| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Doksrød
Gård nr. 128 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til: post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 25.03.2024


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Doksrød 2 - Hagen
Gammelt løpenr. 435b. Siden Norges matrikkel 1889: 128/2 m.fl.

Utskilt fra Doksrød(1) i 1832.

Landskyld i 1835: 3 skinn.


Doksrød bnr 2 og 28 (husene). Foto: G.S. 19. februar 2013.
 

Adresse 2024: Fjelldalsv. 57, 3721 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Halvor Ingebretsen til Ole Isaksen, dat. 18. des. 1832, tinglyst 14. jan. 1833."

G.br., skredder, skoleholder, selveier
Ole Isaksen Holm
fra N. Holm dpt. 21/1-1798, s.a. Isak Christensen Holm.
g1g 24/10-1823 m. Anne Larsdatter fra Ballestad(50) dpt. 23/8-1795 d. 27/3-1848 på Langerød under Berberg, d.a. Lars Torgrimsen Ballestad.
Forlovere: "Zakarias Olsen Berreberg, Isak Christensen Holm."
g2g 27/12-1848 m. enke Gunhild Olsdatter fra Nøklegård(1) dpt. 1/10-1797, d.a. Ole Andersen Nøklegaard.
1. Isak Olsen Holm f. 25/9-1823 på Holm. ”Uk. Isak Olsen Holm 20 aar.”, sto det å lese i emigrantlistene da han utvandret til Nord-Amerika i mai 1843 med
    skuta ”Argo”.  På samme båt reiste familiene Halvor Engebretsen Doxrød og Torsten Henriksen Doxrød. Det er ikke kjent hvor Isak bosatte seg, men de
    andre bosatte seg i byen Norway i Racine County i Wisconsin.
2. Lars Olsen Holm f. 21/1-1826 på Bratsbergkleiva. Emigrerte til N. Amerika i mars 1847.
3. Anders Olsen Holm f. 5/3-1831 på Doksrød.
4. Christen Olsen Holm f. 26/2-1834 på Doksrød.
5. Anne Kirstine Olsdatter Holm f. 30/9-1836 på Doksrød.
Eier 1832.

Ole Isaksen var skoleholder (lærer) i 1823. De bodde på Bratsberkleiva i 1826. De bodde her i 1835, sammen med
de 4 eldste barna, samt losjerende skredderlærling Johan Svang(20), trolig svensk.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

435b

Doxrød

Ole Isaksen

0 huder 3 skind

0 daler 1 ort - 14 skilling

Denne familien solgte gården og emigrerte til N. Amerika i april 1849. 
Disse reiste: Ole (51), hans 2. kone Gunhild Olsdatter(51 ½), hans barn Anders(18), Christen(15) og Anne Kirstine(12),
samt Gunhilds datter Christiane Christiansdatter(7).

Gunhild Olsdatter hadde tidligere vært gift to ganger:
Første gang den 27/12-1833 med enkemann Ole PedersenN. Gåshølen under Ås og 2. gang med
enkemann Christian HalvorsenN. Venstøp(A).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ole Isaksen til Nils Andersen, dat. 28. april, tinglyst 27. aug. 1849."

G.br., selveier
Nils Andersen
fra Grønsten(A) under Bø f. 3/12-1814, s.a. Anders Johannesen.
g. 13/10-1836 m. Torine Eriksdatter fra Berberg(B) f. 14/6-1812, d.a. Erik Abrahamsen Berberg.
Eier 1849.

Denne familien bodde tidligere (i 1845) på Sandbakken under Tufte. Se barna der.
De solgte gården og emigrerte til N. Amerika i mai 1855.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Nils Andersen til Isak Olsen (Berberg), dat. 7., tinglyst 11. april 1855."

Isak Olsen Berberg eide og brukte Hagan fra 1855-1863. Se S. Berberg.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Isak Olsen til Markus Olsen for 200 Spd., dat. 25. febr., tinglyst 4. marts 1863."

G.br., arbeider, selveier
Markus Olsen Doksrød
fra Berberg(B) f. 23/2-1827 d. 29/11-1911 på Baugerød, s.a. Ole Jensen Berreberg.
g. 19/10-1858 m. Karen Marie Halvorsdatter fra V. Haugerød
f. 25/12-1830 på Nykås under Mo d. 3/10-1914, d.a. Halvor Sørensen.
1. Ole Markussen Doksrød f. 26/7-1859. Se S. Baugerød.
2. Kristian Markussen Doksrød f. 9/1-1862. Tresliperiarbeider i 1891. Se Familie 12 - Fossum 1900.
3. Maren Markusdatter Doksrød f. 25/2-1865 g.m. Isak Johansen Nykaas.
Se Petersborgv. 2 under Rising.
4. Halvor Markussen Doksrød f. 30/8-1868 d. 5/5-1888 på Doksrød. Ugift. Konfirmert 1/4-1883.
5. Andreas Markussen Doksrød f. 9/11-1873. Se Familie 13 - Fossum 1900.
Eier 1863.

