ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sokka
Gård nr. 138 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 22.04.2024
 


Sokka 1 - Sokka østre
Gammelt løpenr. 461. Siden Norges matrikkel 1889: 138/1.

Se også det gamle hovedbølet.

Adresse i dag: Gamle Kikutvei 155, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Gustav Olsen
f. ca. 1652 bg. 13/8-1713. ”Gustaf Suchen 61 aar, fattig jord.”
g. 9/4-1690 m. Kirsten Andersdatter fra Roligheten under Sneltvedt f. ca. 1657 bg. 6/6-1717. ”Kirsten Suchen 60 aar.”, d.a. Anders Muremester.
1. Karen dpt. 17/4-1692 bg. 15/9-1694.
”Justaf Sukkes datter Karin 2 1/2 aar g. fj. (fj = fattig jord)”.
Br. ca. 1690-1717.

F.f. Gustav Sukkens datter Karen: Aslak Graffli, Anders tien paa S. Falchum, Aaste Aadnesd. i byen, Lauritz Lykkis qvinde Tønnil, Ragnil en pige paa Høimyr.

Barnedåp i Gjerpen den 29/9-1700  Laurits Jensens søn Lauritz.
Faddere: Nils Lund, Justav Sukken, Aslak Høimyrs qnd. Helje Andresdatter fra Rolighed.

”Guttorm Jensen og Berthe Sukkens frillebarn Anne” dpt. 27/7-1684.

Arbeider, husmann
Nils Suchen
f. ca. 1657(!) bg. 20/2-1757. "Niels Sucha 101(!) aar."
g.m. NN.
1. Martha Nilsdatter dpt. 27/8-1713.
2. Anne dpt. 7/2-1717 bg. 16/4-1717. ”Nils Suches datter Anne 10 uger.”
3. Christen Nilsen dpt. 11/6-1719.
Br. ca. 1710.

F.f. Nils Suchens datter Martha: Halvor Sem, Christen Graflj, Lars Anderssøn Sem, Anders Sems qde. Gurj, Isak Højelis qde Dorthe.
F.f. Nils Suches datter Anne: Isak Højeli, Albret Lyngaasen, Lars Sem, Hans Aamots qde. Karen, Maren Grafli.

F.f. Nils Suches søn Christen: Søren Grinj,
Jacob Rissing, Anne Jansdatter Grinj, Anne Køjte.

"Niels Suches kvinne" var fadder i 1715 for Isak Høglies datter Martha. Hun var også fadder for Christen Gravlis søn Gregorius i 1716.
Nils Suchen var fadder 3. juledag 1723 for det "uægte" barnet Anna Jonsdatter. Moder: Lars Tvetens datter Anne Larsdatter. Far var
Jon Tormodsen.
"Nils Sucha" og Ole Gravli var forlovere i 1729 for Mathias Christensen Gravli og Birte Turvildsdatter.

Arbeider, husmann
Jon Tormodsen
m/ famile bodde her fra ca. 1720-1724.
Se plassen Tveitstua i Tveten under Rising.

Arbeider, husmann
Isak Nilsen Sucha
fra S. Ballestad(B) dpt. 19/2-1708 bg. 6/5-1764. ”Isach Nielsen Rising ejet, 60 aar., s.a. Nils Jonsen Ballestad.
g. 1/10-1737 m. Karen Andersdatter f. ca. 1709 bg. 12/2-1769. ”
Isak Suchas enke 60 aar.”, d.a. Anders NN.
Forlovere: "Ole og Gunder fra Sneltved."
1. Nils bg. 19/7-1738. ”Isak Kiærs Nils, 10 uger.”
2. Nils Isaksen dpt. 16/8-1739.
3. Ingeborg Isaksdatter dpt. 4/6-1743 g.m. Paul Andersen. Se Familie 23 - Kleiva 1784.
4. Gunborg dpt. 28/11-1745 bg. 3/12-1746. ”Isak Succens barn, 1 aar.”
5. Nils Isaksen dpt. 27/12-1748.
6. Marthe Isaksdatter dpt. 26/2-1755.
Br. ca. 1743.

