| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Nygård
Gård nr. 108 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Nygård
Landskyld 1775: 4 skinn.

Nygård var opprinnelig en gammel husmannsplass under Meen, trolig ryddet i ca. 1644 eller tidligere.
Skyldsatt som eget bruk under Meen i 1775 og solgt.
I 1838 matrikulert som egen gård.

Nygård ligger ca. 100-125 m.o.h. i et skogsområde som i nord grenser til Grønnerød og Meen-skog,
i øst til Meen-skog, Vosserødklev og Øvrum, i syd til Øvrum og i vest til Espedalen og Eikåsen.

Ingen oldtidsfunn. Ingen gravhauger.

Tidlige brukere. Plassen Nygård var eid av eierne av Meen(A).

Arbeider, husmann

Sven Nygaard
.
Br. i 1644.

Arbeider, husmann
Ole Nygaard
f. ca. 1626 bg. 3/11-1689. ”Ole Nygaard 63 aar g.”
Br. i 1670/89. 

Bg. 29/12-1690.”Live Nygaard 83 aar gml.” (f. ca. 1607). Mor eller kone til Ole ovenfor?
Bg. 12/1-1696: ”Maren Olsd. Nygaard, 50 1/2 aar gml.”
(f. ca. 1645). Datteren til Ole ovenfor?

Arbeider, husmann
Anders Knudsen Nygaard
f. ca. 1656 bg. 13/7-1706. ”Anders Nygaard 50 aar.”
g. ca. 1681 m. Guri (Tygesdatter?) f. 1654 bg. 25/5-1724. ”Gurj Nygaard 70 aar.”
1. Tyge Andersen dpt. 22/10-1682 bg. 26/3-1744, 63 år gml. Var i Luksefjell og jobbet i skauen i 1718.
2. Inger Andersdatter dpt. 8/4-1685.
3. Lars Andersen dpt. 4/6-1688.
Br. 1682.

Dpt. 22/10-1682.
"Anders Nygaars søn Tyge." Før presten begynte å føre opp faddere.

Inger Andersdatter Nygaard
døpte sitt ”uægte barn”, Maren den 12/6-1718. ”Barnefader udlagt Jon Anderssøn soldat.”
F.f. Maren Jonsdatter: Tyge Fieldet, Christen S.....u..., Jens Fieldets qde., Gunhild, Anne Svendsdatter.

Arbeider, husmann
Knud Olsen Nygaard
fra Sanni f. ca. 1629 bg. 28/11-1717. ”Knud Nygaard, 88 aar.”, s.a. Ole (Olluff) Sanni.
g1g m. Marthe Andersdatter f. ca. 1633 bg. 22/1-1699. ”Knut Nygaards q. Marthe Andersd. 66 aar g.”
g2g 28/6-1699 m. Martha Lauritzdatter f. ca. 1655 bg. 28/5-1741.”Martha Nygaard, 86 aar.”
1. Anders Knudsen f. ca. 1656. Se nedenfor.
2. Knud Knudsen f. ca. 1656. Bodde først i Pusterviken i Skien. Kom i ca. 1690 til Skifjell. Se Skifjell store.
4. Simen Knudsen f. ca. 1670. Se nedenfor.
5. Lars Knudsen f. ca. 1673. Se S. Ballestad(C).
6. Gunhild f. ca. 1678 bg. 29/10-1690. ”Knut Nygaards datter Gunnil 12 aar g.”
7. Lars Knudsen f. ca. 1681 bg. 28/3-1706. ”Knud Nygaards søn Lars som døde paa Ballestad hastig 25 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
9. Marthe Knudsdatter dpt. 17/12-1699 g.m. Ole Hansen Kragetoe. Se Kråketo.
10. Anne Knudsdatter dpt. 21/5-1702. Overtok bruket sammen med sin mann etter at broren Anders døde.
Bodde her i 1699, 1711 og 1717.

