ved

Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Brekke
Gård nr. 61 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 25.12.2023
 


Brekke søndre 1845 - Brekkejordet søndre
Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1845. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter.

”Grundsiddere paa denne matrikkel skyld.” Her var det listet opp 48/49 hus.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble det bestemt at Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva,
Eikornrød under Bratsberg og Follestad skulle gå inn i Skien kommune.


| S. Brekke 1762 | S. Brekke 1782 |
| S. Brekke 1801 | S. Brekke 1810 | S. Brekke 1835 | S. Brekke 1845 |


Familie 1.
Brekkejordet søndre 1845. ”Smedplassen.”

Smedmester
Jacob Eriksen Gisholt
fra V. Gisholt i Kilebygda, Solum pr.gj. dpt. 21/8-1808, s.a. Erik Rasmussen Gisholt og Aase Thorsdatter.
g. 27/9-1833 m. Ingeborg Sørensdatter fra N. Myren under Øvrum dpt. 16/11-1806, d.a. Søren Olsen Myren.
Forlovere: "Engebret Jacobsen, Knud Halvorsen."
1. Aastine Marie f. 9/1-1836 d. 26/4-1840 på S. Brekkejordet.
2. Erik Jacobsen f. 29/10-1837 på S. Brekkej.
3. Søren Jacobsen f. 27/2-1840.
4. Aastine Marie Jacobsdatter f. 21/2-1842.
5. Abraham f. 2/3-1844 d. 7/4-1847 på S. Brekkej. Døde av meslinger.
6. Jacobine Jacobsdatter f. 25/12-1846 på S. Brekkej.
7. Anne Mathea Jacobsdatter f. 25/10-1848 på Bratsbergkleiva.

F.f. Smed Jacob Eriksen S. Brækkejord og Ingeborg Sørensdatters Aastine Marie: Thor Eriksens kone Vold i Solum, pige Helvig Larsd.Gjemsøe Klost., Lars Thorsen Ballestad., Abraham Iversen Falkum, Gunder Axelsen Hynie, Bratsbergklev.
F.f. Smed Jacob Eriksen S. Brækkejord og Ingeborg Sørensdatters Erik: Enke Anne Eriksd. Gisholt Melum sogn, p. Maren Mathisdatter Herrøe, Niels Børresen Bratsbergkl., Ole Andersen ibid., Christopher Wenstøb ibid., Søren Larsen Ballestad.
F.f. Jacob Eriksen und. S. Brække og Ingeborg Sørensdatters Søren: Lars Thorsens Kone, Karen Sørensd. Ballestad, Anne Kirstine Jensd. u. Brække, Ole Nielsen ibid., Christen Sørensen Myhra u. Øvrum, Thor Larsen u. Brække.
F.f. Smed Jacob Eriksen S. Brækkejord og Ingeborg Sørensdatters Aastine Marie: Isak Sørensens Kone, Karen Knudsd. Bratsbergkl., p. Anne Maria Jensd. i Skien, Ole Andersen Usterud, Jacob Knudsen Bratsbergkl., Søren Larsen i Skien.
F.f. Smed Jacob Eriksen og Ingeborg Sørensd., S. Brækkes Abraham: Rasmus Halvorsen Gisholt, Enke Anne Eriksd. paa Meltvedt i Solum, pige Olava Venstøb, Ole Andersen Tangen, Ole Andersen Usterud, Jacob Knudsen Røiert?
F.f. Smed Jacob Eriksen S. Brækkejord og Ingeborg Sørensdatters Jacobine: Ole Usteruds Kone, Marthe Larsd. Bratsbergkl., p. Christiane Engebgretsd. i Skien, Christopher Wenstøb, Bratsbergkl., Andreas Gundersen ibid., Børre Nielsen ibid.
F.f. Jacob Eriksen og hustru Ingeborg Sørensd., Bratsbergklevens Anne Mathæa: Moderen selv, Anne Larsd. under Ballestad, Lars Thorsen ibid., Christen Sørensen Myhra, Christen Larsen Haug.

Andre beboere her i 1845: Læreguttene, Erik Adolf Trondsen(21) (aka: Adolph Thronsen) og Wellek Thorsen(23) samt tjenestejenta Marthe Olsdatter(15).

Jacob Eriksen var i 1845 ”Bruger af Jordstykke af Bratsberg kaldet Myhren.”

Denne familien emigrerte til N. Amerika i mai 1849. Se Presteattest av 21/5-1849.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.


Familie 2.
Brekkejordet søndre 1845.

Dagarbeider
Anders Olsen Usterud
fra Usterud under Vale store i Holla f. 6/11-1785 d. 23/1-1863 på Brekkejordet, s.a. Ole Andersen Usterud og Margrethe Christiansdatter Gasmann.
g. i Skien 2/12-1808 m. Karen Johannesdatter f. ca. 1775 d. 28/5-1854. ”Karen Johannesd., Anders Usteruds kone, S. Brækkejord, 84 aar.”, d.a. Johannes NN.
Forlovere: "Michael Richard (mpp) og Chrofas."
1. Margrethe f. 26/2-1809 i Skien bg. 4/7-1809 i Skien. "Anders Olsens Pigebarn Magrethe, 1 aar gml."
2. Johanne Magrethe f. 9/12-1810 i Skien.
3. Ole Andersen Usterud f. 28/12-1813 i Skien. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 66 - Kleiva 1845.
4. Johan Andersen Usterud f. 26/2-1817 her. Bodde her ugift i 1845.

F.f. Anders Olsen Østerøeds og hustru Karen Johannesdatters Margrethe: Margit Torgersd., Marthe Gundersd., Niels Olsen, Peder Arnesen og Halvor Thordsen.
F.f. Anders Olsen Usteruds og hustrue Karen Johannesdatters Johanne Magrethe: Birthe Olsd., Karen Olsd., Halvor Rasmussen, Peder Arnesen og Johannes Andersen.
F.f. Anders Olsen Østeruds og Kone Karen Johannesdatters Ole: Christine Olsd., Anne Thronsd., Peder Sivertsen, Isach Johannesen og Johannes Hansen.
F.f. Anders Olsen og Karen Johannesd. und. S. Brækkes Johan: Kone Karen Johannesd., p. Gunild Andersd., Peder Ødesneltved, Christopher Haagensen, Svennung Grini.


Den tidligere husmannsplassen Usterud ligger i grenda "Ytre Valebø". Adresse i dag: Valebøv. 270, 3721 Skien.

Det var ei Karen Johannesdatter(15) i Gjerpen i 1801, som tjente hos Halvor Isaksen på Åltvedt.

Fra begravede i Skien kirkebok: 18/7-1797, "Ole Anderssøn Usterøe der drukned i Brygge Vandet."

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.


Familie 3.
Brekkejordet søndre 1845.

Repslagerarbeider
Svend Olsen Kopper
fra Bratsbergkleiva f. 17/8-1812, s.a. Ole Svendsen Kopper. Se Familie 43 - Kleiva 1784.
g. i Solum 25/1-1846 m. Maren Amundsdatter Løvøy fra Solum pr.gj. f. 9/4-1815 i Knardalstrand, d.a. Amund Tollefsen Løvøi i Melum og Marthe Anundsdatter.
Forlovere: "Bent Johnsen Bratsbergkleiva og Christen Ingebretsen Brekkejordet."
1. Berthe Kirstine Svendsdatter f. 21/6-1846 på S. Brekkejordet.
2. Ole Martinius Svendsen f. 22/11-1851.

F.f. Svend Olsen Kopper S. Brækkejord og Maren Amundsdatters Berthe Kirstine: Christen Engebretsen Brækkej., Thomas Thomasen ibid., Peder Nielsen i Skien, Bernt Johnsens Kone, Ragnild Olsd. Bratsbergkl., Pige Anne laurine Larsd. Brækkejord.
F.f. Svend Olsen Kopper S. Brækkejords Ole Martinius: Andreas Pedersen Brækkejord, Christine Engebretsd. ibid., Niels Hansen ibid., Pige Marthe Andrea Amundsd. i Skien, Moderen selv.

Ved folketellingen 1845 var Svend og Maren forlovet og bodde her sammen. Ved deres vielse i
Solum kirke er Svend oppført som boende på Brekkejordet og "Maren Anundsdatter Løvøi" i Knardalstrand.

”Maren Anundsdatter Løvøi” er reg. innflyttet fra Solum til S. Brekke i Gjerpen den 25/1-1846 som gift med
Svend Olsen.

NB! Det var også en annen Svend Olsen på N. Brekke. Han flyttet til Skien i 1836. Unngå
sammenblanding av disse.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.


Familie 4.
Brekkejordet søndre 1845.

Sjauer
Anders Zachariasen
fra S. Brekkejordet f. 13/4-1810, s.a. Zacharias Andersen fra Kleven. Se Familie 4 - S. Brekke 1810.
g. 2/12-1835 m. Anne Maria Olsdatter fra Porsgrunn f. ca. 1797, d.a. Ole Abrahamsen i Porsgrunn.
Forlovere: "Skomager A. Aulie og Christen Danielsen."
1. Lars Andersen f. 24/8-1836.
2. Maren Andersdatter f. 1/12-1840.

F.f. Anders Zachariassen Søndre Brækkejord og Anna Maria Abrahamsdatters Lars: Gunild Pedersd. fra Solum sogn, Anne Larine Larsd. S. Brækkej., Peder Pedersen ibid., Peder Zachariassen ibid., Niels Nielsen ibid.
F.f. Anders Zachariassen S. Brækkejord og Anne Maria Olsdatters Maren: Torger Henriksens Kone, Berthe Nielsd. Bratsbergkl., pige Inger Olsd. Brækkej., Christen Engebretsen ibid., Peder Zachariassen ibid.

Enka Maren Olsdatter (nedenfor) bodde i huset hos Anders Zachariasen i 1845 som fattiglem.
Det er derfor mulig at John Andersens familie (nedenfor) også bodde i samme hus tidligere.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 5.
Brekkejordet søndre 1845.

Arbeider
John Andersen
fra Åsen under Tufte dpt. 11/1-1801 d. 19/10-1844. ”Fandtes død paa gaden i Skien.”, s.a. Anders Tovsen.
g1g 13/1-1823 m. Ragnhild Olsdatter fra Brånan under Eriksrød dpt. 5/12-1802 d. 3/8-1833 på S. Brekkej., d.a. Ole Pedersen.
Forlovere: "Knud Aasen og Peder Sørensen Grini."
g2g 2/1-1834 m. Maren Olsdatter f. ca. 1805.
Forlovere: "Morten Orekaasa og Nils Evensen B.berg."
1. Anne Johnsdatter f. 26/12-1822 i Åsen under Tufte g.m. Jan Solvesen Grini. Se S. Grini(9).
2. Østen Johnsen f. 16/5-1825 i Åsen.
3. Ingeborg Johnsdatter (tvilling) f. 28/7-1827 i Åsen.
4. Ole Johnsen (tvilling) f. 28/7-1827 i Åsen.
5. Inger Karine Johnsdatter f. 28/3-1829 i Åsen.
6. Anders f. 6/8-1832 i Åsen d. 12/11-1833 på S. Brekkejordet.
Barn i 2. ekteskap:
7. Andreas f. 21/10-1834 på Venstøp d. 8/1-1835 på Venstøp.
8. Ragnhild Maria f. 20/3-1836 på Venstøp d. 1/1-1840 på Venstøp.
9. Inger Andrea Johnsdatter f. 1/10-1838.
10. Ragnhild Maria f. 11/9-1841 på S. Brekkej. d. 23/10-1843 på S. Brekkejordet.
11. Johan f. 13/6-1845 d. 6/4-1847. ”Johan, søn af John Andersens enke, S. Brækkejord, 2 aar.”

F.f. John Andersen og Ragnhild Olsdatters Anne under Tufte: Peder Grinis Kone, pige Inger Aslaksd. Tufte, Morten Eriksen Erse (Eriksrød), Johannes Gaasehølen, Ole Bjørgusen Tufte.
F.f. John Andersen og Ragnhild Olsdatters Østen under Tufte: Halvor Reiersens Kone und. Foss, pige Kari Andersd. und. Tufte, Morten Eriksen Orekaasen, Thore Sandbakken, Peder Sørensen Grinieiet.
F.f. John Andersen og Ragnhild Olsdatters under Tuftes Ingeborg: Moderen selv, pige Karen Andersd. Tufte, Ole Olsen Erse (Eriksrød), Halvor Reiersen Foss, Anders Reiersen ibid.
F.f. John Andersen og Ragnhild Olsdatters under Tufte nordres Ole: Halvor Reiersens Kone Foss, pige Karen Andersd. ibid., Halvor Reiersen ibid., Anders Reiersen ibid., Ole Olsen Erse (Eriksrød).
F.f. John Andersen og Ragnhild Olsdatters under Tuftes Inger Karine: Halvor Reiersens Kone Foss, pige Jørand Sigurdsd. Moe, Peder Pedersen Brække, Peder S. Grinie, Morten Eriksen Venstøb. 
F.f. John Andersen og Ragnhild Olsdatters under Tuftes Anders: Moderen selv, pige Karen Pedersd. Grinie, Peder Pedersen Brække, Sigurd Halvorsen i Skien, Anders Ingebretsen Erse (Eriksrød).
F.f. John Andersen Wenstøb og Maren Olsdatters Andreas: Peder Pedersen Wenstøb, Ole Halvorsen Brække, Halvor Johansen Fossum, Karen Andersd. Bratsberklev., pige Karen Olsd. Kiær.
F.f. John Andersen Wenstøb og Maren Olsdatters Ragnhild Maria: Morten Eriksen und. Aarhuus, Aslak Pedersen Wenstøb, Lars Amundsen ibid., Aslaug Halvorsdatter Fossum, Anne Mortensd. Wenstøb.
F.f. John Andersen S. Wenstøb og Maren Olsdatters Inger Andrea: Morten Eriksen und. Mæla og Kone Anne Halvorsd., Gunder Evensen Wenstøb, Christen Olsen Fossum, pige Anne Johnsd. Grinie.
F.f. John Andersen S. Brækkejord og Maren Olsdatters Ragnild Maria: Kone Inger Andersd. S. Brække, pige Anne Johnsd. grinie, Gunder Solvesen Wenstøb, Halvor Olsen Fossum, Thomas Thomasen Brækkej.
F.f. afdøde John Andersen og enke Maren Olsdatter under S. Brækkes Johan: Hans Isaksens kone, Maren Dorthea Olsd. Fossum, pige Anne Johnsd. Grinie, Christen Olsen Fossum, Helvig Olsd. Fossum.