F.f. Isak Bergs Nils: Gunder Sneltved, Sivert Sneltved, Hans Tostenssøn, Anders Kiærs qde.
F.f.
Isak Succes Ingeborg: Knud Kiær, Johannes Biørnssøn, Levor Succes qde., Marte Knudsdatter.
F.f. Isak Sucens Gunbor: Levor Graflis qde., Maren Knudsdatter, Jacob Hanssøn.
F.f. Isak Succens db. Nils: Maren Henningsdtr., Guri Hansdtr, Knud Kiær, Nils Henrichsen.
F.f. Isak Suchas pb. Marthe: Jens Thorsens kone, Ingebor Olsdtr., Thor Omuth, Christen Olsen.

G.br., leilending
Jens Thorsen
fra Hobek.
Br. 1755. Se Hobek under Rising.

G.br., selveier
Nils Andersen Sukken
fra Grønsten(A) under Bø dpt. 7/9-1749 bg. 7/9-1800. ”Nils Anderssøn Grønsteen f. Bøe-Rønning 52 aar.”, s.a. Anders Nilsen Grønsten.
g1g 6/10-1774 m. Kirsten Halvorsdatter fra Sneltvedt(13) "Gården" f. ca. 1740 bg. 16/3-1783. ”Nils Grønsteens kone 43 aar.”, d.a. Halvor Gundersen Sneltvedt.
g2g 25/7-1797 m. Mari Ellefsdatter fra Børønningen(C) dpt. 15/11-1767 d. 22/11-1816 på Grønsten, d.a. Ellef Halvorsen fra Sauherad.
1. Anne Maria Nilsdatter dpt. 28/7-1776 g.m. Nils Sigurdsen Aamot. Se Åmot.
2. Else Nilsdatter dpt. 4/6-1780.
Br. 1775.

F.f. Nils Andersens pb. Anne Maria fra Suchen: Even Sneltvets kone, Marthe Andersdtr., Halvor Sneltvet, Jan Bøe, Johannes Andersen.
F.f. Nils Andersens pb. Else fra Bøe Rønningen: Even Sneltvets kone, Anne Andersdatter, Halvor Sneltvet, Ole Andersen, Johannes Jansen.

Nils Andersen flyttet til Grønsten i 1783 da første kona døde.

Gulbrand bodde her med kone og ett barn i 1782.

G.br., selveier
Christen Eriksen
.
Br. 1783. Se Løberg(11) ”Leppen”.

G.br., selveier
Torbjørn Nilsen fra Heldal i Drangedal f. ca. 1768 d. 5/6-1836 i Marker.
g. i Drangedal 18/10-1789 m. Tarand Jørgensdatter fra Røe i Drangedal dpt. 29/9-1769 d. 12/12-1815 i Marker.
Br. 1790.

Torbjørn og Tarand kom fra Drangedal og bodde her i ca. 12 år. De flyttet i ca. 1798 til Kittilsrød under Rising.
Etter 4 år der flyttet de videre til Marker(C) under Grini.

G.br., selveier

Hans Olsen Skaardal
f. ca. 1747.
g.m. Alet Mathiasdatter f. ca. 1751 bg. 14/6-1801. ”
Hans Olessøns kone Alet Matthiædtr., f. Østre Suchen, anm. at være 50 aar.”
1. Anne Hansdatter f. ca. 1782 g.m. Ole Jacobsen Holmen. Se Holmen under Rising.
2. Inger Hansdatter f. ca. 1784.
3. Mathias Hansen f. ca. 1788. Se nedenfor.
Br. 1801.

Losjerende her i 1801: Agatha Hansdatter, enke(57), dagarbeider og Anne Hansdatter, enke(50), dagarbeider.

Dette ekteparet er ikke viet i Drangedal, Gjerpen, Holla, Skien, Eidanger, Siljan, Solum eller Sauherad.

5/11-1801      ALET MATHIASDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 12, side 531b.
Østre Sukken   Arvinger:                             
               Enkem. Hans Olssen og barna:
               1. Mathias Hanssen 13 år.
               2. Anne Hansdtr.   18 "
               3. Inger Hansdtr.  15 "
               Formynder ble faren.
Brt: 468 - 1 - 16
Net: 125 - 1 -  2
Jordegods: Boet eiet 1 hud med bøksel i gaarden østre Sukken, 450 rdl.