F.f. Knud Nygaards datter Marthe: Solve Meen, Guttorm Meen, Isak Solvesen, Erik Lerches quinde Gjertrud, Solve Meens datter Birthe.
F.f. Knud Nygaards datter Anna: Solve Meen, Gunnar Buer, Knud Nygaards sønn Anders, Abraham Øfrums quinde Marta, Gunder Ofrums quinde Anna, Guttorm Meens Stifdatter.

Knud Olsen er bror til Solve Olsen Meen.

Tips: Følg fadderlistene. Det er i de fleste tilfeller de aller nærmeste slektninger.

Trompetersvend, soldat, innerst
Simen Knudsen
herfra f. ca. 1670 bg. 5/2-1698. ”Simen Knudsen Skifield 27 1/2 aar g. Soldat.”
Trolovet 7/5-1690 m. Anne Guttormsdatter f. ca. 1662 bg. 28/10-1714. ”Anne Guttormsdatter paa Kleven 52 aar.”
1. Hans dpt. 12/1-1690 bg. 10/8-1690. ”Simen Knutsen Trompetersvend og Anne Guttormsdatter de festefolkes søn Hans 1/2 aar g.”
2. Hans Simensen dpt. 29/11-1696.

F.f. Simen Knutzen Trompetersvens og Anna N. fra S. Brekke, deris Søn Hans avlet før de blev viet: Arne Skomager, Laers Christophersen Skomagersvend,
      Rudolph Skelmejrbleckers kvinde og Idde Andersd. paa Snibetorp.
F.f. Simen Knudsens søn Hans: Lauritz Egaasen, Gullek Esbedalen, Knut Nygaards søn Lauritz, Abr. Ofroms qnde, Isak Nærums qvinde, Anne Gundersd. fra Ofrom.


Anne tjente på S. Brekke da de ble forlovet. De giftet seg ikke i Gjerpen.
I 1691 var Simen på Øvrum. I 1698 var han på Skifjell.

G.br. leilending
Lars Christophersen Nygaard
fra Hauen dpt. 17/2-1695 bg. 10/1-1768. ”Lars Nyegaard 73 aar.”, s.a. Christopher Andersen Houen.
g. 4/8-1720 m. Anne Knudsdatter herfra dpt. 21/5 -1702 bg. 25/10-1778. ”Lars Nyegaards enke 77 aar.”
1. Inger dpt. 30/8-1722  bg. 18/10-1722. ”Lars Nygaards Inger 7 uger.”
2. Sara bg. 16/5 -1724. ”Lars Nygaards Sara 2 dage gl.”
3. Sara Larsdatter dpt. 13/5-1725  bg. 21/3-1751. ”Sara Larsdatter fra Nygaard, 26 aar.” Ugift.
4. Christopher Larsen dpt. 29/8-1728. Se nedenfor.
5. Lars Larsen dpt. 22/7-1731. Se N. Bakken.
6. Knud Larsen dpt. 10/7-1735. Se N. Riis(A).
7. Gunhild Larsdatter dpt. 25/1-1739.
8. Maren dpt. 27/12-1739 bg. 11/1-1740. ”Lars Nygaards Maren, 14 dage gl.”
9. Gunhild Larsdatter dpt. 27/12-1739.
10. Martha Larsdatter dpt. 23/5-1743 g1g m. enkem. Scheie Christensen. Se Ballestadmyra.
11. Anders dpt. 15/10-1747 bg. 1/11-1747. ”Lars Nyegaards s. Anders 3 uger.”
Br. 1721.

F.f. Lars Nygaards datter Inger: Ole Krageto, Lars Egaasen, Bent Egaasens q., Maren Becheval.
F.f. Lars Nygaards datter Sara: Ole Krageto, Anders Christophersen, Christopher Eegaasen, Morten Aasterøs q. , Maren Søli.
F.f. Lars Nygaards Christopher: Anders Christophersen, Ole Krageto, Morten Aasterøs q., Maren Sølieje.
F.f. Lars Nygaards Lars: Ole Krageto, Abraham Ballestad, Christopher Meens qde, Marta Ballestad.
F.f. Lars Nygaards Knud: Ole Krageto, Anders Aasterø, Isac Larssøn, Siri Svartangen, Karen Langerø.