På Tufte ble det i 1820 født et dødfødt guttebarn (”uægte”) av Ingeborg Reiersdatter (bg. 5/12-1820).
Barnefaren var John Andersen.

John Andersen bodde på Åsen under Tufte mesteparten av sitt første ekteskap. Han flyttet til S. Brekkejordet i ca. 1833.
De første årene i andre ekteskap bodde de på Venstøp. Se Familie 7 - Venstøp 1835. På S. Brekkejordet er han igjen bosatt
fra ca. 1841. Enka Maren Olsdatter og barna Inger Andrea og Johan bodde her i 1845.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 6.
Brekkejordet søndre 1845.

Hjulmaker
Thor Olsen Løberg
fra N. Løberg(6) dpt. 28/7-1793 d. etter 1865 i Skien, s.a. Ole Jensen Løberg fra Gjerstad.
g. i Gjerpen 29/10-1819 m. Anne Tomine Henriksdatter Offenberg fra Skien f. ca. 1797 d. etter 1865.
Forlovere: "Anders Limie af Skien, Peder Nielsen af Skien."
1. Henrik Thorsen Løberg f. 29/11-1821 under S. Brekke. Var skipsfører i 1865.
2. Ole Thorsen Løberg f. 30/3-1820.
3. Karen Thorsdatter f. 15/12-1823
g. i Solum 3/11-1853 m. skipper John Herman Ludvigsen fra Gråten.
4. Thomas Thorsen Løberg f. 15/8-1826
5. Hans Thomas Thorsen Løberg f. 15/10-1828 S. Brekke
6. Lars f. 26/12-1830 d. 11/12-1835.
7. Guri Thorsdatter Løberg f. 13/12-1832 på S. Brekke
8. Martin Thorsen Løberg f. 11/3-1834. Matros i 1865.
9. Jacob Offenberg Løberg f. 28/7-1837. Styrmann i 1865, senere skipsfører. Sønn (konfirmert i metodistkirken): Jacob Offenberg Løberg f. 1875 g. i Skien 30/1-1905 m. Martha Gulliksen f. 1870, d.a. gårdskarl John Pedersen.
    Jacob d.y. var da stuer. Disse bodde i Follestad i 1905. De ble foreldre til stortingsmannen Sverre Løberg (Sverre Offenberg Løberg).
10. Lars Thorsen Løberg f. 18/7-1839. Sjømann i 1865.
11. Olava Thorsdatter Løberg f. 28/2-1842.

F.f. Thor Olsen Løbergs Olava paa S. Brækkejord: Jens Andreas Hansen Bratsb.kl., Niels Knudsen Bratsb. kl., Henrik Thorsen Brækkej., p. Karen Andersd. Aulie Brækkej., moderen selv.

Anne Tomine tjente på Mæla før hun giftet seg. Denne familien bodde her fra 1821 og i 1845.
Thor Olsen Løberg eide også 1 hud landskyld i nordre Løberg.
Familien er oppført i folketellingen 1865 for Skien, boende i sin egen bygård.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.


Familie 7.
Brekkejordet søndre 1845.

Skomaker
Henrik Evensen Kleven
fra Kleven(10) f. 18/5-1820, s.a. Even Nilsen og Inger Olsdatter.
og forlovede Inger Marie Andersdatter Aulie f. 17/10-1822 d. 22/2-1855, d.a. skomakermester Anders Larsen Aulie. Se Familie 8 - nedenfor.
1. Maria Anna f. 1845 d. 7/12-1845. ”Maria Anna, Henrik Evensens datter, 2 uger. S. Brækkejord.”

Henrik og Inger Marie var samboere her i 1845.

”Enka” Inger Marie Andersdatter Aulie ble g.m. Ole Sigurdsen. Se Bratsberg(63) "Langeland".

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 7b.
Brekkejordet søndre 1845. I samme hus som ovenfor.

Innerst (leieboer)
Bodil Gundersdatter
f. 1816.
1. Anne Marie f. 1843 d. 11/1-1846. ”Anne Marie, uægte datter af pige Boel Gundersdatter, S. Brækkejord, 2 12 aar.”
2. Anne Marie Henriksdatter f. 9/6-1847.

F.f. ”Anne Marie (NB) f. 9/6-1847, Pige Boel Gundersd., S. Brækkejord, angiver som Barnefader: Skomager Henrik Evensen i Skien.”: Christen Danielsens Kone, Ingeborg Jacobsd. Brækkej., pige Birthe Marie Johnsd. Bratsbergklev., Peder Olsen Walebøe Brækkej., Torger Henriksen Bratsbergkl., Isak Jensen ibid.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 8.
Brekkejordet søndre 1845.

Skomaker
Anders Larsen Aulie
fra Nes på øvre Romerike f. 19/10-1790.
g. 9/6-1819 m. Ragnhild Maria Aslaksdatter Ringstad f. ca. 1800 d. 27/4-1843. ”Ragnhild Maria Aslaksdatter, 43 aar.”
Forlovere: "Zacharias Poulsen, Thor Olsen Løberg."
1. Andreas Andersen Aulie f. 6/12-1819.
2. Johanne Margrethe Andersdatter Aulie f. 20/1-1821 g. 25/3-1845 m. Ole Nilsen fra Fossum f. ca. 1823, s.a. Nils Olsen Fossum.
    Forlovere: Ole Nilsen Hyni og Harald Hansen Fossum. Emigrerte til N. Amerika i 1845.
3. Inger Marie Andersdatter Aulie f. 17/10-1822 d. 22/2-1855. I 1845 samboer med skomaker Henrik Evensen. Se Familie 7 - ovenfor.
4. Karen Andersdatter Aulie f. 14/11-1824 d. 18/11-1854. Ugift.
Bodde hjemme.
5. Ludvig Andersen Aulie f. 2/10-1826.
6. Christine Andersdatter Aulie f. 19/1-1829.
7. Jørgen Andersen Aulie f. 27/4-1831.
8. Anne Margrethe Andersdatter Aulie f. 5/5-1832.
9. Aslak Andersen Aulie f. 14/5-1835.
10. Anders Andersen Aulie f. 7/2-1838.
11. Martin Andersen Aulie f. 4/2-1843.

Denne familien bodde her fra ca. 1819.

Da Anders Aulie giftet seg var han ”Afskjediget Oberjæger”. Det var videre opplyst i kirkeboken ved
vielsen at; ”Han fød i Næs paa Øvre Romerige 19. okt. 1790.”
I 1845 bodde Anders Aulie her alene med 8 av sine barn. Eldstejenta Inger Marie hadde flyttet sammen
med skomakeren Henrik Evensen i nabolaget. Se Familie 7 - ovenfor.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 9.
Brekkejordet søndre 1845.

Tømmermerker
Ole Pedersen Goberg
fra Goberg(6) under Århus f. 5/12-1810 und. Gulset, s.a. Peder Olsen Goberg.
g. 5/3-1833 m. Anne Larsdatter fra Plassen under Ås dpt. 25/1-1807 d. 3/10-1880 på S. Brekkejordet i Skien av "Hjertesygdom", d.a. Lars Halvorsen Plassen.
Forlovere: "John Halvorsen Skien, Anders Evensen Aarhuus."
1. Inger Dorthea Olsdatter f. 17/5-1833 på Goberg under Århus g. 27/1-1856 m. Nils Jacob Nilsen fra Kleiva. Se Familie 84 - Kleiva 1845. Bodde i Skien.
    Han var fiskehandler i Skien i 1865. Deres barn i følge folketellingen for Skien 1865:
    Barn 1. Anne Karine Nilsdatter f. 1856.
    Barn 2. Nils Oluf Nilsen f. 1858.
    Barn 3. Jens Kristian Nilsen f. 1860.
    Barn 4. Inga Nikoline Nilsdatter f. 1861.
    Barn 5. Ole Petter Nilsen f. 1863.

F.f. Ole Pedersen og Anne Larsdatter Aarhuus, Inger Dorthea: John Halvorsens Kone af Skien, pige Dorthea Pedersd. Aarhuus, Halvor Isaksen Aas, Ole Nielsen Hyni, Knud Olsen Petersborg.

Denne familien, både Ole Pedersen Goberg og kona, samt svigersønnen Nils Jacob Nilsen og
hans familie, bodde i Skien under FT 1865. Nils Jacob Nilsen var da fiskehandler der.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 10.
Brekkejordet søndre 1845.

Slakter
Hans Halvorsen Riis
fra Riis(8) dpt. 7/4-1806 d. 18/3-1863 på Brekkejordet i Skien, s.a. Halvor Olsen Riis.
g. 30/12-1834 m. Hedvig Jensdatter fra Fossum dpt. 30/10-1808, d.a. Jens Nilsen Lien. Se Familie 14 - Fossum 1835.
Forlovere: "Erik Kittilsen Riis, Isak Larsen Riis."
1. Halvor f. 25/7-1835 på Riis d. 7/10-1837 på S. Brekkejordet.
2. Anne Dorthea f. 5/7-1838 d. 17/11-1842 på S. Brekkejordet.
3. Jens Hartvig Hansen Riis f. 22/10-1841.
4. Anne Dorthea Hansdatter f. 18/3-1844.
5. Johanne Hansdatter f. 14/7-1847.
6. Halvor Hansen Riis f. 18/11-1850.

Denne familien bodde her fra ca. 1837. I 1845 var de her med barna Jens og Dorthea.
Alle barna, bortsett fra den første Halvor, er født på S. Brekkejordet.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 11.
Brekkejordet søndre 1845.

Sjauearbeider
Gillius Jansen
fra jernverket i Moss f. 2/4-1804 d. 11/4-1846 i Skien, s.a. Jan Gilliussen og kona Johanne Christiansdatter.
samboer med Albertine Kirstine Abrahamsdatter f. 15/9-1817, d.a. fraktemann Abraham Abrahamsen Berg og Karen Kirstine Halvorsd. Se Familie 9 - S. Brekke 1801.
1. Ole Johan Olsen f. 21/4-1843 i Skien. Far: Sjauearbeider "Julius" - skal være Gillius Jansen.
---------
Albertine fikk også andre barn:
2. Nils f. 15/9-1845 i Skien d. 21/8-1846 i Skien "Niels Thambs søn." Far: Amtsfullmektig Niels Tambs.
3. Karl Johan Hjortdal f. 8/2-1849 i Skien. Far: Morten Luther Hjortdal. "Gift mand nu i Christiania". Karl Johan Hjortdal d. 30/8-1932 på "Klyve gamlehjem". Gravlagt i Solum.
4. Jensine f. 15/3-1855 i Skien d. 27/10-1855 i Skien. Far: Uk. Jens Halvorsen i Skien.
5. Ingeborg Karine f. 14/12-1859 i Skien d. 1/7-1873 I Skien av tæring. Far: Haaken Johannesen Kjørbek.

F.f. Arbeider Julius Johnsen fra Moss og pige Albertine Kirstine Abrahamsdatters Ole Johan: Karen Willmann, Anne Torine Berg, Lars Andersen fra Moss, Halvor Hansen Jøntvedt og Anders Pedersen fra Moss.
F.f. Amtsfuldmægtig Niels Tambs og pigen Albertine Kirstine Abrahamsdatters Niels: Hedevig Jensdatter, pige Anne Torine Berg, vægter Hans Halvorsen, sjauer "Julius" Jansen og sjauer Svend Hansen.
F.f. Ugift Fruentimmer Albertine Kirstine Abrahamsdatter. Udlagde til barnefader Morten Luther Hjortdal. Gift mand nu i Christiania. Carl Johan: Sømand Halvor Clausen, Henrik Halvorsen, Gullik Gulliksen, Kone Anne Christensd. og pige Maria Paulsdatter.
F.f. Pige Albertine Kirstine Abrahamsdatter og ungkarl Jens Halvorsen af Skiens uægte Jensine: Arbeider Jacob Christensen, Peder Pedersen, Hans Haagensen, kone Dorthea Isaksd. og pige Anne Dorthea Olsd.
      "Opgaven er skeet ved Lensmanden, der i Politibetjenterne Christopher Christensen og Tollef Pedersens nærværelse, for Sognepræsten opgav Jens Halvorsen som barnets fader."
F.f. Pige Albertine Kirstine Abrahamsdatter og opgiven barnefader gift skibsmand Haaken Johannesen Kjørbek Ingeborg Karine: Isak Andersen, Ole Olsen, Halvor Larsen, Marthe Marie Abrahamsdatter, Gunhild Olsdatter. "Opgaven skeet ved Moderen."

Gillius Jansen og Albertine var s
amboere her i 1845. Alle barna, med forskjellige fedre ble født i Skien.
Gillius Jansen stammer fra en jernverksslekt som kom fra Vallonia (fransktalende del av Belgia) med
kjempegamle jernværkstradisjoner.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 12.
Brekkejordet søndre 1845.

Skomaker
Erik Simonsen
fra S. Brekkejordet dpt. 18/7-1802 d. 10/2-1852. ”Erik Simonsen, 49 aar, s. Brækkejord.”, s.a. Simon Simonsen Korsvald. Se Familie 14 - S. Brekke 1801.
g. 28/12-1830 m. fraskilte Anne Jacobsdatter fra S. Brekkejordet dpt. 26/6-1791, d.a. Jacob Rasmussen. Se Familie 35 - S. Brekke 1801.
Forlovere: "Anders Aulie, Knud Isaksen Bratsbergkleiva."

Erik og Anne bodde her i 1845 sammen med Larine Olsdatter (skal være Anne Laurine Larsdatter), f. ca. 1820, hans stedatter.
Dette var Anne Jacobsdatters 2. ekteskap. Hun var skilt fra "den bortreiste Lars Svendsen. Skillsmisseattest af 31. Okt. 1829."

Presteattest av 27 Nov 1830:
”Anne Jacobsdatter gift med Lars Svendsen, begge af Bratsbergkleven, trolovet 31 Okt 1829.
Mannen bortreist og Anne kjent berettiget til å inngå nytt ekteskap.” 

