ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

 

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


 

Oppdatert 20.10.2017

Gromstulen A
Husmannsplass under Bø.

Den første kjente bruker av Gromstulen var husmannen Johannes som var her i 1682 og 1702.


Gruvearbeider, husmann

Oluf (Ole) Gromstulen f. ca. 1618 bg. 21/6-1702. ”Oluf Grumstulen som blef i Elfven ved Gaasehyllen 84 aar. - Hafver zeddel.”

g.m. Kirsten f. ca. 1648 bg. 23/12-1728. ”Ole Grumstulens enche Kirsten 80 aar.”

1. Maren Olsdatter. Se barnedåpen nedenfor.

2. Ingerid Olsdatter dpt. 21/2-1682.

3. Ole Olsen dpt. 3/2-1684. Se nedenfor.

Br. ca. 1682.

 

Barnedåp i Gjerpen kirke den 25/10-1696:

”Et uecte barn, Moderen Ole Grumstulens datter Maren, barnet Lauritz.

Faddere: Sven Guttormsen, Elev Fos, Nils Heljesen, Powel Gaasehølls qvinde, Anne Olsdatter.

Bekiente Barnefader: Ole Halvorsen, seilende med Brigadernes Skib.”

Barnet som altså var døpt Lauritz, ble senere skrevet som Lars Olsen.

 

Kilde: Bamble tingbok nr. 2. 20/5-1686:
Erich Grumstulen
er af lige beskaffenhed (en daug arbeyder til jernverket) og er en berggesell.

 

Gruvearbeider, husmann

Ole Olsen Gromstulen herfra dpt. 3/2-1684 d. før 1729, s.a. Ole Gromstulen.

g. 18/11-1716 m. Kirsten Olsdatter f. ca. 1692 bg. 30/9-1729. ”Ole Grumstuls Enche Kirsten, 37 aar gl.”

Forlovere: "Jacob og Elef Jønneval."

1. Ole Olsen dpt. 9/5-1717.

Br. 1717.


F.f. Ole Olssøns søn Ole fra Grumstulen: Nils Otterholt. Amun Eriksrød. Jost Janssøn Nr. Fos. Hans Hoppestads qde. Isak Moos datter.  


Ole er ikke funnet gravlagt i Gjerpen KB. Kirsten Olsdatter var trolig i tjeneste på Oterholt før de giftet seg.


Gruvearbeider, husmann

Mads Eriksen fra M. Bø (B) f. ca. 1656 bg. 13/8-1699. ”Mas Erikssen fra Bø ejer 43 aar  - tiende.”, s.a. Erik Olsen Bøe.

g1g 27/12-1690 m. Astri Knudsdatter f. ca. 1639 bg. 3/1-1692. ”Mas Gromstulens qnde Astri Knudsdatter 52 aar g.”

g2g 1/1-1693 m. Ingebor Torjersdatter f. ca. 1642 bg. 4/2-1694. ”Matz Eriksens qvinde Ingebor 52 aar g.”

g3g 8/9-1695 m. Marta Sivertsdatter f. ca. 1663. Se nedenfor.

 

Mads Eriksen kan sees i Gjerpen kirkebok første gang i mars 1686. Da som fadder for Jens Eriksrøds datter Randi.
Kirsten Madsdatter var fadder samtidig.
Det ser ikke ut til at Mads Eriksen fikk barn. Han bodde på Gromstulen u. Bø i 1692.
Marthe Sivertsdatter ble også skrevet Siursdatter og Sigurdsdatter.

Enka Marta Sivertsdatter ble g2g med Christen Olsen. Se nedenfor.

 

Gruvearbeider, husmann

Christen Olsen fra Børønningen f. ca. 1676 bg. 27/7-1720. ”Christen Olssøn Bøeje 44 aar.”, s.a. Ole Heljesen. Se Børønningen Andre.

g1g 26/12-1700 m. enke Marta Sivertsdatter f. ca 1663 bg. 13/6-1717. “Christen Olssøns qde Marta 54 aar.”

g2g 13/11-1717 m. Anne Kjøstelsdatter trolig fra Holla f. ca. 1674 bg. 16/8-1744. ”Anne Kiøstelsdatter, 70 aar.”