Markus Olsen Doksrød kjøpte i 1884 også eiendommen Doksrød(4) "Kroken". Den solgte han igjen i 1907.
Han var da 80 år gammel. Han døde hos sin sønn Ole på nabogården Baugerød i 1911, av alderdomssvakhet.

Kilde: Folketelling 1865.
Maren Eriksdatter(69), kone med føderåd, bodde her med familien. Markus var selveier av gården og var dessuten i
arbeide som maskinsmører ved sagbruk.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

435b

Doxrød

Markus Olsen

0 daler - 1 ort - 10 skilling


Kilde: Folketelling 1875.
Markus var høvleriarbeider ved siden av gårdsdrifta og var fremdeles selveier. Gårdens besetning: 2 kuer og 2 sauer.


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

128

2

435b

Doksrød

Hagen

Markus Olsen

0 - 1 - 14

0 mark 73 øre

128 4

(435b,436ab)b

ditto Kroken ditto 0 - 0 - 10 skilling 0 mark 26 øre


Kilde: Folketelling 1891.
Markus var nå maskinsmører ved sagbruk og fremdeles g.br. og selveier. Ole, Christian og Maren bodde hjemme.
I 1889 kjøpte Markus småbruket Doksrød(4) ”Kroken”, men ble fremdeles boende her.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Markus Olsen Doksrød til Ingebret Danielsen Lund for kr. 3.300, dat. 27/10, tinglyst 22/11-1902."

G.br., selveier
Ingebret Danielsen Lund
fra Lund(7) f. 3/6-1858 d. 26/3-1917, s.a. Daniel Nikolai Gregoriusen Lund.
g. 17/3-1903 m. Hanna Petrea Jensdatter fra Lund(4) f. 8/3-1880 d. etter 1917, d.a. Jens Pedersen Lund.
Forlovere: "Søren Lund, Johan Doksrød."

1. Daniel Nikolai Lund f. 27/10-1903. Bodde i Eidanger.

Eier 1902.

Ingebret Doksrød ble døpt som Ingeborg Dorthea Danielsdatter. Det viste seg tidlig at hun mentalt var
mest mann og tok navnet Ingebret.
Han var døv fra sitt 9. år.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

128

2

Doksrød

Hagen

I. Danielsen Lund

0 mark 73 øre


Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra skifteforvalteren i Ingebret Danielsen Doksrøds bo til Olaus Hansen Berreberg for kr. 10.000, hvorav kr. 2000 for løsøre, dat. 3. tinglyst 15. aug. 1917."

G.br., selveier
Olaus Hansen Berberg

Eier 1917.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Olaus Hansen (ugift) til Sverre N. Sølland for kr. 9.000, hvorav for løsøre kr. 2.000, dat. 14/10-1931, tinglyst 6/11-1931."


G.br., selveier

Sverre N. Sølland

Eier 1931.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Sverre Sølland ved Gjerpens sparebank, ifølge samtidig tinglyst fullmakt til Halvor Bugodt for kr. 9000, dat. 13/5, tinglyst 20/5-1935.

G.br., veivokter, selveier
Halvor Karlsen Bugodt
fra Bugodt under Sneltvedt f. 27/6-1889 d. 8/5-1964, s.a. Karl Andersen Bugodt.
g. 1913 m. Olga Sneltvedt fra Sneltvedt(11) f. 6/3-1888 d. 10/3-1975, d.a. Andreas Olsen Sneltvedt.
1. Alfhild Olava Bugodt f. 27/9-1915. Overtok gården etter broren.
2. Kåre Bugodt f. 5/4-1919. Overtok gården. 
Eier 1935.


Doksrød bnr 2 "Hagen". Foto: Skannet fra "Norske gardsbruk, Telemark" 1954.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

128 

2

Doksrød - Hagen

Halvor Bugodt

0 mark 73 øre


G.br., selveier
Kåre Bugodt herfra f. 5/4-1919 d. 17/5-1973.
Eier 1964. Ugift.

Søskenparet, Alfhild og Kåre Bugodt, var begge ugifte og bodde her så lenge de levde.
Alfhild overtok bruket i 1975.

Fra Grunnboka: "Andel av Fjelldalsvegen 57 (Gnr 128, bnr 28) er overdradd fra til Alfhild Bugodt (01.12.1975). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 128, Bnr 2."

Selveier
Alfhild Olava Bugodt
herfra f. 27/9-1915 d. 25/6-2003.
Eier 1975. Ugift.

Da Alfhild ble døpt i Gjerpen kirke den 7. november 1915 ble hun skrevet som Alvild Olava. Faren ble skrevet som kjører
Halvor Karlsen Bugot og mora som Olga Andreasdatter. De bodde da på Sneltvedt. Trolig på hennes foreldres gård.

Fra Grunnboka: "Fjelldalsvegen 57 (Gnr 128, bnr 28) er solgt for kr 1.000.000 fra Alfhild Bugodt til Tore Karlsen (04.03.1998)."

Tore Karlsen.
Eier 1998.

Fra Grunnboka
: "Fjelldalsvegen 57 (Gnr 128, bnr 28) er solgt for kr 975.000 fra Tore Karlsen til Espen Borgersen (04.06.1999)."

Espen Borgersen.
Eier 1999.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Husene

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.