ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bekkevold
Gård nr. 79 i Gjerpen prestegjeld.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.11.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bekkevold A - Bekkevold 1
Gammelt løpenr. 284a.

Etter delingen fra hovedbølet i 1710.

Landskyld 1710: 1 hud.

G.br., selveier
Nils Halvorsen Becheval
fra Bekkevold dpt. 6/8-1693 bg. 23/6-1758. ”Nils Bechevald 65 aar.”, s.a. Halvor Gundersen Becheval.
g. 17/4-1720 m. Gunhild Isaksdatter (fra Åsen?) f. ca. 1690 bg. 16/12-1752. ”Nils Bechevals kone 62 aar.”
1. Halvor Nilsen dpt. 6/4-1721. Se Bekkevold(B).
2. Ingeborg Nilsdatter dpt. 24/10-1723.
3. Maren Nilsdatter dpt. 12/5-1726 g.m. Halvor Isaksen Aaltvet. Se Åltvedt(A).
4. Gunhild Nilsdatter dpt. 27/3-1729.
5. Gunder Nilsen dpt. 27/7-1732. Se nedenfor.
6. Anne Nilsdatter f. sommeren 1736 g1g m. Hans Nilsen Klep. Se Klepp(B). Anne g2g m. enkemann Jon Olsen Klep. Se Klepp(A).
Br. 1720.

F.f. Niels Bechevals søn Halvor: Lars Fløtterø, Lars Becheval, Niels Isacssøn Aasen, Tolf Sølis qde., Isac Aasens datter Marta.
F.f. Nils Bechevals Ingeborg: Lars og Matis Fløtterød, Lars Bechevals quinde, Maren Becheval.
F.f. Niels Bechevols Maren: Matis Langerø, Niels Aasen, Helga Becheval, Tolf Sølis qde. Maren.

F.f. Niels Bechevals Gunnild: Lars Fløtterø, Niels Aasen, Per Sneltved, Lars Bechevals qde., Maren Becheval.
F.f. Niels Bechevals Gunner: Jacob Løberg, Helge Sneltved, Per Sneltved, Tolf Sølis qde.,
A?lle Kleven.
F.f. Niels Bechevals Anne: Niels Aasen, Helge Sneltved, Ingebret Fløtterø, --- Ballestads qde., Anne Fløtterø.

Nils og Gunhild var beslektet i tredje ledd (tremenninger) og måtte
derfor ha kongelig bevilling for å gifte seg.

Eiere:
Fra 1730 eide Gunder Solvesen Buer det meste av Bekkevold. Fra 1741,
Hans Gundersen Buer
(hans sønn).
Fra 1730 fortsatte Nils Halvorsen her som leilending.
Hans sønn, Gunder Nilsen Bekkevald kjøpte 2 huder i 1761.
Bruka ble dermed igjen sammenføyd og ble selveiergård.

G.br., selveier
Gunder Nilsen Beckeval
herfra dpt. 27/7-1732 d. etter 1801, s.a. Nils Halvorsen Bekkevald.
g. 4/1-1759 m. Gunhild Olsdatter fra Bekkevold(B) dpt. 10/6-1736 bg. 15/11-1798. ”Gunder Bækkevolds kone Gunnil Olesdtr. 62 1/2 aar.”, d.a. Ole Haagensen Bekkevold.
1. Gunhild Gundersdatter dpt. 23/12-1759 g. 30/7-1789 m. Torjus Christensen. Bodde på S. Lunde i Eidanger. Se Eidanger boka I (Schilbred), side 48/49.
2. Isak bg. 17/8-1761. ”Gunder Bechevals s. Isak 4 dage.”
3. Isak dpt. 1/8-1762 bg. 14/5-1763. ”Gunder Bechevols s. Isak 3/4 aar.”

4. Nils dpt. 17/6-1764  bg. 20/6-1764. ”Gunder Bechevals s. Nils 8 dage.”

5. Daniel Gundersen dpt. 27/5-1765. Se Familie 51 - Ø. Borge 1801.
6. Ingebor dpt. 30/7-1769 bg. 10/12- 1769. ”Gunder Bechevals d. Ingebor 1/2 aar.”
7. Isak dpt. 24/2-1771 bg. 29/11-1778. ”Gunder Bechevals s. Isak 6 aar.”
8. Ole Gundersen dpt. 19/6-1774. Overtok gården.

