| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Bekkevold
Gård nr. 79 i Gjerpen prestegjeld.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.09.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bekkevold B - Bekkevold 1
Gammelt løpenr. 284b.

Bruket ble skilt ut fra hovedbølet i ca. 1720.

Landskyld etter delingen: 1 hud.

G.br., selveier
Lars Halvorsen Bækkevold
fra Bekkevold dpt. 28/6-1696 bg. 22/11-1741. ”Lars Becheval, 40 aar.”, s.a. Halvor Gundersen Bækkevold.
g. 16/6-1720 m. Kirsten Olsdatter fra S. Sneltvedt(A) dpt. 15/8-1697, d.a. Ole Toresen Sneltvedt.
1. Ingebor dpt. 20/7-1721 bg. 30/7-1723. ”Lars Bechevalds Ingeborg 2 aar.”
2. Karen Larsdatter dpt. 13/2-1724.
3. Anne dpt. 14/4-1726 d. juli 1726. ”Lars Bechevals Anne 12 uger.”
4. Anne Larsdatter dpt. 3/8-1727.
5. Ingebor dpt. 23/4-1730 bg. 13/1-1742. ”Lars Bechevals Ingeborg, 12 aar.”

6. Ole dpt. 17/5-1733 bg. 2/8-1733. ”Lars Bechevals Ole, 18 uger.”
7. Ole Larsen dpt. 12/9-1734.
8. Birte f. des. 1737 bg. 11/5-1740. ”Lars Bechevals (Birte) 2 1/2 aar.
Døde i barnekopper.”
Br. 1720.

F.f.
Lars Bechevals datter Ingeborg: Lars Fløtterø, Helge Becheval, Nils Bechevals qde., Sidsel Becheval.
F.f. Lars Bechevolds Karen: Erik Olssøn, Matis Langerø, Helge Becheval, Erik Olssøns qde.,
Maren Becheval.
F.f.
Lars Bechevals Anne: Lars Fløtterø, Anders Sneltved, Helge Beckeval, Søren Rises qde., Maren Becheval.
F.f. Lars Bechevals Anne: Lars Fløtterø, Anders Sneltved, Helge Becheval, Niels Bechevals qde., Maren Becheval.
F.f.
Lars Bechevalds Ingeborg: Jacob Løberg, Jens Follou, Torger Sølj, Marta Kleven, Gunnild Riis.
F.f. Lars Bechewals
Ole: Lars Fløtterø, Nils Ballestad, Ingebret Ballestad, Nils Bechevals qde., Gunnild Riis.
F.f. Lars Bechevols Ole
: Søren Riis, Nils Becheval, Anders Sneltveds qde., Gunnild Riis.
F.f.
(Lars) Bechevals Birte: Anders Bøle, Nils Beceval, Nils Bechevalds qde., Lisbeth Larsdatter.

Fra 1730 eide Gunder Solvesen Buer det meste av Bekkevold.
Fra 1741, Hans Gundersen Buer (hans sønn).
Ole Haagensen
(nedenfor) var i den tiden leilending her.

G.br., leilending
Ole Haagensen Bechevold
fra Riis(1) dpt. 25/5-1713 bg. 2/11-1748. ”Ole Becheval 35 aar.”, s.a. Haagen Larsen Riis.
g. 11/10-1733 m. Maren Danielsdatter fra N. Ballestad(A) dpt. 9/3-1710 bg. 9/6-1772. ”Halvor Bechevals kone 66 aar.”, d.a. Daniel Gundersen Ballestad.
1. Gunhild Olsdatter dpt. 10/6-1736 g.m. Gunder Nilsen Bechevald. Se Bekkevold(A).
2. Martha Olsdatter dpt. 3/5-1739.
3. Isak Olsen dpt. 16/8-1744.
Br. 1736.