F.f. Lars Nygaards Gunhild: Ole Krageto, Aslac Meen, Aaterød, Christ.
Egaas qde., Marta .....?
F.f. Lars Nygaards Martha: Isac Grunerø, Hans Meen, Ingebret Espedals qde., Tore Jacobsdatter.

F.f. Lars Nygaards db.
Anders: Engebret Espedalens kone, Sara Larsdatter,Abraham Lia, Jon Høiset, Christopher Anderssen.

Bg. 3/8-1721: Jon Tomæssøn Nygaard, 46 aar.

Arbeider, husmann
Christopher Larsen Nygaard
herfra dpt. 29/8-1728 bg. 27/4-1766. ”Christopher Nyegaard 38 aar.”
g. 4/11-1755 m. Maren Hansdatter fra Follaug(A) dpt. 13/12-1722 bg. 15/10-1780. ”Peder Nyegaards kone 58 aar.”, d.a. Hans Knudsen Folloug.
1. Inger Christophersdatter dpt. 5/12-1756 g1g m. Anders Gundersen. Se nedenfor.
2. Johanne Christophersdatter dpt. 4/11-1759 g.m. Ole Pedersen. Se Øvrum(10) ”Ødegården”.
3. Sara dpt. 14/11-1762 bg. 6/2-1763. ”Christopher Nyegaards d. Sara 12 uger.”
Br. ca. 1755.

F.f. Christopher Nygaards pb. Inger: Lars Bachens kone, Gunhild Andersdatter, Christopher Aasterøe, Knud Kragetoe, Johannes Hansen.
F.f. Christopher Nygaards pb. Johanne: Lars Bachens kone, Gunhild Larsdatter, Christopher Aasterøe, Knud Kraaketoe, Johannes Hansen.
F.f. Christopher Nyegaards pb.
Sara: Christian Høysets kone, Martha Larsdatter, Christopher Rollefsen, Anders Hansen, Jens Abrahamsen.

Enka Maren Hansdatter ble g2g med Peder Hansen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann

Peder Hansen
f. ca. 1731 bg. 31/10-1802. ”Peder Nyeggaard, 69 aar gml.”
g1g 31/5-1759 m. Ragnhild Nilsdatter fra Stensåsen dpt. 24/6-1731 bg. 6/6-1766. ”Peder Eichonrøes kone 36 aar.”, d.a. Nils Tormodsen.
g2g 16/10-1766 m. enke Maren Hansdatter fra Follaug(A) dpt. 13/12-1722 bg. 15/10-1780. ”Peder Nyegaards kone 58 aar.”, d.a. Hans Knudsen Follaug.
1. Anne Pedersdatter dpt. 2/2-1760 i Solum g.m. Anders Nilsen fra Langerød. Se nedenfor.
2. Ole dpt. 28/2-1762 i Solum bg. 5/2-1764 i Solum. ”Ole Pedersøn Skougen under Biørntv: 2 aar.”
Br. 1766.

F.f. Peder Hansøn og Ragnild Nielsdatters barn Anne: Solve Kieringtejen, Niels Hansøn, Johannes Hansøn, Maren Schougen, Maren Hansdatter.
F.f. 
Ole, foreldre Peder Skougen og Ragnild: Karen Kieringtegen, Maren Biørntved, Isach Jonsen Biørntved, Hans ..., Thomas Kieldsen Børntved.

I sitt første ekteskap bodde Peder Hansen først på Skauen under N. Bjørntvedt i Solum.
De kom til Gjerpen i 1762 og bodde da på Ekornrød under Bratsberg.
Se også Bratsberg(36) "Ekornrød".

I 1801 bodde Peder som enkemann(72) hos sin svigersønn Anders Nilsen. Se nedenfor. 

1/8-1772       RAGNHILD NIELSDATTER EKORNRØD       Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 77b.
Ekornrød      Arvinger: Enkem. Peder Hanssen og deres eneste datter
                       Anne Pedersdtr. 8 år.
                       Faren formynder.
Brt: 16 - 3 - 2
Net: 15 - 1 - 2. 