 

Det ser ikke ut til at Christen Olsen fikk barn. Hans første kone Marta var fadder i 1709 for Jon (Hansen?) lille Fjelldalens datter Anna.
Christen Olsen er bror til Helje Olsen, Jørgen Olsen, Christopher Olsen og Anne Olsdatter g. med Torjer Eriksen (se nedenfor).

 

Jernverksarbeider, husmann

Torjer Eriksen fra M. Bø(B) f. ca. 1665 bg. 9/8-1737. ”Torjer Erikssøn fra Bøeje, 72 aar.”, s.a. Erik Olsen Bøe.

trol. 1/3-1696 m. enke Anne Nilsdatter f. ca. 1664 bg. 10/5-1696. ”Torgjer Eriks. troloved qnd. Anne Nilsd. 32 aar g.” (”Torjer Eriksen og Anne Nilsd, Peder Bøes Enke. Hun dødde strax der efter.).”

g2g 20/9-1696 m. Anne Olsdatter fra Børønningen Andre f. ca. 1669 bg. 3/12-1732. ”Torjer Erikssøns qde Anne  63 aar.”, d.a. Ole Heljesen.

1. Maren dpt. 29/8-1697 bg. 17/10-1697. ”Torjer Eriksens fra N. Bø, hans datter Maren 6 uger 4 dage g.”

2. Mads Torjersen dpt. 20/5-1700 g. 1721 m. Gunborg Tjøstelsdatter. Se Børønningen A.

3. Ole Torjersen dpt. 19/11-1702. Se nedenfor.

4. Anne dpt. 1/2-1705 bg. 15/2-1705. ”Torgier Eriksens datter Anna 2 uger.- hafde zedel.”

5. Sivert dpt. 1/2-1705 bg. 1/2-1705. ”Torgier Eriksens hiemdøbte søn Sivert fra Bøeje, 2 dage gl. - hafde zedel.”

6. Sivert dpt. 21/3-1706 bg. 10/4-1706. ”Torier Erikssens søn Sivert 17 dage gl.”

7. Karen Torjersdatter dpt. 1/11-1708 bg. 2/7-1750. ”Karen Torjersdtr. 34 aar.”

8. Hans dpt. 13/11-1712 bg. 8/12-1715. ”Torjer Erikssøns søn Hans 3 aar. - Barnekopper.”

Br. 1696.

 

F.f. Torjus Erikssen paa N. Bø hans datter Maren.: Abraham M. Bø, Hans, Anders Bøes Søn, Mathis Doxrøs q. Anne, Haagen Torkildsens qnde Maren paa Bø ejer, Anders Hanssens datter Anne.
F.f. Torjer Eriksens søn fra Bø ejer Mas: Anders Hanssen Bø, og Hans Anderssen mellem Bø, Christen Olssen Bøejer, Jahan Jostsens qnde Helje, Abraham Bøes qnd. Marthe, Anders Bøes datter Anne.
F.f. Torier Erikssens søn Oluf fra Bøeje: Jon Claussen Hammersmed, Christian Tydsk, Jan Justsøns qvinde Hellie, Nils Skavens Pige Catrine.
F.f. Torgier Eriksens datter Anna fra Bøe ejer: Abraham Mellumbøe, Christen Olssen Bøeje, Jens Hanssøn Soldat i Christiania, Hans Anderssens qvinde fra Mellem Bøe,
      Haagens qvinde Maren fra Bøeje, Anders Hanssens datter Anna.