15/12/1830     ANNE JACOBSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 17, s. 230.
Bratsberg-     Hun var ikke død, men ved dom skilt  
kleiva            fra sin mann Lars Svendssen.
               Arvinger: Barna:
               1. Svend Larssen  9 år.   Begge heime hos mora.
               2. Anne Larsdtr. 12 "
               Formynder for barna: Stefaren Ole Christenssen.
               Hun fikk Erik Simonssen til laugverge.
Brt: 4 - 20
Net: 4 - 20

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 13.
Brekkejordet søndre 1845.

Sagmester
Christopher Johannesen Løkenberg
dpt. 24/11-1805, s.a. Johannes Jacobsen Løchenberg. Se Familie 13 - S. Brekke 1801.
g. 2/12-1835 m. Kirsten Christensdatter fra Borgestadholmen f. 13/4-1811, d.a. Christen Larsen.
Forlovere: "Knud Halvorsen Bratsberg og Rasmus Halvorsen Skien."
1. Elen Margrethe f. 15/9-1836 d. 19/11-1836.
2. Elen Gurine Løkenberg f. 30/8-1838.

3. Johan Christophersen Løkenberg f. 5/10-1842 g.m. Gunhild Dorthea Pedersdatter.
Johan var styrmann i 1873.

F.f. Christopher Johannessen Løkenberg S. Brækkejord og Kirsten Christensdatters Elen Magrethe: Anne Magrethe Rasmusd. under Gjemsøe Kloster, Elen Magrethe Christensd. u. Borrestad, Christen Larsen ibid., Isak Larsen Kiær, Engebret Jacobsen Bratsbergkl.
F.f. Christopher Johannessen Løkenberg S. Brækkejord og Kirsten Christensdatters Elen Gurine: Erik Simonsens kone, Anne Jacobsd. S. Brækkej., pige Elen Magrethe Christensd. i Skien, Isak Gjertsen Giemsøe Kloster, Andreas Nielsen i Skien, Isak Larsen Nordre Brækkej.
F.f. Christopher Johannessen Løkenberg S. Brækkejord og Kirsten Christensdatters Johan: Andreas Nielsens Kone, Elen Magrethe Christensd. i Skien, Pige Anne Gundersd. ibid., Hans Jacob Johannessen Brækkej., Ole Pedersen ibid., Svend Larsen ibid. 

Denne familien bodde også her i 1836.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 14.
Brekkejordet søndre 1845. Samme hus som ovenfor.

Matros, innerst
Hans Jacob Johannesen Løkenberg
dpt. 17/10-1802, s.a. Johannes Jacobsen Løchenberg. Se Familie 13 - S. Brekke 1801.
g. i Solum 13/2-1827 m. Marthe Marie Nilsdatter fra Elsetmoen i Solum dpt. 31/7-1796 trolig d. 1865 i Skien, d.a. Nils Olsen Ingeborg Olsdatter.
1. Johannes Hansen Løkenberg f. 20/5-1827. Se nedenfor.
2. Ingeborg Gurine Hansdatter Løkenberg f. 2/6-1829 g. i Skien 13/7-1856 tømmermann Kittil Johnsen fra Heddal f. ca. 1823.
3. Nils Hansen Løkenberg f. 26/7-1832.
4. Marthe Marie Hansdatter Løkenberg f. 24/9-1834.
5. Karen Hansdatter Løkenberg f. 14/8-1837. Emigrerte til Canada med sin far i februar 1866. Hun hadde med seg sin sønn Hans A. Andreasen f. ca. 1861.
6. Jacob Hansen Løkenberg f. 25/11-1839. Fødselen ikke nedtegnet i kirkeboka før ved konfirmasjonen!

F.f. Hans Jacob Johannessen og Marte Maria Nielsd., Bratsbergklevens Johannes: Isak Giertsens Kone Follestad, Pige Gunild Halvorsd. af Skien, Hans Jacob Halvorsen Bratsbergkl., Erik Simonsen Brekke, Christopher Johannessen ibid.
F.f.
Hans Jacob Johannessen og Marte Maria Nielsd. S. Brekkes Ingeborg Gurine: Johannes Jacobsens Kone S. Brekkej., pige Christine Christensd. und. Borrestad, Rasmus Pedersen Blegebakken af Skien, Erik Simonsen Brække S., Christopher og Engebret Løkenberg ibid.
F.f.
Hans Jacob Johannessen og Marte Maria Nielsd. Brækkejordet Søndres Niels: Hans Jacob Halvorsens Kone Bratsbergkl., Pige Ragnhild Halvorsd. Frogner, Johannes J. Løkenberg Brækkejord, Ingebret Johannessen ibid., Erik Simonsen ibid.
F.f. Hans Jacob Johannessen Søndre Brække og Marthe Marie Nielsdatters Marthe Marie: Anne Jacobsd. Brækkejordet, pige Kirtsen Christensd. i Skien, Hans Jacob Halvorsen Bratsbergkl., Christopher Johannessen Brækkej., Ingebret Johannesen Brekke.
F.f.
Hans Jacob Johannessen und. S. Brække og Marthe Marie Nielsdatters Karen: Anund Brynildsens Kone, Sara Isaksd. Brækkejord., pige Elen Magrethe Christensd. i Skien, Erik Simonsen Brækkejord, Christopher Johannessen ibid., Peder Pedersen ibid.

Hos denne familien bodde i 1845 en losjerende ugift kvinne, Maren Kirstine Nilsdatter f. ca. 1818.

Hans Jacob J. Løkenberg emigrerte med ”Tamworth” (kaptein H. Hansen) med ankomst Montreal, Canada den 7/4-1866.
Han reiste sammen med sin datter Karen Hansdatter og hennes sønn Hans A. Andreasen f. ca. 1861 (ikke i Gj.).

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 15.
Brekkejordet søndre 1845. Samme hus som ovenfor.

Matros, innerst
Johannes Hansen Løkenberg
herfra f. 20/5-1827 d. 17/8-1853. ”Johannes Hansen Løkenberg, Brækkejord, 26 ½, druknet i Dieppe i Frankrig, og der begravet.”, s.a  Hans Jacob Johannesen Løkenberg.
g. 2/6-1852 m. Petronelle Christophersdatter fra Kongsberg f. ca. 1829, d.a. hattemaker Christopher Eriksen Skabek.
Forlovere: "Skomaker Erik Christophersen Brekkejordet og Hans Jacob Johannesen Løkenberg."
1. Hans Johannesen Løkenberg f. 31/8-1852 på S. Brekkej.

F.f. Johannes Hansen Løkenberg S. Brækkej. og Petronelle Christophersdatters Hans: Christopher Johannessen Brækkej., Erik Christophersen ibid., Niels Hansen ibid., Adolph Thomesens Kone, Christiane Engebretsd. ibid., Ingeborg Gurine Hansd. ibid.

Enka og sønnen emg. til Am. i April 1857.
”Enke efter Matros Johannes Hansen Løkenberg paa Brækkeeje Petronelle Christophersdatter og søn Hans Johannesen (f. paa Bratsberg) 4 ½  aar.”

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 16.
Brekkejordet søndre 1845.

Skomaker, senere farver
Ole Trondsen
fra Frogner dpt. 22/9-1805 d. etter 1865, s.a. Tron Olsen. Se Familie 3 - Frogner 1801.
g1g 23/5-1833 m. Maria Olsdatter fra Fossum dpt. 31/12-1799 d. i Skien mellom 1850 og 1865, d.a. Ole Monsen på Fossum. Se Familie 62 - Fossum 1801.
Forlovere: "Lars Halvorsen Bøe, Jacob J. Bommen."
1. Karen Gurine Olsdatter f. 6/8-1835.
2. Birgitte Olsdatter (Tronsen) f. 1850 i Skien.

F.f. Skomager Ole Thronsen Bratsbergkleven og Maria Olsdatters Karen Gurine: Lars Halvorsen Bøe, Ole Andersens hustru Brække, Johan Andersens hustru ibid., Kone Else Olsd. Bøe, pige Gunhild Halvorsd. Bøe.

Ole Tronsen (49) er registrert utflyttet til Skien i 1840. De var her i FT 1845 med kun ett barn.
I FT 1865 bodde han i sin egen bygård i Skien. Han var da 61 år, farver, enkemann og bodde
der sammen med sin datter Birgitte Tronsen (16) (Olsdatter), f. i Skien og husholdersken
Maren Rasmusdatter (33) fra Gjerpen.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 17.
Brekkejordet søndre 1845.

Dagarbeider
Nils Andersen Bommen
fra Kleiva f. 14/4-1816, s.a. Anders Andersen Bommen. Se Familie 17 - Kleiva 1845.
g. 14/6-1838 m. Maren Andersdatter fra Brua under Meen f. 23/1-1812, d.a. Anders Jonsen Broen.
1. Andreas f. 26/4-1839 d. 2/6-1839 på Kleiva ”Døde i kopper før daabens konfirmation. Hiemmedøbt af Faderen selv.”
2. Anne Helvig Nilsdatter f. 10/5-1840 på Kleiva.
3. Jacob Nilsen f. 7/1-1843 på Kleiva.
4. Kirsten Andrea Nilsdatter f. 2/6-1845 på S. Brekkejordet.
5. Andreas Nilsen f. 11/3-1848 på Kleiva.
6. Christian Nilsen f. 10/4-1850 på Kleiva.

F.f. Niels Andersen Bommen, Bratsbergklev og Maren Andersdatters Anne Helvig: Daniel Pedersen Bratsbergkl., Christian Hansen ibid., Søren Nielsen Brækkej., pigen Maren Andersd. i Skien, Moderen selv.
F.f. Niels Andersen Bratsbergklev og Maren Andersdatters Jacob: Peder Hansen Bratsbergkl., Andreas Andersen Brækkej., Ole Andersen ibid., pige Maren Andersd. i Skien, Moderen selv.
F.f. Niels Andersen S. Brækkej. og Maren Andersdatters Kirsten Andrea: Ole Andersen N. Brækkej., Andreas Andersen ibid., Kittil Gundersen af Solum Sogn, pige Karen Carlsdatter Osebakken og pige Maren Andersd. i Skien.
F.f. Niels Andersen Bratsbergklev og Maren Andersdatters Andreas: John Andersen u. Meen og Kone Karen Borgersd., Ole Andersen Bratsbergkl. og Kone Karen Carlsdatter, Andreas Andersen N. Brækkejord.
F.f. Niels Andersen Bratsbergklev og Maren Andersdatters Christian: Andreas Andersen Brækkejord., Ole Andersen Sandvigen, pige Helvig Johnsd. u. Meen, begge Forældrene selv.

Dette området ser ut til å ligge i grenseområdet S. Brekkejordet/ Bratsbergkleiva. Presten har
tydligvis vært i villrede da han skrev stedsnavnet. De bodde nok på samme sted hele tiden.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.


Familie 18.
Brekkejordet søndre 1845.

Skomaker
Erik Christophersen
fra Kongsberg f. ca. 1819, s.a. hattemaker Christopher Eriksen Skabek og Berthe Karine Nilsdatter.
g. 29/5-1844 m. Marthe Nilsdatter fra S. Brekkej. dpt. 29/5-1808, d.a. Nils Tollefsen fra Løberg. Se Familie 17 - S. Brekke 1801.
Forlovere: "Anders Larsen Auli og Peder Pedersen, S. Brækkej."

Andre beboere her i 1845: Marthes mor; Birthe Jørgine Jørgensdatter, 79 år gml.
Dette ekteparet hadde ingen barn.

Eriks søster, Petronelle Christophersdatter, var gift med Johannes Hansen Løkenberg. Se Familie 15 - ovenfor.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 19.
Brekkejordet søndre 1845.

Bødker
Nils Evensen
fra Kleven(10) dpt. 16/2-1806 d. 1/2-1856 på Bratsbergkleiva, s.a. Even Nilsen Kleven.
g. 29/7-1838 m. Anne Andersdatter fra Melum i Solum f. ca. 1808 i Melum, d.a. Anders Hansen.
Forlovere: "Peder Evensen Brækkej. og Anund Brynildsen Brækkej."
1. Andreas Nilsen f. 31/3-1838 på N. Brekkejordet.
2. Inger Marie Nilsdatter f. 21/11-1845 på S. Brekkejordet.

F.f. Niels Evensen under N. Brække og Anne Andersdatters Andreas NB.: John Andersen Langerød, John Isaksen u. Løberg, Gunder Evensen Wenstøb, pige Asloug Isaksd. i Skien, pige Wivikke Gundersd. Bratsbergkl. "Uægte født. Forældrene samme dag Ægteviede."
F.f. Niels Evensen S. Brækkejord og Anne Andersdatters Inger Marie: Østen Helgesen i Skien, Niels Andersen Bratsbergkl., pige Monsine(?) Nielsd. Brækkejord, Begge Forældrene selv.

Anne Andersdatter Opsahl (24) er registrert utflyttet fra Holla til Gjerpen den 20/12-1834 (som tjenestepike på Opsal gård i Valebø).
Hun er videre reg. innflyttet til Gjerpen fra Holla 22/2-1835 med opplysninger om at hun var innflyttet ”3 aar tidligere” og at hun var
født i Mælum sogn og at hun oppholder seg på Ballestad.
Hun var ikke konfirmert i Holla, så det har nok foregått i Solum i ca. 1823.

Nils bodde på Brekkejordet da han giftet seg. Anne var i tjeneste på Eikåsen.

Beboere her i 1845: Nils og Anne med barna Andreas og ”Et nylig fød endnu udøbt pige barn, 1/12 aar.”

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 20.
Brekkejordet søndre 1845.

Reperbanearbeider
Christen Engebregtsen Strand
  f. 18/10-1817 på Lagmannsgården, s.a. pige Marthe Jacobsdatter og Engebregt Strand i Skien.
g. 30/11-1848 m. Anne Svendsdatter fra Lardal f. 7/5-1810, d.a. Svend Rolfsen og Berthe Henriksdatter.
Forlovere: "Bernt Johnsen Brække og Arne Isaksen Skien."

Se hennes bror Thomas Svendsen i Familie 26 - nedenfor

Christen (Uægte), f. 18/10-1817, Moder: Pige Marte Jacobsd. tjener paa Lagmandsgaarden.,
Udlagt til Barnefader: Høger (hauker) Engebret Strand i Skien.


I 1845 bodde også her ”hans Barndoms Pleimoder” enka Maria Knudsdatter f. ca. 1780 og
hennes datter Lisbeth Hansdatter f. ca. 1823.

