ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

Oppdatert 20.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Bø nordre A
Nordre Bø ble delt i 2 bruk i ca. 1660.

Landskyld i 1661: 6 huder.

Fra jordeboken av 1661:

Bø Nørdre (med Nøsterøe [= Nisterød])

Lauridtz och Tolluff paaboer

Arbeidspendinge – 7 ½ m.

Smørleding – 1 bismerpd. 1 ½ m, er 1 dlr 6 s.

Meell – 2 bismerpund, er ½ m 8 s.

Tilsammen – 3 rdr 1 m 2 s.

 

Kilde: Fogderegnskap Bratsberg. Odelsskattemanntallet 1666-67:

Laurs Bøe, eyer i gaarden 6 Huder, bruger det self.”

 

Vi vet ikke om dette er en holdbar konklusjon og det er ikke bevist at barna nedenfor er barna til Lauritz Bøe.
Men Lauritz Bøe i denne generasjonen er hvertfall trolig bror til Tolf (Tollef) Bøe.

G.br., selveier

Lauritz (Hansen?) f. før 1620. (Myndig før 1660).

1. Marthe Lauritzdatter f. ca. 1641 g.m. Anders Gundersen. Se Børønningen(A).

2. Hans Lauritzen f. før 1645. Se nedenfor.

3. Nils Lauritzen f. ca. 1660. Se nedenfor.

4. Kirsten Lauritzdatter f. ca. 1664 g.m. Jon Olsen. Se N. Bø (B).

5. Svend Lauritzen f. ca. 1666. Se Familie 17 - Fossum før 1700.

6. Ole Lauritzen f. ca. 1669. Se N. Bø(B).

Br. ca. 1660.

 

Fra skattematrikkelen 1670/71:
Lauritz og Tolleff bruger, schylder 12 huder. Andrej Cornitz ehr ejende 6 huder och Lauritz
ejer 6 huder med halff bøxell. Giffuer Schatt 24 Rdl.

 

G.br., leilending

Hans Lauritzen Bøe f. før 1645 d. 1686 i Skien, s.a. Lauritz Hansen Bøe/Holm.

g1g m. Marthe Olufsdatter fra Skien d. ca. 1666, d.a. Oluff Ingebretsen og Marthe Olufsdatter f. 1629 d. i barselseng i Skien 1667.

g2g m. enke Karen Kittilsdatter fra Meen d. 1687 i Skien, enke etter Simen Simensen Meen. Se Meen(A).

g3g m. Anne Pedersdatter.

Br. ca. 1672. Se Gamle Holm.

 

G.br., leilending

Christen Tollefsen f. ca. 1658 bg. 11/12-1737. ”Christen Tolfssøn, 79 aar.”

Br. 1686.

 

Christen Tolfsen m/ familie flyttet til plassen Skriva u. Bø i ca.
1695 etter en kortere tid på Børønningen. Se Skriva.

 

G.br., leilending

Peder Jensen Bøe f. ca. 1649 bg. 26/11-1695. ”Peder Jenssen N. Bø 46 1/2 aar g.”

g.m. Anne Nilsdatter fra Vale i Valebø, Holla f. ca. 1664 bg. 10/5-1696. ”Torgjer Eriks. troloved qnd. Anne Nilsd. 32 aar gml.”, d.a. Nils Torbjørnsen Vale d.y.

1. Søren dpt. 15/3-1691 bg. 17/5-1696. ”Sl. Peder N. Bøes søn Søfren 5 aar g.”

Br. 1695.

 

 F.f. Peder (Jensen) Hoppestads søn Søfren: Ole Hoppestad, Halvor Hoppestad, Truels Pederssens qnd. Karen, Marthe tienner hos Ole Hoppestad.