F.f. Torjer Bøejes Søn Peder: Jørgen Venstøb, Lorens Smed, Matis Hanssøn, Hans Mellembøes qvinde, Christen Bøes qvinde, Jan Claussens datter Lisbeth.
F.f. Torier Erikssøns søn Sivert fra Bø ejer: Christen Bøeje, Mats Janssen fra Hytten, Hans Bøes qvinde Maren, Jan Claussens datter Lisbeth fra Hytten.
F.f. Torier Erikssons datter Karen fra Bøeje: Abraham Bøeje, Søren Bøe, Ole Erikssen, Christen Olssens qvinde Martha, Jørgen Olsens Helie, Berte Haagensdatter.
F.f. Torier Erikssøns søn Hans fra Bøeje: Abraham Bøe, Christen Olssøn Bøeje, Hans Møller, Jørgen Olssøns qnde, Birte Haagensdatter.

 

Torjer bodde noen få år på N. Bø(A), men flyttet allerede før 1700 til en av plassene under N. Bø.

Anne Olsdatter hadde følgende søsken i området: Marta Olsdatter, Christen Olsen på denne plassen,
Jørgen Olsen, Christopher Olsen, samt Helje Olsen som flyttet ut. Se Børønningen Andre.
 

Arbeider, husmann

Ole Torjersen herfra dpt. 19/11-1702 bg. 11/2-1759. ”Ole Torjersen f. BøeRønning: 58 aar.”, s.a. Torjer Eriksen.

g. 7/11-1734 m. Maren Christensdatter fra Skreua u. Bø dpt. 17/5-1703 bg. 19/4-1764. ”Ole Torjersens enke 67 aar.”

-   bg. 26/8-1735. ”Ole Torjerssøns dødfødde pigebarn.”

 

Dette ekteparet fikk ingen livsarvinger. De bodde på en av Børønningene. Uvisst hvilken.

 

Jernverksarbeider, husmann
Ole Jørgensen
fra N. Skotland(D) under Hyni dpt. 6/5-1708 bg. 24/11-1782. ”Ole Jørgensen f. BøeRønningen 77 aar.”, s.a. Jørgen Jørgensen..
g. 27/12-1733 m. Else Jacobsdatter fra N. Bø(D) dpt. 15/5-1707 bg. 24/9-1775. ”Ole Jørgensens kone 69 aar.”, d.a. Jacob Bøe.
1. Helge Olsdatter f. jan. 1735 g.m. Nils Larsen. Se Familie 24 - S. Brekke 1801.
2. Anne Olsdatter dpt. 7/10-1736 g.m. Ole Jensen Riser. Se N. Skotland(E) under Hyni.
3. Ole Olsen dpt. 12/10-1738.
4. Lisbeth Olsdatter dpt. 23/5-1745.
5. Jørgen Olsen dpt. 22/1-1747.
6. Jacob dpt. 29/6-1749 bg. 25/4-1759. ”Ole Jørgensens s. Jacob 10 aar.” 

 

Denne familien flyttet i 1746 til Gromstul under Bø. Det var en ”bestefar” Ole Jørgensen på Gromstul under Bø i 1778.
Hans barnebarn var Ole Jensen Riser på Skotland under Hyni. Se Skotland(E) under Hyni.


F.f. Ole Jørgenssøns Hellie: Ole Bøeje, Arve Bø, Anders Hanssøn Bø, Jost Svi?nholts qde. Kirsten Andersdatter.

F.f. Ole Jørgenssøns Anne fra Hytten: Arve Bøe, Jan Venstøb, Anders Hansson og qde., Birte Jørgensdatter.

F.f. Ole Jørgenssøns Ole: Jan Venstøb.Arve Bø, Anders Hanssøn og qde. Karen Jacobsdatter Bø.
F.f. Ole Jørgenssøns Lisbet: Jens Berreberg, Erik Dyrdal, Hans Larssøn, Christen Fossums qde. Karen Bø.
F.f. Ole Jørgensens db. Jørgen, fra Bøe Rønningen: Hans Larsen Aases kone, Helvig Hansdtr, Jon Berreberg, Eric Solvesen, Østen Knudsen.

F.f. Ole Jørgensens db. Jacob fra Bøe Rønningen: Christen Fossums kone, Sidsel Pedersdatter, Hans Bøe, Thomas Christensen, Arve Jacobsen.


Jernverksarbeider, husmann
Mads Hansen

g1g m. NN
g2g 9/11-1712 m. Cathrine Eriksdatter fra M. Bø (B), d.a. Erik Olsen Bøe.