Den ugifte ”kammerpigen”, Anne Svendsdatter var registrert innflyttet fra Lardal til Brekkejordet i Gjerpen
i sept. 1841. Under folketellinga 1845 bodde hun alene i et hus her som veverske. 3 år senere giftet hun seg med
Christen Engebretsen som også bodde på S. Brekkejordet. Han var i arbeide ved "reperbanen" på Mæla.
De lagde tauverk (rep).

Ekteparet fikk ingen barn. De bodde under folketellingen 1865 i eget hus i Skien.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 21.
Brekkejordet søndre 1845.

Vekter
Ole Andersen
fra Tveit i Holla f. 31/3-1798 d. 11/2-1847 på S. Brekke., s.a. Anders Olsen Tvedt.
g. 20/7-1830 m. enke Hedevig Thorsdatter fra Hagen under Gjerpen lille dpt. 22/9-1776 d. 3/3-1855 på Brekkej., d.a. Thor Halvorsen Hagen.
Forlovere: "Niels A. Aarhuus, John Andersen Wenstøb."

I 1825 bodde enka Hedevig Thorsdatter og de to barna på Skotland under N. Hyni.
Ole Andersen er registrert innflytta fra Holla til tjeneste hos forvalter Schaanning på Fossum i 1826.

Hedevig overlevde hele tre ektemenn. Hennes første mann var Mads Ditmandsen på N. Rising(A).
Det var naturlig nok ingen barn i dette siste ekteskapet.

Andre beboere her i 1845: Hennes barn fra 2. ekteskap med Nils Andreas Pedersen Baugerød på
N. Rising: Matros Nils Nilsen f. 23/10-1820, Monsine Nilsdatter f. 22/2-1818, samt et fosterbarn
(”for fattigkassens regning”) Nilie Carine Nilsdatter, f. 2/7-1836. Hun var d.a. ”afdød matros”
Nils Simonsen og Karen Maria Rasmusdatter på S. Brekkejordet.

Se Hedevig Thorsdatters tidligere 2 ekteskap på N. Rising(A).

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 22.
Brekkejordet søndre 1845.

Ingen oppført.
 


Familie 23.
Brekkejordet søndre 1845.

Matros
Peder Pedersen
fra S. Gåsehølen under Ås dpt. 4/5-1806, s.a. Peder Jørgen Amundsen Døhl.
g1g 31/3-1826 m. Anne Halvorsdatter fra V. Sokka dpt. 12/3-1786 d. 7/12-1826. ”Død straks efter at hund nedkomed med Tvillinger.”, d.a. Halvor Thorsen på Sokka.
Forlovere: "Daniel Olsen, Brækkej. og Ole Andersen, Brækkej."
g2g 21/5-1829 m. Inger Andersdatter fra Åsen under Tufte dpt. 21/8-1796, d.a. Anders Tovsen.
Forlovere: "A. Aulie Brekke og John Andersen Tufte."
1. Anne (tvilling) f. 1/12-1826 d. 28/12-1826 på S. Brekkej.
2. Petronelle Pedersdatter (tvilling) f. 1/12-1826 på S. Brekkej.
Barn i 2. ekteskap:
3. Andreas Pedersen f. 20/2-1833 på S. Brekkej. d. 1924 på Brekkejordet i Skien g. 20/2-1857 m. Karen Gurine Olsdatter fra Bratsbergkleiva f. 31/3-1835 d. 31/3-1906
    på Brekkejordet i Skien. 
4. Peder Pedersen f. 4/5-1835 på S. Brekkej.

F.f. Peder Pedersen, Anne Halvorsd. Brekkejordets Petronelle: Skomager Aulies Kone S. Brekke, pige Anne Marie Pedersd. Bratsbergkl., Erik Simonsen Brekke, Christen Johannessen ibid., Rasmus(?) Halvorsen af Skien.
F.f. Peder Pedersen, Inger Andersdatters Andreas und. S. Brække: Skomager Aulies Kone Brækkejordet, pige Marthe Gulliksd. ibid., Erik Simonsen ibid., Daniel Pedersen ibid., Christen Danielsen ibid.
F.f. Peder Pedersen Søndre Bække og Inger Andersdatters Peder: Halvor Reiersens Kone, Kari Olsd. Foss, pige Marthe Gulliksd. S. Brække, Hans Jacob Johannessen ibid., Christen Danielsen ibid., Peder Zachariassen ibid.

Sønn nr. 3, Andreas Pedersen var i mange år sagmester på ”Vauvertsagen” i Skien, senere ved Hansen & Kittilsen sagbruk, ved Bärnholdt sagbruk og til sist ved Schiøtt Bruk hvor han arbeidet til han sluttet i 1909, 77 år gammel.-
Kilde: Omtale i Varden i anledning hans 90 årsdag i 1923.
Takk til Svein Holst Andreassen for dette.

Peder ble født på Gåsehølen under S. Ås. Hans far døde der 2 måneder før han ble født. Det var nevnt
i kirkeboka ved farens begravelse at han kom fra Solum sogn.
Ved Peders vielse med Inger Andersdatter, var Anders Amundsen oppnevnt som hans far. Dette er
feil. Hans opphav er det ingen tvil om.

I 1845 bodde Peder (matros) og Inger her med sine to barn Andreas og Peder. I tillegg hadde familien
en losjerende: Østen Andersen f. ca. 1823.

Peder Pedersen f. 1806 skal visstnok ha omkommet på sjøen en gang etter 1845.

I samme hus (”hos Peder Pedersens enke”) bodde to fattiglemmer (i 1845), nemlig to ugifte eldre damer:

Anne Isaksdatter Myhren (68) fra Gaupåsen under Frogner dpt. 8/2-1778, d.a. Isak Jensen.
Hun var såkalt ”fattiglem”, levde altså på støtte fra fattigkassen. I Fattigkommisjonens fortegnelse var
det nevnt at hun var ugift, hadde godt rykte, tålelig bra helbred etter alderdommen, hadde ubetydelig
eiendom og at hun ikke hadde noen slektninger som kunne gi henne økonomisk hjelp.

Anne Eriksdatter (70) dpt. 20/11-1768 d. 11/11-1846. ”Anne Eriksdatter, fattiglem, S. Brækkejord, 71 aar.”,
d.a. Erik Jørgensen og Berthe Hansdatter. Se Familie 1 - Frogner 1801.

Anne Eriksdatter var her i 1845. Hun var ”fattiglem”, og døvstum. I Fattigkommisjonens fortegnelse
var det nevnt at hun var ugift, hadde godt rykte, var ”vanfør og meget svag”. Hun hadde heller ingen
eiendom. Heller ingen slektninger som kunne hjelpe henne. Hun ble kalt ”Dum Anne”.
”Dum” er et gammelt ord for stum og var på ingen måte nedlatende. 
I 1801 bodde hun med sin mor, enka Berthe Hansdatter, på N. Frogner.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 24.
Brekkejordet søndre 1845.

Skomaker
Søren Jespersen
fra Randers i Danmark f. ca. 1809, s.a. hattemaker Jens Jespersen i Randers i Danmark.
g1g m. NN.
g2g 19/1-1847 m. Marthe Gulliksdatter fra S. Brekkej. f. 29/6-1812, d.a. Gullik Halvorsen. Se Familie 7 - S. Brekke 1810.
Forlovere: "Jacob Olsen Fossum og Erik Christophersen Brækkejord."
1. Jens Peder f. 15/7-1847 d. 30/5-1848.
2. Jens Peder Sørensen f. 3/5-1849. Konf. i Skien kirke 2/10-1864.

F.f. Søren Jespersen under S. Brække og Marthe Gulliksdatters Jens Peder: Christen Danielsen Brækkej., Thomas Thomasen ibid., Christen Engebretsen ibid., pige Inger Andersd. og Karen Andersd. Aulie.
F.f. Søren Jespersen S. Brækkejord og Marthe Gulliksdatters Jens Peder: Peder Zachariasen Brækkej., Andreas Pedersen og Niels Hansen ibid., Ole Hansens Kone Inger Jensd. ibid., pige Gurine Hansd. ibid.


Fra Gjerpen kirkebok:
”Christine (NB), f. 4/6-1837, pigen Marthe Gullichsd. u. S. Brække.
Angiver som Barnefader Uk. Christopher Nielsen fra Laurvig, nu paa Søereiser.”

”Maren Christine (NB), f. 20/7-1840, Pige Marthe Gullichsd., S. Brækkej.
Angiver som Barnefader: Enkemand Ole Olsen oprindelig fra Eriksrød.”

1845 bodde enkemannen Søren her med sin "forlovede" Marthe Gulliksdatter og hennes barn fra
tidligere forhold: Maren Christine Olsdatter f. 20/7-1840. Marthe hadde enda et barn fra tidligere, men
som døde. Det var Christine Christophersdatter f. 4/6-1837 d. 18/11-1839 på S. Brekkejordet.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 25.
Brekkejordet søndre 1845.

Arbeider
Helge Olsen
fra Børønningen(B) under Bø dpt. 23/11-1783 d. 20/3-1839 på S. Brekkej., s.a. Ole Heljesen.
g. 4/6-1807 m. Aslaug Nilsdatter fra Kleven(10) dpt. 8/6-1783 i Sauherad d. 22/12-1836 på S. Brekkej., d.a. Nils Gunuldsen Kleven.
1. Ellen Helgesdatter f. 22/8-1810 g.m. Thomas Svendsen. Se nedenfor.
2. Nils f. 21/4-1816 d. 5/5-1816. Født og død på S. Brekkejordet.
3. Maren Kirstine Helgesdatter f. 11/10-1817 g.m. Ole Simonsen fra Bratsbergkleiva Bodde der. Se Familie 127 - Kleiva 1845.
4. Kirsten Gurine Helgesdatter f. 7/7-1821 g.m. Anders Gundersen Berg. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 134 - Kleiva 1845.
5. Ole Helgesen f. 15/4-1824.
6. Nils Helgesen f. 16/10-1827. Se Hasleholtet under Ballestad.

F.f. Helje Olessøns pb. Ellen paa N.Wenstøb: Jon Wenstøbs k., Gurine Andersdtr., Gunder Halvorssøn, Erik og Even Nilssøn.
F.f. Helge Olsen Arbeidsmand og Asloug Nielsdatter Niels, Brækkejordet. Opevde ej Konfirmationen af Hjemmedaaben.
F.f. Helge Olsen og Asloug Nielsd. Brækkejordets Maren Kirstine: Zacharias Andersens Kone Brækkej., pige Anne Maria Thorsd. ibid., Gunder Olsen, Daniel Olsen, Ole Gundersen.
F.f. Helge Olsen og Asloug Nielsd. Brækkejordets Kirsten Gurine: Kone Ragnhild Aslaksd. Brækkej., p. Gurine Nielsd. i Skien, Daniel Olsen Brækkej., Gunder Olsen ibid., Hans Olsen ibid.
F.f. Helge Olsen og Asloug Nielsd. S. Brækkejordets Ole: Isak "Hemens" kone, Fossum, Kari Evensd. Mela, Niels Evensen ibid., Ole Andersen S. Brække, Daniel Olsen ibid.
F.f. Helge Olsen og Aslau Nielsd. under Brækkes Niels: Simon Korsvaldsens Kone Brekke, pige Kari Evensd. Mela, Ole Andersen Brekke, Peder Pedersen ibid., Niels Evensen Kleva.

Aslaug ble født på Gunheim øvre i Nes sogn i Sauherad.

6/5/1839       HELJE OLSSEN                          Bamble Skifteprot. nr. *)
Søndre         og ASLAUG NIELSDATTER                
Brækkejordet   - Han d. 20.3.d.a., hun tidl. -
               Arvinger: Barna:
               1. Niels Heljessen 11 1/2 år, heime.
               2. Elen Heljesdtr. 28 år, (Nyss g.m. Thomas Svendssen).
               3. Maren Kirstine Heljesdtr. 21 år, tjener hos Erik Kittilssen Riis.
               4. Kirsten Gurine Heljesdtr. 17 1/2 år, tjener hos Peder Olssen Holm.
               Formynder for barna ble farbroren Gunnar Olssen.
Brt:   10 - 4 - 0
Gjeld: 18 - 1 - 0 (Insolvent)
*) A: BS 18 s.173b-195. B: BS 21 s.343b. C: BS 23 s.405.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 26.
Brekkejordet søndre 1845. Samme hus som ovenfor.

Skredder
Thomas Svendsen
fra Lardal f. 19/3-1813, s.a. Svend Rolfsen og Berthe Henriksdatter.
g. 27/12-1839 m. Ellen Helgesdatter herfra f. 22/8-1810, d.a. Helge Olsen. Se ovenfor.
Forlovere: "Thyge Larsen Kiær og Andreas Solvesen Kiær."
1. Sivert Thomassen f. 11/2-1840 på S. Brekkej.
2. Anne Berthea f. 26/9-1842 d. 5/10-1842 på S. Brekkej.
3. Hans Bernhard Thomassen f. 30/8-1843 på S. Brekkej.
4. Anne Berthea f. 23/3-1846 d. 30/3-1846 på S. Brekkej.
5. Martinius Thomasen f. 27/1-1848 på S. Brekkej.
6. Andreas Thomasen f. 18/5-1850 på S. Brekkej.

F.f. Thomas Svendsen S. Brækkej. og Elen Helgesdatters Sivert: Peder Pedersen Brækkej., Peder Danielsen Bratsbergkl., Peder Evensens Kone, Wivike Gundersd. Brækkejord, p. Maren Kirstine Helgesd.
F.f. Thomas Svendsen S. Brækkej. og Elen Helgesdatters Anne Berthea. Død før Daabens stadfæstelse.
F.f. Thomas Svendsen S. Brækkej. og Elen Helgesdatters Hans Bernhard: Christian Olsen Roberg i Skien, Erik Christophersen ibid., Gunder Knudsen Fossum, Peder Pedersens kone, Inger Andersd. Brækkejord, p. Maren Helgesd. i Skien.
F.f. Thomas Svendsen S. Brækkej. og Elen Helgesdatters Anne Berthea. Død før Daabens Konfirmation. Hjemmedøbt af Amundsen.  
F.f. Thomas Svendsen S. Brækkej. og Elen Helgesdatters Martinius: Christen Engebretsen S. Brækkej., Thomas Thomasen ibid., pige Anne Svendsd. ibid., p. Gurine Hansd. Løkenberg, ibid., Faderen selv.
F.f. Thomas Svendsen S. Brækkej. og Elen Helgesdatters Andreas: Christen Danielsen Brækkej., Christen Engebretsen ibid., Thomas Thomasen ibid., Christen Engebretsens Kone,  Anne Svendsd., p. Inger Maria Andersd. ibid.