G.br., selveier
Mathias Hansen
herfra f. ca. 1788 d. 19/2-1846 på Høgås ved Setret under Rising.
g. 6/6-1816 m. Anne Maria Eriksdatter fra Gravli(2) dpt. 5/4-1787 d. 17/2-1832 på Setre, d.a. Erik Gregoriusen Gravli.
Forlovere: "Jacob Larsen under Grinie, Isak Hansen Grinie."
1. Hans f. 14/6-1816 d. 3/12-1816.
2. Anne Kirstine Mathiasdatter f. 10/12-1817 g. 13/8-1846 m. Simon Olsen fra Kittilsrød. De bodde en tid på Høgås ved Sætre, før de emigrerte til
    N. Amerika i mai 1847 med sin sønn, Mathias Simonsen f. 17/12-1846.
Br. 1817.

Denne familien kom siden til plassen Høgås ved Sætre under Rising.

G.br., selveier
Halvor Ellingsen
fra Høymyr(1) dpt. 26/12-1798 d. 19/6-1851 i Sokka, s.a. Elling Olsen Høymyr.
g. 12/11-1829 m. Ingeborg Maria Aslaksdatter fra Tveten under Rising dpt. 26/2-1797 d. 7/5-1882, d.a. Aslak Rasmussen Tveten.
1. Elling Halvorsen f. 1/3-1831. Se nedenfor.
2. Aslak Halvorsen f. 22/2-1833. Se Rønningen under Sneltvedt.
3. Ole f. 1/6-1834 d. 18/2-1835 i Sokka.
4. Ingeborg Halvorsdatter f. 16/3-1836.
5. Gurine Halvorsdatter f. 19/5-1841 g.m. Gregorius Larsen Høimyr. Se Høymyr(1).
Br. 1826.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

461

Sukken østre

Halvor Ellingsen

1 hud

1 daler - 1 ort - 22 skilling


10/7-1851      HALVOR ELLINGSSEN        Bamble Skifteprot. nr. *)
Sukka          - selveier -                          
               Arvinger: Enka Ingeborg Aslaksdatter og barna:
               Laugverge: Hans Johnssen Kikut.
               1. Elling Halvorssen    20 år.
               2. Aslak Halvorssen 18 1/2 ”
               3. Ingeborg Halvorsdtr. 15 ”
               4. Gurine Halvorsdtr.   10 ”
Kurator for Elling: Farbroren Lars Ellingssen Høymyhr.
Formynder for de andre: Halvor Thorbjørnssen Puttedalen.
Brt: 619 - 96
Net: 389 - 78
Jordegods: 1 skylddaler 1 ort 22 sk. av gd. Sukken (Sukka) østre, matr.nr.118, nytt nr.148, l.nr.461. Takst 525 spd.
*) A: BS 30 s.55. B: BS 20 s.269. C: (1850-54) s.91. 

G.br., selveier
Elling Halvorsen Sokka
herfra f. 1/3-1831 d. 1/5-1912.
g. 14/1-1858 m. Maren Gurine Larsdatter fra Høymyr(1) f. 12/4-1831 d. 7/9-1910, d.a. Lars Ellingsen Høimyr.
1. Inger Karine f. 3/8-1858 d. 4/11-1860 på Sokka.
2. Halvor Ellingsen Sokka f. 9/1-1860. Overtok gården.
3. Lars Ellingsen Sokka f. 9/11-1861. Se Røsaker(3).
4. Kristian Edvard Ellingsen Sokka f. 16/10-1863 d. 10/11-1920. Se V. Sokka.
5. Inger Karine f. 8/10-1865 d. 26/8-1878.
6. Ingeborg Marie Ellingsdatter (Marie Fjeld) f. 9/4-1867 d. 1962 g.m. Lars Andersen Fjeld (Lars Fjeld) fra Bø(1) "Vestre" i Luksefjell.
    De skrev seg for Marie og Lars Fjeld. Bodde i Skien og i Gravli. Se gul ramme nedenfor.
7. Andrea Ellingsdatter Sokka  f. 8/7-1869 g.m. Nils Pedersen. Se Skyer(1).
8. Andreas f. 12/5-1871 d. 25/12-1872. Døde av kikhoste.
9. Andreas Ellingsen Sokka f. 19/9-1873. Se Rising Terrasse 37.
10. Ole f. 25/11-1875 d. 27/11-1875.
Br. 1852.