Skifte 19. november 1694 på Findal, Solum:
Torbiørn Nielsen død,
enka Ingeri Pedersdatter.
Ingen barn, hans søsken arver:
Den salige manns søstre Anne og Børte Nielsdøtre, begge gifte;
halvsøsknene Christen Nielsen, Anne Nielsdatter Vale og Kari Nielsdatter, samtlige boende i Valebø.
På Anne Nielsdatters vegne møtte hennes mann Peder Nielsen Bøe
(skal nok være Peder Jensen Bøe. LBK) av Gjerpen sogn.
Den andre fullsøstra Børte Nielsdatter bor i Mælum «och hafver» (er gift med) Anders Lunde. På hennes vegne møter Olle Hoppestad fra Gjerpen.
På de tre halvsøsken fra Valebøs vegne møtte ingen.
Enka la fram et skiftebrev datert 12. september 1690 hvor det meldes at det tilfaller hennes barn fra første ekteskap med Hans Torstensen 103 rdl.
3 ort og 16 sk. som fortsatt innestår i boet.
På barnas vegne møtte deres formyndere Isach Åfoss for Peder, Inger og Kirsti, og Torsten Klyve for Ingebor, Marthe og Kari.
Eldste sønn Tosten er selv myndig.
Både enkas lagverge Hans Ånnerød og barnas formyndere krever at barnas arvelodd tas ut «førrend noget her i Boet kan vedgiøris» og slik blir det.

(Transkribert av Leif Biberg Kristensen).

Peder var tidligere på Hoppestad i følge det alfabetiske registeret i Gjerpen første kirkebok: ”Per Hoppestad siden paa Nordre Bøe.”

Enka Anne skulle gifte seg igjen i 1696 med Torjer Eriksen, men de ble bare såvidt trolovet før hun døde. Like etter giftet han seg
med Anne Olsdatter. Se Børønningen Andre.

 

En begravelse i Gjerpen kirke den 5/6-1707: ”En gl. qvinde Anna Halstensdatter fra Nr. Bøe. 65 aar.” ( f. ca. 1642).

 

G.br., leilending

Christen Solvesen Bøe fra Rosvald f. ca. 1659 bg. 28/5-1741. ”Christen Bø, 82 aar.”

g. 28/9-1690 m. Jennert Eriksdatter fra M. Bø(B) f. ca. 1658 bg. 5/12-1737. ”Christen Bøes qde Jennert 80 aar.”, d.a. Erik Olsen Bøe.

1. Anne dpt. 1/6-1691 bg. 9/12-1703. ”Christen Solvesens datter Anna fra Nordre Bøe. 13 aar.”

2. Marthe dpt. 19/11-1693 bg. 17/2-1694. ”Christen Rosvalds d. Marthe, 14 uger g.”

3. Solve Christensen dpt. 27/1-1695. Se N. Bø(C).

4. Maren dpt. 27/12-1697 bg. 17/9-1702. ”Christen Solvessens datter Maren fra nordre Bøe. 5 aar gammel.”

5. Randi Christensdatter dpt. 30/1-1701 g.m. Erik Jensen Otterholt. Se N. Oterholt.

Br. ca. 1700.

F.f. Christen Rosvalds d. Anne: Christopher Kise, Hans Iversen Aas, Tollof Glorsmyr, Else Hoppestad, Tollef Eriksens qvinde Karen, Anne Nilsdatter Glorsmyr.
F.f. Christen Rosvalds d. Marthe: Erik Hoppestad, Anders Bø, Abraham Bø, Else Hoppestad, Tollof Gromstulens qvinde Karen, Solve Rosvals datter Maren.
F.f. Christen Rosvals søn Solve: Tollef Eriks. Ingebret Rosvald, Nils Nilsen Skaven, Kittil Aases qnde Maren, Lauritz Bøes qnde Anne, Anne Solvesd. Rosvald.
F.f. Christen Rosvals datter Maren: Tollev Eriksen, Ole Eriksen, Kitil Aases qnde Maren, Berulf Stulens qnde, Helwig Halvorsd. Kise.