Både Thomas og Ellen holdt til på S. Brekkejordet da de giftet seg. I 1845 bodde også
Ellens bror Nils Helgesen her. Se også Thomas Svendsens søster i Familie 20 ovenfor.

Fra Gjerpen kirkebok:
Maren Dorthea (NB), f. 8/4-1837. Forældre: Pigen Maren Andersdatter Limie og Ungkarl Thomas Svendsen, Skrædder fra
Laurdals sogn i Laurvig Amt. Uægte. Anmeldt af Pigens Fader: Anders Nielsen Limie.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.


Familie 27.
Brekkejordet søndre 1845. Samme hus som ovenfor.

Ingen oppført.


Familie 28.
Brekkejordet søndre 1845.

Arbeider
Christen Danielsen
fra S. Brekkejordet f. 21/11-1809, s.a. Daniel Olsen. Se Familie 1 - S. Brekke 1810.
g. 24/10-1833 m. Ingeborg Jacobsdatter ”af Osebakken” f. ca. 1795, d.a. Jacob Hansen
Forlovere: "Christen Rogstad, Sigurd Soterud."
1. Rasmus Christensen f. 28/11-1833.

2. Daniel Christensen f. 19/3-1836.


F.f. Christen Danielsen og Ingeborg Jacobsdatter Brække søndres Søn Rasmus: Peder Pedersens Kone Brække, Pige Inger Pedersdatter Brække, Sigurd Halvorsen Langeland, Peder Hansen Bratsbergklev., Sivert Pedersen Bratsbergkl.
F.f. Christen Danielsen S. Brekkejord og Ingeborg Jacobsdatters Søn Daniel: Sivert Pedersens Kone, Karen Gundersd. Bratsbergkl., Pige Anne Kirstine Danielsd. Skien, Peder Pedersen S. Brække, Sigurd Halvorsen Langeland, Daniel Pedersen Bratsbergkl.

Fra Gjerpen kirkebok:
”Thomes Thomesen (Uægte), f. 25/2-1824, Moder: Pige Ingeborg Jacobsd. af Oseb., Barnefader: Uk. Thomes Larsen af Skien.”

Fra Gjerpen kirkebok:
“Maren Christensdatter (Uægte), f. 30/11-1832, Moder: Pige Maren Jacobsd. u. Berreberg, Fader: Christen Danielsen Brækkej.

I 1845 bodde Christen og Ingeborg her med sine barn Rasmus og Daniel, samt hennes sønn,
dagarbeider Thomas Thomassen f. 25/2-1824.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 29.
Brekkejordet søndre 1845.

Dagarbeider
Peder Zachariasen
fra S. Brekkejordet f. 7/4-1816, s.a. Zacharias Andersen. Se Familie 4 - S. Brekke 1810.
g. i Solum krk. 21/12-1845 m. Maren Olsdatter f. 8/7-1818 på Timeland i Melum, d.a. Ole Michelsen. Se  nedenfor.
1. Olaus Zacharias Pedersen f. 7/4-1846.
2. Maren Marie Pedersdatter f. 29/9-1849.
3. Andreas Pedersen f. 30/9-1853.

I 1845 bodde Peder og Maren her sammen med Peders far, enkemannen Zacharias Andersen.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 29b.
Brekkejordet søndre 1845.

Arbeider
Ole Michelsen
(Ole Mikkelsen) fra Bratsbergkleiva dpt. 31/3-1774 d. 4/12-1846, s.a. Mikkel Olsen. Se Familie 25b - Kleiva 1762.
g.m. Anne Maria Olsdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 1/3-1775, d.a. Ole Borgersen. Se Familie 22b - Kleiva 1762.
1. Maren Olsdatter f. 8/7-1818 på Timeland i Melum g.m. Peder Zachariassen. Se ovenfor.

Ikke funnet gift i Gjerpen, Solum m/ Melum, Holla, Eidanger, Siljan, Porsgrunn eller Skien.

Innførsel i Solum kirkebok, nederst på s. 31 i Mini 4 (1815-1833):
Født 08.07.1818: Maren, foreldre Inderst Ole Michelsen Bradsbergkleven og hustru Anne Marie Olsdatter. Barnet er
født paa Timeland i Mælum Sogn, men forældrene af Gjerpen. Hendes Daab er ikke bleven bekræftet i Kirke.
Hjemmedøbt efter Faderens Opgivende den 12 Juli af Enken Kirsten Alfsdatter Veberg. Saaledes opgivet af Faderen i
2de Vidners paahør - Solum 10 Juni 1837, Débes.

Ole var enkemann i 1845 og bodde hos Peder Zachariasen. Han var fattiglem og i Fattigkomisjonens fortegnelse var det skrevet: ”Ole Michelsen født i Gjerpen, 74 aar. Nuværende Opholdssted: Hos Peder Zachariassen S. Brække. Enkemand.
Vandel: Intet at udsætte uden at han har været drikfældig. Helbred: Svagelig. Intet eiende, ernærer sig ved Betlerie.
Har en Datter som er gift med Peder Zachariassen S. Brækkejordet.”


Her bodde også: Anne Maria Olsdatter dpt. 7/3-1787 i Gjerpen, d.a. Ole Olsen på S. Brekke, ugift,
”Godt Rygte, arbeidsfør, fjantet, intet eiende”. Se Familie 4 - S. Brekke 1782.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 30.
Brekkejordet søndre 1845.

Lærer
Andreas Amundsen
fra Ryen i Heddal f. 29/2-1792 d. 4/3-1853 på S. Brekkej., s.a. klokker Amund Amundsen og Pernille Mikkelsdatter.
g1g m. NN.
g2g i Solum 19/6-1839 m. Marthe Marie Svendsdatter fra Kåsene under Klovholt i Solum f. 12/9-1811, d.a. Svend Christensen og Malene Christensdatter.
1. Svend Amandus f. 16/10-1840 d. 17/11-1842.
2. Petronelle Magdalena Andreasdatter f. 30/8-1842.
3. Svend Amandus Andreasen f. 5/7-1845.
4. Hedevig Laurine Andreasdatter f. 16/12-1848.

F.f. Andreas Amundsen Bratsbergklev. og Marthe Marie Svendsdatters Svend Amandus:Hans Christensens Kone, Ragnild Halvorsd. Bratsbergkl., pige Anne Marie Hansd. ibid., Christian Hansen ibid., Amund Amundsen Limi, Christen Svendsen Kaasene i Solum Sogn.
F.f. Privatlærer Andreas Amundsen S. Brækkej. og Marthe Marie Svendsdatters Petronelle Magdalene: Skrædder Thomas Svendsens Kone Elen Helgesdatter S. Brækkej., pige Christence Christensd. Limie, Saugmester Hans Christensen Bratsbergkl., Ole Olsen Frogner, Peder Zachariassen Brækkej.
F.f. Skolelærer Andreas Amundsen und. S. Brække og Marthe Marie Svendsdatters Svend Amandus: Peder Pedersens Kone Inger Andersd. S. Brækkej., Pige Gurine Hansd. Løkenberg, Ole Nielsen Folloug, Christopher Johannessen Løkenberg, Thomas Thomasen S. Brækkejord. 
F.f. Skolelærer Andreas Amundsen og Marthe Marie Svendsdatters Hedevig Laurine: Joachime Gundersd. Løkenberg, Inger Dorthea Rode, Saugmester Ingebret Løkenberg, Christopher Løkenberg, Zacharias Olsen Haugen.

Marthe Maria Svendsdatter er reg. innflyttet til Bratsbergkleiva i Gjerpen i sept. 1840 fra Solum som ”gift hertil”.
Andreas Amundsen var privatlærer på Limi i 1839 og 1842.
Under FT 1845 bodde Andreas og Marthe Marie her med barna Petronelle Magdalena og Svend Amandus.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 31.
Brekkejordet søndre 1845.

Dagarb.
Anund Brynildsen
fra Kleiva f. 26/8-1804 i Sauherad, s.a. Brynild Anundsen. Se Familie 16 - Kleiva 1845.
g. 4/5-1837 m. Sara Isaksdatter fra Hyni(7) ”Ødegården” dpt. 29/3-1804, d.a. Isak Sørensen.
Forlovere: "Hans Isaksen Frogner og John Olsen Bratsbergkleiva."
1. Isak Anundsen f. 24/2-1833 på S. Brekkejordet.
2. Andreas Anundsen f. 5/5-1837 på S. Brekkej.
3. Gunhild Margrete f. 6/4-1843 på S. Brekkej.
4. Anne Berthea Anundsdatter f. 12/7-1846 på S. Brekkej.

F.f. Isak (Uægte). Moder Pige Sara Isaksd. und. Hynie. Barnefader: Anund Brynjolfsen Brække S.: Arne Isaksen Kone under Hynie, Pige Gurine Isaksd. Hynie, Brynjolf Anundsen Brækkej., Halvor Olsen und. Strømdal, Jens E. Aarhuus.
F.f. Anund Brynildsen Søndre Brækkejord og Sara Isaksdatters Andreas: Brynild Anundsen Bratsbergklev, Halvor Olsen u. Folloug, Niels Evensen Brækkej., Karen Isaksd. i Skien, Gurine Isaksd. ibid.
F.f. Anund Brynildsen Søndre Brækkejord og Sara Isaksdatters Gunild Magrethe: Brynild Anundsen Bratsbergkl., Lars Rasmussen i Skien, Niels Evensen S. Brækkej., pige Andrea Isaksd. i Skien, p. Gurine Isaksd. i Skien.
F.f. Anund Brynildsen S. Brækkejord. og Sara Isaksdatters Anne Berthea: Peder Andersen i Skien, Ole Andersen ibid., Gunder Knudsen Fossum, pige Karen Isaksd. i Skien, Moderen selv.

I 1839 fikk familien et barn til oppfostring. Det var Jens Andreas (Jensen). Han var født i Skien (7. mars 1839) og døpt der den 24/3-1839. Han døde her i 1840: ”Jens Andreas, s.a. pige Inger Olsd. i Skien., d. 31/3-1840, 1 aar, Brækkejord søndre, Dette barn er døbt i Skien d. 24 Marts 1839, men hensat til opfostring hos Anund Brynildsen.”
(Barnefaren var ungkar Jens Andreas (Larsen?), Bødker i Sandefjord.)

I 1845 bodde Anund og Sara her med barna Isak, Andreas og Gunhild Marie. I tillegg bodde Aslaug Larsdatter her.
Se nedenfor.

Fattiglem boende i huset i 1845:
Aslaug Larsdatter
fra S. Brekkej. dpt. 6/12-1789 d. 25/5-1847. ”Aslaug Larsdatter, fattiglem, 50 aar, S. Brekkejord.”, d.a. Lars Halvorsen.
Se Familie 29 - S. Brekke 1801.

I ”Fattigkomisjonens Fortegnelse over sognets fattige” (1845), er det nevnt at Aslaug Larsdatter var hos Anund Brynildsen på søndre Brekke. Hun var ugift og 57 år, vanfør og hadde et godt rykte. Hun eide intet, men det står: ”Huset skal Anund Brønnildsen have for at tilsee hende”. Hun hadde ingen slektninger som kunne forsørge henne. Tilslutt nevnes det at hun ”har en Portion af det Løvenskjoldske Legat.”

Aslaug var enebarn. Derfor er det stor sannsynlighet for at dette er hennes barndomshjem og
dermed tilsvarer Lars Halvorsens hus i FT 1801. Se Familie 29 - S. Brekke 1801.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 32.
Brekkejordet søndre 1845.

Repslager
Peder Olsen Walebøe
fra Osebakken f. ca. 1796 d. 2/2-1852 på S. Brekkej.
g. i Skien 27/10-1825 m. Nicolea Larsdatter fra Skien f. ca. 1801.
Forlovere: ”Garver Gunder Olsen og Saugmester Isach Larsen.”
1. Olavus Pedersen f. 18/9-1826 i Skien.
2. Mariane Pedersdatter f. 4/6-1829 i Skien.
3. Boel Rebbi Pedersdatter f. 18/1-1832 i Skien.
4. Lars Pedersen f. 13/1-1835 i Skien.
5. Nicolea Pedersdatter f. 27/12-1837 i Skien.
6. Peder Pedersen f. 6/1-1842 på S. Brekkej.
7. Søren Pedersen f. 20/12-1844 på S. Brekkej.

F.f. Søefarende Peder Olsen og Nicolea Larsdatters Olavus: Sophie Larsd., Anne Pedersd., Isak Larsen, Hans Larsen, Guldsmed Engelsen, farver Ole Hassel, garver Rasmussen.
F.f. Søefarende Peder Olsen og Nicolea Larsdatters Mariane: Elen Magrethe Arnesd. (?), Inger Maria Gundersd., Ole Asbjørnsen, Isak Larsen, Thomas Gundersen, Christen Olsen.
F.f. Matros Peder Olsen og Nicolea Larsdatters Boel Rebbi: Kone Sophie Larsd., Boel Gundersd., Hans Larsen, Daniel Olsen og Anders Halvorsen.
F.f. Arbeidsmand Peder Olsen og Nicolea Larsdatters Lars: Hans Larsens kone, Sophie Ruth, Thor Olsen, Peder Evensen, Niels Larsen og Christen Danielsen.
F.f. Hugger Peder Olsen og Nicolea Larsdatters Nicolea: Konen Olea Halvorsd., Pigen Elen Maria Gundersd., Isach Larsen, Anders Halvorsen, Even Evensen, Olavus Ruth.
F.f. Peder Olsen S. Brkkejord. og Nicolea Larsdatters Peder: Anders Halvorsens Kone, Sophie Larsd. Bratsbergkl., Pigen Christine Hansd. Skien, Lars Andersen Brekkej., Simon Gulliksen Brekkej., Johannes Halvorsen u. Frogner.
F.f. Peder Olsen S. Brekkej. og Nicolea Larsdatters Søren: Enke Sophie Larsd. Bratsbergkl., Pigen Mariane Pedersd. Brekkej., Simon Gulliksen Brekkej., Claus Abrahamsen Brekkej., Olavus Pedersen Brekkej.

Denne familien er registrert innflyttet fra Skien til S. Brekkejordet i Gjerpen, våren 1841.
Peder var den gang matros. De fem eldste barna var født i Skien.

