| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Høgset
Gård nr. 84 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 384.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 22.05.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Høgset 1
Gammelt løpenr. 317a og b. Siden Norges matrikkel 1889: 84/1 og 2 (384/1 og 2).

Løpenr. 317b (bnr 2) ”Ønna” er et jordstykke.

Etter Høgset(B).

Adresse i dag: Høgsetv. 22, 3914 Porsgrunn.

Løvenskiold - Fossum, eide gården i mange år fram til frasalget i 1869 til Lars Jacobsen.

G.br., selveier
Lars Jacobsen Høgseth
(herfra) Høgset(B) f. 5/6-1837 d. 15/9-1912, s.a. Jacob Larsen Høisæt.
g. i Siljan kirke 10/2-1868 m. Karen Olsdatter fra Moholt i Siljan f. 28/9-1837 på Moholt d. 9/11-1905, d.a. Ole Andersen Moholt og Helvig Johnsdatter.
Forlovere: Nils Jacobsen Høiset og John Olsen Moholt, gaardbrugere.
1. Jacob Larsen f. 2/7-1868 på Høgset. Overtok gården.
Br. 1869.

Karen Olsdatter fikk en sønn Hans Oluf f. 17/9-1862 i Siljan. Fra Siljan kirkebok (dåp 12/10-1862):
"Hans Oluf, Uægte. Pigen Karen Olsd. Moholt, der udlagde som Barnefader Arve Olsen Austad.
Begges 1te gangs Leiermaal." Gutten skrev seg i voksen alder visstnok for Oluf Lid.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

317a

Høisæth

Lars Jacobsen

1 daler - 3 ort - 16 skilling

Bnr 2 ”Ønna” (jordstykke) ble utskilt herfra i 1870 og senere solgt til Ole Christensen Aaltvedt i 1884.
Dette "Ønna" har siden vært i samme Åltvedt gårds eie som tilleggsjord.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

84

1

317a

Høgset

Høgset

Lars Jacobsen

2 - 2 - 2

4 mark 47 øre


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

84

1

Høgset

Høgset

Lars Jacobsen

4 mark 47 øre

Se folketellingen 1900.

G.br., selveier

Jacob Larsen Høgseth
herfra f. 2/7-1868, s.a. Lars Jacobsen Høgseth.
g. 11/8-1897 m. Olava Katrine Svenkesdatter fra Bøle(4) "Ødegården" f. 19/12-1872, d.a. Svenke Olsen.
1. Karen Kirstine Høgseth f. 15/5-1898. Drev kafè i Tønsberg til hun ble syk. Hun flyttet til sin søster Jenny på Fadum og døde der forholdsvis ung. Ugift.
2. Svenke Jacobsen Høgseth f. 27/7-1900. Se Søli(3).
3. Lars Jacobsen Høgseth f. 11/2-1902. Overtok gården.
4. Jenny Kathrine Høgseth f. 7/1-1907 g.m. Arne Hafskjold fra Lier. De kjøpte og drev gården Fadum utenfor Tønsberg.
5. Ragna Dorthea Høgseth f. 1/2-1913 d. 1937/38. Døde av hjernesvulst. Ugift.
Br. 1910.

Se folketellingen 1910.

Jacob Larsen Høgset kjøpte Søli(3) i 1930.

G.br., selveier
Lars Jacobsen Høgseth
herfra f. 11/2-1902 d. 20/9-1984.
g. juni 1942 m. Martha Torjusdatter fra N. Holm f. 31/1-1902 d. 10/1-1988, d.a. Torjus Johnsen Holm.
1. Randi Marit Olava Høgseth f. 2/11-1943 g.m. Magne Vassend. Overtok gården.
Br. 1942.

Låven brant ned den 18/5-1967.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

84

1

Høgset

Lars Jacobsen

4 mark 47 øre

G.br.
Magne Vassend
fra Leikvold i Lunde i Nome f. 1942, s.a. Jens Vassend og Åse Brukås fra Seljord.
g. 8/1-1966 i Borgestad krk. m. Randi Marit Olava Høgseth herfra f. 1943, d.a. Lars Høgseth.
1. Lars Vassend f. 1966. Overtok gården.
2. Åshild Vassend f. 29/7-1968. Bor på Kongsvinger i 1994. Til Rena i 1996.
3. Jon Vassend f. 1978.
Br. 1972.

Datteren Åshild Vassend er jordbruksutdannet og bosatt på Kongsvinger med sin
samboer Sverre Holm fra Rena på Hedemarken ( f. 1965). De har et barn (1994).

Magne Vassend bygde ny kårbolig her i 1971.

G.br., selveier
Lars Vassend
herfra f. 1966.
g. 9/1-1993 m. Hilde Jensen fra Herøya f. 1968.
1. Guro Vassend f. 1993.

Lars var skogsarbeider i 1994 og bodde i våningshuset. Hilde var da kontorassistent.

Kilde: Oppgave fra eieren, gjengitt i Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002). Utdrag.
Gården er på 145 dekar jord, 8 dekar beite og 660 dekar skog. Med i driftsenheten er Lidskogen (86/21), Øveråsen (Porsgrunn 6/1), som ble innkjøpt i 1983 og Klepp (85/1) innkjøp i 1991. I tillegg blir det leid 350 dekar jord. Drifta omfatter melkeproduksjon med 31 dyr, fórdyrking, kornproduksjon og skogbruk. Den første traktoren kom i 1960. I dag er her to.
Våningshuset er fra 1890. Kårbygningen ble satt opp i 1971. Låven med fjøs ble bygd i 1967. Redskapshuset er fra 1980. Det er 2 hytter på eiendommen.
Branntaksten er på 4 mill. Av fornminner er her en enkeltstående gravhaug pluss en samling gravhauger.

 


Høgset bnr 1. Foto fra Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002).

 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.