31/3-1781      MAREN HANSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 281b.
Nyegaard       Arvinger:                            
u/Meen         Enkem. Peder Hanssen og Maren Hansdtrs. 2 barn etter tidl. ekteskap:
                 1. Inger Christophersdtr. i ekteskap med ”Ole Nilssen”. (Skal være Christopher Larsen. G.S.)
                 2. Johanne Christophersdtr. 21 år.
               Formynder for Johanne ble farbroren Lars Bache.
Brt: 31 - 0 - 6
Net:  6 - 0 - 3.

Eieren Hans Jacobsen Meen overførte bruket til sin datter Kirsten Hansdatter og hennes mann Jacob Olsen i 1775.

G.br., selveier

Jacob Olsen Nyegaard
fra Hørta under Meen dpt. 17/9-1741 bg. 25/1-1798. ”Jacob Olessøn Nyegaard u. Meen. 56 1/2 aar.”, s.a. Ole Jacobsen Hørta.
g. 17/10-1771 m. Kirsten Hansdatter fra Meen(A) dpt. 1/8-1745, d.a. Hans Jacobsen Meen.
1. Hans Jacobsen dpt. 26/4-1772. Se Nygård(4).
2. Ole dpt. 26/12-1774 bg. 15/1-1777. ”Jacob Olsens db. Ole f. Meens ejet 2 aar.”
3. Live dpt. 2/11-1777 bg. 26/6-1778. ”Jacob Olsens dtr.
Live 8 mnd.”
4. Live dpt. ca. 1780 bg. 6/3-1785 ”Jacob Nygaards d. Live 6 aar.”
5. Ole Jacobsen dpt. 11/11-1781.
6. Anders Jacobsen dpt. 26/9-1784. Se Nygård(5) “Kålerød”.
7. Live Maria dpt. 25/6-1786 bg. 16/7-1786. ”Jacob Nygaards d. Live Maria 3 uger.”
8. Jacob Jacobsen dpt. 16/11-1788.

Br. 1775.

F.f. Jacob Olsens db. Hans fra Meens Ejet: Nils Olsens kone, Ragnil Olsdtr., Nils Olsen, Jacob Hansen, Lars Hansen.
F.f. Jacob Olsens db.
Ole fra Meens Ejet: Knud Øfrums kone, Ragnil Olsdtr., Jon Hansen, Aslak Christensen, Gunder Olsen.
F.f. Jacob Olsens pb. Live fra Meens Ejet: Aslak Christensens kone, Kisten Knudsdtr., Nils Olsen, Lars Meen, Gunder Olsen.

F.f. Jacob Nyegaards db.
Ole: Lars Meens kone, Kisten Knudsdtr., Jon Meen, Aslak Christensen, Hans Knudsen.
F.f. Jacob Nyegaards db.
Anders: Aslak Christensens kone, Kisten Knudsdtr., Lars Meen, Jon Meen, Peder Nyegaard.
F.f. Jacob Nyegaards db.
Jacob: Aslak Christensens kone, Karen Olsdtr., Lars Meen, Jon Meen, Lars Olsen.

1801: Losjerende enke Gunhild Andersdatter f. ca. 1730 og Anne Lisbeth f. ca. 1799,
”Et uægte pleiebarn hvis faders navn ej kunde opgives.” 

17/8-1798      JACOB OLSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 344a.
Nyegård        Arvinger: Enka Kirstie Hansdatter og barna:
u/N.Meen             1. Hans Jacobssen, myndig.
                               2. Ole Jacobssen    18 år.
                               3. Anders Jacobssen 14 ”
                               4. Jacob Jacobssen  11 ”
                       Enka tok Sondre Kittilssen Grunderød til laugverge.
                       Formynder: Enkas bror Lars Hanssen Meen for de umyndige.
Brt: 393 - 2 -  0
Net: 249 - 1 - 14.
Jordegods:
a. Halvparten av pl. Nygård, 1/3 i Skifjell og 8 mål jord på østre side av Leirkupelva. Skyld 4 skind.
b. Boet eiet videre pl. Kollerud u/Meen, skyld 1/2 skind. Alt sammen, 4 1/2 skind, ble vurdert til 300 rdl.