Elling Sokka og Maren Høimyr.                                                       Innsendt av Gregorius Skilbred jr., Frogner 2013.

Elling og Maren var søskenbarn. I 1900 hadde familien en ung gutt her til forpleining for Gjerpen fattigkasse.
Det var August Johannes Augustsen f. 9/1-1889 i Skien. Visergutt. Han vokste opp her og tok navnet August Sokka.
Han giftet seg 23/10-1913 i Skien kirke med Inger Lovise Nilsen fra Aabø i Drangedal, d.a. g.br. Nils Halvorsen Aabø.
De bodde i Skien brannstasjon hvor deres eneste barn Arne Sokka ble født den 17/7-1914. Arne Sokka ble rørlegger
i Skien og bodde i 1955 i Hjalmar Johansensg. 14.


Kilde: Avisa TA den 16/11-1961.
Lars og Marie Fjell feirer diamantbryllup


Marie og Lars Fjeld kan feire diamantbryllup på Skien gamleheim nå lørdag. Han er 90 år og hun 94 og begge er fra Gjerpen. Han vokste opp ved Luksefjell og hun ved Kikut, før de giftet seg for 60 år siden.
Siden har Lars Fjeld drevet med anleggsarbeid forskjellige steder, bl. a. ved Dalen Portland i Brevik, og i Larvik. Før de flyttet på Skien Gamleheim for to år siden, bodde de på Gravli.

Vi spør Lars Fjeld om det er noe han husker godt fra ungdommen sin – det ligger jo svært mange år mellom nå, og mangt har forandret seg. Og Fjeld forteller om den gangen han gikk og leste for presten, det var endatil i 1886 det året den store brannen herjet i Skien.

"Hele den sommeren ble det å reise heime fra Luksefjell og ned til Gjerpen der presten holdt til", sier han. "For å komme tidsnok fram måtte jeg være oppe i halv fem tida om morran. Så var det å ro en halv mil over Fjellvannet og traske halvannen mil videre til bygda."
 "Det var en lang tur, men en ble snart vant til det, sier Fjeld, men det var jo ikke som nå da en kan sette seg i en bil og feie av gårde så lettvint som ingenting.    
Det var vel ikke noen som hadde tatt på seg å gå så langt for å lese for presten i dag, legger en slektning til som er kommet på besøk.

Kona Marie er ellers også vant med å ferdes i fjellet i sine unge år. Hun gikk og gjette sauer i 12 somrer oppe ved Semsetra ved Heivannet, og det var et friskt liv den gangen.
Så litt av hvert har de nok å fortelle fra gamle dager kanskje, når noen av slektningene kommer på besøk til dem på lørdag. Vi ønsker det kjekke diamantbrudeparet til lykke med dagen.
Se foto av Lars Fjeld i slåtten 1955 på Høymyr bnr 2.

 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

461

Sukken østre

Elling Halvorsen

0 daler - 4 ort - 21 skilling

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

138

1

461

Sukken

Sukken østre

Elling Halvorsen

1 - 1 - 22

2 mark 52 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

138

1

Sukken

Sukken østre

Elling Halvorsen

2 mark 52 øre


Lærer, selveier

Halvor Ellingsen Sokka
herfra f. 9/1-1860 d. 22/1-1921.
g.m. Kirsten Halvorsdatter (Kjersti) fra Sauherad f. 1865 d. før 1921.
Br. 1912.

De giftet seg ikke i Gjerpen, Skien eller Sauherad kirker. Trolig borgerlig vielse.

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Kjetil Sandvik
fra Snaunes i Kviteseid f. 19/9-1884 d. 10/11-1955, s.a. Kjetil Kjetilsson Snaunes og Kari Bakli fra Kviteseid.
g.m. Kari Aarstad fra Vrådal i Kviteseid f. 19/12-1880 d. 17/4-1963, d.a. Aanun Aarstad fra Mo i Telemark og Signe Aanunsdatter fra Lårdal i Telemark.
1. Aanund Sokka f. 15/2-1916 i Kviteseid. Overtok gården.
2. Signe Sandvik f. 21/9-1917 g.m. Ole Puttekaas. Se Puttekås under Rising.
3. Karl Sandvik f. 25/1-1925 i Skien omkom i brann 29/3-2009 g. okt. 1949 m. Reidun Funderud fra Rakkestad i Østfold f. 22/10-1922 d. april 1997.
    Forpaktet gårder i Nedre Eiker og Modum i Buskerud.
Br. 1918.