F. f. Ole Bechevals Gunder: Gunder Borge, Anders Borge, ........ Riis, Abraham Venstøbs qde.
F.f.  Ole Sølis Marta: ...... Stoltz, Sivert Erikssøns quinde...........(i Borrestadstranden).
F. f. Ole Bechevals Isac: Gunder Søli, Halvor Becheval, Anders Danielssøn, Lars Danielssøns qde, Anne Nilsdatter.


Enka Maren Danielsdatter ble g2g med Halvor Nilsen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Halvor Nilsen Bækkevold
fra Bekkevold(A) dpt. 6/4-1721 bg. 18/12-1785. ”Halvor Bechevald 66 aar.”, s.a. Nils Halvorsen Becheval.
g. 19/9-1749 m. enke Maren Danielsdatter fra N. Ballestad(A) dpt. 9/3-1710 bg. 9/6-1772. ”Halvor Bechevals kone 66 aar.”, d.a. Daniel Gundersen Ballestad.
1. Ole Halvorsen dpt. 13/1-1751. Se nedenfor.
Br. 1749.

F.f. Halvor Bechevals db. Ole: Anders Danielsens kone, Ingebor Nielsdatter, Helje Sneltvet, Niels Bachen, Daniel Larsen.

Arbeider, innerst
Ole Halvorsen Bæchevold
herfra dpt. 13/1-1751 trolig d. i Porsgrunn, s.a. Halvor Nilsen Bækkevold.
g. 6/10-1772 m. Anne Andersdatter fra Langerød(A) dpt. 14/7-1748, d.a. Anders Mathisen Langerød.

1. Lars dpt. 23/5-1773 bg. 29/8-1773. ”Ole Bechevals s. Lars 16 uger.”

2. Maren Olsdatter dpt. 19/6-1774.
3. Lars Olsen Bækkevold dpt. 3/11-1776 g. i Ø. Porsgrunn 18/9-1804 m. Ellen Karine Christensdatter, d.a.Christen Larsen Lie. Se Familie 8 - Borgestad 1801.
4. Nils Olsen dpt. 3/1-1779.
5. Gunder Olsen dpt. 20/5-1781.
6. Karen Olsdatter f. ca. 1782.
7. Kirsten Olsdatter dpt. 16/5-1784 i V. Porsgrunn.
8. Halvor dpt. 2/4-1786 i V. Porsgrunn d. 28/10-1787 i V. Porsgrunn.
9. Anders Olsen Bækkevold dpt. 12/3-1788 i V. Porsgrunn d. 15/8-1859 i V. Pors. g. i Ø. Pors. 25/7-1815 m. Else Olsdatter fra Drangedal? f. ca. 1787.
    Barn 1. Ole Andersen Bækkevold f. 18/8-1815. Bodde i V. Porsgrunn.
    Barn 2. Inger Andrea f. 26/6-1818 d. 15/12-1819.
    Barn 3. Thor Andersen Bækkevold f. 8/6-1823 d. 1911 g.m. Maren Olsdatter. Bodde visstnok i Skiensgt. 8 på Osebakken. Var matros.
10. Harald Olsen Bækkevold f. ca. 1790. Bodde i Porsgrunn i 1825 og var Tømmermann.

F.f. Ole Bechevals db. Lars: Hans Olsens kone, Anne Vetlesdatter, Gunder Becheval, Mathis Andersen, Jacob Andersen.
F.f. Ole Bechevals pb.
Maren: Lars Sannis kone, Gunnil Christensdtr., Halvor Becheval, Mathis Andersen.
F.f. Ole Bechevals db.
Lars: Hans Olsens kone, Gunhild Gundersdatter, Ole Bøle, Mathis Fløtterøe, Jacob Langerøe.
F.f. Ole Bechevals db.
Nils: Lars Bachens kone, Gunhil Gundersdatter, Ole Bøle, Gunder Becheval, Isak Larsen.
F.f. Ole Bechevals db.
Gunder: Isak Bachens kone, Gunnil Gundersdtr., Jacob Langerøe, Mathis Fløtterøe, Hans Knudsen.

Denne familien bodde på gården en del år. De flyttet til vestre Porsgrunn i ca. 1781.
De brukte familienavnet Bækkevald/Bækkevold.