1. Karen Madsdatter dpt. 25/1-1714.

Br. i 1692, 1712.


Denne familien ble borte fra Gjerpen etter 1714.


F.f. Mads Hanssøns datter Karen fra Bøeje: Ole Nilssøn Bøeje. Christian Simonssøn. Christen Olssøns qde Marta. Birte Hansdatter.
 

Barnedåp i Gjerpen kirke den 15/2-1711:

”Et uægte barn Karen fra Bøeje. - Moderen Martha Henrichsdatter.

Test: Hans Jenssøn fra Bøeje. Søren Klocher og Giermund hos Laugmanden. Christen Olssøns qvinde og
Birte Haagensdatter fra Bø eje. Faderen udlagt Mads Hanssøn fra Bøeje.”

 

Arbeider, husmann

Tollef Eriksen fra M. Bø(B) f. ca. 1663 bg. 5/10-1712. ”Tolf Erikssøn fra Bøeje 49 aar.”, s.a. Erik Olsen Bøe.

g. 1/9-1689 m. Karen Nilsdatter f. ca. 1665.

1. Inger Tollefsdatter dpt. 9/3-1690 g.m. enkem. Lars Halvorsen Bøe. Se M. Bø(B).

2. Nils Tollefsen dpt. 6/8-1693.

3. Gjertrud Tollefsdatter dpt. 13/4-1696 g.m. 27/2-1728 Peter Marcussen. Se Tufte.

4. Anna f. 1698 bg. 4/2-1703. ”Tollef Erikssens datter Anna fra n, bøeje. 3 1/2 aar gammel.”

5. Abraham Tollefsen dpt. 19/3-1702. Se Bjørndalen(A).

6. Peder Tollefsen dpt. 26/10-1704. Se Midtre Bø(B).

7. Morten Tollefsen dpt. 26/12-1708.

8. Tollef dpt. 11/4-1713 bg. 17/11-1715. ”Tolf Erikssøns søn Tolf 2 ½ aar. - Døde i barnekopper.”

Br. 1689, 1703.

 

F.f. Tollef Eriksens datter i Børunningen Inger: Christen Bø, Ole Runningen, Abr. Eriks. i Børunningen, Jon Bøes qnde Inger, Haagen Rønningens qvinde Maren, Giennert Eriksdatter.

F.f. Tollef Eriksen Gromstulen, hans søn Nils: Erik Hoppestad, Peder Jønneval, Abraham Eriksen ved Hytten, Jon Skilbreds qvinde, Christen Rosvalds qvinde, Tolv Bøes datter Margrete.

F.f. Tollev Erikssen Gromstulen hans d. Giertru: Anders Bø, Ole Eriksen paa Bø ejer, Jens Rasmussen ved Hytten, Jon Skilbreds qn. Christen Tolfsens qn.

F.f. Tolluf Bøejes søn Abraham: Oluf Eriksen paa Bøejer. Christian Rudt fra Hytten. Biørn Michelsen Møller. Jan Justsøns qvinde Hellie. Christen Nordre bøes qvinde Janæet. Chatrine Nilsdatter hos Nils Skaven.

F.f. Tolf Erikssens søn fra Bøe eje Peder: Hovel Olssen. Jan Claussen og hans søn Anders. Jørgen Masmesters qvinde Anna. Christen Bøes qvinde Mart. Jan Claussens datter Lisb:

F.f. Tolf Erikssøns søn Morten: Ole Erikssøn. Mogens Larsson. Christen Olssøns qvinde, Helie Skaven. - Catrine Bøe.
F.f. Tolf Erikssøns søn Tolf fra Bøeje: Ole Erikssøn. Søren Bø. Christen Olssøns qde. Martha. Birte Haagensdatter Bøeje.


Det er slektsskap mellom denne familien, Erik Nøklegårds familie og Truls Pedersen Skavans familie.
 