F.f. Christen Bøes d. Randi: Anders Bøe, Christian Skaven, Kittel Aasters Qvinde Mari, Jacob Bøes Qvinde Berte, Catharine Eriksd. hos Nils Skaven.

Christen og Jennert var tidligere på Rosvald og Skreua (u. Bø).

 

Landskyld 1730: 3 huder som tilsvarte 2 ½ rd. i årlig leie.

 

Kilde: ...... Besigtigelse av Fossum Jernverk 1730.
Nordre Bøe, sk. M. B. 12 huder, bruges af:
Morten Christensen            )

Jacob Tollefsen                   ) Hver ¼ part og svarer udi årlig

Christen Solvesen           ) landskyld tilsammen 10 dr.

Solve Christensen               )

 

Derunder 4 husmannsplasser som bruges med årlig avgift:
Grumstulen bruges av Daniel Gundersen, som betaler derav 3 rdr.

Det ene Schreua bruges av Christen Tolfsen, som derav svarer årlig 3 rdr.

Det andet Schreua bruges av Niels Grønsteens enche, som derav betaler årlig 1 dr 48 sk

Lien, bruges af Simon Jensen, som betaler årlig avgift 1 rdr 48 sk.

 

G.br., leilending

Johannes Jansen Bøe fra N. Foss(A) dpt. 24/6-1701 bg. 17/9-1751. ”Johannes Bøe 52 aar.”, s.a. Jan Justsen Foss.

g. 10/11-1726 m. Maren Ingebretsdatter fra Rosvald dpt. 21/1-1700 bg. 23/8-1763. ”Johannes Bøes enke 66 aar.”, d.a. Ingebret Gundersen Rosvald.

1. Birthe dpt. 17/8-1727 bg. 15/10-1727. ”Johannes Fosses Birte 8 uger 3 dager gl.”

2. Karen Johannesdatter dpt. 21/11-1728 g.m. Anders Nilsen. Se Grønsten(A) u. Bø.

3. Berthe Johannesdatter dpt. 11/2-1731 g. 28/12-1759 m. Ole Larsen.

4. Jan Johannesen dpt. 1/2-1733. Se nedenfor.

5. Maria Johannesdatter f. nov-des. 1735 g.m. Christopher Pedersen. Se Tveten (Tveitstua) u. Rising.

6. Engebret Johannesen dpt. 13/7-1738. Se S. Sneltvedt(D).

7. Anne dpt. 4/6-1741 bg. 2/9-1741.

8. Halvor dpt. 1/3-1744 bg. 1/12-1748. ”Johannes Bøes s. Lars* 3 aar.”

Br. ca. 1741.

 

F.f. Johannes Fosses Birte: Ingebret Rosval, Per Bø, Gunder Rosval, Hellie Fos, Anne Jønneval.

F.f. Johannes Fosses Karen: Tolf Tofte, Jost Fos, Solve Rosvold. Fos, Birte Fos.

F.f. Johanes Fosses Birte: Jost Fos, Christen Sem, Johan Møller, Gunder Hynis qde., Anne Castet.

F.f. Joh: Janssens Jan: Tron Møller, Solve Rosvold, Gunder Hynis qde., Johanne Fos.
F.f. (Johannes) Fosses Maria: Ole Jønneval, Solve Rosval, Lerces qde., Johanne Larsdatter.

F.f. Johanes Fieldets Ingebret: Gunder Hynj, Christen Larssøn, Jens Olssøn, Ingebret Fieldets qde., Ane Hoppestad.

F.f. Johanes Bøes Anne: Gunder Hyni, Guner Bø, Abraham Solvessøn, Solve Rosvals qde. Kirsten.

F.f. Joh. Bøes Halvor: Solve Bø, Hans Aas, Solve Rosvol, Gunder Hynis qde., Karen Jacobsdatter.

 

*Sønnen ”Lars” er ikke funnet døpt i kirkeboka. Jeg vil anta at Halvor og Lars er en og samme person og
at presten Monrad kan ha skrevet feil ved en av anledningene.