Repslager var et yrke, hvor man arbeidet på reperbanen og lagde tauverk. På denne tiden
var det reperbane på søndre Mæla. Denne kan sees på kartet over Mæla.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 33.
Brekkejordet søndre 1845.

Skomaker
Simon Gulliksen
fra Erlands Venstøp dpt. 11/3-1792 d. 8/7-1848 på S. Brekkej., s.a. Gullik Amundsen Venstøp.
g. i Gjerpen 13/6-1821 m. Anne Nilsdatter fra Saga på Ulefoss f. 30/11-1795 i Holla, d.a. sagarbeider Nils Clemmetsen (Jynge) og Inger Olsdatter. Se Familie 12 - Saga 1801.
Forlovere: "Ole Gulliksen af Skien, John Olsen ibid."
1. Inger Maria Simonsdatter f. 27/5-1821 i Skien. Se Familie 16 - Sagene 1845 i Holla.
2. Maren Simonsdatter f. 2/8-1823 i Skien. Se Familie 12 - Sagene 1845 i Holla.
3. Gurine Simonsdatter f. 25/3-1826 på Mæla. Se Familie 18 - Sagene 1845 i Holla.
4. Nikoline f. 12/11-1833 på S. Brekkej. d. 9/3-1839 på S. Brekkej.

F.f. Skomager Simon Gullichsen og Hustru Anne Nielsdatters Inger Maria: Maren Karine Johnsd., Gunhild Nielsd., Simon Axelsen, Daniel Sørensen, Ole Gullichsen.
F.f. Simon Gullichsen og Anne Nielsdatters Maren: Kisten Gullichsd., Lisbeth Olsd., Ole Gullichsen, Ole Knudsen, Hans Larsen.
F.f. Simon Gulliksen Mela og Anne Nielsdatters Gurine: Pige Gunhild Nielsd. Brekke, Pige Kathrine Nielsd. Mela, Christopher Nielsen Mela, Ole Gulliksen af Skien, Christen Halvorsen Mehla(?).
F.f. Simon Gulliksen Brække S. og Anne Nielsdatters Nicoline: Niels Axelsen Hynies kone Brække, pige Karen Anundsd. Skien, Christopher aslaksen Skien, Niels Rasmussen fra Solum, Ole Gulliksen Follestad.

Denne familien bodde på Mæla i 1825. Se Familie 2 - Mæla 1825.

Anne Nilsdatter var født i Holla. Hun tjente på Mæla før hun giftet seg. Simon var i tjeneste i Skien. Familien er meldt
innflyttet fra Skien til S. Brekkejordet i Gjerpen i 1832 med barna Inger Marie og Gurine.

Simons bror, Ole Gulliksen, bodde på Follestad. Han var gift med Annes søster, Gunhild Nilsdatter. En tredje søster,
Berthe Nilsdatter var g.m. Christen Kjøstolfsen. Se Familie 3 - Follestad 1835.

Nils Clemmetsen (43) var oppført i folketellinga 1801 for Holla. Han bodde ved Ulefoss sagbruk og hadde arbeide som ”flaademand”. Han var gift med Inger Olsdatter (37) og hadde følgende barn hjemme: Clemmet Nilsen (17), Marie Nilsdatter (15), Inger Nilsdatter (10) og Anne Nilsdatter (6). Det var begges 1. ekteskap.

Legdslem i dette huset i 1845: Enke Ingeborg Pettersdatter (80). I Fattigkomisjonens fortegnelse 1845, 
ble hun nevnt som Inger Pettersdatter (80), i mange år enke etter Erik Thorsen.
I følge fortegnelsen hadde hun ”godt rygte”, var ”svagelig” og ”eier intet”.

Se Familie 8 - S. Brekke 1810.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 34.
Brekkejordet søndre 1845.

Dagarbeider
Claus Abrahamsen
fra S. Brekkejordet dpt. 5/2-1804 d. 29/5-1855. ”Manden Claus Abrahamsen, Brækkejordet, 54 aar.”, s.a. Abraham Andersen. Se Familie 9 - S. Brekke 1810.
g. i Skien 4/9-1827 m. Sidsel Cathrine Ellefsdatter f. 1800 (ikke funnet død i Gj.)
Forlovere: Hovald Olsen, John Alfsen.

Claus Abrahamsen ble født på Vassbrekka under Grini. Dette ekteparet bodde her alene i 1845 uten barn.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.


Familie 35.
Brekkejordet søndre 1845.

Snekkermester i Skien
Peder Christensen Wenstøb
fra Erlands Venstøp dpt. 28/5-1798, s.a. Christen Pedersen Wenstøb, som bodde 1 år på Osebakken.
g1g 21/9-1826 m. Karen Christine Henriksdatter fra Plassen under Venstøp f. 25/1-1802 d. 30/1-1838 i Skien, d.a. Henrik Pedersen.
Forlovere: "Ole Nielsen, Andreas Bentsen."
g2g i Skien kirke 16/9-1838 m. Christiane Nicoline Hersleb fra Skien f. ca. 1798
Forlovere: "Snedkermester Ole Nielsen og Garvermester Peter Holm."
1. Christen Pedersen f. 28/4-1827 i Skien.
2. Henrik Pedersen Lund f. 7/1-1830 i Skien d.
3. Tollef Pedersen f. 30/3-1835 i Skien.
4. Maren Sophie Pedersdatter f. 23/8-1836 i Skien.
Barn i 2. ekteskap:
5. Karen Elise Pedersdatter f. 27/8-1840.

F.f. Snedker Peder Christensen Wenstøb og Karen Christine Henrichsdatters Christen Pedersen: Anne O. Wenstøb, Hanna Wolertz, Halvor Wenstøb, Lars Tollefsen Østvedt, Andreas Bentsen, Børre Eriksen.
F.f. Snedker Peder Christensen Wenstøb og Karen Christine Henrichsdatters Henrik Pedersen Lund: Kirstine Christensd., Karen Lund, Niels Nielsen, Carl Nielsen, Niels Mørck.
F.f. Snedker Peder Christensen Wenstøbs Tollef: Kone Else Kirstine Bag...?, Marthe Gurine Olsd., Joh. Nielsen og Fredrich Hendrichsen.
F.f. Snedkermester Peder Christensen Wenstøbs Maren Sophie: Jørgen Ditlefsens kone, Jomfr. Karine Haraldsen, Kr?. Haraldsen, Anders Limie, Ole J. Holm, Niels Nielsen, Hans Fredriksen (mye usikkert).
F.f. Snedker Peder C. Wenstøb og Christiane Nicoline f. Herslebs Karen Elise: Madam Bjerknæs, Jomdru Kirstine Knudsen, Høker Anders Pedersen Limi, Bogbind. Jens Melgaard, Bankbud Hersleb, Bager Larsen, Niels Nielsen, Uhrmagersvend Johnsen.

Peder og hans første kone, Karen Christine, var søskenbarn. Deres barn ble født i Skien.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre
og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.


Familie 36.
Brekkejordet søndre 1845.

Sagmester
Hans Jørgen Olsen Nomme
fra S. Brekkejordet f. 1/7-1820, s.a. Ole Hansen Nomme. Se Familie 46 - nedenfor.
g. 8/5-1844 m. Anne Hansdatter fra N. Brekkejordet f. 5/11-1819, d.a. Hans Aslaksen Berg. Se Familie 33 - N. Brekke 1845.
Forlovere: "Hans Nilsen N. Brækkej. og Ole Aslaksen N. Brækkej."
1. Ole Hansen Nomme f. 1/2-1844 på N. Brekkejordet.
2. Hans Andreas Hansen Nomme f. 9/9-1845 på S. Brekkej.
3. Thora Kirstine Hansdatter Nomme f. 29/12-1847 på S. Brekkej.
4. Inger Cathrine f. 3/3-1850 d. 18/1-1851 på S. Brekkej.
5. Carl Hansen Nomme f. 11/5-1852.
6. Aslak Hansen Nomme f. 19/6-1854.
7. Martin Hansen Nomme f. 16/11-1856.
8. Jacobine Hansdatter Nomme f. 20/7-1859 i Skien.
9. Jørgen Hansen Nomme f. 3/3-1862.
10. Anne Dorthea Hansdatter Nomme f. 7/6-1865.

F.f. NB. Inderst Hans Olsen og Anne Hansdatter N. Brækkes Ole: Pige Inger Halvorsd., p. Karen E...datter, begge fra Skien, Ole Aslaksen, Ole Andersen Bommen, Jacob Hansen, Alle fra Brækkejordet.
F.f. Hans Jørgen Olsen S. Brækkej. og Anne Hansdatters Hans Andreas: Hans Aslaksen N. Brækkej., Jacob Hansen ibid., Elias Larsen Bratsbergklev., Hans Aslaksens kone, Thore Jacobsd.,
Pige Christine Olsd., S. Brækkejord.
F.f. Hans Jørgen Olsen S. Brækkej. og Anne Hansdatters Thora Kirstine: Jacob Hansen Brækkejord, Ole Hansen ibid., Engebret Andersen Mæla og Kone Anne Dorthea Olsd., pige Kirstine Johansd. i Skien.
F.f. Hans Jørgen Olsen Brækkej. og Anne Hansdatters Inger Cathrine: Hans Aslaksen Brækkej., Ole Hansen ibid., Jacob Hansen ibid., p. Kirstine Johnsdatter i Skien, p. Ingeborg Kirstine i Skien.
F.f. Hans Jørgen Olsen S. Brækkej. og Anne Hansdatters Carl: Hans Aslaksen N. Brækkej., Ole Hansen ibid., Theodor Larsen S. Brækkej., p. Birgithe Gundersd. ibid., Moderen selv.
F.f. Hans Jørgen Olsen Brækkej. og Anne Hansdatters Aslak: Anne Isaksd. Brækkej., Christine Olsd. ibid., Ingebret Andersen Venstøp, Ole Hansen ibid., Niels Olsen ibid.
F.f. Sagmester Hans Jørgen Olsen paa Brækkejordets Martin: Moderen, Anne Halvorsd. Meen, Hans Aslaksen Brækkejordet, Hans Thomas Thorstensen ibid., Svend Hansen Bratsbergkleven.
F.f. Arbeider Hans Jørgen Olsen og hustru Anne Hansdatters Jacobine: Lars Halvorsen, Isak Hansen, Ole Hansen, Moderen, Olea Halvorsdatter.
F.f. Sjauer Hans Jørgen Olsen og hustru Anne Hansdatters Jørgen: Hans Aslaksen, Ole Hansen, Hans Hansen, Ingeborg K. Christensd., Severine Justsd.
F.f. Sagmester Hans Jørgen Olsen og hustru Anne Hansdatters Anne Dorthea: Ole Hansen Berg, Fredrik Pedersen, Ole Hansen, Inger Madsdatter, Severine Justsdatter.

Hans Jørgen og Anne bodde her i 1845 sammen med barna Ole og Hans Andreas.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.


Familie 37.
Brekkejordet søndre 1845.

Tømmermann
Gunder Eriksen
fra Åsen under Tufte dpt. 12/5-1793 d. 1855 i Skien, s.a. Erik Gundersen Aasen.
g. i Solum 3/10-1817 m. Gunhild Cathrine Andersdatter fra Bolvik i Solum dpt. 7/3-1790, d.a. masovnarbeider Anders Svendsen og Ingeborg Jørgensdatter.
1. Inger Andrea Gundersdatter f. 7/2-1821 i Gråten i Solum g.m. modellsnekker Anders Olsen. Se Familie 12 - Fossum 1865.
2. Ernst Gundersen f. 1/12-1823 på Gråten g. 19/5-1851 m. Inger Antonette Simonsdatter fra Skauen under Bratsberg f. ca. 1824, d.a. Simon Johnsen Eegholt.
    Inger var på Fossum da de giftet seg. Ernst Gundersen er meldt utflyttet fra Solum til Gjerpen i 1839. Han var da skipstømmermann.
3. Ingeborg Simonine Gundersdatter f. 22/7-1826 i Gråten.
4. Ole Petter Gundersen f. 12/2-1830 i Gråten.

F.f. Gunder Eriksen og Gunhild Catrine Andersd. i Graatens Inger Andrea: Maria Andersd., Ingebor Pedersd., Knud Eriksen, Nils Pedersen, Søren Christensen og Hans Abrahamsen.
F.f. Gunder Eriksen og Gunhild Catrine Andersdatter Graatens Ærnst: Anne Larsd., Sara Halvorsd. Graaten, Ole Larsen Graaten, Aslak Larsen Molhoug, Svend Tollefsen ibid.
F.f. Gunder Eriksen og Gunhild Catrine Andersdatter Graatens Ingebor Simonine: Karen Zachariasd. Gjerpen, Karen Johnsd. Graaten, Ole Hansen, Lars Bærulfsen og Lars Johnsen i Graaten.
F.f. Gunder Eriksen og Gunhild Catrine Andersdatter Graatens Ole Petter: Ingbor Karine Pedersd. i Graaten, Karen hansd. ibid., Anders Pedersen, Brynild Helgesen, Halvor Olsen, alle af Graaten.

I 1835 bodde denne familien som husmannsfolk på Kollkinmyr u. Follaug.
I 1845 bodde Gunder og Katrine her med barna Ernst og Ole Petter.

Utflyttet 20/5-1851: Matros Ernst Gundersen Bratsbergkl. 27 ½ aar og hans kone
Inger Antonette Simonsdatter (indfl. 10/5-1847), 26 aar. Til Drammen.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.


Familie 38.
Brekkejordet søndre 1845.

Arbeider
Amund Torjussen
fra Bratsbergkleiva f. ca. 1780 d. 29/1-1821, s.a. Torjus Aslaksen. Se Familie 84 - Kleiva 1801.
g. i Skien krk. 27/12-1811 m. Guri Knudsdatter fra Løberg(11) "Leppen" dpt. 12/12-1780 d. 1/3-1849, d.a. Knud Andersen Leppen.
Forlovere: "Laers Olsen (mpp), Christen Torgersen (mpp)."
1. Karen Amundsdatter f. 11/7-1816 g. i Gjerpen 30/10-1856 m. tømmermann Karl Svenssen (Synnerholm) fra Råda i Skaraborgs Län, Sverige. Bodde på S. Brekke i Skien.
2. Amund Amundsen f. 25/7-1821.
Bodde her til de flyttet til "Blekebakken" i Skien. Se nedenfor.

