ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
 Oppdatert 20.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Grønsten A
Husmannsplass under Bø.

Arbeider, husmann

Nils Olsen f. ca. 1664 bg. 14/2-1723. ”Nils Olssøn Grønsteen fra Hytten 59 aar.”

Br. ca. 1726.

 

Arbeider, husmann

Anders Nilsen Grønsten f. ca. 1702 bg. 9/4-1775. ”Anders Grønsteen 72 aar.”

g. 28/12-1748 m. Karen Johannesdatter fra N. Bø(A) dpt. 21/11-1728 bg. 22/7-1792. ”Anders Grønsteens enke Karen Johannisdtr. 68 aar.”, d.a. Johannes Jansen Bøe.

1. Nils Andersen dpt. 7/9-1749. Se Ø. Sokka.

2. Anne Andersdatter dpt. 24/4-1753 g.m. enkemann Peder Nilsen Baugerød. Se Baugerød(1).

3. Maren dpt. 21/7-1754 bg. 8/9-1754. ”Anders Grønsteens dtr. Maren 6 uger.”

4. Marthe Andersdatter dpt. 21/7-1754 g. 3/7-1792 m. Tollef Nilsen. Se Grønsten(B).

5. Johannes dpt. 29/9-1756 bg. 12/12-1756. ”Anders Grønsteens s. Johannes 10 uger.”

6. Johannes Andersen dpt. 4/12-1757. Se nedenfor.

7. Ole Andersen dpt. 1/2-1761 bg. 5/6-1786. ”Ole Andersen Grønsteen 25 aar.”

-   bg. 11/9-1763. ”Anders Grønsteens dødf. db.”

8. Maren Andersdatter dpt. 9/9-1764.

9. Jens dpt. 18/10-1767 bg. 17/12-1769. ”Anders Grønsteens s. Jens 2 aar 8 uger.”

Br. ca. 1748.

 

F.f. Anders Grønsteens db. Nils: Christen Hafbachens kone, Anne Larsdtr., Solve Bøe, Johannes Bøe, Jacob Østensen.

F.f. Anders Grønsteens pb. Anne: Erik Dyrendals kone, Maria Johannisdtr., Solve Rosval, Erik Dyrendal, Jon Johannesen.

F.f. Anders Grønsteens tvillingdøtre Maren og Marthe: Erik Dyrendals kone, Erik Madsens kone, Maria Johannisdtr., Anne Olsdatter, Solve Bøe, Gunder Bøe, Hans Bøe, Solve Rosval, Jacob Knudsen, Jan Johannisen.

F.f. Anders Grønsteens db. Johannes: Erik Dyrendals kone, Berthe Johannisdatter, Ole Jørgensen, Thomas Christensen, Jacob Gundersen.

F.f. Anders Grønsteens db. Johannes: Thomes Christensens kone, Berthe Johannisdtr., Peder Bøe, Ole Jørgensen, Engebret Johannisen.

F.f. Anders Grønsteens db. Ole: Jan Bøes kone, Ole Larsens kone, Thomes Christensen, Ole Larsen, Jacob Gundersen.

F.f. Anders Grønsteens pb. Maren: Christopher Pedersens kone, Johanne Olsdtr., Christopher og Jan Bøe.
F.f. Anders Nilsens db. Jens fra Bøe Rønningen: Christopher Bøes kone, Anne Haagensdatter, Christopher Bøe, Engebret Sneltvet.

 

 

Arbeider, husmann

Johannes Andersen dpt. 4/12-1757 bg. 12/2-1786. ”Johannes Grønsteen 27 aar.”

g. 5/6-1781 m. enke Jennert Pedersdatter fra Lia(A) under Fossum dpt. 1/8-1756 d. 8/5-1818 på Grønsten, d.a. Peder Knudsen Lien.

1. Anders Johannesen dpt. 25/7-1784. Se nedenfor.

Br. ca. 1780.

 

F.f. Johannes Andersens Grønsteens db. Anders fra Bøe Rønningen: Nils Bøes kone, Marthe Andersdtr., Ole Andersen, Ole Pedersen, Gunder Ellefsen.
 

Jennert Pedersdatter var enke etter Tollef Nilsen fra Åsen under Fossum.

 

Arbeider, husmann

Anders Johannesen herfra dpt. 25/7-1784 d. 7/7-1845 på Grønsten, s.a. Johannes Andersen. Se ovenfor.

g. 25/9-1806 m. Maren Nilsdatter fra Gromstulen(A) under Bø dpt. 18/8-1782 d. 16/2-1850 på Rød under Kise, d.a. Nils Nilsen.

-   bg. 19/8-1807. ”Anders Johannissøns dødfødte drengebarn fra Grønnesteen under N. Bøe.”

1. Johannes dpt. 9/10-1808 bg. 14/10-1810. ”Anders Johannissøn Grønsteens db. Johannes und. N.Bøe 2 aar.”

2. Johannes Andersen f. 9/12-1811.

3. Nils Andersen f. 3/12-1814. Se Sandbakken under Tufte og Doksrød(2) "Hagen".

4. Ole f. 20/1-1818 d. 12/1-1823 på Grønsten.

5. Mads Andersen f. 8/8-1822. Se Rød under Kise.

Br. ca. 1818.

F.f. Anders Johannissøns db. Johannes u/N. Bøe: Ole Aslakssøns k., Maren Johannisdtr., Christopher Jenssøn, Christopher og Nils Nilssøn.
F.f. Anders Johannissøns db. Johannes u/N. Bøe: Hedevig Engelbertsdtr., Kirsten Johannisdtr., Mads Johannissøn, Helje Larssøn, Christopher Nilssøn.

I 1845 var Maren blitt enke. Hun bodde her sammen med sin sønn Mads på 23 år som arbeidet i gruvene.
Tjenestepike (1845): Maren Olsdatter (23).

Enka Maren Nilsdatter flyttet til sin sønn Mads på Rød under Kise hvor hun døde etter noen år.


Gruvearb., husmann
Hans Isaksen
fra N. Bø(D) dpt. 4/8-1793 d. 22/4-1864 på Åsen, s.a. Isak Hansen Bøe.
g. 19/9-1822 Aslaug Olsdatter fra Brånan under Eriksrød dpt. 7/8-1796 d. 24/12-1835 u. Bø, d.a. Ole Olsen.
Forlovere: "Mads Madsen Fossum, Lars Halvorsen Fossum."
1. Kirsten f. 4/8-1822.
2. Kirstine Hansdatter f. 12/6-1824.
3. Isak Hansen f. 19/1-1826 på Åshammer.
4. Ole Hansen f. 21/11-1828.
-   f. 19/10-1831. ”Dødfødt pigebarn”.
5. Halvor f. 1/12-1833 d. 25/12-1833.
6. Halvor f. 10/10-1834 d. 10/10-1834. Levde i 6 timer.
-   f. 10/10-1834. ”Dødfødt barn.”
Br. ca. 1822.

Tjenestepike i 1845: Ugifte Maria Olsdatter (40).

(C) Gard Strøm.