Arbeider, husmann

Jacob Rasmussen fra Hoppestad nedre f. ca. 1670 bg. 14/4-1724. ”Jacob Rising 54 aar.”

g. 17/3-1697 m. Guri Jensdatter fra Holla f. ca. 1670 d. ca. 1740.

Br. i 1707.

De fikk datteren Anne her i desember 1707. Se N. Rising(A).


Jernverksarbeider, husmann

Daniel Gundersen fra Dyrkoll f. ca. 1680 bg. 27/6-1730. ”Daniel Bø, 50 aar.”, s.a. Gunder Dyrkold.

g. 30/9-1703 m. Inger Gulliksdatter fra Åskverna dpt. 13/7-1679 i Skien, d.a. møller Gullik Pedersen.

1. Gjert Danielsen dpt. 24/2-1704. Var i tjeneste i Skien. Ble gravlagt i Skien den 18/10-1723.

2. Aslak Danielsen dpt. 4/10-1705. Bodde på Bratsbergkleiva og i Skien. Se Familie 6 - Kleiva 1730.

3. Johanna Danielsdatter dpt. 13/11-1707 g.m. Christen Larsen Fossum. Se Familie 6 - Fossum 1762.

4. Gullik dpt. 3/3-1709 bg. 19/6-1730. ”Daniel Bøes Gullic 21 aar.”

5. Gunder Danielsen dpt. 13/3-1712 g. i Skien 16/10-1738 m. Marta Isaksdatter. Bodde i Skien. Gunder arbeidet tidligere ved Fossum jernverk.

6. Maren Danielsdatter dpt. 18/11-1714. Også nevnt som Mari Danielsdatter.

7. Ingebret Danielsen dpt. 24/6-1716. Se Familie 2b - Follestad 1700.

8. Bent dpt. 5/2-1719 bg. 11/6-1719. “Daniel Grumstulens søn Bent 18 uger.“

9. Johannes Danielsen dpt. 12/5-1720.

10. Margrethe bg. 7/2-1723. ”Daniel Bøes datter Margrete 18 uger gl.”

11. Gjert Danielsen dpt. 21/1-1724.

Br. 1707.

 

F.f. Daniel Dyrkols søn Giert: Oluf Sem, Rolf Skilbred, Peder Gulichssøn, Isak Mens qvinde Inger, Gunder Skilbredts qvinde Ingeborg, Gunder Dyrkols datter Gunvor.

F.f. Daniel Hynis søn Aslak: Oluf Hoppestad, Ole Sem, Johannes Dyrkol, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Else Dyrkol, Ingeborg Nøglegaard.

F.f. Daniel Bøes datter Johanna: Claus smed, Mads Smids svend Christopher, Nils Vendelboes qvinde Dorte Maria, Børtings stuepige Karen.

F.f. Daniel Bøes Søn Gullich: Peder Gullichssøn, Johannes Dyrkol, Peder Gullichssøns qvinde Kirsten, Jacob Bøes qvinde og Else Dyrkol.

F.f. Daniel Bøes søn Gunder: Ole Sem, Johannes Dyrcol, Lars Aases qvinde Else, Ole Sems datter Johanne.

F.f. Daniel Bøes datter Maren: Morten Bøe, Johannes Dyrcol, Herman Kiiste, Per Gullichsøns qde., Johanne Olsd. Sem.

F.f. Daniel Bøes søn Ingebret: Ole Sem, Tolf Tofte, Jens Møllers qde. Lisbeth, Ole Sems datter Margrete.

F.f. Daniel Bøes søn Bent: Ole Sem, Johannes Dyrcol, Villum Østenssøns qde., Ambor i Præstegaarden.

F.f. Daniel Bøes søn Johannes: Ole Sem, Jacob Bøe, Marta Skaven, Johanne Sem.
F.f. Daniel Bøes søn Giert: Johannes Dyrcol, Abraham Tolfssøn, Per Skavens qde., Giertrud Tolfsdatter.