Halvor Nilsen kjøpte rundt 1761 denne gården av Hans Gundersen Buer.

Dette bruket ble i 1761 sammenføyd med Bekkevold(A).

G.br., selveier

Nils Andersen Bækkevold
fra Sukke i Botne, Vestfold dpt. 24/4-1739 bg. 20/1-1810. ”Nils Anderssøn Bækkevold 70 1/4 aar.”, s.a. Anders Gundersen fra Myre (1717-1745) og Kristine Hansdatter (1716-1748) fra Sukke. Begge Botne.
g. 25/7-1766 m. enke Karen Hansdatter fra Strømdal
dpt. 9/9-1731 bg. 29/1-1803. ”Nils Bækkevolds kone Karen Hansdtr. 71 2/3 aar.”, d.a. Hans Clausen Strømdal.
1.
Karen dpt. 19/7-1767 bg. 12/12-1779. ”Nils Lies d. Karen 12 aar.“
2. Gunder Nilsen dpt. 29/7-1770. Overtok gården.
3. Jacob Nilsen dpt. 23/6-1773. Se Klepp(1).
Br. 1781.

F.f. Niels Lies pb. Karen: Hans Lies enke, Ingebor Hansdatter, Realf Johannisen, Søren Hansen, Niels Larsen.
F.f. Niels Andersen Lies db.
Gunder: Lars Lies kone, Kisten Hansdtr., Arne Hansen, Jacob Olsen.
F.f. Niels Andersen Lies db.
Jacob: Arne Hansens kone, Karen Larsdatter, Lars Lie, Anders Jonsen.

Karen Hansdatter var e.e. Gunder Hansen Lie på Lid(5). Denne familien bodde på Lid fra 1766
til de flyttet hit i 1791. Se Lid(5).

Dåp i Botne 24/4-1739:
Anders
(Gundersen) Suches søn Niels. Faddere: Ole og Astri Myre, Moejes(?) Marthe Suche, Anne Løval.

Nils Andersen Bækkevold ble i 1791 verge for Ole Olsen (20) og Nils Olsen (13).
Dette var gutte barna til Ole Olsen og Bergitte Jonsdatter på Ønna under Klepp.
Se Ønna under Klepp.

G.br., selveier
Gunder Nilsen Becheval
herfra dpt. 2/9-1770 d. 13/2-1831 på Bekkevold, s.a. Nils Andersen.
g. i Eidanger 17/7-1794 m. Berthe Christensdatter fra Prestegården i Eidanger f. ca. 1761 d. 20/12-1829 på Bekkevold.
Forlovere: Nils Andersen Bekkevald og Nils Mortensen Qvæstad.
1. Christen dpt. 14/5-1795 bg. 18/12-1796. ”Gunder Nilssøns Bækkevolds db. Christen 1 7/12aar.”
2. Karen Gundersdatter dpt 22/10-1797 g.m. Nils Tollefsen. Se nedenfor.
3. Christen dpt. 1/3-1801 bg. 15/11-1801.”Gunder Nilssøns db. Christen f. Bækkevold 2/3 aar.”
4. Nils dpt. 29/1-1804  bg. 15/4-1804. ”Gunder Nilssøns db. Nils f. Bækkevold, 11 uger.”
5. Anders Gundersen f. 16/1-1804 (dpt. 16/6-1805) g.m. Karen Kirstine Andersdatter fra Bakken. Se Familie 4 - V. Borge 1845.
Br. 1801.