 

Denne familien kom fra N. Foss etter en tid i Luksefjell (”Fjeldet”).

 

G.br., leilending

Jan Johannesen Bøe herfra dpt. 1/2-1733 bg. 27/12-1806. ”Jan Johannissøn f. N. Bøe 73 3/4 aar.", s.a. Johannes Jansen. Se ovenfor.

g. 4/1-1759 m. Karen Madsdatter fra Dyrendal u. Fossum dpt. 20/4-1738 bg. 27/4-1798. ”Jan Johannissøns kone Karen Madsdtr. f. N. Bøe 60 aar.”

1. Anne Jansdatter dpt. 11/11-1759 g.m. Nils Nilsen. Se Gromstul(A) u. Bø.

2. Johannes Jansen dpt. 19/9-1762. Se nedenfor.

3. Mads Jansen dpt. 14/8-1768. Se Børønningen Andre.

4. Maren dpt. 13/1-1771 bg. 9/3-1774. ”Jan Bøes d. Maren 3 aar.”

5. Maria dpt. 18/10-1778 bg. 8/10-1780. ”Jan Bøes d. Maria 2 aar.”

Br. ca. 1760.

 

F.f. Jan Bøes pb. Anna: Erik Dyrendals kone, Berthe Johannisdatter, Erik Dyrendal, Mads Bøe, Engebret Johannisen.

F.f. Jan Bøes db. Johannes: Maria Johannisdtr., Sidsel Madsdtr., Ole Bøe, Christen Gundersen.

F.f. Jan Bøes db. Mads: Isak Jacobsens kone, Maren Haagensdatter, Christopher Bøe, Ingebret Sneltvet, Ole Isaksen.

F.f. Jan Bøes pb. Maren: Karen Jansdtr., Maren Haagensdatter, Peder Engebretsen, Jan Pedersen, Nils Andersen.
F.f. Jan Bøes pb. Maria: Halvor Hansen Bøes kone, Anne Jensdatter, Jonas Eriksen, Johannes Andersen, Ole Andersen.

 

G.br., leilending

Johannes Jansen Bøe herfra dpt. 19/9-1762 d. 17/5-1820 på N. Bø., s.a. Jan Johannesen Bøe. Se ovenfor.

g. 7/10-1790 m. Hedvig Olsdatter fra S. Kise dpt. 20/9-1767 d. 15/6-1850. ”Johannes Jahnsens enke, 84 aar”, d.a. Ole Aslaksen Kiise.

1. Maren Johannesdatter dpt. 1/1-1791 g.m. Helge Larsen fra Børønningen. Se Foss(7).

2. Kirsten Johannesdatter dpt. 27/10-1793 g.m. Jacob Madsen. Se Fossum 1835.

3. Ole Johannesen dpt. 18/6-1797. Se nedenfor.

4. Karen Johannesdatter dpt. 28/5-1805 d. 1893 i Sugar Creek g.m. Ole Pedersen Bøe. Se M. Bø(B).

5. Anne Maria Johannesdatter f. 1/11-1813 g.m. Christen Christensen Bøe. Se S. Bø(B).

Br. 1789.

 

F.f. Johannes Janssøns pb. Maren fra Bøe: Peder Hanssøns kone, Pernille Olesdatter, Aslak Olessøn, Mads Christenssøn, Mads Janssøn.

F.f. Johannes Janssøns pb. Kirsten u/N, Bøe: Anne Laersdtr., Else Halvorsdtr., Hans Christopherssøn, Nils Nilssøn, Peder Madssøn.

F.f. Johannes Janssøns Ole f. N, Bøe: Pernelle Olesdtr., Karen Christensdtr., Erik Olessøn, Peder Hanssøn, Solve Laerssøn.

F.f. Johannes Janssøns Karen f. N, Bøe:Anne Larsdtr., Maren Nilsdtr., Mads Janssøn, Hans Pederssøn, Anders Johannissøn.
F.f. Johanes Jansen Bøe og Hedevig Olsdtrs Ane Maria: Christhoper Nilsens k., Karen Rasmusdtr., Nils Nilsen, Harald Halvorsen, Ole Pedersen.
 