Denne familien bodde trolig på Sandvik i Kviteseid før de flyttet til Gjerpen. Derav slekts-navnet.
Kjetils søsken brukte familienavnet Snaunes.
Kjetils bror Gunnar bodde på Setre i Puttane og var gift med Ingeborg Sokka fra V. Sokka.

G.br., renholdsarbeider, selveier
Aanund Sokka
herfra f. 15/2-1916 i Kviteseid d. 22/7-1994.
g.m. Ragnhild Holmen fra Lier i Buskerud f. 10/12-1916 d. 29/4-2000, d.a. Hans Holmen og Olga Paulsen.
1. Vera Synnøve Sokka f. 1945. Sykepleier. Overtok gården. Bosatt i Skien.
2. Toril Holmen g.m. Finn. Bosatt i Lier ved Drammen.
3. Widar Holmen d. 1995.
Br. 1950.

Aanund Sokka satte opp ei gårdssag på den andre siden av Gamle Kikutvei rundt 1951.

Aanund og Ragnhild er gravlagt på Frogner kirkegård i  Lier kommune, Buskerud.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

138

1

Sukken østre

Aanund Sandvik Sokka

1 mark 68 øreSokka østre 1950-tallet. Innsendt av Berit Sandvik 07.12.2012.

Fra Grunnboka: "Gamle Kikutveg 155 (Gnr 138, bnr 1) er solgt for kr 650.000 fra Vera Synnøve Sokka til Godfrey Saurbrey (25.11.1996).
Salget omfatter også Gamle Kikutveg 171 (Gnr 138, bnr 14). Salget omfatter også Gnr 138, bnr 16. Salget omfatter også Gamle Kikutveg
167 (Gnr 138, bnr 17)."

Vera Synnøve Sokka solgte gården 1996 til Godtfrey Saurbrey.

Lastebilsjåfør og countryartist Godtfrey ”Goggen” Saurbrey (Kittilsen) f. 1947 i Danmark. Han drev Kikut sportsstue
på 1990-tallet sammen med kona Bente Kristine f. 1951. De kjøpte Ø. Sokka i 1996 og drev litt med hester.
De solgte gården igjen i 2000
til Hilde Jeanette Eriksrød og flyttet til Spania for en tid.

Fra Grunnboka: "Gamle Kikutveg 155 (Gnr 138, bnr 1) er solgt for kr 1.900.000 fra Godfrey Saurbrey til Hilde Jeanette Eriksrød (18.12.2000).
Salget omfatter også Gamle Kikutveg 171 (Gnr 138, bnr 14). Salget omfatter også Gnr 138, bnr 16. Salget omfatter også Gamle Kikutveg 167 (Gnr 138, bnr 17)."

Selveier
Hilde Jeanette Eriksrød.
Br. 2000.

Fra Grunnboka: "
Gamle Kikutveg 155 (Gnr 138, bnr 1) er solgt for kr 2.500.000 fra Hilde Jeanette Eriksrød til Elin Synnøve Berg-Larsen
og Tormod Hansen
(05.04.2004). Salget omfatter også Gnr 138, bnr 16."

Fra Grunnboka: "Andel av Gamle Kikutveg 155 (Gnr 138, bnr 1) er overdradd for kr 1.250.000 fra Tormod Hansen til Elin Synnøve Berg-Larsen
(07.01.2005). Overdragelsen omfatter også Gnr 138, bnr 16. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 138, bnr 21."

G.br., selveier
Elin Synnøve Berg-Larsen f. 1965.
g.m. Bengt Morris Berg-Larsen fra Fredrikstad.
Br. 2004.

På Sokka er både hester, sauer, høns og gris her (av og til). De har etablert gårdsbutikk i bryggerhuset.


Sokka 07.09.2012. Foto: Gard Strøm.


Og om noen skulle være i tvil :-). Foto: Gard Strøm 07.09.2012.

 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no