F.f. Gunder Nielssøn Bechevalds db. Christen: Ole Laerssøns k., Ambor Engelbertsdtr., Hans og Ole Gunderssøn, Jacob Nielssøn.
F.f. Gunder Nilssøns Karen f. Bækkevold: Hans Lies k., Inger Laersdtr., Ole Laerssøn, Jacob Søelie, Knud Hanssøn
F.f. Gunder Nilssøns Christen f. Bækkevold: Hans Lies k., Karen Olesdtr., Nils Bækkevold, Ole Larssøn, Jacob Nilssøn.
F.f. Gunder Nilssøns Nils f. Bækkevold: Hans Lies k., Anne Maria Nilsdtr., Matthias Fløtterøe, Jacob Klep, Ole Larssøn, Knud Hanssøn.
F.f. Gunder Nilssøn Anders f. Bækkevold: Ole Larssøns k., Lars Gunneri k., Jacob Klep, Hans og Anders Lie, Anders Olessøn.

Besiktigelse:

Kilde: Bamble tingbok nr. 24. Dato 19. Juli 1796. (Avskrift: Jan Christensen).
Besiktigelse og taksasjon av Bekkevold grunnet pengelån.
Den part Gunner Nielsen eier og paaboer. 8 skinn med bøksel. Adk. Skjøte av faren Niels Andersen meddelt 1 sept 1795.
God opphevdet stand, føder årlig 1 hest, 5 voksne fe, og 10 småkreaturer. Gårdeparten tilligger en del uppdyrket jord, som ved opparbeiding "merkelig vil forhøie sammes verdi". Bebygget med gode husebygninger for en bondefamilie.
Verdi (husene ubetraktet) : 500 rdr

I folketellingen 1801 kan vi se at Nils Andersen 62 år, bodde her med sin
kone Karen Hansdatter som var gift for andre gang (70 år gml.)

På samme gård bodde da Gunder, ”Hans sønn 30 aar” med kone Berthe Christensdatter på 40.
Det er videre opplyst at dette var begges første ekteskap. Deres datter Karen var deres eneste
barn i live. Hun var da 4 år gammel.
Tjenestefolk i 1801: Anders Olsen(13) og Anne Kirstine Christophersdatter(22). 

10/6/1831      GUNDER NILSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 17 s. 79-309.
Bekkevald      Arvinger:
               1. Sønnen Anders Gunderssen.
               2. Svigersønnen Niels Tollevssen.
Brt: 1080 -  0
Net:  939 - 33
Jordegods: 1 hud 11 skind i gd. Bekkevold med et skogstykke, solgt ved off. auksjon for 1080 spd. Skiftet er ufullstendig opptegnet.

Landskyld 1801: 2 huder.

Arbeider, innerst (leieboer)
Nils Tollefsen
fra Porsgrunn f. 1800.
g. 27/4-1821 m. Karen Gundersdatter herfra dpt. 22/10-1797 d. 9/10-1866 på Bratsbergkleiva i Skien, d.a. Gunder Nilsen.
Forlovere: "Harald Sølie, Anders Fossjordet."
0. f. 22/7-1821. ”Niels Tollefsen og Karen Gundersd.s Dødfødte Drengebarn, Bekkevold”
1. Anne Karine Nilsdatter f. 17/9-1822 g.m. Nils Andersen Svinholt. Se Familie 8 - Ø. Borge 1875 og Øvrum(7) "Myren".
2. Christen Nilsen f. 2/1-1825. Bodde i Eidanger.
3. John f. 18/12-1826 d. 30/4-1828 på Bekkevold.
4. John Nilsen f. 20/7-1829. Se Familie 14 - Borgestad 1865.
5. Gunder f. 13/10-1832 d. 21/7-1843 på Augestad.
6. Berthe Marie Nilsdatter f. 1939 g.m. Karl Hansen. Se Familie 7 - Frogner 1875.

F.f. Nils Tollefsens sønn John på Bekkevold: Pige  Karen Andersdatter Bakken, pige Gunhild Marie Tollefsdatter Porsgrunn, Jacob Nilsen Klepp, Tollef Nilsen Borge, Anders Olsen Fossjord.

Denne familien bodde her fra 1821. De flyttet til et hus under Augestad i 1831.
Karen døde på Bratsbergkleiva og ble gravlagt i Gjerpen. Hennes begravelse
er skrevet inn i Skien kirkebok.

Se Bekkevold(1).

(C) Gard Strøm.