Kilde: Bamble pantebok I, 1 s.140A. Dato: 28/4-1789. (Avskrift: Jan Christensen).

Festes til Johannes Jansen og sin tilkommende hustru, 2 huder i no. Bø, før brukt av faren Jan Johansen, men godvillig avstått til sønnen, og da intet udi bøxel er betalt, men derimod godvillig er indgaaet aarlig at betale udi land-skyld 6 rdr der for levetid.

 

G.br., leilending

Ole Johannesen Bøe herfra dpt. 18/6-1797 d. i USA, s.a. Johannes Jansen Bøe. Se ovenfor.

g. 25/9-1822 m. Ingeborg Larsdatter fra S. Ås(A) dpt. 17/2-1799 d. 14/5-1846 på N. Bø, d.a. Lars Halvorsen Aas.

Forlovere: Helge Larsen Bøe, Ole Olsen Aas.

1. Johannes Olsen f. 3/8-1823. Se nedenfor.

2. Lars Olsen f. 11/12-1825 d. 12/1-1846 på N. Bø.

3. Erik f. 21/11-1829 d. 15/9-1844 på N. Bø.

Br. ca. 1820.

 

Tjenestefolk i 1835: Nils Olsen(25). Tjenestefolk i 1845: Anders Johannesen (17), Anne G. Simonsdatter (28) og
Kirsten Hansdatter (17).

Ole Johannesen Bøe er registrert utvandret i 1873 sammen med sin sønns enke Maren Jacobsdatter og
hennes nye mann Jacob Christensen og deres barn. Da var Ole  enkemann og alle hans barn døde.

 

Arbeider, innerst

Johannes Olsen Bøe herfra f. 3/8-1823 d. 16/7-1855 på Bø, s.a. Ole Johannesen Bøe. Se ovenfor.

g. 3/10-1850 m. Maren Jacobsdatter fra Dyrendal under Fossum f. 5/11-1825, d.a. Jacob Madsen Dyrendal.

1. Lars f. 12/4-1852 d. 26/8-1852.

2. Ingeborg Kristine f. 11/1-1854 d. 25/3-1855.

 

Enka Maren Jacobsdatter ble g2g m. Jacob Christensen. Se nedenfor.

 

G.br., leilending

Jacob Christensen Bøe fra S. Bø(B) f. 16/8-1827 d. i USA, s.a. Christen Christensen Bøe.

g. 27/3-1857 m. enke Maren Jacobsdatter fra Dyrendal under Fossum f. 5/11-1825 d. i USA, d.a. Jacob Madsen Dyrendal.

1. Johannes Jacobsen f. 10/1-1858.

2. Kirsten Marie Jacobsdatter f. 1/5-1860.

3. Christen Jacobsen f. 30/9-1861.

4. Jacob Jacobsen f. 30/10-1863.

5. Erik Jacobsen f. 27/9-1866.

6. Lars Jacobsen f. 29/9-1869.

Br. 1857.

 

Maren Jacobsdatter var enke etter Johannes Olsen Bøe, ovenfor. Andre på gården i 1865: Føderådsmann og enkemann,
Ole Johannesen (71), hennes første svigerfar. Tjenestefolk: Christen Olsen (16) og Anne Kirstine Christensdatter (25).


Hele familien emigrerte til N. Amerika våren 1873. Se Presteattest av 26/3-1873.
Han kjøpte jord i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin og bygde seg gård der.

Denne eiendommen med løpenr. 83, ble i Norges matrikkel 1889 omgjort til bnr 8.