F.f. Amund Torgersen und. S. Brække og Guri Knudsdatters Karen: Christen Torgersens kone, Marte Pedersd., Peder Isaksen, Gunder Olsen, Lars Olsen.
F.f.
Afgangne Amund Torgersen S. Brækkej. og Guri Knudsdatters Amund:
Iver Larsen Giernes kone af Skien, pige Ingeborg Hansd. ib., Lars Halvorsen Stubberød, Hans Arnesen Skriva(?), Johannes Løkenberg.

Amund Torjersen ble konfirmert i Gjerpen i 1800. Han bodde da på "Bratsbergkleven". I 1845 bodde
enka Guri Knudsdatter her sammen med sine barn Karen og Amund (matros).
Losjerende matros i 1845: Ole Haraldsen f. ca. 1820.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.


Familie 39.
Brekkejordet søndre 1845. Samme hus som ovenfor.

Arbeider
Amund Amundsen
herfra f. 25/7-1821 d. 30/6-1905, s.a. Amund Torjusen. Se ovenfor.
g. 1/6-1849 m. Sophie Wilhelmine Rasmusdatter fra Asbjørnsensg. 20 på Bakken i Skien f. 7/5-1823 d. 25/1-1902 på Bakken, d.a. reperbanearbeider Rasmus Pedersen. Se Familie 9 - Falkum 1825.
1. Gurine Amalia ”Gina” Amundsdatter f. 4/10-1849 g. i Skien 27/8-1876 m. Ole Knudsen fra Skien f. 8/1-1850, s.a. Knud Olsen Kuslungen og Aase Halvorsdatter.
    Se Risinghagen. Gurine fikk ei datter før ekteskapet med en Gunder Larsen. Sofie Amalie Gundersdatter f. 20/8-1872.
    Barn 1. Carl Oskar Rising f. 6/5-1875. Bodde på Rising.
    Barn 2. Ragna Wilhelmine Knudsen f. 17/1-1878 d. 30/11-1949 g. i Skien 27/8-1899 m. Johannes Marius Larsen Odalen fra Nybruket ved Odals verk, Hedmark f. 15/12-1864 d. 2/7-1944 i Skien.
    Barn 3. Magna Anette Knudsen f. 6/8-1880.
2. Ingebreth Amundsen (Edward Amundsen - Embreth) f. 4/12-1851 i Skien g. 4/11-1877 m. Hanna Marie Halvorsdatter fra Skien f. 14/12-1857, d.a. Halvor Halvorsen. Ingebreth var sjømann.
    De emigrerte til Milwaukee, Wisconsin i 1887. Flyttet senere til Racine, Wisconsin.
    Barn 1. Emma Hansine Marie Amundsen f. 10/9-1878 i Skien.
    Barn 2. Alfred Halvardus Amundsen f. 1882 i Skien.
3. Caroline Rasmine "Mina" Amundsdatter f. 30/6-1854 i Skien d. 20/6-1942 i Skien g. i Skien 19/12-1890 m. Peder Tollefsen fra Skien f. 5/10-1861. Ingen barn. Hun var fast ansatt som kokke ved Brekke hovedgård.
    Underveis til stabburet for å hente mat, møtte hun en gang "Den grå dame". Mina trodde ikke på spøkelser før dette møtet og da hun forsøkte å røre armen til "dama" forsvant den gråkledde som dugg for sola.
    Mina var ei dyktig og etterspurt kokke, og det kan nevnes at hun laga den maten kong Haakon 7. ble servert da han var på besøk i Skiensdistriktet.
4. Wilhelm Amundsen (William Amundson) f. 1/11-1856 i Skien d. i Milwaukee mellom 1900 og 1905 g.m. Jacobine Amalia Jacobsdatter fra Larønningen under Bjørntvedt i Solum f. 10/12-1861. Han ble salmaker.
    Han emigrerte til Milwaukee, Wisconsin 20/7-1883 med kona Jacobine og sønnen Arthur.
    Barn 1. Arthur Amundsen (Arthur Amundson) f. 19/11-1881 i Skien.
    Barn 2. Edgar Amundson f. i november 1889 i Milwaukee.
    Barn 3. Ingolf Amundson f. i desember 1891 i Milwaukee.
5. Anette Amundsdatter f. 20/1-1859 i Skien g.m. Johan Eriksen fra Borgeskogen. Se Familie 31 - V. Borge 1910.
6. Carl Amundsen f. 25/11-1862 i Skien d. 4/12-1866 i Skien. Døde av skarlagensfeber.
7. Amandus Sophus Amundsen f. 8/8-1865 i Skien d. 21/10-1937 i Chicago g. 3/9-1892 m. Laura Marie Larsdatter fra Skien f. 6/2-1866, d.a. Lars Nilsen. Emigrerte med 6 barn til USA 10/4-1903. Ble boende i Chicago.
    Barn 1. Arthur Amundsen f. 27/9-1892 i Skien.
    Barn 2. Leonard Amundsen f. 18/12-1893 i Skien.
    Barn 3. Sofie Marie Amundsen f. 13/11-1895 i Skien.
    Barn 4. Astrid Louise Amundsen f. 4/11-1898 i Skien.
    Barn 5. Randi Amundsen f. 9/4-1900 i Skien.
    Barn 6. Helene Amundsen f. 1903 i Skien.

Sophie var i flere år i tjeneste på S. Falkum hos skipsfører Christian Blom før hun giftet seg. Det er bare det første
barnet, Gurine Amalie som er døpt i Gjerpen kirke. Resten av barna er døpt i Skien.

Familien flyttet til Asbjørnsensg. 20 på Blekebakken (”Bakken”) i Skien i ca. 1850.

Amunds yrke i 1865 var sagmester. Han arbeidet på sagene i Skien. De bodde da i Sophies fars hus i Skien.

Takk til Gunnar Heltne for all hjelp med denne familien.


Foto fra Sophie og Amund Amundsens gullbryllup den 1/6-1899. Foto innsendt av Gunnar Heltne.

Bak fra venstre: Johan Eriksen, Anette Eriksen (f. Amundsen), Mina Tollefsen (f. Amundsen), Amandus Amundsen.
Foran fra venstre: Gina Knudsen (f. Amundsen), Amund Amundsen, Sophie Amundsen og Laura Amundsen, gift med Amandus. 


Tekst: "Dette blev fotograferet ved min far og mors Guldbrylub og da dette stykke er mig uendelig kjært vilde jeg ønske at det bestandig maatte blive i Familiens Eie. Anette Eriksen f. Amundsen."

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.


Familie 40.
Brekkejordet søndre 1845.

Sjauearbeider
Hans Olsen
fra Stulen ved Jarseng dpt. 5/9-1802, s.a. Ole Olsen og Anne Bjørnsdatter.
g. i Gjerpen 20/7-1824 m. Karen Olsdatter fra Lia(A) under Fossum dpt. 21/10-1798, d.a. Ole Pedersen.
Forlovere: "Harald Rasmussen Brekkejordet og Ole Hansen Lime."
1. Anne Gurine f. 11/10-1825 d. 8/4-1826. ”Datter af Hans Olsen Brækkejordet, ½ aar.”
2. Olea Hansdatter (tvilling) f. 19/2-1827.
3. Anne Gurine Hansdatter (tvilling) f. 19/2-1827.
4. Ole Peder Hansen (Ole Petter Hansen) f. 7/8-1830 g.m. Marie Olsdatter fra Heddal f. 1830. Barn i følge folketellingen for Skien 1865.
    Barn 1. Karl Olsen f. 1852.
    Barn 2. Gurine Olsdatter f. ca. 1854.
    Barn 3. Olea Olsdatter f. ca. 1856.
    Barn 4. Gunhild Olsdatter f. ca. 1860.
5. Isak Hansen f. 25/10-1835 g. 6/9-1857 m. Cathrine Margrethe Larsdatter fra Liabrakkene på Fossum f. 24/12-1834.
    Barn 1. Olaves Isaksen f. ca. 1854 (I følge folketellingen 1865).

F.f. Hans Olsen og Karen Olsdatter N. Frogner, Anne Gurine: Pige Berthe Kirstine Mathiasdatter Lille Gjerpen, pige Karen Maria Eriksd. Lille Gjerpen, Niels Olsen Fossum, Jacob Christensen Skotland, Niels Olsen Brekkejordet.
F.f. Hans Olsen og Karen Olsdatter Brasbergklevens tvilling Olea: Hans Christensens kone Brekke, pige Ingeborg Olsdatter Skien, Helje Olsen Brekke, Niels Heljesen Skien, Harald Hansen Fossum.
F.f. Hans Olsen og Karen Olsdatter Brasbergklevens tvilling Anne Gurine: Peder Knudsens k. Bratsbergkl., p. Marie Olsdatter Fossum, Christian Hansen Skien, Niels Jacobsen Bratsbergkl., Thor Jensen Engrav.
F.f. Hans Olsen og Karen Olsdatter S. Brekke, Ole Peder: Enke Inger Hansd. Lerke N. Brekke, pige Bergitte Olsd. Skien, Harald Hansen Fossum, Niels Olsen Fossum, Niels Evensen Kleven.
F.f. Hans Olsen og Karen Olsdatter S. Brekkejord., Isak: Christine Jacobsd. und. Frogner, Kirsten Olsd. Semb, Ole Brynjulfsen i Skien, Jacob Thorsen u. Grinie, Lars Haraldsen S. Brekke.

Vi kan se i folketellingen 1865 for Skien at Hans Olsen er enkemann, 70 år og bosatt i sitt eget
hus sammen med sin sønn, Isak Hansens familie (matros, 31 år).
I det samme huset bodde også hans andre sønn, Ole Petter Hansen (bryggesjauer, 35 år).

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 41.
Brekkejordet søndre 1845.

Sjømann
Christen Aslaksen Rustan
fra S. Brekkej. dpt. 14/12-1802 d. 22/9-1838 på Bratsbergkleiva, s.a. Aslak Christensen. Se Familie 4 - S. Brekke 1801.
g. i Skien 31/8-1826 m. Marthe Jessine Nilsdatter fra Tatterbakken i Skien dpt. 17/6-1796 d. 15/1-1863 på S. Brekkejordet, av "Tæring", d.a. sagarb. Nils Gundersen og Pernille Margrethe Halvorsdatter Hyll.
Forlovere: "Anders Larsen Auli, Jens Monsen."
0  f. 18/9-1826 på Bratsbergkleven. Dødfødt pigebarn.
1. Nicolai Christensen f. 20/1-1828. Se Gamle Skien.
2. Christian Christensen Rustan f. 30/7-1830 på S. Brekkej. g. i Solum 30/12-1861 m. Kirsten Hansdatter f. 1/2-1827 i Holla. Se Gamle Skien.
3. Aslak Christensen f. 2/11-1833 på S. Brekkej.
4. Johan Jørgen Christensen f. 24/7-1836 i Tinn. Konf. i Gjerpen i oktober 1852.

F.f. Christen Aslaksen under Brække S., Marthe Nielsdatters Nicolai: Ole Olsens kone af Solum, p. Maren Nielsd. ibid., Mons Nielsen af Skien, Erik Simonsen Brækkejord, Christopher Johannessen ibid.
F.f. Matros Christen Aslaksen und. S. Brække og Marthe Nielsdatters Christian: Ole Olsens kone Klosterhougene, pige Maren Nielsd. ibid, Jens Nielsen ibid., Skomager Aulie S. Brække, Anders Nielsen ibid.
F.f. Christen Aslaksen Rustan og Marthe Jessine Nielsd. Brække Søndre, Aslak: Ole Olsens Kone Klosterhougene, Kirsten Christensd. Holmen, Anders Aulie, Christopher Løkenberg, Halvor Andersen Bratsbergklev.
F.f. Skibstømmermand Christen Aslaksen Rugstad og hustru Marthe Jessine af Gjerpens Præstegiæld, Johan Jørgen: Anne Lilleland, Kirsti Johnsd. Præstegaarden, Kittil, Torger og Hans Lilleland.
 

Familienavnet ble skrevet for Rugstad/ Rustan. Navnet stammer fra gården Rustan i Hovin i Tinn og
ikke fra Rustan under N. Brekke i Gjerpen.

Marthe Jesine Nilsdatter (5) bodde i 1801 hos sine foreldre i "Tatterbach Strædet" i Skien.

I 1845 var Marthe Jesine enke og bodde her med de fire barna Nicolai, Christian, Aslak og Johan Jørgen.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 42.
Brekkejordet søndre 1845.

Sjømann
Nicolai Christensen Rugstad/ Rustan
herfra f. 20/1-1828 d. 8/10-1904 i Skien, s.a. Christen Aslaksen Rugstad.
g. 26/12-1862 m. Henriette Thorsdatter fra Skien f. 28/12-1837 d. 3/12-1906 i Skien, d.a. Thor Olsen.
1. Kristen N. Rustan f. 20/10-1863 d. 22/1-1944.
2. Marie Katrine Rustan f. 4/6-1865 d. 26/1-1950.
3. Thor Karinius Rustan f. 7/10-1867. Trolig død ung.
4. Johan f. 14/6-1870. Trolig død ung.
5. Aslak f. 18/2-1873 d. 22/5-1881.

6. Ole Christian Rustan f. 21/4-1876 d. 9/9-1955.
7. Tomas Rustan f. 6/9-1878 d. 28/4-1906.

Denne familien må også følges videre gjennom Skien kirkebøker og folketellinger.
Det var nevnt i FT for 1865 (Skien) at broren, Christian Christensen Rustan, eide huset.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 43.
Brekkejordet søndre 1845.

Sjauarb. (tidl. matros)
Ole Andersen Bøle
fra Bratsberg(18) "Skauen" dpt. 28/2-1796, s.a. Anders Olsen Bøle. 
g. 23/10-1818 m. Inger Margrethe Thorsdatter fra S. Brekke dpt. 25/5-1794, d.a. Thor Eriksen. Se Familie 20 - S. Brekke 1801.
Forlovere: Christian Torjusen Goupaas, Hans Jacobsen ibid.
1. Karen Andrea Olsdatter f. 25/10-1818 g.m. Ellef Evensen. Se nedenfor.
2. Inger Margrethe Olsdatter f. 30/7-1820 g.m. Erik Mortensen. Se Familie 8 - Mæla 1875.
3. Anders f. 30/10-1822 d. 13/3-1825.

