ved
Gard Strøm

| HJEM | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Kjær
Gård nr. 118 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.01.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kjær 9 - Kjær nordre
Gammelt løpenr. 408. Siden Norges matrikkel 1889: 118/9.

Landskyld 1801: 1 hud 3 skind.


Kjær bnr 9 og 10. Foto: Gard Strøm august 2012.


Adresse i dag: Børsesjøv. 103, 3719 Skien.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Anne Larsdatter (enke etter Lars Solvesen Kjær) til Lars Larsen for 785 Speciedaler, dateret 4. September 1797, tinglæst 17. juni 1799."

G.br., selveier
Lars Larsen Kiær
fra N. Kjær(10) dpt. 15/9-1776 d. 22/2-1820, s.a. Lars Solvesen Kjær.
g. 22/10-1801 m. Marthe Axelsdatter fra S. Hyni(A) dpt. 15/9-1782 d. 31/8-1861, d.a. Axel Nilsen.
Forlovere: "Gregers Mustved og Tyge Kjær."
1. Lars Larsen Kjær dpt. 12/9-1802. Se nedenfor.
2. Isak Larsen dpt. 2/11-1806. Se Berg(2).
3. Peder Larsen Kiæra (Peder Kiærra) f. 29/8-1809. Bodde hos sin bror Nils på Kleiva i 1845. Kjøpte N. Brekkegata 21. Ugift.
4. Nils Larsen Kjær (Nils Larsen Kiærra) f. 27/10-1811. Se Familie 25 - Kleiva 1845.
5. Lars bg. 3/10-1813. ”Lars Larsen Kiærra 14 dage.”
6. Anne Gurine Larsdatter f. 11/6-1814.
7. Margrethe Larsdatter f. 5/10-1816 g.m. Søren Isaksen. Se N. Røsaker(3).
8. Axel Larsen f. 11/3-1820. Emigrerte til N. Amerika i 1846. Ankom New York 8/8-1846. Ingenting funnet om ham.
Br. 1797.

F.f. Lars Larssøns Lars f. Kjær: Halvor Gunderssøns k., Ingebor Sophie Larsdtr., Isak og David Holm, Isak Grinie, Aslach Axelssøn.
F.f. Lars Larssøns Isak f. Kjær: Maren Axelsdtr., Ingebor Sophie Larsdatter, Solve Kjær, Nils Røsager, Jacob Jonssøn.
F.f. Lars Larssøns Peder f. Kiær: Solve Kjærs k., Margarete Axelsdtr., Solve Kjær, Hans og Nils Axelssøn.
F.f. Lars Larssøns Nils f. Kjær: Maren Axelsdtr., Birthe Kirstine Larsdtr., Solve Kjær, Rasmus Christenssøn, Nils Nilssøn.
F.f. Lars Larsen og Marthe Axelsdtr. Kiærras Anne Gurine: Maren Axelsdtr., Signe Solvesdtr., Solve Larsen, Hans Axelsen, Nils Nilsen.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Fæstebrev fra Lars og Solve Larssønner til Andreas Emanuel Hagstrøm, kone og børn paa et Jordstykke mod aarlig afgift 6 spd,
dateret 14. Oktober 1817, tingl. 22/6-1819."
Se Kjær plass.

"Skifte efter Lars Larsen (i Pantebogen angives ei hvorledes gaarden er udlagt og skifteprotokollen mangler), dat. 20. januar,
tingl. 25. aug. 1821."

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

408

Kjær nordre

Enken Marthe Axelsdatter

1 hud 3 skind

2 daler - 3 ort - 19 skilling


"Skjøde fra Marthe Axelsdatter til sønnen Lars Larsen, dat. 3., tingl. 5. april 1854."

G.br., selveier

Lars Larsen Kjær
herfra dpt. 12/9-1802 d. i N. Amerika.
g. 19/4-1829 m. Anne Olsdatter fra Kjær(4) "Solli" f. 31/1-1810 i Lunde i Telemark d. 10/1-1855 på Kjær, d.a. Ole Tovsen.
Forlovere: "Peder T. Kjær og Just Eriksen Mustvedt."
1. Lars Larsen f. 30/9-1829 d. 11/6-1849.
2. Ole Larsen Kjær f. 7/8-1832. Se nedenfor.
3. Inger Maria Larsdatter f. 18/4-1835.
4. Andreas Larsen (Andrew Larson) f. 6/3-1839 d. 15/12-1918 i Cato. Han emigrerte til N. Amerika fra Skien 21. mars 1864. Gift i Cato, Wisconsin 17/3-1867 m. Berte Marie Amundsd. fra Skien f. 30/5-1842 d. 17/6-1925,    
    d.a. sagmester Andreas Nielsen og Elen Margrethe Christensdatter. De bodde i Cato, Manitowoc, Wisconsin i 1880 med 5 barn. Se gul ramme nedenfor.
Br. 1854.

Lars Larsen Kjær tok med seg sin 14-årige nevø, Lars Nilsen fra Bratsbergkleiva i 1862 og emigrerte til N. Amerika.
Se Presteattest av 9/4-1862. Se nevøen i Familie 25 - Kleiva 1845.


Kilde
: www.findagrave.com
Original:
Manitowoc Herald News, Tuesday, December 17, 1918, Page 4.

ANDREAS LARSON
WELL KNOWN TOWN OF CATO FARMER DEAD

Andrew Larsen (sic), pioneer, resident of the town of Cato, and one of the oldest, is dead at his home near Madsen at the advanced age of 80 years. Death was due to infirmities incident to old age.
He is survived by his aged wife, two sons, Albert of Manitowoc and Louis of Wittenberg and one daughter, Mrs. Joseph Jacobson.
The funeral will be held from the late home Thursday afternoon at 1 o'clock.

             
Familien Andreas Larson. Foto: Ancestry.com.                               Gravstenen står på Gjerpen cemetery, Manitowoc, Wisconsin.

Takk til Jan Christensen for god hjelp med Andreas Larsens familie i Manitowoc.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Fæstebrev fra Lars Larsen til Sorenskriver Cappelen, og efterfølgende eiere af Mustvedt mølle paa ret til at anbringe og vedligeholde
en dam mod aarlig afgift 1 spd., dateret 27. februar, tingl. 10. april 1861."
"Fæstebrev fra Lars Larsen og Andreas Solvesens enke til Sorenskriver Cappelen og efterfølgende eiere af Mustvedt
mølle
paa en bygnings, og arbeidstomt mod aarlig afgift 1 Spd., dat. 27. februar, tingl. 10. april 1861."
"Høiesteretts-resolution, hvorved det tillades sorenskriver Cappelen at arvefæste foranstaaende tomter, dat. 16. marts, tingl. 10. april 1861."

Gårdsarbeider, innerst
Ole Larsen Kjær herfra f. 7/8-1832, s.a. Lars Larsen Kjær.
g. 1/12-1859 m. Anne Marie Christiansdatter fra M. Holm f. 25/2-1832, d.a. Christian Davidsen Holm.
1. Maren Anne Olsdatter f. 2/9-1860 på Kjær.
2. Lars Olsen f. 4/3-1862 på Kjær.

Denne familien emigrerte til N. Amerika sammen med hans far, Lars Larsen Kjær den 9/4-1862, samt
slektning Lars Nilsen(14) fra Kleiva. Se Familie 25 - Kleiva 1845.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Lars Larsen til B. N. Børresen for 2200 Spd., dat. 15., tingl. 17. marts 1862."

B. N. Børresen eide gården fra 1862. Han bodde ikke her. Se Bøle(4) ”Ødegaarden”.

Under folketellingen 1865 er gården ubebodd.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra B. N. Børresen til John Aslaksen Trolsaas for 2000 Spd., dat. 30. okt. 1872, tingl. 27. januar 1873."

G.br., selveier
John Aslaksen Høglid Kjær
fra Høgli nedre under Grini f. 16/11-1827 d. 27/6-1911 på Kjær, s.a. Aslak Svendsen Høgli.
g. 28/4-1858 m. Margrethe ”Greta” Larsdatter fra Høymyr(1) f. 3/11-1833 d. 22/3-1893 på Kjær, d.a. Lars Ellingsen Høimyr.
1. Inger Karine Johnsdatter "Karrinne" f. 28/7-1859 g.m. enkemann Anders Einarsen Sørbø. Se det Gamle Huset nedenfor.
2. Aslak Johnsen f. 24/8-1864. Se Sneltvedt(3). Han skrev seg for Aslak J. Sneltvedt.
3. Ole Johnsen f. 7/11-1871. Se nedenfor.
4. Laura Johnsdatter Høglid f. 3/4-1877 d. 1932. Ugift.
Br. 1873.

Denne familien bodde tidligere ca. 15 år i Trollsåsen under Grini.


John Aslaksen Høglid Kjær og "Greta" Larsdatter Høimyr med to av barna. Innsendt av Gregorius Skilbred jr.


John Aslaksen Høglid Kjær (1827-1911). Foto: M. Rosenland, Skien.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

408              

Kjær nordre

John Aslaksen

2 daler - 0 ort - 14 skilling

 
Kilde: Tinglysingsprotokollen. Angående bnr 10.
"Skjøde fra Gullik Hansens enke Ingeborg Marie Kristiansdatter til Ole Johnsen Kjær for kr. 4.200, dat. 16., tinglyst 20. april 1892."


Sameie med bnr 10 siden 1892.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

118

9

408

Kjær

Kjær nordre

Jon Aslaksen

2 - 3 - 19

5 mark 46 øre

118 10 409a Kjær Kjær nordre Gullik Hansen 0 - 4 - 7 1 mark 55 øre


Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skyldsætningsforretning avholdt 5., tingl. 7. september 1904, hvorved er udskilt "Kjær" (bnr. 17), solgt til Anders Einarsen af skyldmark
2 mark 46 øre." Se Kjær(17).


Kjær bnr 9 ca. 1900 eller før.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

118

9

Kjær

Kjær nordre

John Aslaksen

3 mark 00 øre

118 10 Kjær Kjær nordre Ole Johnsen 1 mark 55 øre


Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra John Aslaksen Kjær til Ole Johnsen Kjær for kr. 8000.-, med forbehold om frit husly og ophold for livstid eller i tilfelle kr. 250.-
aarlig, hvorfor panteret, dat. 6/5, tingl. 12/5-1909."

G.br., skomaker, selveier
Ole Johnsen Kjær
(Ola Kjær) herfra f. 7/11-1871 i Trollsåsen under Grini d. 7/12-1960.
g. 19/8-1899 m. folkeskolelærer Aasta Halvorsdatter fra Kleven(6) f. 17/4-1875 d. 4/2-1953, d.a. Halvor Olsen Kleven.
1. Johannes Høst Kjær f. 2/12-1899. Bodde i 2. etasje her. Se nedenfor.
2. Alfred Olaf Kjær f. 19/2-1914. Se nedenfor.
Br. 1909.

Ole Johnsen Kjær kjøpte husmannsplassen Solli av John Johannesen Kjær i august 1901.

Aasta Kjær var "lærerinde" ved Sneltvedt-skolen i mange år, mens mannen drev gården.

Bildene nedenfor er utlånt av familien Kjær.

Brudebilde av Aasta og Ole Kjær 1899. (R. Nyblin).                             Aasta og Ole Kjær med sønnen Johannes. (R. Nyblin).

 
Johannes eller Alfred Kjær, Aasta (mor) og Ole Kjær (far).

Se folketellingen 1900.

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skylddelingsforretning, avholdt 17. okt., tingl. 13. nov. 1912, hvorved til Ole Aas er utskilt
"Kjær" (118/19) av skyld 0 mark 55 øre." - Part av Kjær(13).

Fra Tinglysingsprotokollen: "Overenskomst og skjønn i anledning oprenskning og vedlikehold av Børsesjøkanalen.
For det årlige tilskudd til vedlikehold har Kanalselskapet pant for kr. 145.-, dateret henholdsvis aug. 1926 og 31/8-1931,
tinglyst 29/4-1932."

Fra tinglysningsprotokollen (for Kjær(10): Erklæring, hvori eierne av dette bruk og Mustvedt gnr 117 bnr 2 er blitt enige om
at der nuværende bækkeløp skal betraktes som fremtidig grense mellem deres eiendommer, dat. 11/5-1932, tingl. 13/6-1932.

Fra Tinglysingsprotokollen: Skjøte fra Ole Johnsen Kjær f. 7/11-1871 til sønnen Alfred Kjær f. 19/2-1914 på dette bnr
med flere bruk for kr. 20.000.-, hvorav for løsøre kr. 3000.- med forbehold for selgeren og hustru av husvære på dette bruk,
samt føderåd, verdsatt til kr. 600.- pr. år, hvorfor panterett, dat. 7/10-1938, tingl. 19/10-1938."


Ola Kjær som gammel mann (1871-1960).
 

Minneord etter Ole Johnsen Kjær.
Det tynnes i rekkene blant de gamle på Sneltvedt nå. I løpet av noen uker er mange av dem gått bort, og siste uke kom det melding om at en av de aller eldste i kretsen - Ole Johnsen Kjær var død.
Kjær var født på Trollsås i Gravli, men kom som ganske liten gutt til Kjær, der han langt innpå de nitti år har hatt sin heim og sitt yrke.
Han var en utpreget hjemmets mann. Det var på gården, heimen og de nære ting han ofret sin lange arbeidsdag. Trangen etter ære og makt var ham fremmed. Men var det en som trang hjelp, så var Ole Kjær den første til å hjelpe. Var det en som trang hus for natta, så ble det ei råd med det. Og mang en omreisende handelsmann følte seg trygg og glad når lyset fra gamlestua på Kjær var i sikte. For her var det både husrom og hjerterom. Og slik var han i all sin ferd - velmenende, hjelpsom og bramfri.
Tross sin høye alder var Kjær virksom, ånsfrisk og klar til det siste. Når hans arbeidsdag nå er endt, vet vi at han vil bli dypt saknet. Først og fremst blant dem som sto ham nærmest. Men også vi som hadde lært ham å kjenne, eller som fôr forbi den lune heimen under fjellet ved Mustvedtbakken, vil sakne denne gråhårede, høgreiste mannen. Mannen med det gode hjertelag og det lyse livssyn.
Det er hedersmannen som har gått til hvile. H.K. (Varden).


Kilde: Grunnboka.
"Andel av Børsesjøvegen 57 (Gnr 118, bnr 46) er overdradd til Alfred Olaf Kjær (13.10.1938). Overdragelsen omfatter også andel av
Børsesjøvegen 51 (Gnr 118, bnr 55)."

G.br., selveier
Alfred Olaf Kjær
herfra f. 19/2-1914 d. 24/10-1992.
Br. 1938. Ugift.

Han skrev seg for Alfred Kjær og var ungkar. Han eide og drev gården.
Hans bror Johannes bodde i 2. etasje med sin familie. Se nedenfor.

Kilde: Grunnboka.
Skylddelingsforretning, avholdt 20/4-1946, tingl. 6/5-1946, hvorved til Hans Mustvedt jr. er utskilt bnr 33 "Fjelly" av skyldmark 0 mark 01 øre."

Gårdens grenser på 1950-tallet, ifølge Alfred Kjær:
Syd: Peder Mustvedt, vest: Gregorius Kjær, nord: Peder Mustvedt, Tarjei Moen og Gullik Svenkesen,
øst: Andersen på Bugodt.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

118

9

Kjær nordre

Alfred Kjær

2 mark 44 øre

118 10 Kjær nordre ditto 1 mark 55 øre
118 4 Kjær - Solli ditto 0 mark 35 øre
122 11 Lund - Berbergkåsene Johannes og Alfred Kjær 0 mark 50 øre
138 3 Sukken - Elisenfryd ditto 0 mark 65 øre
138 12 Sukken - Kjelsås ditto 0 mark 01 øre
138 13 Sukken - Fredly II enkefru Aagot Kjær og Alfred Kjær 0 mark 01 øre


Til høyre foran: Mustvedtsaga. Bak fra venstre: "Gammelhuset", huset til Morten Kjær, våningen på Kjær(9), huset til Jens Kjær. 1980-tallet.

Kontorbetjent, leieboer

Johannes Høst Kjær
herfra f. 2/12-1899 d. 1946, s.a. Ole Johnsen Kjær.
g.m. Aagot Berg fra Berg(2) f. 11/6-1908 d. 14/10-1986, d.a. Johan Nilsen Berg.
1. Jens Olav Kjær f. 13/3-1928. Overtok gården etter sin onkel Alfred.
2. Ådne Kjær f. 7/6-1931 d. 30/5-2011. Bodde i Børsesjøv. 63. Se nedenfor.
3. Morten Kjær f. 1934. Bosatt på utskilt hustomt, Børsesjøvn. 107. Se nedenfor.

Denne familien bodde i innhusets 2. etasje.


Bonde Alfred Kjær til venstre. Nevøene Jens O. Kjær (bak) og Morten Kjær (foran). Bildet er tatt i 1971.

Direktør ved Andelsslakteriet, g.br., selveier
Jens Olav Kjær
herfra f. 13/3-1928 d. 10/1-2012.
g. i Gjerpen 21/6-1952 m. Ellen Marit Doksrød fra Doksrød(3) f. 10/11-1929 d. 9/7-2008, d.a. Simon Eriksen Doksrød.
Forlovere: "G.br. Thoralf Gaathaug og hustru Synnøve, Mustvedt."
1. Åshild Kjær f. 1954 g.m. Johan Tudal. Bosatt i Austadveien i Siljan.
2. Sigrun Kjær f. 1958 g.m. Øystein Bremseth. Se Øvrum(2) "Rønningen".
3. Jorunn Kjær f. 1960. Overtok gården.
Br. 1992.

Før de giftet seg, var Jens Kjær kontorist ved andelsslakteriet. Kona var hjemmeværende på Doksrød.
Han skrev seg for Jens O. Kjær.


Jens O. Kjær kjøpte rundt 1960 Christen Lundsveg 8 Århus. De bodde der til rundt 1970, da han bygde nytt hus
på Kjær. Huset har adresse Børsesjøv. 105, 3719 Skien (118/60).
 

Jens O. Kjær skrev i 1999.
Gården vår er totalt på ca. 250 dekar. Av dette er 57 dekar kord, 104 dekar skog og noen få mål beite i øvre og nedre Solli. De resterende 90 dekar er uproduktiv steingrunn. Av de 57 målene vi har med jord kan 55-56 mål dyrkes med f.eks. korn. På jordflekken nord for uthuset, nærmere smia, sto det tidligere et sommerfjøs. Området mellom smia, sommerfjøstomta og uthuset, brukes til opplagsplass for tømmer og ved. Et par av Kjærrabekkens buktninger er så kronglete å dyrke at de ligger brakk.

 

Til pappan vår
Lest opp ved Jens Kjærs begravelse.
av datteren Åshild Tudal (Januar 2012).

For fire uker siden vi ingentingen visste,
At vi vår kjære pappa så pluts’lig skulle miste.

En stolt pappa til oss jenter du var,
Og jammen fikk du også tittelen oldefar.

For tre somre siden mamman vår du mistet,
savnet var stort, men livet deg fortsatt fristet.

Du var ikke redd for å prøve no nytt, selv i en alder av 83,
fikk du kringleoppskrift og ville prøve deg på det.

Du syntes det var moro med nymotens ting.
Du lærte deg fort både PC – mobil som ingenting.

En sms du sendte til en av oss tre,
Om at du kjørte motorsykkel oppi Telemarken et sted.

En rettskaffen mann som torde si hva du mente,
Men trådte varsomt frem med de fleste.

Så kjære pappa, helten vår.
Vi ville så gjerne ha deg i mange flere år.

At du gikk bort er ikke til å fatte
og vi vil deg så gjerne få takke.

Takk…


Leder opplæringskontor for bilfag, selveiere
Rolf Torkildsen f. 1961.
g.m. prosjektleder/ rådgiver Jorunn Kjær herfra f. 1960, d.a. Jens Olav Kjær.
1. Tinius Kjær Torkildsen f. 1994.
2. Bendik Kjær Torkildsen f. 1996.
Br. 2012.

Alle eldre bilder på denne siden er utlånt av Jorunn Kjær.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Utskilte Hustomter.
Børsesjøv. 63 (118/48).

Ådne Kjær herfra f. 7/6-1931 d. 30/5-2011, s.a. Johannes Høst Kjær.
g. i Gjerpen 13/4-1957 m. Aase Ekornrød fra Kjær(12) "Nordkjærra" f. 1934 i Siljan, d.a. Peder Ekornrød.
Forlovere: "Mekaniker Jens Baugerød og hjemmeværende Ragna Baugerød, på Baugerød."
1. Dag Kjær f. 1957. Bygde huset Siljanv. 551, 3719 Skien.
2. Per Johannes Kjær f. 1959. Bygde huset Gamle Kikutv. 209, 3719 Skien.

Før de giftet seg, var Ådne vikler (på Nebb?) og Aase var kontordame ved sykehuset.
Begge bodde hjemme på Kjær.

Utskilt Hustomt.
Børsesjøv. 107 (118/51).

Produksjonsleder
Morten Kjær
herfra f. 1934, s.a. Johannes Høst Kjær.
g. i Gjerpen 20/6-1959 m. Martha Kristiansen fra Siljanv. 51 under Grini f. 1937 i Holt, Aust Agder, d.a. Einar Marinius Kristiansen.
Forlovere: "Tekniker Rolf Oredalen og hustru Marit Oredalen, Frogner."

Før de giftet seg, var Morten Kjær sjåfør ved Andelsslakteriet og bodde hjemme.
Martha var kontordame ved jernvareforretning.


Gammelt hus
Lå på den andre siden av veien for Kjær(9).

Dette huset kan være det gamle innhuset på den, for lengst nedlagte gården Kjær(10).


Dette er fra det gamle huset som lå på den andre siden av Børsesjøveien. ca. 1935. Huset i bakgrunn er det gamle innhuset på Mustvedt.
Personene på bildet kan være Anders Sørbø, "Karrinne" og ei ukjent dame.

Bygningssnekker, selveier
Anders Einarsen Sørbø
(Anders Sørbø) fra Sneltvedt(13) "Gården" f. 4/5-1848 d. 19/2-1939, s.a. Einar Olsen Sneltvedt.
g1g 21/2-1873 m.
Johanne Pedersdatter fra Løberg(7) f. 15/5-1848 d. 22/12-1889 på Sørbø, d.a. Peder Jonsen Løberg.
g2g
4/4-1895 m. Inger Karine Johnsdatter "Karrinne" fra Kjær(9) f. 28/7-1859 d. 10/1-1950, d.a. John Aslaksen Kjær.
1. Maren Andersdatter f. 16/6-1873
på Kjær g.m. Kittil Olsen. Se Bratsberg(30).

Anders Sørbø bodde tidligere i Sørbø(3). Han giftet seg med datteren på gården og ble boende her resten av livet.
"Karrinne" var kjent som ei striks dame, som alle ungene i nabolaget var redd for.

Se folketellingen 1910.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no