G.br., leilending

Nils Danielsen Bøe fra Kiste i Siljan f. 15/6-1823 på Kiste d. 12/9-1888 på Bø, s.a. Daniel Nilsen Kiste og Berthe Marie Larsdatter Austad.

g. i Siljan 1/4-1855 m. Inger Marie Olsdatter fra Siljan dpt. 19/12-1824 d. 22/6-1898 på Foss aldershjem, d.a. Ole Arnesen Kiste.

1. Ole Kristian Nilsen f. 18/9-1855 i Siljan. Se nedenfor.

2. Berte Marie Nilsdatter f. 8/6-1860 i Gromstul u. Bø g.m. enkem. Anders Ingebretsen Aas. Se Dyrkoll(1).

3. Kirsten Sofie Nilsdatter f. 21/3-1863. Bodde her i 1891.

4. Nella Lovise Nilsdatter f. 27/10-1865.

Br. 1873.

 

Da de giftet seg bodde de begge på Kiste i Siljan. Det nygifte paret og deres nyfødte sønn
Ole Kristian er registrert innflyttet fra Siljan til Gromstul u. Bø i Gjerpen i april 1856.
Siden kom familien til N. Bø i 1873.
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

83

Bø nordre

H. Løvenskiold

3 daler - 0 ort - 11 skilling


 

G.br., forpakter

Ole Kristian Nilsen Bøe herfra f. 18/9-1855 på Kiste i Siljan d. 29/5-1929, s.a. Nils Danielsen Bø.

g. 20/6-1882 m. Anne Helvig Engebretsdatter fra Rød i Siljan f. 21/1-1854 på Rød d. 31/1-1930, d.a. Engebret Eriksen Rød (s.a. Erik Engebretsen på Gromstul i Luksefjell).

1. Nils Olsen Bø f. 4/10-1890.

Br. 1889.

 

Denne gården var på Ole Bøes tid kjent som et av mønsterbrukene i Gjerpen. Tjenestefolk her i 1891:
Kirsten Sofie Nilsdatter (hans søster) f. 1863, Ole Hermansen fra Lårdal f. 1867 og Lars Aslaksen f. 1874.

 I 1879 startet Ole Bø ”Gjerpen frie Misjonsforening”. Foreningen er en av de eldste i Det norske misjonsforbund.
Familien bodde en tid på Jønholt under Jønnevald. I 1895 ble Ole Kristian Bøe fattigforstander i Gjerpen kommune.
Se Foss(1).

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

10 

8

83

Bø nordre

H. Løvenskiold

4 daler - 2 ort - 4 skilling

7 mark 98 øre

 

G. br., leilending

Olaf Andersen fra Naphaug i Siljan f. 19/7-1841, s.a. Anders Johnsen.

g. i Siljan 25/2-1876 m. enke Ingeborg Karine Simonsdatter fra Moholt i Siljan f. 8/7-1841, d.a. Simon Nilsen.

1. Oluf Anton Olsen f. 6/9-1877 på Naphaug i Siljan. Skogsarbeider i 1900.

2. Sigvart Olsen f. 1/4-1879 i Siljan. Skrev seg siden Sigvart Olsen Limi. Se Hasledalen under Gulset.

3. Martinius Olsen f. 11/1-1886 på S. Naphaug i Siljan. Var skogsarbeider i 1900.

Br. 1897.

 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

10 

8

Bø nordre

Kammerherre L. Løvenskiold

7 mark 98 øre

 

 

I 1911 hadde de ei tjenestejente på gården, Liv Jansen fra Tuddal i Telemark f. 1873.

 

Johannes Olsen forpaktet gården fra 1905-1909.
Jon Pedersen Tveit
fra 1909 til 1917. Se Tufte(6).
Deretter Peder Paulsen Bø fra 1917 til 1918. Se hans familie på Bø(11).

All skog ble sammenføyd til bnr 1 i 1918 og beholdt av Løvenskiold - Fossum. De 4 gårdene med
jord ble utskilt og solgt til private.

Se Bø(11) - søndre, Bø(12) - midtre, Bø(13) - nordre og Bø(15) - vestre.

(C) Gard Strøm.