9. Nils dpt. 23/2-1777 bg. 29/4-1781. ”Gunder Bechevals s. Nils 4 1/4 aar.”

Br. 1759.


F.f. Gunder Bechevals pb. Gunnil: Hans Olsens kone, Anne Nielsdtr., Halvor Aaltvet, Lars Bachen, Halvor Jacobsen.

F.f. Gunder Bechevals db.
Isach: Lars Isachsens kone, Anne Nielsdatter, Halvor Aaltvet, Hans Olsen, Halvor Jacobsen.
F.f. Gunder Bechevals db.
Niels: Lars Bachens kone, Anne Nielsdtr., Halvor Becheval, Halvor Jacobsen, Peder Larsen
F.f. Gunder Bechevals db.
Daniel: Lars Isachsens kone, Anne Nielsdtr., Hans Olsen, Hans Larsen, Hans Nielsen.
F.f. Gunder Bechevals pb.
Ingebor: Hans Olsens kone, Thor Bachens kone, Halvor Aaltvet, Hans Klep, Ole Halvorsen.
F.f. Gunder Bechevals db.
Isach: Hans Kleps kone, Anne Vetlesdatter, Halvor Aaltvet, Lars Jacobsen, Ole Halvorsen.
F.f. Gunder Bechevals db.
Ole: Jon Kleppes kone, Gunhild Christensdatter, Thor Bachen, Hans Olsen.
F.f. Gunder Bechevals db. Niels: Lars Bachens kone, Kisten Halvorsdatter, Jon Klep, Ole Becheval, Isach Larsen.

Tjenestepike Lisbeth Andersdatter bodde her i 1762.

G.br., selveier
Ole Gundersen Bechevold
herfra dpt. 19/6-1774 bg. 10/10-1801. ”Ole Gunderssøn f. Bæchevold 27 1/3 aar.”
g. 20/6-1797 m. Maria Jacobsdatter fra Espedalen(1) dpt. 21/1-1770 d. 24/10-1846, d.a. Jacob Engebretsen Espedalen.
1. Anne dpt. 5/11-1797  bg. 19/11-1797. ”Ole Gunderssøns pb. Anne f. Bækkevold. 2 uger.”
2. Jacob Olsen dpt. 31/3-1799. Bodde visstnok i Eidanger.
3. Gunder dpt. 12/4-1801 bg. 29/11-1801. ”afdøde Ole Gunderssøns db. Gunder f. Bæchevold 7/12 aar.”
Br. 1797.

F.f. Ole Gunderssøns Anne f. Bækkevold: Torjus Lundes k., Anne Jacobsdtr., Ole Haraldssøn, Jacob Nilssøn, Isaac Espedalen.
F.f. Ole Gunderssøn Jacob f. Bækkevold: Ole Sølies k., Karen Jacobsdtr., Daniel Bækkevold, Torjus Lunde, Torjus Sørenssøn.
F.f. Ole Gunderssøn Gunder f. Bechevold: Ole Søelies k., Netten Nilsdtr., Jon Espedalen, Isaac Jacobssøn, Daniel Gunderssøn.


Enka Maria Jacobsdatter ble
g2g med Nils Thorsen på Osebakken.
Hun ble g3g med Lars Larsen på N. Bakken.

”Gamlefar” Gunder Nilsen bodde sammen med Ole Bechevold’s familie her i 1801. Det var nevnt i folketellingen
at han var enkemann etter 1. ektskap.

Tjenestepike som også bodde her samme år var Netten Nilsdatter fra Ramsåsen(18 år). Hun kom hit som fosterbarn
etter at faren Nils Olsen døde i 1782 og mora gifta seg igjen i 1785. Se N. Ramsåsen.

Besiktigelse av gården i 1796:

Kilde: Bamble tingbok nr. 24. Dato 19. Juli 1796. (Avskrift: Jan Christensen).
Besiktigelse og taksering av Bekkevold grunnet pengelån.
1 hud med bøksel, i god opphevdet stand. Føder 2 hester, 6 stk voksne fe og 16 stk smaakreaturer (sauer). Ingen skog, derimot en del utraster som ved opparbeidning "merkelig vil forhøie eiendommens verdi."
Takst utenom husene: 800 rdr.

Se Bekkevold(1).


(C) Gard Strøm