1875 for Gjerpen, men er på Enggrav fra 1877 - 1881. Det ser ut til at det var på
Sagplassen de bodde i de årene de var i Skifjell. Anders arbeidet da i skogen for "Haukaraasen Brug".

Hele familien, så nær som 3 barn, emigrerte til N. Amerika i mai 1884 og bosatte seg i byen Tracy, Lyon County,
Minnesota. Han endret navn til Andrew Lee i USA.

Kilde: Avisen ”Tracy TRUMPANT”, Tracy, Lyon, Minnesota den 13 April 1894:
Andrew Lee, an old gentlemen seventy years of age and a resident of the south side, who died of dropsy (vattersott) on Wednesday the 4th inst. was buried from the Norwegian Lutheran church Friday.  Rev. Askevold conducting the services.  He leaves five children in this country and three in Norway to mourn his loss.”


   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

93

8

(245a, 246)f

Skifjeld

Sagpladsen

Lars Pedersen Riis og Anders Nilsen Nygaard

0 daler - 0 ort - 21 skilling

0 mark 47 øre


Skogsarbeider

Johannes Kittilsen Stubberød
fra Stubberød f. 20/1-1871 i Kollen under Grorud i Siljan d. 17/11-1945, s.a. Kittil Johannesen Stubberød.
g. 13/4-1894 m. Maren Margrete Olsdatter fra Øvrum(10) "Ødegården" f. 18/8-1869 d. 6/6-1899 på Ballestad, d.a. Ole Christophersen Ødegaarden.
1. Anna Stubberød f. 5/6-1894 g.m. Anders Nygård. Bodde på utskilt hustomt under Meen (70/66).
2. Marie Stubberød f. 13/10-1895.
3. Marthinius Stubberød f. 31/3-1899 på Ballestad. Se Øvrum(16) "Ekeli".
Br. i 1894.

F.f. Johannes Kjetilsens datter Anna: Kirsten Olsdatter Skifjeld, Inger Kjetilsdatter Stubberød, August Larsen Skifjeld, Kristian Olsen Ødegaarden, faderen.
F.f. Johannes Kettilsens datter Marie, Ødegaarden: Moderen, Anne Kristine Rasmusdatter Ødegaarden, Fristian Olsen Ødegaarden, Anders Ketilsen Stubberød.

Familien hadde adresse Ødegaarden i 1895. Se Øvrum(10) "Ødegården".
Johannes var fremdeles skogsarbeider.

Samme eiere som Store Skifjell (bnr 5) fra August Buers eiertid i 1895.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

93

8

Skifjeld

Sagpladsen

August Larsen Buer

0 mark 47 øre

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

93

8

Skifjell - Sagplassen

Johan Ingebretsen Kvisla

0 mark 47 øreFra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.