F.f. Ole Andersen og Inger Thorsd. und. S. Brækkes Karen Andrea: Kone Maren Jacobsd. Løberg, p. Karen Christiansd., Bengt Løberg, Anders Olsen Brække, Peder Syvertsen Bradsbergklev.
F.f. Ole Andersen og Inger Thorsd. Brækkejordets Inger Margrete: Anders Aulies kone Brækkejordet, p. Karen Hansd. Skien, Jan Haagensen Brækkejordet, Anders Andersen ibid., Christen Rugstad ibid.
F.f. Ole Andersen og Inger Thorsd. Brækkejordets Anders: Peder Sivertsens Kone Bratsbergklev, pige Maren Levorsd. Skien, Daniel Olsen Brækkej., Anders Langøen ibid., Morten Pedersen i Skien.


I 1845 bodde Ole og Inger Margrethe her med sin datter Karen Andrea. De hadde også ei lita
datterdatter som bodde her, Elise Ellefsdatter f. 10/6-1845.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.


Familie 44.
Brekkejordet søndre 1845. Trolig samme hus som ovenfor.

Smedsvenn, innerst
Ellef Evensen
fra Kleven(10) f. 3/10-1824 d. 27/8-1869 på Kleven, s.a. Even Nilsen Kleven.
g. 2/8-1846 m. Karen Andrea Olsdatter herfra f. 25/10-1818 d. 22/7-1853 på Bratsbergkleiva, d.a. Ole Andersen. Se ovenfor.
1. Elise Ellefsdatter f. 10/6-1845. Se nedenfor.
2. Anders Ellefsen f. 22/7-1849 på Bratsbergkleiva (Trolig S. Brekkej.)
3. Inger Magrethe Ellefsdatter f. 20/2-1852 på S. Brekkej.

F.f. Elise NB. Pigen Karen Andrea Olsd. S. Brækkejord, opgiver som Barnefader Ungk. Ellef Evensen under Giemsøe: Ole Andersens kone, Inger Margrethe Thorsd., Brækkejord, p. Inger Margrethe Olsd. ibid., Amund Amundsen ibid., Erik Christophersen ibid., Julius Jansen ibid.
F.f. Ellef Evensen Bratsbergklev og Karen Andrea Olsdatters Anders: Morten Eriksen Bratsbergklev, Erik Mortensen ibid., Isak Rasmussen, Enke Sophie Larsd. ibid., pige Gjertrud Olsd. i Skien.
F.f. Ellef Evensen S. Brækkejord og Karen Andrea Olsdatters Inger Magrethe: Skomager Wickmans Kone, Karen Andersd. i Skien, pige Maria Olsd. ibid., Christian Christensen Brækkej., Even Evensen ibid.

Ellef Evensen, kona og deres datter Elise, er registrert utflyttet fra Gjerpen til Ulefoss i 1846.
De har tydeligvis returnert en gang før juli 1849.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 45.
Brekkejordet søndre 1845.

Arbeider
Hans Jacob Larsen
fra S. Brekkejordet f. 26/7-1825, s.a. Lars Hansen. Se Familie 6 - S. Brekke 1810.
g. i Skien 23/6-1850 m. Marthe Thorsdatter fra Øyestad sogn f. ca. 1826, d.a. Thor Pedersen.
Forlovere: ”Arbeider Isak Andersen og arb. Ole Hansen. Begge af Gjerpen.”
1. Inger Marie f. 13/3-1850 d. 29/10-1852. ”Inger Maria, Hans J. Larsens datter, 2 ½ aar af Kighoste og Strubehoste.”
2. Theodor Hansen f. 13/3-1852 g.m. Helene fra Brevik f. 1854. Bodde i Brevik.
3. Lars Gunnerus Hansen f. 26/12-1853.
4. Gurine Marthea f. 4/6-1856 d. 12/6-1856 på S. Brekkej. "Død før Hjemmedaabens Bekræftelse."

F.f. Hans Jacob Larsen S. Brækkejord og pige Marthe Thorsdatters Inger Marie: Isak Andersen Brækkej., Ole Olsen ibid., Ole Petter hansen ibid., Hans Olsens kone Karen Olsd., ibid., pige Ingeborg Helgesd. i Skien. Forældrene er siden Ægtevied i Skien.”
F.f. Hans Jacob Larsen S. Brækkejord og Marthe Thorsdatters Theodor: Peder Pedersen Goberg, Brækkej., Christian Christensen ibid., Aslak Christensen ibid., p. Bergith Gundersd. ibid., moderen selv.

F.f.
Hans Jacob Larsen S. Brækkejord og Marthe Thorsdatters Lars Gunerus: Isak Andersen Brækkejord, Lars Halvorsen ibid., pige Gunhild Olsd. ibid., Begge Forældrene.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.


Familie 46.
Brekkejordet søndre 1845.

Arbeider (tidligere matros)
Ole Hansen Nomme
fra S. Brekke dpt. 20/5-1793 d. 16/5-1838 på S. Brekkej., s.a. Hans Svendsen. Se Familie 34 - S. Brekke 1801.
g. 12/9-1815 m. Inger Kirstine Jørgensdatter fra Falkum/Skien? f. ca. 1789 d. 13/11-1856. ”Enke Inger Jørgensdatter, Søndre Brække, 65 aar.” Døde av Vattersott.
Forlovere: "Harald Rasmussen, Gunder Olsen, Begge u. S. Brekke."
1. Anne Dorthea f. 1/1-1816 d. 13/1-1817.
2. Anne Dorothea Olsdatter f. 31/12-1817 g.m. Engebret Andersen. Se Familie 11 - Mæla 1845.
3. Hans Jørgen Olsen f. 1/7-1820. Se Familie 36 - ovenfor.
4. Anders Olsen f. 16/1-1823.
5. Gutt d. 3/8-1826. ”Ole Hansen Numme og Inger Jørgensd.'s udøpte Drengebarn, 14 dager gml. Blev fundet død i Sengen hos Moderen.”
6. Marthe Margrete f. 29/12-1827 d. 25/5-1828.

F.f. Ole Hansen og Inger Jørgensdatter S. Brækkes Anne Dorthea: Rasmus Ouensens kone, Anne K. Jørgensd., Svend Hansen, Halvor Andersen, Ole Olsen.
F.f. Ole Hansen og Inger Jørgensd. Brækkejordets Anne Dorothea: Enke Ingeborg Jørgensd. Follestad, Pige Cathrine Olsd. af Porsgrund, Halvor Andersen af Skien, Lars Isaksen Brækkej., Isak Rasmussen Tydskland.
F.f. Ole Hansen og Inger Jørgensd. Brækkes Hans Jørgen: Pige Katrine Kittilsd. Skien, Pige Maren Isaksd. ibid., Jens Isaksen Aashammer, Halvor Andersen Falkum, Amund Jørgensen Brække.
F.f. Ole Hansen Nomme og Inger Jørgensdatter Brækkejordets Anders: Pige Johanne christensd. i Skien, p. Inger Maria Rasmusd. Tydskland, Niels Helgesen i Skien, Gunder Axelsen Bradsbergklev., Hans Christensen Bradsbergklev.
F.f. Ole Hansen og Inger Jørgensd., Brekke nordres(!) Marthe Margrete: Pige Anne Christensd. Skien, pige Anne Kiøstolsd. Follestad, Christian Hansen Skien, Johannes Jensen Brekke, Halvor Johannessen ibid., Moderen selv, Pigen Maren Pedersd. Skien.

 I 1845 bodde enka Inger Jørgensdatter Nomme her med sin sønn Anders som var dagarbeider.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune.
 


Familie 47.
Brekkejordet søndre 1845.

Bjelkehugger
Halvor Olsen
fra Brånan under Eriksrød dpt. 15/4-1804, s.a. arbeider Ole Olsen.
g1g 29/4-1827 m. Gjertrud Dorthea Sondresdatter fra S. Brekkejordet dpt. 12/4-1801 d. 8/7-1839 på S. Brekkej. ”Gjertrud Dorthea Sondresdatter, Halvor Olsens kone, 39 aar. Døde i kopperne.”, d.a. Sondre Sondresen.
Se Familie 26 - S. Brekke 1801.
Forlovere: "Niels Andersen Hynie, Anders Evensen Aarhuus."
g2g 15/6-1842 m. Anne Isaksdatter fra Rustan under N. Brekke f. 22/12-1818, d.a. Isak Pedersen Rustan.
Forlovere: "Broder Jahn Skou og Ole Olsen Brækkejordet."
1. Ingeborg Maria Halvorsdatter f. 16/3-1827 u. Eriksrød g.m. Lars Trondsen. Se Familie 8 - V. Borge 1865.
2. Olia Halvorsdatter f. 9/1-1835.
3. Dorthea f. 18/7-1838 d. 12/6-1839. ”Dorthea, datter af Halvor Olsen S. Brækkejord, 1 aar. Død af Kighoste.”
Barn i 2. ekteskap:
4. Anne Dorthea Halvorsdatter f. 10/8-1842.
5. Caroline Halvorsdatter f. 22/3-1845.
6. Isak f. 5/12-1850 d. 2/5-1851.
7. Hanna Marie Halvorsdatter f. 10/6-1856 på Brekkej.

F.f. Halvor Olsen og Jertrue Dorthea Sondresdatter u. Eriksrøds Ingeborg Maria (Hjemmedpt. av Madam Stribolt): Hans Andreasens kone Solum, Pige Ingeborg Thorsd. Rising, Skomagersvend Erenborg i Skien, Lars Olsen i Skien, Halvor Kaasa, Brække.
F.f. Halvor Olsen S. Brækkejord og Gjertrud Dorthea Sondresdatters Olia: Andreas Andersen N. Brækkej., Niels Andersen N. Brekkej., Tollef Kildal Bratsbergkl., Marie Hansd. Klosterhougen, Johanne Olsd. i Skien.
F.f. Halvor Olsen Brækkejord og Gjertrud Dorthea Sondresdatters Dorthea: Andreas Andersen S. Brækkej., Andreas Berthelsen ibid., Hans Aslaksen Berg ibid., Skrædder Skous Kone Maren Gurine Hansd. ibid., Pige Ingeborg Halvorsd. ibid.
F.f. Halvor Olsen S. Brækkej. og Anne Isaksdatters Anne Dorthea: Jahn Biørgusen Skou, Ole Olsen, begge paa Brækkejordet, Tov Olsen og Pige Marthe Olsd. i Skien, Moderen selv.
F.f. Halvor Olsen under S. Brække og Anne Isaksdatters Caroline: Ole Andersen Brækkejord, Knud Aslaksen ibid., Isak Isaksen Sneltvedt, pige Karen Isaksd. Løberg, Moderen selv.
F.f. Halvor Olsen S. Brækkejord og Anne Isaksdatters Isak: Andreas Andersen Bommen Brækkej., Kone Kari Knudsd. og Ole Olsen ibid., Andreas Hansen ibid., Pige Ingeborg Maria Halvorsd. i Skien.
F.f. Halvor Olsen og Anne Isaksd. Brækkejordets Hanna Marie: Moderen, Gurine Isaksd. Brækkejordet, Ole Olsen ibid., Isak Hansen ibid. og Faderen.

Gjertrud Dorthea Sondresdatter bodde på Haven (u. Falkum) før hun giftet seg.

Trolig fosterbarn her: Anne Malene Halvorsdatter f. okt/nov 1821 i N. Grinilia u. Bø i Luksefjell.
g.m. Torkild Olsen. Se Sverige under Mo.

Anne Malene ble født på Grindlia i Luksefjell. Hun ble konfirmert i Gjerpen i 1838 som 17-åring. Ved konfirmasjonen skrev presten følgende:
”Den under No. 27 anførte pige Anne Malene Halvorsdatter, hvis foreldre er døde, er ifølge Vidnesbyrd af hendes faddere, Anders Johnsen Luxefield og kone Karen Henriksd., døpt i Gjerpen kirke Skiærtorsdagen 1822 (4. april), men findes ikke indført i  ministerial-bogen. Hun angives at være født Seenhøstes forud, altsaa ved October/ November 1821 af pigen Christine Olsd. Grinilie, da som Barnets fader angav ungkarl Halvor Olsen Grinimyhren, som dengang tiente hos Halvor Olsen Ø. Bø i Luxefield.”

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune. 


Familie 48.
Brekkejordet søndre 1845. Haugstedhaven.

Arbeider, husmann
Svend Zacharias Thorsen
fra Skifjell(2) "Lille" dpt. 28/11-1779, s.a. Thor Svendsen Skifjeld.
g.m. Karen Nilsdatter f. ca. 1788

En liten plass med en landskyld på 2 ort i 1845. Svend og Karen bodde her sammen med
sin dattersønn Reier Andreas Olsen f. ca. 1831.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune. 


Familie 49.
Brekkejordet søndre 1845. Haugstedhaven.

Sjømann
Søren Pedersen
fra Vassbrekka under Grini f. 9/1-1822, s.a. Peder Sørensen.
g. 25/3-1845 m. Inger Madsdatter fra Fossum f. 7/6-1818, d.a. Mads Madsen. Se Familie 34 - Fossum 1835.
1. Mads Sørensen f. 10/9-1845. Konf. i april 1861 i Skien som født i Gjerpen på nevnte dato. Ikke innført blant døpte i Gjerpen.
2. Peder Sørensen f. 19/8-1848 på S. Brekkejordet.
3. Christian Sørensen f. 7/6-1851 på S. Brekkej.
4. Marie Sørensdatter f. 27/6-1854.
5. Anne Berthea Sørensdatter f. 4/3-1857 på S. Brekkej.
6. Søren Sørensen f. 1858.
7. Anne Berthea Sørensdatter f. 1861.

Denne familien er registrert utflyttet fra Gjerpen til Skien i 1852.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva m.m. innlemmet i Skien kommune. 


Familie 50.
Brekkejordet søndre 1845. (Konstruert etter vielse i 1848. GS.)

Snekker
Erik Adolph Thronsen fra Osebakken i Gjerpen f. 14/8-1825, s.a. Erik Thronsen og Dorthea Condrup.
g. i Skien krk. 30/7-1848 m. Christiane Engebretsdatter f. 30/6-1822 på Fossum, d.a. Engebret Sørensen. Se Familie 26 - Fossum 1801.

Christiane bodde i Skien før hun gifta seg. Trolig i tjeneste i et hjem der.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no