Arbeider, innerst
Anders Gundersen
fra Gundersrød under Hauen dpt. 14/3-1751 bg. 21/2-1779. ”Anders Gundersen f. Nyegaard 28 aar.”, s.a. Gunder Nirisen.
g1g 4/1-1776 m. Kirsten Sørensdatter fra S. Riis(A) dpt. 23/1-1746 bg. 18/8-1776. ”Anders Gundersens kone f. Meens ejet 31 aar.”, d.a. Søren Vernersen Riis.
g2g 2/7-1777 m. Inger Christophersdatter herfra dpt. 5/12-1756, d.a. Christopher Larsen Nygaard.
1. Anne Andersdatter dpt. 21/2-1779.

Denne familien bodde her i tiden 1777- 1779.

F.f. Anders Gundersens pb. Anne fra Nyegaard: Johanne Christophersdtr., Anne Pedersdtr., Nils Jacobsen, Christen Gundersen, Hans Olsen. 

8/4-1779       ANDERS GUNDERSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 660b.
Nygård         Arvinger:                            
u/Meen         Enka Inger Christophersdtr. og deres eneste barn:  
                  Anne Andersdtr. 8 uker.
               Laugverge for enka: Hennes stefar Peder Hanssen Nyegård.
               Formynder -”- Anne ble Lars Larssen Bache.
Brt: 24 - 0 - 6
Net: 19 - 1 - 6.

Enka Inger Christophersdatter ble g2g med enkem. Ole Nilsen Langerøe. Se Langerød(B).

Arbeider, innerst
Anders Nilsen
fra Langerød(B) dpt. 29/8-1756 bg. 14/2-1802. ”Anders Nilssøn Nyegaard u/Meen 45 ½ aar.”, s.a. Nils Andersen Langerød.
g. 29/12-1781 m. Anne Pedersdatter herfra dpt. 2/2-1760 i Solum d. 2/11-1834, d.a. Peder Hansen.
1. Jacob Andersen dpt. 14/7-1782. Se Meen(18).
2. Ragnhild Andersdatter dpt. 22/5-1785 g.m. Nils Andersen. Se Hasleholtet u. Ballestad.
3. Maria Andersdatter dpt. 6/4-1788 g1g med Kittil Sondresen. Se Grønnerød(A).
4. Nils Andersen dpt. 28/11-1790.
5. Maren Andersdatter dpt. 16/12-1792 g.m. Gunder Stenulfsen. Se Haukeplass under Hauen.
6. Ingeborg Andersdatter dpt. 25/10-1795 g.
21/11-1817 m. soldat (”Jæger”) John Larsen fra Elverum i Hedemark f. ca. 1789.
7. Karen Andersdatter dpt. 1799 g.m. Nils Stenulfsen. Se Nygård Plass.
Br. 1781.

F.f. Anders Nilsens db. Jacob fra Nyegaard: Johanne Christophersdtr., Anne Nilsdatter, Nils Langerøe, Ole Nilsen, Ole Pedersen.
F.f. Anders Nilsens pb. Ragnhild fra Nyegaard: Jacob Halvorsens kone, Anne Nilsdatter, Ole Pedersen, Ole Nilsen.

F.f. Anders Nyegaards pb.
Maria: Gunder Olsens kone, Dorthe Larsdatter, Ole Pedersen, Ole Nilsen, Isak Nilsen.
F.f. Anders Nyegaards db. Nils u/Meen: Ole Pederssøns k., Karen Olesdtr., Isak Nilssøn, Christen Nilssøn, Ole Nilssøn.

F.f. Anders Nilssøn Nyegaards pb.
Maren: Ole Nilssøns k., Anne Nilsdtr., IsakNilssøn, Ole Pederssøn, Hans Jacobssøn.
F.f. Anders Nilssøn Nyegaards pb. Ingebor: Isaach Nilssøns k., Maria Abrahamsdatter, Ole Pederssøn, Christen Nilssøn, Hans Jacobssøn.


Se Nygård(1), Nygård(4), Nygård(5) ”Kålerød” og Nygård Plass.

(C) Gard Strøm.