Denne familien bodde et år på Dyrkold før de flyttet til Hyni i ca. 1705. Daniel ble 1. gang kalt
Daniel Hyni i kirkeboka den 17/5-1705 da han var fadder for Rolf Skilbreds sønn Hans.
Hit kom de i ca. 1707 da de døper sitt barn Johanna. Han blir da kalt Daniel Bøe. Daniel ble
kalt Gromstul da hans første sønn Gjert ble gravlagt i Skien i 1723. Skiftet etter Daniel ble holdt
på en av Gromstul-plassene den 9/3-1731. Enka Inger Gulliksdatter bodde på Gromstulen
fra ca. 1731 med sine barn. Hennes bror Peder Gulliksen bodde på Kastet u. Foss.

9/3/1731       DANIEL GUNDERSSEN GROMSTULEN      Bamble skifteprot. nr. 3a, s. 350a.

Gromstulen     Arvinger:                            

u/Nordre Bøe   Enka Inger Gulleksdatter og barna:

               1. Aslak Danielssen.   25 år.

               2. Gunder Danielssen.  18 ”.

               3. Ingebret Danielssen, 15 ”.

               4. Johannes Danielssen, 11 ”.

               5. Giert Danielssen.    5 ”.

               6. Johanna Danielsdtr.  23 ”.

               7. Mari Danielsdtr.     17 ”.

Brt:   26 - 1 - 12

Gjeld: 40 - 2 - 20 (insolvent).

-----------------

Kilde: ...... Besigtigelse av Fossum Jernverk 1730:
Nordre Bøe, sk. M. B. 12 huder, bruges af:
Morten Christensen          )

Jacob Tollefsen                 ) Hver ¼ part og svarer udi årlig

Christen Solvesen              ) landskyld tilsammen 10 dr

Solve Christensen              )

 

Derunder 4 husmannsplasser som bruges med årlig avgift:
Grumstulen bruges av Daniel Gundersen, som betaler derav 3 rdr

Det ene Schreua bruges av Christen Tolfsen, som derav svarer årlig 3 rdr

Det andet Schreua bruges av Niels Grønsteens enche, som derav betaler årlig 1 dr 48 sk

Lien, bruges af Simon Jensen, som betaler årlig avgift 1 rdr 48 sk

Arbeider, husmann

Fredrik Pedersen (”Friderich Pedersen fra Gromstuulen”) f. ca. 1731.
Han ble konfirmert mens han bodde på Gromstul i 1751.
Trolig i tjeneste her. Han giftet seg i 1756 med Marthe Nilsdatter. De kom til Puttekås under Rising.

 

En Lars brukte plassen fra 1735.

 

Ekstraskattmanntallet 1762 og FT 1801 forteller oss ingenting om hva plassene het.
Det er derfor umulig å vite hvem som bodde hvor.

 

I 1835 var det 4 familier som bodde på Gromstul-plasser. Familien nedenfor bodde på en av dem i 1835,
uten at vi vet om det er på samme plass som den sist kjente bruker. Det er på det rene at noen av disse
plassene har stått ubebodd i mange år av gangen for så å ha blitt bebodd igjen, siden sammenslått
med andre plasser - delt igjen o.s.v. Alt etter jernverkets behov for arbeidskraft.

 

Arbeider, husmann

Nils Nilsen fra S. Bø(B) dpt. 27/10-1754 d. 22/1-1838 på Gromstulen u. Bø, s.a. Nils Jensen.

g. 29/9-1781 m. Anne Jansdatter fra N.Bø(A) dpt. 11/11-1759 bg. 6/12-1812. ”Niels Nielsens kone under Bøe 53 aar.”, d.a. Jan Johannessen. 

1. Maren Nilsdatter (Mari) dpt. 18/8-1782 g.m. Anders Johannesen. Se Grønsten(A) under Bø.

2. Christopher Nilsen dpt. 30/4-1786 d. 15/11-1822. Se nedenfor.

3. Nils dpt. 18/10-1789 bg. 25/10-1789. Niels Nielsens s. Niels 10 dage.“

4. Nils Nilsen dpt. 30/10-1791. Se nedenfor.

5. Johannes Nilsen dpt. 9/10-1796.

6. Karen Nilsdatter dpt. 6/4-1800.

Br. i 1835.

 

F.f. Nils Nilsens pb. Maren fra nordre Bøe: Aslak Nilsens kone, Karen Østensdtr. Isak Hansen, Johannes Jansen, Jens Nilsen.

F.f. Nils Nilsens db. Christopher u/Bøe: Mads Eriksens kone, Helvig Hansdtr., Johannes Jansen, Mads Christensen, Jens Nilsen.

F.f. Nils Nilsens db. Nils u/Bøe: Aslak Pedersens kone, Helvig Olsdtr., Aslak Nilsen, Mads Christensen, Mads Jansen.

F.f. Nils Nilssøns db. Nils fra Bøe: Mads Erikssøns k., Inger Rasmusdatter, Mads Janssøn, Mads Christenssøn, Jens Nilssøn.

F.f. Nils Nilssøns db. Johannes u/N, Bøe: Mads Erikssøn k., Anne Nilsdtr, Mads Janssøn, Aslak Nilssøn, Erik Madssøn.
F.f. Nils Nilssøns pb. Karen u/N, Bøe: Johannis og Mads Janssøns koner, Jens Nilssøn, Hans Larssøn, Ole Aslakssøn.

 

Nils Nilsen var i 1835 enkemann, blind og hadde en Gromstul-plass sammen med sin sønn Christopher. Se nedenfor.

2/9/1824       ANNE JANSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 38b.

Gromstulen     - død for 11 år siden. -             

u/Bø           Arvinger: Enkem. Niels Nielssen og barna:

               1. Christopher Nielssen, innerst hos faren, død, 3 barn:

                 a. Niels Christopherssen   7 år.

                 b. Maren Christophersdtr. 13 ”

                 c. Anne Christophersdtr.  10 ”

                    Formynder: Farbroren Niels Nielssen Bøe.

               2. Niels Nielssen Bøe 33 år.

               3. Johannes Nielssen  28 ”

               4. Maren Nielsdtr. g, m. Anders Johannessen Grønsteen.

               5. Karen Nielsdtr. 25 år. Formynder: Broren Johannes.

Brt: 30 - 1 - 12

Net: 24 - 1 - 18

Arbeider, husmann 

Nils Nilsen herfra dpt. 30/10-1791 d. 7/4-1833 på Gromstul, s.a. Nils Nilsen Gromstul. Se ovenfor.

g. 27/9-1825 m. Berthe Maria Andersdatter fra Doksrød(1) dpt. 18/1-1801 d. 8/11-1864 på Kleven, d.a. Anders Eriksen Doxrød.

Forlovere: "Anders Grønsten og Halvor Doxrød."

1. Anne Gurine Nilsdatter f. 13/10-1826 d. 10/4-1854. Bodde hjemme. Hun døde av nervefeber 27 ½ år gammel. Ugift. Skrevet som ”Anne” i kirkeboken ved dåpen.

2. Andrea Nilsdatter f. 7/11-1828 d. 3/3-1854. Bodde hjemme. Hun døde også av nervefeber 25 år gammel. Ugift.

3. Inger Maria Nilsdatter f. 19/2-1830 g.m. enkemann Isak Christensen Kleven. Se Kleven(11).

 

Da Nils døde var han husmann på Gromstul under Bø. Alle barna er født her.
Berthe hadde arvet Kleven(11) etter sin far. De flyttet dit etter 1845.

Enka Berthe Maria Andersdatter ble g2g med Johannes Andersen. Se Kleven(11) ”Storhaug”.

 

25/6/1833      NIELS NIELSSEN        Bamble Skifteprot. nr. *)

Bøe            Arvinger: Enka Berthe Marie Andersdatter og barna:

               1. Anne Nielsdtr.    6 1/2 år.       

               2. Andrea Nielsdtr.      4 ”         

               3. Inger Marie Nielsdtr. 2 ”         

Enkas laugverge: Erik E. Bøle.

Verge for barna: Halvor Ingebretssen Doxrød.

