ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Bøle
Gård nr. 67 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.04.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bøle 4 - Ødegaarden
Gammelt løpenr. 231f. Utskilt fra Bøle(3) Ødegaarden i 1865.

Huset har adresse i dag: Bølev. 180, 3713 Skien.

Se også boka "Sånn var'e på Bøle" av Thorbjørn Wahlstrøm. Utgitt på Genius forlag i 1999.

Eiendomsopplysninger:
Gjerpen sorenskriveri, Tinglysingsprotokoller ang. Bøle.

Selveier
B. N. Børresen
Br. 1865.

B.N. Børresen eide også Menstad og Kjær(9). Han hadde påbegynt bygging av våningshus og
løe her, da han gikk konkurs og måtte avhende denne eiendommen senere i 1865.
Ole Andersen Hauen hadde krav på 100 spesiedaler i boet og fikk under konkursen i 1865,
skjøte på Bøle(4) Ødegaarden.

Selveier
Ole Andersen Hauen.
Br. 1865. Se Hauen(1).

G.br., bjelkehugger, sagbruks-arbeidsformann, selveier
Svenke Olsen
fra Hauen(1) f. 8/4-1840 på Ballestad d. 1930, s.a. Ole Andersen Hauen.
g. 15/3-1870 m. Kirsten Knudsdatter (Andersen) fra Stulen f. 30/6-1847 d. 23/10-1910, d.a. Knud Andersen.
1. Helvig Marie Svenkesdatter f. 27/1-1871 på Bøle g. 7/9-1893 m. politikonstabel Ole Olsen Flid i Skien f. 1866 i Tuddal, s.a. arb. Ole Olsen Flid.
2. Olava Katrine Svenkesdatter f. 19/12-1872 på Bøle g.m. Jacob Larsen. Se Høgset(1).
3. Anton Andreas Svenkesen f. 29/10-1874 på Bøle. Overtok eiendommen.
4. Anna Sophie Svenkesdatter f. 17/11-1876 på Bøle d. 1963. Ugift.
Br. ca. 1870.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

231f              

Bøhle

Svenke Olsen

0 daler - 3 ort - 10 skilling

Svenke var født på Ballestad som eneste barn i sin fars 1. ekteskap. Siden giftet faren seg til
Hauen og Svenke vokste opp der.

Da Svenke giftet seg var han skipstømmermann. I 1875 bodde Kirstens foreldre her med føderåd.
Svenke var da oppført som: ”Dagarb. skibstømmermand, jordbruger og selveier”.

Leieboere i 1875: ”Skibstømmermand” og enkemann Lars Knudsen f. ca. 1838 og hans datter
Inga Mathilde Larsdatter f. 1873. Se Skyer(8).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

67

4

231f

Bøle

Ødegaarden

Svenke Olsen

0 - 1 - 17

1 mark 53 øre 


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

67

4

Bøle

Ødegaarden

Svenke Olsen

0 mark 09 øre

I 1910 var Svenke Olsen pasient ved amtssykehuset ved Gjemsø i Solum. han var da oppført
som enkemann. Se Svenke Olsen i fet skrift. Se folketellingen 1910.

Laste og lossearb., innerst
Anton Andreas Svenkesen
herfra f. 29/10-1874 d. 1945.
g. 13/3-1897 m. Anna Karoline Haraldsen f. 31/1-1880 i Holla d. 1963, d.a. sagbruksformann Gunnar Haraldsen. Se Familie 21 - Bøle 1891.
1. Simon f. 13/3-1897 på Bøle d. 4/6-1897 på Bøle.
2. Asbjørn Svenkesen f. 8/8-1898.
3. Gunvor Svenkesen f. 28/12-1900.
4. Sverre Svenkesen f. 18/7-1903 d. 31/8-1988.
5. Kirsten Svenkesen f. 25/8-1906.
6. Arnt Svenke Svenkesen f. 27/10-1909.

Nygifte Anton, Anna og sønnen Asbjørn bodde i huset her sammen med hans foreldere i des. 1900.
Ved vielsen i 1897 er Anton oppført som handelsmann med bopel Bøle.
I 1898, da sønnen Asbjørn ble døpt, ble Anton oppført som stuer, boende på Bøle.


Privat foto etter "Sånn var'e på Bøle" - Thorbjørn Wahlstrøm 1999.

Se også folketellingen for Gjerpen 1910.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

67

4

Bøle - Ødegården

Anna Svenkesen

0 mark 29 øre


Se Google maps. Bølev. 180/182.

Se også boka "Sånn var'e på Bøle" av Thorbjørn Wahlstrøm. Utgitt på Genius forlag i 1999.

Mange hustomter ble utskilt fra denne gården på 1880 - og 1890 - tallet. Det er i dag bare
noen "småbiter" igjen av denne gården. Se kartet nedenfor (2011).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm.