| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Stulen
Gård nr. 88 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 06.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Stulen
Gamle løpenr. 331 - 333.

Oluf Rygh:
Stulen kommer av det gammelnorske ordet Stǫđull. Stul eller støl (seter).

Stulen lå tidligere under S. Lid som husmannsplass/ seter. Gården er i dag et skogsområde beliggende nord for
Lidseter og syd for Jarseng - 170 m.o.h.

Landskyld 1778: 1 hud.

Vi ser at Stulen allerede i 1838 var delt inn i 3 bruk og i 1905, 4 bruk. Se matriklene nedenfor.

Det kan se ut som at alle familiene som bodde her oppe var skogsarbeiderfamilier, hvor det viktigste arbeidet besto
i å hogge tømmer, brenne kullmiler og få fraktet trekullet til Bolvik eller Fossum jernverk.
Trekullet var i flere hundre år jernverksindustriens viktigste energiressurs.

Eldste skriftlige kilde er skoskattmanntallet av 1711. Se nedenfor.

Rasmus Malling eide Stulen i 1702 og brukte den trolig til seter.

En Halvor holdt til her i 1703.

Arbeider, husmann
Even Simonsen
fra N. Ramsåsen f. ca. 1681, s.a. Simon Svendsen.
g. 16/9-1708 m. Gunhild Nilsdatter trolig fra Stensåsen nordre under Sørbø, d.a. Nils Torjussen.
Forlovere: ”Tolf Løberg og Niels Løberg.”
1. Giertrud dpt. 1/2-1711 bg. 24/7-1712. ”
Even Simenssøns datter fra Stulen Giertrud 1 1/2 aar.”
2. Simon Evensen dpt. 26/12-1712.
3. Giertrud Evensdatter dpt. 4/8-1715.
4. Nils Evensen dpt. 28/8-1718.
Br. 1710.

F.f. Even Røsagers datter Giertrud: Cornelius Christenssøn, Christen Valebø i Scheen, Pernille H. Ludvigs og datter.
F.f. Even Stulens søn Simon: Anders Lj, Helge Lj, Elen Lj, Karen Ramsaasen.
F.f. Even Stulens datter Giertrud: Niels Halvorssøn, Jan Usler, Giertrud Usler, Birte Maling.
F.f. Even Stulens søn Niels: Christen Klep, Jacob Ramsaas, Verner Riises qde. Anne, Karen Ramsaas.

Som helt nygifte bodde denne familien på Røsaker. Deres første barn ble født der i 1711.

Dåp i Gjerpen kirke 29/5-1708. "Et uægte barn fra Aasebachen Hans. Moderen Inger Rejersdatter.
Test: Anun Nirissen fra Aasebachen,
Erik Smed ibid., Ragnild Iversdatter, Simons datter i Skoven Ambor, alle fra Aasebachen.
Barnefader blef udlagt Even Simonssøn reservesoldat ved Capitain Raynholts compagnie."


Kilde: ”Skoskatten” 1711:
”Stuulen ved Li”.
Even Stuulen Self, 3, Kone, 1 barn u. 3 aar. 18 skilling.

Husmann Isak Solvesen bodde her med sin familie fra 1728 til 1735. Se Søli øvre(A).

Torger Sivertsen, på Saubrekka under Klepp, eide 1 hud i Stulen ifølge skifte etter hans første kone,
Inger Olsdatter datert 9/3-1782. Se Saubrekka under Klepp.

Tollef Isaksen med familie bodde her i 1750 og i 1753. Se Høgset(B).

Arbeider, husmann
Ole Kittilsen
fra Grønnerød(A) f. ca. 1732 i Flatdal, Seljord? bg. 28/9-1794 i Hedrum, s.a. Kittil Tollefsen Grønnerød.
g. 9/7-1754 m. Aase Rollefsdatter (ikke f. i Gj.) f. ca. 1718 bg. 24/3-1805 i Hedrum.
1. Anne Olsdatter dpt. 8/12-1755 d. 1819 g.m. Rasmus Olsen fra Furulund(5) (1746-1819). Bodde på plassen Furulundmoen i Hedrum.
2. Jon Olsen dpt. 27/8-1758 d. 1830. Overtok farens gård i Hedrum,
    g1g Berte Olsd. fra Furulund(5) (1752-1789), søster til Rasmus Olsen ovenfor,
    g2g 1789 Kirsten Sørensd. fra Vestby i Hedrum (1764-1840).
3. Lars Olsen dpt. 4/10-1761. Bodde i Larvik.
4. Siri Olsdatter f. ca. 1767 d. 1795. Ugift. Født på Furulund i Hedrum.
Br. ca. 1758.

F.f. Ole Steensaasens pb. Anne: Ole Røsagers kone, Gunnil Olsdtr., Haagen Gaupaasen, Ole Røsager, Sondre Kittilsen.
F.f. Ole Stulens db. Jon: Aslov Gundersdtr., Anne Olsdatter, Anders Olsen, Jens Ramsaasen, Halvor Pedersen.
F.f. Ole Stulens db. Lars: Hans Lies enke, Inger Kittilsdtr., Gunder Lie, Helje Hansen.

Ole Kittilsen kjøpte og flyttet til Furulund i Hedrum (85/1) i 1766. Se Hedrum, bind III, side 671.

Familien ovenfor var eneste beboere på ”Stulen under Lie” i 1762, ifølge ekstraskattmanntallet.

Arbeider, husmann
Jacob Sørensen
f. ca. 1735 bg. 3/4-1785. ”Jacob Sørensen f. Klep 49 1/2 aar.”
g.m. Anne Christensdatter.
1. Anders Jacobsen dpt. 30/9-1764.
2. Engebret Jacobsen dpt. 5/10-1766.
3. Ole Jacobsen dpt. 19/3-1769.
4. Søren dpt. 15/12-1771 bg. 25/7-1784. ”Jacob Sørensens s. Søren 12 aar.”
5. Karen dpt. 25/5-1775 bg. 11/6-1780. ”Jacob Sørensens d. Karen f. Klep 5 1/2 aar.”
6. Anne Jacobsdatter dpt. 30/7-1780.
Br. 1766.

F.f. Jacob Lovens db. Anders: Rollef Christophersens kone, Anne Sørensdtr., Jon Olsen, Lars Osmundsen.
F.f. Jacob Stulens db.
Engebret: Christian Høysets kone, Christence Osmundsdtr., Christian Høyset, Rollef Christophersen.
F.f. Jacob Stulens db.
Ole: Torjer Ramsaaens kone, Karen Christensdtr., Torjer Ramsaasen, Jacob Christophersen.
F.f. Jacob Sørensens db. Søren fra Stulen ved Lie: Christian Høysets kone, Berthe Jacobsdatter, Christian Høyset, Hans Klep.
F.f. Jacob Stulens pb. Karen: Lars Sørensens kone, Marthe Gundersdtr., Erich Klep, Even Tollefsen.

F.f. Jacob Saubrekkas pb.
Anne: Erich Kleppes kone, Halvorsdatter (fornavn mangler), Christjan Højset, Halvor Ramsaasen, Anders Torjersen.

Denne familien bodde på Låven i 1764 og kom til ”Stulen under  Li” i  1766 og flyttet
til Saubrekka i 1780. Alt dette ifølge barnedåpene.

I manntallet av 1782 var Christen Eriksen Lunde nevnt i forbindelse med Stulen.
Han kom fra S. Lunde i Bjørkedalen i Eidanger.

Ingen beboere nevnt på Stulen i 1782.

Torger Sivertsen eide Stulen under Lid i 1782. Landskyld: 1 hud.
Stulen ble solgt før 1800.

Under folketellingen 1801 bodde det 3 familier på Stulen.

Jens Olsen på Jarseng eide løpenr. 331 før 1812.

Familie 1.
Stulen u. Lie 1801.

Arbeider, husmann
Anders Evensen
fra Skavraker i Eidanger dpt. 28/2-1745 d. 17/3-1824. ”Anders Evensen Stubberød, gaardmand under Meen, fattiglem, 82 aar.”, s.a. Even Andersen og Maria Amundsdatter.
g. 28/10-1769 m. enke Gunhild Anundsdatter fra Vosserødklev dpt. 11/3-1736 bg. 3/2-1812. ”Anders Evenssøns kone Gunnild Amundsdtr. f. Meens Ejet, henved 76 aar.”, e.e. Isak Johannesen.
1. Isak Andersen dpt. 15/7-1770. Se Åsterød(1).
2. Even Andersen dpt. 29/9-1776. Se nedenfor.
Br. ca. 1770.

F.f. Anders Evensens db. Isak fra Lie Ejet: Halvor Ramsaasens kone, Ingebor Evensdtr., Lars Andersen, Ole Isaksen.
F.f. Anders Evensens db. Even fra Meens Ejet: Ingebor Maria Hansdtr., Anne Pedersdtr., Lars Halvorsen, Nils Hansen.

Denne familien bodde på Stulen i 1770. Gunhild var enke etter Isak Johannesen. Se Vosserødklev.
Anders og Gunhild bodde på Stubberød på sine gamle dager.

Ifølge skjøte av 7/9-1778, kjøpte da Lars Hansen Lie hele plassen Stulen. Landskyld: 1 hud. Se Lid(A).

Arbeider, husmann
Even Andersen
herfra dpt. 29/9-1776 d. 2/8-1845 u. Lid, s.a. Anders Evensen.
g1g 5/7-1798 m. Synnøve Olsdatter ("Sennev") fra Tinn? f. ca. 1772.
g2g 27/3-1817 m. enke Gunhild Larsdatter fra N. Bakken dpt. 15/2-1767 d. 12/1-1830 u. Lid, d.a. Lars Larsen Bakken.
1. Berthe Evensdatter dpt. 10/3-1799. Ugift. Bodde på Bakkeskauen u. Jarseng i 1875. Hun fikk et barn.
2. Magnhild Evensdatter dpt. 9/11-1800. Ugift. Bodde på Bakkeskauen u. Jarseng i 1875.
3. Ole Evensen dpt. 17/6-1804.
4. Gunhild Evensdatter dpt. 23/3-1806.

F.f. Even Anderssøns Birthe u/Nærum: Hans Ramsaasens k., Maren Solvesdtr., Isak Anderssøn, Ole Olessøn, Nils Olessøn.
F.f. Even Anderssøns Magnil f. Stulen v/Lie: Ole Olessøns k., Anne Gulliksdtr., Ole Olessøn, Lars Knudssøn, Jens Olessøn.
F.f. Even Anderssøns Ole u/Sande: Ole Stulens k., Inger Andersdtr., Isak Nilssøn, Anders Torjerssøn, Lars Knudssøn.
F.f. Even Anderssøn Gunnil f. Myrerøe: Anne Bjørnsdtr., Anne Andersdtr., Hans Gunderssøn, Lars Knudssøn, Nils Hanssøn.

Even Andersen var født på en plass u. Meen. Han bodde her fra ca. 1800.  
Enkemannen Even Andersen bodde her i 1835 med døtrene Berthe(30),
hennes barn, Gunhild Gunnuldsdatter(5) og Magnhild(28). Begge døtrene ugift.

Hans andre kone var enke etter Hans Knudsen Kraaketo. Se Kråketo(1).

Familie 2.
Stulen u. Lie 1801.

Arbeider, husmann
Jon Torgersen
trolig fra Bakke i Hedrum f. ca. 1755 d. 1/1-1825 på Skottet.
g. 23/4-1785 m. enke Kirsten Torgersdatter fra Saubrekka under Klepp dpt. 8/3-1750 d. 4/1-1825 på Ramsåsen, d.a. Torger Sivertsen.
1. Torger Jonsen dpt. 10/4-1791. Se Skottet under Lid.
Br. 1801.

F.f. Jon Torjerssøn Stulens db. Torjer: Anders Ramsaasens k., Anne Stenersdatter, Ole Torjerssøn, Anders Olessøn, Hans Halvorssøn.

Det er uvisst hvor Jon kom fra. Han var nevnt i Gjerpen KB som fadder i mai 1785 for
Torkild Vebrandsens barn Trond på Stulen u. Ramsåsen.
Han hadde en bror på Stulen som het Ole Torgersen.

Jon Stulens kone var bl.a. i 1788 fadder for Anders Ramsåsens tvillinger. Hun var igjen
fadder for Jermund Leifsens barn under Klepp i 1789. Jon Stulen var i 1790 fadder for
Sivert Evensens barn under Lid.

Jon og Kirsten ble gravlagt samme dag.

Familie 3.
Stulen under Lie 1801.

Arbeider, maler, husmann
Nils Sørensen
f. ca. 1745 bg. 25/10-1812. ”Nils Sørenssøn Maler und. Lie, sagt at være 68 aar.”
g. i Skien kirke 20/11-1783 m. Anne Olsdatter f. ca. 1750 bg. 28/9-1810. ”Nils Sørenssøns kone Anne Olesdtr., und. Lie, sagt at være ved 60 aar.”
Forlovere: "
Laers Simonsøn (sign.), Laers Svensøn (sign.)"
1. Karen Maria Nilsdatter dpt. 31/5-1784 i Skien g1g m. Nils Rasmussen Fløtterød. Se Fløtterød(2).
2. Marthe Kirstine Nilsdatter dpt. 10/9-1786 g. 22/4-1812 m. Bent Jonsen fra Meen(47) "Lien", s.a. Jon Hansen Lien. Flyttet trolig ut av sognet.
3. Sara dpt. 13/4-1789 bg. 8/6-1800. ”Nils Sørenssøns pb. Sara u/Lie 11 1/6 aar.”
4. Berthe dpt. 2/6-1791 bg. 28/4-1793. ”Nils Sørenssøns pb. Berthe u/Lie 1 11/12 aar.”
5. Berthe dpt. 5/1-1794 bg. 24/7-1796. ”Nils Sørenssøns pb. Berthe u/Lie 2 ½ aar.”
Br. ca. 1789.

F.f. Niels Sørensøns datter Karen Maria (i Skien): Peder Sv....s kone, Anne Laersd., Laers Simonsøn, Thomas Paush, Knud Eriksøn.
F.f.
Nils Sørensens pb. Marthe Kistine fra Nordre Frougner: Johanne Svaneberg, Marthe Kistine Eriksdtr., Jon Schwenchesen, Lars Knudsen, Ole Heljesen.
F.f. Nils Olsens(!) pb. Sara fra Klep Ejet: Jon Stuulens kone, Anne Halvorsdtr., Hans Halvorsen, Søren Christiansen.
F.f. Nils Sørenssøns pb.
Berthe u/Lie: Rasmus Søelies k., Ragnil Olesdtr., Simon Søelie, Ole Søelie, Laers Halvorssøn.
F.f. Nils Sørenssøns pb. Berthe u/Lie: Solve Sandes k., Anne Maria Tordsdatter, Even Høyset, Ole Laerssøn, Anders Lie.

Barn nr. 1, Karen Maria Nilsdatter ble konfirmert i Gjerpen kirke høsten 1799 med bosted "under Lie".
Hun ble døpt i Skien kirke, før familien kom til Gjerpen.

Arbeider, innerst

Anders Olsen
f. ca.
g1g 6/10-1791 m. Kirsten Rollefsdatter fra Svarttangen under Meen dpt. 1/1-1763 bg. 14/4-1799 i Eidanger. ”Fra Bratsberg Amts Sygehuus er Kone fra Stulen af Gjerpens Sogn, Kirsten Rolaugsdatter, 36.”, d.a. Rollef Christophersen.
g2g 30/7-1799 m. Kirsten Olsdatter.
1. Halvor Andersen dpt. 27/11-1791.
2. Rollef Andersen dpt. 26/1-1794.
3. Anne dpt. 26/3-1797 bg. 3/9-1797. ”Anders Olessøns pb. Anne f. Stulen ved Lie 5 1/2 mnd.”
4. Ole dpt. 2/12-1798 bg. 22/12-1799. ”Anders Olessøns db. Ole f. Stulen ved Lie 1 1/12 aar.”
Barn i 2. ekteskap:    
5. Anne Kirstine bg. 12/6-1803. ”Anders Olessøns pb. Anne Kirstine - f. Stulen ved Lie omtrent 3 aar.”
6. Ole Andersen dpt. 10/10-1802.
7. Anne Kirstine Andersdatter dpt. 27/1-1805.
Br. ca. 1791.

F.f. Anders Olessøns db. Halvor u/Lie: Matthias Fløtterøes k., Sara Rollevsdatter, Christen Fløtterøe, Christopher Rollevssøn, Hans Halvorssøn.
F.f. Anders Olessøns db.
Rollev fra Stulen ved Lie: Hans Ramsaasens k., Siri Rollevsdatter, Simon Rollevssøn, Christen Fløtterøe, Laers Matthiæsen.
F.f. Anders Olessøns pb. Anne f. Stulen v/Lie: Jens Olessøns k., Anne Bjørnsdtr., Laers og Ole Olessøn, Simon Rollevssøn.

F.f. Anders Olessøns db.
Ole f. Stulen v/Lie: Hans Ramsaasens k., Anne Bjørnsdatter, Ole og Nils Olessøn, Isak Nilssøn.
F.f. Anders Olessøns db.
Ole f. Stulen u/Lie: Hans Halvorssøns k., Inger Andersdtr., Christen Olessøn, Simon Rollevssøn, Lars Olessøn.
F.f. Anders Olessøns pb. Anne Kirstine f. Stulen ved Lie: Hans Ouestads k., Gunnil Solvesdtr., Gunder Christenssøn, Jacob Jonssøn, Lars Simonssøn.
 

31/3-1800      KIRSTI ROLFSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 12, side 644a.
Stulen         Arvinger:                            
               Enkem. Anders Olssen og barna:
               1. Halvor Anderssen 7 år.
               2. Rolf Anderssen   5 ”
               3. Ole Anderssen  1/2 ”
               Faren verger.
Brt:   188 - 2 - 6
Gjeld: 198 - 0 - 8 (insolvent).
Jordegods: 4 skind skyld i gd. Stulen u/nedre Lie, verdi 166 - 1 - 8.

Anders Olsen eide 4 skind i Stulen i 1800.

Arbeider, husmann
Ole Olsen
født på Spånheim i Tinn dpt. 30/5-1773 i Tinn.
g. 1/8-1799 m. Anne Bjørnsdatter fra Tinn? f. ca. 1773.
Forlovere: Halvor Søelie og Anders Lie.
1. Ole Olsen dpt. 27/10-1799. Se Mindås u. Menstad.
2. Hans Olsen dpt. 5/9-1802. Se Familie 40 - S. Brekke 1845.
3. Birthe Olsdatter dpt. 31/8-1806.
Br. i 1799-1826.

F.f. Ole Olessøns db. Ole f. Stulen v/Lie: Even Anderssøns k., Gunnil Andersdatter, Hans Lie, Jens Olessøn, Jacob Olessøn.
F.f. Ole Olessøns db. Hans f. Stulen u/Lie: Even Anderssøns k., Anne Gulliksdtr. Hans og Lars Knudssøn, Christen Larssøn.
F.f. Ole Olessøns pb. Birthe f. Stulen ved Lie: Sønnev Olesdtr., Anne Andersdatter, Nils Olessøn, Hans Gunderssøn, Hans Halvorssøn.

Ole kom sammen med sine foreldre og 2 søsken til sine besteforeldre på Kausanrød u. Grini (Knut Olsen)
i ca. 1782. Hans far, Ole Knudsen ble tjener på Lagmannsgården i ca. 1783 og Ole vokste opp der.
Se ”Andre beboere på Lagmannsgården”.

Andre her i 1801: Bergit Jonsdatter f. ca. 1730, ”mandens moder, enke 1. gang”.
bg. 29/2-1804. ”Enken Birgit Jonsdtr. f. Stulen ved Lie, menes at være ved 70 aar.”


Mikkel Monsen
f. ca. 1749.
g.m. Gro Gundersdatter f. ca. 1752.

Mikkel og Gro bodde her alene som ”fattige og svage” i 1801.

G.br., selveier av 4 skinn (l.nr. 332).
Nils Olsen
f. ca. 1768 d. 26/9-1831 på Stulen.
g. 19/5-1807 m. Anne Andersdatter fra Søli(20) ”Ødegården” dpt. 27/4-1783 d. 22/11-1864 på Stulen, d.a. Anders Hansen Ødegaarden.
1. Ole dpt. 26/2-1809 d. 31/12-1814.
2. Ingeborg Nilsdatter f. 4/12-1810 g.m. Søren Olsen. Se nedenfor.
3. Ole Nilsen f. 31/10-1815. Se nedenfor.
4. Birthe f. 14/12-1817 d. 11/4-1820.
5. Birthe
Kirstine f. 25/11-1821 d. 1/2-1822.
6. Anders Nilsen f. 24/10-1824 på Stulen.
Br. ca. 1809.

F.f. Nils Olessøna db. Ole f. Stulen v/Lie: Margarete Olesdtr., Live Andersdtr., Hans Lie, Jacob og Ole Anderssøn.

"Skifte efter Niels Olsen, hvorved denne Eiendom for Taxt 100 Spd. er udlagt Stervboenken Anne Andersdatter,
dat. 30. Januar, tingl. 6. Februar 1832."

Nils Olsens enke var fremdeles i 1835 eier av 4 skinn på Stulen. Enka drev i mange år gården
ved hjelp av sine barn og sin svigersønn Søren Olsen.

Anders Knudsen Fløtterød eide 8 skinn. Se Fløtterød(2).

Skomager, tømmermann, innerst
Søren Olsen
fra Kjose i Brunlanes (Tanum sogn) f. ca. 1808 d. 1892 på Slettene i Eidanger, s.a. Ole Johnsen.
g. 30/9-1830 m. Ingeborg Nilsdatter herfra f. 4/12-1810 d. i Eidanger, d.a. Nils Olsen Stulen.
Forlovere: Nils Stulen og Hans Andersen Borge.
1. Anne f. 6/5-1831 d. 17/8-1831.
2. Anne f. 26/1-1833 d. 21/3-1843.
3. Nilia Sørensdatter f. 1835 g.m. baker/ emisær Alfred Andersson fra Sverige. Han hadde forretning på Osebakken.
    Overtok senere Slettene i Eidanger etter sin svigerfar. Ingen barn. Se Valler(8) "Slettene" i Eidanger.
4. Lars Sørensen f. ca. 1842. Meldt utflyttet til Eidanger i okt. 1858.

Søren Olsen kjøpte i ca. 1859 eiendommen Valler(8) "Slettene" i Eidanger.
Han arbeidet ved siden av som tømmermann.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

331

Stulen

Knud Andersen

 4 skind

0 daler - 2 ort - 0 skilling

332 Stulen Niels Olsens Enke

 4 skind

0 daler - 2 ort - 0 skilling

333 Stulen Anders Knudsen

 4 skind

0 daler - 2 ort - 0 skilling


Ifølge folketellingen 1845
bodde det 3 familier her i 3 stuer.

Familie 1.
Stulen 1845. Løpenr. 331.

Selveier: Enkemann Anders Knudsen Fløtterød (65), bodde her i sin sønn Knud Andersens familie.
Han eide denne delen av Stulen også i 1835. han døde her i 1847.

3/12-1847      ANDERS KNUTSSEN       Bamble skifteprotokoller *).
Stulen         Arvinger: Barna:                     
               1. Knut Anderssen      38 år.
               2. Niels Anderssen 32 1/2 "
               3. Mathias Anderssen   30 " i Skien.
               4. Hans Anderssen      25 " sjømann.
               Tilsynsverge for de fraværende: O. O. Bakkeskoven.
               5. Karen Andersdtr. g.m. Anders Larssen Bakken.
               6. Helvig Andersdtr. død, vært g.m. Ole Hanssen Lie, 4 barn:
                 a. Hans Olssen            16 år.    Formynder for de 4:
                 b. Maren Kirstine Olsdtr. 13 "    Ole Olssen Bakkeskoven.
                 c. Karen Kirstine Olsdtr. 12 "     
                 d. Anne Karine Olsdtr.    10 "    
Brt:   434 - 40
Gjeld: 448 - 41 (Insolvent).
Jordegods: 8 skind eller 4 ort av gd. Stulen, matr.nr.120, nytt nr.94, løpenr. 331 og 333. Taksert for 430 spd.
Avdøde hadde vært g.m. Karen Mathiasdtr.

*) A: BS 30 s.16b. B: BS 20 s.139-150.
C: BS 25 s.142b.

G.br., innerst
Knud Andersen
fra Fløtterød(1) f. 12/2-1809 d. 14/1-1884 på Bøle, s.a. Anders Knudsen Fløtterød.
g. 30/11-1837 m. Marthe Larsdatter fra N. Bakken f. 1809 d. 23/4-1884, d.a. Lars Larsen Bakken.
1. Lars Knudsen f. 15/4-1838 på Bakken. Se Skyer(8).
2. Andreas Knudsen f. 30/10-1840 på Stulen.
2. Karen Kirstine Knudsdatter f. 2/11-1842.
3. Anne Maria Knudsdatter f. 24/9-1844.
4. Kirsten Knudsdatter f. 30/6-1847 g.m. Svenke Olsen. Se Bøle(4) ”Ødegaarden”.
5. Hedvig Knudsdatter f. 6/6-1850 g.m. Gunnar Torgrimsen fra Fyresdal. Se Berberg(5) "V. Haugen".
Br. 1840.

Anders Knudsen, Knuds far hadde tidligere hatt Fløtterød(1). Knud eide fra 1837-1842 også
Vognmannsgt. 3 på Osebakken. Da han giftet seg i 1837 var det nevnt at hans oppholdsted
var Kjølnes.
Familien kom til Stulen i ca. 1842. Hans far Anders døde her den 15/11-1847, 67 ½ år gml.

Knud Andersen og Marthe bodde på sine gamle dager på Bøle hos datteren Kirsten.

Familie 2.
Stulen 1845. Løpenr. 332a.

Her var nevnt enka etter Nils Olsen, Anne Andersdatter(63). Se ovenfor.

Familie 3.
Stulen 1845. Løpenr. 332b.

G.br., selveier
Ole Nilsen
herfra f. 31/10-1815 d. 5/11-1874 på Hyni, s.a. Nils Olsen.
g. 5/11-1844 m. Ingeborg Gundersdatter fra N. Ramsåsen f. 2/10-1817 d. 4/9-1897 på Hyni, d.a. Gunder Mathisen Ramsaasen.
1. Nils Olsen f. 7/7-1847. Se Hyni(2). Se hans Livserindringer fra hans barndom og ungdomstid på Stulen.
2. Gurine Olsdatter f. 30/12-1849 d. 4/1-1927 i Skien g.m. Peder Hansen fra Borgeskauen f. 3/3-1853 d. 7/10-1927 i Skien.
    De bodde i Bakkegata på Bratsbergkleiva. Han arbeidet ved E. M. Olsens dampsag i Skien.
3. Anne Karine Olsdatter f. 5/9-1852 g.m. Andreas Olsen. Se Familie 45 - Bøle 1900.
4. Andreas Olsen f. 6/8-1855. Se Hyni(2).
Br. ca. 1860.

F.f. Ole Nilsen Stulens (Udhoug) Gurine: Mathias Gundersen Ramsaas, Elias Asbiørnsen Klep, Ole Olsen Bakkeskoug, p. Anne Gundersdatter Ramsaas, moderen.

Ole Nilsen kjøpte i 1872 Hyni(2). Han satte gården på sine 2 sønner Nils og Andreas.
Etter noen få år ble Andreas drept i en ulykke, så det var Nils som skulle drive gården
videre.

Ole Nilsen døde av lungebetennelse ifølge kirkeboka.

Da datteren Anne Karine giftet seg i 1874 bodde hun i Liane under Søli.


Ifølge folketellingen 1865 var det da 2 bebodde småbruk av Stulen.

Familie 1.
Stulen 1865. Løpenr. 331.

Her var oppført g.br. og selveier Knud Andersen med familie. Se Stulen 1845 (ovenfor).

Dette bruket var i 1875 eid av Ole Olsen Bakkeskauen.
Se Bakkeskauen under Jarseng.

Familie 2.
Stulen 1865. Løpenr. 332.

Her var oppført g.br. og selveier Ole Nilsen med familie. Se Stulen 1845 (ovenfor).

"Skiøde fra Niels Olsen og Anne Andersdatters neste myndige arvinger til Ole Olsen Bakkeskoven paa denne Eiendom (l.nr. 332)
for 300 Spd. Dateret og tinglyst 17. Marts 1874."

"Sammenlagt med Løbenr. 331a, ifølge Fogdens skriv af 3/11-1874."

Eier av Stulen(1) fra 1874: Ole Olsen Bakkeskauen. Se Jarseng(2) "Bakkeskauen".

Stulen har trolig ikke hatt faste beboere etter Knud Andersen i 1865.

 
  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

331a, 332

Stulen

Ole Olsen Bakkeskov

0 daler - 2 ort - 6 skilling

331b Stulen Nils Andersen 0 daler - 0 ort - 18 skilling
333 Stulen Nils Andersen 0 daler - 1 ort - 10 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

88

1

331a, 332

Stulen

Stulen

Ole Olsen

0 - 3 - 0

1 mark 16 øre

88 2 331b Stulen Stulen Nils Andersen 0 - 1 - 0 0 mark 39 øre
88 3 333 Stulen Stulen Nils Andersen 0 - 2 - 0 0 mark 73 øre


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

88

1

Stulen Stulen

Ole Olsen (Bakkeskauen)

1 mark 16 øre

88 2 Stulen Stulen Jacob Mathiassen 0 mark 39 øre
88 3 Stulen Stulen Jacob Mathiassen 0 mark 68 øre
88 4 Stulen Stulen Porsgrund kommune 0 mark 05 øre


Enkefru

Karen Anne Bakkeskogen
f. 15/7-1859.
Br. før 1945. Se Jarseng(2) "Bakkeskauen".

Enkefru
Marie R. Sørli
f. 16/1-1882.
Br. 1945. Se Hongården under Riis.

Ragnvald Augestad ble eier av Stulen bnr 2 og 3 før 1950 (trolig i 1947). Se Augestad(4).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

88

1

Stulen

Lars Abrahamsen

1 mark 16 øre

88 2 Stulen Ragnvald Augestad 0 mark 39 øre
88 3 Stulen Ragnvald Augestad 0 mark 68 øre
88 4 Stulen Porsgrunn kommune 0 mark 5 øre

Lars Abrahamsen f. 31/12-1902.
Br. 1952.

Lars Abrahamsen kjøpte eiendommen med klausul om føderåd for sin mor Marie Sørli.
Hans enke var eier fra 26/8-1985.

Isak Stamland f. 3/5-1917.
Br. 1987.

Stulen bnr. 1:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Stulen bnr 2:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Stulen bnr 4:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.