Brt: 114 - 1 - 12

Net: 101 - 2 - 11

Jordegods: 3 skind skyld i Kleven, matr, nr. 100, taksert for 90 spd.
Heftelse på gaarden: Føderåd til enkas mor Inger Christensdtr.

*) A: BS 17 s. 625. C: BS 23 s. 36b.

 

Arbeider, innerst

Christopher Nilsen herfra dpt. 30/4-1786 d. 15/11-1822, s.a. Nils Nilsen Gromstul. Se ovenfor.

g. 26/9-1810 m. Helvig Engebretsdatter fra Rosvald dpt. 10/3-1782, d.a. Engebret Solvesen Rosvald.

1. Maren Christophersdatter f. 7/9-1811 g. 24/10-1833 m. Hans Rasmussen Frogner fra Br. kl. Bodde på Frogner til de emg. til Am. i 1843.
    Bosatte seg i Merton i Waukesha co., Wisconsin. Brukte familienavnet Frogner. Se Frogner 1835.

2. Anne Christophersdatter f. 3/11-1814.

3. Nils Christophersen f. 24/4-1817. Se nedenfor.

4. Karen f. 17/9-1819.
 

F.f. Christopher Nilssøns pb. Maren u/N, Bøe: Johannes Janssøns k., Dorthe Engelbertsdtr., Anders Johannissøn, Hans Jacobssøn, Nils Nilssøn.
F.f. Christopher Nilsen og Hedevig Engelbretsdtr, u/Bøes pb. Anne: Christopher Jensens k., Ingebor Engelbretsdtr., Anders Johannesen, Nils og Johannes Nilssønner.


Enka Helvig Engebretsdatter ble g2g med Christen Nilsen. Se nedenfor.

 

2/9/1824       CHRISTOPHER NIELSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 26b.

Gromstulen     - innerst på pl. -                   

u/Nordre Bø    Arvinger:

               Enka Helvig Engebretsdatter

               Laugverge: Anders Johannessen Gromstulen.

Boets midler besto i noe elendig lausøre. Tils. 2 mk. 16 sk.

Passiva: Gjeld til Fossum jernverk på 26 spd. 4 sk.

 

Arbeider, innerst

Christen Nilsen fra Bjørndalen(B) dpt. 22/5-1800 d. 4/11-1845, s.a. Nils Hansen.

g. 7/10-1824 m. enke Helvig Engebretsdatter fra Rosvald dpt. 10/3-1782 d. 13/7-1837 på Gromstulen, d.a. Engebret Solvesen Rosvald.

Forlovere: "Anders Johannesen Bøe, Jacob Larsen Smed."

 

Helvigs barn som bodde her i 1835 var: Anne Christophersdatter f. 1814 og Nils Christophersen f. 1817.
Enkemannen Nils Nilsen f. ca. 1752 (hennes forrige svigerfar), bodde her i 1835. Det var han som hadde
leiekontrakten på plassen.

 

Gruvearb., leiending

Nils Christophersen herfra f. 24/4-1817 d. i USA, s.a. Christopher Nilsen. Se ovenfor.

g. 14/2-1839 m. Magnhild Hansdatter fra N. Bø(D) f. 28/8-1819 d. i USA, d.a. Hans Halvorsen Bøe.

1. Christopher Nilsen f. 4/7-1840.

2. Lars f. 9/2-1842 d. 13/6-1843. ”Druknet i en bæk.”

3. Maren Dorthea Nilsdatter f. 9/5-1845.

Br. 1839.

 

Tjenestepike i 1845: Maren Jensdatter(23). Denne familien emg. til Am. i April 1847. 2 år senere utvandret også hennes søster,
Maren Hansdatters familie og deres mor, Dorthe Maria Olsdatter. Se også N. Bø(D).

 

Det var to forskjellige Nils Christophersen under N. Bø på samme tid. De var gift med hver sin søster,
Magnhild og Ragnhild Hansdøttere. Slikt kan det raskt bli slektsmessige komplikasjoner av om vi ikke
er på vakt.

Plassen er for lengst nedlagt og tilplanta med skog.

 

(C) Gard Strøm.